KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN (Suunnitelma )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN (Suunnitelma 2.12.2014 )"

Transkriptio

1 KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN (Suunnitelma ) Kuntalaki vaatii, että kunta yhtiöittää sellaisen liiketoimintansa, joka toimii markkinoilla kilpailu-tilanteessa. Tällaista toimintaa Siikalatvan kunnassa on kaukolämpötoiminta. 1. LAITOKSET JA VERKOSTOT Tällä hetkellä Siikalatvan kunnassa ko. toimintaa on kaikilla neljällä kirkonkylällä ja uutena on tulossa Pulkkilan teollisuusalue, jossa toiminta alkaa osittain vuoden 2014 aikana Laanilan teollisuusalueella ja laajenee jo vuonna 2015 nelostien toiselle puolen, mikäli siellä olevilla yrityksillä on riittävästi halua liittyä kaukolämpöön. Siikalatvan kunnassa kaukolämpöä tuotetaan ja jaellaan seuraavasti: 1. Kestilässä on kunnan omistama lämpölaitos ja verkosto Laitoksen teho on 2,6 MW, mistä kiinteän polttoaineen kattilan teho 0,8 MW ja öljykattilan teho 1,8 MW Laitos käyttää polttoaineena turvetta, haketta ja varapolttoaineena ja huippukuormien tuottamiseen öljyä Laitosta käyttää yritys, joka vastaa myös polttoaineen hankinnasta. Yritykselle maksetaan verkostoon tuotetusta lämmöstä. Kunta vastaa lämmön toimittamisesta asiakkaille ja laskuttaa heiltä perus- ja kulutusmaksun. Sopimus yrityksen kanssa on 5 vuotta ja se päättyy vuonna Verkostoa on n. 3 km ja asiakkaita 28 kpl ja lämmitettäviä rakennustilavuus m3 (n. 23 m3/m) Lämmön tuotanto on MWh Lämpöä myydään MWh, mistä kunnan kiinteistöjen käyttö on 64 % Kestilässä lähivuosien investointeja on öljykattilan uusiminen tai korvaaminen kotimaisen polttoaineen esim. pellettikattilalla huippukuorman ja pääkattilan ongelmien aikana lämmöntuottamiseksi. Lisäksi varavoiman hankkiminen sähkökatkosten varalle. 2. Piippolassa on yrityksen omistama laitos, josta kunta ostaa lämpöä. Verkosto on kunnan omistama. Laitos käyttää polttoaineena haketta, turvetta ja varapolttoaineena öljyä. Verkostoa on n. 4,3 km ja asiakkaita 21 kpl ja lämmitettäviä rakennustilavuus m3 (21 m3/m) Lämmön tuotanto laitoksella on MWh Lämpöä myydään n MWh, mistä kunnan kiinteistöjen käyttö on 32 % Nykyisen yrityksen sopimus on 15 vuotta ja päättyy vuonna Sopimus jatkuu sopimuskauden jälkeen vuosi kerrallaan ellei jompikumpi osapuoli irtisano sopimusta puolta vuotta ennen sopimuskauden päättymistä. Isompia investointitarpeita ei ole, koska sekä laitos että verkosto ovat noin 5 vuotta vanhoja

2 3. Pulkkilassa on yrityksen omistama laitos, josta kunta ostaa lämpöä. Verkosto on kunnan omistama. Laitos käyttää polttoaineena haketta, turvetta, pellettiä ja varapolttoaineena öljyä. Verkostoa on n. 4,5 km ja asiakkaita 25 kpl ja lämmitettäviä rakennustilavuus m3 (50 m3/m) Lämmön tuotanto lämpölaitoksella on noin Mw Lämpöä myydään n MWh, mistä kunnan kiinteistöjen käyttö on 41 % Nykyisen yrityksen sopimus on 15 vuotta ja päättyy vuonna Minkä jälkeen sopimus jatkuu vuoden kerrallaan ellei jompikumpi osapuoli irtisano sopimusta puolta vuotta ennen sopimuskauden päättymistä. 4. Rantsilassa on kunnan omistama lämpölaitos ja verkosto Laitoksen teho on 2,8 MW, mistä kiinteän polttoaineen kattilan teho 2 MW ja öljykattilan teho 2,8 MW. Öljykattilaa käytetään huippukuormilla ja kiinteän polttoainekattilan häiriö ja huoltotilanteissa. Laitos käyttää polttoaineena turvetta, haketta ja varapolttoaineena öljyä Laitosta käyttää yritys, joka vastaa myös polttoaineen hankinnasta. Yritykselle maksetaan verkostoon tuotetusta lämmöstä. Kunta vastaa lämmön toimittamisesta asiakkaille ja laskuttaa heiltä perus- ja kulutusmaksun. Sopimus yrityksen kanssa on tällä hetkellä voimassa aina vuoden kerrallaan ellei jompikumpi osapuoli sano sitä irti kuusi kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Verkostoa on 4,85 km ja asiakkaita 49 kpl ja lämmitettäviä rakennustilavuus m3 (29 m3/m) Lämmön tuotanto laitoksella on noin 6500 MWh Lämpöä myydään n MWh, mistä kunnan kiinteistöjen käyttö on 42 % Suurempia investointitarpeita ei ole, koska laitos ja verkosto on uusittu alle 10 vuotta sitten. 5. Laanilan alueelle kunta rakentaa verkoston ja laitoksen. Käyttö ostetaan yritykseltä. 2. LAITOSTEN JA VERKOSTOJEN ARVO Kunnan omistamien lämpölaitosten tasearvot ( ) ovat seuraavat: Kestilä lämpölaitos ,16 euroa Rantsila lämpölaitos ,99 euroa Verkostojen tasearvot ( ) ovat Kestilä 0 euroa Piippola ,26 euroa Pulkkila ,23 euroa

3 Rantsila ,17 euroa Yhteensä kunnan kaukolämpöliiketoiminnan kiinteän omaisuuden arvo kunnan taseessa on ,60 euroa. Laitosten ja verkostojen poistot Kestilän laitos: poisto on 1344,44 /kk ja jäljellä oleva poistoaika 20 v 4 kk Rantsilan laitos: poisto on 3651,90 /kk ja jäljellä oleva poistoaika 20 v 4 kk Kestilän verkosto: poistettu Piippolan verkosto: poisto 1550,68 /kk ja jäljellä oleva poistoaika on 24 v 4 kk Pulkkilan verkosto: poisto 1469,18 /kk ja jäljellä oleva poistoaika 11 v 1 kk Rantsilan verkosto: poisto 2084,99 /kk ja jäljellä oleva poistoaika 21 v 10 kk Lisäksi taseessa keskeneräisissä on Rantsilan verkostoon 6591,78 ja siitähän ei ole tehty poistoja vielä. Kaikki jäljellä olevat poistoajat on laskettu tilanteesta Laitosten ja verkostojen päivän arvot: 3. MUUT TOIMINNAN TASE-ERÄT Pulkkilassa liittymismaksut ovat palautuskelpoisia ja niitä on taseessa euroa. 4. TOIMINNAN TALOUDELLINEN ANALYYSI Tulot ja menot sekä tuloslaskemat on esitetty liitteessä. Tulos ennen poistoja ja korkoja: TA2014 Tulos yhteensä Poistot: TA 2014 Yhteens ä Tulos poistojen jälkeen: TA2014 Tulos poistojen jälkeen Tulos % myynnistä: -7,7 1,8-6,9-8,7 Pääomamenot jäljellä olevalla poistoajalla ja 2 % korolla olisi euroa/vuosi. Eli poistot noin euroa/vuosi ja korot nykyisellä korkotasolla 2 % noin euroa/vuosi.

4 Tulos poistojen ja korkojen jälkeen: Tulos korkojen jälkeen Tulos % myynnistä -11,5-1,4-10,3-11,7 Tämä merkitsee, että nolla tulokseen pääsemiseksi kaukolämmön energian hintaa ja perusmaksuja tulisi korottaa noin 12 % vuoden 2014 tasosta. HINNOITTELU: Hinta 2014 Hinta 12 % korotuksella (ALV 0 %) Kestilän kaukolämpö* 81 /MWh 90,72 /MWh Energiahinta 61 /MWh 68,32 /MWh Perusmaksut yht Piippolan kaukolämpö* 81,30 /MWh 91 /MWh Energiahinta 61,50 /MWh 68,90 /MWh Perusmaksut yht Pulkkilan kaukolämpö Energiahinta 60,55 /MWh 67,80 /MWh Perusmaksut yht Energiahinta RR 55,17 /MWh 61,80 /MWh Perusmaksut RR yht Rantsilan* 81,40 /MWh 91,20 /MWh Energiahinta 58,50 /MWh 65,52 /MWh Perusmaksut yht *Keskimääräinen kokonaishinta joka sisältää perusmaksun aiemmin mainituilla energian myyntimäärillä laskettuna. Todellinen hinta vaihtelee kuluttajittain perusmaksun suuruudesta/osuudesta suhteessa kulutukseen riippuen. Pulkkilan osalta perusmaksua ei ole vielä laskettu mukaan hintaan. 5. KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN NYKYINEN KULURAKENNE Kaukolämpötoiminnan kulurakenne TA 2014 on esitetty tarkemmin liitteessä. Kulujen jakautuminen on seuraavan kuvan mukainen:

5 6. SUURIMMAT INVESTOINNIT SEURAAVIEN VIIDEN VUODEN KULUESSA Seuraavien viiden vuoden kuluessa ( ) on kaukolämpötoimintaan tehtävä seuraavat investoinnit: 1. Kestilän ja Pulkkilan kaukolämpöverkoston asteittaista uusimista noin euroa/vuosi 2. Kestilän huippu- ja varalämpökattilan uusiminen XXXXXX euroa 3. Kestilän sähkövaravoiman hankinta/uusiminen XXXXX euroa 4. Laanilan kaukolämpöverkosto vuonna euroa 5. Laanilan kaukolämpölaitos vuonna 2015 mikäli lämpöä ei osteta yrittäjältä. 7. VAIHTOEHTOISIA YHTIÖITTÄMISRATKAISUJA 1. Myydään koko toiminta ulkopuoliselle yritykselle 2. Myydään/vuokrataan toiminta jollekin kuntakonsernin yhtiölle. Lähinnä kysymykseen tulevat Siikalatvan Vesihuolto Oy ja Tuohisentteri Oy 3. Perustetaan uusi yritys jossa kunnan lisäksi omistajina yksityisiä yrityksiä/henkilöitä 4. Perustetaan kunnan 100 % omistama yhtiö. Kunnan omistamat lämpölaitokset ja verkostot voidaan siirtää yhtiölle joko myymällä tai vuokraamalla tai yhdistelmällä myyntiä ja vuokrausta. 8. YHTIÖITTÄMISVAIHTOEHTOJEN VERTAILUA 1. Myydään koko toiminta ulkopuoliselle yritykselle:

6 Etuja: Yksinkertainen toteuttaa Vähentää vastuuta ja työtä kuntaorganisaatiossa Haittoja: Poistuu kunnan ohjausvallasta Energian hintaan tulee yrittäjävoitto joka ei ole kunnan säädeltävissä 2. Myydään toiminta jollekin kuntakonsernin yhtiölle. Lähinnä kysymykseen tulevat Siikalatvan Vesihuolto Oy ja Tuohisentteri Oy Etuja: On olemassa valmis kuntakonserniin kuuluva yhtiö Toiminta on kunnan omistajaohjauksessa kuten muutkin kuntakonserniin kuuluvat yhtiöt Kunta määrittelee pääosin omistajana tuottovaatimuksen Haittoja: Kaukolämpötoiminta poikkeaa yhtiöiden nykysistä toimialoista Kunnalla säilyy edelleen vastuu toiminnasta 3. Perustetaan uusi yritys jossa kunnan lisäksi omistajina yksityisiä yrityksiä/henkilöitä Etuja: Toimintaan myös kunnan ulkopuolista pääomaa Voidaan toteuttaa myös myöhemmin yhtiön jo toimiessa (osakeannit, kunnan osuuksien myynti) Haittoja: Yksityisillä toimijoilla kuntaa suuremmat tuottovaatimukset, mikä vaikuttaa korottavasti energian hintaan Hallinta monimutkaistuu useiden omistajatahojen kautta Voi olla vaikeaa löytää ulkopuolisia omistajia 4. Perustetaan kunnan 100 % omistama yhtiö Etuja:

7 Toiminta kunnan omistajaohjauksessa Tuottovaatimus voidaan pitää alhaisempana kuin vaihtoehdoissa 1. ja 3. koska ei ole tarvetta maksimoida pääoman tuottoa (yrittäjä voitto) Jos katsotaan tarpeelliseksi ja mahdolliseksi niin omistajapohjaa voidaan myöhemmin laajentaa. Haittoja: Kunnalla säilyy taloudellinen ja toiminnallinen vastuu koko toiminnasta Kunnalla enemmän työtä kuin vaihtoehdossa 1 9. YHTIÖITTÄMISEEN LIITTYVIÄ TEHTÄVIÄ 1. Valitaan yhtiöittämismuoto ja jatkotoimet sen mukaisesti 2. Mikäli päädytään johonkin vaihtoehtoon jossa kunta on vahvasti mukana yhtiössä niin: Yhtiön perustaminen mikäli ei ole joku kuntakonserniin jo kuuluva yhtiö Siirtyvän omaisuuden arvonmääritys Taloudellinen mallinnus; Vastaanottavan yhtiön avaava tase, suunnitelma yhtiön pääomarakenteesta ja sen edellyttämistä järjestelyistä ja toimenpiteistä (mm. myydäänkö omaisuus vai vuokrataan vai osittain molemmilla tavoilla, oman pääoman rakenne mikä osuus osakepääomaa mikä mahdollista sijoitusta oman vapaan pääoman rahastoon ), yhtiön tulos-, tase- ja rahoituslaskelma ennusteet, omistajatuloutukset tapa ja taso, liiketoiminnan herkkyysanalyysit ulkoisten ja sisäisten tekijöiden suhteen Liiketoimintasuunnitelman laatiminen 3. Selvitettävä siirtyvät sopimukset ja niiden siirron vaatimat toimenpiteet 10.TALOUDELLISTA TARKASTELUA Avaava tase Seuraavassa tarkastelussa omaisuus on myyty perustetulle kunnan 100 % omistamalle yhtiölle omaisuuden tasearvosta. Rahoitus suunniteltu siten, että osakepääoma on euroa (muodostaa käyttöpääoman). Lisäksi kunta sijoittaa esimerkkilaskelmassa vapaan oman pääoman rahastoon euroa. Kauppasummasta euroa rahoitetaan pitkäaikaisella lainalla (15 vuotta). VASTAAVAA

8 Pysyvät vastaavat Verkostot Lämpölaitokset Rahat ja pankkisaatavat Taseen loppusumma VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma SOVP rahastoon Vieras pääoma, pitkä Vieras pääoma, lyhyt Taseen loppusumma Tulossuunnitelma Huomautuksia Lämmön myynti MWh Laanilan alue kaukolämmöss Lämmön hinta /MWh Energianhintaan n. 3 % vuosittain Energian myyntitulot Perusmaksut Perusmaksut tasataan Myyntitulot yhteensä Energian hankinta Vuosi muutos +3 % Muut kulut Liikevoitto Poistot Rahoituskulut Tulos ennen veroja Rahoitusennuste Liikevoitto Rahoituskulut Lainan lyhennykset Yli/alijäämä Kumulatiivinen yli/alijäämä VAIHTOEHTOISIA TALOUSARVIOITA VUOSILLE TALOUSARVIO tarkastelu 1 Kauppa tasearvoilla ja rahoitus: Lainaa 1,9 milj., sijoitus vop rahastoon 0,5 milj. ja OPO

9 1. TULOSLASKELMA TA2015 TS2016 TS2017 TUOTOT Lämmön myynti Liittymismaksut Muut tuotot TUOTOT YHTEENSÄ LUOTTOTAPPIOT JA OIK.ERÄT KULUT Henkilöstökulut Toimisto- ym. Hallintokulut yht Käyttö ja huolto Ulkoalueiden hoito Siivous Lämmönhankinta Vesi- jätevesi Sähkö Jätehuolto Vakuutukset Tonttien vuokrat Kiinteistöverot Korjaukset Aktivoinnit KIINTEISTÖN HOITOKULUT YHTEENSÄ KÄYTTÖKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Poistot rakennelmista Poistot koneista ja kalustosta POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHT RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT YHT VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUN.ERIÄ TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO RAHOITUSLASKELMA Käyttökate Rahoituskulut Lainanlyhennykset Kumulatiivinen yli/alijäämä TALOUSARVIO tarkastelu 2 Omaisuuden kauppasumma noin tasearvo+0,5 milj..rahoitus 0,5 milj sijoitus vop rahastoon ja lainaa 2,5 milj. Lisäksi osakepääomaa euroa.

10 1. TULOSLASKELMA TA2015 TS2016 TS2917 TUOTOT Lämmön myynti Liittymismaksut Muut tuotot TUOTOT YHTEENSÄ LUOTTOTAPPIOT JA OIK.ERÄT KULUT Henkilöstökulut Toimisto- ym. Hallintokulut yht Käyttö ja huolto Ulkoalueiden hoito Siivous Lämmönhankinta Vesi- jätevesi Sähkö Jätehuolto Vakuutukset Tonttien vuokrat Kiinteistöverot Korjaukset Aktivoinnit KIINTEISTÖN HOITOKULUT YHTEENSÄ KÄYTTÖKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Poistot rakennelmista Poistot koneista ja kalustosta POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHT RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT YHT VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUN.ERIÄ TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO RAHOITUSLASKELMA Käyttökate Rahoituskulut Lainanlyhennykset Kumulatiivinen yli/alijäämä

11

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

Lämpöyrittäjyyden alue- ja kansantaloudellinen tarkastelu

Lämpöyrittäjyyden alue- ja kansantaloudellinen tarkastelu Lämpöyrittäjyyden alue- ja kansantaloudellinen tarkastelu Tulokset 214 Sisältö 1. Selvityksen tausta ja toteutus 2. Tapausesimerkkien kuvaus 3. Tulokset 4. Yhteenveto ja tulosten tarkastelu Liite 1: Arviointiin

Lisätiedot

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy Miten luen tuloslaskelmaa? 2 Miten tulkitsen tasetta? 5 SBB - Solutions for Business and Brains Oy Gsm 050-3570 857 Kylänvanhimmankuja 7 00640 Helsinki Email pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi 1 Miten luen tuloslaskelmaa?

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014 1 (15) Kuopion kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 1 Johdanto Kuopion kaupunginvaltuuston 28.6.2010 hyväksymässä strategiassa vuoteen 2020 todetaan omistajaohjauksesta seuraavaa: Kuopion kaupunki on konserni,

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon

Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon Anu Häkkinen Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 16.5.2011 Tekijä(t)

Lisätiedot

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus 2367681-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...2 Hallinto...3 Sisäisen valvonnan järjestäminen...5

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernin tase 9 Konsernin rahavirtalaskelma 10

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

ODIN om Eiendom. Kiinteistösijoittaminen

ODIN om Eiendom. Kiinteistösijoittaminen Hugin & Munin Special Report 11 / 2012 ODIN om Eiendom Kiinteistösijoittaminen Kiinteistösijoittaminen Johdanto Kiinteistöt ovat maailmaan suurin omaisuusluokka. Yksityishenkilöille asunto edustaa usein

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja Tässä selvityksessä kuvataan Itäisen Uudenmaan toisen asteen koulutuksen järjestämisen vaihtoehtoja, vaihtoehtojen suhdetta opetus- ja kulttuuriministeriön antamiin ohjeisiin sekä vaihtoehtojen taloudellisia

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

Yrityksen arvonmääritys

Yrityksen arvonmääritys Yrityksen arvonmääritys Perinteisesti yrityksen arvo lasketaan yrityskaupan, osakeannin tai vähemmistöosuuden lunastamisen yhteydessä. Ostajan kannalta arvon laskeminen on hyvin tärkeää, koska pitkällä

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Nykyisen toiminnan kuvausta:

Nykyisen toiminnan kuvausta: Kaukolämpötoiminta: Kaukolämpölaitoksen toimintamallin mahdollinen muuttaminen on asia, joka vaatii hieman laajempaa tarkastelua asiaan. On kat sottava mm, mikä toimintamalli on tällähetkellä, onko tä

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 411,3 (399,3) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA. T e k n i n e n TP 2008 TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013

TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA. T e k n i n e n TP 2008 TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN TOIMI T e k n i n e n TP 2008 TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 lautakunta Toimintatulot 5.878.933 5.951.107 6.149.619 6.700.241 6.700.241 6.700.241 Toimintamenot 5.957.057

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200 VUOSIKERTOMUS 2009 Turvatiimi Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki Puh. 0207 363 200 Osaava ja luotettava kotimainen SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Hallituksen

Lisätiedot

COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014. 1 Comptel vuosikertomus 2014

COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014. 1 Comptel vuosikertomus 2014 COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014 1 Comptel vuosikertomus 2014 Copyright Comptel 2015 1 SISÄLLYS 1. COMPTELIN VUOSI 2014... 3 Avainluvut...3 Comptel ja strategiamme...4 Toimitusjohtajan katsaus...6 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011

Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011 Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011 Helsingin kaupungin aravavuokra-asuntoja Alppikylässä Kuva:Helsingin kaupungin asunnot Oy SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 5-10 Kiinteistöyhtiöiden

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II. Konsernitilinpäätös (IFRS)... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12

sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II. Konsernitilinpäätös (IFRS)... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12 tilinpäätös 2010 sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II.... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12 B. Konsernitase... 13 C. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista... 14 D. Konsernin

Lisätiedot