SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ TYÖPAIKOILLA - TARKASTELUA SEKTOREITTAIN JA HENKILÖMÄÄRÄN MUKAAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ TYÖPAIKOILLA - TARKASTELUA SEKTOREITTAIN JA HENKILÖMÄÄRÄN MUKAAN"

Transkriptio

1 Työsuojelupaneeli IV SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ TYÖPAIKOILLA - TARKASTELUA SEKTOREITTAIN JA HENKILÖMÄÄRÄN MUKAAN Minna Janhonen & Minna Toivanen

2 Työsuojelupaneeli IV Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia työelämäasioita käsittelevä kysely. Paneelin tarkoituksena on tuottaa tietoa työpaikoilla näkyvistä ilmiöistä, tarpeista ja trendeistä, ja yhteiskunnallisten ilmiöiden vaikutuksista työn tekemisen arkeen. Työsuojeluhenkilörekisteristä poimitulle paneeliryhmälle lähetetään 1-3 kertaa vuodessa lyhyt sähköisen kysely kulloinkin ajankohtaisista työpaikkojen toimintaan ja työhyvinvointiin liittyvistä asioista. Työsuojelupaneeli on toteutettu Työturvallisuuskeskuksen ja Työterveyslaitoksen yhteistyönä. Neljäs paneeli on toteutettu lokakuussa

3 Sisäisen sosiaalisen median käyttö työpaikoilla (esim. intranetin keskustelupalsta tai Yammer) Työsuojeluhenkilöstö Noin kolmannes työsuojeluhenkilöstöstä arvioi, että omalla työpaikalla käytetään sisäistä sosiaalista mediaa, kuten intranetin keskustelupalstaa

4 Sisäisen sosiaalisen median käyttö työpaikoilla (esim. intranetin keskustelupalsta tai Yammer) Sektorit Käytetäänkö työpaikalla sisäistä sosiaalista mediaa? (%) Yksityinen sektori Sisäisen sosiaalisen median käyttö oli yksityisellä sektorilla hieman julkista yleisempää Julkinen sektori Kyllä Ei käytetä, vaikka olisi mahdollista Sisäisen sosiaalisen median väyliä ei ole käytössä Ei osaa sanoa

5 Sisäisen sosiaalisen median käyttö työpaikoilla (esim. intranetin keskustelupalsta tai Yammer) Henkilöstömäärä Käytetäänkö työpaikalla sisäistä sosiaalista mediaa? (%) alle 20 henkilöä Sisäisen somen käyttö oli isoilla työpaikoilla pieniä yleisempää Kyllä, Ei käytetä, vaikka olisi mahdollista Sisäisen sosiaalisen median väyliä ei ole käytössä Ei osaa sanoa 5

6 Miksi työpaikalla ei käytetä sisäistä sosiaalista mediaa? (avovastaus) Työsuojelupäälliköt ja valtuutetut Organisaatiokulttuuriin liittyvät seikat (16 mainintaa) Käyttö kielletty, tietoturva ( mainintaa) Organisaatiokulttuurissamme ei olla herätty sosiaaliseen mediaan, jossa jokainen voisi viestiä ja kommunikoida myös epämuodollisesti. Keinot ovat tarjolla. Kulttuuri on hieman vanhanaikainen, mieluummin soitetaan tai sähköpostia käytetään. Tietoturvallisuus syy työnantajan mielestä. Työpaikan pieni koko ( mainintaa) Tekniset ongelmat (7 mainintaa) Työn luonne (6 mainintaa) Työyhteisömme on pieni, 12 henkilöä. Meillä on käytössä muita tapoja viestiä. Keskustelupalstan alusta on vaikeakäyttöinen. Intranetti ei toimi sille suunnitellulla tavalla. Ei sovi hoitotyöhön

7 Ulkoisen sosiaalisen median käyttö työpaikoilla, kuten Facebook, Twitter, Youtube Työsuojeluhenkilöstö Noin puolet työsuojeluhenkilöstöstä arvioi, että omalla työpaikalla käytetään ulkoista sosiaalista mediaa, kuten Facebookia, työhön liittyvissä asioissa

8 Ulkoisen sosiaalisen median käyttö työpaikoilla, kuten Facebook, Twitter, Youtube Sektorit Käytetäänkö työpaikalla ulkoista sosiaalista mediaa? (%) Yksityinen sektori Julkisella sektorilla käytettiin ulkoista somea hieman enemmän kuin yksityisellä sektorilla. Julkinen sektori Kyllä, työpaikalla on omia sosiaalisen median tilejä, joiden avulla kerromme toiminnastamme Kyllä, työntekijämme tai osa heistä toimii aktiivisesti sosiaalisessa mediassa myös työhön liittyvissä asioissa Ei, meillä ei suosita sosiaalisen median käyttöä työhön liittyvissä asioissa Ei osaa sanoa 20.1.

9 Ulkoisen sosiaalisen median käyttö työpaikoilla, kuten Facebook, Twitter, Youtube Henkilömäärä Käytetäänkö työpaikalla ulkoista sosiaalista mediaa? (%) alle 20 henkilöä Kyllä, työpaikalla on omia sosiaalisen median tilejä, joiden avulla kerromme toiminnastamme Kyllä, työntekijämme tai osa heistä toimii aktiivisesti sosiaalisessa mediassa myös työhön liittyvissä asioissa Ei, meillä ei suosita sosiaalisen median käyttöä työhön liittyvissä asioissa Ei osaa sanoa Tähän tutkimukseen osallistuneista työpaikoista pienet ja isot käyttivät keskikokoisia enemmän ulkoista somea

10 Sosiaalisen median käyttö työssä koetaan yleensä myönteisenä tai neutraalina asiana Työsuojeluhenkilöstö

11 Sosiaalisen median käyttö työssä koetaan yleensä myönteisenä tai neutraalina asiana Sektorit Sosiaalisen median käyttö työssä - myönteistä vai kielteistä? (%) Yksityinen Julkinen Sosiaalisen median käyttö koettiin sekä yksityisellä että julkisella sektorilla hyvin myönteisenä asiana. Enemmän myönteinen Neutraali Enemmän kielteinen Ei osaa sanoa

12 Sosiaalisen median käyttö työssä koetaan yleensä myönteisenä tai neutraalina asiana Henkilömäärä Sosiaalisen median käyttö työssä - myönteistä vai kielteistä? (%) alle Sosiaalisen median käyttö koetaan erityisen myönteisenä pienillä työpaikoilla Enemmän myönteinen Neutraali Enemmän kielteinen Ei osaa sanoa

13 Mitkä ovat sosiaalisen median käytön suurimmat hyödyt tai edut työpaikallasi? (avovastaus) Työsuojelupäälliköt ja valtuutetut Tiedotustoiminta, kontaktien ylläpito (64 mainintaa) Asiakkaiden tavoittaminen, näkyvyys. Työsuojelupäälliköt selvästi työsuojeluvaltuutettuja myönteisempiä. Nuorisonohjaaja pystyy pitämään kontaktia nuoriin sosiaalisen median kautta. Yhtiö pystyy kertomaan toiminnastaan kuluttajalle heidän käyttämässään mediassa. Esim. tiedottamisessa loistava apuväline. Markkinointi, imago, näkyvyys, tavoitettavuus (55 mainintaa) Nopeus (2 mainintaa) Avointen työpaikkojen markkinointi/mainostaminen. Tuotteiden ja tapahtumien markkinointi. Yritys saa näkyvyyttä lisää, mikä lisää asiakaskäyntejä, mikä edesauttaa sitä että meillä kaikilla olisi jatkossakin työpaikka. Sosiaalisessa mediassa on hyötynä tiedon kulkemisen nopeus. Viestintä on kätevää ja nopeaa sekä yhtäaikaista. Nopea tiedotuskanava esim. häiriöviestintään

14 Sosiaalisen median käyttöön liittyvät suurimmat ongelmat työpaikalla (avovastaus) Työsuojelupäälliköt ja valtuutetut Epäselvät pelisäännöt (39 mainintaa) Syö aikaa varsinaiselta työltä, rikkoo työpäivää (3 mainintaa) Huvi/ siviilikäyttö (25 mainintaa) Tietoturva, yksityisyydensuoja (1 mainintaa) Sosiaalisessa mediassa väärä tieto voi levitä nopeasti ja jälkikäteen sitä on vaikea oikaista. Some on ok, mutta jos se häiritsee työtehtävien suorittamista ja on pois esim. asiakkaille annettavasta ajasta, on kyseessä merkittävä ongelma. Tämä tietysti on seurausta siitä, että organisaatiossamme ei ole olemassa selkeitä ohjeita somen käytöstä työajalla. Ajankäyttö, hektisyys, tehtävien pirstaloituminen, jatkuva läsnäolon ja saatavuuden tunne. Ylimääräinen työ, jonkun täytyy huolehtia päivityksistä yms. Omien asioiden hoitaminen ja viestittäminen sosiaalisessa mediassa jatkuvasti haittaa työntekoa. Työntekijä saattaa harkitsematta laittaa sinne tietoja, jotka ovat salassa pidettäviä tai luottamuksellisia

15 Mitä haasteita sosiaalisen median käyttöön liittyy erityisesti työsuojelun näkökulmasta? (avovastaus) Työsuojelupäälliköt ja valtuutetut Epäasiallinen palaute tai sen pelko, uhkailu, negatiivinen palaute (4 mainintaa) Henkinen kuormitus: infoähky, esilläolon pakko, stressi (19 mainintaa) Työsuojelupäälliköt selvästi työsuojeluvaltuutettuja myönteisempiä. Sosiaalisen median värikkäät mielipiteet, joilta pitäisi itseään jotenkin suojata. Ulkopuolisen tahon mahdolliset yritykseen kohdistuvat 'hyökkäykset' yksittäistä työntekijää kohtaan. Epäasialliset kommentit toisista työntekijöistä/työnantajasta kulkeutuvat sosiaaliseen mediaan. Henkinen ahdistuminen kun kaiken pitää olla just nyt heti. Yksi stressitekijä lisää, jos haluaa pitää ajantasaisina tietoja. Ajanhallinta hankaloituu, kiire lisääntyy (1 mainintaa) Tietoturvariskit, valvonnan ongelmallisuus (16 mainintaa) Työmäärä lisääntyy sen myötä, mitään muuta ei saman aikaisesti kuitenkaan lopeteta. Salassapitovelvollisuuden noudattaminen. Tietoturva ja yksilön suoja

16 Millaisia keinoja tai välineitä työpaikallanne on käytössä, jotka koskevat sosiaalisen median työkäyttöön liittyviä riskejä? (avovastaus) Työsuojelupäälliköt ja valtuutetut On laadittu pelisäännöt / ohjeistus (47 mainintaa) Tietoturvasuojaus / tietoturvarajoitukset (10 mainintaa) Ohjeistettu, miten työasioita voi ja saa kommentoida sosiaalisessa mediassa. Työntekijöiden kanssa on sovittu pelisäännöt ja työpaikalla on selkeä roolitus sosiaalisen median käyttöön. Yrityksen esiintyminen sosiaalisessa mediassa hoidetaan keskitetysti viestintäosaston toimesta. Työssämme on kielletty käyttää sosiaalisia medioita operatiivisilla päätteillä tietoturvasyistä. Suojaukset ohjelmissa

17 Sosiaalisen median käyttöön liittyvät periaatteet ja toimintatavat työpaikoilla Työsuojeluhenkilöstö

18 Työpaikalla on tehty linjaukset sähköpostin ja tietoverkon käytöstä henkilökohtaisten asioiden hoidon suhteen Sektorit Työpaikallamme on tehty linjaukset sähköpostin ja tietoverkon käytöstä henkilökohtaisten asioiden hoidon suhteen. (%) Yksityinen sektori Julkinen sektori Yli 70%:lla julkisen sektorin ja vajaalla 60% yksityisen sektorin työpaikoista on tehty sähköpostin ja tietoverkon henkilökohtaisen käytön linjauksia. Kyllä Ei Ei tarvetta Ei osaa sanoa

19 Työpaikalla on tehty linjaukset sähköpostin ja tietoverkon käytöstä henkilökohtaisten asioiden hoidon suhteen Henkilömäärä Työpaikallamme on tehty linjaukset sähköpostin ja tietoverkon käytöstä henkilökohtaisten asioiden hoidon suhteen (%) alle 20 henkilöä Linjauksia tietoverkon ja sähköpostin käytöstä on tehty eniten isoimmilla työpaikoilla Kyllä Ei Ei, tarvetta Ei osaa sanoa

20 Työpaikalla on annettu ohjeet sosiaalisessa mediassa esiintymisestä Sektorit Työpaikallamme on annettu ohjeet sosiaalisessa mediassa esiintymisestä. (%) Yksityinen sektori Julkinen sektori Yksityisellä sektorilla on annettu julkista sektoria enemmän ohjeita somessa esiintymisestä Kyllä Ei Ei tarvetta Ei osaa sanoa

21 Työpaikalla on annettu ohjeet sosiaalisessa mediassa esiintymisestä Henkilömäärä Työpaikallamme on annettu ohjeet sosiaalisessa mediassa esiintymisestä (%) alle 20 henkilöä Isoilla työpaikoilla on annettu pieniä enemmän ohjeita somessa esiitymisestä Kyllä Ei Ei tarvetta Ei osaa sanoa

22 Työpaikalla on laadittu yhteiset pelisäännöt sosiaalisen median käytöstä työssä Sektorit Työpaikallamme on laadittu yhteiset pelisäännöt sosiaalisen median käytöstä työssä. (%) Yksityinen sektori Yksityisellä sektorilla on laadittu julkista sektoria useammin pelisääntöjä somen työkäytöstä. Julkinen sektori Kyllä Ei Ei tarvetta Ei osaa sanoa

23 Työpaikalla on laadittu yhteiset pelisäännöt sosiaalisen median käytöstä työssä Henkilömäärä Työpaikallamme on laadittu yhteiset pelisäännöt sosiaalisen median käytöstä työssä (%) alle 20 henkilöä Kyllä Ei Ei, tarvetta Ei osaa sanoa

24 Työpaikalla on eettiset ohjeet sosiaalisen median käyttäjille Sektori Työpaikallamme on eettiset ohjeet sosiaalisen median käyttäjille. (%) Yksityinen sektori Julkinen sektori Noin puolella yksityisen sektorin työpaikoista ja noin kolmanneksella julkisen sektorin työpaikoista on laadittu eettiset ohjeet somen käyttäjille. Kyllä Ei Ei tarvetta Ei osaa sanoa

25 Työpaikalla on eettiset ohjeet sosiaalisen median käyttäjille Henkilömäärä Työpaikallamme on eettiset ohjeet sosiaalisen median käyttäjille (%) alle 20 henkilöä Isoimmilla työpaikoilla on laadittu pieniä useammin eettiset ohjeet somen käyttäjille. Kyllä Ei Ei, tarvetta Ei osaa sanoa

26 Työpaikalla on sovittu käytännöt, miten sosiaalisessa mediassa havaittuun tai koettuun epäasialliseen kohteluun puututaan Sektorit Työpaikallamme on sovittu käytännöt, miten sosiaalisessa mediassa havaittuun tai koettuun epäasialliseen kohteluun puututaan. (%) Yksityinen sektori Julkinen sektori Noin kolmanneksella yksityisen sektorin työpaikoista ja neljänneksellä julkisen sektorin työpaikoisa on sovittu käytännöt, miten somessa tapahtuvaan epäasialliseen kohteluun puututaan Kyllä Ei Ei tarvetta Ei osaa sanoa 26

27 Työpaikalla on sovittu käytännöt, miten sosiaalisessa mediassa havaittuun tai koettuun epäasialliseen kohteluun puututaan Henkilömäärä Työpaikallamme on sovittu käytännöt siitä, miten sosiaalisessa mediassa havaittuun tai koettuun epäasialliseen kohteluun puututaan (%) alle 20 henkilöä Somessa havaituun ja koettuun epäasialliseen kohteluun puuttumisen käytäntöjä oli yleisimmin isoilla ja pienillä työpaikoilla. Kyllä Ei Ei tarvetta Ei osaa sanoa

28 Työpaikalla on annettu koulutusta sosiaalisen median käyttöön Sektorit Työpaikallamme on annettu koulutusta sosiaalisen median käyttöön. (%) Yksityinen sektori Julkinen sektori Noin neljänneksellä sekä julkisen että yksityisen sektorin työpaikoista on annettu koulusta sosiaalisen median käytöön Kyllä Ei Ei tarvetta Ei osaa sanoa 2

29 Työpaikalla on annettu koulutusta sosiaalisen median käyttöön Henkilömäärä Työpaikallamme on annettu koulutusta sosiaalisen median käyttöön (%) alle 20 henkilöä Tähän kyselyyn vastanneista työpaikoista isoimmilla ja pienimmillä oli annettu eniten koulutusta somen käytöstä. Määrät alhaiset, enimmillään noin kolmannes työpaikoista oli antanut koulutusta. Kyllä Ei Ei tarvetta Ei osaa sanoa

30 Työpaikalla on huolehdittu suojautumisesta sosiaalisen median väärinkäytöksiä ja uhkia vastaan Sektorit Työpaikallamme on huolehdittu suojautumisesta sosiaalisen median väärinkäytöksiä ja uhkia vastaan. (%) Yksityinen sektori Julkinen sektori Noin viidenneksellä sekä julkisen että yksityisen sektorin työpaikoista on suojauduttu somen väärinkäytöksiä ja uhkia vastaan Kyllä Ei Ei tarvetta Ei osaa sanoa 30

31 Työpaikalla on huolehdittu suojautumisesta sosiaalisen median väärinkäytöksiä ja uhkia vastaan Henkilömäärä Työpaikallamme huolehdittu suojautumisesta sosiaalisen median väärinkäytöksiä ja uhkia vastaan (%) alle 20 henkilöä Isoimmilla työpaikoilla on huolehdittu parhaiten suojautumisesta somen väärinkäytöksiä ja uhkia vastaan. Kyllä Ei Ei tarvetta Ei osaa sanoa

32 Työpaikalla on kartoitettu sosiaalisen median käyttöön liittyviä kuormitustekijöitä Sektori Työpaikallamme on kartoitettu sosiaalisen median käyttöön liittyviä kuormitustekijöitä. (%) Yksityinen sektori Julkinen sektori Vain alle kymmeneksellä sekä julkisen että yksityisen sektorin työpaikoista on kartoitettu somen kuormitustekijöitä Kyllä Ei Ei tarvetta Ei osaa sanoa

33 Työpaikalla on kartoitettu sosiaalisen median käyttöön liittyviä kuormitustekijöitä Henkilömäärä Työpaikallamme on kartoitettu sosiaalisen median käyttöön liittyviä kuormitustekijöitä (%) alle 20 henkilöä Sosiaalisen median kuormitustekijöitä oli kartoitettu vain harvoilla työpaikoilla. Isoimmilla ja pienimmillä työpaikoilla kuitenkin hieman keskikokoisia enemmän. Kyllä Ei Ei tarvetta Ei osaa sanoa

34 Yhteenveto: Sosiaalisen median käyttö työpaikoilla Noin kolmannes työsuojeluhenkilöstöstä arvioi, että omalla työpaikalla käytetään sisäistä sosiaalista mediaa, kuten intranetin keskustelupalstaa. Useimmiten syyt sille, miksi sisäistä mediaa ei käytetty, liittyivät organisaatiokulttuurin vanhanaikaisuuteen, tietoturvaan, työpaikan pieneen kokoon, teknisiin ongelmiin tai työn luonteeseen. Noin puolet työsuojeluhenkilöstöstä arvioi, että omalla työpaikalla käytetään ulkoista sosiaalista mediaa, kuten Facebookia, työhön liittyvissä asioissa. Sosiaalisen median käyttö työssä koetaan yleensä myönteisenä tai neutraalina asiana. Suurimmiksi hyödyiksi koettiin tiedotustoiminnan ja kontaktien ylläpidon tehostuminen, markkinointiin, imagoon ja näkyvyyteen liittyvät myönteiset vaikutukset sekä nopeus. Suurimmiksi sosiaalisen median käyttöön liittyvinä haasteina tuotiin esiin epäselvät pelisäännöt, some voi viedä aikaa varsinaiselta työltä ja sitä käytetään myös omien asioiden hoitoon. Lisäksi siihen koettiin liittyvän tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan liittyviä ongelmia. Työsuojeluun liittyvänä haasteena nähtiin erityisesti epäasiallinen tai kielteinen palaute yksittäisiä henkilöitä kohtaan ja uhkailu. Niistä työpaikoista, joissa sosiaalinen media on käytössä, noin puolessa on tehty linjaukset sähköpostin ja tietoverkon käytöstä henkilökohtaisten asioiden hoitoon, annettu ohjeet sosiaalisessa mediassa esiintymisestä ja laadittu yhteiset pelisäännöt sosiaalisen median käytöstä. Sosiaalisen median käyttöön liittyviä kuormitustekijöitä on sen sijaan kartoitettu vain harvoilla työpaikoilla

35 Yhteenveto: Sosiaalisen median käyttö sektorin mukaan tarkasteltuna Sosiaalisen median käyttö koettiin sekä yksityisellä että julkisella sektorilla hyvin myönteisenä asiana. Sisäisen somen käyttö oli yksityisellä sektorilla hieman julkista yleisempää. Ulkoisen somen käyttö taas oli julkisella sektorilla jonkin verran yksityistä yleisempää. Yli 70%:lla julkisen sektorin ja vajaalla 60% yksityisen sektorin työpaikoista on tehty sähköpostin ja tietoverkon henkilökohtaisen käytön linjauksia. Yksityinen sektori on monessa asiassa hieman julkista edellä, mitä tulee somen työkäyttöön liittyviin asioihin. Yksityisellä on annettu enemmän ohjeita somessa esiintymisestä sekä laadittu useammin pelisääntöjä somen työkäytöstä. Myös käytönnöt sille, miten somessa tapahtuvaan epäasialliseen kohteluun puututaan, ovat useimmin sovittuja yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Julkisella sektorilla on laadittu yksityistä useammin myös eettiset ohjeet somen käyttäjille. Koulutusta somen käyttöön on annettu noin 25% sekä julkisen että yksityisen sektorin työpaikoista. Noin viidenneksellä työpaikoista on varauduttu väärinkäytöksiä ja uhkia vastaan. Tilanne oli sama sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Alle kymmenesosa sekä julkisen että yksityisen sektorin työpaikoista on kartoittanut somen kuormitustekijöitä

36 Yhteenveto: Sosiaalisen median käyttö työpaikan koon mukaan tarkasteltuna Sisäisen somen käyttö oli isoilla työpaikoilla pieniä yleisempää. Tähän tutkimukseen osallistuneista työpaikoista pienet ja isot käyttivät keskikokoisia enemmän ulkoista somea Sosiaalisen median käyttö koetaan erityisen myönteisenä pienillä työpaikoilla Linjauksia tietoverkon ja sähköpostin käytöstä on tehty eniten isoimmilla työpaikoilla Isoilla työpaikoilla on annettu pieniä enemmän ohjeita somessa esiitymisestä, laadittu pieniä useammin eettiset ohjeet somen käyttäjille ja huolehdittu parhaiten suojautumisesta somen väärinkäytöksiä ja uhkia vastaan. Somessa havaituun ja koettuun epäasialliseen kohteluun puuttumisen käytäntöjä oli yleisimmin isoilla ja pienillä työpaikoilla, samoin niillä oli annettu eniten koulutusta somen käytöstä. Määrät ovat kuitenkin alhaiset, enimmillään noin kolmannes työpaikoista oli antanut koulutusta. Sosiaalisen median kuormitustekijöitä oli kartoitettu vain harvoilla työpaikoilla. Isoimmilla ja pienimmillä työpaikoilla kuitenkin hieman keskikokoisia enemmän

37 Vastaajat Kyselyyn vastasi yhteensä 49 henkilöä, joista 34 toimi työsuojeluvaltuutettuna ja 150 työsuojelupäällikkönä. (Vastausprosentti 16 %) Henkilöstä 124 (25%) edusti julkista sektoria ja loput 374 (75%) yksityistä sektoria. Yksityisen sektorin vastanneiden työpaikoista suurin osa oli palvelualalla (192kpl) ja teollisuudessa (139kpl). Vastaajat edustivat henkilömäärän mukaan seuraavasti eri kokoisia työpaikkoja: Alle 20 henkilön työpaikka: 66 vastaajaa (13%) hlö: 119 vastaajaa (24%) hlo: 137 vastaajaa (2%) hlö: 64 vastaajaa (13%) 500+ hlö: 2 vastaajaa (17%) Ei tietoa henkilömäärästä: 30 vastaajaa (6%)

38 Vastaajat Vastaajista 54 % oli miehiä ja 46 % naisia. 45 % vastaajista kuului vuotiaiden ikäryhmään ja yli 50- vuotiaita oli 51 %. Noin 4 % oli alle 30-vuotiaita. Vastaajista 37 % toimi miesvaltaisella työpaikalla, 44 % naisvaltaisella ja 19 % työpaikalla, jossa oli tasainen sukupuolijakauma. Valtaosa vastaajista (96 %) toimi työpaikalla, joka oli ollut toiminnassa 5 vuotta tai kauemmin

39 Lisätietoja Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus, p / Minna Toivanen, Työterveyslaitos, p / Minna Janhonen, Työterveyslaitos, p /

ETÄTYÖ JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ TYÖPAIKOILLA

ETÄTYÖ JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ TYÖPAIKOILLA Työsuojelupaneeli IV ETÄTYÖ JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ TYÖPAIKOILLA Minna Toivanen & Minna Janhonen 17.12. 11.12. 1 Työsuojelupaneeli IV Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia

Lisätiedot

Sosiaalisen median työkäyttö. Työsuojelunäkökulma

Sosiaalisen median työkäyttö. Työsuojelunäkökulma Sosiaalisen median työkäyttö Työsuojelunäkökulma Sisällysluettelo Some ja työ....................................... 3 Suunnitellen someen................................... 4 Ohjeet ja säännöt....................................

Lisätiedot

Sosiaalisen Median Pulssi 2010

Sosiaalisen Median Pulssi 2010 Sosiaalisen Median Pulssi 2010 ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Sosiaalisen Median Pulssi 2010 Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen Marjut Naapuri 26.10.2010 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 Keskeiset tulokset

Lisätiedot

OPPIMISVAIKEUDET TYÖPAIKOILLA Nordplus Aikuiskoulutus hanke 1.9.2013-30.3.2015 Raportti kartoituksesta ja sen tuloksista

OPPIMISVAIKEUDET TYÖPAIKOILLA Nordplus Aikuiskoulutus hanke 1.9.2013-30.3.2015 Raportti kartoituksesta ja sen tuloksista OPPIMISVAIKEUDET TYÖPAIKOILLA Nordplus Aikuiskoulutus hanke 1.9.2013-30.3.2015 Raportti kartoituksesta ja sen tuloksista Jouni Puumalainen Annika Laisola-Nuotio Mika Ala-Kauhaluoma 1 Esipuhe Oppimisvaikeudet

Lisätiedot

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 SUPERIN SELVITYKSIÄ 2012 LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 Jaksamisen rajat tulee työssä vastaan. Huoli hoidon laadusta painaa. Lähi- ja perushoitajien työhyvinvointi 2012 -selvitystyöryhmä:

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamarin selvitys. pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä liiketoiminnasta 2013

Helsingin seudun kauppakamarin selvitys. pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä liiketoiminnasta 2013 Helsingin seudun kauppakamarin selvitys pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä liiketoiminnasta 201 Helsingin seudun kauppakamarin selvitys pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä

Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä Tiivistelmä Tutkimuksen aiheeksi valittiin sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet

Lisätiedot

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14 SISÄLLYS 1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2 2. Vastaajat... 2 3. Tyytyväisyys sisäiseen viestintään koko organisaatiossa ja omassa yksikössä 5 3.1. Tyytyväisyys ikäryhmittäin...

Lisätiedot

Omais- ja läheishoitovapaan käytön tilanneselvitys

Omais- ja läheishoitovapaan käytön tilanneselvitys Omais- ja läheishoitovapaan käytön tilanneselvitys 28.02.2013 Työterveyslaitos Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 Toimeksianto 4 - Työterveyslaitoksen tehtävä 5 - Tausta 5 Vuoden 2012 Työ ja terveys-kyselyn

Lisätiedot

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Kyselytulokset syksyltä 2009, yhteenveto Työterveyslaitos ja HENRY ry Kirsi Junnila ja Laura Honkaniemi 1.3.2010 Työterveyslaitos Helsinki Työterveyslaitos Topeliuksenkatu

Lisätiedot

Mitä Pardian työsuojelukysely kertoo työsuojelun nykytilasta ja kehittämistarpeista?

Mitä Pardian työsuojelukysely kertoo työsuojelun nykytilasta ja kehittämistarpeista? Mitä Pardian työsuojelukysely kertoo työsuojelun nykytilasta ja kehittämistarpeista? Työsuojelun ajankohtaispäivät Helsingin Messukeskus 20.4.2012 Maija Jokinen (VeroVL) & Tapio Rissanen (Pardia) Työsuojelukyselyn

Lisätiedot

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Loppuraportti 31.12.2010 Työterveyslaitos Minna Savinainen, Panu Oksa, Merja Perkiö-Mäkelä, Marja Viluksela SISÄLTÖ 1 TAUSTA...3 2 TAVOITTEET...5

Lisätiedot

VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Hyvä lisä - Sosiaalinen media nuorten ohjauspalveluissa Kyselyn tulokset Pirkanmaalta Ulla-Maija Koivula Varustamo -hanke Tampereen ammattikorkeakoulu 1 Sisällys

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä

Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä Saimaan ammattikorkeakoulu Koulutusalan nimi Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Sara Anttonen Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä Opinnäytetyö 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

SAK:n työsuojelukysely 2008

SAK:n työsuojelukysely 2008 1 09 SAK:n työsuojelukysely 08 Tammikuu 09 Lisätiedot: Erkki Laukkanen erkki.laukkanen@sak.fi puhelin 0 774 0164 SAK, PL 157 00531, Helsinki Tilaukset: SAK puhelin 0 774 000 SAK Työsuojelukysely 08 1 SAK:N

Lisätiedot

Sosiaalisen median tietoturvaohje

Sosiaalisen median tietoturvaohje VALTIOVARAINMINISTERIÖ Hallinnon kehittämisosasto LAUSUNTOVERSIO 29.9.2010 Sosiaalisen median tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä LUONNOS Sosiaalisen median tietoturvaohje 2

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohje

Sosiaalisen median ohje Sosiaalisen median ohje Tämän ohjeen tarkoituksena on opastaa sosiaalisen median käyttöä Lempäälän kunnan eri toiminnoissa sekä ohjata henkilöstöä toimimaan sosiaalisessa mediassa vastuullisesti ja kunnan

Lisätiedot

yhteistyössä Asianajotoimisto Aldea Oy Antti Hannula, Laila Morad, Sini Järvinen, Amanda Nikkilä, Lasse Lievonen Yhteistyössä Oikotie Oy Mona Koskinen

yhteistyössä Asianajotoimisto Aldea Oy Antti Hannula, Laila Morad, Sini Järvinen, Amanda Nikkilä, Lasse Lievonen Yhteistyössä Oikotie Oy Mona Koskinen Asianajotoimisto Aldea Oy Antti Hannula, Laila Morad, Sini Järvinen, Amanda Nikkilä, Lasse Lievonen Yhteistyössä Oikotie Oy Mona Koskinen Oikotie Oy Töölönlahdenkatu 00100 Helsinki puh. 09-1221 www.oikotie.fi/tyopaikat

Lisätiedot

SISÄISESTÄ VIESTINNÄSTÄ JA TIEDONKULUSTA. Tutkimus Isonkyrön kunnan sisäisestä viestinnästä ja tiedonkulusta 2011

SISÄISESTÄ VIESTINNÄSTÄ JA TIEDONKULUSTA. Tutkimus Isonkyrön kunnan sisäisestä viestinnästä ja tiedonkulusta 2011 SISÄISESTÄ VIESTINNÄSTÄ JA TIEDONKULUSTA Tutkimus Isonkyrön kunnan sisäisestä viestinnästä ja tiedonkulusta 211 2 Sisällys 1. YLEISTÄ... 4 2. JOHDANTO... 5 3. VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 12 Vastaajien ikä...12

Lisätiedot

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Loppuraportti Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Minna Majava Heli Alaräisänen Lapin yliopisto 17.12.2014 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Joustotyön käsite ja historia...

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaalisen median käyttöpolitiikka

Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaalisen median käyttöpolitiikka Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaalisen median käyttöpolitiikka Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.10.2011 1. YLEISTÄ SOSIAALISESTA MEDIASTA... 2 1.1. SOSIAALISEN MEDIAN AVAIN OMA TILI/PROFIILI... 3 1.2.

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA ORGANISAATION YLEISÖVIESTINNÄSSÄ. Yhteisillä vesillä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

SOSIAALINEN MEDIA ORGANISAATION YLEISÖVIESTINNÄSSÄ. Yhteisillä vesillä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry SOSIAALINEN MEDIA ORGANISAATION YLEISÖVIESTINNÄSSÄ Yhteisillä vesillä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Henna Ryömä Pyhäjärvi-isntituutti 25.6.2015 Sosiaalisen median ja internet-viestinnän

Lisätiedot

E-työn hyvät. käytännöt 13/07. Hyvät. käytännöt

E-työn hyvät. käytännöt 13/07. Hyvät. käytännöt E-työn hyvät käytännöt Minna Harju Päivi Tiihonen Marja Salonen Timo Ovaskainen Riikka Ahlgren Selvitys työhallinnon työttömille suunnattujen ESR-projektien yksilöpohjaisesta työllisyysvaikuttavuudesta

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

Asiakkaat ovat ihmisiä eivät prosentteja

Asiakkaat ovat ihmisiä eivät prosentteja Asiakkaat ovat ihmisiä eivät prosentteja selvitys superilaisten työstä kotihoidossa ja kotihoitotyön kehittämisestä sisältö johdanto johdanto... 3 kotihoito tänään... 4 kotihoidon määrittely... 4 kotihoito

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle

Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle Pdf-tiedosto verkkoversiosta 1.0 KATSAUS Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle Toimittanut Tuija Aalto Oikeusministeriö Demokratia- ja kieliasioiden yksikkö 4.6.2010 Teos on lisensoitu Creative

Lisätiedot

Mikkelin seudun Digipuntari 2014 Pilottikysely. Lokakuu 2014

Mikkelin seudun Digipuntari 2014 Pilottikysely. Lokakuu 2014 Mikkelin seudun Digipuntari 2014 Pilottikysely Lokakuu 2014 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Sähköisten palveluiden soveltavan tutkimuksen rakenteet-hanke Marketta Koskinen ja Anssi Jääskeläinen Pilottikyselyn

Lisätiedot