3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen perusopetuksen rehtori Mailis Tastula sivistysjohtaja oman toimen ohella

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen perusopetuksen rehtori Mailis Tastula sivistysjohtaja oman toimen ohella"

Transkriptio

1 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen perusopetuksen rehtori Mailis Tastula sivistysjohtaja oman toimen ohella 3101 Sivistystoimen hallinto 3201 Kuraattori Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi järjestämällä laadukkaat ja monipuoliset sivistyspalvelut dynaamisessa, verkostoituneessa ja turvallisessa toimintaympäristössä tarjoten myös kansallista ja kansainvälistä erikoisosaamista. Kaustinen on Suomen johtava kansankulttuurikunta, jossa eri kulttuurien lajien ja taiteen muotojen välinen rajankäynti on rohkeaa ja uutta luovaa. Henkilöstö TP 2013 TP 2014 TA 2015 TP 2015 Sivistysjohtaja Kanslisti Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Asiakas Tyytyväinen ja osallistuva asiakas. Suoritetaan asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5), tuloksena vähintään 3,5 ei toteutettu kyselyä Turvallinen toimintaympäristö varmistetaan ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) Laadukkaat peruspalvelut. Suoritetaan asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5), tuloksena vähintään 3,5 ei toteutettu kyselyä Paikallista kulttuurista osaamista hyödyntävä toiminta varmistetaan päivittämällä kulttuuristrategia (1= tehty, 0= kesken) 1 0 Prosessit Verkostoitunut tarkoituksenmukainen yhteistyö. esimiestiimi, seutukunnallinen sivistysjohtajatiimi ja maakunnallinen sivistysjohtajien verkosto kokoontuvat 1 1 säännöllisesti (1= toimii, 0= ei toimi) Henkilöstö Osaava, jaksava ja kehittyvä sekä yhteistyössä toimiva henkilöstö. Työnjohdollista ja kollegiaalista tukea toteutetaan kehityskeskustelujen avulla, toteutusprosentti vähintään 70 ei toteutunut Käynnistetään koulutussuunnitelman laatiminen 1 0 Henkilöstöstä käy koulutuksessa vuosittain vähintään (%) 50 toteutuu Työntekijöille on määritelty toimenkuva (%) 100 toteutuu Talous Taloudellisesti tehokas ja toimiva organisaatio. Kustannukset/asukas alle Keski-Pohjanmaan maaseutukuntien keskiarvon ottaen huomioon valtakunnallisen erikoislukion ja perusopetuksen väistöajan aiheuttamat kustannukset (1= toteutuu, 0= ei toteudu) 1 valmistuu myöhemmin

2 Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Resurssien riittävyys Henkilöstön jaksaminen Pätevän työvoiman rekrytointi tulevaisuudessa Sivistystoimessa on tapahtunut henkilöstömuutoksia vuoden aikana sivistysjohtajan ja päivähoidonjohtajan erottua. Sivistystoimen tehtäviä hoitaa toistaiseksi oman työnsä ohessa perusopetuksen rehtori. Varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteen organisaatiouudistus on suunniteltu ja toteutettu alkamaan vuoden 2016 alkaessa. Päivähoidonjohtajan virka on muutettu varhaiskasvatusjohtajan viraksi ja yhteistyö Vetelin kanssa on alkanut vuoden vaihteessa. Kaustinen myy 40 % varhaiskasvatusjohtajan palveluja Vetelille. Uuden päiväkodin valmistumisen myötä on perustettu päiväkodin johtajan virka. Keskuskoulun 1-6 peruskorjaus on valmistunut. Uuteen päiväkotiin muutto tapahtui marraskuun lopussa. Rakennuskantaa on merkittävästi viime vuosina korjattu tai rakennettu uutta. Kevätkaudella Perhonjokilaakson lukiot tekivät laskelmia lukioiden uudelleenorganisoimiseksi perustuen OKM:n uusiin rahoituslakiluonnoksiin. Niiden kariuduttua yhteistyökuviot ovat entisellään. Sivistystoimi pysyi budjetissa, vaikka päivähoidon budjetti ylittyi ja muutto lisäsi kustannuksia. Hankintakieltoa noudatettiin, mutta normaali lakisääteinen toiminta turvattiin. Vuodelle 2016 Henkilöstön osaamisen kehittämiseen täydennyskoulutuksen avulla on syytä panostaa jatkossa, samoin työssäjaksamiseen. Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa. Varhaiskasvatuksen osalta uuden päiväkodin käyttöönoton tuoma vakiintuminen mahdollistaa henkilöstörakenteen vakiintumisen. Kinon tuleva käyttö ja varhaiskasvatuksen yhteistyömahdollisuudet alakoulun kanssa suunnitellaan. Yksityisen hoidon tuen ohjeistuksia tullaan tarkentamaan. Perhepäivähoitajia rekrytoidaan. Lasten hoitoaikojen sähköinen kirjausjärjestelmä otetaan käyttöön alkuvuoden aikana. Tuntiperusteiseen laskutukseen siirtymisen vaikutusten selvitys tehdään ja toteutus suunnitellaan. Varhaiskasvatuksen kehittämiskierrokset eri kylien osalta käynnistetään. Puumalan koulun peruskorjauksen aikainen opetuksen toteutus suunnitellaan ja toivottavasti toteutukseen päästään kesästä 2016 eteenpäin. Keskustelu Köyhäjoen koulun oppilasmäärän kehittymisestä ja tulevaisuudesta käynnistetään. Lukio viettää 40-vuotisjuhlavuotta ja sähköisten ylioppilaskirjoitusten toteutukseen liittyvät suunnitelmat etenevät. Uuden kuntalain mukaisen nuorisovaltuuston perustamisen toimet käynnistetään. Liikuntakasvatuksen ja liikuntapaikkojen kehittämisen kokonaissuunnitelma tehdään. Kulttuuristrategian ja siihen liittyvän toimintasuunnitelman tekeminen käynnistetään.

3 PERUSKOULUT tilivelvollinen perusopetuksen rehtori Mailis Tastula 3202 Järvelän koulu 3203 Keskuskoulu Köyhäjoen koulu 3205 Puumalan koulu 3206 Kotikuntakorvaus 3208 Keskuskoulu Erityisopetus 3211 Erityisluokka/perusopetus 3206 Kotikuntakorvaus Perusopetus antaa oppilaalle mahdollisuuden monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen, jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, saada tulevaisuuden jatkoopintovalmiudet ja elinikäisen oppimisen halun. Yläkoulun uudet tilat ja Keskuskoulun 1-6 toteutettava peruskorjaus mahdollistavat nykyaikaisen ja asianmukaisen opetuksen näissä kouluissa. Tuleva opetussuunnitelmauudistus haastaa erityisesti alakoulujen opetusta tuntijaon muuttuessa vuonna Opetussuunnitelmatyö aloitetaan kuluvan lukuvuoden aikana. Oppilasmäärä on kasvanut lievästi, mutta myös erityisen tuen ja tehostetun tuen tarve on kasvanut. Oppilashuoltolain uudistaminen on lisännyt oppilashuollollisen tuen nopean puuttumisen tarvetta. TP 2013 TP 2014 TA 2015 TP 2015 TS 2016 Rehtori Apulaisrehtori Luokanopettaja Luokanopettaja ma Tuntiopettaja pt Tuntiopettaja st Lehtorit Yhteiset lehtorit Tuntiopettaja pt Tuntiopettaja o-a Erityisopettaja Koulunkäynninohjaaja Kuraattori 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 Koulusihteeri 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Koulunkäynninohjaaja ma , ,

4 Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Mittari / Toteutunut Asiakas Kaikilla on mahdollisuus kehittää itseään omien edellytystensä mukaisesti. *Oppilas- ja huoltajatyytyväisyyskysely (vähintään asteikolla 1-5) 3,5 riittämätön vastaus% *9.lk koulutuksen 1. hakutoiveeseen pääsy (väh.%) 80 toteutunut *9.lk jatko-opiskelupaikan saanti (%) 100 toteutunut Toimintakulttuuri on tukevaa, osallistavaa ja yhteisöllistä. *Kouluilla on säännöllisesti välituntiaktiviteettejä, kerhoja, KiVa(kiusaamisen vastainen)-ohjelma, yhtenäinen toimintakulttuuri, kuraattori-, oppilashuolto-, tukioppilas- ja oppilaskuntatoimintaa (1= toiminta säännöllistä, 0=toiminta satunnaista) 1 toteutunut *Oppilas- ja huoltajatyytyväisyyskyselyn (vähintään asteikolla 1-5) 3,5 riittämätön vastaus% Yhteistyö vanhempien kanssa on tasavertaista, aktiivista ja toimivaa. *Huoltajakyselyssä toiminnan tyytyväisyys (vähintään asteikolla 1-5) 3,5 riittämätön vastaus% Opetus on laadukasta, oppimisympäristöt kunnossa ja kehittyvät sekä ryhmäkoko tukee oppimista. *Oppilas- ja huoltajatyytyväisyyskyselyn (vähintään asteikolla 1-5) 3,5 riittämätön vastaus% *Koulussa on tehty henkilöstöarvion mukaiset korjaukset (%) 80 toteutunut *Keskiryhmäkoko enintään 21 toteutunut Yhteistyö paikallisten toimijoiden ja yrittäjien sekä laajempien yhteistyötahojen kanssa jatkuvaa. *Yhteistyöhankkeita vähintään 1 toteutunut Henkilöstö Henkilöstö tukee toisiaan ja saa tukea ja arvostusta esimiehiltä ja luottamusmiehiltä. *Henkilöstökyselyn tulos (vähintään asteikolla 1-5) 3,5 riittämätön vastaus% *Kehityskeskustelut (%) 70 ei toteutunut Henkilöstö kehittää itseään suunnitelmallisesti ja yhteistyötä tehdään tarkoituksenmukaisesti. *Henkilöstöstä osallistuu vuosittain koulutukseen vähintään (%) 50 toteutunut *Kehittämishankkeita vähintään 1 toteutunut Talous Resurssin määrittely tehdään kartoitettujen tarpeiden mukaisesti. Organisaatio on taloudellisesti tehokas ja toimiva. *Tarvekartoitus (1= tehty, 0=kesken) 1 kesken *Sivistyslautakunnalta resurssi tarvekartoituksen pohjalta (1=annettu, 0=ei) 1 ei toteutunut

5 Kunnanhallitus: Kuraattoritoimintaa koskeva lakimuutos laajentaa kuntien velvoitteita opiskelijoiden kuraattoripalvelun järjestämisessä, uutena tulee velvollisuus vastaavan kuraattorin kuraattoripalvelun järjestämiseen. Koulutusyhtymä tarjoaa vastaavan kuraattorin palvelua syyslukukauden alusta lukien. Talousarviovaraus on oman kuraattorin lisäksi vastaavan kuraattoripalvelun ostoon sekä muualla opiskelevien kaustislaisten toisen asteen oppilaiden maksuihin. Tuloina Kaustisella opiskelevien toisen asteen opiskelijoiden kotikuntien korvaukset. Köyhäjoen koulu jatkaa kaksiopettajaisena, syyskuun 2014 lähtien esiopetus järjestetään keskustassa. Vuosiluokilla 7 9 uudistetaan ryhmäjako syyslukukaudesta 2015 alkaen. Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijä Resurssien riittävyys Henkilöstön jaksaminen Rakentamisesta aiheutuvat poistot lisäävät sisäisiä vuokramenoja ja vaikuttavat käyttömenoihin. Perusopetus netto /asukas Kaustinen K-Pohjanmaa Maaseutukunnat Käyttökustannukset /oppilas Kaustinen K-Pohjanmaa Maaseutukunnat Käyttökustannukset / opetustunti Kaustinen K-Pohjanmaa Maaseutukunnat Perusopetuksen oppituntien / tukiopetuksen määrä oppitunteja joista tukiopetusta Kaustinen on panostanut koulujen rakentamiseen ja kunnostamiseen merkittävästi. Lähimenneisyydessä on Köyhäjoen koululla uudistettu lämmitysjärjestelmä, Järvelän koululla on tehty mittava remontti, Keskuskoulu 7-9 on rakennettu ja Keskuskoulu 1-6 on peruskorjattu. Puumalan koulun kunnostamiseen on varattu kunnan investointiohjelmassa resurssia. Oppilasmäärä on myönteisesti lievässä kasvussa, mutta haasteita asettaa perheiden ja lasten keskittyminen uusille keskustan liepeillä oleville asuntoalueille. Sen takia Keskuskoulu 1-6 on suuri ja Järvelän kouluun on tulossa lähivuosina kolmiopettajaiselle koululle haasteellisen suuria ikäluokkia. Oppilashuollollisten tuen tarpeiden määrä on moninaistunut ja kasvanut. Haasteena on yhä useammin löytää myös riittävä motivaatio ja sinnikkyys oppimisen tueksi.

6 Perusopetuksessa on meneillään opetussuunnitelmien uudistaminen valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteitten pohjalta. Tämä tulee muuttamaan myös oppilaiden tuntijakoa ja koululle tulee uusia tulevaisuuden haasteita. Uusissa opetussuunnitelmissa korostetaan toiminnallisuutta ja monenlaisten oppimisympäristöjen käyttöä, oppilaan aktiivisuuden ja itseohjautuvuuden lisäämistä sekä osallisuuden toimintakulttuurin kehittämistä ja arvioinnin painopisteen siirtämistä oppimisprosessiin ja taitojen arviointiin. Opetussuunnitelman perusteiden asettamat tavoitteet eivät ole helppoja saavuttaa. Sivistystoimi on onnistunut rekrytoimaan päteviä ja työhönsä sitoutuvia, hyvää työtä tekeviä opettajia ja koulunkäynninohjaajia. Opettajien vaihtuvuus on pientä. Jatkossa pitäisi resurssoida koulujen toimintakulttuurin kehittämiseen uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Opettajien täydennyskoulutukseen panostamista tarvitaan sekä ammattitaidon ylläpitämiseksi että uuden opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Myös henkilökunnan työssä jaksaminen tarvitsee tukea. Puitteitten kunnostaminen on nostanut oppilaskohtaisia menoja ja käyttötalousbudjetti on ollut niukka. Sisäiset vuokramenot ovat nousseet. Ryhmäkoot ovat suuria monessa alakoulussa ja luokassa. Resurssia käytetään hyvin vähän jakotunteihin. Perusopetus on kuitenkin pysynyt hyvin annetussa niukassa budjetissa ja opetus on edelleen kohtuullisen laadukasta. Hankkeet 3223 Ryhmäkokojen pienentäminen 3224 Kerhotoiminta Kehittämishankkeet tukevat perusopetuksen perustehtävän suorittamista ja perusopetuksen kehittämistä. Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Kerhotoiminta laajentaa oppilaiden mahdollisuuksia harrastustoimintaan. *Oppilastyytyväisyyskyselyn tulos (vähintään asteikolla 1-5) 3,5 riittämätön vastaus% Kehittämistoiminnan rahoitus taloudellista. *Rahoitus katetaan hankkeisiin tulleiden avustusten avulla lukuun ottamatta kerhotoiminnan 25 % omavastuuosuutta (1=toteutuu, 0=ei toteudu) 1 ei, myös muissa hankkeissa on omavastuuosuutta Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 1. Opettajien voimavarat eivät riitä hanketoimintaan oman työmäärän ohella ja hankkeiden voimavarat eivät kuitenkaan riitä erillisiin hanketyöntekijöihin. Peruskoulujen projektit TP 2013 TP 2014 TA 2015 TP 2015 Toimintatulot Tuet ja avustukset Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos Ryhmäkokojen pienentämisavustus käytettiin loppuun vuoden 2015 aikana. Vuonna 2015 alkoi Toimintakulttuurin kehittämishanke ja Kerhotoiminnan kehittämishankkeella saatiin jatkoavustusta. Kerhotoiminta on vakiintunutta. Lisäksi saatiin esiopetuksen kanssa yhteistä avustusta erityisopetukseen liittyvään kouluttautumiseen ja lisäkoulunkäynninohjaajan palkkaamiseen; se käytetään kuitenkin esiopetuksessa.

7 3221 Yhteistoiminta Tilivelvollinen perusopetuksen rehtori Mailis Tastula sivistysjohtaja oman toimen ohella Esi- ja perusopetusta järjestetään voimassa olevan sopimuksen mukaisesti Kruunupyyn kunnan suomenkielisille oppilaille. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen toteutetaan yhteistyössä palveluja tuottavien järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Asiakas Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinointi ostopalveluna toimiva ratkaisu, asiakastyytyväisyys, asteikko 1-5 3,5 purettu Prosessit Yhteistyösopimus Kruunupyyn kanssa toimiva ja halukkuus jatkaa yhteistyötä molemminpuolinen 1 toteutuu Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 1. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa olevien halukkuus jatkaa toimintaa Iltapäivätoiminnan koordinointi siirrettiin syksystä 2015 alkaen perusopetuksen rehtorin vastuulle.

8 AMMATILLISET OPPILAITOKSET Tilivelvollinen perusopetuksen rehtori Mailis Tastula sivistysjohtaja oman toimen ohella 3401 Ammatillinen koulutus Kunta on mukana Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä, jonka tavoitteena on tuottaa alueelle elinkeinoelämän tarvitsemia perus- ja täydennyskoulutuspalveluja. Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Asiakas Opetustuntien lukumäärä Lähiopetusta 1 950/v valmistuu myöhemmin Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston, Kaustisen yksikössä 6 245/v valmistuu myöhemmin (Lähi-, etä-, monimuoto -opetus ja työssä oppiminen) Henkilöstö Vaikutetaan koulutusyhtymän kehittämiseen tulevaisuuden työvoimatarpeiden suunnassa. (toteutunut = 1, ei tot. = 0) 1 1 Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät: Tiedonkulku ja vaikutusmahdollisuudet kunnan ja koulutusyhtymän välillä. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittäjänä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä on aktiivinen toimija.

9 MUU OPETUSTOIMI Tilivelvollinen perusopetuksen rehtori Mailis Tastula sivistysjohtaja oman toimen ohella 3501 Kansalaisopisto 3502 Musiikkioppilaitokset Kaustisen kunta kuuluu Perhonjokilaakson kansalaisopistoon. Kuntaosuus 2556h x = Kunnalla on oppilaspaikkoja Keski-Pohjanmaan konservatoriossa. Kuntaosuus (900 /oppilas). Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Asiakas Kansalaisopistojen opetustuntien lukumäärä 2556 kpl/v 2501 kpl/v - siitä maksullisen palvelutoiminnan opetustuntien lukumäärä 2556 kpl/v 2501 kpl/v Taiteen perusopetuksen opetustuntien lukumäärä kpl / vuosi valmistuu myöhemmin Konservatorion oppilasmäärä pysyy samana (40oppilasta / 45 kuntapaikasta) 1 valmistuu myöhemmin Kansalaisopiston oppilasmäärä pysyy samana 1 1 (1244 opiskelijaa) Prosessit Palvelun tuottaminen taloudellisesti, /asukas ei kasva 1 valmistuu myöhemmin Kansalaisopiston oppitunteja yhteensä 7000, Kaustisen osuus 2450, (35%). 1 valmistuu myöhemmin Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät: Kunnan taloudellisten resurssien riittävyys Toteuma on talousarvion rajoissa. Jatkossa kansalaisopiston valtionosuus tulee pienenemään ja kuntaosuus kasvaa.

10 KIRJASTO Tilivelvollinen perusopetuksen rehtori Mailis Tastula sivistysjohtaja oman toimen ohella 3601 Pääkirjasto Kirjasto tarjoaa jokaisen saataville kirjallisuutta ja kulttuuria sekä edistää asukkaiden tiedonhankintaa, elinikäistä oppimista ja hyvinvointia tarjoamalla käyttöön ajanmukaiset ja asiakkaiden tarpeita vastaavat kirjastopalvelut. Perinteisten kirjastopalveluiden lisäksi kirjasto tarjoaa laadukkaita kulttuurielämyksiä ja vuorovaikutteisia palveluja. Henkilöstö TP 2013 TP 2014 TA 2015 TP 2015 Kirjastonhoitaja Kirjastovirkailija Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Asiakas 19,95 valmistuu myöhemmin lainaus/asiakas Talous 2,65 valmistuu myöhemmin käyttökustannus/lainaus Tavoitteena on, että taloussuunnitteluvuosina lainaus/asiakas pysyisi vähintäänkin samana sekä käyttökustannus/lainaus pysyisi alle maan keskiarvon kuten tähänkin saakka. Henkilöstö Kirjaston henkilöstön työssä jaksaminen Nettokustannus / asukas Kaustinen K-Pohjanmaa Maaseutukunnat Toteuma: Kirjaston kokonaislainaus on hieman noussut. Tarkempia toimintatilastoja ei vielä ole saatavilla. Kaustisen kirjasto on edelleen kustannustehokkaampi verrattuna sekä alueensa kirjastoihin että valtakunnallisesti. Toiminta oli viime vuonna vilkasta: Tapahtumia järjestettiin useita. Jo perinteisiksi muodostuneita olivat helmikuun Lainan päivä, kesäkuun Koirat ja katuliitu tapahtuma sekä myöhäissyksyn (loka-marraskuun) Yökirjasto. Maaliskuussa yläkoululla vieraili sarjakuvavinkkari Toholammin ja Kaustisen kirjastojen yhteishankkeen tuloksena. Samalla viikolla järjestettiin alakoululla animaatiotyöpaja Kokkolan hankerahoista. Huhtikuussa järjestettiin runoilta. Elokuussa järjestettiin koululaisten uusien koulukirjojen muovituspäivä (muovit sponsoroi Pelloplast Oy). Kirjasto järjesti yhdessä vapaa-aikatoimen kanssa kirjailijavierailun syyskuussa, jolloin Antti Tuuri kävi kertomassa työstään ja tuotannostaan musiikkilukion tiloissa. Lokakuussa kirjasto osallistui valtakunnalliseen SeniorSurf-päivään. Kirjasto osallistui myös yhdessä koulun kanssa kirjailija Harri István Mäen vierailuun alakoululla marraskuussa. Kirjasto sai myös hankerahaa muutaman Anders-kimpan kirjaston kanssa, jonka avulla alakoululla vierailivat marraskuussa kirjailija Anneli Kanto ja kuvittaja Noora Katto kertomassa yhteistyöstään ja tuotannostaan. Taidenäyttelyitä oli lähes joka kuukausi. Vaihtuvia kirjanäyttelyitä oli useita kymmeniä. Satutunteja pidettiin viikoittain kevät- ja syyskaudella.

11 Kirjastossa vieraili lainaamassa aineistoa kymmenittäin erilaisia ryhmiä, lähinnä koululuokkia ja päiväkodin ryhmiä. Osalle heistä annettiin kirjastonkäytön opetusta ja etsittiin valmiiksi kirjallisuutta. Kirjastosta on myös käyty pitämässä kirjavinkkausta kouluilla. Yhteistyötä on tehty eri tahojen kanssa (mm. koulut, kansanopisto, EKE, musiikkilukio, Ala-Könni-opisto). Palvelutalolla pidettiin lukuhetki Kirjan ja ruusun päivänä. Kirjasto on tiedottanut aktiivisesti toiminnastaan ja tapahtumistaan omilla kotisivuillaan, Anders-verkkokirjastossa sekä sosiaalisessa mediassa (Facebook, Instagram, Twitter). Myös muita tiedotuskanavia on käytetty (tapahtumakalenterit, lehdistö, radio, ilmoitustaulut). Uutena palveluna voisi mainita yhteistyön valtakunnallisen erikoiskirjasto Celian kanssa. Se välittää maksutta äänikirjoja lukemisesteisille.

12 3802 Elokuvatoiminta Tilivelvollinen perusopetuksen rehtori Mailis Tastula sivistysjohtaja oman toimen ohella Elokuvatoiminta säilyy osana kunnan kulttuuripalveluita palvellen myös ympäröivien kuntien asukkaita. Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Asiakas Asiakaskäyntien keskiarvo 45 asiakasta/elokuva toteutui väh. 60 näytöstä/vuosi toteutui Elokuvatoiminta TP 2013 TP 2014 TA 2015 TP 2015 Menot Tulot

13 3804 Etsivä nuorisotyö tilivelvollinen vs. sivistysjohtaja Jorma Harju Siirtynyt Vetelin kunnan hallinnoitavaksi alkaen. Etsivä nuorisotyö TP 2013 TP 2014 TA 2015 TP 2015 Toimintatulot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 48 Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos Syksyllä 2015 saatiin palkattua toinen etsivä alueelle. Alkuvuoden vajaamiehityksen vuoksi talousarvion määräraha riitti vuonna 2015 hyvin. Vuodenvaihteessa 2015/2016 Lestijärvi siirtyi yhteistyöhön Toholammin kanssa ja alueessamme on mukana jatkossa vain Veteli, Halsua ja Kaustinen. Vuonna 2017 etsivätyö siirtyy Halsuan hallintoon ja muuttuu yhden etsivän työksi.

14 KULTTUURITOIMINTA Tilivelvollinen perusopetuksen rehtori Mailis Tastula sivistysjohtaja oman toimen ohella 3901 Kulttuuripalvelut Kunta tukee kaustislaisia kulttuurintuottajia. Kulttuuripalvelujen avulla luodaan kulttuurin harrastusmahdollisuuksia ja elämyksiä kuntalaisille. Tavoitteena on, että Kaustinen on Suomen johtava kansankulttuurikunta, jossa eri kulttuurien lajien ja taiteen muotojen välinen rajankäynti on rohkeaa ja uutta luovaa. Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Taloudelliset tehokkuusnettokustannukset / asukas Keski-Pohjanmaan keskitasoa 1 valmistuu myöhemmin Asiakas Monipuoliset kulttuuripalvelut, kävijämäärät / tapahtumat kasvavat 1 valmistuu myöhemmin Suurtapahtumat1 kpl / vuosi 1 toteutui Kulttuuriprojektit 2 kpl / vuosi 1 toteutui Kulttuuripalkinnon jakaminen 1 kpl / vuosi 1 toteutui Kunnalta avustusta saaneita yhteisöjä kpl 11, (lisäksi valtuuston talousarviokäsittelyn yhteydessä suoraan 5 sekä KP-V sopimuksen kautta ja iltapäivätoiminta avustettuna toimintana) Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Kunnan taloudellisten resurssien riittävyys Toteutui talousarvion mukaan.

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Henry Paananen

3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Henry Paananen 3.2 Sivistystoimen tulosalue 3101 Sivistystoimen hallinto 3201 Kuraattori Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi järjestämällä laadukkaat

Lisätiedot

PERUSKOULUT tilivelvollinen perusopetuksen rehtori Mailis Tastula

PERUSKOULUT tilivelvollinen perusopetuksen rehtori Mailis Tastula PERUSKOULUT tilivelvollinen perusopetuksen rehtori Mailis Tastula (Kuva: Teemu Hauta-Aho) 3202 Järvelän koulu 3203 Keskuskoulu 1-6 3204 Köyhäjoen koulu 3205 Puumalan koulu 3206 Kotikuntakorvaus 3208 Keskuskoulu

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Kaustinen on Suomen johtava kansankulttuurikunta, jossa eri kulttuurien lajien ja taiteen muotojen välinen rajankäynti on rohkeaa ja uutta luovaa.

Kaustinen on Suomen johtava kansankulttuurikunta, jossa eri kulttuurien lajien ja taiteen muotojen välinen rajankäynti on rohkeaa ja uutta luovaa. 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen vt. sivistysjohtaja Mailis Tastula 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden

Lisätiedot

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa. Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos %

TP Budjetti Budjetti Muutos % Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017

Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017 Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Jari Kettunen Koulutusjohtaja Suomenkielisen koulutusjaosto TEHTÄVÄT Hallintosäännön mukaan koulutusjaostot:

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

Kunnanhallitus: Päivähoitopalveluiden sähköistys toteutetaan suunnittelukaudella vaiheittain.

Kunnanhallitus: Päivähoitopalveluiden sähköistys toteutetaan suunnittelukaudella vaiheittain. VARHAISKASVATUS tilivelvollinen varhaiskasvatusjohtaja Tarja Leppikangas-Maunula Varhaiskasvatuspalvelut Esiopetus 3910 Lähdehaan päiväkoti 3210 Esiopetus Köyhäjoki 3915 Henkilökohtaiset avustajat 3216

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Arvioinnin tekeminen esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien käyttöönottoprosesseista.

Arvioinnin tekeminen esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien käyttöönottoprosesseista. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle, ohjaa ja seuraa yksiköiden toimintaa hyväksyttyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. Hallinto huolehtii varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut raittiustyö Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Talous Euroa Ta 2017 Tot % Menot Tulot Netto

Talous Euroa Ta 2017 Tot % Menot Tulot Netto SIVISTYSLAUTAKUNTA (KOULUTUSLAUTAKUNTA 3.5.7 ASTI) (8) OSAVUOSIRAPORTTI.. 3.8.7 Raportin tiedot ovat 9.9.7 kirjanpidon tilanteen mukaiset. Toiminta-ajatus Tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisten jatkuvaa

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Maaliskuu Maaliskuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos

Lisätiedot

TA yhteensä, TOT , TA - TOT 2010, Toteuma-% 2010 Sivistyslautakunta Toimintakate ,7 %

TA yhteensä, TOT , TA - TOT 2010, Toteuma-% 2010 Sivistyslautakunta Toimintakate ,7 % TA yhteensä, TOT 1-12 2010, TA - TOT 2010, Toteuma-% 2010 TA yhteensä TOT 1-12 2010 TA - TOT 2010 Toteuma-% 2010 Sivistyslautakunta Toimintakate -109 952 300-111 792 226 1 839 926-101,7 % Toimintatulot

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Toimialan ajankohtaiset

Toimialan ajankohtaiset Toimialan ajankohtaiset 7.6. 2017 Taloustilanne Toukokuu/2017 Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVIST YS Sivistystoimiala Sivistystoimi ala TA 2017 TP 2016 (EUR) (EUR) 1000SIVISTYS Sivistystoimiala 1000SIVIST

Lisätiedot

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1 Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta vastaa suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta ja vastaa

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

Liite SIVISTYSLAUTAKUNTA. Sivistyslautakunta yhteensä. Talous: Poikkeamat

Liite SIVISTYSLAUTAKUNTA. Sivistyslautakunta yhteensä. Talous: Poikkeamat SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistyslautakunta yhteensä TA 2014 + Toteuma Poikkeama TP 2013 muutokset 2014 +yli/-ali Toimintatulot 828 889 732 766 1 009 347 276 581 2,0 21,8 Toimintamenot -13 379 261-13 953 175-13

Lisätiedot

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Peruskoulutus

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Peruskoulutus 1 (5) Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Peruskoulutus Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, perusopetuksen rehtori Tulosyksiköt Peruskoulutus ( Kohteet Arppe, Hutsi,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS tilivelvollinen päivähoidonjohtaja Virpi Kataja. Varhaiskasvatuspalvelut

VARHAISKASVATUS tilivelvollinen päivähoidonjohtaja Virpi Kataja. Varhaiskasvatuspalvelut VARHAISKASVATUS tilivelvollinen päivähoidonjohtaja Virpi Kataja Varhaiskasvatuspalvelut Esiopetus 3915 Henkilökohtaiset avustajat 3200 Esiopetus Keskuskoulu 3216 Esiopetus Kino 3920 Kiertävä erityislastentarhanopettaja

Lisätiedot

Talousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688

Talousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688 Joroisten kunta Sivu 1 07.01. Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 003006 Opetussuunnitelma 2014-4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688-8 688 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 688 6999 VUOSIKATE

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2016

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2016 KARKKILAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2016 Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisestä.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000505 OPETUSTOIMI 00005000 Hallinto 3300 Tuet ja avustukset 252 252 4001 Henkilöstökulut -40 442-45 000-24 980 4300 Palvelujen ostot -8 627-8 000-6 350 4500 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa opetusneuvos Aki Tornberg Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Maahanmuuttajien opetus Oulun kaupungin opetustoimessa hallinnon näkökulmasta Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Oulun kaupunki Opetustoimi Erityisen

Lisätiedot

TP2015 KS2016 TA2017 (KV)

TP2015 KS2016 TA2017 (KV) Sivistyslautakunnan vuoden 2017 käyttösuunnitelma 38 SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO- JA TOIMISTOPALVELUT Tulosalue 3000/ Hallinto- ja toimistopalvelut TP2015 KS2016 TA2017 (KV) (LTK) (LTK) Toimintatulot 239

Lisätiedot

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.

Lisätiedot

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat

Lisätiedot

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010 Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus Helmikuu 2010 Laatukriteeristö (Opm) Johtaminen Henkilöstö Taloudelliset resurssit Arviointi Säädöspohjaisten suunnitelmien

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ: Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017 TS 2018 TS 2019 SIVISTYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017 TS 2018 TS 2019 SIVISTYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017 TS 2018 TS 2019 SIVISTYSTOIMI Toimintatuotot 11 650 959 10 782 700 10 938 300 10 938 300 10 938 300 Myyntituotot 2 242 524 1 926 300 2 041 300 2 041 300 2 041

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4. 21.05.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 66 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh.

Lisätiedot

Lukuvuoden opetusresurssi SIVISTYSTOIMI, OPETUSPALVELUT

Lukuvuoden opetusresurssi SIVISTYSTOIMI, OPETUSPALVELUT Lukuvuoden 2017-2018 opetusresurssi SIVISTYSTOIMI, OPETUSPALVELUT TA 2017 VALMISTELU OPPILASMÄÄRÄ KOULUN ALKAESSA 2012-2016 luokka-aste 13.8.2012 13.8.2013 7.8.2014 11.8.2015 11.8.2016 0 371 383 397 403

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN UUDISTAMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen 22.5.2012, Ressun lukio

YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN UUDISTAMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen 22.5.2012, Ressun lukio YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN UUDISTAMINEN Johtaja Jorma Kauppinen 22.5.2012, Ressun lukio KOULUN OPETUSSUUNNITELMA ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet Laatukriteerit

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu

Lisätiedot

Kehyslähtötilanne v.2018 Sivistystoimen toimiala

Kehyslähtötilanne v.2018 Sivistystoimen toimiala Kehyslähtötilanne v.2018 Sivistystoimen toimiala Kirsi Hyvämäki 18.5.2017 1 SUORITTEET JA HINNAT 2016 PAVE Kootaan huhtikuussa KUNNAN STRATEGIA ja strategisten tavoitteiden läpikäynti VÄESTÖEN -NUSTEET

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

Toimintakulut Toimintakate Muutos-% edelliseen -16,9-100,0

Toimintakulut Toimintakate Muutos-% edelliseen -16,9-100,0 SIVISTYSLAUTAKUNTA Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto Suoritteet/tunnusluvut TP-215 TA-216 TAE-217 Muutos TA 16/17 TS-218 TS-219 Henkilöstömäärä,5,5,5, 1 1 * vakituiset,5,5 1 1 1 * tilapäiset Luottamushenkilömäärä

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1

Lisätiedot

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet Peruskoulutus Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi Uudistetut opetussuunnitelmat on otettu käyttöön perusopetuksessa. Niihin sisältyvät erityisen tuen osalta valtakunnallisesti uudet toimintamallit ja ohjeet.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. /

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. / SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2014-2018 Siikajoen kunnan sivistystoimen strategia on ohjeellinen, suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaava asiakokonaisuus, joka muodostuu yhdeksästä tulosalueesta. Toteuttaminen

Lisätiedot

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013 Sivistyspalvelut Tarkastuslautakunta 17.12.2014 164 / 00.02.01 / 2013 Perustiedot Sivistyspalveluihin kuuluu: Varhaiskasvatus ( perhepäivähoito, päiväkotihoito ja esiopetus) Perusopetus Lukio Vapaa sivistystyö:

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN LAADINTA Opetusneuvos Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN LAADINTA Opetusneuvos Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN LAADINTA 2012-2016 15.3.2012 Opetusneuvos Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS KOULUN OPETUSSUUNNITELMA ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

Talousarvio 2016 Toimenpiteet/suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi

Talousarvio 2016 Toimenpiteet/suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi Talousarvio 2016 Toimenpiteet/suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Joulukuu 2016 30 Varhaiskasvatus Toteutunut 2015 Talousarvio 2016 Muutos 2016-2015 Toimintatuotot

Lisätiedot

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41?

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? 2. Syventävä - opetustoimen tiedonkeruu 2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? kiinteistöjen ylläpito, sar. 02 2.2 - Minkä rivien tulee

Lisätiedot

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus Sivistysosasto Toiminta- ja palveluajatus Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatointa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi.

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi. Sivistyspalvelut Liite 1/28.10.2014 Utajärven kunnan sivistyspalvelut tarjoaa osaavan organisaationsa ja verkostoituneen palvelurakenteensa avulla kuntalaisille kehittyneet, asiakaslähtöiset palvelut,

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9)

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9) Liite nro 1 (1/9) Toimiala: Kasvu ja oppiminen Vetovoimainen, uudistuva ja kehittyvä Äänekoski Asiakas Toimialojen asiakastyytyväisyyskysely 3,7 3,7 3,9 3,9 3,9 4 Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi:

Lisätiedot

KELPO- muutosta kaivataan

KELPO- muutosta kaivataan KELPO- muutosta kaivataan Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden määrän kasvu Yleisten tuen muotojen käyttäminen niukahkoa Sosio- emotionaalisen oirehtimisen lisääntyminen Kuntien toisistaan

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA 2017-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Perusopetuksen oppilasmäärä 3. Opetusryhmien koot 4. Erityinen tuki 5. Maahanmuuttajaopetus 6. Kielivalinnat 2017 2018 7. Painotettu

Lisätiedot

TP INFO. Mauri Gardin

TP INFO. Mauri Gardin TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas

Lisätiedot

Koulutoimen hallinto Toimielin: Koulutuslautakunta

Koulutoimen hallinto Toimielin: Koulutuslautakunta Koulutoimen hallinto Koulutuslautakunta vastaa itse tai tarvittaessa yhteistoiminnassa muiden hallintokuntien, kuntien ja oppilaitosten ylläpitäjien tai muiden toimijoiden kanssa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen,

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2014

Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2014 Tulosalue: 700 Toimintatulot 133 354 146 400 0 146 400 133 239-13 161-0,1 Toimintamenot -1 067 599-1 048 800 0-1 048 800-1 018 533 30 267-4,6 Toimintakate -934 245-902 400 0-902 400-885 294 17 106-5,2

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 360 TP2013 TA2014 + Toimintatulot 886 574 678 000 793 000 793 000 793 000 Toimintamenot

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus 9.12.2016 Kauhava Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO, VARHAISKASVATUS - ESIOPETUS Kuukausi Mitä tehdään/toimenpiteet Vastuuhenkilö/taho Tammikuu Helmikuu Tiedotetaan

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallintopalvelut: Hallinto-, talous- ja suunnittelupalvelut Yleissivistävä opetus: Perusopetus ja lukiokoulutus

Lisätiedot

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

2.1. Hyvinvointipalvelut

2.1. Hyvinvointipalvelut 2.1. Hyvinvointipalvelut Tulosalueet: Toiminta-ajatus Hyvinvoinnin hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Hyvinvointipalvelujen tehtävänä on eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointitarpeiden

Lisätiedot

51 KÄYTTÖTALOUSOSA SVOL ,pöytäkirjan liite 1, Dno 339/ /2016

51 KÄYTTÖTALOUSOSA SVOL ,pöytäkirjan liite 1, Dno 339/ /2016 51 KÄYTTÖTALOUSOSA SUOMENKIELINEN VARHAISKASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA SUOMENKIELINEN VARHAISKASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA TOT 2015 TA 2016 TA 2017 Toimintatuotot 4 891 900 4 292 275 4 357 833 Myyntituotot

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Selvitys perusopetuksen resurssien jaosta ja muutoksista

Selvitys perusopetuksen resurssien jaosta ja muutoksista Selvitys perusopetuksen resurssien jaosta ja muutoksista Kasvatus- ja opetuslautakunta 20.9.2017 Tommi Tuominen Miten resurssit ovat muuttuneet? Opetushenkilökunnassa? Koulunkäynninohjaajissa? Jakotunneissa?

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvio Koonti vastuualueittain

KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvio Koonti vastuualueittain KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvio 2017-2018 Koonti vastuualueittain Toimialan yhteiset KS 2016 TA 2017 TA 2018 Muutos, % %-os Toimintatulot 0 0 0 0,0 0,0 Toimintamenot 1 711 541 480 011 473 996-72,0

Lisätiedot