1. MITÄ VOIT TEHDÄ EXCEL 97:LLA?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. MITÄ VOIT TEHDÄ EXCEL 97:LLA?"

Transkriptio

1 SISÄLLYS 1. Mitä voit tehdä Excel 97:lla? Excelin käynnistäminen ja ikkunaan tutustuminen Tietojen syöttäminen soluun Virheiden korjaaminen Automaattinen täydennys Solujen kopioiminen ja siirto Rivien ja sarakkeiden käsittely Lajittelu on helppoa! Muotoillaan lukuja! Näin tallennat taulukkosi Työkirjan avaaminen Tehdään summa-kaavat! Näin kopioidaan kaavat Ohjattu funktio Muotoillaan taulukko Tehdään taulukosta kaavio! Esikatselu ja tulostaminen APUA TAULUKKOLASKENTAAN KotiPC:N PIKAOPPAAN AVULLA Tämä pikaopas opastaa sinua käyttämään taulukkolaskentaohjelmaa. Opettelemme ohjelman käyttöä tekemällä taulukon, joka auttaa sinua pitämään kotisi raha-asiat helpommin järjestyksessä. Opas esittelee Excel 97- versiota, mutta sitä voidaan soveltaa myös muiden Excel-versioiden opiskeluun. Oppaan esimerkkien avulla saat hyvät valmiudet Excelin käytössä. Mukavaa opiskelua oppaan parissa! Copyright Teknolit Oy Ailakinkatu 2, Jyväskylä Puh , Fax Toimitus ja taitto: Jarkko Ahlqvist 1. MITÄ VOIT TEHDÄ EXCEL 97:LLA? 2 Excel on erittäin monipuolinen työväline mm. kaikenlaiseen laskentaan, budjetointiin, suunnitteluun, kaavioiden tekemiseen, tietokantojen hallintaan ja piirtämiseen. Excel-taulukon tietoja voit muokata haluamaasi muotoon: Taulukon sarakkeita ja rivejä voit muotoilla ja lajitella lähes rajattomasti. Voit liittää kaavoja taulukon sisältämiin tietoihin ja laskea niillä. Saat luotua erilaisia graafisia käyrästöjä ja diagrammeja. Ohjelma sisältää myös piirtoominaisuuksia. Voit piirtää erilaisia karttoja. Voit liittää taulukoihin muissa sovellusohjelmissa tehtyjä tekstejä ja grafiikkaa. Mitä sinä tulet tekemään? Tarkoituksena on opastaa sinut tekemään vaihe vaiheelta yksinkertainen kirjanpitotaulukko. Taulukossa tullaan laskemaan sinun vuotuiset rahamenosi. Sitä mukaa kun etenemme taulukon tekemisessä, opit uusia tapoja Excelin käytöstä. Opit mm. muotoilemaan taulukkoa ja lukuja sekä käyttämään automaattista täyttöä hyväksesi. Teemme taulukkoon myös pari kaavaa ja funktiota. Katsomme myös millaisen kaavion saamme aikaiseksi. Lopuksi vielä tulostamme valmiin taulukon, josta voit ihailla aikaansaannostasi.

2 2. EXCELIN KÄYNNISTÄMINEN JA IKKUNAAN TUTUSTUMINEN Napsauta Käynnistä-painiketta (Start) hiirellä. Siirrä hiiren kohdistin kohtaan Ohjelmat (Programs). Napsauta avautuvan luettelon Excel-kuvaketta. Excel käynnistyy ja voit aloittaa taulukon tekemisen. Jos koneesi työpöydällä on Excel 97:n pikakuvake, voit käynnistää ohjelman sitä kaksoisnapsauttamalla. Zoomausvalintaluettelo Vakiotyökalurivi Muotoilutyökalurivi Kaavarivi Aktiivinen solu Sarakkeet Muotoilutyökalurivi Vieritysnuoli Vieritysruutu Rivit Taulukonvalitsimien vierityspainikkeet Taulukonvalitsimet Automaattinen laskenta -ruutu Tilarivi Työkalurivit Kuvassa ovat esillä normaalistikin näkyvät vakio- ja muotoilutyökalurivit. Ne sisältävät painikkeita Excelin tavallisimpia toimintoja varten. Esimerkiksi tulostus tai tallentaminen onnistuu vakiotyökaluriviltä, kun taas tekstin lihavointi ja tasaus muotoilutyökaluriviltä. Solu Excel-taulukon perusyksikkö on solu. Solun on oltava aktiivinen, jotta siihen voidaan kirjoittaa. Aktiivisen solun tunnistat paksummasta reunuksesta. Solusta toiseen voit liikkua nuolinäppäimillä tai hiiren avulla. Sarakkeet ja rivit Taulukko jakautuu kirjaintunnuksella varustettuihin sarakkeisiin ja numeroituihin riveihin. Solun osoite A1 tarkoittaa siis solua, joka on A-sarakkeen rivillä 1, vastaavasti D4 on D-sarakkeen rivillä 4 oleva solu. 3

3 3. TIETOJEN SYÖTTÄMINEN SOLUUN Lähdetään tekemään harjoitusta tyhjään taulukkoon. Jos näytössäsi ei ole tyhjää taulukkoa, avaa uusi työkirja napsauttamalla vakiotyökalurivin Uusi työkirja -painiketta. Kaavarivi Soluun kirjoittaminen 4 Oletuksena solu A1 on aktiivisena. Siirry kuitenkin nuolinäppäimillä tai hiirellä napsauttamalla soluun A2. Kirjoita soluun esim. Sähkölasku. Voit myös painaa Enteriä, jolloin pääset soluun A3 Jatka eri menojen kirjoittamista taulukkoon. Siirry soluun B1 ja kirjoita siihen lyhenne Tammi. Kirjoita vielä tammikuun menosi. Kaavarivi Nimiruudussa, kaavarivin vasemmassa reunassa näkyy aktiivisen solun osoite. Nimiruudun oikealla puolella näkyy aktiivisen solun sisältö (teksti tai laskentakaava). Kirjoittamasi sanat tulevat siis näkyviin myös kaavariville, josta käsin voit esim. korjailla tekstiä (ks. viereinen sivu) tai syöttää tietoa valitsemaasi soluun. Taulukot Tämän sivun esimerkissä lähdimme täyttämään ja käyttämään Taulukkoa 1. Oletuksena työkirjassa on kolme taulukkoa, mutta niitä voi tarpeen vaatiessa tehdä lisääkin. Taulukosta toiseen liikutaan taulukonvalitsimien avulla. Mikäli kaikki taulukonvalitsimet eivät ole näkyvissä, saat vieritettyä niitä näkyviin vasemmassa reunassa olevien nuolipainikkeiden avulla. Napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella haluamaasi taulukonvalitsinta saat esille pikavalikon, josta voit esim. muuttaa taulukon nimeä. Valitse Nimeä uudelleen -komento (Rename). Kirjoita aktiiviseen taulukonvalitsimeen haluamasi nimi esim. Vuosi 1999 ja paina Enteriä. Älä vielä kirjoita muita vuoden kuukausia vaan tehdään se sivulla 6, Automaattisen täydennyksen yhteydessä. Solun sisältö Aktiivisen solun koko sisältö näkyy kaavarivillä. Esimerkiksi soluun A8 on kirjoitettu teksti Vakuutukset. Koska solu B8 on tyhjä solu, näkyy solun A8 sisältö taulukossa myös osittain solun B8 päällä. Solun varsinainen sisältö on kuitenkin aina tallennettu yhteen soluun (A8). Jos taulukon solussa B8 olisi tietoa, loppuosa solusta A8 jäisi näkymättä. Sarakeleveyttä kasvattamalla saat solussa olevan tiedon kokonaisuudessaan näkyviin (ks. s. 7). Tekstin rivitys Jos haluat jakaa samaan soluun tulevan tekstin useammalle riville, käytä Alt+Enter-näppäinyhdistelmää.

4 4. VIRHEIDEN KORJAAMINEN Kirjoitusvirheet voidaan Excelissä korjata joko suoraan soluun tai kaavariville. Soluun korjaaminen Aktivoi se solu, jonka sisällössä huomaat virheen, napsauttamalla sitä hiirellä tai siirtymällä siihen nuolinäppäimillä. Esimerkissä solun B4 luvun 1400 paikalle korjataankin oikea vuokra eli luku Kirjoita näppäimistöltä oikea tieto, luku Korjaamasi tieto näkyy sekä kaavarivillä että aktiivisessa solussa. Hyväksy korjaus napsauttamalla Enteriä. Aktiiviseksi soluksi tulee B5. Kumoa ja tee uudelleen Excel 97:ssa on mahdollista kumota 16 viimeisintä toimintoa. Kumoa-painikkeella perut esim. virheelliset korjaukset. Tee uudelleen -painike tekee Kumoa-painikkeen peruman toiminnon uudelleen Korjaaminen Kaavarivin avulla Aktivoi korjattava solu. Esimerkissä vaihdetaan solun B9 luvun 400 paikalle luku 470. Vie hiiriosoitin kaavariville (huom! ei soluun), jolloin hiiriosoittimen muoto muuttuu I-osoittimeksi. Napsauta hiirtä I-osoittimen ollessa lukujen 0 ja 0 välissä. Tekstikohdistin alkaa vilkkua korjattavien lukujen välissä. Paina näppäimistöltä askelpalautinta ja kirjoita tilalle 7. Voit hyväksyä muutoksen napsauttamalla kaavarivin Enter-painiketta tai näppäimistön Enter-näppäintä. Solujen tyhjennys Valitse solu (solualue) ja paina näppäimistön Deletenäppäintä. Kaavarivin painikkeet Kun olet aloittanut aktiivisen solun sisällön kirjoituksen tai korjauksen, kaavarivin keskellä näkyvät Peruuta-, Enter-näppäin ja Muokkaa kaavaa -painikkeet. Nämä painikkeet näkyvät kaavarivillä niin kauan, kunnes hyväksyt (Enter) tai perut (Esc) kirjoituksen tai korjauksen. Merkin poistaminen Sekä solussa että kaavarivillä toimivat tekstinkäsittelyn periaatteet. Delete-näppäimellä voit poistaa tekstikohdistimen oikealla puolella olevia merkkejä ja askelpalauttimella (Backspace) vasemmalla olevia merkkejä. Peruuta Enter Muokkaa kaavaa 5

5 5. AUTOMAATTINEN TÄYDENNYS Seuraavaksi teemme loput vuoden kuukaudet. Olisimme voineet kirjoittaa ne yksitellenkin, mutta on nopeampikin tapa. Aikasarjoissa valitaan ensimmäinen solu, mutta muissa sarjoissa valitse kaksi ensimmäistä solua ennen täyttöä. Aktivoi solu B1 (Tammi). Siirrä hiiren osoitin solun oikeaan alanurkan pienen neliön (täyttökahva) päälle. Paina hiiren painike alas ja vedä solun M1 kodalle (Joulu). Vapauta painike ja kuukaudet tulevat näkyviin. Kirjoita vielä lopuksi soluun N1 Yhteensä. 6. S0LUJEN KOPIOIMINEN JA SIIRTO Koska vuokra on kaikkina kuukausina sama, valitse solu B4 ja vie hiiren osoitin täyttökahvan päälle. 6 Paina hiiren painike alas ja vedä solun M4 kodalle. Vapauta painike ja vuokrat tulevat näkyviin. Yksittäisen solun siirto Valitse siirrettävä solu ja vie hiiriosoitin solun reunaviivan kohdalle. Hiiriosoitin muuttuu nuoleksi. Paina hiiren painike alas, pidä painike alhaalla ja vedä solua osoittavaa kehystä. Vapauta hiiren painike solua osoittavan kehyksen ollessa halutun solun kohdalla. Solualueen siirto Valitse ensin siirrettävä solualue. Alueen valinta tapahtuu siten, että valitset ensin alueen ensimmäisen solun, painat hiiren painikkeen solun keskellä alas ja vedät hiirellä alueen viimeiseen soluun. Vie hiiriosoitin valitun solualueen reunaviivan kohdalle, jolloin hiiriosoitin muuttuu nuoleksi. Paina hiiren painike alas, pidä painike alhaalla ja vedä solualueen kokoa osoittavaa kehystä. Vapauta hiiren painikekehyksen ollessa halutussa kohdassa. Kopioi- ja Liitäpainikkeet Excelissä toimii myös normaali Windowsin leikepöydän käyttö: Voit esimerkiksi kopioida aktiivisen solun sisällön Kopioi-painikkeella ja liittää sen uuteen paikkaan Liitä-painikkeella. Solujen kopioiminen Jos haluat siirtämisen Ctrl sijaan kopioida solun, solualueen tai useamman yksittäisen solun sisällön, pidä vetämisen aikana Ctrl-näppäintä alhaalla.

6 7. RIVIEN JA SARAKKEIDEN KÄSITTELY Unohdimme laittaa taulukkoomme puhelinlaskun, joten lisäämme seuraavaksi yhden rivin. Valitsemalla pikavalikosta Poista-komennon (Delete), olisit saanut poistettua rivin 4. Rivin lisääminen Napsauta hiiren kakkospainiketta esim. rivin 4 päällä. Valitse avautuvasta rivin pikavalikosta Lisää-komento (Insert). Rivi 4 näkyy tämän jälkeen tyhjänä. Ennen lisäystä rivi 4 ja sen alapuolella olleet tiedot ovat siirtyneet yhden rivin verran alaspäin. Kirjoita nyt soluun A4 Puhelinlasku. Sarakkeen lisääminen Vastaavalla tavalla kuten lisäsit rivin, tapahtuu sarakkeenkin lisääminen. Napsauta hiiren kakkospainikkeella saraketunnusta, esim. J, ja valitse pikavalikosta Lisää-komento. J-sarakkeen ja sen oikella puolella olevat tiedot siirtyvät yhden sarakkeen oikelle. Pikavalikosta löydät myös Poista-komennon. Koska kaikkien solujen sisältö ei näy, joudumme muuttamaan sarakeleveyttä. Rivikorkeus ja sarakeleveys Vie hiiriosoitin A-sarakkeen saraketunnuksen oikeassa reunassa olevan pystyviivan kohdalle, jolloin hiiriosoitin muutuu sarakeosoittimeksi. Paina hiiren painike alas, pidä painike alhaalla ja vedä sarakkeelle uusi leveys niin, että kaikki sarakkeen tiedot tulevat näkyviin. Vapauta lopuksi hiiren painike. Rivikorkeuden muuttaminen Vie hiiriosoitin haluamasi rivin rivitunnuksen alareunaan, paina hiiren painike alas, pidä se alhaalla ja vedä riville haluamasi korkeus. Jos kavennat saraketta liikaa, eivätkä numerot mahdu soluihin, niiden tilalle tulee ####-merkintä. Usean sarakkeen tai rivin muutos Kun valitset ensin useampia saraketai rivitunnuksia hiirellä vetämällä, voit samalla kertaa muuttaa useamman rivin tai sarakkeen korkeutta tai leveyttä. Samalla periaatteella onnistuu myös useamman rivin tai sarakkeen lisäys ja poisto. Kokeile muuttaa kaikkien kuukausien sarakeleveyttä yhdellä kertaa! 7

7 8. LAJITTELU ON HELPPOA! Käytetään seuraavaksi hyväksi Excelin laajoja lajitteluominaisuuksia laittamalla eri menot aakkojärjestykseen. Napsauta rivitunnusta 2. Paina vaihtonäppäin (Shift) pohjaan ja napsauta rivitunnusta 10. Näin olet saanut valittua lajiteltavat rivit. Napsauta vakiotyökalurivin Lajittele nousevasti -painiketta. Excel lajittelee taulukon tiedot aakkosjärjestykseen. Napsauta taulukon ulkopuolella, jotta saat valinnan poistettua. Voit myös valita solualueita, jolloin lajittelu kohdistuu ainostaan valittuun solualuueeseen. 9. MUOTOILLAAN LUKUJA! Täytetään seuraavaksi taulukkoa aina syyskuuhun saakka. Laitetaan mukaan myös desimaalilukuja, jotta voisimme kokeilla lukujen muotoilua. Desimaalit 8 Syötetään tietoja tällä kertaa seuraavalla tavalla: valitse solualue C2:J9. Nyt voit aloittaa lukujen kirjoittamisen suoraan soluihin. Liiku soluista toiseen ainoastaan näppäimistön Enterillä. Oletusmuotoiluna Excel poistaa 0:t lukujen alusta. Kun haluat kirjoittaa esim. suuntanumeron, valitse Muotoile solut -ikkunan Lukuvälilehdellä luokka Teksti (ks. seuraava sivu).

8 Kun olet kirjoittanut luvut, valitse solualue B2:J10. Napsauta Lisää desimaaleja -painiketta, niin saat kaikki luvut näkyviin yhden desimaalin tarkkuudella. (Kun napsautat toisen kerran näkyvät luvut kahden desimaalin tarkkuudella jne.). Tuhaterotin Valitse solualue B2:N11. Valitse tyhjätkin solut, koska kun myöhemmin syötämme niihin tietoa, on soluissa voimassa tehdyt asetukset. Napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse pikavalikosta Muotoile solut (Format Cells). Valitse Muotoile-solut -ikkunasta Luku-välilehti (Number). Valitse luokaksi Luku. Valitse Käytä tuhaterotinta -kohta ja valitse desimaalien määräksi 0. Napsauta lopuksi OK ja tekemäsi muutokset astuvat voimaan. Lukujen muotoilu -painikkeet Helpoin tapa muotoilla lukuja on käyttää vakiotyökalurivin painikkeita. Kokeile ainakin valuutta- ja prosenttimuotoa joihinkin lukuihin. Jos tarvitset tarkempaa muotoilua, käytä kohdissa 4 8 esitettyä Muotoile solut -valintaikkunaa. Pilkkumuoto Valuuttamuoto Vähennä desimaaleja Kommentit Excelissä on mahdollista merkitä soluun lisätietoa, jotka saa tarvittaessa näkyyviin näytölle, mutta jotka eivät oletusasetuksilla näy tulostettaessa. Tekemäämme taulukkoon voitkin lisätä jonkin kommentin, muistin virkistämiseksi myöhempää taulukon tutkiskelua varten. Valitse esim. solu B3. Napsauta kakkospainiketta ja valitse pikavalikosta Lisää kommentti (Insert Comment). Kirjoita haluamasi lisätiedot ja sulje kommetti napsauttamalla sen ulkopuolella. Kommentin saat taas näkyviin viemällä osoittimen solun B3 päälle, jonka oikeaan yläreunaan on ilmestynyt punainen kolmio kommentin merkiksi. Prosenttimuoto Lisää desimaaleja 9

9 10. NÄIN TALLENNAT TAULUKKOSI Napsauta vakiotyökalurivin Tallenna-painiketta. Voit myös valita Tiedosto-valikosta Tallenna-komennon (File/Save). Valitse Kohde-luettelosta haluamasi levyasema ja Kohde-kansio. Valitse tarvittaessa Kohderuudun alapuolella näkyvästä luettelosta kaksoisnapsauttamalla oikea kansio. Tässä esimerkissä tallennetaan C-aseman Temp-kansioon. Kirjoita Tiedostonimi-ruutuun Excelin oletusnimen paikalle työkirjasi nimi, esim. menot.xls. Napsauta Tallenna-painiketta. Sulje tallentamasi työkirja sen sulkemispainiketta napsauttamalla (ks. viereinen keltainen laatikko). Uudelleentallennus samalla nimellä Napsauta joko Tallenna-painiketta tai anna komento Tiedosto/Tallenna. Työkirja tallentuu suoraan aiemmin tallentamasi työkirjan päälle. Tallennuksen yhteydessä ei avaudu erillistä Tallenna nimellä -valintaikkunaa. Sulkemispainikkeet Valikkorivin sulkemispainike sulkee aktiivisena olevan työkirjan, mutta jättää mahdolliset muut työkirjat ja Excelin avoimeksi. Otsikkorivin sulkemispainike lopettaa Excelin ja sulkee samalla kaikki avoinna olevat työkirjat. Uudella nimellä tallentaminen Kun haluat tallentaa työkirjasi uudella nimellä tai uuteen kansioon, anna komento Tiedosto/Tallenna nimellä (File/Save As). Aikaisemmin tallentamasi versio säilyy tällöin omassa kansiossaan muuttumattomana. Otsikkorivin sulkemispainike Valikkorivin sulkemispainike 11. TYÖKIRJAN AVAAMINEN 10 Vanha työkirja (menot) avataan napsauttamalla Avaa-painiketta tai valitsemalla Tiedosto-valikosta Avaa-komento (File/Open). Valitse Kohde-luettelosta oikea asema ja sen alapuolella olevasta luettelosta oikea työkirjan nimi. Napsauta Avaa-painiketta. Voit avata neljä viimeksi käytössä ollutta työkirjaa suoraan Tiedostovalikosta. Ne näkyvät valikon alaosassa.

10 12. TEHDÄÄN SUMMA-KAAVAT! Excelissä on yli 200 funktiota, joista tärkein on SUMMA-funktio. Sen avulla lasketaan soluissa olevat luvut yhteen. Seuraavaksi laskemmekin taulukostamme kuukausittaiset sekä jokaisen ryhmän vuosittaiset menot yhteen. Sarakkeen yhteenlasku Valitse solu B11, johon laskemme tammikuun menot. Napsauta vakiotyökalurivin Summa-painiketta. Excel ehdottaa kaavaksi =SUMMA(B10). Meidän on valittava kaavaan kuukauden kaikkien ryhmien menot eikä vain vuokra. Joten vie hiiriosoitin solun B10 päälle ja paina hiiren painike pohjaan. Vedä solualue soluun B2 saakka ja vapauta hiiren painike. Näet kaavassa uuden solualueen (B2:B10). Hyväksy kaava painamalla Enteriä. Saat tulokseksi Mikä on kaava? Kaava on yksinkertaisimmillaan perinteinen laskutehtävä, jonka tulos näkyy solussa. Jos tässä esimerkissä kirjoitat itse soluun B8 kaavan =B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10 ja hyväksyt sen Enterillä, näet solussa B11 luvun Kaava alkaa aina yhtäsuuruusmerkillä ja se kirjoitetaan ilman välilyöntejä. Kaavassa pätevät yleiset aritmeettiset laskujärjestykset eli kerto- ja jakolaskut lasketaan ennen yhteen- ja vähennyslaskuja sekä sulkulausekkeen sisällä olevat merkinnät lasketaan ensin. Rivin yhteenlasku Täytä kaikki taulukon tyhjät kohdat nollilla, niin näet millä tavalla se vaikuttaa SUMMAkaavan laskemiseen. Valitse solu N9 ja napsauta Summa-painiketta. Excel osaa nyt oletuksena ehdottaa kaavaan solualuetta B9:M9, koska solualue ei sisältänyt tyhjiä soluja. Paina Enteriä ja saat tulokseksi 415. Yleensä tämän tyyppisissä taulukoissa ei kannata jättää lukujen tilalle tyhjiä soluja, vaan täyttää ne nollilla. Excelin oletukset Summapainiketta käytettäessä Excel lisää automaattisesti SUM- MA-funktion kaavaan sen lukuja sisältävän solualueen, joka on summafunktiosolun ylä- tai vasemmalla puolella. Jos sekä yläpuolella että vasemmalla puolella on lukuja, Excel valitsee yläpuolella olevan solualueen kaavaan. 11

11 13. NÄIN KOPIOIDAAN KAAVAT Valitse solu N9, jossa meillä on summa-kaava. Vie hiiren osoitin täyttökahvan päälle ja paina hiiren painike alas. Vedä ylöspäin ja vapauta solun N2 kohdalla. Solussa N9 oleva kaava on kopioitunut suhteellisesti soluihin N2:N8. Voit jatkaa kaavan kopioimista vielä alaspäinkin. Vie osoitin uudelleen solun N9 täyttökahvan päälle ja kopioi kaava soluun N10. Kopioi vielä lopuksi solun B11 kaava soluun N11 asti. Tällähetkellä vuoden menosi olisivat mk. Täyttökahva Jos solu sisältää kaavan, voit kopioida sen täyttökahvan avulla vaaka- tai pystysuunnassa. Jos solussa ei ole kaavaa, kopioi täyttökahvan vetäminen solun sisällön. Voit käyttää täyttökahvaa myös eri tyyppisten sarjojen tekemiseen, esim. aikasarjat (ks. s. 6). 14. OHJATTU FUNKTIO Lasketaan tammi-syyskuulta menojen kuukausittainen keskiarvo. Kirjoita soluun A13 Keskiarvo (kk) ja valitse solu B13. Napsauta vakiotyökalurivin Ohjattu funktio -painiketta. Valitse funktioluokaksi Tilasto ja funktioksi KESKI- ARVO (Statistical/Average) ja napsauta OK-painiketta. Mikä on funktio? Funktiot ovat Exceliin ohjelmoituja toimintoja, jotka helpottavat kaavojen kirjoittamista. Kun teit edellisen sivun esimerkissä soluun B11 kaavan: =SUMMA(B2:B10) ja hyväksyit sen Enterillä, saat saman tuloksen kuin olisit kirjoittanut itse kaavan =B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10. 12

12 Valitse Luku1-ruutuun solualue B11:J11 taulukosta maalaamalla ja napsauta OK-painiketta. Soluun B13 kaavariville ilmestyy kaava =KESKIARVO(B11:J11) ja solussa näkyy alueen B11:J11 keskiarvo Kun lisäät lokakuun menot taulukkoon, korjaa keskiarvokaava. Napsauta ensin solua B13, sitten kaavarivin kaavaa ja korjaa solualueeksi (B11:K11). 15. MUOTOILLAAN TAULUKKO Käytetään taulukon muotoilussa hyväksi Automaattista muotoilua niin, että luettavuus ja ulkonäkö parenee. Valitse solu A1 ja anna komento Muotoile/Automaattinen muotoilu, jolloin Excel automaattisesti valitsee solualueen A1:N11. Valitse Muotoilut-kohdasta Klassinen2. Napsauta OK-painiketta ja taulukko muotoutuu valitsemallasi muotoilulla. Valitse solu N11. Napsauta Täyttöväri-painiketta ja valitse haluamasi väri. Lihavoidaan vielä solun N11 luku napsauttamalla Lihavoitu-painiketta. Valitse vielä lopuksi solu A13 ja kokeile haluamiasi muotoiluja. Jos olet muotoillut talukkosi omilla muotoiluillasi ja teet sen jälkeen Automaattisen muotoilun, niin Excel muuttaa useissa tapauksissa tekemäsi muotoilut. Joten jos käytät Automaattista muotoilua, niin tee omat muotoilut vasta sen jälkeen. 13

13 16. TEHDÄÄN TAULUKOSTA KAAVIO! Tehdään vielä pylväskaavio selventämään sitä, miten suuren osuuden kukin ryhmä vie kokonaissummasta vuodessa. Valitse solualue A2:A10, paina vaihtonäppäin (Shift) pohjaan ja valitse solualue N2:N10. Napsauta Graafinen kuvaaja -painiketta. Valitse kaavion lajiksi pylväs ja malliksi ensimmäinen vaihtoehto. Napsauta Seuraava-painiketta (Next). Valitse Riveillä-vaihtoehto ja napsauta Seuraava-painiketta. Kirjoita kaaviolle otsikko ja napsauta Seuraava-painiketta. Sijoitetaan kaavio Objektina. Napsauta Valmis-painiketta ja kaavio ilmestyy taulukkoosi. 14 Kun liikutat hiiren osoitinta kaavion päällä, niin keltainen opasteteksti näyttää eri alueita kaaviosta. Kaksoisnapsauttamalla esim. kaavioalueen päällä, pääset muotoilemaan sitä. Voit myös siirtää kaaviota, paina hiiren painike pohjaan kaavioalueen päällä ja siirrä hiirtä. Voit myös muuttaa kaavion kokoa sen koonmuuttokahvoista vetämällä. Koonmuuttokahvat

14 17. ESIKATSELU JA TULOSTAMINEN Mikäli haluamme taulukon kaavioineen mahtuvan yhdelle A4- sivulle, täytyy se kääntää asetuksissa vaakaan ja pienentää sen kokoa. Muutamme tulostuksen asetuksia esikatselun kautta. Ennenkuin napsautat Esikatselu-painiketta, varmista ettei kaavio ole valittuna (muuten esikatselussa näkyisi ainoastaan kaavio ja voisit tulostaa pelkästään sen). Ikkunan vasemmassa alareunassa näet, monellekko sivulle taulukko nyt tulostuisi. Vasemmassa yläkulmassa ovat Seur- ja Edell-painikkeet, joita napsauttamalla voit selata taulukkosi sivuja. Napsauta Asetukset-painiketta. Valitse Sivu-välilehdeltä arkin suunnaksi Vaaka. Skaalaa taulukkoa 90%:iin. Reunukset-välilehdellä keskitä taulukkosi vaaka- ja pystysuoraan sivulle. Hyväksy OK-painikkeella ja katso mahtuuko taulukko sivulle. Aloita taulukon tulostaminen napsauttamalla Tulosta-painiketta. Palaat Normaali-näkymään ja Tulosta-ikkuna aukeaa. Käynnistä tulostus OK-painikkeella. Käy muuttamassa Sivun asetukset -ikkunan Sivuvälilehdeltä skaalausprosenttia, jos taulukko ei mahtunut sivulle ensimmäisellä kerralla. 15

EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17)

EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17) EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH.09 123 4567 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI Excel perusteet 1 (23) SISÄLLYSLUETTELO Excelin perusteet... 2 Ohjelman

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

5. Alaindeksi 6. Yläindeksi 7. Poista muotoilut 8. Tasaa teksti vasemmalle

5. Alaindeksi 6. Yläindeksi 7. Poista muotoilut 8. Tasaa teksti vasemmalle OHJELMAN ESITTELY OHJELMAN OSAT JA TERMINOLOGIA Valikkorivi Tekstikursori Pikapainikkeet Viivain Vierityspalkit = pienentää ikkunan alas = suurentaa ikkunan = sulkee ikkunan TYÖKALURIVIEN PAINIKKEET 1.

Lisätiedot

HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI

HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI Dia 1... 1 Suunnittelumallin luominen... 1 Suunnittelumallin tallennus... 2 Suunnittelumallin käyttö... 2 Esityksen rakentaminen... 3 Dia 3... 4 Dia 4... 5 Oman tekstin lisääminen...

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

40 Excel-vinkkiä Minkä tahansa elementin pikamuotoilu. Muotoillaksesi mitä tahansa elementtiä, paina CTRL + 1

40 Excel-vinkkiä Minkä tahansa elementin pikamuotoilu. Muotoillaksesi mitä tahansa elementtiä, paina CTRL + 1 40 Excel-vinkkiä 1. Minkä tahansa elementin pikamuotoilu Muotoillaksesi mitä tahansa elementtiä, paina CTRL + 1 40 Excel-vinkkiä - 1 2. Sarakkeiden ja rivien koon tasaaminen pisimmän tekstin mukaan Tasataksesi

Lisätiedot

EXCEL 2010 -TAULUKKOLASKENNAN PERUSTEET

EXCEL 2010 -TAULUKKOLASKENNAN PERUSTEET EXCEL 2010 -TAULUKKOLASKENNAN PERUSTEET (@- ja a-ajokortti) KÄYTTÖOIKEUSTIEDOT Excel 2010 -taulukkolaskennan perusteet -opas on tuotettu Monimuotoiset opinpolut -hankkeen tuella. Hankkeen rahoittajina

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi LIELAHDEN KIRJASTO TIETOTORI Teivaankatu 1, Lielahtikeskus 33400 Tampere

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Excel 2010 ja QlikView. Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää

Excel 2010 ja QlikView. Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää Excel 2010 ja QlikView 6.11.2012 Markku Könkkölä J Y / IT -palvelut Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää Datan pitää olla listamuotoinen ts. otsikkorivi ja sen alla tietorivit ilman tyhjiä välejä. Jokaisella

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE Opinnäytetyö mallipohja Kajaanin ammattikorkeakoulu 2.12.2005 SISÄLLYS 1 MALLIPOHJAN KÄYTTÖÖNOTTO 1 2 TEKSTIN KIRJOITTAMINEN 2 2.1 Valmiin tekstin siirtäminen 2 2.2

Lisätiedot

PageMaker 6.5 -moniste

PageMaker 6.5 -moniste PageMaker 6.5 -moniste by Sami Mäkinen Sisällysluettelo Yleiset asetukset...1 Uuden julkaisun aloittaminen...1 PageMakerin julkaisuikkunan osat...2 Värien määrittely...3 Piirtäminen...4 Apulinjat...5 Objektin

Lisätiedot

I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010

I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketalous Kuopio Tutkimusmenetelmät Likitalo & Mäkelä I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010 Tässä ohjeessa on mainittu ensi Excelin valinnan/komennon englanninkielinen

Lisätiedot

Ylä- ja alatunniste. Tunnisteen kirjoittaminen. Tunnisteen muokkaaminen

Ylä- ja alatunniste. Tunnisteen kirjoittaminen. Tunnisteen muokkaaminen 1 Ylä- ja alatunniste Tunniste on tekstiä tai grafiikkaa, joka toistuu automaattisesti määritysten mukaan sivulta toiselle. View Print Layout näytössä ja esikatselussa tunnisteet näkyvät omilla paikoillaan.

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatkokurssi

Tekstinkäsittelyn jatkokurssi TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Tekstinkäsittelyn jatkokurssi Word Error! Not a valid link. Sisällys 1 Tekstin asettelu 1 1.1 Sarkaimet 1 1.2 Sivun

Lisätiedot

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten.

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Xerox WorkCentre 9/9 -monitoimitulostin Kopioiminen. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Laske syöttölaite alas.. Peruuta mahdolliset

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

Resteri myyntireskontra (Dos)

Resteri myyntireskontra (Dos) Resteri myyntireskontra (Dos) (lisäohjelma peruslaskutukseen: "laajempi myyntireskontra") Vuosipäivitys 3.11.2007 Atsoft Oy Mäkinen puh (09) 350 7530 0400-316 088 www.atsoft.fi Malminkaari 21 B fax (09)

Lisätiedot

ARVOSANA-HARJOITUKSEN RATKAISU

ARVOSANA-HARJOITUKSEN RATKAISU ARVOSANA-HARJOITUKSEN RATKAISU Tee allaoleva taulukko. Arvosana-sarakkeeseen pitää tehdä sellainen jos-funktio. joka määrittää arvosanaksi Hylätty tai Hyväksyttty. Jos pisteet ovat vähintään 10, arvosanaksi

Lisätiedot

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus SELAINENNAKKOILMOITUKSEN IKKUNANKUVAT 1(24) 2.2.2010 Selainennakkoilmoitus ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus Yleistä ENNI-järjestelmästä ENNI-järjestelmän vakiopainikkeita Selainennakkoilmoitus

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_LP 17.3.2016 1 LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla I Levyn tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Levysoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä kopiointiohjelma

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja Väitöskirja -mallipohja Ohje: Word 2003 -versiolle Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö Miksi tyylit ovat käteviä? Miten toimii asiakirjamallipohja? Miten lisään tekstiä: a) kirjoitan itse

Lisätiedot

Mervi Lavonen-Bohm ver 4.0

Mervi Lavonen-Bohm ver 4.0 Ohje 1 (9) VG-62 Tiliotteen tietojen vienti Tuloslaskelmaan Tiliotteen käsittelyä varten tehty automaatio toimii Excel2003/2007-versiossa. Automaatio on toteutettu VBA-ohjelmointina. Kaikki koodi/automaatio

Lisätiedot

Avaa sovellus (PERUSAURORA)

Avaa sovellus (PERUSAURORA) 23.12.2010. Päivitetty 12.01.2011. Täydennetty 01.02.2011 Kaarina Karjalainen 1 Tehdyn numeron kopioiminen omalle osastolle Tämä on ohje numeroiden kopioimista varattaville/lainattaville lehdille. Pääsääntönä

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

Asteri Laskutus (Dos)

Asteri Laskutus (Dos) Asteri Laskutus (Dos) Vuosipäivitys 3.11.2007 Päivityksen asentaminen... 4 Uudelle koneelle siirtäminen... 6 - pikakuvake Vistan työpöydälle... 7 Tulostaminen kun tulostaminen ei onnistu... 11 - tulostaminen

Lisätiedot

Taulukkolaskenta. Microsoft Excel 2010 PERUSMATERIAALI + SYVENTÄVÄ MATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.1 päivitetty 24.1.

Taulukkolaskenta. Microsoft Excel 2010 PERUSMATERIAALI + SYVENTÄVÄ MATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.1 päivitetty 24.1. Taulukkolaskenta PERUSMATERIAALI + SYVENTÄVÄ MATERIAALI Microsoft Excel 2010 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.1 päivitetty 24.1.2011 materiaalimyynti@piuha.fi Copyright Taulukkolaskenta Microsoft

Lisätiedot

Esitysgrafiikka. Microsoft PowerPoint 2010 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011

Esitysgrafiikka. Microsoft PowerPoint 2010 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011 Esitysgrafiikka PERUSMATERIAALI Microsoft PowerPoint 2010 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011 materiaalimyynti@piuha.fi Copyright Esitysgrafiikka Microsoft PowerPoint 2010 3/32

Lisätiedot

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Yhdistäminen Yhdistämistoiminnolla voidaan tehdä esimerkiksi joukkokirjeitä, osoitetarroja, kirjekuoria, jne. Siinä yhdistetään kaksi tiedostoa: Pääasiakirja Tietolähde Pääasiakirjassa

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 2. ENNEN OTTELUN ALKUA Kirjautuminen 3 3. TILASTOINTI Aloitusnäkymä ja kokoonpanot 4 Pelaajien vaihtaminen 6 Maali 7 Rangaistukset 8 Poista

Lisätiedot

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE Johdanto Liikematkatoimistojärjestelmä on lisäarvopalvelu Winres -varausjärjestelmään, jolla matkatoimisto pystyy tuottamaan liikeasiakkailleen raportteja heidän matkatoimistopalveluiden

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

päivittäjän pikaopas

päivittäjän pikaopas 12.2.2012 päivittäjän pikaopas by Petteri Seppälä Sisällysluettelo 1 Sivun tietojen päivittäminen eli korjaaminen... 3 1.1 Toimenpiteet ennen muokkauksien tekemistä... 3 1.2 Virheellisen tekstin korjaaminen...

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta.

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta. Gimp alkeet XII 9 luokan ATK-työt/HaJa Sivu 1 / 6 GIMP:in tasotyökalu Lue ensin nämä ohjeet! Harjoitus lopussa! GIMP:in tasotyökalu on nimensä mukaisesti työkalu, jolla hallitaan tasoja, niiden läpinäkyvyyttä,

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Aulikki Hyrskykari Informaatiotieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Aulikki Hyrskykari Informaatiotieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Aulikki Hyrskykari H6: Tehtävänanto Taulukkolaskennan perusharjoitus Ennen kuin aloitat harjoituksen teon, lue siihen liittyvä taustamateriaali. Se kannattaa käydä läpi kokeilemalla samalla siinä annetut

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project ohjelmiston valmistaja 14.2.2012 Asko Saarenpää Uuden projektin tai työohjelman aloitus Näkymä-valikon kautta voi valita mitä

Lisätiedot

Karttapalvelun käyttöohjeet

Karttapalvelun käyttöohjeet Karttapalvelun käyttöohjeet 1 Yleistä... 2 2 Aloitusnäkymä... 2 3 Liikkuminen kartalla... 3 4 Vasemman laidan valikko... 3 4.1 Kaavayhdistelmä... 3 4.2 Valmistelussa olevat kaavat... 3 4.3 Kaavamerkinnät...

Lisätiedot

Digilehtiön Käyttövinkkejä

Digilehtiön Käyttövinkkejä 1(7) Digilehtiön Käyttövinkkejä Uusimmat vinkit: www.digilehtio.fi / tuki Digilehtiön käyttö kaavake/pöytäkirjapohjan tms. kanssa.....2 Tallenna kuvaksi, pdf-tiedostoksi, tai lähetä sähköpostilla.........4

Lisätiedot

ECDL Taulukkolaskenta

ECDL Taulukkolaskenta ECDL Taulukkolaskenta Copyright 2015 ECDL Foundation ECDL Taulukkolaskenta Sivu 1 / 7 Tavoite Tässä esitellään tutkintovaatimukset moduulille ECDL Taulukkolaskenta, joka määrittelee tarvittavat tiedot

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt Kun työ lähetetään tulostimeen, tulostinajurissa voidaan määrittää, että työ säilytetään muistissa. Kun tämä pidätetty työ halutaan tulostaa, se määritetään tulostettavaksi tulostimen käyttöpaneelin valikoissa.

Lisätiedot

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana.

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Painonhallinta Sisäänkirjautuminen Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Kuva 1 Sisäänkirjautuminen Yleistä Painonhallinta toimii internet-selaimella, mutta liikuttaessa sovelluksessa,

Lisätiedot

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager Missio: 1. Asentaminen 2. Valokuvien tarkastelu, tallennus/formaatit, koko, tarkkuus, korjaukset/suotimet, rajaus 3. Kuvan luonti/työkalut (grafiikka kuvat) 4. Tekstin/grafiikan lisääminen kuviin, kuvien/grafiikan

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen Tämä ohje täydentää ja täsmentää osaltaan selostuskäytäntöä laboraatioiden osalta. Yleinen ohje työselostuksista löytyy intranetista, ohjeen on laatinut Eero Soininen

Lisätiedot

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Outlook Web Access 1(7) OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Pääset OWA-sähköpostiin selaimella (esim. Internet Explorer, Mozilla Firefox). Tässä ohjeessa on käytetty Internet Exploreria, jonka

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladattavissa internetistä.

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Windows 2000. -käyttöjärjestelmän perusteet. TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Windows 2000. -käyttöjärjestelmän perusteet. TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Windows 2000 -käyttöjärjestelmän perusteet Sisällys sivu Mikrotietokoneen osat 1 Windows 2000:n käytön aloittaminen

Lisätiedot

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni.

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. 1 Olethan tutustunut laitteen käyttösääntöihin ennen digitoinnin aloittamaista! Seuraa ohjetta huolellisesti vaihe vaiheelta. 1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. näyttö DVD/VHS-laitte

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut 1 (14) GTK-wiki 2 (14) Sisällysluettelo 1. Wikin ylläpito... 3 1.1. Wiki-artikkelin muokkaus... 3 1.2. Wiki-artikkelin lisääminen... 3 2. Wiki-toiminnot... 4 2.1. Ristiinlinkitys... 4 2.2. Tekstin muotoilu...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta komento. Ikkuna aukeaa. Voit valita Näytettävät opinnot - osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007 Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007 Päivityksen asentaminen...4 Uudelle koneelle siirtäminen...6 - pikakuvake Vistan työpöydälle...7 - moniyrityskäytön polkumäärittelyt...9 - jos åäö näppäimistä

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 8 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO Sähköposti: jouni.laaksonen@olfellows.fi www.olfellows.fi olfellows

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto GEA -tuotannonohjausjärjestelmästä Ammu-ohjelmistoon 07/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot Ammu Ammu versio 1.85 tai

Lisätiedot

SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015

SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015 SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015 Sisältö SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015... 1 1. Mikä Linux?... 1 2. Linuxin käyttö graafisesti... 1 3. Pari sanaa komentorivistä... 2 4. Kalapankki...

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Tietohallintokeskus Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Datainfon toimittamiin vakioituihin henkilökunnan Nokian puhelimiin E5, E6 ja E7 on esiasennettu tarvittavat varmenteet, joten yleensä

Lisätiedot

EeNet kehittymisen seuranta ohjeet

EeNet kehittymisen seuranta ohjeet EeNet kehittymisen seuranta ohjeet Kehittymisen seurannassa syötetään, katsotaan ja vertaillaan testituloksia. Kehittymisen seurannan toiminnot ovat: 1. Syötä testitulokset 2. Testitulokset valmentajalle

Lisätiedot

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 1 Kuva 1 Sakari Järvenpää sakari.o.a.jarvenpaa@student.jyu.fi TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 28.3.16 2 Sisällys 1 Kaaviot... 3 1.1 Kaavion osat... 3 1.2 Kaavion tekeminen... 4 1.3 Kaavion muokkaaminen...

Lisätiedot

Metron. nettikauppaohjeet

Metron. nettikauppaohjeet Metron nettikauppaohjeet 2012 WIHURI OY AARNIO METRO Sivu 1/24 Sisällys 1 Johdanto ja nettikauppaan kirjautuminen 2 2 Tuotehaku 3 2.1 Ean-vähittäisyksikönkoodilla 4 2.2 Tuotteen nimellä 4 2.3 Nimellä ja

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Tässä dokumentissa käydään läpi lukuvuoden aloituksessa tarvittavat toimenpiteet uuden ViLLEopintopolkukurssin aloittamiseksi. Huomaa, ettet voi suoraan käyttää viime

Lisätiedot

C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla

C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_Kasetti 10.6.2016 1 C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla I Kasetin tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Kasettisoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä

Lisätiedot

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä Pekka Ryhänen & Erkki Pesonen 2002 BlueJ:n käyttö Nämä ohjeet on tarkoitettu tkt-laitoksen mikroluokan koneilla tapahtuvaa käyttöä varten. Samat asiat pätevät myös muissa luokissa ja kotikäytössä, joskin

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Microsoft Lync 2013 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Microsoft Lync 2013 Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi ja Sirpa Kemppainen

Lisätiedot

Luento 7 Taulukkolaskennan edistyneempiä piirteitä Aulikki Hyrskykari

Luento 7 Taulukkolaskennan edistyneempiä piirteitä Aulikki Hyrskykari Luento 7 Taulukkolaskennan edistyneempiä piirteitä 25.10.2016 Aulikki Hyrskykari Luento 7 o Kertausta: suhteellinen ja absoluuttinen viittaus o Tekstitiedoston tuonti Exceliin o Tietojen lajittelu, suodatus

Lisätiedot

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Pikaopas M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Pikaopas M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Pikaopas M575 Tallennetun työn tulostaminen Seuraavien ohjeiden mukaan toimimalla voit tulosta laitteen muistiin tallennetun työn. 1. Selaa ohjauspaneelin aloitusnäytössä

Lisätiedot

OPETTAJATIEDONKERUU 2013

OPETTAJATIEDONKERUU 2013 Täyttöohje 1(4) OPETTAJATIEDONKERUU 2013 Vapaan sivistystyön päätoimiset opettajat Tiedonkeruun kohde Tiedonkeruun kohteena ovat vapaan sivistystyön oppilaitosten rehtorit ja päätoimiset opettajat 1.3.2013.

Lisätiedot

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9.

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9. Python linkit: Python tutoriaali: http://docs.python.org/2/tutorial/ Numpy&Scipy ohjeet: http://docs.scipy.org/doc/ Matlabin alkeet (Pääasiassa Deni Seitzin tekstiä) Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä.

Lisätiedot