1 YLEISTÄ MS EXCEL TAULUKKOLASKENNAN PERUSELEMENTIT Solu, rivi ja sarake (cell, row, column)... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 YLEISTÄ... 1. 2 MS EXCEL TAULUKKOLASKENNAN PERUSELEMENTIT... 2 2.1 Solu, rivi ja sarake (cell, row, column)... 2"

Transkriptio

1 V Taulukkolaskenta Tässä materiaalissa esitteellään taulukkolaskentaa sekä MS Excel 2013 että LibreOffice Calc-sovelluksilla. Harjoituksissa 6 ja 7 voi käyttää kumpaa tahansa ohjelmistoa. 1 YLEISTÄ MS EXCEL TAULUKKOLASKENNAN PERUSELEMENTIT Solu, rivi ja sarake (cell, row, column) SOLUJEN KÄSITTELEMINEN Solun muotoileminen Tietojen syöttäminen lomakkeen soluihin Tiedon kopiointi täyttökahvan avulla Solussa olevan tiedon muokkaaminen Syötetyn tiedon tyypin määräytyminen 5 4 SOLUUN VIITTAAMINEN JA KAAVAT Suhteellinen soluviittaus Absoluuttinen soluviittaus Funktiot TAULUKKOLASKENTA KAAVIOIDEN LAADINTA Kaavioiden laadinta: LO Calc Kaavioiden laadinta: MS Excel Yleistä Taulukkolaskenta on tehokas tapa työstää luvuista erilaisia tuloksia. Taulukkolaskennassa luotavia lomakkeita (worksheets) voi ajatella ruutupaperina, jossa jokainen ruutu on tiedon tallentamisen mahdollistava solu (cell). Etuna ruutupaperin, tai muiden staattisten taulukoiden käyttöön verrattuna, lomakkeiden ruutuja, soluja, pystyy muotoilemaan ja niiden pohjalta pystyy laskemaan tuloksia joko valmiiden tai itse luotujen funktioiden avulla. Vieläpä niin, että mikäli solujen tiedot muuttuvat, myös tulokset lasketaan automaattisesti uudelleen. Taulukkolaskentaohjelmat ovat kehittyneet yllättävän monipuolisiksi työkaluiksi. Niiden avulla onnistuu melko monimutkaistenkin sovellusten, kuten esimerkiksi pienen yrityksen budjetointisovellus- tai myynninseurantaohjelmistojen laadinta. Niistä on kuitenkin hyötyä myös monessa pienimuotoisemmassa tilanteessa joita kuka tahansa keskiverto tietokoneen käyttäjä henkilökohtaisessa tietojenkäsittelyssä kohtaa. Tässä yhteydessä meillä on mahdollisuus tutustua vain pieneen osaan taulukkolaskentaohjelmistojen ominaisuuksista. Siksi seuraavassa pyritäänkin ottamaan esille ne taulukkolaskennan peruspiirteet, jotka käyttäjän ohjelmistoista täytyy tietää pystyäkseen hyödyntämään niiden mahdollisuuksia, ja saadakseen valmiudet kehittää taitojaan omien tarpeidensa mukaan taulukkolaskentaohjelmien käyttäjänä

2 2 MS Excel taulukkolaskennan peruselementit Käynnistettyäsi Excel/Calc-taulukkolaskentaohjelman, sinulle aukeaa työkirja, jossa on valmiina kolme tyhjää lomaketta (taulukkoa, worksheet). Lomakkeilla liikutaan alareunan lehdyköiden avulla. Lomakkeita voi tuhota Edit-valikon kautta (Excel: Aloitus/Solut/Poista/Poista taulukko (Home/Cells/Delete/Delete Sheet) Calc: Muokkaa/Taulukko/Poista (Edit/Sheet/Delete) ja uusia lomakkeita voi lisätä Insert-valikon (Excel: Aloitus/Solut/Lisää/Lisää taulukko (Home/Ceslls/Insert/Insert Sheet) Calc: Insert / Sheet) valintojen kautta. Solut, rivit ja sarakkeet ovat taulukon peruselementit. Excel Calc 2.1 Solu, rivi ja sarake (cell, row, column) Taulukko muodostuu soluista, joista kuhunkin voidaan tallentaa tieto. Soluun viitataan rivin ja sarakkeen indeksien avulla; lomakkeen ensimmäinen solu vasemmassa yläreunassa on solu A1. Kuvassa 1 on valittuna (aktivoituna) solu B6. Taulukon rivit on nimetty (indeksoitu) numeroin ylhäältä alas ja sarakkeet kirjaimin vasemmalta oikealle. Taulukossa voi olla riviä ja 256 saraketta. Sarakkeiden nimet kulkevat A:sta Z:aan, jonka jälkeen niiden nimeämiseen käytetään kahta kirjainta: AA, AB, IV. 3 Solujen käsitteleminen 3.1 Solun muotoileminen Kuva 1 Solut lomakkeessa. Kuhunkin soluun liittyy sen sisältämän tiedon ja sijaintipaikan lisäksi tieto sen muotoilusta. Muotoilu kertoo - 2 -

3 solun tietotyypin, ts. tulkitaanko solussa oleva tieto esim. luvuksi, tekstiksi tai päiväykseksi, visuaaliseen ulkonäköön (esim. solun väri, fontti, tiedon sijoittelu solussa, solujen kehystykset, jne.) liittyvät määritykset, ja solun suojauksen (mahdollisen muutosten estäminen). Solun muotoilu tapahtuu Excel 2013ssa solunmuotoiludialogissa, jonka saa auki valintanauhassa Aloitus (Home) valintanauhassa kaikkien ryhmien Fontti, Tasaus ja Tyyli (Font, Alignment ja Number) -kulmapainikkeista. Samaan dialogiin pääsee myös kakkospainikkeella solun päällä aukeavasta valikosta Format Cells. Calc: Formatvalikon kautta Muotoilu/Solut (Format/Cells...) aukeavassa dialogissa. (vrt. Kuva 2) Dialogissa annettavat määritykset kohdistuvat aina aktiiviseen soluun. Solun muotoilu tehdään siis valitsemalla ensin muotoiltava(t) solu(t), avaamalla solunmuotoiludialogi ja tekemällä dialogissa halutut valinnat Kannattaa jälleen tutustua hiiren oikean näppäimen kautta saataviin komentoihin, esimerkiksi solunmuotoiludialogin voi avata näppärästi myös hiiren oikean näppäimen kautta. Kuva 2 Solunmuotoiludialogi (Format Cells...) Excelissä (Calcissa vastaava dialogi olisi lähes identtinen. Dialogin Luku (Number) -välilehdellä voi määritellä solulle joko valmiiksi määritellyn tietotyypin tai muokata itse esitystapa solun tiedolle (Oma; Custom User-defined; Käyttäjän määrittämä). Yleisimmin käytettävät tietotyypit ovat luvut (Luku; Number) ja teksti (Teksti; Text). Esimerkiksi annettaessa solun tietotyypiksi luku (Number), sille voidaan antaa myös esitystarkkuus (desimaaliosan pituus) ja määrätä miten negatiiviset luvut esitetään (ks. Kuva 2). Ellei solulle anna itse tietotyyppimääritystä, sen oletusarvo on yleinen (Yleinen; General). Yleinen-tyyppisen tiedon tulkinta tapahtuu automaattisesti siihen kirjoitetun tiedon perusteella (tarkemmin alla)

4 3.2 Tietojen syöttäminen lomakkeen soluihin Tietoja kirjoitetaan lomakkeelle aivan kuten muissakin ohjelmissa: valitaan kohta, johon halutaan kirjoittaa ja kirjoitetaan se näppäimistöltä. Kuvassa 3 syötetään tekstiä soluun A1. Tiedon syöttäminen soluun lopetetaan ( kuitataan ) joko Enternäppäimellä tai Enter-painikkeella (ks. Kuva 3). Excel Nimi-kenttä Cancel-painike Enter-painike Funktio-painike Kaavarivi Kaavarivi Tietoa syötetään soluun A1 Kuva 5. Excel: Automaattisen täytön vaihtoehdot esiin ponnahtavasta valikosta Kuva 6. Calc: Sarjan alku Calc Tiedon Kuva 3 Tiedon syöttämien soluun. kopiointi täyttökahvan avulla Sen lisäksi, että tiedon voi kirjoittaa soluun, voi tiedon lisäämisessä käyttää hyödyksi ns. täyttökahvaa (ks. Kuva 4). Tarttumalla täytön kantasolun kahvaan hiirellä, ja raahaamalla sitä alas, saadaan seuraavien rivien solut samassa sarakkeessa täytetyksi kantasolun tiedon Täyttökahva perusteella. Vastaavasti raahaamalla täyttökahvasta oikealle, saadaan täytetyksi seuraavien sarakkeiden solut samalla rivillä. Calcissa täyttö tapahtuu oletusarvoisesti sarjaa (Kuva 6) jatkaen ja solujen Kuva 4 Täyttökahva muotoilu siirtyy uusiin soluihin. Excelissä sen, miten kantasolun kopiointi uusiin soluihin tapahtuu, pääsee määrittämään Automaattisen täytön asetukset (Auto Fill Options) - pudotusvalikon avulla (ks. Kuva 5). Valikko ilmestyy raahaamasi alueen oikeaan alakulmaan kun nostat hiiren painikkeen raahauksen jälkeen. Valikosta voit valita kopioidaanko kantasolun tieto (1) sellaisenaan uusiin soluihin, (2) käytetäänkö kopioinnissa kantasolun arvosta lähtevää sarjaa (kuten kuvassa), (3) - 4-7

5 kopioidaanko uusiin soluihin vain kantasolun muotoilu, vai (4) kantasolun sisältö ilman muotoilua. Yksinkertaisin käytettävä sarja on lineaarinen nouseva lukujono, mutta muita Excelin tunnistamia sarjoja voit käydä katsomassa Tiedosto/Asetukset/Lisäasetukset/Yleiset/Muokkaa omia luetteloita (File/Options/Advanced/General/Edit Custom Lists) -dialogista, jossa voit määritellä itse omiakin sarjoja. Calc: Työkalut/Asetukset /LibreOffice Calc/Järjestä listat (Tools/Options / LibreOffice Calc/Sort Lists) Aritmeettisen sarjan voi määritellä yksinkertaisesti antamalla sarjan alku peräkkäisissä soluissa, ja aktivoimalla täyttökahva molemmille soluille. Kuvassa 6 on aktivoitu täyttökahva soluille, joissa on arvot 1 ja 4, jolloin täyttökahvan avulla täytettäisiin seuraavat solut kolmen askelvälillä 7, 10, 13, jne Solussa olevan tiedon muokkaaminen Paitsi solun tiedon esityksen muotoilua joka esitettiin yllä, pitää soluun syötetyn tiedon sisältöäkin tietysti päästä muokkaamaan. Solu pitää ensin aktivoida hiiren napsautuksella, jonka jälkeen sitä voi muokata normaalien tekstinkäsittelytoimenpitein kaavariviltä. Painamalla näppäimistöltä funktionäppäintä F2 tai kaksoisnapsauttamalla solua, solu aukeaa muokkausta varten myös suoraan soluun Syötetyn tiedon tyypin määräytyminen Jos soluun syötetään tekstiä, kuten Kuvassa 3 tehtiin, sen tietotyyppi määräytyy automaattisesti tekstityyppiseksi. Kuitenkin, jos se vain on mahdollista, soluun viety tieto tulkitaan numeraaliseksi. Numeraalista tietoa ovat paitsi luvut, myös esimerkiksi päivämäärät, kellonajat, prosenttiluvut ja rahasummat. Se, mistä tietotyypistä kulloinkin on kyse, päätetään tiedon kirjoitusasun mukaan. Desimaaliosan ilmaisemiseen käytettävän merkin voi määrätä dialogissa (Excel: Tiedosto/Asetukset/Lisäasetukset/Desimaalierotin (File/Options/Advanced/Decimal Separator) ja Calc: Työkalut/Asetukset /Kieliasetukset/Kielet/Desimaalierotinmerkki (Tools/Options/Language Settings/ Languages/Decimal separator) Useimmiten lienee järkevää määrätä että taulukkolaskentaohjelma käyttää erotinta joka on määrätty järjestelmätasolla 1 desimaalierotinmerkiksi. Suomessa käytössä oleva desimaalierotin on pilkku. Jos soluun esimerkiksi syötetään tieto 1215, se tulkitaan kokonaisluvuksi 1215 tieto 12,15 se tulkitaan desimaaliluvuksi 12,15 tieto 12:15, se tulkitaan kellonajaksi vartin yli kaksitoista tieto 12.15, se tulkitaan päivämääräksi joulukuun 15. Käytetyn oletusmuotoilun voi halutessaan vaihtaa solunmuotoiludialogissa, joka jo edellä esiteltiin. Vaikka solun tekstityypin päättely automaattisesti siihen kirjoitetun sisällön perusteella on toisaalta kätevää (esim. lukuja sisältäville laskennoissa käytettäville soluille Generaltietotyyppi riittää hyvin), sillä saattaa jossain tilanteessa olla yllättäviä vaikutuksia. Kokeilepa. Mitä tapahtuu, jos kirjoitat soluun (mikäli et ole käynyt muuttamassa solun oletusarvoista General-tietotyyppiä) luvun Entä jos kirjoitat henkilötunnuksen Yllättävät tilanteet johtuvat automaattisesta tiedon tulkinnasta. Edellinen tieto 1 Käyttöjärjestelmätasolla Control Panel / Regional and Language Options / Finnish Cutomize painikkeen kautta pääsee muuttamaan kielialueen oletusasetuksia - 5 -

6 tulkitaan päivämääräksi, ja sen esitys muutetaan päivämäärän oletusesitysmuotoon. Jälkimmäinen tieto tulkitaan kokonaisluvuksi, jossa etunolla on turha. Tällaisissa tilanteissa usein kannattaa määrittää tieto tulkittavaksi tekstinä. Tällöin tulee vain huomata, että tekstityyppisellä tiedolla ei voi suorittaa laskutoimituksia. Yksinkertaisin oikotie tiedon määräämiseksi tekstityyppiseksi on kirjoittaa tiedon eteen heittomerkki ( ). Merkkiä ei tulkita tietoon kuuluvaksi, se vain pakottaa solun tiedon tekstityyppiseksi. 4 Soluun viittaaminen ja kaavat Heti alussa todettiin, että soluun viitataan solun sarakkeen ja rivin avulla (siis esimerkiksi A1). Soluviittaukset voivat kuitenkin olla joko suhteellisia tai absoluuttisia. Esimerkiksi soluviittaus A1 on suhteellinen. 4.1 Suhteellinen soluviittaus Suhteellisen soluviittauksen tekeminen on taulukkolaskentaohjelmassa helppoa. Kokeilepa. Kirjoita johonkin soluun joku arvo, esimerkiksi soluun B2 arvo 15 (ks. Kuva 7), aktivoi solu C2, ja kirjoita kaavariville yhtäsuuruusmerkki ( = ), napsauta hiirellä solua B2, jolloin saat kaavariville automaattisesti napsautetun solun suhteellisen osoitteen (B2), ja kuittaa solun C2 tiedon syöttäminen enterillä (joko näppäimistöltä tai painikkeesta). Näin sait C2:lle arvoksi solun B2 Kuva 7 Suhteellisen soluviittauksen tekeminen hiiren avulla osoittamalla. sisällön. C2:ssa ei kuitenkaan ole sisältönä lukua 15, vaan suhteellinen viittaus soluun B2. Näet mitä se tarkoittaa, kun muutat solun B2 sisällön esimerkiksi luvuksi 20. Myös solun C2 arvo muuttui, koska se viittaa solun B2 sisältöön. Soluun C2 kirjoittamasi lauseke =B2 oli itse asiassa jo yksinkertainen kaava. Kokeillaan hitusen monimutkaisemman kaavan kirjoittamista. Kirjoitetaan kaava joka laskee yhteen lukuja. Kirjoita soluihin B2:B5 joitain lukuja (ks. Kuva 8). Napsauta solu B6 aktiiviseksi, ja aloita kaavan kirjoitus kirjoittamalla kaavariville jälleen = -merkki. Napsauta ensimmäistä yhteenlaskettavaa (B2), kirjoita + merkki, Napsauta seuraavaa (B3), kirjoita + -merkki, napsauta seuraavaan (B4), kirjoita + merkki, ja napsauta vielä viimeistä yhteenlaskettavaa (B5). Kuva 8 Kaava lukujen yhteenlaskemiseen

7 Kaavarivillä on nyt kaava =B2+B3+B4+B5. Kun kuittaat kaavan kirjoituksen enterillä, tapahtuu kaavan laskenta, ja soluun B6 saadaan lukujen summa (tässä tapauksessa se oli 3126,6). Mitä tarkoittaa se, että viittaus soluun on suhteellinen? Suhteellinen viittaus lasketaan aina viittaajasta käsin. Jos esimerkiksi solusta B6 viitataan soluun B2, suhteellista viittaustapa tarkoittaa että viittaus tehdään samaan sarakkeeseen, neljä riviä ylemmäs. Viittauksen suhteellisuus tulee esille kun kopioidaan kaavoja. Esimerkiksi, jos nyt kirjoitamme C-sarakkeeseenkin soluihin C2:C5 lukuarvot, ja haluamme laskea nekin yhteen, ei meidän tarvitse kirjoittaa soluun C6 uudelleen kaavaa =C2+C3+C4+C5 vaan voimme kopioida kaavan solusta B6 soluun C6 (aktivoi solu B6, kopioi se C6:een kopioinnin voi tehdä monella tavalla, kätevästi täyttökahvalla tai vain tutusti leikkaa / liimaa Ctrl+C/Ctrl+v, vrt. Kuva 9). C6:seen tuli nyt lasketuksi C-sarakkeessa olevat luvut C2:C5. Kun tutkit C6:sen kaavaa (napsauta C6 aktiiviseksi, saat kaavan näkyviin kaavarivillä), huomaat, että kopioidun kaavan soluviittaukset B- sarakkeeseen muuttuivat viittauksiksi C- sarakkeeseen. Tämä johtuu siitä että summakaavassa käytetyt viittaukset muotoa Bn olivat suhteellisia, tähän sarakkeeseen, n solua ylemmäs ; ne siis muuttuivat viittauksiksi Cn. Kuva 9 Kaavan kopiointi 4.2 Absoluuttinen soluviittaus Absoluuttinen soluviittaus saadaan kirjoittamalla sarakkeen ja/tai rivin nimen eteen $ -merkki. Siispä viittaus $X$n pysyy kaavoja kopioitaessa aina viittauksena soluun Xn, se ei muutu suhteessa siihen kohtaan johon kaava kopioidaan. Kokeilepa edellisessä esimerkissä muuttaa solun B6 sisältö muotoon =$B2+$B3+ $B4+$B5+$B6 ja kopioi kaava sitten uudelleen solu un C6. Mitä tapahtui? Katso miten solun C6 kaava muuttui? Miksi? Kokeillaanpa vielä. Tehdään kaava, joka kertoo luvut vaihdeltavissa olevalla kertojalla. Kirjota oheista kuvaa (Kuva 10) noudattaen taulukko, jossa kirjoitat soluun B2 luvun 2, ja soluihin B4:B9 joitakin lukuja. Tee sitten soluun C4 kaava B2*B4, joka siis kertoo vasemmalla olevan luvun B2 solun kertojalla Kun kuittaat kaavan (enterillä), saat kertolaskun tuloksen (tässä tapauksessa 68) Edellä opimme, että samaa kaavaa ei tarvitse toistaa muille soluille C5:C9, vaan voimme kopioida sen solusta C5. Kopioinnin voi itse asiassa tehdä yhdestä solusta useampaan suoraan seuraavasti. Kuva 10 Kertolaskukaava - 7 -

8 Kuva 10 Kaavan kopiointi useampaan soluun Aktivoi solu josta kopioidaan (C6), ja kopioi se (itse asiassa siis sen sisältämä kaava) leikepöydälle (Ctrl c) Kopioi kaava C6:sta soluihin C5:C9. Ups! Mitä tapahtui? Soluun C7 ei tullutkaan sisällöksi kertoja x B7 niin kuin ehkä odotimme. Miksi? Alkuperäisen C4 solun kaavan molemmat soluviittaukset (B2 ja B4) olivat suhteellisia, ensimmäinen yksi sarake vasemmalle, kaksi riviä ylös, ja toinen viereinen solu vasemmalla. Siispä kaavaa kopioitaessa suhteelliset viittaukset muuttuivat soluissa C5:C9 vastaavasti. Kaavan jälkimmäisen viittauksen osalta se olikin mitä halutaan: halutaan kertoa viereinen solu vasemmalla, mutta kertojan tulisi olla kaavassa aina B2, ei yksi sarake vasemmalle, kaksi riviä ylös. Katso solujen kaavoja, niin huomaat, että esimerkiksi solun C5 kaava on =B3*B5. Solussa B3 ei kuitenkaan ole edes lukua jota laskutoimituksessa voisi käyttää. Tarvitsemme siis absoluuttista viittausta, joka pitää soluviittauksen B2 paikallaan kaavaa kopioitaessa. Muutetaan siis solun C4 kaava muotoon =$B$2*B4, ja kopioidaan se uudelleen soluihin C5:C9. Nyt kertolaskut toimivat oikein kaikkien lukujen osalta (Kuva 12). Tässä tilanteessa olisi itse asiassa riittänyt, jos vain rivi olisi kiinnitetty absoluuttiseksi osoitteeksi (B$2), koska sarakehan pysyy joka tapauksessa samana. Loogisempaa on kuitenkin sitoa sarake absoluuttisella viittauksella, koska soluviittauksen on tarkoitus pysyä aina viittauksena samaan soluun (vaikka sitä joskus käytettäisiinkin sarakkeiden yli). Kokeilepa nyt kertolaskutaulukkosi toimintaa muuttelemalla kertojaa (solun B2 sisältöä). Tämä on itse asiassa hyvin tyyppinen tapa käyttää taulukkolaskentaohjelmia. Kaavojen avulla luodaan lomake, jossa olevat arvot riippuvat jonkun solun, parametrin, sisällöstä. Tällöin lomakkeella on helppo kokeilla erilaisia mitä jos tilanteita, jossa laskennoissa olevat muuttuvat arvot otetaan kaavoihin parametreina jonkun solun sisällöstä: mitä jos tilaisinkin suuremman määrän tuotetta ja saisin siitä suuremman alennuksen?, mitä jos matkalle lähteekin 15 henkilöä, mitkä ovat silloin kustannukset, mitä jos vuokra nouseekin 50 euroa, miten käy budjettini? jne Jos teit tämän esimerkin nyt Exceliin tai Calciin, tallenna taulukko, hyödyt siitä harjoituksessa. 4.3 Funktiot Kuva 12 Kertolasku sen jälkeen kun kertojaan viitataan absoluuttisesti Edellä teimme yhteenlaskukaavan soluun itse, muodostamalla summalausekkeen kirjoittaen yhteenlaskettavat solut (itse asiassa vain osoitimme niitä hiirellä, mutta olisimme voineet myös kirjoittaa solujen nimet) ja plus-merkin niiden väliin kaavariville. Meidän ei tarvitse kuitenkaan useinkaan kirjoittaa kaavoja itse; taulukkolaskentaohjelmat sisältävät laajan joukon valmiiksi määriteltyjä funktioita, jotka voimme vain ottaa käyttöön

9 Edellisessä lukujen yhteenlaskuesimerkissä olisimme voineet ottaa käyttöön valmiiksi määritellyn funktion SUM (SUMMA) seuraavasti (vrt. Kuva 13). Kokeillaan jälleen. Kirjoita lukuja lomakkeelle (uudelle lomakkeelle, työlehdelle), esimerkiksi soluihin B2:B5. Aktivoi solu B6, ja paina kaavarivin vasemmalla puolella olevaa funktiopainiketta (fx). Etsi ja avaa fx aukeavasta Funktion lisääminen (Insert function) -dialogista (Calc: Function Wizard -dialogista) funktio SUM MA (SUM). Huomaa, että voit kysyä funktiota Etsi funktio (Search for function), ja että voit lajitella funktiolistaa eri tavoin Tai valitse luokka (Or select a category) (Calc: Luokka (Category) -pudotusvalikko). Aukeavassa ohjatussa funktionkirjoitusdialogissa pääset määrittelemään funktiolle annettavat argumentit: silloin kun argumentin kenttä on valittuna, voit napsautella halutut argumentit kenttiin, tai jos argumenttilista on yhtenäinen alue, voit raahata hiirellä mukaan otettavien argumenttien yli Excel Calc Kuva 13 SUM (summa) -valmisfunktion käyttäminen summien laskennassa Tässä tapauksessa haluamme summan argumentit B2:B5. Vaikka sinulla olisi jo sattumalta ollut oikeat argumentit kentässä Number1 (Luku1), kokeile miten ne valittaisiin lomakkeelta hiirellä. Kun argumentit on valittu (tässä tapauksessa vain ensimmäiseen kenttään jos annoit yhtenäisen välin; voit antaa myös solun B2 kenttään Luku1 (Number1), solun B2 kenttään Luku2 (Number2), jne., kuittaa funktio OK painikkeella - 9 -

10 Näin sait lasketuksi summan soluun B6, huomaa kaavariville automaattisesti muodostunut kaava. Muiden valmisfunktioiden käyttö tapahtuu samalla periaatteella: aktivoidaan solu, johon halutaan laskea arvo funktion avulla, valitaan käytettävä funktio, ja ohjatussa funktionkirjoitusdialogissa määritellä kyseiselle funktiolle annettavat argumentit Voit tutustua valmisfunktioihin itsenäisesti sovellusten Help-toiminnon avulla, mutta tässä käsitellään vielä ohjatusti monessa tilanteessa kätevä IF (JOS)-funktio. IF-funktion avulla sinulla on mahdollista määrätä solulle arvo, joka riippuu annetun ehdon täyttymisestä. Funktion muoto on =IF (ehto; arvo_jos_ehto_tosi; arvo_jos_ehto_epätosi) Jos meillä on lomakkeella opiskelijoiden kurssilla saamia pisteitä (Kuva 14), ja heille pitäisi antaa tulos hyväksytty (1) tai hylätty (0) riippuen siitä ylittääkö heidän pistemääränsä 50 pistettä. Tämä saadaan IF-funktion avulla aikaan seuraavasti. Annetaan ensimmäiselle opiskelijalle (soluun C2) kaava: =IF (B2>50; ok ; hylätty ) Toisin sanoen, jos yhteispisteet ylittävät 50 pistettä, solulle annetaan arvo 1 muuten 0. Kuten edellä Kuva 14 Opiskelijoiden kurssilla saamat pisteet. Kuva 15 IF-funktioita voi kirjoittaa sisäkkäin. kertolausekkeen yhteydessä, kaavaa ei tarvitse kirjoittaa muille riveille (muille opiskelijoille) uudelleen, vaan sen voi tässäkin kopioida suoraan tuottamaan muiden opiskelijoiden tulokset. IF-funktioita voi ketjuttaa sisäkkäin. Jos edellisessä esimerkissä pelkkä 50 pisteen ylitys harjoituksissa ei riitä, vaan lisävaatimus on, että ainoastaan korkeintaan yksi harjoitus on jäänyt tekemättä hyväksytysti, taulukossa olisi mukana hylättyjen harjoitusten lukumäärä. Tällöin Kuvassa 15 näkyvä IF lause tarkoittaa, että jos pisteet ovat suuremmat kuin 50, niin silloin tarkistetaan: jos hylättyjen harjoitusten lukumäärä on alle 2 niin funktion arvo on ok. Muissa tapauksissa (hylätyt harjoitukset > 1 tai pisteet < 51) funktion arvo on hylätty

11 5 Taulukkolaskenta kaavioiden laadinta Taulukoiden numerotiedoista on vaikea saada kokonaiskuvaa esitettävästä asiasta. Taulukoiden pohjalta tehdyt graafiset esitykset havainnollistavat usein tiedoista muuten vaikeasti havaittavia trendejä, ja antavat yhdellä silmäyksellä selkeän yleiskuvan. Graafisia esityksiä, kaavioita on taulukkolaskentaohjelmilla helppo tehdä. Usein jo oletusarvoilla tuotetut pylväs- tai palkkikaaviot auttavat ymmärtämään taulukossa esitettyjä tietoja. Seuraavassa esitellään, miten yrityksen kolmen eri liikkeen alkuvuoden myyntitulokset sisältävästä taulukosta voitaisiin tuottaa kaavio, josta on helpompi saada mielikuva kunkin liikkeen suoriutumisesta nopeammin kuin pelkästä numeroita sisältävästä taulukosta. 5.1 Kaavioiden laadinta: LO Calc Tässä kohdassa käsitellään kaavioiden laadinta siten kuin se tapahtuu LO Calcissa, joten CALC-komentoja ei ole merkitty harmaalla taustavärillä. Kaavion tekeminen aloitetaan valitsemalla taulukosta alue, jonka luvuista kaavio halutaan piirtää (Kuva 1). Kuva 1. Valitaan taulukosta arvot, joista kaavio halutaan piirtää Rivi- ja sarakeotsikot kannattaa ottaa mukaan, koska niistä saadaan automaattisesti kaavion x- ja y-akselien arvot. Kaavion luomisessa ei kannata arkailla, valinnat eivät ole peruuttamattomia, kaikkea pääsee muuttamaan ja muokkaamaan jälkikäteenkin. Esimerkissä on valittuna koko taulukko rivi- ja sarakeotsikoineen, sen jälkeen aloitetaan kaavion muodostaminen painamalla ohjatun kaavion luontipainiketta (Kaavio; Chart ) tai valitsemalla valikosta Lisää/Kaavio (Insert/Chart ) Chart -komennon antaminen luo heti oletusarvoisen kaavion ja aukaisee Ohjattu kaavion luonti (Chart Wizard) -dialogin, jossa voit muokata oletuskaaviota 4 vaiheessa: Kaaviotyyppi (Char Type), Tietoalue (Data Range), Arvosarjat (Data Series), ja Kaavioelementit (Chart Elements). Vaihe 1/4: Kaaviotyyppi (Chart Type) Näin aukeavassa ikkunassa Kaaviontyyppi (Chart Type) ikkunassa voidaan valita kaavion tyyppi. Oletusarvona on valittuna pylväskaavio, joka onkin usein hyvä ja selkeä valinta

12 Kun kaaviotyyppi valittu, edetään kaavion luonnin seuraavaan vaiheeseen (Seuraava; Valittu alue Kuva 16 Ohjattu kaavion luominen, vaihe 1/4: Kaaviotyypin valinta Next) Vaihe 2/4: Tietoalue (Data Range) Kaavion muokkauksen edetessä raakakuva kaaviosta näyttää miltä kaavio tähän asti annetuilla määrityksillä näyttäisi. Tässä dialogissa on mahdollista muuttaa valittua tietoaluetta (Data Range; Tietoalue) niin haluttaessa. Series ts. arvosarjat ovat kaaviossa samalla värillä piirrettyjä pylväitä. Voit valita piirretäänkö arvosarjat riveistä vai sarakkeista. Jos esimerkissä arvosarjat piirrettäisiin sarakkeista, samanväriset pylväät kuvaisivat kuukausia. Meidän taulukossamme on järkevämpää haluamme vertailla liikkeitä, joten jos haluamme vertailla liikkeiden myyntituloksia eri kuukausina, valitsemme arvosarjat riviltä (Data series in rows, Kuva 17). Jos käsitteen series; arvosarja tulkitseminen ja valinnan vaikutus kaavioon tuntuu hankalalta, tässäkin kohtaa on helppo kokeilla miltä taulukko näyttäisi jos arvosarjat valittaisiinkin sarakkeilta (kuukaudet). Tällöin kaavio toisi paremmin esiin kuukausittaisen myynnin kussakin liikkeessä erikseen, ts. vertailua tehtäisiin liikkeiden sisällä, eri kuukausien myynnistä. Huomaa, että valitsimme tietoalueeseen mukaan myös riviotsikot (Kemi, Jyväskylä, Tampere) ja sarakeotsikot (tammi - huhtikuu). Siksi lähdetieto-dialogissa ruksaamme kohdan, joka määrittää että ensimmäistä riviä ja saraketta käytetään kaaviossa akselien tunnuksina

13 Kuva 17 Ohjattu kaavion luominen, vaihe 2/4: Tietoalueiden valinta Vaihe 3/4 : Arvosarjat (Data series) Kolmannessa vaiheessa voit tarvittaessa muuttaa sidontoja sarjojen ja taulukon solujen välillä, mikäli alkuperäinen valinta ei vastaa sitä mitä haluat kaaviossa esitettävän. Kuva 18 Ohjattu kaavion luominen, vaihe 3/4: Arvosarjojen valinta Vaihe 4/4 : Chart Elements (Kaavioelementit) Kaavion muodostamisen viimeisessä vaiheessa voidaan mm. antaa koko kaaviolle ja/tai akseleille nimet, päättää näytetäänkö seliteruutu (Legend) ja miten aseteltuna ja piirretäänkö kaavioon apuviivoja (ks. Kuva 19). Muista, että kaikki määritykset näkyvät heti kaavion raakakopiossa, joten on helppo kokeilla mitä kukin valinta saa aikaan. Kaikkia löytyviä määrityksiä kannattaa siis kokeilla: mikään ei ole peruuttamaton

14 Kuva 19 Ohjattu kaavion luominen, vaihe 4/4: Kaavioelementit Finish; Valmis -painikkeen painaminen saa aikaan kaavion piirtymisen objektiksi työkirjan sivulle (Kuva 20). Saatu kaavio on liikuteltavissa työkirjassa. Vaikka kaavio olisi taulukon tietoalkioiden päällä, eivät tiedot katoa minnekään. Pääset muokkaamaan kaaviota silloin kun se on valittuna, kuten yllä kuvassa (Kuva 20). Sen huomaa reunaviivalla olevista pienistä mustista neliöistä. Näihin neliöihin tarttumalla voidaan kaavion kokoa muuttaa reuna- Kuva 20 Ohjattu kaavion luominen, vaihe 4/4: Kaavioelementit viivalla olevien neliöiden raahaus venyttää kaaviota, kulmista venyttäen kaavion suhteet pysyvät ennallaan ja koko muuttuu. Mikäli valinta ei ole voimassa, voi valinnan tehdä uudelleen klikkaamalla kaaviota. Voit siirrellä kaaviota ottamalla kiinni kaavion reunaviivan sisäpuolella olevalta tyhjältä (valkoiselta) alueelta. Kaksoisnapsauttamalla eri kohtia kaaviosta pääset muokkaamaa lähes mitä tahansa kaavion ominaisuutta, viivojen tyylejä, värejä, palkkien värejä, pohjan ominaisuuksia, otsikkoa, käytettyjä fontteja jne. Kokeile mitä eri muokkausdialogeja saat kaksoisnapsautuksella eri alueille. Voit kokeilla myös alkuperäisen taulukon arvojen muuttamista työkirjassa näkyvätkö vaikutukset kaaviossa? Kyllä! Tässä esimerkissä kaavioon otettiin mukaan myös Yhteensä-tiedot. Koska niissä on selvästi suurempia arvoja kuin taulun toisissa soluissa, näkyvät toisten solujen pylväät kovin pieninä. Siksi usein onkin mielekkäämpää valita kaavioon vain taulukon varsinaiset tietoalkiot. Jos kuitenkin haluamme pitää myyntien summatiedon mukana

15 kaaviossa, sille tulisi antaa järkevä nimi nimen Row 7 sijasta. Koska selitteen (legendan), kuten myös rivien ja sarakkeiden nimet ja tietysti myös itse pylväiden, Kuva 21 Ohjattu kaavion luominen, vaihe 4/4: Valmis kaavio tiedot saadaan suoraan työkirjasta, vihreälle palkille saa järkevän nimen kirjoittamalla sen soluun A7 (ks. Kuva 21). 5.2 Kaavioiden laadinta: MS Excel 2013 Excelin 2013 versiossa kaaviot tehdään kahdessa vaiheessa ensin luodaan oletusarvoisia sapluunoita käyttäen mahdollisimman lähelle sellainen kaavio kuin halutaan saada aikaan, ja sen jälkeen tehdään näin saatuun kaavioon mahdolliset tarvittavat muokkaukset Chart Tools; Kaavio työkalut -välilehden komentoja käyttäen. Edellisen esimerkin kaavio luotaisiin Excelissä seuraavasti. Valitse ensin työkirjasta ne tiedot, joista haluat piirtää kaavion ja valitse sen jälkeen Insert-välilehdeltä haluamasi kaavion tyyppi tässä tapauksessa siis pylväskaavio (ks. Kuva 22). Kuva 22. Valitaan tiedot kaavioon ja sen jälkeen kaavion tyyppi

16 Tässä tilanteessa valittaessa yksinkertainen pylväskaavio: 2-D Column / Clustered column; 2-D pylväskaavio / Liitetty pylväskaavio saadaan Kuvan 23 kaavio. Kuva 23. Valmiilla sapluunalla luotu oletusarvoinen kaavio Nyt jälkikäteen voimme muuttaa melkein mitä tahansa oletuskaavion ominaisuuksia, lähtien jopa kaavion tyypistä. Kun napsautat kaaviota, aktivoituu valintanauhaan käyttöön; Kaaviotyökalut (Chart Tools), jossa Rakenne (Design) välilehden Tyyppi (Type) -komentojen kautta pääsee muuttamaan kaavion vielä ihan toisentyyppiseksi, esimerkiksi kolmiulotteisiksi pylväiksi tai piirakaksi. Calcissa (ja vanhoissa Exceleissä) pylväiden merkitys määrätään sillä valitaanko sarjat riveiltä vai sarakkeilta. Word 2013:ssa vastaavan valinnan voi tehdä napsauttamalla painiketta Rakenne/Tiedot/Vaihda rivi tai sarake (Desing/Data/Switch Data Row/Colum).; Saman komentoryhmän Valitse tiedot (Select Data) -painikkeesta pääsemme halutessamme muokkaamaan sekä valittuja x-akselin arvoja (sarakeotsikoita), että sarjoja ts. riviotsikoita ja pylväiden arvoja (Kuva 24)

17 Kuva 24 Muutetaan viimeisen sarjan nimeksi Myynti yhteensä Kuva 24 osoittaa miten esimerkiksi sarjan nimen (Myynti yhteensä, joka puuttui taulukon riviotsikoista) voi antaa jälkikäteenkin viimeiselle arvosarjalle eli siis viimeiselle neljästä pylväästä. Toki saman olisi saanut aikaan kirjoittamalla Myynti yhteensä soluun A7, koska sarakkeessa A olleita riviotsikoita käytettiin sarjan nimikkeinä. Otsikoiden lisääminen kaavioon tehdään Rakenne (Design) välilehden Kaavion asettelu (Chart Layouts) valikoimasta löytyvien sapluunoiden avulla. Kuvan 25 kaavio on tehty valitsemalla sapluunaksi Kaavion asettelusta Asettelu 9 (Layout 9). Kuva 25. Muutetaan viimeisen sarjan nimeksi Myynti yhteensä Sen jälkeen Asettelu 9 -sapluunan mukanaan tuoma otsikko, sekä pysty- ja vaakaotsikot voidaan muuttaa halutuiksi teksteiksi. Sapluunan tekstit saa auki muokattavaksi kaksoisnapsautuksella. Kaavio työkalun (Chart Tools) kolmen välilehden kautta pääsee muokkaamaan kaavion lähes

18 kaikkia muokattavaksi ajateltavissa olevia ominaisuuksia. Esimerkiksi viimeiseltä välilehdeltä Muotolu (Format) -välilehdeltä pääsee muokkaamaan pylväiden ominaisuuksia, kuten vaikkapa Muotoilu/Muodon tyylit/muototehosteet (Format/Shape Styles/Shape Effects) -valinnan kautta asettaa viimeisen pylvässarjan hehkumaan (Kuva 26). Sekä Calcista että Excelistä kaavion voi kopioida suoraan leikepöydän kautta muihin Office -sovelluksiin, ts. Writeriin ja Impressiin tai Wordiin ja PowerPointtiin. Tämä tapahtuus siis seuraavasti: koko kaavion aktivointi + Leikkaa (Copy, tai ctrl + c) ja määränpääsovelluksessa Liimaa (Paste, tai ctrl + v). Kuva 26. Pylväiden ominaisuuksien muokkausta (glow)

H6-H7: Taustamateriaali

H6-H7: Taustamateriaali H6-H7: Taustamateriaali Tässä materiaalissa esitteellään taulukkolaskentaa sekä MS Excel 2010 että Libre- Office Calc-sovelluksilla. Harjoituksissa 6 ja 7 voi käyttää kumpaa tahansa ohjelmistoa. Taulukkolaskenta

Lisätiedot

1 YLEISTÄ MS EXCEL TAULUKKOLASKENNAN PERUSELEMENTIT: SOLU, RIVI JA SARAKE... 2

1 YLEISTÄ MS EXCEL TAULUKKOLASKENNAN PERUSELEMENTIT: SOLU, RIVI JA SARAKE... 2 Aulikki Hyrskykari, Antti Sand, Juhani Linna VI Taulukkolaskenta 1 YLEISTÄ... 2 2 MS EXCEL TAULUKKOLASKENNAN PERUSELEMENTIT: SOLU, RIVI JA SARAKE... 2 3 SOLUJEN KÄSITTELEMINEN... 3 3.1 Solun muotoileminen...

Lisätiedot

Taulukkolaskennan perusteet Taulukkolaskentaohjelmat

Taulukkolaskennan perusteet Taulukkolaskentaohjelmat Taulukkolaskennan perusteet Taulukkolaskentaohjelmat MS Excel ja LO Calc H6: Lomakkeen solujen visuaalisten ja sisältöominaisuuksien käsittely ja soluviittausten perusteet Taulukkolaskennan perusteita

Lisätiedot

H6: Tehtävänanto. Taulukkolaskennan perusharjoitus. Harjoituksen tavoitteet

H6: Tehtävänanto. Taulukkolaskennan perusharjoitus. Harjoituksen tavoitteet H6: Tehtävänanto Taulukkolaskennan perusharjoitus Ennen kuin aloitat harjoituksen teon, lue siihen liittyvä taustamateriaali. Se kannattaa käydä läpi kokeilemalla samalla siinä annetut esimerkit käyttämässäsi

Lisätiedot

Taulukkolaskennan perusteet Taulukkolaskentaohjelmat

Taulukkolaskennan perusteet Taulukkolaskentaohjelmat Taulukkolaskennan perusteet Taulukkolaskentaohjelmat MS Excel ja LO Calc H6: Lomakkeen solujen visuaalisten ja sisältöominaisuuksien käsittely ja soluviittausten perusteet Taulukkolaskennan perusteita

Lisätiedot

LUENTO 7 TAULUKKOLASKENTA I

LUENTO 7 TAULUKKOLASKENTA I LUENTO 7 TAULUKKOLASKENTA I TIEY4 TIETOTEKNIIKKATAIDOT KEVÄT 2017 JUHANI LINNA ANTTI SAND 24.10.2017 LUENTO 7 24.10.2017 Tällä luennolla 1. Teema 4 Taulukkolaskenta Miksi? Harjoitukset 2. Taustaa yksilöharjoitukseen

Lisätiedot

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistä-valikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1. Avaa uusi työkirja 2. Tallenna työkirja nimellä perusfunktiot. 3. Kirjoita seuraava taulukko 4. Muista taulukon kirjoitusjärjestys - Ensin kirjoitetaan

Lisätiedot

MICROSOFT EXCEL 2010

MICROSOFT EXCEL 2010 1 MICROSOFT EXCEL 2010 Taulukkolaskentaohjelman jatkokurssin tärkeitä asioita 2 Taulukkolaskentaohjelmalla voit Käyttää tietokonetta ruutupaperin ja taskulaskimen korvaajana Laatia helposti ylläpidettäviä

Lisätiedot

Excel Perusteet. 2005 Päivi Vartiainen 1

Excel Perusteet. 2005 Päivi Vartiainen 1 Excel Perusteet 2005 Päivi Vartiainen 1 SISÄLLYS 1 Excel peruskäyttö... 3 2 Fonttikoon vaihtaminen koko taulukkoon... 3 3 Sarakkeen ja rivin lisäys... 4 4 Solun sisällön ja kaavojen kopioiminen... 5 5

Lisätiedot

Juha Haataja 4.10.2011

Juha Haataja 4.10.2011 METROPOLIA Taulukkolaskenta Perusteita Juha Haataja 4.10.2011 Lisätty SUMMA.JOS funktion käyttö (lopussa). Tavoite ja sisältö Tavoite Taulukkolaskennan peruskäytön hallinta Sisältö Työtila Omat kaavat,

Lisätiedot

LUENTO 5 TAULUKKOLASKENTA

LUENTO 5 TAULUKKOLASKENTA LUENTO 5 TAULUKKOLASKENTA TIEY4 TIETOTEKNIIKKATAIDOT ELOKUU 2017 JUHANI LINNA ANTTI SAND 22.8.2017 LUENTO 5 22.8.2017 Tällä luennolla Taustaa harjoituksiin 7 ja 8: 1. Yleistä kurssiasiaa 2. Taulukkolaskenta

Lisätiedot

KAAVAT. Sisällysluettelo

KAAVAT. Sisällysluettelo Excel 2013 Kaavat Sisällysluettelo KAAVAT KAAVAT... 1 Kaavan tekeminen... 2 Kaavan tekeminen osoittamalla... 2 Kaavan kopioiminen... 3 Kaavan kirjoittaminen... 3 Summa-funktion lisääminen... 4 Suorat eli

Lisätiedot

Anne-Mari Näsi 15.2.2010 EXCELIN PIKAKÄYTTÖOHJE (EXCEL 2007)

Anne-Mari Näsi 15.2.2010 EXCELIN PIKAKÄYTTÖOHJE (EXCEL 2007) Anne-Mari Näsi 15.2.2010 EXCELIN PIKAKÄYTTÖOHJE (EXCEL 2007) TAULUKON NIMEÄMINEN 1. Klikkaa hiiren kakkospainikkeella Taul1 eli taulukon nimen kohdalla. Valitse kohta Nimeä uudelleen. 2. Kirjoita taulukolle

Lisätiedot

TAULUKKORYHMÄT. Sisällysluettelo

TAULUKKORYHMÄT. Sisällysluettelo Excel 2010 Taulukkoryhmät Sisällysluettelo TAULUKKORYHMÄT TAULUKOIDEN RYHMITTÄMINEN... 1 Ryhmän luominen... 1 Ryhmän purkaminen... 1 Tietojen kirjoittaminen, muotoilu ym.... 1 Tietojen kopioiminen taulukosta

Lisätiedot

YH7: Taulukkolaskenta I

YH7: Taulukkolaskenta I Aulikki Hyrskykari, Juhani Linna YH7: Taulukkolaskenta I Huom. Suosittelemme vahvasti taustamateriaaliin tutustumista ennen aloittamista, erityisesti mikäli taulukkolaskenta on sinulle uusi asia. Taustamateriaalista

Lisätiedot

Taulukot, taulukkoryhmät Sisällysluettelo

Taulukot, taulukkoryhmät Sisällysluettelo Excel 2013 Taulukot, taulukkoryhmät Sisällysluettelo TAULUKKORYHMÄT TAULUKOIDEN VÄLISET KAAVAT, FUNKTIOT YM.... 1 Taulukon lisääminen työkirjaan... 1 Taulukon (välilehden) poistaminen työkirjasta... 1

Lisätiedot

Taulukkolaskennan perusteet

Taulukkolaskennan perusteet Taulukkolaskennan perusteet Yleistä Tämä harjoitus käsittelee taulukkolaskentaohjelman perustoimintoja. Harjoitus sisältää laskentakaavan muodostamisen, suoran ja suhteellisen viittauksen, taulukon muotoilun

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 1 Kuva 1 Sakari Järvenpää sakari.o.a.jarvenpaa@student.jyu.fi TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 28.3.16 2 Sisällys 1 Kaaviot... 3 1.1 Kaavion osat... 3 1.2 Kaavion tekeminen... 4 1.3 Kaavion muokkaaminen...

Lisätiedot

Valitse aineisto otsikoineen maalaamalla se hiirella ja kopioimalla (Esim. ctrl-c). Vaihtoehtoisesti, Lataa CSV-tiedosto

Valitse aineisto otsikoineen maalaamalla se hiirella ja kopioimalla (Esim. ctrl-c). Vaihtoehtoisesti, Lataa CSV-tiedosto Versio k15 Näin laadit ilmastodiagrammin Libre Officen taulukkolaskentaohjelmalla. Ohje on laadittu käyttäen Libre Officen versiota 4.2.2.1. Voit ladata ohjelmiston omalle koneellesi osoitteesta fi.libreoffice.org.

Lisätiedot

TAULUKKO, KAAVIO, SMARTART-KUVIOT

TAULUKKO, KAAVIO, SMARTART-KUVIOT PowerPoint 2013 Taulukko, kaaviot, SmartArt-kuviot Sisällysluettelo TAULUKKO, KAAVIO, SMARTART-KUVIOT TAULUKOT... 1 Taulukon muotoileminen... 1 Taulukon koon muuttaminen... 2 Rivien valitseminen... 2 Sarakkeiden

Lisätiedot

Opiskelun ja työelämän tietotekniikka (DTEK1043)

Opiskelun ja työelämän tietotekniikka (DTEK1043) Opiskelun ja työelämän tietotekniikka (DTEK1043) pääaine- ja sivuaineopiskelijat Taulukkolaskennan perusteet Yleistä Tämä harjoitus käsittelee taulukkolaskentaohjelman perustoimintoja. Harjoituksissa opetellaan

Lisätiedot

Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006

Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006 Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006 Plasmatelevision hintoja 3 000,00 2 900,00 2 800,00 2 700,00 2 600,00 2 500,00 2 400,00 2 300,00 32" 37" 42" 2 (33) Microsoft Excel

Lisätiedot

MICROSOFT EXCEL 2010

MICROSOFT EXCEL 2010 1 MICROSOFT EXCEL 2010 Taulukkolaskentaohjelman perusteet 2 Taulukkolaskentaohjelmalla voit Käyttää tietokonetta ruutupaperin ja taskulaskimen korvaajana Laatia helposti ylläpidettäviä listoja, luetteloita

Lisätiedot

Taulukkolaskentaa selkokielellä EXCEL

Taulukkolaskentaa selkokielellä EXCEL Taso 1 1 MICROSOFT Taulukkolaskentaa selkokielellä EXCEL Tuomas Seitsemän veljeksen Tuomas on vakaa ja vahva kuin tammi. Hänellä ei ole juuri mielikuvitusta, hän ei keksi mitään itse, vaan ideat tulevat

Lisätiedot

Aulikki Hyrskykari Informaatiotieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Aulikki Hyrskykari Informaatiotieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Aulikki Hyrskykari H6: Tehtävänanto Taulukkolaskennan perusharjoitus Ennen kuin aloitat harjoituksen teon, lue siihen liittyvä taustamateriaali. Se kannattaa käydä läpi kokeilemalla samalla siinä annetut

Lisätiedot

Taulukkolaskenta PERUSMATERIAALI

Taulukkolaskenta PERUSMATERIAALI Taulukkolaskenta PERUSMATERIAALI Microsoft Excel 2007 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 30.9.2008 materiaalimyynti@piuha.fi Tämän materiaalin kopioiminen ilman tekijän lupaa kielletään

Lisätiedot

Taulukkolaskennan perusteet KSAO Liiketalous 1. 5 Rivitunnus (65 536 riviä) 14 Edellisten vierityspainikkeet. 6 Solu 15 Taulukon vierityspalkit

Taulukkolaskennan perusteet KSAO Liiketalous 1. 5 Rivitunnus (65 536 riviä) 14 Edellisten vierityspainikkeet. 6 Solu 15 Taulukon vierityspalkit KSAO Liiketalous 1 Perusteet 1110 12 9 1 2 8 3 4 18 5 7 6 14 13 16 15 15 17 1 Vakiotyökalurivi Vakio 10 vastaa Enter -näppäintä 2 Muotoilutyökalurivi Motoilu 11 vastaa Esc näppäintä 3 Työkirjan otsikkorivi

Lisätiedot

Ohjeet Libre Officen käyttöön

Ohjeet Libre Officen käyttöön 1 Ohjeet Libre Officen käyttöön Toisinaan Libre Officen kanssa sama asia on koitettava tehdä kolme kertaa ennen kuin se onnistuu. Kannattaa ottaa rauhallisesti. 1. Pylväsdiagrammi ohje Askel 1 Klikkaa

Lisätiedot

GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille

GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille 1. Ohjelman kielen vaihtaminen Mikäli ohjelma ei syystä tai toisesta avaudu toivomallasi kielellä, voit vaihtaa ohjelman käyttöliittymän kielen seuraavasti: 2. Fonttikoon

Lisätiedot

Excel-harjoitus 1. Tietojen syöttö työkirjaan. Taulukon muotoilu

Excel-harjoitus 1. Tietojen syöttö työkirjaan. Taulukon muotoilu Excel-harjoitus 1 Tietojen syöttö työkirjaan Kuvitteellinen yritys käyttää Excel-ohjelmaa kirjanpidon laskentaan. He merkitsevät taulukkoon päivittäiset ostot, kunnostuskulut, tilapäistilojen vuokramenot,

Lisätiedot

Luento 7 Taulukkolaskennan edistyneempiä piirteitä Aulikki Hyrskykari

Luento 7 Taulukkolaskennan edistyneempiä piirteitä Aulikki Hyrskykari Luento 7 Taulukkolaskennan edistyneempiä piirteitä 25.10.2016 Aulikki Hyrskykari Luento 7 o Kertausta: suhteellinen ja absoluuttinen viittaus o Tekstitiedoston tuonti Exceliin o Tietojen lajittelu, suodatus

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

H7: Tehtävänanto. Taulukkolaskennan jatkoharjoitus. Harjoituksen tavoitteet. Tehtävänanto:

H7: Tehtävänanto. Taulukkolaskennan jatkoharjoitus. Harjoituksen tavoitteet. Tehtävänanto: H7: Tehtävänanto Taulukkolaskennan jatkoharjoitus Muista jälleen, että riippumatta siitä, käytätkö LO Calcia vai MS Officen Exceliä (2013), työkirja tallennetaan ohjelman omassa ja toisenkin ohjelman natiiviformaateissa

Lisätiedot

Excel syventävät harjoitukset 31.8.2015

Excel syventävät harjoitukset 31.8.2015 Yleistä Excel on taulukkolaskentaohjelma. Tämä tarkoittaa sitä että sillä voi laskea laajoja, paljon laskentatehoa vaativia asioita, esimerkiksi fysiikan laboratoriotöiden koetuloksia. Excel-ohjelmalla

Lisätiedot

TAULUKOINTI. Word Taulukot

TAULUKOINTI. Word Taulukot Word 2013 Taulukot TAULUKOINTI TAULUKOINTI... 1 Taulukon tekeminen... 1 Solusta toiseen siirtyminen... 1 Solun tyhjentäminen... 2 Taulukon Layout (Asettelu) välilehti... 2 Alueiden valitseminen taulukossa...

Lisätiedot

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja.

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja. Pikaopas Microsoft Excel 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Komentojen lisääminen pikatyökaluriville Pidä

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

GEOS. Diagrammit LibreOfficeohjelmistolla

GEOS. Diagrammit LibreOfficeohjelmistolla GEOS Diagrammit LibreOfficeohjelmistolla Sisältö: Yleisiä ohjeita Dia 3 Pylväsdiagrammi Dia 7 Viivadiagrammi Dia 14 Ympyrädiagrammi Dia 23 LibreOffice-ohjelma on ladattavissa ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/lataa/luotettavinlibreoffice/.

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Lomakkeet Lomake on asiakirja, joka sisältää täyttämistä ohjaavia tietoja tai merkintöjä. Wordin lomakekenttä-toiminnolla luodaan näytöllä täytettäviä lomakkeita tai tulostettavia lomakepohjia.

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

v1.2 Huom! Piirto-ohjelmissa asioita voi tehdä todella monella tavalla, tässä esitellään yksi esimerkkitapa tällaisen käyrän piirtämiseen.

v1.2 Huom! Piirto-ohjelmissa asioita voi tehdä todella monella tavalla, tässä esitellään yksi esimerkkitapa tällaisen käyrän piirtämiseen. v2 Tehtävä: Piirrä kartalle merkittyjen pisteiden ja välinen korkeusprofiili. Voit käyttää valmista Libre Office Draw koordinaatistopohjaa. Pisteiden välisen janan jakomerkit ovat 100m välein. Vaihtoehtoisesti

Lisätiedot

OpenOffice.org Calc 3.1.0

OpenOffice.org Calc 3.1.0 OpenOffice.org Calc 3.1.0 Sisällysluettelo 1 Nimityksiä...1 2 Taulukon käsittely...1 3 Siirtyminen taulukossa...2 4 Valitseminen...2 5 Tekstin syöttäminen ja muotoilu...3 6 Lukujen syöttäminen...5 7 Lukujen

Lisätiedot

LUENTO 8 TAULUKKOLASKENTA II

LUENTO 8 TAULUKKOLASKENTA II LUENTO 8 TAULUKKOLASKENTA II TIEY4 TIETOTEKNIIKKATAIDOT KEVÄT 2017 JUHANI LINNA ANTTI SAND 31.10.2017 LUENTO 8 31.10.2017 Tällä luennolla jatkoa Teemaan 4: Taulukkolaskenta 1. Taustaa yksilöharjoitukseen

Lisätiedot

ATK yrittäjän työvälineenä

ATK yrittäjän työvälineenä ATK yrittäjän työvälineenä Word ja Excel Timo Laapotti / F4U - Foto For You f4u@f4u.fi http://f4u.fi/mlykl/ 13.5.2008 Ohjelmisto Tietokoneohjelma on joukko toimintaohjeita ja käskyjä, jotka tietokoneen

Lisätiedot

2. Aloitus -välilehti, leikepöytä- ja fontti -ryhmät

2. Aloitus -välilehti, leikepöytä- ja fontti -ryhmät 2. Aloitus -välilehti, leikepöytä- ja fontti -ryhmät Aloitus -välilehdelle on sijoitettu eniten käytetyt muotoiluihin liittyvät komennot. Välilehti sisältää viisi eri ryhmää, johon komennot on sijoitettu

Lisätiedot

Kymmenen Nopeaa & Näppärää Office-ohjelmien käyttövinkkiä

Kymmenen Nopeaa & Näppärää Office-ohjelmien käyttövinkkiä Kymmenen Nopeaa & Näppärää Office-ohjelmien käyttövinkkiä 1) Aloitetaan Excelistä a. Tunnetko täyttökahvan ja valintakehyksen toiminteet? Sillä saa aikaan monenmoista. i. Täyttökahva (vahvennettu neliö

Lisätiedot

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1 Ajokorttimoduuli Moduuli 2 - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta Harjoitus 1 Tämän harjoituksen avulla opit alustamaan levykkeesi (voit käyttää levykkeen sijasta myös USBmuistitikkua). Harjoitus tehdään Resurssienhallinnassa.

Lisätiedot

Office 365 Web Apps. Ohjelmat verkossa. 21.11.2011 Salcom Group Oy

Office 365 Web Apps. Ohjelmat verkossa. 21.11.2011 Salcom Group Oy Office 365 Web Apps Ohjelmat verkossa 1 Sisältö Esittely ja ohjelmat Yleiset toiminnot Word Web App Excelin Web App PowerPointin Web App 2 Esittely ja Ohjelmat Mitä ovat Web Appit? Office Web Apps SharePoint

Lisätiedot

Ryhmäkirjeen hyödyntäminen

Ryhmäkirjeen hyödyntäminen Ryhmäkirjeen hyödyntäminen hannele.rajaniemi@jyu.fi konkkola@cc.jyu.fi Sisältö Joukkokirje-toiminnon (Wordin ja Excelin yhteiskäytön) periaatteet Excel tietolähteenä tutuksi (valmis harjoitustiedosto)

Lisätiedot

Luento 6 Taulukkolaskennan perusteista Aulikki Hyrskykari

Luento 6 Taulukkolaskennan perusteista Aulikki Hyrskykari Luent 6 Taulukklaskennan perusteista 18.10.2016 Aulikki Hyrskykari Luent 6 Taulukklaskennasta Miksi? Perusasiita ja esimerkkejä Kaavat Miksi? Ruutupaperin ja taskulaskimen krvaaja Tehkas kein käsitellä

Lisätiedot

EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17)

EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17) EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH.09 123 4567 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI Excel perusteet 1 (23) SISÄLLYSLUETTELO Excelin perusteet... 2 Ohjelman

Lisätiedot

FrontPage 2000 - Näkymät

FrontPage 2000 - Näkymät FrontPage 2000 - Näkymät FrontPagessa on kuusi erilaista näkymää sivustoon. Sivunäkymä Tässä näkymässä luodaan sivut eli näkymä vastaa paljolti Wordin tekstinkäsittelyohjelman näkymää. Tässä on myös muokattava

Lisätiedot

Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki.

Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki. Asiakirjan valmistelu Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki. Tarkista, ettei dokumentissa ole peräkkäisiä

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Tyylien käyttö on keskeinen osa tehokasta tekstinkäsittelyä. Merkki- ja kappalemuotoilujen tallentaminen valmiiksi tyyleiksi nopeuttavat tekstinkäsittelyä; tekstin kirjoittamista ja

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda WebOodin OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasVastuuhenkilö-oikeudet. WebOodin

Lisätiedot

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA SISÄLLYS 1. KUVAN TUOMINEN PAINTIIN...1 1.1. TALLENNETUN KUVAN HAKEMINEN...1 1.2. KUVAN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN...1 1.1. PRINT

Lisätiedot

Kirjan toteutus BoD easybook -taittotyökalun avulla

Kirjan toteutus BoD easybook -taittotyökalun avulla Kirjan toteutus BoD easybook -taittotyökalun avulla Seuraavilla sivuilla esittelemme yksityiskohtaisesti, miten voit helposti ja nopeasti yhdistää kuvia ja tekstiä easybook -taittotyökalun avulla. Edellytykset

Lisätiedot

Pikaopas. Online-tilin näyttäminen tai vaihtaminen Jos käytät pilvipalvelua, voit muuttaa asetuksia tai vaihtaa tiliä valitsemalla Tiedosto > Tili.

Pikaopas. Online-tilin näyttäminen tai vaihtaminen Jos käytät pilvipalvelua, voit muuttaa asetuksia tai vaihtaa tiliä valitsemalla Tiedosto > Tili. Pikaopas Microsoft Publisher 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Pikatyökalurivi Lisää usein käyttämiäsi

Lisätiedot

Excel 2010 ja QlikView. Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää

Excel 2010 ja QlikView. Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää Excel 2010 ja QlikView 6.11.2012 Markku Könkkölä J Y / IT -palvelut Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää Datan pitää olla listamuotoinen ts. otsikkorivi ja sen alla tietorivit ilman tyhjiä välejä. Jokaisella

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasVastuuhenkilö-oikeudet. n käyttölupia voi hakea

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistä-valikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

9. Kappale -ryhmä - Kappalemuotoilut

9. Kappale -ryhmä - Kappalemuotoilut 9. Kappale -ryhmä - Kappalemuotoilut Aloitus -välilehdellä Kappale -ryhmästä löytyvät kaikki kappalemuotoilut. Huomaa, että kappalemuotoilut ovat aina voimassa seuraavaan kappalemerkkiin asti. Kappalemerkki

Lisätiedot

Taulukkolaskenta. Microsoft Excel 2007 SYVENTÄVÄ MATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 30.9.2008

Taulukkolaskenta. Microsoft Excel 2007 SYVENTÄVÄ MATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 30.9.2008 Taulukkolaskenta SYVENTÄVÄ MATERIAALI Microsoft Excel 2007 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 30.9.2008 materiaalimyynti@piuha.fi Tämän materiaalin kopioiminen ilman tekijän lupaa kielletään

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

Taulukkolaskenta. Microsoft Excel 2010 PERUSMATERIAALI + SYVENTÄVÄ MATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.1 päivitetty 24.1.

Taulukkolaskenta. Microsoft Excel 2010 PERUSMATERIAALI + SYVENTÄVÄ MATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.1 päivitetty 24.1. Taulukkolaskenta PERUSMATERIAALI + SYVENTÄVÄ MATERIAALI Microsoft Excel 2010 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.1 päivitetty 24.1.2011 materiaalimyynti@piuha.fi Copyright Taulukkolaskenta Microsoft

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Sonja Merisalo 3.6.2012

Metropolia Ammattikorkeakoulu Sonja Merisalo 3.6.2012 5. Taulukkolaskenta 5.1 Taulukon hallinta Rivejä saat valittua klikkaamalla rivin numeroa tai maalamalla useamman rivin kerralla numeroiden päältä. Tämä toiminto valitsee rivin aina hamaan loppuun asti.

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

TYYLIT. Word Tyylit

TYYLIT. Word Tyylit Word 2013 Tyylit TYYLIT TYYLIT... 1 Pikatyylien käyttäminen... 1 Tyylimuotoilun poistaminen... 2 Tyylin muokkaaminen... 2 Uuden tyylin luominen muotoillusta tekstistä... 2 Uuden tyylin luominen valintataulussa...

Lisätiedot

OHJE EXCEL-MAKRON LUOMISEKSI JA MAKRON KÄYTÖSTÄ

OHJE EXCEL-MAKRON LUOMISEKSI JA MAKRON KÄYTÖSTÄ OHJE EXCEL-MAKRON LUOMISEKSI JA MAKRON KÄYTÖSTÄ Tässä ohjeessa esitetään kuinka Excel-taulukkolaskentaan luodaan makro ja annetaan muutama vinkki makron käyttöön. Ohje koostuu seuraavasti: 1. Mikä makro

Lisätiedot

ARVOSANA-HARJOITUKSEN RATKAISU

ARVOSANA-HARJOITUKSEN RATKAISU ARVOSANA-HARJOITUKSEN RATKAISU Tee allaoleva taulukko. Arvosana-sarakkeeseen pitää tehdä sellainen jos-funktio. joka määrittää arvosanaksi Hylätty tai Hyväksyttty. Jos pisteet ovat vähintään 10, arvosanaksi

Lisätiedot

Opinnäytetyön mallipohjan ohje

Opinnäytetyön mallipohjan ohje Opinnäytetyön mallipohjan ohje Sisällys 1 Johdanto 1 2 Mallin käyttöönotto 1 3 Otsikot 2 3.1 Luvun otsikko 3 3.2 Alalukujen otsikot 5 4 Tekstikappaleet 5 5 Kuvat ja kuviot 6 6 Taulukot 6 7 Lainaus 7 8

Lisätiedot

Mitä tehdä Excel 2000:lla? Copyright Teknolit Oy

Mitä tehdä Excel 2000:lla? Copyright Teknolit Oy Kalvosarjan käyttö Tervetuloa käyttämään Excel 2000:n käyttöä esittelevää pdf-kalvosarjaa! Siirry ensin Koko näyttö -tilaan valitsemalla View/Full Screen ja käytä liikkumiseen sivun alareunassa olevia

Lisätiedot

I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010

I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketalous Kuopio Tutkimusmenetelmät Likitalo & Mäkelä I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010 Tässä ohjeessa on mainittu ensi Excelin valinnan/komennon englanninkielinen

Lisätiedot

Tässä materiaalissa esitteellään taulukkolaskentaa MS Excel 2013 ohjelmistolla. 1 YLEISTÄ... 1

Tässä materiaalissa esitteellään taulukkolaskentaa MS Excel 2013 ohjelmistolla. 1 YLEISTÄ... 1 Aulikki Hyrskykari, Antti Sand, Juhani Linna V Taulukkolaskenta Tässä materiaalissa esitteellään taulukkolaskentaa MS Excel 2013 ohjelmistolla. 1 YLEISTÄ... 1 2 MS EXCEL TAULUKKOLASKENNAN PERUSELEMENTIT...

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen Tämä ohje täydentää ja täsmentää osaltaan selostuskäytäntöä laboraatioiden osalta. Yleinen ohje työselostuksista löytyy intranetista, ohjeen on laatinut Eero Soininen

Lisätiedot

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excel perusteita 2 (36) Sisältö 1 MS EXCEL OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN... 4 1.1 KÄYNNISTÄ-VALIKON KAUTTA... 4 1.2 TYÖPÖYDÄN PIKAKUVAKE...

Lisätiedot

RATKAISUT SIVU 1 / 15. Väriteemaan pääset käsiksi hieman eri tavoilla PowerPointin eri versioissa.

RATKAISUT SIVU 1 / 15. Väriteemaan pääset käsiksi hieman eri tavoilla PowerPointin eri versioissa. RATKAISUT SIVU 1 / 15 PowerPoint jatko Harjoitus 3.1-3.7: Harjoitus 3.1: Avaa ensin Harjoitustiedosto.pptx. Väriteemaan pääset käsiksi hieman eri tavoilla PowerPointin eri versioissa. Valitse joka tapauksessa

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

Pikaopas. Valintanauhan näyttäminen tai piilottaminen Avaa valintanauha napsauttamalla välilehteä, tai kiinnitä se pysyvästi näkyviin.

Pikaopas. Valintanauhan näyttäminen tai piilottaminen Avaa valintanauha napsauttamalla välilehteä, tai kiinnitä se pysyvästi näkyviin. Pikaopas Microsoft Visio 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Päivitetyt mallit Mallien avulla voit nopeasti

Lisätiedot

EXCEL. Tiedon kirjoittaminen soluun ja sen muokkaaminen (Tommi)

EXCEL. Tiedon kirjoittaminen soluun ja sen muokkaaminen (Tommi) Taulukkolaskennan peruskäsitteet: (Tommi) - rivi ja sarake - solu ja solualue - taulukko (worksheet) ja työkirja (workbook) o taulukkovalitsimet - objektit Tiedon kirjoittaminen soluun ja sen muokkaaminen

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

LibreOffice Writer perusteita

LibreOffice Writer perusteita LibreOffice Writer perusteita Käytetään Digabi-käyttöjärjestelmää (DigabiOS) ja harjoitellaan LibreOfficen käyttöä. 1. Ohjelman käynnistys Avaa Sovellusvalikko => Toimisto => LibreOffice Writer. Ohjelma

Lisätiedot

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007 Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi Word 2007 Perttu Suhonen 2008 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelon tekeminen...5 1.1 Monitasoinen numerointi...5 1.2 Otsikkotyylien

Lisätiedot

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa)

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa) Ilmoittautumis järjestelmän otsikko alue Jokaisella tapahtumalla on otsikko-osa joka on samanlainen joka puolella sovellusta. Tämä Judokilpailuissa käytetty otsikko-osa koostuu viidestä linkistä, joita

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ohje 1 (5) Raportin tekeminen

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ohje 1 (5) Raportin tekeminen HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ohje 1 (5) RAPORTIN TMS. PITKÄN ASIAKIRJAN TEKEMINEN WORD:LLÄ Raportin reunukset ja sarkaimet Raportin kirjoittaminen Laita reunukset: Page Layout, Margins (Sivun asettelu,

Lisätiedot

H8: Taulukkolaskenta II

H8: Taulukkolaskenta II H8: Taulukkolaskenta II Huom. Suosittelemme vahvasti taustamateriaaliin tutustumista ja harjoituksen 7 tekemistä ennen aloittamista, erityisesti mikäli taulukkolaskenta on sinulle uusi asia. Taustamateriaalista

Lisätiedot

WORD TYYLILLÄ. Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi. Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen

WORD TYYLILLÄ. Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi. Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen WORD TYYLILLÄ Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö 2 h Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen Tyylien muokkaaminen Asiakirjamallit * Sisällysluettelo otsikkotyylien

Lisätiedot

Excel. -taulukkolaskennan perusteet. TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Excel. -taulukkolaskennan perusteet. TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Excel -taulukkolaskennan perusteet Sisällys sivu 1 Excel työkirjan peruskäsitteitä 1 2 Kuinka käytän laskentataulukkoa

Lisätiedot

TEKSTINKÄSITTELYTEHTÄVIÄ, OSA 1

TEKSTINKÄSITTELYTEHTÄVIÄ, OSA 1 TEKSTINKÄSITTELYTEHTÄVIÄ, OSA 1 1 Perustekstejä Tehtävän tarkoituksena on varmistaa tietty perusosaaminen tekstinkäsittelystä sekä lisäksi tässä tulee mukaan myös hiukkasen suomen kielen oikeinkirjoitustakin.

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan:: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista numeroiduista osioista sekä osioiden molemmilla

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO KÄYTTÖOHJE TIETOVARASTON KUUTIOT

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO KÄYTTÖOHJE TIETOVARASTON KUUTIOT TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO KÄYTTÖOHJE TIETOVARASTON KUUTIOT 14.11.2011 Sisältö Perustietoa tietovarastosta... 2 Perustietoa kuutioista... 2 Dimensioiden valinta... 2 Uuden dimension lisääminen aikaisemman

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

AINEISTON ESITTÄMINEN JA KUVAILU 5. luku

AINEISTON ESITTÄMINEN JA KUVAILU 5. luku Aki Taanila AINEISTON ESITTÄMINEN JA KUVAILU 5. luku Koko materiaali löytyy osoitteesta http://www.haaga-helia.fi/~taaak 16.6.2010 5 GRAAFINEN ESITTÄMINEN Noudata numerotiedon graafisessa esittämisessä

Lisätiedot