1 YLEISTÄ MS EXCEL TAULUKKOLASKENNAN PERUSELEMENTIT Solu, rivi ja sarake (cell, row, column)... 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 YLEISTÄ... 1. 2 MS EXCEL TAULUKKOLASKENNAN PERUSELEMENTIT... 2 2.1 Solu, rivi ja sarake (cell, row, column)... 2"

Transkriptio

1 V Taulukkolaskenta Tässä materiaalissa esitteellään taulukkolaskentaa sekä MS Excel 2013 että LibreOffice Calc-sovelluksilla. Harjoituksissa 6 ja 7 voi käyttää kumpaa tahansa ohjelmistoa. 1 YLEISTÄ MS EXCEL TAULUKKOLASKENNAN PERUSELEMENTIT Solu, rivi ja sarake (cell, row, column) SOLUJEN KÄSITTELEMINEN Solun muotoileminen Tietojen syöttäminen lomakkeen soluihin Tiedon kopiointi täyttökahvan avulla Solussa olevan tiedon muokkaaminen Syötetyn tiedon tyypin määräytyminen 5 4 SOLUUN VIITTAAMINEN JA KAAVAT Suhteellinen soluviittaus Absoluuttinen soluviittaus Funktiot TAULUKKOLASKENTA KAAVIOIDEN LAADINTA Kaavioiden laadinta: LO Calc Kaavioiden laadinta: MS Excel Yleistä Taulukkolaskenta on tehokas tapa työstää luvuista erilaisia tuloksia. Taulukkolaskennassa luotavia lomakkeita (worksheets) voi ajatella ruutupaperina, jossa jokainen ruutu on tiedon tallentamisen mahdollistava solu (cell). Etuna ruutupaperin, tai muiden staattisten taulukoiden käyttöön verrattuna, lomakkeiden ruutuja, soluja, pystyy muotoilemaan ja niiden pohjalta pystyy laskemaan tuloksia joko valmiiden tai itse luotujen funktioiden avulla. Vieläpä niin, että mikäli solujen tiedot muuttuvat, myös tulokset lasketaan automaattisesti uudelleen. Taulukkolaskentaohjelmat ovat kehittyneet yllättävän monipuolisiksi työkaluiksi. Niiden avulla onnistuu melko monimutkaistenkin sovellusten, kuten esimerkiksi pienen yrityksen budjetointisovellus- tai myynninseurantaohjelmistojen laadinta. Niistä on kuitenkin hyötyä myös monessa pienimuotoisemmassa tilanteessa joita kuka tahansa keskiverto tietokoneen käyttäjä henkilökohtaisessa tietojenkäsittelyssä kohtaa. Tässä yhteydessä meillä on mahdollisuus tutustua vain pieneen osaan taulukkolaskentaohjelmistojen ominaisuuksista. Siksi seuraavassa pyritäänkin ottamaan esille ne taulukkolaskennan peruspiirteet, jotka käyttäjän ohjelmistoista täytyy tietää pystyäkseen hyödyntämään niiden mahdollisuuksia, ja saadakseen valmiudet kehittää taitojaan omien tarpeidensa mukaan taulukkolaskentaohjelmien käyttäjänä

2 2 MS Excel taulukkolaskennan peruselementit Käynnistettyäsi Excel/Calc-taulukkolaskentaohjelman, sinulle aukeaa työkirja, jossa on valmiina kolme tyhjää lomaketta (taulukkoa, worksheet). Lomakkeilla liikutaan alareunan lehdyköiden avulla. Lomakkeita voi tuhota Edit-valikon kautta (Excel: Aloitus/Solut/Poista/Poista taulukko (Home/Cells/Delete/Delete Sheet) Calc: Muokkaa/Taulukko/Poista (Edit/Sheet/Delete) ja uusia lomakkeita voi lisätä Insert-valikon (Excel: Aloitus/Solut/Lisää/Lisää taulukko (Home/Ceslls/Insert/Insert Sheet) Calc: Insert / Sheet) valintojen kautta. Solut, rivit ja sarakkeet ovat taulukon peruselementit. Excel Calc 2.1 Solu, rivi ja sarake (cell, row, column) Taulukko muodostuu soluista, joista kuhunkin voidaan tallentaa tieto. Soluun viitataan rivin ja sarakkeen indeksien avulla; lomakkeen ensimmäinen solu vasemmassa yläreunassa on solu A1. Kuvassa 1 on valittuna (aktivoituna) solu B6. Taulukon rivit on nimetty (indeksoitu) numeroin ylhäältä alas ja sarakkeet kirjaimin vasemmalta oikealle. Taulukossa voi olla riviä ja 256 saraketta. Sarakkeiden nimet kulkevat A:sta Z:aan, jonka jälkeen niiden nimeämiseen käytetään kahta kirjainta: AA, AB, IV. 3 Solujen käsitteleminen 3.1 Solun muotoileminen Kuva 1 Solut lomakkeessa. Kuhunkin soluun liittyy sen sisältämän tiedon ja sijaintipaikan lisäksi tieto sen muotoilusta. Muotoilu kertoo - 2 -

3 solun tietotyypin, ts. tulkitaanko solussa oleva tieto esim. luvuksi, tekstiksi tai päiväykseksi, visuaaliseen ulkonäköön (esim. solun väri, fontti, tiedon sijoittelu solussa, solujen kehystykset, jne.) liittyvät määritykset, ja solun suojauksen (mahdollisen muutosten estäminen). Solun muotoilu tapahtuu Excel 2013ssa solunmuotoiludialogissa, jonka saa auki valintanauhassa Aloitus (Home) valintanauhassa kaikkien ryhmien Fontti, Tasaus ja Tyyli (Font, Alignment ja Number) -kulmapainikkeista. Samaan dialogiin pääsee myös kakkospainikkeella solun päällä aukeavasta valikosta Format Cells. Calc: Formatvalikon kautta Muotoilu/Solut (Format/Cells...) aukeavassa dialogissa. (vrt. Kuva 2) Dialogissa annettavat määritykset kohdistuvat aina aktiiviseen soluun. Solun muotoilu tehdään siis valitsemalla ensin muotoiltava(t) solu(t), avaamalla solunmuotoiludialogi ja tekemällä dialogissa halutut valinnat Kannattaa jälleen tutustua hiiren oikean näppäimen kautta saataviin komentoihin, esimerkiksi solunmuotoiludialogin voi avata näppärästi myös hiiren oikean näppäimen kautta. Kuva 2 Solunmuotoiludialogi (Format Cells...) Excelissä (Calcissa vastaava dialogi olisi lähes identtinen. Dialogin Luku (Number) -välilehdellä voi määritellä solulle joko valmiiksi määritellyn tietotyypin tai muokata itse esitystapa solun tiedolle (Oma; Custom User-defined; Käyttäjän määrittämä). Yleisimmin käytettävät tietotyypit ovat luvut (Luku; Number) ja teksti (Teksti; Text). Esimerkiksi annettaessa solun tietotyypiksi luku (Number), sille voidaan antaa myös esitystarkkuus (desimaaliosan pituus) ja määrätä miten negatiiviset luvut esitetään (ks. Kuva 2). Ellei solulle anna itse tietotyyppimääritystä, sen oletusarvo on yleinen (Yleinen; General). Yleinen-tyyppisen tiedon tulkinta tapahtuu automaattisesti siihen kirjoitetun tiedon perusteella (tarkemmin alla)

4 3.2 Tietojen syöttäminen lomakkeen soluihin Tietoja kirjoitetaan lomakkeelle aivan kuten muissakin ohjelmissa: valitaan kohta, johon halutaan kirjoittaa ja kirjoitetaan se näppäimistöltä. Kuvassa 3 syötetään tekstiä soluun A1. Tiedon syöttäminen soluun lopetetaan ( kuitataan ) joko Enternäppäimellä tai Enter-painikkeella (ks. Kuva 3). Excel Nimi-kenttä Cancel-painike Enter-painike Funktio-painike Kaavarivi Kaavarivi Tietoa syötetään soluun A1 Kuva 5. Excel: Automaattisen täytön vaihtoehdot esiin ponnahtavasta valikosta Kuva 6. Calc: Sarjan alku Calc Tiedon Kuva 3 Tiedon syöttämien soluun. kopiointi täyttökahvan avulla Sen lisäksi, että tiedon voi kirjoittaa soluun, voi tiedon lisäämisessä käyttää hyödyksi ns. täyttökahvaa (ks. Kuva 4). Tarttumalla täytön kantasolun kahvaan hiirellä, ja raahaamalla sitä alas, saadaan seuraavien rivien solut samassa sarakkeessa täytetyksi kantasolun tiedon Täyttökahva perusteella. Vastaavasti raahaamalla täyttökahvasta oikealle, saadaan täytetyksi seuraavien sarakkeiden solut samalla rivillä. Calcissa täyttö tapahtuu oletusarvoisesti sarjaa (Kuva 6) jatkaen ja solujen Kuva 4 Täyttökahva muotoilu siirtyy uusiin soluihin. Excelissä sen, miten kantasolun kopiointi uusiin soluihin tapahtuu, pääsee määrittämään Automaattisen täytön asetukset (Auto Fill Options) - pudotusvalikon avulla (ks. Kuva 5). Valikko ilmestyy raahaamasi alueen oikeaan alakulmaan kun nostat hiiren painikkeen raahauksen jälkeen. Valikosta voit valita kopioidaanko kantasolun tieto (1) sellaisenaan uusiin soluihin, (2) käytetäänkö kopioinnissa kantasolun arvosta lähtevää sarjaa (kuten kuvassa), (3) - 4-7

5 kopioidaanko uusiin soluihin vain kantasolun muotoilu, vai (4) kantasolun sisältö ilman muotoilua. Yksinkertaisin käytettävä sarja on lineaarinen nouseva lukujono, mutta muita Excelin tunnistamia sarjoja voit käydä katsomassa Tiedosto/Asetukset/Lisäasetukset/Yleiset/Muokkaa omia luetteloita (File/Options/Advanced/General/Edit Custom Lists) -dialogista, jossa voit määritellä itse omiakin sarjoja. Calc: Työkalut/Asetukset /LibreOffice Calc/Järjestä listat (Tools/Options / LibreOffice Calc/Sort Lists) Aritmeettisen sarjan voi määritellä yksinkertaisesti antamalla sarjan alku peräkkäisissä soluissa, ja aktivoimalla täyttökahva molemmille soluille. Kuvassa 6 on aktivoitu täyttökahva soluille, joissa on arvot 1 ja 4, jolloin täyttökahvan avulla täytettäisiin seuraavat solut kolmen askelvälillä 7, 10, 13, jne Solussa olevan tiedon muokkaaminen Paitsi solun tiedon esityksen muotoilua joka esitettiin yllä, pitää soluun syötetyn tiedon sisältöäkin tietysti päästä muokkaamaan. Solu pitää ensin aktivoida hiiren napsautuksella, jonka jälkeen sitä voi muokata normaalien tekstinkäsittelytoimenpitein kaavariviltä. Painamalla näppäimistöltä funktionäppäintä F2 tai kaksoisnapsauttamalla solua, solu aukeaa muokkausta varten myös suoraan soluun Syötetyn tiedon tyypin määräytyminen Jos soluun syötetään tekstiä, kuten Kuvassa 3 tehtiin, sen tietotyyppi määräytyy automaattisesti tekstityyppiseksi. Kuitenkin, jos se vain on mahdollista, soluun viety tieto tulkitaan numeraaliseksi. Numeraalista tietoa ovat paitsi luvut, myös esimerkiksi päivämäärät, kellonajat, prosenttiluvut ja rahasummat. Se, mistä tietotyypistä kulloinkin on kyse, päätetään tiedon kirjoitusasun mukaan. Desimaaliosan ilmaisemiseen käytettävän merkin voi määrätä dialogissa (Excel: Tiedosto/Asetukset/Lisäasetukset/Desimaalierotin (File/Options/Advanced/Decimal Separator) ja Calc: Työkalut/Asetukset /Kieliasetukset/Kielet/Desimaalierotinmerkki (Tools/Options/Language Settings/ Languages/Decimal separator) Useimmiten lienee järkevää määrätä että taulukkolaskentaohjelma käyttää erotinta joka on määrätty järjestelmätasolla 1 desimaalierotinmerkiksi. Suomessa käytössä oleva desimaalierotin on pilkku. Jos soluun esimerkiksi syötetään tieto 1215, se tulkitaan kokonaisluvuksi 1215 tieto 12,15 se tulkitaan desimaaliluvuksi 12,15 tieto 12:15, se tulkitaan kellonajaksi vartin yli kaksitoista tieto 12.15, se tulkitaan päivämääräksi joulukuun 15. Käytetyn oletusmuotoilun voi halutessaan vaihtaa solunmuotoiludialogissa, joka jo edellä esiteltiin. Vaikka solun tekstityypin päättely automaattisesti siihen kirjoitetun sisällön perusteella on toisaalta kätevää (esim. lukuja sisältäville laskennoissa käytettäville soluille Generaltietotyyppi riittää hyvin), sillä saattaa jossain tilanteessa olla yllättäviä vaikutuksia. Kokeilepa. Mitä tapahtuu, jos kirjoitat soluun (mikäli et ole käynyt muuttamassa solun oletusarvoista General-tietotyyppiä) luvun Entä jos kirjoitat henkilötunnuksen Yllättävät tilanteet johtuvat automaattisesta tiedon tulkinnasta. Edellinen tieto 1 Käyttöjärjestelmätasolla Control Panel / Regional and Language Options / Finnish Cutomize painikkeen kautta pääsee muuttamaan kielialueen oletusasetuksia - 5 -

6 tulkitaan päivämääräksi, ja sen esitys muutetaan päivämäärän oletusesitysmuotoon. Jälkimmäinen tieto tulkitaan kokonaisluvuksi, jossa etunolla on turha. Tällaisissa tilanteissa usein kannattaa määrittää tieto tulkittavaksi tekstinä. Tällöin tulee vain huomata, että tekstityyppisellä tiedolla ei voi suorittaa laskutoimituksia. Yksinkertaisin oikotie tiedon määräämiseksi tekstityyppiseksi on kirjoittaa tiedon eteen heittomerkki ( ). Merkkiä ei tulkita tietoon kuuluvaksi, se vain pakottaa solun tiedon tekstityyppiseksi. 4 Soluun viittaaminen ja kaavat Heti alussa todettiin, että soluun viitataan solun sarakkeen ja rivin avulla (siis esimerkiksi A1). Soluviittaukset voivat kuitenkin olla joko suhteellisia tai absoluuttisia. Esimerkiksi soluviittaus A1 on suhteellinen. 4.1 Suhteellinen soluviittaus Suhteellisen soluviittauksen tekeminen on taulukkolaskentaohjelmassa helppoa. Kokeilepa. Kirjoita johonkin soluun joku arvo, esimerkiksi soluun B2 arvo 15 (ks. Kuva 7), aktivoi solu C2, ja kirjoita kaavariville yhtäsuuruusmerkki ( = ), napsauta hiirellä solua B2, jolloin saat kaavariville automaattisesti napsautetun solun suhteellisen osoitteen (B2), ja kuittaa solun C2 tiedon syöttäminen enterillä (joko näppäimistöltä tai painikkeesta). Näin sait C2:lle arvoksi solun B2 Kuva 7 Suhteellisen soluviittauksen tekeminen hiiren avulla osoittamalla. sisällön. C2:ssa ei kuitenkaan ole sisältönä lukua 15, vaan suhteellinen viittaus soluun B2. Näet mitä se tarkoittaa, kun muutat solun B2 sisällön esimerkiksi luvuksi 20. Myös solun C2 arvo muuttui, koska se viittaa solun B2 sisältöön. Soluun C2 kirjoittamasi lauseke =B2 oli itse asiassa jo yksinkertainen kaava. Kokeillaan hitusen monimutkaisemman kaavan kirjoittamista. Kirjoitetaan kaava joka laskee yhteen lukuja. Kirjoita soluihin B2:B5 joitain lukuja (ks. Kuva 8). Napsauta solu B6 aktiiviseksi, ja aloita kaavan kirjoitus kirjoittamalla kaavariville jälleen = -merkki. Napsauta ensimmäistä yhteenlaskettavaa (B2), kirjoita + merkki, Napsauta seuraavaa (B3), kirjoita + -merkki, napsauta seuraavaan (B4), kirjoita + merkki, ja napsauta vielä viimeistä yhteenlaskettavaa (B5). Kuva 8 Kaava lukujen yhteenlaskemiseen

7 Kaavarivillä on nyt kaava =B2+B3+B4+B5. Kun kuittaat kaavan kirjoituksen enterillä, tapahtuu kaavan laskenta, ja soluun B6 saadaan lukujen summa (tässä tapauksessa se oli 3126,6). Mitä tarkoittaa se, että viittaus soluun on suhteellinen? Suhteellinen viittaus lasketaan aina viittaajasta käsin. Jos esimerkiksi solusta B6 viitataan soluun B2, suhteellista viittaustapa tarkoittaa että viittaus tehdään samaan sarakkeeseen, neljä riviä ylemmäs. Viittauksen suhteellisuus tulee esille kun kopioidaan kaavoja. Esimerkiksi, jos nyt kirjoitamme C-sarakkeeseenkin soluihin C2:C5 lukuarvot, ja haluamme laskea nekin yhteen, ei meidän tarvitse kirjoittaa soluun C6 uudelleen kaavaa =C2+C3+C4+C5 vaan voimme kopioida kaavan solusta B6 soluun C6 (aktivoi solu B6, kopioi se C6:een kopioinnin voi tehdä monella tavalla, kätevästi täyttökahvalla tai vain tutusti leikkaa / liimaa Ctrl+C/Ctrl+v, vrt. Kuva 9). C6:seen tuli nyt lasketuksi C-sarakkeessa olevat luvut C2:C5. Kun tutkit C6:sen kaavaa (napsauta C6 aktiiviseksi, saat kaavan näkyviin kaavarivillä), huomaat, että kopioidun kaavan soluviittaukset B- sarakkeeseen muuttuivat viittauksiksi C- sarakkeeseen. Tämä johtuu siitä että summakaavassa käytetyt viittaukset muotoa Bn olivat suhteellisia, tähän sarakkeeseen, n solua ylemmäs ; ne siis muuttuivat viittauksiksi Cn. Kuva 9 Kaavan kopiointi 4.2 Absoluuttinen soluviittaus Absoluuttinen soluviittaus saadaan kirjoittamalla sarakkeen ja/tai rivin nimen eteen $ -merkki. Siispä viittaus $X$n pysyy kaavoja kopioitaessa aina viittauksena soluun Xn, se ei muutu suhteessa siihen kohtaan johon kaava kopioidaan. Kokeilepa edellisessä esimerkissä muuttaa solun B6 sisältö muotoon =$B2+$B3+ $B4+$B5+$B6 ja kopioi kaava sitten uudelleen solu un C6. Mitä tapahtui? Katso miten solun C6 kaava muuttui? Miksi? Kokeillaanpa vielä. Tehdään kaava, joka kertoo luvut vaihdeltavissa olevalla kertojalla. Kirjota oheista kuvaa (Kuva 10) noudattaen taulukko, jossa kirjoitat soluun B2 luvun 2, ja soluihin B4:B9 joitakin lukuja. Tee sitten soluun C4 kaava B2*B4, joka siis kertoo vasemmalla olevan luvun B2 solun kertojalla Kun kuittaat kaavan (enterillä), saat kertolaskun tuloksen (tässä tapauksessa 68) Edellä opimme, että samaa kaavaa ei tarvitse toistaa muille soluille C5:C9, vaan voimme kopioida sen solusta C5. Kopioinnin voi itse asiassa tehdä yhdestä solusta useampaan suoraan seuraavasti. Kuva 10 Kertolaskukaava - 7 -

8 Kuva 10 Kaavan kopiointi useampaan soluun Aktivoi solu josta kopioidaan (C6), ja kopioi se (itse asiassa siis sen sisältämä kaava) leikepöydälle (Ctrl c) Kopioi kaava C6:sta soluihin C5:C9. Ups! Mitä tapahtui? Soluun C7 ei tullutkaan sisällöksi kertoja x B7 niin kuin ehkä odotimme. Miksi? Alkuperäisen C4 solun kaavan molemmat soluviittaukset (B2 ja B4) olivat suhteellisia, ensimmäinen yksi sarake vasemmalle, kaksi riviä ylös, ja toinen viereinen solu vasemmalla. Siispä kaavaa kopioitaessa suhteelliset viittaukset muuttuivat soluissa C5:C9 vastaavasti. Kaavan jälkimmäisen viittauksen osalta se olikin mitä halutaan: halutaan kertoa viereinen solu vasemmalla, mutta kertojan tulisi olla kaavassa aina B2, ei yksi sarake vasemmalle, kaksi riviä ylös. Katso solujen kaavoja, niin huomaat, että esimerkiksi solun C5 kaava on =B3*B5. Solussa B3 ei kuitenkaan ole edes lukua jota laskutoimituksessa voisi käyttää. Tarvitsemme siis absoluuttista viittausta, joka pitää soluviittauksen B2 paikallaan kaavaa kopioitaessa. Muutetaan siis solun C4 kaava muotoon =$B$2*B4, ja kopioidaan se uudelleen soluihin C5:C9. Nyt kertolaskut toimivat oikein kaikkien lukujen osalta (Kuva 12). Tässä tilanteessa olisi itse asiassa riittänyt, jos vain rivi olisi kiinnitetty absoluuttiseksi osoitteeksi (B$2), koska sarakehan pysyy joka tapauksessa samana. Loogisempaa on kuitenkin sitoa sarake absoluuttisella viittauksella, koska soluviittauksen on tarkoitus pysyä aina viittauksena samaan soluun (vaikka sitä joskus käytettäisiinkin sarakkeiden yli). Kokeilepa nyt kertolaskutaulukkosi toimintaa muuttelemalla kertojaa (solun B2 sisältöä). Tämä on itse asiassa hyvin tyyppinen tapa käyttää taulukkolaskentaohjelmia. Kaavojen avulla luodaan lomake, jossa olevat arvot riippuvat jonkun solun, parametrin, sisällöstä. Tällöin lomakkeella on helppo kokeilla erilaisia mitä jos tilanteita, jossa laskennoissa olevat muuttuvat arvot otetaan kaavoihin parametreina jonkun solun sisällöstä: mitä jos tilaisinkin suuremman määrän tuotetta ja saisin siitä suuremman alennuksen?, mitä jos matkalle lähteekin 15 henkilöä, mitkä ovat silloin kustannukset, mitä jos vuokra nouseekin 50 euroa, miten käy budjettini? jne Jos teit tämän esimerkin nyt Exceliin tai Calciin, tallenna taulukko, hyödyt siitä harjoituksessa. 4.3 Funktiot Kuva 12 Kertolasku sen jälkeen kun kertojaan viitataan absoluuttisesti Edellä teimme yhteenlaskukaavan soluun itse, muodostamalla summalausekkeen kirjoittaen yhteenlaskettavat solut (itse asiassa vain osoitimme niitä hiirellä, mutta olisimme voineet myös kirjoittaa solujen nimet) ja plus-merkin niiden väliin kaavariville. Meidän ei tarvitse kuitenkaan useinkaan kirjoittaa kaavoja itse; taulukkolaskentaohjelmat sisältävät laajan joukon valmiiksi määriteltyjä funktioita, jotka voimme vain ottaa käyttöön

9 Edellisessä lukujen yhteenlaskuesimerkissä olisimme voineet ottaa käyttöön valmiiksi määritellyn funktion SUM (SUMMA) seuraavasti (vrt. Kuva 13). Kokeillaan jälleen. Kirjoita lukuja lomakkeelle (uudelle lomakkeelle, työlehdelle), esimerkiksi soluihin B2:B5. Aktivoi solu B6, ja paina kaavarivin vasemmalla puolella olevaa funktiopainiketta (fx). Etsi ja avaa fx aukeavasta Funktion lisääminen (Insert function) -dialogista (Calc: Function Wizard -dialogista) funktio SUM MA (SUM). Huomaa, että voit kysyä funktiota Etsi funktio (Search for function), ja että voit lajitella funktiolistaa eri tavoin Tai valitse luokka (Or select a category) (Calc: Luokka (Category) -pudotusvalikko). Aukeavassa ohjatussa funktionkirjoitusdialogissa pääset määrittelemään funktiolle annettavat argumentit: silloin kun argumentin kenttä on valittuna, voit napsautella halutut argumentit kenttiin, tai jos argumenttilista on yhtenäinen alue, voit raahata hiirellä mukaan otettavien argumenttien yli Excel Calc Kuva 13 SUM (summa) -valmisfunktion käyttäminen summien laskennassa Tässä tapauksessa haluamme summan argumentit B2:B5. Vaikka sinulla olisi jo sattumalta ollut oikeat argumentit kentässä Number1 (Luku1), kokeile miten ne valittaisiin lomakkeelta hiirellä. Kun argumentit on valittu (tässä tapauksessa vain ensimmäiseen kenttään jos annoit yhtenäisen välin; voit antaa myös solun B2 kenttään Luku1 (Number1), solun B2 kenttään Luku2 (Number2), jne., kuittaa funktio OK painikkeella - 9 -

10 Näin sait lasketuksi summan soluun B6, huomaa kaavariville automaattisesti muodostunut kaava. Muiden valmisfunktioiden käyttö tapahtuu samalla periaatteella: aktivoidaan solu, johon halutaan laskea arvo funktion avulla, valitaan käytettävä funktio, ja ohjatussa funktionkirjoitusdialogissa määritellä kyseiselle funktiolle annettavat argumentit Voit tutustua valmisfunktioihin itsenäisesti sovellusten Help-toiminnon avulla, mutta tässä käsitellään vielä ohjatusti monessa tilanteessa kätevä IF (JOS)-funktio. IF-funktion avulla sinulla on mahdollista määrätä solulle arvo, joka riippuu annetun ehdon täyttymisestä. Funktion muoto on =IF (ehto; arvo_jos_ehto_tosi; arvo_jos_ehto_epätosi) Jos meillä on lomakkeella opiskelijoiden kurssilla saamia pisteitä (Kuva 14), ja heille pitäisi antaa tulos hyväksytty (1) tai hylätty (0) riippuen siitä ylittääkö heidän pistemääränsä 50 pistettä. Tämä saadaan IF-funktion avulla aikaan seuraavasti. Annetaan ensimmäiselle opiskelijalle (soluun C2) kaava: =IF (B2>50; ok ; hylätty ) Toisin sanoen, jos yhteispisteet ylittävät 50 pistettä, solulle annetaan arvo 1 muuten 0. Kuten edellä Kuva 14 Opiskelijoiden kurssilla saamat pisteet. Kuva 15 IF-funktioita voi kirjoittaa sisäkkäin. kertolausekkeen yhteydessä, kaavaa ei tarvitse kirjoittaa muille riveille (muille opiskelijoille) uudelleen, vaan sen voi tässäkin kopioida suoraan tuottamaan muiden opiskelijoiden tulokset. IF-funktioita voi ketjuttaa sisäkkäin. Jos edellisessä esimerkissä pelkkä 50 pisteen ylitys harjoituksissa ei riitä, vaan lisävaatimus on, että ainoastaan korkeintaan yksi harjoitus on jäänyt tekemättä hyväksytysti, taulukossa olisi mukana hylättyjen harjoitusten lukumäärä. Tällöin Kuvassa 15 näkyvä IF lause tarkoittaa, että jos pisteet ovat suuremmat kuin 50, niin silloin tarkistetaan: jos hylättyjen harjoitusten lukumäärä on alle 2 niin funktion arvo on ok. Muissa tapauksissa (hylätyt harjoitukset > 1 tai pisteet < 51) funktion arvo on hylätty

11 5 Taulukkolaskenta kaavioiden laadinta Taulukoiden numerotiedoista on vaikea saada kokonaiskuvaa esitettävästä asiasta. Taulukoiden pohjalta tehdyt graafiset esitykset havainnollistavat usein tiedoista muuten vaikeasti havaittavia trendejä, ja antavat yhdellä silmäyksellä selkeän yleiskuvan. Graafisia esityksiä, kaavioita on taulukkolaskentaohjelmilla helppo tehdä. Usein jo oletusarvoilla tuotetut pylväs- tai palkkikaaviot auttavat ymmärtämään taulukossa esitettyjä tietoja. Seuraavassa esitellään, miten yrityksen kolmen eri liikkeen alkuvuoden myyntitulokset sisältävästä taulukosta voitaisiin tuottaa kaavio, josta on helpompi saada mielikuva kunkin liikkeen suoriutumisesta nopeammin kuin pelkästä numeroita sisältävästä taulukosta. 5.1 Kaavioiden laadinta: LO Calc Tässä kohdassa käsitellään kaavioiden laadinta siten kuin se tapahtuu LO Calcissa, joten CALC-komentoja ei ole merkitty harmaalla taustavärillä. Kaavion tekeminen aloitetaan valitsemalla taulukosta alue, jonka luvuista kaavio halutaan piirtää (Kuva 1). Kuva 1. Valitaan taulukosta arvot, joista kaavio halutaan piirtää Rivi- ja sarakeotsikot kannattaa ottaa mukaan, koska niistä saadaan automaattisesti kaavion x- ja y-akselien arvot. Kaavion luomisessa ei kannata arkailla, valinnat eivät ole peruuttamattomia, kaikkea pääsee muuttamaan ja muokkaamaan jälkikäteenkin. Esimerkissä on valittuna koko taulukko rivi- ja sarakeotsikoineen, sen jälkeen aloitetaan kaavion muodostaminen painamalla ohjatun kaavion luontipainiketta (Kaavio; Chart ) tai valitsemalla valikosta Lisää/Kaavio (Insert/Chart ) Chart -komennon antaminen luo heti oletusarvoisen kaavion ja aukaisee Ohjattu kaavion luonti (Chart Wizard) -dialogin, jossa voit muokata oletuskaaviota 4 vaiheessa: Kaaviotyyppi (Char Type), Tietoalue (Data Range), Arvosarjat (Data Series), ja Kaavioelementit (Chart Elements). Vaihe 1/4: Kaaviotyyppi (Chart Type) Näin aukeavassa ikkunassa Kaaviontyyppi (Chart Type) ikkunassa voidaan valita kaavion tyyppi. Oletusarvona on valittuna pylväskaavio, joka onkin usein hyvä ja selkeä valinta

12 Kun kaaviotyyppi valittu, edetään kaavion luonnin seuraavaan vaiheeseen (Seuraava; Valittu alue Kuva 16 Ohjattu kaavion luominen, vaihe 1/4: Kaaviotyypin valinta Next) Vaihe 2/4: Tietoalue (Data Range) Kaavion muokkauksen edetessä raakakuva kaaviosta näyttää miltä kaavio tähän asti annetuilla määrityksillä näyttäisi. Tässä dialogissa on mahdollista muuttaa valittua tietoaluetta (Data Range; Tietoalue) niin haluttaessa. Series ts. arvosarjat ovat kaaviossa samalla värillä piirrettyjä pylväitä. Voit valita piirretäänkö arvosarjat riveistä vai sarakkeista. Jos esimerkissä arvosarjat piirrettäisiin sarakkeista, samanväriset pylväät kuvaisivat kuukausia. Meidän taulukossamme on järkevämpää haluamme vertailla liikkeitä, joten jos haluamme vertailla liikkeiden myyntituloksia eri kuukausina, valitsemme arvosarjat riviltä (Data series in rows, Kuva 17). Jos käsitteen series; arvosarja tulkitseminen ja valinnan vaikutus kaavioon tuntuu hankalalta, tässäkin kohtaa on helppo kokeilla miltä taulukko näyttäisi jos arvosarjat valittaisiinkin sarakkeilta (kuukaudet). Tällöin kaavio toisi paremmin esiin kuukausittaisen myynnin kussakin liikkeessä erikseen, ts. vertailua tehtäisiin liikkeiden sisällä, eri kuukausien myynnistä. Huomaa, että valitsimme tietoalueeseen mukaan myös riviotsikot (Kemi, Jyväskylä, Tampere) ja sarakeotsikot (tammi - huhtikuu). Siksi lähdetieto-dialogissa ruksaamme kohdan, joka määrittää että ensimmäistä riviä ja saraketta käytetään kaaviossa akselien tunnuksina

13 Kuva 17 Ohjattu kaavion luominen, vaihe 2/4: Tietoalueiden valinta Vaihe 3/4 : Arvosarjat (Data series) Kolmannessa vaiheessa voit tarvittaessa muuttaa sidontoja sarjojen ja taulukon solujen välillä, mikäli alkuperäinen valinta ei vastaa sitä mitä haluat kaaviossa esitettävän. Kuva 18 Ohjattu kaavion luominen, vaihe 3/4: Arvosarjojen valinta Vaihe 4/4 : Chart Elements (Kaavioelementit) Kaavion muodostamisen viimeisessä vaiheessa voidaan mm. antaa koko kaaviolle ja/tai akseleille nimet, päättää näytetäänkö seliteruutu (Legend) ja miten aseteltuna ja piirretäänkö kaavioon apuviivoja (ks. Kuva 19). Muista, että kaikki määritykset näkyvät heti kaavion raakakopiossa, joten on helppo kokeilla mitä kukin valinta saa aikaan. Kaikkia löytyviä määrityksiä kannattaa siis kokeilla: mikään ei ole peruuttamaton

14 Kuva 19 Ohjattu kaavion luominen, vaihe 4/4: Kaavioelementit Finish; Valmis -painikkeen painaminen saa aikaan kaavion piirtymisen objektiksi työkirjan sivulle (Kuva 20). Saatu kaavio on liikuteltavissa työkirjassa. Vaikka kaavio olisi taulukon tietoalkioiden päällä, eivät tiedot katoa minnekään. Pääset muokkaamaan kaaviota silloin kun se on valittuna, kuten yllä kuvassa (Kuva 20). Sen huomaa reunaviivalla olevista pienistä mustista neliöistä. Näihin neliöihin tarttumalla voidaan kaavion kokoa muuttaa reuna- Kuva 20 Ohjattu kaavion luominen, vaihe 4/4: Kaavioelementit viivalla olevien neliöiden raahaus venyttää kaaviota, kulmista venyttäen kaavion suhteet pysyvät ennallaan ja koko muuttuu. Mikäli valinta ei ole voimassa, voi valinnan tehdä uudelleen klikkaamalla kaaviota. Voit siirrellä kaaviota ottamalla kiinni kaavion reunaviivan sisäpuolella olevalta tyhjältä (valkoiselta) alueelta. Kaksoisnapsauttamalla eri kohtia kaaviosta pääset muokkaamaa lähes mitä tahansa kaavion ominaisuutta, viivojen tyylejä, värejä, palkkien värejä, pohjan ominaisuuksia, otsikkoa, käytettyjä fontteja jne. Kokeile mitä eri muokkausdialogeja saat kaksoisnapsautuksella eri alueille. Voit kokeilla myös alkuperäisen taulukon arvojen muuttamista työkirjassa näkyvätkö vaikutukset kaaviossa? Kyllä! Tässä esimerkissä kaavioon otettiin mukaan myös Yhteensä-tiedot. Koska niissä on selvästi suurempia arvoja kuin taulun toisissa soluissa, näkyvät toisten solujen pylväät kovin pieninä. Siksi usein onkin mielekkäämpää valita kaavioon vain taulukon varsinaiset tietoalkiot. Jos kuitenkin haluamme pitää myyntien summatiedon mukana

15 kaaviossa, sille tulisi antaa järkevä nimi nimen Row 7 sijasta. Koska selitteen (legendan), kuten myös rivien ja sarakkeiden nimet ja tietysti myös itse pylväiden, Kuva 21 Ohjattu kaavion luominen, vaihe 4/4: Valmis kaavio tiedot saadaan suoraan työkirjasta, vihreälle palkille saa järkevän nimen kirjoittamalla sen soluun A7 (ks. Kuva 21). 5.2 Kaavioiden laadinta: MS Excel 2013 Excelin 2013 versiossa kaaviot tehdään kahdessa vaiheessa ensin luodaan oletusarvoisia sapluunoita käyttäen mahdollisimman lähelle sellainen kaavio kuin halutaan saada aikaan, ja sen jälkeen tehdään näin saatuun kaavioon mahdolliset tarvittavat muokkaukset Chart Tools; Kaavio työkalut -välilehden komentoja käyttäen. Edellisen esimerkin kaavio luotaisiin Excelissä seuraavasti. Valitse ensin työkirjasta ne tiedot, joista haluat piirtää kaavion ja valitse sen jälkeen Insert-välilehdeltä haluamasi kaavion tyyppi tässä tapauksessa siis pylväskaavio (ks. Kuva 22). Kuva 22. Valitaan tiedot kaavioon ja sen jälkeen kaavion tyyppi

16 Tässä tilanteessa valittaessa yksinkertainen pylväskaavio: 2-D Column / Clustered column; 2-D pylväskaavio / Liitetty pylväskaavio saadaan Kuvan 23 kaavio. Kuva 23. Valmiilla sapluunalla luotu oletusarvoinen kaavio Nyt jälkikäteen voimme muuttaa melkein mitä tahansa oletuskaavion ominaisuuksia, lähtien jopa kaavion tyypistä. Kun napsautat kaaviota, aktivoituu valintanauhaan käyttöön; Kaaviotyökalut (Chart Tools), jossa Rakenne (Design) välilehden Tyyppi (Type) -komentojen kautta pääsee muuttamaan kaavion vielä ihan toisentyyppiseksi, esimerkiksi kolmiulotteisiksi pylväiksi tai piirakaksi. Calcissa (ja vanhoissa Exceleissä) pylväiden merkitys määrätään sillä valitaanko sarjat riveiltä vai sarakkeilta. Word 2013:ssa vastaavan valinnan voi tehdä napsauttamalla painiketta Rakenne/Tiedot/Vaihda rivi tai sarake (Desing/Data/Switch Data Row/Colum).; Saman komentoryhmän Valitse tiedot (Select Data) -painikkeesta pääsemme halutessamme muokkaamaan sekä valittuja x-akselin arvoja (sarakeotsikoita), että sarjoja ts. riviotsikoita ja pylväiden arvoja (Kuva 24)

17 Kuva 24 Muutetaan viimeisen sarjan nimeksi Myynti yhteensä Kuva 24 osoittaa miten esimerkiksi sarjan nimen (Myynti yhteensä, joka puuttui taulukon riviotsikoista) voi antaa jälkikäteenkin viimeiselle arvosarjalle eli siis viimeiselle neljästä pylväästä. Toki saman olisi saanut aikaan kirjoittamalla Myynti yhteensä soluun A7, koska sarakkeessa A olleita riviotsikoita käytettiin sarjan nimikkeinä. Otsikoiden lisääminen kaavioon tehdään Rakenne (Design) välilehden Kaavion asettelu (Chart Layouts) valikoimasta löytyvien sapluunoiden avulla. Kuvan 25 kaavio on tehty valitsemalla sapluunaksi Kaavion asettelusta Asettelu 9 (Layout 9). Kuva 25. Muutetaan viimeisen sarjan nimeksi Myynti yhteensä Sen jälkeen Asettelu 9 -sapluunan mukanaan tuoma otsikko, sekä pysty- ja vaakaotsikot voidaan muuttaa halutuiksi teksteiksi. Sapluunan tekstit saa auki muokattavaksi kaksoisnapsautuksella. Kaavio työkalun (Chart Tools) kolmen välilehden kautta pääsee muokkaamaan kaavion lähes

18 kaikkia muokattavaksi ajateltavissa olevia ominaisuuksia. Esimerkiksi viimeiseltä välilehdeltä Muotolu (Format) -välilehdeltä pääsee muokkaamaan pylväiden ominaisuuksia, kuten vaikkapa Muotoilu/Muodon tyylit/muototehosteet (Format/Shape Styles/Shape Effects) -valinnan kautta asettaa viimeisen pylvässarjan hehkumaan (Kuva 26). Sekä Calcista että Excelistä kaavion voi kopioida suoraan leikepöydän kautta muihin Office -sovelluksiin, ts. Writeriin ja Impressiin tai Wordiin ja PowerPointtiin. Tämä tapahtuus siis seuraavasti: koko kaavion aktivointi + Leikkaa (Copy, tai ctrl + c) ja määränpääsovelluksessa Liimaa (Paste, tai ctrl + v). Kuva 26. Pylväiden ominaisuuksien muokkausta (glow)

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 1 Kuva 1 Sakari Järvenpää sakari.o.a.jarvenpaa@student.jyu.fi TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 28.3.16 2 Sisällys 1 Kaaviot... 3 1.1 Kaavion osat... 3 1.2 Kaavion tekeminen... 4 1.3 Kaavion muokkaaminen...

Lisätiedot

Luento 7 Taulukkolaskennan edistyneempiä piirteitä Aulikki Hyrskykari

Luento 7 Taulukkolaskennan edistyneempiä piirteitä Aulikki Hyrskykari Luento 7 Taulukkolaskennan edistyneempiä piirteitä 25.10.2016 Aulikki Hyrskykari Luento 7 o Kertausta: suhteellinen ja absoluuttinen viittaus o Tekstitiedoston tuonti Exceliin o Tietojen lajittelu, suodatus

Lisätiedot

Aulikki Hyrskykari Informaatiotieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Aulikki Hyrskykari Informaatiotieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Aulikki Hyrskykari H6: Tehtävänanto Taulukkolaskennan perusharjoitus Ennen kuin aloitat harjoituksen teon, lue siihen liittyvä taustamateriaali. Se kannattaa käydä läpi kokeilemalla samalla siinä annetut

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda WebOodin OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasVastuuhenkilö-oikeudet. WebOodin

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasVastuuhenkilö-oikeudet. n käyttölupia voi hakea

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17)

EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17) EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH.09 123 4567 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI Excel perusteet 1 (23) SISÄLLYSLUETTELO Excelin perusteet... 2 Ohjelman

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

Luento 6 Taulukkolaskennan perusteista Aulikki Hyrskykari

Luento 6 Taulukkolaskennan perusteista Aulikki Hyrskykari Luent 6 Taulukklaskennan perusteista 18.10.2016 Aulikki Hyrskykari Luent 6 Taulukklaskennasta Miksi? Perusasiita ja esimerkkejä Kaavat Miksi? Ruutupaperin ja taskulaskimen krvaaja Tehkas kein käsitellä

Lisätiedot

ARVOSANA-HARJOITUKSEN RATKAISU

ARVOSANA-HARJOITUKSEN RATKAISU ARVOSANA-HARJOITUKSEN RATKAISU Tee allaoleva taulukko. Arvosana-sarakkeeseen pitää tehdä sellainen jos-funktio. joka määrittää arvosanaksi Hylätty tai Hyväksyttty. Jos pisteet ovat vähintään 10, arvosanaksi

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 8 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO Sähköposti: jouni.laaksonen@olfellows.fi www.olfellows.fi olfellows

Lisätiedot

Excel 2010 ja QlikView. Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää

Excel 2010 ja QlikView. Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää Excel 2010 ja QlikView 6.11.2012 Markku Könkkölä J Y / IT -palvelut Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää Datan pitää olla listamuotoinen ts. otsikkorivi ja sen alla tietorivit ilman tyhjiä välejä. Jokaisella

Lisätiedot

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen Tämä ohje täydentää ja täsmentää osaltaan selostuskäytäntöä laboraatioiden osalta. Yleinen ohje työselostuksista löytyy intranetista, ohjeen on laatinut Eero Soininen

Lisätiedot

I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010

I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketalous Kuopio Tutkimusmenetelmät Likitalo & Mäkelä I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010 Tässä ohjeessa on mainittu ensi Excelin valinnan/komennon englanninkielinen

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

Esitysgrafiikka. Microsoft PowerPoint 2010 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011

Esitysgrafiikka. Microsoft PowerPoint 2010 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011 Esitysgrafiikka PERUSMATERIAALI Microsoft PowerPoint 2010 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011 materiaalimyynti@piuha.fi Copyright Esitysgrafiikka Microsoft PowerPoint 2010 3/32

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Taulukkolaskenta. Microsoft Excel 2010 PERUSMATERIAALI + SYVENTÄVÄ MATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.1 päivitetty 24.1.

Taulukkolaskenta. Microsoft Excel 2010 PERUSMATERIAALI + SYVENTÄVÄ MATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.1 päivitetty 24.1. Taulukkolaskenta PERUSMATERIAALI + SYVENTÄVÄ MATERIAALI Microsoft Excel 2010 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.1 päivitetty 24.1.2011 materiaalimyynti@piuha.fi Copyright Taulukkolaskenta Microsoft

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Taulukkolaskenta II. Taulukkolaskennan edistyneempiä piirteitä

Taulukkolaskenta II. Taulukkolaskennan edistyneempiä piirteitä Taulukkolaskenta II Taulukkolaskennan edistyneempiä piirteitä Edistyneempää taulukkolaskentaa Tekstitiedoston tuonti taulukkolaskentaohjelmaan Lajittelu - taulukon lajittelu pyydettyjen sarakkeiden mukaan

Lisätiedot

40 Excel-vinkkiä Minkä tahansa elementin pikamuotoilu. Muotoillaksesi mitä tahansa elementtiä, paina CTRL + 1

40 Excel-vinkkiä Minkä tahansa elementin pikamuotoilu. Muotoillaksesi mitä tahansa elementtiä, paina CTRL + 1 40 Excel-vinkkiä 1. Minkä tahansa elementin pikamuotoilu Muotoillaksesi mitä tahansa elementtiä, paina CTRL + 1 40 Excel-vinkkiä - 1 2. Sarakkeiden ja rivien koon tasaaminen pisimmän tekstin mukaan Tasataksesi

Lisätiedot

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta.

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta. Gimp alkeet XII 9 luokan ATK-työt/HaJa Sivu 1 / 6 GIMP:in tasotyökalu Lue ensin nämä ohjeet! Harjoitus lopussa! GIMP:in tasotyökalu on nimensä mukaisesti työkalu, jolla hallitaan tasoja, niiden läpinäkyvyyttä,

Lisätiedot

Tässä materiaalissa esitteellään taulukkolaskentaa MS Excel 2013 ohjelmistolla. 1 YLEISTÄ... 1

Tässä materiaalissa esitteellään taulukkolaskentaa MS Excel 2013 ohjelmistolla. 1 YLEISTÄ... 1 Aulikki Hyrskykari, Antti Sand, Juhani Linna V Taulukkolaskenta Tässä materiaalissa esitteellään taulukkolaskentaa MS Excel 2013 ohjelmistolla. 1 YLEISTÄ... 1 2 MS EXCEL TAULUKKOLASKENNAN PERUSELEMENTIT...

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE Opinnäytetyö mallipohja Kajaanin ammattikorkeakoulu 2.12.2005 SISÄLLYS 1 MALLIPOHJAN KÄYTTÖÖNOTTO 1 2 TEKSTIN KIRJOITTAMINEN 2 2.1 Valmiin tekstin siirtäminen 2 2.2

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Osa 7: Hahmojen ohjelmointi ja hienosäätö

Osa 7: Hahmojen ohjelmointi ja hienosäätö 1 Osa 7: Hahmojen ohjelmointi ja hienosäätö Tässä luvussa käymme läpi perusohjelmoinnin alkeita. - Ensimmäisenä koduhahmon ohjelmointia. 1. Program -osiossa tapahtuu itse se koodin kirjoitus, missä määrätään

Lisätiedot

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi WINDOWS 10 -kurssi petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi Yleistä kurssista Keskiviikkoisin 9.9. 30.9. (15 oppituntia) 16:45 20:00 (viimeinen kerta 16:45 19:15) Puolivälissä 15 minuutin kahvitauko Materiaali

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

Excel 2010 -funktiot. Sisällys

Excel 2010 -funktiot. Sisällys Excel 2010 -funktiot 5.11.2015 Markku Könkkölä J Y / Tietohallintokeskus Soluihin viittaaminen Sisällys Laskentakaavojen kirjoittaminen, kopiointi ja arvojen vakiointi Funktioiden käyttö: Laskenta Merkkijonot

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatkokurssi

Tekstinkäsittelyn jatkokurssi TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Tekstinkäsittelyn jatkokurssi Word Error! Not a valid link. Sisällys 1 Tekstin asettelu 1 1.1 Sarkaimet 1 1.2 Sivun

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja Väitöskirja -mallipohja Ohje: Word 2003 -versiolle Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö Miksi tyylit ovat käteviä? Miten toimii asiakirjamallipohja? Miten lisään tekstiä: a) kirjoitan itse

Lisätiedot

Excel kaaviot. Sisällys

Excel kaaviot. Sisällys Excel 2016 -kaaviot 20.2.2017 Markku Könkkölä J Y / Tietohallintokeskus Sisällys Käyttöliittymästä Visualisointia soluissa Piirtäminen ja vuokaaviot Kaaviot Kaaviot muihin ohjelmiin Kaavioiden jälkikäsittelystä

Lisätiedot

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisusta Johanna Rämö, Helsingin yliopisto 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisu on koulusta tuttua, mutta usein sitä tehdään mekaanisesti sen kummempia ajattelematta. Jotta pystytään ratkaisemaan

Lisätiedot

Taulukkolaskenta 1 (12 pistettä)

Taulukkolaskenta 1 (12 pistettä) Taulukkolaskenta 1 (12 pistettä) Pakettilaskurissa on seuraavat toiminnallisuudet: Tehtävän anto Tee mallin mukainen Tietokonepaketti laskuri Part- O- Matic arkille. Tallenna nimellä: O: asemalle Nimellä

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut 2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut Shortcut Menut Shortcut menut voidaan aktivoida seuraavista paikoista. Shortcut menun sisältö riippuu siitä, mistä se aktivoidaan. 1. Shortcut menu suunnitellusta linjasta

Lisätiedot

Harjoitus 1 -- Ratkaisut

Harjoitus 1 -- Ratkaisut Kun teet harjoitustyöselostuksia Mathematicalla, voit luoda selkkariin otsikon (ja mahdollisia alaotsikoita...) määräämällä soluille erilaisia tyylejä. Uuden solun tyyli määrätään painamalla ALT ja jokin

Lisätiedot

Excel kaaviot. Sisällys

Excel kaaviot. Sisällys Excel 2010 -kaaviot 14.11.2012 Markku Könkkölä J Y / Tietohallintokeskus Sisällys Käyttöliittymästä Visualisointia soluissa Piirtäminen ja vuokaaviot Kaaviot Kaaviot muihin ohjelmiin Kaavioiden jälkikäsittelystä

Lisätiedot

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9.

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9. Python linkit: Python tutoriaali: http://docs.python.org/2/tutorial/ Numpy&Scipy ohjeet: http://docs.scipy.org/doc/ Matlabin alkeet (Pääasiassa Deni Seitzin tekstiä) Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä.

Lisätiedot

Johdatus Ohjelmointiin

Johdatus Ohjelmointiin Johdatus Ohjelmointiin Syksy 2006 Viikko 2 13.9. - 14.9. Tällä viikolla käsiteltävät asiat Peruskäsitteitä Kiintoarvot Tiedon tulostus Yksinkertaiset laskutoimitukset Muuttujat Tiedon syöttäminen Hyvin

Lisätiedot

Win7 & Office 2010. Kouluttaja: Mikko Niskanen. Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu.

Win7 & Office 2010. Kouluttaja: Mikko Niskanen. Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu. Win7 & Office 2010 Kouluttaja: Mikko Niskanen Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu.fi Sisältö 1(2) Win7 Perustoiminnot Asetukset Pikakomennot SCCM

Lisätiedot

Planssit (layouts) ja printtaus

Planssit (layouts) ja printtaus 1 / 21 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 17.11.2015 Planssit (layouts) ja printtaus Yksittäisen kuvan printtaus 2 / 21 Ennen printtausta valitse näkymä, jonka haluat printata, klikkaamalla

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

5. Alaindeksi 6. Yläindeksi 7. Poista muotoilut 8. Tasaa teksti vasemmalle

5. Alaindeksi 6. Yläindeksi 7. Poista muotoilut 8. Tasaa teksti vasemmalle OHJELMAN ESITTELY OHJELMAN OSAT JA TERMINOLOGIA Valikkorivi Tekstikursori Pikapainikkeet Viivain Vierityspalkit = pienentää ikkunan alas = suurentaa ikkunan = sulkee ikkunan TYÖKALURIVIEN PAINIKKEET 1.

Lisätiedot

Luku 8. Aluekyselyt. 8.1 Summataulukko

Luku 8. Aluekyselyt. 8.1 Summataulukko Luku 8 Aluekyselyt Aluekysely on tiettyä taulukon väliä koskeva kysely. Tyypillisiä aluekyselyitä ovat, mikä on taulukon välin lukujen summa tai pienin luku välillä. Esimerkiksi seuraavassa taulukossa

Lisätiedot

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota.

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota. 1.1 Tässä harjoituksessa opit laatimaan luokitellun teemakartan maastossa aiemmin keräämistäsi pisteistä. Käytämme Esrin ArcGis-palvelun ilmaisia ominaisuuksia. Kartan tekoa voi harjoitella kokonaan ilman

Lisätiedot

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project ohjelmiston valmistaja 14.2.2012 Asko Saarenpää Uuden projektin tai työohjelman aloitus Näkymä-valikon kautta voi valita mitä

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi LIELAHDEN KIRJASTO TIETOTORI Teivaankatu 1, Lielahtikeskus 33400 Tampere

Lisätiedot

Soittorobotin käyttöohje

Soittorobotin käyttöohje Soittorobotin käyttöohje Sisällysluettelo 1. Tietojen tallennus sopivaan muotoon Excelissä 2. Toimeksiannon lisääminen 3. Soittorobotin käyttö 4. Tietojen vienti Exceliin 1. Tietojen tallennus sopivaan

Lisätiedot

LibreOfficen kaavaeditori

LibreOfficen kaavaeditori LibreOfficen kaavaeditori Esim. Koruketjun tiheyden määrittämiseksi ketjun massaksi mitattiin vaa'alla 74 g. Ketjun tilavuudeksi saatiin 24 ml upottamalla ketju mittalasissa olevaan veteen. Laske ketjun

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka Tuokio 6 19.12.2014 Tuukka Kivioja tupejuki@student.jyu.fi Samuel Rahikainen samarahi@student.jyu.fi Sisältö 1. Esittelyt, tuokioiden esittely, Optima, peda.net, tietokoneen

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne.

Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne. Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne. Moni ammatikseen tietokoneella piirtävä henkilö käyttää piirtämiseen pisteiden sijasta viivoja.

Lisätiedot

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager Missio: 1. Asentaminen 2. Valokuvien tarkastelu, tallennus/formaatit, koko, tarkkuus, korjaukset/suotimet, rajaus 3. Kuvan luonti/työkalut (grafiikka kuvat) 4. Tekstin/grafiikan lisääminen kuviin, kuvien/grafiikan

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Excel 2013:n käyttö kirjallisen raportin, esim. työselostuksen tekemisessä

Excel 2013:n käyttö kirjallisen raportin, esim. työselostuksen tekemisessä Excel 2013:n käyttö kirjallisen raportin, esim. työselostuksen tekemisessä Sisällysluettelo EXCEL-TAULUKKOLASKENTAOHJELMAN PERUSTEET... 2 1. PERUSASIOITA... 2 2. TEKSTIN KIRJOITTAMINEN TAULUKKOON... 3

Lisätiedot

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Kirjautuminen... 2 Omien henkilötietojen päivitys ja osaaminen kohdan täydentäminen... 2 Omien kurssien tarkastelu... 3 Kurssin lisääminen kopioimalla

Lisätiedot

Omien raporttien tekeminen Qlikviewissä

Omien raporttien tekeminen Qlikviewissä IT/Tietohallinto Raportointijärjestelmäprojekti Raportointijärjestelmän käyttöohje: Omien raporttien tekeminen Qlikviewissä 1/11 Omien raporttien tekeminen Qlikviewissä versiohistoria 11.5.2010 versio

Lisätiedot

RefWorks (scienceport.tut.fi/newrefworks)

RefWorks (scienceport.tut.fi/newrefworks) RefWorks (scienceport.tut.fi/newrefworks) 1 on web-selaimella toimiva viitteidenhallintaohjelma, jolla voi luoda oman viitetietokannan, hallinnoida viitetietoja sekä tehdä tekstiviitteet ja lähdeluettelon.

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

Ohjeissa pyydetään toisinaan katsomaan koodia esimerkkiprojekteista (esim. Liikkuva_Tausta1). Saat esimerkkiprojektit opettajalta.

Ohjeissa pyydetään toisinaan katsomaan koodia esimerkkiprojekteista (esim. Liikkuva_Tausta1). Saat esimerkkiprojektit opettajalta. Ohjeissa pyydetään toisinaan katsomaan koodia esimerkkiprojekteista (esim. Liikkuva_Tausta1). Saat esimerkkiprojektit opettajalta. Vastauksia kysymyksiin Miten hahmon saa hyppäämään? Yksinkertaisen hypyn

Lisätiedot

Sini Jatta Suonio 7/1/2010

Sini Jatta Suonio 7/1/2010 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, FYSIIKAN LAITOS Microsoft Word 2007 Käyttöohje Sini Jatta Suonio 7/1/2010 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Wordin perusasetukset... 2 2.1 Tekstin ja kappaleiden asettelu...2 2.2

Lisätiedot

HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI

HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI Dia 1... 1 Suunnittelumallin luominen... 1 Suunnittelumallin tallennus... 2 Suunnittelumallin käyttö... 2 Esityksen rakentaminen... 3 Dia 3... 4 Dia 4... 5 Oman tekstin lisääminen...

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Ylä- ja alatunniste. Tunnisteen kirjoittaminen. Tunnisteen muokkaaminen

Ylä- ja alatunniste. Tunnisteen kirjoittaminen. Tunnisteen muokkaaminen 1 Ylä- ja alatunniste Tunniste on tekstiä tai grafiikkaa, joka toistuu automaattisesti määritysten mukaan sivulta toiselle. View Print Layout näytössä ja esikatselussa tunnisteet näkyvät omilla paikoillaan.

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA:

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: Kyvyt.fi-ohjeita / MR 22.12.2011 1(21) OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: HOPS-RYHMÄÄN LIITTYMINEN, HOPS-POHJIEN KOPIOINTI, SIVUSTON TEKEMINEN JA HOPSIN MUOKKAAMINEN SISÄLLYS JAMK HOPS-RYHMÄÄN

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

Harjoitus Morphing. Ilmeiden luonti

Harjoitus Morphing. Ilmeiden luonti LIITE 1 1(5) Harjoitus Morphing Harjoituksessa käsiteltävät asiat: Objektien kopioiminen Editoitavan polygonin muokkaaminen Morph-modifier käyttö ilmeiden luomiseen Lyhyen animaation luonti set key- toimintoa

Lisätiedot

SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015

SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015 SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015 Sisältö SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015... 1 1. Mikä Linux?... 1 2. Linuxin käyttö graafisesti... 1 3. Pari sanaa komentorivistä... 2 4. Kalapankki...

Lisätiedot

Kyläsivujen InfoWeb-ohje

Kyläsivujen InfoWeb-ohje Kyläsivujen InfoWeb-ohje Kirjoita internet-selaimesi osoitekenttään kyläsivujen hallintaosoite; www.yla -savo.fi/admin Saavut seuraavalle sivulle, johon kirjoitat käyttäjätunnuksesi ja salasanasi: Paina

Lisätiedot

EXCEL 2010 -TAULUKKOLASKENNAN PERUSTEET

EXCEL 2010 -TAULUKKOLASKENNAN PERUSTEET EXCEL 2010 -TAULUKKOLASKENNAN PERUSTEET (@- ja a-ajokortti) KÄYTTÖOIKEUSTIEDOT Excel 2010 -taulukkolaskennan perusteet -opas on tuotettu Monimuotoiset opinpolut -hankkeen tuella. Hankkeen rahoittajina

Lisätiedot

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1. Tietokoneharjoitus: ratkaisut

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1. Tietokoneharjoitus: ratkaisut Johdanto Kokeile tavallista numeroilla laskemista: yhteen-, kerto- ja jakolaskuja sekä potenssiinkorotusta. 5 (3.1) Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Tietokoneharjoitus: ratkaisut Kurssin 1. alkuviikon

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 2 vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 2 vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 2 vastaukset Harjoituksen aiheena on BNF-merkinnän käyttö ja yhteys rekursiivisesti etenevään jäsentäjään. Tehtävä 1. Mitkä ilmaukset seuraava

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

VANHEMPIEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJEET

VANHEMPIEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJEET VANHEMPIEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN PÄIKKYYN 1 1.1 Käyttäjätunnuksen aktivointi 1 1.2 Sisäänkirjautuminen 2 1.3 Salasanan vaihtaminen 2 1.3.1 Vanhentuva salasana 2

Lisätiedot

Harjoitus 1: Matlab. Harjoitus 1: Matlab. Mat Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1. Syksy 2006

Harjoitus 1: Matlab. Harjoitus 1: Matlab. Mat Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1. Syksy 2006 Harjoitus 1: Matlab Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt Syksy 2006 Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1 Harjoituksen aiheita Tutustuminen Matlab-ohjelmistoon Laskutoimitusten

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Museokartta Muokkaajan käyttöohje ,päivitetty

Museokartta Muokkaajan käyttöohje ,päivitetty Museokartta 2015 Muokkaajan käyttöohje 9.6.2015,päivitetty 25.9.2015 Tässä ohjeessa neuvotaan, kuinka paikkatietokohteita voi luoda ja muokata. Muut toiminnot on selostettu Katselukäyttöohjeessa. Ennen

Lisätiedot

MAY1 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 12.4.2016 Julkaiseminen sallittu vain koulun suljetussa verkossa.

MAY1 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 12.4.2016 Julkaiseminen sallittu vain koulun suljetussa verkossa. KERTAUS Lukujono KERTAUSTEHTÄVIÄ K1. Ratkaisussa annetaan esimerkit mahdollisista säännöistä. a) Jatketaan lukujonoa: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Rekursiivinen sääntö on, että lukujonon ensimmäinen jäsen

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut 1 (14) GTK-wiki 2 (14) Sisällysluettelo 1. Wikin ylläpito... 3 1.1. Wiki-artikkelin muokkaus... 3 1.2. Wiki-artikkelin lisääminen... 3 2. Wiki-toiminnot... 4 2.1. Ristiinlinkitys... 4 2.2. Tekstin muotoilu...

Lisätiedot

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015 MUOTOSEIKKOJA Mitä asetuksia käytän? Tyypillisimpiä fontteja ovat Times New Roman (fonttikoko 12) tai Arial (fonttikoko 11). Käytä riviväliä 1,5, jotta asettelu on selkeä ja teksti on myös tältä osin helppolukuista.

Lisätiedot

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014 18. syyskuuta 2014 IDL - proseduurit Viimeksi käsiteltiin IDL:n interaktiivista käyttöä, mutta tämä on hyvin kömpelöä monimutkaisempia asioita tehtäessä. IDL:llä on mahdollista tehdä ns. proseduuri-tiedostoja,

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot