Mittatarkkuutta 3D-mallien työstöön

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mittatarkkuutta 3D-mallien työstöön"

Transkriptio

1 Mittatarkkuutta 3D-mallien työstöön WorkNC CAM-ohjelmisto tarjoaa helppokäyttöisyyttä ja automaattista huipputarkkuutta. Sillä voidaan tuottaa jyrsintä- ja porausohjelmat työvälineiden, muottien, elektrodien sekä mallien työstämiseen.

2 Kilpailukykyä uusimmalla ohjemistoteknologialla Vuonna 1987 nuoret tutkijat perustivat Sescoin. Heidän päämääränään oli kehittää muottien-, mallien- ja työvälineiden ammattimaisille valmistajille työstörataohjelmisto. Nykyisin Sescoilla on toimipisteitä Mãconin pääkonttorin lisäksi Detroitissa, Tokiossa, Birminghamissa, Barcelonassa, Pumessa (Intia) ja Frankfurtissa. Lisäksi lukuisat yhteistyökumppanit ja agentit markkinoivat Sescoin tuotteita. Yli 150 asiantuntijaa palvelee yli kuutta tuhatta asiakasta. WorkNC CAM-järjestelmää käyttää yli 80% kaikista autojen toimittajista koko maailmassa. WorkNC:llä tehdään työstöratoja esimerkiksi kannettavien puhelinten, automaattivaihteiden ja sähköhammasharjojen osiin. Kappaleiden monimutkaisuuden vaihdellessa valtavasti. WorkNC-CAD on WorkNC:n kehittäjien tuote. Se on integroitu osa kokonaisvaltaista CAM/CAD ohjelmistoa. Toisaalta sitä voidaan käyttää erillisenä CAD-sovelluksena 3D mallinnukseen. 2

3 Automaattisuus Työkappaleen monimutkaisuudesta riippumatta käyttäjä valitsee ja määrittelee muutamia parametrejä ja arvoja, kuten työstöradan tyypin, toleranssit, työvarat, käytettävän työkalun jne. WorkNC hoitaa loput työstöradan luonnista täysin automaattisesti, törmäyksettömästi ja luotettavasti. WorkNC pystyy käsittelemään myös sellaiset pintatai tilavuusmallit, joihin on suunnittelun jäljiltä jäänyt epätäsmällisyyksiä tai epäjatkuvuuskohtia. Siksi kyseisten virheiden korjaamiseen ei tarvitse käyttää aikaa. WorkNC näyttää automaattisesti ne kohdat, joihin on jäänyt materiaalia edellisen työkalun jäljiltä. Seuraava pienempi työkalu työstää vain kohdista joissa on jäännösmateriaalia. Nopea WorkNC ratalaskennan pohjaksi voidaan tuoda pinta- tai tilavuusmalli kaikista nykyisin käytössä olevista CAD/CAM järjestelmistä. WorkNC pystyy ottamaan vastaan muototietoa standardeilla IGES-, VDA-FS -liittymillä erittäin luotettavasti. Myös SET, UNISURF ja SPAC muodot ovat tuettuja. Lisäksi ratalaskenta voidaan tehdä optisesti skannatun 3D stereolitografiatiedon (STL) pohjalta. Myös mekaanisesti mitatut pistepilvet voidaan ottaa työstön pohjaksi. Kaikki WorkNC:n ratalaskennat ovat käytettävissä geometrian tuontitavasta riippumatta. Lähes kaikki WorkNC:n työstöradat voidaan optimoida suurnopeustyöstöön (HSC) soveltuviksi. Lastuamisaika lyhenee, koska WorkNC ei lastua ilmassa. Riippumattomuus WorkNC on CAD ohjelmistoista riippumaton. Se toimii yhteen kaikkien CAD -järjestelmien kanssa ja on erinomainen kumppani jo olemassa oleville CAM -järjestelmille. WorkNC toimii yleisimmissä työasemissa ja PC-laitteissa. WorkNC sisältää yleispostprosessorin, jota voidaan helposti käyttää kaikkien yleisimpien CNC -jyrsinkoneiden kanssa. CAD liitynnät - IGES - VDA-FS - UNISURF - SPAC - SET - Stereolitografia (STL) Helppo oppia Lisäliitynnät - CATIA 4 ja 5 - Parasolid - Unigraphics - ACIS - ProEngineer - CADDS 4 ja 5 - Euclid WorkNC:n käyttö on helppo oppia. Normaali peruskoulutus kestää 4 päivää. Ohjelmisto ja ohjekirjat löytyvät monella eri kielellä. Tehokas WorkNC pystyy nopeasti rouhimaan ja viimeistelemään 3D kappaleen riippumatta sen monimutkaisuudesta. Yhtä helposti voidaan käsitellä sekä 100 pinnan että pinnan mallia. Ratalaskennat ottavat huomioon jo poistetun materiaalin. WorkNC optimoi pika- ja työstöliikkeet minimoiden työstöajan. WorkNC:n ratalaskentaan kuuluu myös optimoitu suurnopeustyöstö (HSC). Luonnollisesti myös erikoisratalaskennat, kuten helix -viimeistely, viimeistely 3D-tasaväli radoilla, reunakäyrä viimeistely ja reunakäyrän suuntainen jäännösmateriaalin poisto ovat käytettävissä myös tavallisilla työstökoneilla. 3

4 Aihion määrittely - suorakulmainen kappale - valettu kappale - haluttu CAD-pintamalli - työstöradan laskema - STL-tiedosto tai pistepilvi joko optisen tai mekaanisen digitoinnin jälkeen Rouhinta vakio Z lastuilla - suurnopeusrouhinta (HSC) - käyrämuotoa pitkin tasolla - akselin suuntainen tai halutussa kulmassa - yhdensuuntaisilla tasoilla - nousevilla ja laskevilla radoilla - tasopintojen työstö - pistorouhinta (HVR) Jäännösmateriaalin rouhinta - aihion päivitys edellisen työstön jälkeen - jäännösmateriaalin työstö pienemmällä työkalulla - jyrsintäportaiden työstäminen - taskun jyrsintä - 3D käyrätyöstö (materiaalin poisto kulmista) Tasomaisten alueiden jyrsintä - tasomaisten alueiden valinnan ohjaus - rouhinta- ja viimeistelytyöstö - pysty- ja vaakasuuntaisen työvaran määrittely Viimeistely - kopiojyrsintä haluttuun suuntaan - jyrsintäportaiden työstö (optimointi) - jyrsintä korkeuskäyriä pitkin (optimoitu) - tasoalueiden työstö - työstö 3D ohjauskäyrän muotoa seuraten - spiraali- ja radiaalityöstö - kohtisuorassa ohjauskäyriä pitkin - pistäminen (työstö ylhäältä alas) - nostaminen (työstö alhaalta ylös) - 3D käyrätyöstö (sisäpuoliset säteet) Käyrätyöstö - taskujyrsintä - tangentiaalinen käyrätyöstö - jäännösmateriaalin poisto - kaivertaminen - avartaminen Jäännösmateriaalin viimeistely - työstettävien kohtien valinta käyttämällä referenssityökalua - työstettävien kohtien valinta aihiomallin avulla - kopiojyrsinnällä - vakio Z työstöllä - käyrämuotoa seuraten - halutulla yhdistelmällä, esim. kaltevat alueet vakio Z työstöllä ja tasaiset alueet käyrää seuraten Törmäystarkastelu - valinnainen työkalupitimen geometria (pyörähdyssymmetrinen) - tarvittavan työkalupituuden laskenta - työstöradan jakaminen kahdelle eri työkalupituudelle Kokonaislaatu, osien summa Päämäärät: - korkein työstöjäljen laatu - minimaalinen testausaika - pienin työstökoneaika - matalimmat työkalukustannukset - miehittämätön työstö - nopea ohjelmointiaika - helppokäyttöisyys ja pieni koulutustarve Miten ne saavutetaan: WorkNC:n tehokkaat ratalaskennat, optimoidut liikkeet, minimoidut, paikalliset ulosvetoliikkeet, pehmeät tangentiaaliset aloitusliikkeet, ramppiliikkeet, säteittäiset lähestymiset suljetulle käyrälle ja tangentiaaliset irtiottoliikkeet parantavat työstöjälkeä. WorkNC:llä ohjelmoitaessa pyritään käyttämään suurinta mahdollista työkaluhalkaisijaa, sillä ohjelmisto työstää uudelleen vain ne kohdat, joihin edellisestä työstöstä on jäänyt ainetta. Tuloksena syntyy tilanne, jossa viimeistelyyn jää vakiotyövara. Viimeistelyn ohjelmointi on helppo tehdä muutamalla vaiheella ilman pelkoa, että jokin kohta jäisi työstämättä. Näin arvailutyöstöt jäävät pois. Nyt voi myös käyttää suurinta mahdollista työkalua viimeistelyyn. Vakiolastuväli pitkin työstettyä pintaa antaa yhtenäiset leikkuuolosuhteet ja vakioharjakorkeuden. Näin on helppoa valita myös suurnopeustyöstö sellaisiin kohtiin, joissa se on tehokasta ja mahdollista. Koko ohjelmointiprosessi vie aikaa vain minuutteja kaikkein vaikeimmillakin muodoilla. 4

5 Valuaihio Aihion määrittely Rouhintaa varten aihio voidaan määritellä monella eri tavalla. Aihiomallin tarkoitus on toimia tehokkaiden työstöratojen laskennan pohjana. Työstö tapahtuu aina aineeseen. Ilmassa tai varrella työstäminen vältetään. WorkNC laskee valuaihion kappaleen muodosta, kun sille annetaan valumitta. Jos kappaleessa on vaihteleva valumitta voidaan käyttää 3D digitoinnin tuloksena syntyvää pistepilveä tai STL-mallia. CAD-aihiomalli (vihreä) CAD-malli Aihiomallina voidaan myös käyttää haluttua CAD-mallia. Yleisin syy käyttää CAD-mallia on, että aihio on erittäin monimutkainen. Tai kun valmiiseen kappaleeseen (muotti tai työväline) tehdään jälkeenpäin muutoksia. Kappale ensimmäisen rouhinnan jälkeen Aihio rouhinnan jälkeen Jokaisen työstöradan jälkeen lasketaan uusi aihion muoto. Näin voidaan nähdä missä työstettävää materiaalia on vielä jäljellä. WorkNC tunnistaa aihio- ja kappalemallin erosta, voidaanko tangentiaalista lähestymistä käyttää. Samoin WorkNC päättelee, pitääkö taskuamisessa käyttää ramppia aineeseen ajamisessa. Myös väistöliikkeiden laskenta ottaa aihion huomioon. Kappale jäännösmateriaalin poiston jälkeen Saman suuruinen työvara Käyttämällä oikeita työstöratoja saavutetaan lyhyellä työstöajalla kappaleeseen yhtä suuri työvara kaikkiin suuntiin. Tasasuuruinen työvara on perusvaatimus suurnopeusviimeistelyn käyttämiselle (HSC). 5

6 Rouhinta Z-vakio Rouhinta Z-vakio Rouhinta Z-vakio on yksi tason suuntaisista työkierroista. Työstö tapahtuu muotoa seuraten ulkoa sisäänpäin. Työstöradan kulmat on pyöristetty ja työstö tapahtuu myötäjyrsintänä. Irtiottoja tapahtuu vain niissä kohdissa, joissa väistö on välttämätöntä. Irtiottojen korkeus riippuu kappale- ja aihiogeometriasta. Toisin sanoen irtiotot ovat vain niin korkeita kuin on välttämätöntä. Aihiomalli rouhinnan jälkeen Aihiomalli rouhinnan jälkeen Vihreistä viivoista koostuva verkko näyttää millainen aihion muoto on ensimmäisen rouhinnan jälkeen. Tämä aihiomalli kertoo seuraavalle työkierrolle missä materiaalia on vielä jäljellä. Jäännösmateriaalin rouhinta, akselin suunnassa Aihiomallin rouhinta Kappale- ja aihiomallien avulla WorkNC osaa laskea missä ainetta on vielä jäljellä, missä kaari- ja tangentiaalista lähestymistä voi käyttää sekä missä ainetta on taskussa. Jos ainetta on taskussa pitää aineeseen menoon käyttää ramppiliikkeitä. Kaikkien liikkeiden kulmat on pyöristetty ja työstö tapahtuu myötäjyrsintänä. Tasopintojen rouhinta ja viimeistely Tasopintojen työstö Kappaleissa, jotka sisältävät tasopintoja käytetään tasojyrsintä työkiertoa. Sillä tehdään rouhinta vakio työvaralle tai tarvittaessa viimeistellään pinnat. Viimeistelyssä voidaan käyttää joko varsi- tai toroidijyrsintä. 6

7 HSC rouhinta, spiraaliavauksella HSC rouhinta, kovatyöstö Vakio lastuvirta, ainoastaan pyöreitä liikkeitä, jatkuva myötäjyrsintä. Koko terän levyistä työstöä ei tapahdu. Tuloksena optimoitu ja lyhin työstörata, jolloin miehittämätön työstö on mahdollista. Automaattinen syöttönopeuden pienennys lastutilavuuden kasvaessa. Koko terän työstö vältetään käyttämällä spiraalirataa, kun muotoa avataan. Sitä tarvitaan lähinnä työstettäessä kovia materiaaleja. HSC työstö, alatasoliikkeillä HSC työstö alatasoliikkeillä Tässä menetelmässä koko terällä työstäminen vältetään käyttämällä lähellä kappaleen muotoa pienempiä Z-suunnan lastuvahvuuksia. Näin saavutetaan vakio lastuvirta myös kappaleen lähellä. Pistojyrsintä Pistojyrsintä (HVR) HVR työstö on erittäin tehokas tapa poistaa materiaalia. Se on käyttökelpoinen kappaleissa, joissa poistettavaa ainetta on paljon työkalun akselin suunnassa. Menetelmässä työkaluun kohdistuvat sivuttaisvoimat ovat minimaaliset. Menetelmällä ei voida työstää suoraan umpiaineeseen. INGERSOLL valmistaa menetelmään sopivia työkaluja. Nouseva rouhinta Nouseva rouhinta Tämä menetelmä sopii hyvin työkaluille, joissa on paljon sivuleikkuuta. Esimerkiksi Siilijyrsin on tässä omimmillaan. Työstö tapahtuu alhaalta ylöspäin. Irtiotto- ja väistöliikkeet tapahtuvat aineen ulkopuolella. Lähestymisliikkeet tapahtuvat aineen ulkopuolella tai syvimmässä kohdassa. 7

8 Kopioviimeistely Kopioviimeistely Kopioviimeistely on perinteinen viimeistelymenetelmä. Tämä menetelmä on myös HSC yhteensopiva, kun käytetään tangentiaalisia ja kaarevia liikkeitä lähestymis-, irtiotto- ja väistöliikkeissä. Tätä menetelmää käytetään usein viimeisenä työstöratana. Tällöin konevirheet ja työkalun kuluminen on helposti huomattavissa. Jyrsintäportaiden optimointi/silottaminen Optimointi/Silottaminen Kopioviimeistely jättää helposti työstöjälkeen portaita jyrkillä pinnoilla. Siksi kopiojyrsintä usein toistetaan 45 ja 135 asteen kulmissa. WorkNC havaitsee tällaiset porrasalueet ja työstää ne 90 asteen kulmassa alkuperäiseen kopiojyrsintärataan nähden. Tämä rata voidaan ajaa ennen varsinaista kopiorataa, jotta kriittiset kohdat tulisi työstettyä kunnolla. Säteittäinen viimeistely Säteittäinen jyrsintä Säteittäinen jyrsintä voidaan määritellä joko edestakaisesti (siksak) tai ylösnostavasti toimivaksi. Valintaa ohjaavat valmistusmenetelmän tai materiaalin vaatimukset. Spiraaliviimeistely Spiraaliviimeistely Kaksiulotteinen spiraalirata projisoidaan työstettävän muodon pintaan. Tämän seurauksena syntyy jatkuva työstörata, ilman irtiottoliikkeitä. Kannattaa käyttää vain laakeilla muodoilla, joissa ei ole nystyjä tai upotuksia. 8

9 Z-vakio -viimeistely Z-vakio -viimeistely Tämä viimeistelytapa on erittäin tehokas jyrkillä pinnoilla. Lähestyminen voi olla tangentiaalinen kaarta pitkin, normaali pintaa kohden tai ramppia pitkin. Ainoastaan käyttäjän valitsemaa kulmaa jyrkemmät osat työstetään. Menetelmä antaa hyvän ja tasaisen pinnanlaadun. Optimointu Z-vakio -viimeistely Optimoitu Z-vakio -viimeistely On laajennettu laakeiden muotojen työstötapa. Se toimii Z-vakio -viimeistelyn täydentäjänä. Halutun jyrkkyyskulman antamalla pääsee vaikuttamaan työstöalueen valintaan. Jatkuvan syöttöliikkeen aikaan saamiseksi kannattaa sisäkulmat pyöristää. Näin päästään eroon pysähdysten aiheuttamista koloista. Optimoitu Z-vakio 3D käyrä Optimoitu Z-vakio 3D käyrä Käyrämuotoa seuraava työstö laakeille pinnoille. Työstettävän alueen valinta ja käyrien määrittely tapahtuu automaattisesti. Avaruudellinen muodon seuraaminen ja vakio lastuväli antaa ideaalisen lopputuloksen koko työstettävällä alueella. Menetelmän etuja ovat: jatkuva aineen poisto, tasainen pinnankarheus ja tasainen lastuvirta. Optimoitu Z-vakio 3D käyrä ilman tasoja Optimoitu Z-vakio 3D käyrä, ei tasoja Kun halutaan tehdä Z-vakio työstöradan täydentäminen, se voidaan toteuttaa myös ilman täysin tasomaisten pintojen työstöä. Yleensä tasopinnat työstetään tasojyrsimellä ja niiden työstö esimerkiksi palloterällä on tehotonta. Tasopintojen valinta tapahtuu automaattisesti. 9

10 3D ohjauskäyrä, 3D vakiolastuväli 3D ohjauskäyrä, 3D vakiolastuväli Avaruudellinen vakiolastuväli on tämän menetelmän paras ominaisuus. Antamalla yhden tai useampia käyriä voi saada aikaan tilanteen, jossa vakiolastuväli säilyy yli koko kappaleen. Näin saadaan aikaan myös vakio harjakorkeuden lisäksi tasainen lastuvirta. Useita 3D ohjauskäyriä Useita 3D ohjauskäyriä Valitsemalla mallista useita pintojen reunoja ohjauskäyriksi voi vaikuttaa pinnan laadun lisäksi työstöjälkien suuntiin. Tällä tavalla voidaan vähentää esimerkiksi kappaleen ulkonäöllisistä syistä johtuvaa jälkikäsittelyn tarvetta. Viimeistely kahden käyrän välissä Viimeistely kahden käyrän välissä Tässä menetelmässä voidaan työstettävä alue rajata kahdella käyrällä. Työstö tapahtuu joko käyrien suunnassa tai niitä vasten kohtisuorassa. Työstö käyrää pitkin Työstö käyrää pitkin Työstörata seuraa haluttua käyrää. Käyrä projisoidaan kappalemallin pinnalle. Työstö tapahtuu joko käyrän suuntaisesti tai sitä vasten kohtisuorassa. Menetelmää voidaan käyttää kaiverrukseen, jos työstö tehdään vain käyrää seuraten. 10

11 Jäännösmateriaali viimeistelyn jälkeen Jäännösmateriaali viimeistelyn jälkeeni Jäännösmateriaalin poisto pienemmällä työkalulla tapahtuu automaattisesti. Jäännösmateriaalin alueet voidaan määritellä joko aihiomallin tai referenssityökalun avulla. Kuvassa jäännösmateriaalin sijainti on esitetty vihreällä verkkomallilla. Jäännösmateriaalin poisto käyriä seuraten Käyrien mukainen työstö Jäännösmateriaali poistetaan ulkoa sisäänpäin ja ylhäältä alaspäin. Rataväli säilyy koko ajan vakiona. Jäännösmateriaalin poisto Z-vakio Jäännösmateriaalin poisto Z-vakio Jyrkissä kohdissa työstetään vakio Z mitalla ja pystyja laaka-alueiden rajapinnassa työstöradat menevät hieman päällekkäin. Kynäseuranta Kynäseuranta (pencil trace) Kynäseurannassa WorkNC etsii ne kohdat, joissa valittu työkalu on työstön aikana kosketuksissa kappaleeseen kahdesta kohdasta. Menetelmällä voi viimeistellä pyöristys- ja nurkkakohdat. Jyrkät alueet voi työstää joko nousevasti tai laskevasti. 11

12 Tangentiaalinen, kaareva lähestyminen Lähestyminen ja irtiotto Tangentiaalinen irtiotto ja lähestyminen tehdään aina suuremmalla nopeudella kuin työstäminen. Siten vältetään työkalun osuminen materiaaliin tai kappaleeseen väistön aikana. Radan lopussa työkalu ajetaan tarvittavan etäisyyden päähän aineesta ja nostetaan tangentiaalisesti. Sen jälkeen työkalu siirretään avaruudellista kaarevaa rataa pitkin seuraavan radan alkupisteeseen. Paikallinen siirtyminen lastulta toiselle Ajan säästöä ilman ylösvetoa Avoimissa kohdissa, kuten tässä kulmassa, lähestymis- ja irtiottoliikkeet yhdistetään toisiinsa ideaalisella tavalla. Suorat ylösvedot Ylösvetojen pyöristäminen Ylösvetoliikkeiden pyöristäminen Ylösveto- ja pikaliikkeet voidaan tarvittaessa pyöristää. Tällöin voidaan nopeilla koneilla lisätä pikaliikenopeutta ilman äkkinäisiä jarrutus- ja kiihdytysliikkeitä. Kuvassa irtiotto- ja lähestymisliikkeet ovat oranssisia ja pikaliikkeet punaisia. Suorat ylösvedot Ylösvedot ja pikaliikkeet voidaan vaihtoehtoisesti toteuttaa myös lyhintä reittiä pitkin. Tämä lyhentää entisestään koneaikaa. Tätä tapaa suositellaan käytettäväksi uusimmilla ohjauksilla, jolloin sen käyttö on turvallista.. 12

13 Tangentiaalisena käyrää seuraten Käyrätyöstöt WorkNC sisältää useita menetelmiä 2D ja 3D käyrien työstämiseen. Kaivertamisen, profiilijyrsinnän tangentiaalisena, jäännösmateriaalin poiston ja taskujen jyrsinnän ohjelmointi on äärimmäisen helppoa. Lähestymistavan valinta Syvyysmäärittelyt Työstö tapahtuu vakio Z mitassa, käyrää seuraten tai työkalu voi lähestyä käyrää askelittain joko ylä- tai alapuolelta Z- suunnassa. Jäännösmateriaalin poisto Käyrä jäännösmateriaalin poistossa Jäännösmateriaalin poistossa WorkNC etsii automaattisesti ne alueet, joissa materiaalia on jäljellä. Tällaisia ovat esimerkiksi kulmaukset, joihin edellinen työkalu ei ole yltänyt. Ainoastaan nämä alueet työstetään. Käyrätyöstö useammalla lastulla Käyrätyöstö, ura Tässä tapauksessa lopullista muotoa lähestytään edestakaisilla radoilla, joiden välissä syvyyttä lisätään. Tätä menetelmää käytetään esimerkiksi valmistajan nimen tai logon kaivertamiseen. 13

14 3 + 2 akselinen työstö WorkNC sallii työstösuunnan vapaan valitsemisen. Työstösuunnan valinta on äärimmäisen helppoa. Suunnan valitseminen johtaa automaattisesti sopivien NC-lauseiden tulostumiseen, esimerkiksi kulmapään kulmien. Näin esimerkiksi takaleikkuisten kohtien käsittely tai lyhyempien työkalujen käyttö korkeissa kappaleissa on yksinkertaista. Lähestymistavan valinta Käänteisvalmistusta WorkNC:tä voidaan käyttää käänteisvalmistukseen tai pikamallinnukseen STL-mallin pohjalta. Mekaanisen digitoinnin tuloksena syntyneestä datasta voidaan muodostaa ns. nollapinta. Näiden muotojen jyrsintään voidaan käyttää kaikkia WorkNC:n työstömenetelmiä. Siiven STL-pintamalli 14

15 Työkalupitimet WorkNC tekee käyttäjän halutessa törmäystarkastelun pitimelle. Pitimen voi itse määritellä yksinkertaisen ikkunan kautta. Pitimet talletetaan pidinkirjastoon, josta niitä on tarvittaessa helppo kutsua. Pidinlaskennan ohjausikkuna Pitimen törmäyslaskenta Tärkein tulos pitimen törmäyslaskennasta on lyhimmän törmäysvapaan työkalun asetuspituuden arvo. Ao. pituuteen vaikuttaa tietysti myös pitimen muoto. Törmäysvapaa osa työstöradasta Törmäyksetön alue Jos työstön aikana tapahtuu törmäys, WorkNC jakaa työstöradan kahteen tai useampaan osaan: törmäyksettömät ja törmäävät. Nämä osat voidaan sitten työstää erilaisilla työkalu + pidin yhdistelmillä. Työstöradan se osa, jossa törmätään Törmäyksellinen alue Sellaiset alueet, joiden työstäminen normaaleilla työkalu + pidin yhdistelmillä ei onnistu ilman törmäystä, hoidellaan yleensä 3+2 akselisesti. Toinen tapa on käyttää pidempiä työkaluja, joka helposti johtaa alempiin työstöarvoihin. 15

16 Työstöratojen järjestys Kerran määriteltyä työkiertoa voidaan käyttää uudelleen. Työkierto voidaan määritellä joko noutamalla kirjastosta valmis määrittely pohjaksi tai tekemällä uusi määrittely. Pohjaksi voi hakea vaikka jonkin aiemmin tehdyn kappaleen työkierrot. Jos kappalegeometria muuttuu, muutoksen hoitamiseksi riittää minimissään, että luetaan sisään uusi kappalegeometria ja käynnistetään laskennat uudelleen. Tällöin muutosten hoitaminen vaatii minimimäärän työtä. Viereisessä kuvassa on WorkNC:n päävalikko. Siinä näkyvät selvästi toteutusjärjestyksessä kaikki työvaiheet ja niissä käytetyt työkalut. Esimerkiksi: rouhinnat, välilastut ja viimeistelyt sekä jäännösmateriaalin poistot. Myös postprosessoinnin tila ja mahdolliset virhetilanteet näkyvät listassa. WorkNC pääikkuna Työstömenetelmän parametrit Yksinkertainen ja käyttäjäystävällinen valikko antaa käyttäjälle mahdollisuuden vaikuttaa työstön tapahtumiin. Virheellinen syöte johtaa välittömään palautteeseen. Valikosta ei pääse eteenpäin, jos siinä on syötevirhe. Useisiin parametreihin WorkNC laskee kohtuullisen järkevän alkuarvon, joka johtaa keskimäärin hyvään lopputulokseen. Esimerkiksi toleranssin suhde työvaraan ja rataväliin on WorkNC:n tiedossa ja näin se kykenee ilmoittamaan virheellisistä syötteistä. Työstöradan se osa, jossa törmätään 16

17 WorkNC rouhintamenetelmiä Jyrsintäradat Kaikki menetelmät on jaoteltu loogisesti ja selkeästi, rouhinta-, viimeistely- ja erikoismenetelmiin. Näin vaikeankin kappaleen työstöjen määrittely on muutamien minuuttien asia. Kartiotyökalut Kaikissa menetelmissä ja laskennoissa voidaan käyttää kartiotyökaluja. Työkalu voi olla muotojyrsin tai kartiomaisella varrella varustettu tavallinen jyrsin. Työkalukirjasto WorkNC työkalukirjasto sisältää valmiiksi tehtyjä työkalumäärittelyjä. Käyttäjä voi lisätä kirjastoon omia työkalu- ja pidinmäärittelyjään. Samalla työkaluun voidaan liittää työstöteknisiä arvoja, kuten syöttö, karanopeus, toleranssit, ratavälimitta, lähestymisetäisyys ja -tapa. Kirjaston rakenne on avoin ja useilta työkaluvalmistajilta löytyy valmiita tietoja kirjaston sisällöksi. Kirjastosta voi etsiä sopivaa työkalua erilaisin hakuehdoin. Työkalut järjestettynä tietyn parametrin mukaan 17

18 WorkNC rouhintamenetelmiä Menetelmäsarjat Työstömenetelmät ja niiden toteutusjärjestys voidaan tallettaa ja niitä voidaan käyttää uudelleen uuden kappaleen käsittelyssä. Näin säästetään paljon aikaa uuden työn valmistelussa. Tausta-ajo Suuret ja monimutkaiset kappaleet, joiden valmistuminen heti ei ole tarpeellista, voidaan laittaa laskentaan esimerkiksi yö-aikaan. Tausta-ajo voidaan ajoittaa vapaille tietokoneille niiden ollessa muuten käyttämättöminä. Dokumentaatio Täydellinen dokumentointi syntyy muutamalla menuvalinnalla. Dokumentaation ulkoasuun on helppo vaikuttaa. Dokumentit ovat HTML-muotoisia ja siten avattavissa kaikilla www-selaimilla. 18

19 VisuNC VisuNC antaa käyttäjälle mahdollisuuden valita haluamansa värin pinnoille, työstöradoille, rajoitusgeometrialle jne. Nopea poistuvan materiaalin simulointi on olennainen osa VisuNC:n ominaisuuksista. Dynaaminen suurennos, siirtely ja kääntely auttaa käyttäjää näkemään haluamansa kohteet tarkasti. VisuNC sisältää myös työstörataeditorin, jolla voi muokata valmiiksi laskettuja ratoja. Lisäksi VisuNC sisältää rajattoman ei kun (Undo) toiminnon. VisuNC, neljä katselusuuntaa Jyrsinnän simulointi Jyrsintäratojen simulointi on VisuNC:ssä helppokäyttöistä ja erittäin nopeaa. Kappaletta voi dynaamisesti kääntää, kiertää, siirtää ja suurentaa simuloinnin aikana. Kuvassa on esillä käyrämuotoa seuraava jäännösmateriaalin poisto. Kappaleesta voidaan hiiren avulla etsiä halutun kohdan 3D koordinaatteja. Näytöstä voidaan tarvittaessa tallettaa kuvia tiedostoon dokumentointia varten. Jyrsintäradan simulointi WorkNC pähkinänkuoressa: " erittäin luotettavat työstöradat " äärimmäinen tarkkuus " optimaalinen pinnanlaatu " lyhin koneaika " tehokas koneen käyttöaste " uskomattoman nopea laskenta universaalit postprosessorit Windows käyttöliittymä " yksinkertainen käyttää - vain 4 pv. koulutus " yhteensopiva kaikkien 3D CAD/CAM ohjelmien kanssa IGES, VDA-FS, SET, STL ja suorien liittymien kautta: CATIA V4/V5, PRO/E, Unigraphics, EUCLID, ACIS ja Parasolid. 19

20 Järjestelmät ja palvelut yhdeltä ja samalta toimittajalta WorkNC käyttäjien hyödyksi ja iloksi Titakolta löytyy laajeneva ja tarkoituksenmukainen määrä sovelluksia ja palveluita NCohjelmoinnin ja tuotantotietojen hallitsemiseen. WorkNC:n tarkkaan suunnattu järjestelmärakenne antaa tehokkaan työkalun 3D jyrsintään. WorkNC toimii yhteen EXAPT CAM-järjestelmän kanssa. Näin käyttäjälle avautuu mahdollisuus laajentaa järjestelmäänsä sekä toimia omien tarpeidensa ja mahdollisuuksiensa pohjalta. Varmistaaksemme nopean, kattavan ja tuottavan investoinnin tarjoamme erilaisia tukipalveluja, kuten projektin ohjausta, koulutusta ja opastusta. WorkNC tuotteisiin kohdistuvat palvelumme ovat:! projektihallinta! ensikäyttäjien, päivittäjien ja uusien WorkNC sovellusten käyttöönottajien opastus! järjestelmäasennukset! ohjeistaminen ja koulutus! jatkuva hotline -puhelinpalvelu Titako varmistaa nopean, luotettavan ja tehokkaan WorkNC -järjestelmien käytön antamalla:! strategista konsultointia vastuunalaisille johtajille käyttäjäyhtiöissä! asinatuntevaa käyttöönottosuunnitteluun osallistumista! tehokasta tukea jokaisessa käyttöönottovaiheessa! Sescoin henkilöstön laajaa käytännön kokemusta järjestelmien tehokkaan käyttöön ohjaamisessa Palvelumme turvaavat investointisi koettuun ja testattuun WorkNC 3D CAM järjestelmään. WorkNC:n valmistaja SESCOI SAS on perustettu Tänään yhtiö on yli 150 osaajan työpaikka. He ovat keskittyneet mahdollisimman automaattisten valmistusta palvelevien ohjelmistojen kehittämiseen. SESCOI:n päämääränä on tarjota valu-, puristus- ja työkaluteollisuudelle ohjelmistoja, joita on helppo oppia käyttämään. Päämäärinä ovat myös ohjelmistojen poikkeuksellinen luotettavuus, automaattisuus ja toimivuus yleisimmissä työasemissa ja PC-tietokoneissa. Titako Oy Kiviperäntie LEMPÄÄLÄ puh fax internet: WorkNC CAM -systeemi on käytössä yli 80 %:lla kaikista auton valmistajista kautta maailman. Monimutkaiset muotit, puristusmallit ja osien prototyypit - alkaen kannettavista puhelimista ja autojen voimansiirrosta, päätyen leikkikalujen malleihin - työstetään WorkNC:llä. SESCOI tarjoaa asiakkailleen viimeisimmät strategiat ja työstötekniikat, joilla päästäänhyvään kilpailukykyyn CNC työstömarkkinoilla. Tähän SESCOI käyttää uusimpia ohjelmistotyökaluja. SESCOI -yhtymä on saavuttanut valtavan menestyksen ja hyväksynnän WorkNC:llä; automaattiseen pintojen jyrsintään tarkoitetulla ohjelmistolla. WorkNC:tä myydään ja kehitetään yhtymän toimipisteissä USA:ssa, Euroopassa ja Aasiassa. Suora ja jakelijaverkon kautta tapahtunut myynti on tuonut WorkNC:n moneen maahan. WorkNC työpisteitä on yli 6000 ympäri maailman. Sadat Pohjois-Amerikan muotti-, puristus- ja työkaluvalmistajat ovat liittäneet WorkNC:n osaksi NC -ohjelmien tuotantoa. Menestystä on tullut nopeasti, johtuen WorkNC automaattisista työkierroista joiden käyttämiseen kykenee myös aloitteleva työstökoneen käyttäjä. CAD-mallin pohjalta WorkNC:llä syntyvät optimoidut työstöradat muutamassa minuutissa. WorkNC on tunnettu laadustaan, luotettavuudestaan ja helppokäyttöisistä CAM -ominaisuuksistaan.

SURFCAM-ohjelmiston aloitusopas. Copyright Surfware, inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tiedot voivat vaihtua ilman ilmoitusta.

SURFCAM-ohjelmiston aloitusopas. Copyright Surfware, inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tiedot voivat vaihtua ilman ilmoitusta. SURFCAM-ohjelmiston aloitusopas Copyright Surfware, inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tiedot voivat vaihtua ilman ilmoitusta. Ilman Surfware inc:in kirjallista lupaa ei saa kopioida mitään tämän manuaalin

Lisätiedot

Mastercam X5 Wire aloitusopas

Mastercam X5 Wire aloitusopas Wire aloitusopas i mastercam x5 11 Mastercam X5 Wire aloitusopas Tammikuu 2011 12 13 1 15 16 17 18 Varmista, että käytössäsi ovat viimeisimmät tiedot! Tiedot ovat saattaneet muuttua tämän oppaan painamisen

Lisätiedot

Uusi Dell Storage PS6610 -sarja tarjoaa lähes 3,5-kertaisen kapasiteetin ja seitsenkertaisen suorituskyvyn aikaisempiin sukupolviin verrattuna.

Uusi Dell Storage PS6610 -sarja tarjoaa lähes 3,5-kertaisen kapasiteetin ja seitsenkertaisen suorituskyvyn aikaisempiin sukupolviin verrattuna. Delliltä tallennusratkaisuja Uusi Dell Storage PS6610 -sarja tarjoaa lähes 3,5-kertaisen kapasiteetin ja seitsenkertaisen suorituskyvyn aikaisempiin sukupolviin verrattuna. Dell Storage SCv2000 -sarja

Lisätiedot

Tarjouslaskenta (Sähkö)

Tarjouslaskenta (Sähkö) Tarjouslaskenta (Sähkö) Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Tarjouslaskennan perusoletukset...3 1.1 Tarjouslaskennan perusoletukset. Laskennallinen tuntihinta...4 1.1.1

Lisätiedot

Kisakoodarin käsikirja. Antti Laaksonen

Kisakoodarin käsikirja. Antti Laaksonen Kisakoodarin käsikirja Antti Laaksonen 15. huhtikuuta 2015 Sisältö Johdanto iii I Perusasiat 1 1 Kisakoodaus 2 2 Tehokkuus 7 3 Raaka voima 15 4 Järjestäminen 19 5 Binäärihaku 24 6 Joukkorakenteet 28 7

Lisätiedot

1.4 Lukituksen ohjaus 9 1.5 Puhelininfo 9 1.6 Datakatkos 10. 2. Rekisteröinti 11

1.4 Lukituksen ohjaus 9 1.5 Puhelininfo 9 1.6 Datakatkos 10. 2. Rekisteröinti 11 HedSam 1 1. HedSam - kulunvalvonta- / työajanseurantajärjestelmä 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Ohjelmisto 5 1.3 Kortinlukijat 6 1.3.1 Kortti- ja lukupäätyypit 6 1.3.2 Kulunvalvontalukija 7 1.3.3 Koodilukija 7 1.3.4

Lisätiedot

LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012

LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012 LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012 LAATU JA TESTAUS Sivu 1 Sisällysluettelo JULKAISIJA Testauksen osaamisyhteisö (TestausOSY) TOIMITUSKUNTA Jussi Ahonen Marko Lappalainen Antti-Pekka Marjamäki Agnieszka

Lisätiedot

6. Skedulointi eli vuoronnus

6. Skedulointi eli vuoronnus 100 Sulautettu ohjelmointi 6. Skedulointi eli vuoronnus Skeduloinnin eli vuoronnuksen (scheduling) tehtävä voidaan tiivistää kysymykseen, miten seuraavaksi suoritukseen otettava prosessi valitaan. Valintaperusteita

Lisätiedot

Jari Kaarela ROBOTIN ETÄOHJELMOINNIN KÄYTTÖÖNOTON VAIHEET ROBOTISOIDUSSA OHUTLEVYN SÄRMÄYKSESSÄ

Jari Kaarela ROBOTIN ETÄOHJELMOINNIN KÄYTTÖÖNOTON VAIHEET ROBOTISOIDUSSA OHUTLEVYN SÄRMÄYKSESSÄ Jari Kaarela ROBOTIN ETÄOHJELMOINNIN KÄYTTÖÖNOTON VAIHEET ROBOTISOIDUSSA OHUTLEVYN SÄRMÄYKSESSÄ Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen

Lisätiedot

1 Ohjeita käsikirjan lukijalle

1 Ohjeita käsikirjan lukijalle Palkanlaskenta Ohjeita käsikirjan lukijalle 1 PALKANLASKENTA Tämä palkanlaskentakäsikirja sisältää kolme osaa. Lyhyen esittelyn jälkeen on pikaopas, josta saa nopeasti käsityksen ohjelmiston luonteesta

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö SISÄLLYS Sisällys... 2 Kurssiaineiston sisältö... 4 Käyttöjärjestelmän mukauttaminen... 4 Tiedostohallinnan asetukset ja pikakuvakkeet... 4 Ikkunoiden hallinta... 4 Tiedoston

Lisätiedot

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto)

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) Tämä on Wikikirjaston GIMP-kirjan (http://fi.wikibooks.org/wiki/gimp) tulostettava versio. GIMP on avoimeen lähdekoodiin perustuva ilmainen kuvankäsittelyohjelma.

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu 2/93

Sisällysluettelo Sivu 2/93 KÄYTTÖOHJE Ver. 2.0 Sisällysluettelo Sivu 2/93 Sisällysluettelo 1 Alkusanat...6 2 Asennus...7 3 Jaetut asetukset...8 3.1 Yritys...8 3.2 Asiakkaat...9 3.3 Yleiset asetukset...10 3.4 Tarjouslaskenta 1 &

Lisätiedot

From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti. 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.)

From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti. 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.) From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.) Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D) 70201 KUOPIO puh: (017) 255 5023 fax: (017) 255

Lisätiedot

VERTEX G4 ITSEOPISKELUMATERIAALIA. Juho Anttila

VERTEX G4 ITSEOPISKELUMATERIAALIA. Juho Anttila VERTEX G4 ITSEOPISKELUMATERIAALIA Juho Anttila Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Vertex yrityksenä ja ohjelmana 1.2 Opiskelijalisenssi 2. Perusharjoitteita 2.1 Jyrsittävä kappale 2.2 Sorvattava kappale

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Amerikkalaiset sillat älykkäiksi suomalaistekniikalla

Amerikkalaiset sillat älykkäiksi suomalaistekniikalla Amerikkalaiset sillat älykkäiksi suomalaistekniikalla Yhdysvaltojen rapautuvien siltojen modernisointihankkeet avaavat suomalaisille siltarakenteisiin ja siltojen monitorointiin erikoistuneille yrityksille

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

Optical Time Domain Reflectometers

Optical Time Domain Reflectometers Agilent Technologies Optical Time Domain Reflectometers Taskuopas Agilent Technologies Ilmoitukset Tämän oppaan tekijänoikeus kuuluu Agilent Technologies GmbH:lle. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikenlainen

Lisätiedot

KAPPALEIDEN MERKKAUS ROBOTISOIDUSSA TUOTANTOSOLUSSA

KAPPALEIDEN MERKKAUS ROBOTISOIDUSSA TUOTANTOSOLUSSA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 110 TUTKIMUKSIA Tero Reunanen & Sakari Koivunen (toim.) KAPPALEIDEN MERKKAUS ROBOTISOIDUSSA TUOTANTOSOLUSSA Panoste-projektin julkaisu 3/4 Panoste-projektin julkaisut:

Lisätiedot

Published : 2011-12-04 License : GPLv2

Published : 2011-12-04 License : GPLv2 INKSCAPE Published : 2011-12-04 License : GPLv2 Sisällysluettelo JOHDANTO 1 INKSCAPESTA 2 2 SVG 3 ASENNUS 3 ASENNUS WINDOWSIIN 5 PERUSTEET 4 Inkscapen käyttöliittymä 12 5 TIEDOSTOJEN KÄYTTÖ 20 PIKAOPAS

Lisätiedot

Sijaintitiedon käyttö hakukoneissa

Sijaintitiedon käyttö hakukoneissa Sijaintitiedon käyttö hakukoneissa Juha Kuittinen 3.8.2006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Internetsovelluksista suosituimpia ovat erilaiset hakukoneet. Tyypillisesti

Lisätiedot

HP ipaq Trip Guide. For HP ipaq 614 Series Business Navigator ja HP ipaq 914 Series Business Messenger

HP ipaq Trip Guide. For HP ipaq 614 Series Business Navigator ja HP ipaq 914 Series Business Messenger HP ipaq Trip Guide For HP ipaq 614 Series Business Navigator ja HP ipaq 914 Series Business Messenger Huomautus tekijänoikeuksista Tuote ja tämän julkaisun tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

ROBOTIIKKA SISÄLLYSLUETTELO:

ROBOTIIKKA SISÄLLYSLUETTELO: ROBOTIIKKA SISÄLLYSLUETTELO: 1. JOHDANTO JA HISTORIAA...2 2. ROBOTTITYYPIT JA RAKENTEET...5 2.1 Yleistä... 5 2.2 Robottityypit ja rakenteet... 1 2.2.1 Suorakulmaiset robotit... 1 2.2.2 Scara - robotit...

Lisätiedot

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Matti Riikonen 24.8.2006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tämän tutkielman aiheena on kansainvälisen ohjelmiston

Lisätiedot

Oheisessa kuvassa on ArchiCAD-työpöytä sellaisena kuin se. Käyttöliittymä. 1 Mallinnus- ja piirtoikkunoissa liikkuminen

Oheisessa kuvassa on ArchiCAD-työpöytä sellaisena kuin se. Käyttöliittymä. 1 Mallinnus- ja piirtoikkunoissa liikkuminen 11.12.2012 ArchiCAD 16 KO. - 1 Käyttöliittymä Oheisessa kuvassa on ArchiCAD-työpöytä sellaisena kuin se avautuu oletusasetuksilla. Tässä luvussa esitellään kuvassa näkyvien ja lisäksi lukuisten muiden

Lisätiedot

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Myyntireskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Myyntireskontra...3 1.1 Myyntireskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Aloitusohjeita myyntireskontran käyttäjälle...4

Lisätiedot

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 1 Taseri 5.0 Käyttöohje Taseri 5.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f

Lisätiedot

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 62900 ALAJÄRVI 1 / 90 SISÄLLYSLUETTELO: Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Sisäinen tietoliikenne 5 1.2.1 Lähiverkko 5 1.2.2 Lähiverkon laitteet 5 1.2.3 Kaapeloitu lähiverkko (yleisesti ja toteutus)

Lisätiedot