Mittatarkkuutta 3D-mallien työstöön

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mittatarkkuutta 3D-mallien työstöön"

Transkriptio

1 Mittatarkkuutta 3D-mallien työstöön WorkNC CAM-ohjelmisto tarjoaa helppokäyttöisyyttä ja automaattista huipputarkkuutta. Sillä voidaan tuottaa jyrsintä- ja porausohjelmat työvälineiden, muottien, elektrodien sekä mallien työstämiseen.

2 Kilpailukykyä uusimmalla ohjemistoteknologialla Vuonna 1987 nuoret tutkijat perustivat Sescoin. Heidän päämääränään oli kehittää muottien-, mallien- ja työvälineiden ammattimaisille valmistajille työstörataohjelmisto. Nykyisin Sescoilla on toimipisteitä Mãconin pääkonttorin lisäksi Detroitissa, Tokiossa, Birminghamissa, Barcelonassa, Pumessa (Intia) ja Frankfurtissa. Lisäksi lukuisat yhteistyökumppanit ja agentit markkinoivat Sescoin tuotteita. Yli 150 asiantuntijaa palvelee yli kuutta tuhatta asiakasta. WorkNC CAM-järjestelmää käyttää yli 80% kaikista autojen toimittajista koko maailmassa. WorkNC:llä tehdään työstöratoja esimerkiksi kannettavien puhelinten, automaattivaihteiden ja sähköhammasharjojen osiin. Kappaleiden monimutkaisuuden vaihdellessa valtavasti. WorkNC-CAD on WorkNC:n kehittäjien tuote. Se on integroitu osa kokonaisvaltaista CAM/CAD ohjelmistoa. Toisaalta sitä voidaan käyttää erillisenä CAD-sovelluksena 3D mallinnukseen. 2

3 Automaattisuus Työkappaleen monimutkaisuudesta riippumatta käyttäjä valitsee ja määrittelee muutamia parametrejä ja arvoja, kuten työstöradan tyypin, toleranssit, työvarat, käytettävän työkalun jne. WorkNC hoitaa loput työstöradan luonnista täysin automaattisesti, törmäyksettömästi ja luotettavasti. WorkNC pystyy käsittelemään myös sellaiset pintatai tilavuusmallit, joihin on suunnittelun jäljiltä jäänyt epätäsmällisyyksiä tai epäjatkuvuuskohtia. Siksi kyseisten virheiden korjaamiseen ei tarvitse käyttää aikaa. WorkNC näyttää automaattisesti ne kohdat, joihin on jäänyt materiaalia edellisen työkalun jäljiltä. Seuraava pienempi työkalu työstää vain kohdista joissa on jäännösmateriaalia. Nopea WorkNC ratalaskennan pohjaksi voidaan tuoda pinta- tai tilavuusmalli kaikista nykyisin käytössä olevista CAD/CAM järjestelmistä. WorkNC pystyy ottamaan vastaan muototietoa standardeilla IGES-, VDA-FS -liittymillä erittäin luotettavasti. Myös SET, UNISURF ja SPAC muodot ovat tuettuja. Lisäksi ratalaskenta voidaan tehdä optisesti skannatun 3D stereolitografiatiedon (STL) pohjalta. Myös mekaanisesti mitatut pistepilvet voidaan ottaa työstön pohjaksi. Kaikki WorkNC:n ratalaskennat ovat käytettävissä geometrian tuontitavasta riippumatta. Lähes kaikki WorkNC:n työstöradat voidaan optimoida suurnopeustyöstöön (HSC) soveltuviksi. Lastuamisaika lyhenee, koska WorkNC ei lastua ilmassa. Riippumattomuus WorkNC on CAD ohjelmistoista riippumaton. Se toimii yhteen kaikkien CAD -järjestelmien kanssa ja on erinomainen kumppani jo olemassa oleville CAM -järjestelmille. WorkNC toimii yleisimmissä työasemissa ja PC-laitteissa. WorkNC sisältää yleispostprosessorin, jota voidaan helposti käyttää kaikkien yleisimpien CNC -jyrsinkoneiden kanssa. CAD liitynnät - IGES - VDA-FS - UNISURF - SPAC - SET - Stereolitografia (STL) Helppo oppia Lisäliitynnät - CATIA 4 ja 5 - Parasolid - Unigraphics - ACIS - ProEngineer - CADDS 4 ja 5 - Euclid WorkNC:n käyttö on helppo oppia. Normaali peruskoulutus kestää 4 päivää. Ohjelmisto ja ohjekirjat löytyvät monella eri kielellä. Tehokas WorkNC pystyy nopeasti rouhimaan ja viimeistelemään 3D kappaleen riippumatta sen monimutkaisuudesta. Yhtä helposti voidaan käsitellä sekä 100 pinnan että pinnan mallia. Ratalaskennat ottavat huomioon jo poistetun materiaalin. WorkNC optimoi pika- ja työstöliikkeet minimoiden työstöajan. WorkNC:n ratalaskentaan kuuluu myös optimoitu suurnopeustyöstö (HSC). Luonnollisesti myös erikoisratalaskennat, kuten helix -viimeistely, viimeistely 3D-tasaväli radoilla, reunakäyrä viimeistely ja reunakäyrän suuntainen jäännösmateriaalin poisto ovat käytettävissä myös tavallisilla työstökoneilla. 3

4 Aihion määrittely - suorakulmainen kappale - valettu kappale - haluttu CAD-pintamalli - työstöradan laskema - STL-tiedosto tai pistepilvi joko optisen tai mekaanisen digitoinnin jälkeen Rouhinta vakio Z lastuilla - suurnopeusrouhinta (HSC) - käyrämuotoa pitkin tasolla - akselin suuntainen tai halutussa kulmassa - yhdensuuntaisilla tasoilla - nousevilla ja laskevilla radoilla - tasopintojen työstö - pistorouhinta (HVR) Jäännösmateriaalin rouhinta - aihion päivitys edellisen työstön jälkeen - jäännösmateriaalin työstö pienemmällä työkalulla - jyrsintäportaiden työstäminen - taskun jyrsintä - 3D käyrätyöstö (materiaalin poisto kulmista) Tasomaisten alueiden jyrsintä - tasomaisten alueiden valinnan ohjaus - rouhinta- ja viimeistelytyöstö - pysty- ja vaakasuuntaisen työvaran määrittely Viimeistely - kopiojyrsintä haluttuun suuntaan - jyrsintäportaiden työstö (optimointi) - jyrsintä korkeuskäyriä pitkin (optimoitu) - tasoalueiden työstö - työstö 3D ohjauskäyrän muotoa seuraten - spiraali- ja radiaalityöstö - kohtisuorassa ohjauskäyriä pitkin - pistäminen (työstö ylhäältä alas) - nostaminen (työstö alhaalta ylös) - 3D käyrätyöstö (sisäpuoliset säteet) Käyrätyöstö - taskujyrsintä - tangentiaalinen käyrätyöstö - jäännösmateriaalin poisto - kaivertaminen - avartaminen Jäännösmateriaalin viimeistely - työstettävien kohtien valinta käyttämällä referenssityökalua - työstettävien kohtien valinta aihiomallin avulla - kopiojyrsinnällä - vakio Z työstöllä - käyrämuotoa seuraten - halutulla yhdistelmällä, esim. kaltevat alueet vakio Z työstöllä ja tasaiset alueet käyrää seuraten Törmäystarkastelu - valinnainen työkalupitimen geometria (pyörähdyssymmetrinen) - tarvittavan työkalupituuden laskenta - työstöradan jakaminen kahdelle eri työkalupituudelle Kokonaislaatu, osien summa Päämäärät: - korkein työstöjäljen laatu - minimaalinen testausaika - pienin työstökoneaika - matalimmat työkalukustannukset - miehittämätön työstö - nopea ohjelmointiaika - helppokäyttöisyys ja pieni koulutustarve Miten ne saavutetaan: WorkNC:n tehokkaat ratalaskennat, optimoidut liikkeet, minimoidut, paikalliset ulosvetoliikkeet, pehmeät tangentiaaliset aloitusliikkeet, ramppiliikkeet, säteittäiset lähestymiset suljetulle käyrälle ja tangentiaaliset irtiottoliikkeet parantavat työstöjälkeä. WorkNC:llä ohjelmoitaessa pyritään käyttämään suurinta mahdollista työkaluhalkaisijaa, sillä ohjelmisto työstää uudelleen vain ne kohdat, joihin edellisestä työstöstä on jäänyt ainetta. Tuloksena syntyy tilanne, jossa viimeistelyyn jää vakiotyövara. Viimeistelyn ohjelmointi on helppo tehdä muutamalla vaiheella ilman pelkoa, että jokin kohta jäisi työstämättä. Näin arvailutyöstöt jäävät pois. Nyt voi myös käyttää suurinta mahdollista työkalua viimeistelyyn. Vakiolastuväli pitkin työstettyä pintaa antaa yhtenäiset leikkuuolosuhteet ja vakioharjakorkeuden. Näin on helppoa valita myös suurnopeustyöstö sellaisiin kohtiin, joissa se on tehokasta ja mahdollista. Koko ohjelmointiprosessi vie aikaa vain minuutteja kaikkein vaikeimmillakin muodoilla. 4

5 Valuaihio Aihion määrittely Rouhintaa varten aihio voidaan määritellä monella eri tavalla. Aihiomallin tarkoitus on toimia tehokkaiden työstöratojen laskennan pohjana. Työstö tapahtuu aina aineeseen. Ilmassa tai varrella työstäminen vältetään. WorkNC laskee valuaihion kappaleen muodosta, kun sille annetaan valumitta. Jos kappaleessa on vaihteleva valumitta voidaan käyttää 3D digitoinnin tuloksena syntyvää pistepilveä tai STL-mallia. CAD-aihiomalli (vihreä) CAD-malli Aihiomallina voidaan myös käyttää haluttua CAD-mallia. Yleisin syy käyttää CAD-mallia on, että aihio on erittäin monimutkainen. Tai kun valmiiseen kappaleeseen (muotti tai työväline) tehdään jälkeenpäin muutoksia. Kappale ensimmäisen rouhinnan jälkeen Aihio rouhinnan jälkeen Jokaisen työstöradan jälkeen lasketaan uusi aihion muoto. Näin voidaan nähdä missä työstettävää materiaalia on vielä jäljellä. WorkNC tunnistaa aihio- ja kappalemallin erosta, voidaanko tangentiaalista lähestymistä käyttää. Samoin WorkNC päättelee, pitääkö taskuamisessa käyttää ramppia aineeseen ajamisessa. Myös väistöliikkeiden laskenta ottaa aihion huomioon. Kappale jäännösmateriaalin poiston jälkeen Saman suuruinen työvara Käyttämällä oikeita työstöratoja saavutetaan lyhyellä työstöajalla kappaleeseen yhtä suuri työvara kaikkiin suuntiin. Tasasuuruinen työvara on perusvaatimus suurnopeusviimeistelyn käyttämiselle (HSC). 5

6 Rouhinta Z-vakio Rouhinta Z-vakio Rouhinta Z-vakio on yksi tason suuntaisista työkierroista. Työstö tapahtuu muotoa seuraten ulkoa sisäänpäin. Työstöradan kulmat on pyöristetty ja työstö tapahtuu myötäjyrsintänä. Irtiottoja tapahtuu vain niissä kohdissa, joissa väistö on välttämätöntä. Irtiottojen korkeus riippuu kappale- ja aihiogeometriasta. Toisin sanoen irtiotot ovat vain niin korkeita kuin on välttämätöntä. Aihiomalli rouhinnan jälkeen Aihiomalli rouhinnan jälkeen Vihreistä viivoista koostuva verkko näyttää millainen aihion muoto on ensimmäisen rouhinnan jälkeen. Tämä aihiomalli kertoo seuraavalle työkierrolle missä materiaalia on vielä jäljellä. Jäännösmateriaalin rouhinta, akselin suunnassa Aihiomallin rouhinta Kappale- ja aihiomallien avulla WorkNC osaa laskea missä ainetta on vielä jäljellä, missä kaari- ja tangentiaalista lähestymistä voi käyttää sekä missä ainetta on taskussa. Jos ainetta on taskussa pitää aineeseen menoon käyttää ramppiliikkeitä. Kaikkien liikkeiden kulmat on pyöristetty ja työstö tapahtuu myötäjyrsintänä. Tasopintojen rouhinta ja viimeistely Tasopintojen työstö Kappaleissa, jotka sisältävät tasopintoja käytetään tasojyrsintä työkiertoa. Sillä tehdään rouhinta vakio työvaralle tai tarvittaessa viimeistellään pinnat. Viimeistelyssä voidaan käyttää joko varsi- tai toroidijyrsintä. 6

7 HSC rouhinta, spiraaliavauksella HSC rouhinta, kovatyöstö Vakio lastuvirta, ainoastaan pyöreitä liikkeitä, jatkuva myötäjyrsintä. Koko terän levyistä työstöä ei tapahdu. Tuloksena optimoitu ja lyhin työstörata, jolloin miehittämätön työstö on mahdollista. Automaattinen syöttönopeuden pienennys lastutilavuuden kasvaessa. Koko terän työstö vältetään käyttämällä spiraalirataa, kun muotoa avataan. Sitä tarvitaan lähinnä työstettäessä kovia materiaaleja. HSC työstö, alatasoliikkeillä HSC työstö alatasoliikkeillä Tässä menetelmässä koko terällä työstäminen vältetään käyttämällä lähellä kappaleen muotoa pienempiä Z-suunnan lastuvahvuuksia. Näin saavutetaan vakio lastuvirta myös kappaleen lähellä. Pistojyrsintä Pistojyrsintä (HVR) HVR työstö on erittäin tehokas tapa poistaa materiaalia. Se on käyttökelpoinen kappaleissa, joissa poistettavaa ainetta on paljon työkalun akselin suunnassa. Menetelmässä työkaluun kohdistuvat sivuttaisvoimat ovat minimaaliset. Menetelmällä ei voida työstää suoraan umpiaineeseen. INGERSOLL valmistaa menetelmään sopivia työkaluja. Nouseva rouhinta Nouseva rouhinta Tämä menetelmä sopii hyvin työkaluille, joissa on paljon sivuleikkuuta. Esimerkiksi Siilijyrsin on tässä omimmillaan. Työstö tapahtuu alhaalta ylöspäin. Irtiotto- ja väistöliikkeet tapahtuvat aineen ulkopuolella. Lähestymisliikkeet tapahtuvat aineen ulkopuolella tai syvimmässä kohdassa. 7

8 Kopioviimeistely Kopioviimeistely Kopioviimeistely on perinteinen viimeistelymenetelmä. Tämä menetelmä on myös HSC yhteensopiva, kun käytetään tangentiaalisia ja kaarevia liikkeitä lähestymis-, irtiotto- ja väistöliikkeissä. Tätä menetelmää käytetään usein viimeisenä työstöratana. Tällöin konevirheet ja työkalun kuluminen on helposti huomattavissa. Jyrsintäportaiden optimointi/silottaminen Optimointi/Silottaminen Kopioviimeistely jättää helposti työstöjälkeen portaita jyrkillä pinnoilla. Siksi kopiojyrsintä usein toistetaan 45 ja 135 asteen kulmissa. WorkNC havaitsee tällaiset porrasalueet ja työstää ne 90 asteen kulmassa alkuperäiseen kopiojyrsintärataan nähden. Tämä rata voidaan ajaa ennen varsinaista kopiorataa, jotta kriittiset kohdat tulisi työstettyä kunnolla. Säteittäinen viimeistely Säteittäinen jyrsintä Säteittäinen jyrsintä voidaan määritellä joko edestakaisesti (siksak) tai ylösnostavasti toimivaksi. Valintaa ohjaavat valmistusmenetelmän tai materiaalin vaatimukset. Spiraaliviimeistely Spiraaliviimeistely Kaksiulotteinen spiraalirata projisoidaan työstettävän muodon pintaan. Tämän seurauksena syntyy jatkuva työstörata, ilman irtiottoliikkeitä. Kannattaa käyttää vain laakeilla muodoilla, joissa ei ole nystyjä tai upotuksia. 8

9 Z-vakio -viimeistely Z-vakio -viimeistely Tämä viimeistelytapa on erittäin tehokas jyrkillä pinnoilla. Lähestyminen voi olla tangentiaalinen kaarta pitkin, normaali pintaa kohden tai ramppia pitkin. Ainoastaan käyttäjän valitsemaa kulmaa jyrkemmät osat työstetään. Menetelmä antaa hyvän ja tasaisen pinnanlaadun. Optimointu Z-vakio -viimeistely Optimoitu Z-vakio -viimeistely On laajennettu laakeiden muotojen työstötapa. Se toimii Z-vakio -viimeistelyn täydentäjänä. Halutun jyrkkyyskulman antamalla pääsee vaikuttamaan työstöalueen valintaan. Jatkuvan syöttöliikkeen aikaan saamiseksi kannattaa sisäkulmat pyöristää. Näin päästään eroon pysähdysten aiheuttamista koloista. Optimoitu Z-vakio 3D käyrä Optimoitu Z-vakio 3D käyrä Käyrämuotoa seuraava työstö laakeille pinnoille. Työstettävän alueen valinta ja käyrien määrittely tapahtuu automaattisesti. Avaruudellinen muodon seuraaminen ja vakio lastuväli antaa ideaalisen lopputuloksen koko työstettävällä alueella. Menetelmän etuja ovat: jatkuva aineen poisto, tasainen pinnankarheus ja tasainen lastuvirta. Optimoitu Z-vakio 3D käyrä ilman tasoja Optimoitu Z-vakio 3D käyrä, ei tasoja Kun halutaan tehdä Z-vakio työstöradan täydentäminen, se voidaan toteuttaa myös ilman täysin tasomaisten pintojen työstöä. Yleensä tasopinnat työstetään tasojyrsimellä ja niiden työstö esimerkiksi palloterällä on tehotonta. Tasopintojen valinta tapahtuu automaattisesti. 9

10 3D ohjauskäyrä, 3D vakiolastuväli 3D ohjauskäyrä, 3D vakiolastuväli Avaruudellinen vakiolastuväli on tämän menetelmän paras ominaisuus. Antamalla yhden tai useampia käyriä voi saada aikaan tilanteen, jossa vakiolastuväli säilyy yli koko kappaleen. Näin saadaan aikaan myös vakio harjakorkeuden lisäksi tasainen lastuvirta. Useita 3D ohjauskäyriä Useita 3D ohjauskäyriä Valitsemalla mallista useita pintojen reunoja ohjauskäyriksi voi vaikuttaa pinnan laadun lisäksi työstöjälkien suuntiin. Tällä tavalla voidaan vähentää esimerkiksi kappaleen ulkonäöllisistä syistä johtuvaa jälkikäsittelyn tarvetta. Viimeistely kahden käyrän välissä Viimeistely kahden käyrän välissä Tässä menetelmässä voidaan työstettävä alue rajata kahdella käyrällä. Työstö tapahtuu joko käyrien suunnassa tai niitä vasten kohtisuorassa. Työstö käyrää pitkin Työstö käyrää pitkin Työstörata seuraa haluttua käyrää. Käyrä projisoidaan kappalemallin pinnalle. Työstö tapahtuu joko käyrän suuntaisesti tai sitä vasten kohtisuorassa. Menetelmää voidaan käyttää kaiverrukseen, jos työstö tehdään vain käyrää seuraten. 10

11 Jäännösmateriaali viimeistelyn jälkeen Jäännösmateriaali viimeistelyn jälkeeni Jäännösmateriaalin poisto pienemmällä työkalulla tapahtuu automaattisesti. Jäännösmateriaalin alueet voidaan määritellä joko aihiomallin tai referenssityökalun avulla. Kuvassa jäännösmateriaalin sijainti on esitetty vihreällä verkkomallilla. Jäännösmateriaalin poisto käyriä seuraten Käyrien mukainen työstö Jäännösmateriaali poistetaan ulkoa sisäänpäin ja ylhäältä alaspäin. Rataväli säilyy koko ajan vakiona. Jäännösmateriaalin poisto Z-vakio Jäännösmateriaalin poisto Z-vakio Jyrkissä kohdissa työstetään vakio Z mitalla ja pystyja laaka-alueiden rajapinnassa työstöradat menevät hieman päällekkäin. Kynäseuranta Kynäseuranta (pencil trace) Kynäseurannassa WorkNC etsii ne kohdat, joissa valittu työkalu on työstön aikana kosketuksissa kappaleeseen kahdesta kohdasta. Menetelmällä voi viimeistellä pyöristys- ja nurkkakohdat. Jyrkät alueet voi työstää joko nousevasti tai laskevasti. 11

12 Tangentiaalinen, kaareva lähestyminen Lähestyminen ja irtiotto Tangentiaalinen irtiotto ja lähestyminen tehdään aina suuremmalla nopeudella kuin työstäminen. Siten vältetään työkalun osuminen materiaaliin tai kappaleeseen väistön aikana. Radan lopussa työkalu ajetaan tarvittavan etäisyyden päähän aineesta ja nostetaan tangentiaalisesti. Sen jälkeen työkalu siirretään avaruudellista kaarevaa rataa pitkin seuraavan radan alkupisteeseen. Paikallinen siirtyminen lastulta toiselle Ajan säästöä ilman ylösvetoa Avoimissa kohdissa, kuten tässä kulmassa, lähestymis- ja irtiottoliikkeet yhdistetään toisiinsa ideaalisella tavalla. Suorat ylösvedot Ylösvetojen pyöristäminen Ylösvetoliikkeiden pyöristäminen Ylösveto- ja pikaliikkeet voidaan tarvittaessa pyöristää. Tällöin voidaan nopeilla koneilla lisätä pikaliikenopeutta ilman äkkinäisiä jarrutus- ja kiihdytysliikkeitä. Kuvassa irtiotto- ja lähestymisliikkeet ovat oranssisia ja pikaliikkeet punaisia. Suorat ylösvedot Ylösvedot ja pikaliikkeet voidaan vaihtoehtoisesti toteuttaa myös lyhintä reittiä pitkin. Tämä lyhentää entisestään koneaikaa. Tätä tapaa suositellaan käytettäväksi uusimmilla ohjauksilla, jolloin sen käyttö on turvallista.. 12

13 Tangentiaalisena käyrää seuraten Käyrätyöstöt WorkNC sisältää useita menetelmiä 2D ja 3D käyrien työstämiseen. Kaivertamisen, profiilijyrsinnän tangentiaalisena, jäännösmateriaalin poiston ja taskujen jyrsinnän ohjelmointi on äärimmäisen helppoa. Lähestymistavan valinta Syvyysmäärittelyt Työstö tapahtuu vakio Z mitassa, käyrää seuraten tai työkalu voi lähestyä käyrää askelittain joko ylä- tai alapuolelta Z- suunnassa. Jäännösmateriaalin poisto Käyrä jäännösmateriaalin poistossa Jäännösmateriaalin poistossa WorkNC etsii automaattisesti ne alueet, joissa materiaalia on jäljellä. Tällaisia ovat esimerkiksi kulmaukset, joihin edellinen työkalu ei ole yltänyt. Ainoastaan nämä alueet työstetään. Käyrätyöstö useammalla lastulla Käyrätyöstö, ura Tässä tapauksessa lopullista muotoa lähestytään edestakaisilla radoilla, joiden välissä syvyyttä lisätään. Tätä menetelmää käytetään esimerkiksi valmistajan nimen tai logon kaivertamiseen. 13

14 3 + 2 akselinen työstö WorkNC sallii työstösuunnan vapaan valitsemisen. Työstösuunnan valinta on äärimmäisen helppoa. Suunnan valitseminen johtaa automaattisesti sopivien NC-lauseiden tulostumiseen, esimerkiksi kulmapään kulmien. Näin esimerkiksi takaleikkuisten kohtien käsittely tai lyhyempien työkalujen käyttö korkeissa kappaleissa on yksinkertaista. Lähestymistavan valinta Käänteisvalmistusta WorkNC:tä voidaan käyttää käänteisvalmistukseen tai pikamallinnukseen STL-mallin pohjalta. Mekaanisen digitoinnin tuloksena syntyneestä datasta voidaan muodostaa ns. nollapinta. Näiden muotojen jyrsintään voidaan käyttää kaikkia WorkNC:n työstömenetelmiä. Siiven STL-pintamalli 14

15 Työkalupitimet WorkNC tekee käyttäjän halutessa törmäystarkastelun pitimelle. Pitimen voi itse määritellä yksinkertaisen ikkunan kautta. Pitimet talletetaan pidinkirjastoon, josta niitä on tarvittaessa helppo kutsua. Pidinlaskennan ohjausikkuna Pitimen törmäyslaskenta Tärkein tulos pitimen törmäyslaskennasta on lyhimmän törmäysvapaan työkalun asetuspituuden arvo. Ao. pituuteen vaikuttaa tietysti myös pitimen muoto. Törmäysvapaa osa työstöradasta Törmäyksetön alue Jos työstön aikana tapahtuu törmäys, WorkNC jakaa työstöradan kahteen tai useampaan osaan: törmäyksettömät ja törmäävät. Nämä osat voidaan sitten työstää erilaisilla työkalu + pidin yhdistelmillä. Työstöradan se osa, jossa törmätään Törmäyksellinen alue Sellaiset alueet, joiden työstäminen normaaleilla työkalu + pidin yhdistelmillä ei onnistu ilman törmäystä, hoidellaan yleensä 3+2 akselisesti. Toinen tapa on käyttää pidempiä työkaluja, joka helposti johtaa alempiin työstöarvoihin. 15

16 Työstöratojen järjestys Kerran määriteltyä työkiertoa voidaan käyttää uudelleen. Työkierto voidaan määritellä joko noutamalla kirjastosta valmis määrittely pohjaksi tai tekemällä uusi määrittely. Pohjaksi voi hakea vaikka jonkin aiemmin tehdyn kappaleen työkierrot. Jos kappalegeometria muuttuu, muutoksen hoitamiseksi riittää minimissään, että luetaan sisään uusi kappalegeometria ja käynnistetään laskennat uudelleen. Tällöin muutosten hoitaminen vaatii minimimäärän työtä. Viereisessä kuvassa on WorkNC:n päävalikko. Siinä näkyvät selvästi toteutusjärjestyksessä kaikki työvaiheet ja niissä käytetyt työkalut. Esimerkiksi: rouhinnat, välilastut ja viimeistelyt sekä jäännösmateriaalin poistot. Myös postprosessoinnin tila ja mahdolliset virhetilanteet näkyvät listassa. WorkNC pääikkuna Työstömenetelmän parametrit Yksinkertainen ja käyttäjäystävällinen valikko antaa käyttäjälle mahdollisuuden vaikuttaa työstön tapahtumiin. Virheellinen syöte johtaa välittömään palautteeseen. Valikosta ei pääse eteenpäin, jos siinä on syötevirhe. Useisiin parametreihin WorkNC laskee kohtuullisen järkevän alkuarvon, joka johtaa keskimäärin hyvään lopputulokseen. Esimerkiksi toleranssin suhde työvaraan ja rataväliin on WorkNC:n tiedossa ja näin se kykenee ilmoittamaan virheellisistä syötteistä. Työstöradan se osa, jossa törmätään 16

17 WorkNC rouhintamenetelmiä Jyrsintäradat Kaikki menetelmät on jaoteltu loogisesti ja selkeästi, rouhinta-, viimeistely- ja erikoismenetelmiin. Näin vaikeankin kappaleen työstöjen määrittely on muutamien minuuttien asia. Kartiotyökalut Kaikissa menetelmissä ja laskennoissa voidaan käyttää kartiotyökaluja. Työkalu voi olla muotojyrsin tai kartiomaisella varrella varustettu tavallinen jyrsin. Työkalukirjasto WorkNC työkalukirjasto sisältää valmiiksi tehtyjä työkalumäärittelyjä. Käyttäjä voi lisätä kirjastoon omia työkalu- ja pidinmäärittelyjään. Samalla työkaluun voidaan liittää työstöteknisiä arvoja, kuten syöttö, karanopeus, toleranssit, ratavälimitta, lähestymisetäisyys ja -tapa. Kirjaston rakenne on avoin ja useilta työkaluvalmistajilta löytyy valmiita tietoja kirjaston sisällöksi. Kirjastosta voi etsiä sopivaa työkalua erilaisin hakuehdoin. Työkalut järjestettynä tietyn parametrin mukaan 17

18 WorkNC rouhintamenetelmiä Menetelmäsarjat Työstömenetelmät ja niiden toteutusjärjestys voidaan tallettaa ja niitä voidaan käyttää uudelleen uuden kappaleen käsittelyssä. Näin säästetään paljon aikaa uuden työn valmistelussa. Tausta-ajo Suuret ja monimutkaiset kappaleet, joiden valmistuminen heti ei ole tarpeellista, voidaan laittaa laskentaan esimerkiksi yö-aikaan. Tausta-ajo voidaan ajoittaa vapaille tietokoneille niiden ollessa muuten käyttämättöminä. Dokumentaatio Täydellinen dokumentointi syntyy muutamalla menuvalinnalla. Dokumentaation ulkoasuun on helppo vaikuttaa. Dokumentit ovat HTML-muotoisia ja siten avattavissa kaikilla www-selaimilla. 18

19 VisuNC VisuNC antaa käyttäjälle mahdollisuuden valita haluamansa värin pinnoille, työstöradoille, rajoitusgeometrialle jne. Nopea poistuvan materiaalin simulointi on olennainen osa VisuNC:n ominaisuuksista. Dynaaminen suurennos, siirtely ja kääntely auttaa käyttäjää näkemään haluamansa kohteet tarkasti. VisuNC sisältää myös työstörataeditorin, jolla voi muokata valmiiksi laskettuja ratoja. Lisäksi VisuNC sisältää rajattoman ei kun (Undo) toiminnon. VisuNC, neljä katselusuuntaa Jyrsinnän simulointi Jyrsintäratojen simulointi on VisuNC:ssä helppokäyttöistä ja erittäin nopeaa. Kappaletta voi dynaamisesti kääntää, kiertää, siirtää ja suurentaa simuloinnin aikana. Kuvassa on esillä käyrämuotoa seuraava jäännösmateriaalin poisto. Kappaleesta voidaan hiiren avulla etsiä halutun kohdan 3D koordinaatteja. Näytöstä voidaan tarvittaessa tallettaa kuvia tiedostoon dokumentointia varten. Jyrsintäradan simulointi WorkNC pähkinänkuoressa: " erittäin luotettavat työstöradat " äärimmäinen tarkkuus " optimaalinen pinnanlaatu " lyhin koneaika " tehokas koneen käyttöaste " uskomattoman nopea laskenta universaalit postprosessorit Windows käyttöliittymä " yksinkertainen käyttää - vain 4 pv. koulutus " yhteensopiva kaikkien 3D CAD/CAM ohjelmien kanssa IGES, VDA-FS, SET, STL ja suorien liittymien kautta: CATIA V4/V5, PRO/E, Unigraphics, EUCLID, ACIS ja Parasolid. 19

20 Järjestelmät ja palvelut yhdeltä ja samalta toimittajalta WorkNC käyttäjien hyödyksi ja iloksi Titakolta löytyy laajeneva ja tarkoituksenmukainen määrä sovelluksia ja palveluita NCohjelmoinnin ja tuotantotietojen hallitsemiseen. WorkNC:n tarkkaan suunnattu järjestelmärakenne antaa tehokkaan työkalun 3D jyrsintään. WorkNC toimii yhteen EXAPT CAM-järjestelmän kanssa. Näin käyttäjälle avautuu mahdollisuus laajentaa järjestelmäänsä sekä toimia omien tarpeidensa ja mahdollisuuksiensa pohjalta. Varmistaaksemme nopean, kattavan ja tuottavan investoinnin tarjoamme erilaisia tukipalveluja, kuten projektin ohjausta, koulutusta ja opastusta. WorkNC tuotteisiin kohdistuvat palvelumme ovat:! projektihallinta! ensikäyttäjien, päivittäjien ja uusien WorkNC sovellusten käyttöönottajien opastus! järjestelmäasennukset! ohjeistaminen ja koulutus! jatkuva hotline -puhelinpalvelu Titako varmistaa nopean, luotettavan ja tehokkaan WorkNC -järjestelmien käytön antamalla:! strategista konsultointia vastuunalaisille johtajille käyttäjäyhtiöissä! asinatuntevaa käyttöönottosuunnitteluun osallistumista! tehokasta tukea jokaisessa käyttöönottovaiheessa! Sescoin henkilöstön laajaa käytännön kokemusta järjestelmien tehokkaan käyttöön ohjaamisessa Palvelumme turvaavat investointisi koettuun ja testattuun WorkNC 3D CAM järjestelmään. WorkNC:n valmistaja SESCOI SAS on perustettu Tänään yhtiö on yli 150 osaajan työpaikka. He ovat keskittyneet mahdollisimman automaattisten valmistusta palvelevien ohjelmistojen kehittämiseen. SESCOI:n päämääränä on tarjota valu-, puristus- ja työkaluteollisuudelle ohjelmistoja, joita on helppo oppia käyttämään. Päämäärinä ovat myös ohjelmistojen poikkeuksellinen luotettavuus, automaattisuus ja toimivuus yleisimmissä työasemissa ja PC-tietokoneissa. Titako Oy Kiviperäntie LEMPÄÄLÄ puh fax internet: WorkNC CAM -systeemi on käytössä yli 80 %:lla kaikista auton valmistajista kautta maailman. Monimutkaiset muotit, puristusmallit ja osien prototyypit - alkaen kannettavista puhelimista ja autojen voimansiirrosta, päätyen leikkikalujen malleihin - työstetään WorkNC:llä. SESCOI tarjoaa asiakkailleen viimeisimmät strategiat ja työstötekniikat, joilla päästäänhyvään kilpailukykyyn CNC työstömarkkinoilla. Tähän SESCOI käyttää uusimpia ohjelmistotyökaluja. SESCOI -yhtymä on saavuttanut valtavan menestyksen ja hyväksynnän WorkNC:llä; automaattiseen pintojen jyrsintään tarkoitetulla ohjelmistolla. WorkNC:tä myydään ja kehitetään yhtymän toimipisteissä USA:ssa, Euroopassa ja Aasiassa. Suora ja jakelijaverkon kautta tapahtunut myynti on tuonut WorkNC:n moneen maahan. WorkNC työpisteitä on yli 6000 ympäri maailman. Sadat Pohjois-Amerikan muotti-, puristus- ja työkaluvalmistajat ovat liittäneet WorkNC:n osaksi NC -ohjelmien tuotantoa. Menestystä on tullut nopeasti, johtuen WorkNC automaattisista työkierroista joiden käyttämiseen kykenee myös aloitteleva työstökoneen käyttäjä. CAD-mallin pohjalta WorkNC:llä syntyvät optimoidut työstöradat muutamassa minuutissa. WorkNC on tunnettu laadustaan, luotettavuudestaan ja helppokäyttöisistä CAM -ominaisuuksistaan.

Mitä Uutta - SURFCAM V5.1 Sisällysluettelo

Mitä Uutta - SURFCAM V5.1 Sisällysluettelo VER CAD/CAM Software with world class precision and control... Mitä uutta Mitä Uutta - SURFCAM V5.1 Sisällysluettelo 1) Parannettu muistinhallinta 32 ja 64 bitin järjestelmissä 3 2) Konesimulointi Optio

Lisätiedot

Perusteet 5, pintamallinnus

Perusteet 5, pintamallinnus Perusteet 5, pintamallinnus Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_4.pdf (Sama piirustus kuin harjoituksessa basic_4). Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja

Lisätiedot

CoroMill 390 Varsijyrsimet teräkoolla 07 Teräslaatu GC1130

CoroMill 390 Varsijyrsimet teräkoolla 07 Teräslaatu GC1130 CoroMill 390 Varsijyrsimet teräkoolla 07 Teräslaatu GC1130 Uudet, halkaisijaltaan pienet varsijyrsimet teräkoolla 07 tuovat CoroMill 390 -jyrsimen hyväksi todetun suorituskyvyn tarjolle töihin, joissa

Lisätiedot

LaserQC mittauksia laserin nopeudella

LaserQC mittauksia laserin nopeudella LaserQC mittauksia laserin nopeudella 1/6 prosessi LaserQ mittaustulokset 20 sekunnissa! 2D-aihioiden mittojen manuaalinen tarkastus ja muistiinmerkintä on aikaa vievä prosessi. Lisäksi virheiden mahdollisuus

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2

Lisätiedot

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut 2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut Shortcut Menut Shortcut menut voidaan aktivoida seuraavista paikoista. Shortcut menun sisältö riippuu siitä, mistä se aktivoidaan. 1. Shortcut menu suunnitellusta linjasta

Lisätiedot

TAMK Ohjelmistotekniikka G Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Herkko Noponen Osmo Someroja. Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta

TAMK Ohjelmistotekniikka G Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Herkko Noponen Osmo Someroja. Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta TAMK Ohjelmistotekniikka G-04237 Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta TAMK Karttasovellus Kartta Sivu 2/8 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. VAATIMUSMÄÄRITTELY...

Lisätiedot

TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari

TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari Perkkoonkatu 5 Puh. 010 420 72 72 www.keyway.fi 33850 Tampere Fax. 010 420 72 77 palvelu@keyway.fi TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari Malli Työpituus Kokonaispituus Standardi mm mm

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Kuva 2. Lankasahauksen periaate.

Kuva 2. Lankasahauksen periaate. Lankasahaus Tampereen teknillinen yliopisto Tuula Höök Lankasahaus perustuu samaan periaatteeseen kuin uppokipinätyöstökin. Kaikissa kipinätyöstömenetelmissä työstötapahtuman peruselementit ovat kipinätyöstöneste,

Lisätiedot

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu.

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu. 1 Investointien hallinta ja poistot Investointien (esimerkiksi koneet ja laitteet, maa-alueet ja kiinteistöt) hallinta Odoo kirjanpidossa tehdään "Omaisuuden hallinta" moduulin alaisuudessa. Siellä voidaan

Lisätiedot

Perusteet 6, lisää pintamallinnusta

Perusteet 6, lisää pintamallinnusta Perusteet 6, lisää pintamallinnusta Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_6_1.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja mallinna kappale pääasiassa pintamallinnustyökaluin.

Lisätiedot

kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto

kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Metallisen kestomuottikappaleen suunnittelua 1, kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae kokoonpano start_assembly_1_x.sldasm. Tehtävänäsi on suunnitella kansi alueille, jotka on

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

STELLARIUM KÄYTTÖOHJE

STELLARIUM KÄYTTÖOHJE Järjestelmävaatimukset: Windows (XP, Vista, 7) DirectX 9.x ja uusin ServicePack tai MacOS X 10.3.x (tai suurempi), 3D-grafi ikkkortti ja OpenGL-tuki, min. 512 MB RAM, 1 GB vapaata levytilaa. ASENNUS Asennus

Lisätiedot

463059S TIETOKONEAVUSTEINEN VALMISTUS 4 op / 2,5 ov

463059S TIETOKONEAVUSTEINEN VALMISTUS 4 op / 2,5 ov OULUN YLIOPISTO Konetekniikan osasto Jussi A. Karjalainen 13.12.2008 463059S TIETOKONEAVUSTEINEN VALMISTUS 4 op / 2,5 ov Tentti 1. Selosta lyhyesti, mitä tarkoittaa (kukin alakohta 1 piste) a) lasersintraus

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2 4. KÄYTÖN ALOITTAMINEN...3

Lisätiedot

Yhteensopiva ja stabiili. Käsitteellistää suunnittelun. Parempi kuin koskaan aiemmin. Yksityiskohtien tarkka kuvaus. Saumaton kommunikaatio

Yhteensopiva ja stabiili. Käsitteellistää suunnittelun. Parempi kuin koskaan aiemmin. Yksityiskohtien tarkka kuvaus. Saumaton kommunikaatio ZWCAD 2012 ESITTELY Yhteensopiva ja stabiili Parempi kuin koskaan aiemmin Käsitteellistää suunnittelun Yksityiskohtien tarkka kuvaus Saumaton kommunikaatio ZWCAD -ohjelmointi Yhteensopiva ja stabiili Ylivertainen

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara

Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset 15.7. 14.11.2014 Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara Avaintulokset 2500 2000 Ylös vaellus pituusluokittain: 1500 1000 500 0 35-45 cm 45-60 cm 60-70 cm >70 cm 120

Lisätiedot

QuarkXPress ohjelman uudet ominaisuudet

QuarkXPress ohjelman uudet ominaisuudet QuarkXPress 10.1 -ohjelman uudet ominaisuudet SISÄLTÖ Sisältö QuarkXPress 10.1:n uudet ominaisuudet...3 Uudet ominaisuudet...4 Dynaamiset apuviivat...4 Huomautukset...4 Kirjat...4 Redline-toiminto...4

Lisätiedot

2016/06/21 13:27 1/10 Laskentatavat

2016/06/21 13:27 1/10 Laskentatavat 2016/06/21 13:27 1/10 Laskentatavat Laskentatavat Yleistä - vaakageometrian suunnittelusta Paalu Ensimmäinen paalu Ensimmäisen paalun tartuntapiste asetetaan automaattisesti 0.0:aan. Tämä voidaan muuttaa

Lisätiedot

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi WINDOWS 10 -kurssi petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi Yleistä kurssista Keskiviikkoisin 9.9. 30.9. (15 oppituntia) 16:45 20:00 (viimeinen kerta 16:45 19:15) Puolivälissä 15 minuutin kahvitauko Materiaali

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

Rexroth Engineering Työkalumme tehokkaaseen suunnitteluun ja järjestelmien optimointiin

Rexroth Engineering Työkalumme tehokkaaseen suunnitteluun ja järjestelmien optimointiin Rexroth Engineering Työkalumme tehokkaaseen suunnitteluun ja järjestelmien optimointiin Rexroth Engineering Rexroth tarjoaa kattavan valikoiman työkaluja suunnitteluun, tuote- ja teknologiavalintaan, mitoitukseen,

Lisätiedot

Ecom hinnastopalvelu, Sähköala merkistä tunnistat uudet ominaisuudet

Ecom hinnastopalvelu, Sähköala merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Ecom hinnastopalvelu, Sähköala 2013 2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Ohjeita käsikirjan lukijalle Käsikirjan avulla Ecom tulee tutuksi ja ohjelmaa oppii käyttämään monipuolisemmin. Kaikkien

Lisätiedot

Pintamallinnus 1: Pursotettuja pintoja

Pintamallinnus 1: Pursotettuja pintoja Tampereen ammattiopisto - CAD perusharjoitukset - Tuula Höök Pintamallinnus 1: Pursotettuja pintoja Harjoitusten yleisohje Tutki mallinnettavan kappaleen mittapiirrosta. Valitse mittapiirroksen alla olevasta

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

Solmu 3/2001 Solmu 3/2001. Kevään 2001 ylioppilaskirjoitusten pitkän matematiikan kokeessa oli seuraava tehtävä:

Solmu 3/2001 Solmu 3/2001. Kevään 2001 ylioppilaskirjoitusten pitkän matematiikan kokeessa oli seuraava tehtävä: Frégier n lause Simo K. Kivelä Kevään 2001 ylioppilaskirjoitusten pitkän matematiikan kokeessa oli seuraava tehtävä: Suorakulmaisen kolmion kaikki kärjet sijaitsevat paraabelilla y = x 2 ; suoran kulman

Lisätiedot

Moniakseliratojen harjoituskirja 2. Helmikuu 2015

Moniakseliratojen harjoituskirja 2. Helmikuu 2015 Moniakseliratojen harjoituskirja 2 Helmikuu 2015 Mastercam X8 Moniakseliset työstöradat - osa 2 KÄYTTÖEHDOT Päivämäärä: Helmikuu 2015 Copyright 2015 CNC Software, Inc. Zenex Computing Oy. Ohjelmisto: Mastercam

Lisätiedot

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON Moderni IP-pohjainen turvallisuuden hallintajärjestelmä TIMECON UNISON mahdollistaa joustavuudellaan sekä helppokäyttöisyydellään organisaatioille

Lisätiedot

Kun lastuamisnesteestä tulee nestemäinen työkalu. Sitoumuksemme

Kun lastuamisnesteestä tulee nestemäinen työkalu. Sitoumuksemme Kun lastuamisnesteestä tulee nestemäinen työkalu. Sitoumuksemme Blaser Liquid Tool enemmän kuin pelkkä lastuamisneste. Tuottavuus, kustannustehokkuus ja koneistuslaatu ovat tekijöitä, jotka riippuvat merkittävästi

Lisätiedot

Muovikierteen suunnittelu

Muovikierteen suunnittelu Muovikierteen suunnittelu Tampereen teknillinen yliopisto Tuula Höök Hae aloitusmalli start_thread_2.sldprt. Mallinna kappaleeseen sisä ja ulkopuoliset metriset kierteet. Muotoile kierteiden päät pyöreiksi.

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 8 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO Sähköposti: jouni.laaksonen@olfellows.fi www.olfellows.fi olfellows

Lisätiedot

Kyvyt.fi eportfolion luominen

Kyvyt.fi eportfolion luominen Kyvyt.fi eportfolion luominen Portfolion tekeminen koostuu kolmesta vaiheesta: 1 Yksittäisten portfolio-sivujen luominen 2 Sivujen liittäminen yhteen sivustoksi - eportfolioksi 3 Katseluoikeuksien antaminen

Lisätiedot

Jakolinja. ValuAtlas & CAE DS 2007 Ruisku ja painevalukappaleen suunnittelu. Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto

Jakolinja. ValuAtlas & CAE DS 2007 Ruisku ja painevalukappaleen suunnittelu. Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Jakolinja Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Jakolinja (parting line) on nurkkakohta, jossa valettavassa kappaleessa olevat hellitykset eli päästöt (draft angles) vaihtavat suuntaa (Katso kuva

Lisätiedot

DriveLineWIN. Lähtötiedot

DriveLineWIN. Lähtötiedot DriveLineWIN Tietokonekoneohjelma DriveLineWIN auttaa valitsemaan taka-akselin välityssuhde / rengaskoko yhdistelmän ajotehtävään sopivaksi. Samoin ohjelmalla voidaan tarkastella eri automallien nopeusalueiden

Lisätiedot

Liikkuva keerna 1. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa movingcore_1.sldprt. CAE DS Kappaleensuunnitteluharjoitukset

Liikkuva keerna 1. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa movingcore_1.sldprt. CAE DS Kappaleensuunnitteluharjoitukset Liikkuva keerna 1 Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae aloitusmalli start_movingcore_1.sldprt. Tehtävänä on muokata sivuilla olevat koukut siten, että niihin voi asettaa liikkuvat keernat. Mallinna

Lisätiedot

Mitä ovat yhteistyörobotit. Yhteistyörobotit ovat uusia työkavereita, robotteja jotka on tehty työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa.

Mitä ovat yhteistyörobotit. Yhteistyörobotit ovat uusia työkavereita, robotteja jotka on tehty työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa. Yhteistyörobotiikka Mitä ovat yhteistyörobotit Yhteistyörobotit ovat uusia työkavereita, robotteja jotka on tehty työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa. Yhteistyörobotit saapuvat juuri oikeaan aikaan

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON Moderni IP-pohjainen turvallisuuden hallintajärjestelmä. Mahdollisuus integrointiin eri järjestelmien välillä oli yksi pääsyistä, miksi valitsimme

Lisätiedot

811120P Diskreetit rakenteet

811120P Diskreetit rakenteet 811120P Diskreetit rakenteet 2016-2017 1. Algoritmeista 1.1 Algoritmin käsite Algoritmi keskeinen laskennassa Määrittelee prosessin, joka suorittaa annetun tehtävän Esimerkiksi Nimien järjestäminen aakkosjärjestykseen

Lisätiedot

Ohjelmiston kuvakkeiden kuvaus

Ohjelmiston kuvakkeiden kuvaus Ohjelmiston kuvakkeiden kuvaus Aliro-ohjelmiston kuvakkeiden esittely kattaa kaikki ohjelmistossa käytettävät kuvakkeet. Esittelyn avulla tunnistat helposti kuvakkeet ja niiden kautta käytettävät toiminnot.

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet 3.12.2014 Pekka Vienonen Ohjelman käynnistys ja käyttöympäristö Käynnistyksen yhteydessä Tervetuloa-ikkunassa on mahdollisuus valita suoraan uudessa asiakirjassa

Lisätiedot

( ) B-B 142 `0,3 28-0,2. 36 Ra1.6. 2x45. 1x45. 2x45. Keskiöporaus sallitaan. 0,5x0,5. Ra3.2. Ra1.6. Koneistusnäyttö Aihio: D50x145 S355

( ) B-B 142 `0,3 28-0,2. 36 Ra1.6. 2x45. 1x45. 2x45. Keskiöporaus sallitaan. 0,5x0,5. Ra3.2. Ra1.6. Koneistusnäyttö Aihio: D50x145 S355 142 `0,3 50 80 M 40 x2 A 20 Ø35 5 n50-0,1 40-0,3 Ø 26-0,05 +0 Ø B + 0,3 55-0 36 Ra1.6 6 2x45 B +0 28-0,2 1x45 0,5x0,5 2x45 b 0,1 A Keskiöporaus sallitaan B-B Ra3.2 Ra1.6 ( ) 3 Designed by Checked by Approved

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne.

Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne. Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne. Moni ammatikseen tietokoneella piirtävä henkilö käyttää piirtämiseen pisteiden sijasta viivoja.

Lisätiedot

on hidastuvaa. Hidastuvuus eli negatiivinen kiihtyvyys saadaan laskevan suoran kulmakertoimesta, joka on siis

on hidastuvaa. Hidastuvuus eli negatiivinen kiihtyvyys saadaan laskevan suoran kulmakertoimesta, joka on siis Fys1, moniste 2 Vastauksia Tehtävä 1 N ewtonin ensimmäisen lain mukaan pallo jatkaa suoraviivaista liikettä kun kourun siihen kohdistama tukivoima (tässä tapauksessa ympyräradalla pitävä voima) lakkaa

Lisätiedot

Lauseen erikoistapaus on ollut kevään 2001 ylioppilaskirjoitusten pitkän matematiikan kokeessa seuraavassa muodossa:

Lauseen erikoistapaus on ollut kevään 2001 ylioppilaskirjoitusten pitkän matematiikan kokeessa seuraavassa muodossa: Simo K. Kivelä, 13.7.004 Frégier'n lause Toisen asteen käyrillä ellipseillä, paraabeleilla, hyperbeleillä ja niiden erikoistapauksilla on melkoinen määrä yksinkertaisia säännöllisyysominaisuuksia. Eräs

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet

Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet Näissä harjoituksissa työskennellään näkymässä Näkymät->Geometria PIIRRÄ (ja MITTAA) a) jana toinen jana, jonka pituus on 3 b) kulma toinen kulma, jonka

Lisätiedot

1.1 KOORDINAATTIMITTAUS PERUSKOULUTUS

1.1 KOORDINAATTIMITTAUS PERUSKOULUTUS 1.1 KOORDINAATTIMITTAUS PERUSKOULUTUS 1 Sisällys JOHDANTO... 3 1. LAITTEISTO... 5 2. MITTAUSOHJELMISTO... 13 3. VARSINAINEN MITTAAMINEN... 14 3.1 MITTAUSOHJELMISTO JA MITTAAMINEN... 19 4. MITTAUSRAPORTIT...

Lisätiedot

Harjoitus 6: Simulink - Säätöteoria. Syksy 2006. Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1

Harjoitus 6: Simulink - Säätöteoria. Syksy 2006. Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1 Harjoitus 6: Simulink - Säätöteoria Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt Syksy 2006 Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1 Harjoituksen aiheita Tutustuminen säätötekniikkaan Takaisinkytkennän

Lisätiedot

Arena-koulutus e-kirjat PIKIssä. Mitä jokaisen pikiläisen on hyvä tietää e-kirjoista. Jaana Pakarinen Tampereen kaupunginkirjasto 8/2013

Arena-koulutus e-kirjat PIKIssä. Mitä jokaisen pikiläisen on hyvä tietää e-kirjoista. Jaana Pakarinen Tampereen kaupunginkirjasto 8/2013 Arena-koulutus 2013 e-kirjat PIKIssä Mitä jokaisen pikiläisen on hyvä tietää e-kirjoista Jaana Pakarinen Tampereen kaupunginkirjasto 8/2013 Kolmiyhteys Verkkokirjasto Ellibs Lukuohjelma e-kirjasta E-kirja

Lisätiedot

Helsingin kaupunginkirjasto logistiikkaprosessi: 2 Kierto 4.9.2015.

Helsingin kaupunginkirjasto logistiikkaprosessi: 2 Kierto 4.9.2015. Helsingin kaupunginkirjasto logistiikkaprosessi: 2 Kierto 1 Hankinta 1.01 2 Kierto 2.01 3 Poisto Selitteet Toimenpide, prosessi tai yksittäinen työkokonaisuus. Toimenpide, prosessi tai yksittäinen työkokonaisuus.

Lisätiedot

Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti

Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti 1 Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti Johdanto Tarjous on dokumentti, jossa määritellään myytävä tuote tai palvelu, sekä sen hinta. Asiakas voi hyväksyä tarjouksen (jolloin seuraava vaihe on

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA. Lauri Karppi j82095. SATE.2010 Dynaaminen kenttäteoria DIPOLIRYHMÄANTENNI.

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA. Lauri Karppi j82095. SATE.2010 Dynaaminen kenttäteoria DIPOLIRYHMÄANTENNI. VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA Oskari Uitto i78966 Lauri Karppi j82095 SATE.2010 Dynaaminen kenttäteoria DIPOLIRYHMÄANTENNI Sivumäärä: 14 Jätetty tarkastettavaksi: 25.02.2008 Työn

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Ryhmäläisten nimet:

Ryhmäläisten nimet: 1 TJT10, kevät 2017 VERTAISARVIOINTILOMAKE Ryhmäläisten nimet: 1. 2. 3. Heuristinen arviointi käyttäen ohjeistuksessa olevaa heuristiikkalistaa. Tehdään vertaisarviointi käyttöliittymästä. Testi suoritetaan

Lisätiedot

Perusteet 2, pintamallinnus

Perusteet 2, pintamallinnus Perusteet 2, pintamallinnus Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_1_3.pdf, sama piirustus kuin harjoituksessa basic_1_3. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden

Lisätiedot

Työkoordinaatisto tutustumisopas. Syyskuu 2015

Työkoordinaatisto tutustumisopas. Syyskuu 2015 Työkoordinaatisto tutustumisopas Syyskuu 2015 Mastercam X9 Työkoordinaatistot KÄYTTÖEHDOT Päivämäärä: Syyskuu 2015 Copyright 2015 CNC Software, Inc. Zenex Computing Oy All rights reserved. Ohjelmisto:

Lisätiedot

Päivitys Navigo Portalin versioon 5.1

Päivitys Navigo Portalin versioon 5.1 Päivitys Navigo Portalin versioon 5.1 Mikä muuttuu? 1 Johdanto...2 2 Sivun asetukset...2 3 Piilotetut Portlet-otsikot ja painikkeet...2 4 Portletin toimintolinkit ovat kuvakkeina...2 5 Uusi sisältö luodaan

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n ulkopuolella, muussa sairaanhoitopiirissä työskentelevälle ammattilaiselle, jolla on käytössä

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE IT-palvelut / Hannele Rajaniemi optima-support@jyu.fi www.jyu.fi/itp/optima-ohjeet 2 Sisältö Mikä on koosteen idea? Miten saan kooste-työkalun käyttööni? Miten luon koosteen?

Lisätiedot

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen Ti5316800 LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi X Window System Jukka Lankinen 2007-2008 Sisällys Esitys vastaa seuraaviin kysymyksiin: Mikä on X Window System? Minkälainen X on? Mistä sen saa? Miten X:ää käytetään?

Lisätiedot

ENSIHOITOMALLINNUS. Malli laskee asemapaikkojen määrän ja sijainnin, ambulanssien määrän, palvelun peittoprosentin ja kustannukset

ENSIHOITOMALLINNUS. Malli laskee asemapaikkojen määrän ja sijainnin, ambulanssien määrän, palvelun peittoprosentin ja kustannukset ENSIHOITOMALLINNUS Malli laskee asemapaikkojen määrän ja sijainnin, ambulanssien määrän, palvelun peittoprosentin ja kustannukset ENSIHOITO: taustaa Ensihoito on sairastuneen tai vammautuneen potilaan

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tähän esitteeseen on koottu vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

GALLERY IV, käyttöönotto-ohjeistus, File Gallery Oy, Matti Mikkola 1. Gallery käyttöönotto

GALLERY IV, käyttöönotto-ohjeistus, File Gallery Oy, Matti Mikkola 1. Gallery käyttöönotto GALLERY IV, käyttöönotto-ohjeistus, File Gallery Oy, Matti Mikkola 1 Gallery käyttöönotto Ohje on tarkoitettu Gallery ohjelmiston käyttöönottajalle, yrityksenne järjestelmänvalvojalle tai edistyneemmälle

Lisätiedot

Pro 57 UM/S Setelilaskuri

Pro 57 UM/S Setelilaskuri Pro 57 UM/S Setelilaskuri Turvallisuusohjeet ja huoltoa koskevat säännökset Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa Laite pitää asentaa tasaiselle vaakasuoralle alustalle, pois vedestä ja vaarallisia

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Tämä ohje on tarkoitettu ammattilaisille, jotka työskentelevät HUS:n ulkopuolella ja eivät omista

Lisätiedot

MS-A0202 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (SCI) Luento 2: Usean muuttujan funktiot

MS-A0202 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (SCI) Luento 2: Usean muuttujan funktiot MS-A0202 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (SCI) Luento 2: Usean muuttujan funktiot Antti Rasila Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto Syksy 2016 Antti Rasila (Aalto-yliopisto)

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

2. Seuraavassa kuvassa on verkon solmujen topologinen järjestys: x t v q z u s y w r. Kuva 1: Tehtävän 2 solmut järjestettynä topologisesti.

2. Seuraavassa kuvassa on verkon solmujen topologinen järjestys: x t v q z u s y w r. Kuva 1: Tehtävän 2 solmut järjestettynä topologisesti. Tietorakenteet, laskuharjoitus 11, ratkaisuja 1. Leveyssuuntaisen läpikäynnin voi toteuttaa rekursiivisesti käsittelemällä jokaisella rekursiivisella kutsulla kaikki tietyllä tasolla olevat solmut. Rekursiivinen

Lisätiedot

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager Missio: 1. Asentaminen 2. Valokuvien tarkastelu, tallennus/formaatit, koko, tarkkuus, korjaukset/suotimet, rajaus 3. Kuvan luonti/työkalut (grafiikka kuvat) 4. Tekstin/grafiikan lisääminen kuviin, kuvien/grafiikan

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN

JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN Tämänkertaisen tehtävän aiheena ovat sovellusten lisäys/poisto sekä Windowsin mukana tulevat järjestelmätyökalut, jotka löytyvät valinnan Käynnistä Apuohjelmat

Lisätiedot

2017/01/22 15:12 1/6 Liittymän luonti

2017/01/22 15:12 1/6 Liittymän luonti 2017/01/22 15:12 1/6 Liittymän luonti Liittymän luonti Tällä toiminnolla luodaan liittymä 3D:ssä. Liittymän luonti luo sekä vaaka- että pystygeometrian T ja X -liittymille. Käyttäjä voi käyttää olemassaolevia

Lisätiedot

HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja ohuet liimasaumat. Älykästä Reunalistoitusta PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä

HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja ohuet liimasaumat. Älykästä Reunalistoitusta PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä Glu Jet PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä PATENTOITU Älykästä Reunalistoitusta Ohjelman valitseminen nappia painamalla. Vaihtoehto: täysautomaattinen viivakoodilla. HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja

Lisätiedot

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä Vaarnalevyt lattioiden liikuntasaumoihin Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmät Vaarnalevyt lattioiden

Lisätiedot

Ensimmäinen osa: Rautalankamallinnus. Rautalankamallinnus

Ensimmäinen osa: Rautalankamallinnus. Rautalankamallinnus Ensimmäinen osa: Rautalankamallinnus Rautalankamallinnus Tampereen ammattiopisto - CAD -perusharjoitukset Rautalankamallinnus I: Jana, suorakulmio ja ympyrä Harjoitusten yleisohje Valitse suunnittelutilan

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Luku 7. Verkkoalgoritmit. 7.1 Määritelmiä

Luku 7. Verkkoalgoritmit. 7.1 Määritelmiä Luku 7 Verkkoalgoritmit Verkot soveltuvat monenlaisten ohjelmointiongelmien mallintamiseen. Tyypillinen esimerkki verkosta on tieverkosto, jonka rakenne muistuttaa luonnostaan verkkoa. Joskus taas verkko

Lisätiedot

Adobe Photoshop Elements, kuvakäsittelyn perusteet

Adobe Photoshop Elements, kuvakäsittelyn perusteet Sivu 1 / 8 Adobe Photoshop Elements, kuvakäsittelyn perusteet Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit - kääntää kuvan - valita kuvasta vain tietyn alueen ja poistaa kuvasta muut (eng. crop, suom. rajaus) - muuttaa

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Toimintakaavio. Ohjelmisto ja sovellukset yhdellä silmäyksellä. Tyyp. mittaustarkkuus Alue

Tekniset tiedot. Toimintakaavio. Ohjelmisto ja sovellukset yhdellä silmäyksellä. Tyyp. mittaustarkkuus Alue Tekniset tiedot Tyyp. mittaustarkkuus ± 1,0 mm Alue 0,05 enintään 300 m X-Range Power Technology Smart Base -mittausalue Vaakasuora 360 Pystysuora 40 80 Etäisyys m 2, 5, 10 m P2P-toiminnon tyypillinen

Lisätiedot

LUKUJA, DATAA KÄSITTELEVÄT FUNKTIOT JA NIIDEN KÄYTTÖ LOGIIKKAOHJAUKSESSA

LUKUJA, DATAA KÄSITTELEVÄT FUNKTIOT JA NIIDEN KÄYTTÖ LOGIIKKAOHJAUKSESSA LUKUJA, DATAA KÄSITTELEVÄT FUNKTIOT JA NIIDEN KÄYTTÖ LOGIIKKAOHJAUKSESSA Tavallisimmin lukuja käsittelevien datasanojen tyypiksi kannattaa asettaa kokonaisluku 16 bitin INT, jonka vaihtelualueeksi tulee

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä Pekka Ryhänen & Erkki Pesonen 2002 BlueJ:n käyttö Nämä ohjeet on tarkoitettu tkt-laitoksen mikroluokan koneilla tapahtuvaa käyttöä varten. Samat asiat pätevät myös muissa luokissa ja kotikäytössä, joskin

Lisätiedot