Mittatarkkuutta 3D-mallien työstöön

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mittatarkkuutta 3D-mallien työstöön"

Transkriptio

1 Mittatarkkuutta 3D-mallien työstöön WorkNC CAM-ohjelmisto tarjoaa helppokäyttöisyyttä ja automaattista huipputarkkuutta. Sillä voidaan tuottaa jyrsintä- ja porausohjelmat työvälineiden, muottien, elektrodien sekä mallien työstämiseen.

2 Kilpailukykyä uusimmalla ohjemistoteknologialla Vuonna 1987 nuoret tutkijat perustivat Sescoin. Heidän päämääränään oli kehittää muottien-, mallien- ja työvälineiden ammattimaisille valmistajille työstörataohjelmisto. Nykyisin Sescoilla on toimipisteitä Mãconin pääkonttorin lisäksi Detroitissa, Tokiossa, Birminghamissa, Barcelonassa, Pumessa (Intia) ja Frankfurtissa. Lisäksi lukuisat yhteistyökumppanit ja agentit markkinoivat Sescoin tuotteita. Yli 150 asiantuntijaa palvelee yli kuutta tuhatta asiakasta. WorkNC CAM-järjestelmää käyttää yli 80% kaikista autojen toimittajista koko maailmassa. WorkNC:llä tehdään työstöratoja esimerkiksi kannettavien puhelinten, automaattivaihteiden ja sähköhammasharjojen osiin. Kappaleiden monimutkaisuuden vaihdellessa valtavasti. WorkNC-CAD on WorkNC:n kehittäjien tuote. Se on integroitu osa kokonaisvaltaista CAM/CAD ohjelmistoa. Toisaalta sitä voidaan käyttää erillisenä CAD-sovelluksena 3D mallinnukseen. 2

3 Automaattisuus Työkappaleen monimutkaisuudesta riippumatta käyttäjä valitsee ja määrittelee muutamia parametrejä ja arvoja, kuten työstöradan tyypin, toleranssit, työvarat, käytettävän työkalun jne. WorkNC hoitaa loput työstöradan luonnista täysin automaattisesti, törmäyksettömästi ja luotettavasti. WorkNC pystyy käsittelemään myös sellaiset pintatai tilavuusmallit, joihin on suunnittelun jäljiltä jäänyt epätäsmällisyyksiä tai epäjatkuvuuskohtia. Siksi kyseisten virheiden korjaamiseen ei tarvitse käyttää aikaa. WorkNC näyttää automaattisesti ne kohdat, joihin on jäänyt materiaalia edellisen työkalun jäljiltä. Seuraava pienempi työkalu työstää vain kohdista joissa on jäännösmateriaalia. Nopea WorkNC ratalaskennan pohjaksi voidaan tuoda pinta- tai tilavuusmalli kaikista nykyisin käytössä olevista CAD/CAM järjestelmistä. WorkNC pystyy ottamaan vastaan muototietoa standardeilla IGES-, VDA-FS -liittymillä erittäin luotettavasti. Myös SET, UNISURF ja SPAC muodot ovat tuettuja. Lisäksi ratalaskenta voidaan tehdä optisesti skannatun 3D stereolitografiatiedon (STL) pohjalta. Myös mekaanisesti mitatut pistepilvet voidaan ottaa työstön pohjaksi. Kaikki WorkNC:n ratalaskennat ovat käytettävissä geometrian tuontitavasta riippumatta. Lähes kaikki WorkNC:n työstöradat voidaan optimoida suurnopeustyöstöön (HSC) soveltuviksi. Lastuamisaika lyhenee, koska WorkNC ei lastua ilmassa. Riippumattomuus WorkNC on CAD ohjelmistoista riippumaton. Se toimii yhteen kaikkien CAD -järjestelmien kanssa ja on erinomainen kumppani jo olemassa oleville CAM -järjestelmille. WorkNC toimii yleisimmissä työasemissa ja PC-laitteissa. WorkNC sisältää yleispostprosessorin, jota voidaan helposti käyttää kaikkien yleisimpien CNC -jyrsinkoneiden kanssa. CAD liitynnät - IGES - VDA-FS - UNISURF - SPAC - SET - Stereolitografia (STL) Helppo oppia Lisäliitynnät - CATIA 4 ja 5 - Parasolid - Unigraphics - ACIS - ProEngineer - CADDS 4 ja 5 - Euclid WorkNC:n käyttö on helppo oppia. Normaali peruskoulutus kestää 4 päivää. Ohjelmisto ja ohjekirjat löytyvät monella eri kielellä. Tehokas WorkNC pystyy nopeasti rouhimaan ja viimeistelemään 3D kappaleen riippumatta sen monimutkaisuudesta. Yhtä helposti voidaan käsitellä sekä 100 pinnan että pinnan mallia. Ratalaskennat ottavat huomioon jo poistetun materiaalin. WorkNC optimoi pika- ja työstöliikkeet minimoiden työstöajan. WorkNC:n ratalaskentaan kuuluu myös optimoitu suurnopeustyöstö (HSC). Luonnollisesti myös erikoisratalaskennat, kuten helix -viimeistely, viimeistely 3D-tasaväli radoilla, reunakäyrä viimeistely ja reunakäyrän suuntainen jäännösmateriaalin poisto ovat käytettävissä myös tavallisilla työstökoneilla. 3

4 Aihion määrittely - suorakulmainen kappale - valettu kappale - haluttu CAD-pintamalli - työstöradan laskema - STL-tiedosto tai pistepilvi joko optisen tai mekaanisen digitoinnin jälkeen Rouhinta vakio Z lastuilla - suurnopeusrouhinta (HSC) - käyrämuotoa pitkin tasolla - akselin suuntainen tai halutussa kulmassa - yhdensuuntaisilla tasoilla - nousevilla ja laskevilla radoilla - tasopintojen työstö - pistorouhinta (HVR) Jäännösmateriaalin rouhinta - aihion päivitys edellisen työstön jälkeen - jäännösmateriaalin työstö pienemmällä työkalulla - jyrsintäportaiden työstäminen - taskun jyrsintä - 3D käyrätyöstö (materiaalin poisto kulmista) Tasomaisten alueiden jyrsintä - tasomaisten alueiden valinnan ohjaus - rouhinta- ja viimeistelytyöstö - pysty- ja vaakasuuntaisen työvaran määrittely Viimeistely - kopiojyrsintä haluttuun suuntaan - jyrsintäportaiden työstö (optimointi) - jyrsintä korkeuskäyriä pitkin (optimoitu) - tasoalueiden työstö - työstö 3D ohjauskäyrän muotoa seuraten - spiraali- ja radiaalityöstö - kohtisuorassa ohjauskäyriä pitkin - pistäminen (työstö ylhäältä alas) - nostaminen (työstö alhaalta ylös) - 3D käyrätyöstö (sisäpuoliset säteet) Käyrätyöstö - taskujyrsintä - tangentiaalinen käyrätyöstö - jäännösmateriaalin poisto - kaivertaminen - avartaminen Jäännösmateriaalin viimeistely - työstettävien kohtien valinta käyttämällä referenssityökalua - työstettävien kohtien valinta aihiomallin avulla - kopiojyrsinnällä - vakio Z työstöllä - käyrämuotoa seuraten - halutulla yhdistelmällä, esim. kaltevat alueet vakio Z työstöllä ja tasaiset alueet käyrää seuraten Törmäystarkastelu - valinnainen työkalupitimen geometria (pyörähdyssymmetrinen) - tarvittavan työkalupituuden laskenta - työstöradan jakaminen kahdelle eri työkalupituudelle Kokonaislaatu, osien summa Päämäärät: - korkein työstöjäljen laatu - minimaalinen testausaika - pienin työstökoneaika - matalimmat työkalukustannukset - miehittämätön työstö - nopea ohjelmointiaika - helppokäyttöisyys ja pieni koulutustarve Miten ne saavutetaan: WorkNC:n tehokkaat ratalaskennat, optimoidut liikkeet, minimoidut, paikalliset ulosvetoliikkeet, pehmeät tangentiaaliset aloitusliikkeet, ramppiliikkeet, säteittäiset lähestymiset suljetulle käyrälle ja tangentiaaliset irtiottoliikkeet parantavat työstöjälkeä. WorkNC:llä ohjelmoitaessa pyritään käyttämään suurinta mahdollista työkaluhalkaisijaa, sillä ohjelmisto työstää uudelleen vain ne kohdat, joihin edellisestä työstöstä on jäänyt ainetta. Tuloksena syntyy tilanne, jossa viimeistelyyn jää vakiotyövara. Viimeistelyn ohjelmointi on helppo tehdä muutamalla vaiheella ilman pelkoa, että jokin kohta jäisi työstämättä. Näin arvailutyöstöt jäävät pois. Nyt voi myös käyttää suurinta mahdollista työkalua viimeistelyyn. Vakiolastuväli pitkin työstettyä pintaa antaa yhtenäiset leikkuuolosuhteet ja vakioharjakorkeuden. Näin on helppoa valita myös suurnopeustyöstö sellaisiin kohtiin, joissa se on tehokasta ja mahdollista. Koko ohjelmointiprosessi vie aikaa vain minuutteja kaikkein vaikeimmillakin muodoilla. 4

5 Valuaihio Aihion määrittely Rouhintaa varten aihio voidaan määritellä monella eri tavalla. Aihiomallin tarkoitus on toimia tehokkaiden työstöratojen laskennan pohjana. Työstö tapahtuu aina aineeseen. Ilmassa tai varrella työstäminen vältetään. WorkNC laskee valuaihion kappaleen muodosta, kun sille annetaan valumitta. Jos kappaleessa on vaihteleva valumitta voidaan käyttää 3D digitoinnin tuloksena syntyvää pistepilveä tai STL-mallia. CAD-aihiomalli (vihreä) CAD-malli Aihiomallina voidaan myös käyttää haluttua CAD-mallia. Yleisin syy käyttää CAD-mallia on, että aihio on erittäin monimutkainen. Tai kun valmiiseen kappaleeseen (muotti tai työväline) tehdään jälkeenpäin muutoksia. Kappale ensimmäisen rouhinnan jälkeen Aihio rouhinnan jälkeen Jokaisen työstöradan jälkeen lasketaan uusi aihion muoto. Näin voidaan nähdä missä työstettävää materiaalia on vielä jäljellä. WorkNC tunnistaa aihio- ja kappalemallin erosta, voidaanko tangentiaalista lähestymistä käyttää. Samoin WorkNC päättelee, pitääkö taskuamisessa käyttää ramppia aineeseen ajamisessa. Myös väistöliikkeiden laskenta ottaa aihion huomioon. Kappale jäännösmateriaalin poiston jälkeen Saman suuruinen työvara Käyttämällä oikeita työstöratoja saavutetaan lyhyellä työstöajalla kappaleeseen yhtä suuri työvara kaikkiin suuntiin. Tasasuuruinen työvara on perusvaatimus suurnopeusviimeistelyn käyttämiselle (HSC). 5

6 Rouhinta Z-vakio Rouhinta Z-vakio Rouhinta Z-vakio on yksi tason suuntaisista työkierroista. Työstö tapahtuu muotoa seuraten ulkoa sisäänpäin. Työstöradan kulmat on pyöristetty ja työstö tapahtuu myötäjyrsintänä. Irtiottoja tapahtuu vain niissä kohdissa, joissa väistö on välttämätöntä. Irtiottojen korkeus riippuu kappale- ja aihiogeometriasta. Toisin sanoen irtiotot ovat vain niin korkeita kuin on välttämätöntä. Aihiomalli rouhinnan jälkeen Aihiomalli rouhinnan jälkeen Vihreistä viivoista koostuva verkko näyttää millainen aihion muoto on ensimmäisen rouhinnan jälkeen. Tämä aihiomalli kertoo seuraavalle työkierrolle missä materiaalia on vielä jäljellä. Jäännösmateriaalin rouhinta, akselin suunnassa Aihiomallin rouhinta Kappale- ja aihiomallien avulla WorkNC osaa laskea missä ainetta on vielä jäljellä, missä kaari- ja tangentiaalista lähestymistä voi käyttää sekä missä ainetta on taskussa. Jos ainetta on taskussa pitää aineeseen menoon käyttää ramppiliikkeitä. Kaikkien liikkeiden kulmat on pyöristetty ja työstö tapahtuu myötäjyrsintänä. Tasopintojen rouhinta ja viimeistely Tasopintojen työstö Kappaleissa, jotka sisältävät tasopintoja käytetään tasojyrsintä työkiertoa. Sillä tehdään rouhinta vakio työvaralle tai tarvittaessa viimeistellään pinnat. Viimeistelyssä voidaan käyttää joko varsi- tai toroidijyrsintä. 6

7 HSC rouhinta, spiraaliavauksella HSC rouhinta, kovatyöstö Vakio lastuvirta, ainoastaan pyöreitä liikkeitä, jatkuva myötäjyrsintä. Koko terän levyistä työstöä ei tapahdu. Tuloksena optimoitu ja lyhin työstörata, jolloin miehittämätön työstö on mahdollista. Automaattinen syöttönopeuden pienennys lastutilavuuden kasvaessa. Koko terän työstö vältetään käyttämällä spiraalirataa, kun muotoa avataan. Sitä tarvitaan lähinnä työstettäessä kovia materiaaleja. HSC työstö, alatasoliikkeillä HSC työstö alatasoliikkeillä Tässä menetelmässä koko terällä työstäminen vältetään käyttämällä lähellä kappaleen muotoa pienempiä Z-suunnan lastuvahvuuksia. Näin saavutetaan vakio lastuvirta myös kappaleen lähellä. Pistojyrsintä Pistojyrsintä (HVR) HVR työstö on erittäin tehokas tapa poistaa materiaalia. Se on käyttökelpoinen kappaleissa, joissa poistettavaa ainetta on paljon työkalun akselin suunnassa. Menetelmässä työkaluun kohdistuvat sivuttaisvoimat ovat minimaaliset. Menetelmällä ei voida työstää suoraan umpiaineeseen. INGERSOLL valmistaa menetelmään sopivia työkaluja. Nouseva rouhinta Nouseva rouhinta Tämä menetelmä sopii hyvin työkaluille, joissa on paljon sivuleikkuuta. Esimerkiksi Siilijyrsin on tässä omimmillaan. Työstö tapahtuu alhaalta ylöspäin. Irtiotto- ja väistöliikkeet tapahtuvat aineen ulkopuolella. Lähestymisliikkeet tapahtuvat aineen ulkopuolella tai syvimmässä kohdassa. 7

8 Kopioviimeistely Kopioviimeistely Kopioviimeistely on perinteinen viimeistelymenetelmä. Tämä menetelmä on myös HSC yhteensopiva, kun käytetään tangentiaalisia ja kaarevia liikkeitä lähestymis-, irtiotto- ja väistöliikkeissä. Tätä menetelmää käytetään usein viimeisenä työstöratana. Tällöin konevirheet ja työkalun kuluminen on helposti huomattavissa. Jyrsintäportaiden optimointi/silottaminen Optimointi/Silottaminen Kopioviimeistely jättää helposti työstöjälkeen portaita jyrkillä pinnoilla. Siksi kopiojyrsintä usein toistetaan 45 ja 135 asteen kulmissa. WorkNC havaitsee tällaiset porrasalueet ja työstää ne 90 asteen kulmassa alkuperäiseen kopiojyrsintärataan nähden. Tämä rata voidaan ajaa ennen varsinaista kopiorataa, jotta kriittiset kohdat tulisi työstettyä kunnolla. Säteittäinen viimeistely Säteittäinen jyrsintä Säteittäinen jyrsintä voidaan määritellä joko edestakaisesti (siksak) tai ylösnostavasti toimivaksi. Valintaa ohjaavat valmistusmenetelmän tai materiaalin vaatimukset. Spiraaliviimeistely Spiraaliviimeistely Kaksiulotteinen spiraalirata projisoidaan työstettävän muodon pintaan. Tämän seurauksena syntyy jatkuva työstörata, ilman irtiottoliikkeitä. Kannattaa käyttää vain laakeilla muodoilla, joissa ei ole nystyjä tai upotuksia. 8

9 Z-vakio -viimeistely Z-vakio -viimeistely Tämä viimeistelytapa on erittäin tehokas jyrkillä pinnoilla. Lähestyminen voi olla tangentiaalinen kaarta pitkin, normaali pintaa kohden tai ramppia pitkin. Ainoastaan käyttäjän valitsemaa kulmaa jyrkemmät osat työstetään. Menetelmä antaa hyvän ja tasaisen pinnanlaadun. Optimointu Z-vakio -viimeistely Optimoitu Z-vakio -viimeistely On laajennettu laakeiden muotojen työstötapa. Se toimii Z-vakio -viimeistelyn täydentäjänä. Halutun jyrkkyyskulman antamalla pääsee vaikuttamaan työstöalueen valintaan. Jatkuvan syöttöliikkeen aikaan saamiseksi kannattaa sisäkulmat pyöristää. Näin päästään eroon pysähdysten aiheuttamista koloista. Optimoitu Z-vakio 3D käyrä Optimoitu Z-vakio 3D käyrä Käyrämuotoa seuraava työstö laakeille pinnoille. Työstettävän alueen valinta ja käyrien määrittely tapahtuu automaattisesti. Avaruudellinen muodon seuraaminen ja vakio lastuväli antaa ideaalisen lopputuloksen koko työstettävällä alueella. Menetelmän etuja ovat: jatkuva aineen poisto, tasainen pinnankarheus ja tasainen lastuvirta. Optimoitu Z-vakio 3D käyrä ilman tasoja Optimoitu Z-vakio 3D käyrä, ei tasoja Kun halutaan tehdä Z-vakio työstöradan täydentäminen, se voidaan toteuttaa myös ilman täysin tasomaisten pintojen työstöä. Yleensä tasopinnat työstetään tasojyrsimellä ja niiden työstö esimerkiksi palloterällä on tehotonta. Tasopintojen valinta tapahtuu automaattisesti. 9

10 3D ohjauskäyrä, 3D vakiolastuväli 3D ohjauskäyrä, 3D vakiolastuväli Avaruudellinen vakiolastuväli on tämän menetelmän paras ominaisuus. Antamalla yhden tai useampia käyriä voi saada aikaan tilanteen, jossa vakiolastuväli säilyy yli koko kappaleen. Näin saadaan aikaan myös vakio harjakorkeuden lisäksi tasainen lastuvirta. Useita 3D ohjauskäyriä Useita 3D ohjauskäyriä Valitsemalla mallista useita pintojen reunoja ohjauskäyriksi voi vaikuttaa pinnan laadun lisäksi työstöjälkien suuntiin. Tällä tavalla voidaan vähentää esimerkiksi kappaleen ulkonäöllisistä syistä johtuvaa jälkikäsittelyn tarvetta. Viimeistely kahden käyrän välissä Viimeistely kahden käyrän välissä Tässä menetelmässä voidaan työstettävä alue rajata kahdella käyrällä. Työstö tapahtuu joko käyrien suunnassa tai niitä vasten kohtisuorassa. Työstö käyrää pitkin Työstö käyrää pitkin Työstörata seuraa haluttua käyrää. Käyrä projisoidaan kappalemallin pinnalle. Työstö tapahtuu joko käyrän suuntaisesti tai sitä vasten kohtisuorassa. Menetelmää voidaan käyttää kaiverrukseen, jos työstö tehdään vain käyrää seuraten. 10

11 Jäännösmateriaali viimeistelyn jälkeen Jäännösmateriaali viimeistelyn jälkeeni Jäännösmateriaalin poisto pienemmällä työkalulla tapahtuu automaattisesti. Jäännösmateriaalin alueet voidaan määritellä joko aihiomallin tai referenssityökalun avulla. Kuvassa jäännösmateriaalin sijainti on esitetty vihreällä verkkomallilla. Jäännösmateriaalin poisto käyriä seuraten Käyrien mukainen työstö Jäännösmateriaali poistetaan ulkoa sisäänpäin ja ylhäältä alaspäin. Rataväli säilyy koko ajan vakiona. Jäännösmateriaalin poisto Z-vakio Jäännösmateriaalin poisto Z-vakio Jyrkissä kohdissa työstetään vakio Z mitalla ja pystyja laaka-alueiden rajapinnassa työstöradat menevät hieman päällekkäin. Kynäseuranta Kynäseuranta (pencil trace) Kynäseurannassa WorkNC etsii ne kohdat, joissa valittu työkalu on työstön aikana kosketuksissa kappaleeseen kahdesta kohdasta. Menetelmällä voi viimeistellä pyöristys- ja nurkkakohdat. Jyrkät alueet voi työstää joko nousevasti tai laskevasti. 11

12 Tangentiaalinen, kaareva lähestyminen Lähestyminen ja irtiotto Tangentiaalinen irtiotto ja lähestyminen tehdään aina suuremmalla nopeudella kuin työstäminen. Siten vältetään työkalun osuminen materiaaliin tai kappaleeseen väistön aikana. Radan lopussa työkalu ajetaan tarvittavan etäisyyden päähän aineesta ja nostetaan tangentiaalisesti. Sen jälkeen työkalu siirretään avaruudellista kaarevaa rataa pitkin seuraavan radan alkupisteeseen. Paikallinen siirtyminen lastulta toiselle Ajan säästöä ilman ylösvetoa Avoimissa kohdissa, kuten tässä kulmassa, lähestymis- ja irtiottoliikkeet yhdistetään toisiinsa ideaalisella tavalla. Suorat ylösvedot Ylösvetojen pyöristäminen Ylösvetoliikkeiden pyöristäminen Ylösveto- ja pikaliikkeet voidaan tarvittaessa pyöristää. Tällöin voidaan nopeilla koneilla lisätä pikaliikenopeutta ilman äkkinäisiä jarrutus- ja kiihdytysliikkeitä. Kuvassa irtiotto- ja lähestymisliikkeet ovat oranssisia ja pikaliikkeet punaisia. Suorat ylösvedot Ylösvedot ja pikaliikkeet voidaan vaihtoehtoisesti toteuttaa myös lyhintä reittiä pitkin. Tämä lyhentää entisestään koneaikaa. Tätä tapaa suositellaan käytettäväksi uusimmilla ohjauksilla, jolloin sen käyttö on turvallista.. 12

13 Tangentiaalisena käyrää seuraten Käyrätyöstöt WorkNC sisältää useita menetelmiä 2D ja 3D käyrien työstämiseen. Kaivertamisen, profiilijyrsinnän tangentiaalisena, jäännösmateriaalin poiston ja taskujen jyrsinnän ohjelmointi on äärimmäisen helppoa. Lähestymistavan valinta Syvyysmäärittelyt Työstö tapahtuu vakio Z mitassa, käyrää seuraten tai työkalu voi lähestyä käyrää askelittain joko ylä- tai alapuolelta Z- suunnassa. Jäännösmateriaalin poisto Käyrä jäännösmateriaalin poistossa Jäännösmateriaalin poistossa WorkNC etsii automaattisesti ne alueet, joissa materiaalia on jäljellä. Tällaisia ovat esimerkiksi kulmaukset, joihin edellinen työkalu ei ole yltänyt. Ainoastaan nämä alueet työstetään. Käyrätyöstö useammalla lastulla Käyrätyöstö, ura Tässä tapauksessa lopullista muotoa lähestytään edestakaisilla radoilla, joiden välissä syvyyttä lisätään. Tätä menetelmää käytetään esimerkiksi valmistajan nimen tai logon kaivertamiseen. 13

14 3 + 2 akselinen työstö WorkNC sallii työstösuunnan vapaan valitsemisen. Työstösuunnan valinta on äärimmäisen helppoa. Suunnan valitseminen johtaa automaattisesti sopivien NC-lauseiden tulostumiseen, esimerkiksi kulmapään kulmien. Näin esimerkiksi takaleikkuisten kohtien käsittely tai lyhyempien työkalujen käyttö korkeissa kappaleissa on yksinkertaista. Lähestymistavan valinta Käänteisvalmistusta WorkNC:tä voidaan käyttää käänteisvalmistukseen tai pikamallinnukseen STL-mallin pohjalta. Mekaanisen digitoinnin tuloksena syntyneestä datasta voidaan muodostaa ns. nollapinta. Näiden muotojen jyrsintään voidaan käyttää kaikkia WorkNC:n työstömenetelmiä. Siiven STL-pintamalli 14

15 Työkalupitimet WorkNC tekee käyttäjän halutessa törmäystarkastelun pitimelle. Pitimen voi itse määritellä yksinkertaisen ikkunan kautta. Pitimet talletetaan pidinkirjastoon, josta niitä on tarvittaessa helppo kutsua. Pidinlaskennan ohjausikkuna Pitimen törmäyslaskenta Tärkein tulos pitimen törmäyslaskennasta on lyhimmän törmäysvapaan työkalun asetuspituuden arvo. Ao. pituuteen vaikuttaa tietysti myös pitimen muoto. Törmäysvapaa osa työstöradasta Törmäyksetön alue Jos työstön aikana tapahtuu törmäys, WorkNC jakaa työstöradan kahteen tai useampaan osaan: törmäyksettömät ja törmäävät. Nämä osat voidaan sitten työstää erilaisilla työkalu + pidin yhdistelmillä. Työstöradan se osa, jossa törmätään Törmäyksellinen alue Sellaiset alueet, joiden työstäminen normaaleilla työkalu + pidin yhdistelmillä ei onnistu ilman törmäystä, hoidellaan yleensä 3+2 akselisesti. Toinen tapa on käyttää pidempiä työkaluja, joka helposti johtaa alempiin työstöarvoihin. 15

16 Työstöratojen järjestys Kerran määriteltyä työkiertoa voidaan käyttää uudelleen. Työkierto voidaan määritellä joko noutamalla kirjastosta valmis määrittely pohjaksi tai tekemällä uusi määrittely. Pohjaksi voi hakea vaikka jonkin aiemmin tehdyn kappaleen työkierrot. Jos kappalegeometria muuttuu, muutoksen hoitamiseksi riittää minimissään, että luetaan sisään uusi kappalegeometria ja käynnistetään laskennat uudelleen. Tällöin muutosten hoitaminen vaatii minimimäärän työtä. Viereisessä kuvassa on WorkNC:n päävalikko. Siinä näkyvät selvästi toteutusjärjestyksessä kaikki työvaiheet ja niissä käytetyt työkalut. Esimerkiksi: rouhinnat, välilastut ja viimeistelyt sekä jäännösmateriaalin poistot. Myös postprosessoinnin tila ja mahdolliset virhetilanteet näkyvät listassa. WorkNC pääikkuna Työstömenetelmän parametrit Yksinkertainen ja käyttäjäystävällinen valikko antaa käyttäjälle mahdollisuuden vaikuttaa työstön tapahtumiin. Virheellinen syöte johtaa välittömään palautteeseen. Valikosta ei pääse eteenpäin, jos siinä on syötevirhe. Useisiin parametreihin WorkNC laskee kohtuullisen järkevän alkuarvon, joka johtaa keskimäärin hyvään lopputulokseen. Esimerkiksi toleranssin suhde työvaraan ja rataväliin on WorkNC:n tiedossa ja näin se kykenee ilmoittamaan virheellisistä syötteistä. Työstöradan se osa, jossa törmätään 16

17 WorkNC rouhintamenetelmiä Jyrsintäradat Kaikki menetelmät on jaoteltu loogisesti ja selkeästi, rouhinta-, viimeistely- ja erikoismenetelmiin. Näin vaikeankin kappaleen työstöjen määrittely on muutamien minuuttien asia. Kartiotyökalut Kaikissa menetelmissä ja laskennoissa voidaan käyttää kartiotyökaluja. Työkalu voi olla muotojyrsin tai kartiomaisella varrella varustettu tavallinen jyrsin. Työkalukirjasto WorkNC työkalukirjasto sisältää valmiiksi tehtyjä työkalumäärittelyjä. Käyttäjä voi lisätä kirjastoon omia työkalu- ja pidinmäärittelyjään. Samalla työkaluun voidaan liittää työstöteknisiä arvoja, kuten syöttö, karanopeus, toleranssit, ratavälimitta, lähestymisetäisyys ja -tapa. Kirjaston rakenne on avoin ja useilta työkaluvalmistajilta löytyy valmiita tietoja kirjaston sisällöksi. Kirjastosta voi etsiä sopivaa työkalua erilaisin hakuehdoin. Työkalut järjestettynä tietyn parametrin mukaan 17

18 WorkNC rouhintamenetelmiä Menetelmäsarjat Työstömenetelmät ja niiden toteutusjärjestys voidaan tallettaa ja niitä voidaan käyttää uudelleen uuden kappaleen käsittelyssä. Näin säästetään paljon aikaa uuden työn valmistelussa. Tausta-ajo Suuret ja monimutkaiset kappaleet, joiden valmistuminen heti ei ole tarpeellista, voidaan laittaa laskentaan esimerkiksi yö-aikaan. Tausta-ajo voidaan ajoittaa vapaille tietokoneille niiden ollessa muuten käyttämättöminä. Dokumentaatio Täydellinen dokumentointi syntyy muutamalla menuvalinnalla. Dokumentaation ulkoasuun on helppo vaikuttaa. Dokumentit ovat HTML-muotoisia ja siten avattavissa kaikilla www-selaimilla. 18

19 VisuNC VisuNC antaa käyttäjälle mahdollisuuden valita haluamansa värin pinnoille, työstöradoille, rajoitusgeometrialle jne. Nopea poistuvan materiaalin simulointi on olennainen osa VisuNC:n ominaisuuksista. Dynaaminen suurennos, siirtely ja kääntely auttaa käyttäjää näkemään haluamansa kohteet tarkasti. VisuNC sisältää myös työstörataeditorin, jolla voi muokata valmiiksi laskettuja ratoja. Lisäksi VisuNC sisältää rajattoman ei kun (Undo) toiminnon. VisuNC, neljä katselusuuntaa Jyrsinnän simulointi Jyrsintäratojen simulointi on VisuNC:ssä helppokäyttöistä ja erittäin nopeaa. Kappaletta voi dynaamisesti kääntää, kiertää, siirtää ja suurentaa simuloinnin aikana. Kuvassa on esillä käyrämuotoa seuraava jäännösmateriaalin poisto. Kappaleesta voidaan hiiren avulla etsiä halutun kohdan 3D koordinaatteja. Näytöstä voidaan tarvittaessa tallettaa kuvia tiedostoon dokumentointia varten. Jyrsintäradan simulointi WorkNC pähkinänkuoressa: " erittäin luotettavat työstöradat " äärimmäinen tarkkuus " optimaalinen pinnanlaatu " lyhin koneaika " tehokas koneen käyttöaste " uskomattoman nopea laskenta universaalit postprosessorit Windows käyttöliittymä " yksinkertainen käyttää - vain 4 pv. koulutus " yhteensopiva kaikkien 3D CAD/CAM ohjelmien kanssa IGES, VDA-FS, SET, STL ja suorien liittymien kautta: CATIA V4/V5, PRO/E, Unigraphics, EUCLID, ACIS ja Parasolid. 19

20 Järjestelmät ja palvelut yhdeltä ja samalta toimittajalta WorkNC käyttäjien hyödyksi ja iloksi Titakolta löytyy laajeneva ja tarkoituksenmukainen määrä sovelluksia ja palveluita NCohjelmoinnin ja tuotantotietojen hallitsemiseen. WorkNC:n tarkkaan suunnattu järjestelmärakenne antaa tehokkaan työkalun 3D jyrsintään. WorkNC toimii yhteen EXAPT CAM-järjestelmän kanssa. Näin käyttäjälle avautuu mahdollisuus laajentaa järjestelmäänsä sekä toimia omien tarpeidensa ja mahdollisuuksiensa pohjalta. Varmistaaksemme nopean, kattavan ja tuottavan investoinnin tarjoamme erilaisia tukipalveluja, kuten projektin ohjausta, koulutusta ja opastusta. WorkNC tuotteisiin kohdistuvat palvelumme ovat:! projektihallinta! ensikäyttäjien, päivittäjien ja uusien WorkNC sovellusten käyttöönottajien opastus! järjestelmäasennukset! ohjeistaminen ja koulutus! jatkuva hotline -puhelinpalvelu Titako varmistaa nopean, luotettavan ja tehokkaan WorkNC -järjestelmien käytön antamalla:! strategista konsultointia vastuunalaisille johtajille käyttäjäyhtiöissä! asinatuntevaa käyttöönottosuunnitteluun osallistumista! tehokasta tukea jokaisessa käyttöönottovaiheessa! Sescoin henkilöstön laajaa käytännön kokemusta järjestelmien tehokkaan käyttöön ohjaamisessa Palvelumme turvaavat investointisi koettuun ja testattuun WorkNC 3D CAM järjestelmään. WorkNC:n valmistaja SESCOI SAS on perustettu Tänään yhtiö on yli 150 osaajan työpaikka. He ovat keskittyneet mahdollisimman automaattisten valmistusta palvelevien ohjelmistojen kehittämiseen. SESCOI:n päämääränä on tarjota valu-, puristus- ja työkaluteollisuudelle ohjelmistoja, joita on helppo oppia käyttämään. Päämäärinä ovat myös ohjelmistojen poikkeuksellinen luotettavuus, automaattisuus ja toimivuus yleisimmissä työasemissa ja PC-tietokoneissa. Titako Oy Kiviperäntie LEMPÄÄLÄ puh fax internet: WorkNC CAM -systeemi on käytössä yli 80 %:lla kaikista auton valmistajista kautta maailman. Monimutkaiset muotit, puristusmallit ja osien prototyypit - alkaen kannettavista puhelimista ja autojen voimansiirrosta, päätyen leikkikalujen malleihin - työstetään WorkNC:llä. SESCOI tarjoaa asiakkailleen viimeisimmät strategiat ja työstötekniikat, joilla päästäänhyvään kilpailukykyyn CNC työstömarkkinoilla. Tähän SESCOI käyttää uusimpia ohjelmistotyökaluja. SESCOI -yhtymä on saavuttanut valtavan menestyksen ja hyväksynnän WorkNC:llä; automaattiseen pintojen jyrsintään tarkoitetulla ohjelmistolla. WorkNC:tä myydään ja kehitetään yhtymän toimipisteissä USA:ssa, Euroopassa ja Aasiassa. Suora ja jakelijaverkon kautta tapahtunut myynti on tuonut WorkNC:n moneen maahan. WorkNC työpisteitä on yli 6000 ympäri maailman. Sadat Pohjois-Amerikan muotti-, puristus- ja työkaluvalmistajat ovat liittäneet WorkNC:n osaksi NC -ohjelmien tuotantoa. Menestystä on tullut nopeasti, johtuen WorkNC automaattisista työkierroista joiden käyttämiseen kykenee myös aloitteleva työstökoneen käyttäjä. CAD-mallin pohjalta WorkNC:llä syntyvät optimoidut työstöradat muutamassa minuutissa. WorkNC on tunnettu laadustaan, luotettavuudestaan ja helppokäyttöisistä CAM -ominaisuuksistaan.

Vain muutamalla klikkauksella CAD-tiedostojen muutosten tunnistus ja työstöratojen päivitys

Vain muutamalla klikkauksella CAD-tiedostojen muutosten tunnistus ja työstöratojen päivitys Lis ät w ieto w. ja M os as oi te tte rc am ess.fi a w Vain muutamalla klikkauksella CAD-tiedostojen muutosten tunnistus ja työstöratojen päivitys Tehokas mallintaminen uusi mallinnusydin tekee työstä

Lisätiedot

Vain muutamalla klikkauksella Tehokas mallintaminen

Vain muutamalla klikkauksella Tehokas mallintaminen Katso yksityiskohtaisempia tietoja osoitteesta www.mastercam.fi/mill CNC Software, Inc. kantaa vastuunsa ympäristöystävällisyyden kehittämisessä. Näin tuetaan sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää kehitystä

Lisätiedot

Automaattiset työstöradat

Automaattiset työstöradat Lisätietoja www.mastercam.fi\router Vain muutamalla klikkauksella Tehokas mallintaminen NC Software, Inc. kantaa vastuunsa ympäristöystävällisyyden kehittämisessä. Näin tuetaan sosiaalisesti ja ekologisesti

Lisätiedot

Asetusaikojen minimointi NCkoodin

Asetusaikojen minimointi NCkoodin Asetusaikojen minimointi NCkoodin simuloinnilla Pauli Manninen , vuodesta 1992 Ratkaisut NC-ohjelmointiin, NC-simulointiin, DNC-liitännät, NC-ohjelmoinnin automatisointi Palvelut NC-ohjelmointi, menetelmäsuunnittelu,

Lisätiedot

ArchiCad:istä Inventoriin ja NC-jyrsin mallin teko

ArchiCad:istä Inventoriin ja NC-jyrsin mallin teko ArchiCad:istä Inventoriin ja NC-jyrsin mallin teko Huomattavaa! Kun tallennat archicad:issä Stl tiedoston tarkasta että mallisi on oikeassa mittakaavassa (esim. mikäli ArchiCad malli mallinnettu metrimittakaavassa

Lisätiedot

Mitä Uutta - SURFCAM V5.1 Sisällysluettelo

Mitä Uutta - SURFCAM V5.1 Sisällysluettelo VER CAD/CAM Software with world class precision and control... Mitä uutta Mitä Uutta - SURFCAM V5.1 Sisällysluettelo 1) Parannettu muistinhallinta 32 ja 64 bitin järjestelmissä 3 2) Konesimulointi Optio

Lisätiedot

EdgeCAM Tuotantokoneistus

EdgeCAM Tuotantokoneistus EdgeCAM on yksi maailman johtavista valmistusjärjestelmistä, valmiina ratkaisemaan sinun tuotannollisen koneistuksen tarpeet. Nyt myös 4- ja 5-akselinen työstö. EdgeCAM Tuotantokoneistus EdgeCAM on yksinkertainen

Lisätiedot

Suomen ja koko maailman suosituimpana CAM-ohjelmistona* Mastercam Tehokas mallintaminen

Suomen ja koko maailman suosituimpana CAM-ohjelmistona* Mastercam Tehokas mallintaminen . L m is as ät te iet rc oj am a Älykäs koneistus Vain muamalla klikkauksella Suomen ja koko maailman suosituimpana CAM-ohjelmistona* Mastcam Tehokas mallintaminen helpommaksi. Tässä esitellään vain muamia

Lisätiedot

Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. Uppokipinätyöstön elektrodi

Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. Uppokipinätyöstön elektrodi Uppokipinätyöstön elektrodi Tuula Höök, Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Muotin perusrakenne Uppokipinätyöstö Kipinätyöstön elektrodit Muottipesän valmistettavuus CAD työkalut harjoituksessa

Lisätiedot

What s New in SURFCAM V5 Sisällys

What s New in SURFCAM V5 Sisällys CAD/CAM Software with world class precision and control... Mitä uutta What s New in SURFCAM V5 Sisällys 1) TrueMill 3 2) TrueMill laskin 5 3) Sorvi uutuudet 6 4) 4-akselisen jyrsinnän uutuudet 6 5) 5-akselisen

Lisätiedot

CAD/CAM Software with world class precision and control. What s Uusi

CAD/CAM Software with world class precision and control. What s Uusi What s Uusi SURFCAM V5.2 Mitä Uutta Page 1 of 19 Toukokuu 2011 Mitä uutta - SURFCAM V5.2 Sisällysluettelo 1) Uusi - Millturn valikko 3 2) Uusi HSM Z-rouhinta rata 4 3) Uusi - Valintojen multi maskaus 6

Lisätiedot

VALMISTUSTEKNIIKAN JATKOKURSSI 2006 Koneistettavan kappaleen mallintaminen ja työstön ohjelmointi

VALMISTUSTEKNIIKAN JATKOKURSSI 2006 Koneistettavan kappaleen mallintaminen ja työstön ohjelmointi VALMISTUSTEKNIIKAN JATKOKURSSI 2006 Koneistettavan kappaleen mallintaminen ja työstön ohjelmointi 1. Mitä mallinnetaan ja miksi? 2-ulotteisen muotoviivan avulla tehtävät muodot kuten taskujen jyrsinnät

Lisätiedot

Moniakseliratojen harjoituskirja

Moniakseliratojen harjoituskirja Moniakseliratojen harjoituskirja Mastercam X Moniakseliratojen harjoituskirja Huhtikuu 2010 ii MASTERCAM X2 / Moniakseliratojen harjoituskirja Mastercam moniakseliratojen harjoituskirja Päivämäärä: tammikuu

Lisätiedot

X7 MU1 uudet piirteet

X7 MU1 uudet piirteet X7 MU1 uudet piirteet MastercamMastercam X7 ylläpitopäivitys 1 (MU1) sisältää seuraavat parannukset. Se on kaikkien Mastercam ylläpidossa olevien asiakkaiden käytettävissä. X7 MU1 ylläpitopäivityksen voi

Lisätiedot

3.2 Työstöratojen luonti

3.2 Työstöratojen luonti 3.2 Työstöratojen luonti Luodaan aluksi työstöradat kahdelle akselille. 3.2.1 Olakkeen sorvaus Piirretään aluksi yksinkertainen kappale, johon luodaan työstöradat. Kuva 3.2.1 Koneistettava kappale Kyseisen

Lisätiedot

Monitoimisorvien NC-ohjelmointi. Kari Kuutela Pathtrace Oy www.cam.fi

Monitoimisorvien NC-ohjelmointi. Kari Kuutela Pathtrace Oy www.cam.fi Monitoimisorvien NC-ohjelmointi Kari Kuutela Pathtrace Oy www.cam.fi Monitoimisorvaus 2008 2008 www.cam.fi Turku Pathtrace Oy, vuodesta 1992 Ratkaisut NC-ohjelmointiin, NC-simulointiin, DNCliitännät, NC-ohjelmoinnin

Lisätiedot

CAD/CAM perusteet ja muottien työstäminen

CAD/CAM perusteet ja muottien työstäminen CAD/CAM perusteet ja muottien työstäminen Heikki Tikka, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Muottien ja muiden työkalujen työstäminen pyritään useimmiten tekemään niin tarkasti ja niin hyvällä pinnanlaadulla

Lisätiedot

Tarkkaa työstöä. Tehokas mallintaminen. Älykäs koneistus. Vain muutamalla klikkauksella. Hyödynnä työstötekniikan taitosi

Tarkkaa työstöä. Tehokas mallintaminen. Älykäs koneistus. Vain muutamalla klikkauksella. Hyödynnä työstötekniikan taitosi Mill Tarkkaa työstöä Vain muutamalla klikkauksella Tehokas mallintaminen Mastercamin tehokas CAD-mallinnusydin tekee työstä helpompaa kuin koskaan. Jokainen luomasi geometria elää antaen sinun nopeasti

Lisätiedot

Mitä uutta SURFCAM 2015 R1

Mitä uutta SURFCAM 2015 R1 Mitä uutta SURFCAM Mitä uutta Sisältö Yleinen/Järjestelmä 3 Uusi asennusohjelma >>...3 Toiminnollisuus 4 Parannettu piirrustustason tuki >>...4 Parannettu värityksen tuki >>...5 Inline -koodi erillisenä

Lisätiedot

Työstäminen robotilla Zenex perustettu 1986 Erikoistunut teknisiin ohjelmistoihin Mastercam CAM-ohjelmisto Mathcad laskentaohjelmisto KeyCreator CAD (ent. CADKEY) Työstörataohjelmien hallinta, DNC etc.

Lisätiedot

Jabro Tools tuotevalikoima

Jabro Tools tuotevalikoima Tervetuloa! Jabro Tools tuotevalikoima Koodiavain nimityksille Jabro VHM Yleiskäyttö Työkalumerkintä alkaa J Esim: J40 Jabro Tornado Suurnopeusjyrsintä High Speed Machining Työkalumerkintä alkaa JH Esim:

Lisätiedot

Versio 9 > X toimintokartta. (päivitetty tammikuu 2011)

Versio 9 > X toimintokartta. (päivitetty tammikuu 2011) Versio 9 > X toimintokartta (päivitetty tammikuu 2011) Analysoi Analysoi-Dynaaminen Analysoi-Ketju Analysoi-Kulma Analysoi-Number Analysoi-Piste Analysoi-Pisteiden väli Analysoi-Profiili Analysoi-Vain

Lisätiedot

Työkoordinaatistot. Tammikuu 2015

Työkoordinaatistot. Tammikuu 2015 Työkoordinaatistot Tammikuu 2015 Mastercam X8 Työkoordinaatistot KÄYTTÖEHDOT Päivämäärä: Tammikuu 2015 Copyright 2015 CNC Software, Inc. Zenex Computing Oy. Ohjelmisto: Mastercam X8 Tämän dokumentin käytöstä

Lisätiedot

CoroMill 390 Varsijyrsimet teräkoolla 07 Teräslaatu GC1130

CoroMill 390 Varsijyrsimet teräkoolla 07 Teräslaatu GC1130 CoroMill 390 Varsijyrsimet teräkoolla 07 Teräslaatu GC1130 Uudet, halkaisijaltaan pienet varsijyrsimet teräkoolla 07 tuovat CoroMill 390 -jyrsimen hyväksi todetun suorituskyvyn tarjolle töihin, joissa

Lisätiedot

Dynaaminen jyrsintä Varmista, että sinulla on viimeisimmät tiedot.

Dynaaminen jyrsintä Varmista, että sinulla on viimeisimmät tiedot. Dynaaminen jyrsintä Dynaaminen jyrsintä Maaliskuu 2011 Varmista, että sinulla on viimeisimmät tiedot. Tiedot ovat saattaneet muuttua tämän oppaan painamisen jälkeen. Ota yhteyttä Mastercam-edustajaasi.

Lisätiedot

Perusteet 5, pintamallinnus

Perusteet 5, pintamallinnus Perusteet 5, pintamallinnus Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_4.pdf (Sama piirustus kuin harjoituksessa basic_4). Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja

Lisätiedot

Jakopinnat ja liikkuvan keernan pinnat 1, keerna jakopinnan tasalla

Jakopinnat ja liikkuvan keernan pinnat 1, keerna jakopinnan tasalla Jakopinnat ja liikkuvan keernan pinnat 1, keerna jakopinnan tasalla Tuula Höök, Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Muotin perusrakenne Ruisku tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: päästö,

Lisätiedot

Keernojen erottaminen

Keernojen erottaminen Keernojen erottaminen Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Muotin rakenne Koneistettavuus CAD työkalut harjoituksessa Keernojen erottaminen Mallinnuksen vaiheet Harjoituksessa

Lisätiedot

JOUSTAVA YKSITTÄISVALMISTUS. Konepajamiehet 19.4.2011 Kauko Lappalainen

JOUSTAVA YKSITTÄISVALMISTUS. Konepajamiehet 19.4.2011 Kauko Lappalainen JOUSTAVA YKSITTÄISVALMISTUS Konepajamiehet 19.4.2011 Joustava yksittäisvalmistusautomaatio Target Erävalmistuksen ja yksittäisvalmistuksen tavoitteiden erot Toistuva erävalmistus tai volyymituotanto tuotantolaitteiston

Lisätiedot

Perusteet 3, tilavuus ja pintamallinnus

Perusteet 3, tilavuus ja pintamallinnus Perusteet 3, tilavuus ja pintamallinnus Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_3_1.pdf, sama piirustus kuin harjoituksessa basic_3_1. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja

Lisätiedot

TULEVAISUUS ON DYNAAMINEN

TULEVAISUUS ON DYNAAMINEN X9 Tuoteluettelo TULEVAISUUS ON DYNAAMINEN KÄYTÖSSÄ KOETELTU KÄYTÖSSÄ HYVÄKSYTTY Be dynamic MILL LATHE MILL-TURN SWISS WIRE ROUTER DESIGN DYNAAMINEN... 2 MILL... 4 MASTERCAM X9 LUOTETTAVUUS. PITKÄJÄNTEISYYS.

Lisätiedot

TULEVAISUUS ON DYNAAMINEN

TULEVAISUUS ON DYNAAMINEN X9 Tuoteluettelo TULEVAISUUS ON DYNAAMINEN KÄYTÖSSÄ KOETELTU KÄYTÖSSÄ HYVÄKSYTTY Be dynamic MILL LATHE MILL-TURN SWISS WIRE ROUTER DESIGN DYNAAMINEN... 2 MASTERCAM X9 MILL... 4 LATHE... 8 MILL-TURN...10

Lisätiedot

NC-ohjelman tekeminen Catiassa

NC-ohjelman tekeminen Catiassa NC-ohjelman tekeminen Catiassa - Käynnistä Catia V5 R21 Koska mikroluokan TF331 koneissa ei ole Catian vaatimia postprosessoritiedostoja ja ohjelmia, tehdään postprosessoriajot Catian mukana tulleilla

Lisätiedot

Teoriatausta. Työvaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. CAE DS Muotinsuunnitteluharjoitukset

Teoriatausta. Työvaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. CAE DS Muotinsuunnitteluharjoitukset Ulostyöntimet 1 Tampereen teknillinen yliopisto Juho Taipale, Tuula Höök Teoriatausta Muotin perusrakenne Muotin standardiosat Ulostyöntimien asettelu Ulostyöntö ja vastapäästöjä muovaavat laitteet CAD

Lisätiedot

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Condess ratamestariohjelman käyttö Aloitus ja alkumäärittelyt Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Kun kysytään kilpailun nimeä, syötä kuvaava nimi. Samaa nimeä käytetään oletuksena

Lisätiedot

Painevalut 3. Teoriatausta Revolved Pattern. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_3_1.sldprt

Painevalut 3. Teoriatausta Revolved Pattern. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_3_1.sldprt Painevalut 3 Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae aloituskappale start_diecasting_3_1.sldprt. Tehtävänäsi on suunnitella kansi alueille, jotka on merkitty kuvaan punaisella, vihreällä ja sinisellä

Lisätiedot

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 käyttöohjeet JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 1. Esittely JakeluPiste on helppo ja yksinkertainen ratkaisu tiedostojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Olipa kyseessä tärkeä word dokumentti tai kokonainen

Lisätiedot

Perusteet 3, tilavuus ja pintamallinnus

Perusteet 3, tilavuus ja pintamallinnus Perusteet 3, tilavuus ja pintamallinnus Tuula Höök, Juho Taipale Tampereen Teknillinen Yliopisto Ota piirustus fin_basic_3_1.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden pohjalta teknisesti

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO jouni.laaksonen@olfellows.net www.olfellows.net olfellows www.olfellows.net

Lisätiedot

Liikkuva keerna. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa Liikkuva keerna

Liikkuva keerna. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa Liikkuva keerna Liikkuva keerna Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae aloitusmalli start_movingcore_x.sldprt. Tehtävänäsi on hellittää kappaleen muodot siten, että vastapäästölliset muodot voi valmistaa liikkuvilla

Lisätiedot

LaserQC mittauksia laserin nopeudella

LaserQC mittauksia laserin nopeudella LaserQC mittauksia laserin nopeudella 1/6 prosessi LaserQ mittaustulokset 20 sekunnissa! 2D-aihioiden mittojen manuaalinen tarkastus ja muistiinmerkintä on aikaa vievä prosessi. Lisäksi virheiden mahdollisuus

Lisätiedot

Perusteet 5, pintamallinnus

Perusteet 5, pintamallinnus Perusteet 5, pintamallinnus Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_4.pdf, sama piirustus kuin harjoituksessa basic_4. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3. Nokia 8310 -puhelimelle. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3. Nokia 8310 -puhelimelle. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6 PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3 Nokia 8310 -puhelimelle Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Moniakseliratojen perusteet

Moniakseliratojen perusteet Moniakseliratojen perusteet Moniakseliratojen perusteet Helmikuu 2011 Varmista, että käytössäsi ovat viimeisimmät tiedot! Tiedot ovat saattaneet muuttua tämän oppaan painamisen jälkeen. Tämän oppaan viimeisin

Lisätiedot

463059S TIETOKONEAVUSTEINEN VALMISTUS 4 op / 2,5 ov

463059S TIETOKONEAVUSTEINEN VALMISTUS 4 op / 2,5 ov OULUN YLIOPISTO Konetekniikan osasto Jussi A. Karjalainen 13.12.2008 463059S TIETOKONEAVUSTEINEN VALMISTUS 4 op / 2,5 ov Tentti 1. Selosta lyhyesti, mitä tarkoittaa (kukin alakohta 1 piste) a) lasersintraus

Lisätiedot

Onnittelut PC SpeedCAT perheeseen liittymisestä

Onnittelut PC SpeedCAT perheeseen liittymisestä Onnittelut PC SpeedCAT perheeseen liittymisestä Tulet hämmästymäät kaikista upeista asioista joita PC SpeedCAT pystyy tekemään: Optimoi tietokoneesi nopeuden tehden siitä Optimoi internetnopeutesi tehden

Lisätiedot

Perusteet 3, tilavuus ja pintamallinnus

Perusteet 3, tilavuus ja pintamallinnus Perusteet 3, tilavuus ja pintamallinnus Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_3_1.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden pohjalta teknisesti hyvälaatuinen

Lisätiedot

Perusteet 6, lisää pintamallinnusta

Perusteet 6, lisää pintamallinnusta Perusteet 6, lisää pintamallinnusta Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_6_1.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja mallinna kappale pääasiassa pintamallinnustyökaluin.

Lisätiedot

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ Windows XP-käyttöjärjestelmän asetuksilla sekä Word-asetuksilla voit vaikuttaa tietokoneen näytön ulkoasuun, selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen.. 1) ASETUKSET

Lisätiedot

idvd 5 ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ Vasantie 11 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63 tommi.nevala@sodankyla.fi

idvd 5 ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ Vasantie 11 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63 tommi.nevala@sodankyla.fi ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ Vasantie 11 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63 tommi.nevala@sodankyla.fi Elokuvakasvatus Sodankylässä -projekti Opettajien täydennyskoulutus Oppimateriaali 10/2005 idvd 5

Lisätiedot

Kuva 2. Lankasahauksen periaate.

Kuva 2. Lankasahauksen periaate. Lankasahaus Tampereen teknillinen yliopisto Tuula Höök Lankasahaus perustuu samaan periaatteeseen kuin uppokipinätyöstökin. Kaikissa kipinätyöstömenetelmissä työstötapahtuman peruselementit ovat kipinätyöstöneste,

Lisätiedot

kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto

kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Metallisen kestomuottikappaleen suunnittelua 1, kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae kokoonpano start_assembly_1_x.sldasm tai sitä vastaava neutraalimuotoinen tiedosto. Tehtävänäsi

Lisätiedot

Muotin perusrakenne Ruisku tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: päästö, kulmapyöristys, jakopinta ja vastapäästö.

Muotin perusrakenne Ruisku tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: päästö, kulmapyöristys, jakopinta ja vastapäästö. Jakopinta perusteet JuhoTaipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Muotin perusrakenne Ruisku tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: päästö, kulmapyöristys, jakopinta ja vastapäästö.

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2

Lisätiedot

Perusteet 6, lisää pintamallinnusta

Perusteet 6, lisää pintamallinnusta Perusteet 6, lisää pintamallinnusta Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_6_2.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja mallinna kappale pääosin pintamallinnustyökaluja

Lisätiedot

Konesimulointi. Helmikuu 2015

Konesimulointi. Helmikuu 2015 Konesimulointi Helmikuu 2015 Mastercam X8 Machine Simulation KÄYTTÖEHDOT Päivämäärä: Helmikuu 2015 Copyright 2015 CNC Software, Inc. Zenex Computing Oy Ohjelmisto: Mastercam X8 Tämän dokumentin käytöstä

Lisätiedot

Painevalut 3. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_3_2.sldprt. CAE DS Kappaleensuunnitteluharjoitukset

Painevalut 3. Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_3_2.sldprt. CAE DS Kappaleensuunnitteluharjoitukset Painevalut 3 Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae aloituskappale start_diecasting_3_2.sldprt ja mallinna siihen kansi. CAD työkalut harjoituksessa diecasting_3_2.sldprt Kuva 1:

Lisätiedot

Kerro kuvin 3:n uudet ominaisuudet

Kerro kuvin 3:n uudet ominaisuudet Verkkosivu: www.haltija.fi Puhelin: 09 612 2250 Sähköposti: asiakaspalvelu@haltija.fi Kerro kuvin 3:n uudet ominaisuudet Kerro kuvin 3 on kehitetty uudelleen perusteista lähtien. Kaikki, mikä oli mahdollista

Lisätiedot

Kieliversiointityökalu Java-ohjelmistoon. Ohje

Kieliversiointityökalu Java-ohjelmistoon. Ohje Kieliversiointityökalu Java-ohjelmistoon Ohje 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ OHJELMASTA... 3 2 PÄÄ-IKKUNA...4 3 YLÄVALIKKO... 4 3.1 TIEDOSTO... 4 3.2 TOIMINTO... 4 3.3 ASETUKSET... 5 3.4 OHJE... 5 4 VÄLILEHDET...5

Lisätiedot

Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE. Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen

Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE. Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen 1. Verkko-osoite: http://moodle.metropolia.fi 2. Kirjautuminen: omat verkkotunnukset 3. Oma Moodlessa näkyvät

Lisätiedot

UUSIN FREJOTH ACRA SILTATYYPPINEN KONEISTUSKESKUS - TÄYNNÄ UUSIA INNOVATIIVISIA RATKAISUJA NOPEAAN JA RASKAASEEN LASTUAMISEEN &

UUSIN FREJOTH ACRA SILTATYYPPINEN KONEISTUSKESKUS - TÄYNNÄ UUSIA INNOVATIIVISIA RATKAISUJA NOPEAAN JA RASKAASEEN LASTUAMISEEN & NOPEA SILTATYYPPINEN PYSTYKARAINEN KONEISTUSKESKUS UUSIN FREJOTH ACRA SILTATYYPPINEN KONEISTUSKESKUS - TÄYNNÄ UUSIA INNOVATIIVISIA RATKAISUJA NOPEAAN JA RASKAASEEN LASTUAMISEEN & Rensi Finland Oy Yrittäjäntie

Lisätiedot

CEM DT-3353 Pihtimittari

CEM DT-3353 Pihtimittari CEM DT-3353 Pihtimittari Sivu 1/5 CEM DT-3353 Pihtimittari Ongelma Mittarin ohjelmisto ilmoittaa NO DATA vaikka tiedonsiirtokaapeli on kytketty tietokoneen ja mittarin välille, mittarissa on virta päällä

Lisätiedot

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet 15.11.2012 1.0 Vastuutaho TRAFI Sisällys Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet 1 1. Johdanto 3 1.1. Esitiedot 3 1.2. Käyttöoikeudet 3 1.3. Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

Lumon tuotekirjaston asennusohje. Asennus- ja rekisteröintiohje

Lumon tuotekirjaston asennusohje. Asennus- ja rekisteröintiohje Lumon tuotekirjaston asennusohje Asennus- ja rekisteröintiohje 1. Sisältö 1. Asennuspaketin lataaminen 4 2. Zip-tiedoston purkaminen ja sovelluksen asentaminen 4 3. Sovelluksen rekisteröiminen 7 4. Sisällön

Lisätiedot

Moniakseliratojen harjoituskirja 2. Helmikuu 2015

Moniakseliratojen harjoituskirja 2. Helmikuu 2015 Moniakseliratojen harjoituskirja 2 Helmikuu 2015 Mastercam X8 Moniakseliset työstöradat - osa 2 KÄYTTÖEHDOT Päivämäärä: Helmikuu 2015 Copyright 2015 CNC Software, Inc. Zenex Computing Oy. Ohjelmisto: Mastercam

Lisätiedot

kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto

kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Metallisen kestomuottikappaleen suunnittelua 1, kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae kokoonpano start_assembly_1_x.sldasm. Tehtävänäsi on suunnitella kansi alueille, jotka on

Lisätiedot

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut 2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut Shortcut Menut Shortcut menut voidaan aktivoida seuraavista paikoista. Shortcut menun sisältö riippuu siitä, mistä se aktivoidaan. 1. Shortcut menu suunnitellusta linjasta

Lisätiedot

Logistiikan optimointi- ja ohjausjärjestelmä TCS-Opti

Logistiikan optimointi- ja ohjausjärjestelmä TCS-Opti Logistiikan optimointi- ja ohjausjärjestelmä TCS-Opti Taustaa.. Logistiikan ohjaus on fyysisten toimintojen ja koko logistiikan suunnittelua, kehitystä ja valvontaa. Siihen liittyvät järjestelmät voidaan

Lisätiedot

Febdok 6.0, Uudet ominaisuudet OHJEISTUS

Febdok 6.0, Uudet ominaisuudet OHJEISTUS Febdok 6.0, Uudet ominaisuudet OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 ESIMERKIT 2 2.1 LAITTEISTON TIEDOT 2 2.2 SYÖTÖN VALINTA 3 2.3 PJ-LIITTYMÄ 4 2.4 SJ-LIITTYMÄ 5 2.5 GENERAATTORIJAKELU 8 2.6 SUOJALAITTEET

Lisätiedot

1 Asentaminen. 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus 12/2006 1.1.1

1 Asentaminen. 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus 12/2006 1.1.1 1 Asentaminen...2 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus...2 2.1 PI-säätimet...3 2.2 Trendit...4 3 Lämpölaitoksen ohjaus...5 4 Voimalan alkuarvojen muuttaminen...6 5 Tulostus...8 6 Mahdollisia ongelmia...8 6.1

Lisätiedot

Palautuslaite Boomerang ZHR

Palautuslaite Boomerang ZHR Boomerang palautuslaitteen avulla yksi mies voi käyttää listoituskoneita ja/tai muita koneita ja laitteita puuntyöstössä. Ominaisuudet Arvot Työkappaleen mitat ilman kääntöyks. (mm) Pituus min. 300 max.

Lisätiedot

FlyMarker PRO merkintälaite. Mark like a Professional

FlyMarker PRO merkintälaite. Mark like a Professional FlyMarker PRO merkintälaite Mark like a Professional Mark like a Professional FlyMarker PRO Mobile Kannettavan FlyMarker PRO merkintälaitteen avulla suurten, raskaiden ja vaikeasti liikuteltavien kappaleiden

Lisätiedot

Perusteet 2, pintamallinnus

Perusteet 2, pintamallinnus Perusteet 2, pintamallinnus Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_1_2.pdf, sama piirustus kuin harjoituksessa basic_1_2. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden

Lisätiedot

LASERKEILAUKSEEN PERUSTUVA 3D-TIEDONKERUU MONIPUOLISIA RATKAISUJA KÄYTÄNNÖN TARPEISIIN

LASERKEILAUKSEEN PERUSTUVA 3D-TIEDONKERUU MONIPUOLISIA RATKAISUJA KÄYTÄNNÖN TARPEISIIN LASERKEILAUKSEEN PERUSTUVA 3D-TIEDONKERUU MONIPUOLISIA RATKAISUJA KÄYTÄNNÖN TARPEISIIN PSK-BIM seminaari 9.5.2014 Jukka Mäkelä, Oy 1 SMARTGEO OY Palvelujen johtoajatuksena on tarkkojen, kattavien ja luotettavien

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari

TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari Perkkoonkatu 5 Puh. 010 420 72 72 www.keyway.fi 33850 Tampere Fax. 010 420 72 77 palvelu@keyway.fi TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari Malli Työpituus Kokonaispituus Standardi mm mm

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

TAMK Ohjelmistotekniikka G Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Herkko Noponen Osmo Someroja. Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta

TAMK Ohjelmistotekniikka G Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Herkko Noponen Osmo Someroja. Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta TAMK Ohjelmistotekniikka G-04237 Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta TAMK Karttasovellus Kartta Sivu 2/8 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. VAATIMUSMÄÄRITTELY...

Lisätiedot

KALVINTA, HIENOPORAUS JA SILOVALSSAUS

KALVINTA, HIENOPORAUS JA SILOVALSSAUS KALVINTA, HIENOPORAUS JA SILOVALSSAUS UOP Pikateräskalvaimet MAPAL Kalvinta ja hienoporaus timanttityökalut BAUBLIES Silovalssaus Puh. 029 006 130 www.maantera.fi ax. 029 006 1130 e-mail: maantera@maantera.fi

Lisätiedot

Perusteet 2, pintamallinnus

Perusteet 2, pintamallinnus Perusteet 2, pintamallinnus Tuula Höök, Juho Taipale Tampereen teknillinen yliopisto Ota sama piirustus kuin harjoituksessa perusteet 1_2, eli fin_basic_1_2.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja

Lisätiedot

TAO:n 5-akselinen oppimisympäristö

TAO:n 5-akselinen oppimisympäristö TAO:n 5-akselinen oppimisympäristö 2 Historiaa Hankeselvitys 2003 2004 Lobbaus kaupunki 08.2004 Toimintaympäristötukihakemus 10.2004 Rahoituspäätös 11.2004 Hankkeen aloitus 01.2006 Hankkeen päättäminen

Lisätiedot

Version päivittäminen

Version päivittäminen Version päivittäminen Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1 Uuden version haku internetistä ja ohjelmiston rekisteröinti...3 1.1 Ohjelmiston Rekisteröiminen...3 1.2 Internet-rekisteröinnin

Lisätiedot

Pintamallinnus 1: Pursotettuja pintoja

Pintamallinnus 1: Pursotettuja pintoja Tampereen ammattiopisto - CAD perusharjoitukset - Tuula Höök Pintamallinnus 1: Pursotettuja pintoja Harjoitusten yleisohje Tutki mallinnettavan kappaleen mittapiirrosta. Valitse mittapiirroksen alla olevasta

Lisätiedot

Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. Ruiskuvalumuotin kanavisto 1

Teoriatausta. Mallinnuksen vaiheet. CAD työkalut harjoituksessa. Ruiskuvalumuotin kanavisto 1 http://www.valuatlas.net ValuAtlas & CAE DS 2007 Muotinsuunnitteluharjoitukset Ruiskuvalumuotin kanavisto 1 Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Ruiskuvalumuotin kanavistot: kylmäkanavat

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä koneistamalla piirustusten mukaisia koneenosia eri työstötavoilla (sorvaus, jyrsintä, poraus). Työtä tehdään

Lisätiedot

Jakolinja. ValuAtlas & CAE DS 2007 Ruisku ja painevalukappaleen suunnittelu. Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto

Jakolinja. ValuAtlas & CAE DS 2007 Ruisku ja painevalukappaleen suunnittelu. Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Jakolinja Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Jakolinja (parting line) on nurkkakohta, jossa valettavassa kappaleessa olevat hellitykset eli päästöt (draft angles) vaihtavat suuntaa (Katso kuva

Lisätiedot

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun.

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. StorageIT 2006 varmuuskopiointiohjelman asennusohje. Hyvä asiakkaamme! Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. Ennen asennuksen aloittamista Varmista, että

Lisätiedot

Artec TDSM 3D Skanneri 3D mallit ja animaatiot nopeasti, myös liikkuvasta kohteesta

Artec TDSM 3D Skanneri 3D mallit ja animaatiot nopeasti, myös liikkuvasta kohteesta Artec TDSM 3D Skanneri 3D mallit ja animaatiot nopeasti, myös liikkuvasta kohteesta Miksi ostaa? 1. Aito on-line skannaus, jopa 15 kuva/s (frames/second) 2. Ei tarvetta referenssitarroille tai muille paikoitus

Lisätiedot

Perusteet 4, tilavuusmallinnus

Perusteet 4, tilavuusmallinnus Perusteet 4, tilavuusmallinnus Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_4.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden pohjalta teknisesti hyvälaatuinen

Lisätiedot

Rexroth Engineering Työkalumme tehokkaaseen suunnitteluun ja järjestelmien optimointiin

Rexroth Engineering Työkalumme tehokkaaseen suunnitteluun ja järjestelmien optimointiin Rexroth Engineering Työkalumme tehokkaaseen suunnitteluun ja järjestelmien optimointiin Rexroth Engineering Rexroth tarjoaa kattavan valikoiman työkaluja suunnitteluun, tuote- ja teknologiavalintaan, mitoitukseen,

Lisätiedot

mastercam focus tutorials Kuvantojen, tasojen ja työkoordinaatiston käyttö

mastercam focus tutorials Kuvantojen, tasojen ja työkoordinaatiston käyttö mastercam focus tutorials Kuvantojen, tasojen ja työkoordinaatiston käyttö Marraskuu 2007 Mastercam X2 MR2 Kuvantojen, tasojen ja työkoordinaatiston käyttö Päiväys: Marraskuu 2007 Copyright 2007 CNC Software,

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Tuotteen hitsattavuuden testaus robottisimulointiohjelmalla. Kari Solehmainen Savonia Ammattikorkeakoulu HitSavonia

Tuotteen hitsattavuuden testaus robottisimulointiohjelmalla. Kari Solehmainen Savonia Ammattikorkeakoulu HitSavonia Tuotteen hitsattavuuden testaus robottisimulointiohjelmalla Kari Solehmainen Savonia Ammattikorkeakoulu HitSavonia Sisältö Yhtenäissuunnittelu (Concurrent engineering) Mallinnus ja simulointi Robottihitsauksen

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu.

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu. 1 Investointien hallinta ja poistot Investointien (esimerkiksi koneet ja laitteet, maa-alueet ja kiinteistöt) hallinta Odoo kirjanpidossa tehdään "Omaisuuden hallinta" moduulin alaisuudessa. Siellä voidaan

Lisätiedot

Kansionäkymä listasta suuriin kuvakkeisiin

Kansionäkymä listasta suuriin kuvakkeisiin Sirpa Leinonen Kansionäkymä listasta suuriin kuvakkeisiin Riippuen koneen Windows versiosta hieman eroja miten näkymä valitaan 1. Tiedosto 2. Näytä välilehdellä valinta kansio näkymlle Suurimmat tai suuret

Lisätiedot

Helppokäyttöisyyttä Windows Vista käyttöjärjestelmän asetuksilla

Helppokäyttöisyyttä Windows Vista käyttöjärjestelmän asetuksilla Lena Wahlroos-Hänninen, Helsingin Tikoteekki 2009 1 Helppokäyttöisyyttä Windows Vista käyttöjärjestelmän asetuksilla Windows-käyttöjärjestelmä mahdollistaa useita eri helppokäyttötoimintoja, joilla voi

Lisätiedot