SÄHKÖTURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET KUVINA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄHKÖTURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET KUVINA"

Transkriptio

1 SÄHKÖTURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET KUVINA Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry 1

2 JULKAISIJA Copyright Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry PL 55, Espoo Harakantie 18, Espoo Puh. (90) KUSTANTAJA Sähköinfo Oy PL 55, Espoo Harakantie 18, Espoo Puh. (90) PÄÄTOIMITTAJA Tekninen asiantuntija Esa Tiainen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry TOIMITUS JA TAITTO Eeva Karppinen KUVAT Esa Tiainen Pertti A. Mäkinen Arto Saastamoinen Asko Hakamäki 3., uusittu painos KIRJAPAINO Painokurki Oy, Helsinki Espoo 2005 ISBN (painettu) ISBN (CD) 2

3 ALKUSANAT Kuva kertoo tunnetusti enemmän kuin monet sanat. Runsaasti teknisiä yksityiskohtia sisältävät sähköturvallisuutta koskevat vaatimukset avautuvat monesti helpommin, mikäli tekstien tukena on yksityiskohtiin liittyvää kuvitusta. Varsinkin koulutuksessa kuvat elävöittävät viestiä ja tekevät esitetyistä asioista konkreettisemmin ymmärrettäviä. Sähköturvallisuusmääräykset kuvina -kirja havainnollistaa kuvien avulla sähköasennusstandardien vaatimuksia. Kirjan mukana toimitettava CD soveltuu hyvin muun muassa sähköasennusvaatimusten opetustyöhön ja myös itseopiskeluun. Kirja sisältää noin 200 sähköasennusstandardien sisältöä tukevaa valokuvaa tai piirrosta. Kuvien yhteydessä olevat kuvatekstit täydentävät kuvien sanomaa. Kirja julkaistaan nyt uusittuna, värillisenä painoksena ja julkaisija toivoo saavansa palautetta käytetyn julkaisumuodon edelleen kehittämiseksi. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry 3

4 SISÄLLYS 1 YLEISIÄ VAATIMUKSIA Eri jakelujärjestelmät Sähkölaitteiden suojausluokat Sähkölaitteiden kotelointiluokat MAADOITUSJÄRJESTELMÄT SUOJAUS Ylivirtasuojaus Kosketusjännitesuojaus Vikavirtasuojakytkimet Ylijännitesuojaus ASENNUKSET ERI TILOISSA Kylpy- ja suihkutilat Uima-allastilat Saunat Rakennustyömaat Palovaaralliset tilat Maatalouden rakennukset Ahtaat johtavat tilat Matkailuvaunut ja matkailuvaunualueet Pienvenesatamat Lääkintätilat Messut Sähkölaitekorjaamot ja -laboratoriot Ulkotilat Kuivat, kosteat ja märät tilat ERI LAITTEISTOJA KOSKEVAT VAATIMUKSET Ulkovalaistusasennukset Lämmityskaapeliasennukset Lämmityskelmuasennukset Halogeenivalaistusasennukset Jakokeskukset Pistokytkimet Varavoimalaitteistot Jakeluverkot

5 6 ASENNUSTAPOJA KOSKEVAT VAATIMUKSET Pinta-asennukset Asennus putkeen Putketon uppoasennus Hyllyasennukset Kaapeleiden läpiviennit Maakaapeliasennukset KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSTEN MITTAUKSET Jatkuvuusmittaukset Eristysresistanssin mittaukset Oikosulkuvirran mittaukset Vikavirtasuojakytkimen testaaminen MERKINNÄT JA DOKUMENTOINTI Johdinvärit ja virtapiirin tunnistaminen Merkinnät ja kilvet

6 1 YLEISIÄ VAATIMUKSIA 1.1 Eri jakelujärjestelmät Kuva TN-C-järjestelmää käytetään lähinnä jakeluverkoissa. Uudisasennuksissa TN-C-järjestelmää saa käyttää vain, mikäli PEN-johtimen poikkipinta on vähintään 10 mm 2 Cu tai 16 mm 2 Al eikä rakennukseen tule merkittäviä tietotekniikan asennuksia. Kuva TN-S-järjestelmää tulee käyttää kaikissa uusissa rakennusten sähköasennuksissa liittymiskohdasta lähtien, mikäli rakennukseen tulee huomattava tietotekniikan asennus. 7

7 Kuva TN-C-S-järjestelmä. Sen jälkeen kun on siirrytty TN-S-järjestelmään, ei nolla- ja suojajohtimia voi enää kytkeä yhteen. Kuva Tasasähköjärjestelmä TN-S (d.c). 8

8 Kuva TT-järjestelmää ei juuri käytetä Suomessa. Etelä-Euroopassa se on yleinen. Vikatilanteessa vikavirta kulkee maan kautta ja vian nopeaan poiskytkentään tarvitaan vikavirtasuojakytkintä. Kuva IT-järjestelmää käytetään Suomessa lähinnä teollisuudessa. Ensimmäistä vikaa ei tarvitse kytkeä pois. Järjestelmä voi myös olla maadoitettu suurehkon impedanssin kautta. 9

9 1.2 Sähkölaitteiden suojausluokat Kuva Suojausluokan 0 laiteessa suojaus sähköiskulta on laitteen peruseristyksen varassa. Mahdollisia jännitteelle alttiita osia ei yhdistetä kiinteän verkon suojajohtimeen. Peruseristyksen vioittuessa turvallisuus riippuu käyttöolosuhteista. Kuva Suojausluokan I laitteessa suojaus sähköiskulta ei ole ainoastaan peruserityksen varassa, vaan jännitteelle alttiit osat yhdistetään kiinteän verkon suojajohtimeen. Vikatilanteessa suojalaite katkaisee virtapiirin, ennen kuin jännitteestä ehtii aiheutua vaaraa. 10

10 Kuva Suojausluokan II laitteessa suojaus sähköiskulta ei ole pelkästään peruseristyksen varassa, vaan laitteessa on kaksoiseritys tai vahvistettu eristys. Laitteessa ei ole suojamaadoitusmahdollisuutta, eikä suojaus saa riippua käyttöolosuhteista. 11

11 Kuva Suojausluokassa III suojaus sähköiskulta on toteutettu SELV- tai PELV-järjestelmän avulla. Suuremman jännitteen esiintyminen laitteessa on estetty. Kuva Suojajännitemuuntaja voi olla pistotulppaliitäntäinen tai kiinteästi asennettu. 12

12 1.3 Sähkölaitteiden kotelointiluokat Kuva Kotelointiluokituksessa on käytössä IP-koodi. 13

13 Osat Numerot tai kirjaimet Merkitys laitesuojauksessa Merkitys henkilösuojauksessa Kirjaimet IP Ensimmäinen tunnusnumero Suojaus vieraiden esineiden ja pölyn sisäänpääsyltä Vaaralliset osat kosketussuojattu suojaamaton kun halkaisija 50 mm kun halkaisija 12,5 mm kun halkaisija 2,5 mm kun halkaisija 1,0 mm pölysuojatusti pölytiiviisti suojaamaton nyrkiltä sormelta työkalulta langalta langalta langalta Toinen tunnusnumero Suojattu veden sisäänpääsyn haitallisilta vaikutuksilta suojaamaton pystysuoraan tippuvalta vedeltä tippuvalta vedeltä (laitteen kallistus 15 astetta) satavalta vedeltä roiskuvalta vedeltä vesisuihkulta voimakkaalta vesisuihkulta lyhytaikaisesti upotettuna jatkuvasti upotettuna Lisäkirjain (vapaaehtoi- nen) A B C D Vaaralliset osat kosketussuojattu nyrkiltä sormelta työkalulta langalta Täydentävä kirjain (vapaaehtoinen) H M S W Täydentävän tiedon merkitys Suurjännitelaite Vesisuojaus koestettu laitteen ollessa käynnissä Vesisuojaus koestettu laitteen ollessa pysähdyksissä Laite on koestettu erityisiin sääolosuhteisiin Kuva Kotelointiluokkien eri numeroiden ja kirjainten merkitys. 14

14 Kuva Vielä joissakin uusissa laitteissakin käytetään aiempaa tunnusjärjestelmää. Vastaavuus IP-luokitusjärjestelmään on likimäärin oheisen kuvan mukainen. 15

15 16 Kuva Esimerkkejä kotelointiluokan määräytymisestä.

16 Kuva IP 20 -laitteita, käytetään kuivissa tiloissa. 17

17 Kuva IP 34 -laitteita, käytetään märissä tiloissa, joissa laitteet eivät joudu alttiiksi vesisuihkulle. Kuva IP 55- tai IP 65 -laitteita, käytetään palovaarallisissa tiloissa ja tiloissa, joissa laitteet joutuvat alttiiksi vesisuihkulle. 18

18 2 MAADOITUSJÄRJESTELMÄT Kuva Suojajohtimien nimikkeet. 19

19 20 Kuva Esimerkki johdinnimikkeistä.

20 Kuva Suojajohtimien mitoitussäännöt. 21

21 Kuva 2.1.4a. Pääpotentiaalintasaukseen yhdistetään rakennusta syöttävä suojamaadoitusjohdin tai PEN-johdin, maadoitusjohdin, rakennusta syöttävät metalliputkistot, esim. kaasu ja vesi, metalliset rakenneosat kuten keskuslämmitys- ja ilmanvaihtolaitteistot, soveltuvin osin betonirakenteiden teräkset. Kuva 2.1.4b. Esimerkki hyvin merkitystä pääpotentiaalintasauksesta. 22

22 Kuva 2.1.4c. Esimerkki potentiaalintasauksesta. Kuva 2.1.4d. Laajat yhtenäiset putkistot yhdistetään pääpotentiaalintasaukseen. 23

23 Kuva Rakennuksissa, joihin todennäköisesti tulee huomattava tietotekniikan asennus, on käytettävä erillistä suojamaadoitus- ja nollajohdinta syöttöpisteestä alkaen. TN-C-järjestelmässä nollavirta haarautuu eri johtaviin rakenteisiin, TN-S-järjestelmässä nollavirta kulkee ainoastaan nollajohtimen kautta. Kuva Häiriösuojausta voidaan parantaa kattavalla vaaka- ja pystytasoisella potentiaalintasausjärjestelmällä. 24

24 Kuva Paras maadoituselektrodirakenne on rakennuksen ympäri kiertävä rengaselektrodi. 25

25 *) VAIHTOEHTONA SFS 6000 KOHDAN LASKENTAKAAVAN MUKAINEN MITOITUS Kuva Esimerkki TN-C-S järjestelmästä. Pääkeskuksena viisikiskoinen keskus. Muuntajan tähtipiste on maadoitettu, tähtipisteestä tuleva johdin on PEN-johdin ja se kytketään PE-kiskoon. 26

26 Vaihtoehtona SFS 6000:n kohdan laskentakaavan mukainen mitoitus Kuva Esimerkki TN-S-järjestelmästä. Pääkeskuksena on viisikiskoinen keskus. Muuntajan tähtipisteessä ei ole maadoitusta. Tähtipisteestä tuleva johdin on nollajohdin. 27

27 *) VAIHTOEHTONA SFS 6000 KOHDAN LASKENTAKAAVAN MUKAINEN MITOITUS Kuva Esimerkki TN-C-S-järjestelmästä. Pienjänniteliittymä, jonka liittymisjohto on nelijohtiminen ja pääkeskus viisijohtiminen. 28

28 Kuva Esimerkkejä johtimien kytkennöistä vanhojen asennusten muutos- ja laajennustöissä. Kuva a. Esimerkkejä PEN-johtimen käytöstä asennusten korjaustöissä. 29

29 Kuva b. Esimerkkejä PEN-johtimen käytöstä asennusten korjaustöissä. Kuva c. Esimerkkejä PEN-johtimen käytöstä asennusten korjaustöissä. 30

30 Kuva Esimerkkejä suojamaadoitettavien laitteiden liittämisestä PENjohtimeen vanhojen asennusten muutostöissä. Kuva Esimerkkejä keskusten syöttöjohtojen vaihtamisesta vanhoissa asetuksissa. 31

31 Kuva Esimerkki tapauksesta, jossa jakokeskus ja osa keskuksesta lähtevistä johdoista uusitaan, keskuksen suojakiskon johtokyky vastaa nollakiskoa. Kuva Esimerkki tapauksesta, jossa jakokeskus ja osa keskuksesta lähtevistä johdoista uusitaan, keskuksen suojakiskon johtokyky on nollakiskoa pienempi. 32

32 * Nolla- ja suojapiirin yhdistys kiskoissa ** Nolla- ja suojapiirin vaihtoehtoinen yhdistys lähtevän johdon liittimissä Kuva a. Esimerkkejä nolla- ja suojapiirin yhdistämisestä keskuksessa, jonka suojakiskon johtokyky on nollakiskoa pienempi. Keskuksen syötössä ja lähdössä 9 käytetään PEN-johtimella varustettua johtoa. Kuva b. Suoja- ja nollapiirin yhdistyskohdat suositellaan merkittäviksi keskuksen kanteen kiinnitetyllä merkillä. 33

33 3 SUOJAUS 3.1 Ylivirtasuojaus Kuva Ylikuormitussuojauksessa noudatetaan yllä olevia ehtoja. Kuva Sulakkeiden ja johdonsuojakatkaisijoiden toiminta-alueet poikkeavat toisistaan. Kun käytetään B-, C- ja D-tyyppisiä johdonsuojakatkaisijoita, voi johdonsuojakatkaisijan nimellisvirran valita suoraan johdon kuormitettavuuden mukaan. 34

34 Kuva Kytkettäessä kolme tai useampi johdin rinnan, tulee oikosulkusuojaus toteuttaa käyttämällä jokaisen osajohtimen molemmissa päissä sulakkeita. Vaihtoehtoisesti suojaukseen voidaan käyttää alkupäähän sijoitettavaa katkaisijaa. 35

35 3.2 Kosketusjännitesuojaus Kuva Yleisimmin kosketusjännitesuojaus toteutetaan syötön nopean poiskytkennän avulla. Nopea poiskytkentä voidaan toteuttaa ylivirtasuojilla tai vikavirtasuojakytkimellä. Kuva Nopean poiskytkennän vaatimukset ovat yleensä pistorasiaryhmille 0,4 s, muille ryhmille 5 s. 36

36 Kuva Suurimmat sallitut johtopituudet, joilla nopean poiskytkennän ehdot toteutuvat. 37

37 38 Kuva Suojaeristyksen käyttäminen on vaihtoehtoinen kosketusjännitesuojausmenetelmä. Suojaus perustuu vahvistettuun tai kaksoiseristykseen.

38 Kuva Suojaerotusta käytetään kosketusjännitesuojaukseen esimerkiksi sähkölaboratorioissa. Mikäli suojaerotettuun virtapiiriin liitetään useampia laitteita, jännitteelle alttiit osat on kytkettävä toisiinsa maadoittamattomalla potentiaalintasausjohtimella.erityistiloissa, kuten ahtaissa johtavissa tiloissa, suojaerotusmuuntajalla voidaan syöttää ainoastaan yhtä laitetta. Kuva Kosketusjännitesuojaus toteutuu myös käyttämällä SELV- tai PELV-järjestelmää. 39

39 Kuva 3.2.7a. SELV- ja PELV-järjestelmän syötössä on käytettävä suojajännitemuuntajaa. Kuva 3.2.7b. Erikoismuuntajien merkintöjä. 40

40 Kuva 3.2.8a ja b. SELV- ja PELVjärjestelmän johtimet eivät saa olla kosketuksissa suurempijännitteisten järjestelmien johtimien kanssa. a. b. 3.3 Vikavirtasuojakytkimet Kuva 3.3.1a ja b. Vikavirtasuojakytkimiä voidaan käyttää kosketussuojauksen lisäsuojana, syötön nopeaan poiskytkentään kosketusjännitesuojauksessa sekä palosuojaukseen. 41

41 42 Kuva Vikavirtasuojakytkin lisäsuojana erilaisissa tilanteissa.

42 Kuva Vikavirtasuojakytkimien merkinnät. Kuva Vikavirtasuojakytkimien sijoituspaikkaan on kiinnitettävä ohjeet vikavirtasuojakytkimen säännöllisestä koestamisesta. Ohjeet on myös oltava siitä, kuinka vikavirtasuojakytkin viritetään sen toimittua. 43

43 Kuva Suomessa suositellaan A- tai B-tyyppisten vikavirtasuojakytkimien käyttöä. 3.4 Ylijännitesuojaus Kuva Sähköverkon kolmiportainen ylijännitesuojaus. Karkeasuojalla puretaan suuri purkausenergia, ennen kuin se etenee sähköverkkoon. Keskija kojesuojilla leikataan edelleen ylijännite hyväksyttävälle tasolle. Portaittainen suojaus voidaan toteuttaa myös ns. yhdistelmäsuojalla. 44

44 Kuva Ylijännitesuojan asentaminen liittymiskohtaan. Jos syöttö on viisijohtiminen eikä N- ja PE-kiskoja yhdistetä, asennetaan myös nollajohtimelle ylijännitesuoja. Ylijännitesuojan asentamiseen käytettävät yhdistysjohtimet tulee olla mahdollisimman lyhyitä. 45

45 4 ASENNUKSET ERI TILOISSA 4.1 Kylpy- ja suihkutilat Kuva 4.1.1a. Suihkutilojen aluejako. Kuva 4.1.1b. Kylpytilojen aluejako. Ammeen alapuoleinen tila on aluetta 1, jos sinne pääsee ilman avainta tai työkalua. Muuten se on luokittelematonta tilaa. 46

46 Kuva 4.1.1c. Suihkuseinällä voidaan vaikuttaa aluejakoon. Suihkuseinän on ulotuttava vähintään 2,25 m korkeudelle lattiasta, eikä lattian ja seinä välissä saa olla 0,3 m enemmän avonaista tilaa. 47

47 Esimerkkikuvassa lisäpotentiaalintasausjohdin on kytketty sähkölaitteen jännitteelle alttiiseen osaan tai pistorasian suojakoskettimeen. Lisäpotentiaalintasaus voidaan toteuttaa myös kytkemällä sähkölaitetta syöttävän ryhmäjohdon suojamaadoitusjohdin lisäpotentiaalintasaukseen esimerkiksi tilan välittömässä läheisyydessä olevassa jakorasiassa. Tällöin itse laitteelle ei tarvitse tuoda erillistä lisäpotentiaalintasausjohdinta. Kuva 4.1.2a. Lisäpotentiaalintasaus peseytymistiloissa on tarpeen silloin, kun käytetään metallielementtikylpyhuoneita. 48

48 Kuva 4.1.2b. Lisäpotentiaalintasaus tehdään esimerkiksi elementin kattorakenteessa. Kuva Kotelointiluokat eri alueilla suihkutilassa. 49

49 50 Kuva Suojausvaatimukset kylpyhuoneessa eri alueilla, esimerkki.

50 4.2 Uima-allastilat Kuva Uima-allastilojen aluejako. Alueella 1: X4 sellaisissa rakennuksissa olevissa tiloissa, joita ei puhdisteta vesisuihkulla Alueella 2: X2, sisätiloissa, X4 ulkotiloissa, X5, kun tilojen puhdistamiseen käytetään vesisuihkua Kuva Kotelointiluokat eri alueilla. 51

51 4.3 Saunat Kuva Aluejako saunassa. Alueella 1 saa asentaa ainoastaan kiukaan sekä sen käyttöön kuuluvia sähkölaitteita. Alueella 2 sähkölaitteiden lämmönkestävyydelle ei aseteta erityisvaatimuksia. Alueella 3 sähkölaitteiden on kestettävä vähintään 125 C ympäristön lämpötila. Alueella 4 sähkölaitteiden on kestettävä yhtä hyvin lämpöä. Kuin alueella 3. Alueella saa olla ainoastaan valaisimia, jotka on asennettu siten, etteivät itse kuumene tai kuumenna ympäristöä liikaa. Lisäksi alueella 4 saa olla kiukaan ohjaukseen ja säätöön tarvittavia laitteita ja niihin kuuluvia kaapeleita. 52

52 Kuva Laitteet eri alueilla. Sähkölaitteiden kotelointiluokan tulee olla vähintään IP 24. Saunaan ei saa asentaa pistorasioita. Muita kuin kiukaaseen tai saunaan asennettuihin lämmityslaitteisiin tai muihin saunan käytön kannalta välttämättömiin laitteisiin kuuluvia kytkimiä ei saa asentaa löylyhuoneeseen. Kuva Kiukaan asentamisessa on noudatettava valmistajan määrittelemiä mittoja. 53

53 54 Kuva Jos samaan löylyhuoneeseen asennetaan kaksi kiuasta, tulee niiden välillä olla seuraavat minimietäisyydet.

54 Kuva Esimerkki kiukaan asentamisesta lattiasyvennykseen. Asennuksessa noudatetaan kiukaan valmistajan ilmoittamia asennusmittoja. 55

55 4.4 Rakennustyömaat Kuva Työmaakeskuksissa kaikki enintään 32 A pistorasiat, jotka on tarkoitettu kädessä pidettävien tai käytön aikana siirrettävien sähkölaitteiden syöttämiseen, on suojattava enintään 30 ma vikavirtasuojakytkimellä. 56

56 Kuva Jos nimellisvirraltaan 32 A pistorasiaa käytetään muiden kuin kädessä pidettävien tai käytön aikana siirrettävien sähkölaitteiden syöttämiseen, sitä ei tarvitse suojata vikavirtasuojakytkimellä. Tällaisen pistorasian vieressä on oltava varoitus, jossa varoitetaan liittämästä kädessä pidettävää sähkölaitetta pistorasiaan, koska sitä ei ole suojattu vikavirtasuojakytkimellä. Kuva Kulkuteiden poikki vietävät kaapelit on suojattava mekaaniselta vaurioitumiselta. 57

57 Kuva Taipuisien kaapeleiden on oltava tyyppiä H07RN-F tai H07BB-F tai vastaavaa rakennetta. 4.5 Palovaaralliset tilat Kuva Tyypillisiä palovaarallisia tiloja ovat kuivan puutavaran työstötilat, kuten puusepän verstaat. 58

58 Kuva Viljankuivaamot ovat myös palovaarallisia tiloja. 59

59 Kuva Palovaarallisissa tiloissa olevien sähkölaitteiden kotelointiluokan täytyy olla vähintään IP 5X silloin, kun laitteelle kerääntyy pölyä. Jos pölyn kerääntymistä ei ole odotettavissa, voidaan käyttää kotelointiluokkaa IP 4X. Kuva Uloskäytäviin voidaan ilman erityistä suojausta asentaa vain sellaisia johtojärjestelmiä, jotka syöttävät uloskäytävissä olevia laitteita, esimerkiksi valaisimia ja pistorasioita. 60

60 Kuva Jos kaapeleita sijoitetaan uloskäytäviin, johtojärjestelmät suojataan palonkestoisuusluokan EI30 rakenteella tai käytetään kaapeleita, jotka täyttävät testausstandardien SFS-EN 50266, SFS-EN ja SFS-EN vaatimukset. Tällaisia ovat standardin SFS 5546 mukaiset kaapelit. 4.6 Maatalouden rakennukset Kuva Sähkölaitteiden kotelointiluokan on oltava maatalousrakennuksissa vähintään IP

61 62 Kuva Kasvihuoneiden valaisimien kotelointiluokaksi riittää IP 23, jos valaisimet eivät ole alttiina roiskuvalle kasteluvedelle.

62 Kuva Eläimille tarkoitetuissa tiloissa on tehtävä lisäpotentiaalintasaus, johon on yhdistettävä kaikki asennuksen suojajohtimet, jännitteelle alttiit osat ja muut johtavat osat, joita eläimet voivat koskettaa. 63

63 4.7 Ahtaat johtavat tilat Kuva Ahdas johtava tila muodostuu pääasiassa ympäröivistä metallisista tai muista johtavista rakenteista. Tilassa on todennäköistä, että ihminen joutuu työskennelleessään suurella osalla kehoaan koskettamaan ympäröiviä johtavia osia ja mahdollisuudet irrottautua tällaisesta kosketuksesta ovat rajoitetut. Tähän rinnastetaan myös mastot. 64

64 4.8 Matkailuvaunut ja matkailuvaunualueet Kuva Matkailuvaunun liittämiseen käytettävä pistokytkinrakenne. 65

65 66 Kuva Matkailuvaunualueen pistorasiat on sijoitettava 0,8 1,5 m etäisyydelle maanpinnasta. Jokaisella pistorasialla on oltava oma ylivirtasuoja. Pistorasiat on suojattava enintään 30 ma vikavirtasuojakytkimellä.

66 4.9 Pienvenesatamat Kuva Jokaista venepaikka kohti on oltava vähintään yksi pistorasia. Pistorasioiden on oltava standardin SFS-EN mukaisia teollisuuskäyttöön tarkoitettuja pistorasiat. Samassa kotelossa saa olla enintään 6 pistorasiaa. Jokainen pistorasia on suojattava yksittäin tai korkeintaan kolmen ryhmissä enintään 30 ma vikavirtasuojakytkimellä. 67

67 68 Kuva Ulosasennettavien jakokeskusten ja pistorasiakoteloiden kotelointiluokan on oltava vähintään IP 44. Jos esiintyy suihkuavaa vettä tai aaltoja, kotelointiluokan pitää olla vähintään IP X5 tai IP X6.

68 4.10 Lääkintätilat Kuva Ryhmän 1 lääkintätilojen korkeintaan 32 A ryhmäjohdoissa on käytettävä vikavirtasuojaa, jonka mitoitustoimintavirta on enintään 30 ma. 69

69 70 Kuva Esimerkki ryhmän 2 lääkintätilan (leikkaussalin) suoja- ja lisäpotentiaalintasausjohtimien periaatekytkennöistä.

70 4.11 Messut Kuva Jokaiselle yhdelle määrätylle käyttäjälle tarkoitettu tilapäisrakenne, kuten messuosasto, on varustettava selvästi tunnistettavalla ja helposti käyttäjän ulottuvilla olevalla erotuslaitteella. Kuva Valaisimet tulee asentaa siten, etteivät ne lämmitä liikaa messurakenteita. 71

71 4.12 Sähkölaitekorjaamot ja -laboratoriot Kuva Kaikki sähkölaitekorjaamossa tai sähkölaboratoriossa sijaitsevat enintään 32 A nimellisvirtaiset pistorasiat tulee suojata enintään 30 ma vikavirtasuojakytkimellä, ellei niitä ole liitetty SELV- tai PELV-järjestelmään, ITjärjestelmään tai suojaerotukseen. Kuva Tilapäisiin kytkentöihin käytettävinä kytkentäjohtoina ja mittajohtoina suositellaan varsinkin oppilaitosten sähkölaboratorioissa käytettävän rakenteita, jotka on suojattu vahingossa tapahtuvalta koskettamiselta. 72

72 Kuva Oppilaitosten sähköteknilliseen opetukseen käytetyissä laboratorioissa erotuskytkimen pitää olla lukittavissa, jolloin oppilaat eivät pääse työskentelemään ilman valvontaa. Kuva Oppilaitosten sähköteknilliseen opetukseen käytetyissä laboratorioissa pitää olla hätäkytkentää varten laitteet, joilla nopeasti voidaan kytkeä jännitteet pois työskentelyalueelta. Tämän kytkimen on oltava helposti luoksepäästävässä paikassa ja tunnistettavissa niin, että punainen kytkin on keltaisella taustalla. 73

73 Kuva Sähkölaitekorjaamot ja sähkölaboratoriot on järjestettävä siten, että sinne pääsevät vain ammattitaitoiset tai opastetut henkilöt. Sähkölaitekorjaamoiden ja sähkölaboratorioiden ovat tai vastaavat kulkutiet on varustettava kilvillä, jotka kieltävät asiattomien pääsyn näihin tiloihin. Kuva Korjattaessa sähkölaitteita niiden käyttöpaikalla voidaan niiden suojaukseen käyttää siirrettävää suojaerotusmuuntajaa tai nimellistoimintavirraltaan enintään 30 ma vikavirtasuojakytkintä. 74

74 Kuva Sähkölaitekorjaamoihin ja sähkölaboratorioihin on sijoitettava sopiviin paikkoihin sähkötapaturmien ensiavusta kertovat ensiapuohjeet sekä yleinen hälytysnumero. 75

75 4.13 Ulkotilat Kuva Kotelointiluokat ulkotiloissa. Ulkotiloissa pistorasian asennuskorkeuden tulee olla sellainen, ettei se joudu lumen alle. Kuva Ulosasennettavat nimellisvirraltaan enintään 20 A pistorasiat on suojattava nimellistoimintavirraltaan enintään 30 ma vikavirtasuojakytkimellä. 76

76 Kuva Jos ulosasennettua pistorasiaa käytetään ainoastaan syöttämään kiinteitä sähkölaitteita, esimerkiksi siirrettäviä rakennuksia, pistorasiaa ei tarvitse suojata vikavirtasuojakytkimellä, mikäli pistorasia sijoitetaan siten, ettei siihen vahingossa kytketä kädessä pidettäviä ja siirrettäviä laitteita ja lisäksi pistorasia varustetaan kilvellä, jolla sen käyttö rajoitetaan vain määrättyyn käyttöön. 77

77 Kuva Myös parvekkeella olevat pistorasiat pitää suojata enintään 30 ma vikavirtasuojakykimellä Kuivat, kosteat ja märät tilat Kuva Keittiö on yleensä kuivaa tilaa. Kuitenkin roiskuva tai tippuva vesi rajoittaa sähkölaitteen asentamista pesualtaan ympäristöön. Tilaan, joka on sivusuunnassa enintään 0,2 m ja korkeussuunnassa enintään 0,5 m pesualtaasta ei saa asentaa pistorasioita, ja tässä tilassa ja lisäksi kuivauskaapin alapuolisessa tilassa sähkölaitteiden kotelointiluokan on oltava vähintään IP

78 Kuva WC ilman kokovartalosuihkua on kuivaa tilaa. Kuva Talopesulat ovat kosteita tiloja. 79

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Kaikki vaihejohtimet on varustettava ylivirtasuojalla Kun vaaditaan nollajohtimen poiskytkentää, se ei saa kytkeytyä pois ennen vaihejohtimia ja sen on kytkeydyttävä

Lisätiedot

Suojaus sähköiskulta Pekka Rantala

Suojaus sähköiskulta Pekka Rantala Suojaus sähköiskulta 15.9.2016 Pekka Rantala Lähtökohtana jännitteellinen johto Miten tilanne tehdään turvalliseksi, kun 1. Sähkölaite (asennus) on täysin ehjä tarvitaan perussuojaus 2. Kun sähkölaitteeseen

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

Sähköasennukset 2. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: 411163. 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähköasennukset 2. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: 411163. 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennukset 2 Tuotenumero: 411163 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennukset-kirjasarja käsittelee rakennusten sähköasennuksia koskevia määräyksiä, ohjeita ja käytännön

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9)

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 2 22.4.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä.

Lisätiedot

Ylivirtasuojaus. Monta asiaa yhdessä

Ylivirtasuojaus. Monta asiaa yhdessä Ylivirtasuojaus Pekka Rantala Kevät 2015 Monta asiaa yhdessä Suojalaitteiden valinta ja johtojen mitoitus on käsiteltävä yhtenä kokonaisuutena. Mitoituksessa käsiteltäviä asioita: Kuormituksen teho Johdon

Lisätiedot

Pienjännitejakeluverkko

Pienjännitejakeluverkko Sähkönjakelutekniikka, osa 3 Pienjännitejakeluverkko Pekka Rantala 20.9.2015 Johto ja johdin Johto Koostuu yksittäisistä johtimista, sisältää yleensä 3 vaihetta + muuta Johdin = yksittäinen piuha päällystetty

Lisätiedot

Johdon mitoitus. Suunnittelun lähtökohta

Johdon mitoitus. Suunnittelun lähtökohta Johdon mitoitus Pekka Rantala 18.12.2013 Suunnittelun lähtökohta Kiinteistön sähköverkon suunnittelun lähtökohtana ovat tyypillisesti: Syötön ominaisuudet: Syöttöjännite, 1- vai 3-vaiheliittymä Pääsulakkeiden

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 3.2/ (9)

Turvatekniikan keskus 3.2/ (9) Turvatekniikan keskus 3.2/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 3 25.11.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä.

Lisätiedot

Kiinteistön sähköverkko. Pekka Rantala Kevät 2016

Kiinteistön sähköverkko. Pekka Rantala Kevät 2016 Kiinteistön sähköverkko Pekka Rantala Kevät 2016 Suomen sähköverkon rakenne Suomen Kantaverkko Jakeluverkko Jakeluverkko Fingrid Jakeluverkko Voimalaitos Voimalaitos kiinteistöjen sähköverkot Erilaisia

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Pienjänniteverkot Jarmo Partanen Pienjänniteverkot Pienjänniteverkot 3-vaiheinen, 400 V Jakelumuuntamo pylväsmuuntamo, muuntaja 16 315 kva koppimuuntamo, 200 800 kva kiinteistömuuntamo,

Lisätiedot

SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset yleisvaatimukset. Tapani Nurmi SESKO ry

SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset yleisvaatimukset. Tapani Nurmi SESKO ry SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset yleisvaatimukset Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi Sähköasennusstandardien aiheet ja esikuvat SFS 6000 Uusittu 2012 HD 60364 IEC 60364 SFS 6001 Uusittu 2015 EN 61936

Lisätiedot

Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely

Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Sähkötekniset laskentaohjelmat. Helsinki 21.11.2013 Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Pituus-sarja ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft

Lisätiedot

Ex-kaapelit ja kaapeliläpiviennit Ex-koteloiden kalustus. Risto Sulonen VTT Expert Services Oy

Ex-kaapelit ja kaapeliläpiviennit Ex-koteloiden kalustus. Risto Sulonen VTT Expert Services Oy Ex-kaapelit ja kaapeliläpiviennit Ex-koteloiden kalustus Risto Sulonen VTT Expert Services Oy 22.4.2013 2 Johtojärjestelmät Alumiinijohtimet vähintään 16 mm 2 Kaapelit on suojattava ympäristövaikutuksilta

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO

Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO Esimerkkinä on loma-asuntokiinteistö, jossa on erillinen uusi asuinrakennus sekä vanha, peruskorjattu saunarakennus. Kohteessa uudistetaan kaikki

Lisätiedot

Sa hko turvallisuustutkinto 1, ja 3

Sa hko turvallisuustutkinto 1, ja 3 Sa hko turvallisuustutkinto 1, ja 3 Kysymykset ja vastaukset, syksy 2012 Tiedoston rakenne ensin siinä on kysymyssarjat järjestyksessä 1,2 ja 3, ja sitten vastaussarjat. Jälkikäteen tullut muutos arvosteluun

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä. TYÖSELOSTUS Kohde Taitaja 2015 sähköasennus, semifinaali. Laajuus ja työskentelytavat Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella

Lisätiedot

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS)

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS) Hätäkutsupakkaus Tyyppi: 5200 xx Pakkaus koostuu: erkkivalo Tyyppi: 5203 xx Vetonarupainike Tyyppi: 5202 xx Sammutuspainike Tyyppi: 5201 xx Teholähde Tyyppi: 5204 xx Täydentävät tuotteet (eivät kuulu toimitukseen):

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Small craft - Electric Propulsion Systems

Small craft - Electric Propulsion Systems Small craft - Electric Propulsion Systems ISO/TC 188 / SC N 1055 ABYC TE-30 ELECTRIC PROPULSION SYSTEMS American Boat and Yacht Council (ABYC) Scope Tarkoitettu AC ja DC venesähköjärjestelmille, joissa

Lisätiedot

Jussi-Petteri Vihavainen MAADOITUKSEN SUUNNITTELU

Jussi-Petteri Vihavainen MAADOITUKSEN SUUNNITTELU Jussi-Petteri Vihavainen MAADOITUKSEN SUUNNITTELU Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Huhtikuu 2011 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieskan yksikkö

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

Pienjännitemittaroinnit

Pienjännitemittaroinnit 1 (9) Pienjännitemittaroinnit 230/400 V käyttöpaikkojen mittaus Suora mittaus, max. 63 A Suoraa mittausta käytetään, kun mittauksen etusulakkeiden koko on enintään 63 A. Kuormituksen kasvaessa voidaan

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

Sahko. * Annamme 5 vuoden takuun uusille tuotteille. Sinun tarvitsee vain mennä kotisivullemme, rekisteröityä ja rekisteröidä tuote.

Sahko. * Annamme 5 vuoden takuun uusille tuotteille. Sinun tarvitsee vain mennä kotisivullemme, rekisteröityä ja rekisteröidä tuote. Sahko * Annamme 5 vuoden takuun uusille tuotteille. Sinun tarvitsee vain mennä kotisivullemme, rekisteröityä ja rekisteröidä tuote. Liitäntäkeskukset El-Björnin liitäntäkeskukset asennetaan normaalisti

Lisätiedot

FDB22x, FDB20x, FDB241, FDB299 Ilmaisinkannat ja lisätarvikkeet Osoitteellinen (FDnet), kollektiivinen

FDB22x, FDB20x, FDB241, FDB299 Ilmaisinkannat ja lisätarvikkeet Osoitteellinen (FDnet), kollektiivinen Sinteso FDB22x, FDB20x, FDB241, FDB299 Ilmaisinkannat ja lisätarvikkeet Osoitteellinen (FDnet), kollektiivinen Kannat valmistettu iskuja kestävästä ja naarmuuntumattomasta synteettisestä materiaalista

Lisätiedot

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS

SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS Sopijaosapuolet Köyliön-Säkylän Sähkö Oy (KSS) verkonhaltijana (Tuottaja) sähköntuottajana 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS 2. SÄHKÖVERKKOON LIITTÄMINEN 2.1. Yleistä Tämän käyttösopimuksen

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje

SET-61. Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 Pirkkala Vaihde 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 23.9.2009 D17016Ds SET-61 Käyttö- ja asennusohje 1. TEKNISET TIEDOT SET-61 laitteisto Käyttöjännite

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Ylivirtasuojaus. Selektiivisyys

Ylivirtasuojaus. Selektiivisyys Ylivirtasuojaus Johdot täytyy standardien mukaan varustaa normaalitapauksessa ylivirtasuojilla, jotka estävät johtojen liiallisen lämpenemisen. Ylivirtasuojaa ei kuitenkaan saa käyttää jos virran katkaisu

Lisätiedot

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member Summary Form Skill Number 406 Skill Sähköasennus Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E F Työ- ja sähkötyöturvallisuus Käyttöönotto, testaus ja toiminta Mitat ja

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

TUKES-OHJE S10-2004 SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT TURVATEKNIIKAN KESKUS 1 YLEISTÄ

TUKES-OHJE S10-2004 SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT TURVATEKNIIKAN KESKUS 1 YLEISTÄ TURVATEKNIIKAN KESKUS TUKES-OHJE S10-2004 1 (4) SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT 1 YLEISTÄ Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 1193/1999 koskee sähkölaitteistojen

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6. SFS 4365 Pientalon upotettava mittauskeskus Rakenne ja asentaminen. Pientaloalueen monimittarikeskukset

TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6. SFS 4365 Pientalon upotettava mittauskeskus Rakenne ja asentaminen. Pientaloalueen monimittarikeskukset TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6 13.4.2012 SÄHKÖENERGIANMITTAUS, MITTAROINTI JA MITTAUSLAITTEET YLEISTÄ Yleisohjeena sähkön mittauksessa ovat standardit SFS 2537, SFS 2538, SFS 3381, SFS 3382, SFS

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Saneerauskohteen sähkötyöt ja -turvallisuus

Saneerauskohteen sähkötyöt ja -turvallisuus Saneerauskohteen sähkötyöt ja -turvallisuus (omakotitalo) Jali-Matti Luomanpää Opinnäytetyö Elokuu 2015 Sähkövoimatekniikan ko. TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Sähkövoimatekniikan ko. monimuoto

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

19. ELKO Pistorasia 1-os- maad. IP21

19. ELKO Pistorasia 1-os- maad. IP21 19. ELKO Pistorasia 1-os- maad. IP21 19.1 Pistorasia 1-os- maad. IP21 Pinta-asennettava, 1-osainen pistorasia kuiviin tiloihin. Ruuviliittimin. 16 A, 250V. Sulkulaittein, suojamaadoitettu. Taustalevyllä.

Lisätiedot

Akku-ohjelmalla voidaan mitoittaa akuilla syötettyjä verkkoja. Ohjelma laskee tai ilmoittaa seuraavia mitoituksessa tarvittavia arvoja:

Akku-ohjelmalla voidaan mitoittaa akuilla syötettyjä verkkoja. Ohjelma laskee tai ilmoittaa seuraavia mitoituksessa tarvittavia arvoja: Helsinki 1.9.16 AKKU (versio 1.1.9) ohjelman esittely AKKU-ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft Office Excel 7 XML-pohjaisessa, makroja sisältävässä

Lisätiedot

Juha Sinkkonen YPÄJÄN PALVELUTALON VIKAVIRRAN SYYN SELVITYS JA RATKAISUEHDOTUKSET

Juha Sinkkonen YPÄJÄN PALVELUTALON VIKAVIRRAN SYYN SELVITYS JA RATKAISUEHDOTUKSET Juha Sinkkonen YPÄJÄN PALVELUTALON VIKAVIRRAN SYYN SELVITYS JA RATKAISUEHDOTUKSET Sähkötekniikan koulutusohjelma Sähkötekniikan suuntautumisvaihtoehto 2011 YPÄJÄN PALVELUTALON VIKAVIRRAN SYYN SELVITYS

Lisätiedot

Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu. Ensto Auguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin

Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu. Ensto Auguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu Ensto uguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Ensto uguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Ensto uguste kuormanerotin on suunniteltu enintään 630 :n

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Taipuisa, kumieristeinen liitäntäkaapeli

Taipuisa, kumieristeinen liitäntäkaapeli KÄYTTÖ Taipuisa, kumieristeinen liitäntäkaapeli Liitäntäkaapeli joka soveltuu käytettäväksi esimerkiksi: - vaativissa lämpötiloissa - kuivissa ja märissä tiloissa - sisä- ja ulkotiloissa - raskaissa käyttöolosuhteissa

Lisätiedot

3.10 YLIVIRTASUOJAT. Pienoissulake

3.10 YLIVIRTASUOJAT. Pienoissulake 30 YLIVIRTASUOJAT 85 mm Al,5 mm PK RK Kiinteistömuuntaja 0 / 0, kv I k = 00 A I k = 0 000 A I k = 00 A Suojaerotusmuuntaja 30 / 30 V I k = 50 A Oppilaitoksen sähköverkon oikosulkuvirtoja Oikosulkusuojana

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1. Tee esisuunnitelma sähköistystarpeista lämmitysjärjestelmästä 2. Ota yhteyttä Tornion Energiaan saadaksesi neuvoja sähköistyksen toteuttamiseksi saadaksesi tiedon

Lisätiedot

SÄHKÖKALUSTESARJA LAATUA, TYYLIÄ, KOHTUULLINEN HINTA JA HELPPO ASENNUS

SÄHKÖKALUSTESARJA LAATUA, TYYLIÄ, KOHTUULLINEN HINTA JA HELPPO ASENNUS SÄHKÖKALUSTESARJA LAATUA, TYYLIÄ, KOHTUULLINEN HINTA JA HELPPO ASENNUS Etman Sähkökalustesarjan tyylikäs muotoilu antaa loppukuluttajalle käsityksen myös tuotteiden korkeasta laadusta. Tuoteperhe käsittää

Lisätiedot

SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT

SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT S10-2005 1 (4) SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT 1 YLEISTÄ Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 1193/1999 koskee sähkölaitteistojen turvallisuutta (liite

Lisätiedot

Sähkölain muutokset Lausunnoilla nyt? Eduskuntaan 12/2015? Voimaantulo 4/2016?

Sähkölain muutokset Lausunnoilla nyt? Eduskuntaan 12/2015? Voimaantulo 4/2016? Sähkölain muutokset Lausunnoilla nyt? Eduskuntaan 12/2015? Voimaantulo 4/2016? http://tukes.mail-pv.fi/a/s/42342267-ac725c0e6cd0fdc7d696f7318779c76d/1012224 Lääkintätilat jäävät pois sähkötilaluokituksista

Lisätiedot

2 Jousiliittimet SISÄLLYS

2 Jousiliittimet SISÄLLYS Jousiliittimet SISÄLLYS KULMALOHKOT 96 VAKIOLOHKOT 97 VAKIOLOHKOT KAKSIKEOKSISET 0 TOIMILAITELOHKOT 04 NOLLALOHKOT 4 MAALOHKOT 6 LOHKOT VEITSIKATKAISIMELLA 0 TULPPAPISTOKELOHKOT SULAKELOHKOT LOHKOT KOMPONENTEILLE

Lisätiedot

Exi-laitteet ja niiden asennus. Risto Sulonen VTT Expert Services Oy

Exi-laitteet ja niiden asennus. Risto Sulonen VTT Expert Services Oy Exi-laitteet ja niiden asennus Risto Sulonen VTT Expert Services Oy 25.4.2013 2 Perusperiaate Piiriin menevä energia < MIE Piirissä varastoituva tai syntyvä energia < MIE Laitteiden ja komponenttien pintalämpötilat

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473 Sisältö: 2 Tärkeää Huomioita Virtausmittarin asennus 3 Syöttöjännite Pulssilähtö Lämpötilat 4 Asennus 5 Kytkennät 6 Mittapiirrokset 7 Mittataulukko 8 Muita huomioita

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-AudioWorld. REG-vahvistin 8208-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8311 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-AudioWorld. REG-vahvistin 8208-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8311 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8208 - BJE @ 22\mod_1332420093624_174011.docx @ 205176 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8311

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Harri Koskenranta

Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa,

Lisätiedot

Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä

Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä Ohje 1 (6) Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä 1 Voimalaitoksen / generaattorin erottaminen sähköverkosta Muuntaja, jonka kautta liittyy tuotantoa

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

Asentajasarja: Sähköasennusopas

Asentajasarja: Sähköasennusopas Asentajasarja: Sähköasennusopas Tuotenumero: 411166 43,00 (+ alv 10%) normaalihinta 32,25 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennusopas julkaistiin ensimmäistä kertaa vuonna 1996. Nyt kyseessä oleva oppaan 9.

Lisätiedot

Tehtävä Pienteollisuuskiinteistö Johtojen mitoitus

Tehtävä Pienteollisuuskiinteistö Johtojen mitoitus Tehtävä Pienteollisuuskiinteistö Johtojen mitoitus Kohteeseen on määritetty taulukon mukaiset huipputehot PK JK1 Keskus P h pituus Johdon kw m Asennustapa PK 125 JK1 35,0 20 Tikashylly JK2 30,0 40 Tikashylly

Lisätiedot

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013) Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Kaapeleiden sijoittaminen jyrkkäluiskaisen tien varressa Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Jyrkkäluiskaisella tiellä kaapelipaikat voidaan täyttää seuraavasti:

Lisätiedot

KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9

KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9 HÄLYTYS- LAITTEET KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9 SKS-automaatio Oy Martinkyläntie 50, PL 122, 01721 Vantaa, sähköposti: automaatio@sks.fi, faksi 852 6820, puh. *852 661 Etelä-Suomi Martinkyläntie 50

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

Kauko-ohjattua kytkimellä varustettua CONNECT-välipistoketta nimitetään seuraavassa välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan ulkoisia

Kauko-ohjattua kytkimellä varustettua CONNECT-välipistoketta nimitetään seuraavassa välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan ulkoisia Kauko-ohjattua kytkimellä varustettua CONNECT-välipistoketta nimitetään seuraavassa välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan ulkoisia sähkölaitteita (katso Tekniset tiedot) kytkeä kauko-ohjauksella

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

remontin teko on mukavaa ja nopeaa

remontin teko on mukavaa ja nopeaa PINTA-ASENNUSKALUSTEET remontin teko on mukavaa ja nopeaa VALINTATAULUKKO OTEO KOJERUNGOILLE Toiminto Kivi Koottu Irrallinen Koottu Kytkimet 10 AX - 250 V~ Vaihtokytkin 860 01 (1) 861 01 (1) 862 01 Kaksinapainen

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/Infoline/Titelblatt - 1510 @ 25\mod_1339651633537_174011.docx @ 217346 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8322 Rev. 01

Lisätiedot

SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE

SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta www.sant.fi Antenniasennukset kiinteistössä Sisältö: Määräys 65 A asettaa vaatimuksia antennien ja verkkojen

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot

RAKENNUSTEN SÄHKÖLAITTEIDEN SIJOITUS- JA ASENNUSPIIRUSTUKSISSA KÄYTETTÄVIÄ PIIRROSMERKKEJÄ

RAKENNUSTEN SÄHKÖLAITTEIDEN SIJOITUS- JA ASENNUSPIIRUSTUKSISSA KÄYTETTÄVIÄ PIIRROSMERKKEJÄ Kortin laadinnan pohjatyön suorittaja: Eino Jumpponen Julkaisija: Sähkötieto ry. Kustantaja: Sähköinfo Oy, Harakantie 18, PL 55, 02601 ESPOO Puhelin (09) 547 610 Internet: www.stul.fi/hakemistot/intro.html

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Kuivan tilan keskusjärjestelmä. NorLine 800. Laatua kaikissa vaiheissa

Kuivan tilan keskusjärjestelmä. NorLine 800. Laatua kaikissa vaiheissa Kuivan tilan keskusjärjestelmä NorLine 800 NorLine 800 KUIVAN TILAN KESKUSJÄRJESTELMÄ 2 NorLine 800 Kuivan tilan keskusjärjestelmä Sisällysluettelo Aihe Sivu Sisällysluettelo 2 Yleiskuvaus 2-3 NorLine

Lisätiedot

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje OY LABKO AB Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: (03) 2855 111 Fax: (03) 2855 300 E-mail: tanks@labko.fi 12/02 80-A-I01_s Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällysluettelo

Lisätiedot

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 23.11.2006 D18016Fs Lokaset 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

TYÖMAAKESKUKSET. Työmaakeskusten yhteen liittäminen

TYÖMAAKESKUKSET. Työmaakeskusten yhteen liittäminen TYÖMAAKESKUKSET Työmaakeskusten yhteen liittäminen Työmaasähköverkko kannattaa rakentaa siten, että viallinen laite aiheuttaa vikavirtasuojakytkimen laukaisun vain siinä keskuksessa, johon viallinen laite

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sähköturvallisuuslain (1135/2016) nojalla: 1 Soveltamisala Tämä asetus koskee sähköturvallisuuslain (1135/2016)

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN LASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET

KAUKOLÄMMÖN LASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje MIT 5 1 (5) KAUKOLÄMMÖN LASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje MIT 5 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

Kodin sisävalaisimet

Kodin sisävalaisimet Kodin sisävalaisimet Airam, suomalainen valon asiantuntija vuodesta 1921 Airamin uudistunut kodin valaisinmallisto on suunniteltu erityisesti LEDja energiansäästölampuille. Mallistossa on asuntovalaisimet

Lisätiedot

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 13.10.2004 LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN WAVIN-LABKO OY S I S Ä L L Y S L U E T T E

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Asennettava kaiutin 8222 EB-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8321 Rev.01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Asennettava kaiutin 8222 EB-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8321 Rev.01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8222 - BJE @ 22\mod_1332499447043_174011.docx @ 206077 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8321

Lisätiedot

Pienjännitekojeet. Tekninen esite. FuseLine Kahvasulakkeet OFAA, OFAM. Esite OF 1 FI 96-02. ABB Control Oy

Pienjännitekojeet. Tekninen esite. FuseLine Kahvasulakkeet OFAA, OFAM. Esite OF 1 FI 96-02. ABB Control Oy Tekninen esite Pienjännitekojeet FuseLine Kahvasulakkeet, OFAM Esite OF FI 96-0 ABB Control Oy 95MDN5447 Kahvasulakkeet ja OFAM gg -sulakkeet johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaksi -sulakkeet on suunniteltu

Lisätiedot