SÄHKÖTURVALLISUUS SÄHKÖVERKKO SÄHKÖLAITTEET SÄHKÖPIIRUSTUKSET. Turun AMK NYMTES13 Jussi Hurri Syksy 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄHKÖTURVALLISUUS SÄHKÖVERKKO SÄHKÖLAITTEET SÄHKÖPIIRUSTUKSET. Turun AMK NYMTES13 Jussi Hurri Syksy 2014"

Transkriptio

1 SÄHKÖTURVALLISUUS SÄHKÖVERKKO SÄHKÖLAITTEET SÄHKÖPIIRUSTUKSET Turun AMK NYMTES13 Jussi Hurri Syksy

2 Sisältö 1) Sähköturvallisuus Suomessa 2) Sähköverkon rakenne 3) Sähkövirran vaikutukset 4) Sähkölaitteiden suojausluokat 5) Sähkölaitteiden kotelointiluokat 6) Sähkölaitteiden merkinnät 7) Sähköverkon suojalaitteet 8) Sähkömoottorit 9) Sähköpiirustukset 2

3 1. SÄHKÖTURVALLISUUS SUOMESSA TEM (aiemmin KTM) - lait ja asetukset Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) - teknistä turvallisuutta valvova ja kehittävä viranomainen Henkilö -ja Yritysarviointi Seti Oy - henkilöpätevyyksien arviointi SGS Fimko Oy - laitteiden testaus Sähköturvallisuus Suomessa 3

4 TUKES Sähkö- ja hissiturvallisuus kemikaaliturvallisuus paloturvallisuus paineastiaturvallisuus Osoitteesta löytyy paljon hyödyllistä tietoa. Sähköturvallisuus Suomessa 4

5 Sähköalan säädöksiä ja määräyksiä Lait ja asetukset esim. Sähköturvallisuuslaki, Sähköturvallisuusasetus Kauppa- ja teollisuusministeriön päätökset ja asetukset EU-direktiivit TUKESin ohjeet. Näissä on lueteltu sovellettavat standardit esim. SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT: -Standardisarja SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset Standardi on uusiutunut syksyllä SFS 6001 (2001) Suurjännitesähköasennukset - SFS 6002 (1999) Sähkötyöturvallisuus Sähköturvallisuus Suomessa 5

6 Sähköurakointi ovat luvanvaraista toimintaa Ilman urakointipätevyyksiä saa tehdä vähäisiä sähkötöitä kuten esim. - asunnon sulakkeen vaihtaminen - valaisimen liittäminen katossa olevaan sokeripalaan - sähkölaitteen rikkoontuneen pistotulpan vaihtaminen - yksivaiheisen jatkojohdon valmistaminen ja korjaaminen - pistorasian ja valaisinkytkimen kannen irroittaminen esim. tapetoinnin ajaksi - pienoisjännitteellä toimivien laitteiden asennus Näitä ns. maallikkosähkötöitä on esitetty tarkemmin Kodin Sähköturvallisuusoppaassa Tukesin kotisivuilla. Sähköturvallisuus Suomessa 6

7 MUISTA, ETTÄ Maallikkosähkötöitä saa tehdä, JOS VARMASTI OSAA TEHDÄ TYÖN OIKEIN JA TURVALLISESTI SINULLA ON VASTUU KÄYTTÄMÄSTÄSI JA KORJAAMASTASI SÄHKÖLAITTEESTA NOUDATA ANNETTUJA OHJEITA KÄÄNNY TARVITTAESSA SÄHKÖVOIMAALAN AMMATTILAISEN PUOLEEN VÄÄRIN KÄYTETTY SÄHKÖLAITE VOI AIHEUTTAA HENGEN- TAI TULIPALON VAARAN 7

8 Yrityksen, joka tekee sähkötöitä on täytettävä seuraavat edellytykset: 1) Yrityksen palveluksessa on oltava henkilö, jolla on riittävä pätevyys toimia sähkötöiden johtajana 2) Yrityksellä on oltava töiden tekemisen kannalta riittävät tilat ja välineet sekä sähköturvallisuuteet liittyvät määräykset ja säädökset 3) Yrityksen on ilmoittauduttava TUKESin sähköurakoitsijarekisteriin Sähköturvallisuus Suomessa 8

9 Sähköurakoitsijat jaetaan toimialansa perusteella yleisurakoitsijoihin ja erikoisurakoitsijoihin Yleisurakoitsijat jaetaan edelleen sähkötöiden johtajan pätevyyden perusteella: 1) Sähköpätevyys 1, kaikki sähkötyöt pl. erikoisurakointi 2) Sähköpätevyys 2, sähkötyöt korkeintaan 1000 V sähkölaitteistoissa 3) Sähköpätevyys 3, sähköverkkon liitettävien laitteiden kokoonpano-, huolto- ja korjaustyöt Erikoisurakointia on hissien asentaminen ja korjaaminen Sähköturvallisuus Suomessa 9

10 Kun teetät sähköasennuksia urakoitsijalla Varmista, että urakoitsija löytyy TUKESin sähköurakoitsijarekisteristä. Siellä ei ole jokaisen asentajan nimeä, vaan firmojen nimet ja tieto sähkötöiden johtajasta. Asennuksista pitää jäädä teettäjälle pöytäkirja käyttöönottotarkastuksesta. Käyttöönottotarkastuksen tekee urakoitsija, kun pääsulakkeet ovat korkeintaan 35 A. Suuremmat kohteet tarkastaa lisäksi valtuutettu tarkastaja. 10

11 Määritelmiä 1) Pienoisjännitelaitteisto ( aikaisemmin suojajännite) - vaihtojännitteen tehollisarvo korkeintaan 50 V - Sykkeetön tasajännite korkeintaan 120 V 2) Pienjännitelaitteisto - vaihtojännitteen tehollisarvo korkeintaan 1000 V vaiheiden välillä - Tasajännite korkeintaan 1500 V napojen välillä 3) Suurjännitelaitteisto - vaihtojännitteen tehollisarvo suurempi kuin 1000 V vaiheiden välillä - Tasajännite yli 1500 V napojen välillä Sähköturvallisuus Suomessa 11

12 2. SÄHKÖVERKON RAKENNE Jakelu- ja siirtojännitteet Suomessa kantaverkko 400, 220 ja 110 kv kaupunkien suurjännitejakeluverkko 20 tai 10 kv maaseudun suurjännitejakeluverkko 20 kv pienjännitejakeluverkko 400 V Sähköverkon rakenne 12

13 Sähköverkon rakenne 13

14 Pienjänniteverkko on säteittäinen. Tehoa syötetään järjestelmään yhdestä kohtaa (20 kv / 0,4 kv muuntaja) 20 kv / 0,4 kv 14

15 Sähkönjakelujärjestelmä Pienkuluttajille toimitetaan sähkö-energiaa joko kolmivaiheisella 400 V / 230 V tai yksivaiheisella 230 V vaihtojännitteellä. Yksivaiheisessa järjestelmässä on kaksi johdinta. - Toinen johdin on yhdistetty maahan. Tätä kutsutaan PEN-johtimeksi ( yhdistetty suoja- ja nollajohdin ) - Toisen johtimen ja PEN-johtimen ( maan ) välillä on tehollisarvoltaan 230 V jännite. Tätä johdinta kutsutaan vaihejohtimeksi ( lyhenne esim. L 1 ) Kolmivaiheisessa järjestelmässä on kolme vaihejohdinta ja PEN-johdin. - Jännite kahden vaihejohtimen välillä on 400 V - Jännite kunkin vaihejohtimen ja PEN-johtimen välillä on 400 / 3 = 230 V Sähköverkon rakenne 15

16 Sähköverkon rakenne 16

17 Johdinten värit Vaihejohdin: ruskea, musta, harmaa Nollajohdin: vaaleansininen Suojajohdin: kelta-vihreä-raidallinen PEN-johdin: kelta-vihreä-raidallinen; lisämerkintä PEN Vanhoissa asennuksissa on vielä käytössä muita värejä Sähköverkon rakenne 17

18 KOLMIVAIHEJÄRJESTELMÄ R (L1) U RS U TR U R, U S ja U T ovat vaihejännitteet U RS, U ST ja U TR ovat pääjännitteet S (L2) T (L3) U ST Pääjännitteen suuruus on 3 kertaa vaihejännitteen suuruus U R U S U T PEN U RS U R U ST U T U S U TR Sähköverkon rakenne 18

19 Miksi kolmivaihejärjestelmä? Yksivaihejärjestelmässä suurin teho on jakeluverkossa n. 3 kw, koska yksivaiheisen pistokytkimen nimellisvirta on 16 A Kolmella vaihejohtimella pystytään siirtämään kolminkertainen teho verrattuna yksivaihejärjestelmän kahteen johtimeen 3-vaiheiset moottorit ovat ominaisuuksiltaan parempia kuin yksivaiheiset Sähköverkon rakenne 19

20 Kolmivaiheinen sähkölaite voidaan kytkeä joko tähtikytkentään tai kolmiokytkentään. L1 L2 L3 N L1 L2 L3 Tähtikytkentä Kolmiokytkentä Tähtikytkennässä jokaisen käämin yli vaikuttaa vaihejännite, kolmiokytkennässä taas pääjännite Myöskin kolmivaiheisen generaattorin tai muuntajan käämitykset voivat olla kytketyt tähteen tai kolmioon Sähkölaittet kytketään joko yksivaiheisesti tai kolmivaiheisesti. Kaksivaiheisia kuormituksia ei Suomessa käytetä Sähköverkon rakenne 20

21 Sähköjohdon mitoituksesta Sähköjohto mitoitetaan suurimman kuormitusvirran mukaan. Mitä suurempi virta, sitä paksumpi johto. Johto on suojattava sekä ylikuormitusta että oikosulkua vastaan Ylikuormitussuoja valitaan siten, että sen nimellisvirta on suurempi kuin suurin kuormitusvirta.ylikuormitussuojan nimellisvirta määrittää johdon poikkipinnan. Seuraavan taulukon tarkoituksena on antaa jonkinlainen kuva eri kokoisten johtojen kuormitettavuudesta. Tässä ei ole tarkoitus oppia mitoittamaan sähköjohtoja! Edeltävä sähköverkko vaikuttaa johdon mitoittamiseen. Oikosulkutapauksessa suojalaitteen on toimittava riittävän nopeasti, useimmiten 0,4 tai 5 sekunnissa. Lisäksi mitoittamiseen vaikuttaa johtotyyppi, asennusolosuhteet, jännitteenalenema jne 21

22 3. SÄHKÖVIRRAN VAIKUTUS IHMISEEN Ihmisen hermotoimintoihin liittyy sähköisiä ilmiöitä. Lihasten toimintaa ohjaavat sähköisesti etenevät impulssit Koska kehon jännitteet ja virrat ovat pieniä, pystyy vähäinenkin ulkoinen sähkö häiritsemään järjestelmän toimintaa. Sähkövirran vaikutukset 22

23 Sydänlihas poikkeaa muista lihaksista siinä, että sillä on omaa supistus- ja tahdistuskykyä. Pienetkin ulkoiset sydämen kautta kulkevat virrat voivat sekoittaa sydämen sähköjärjestelmän. Mikäli virta on riittävän suuri, syntyy ns. sydänkammiovärinä Sähkövirran vaikutukset 23

24 Vaikka sydänkammiovärinää ei syntyisikään, sähkövirta saattaa aiheuttaa muita vaikutuksia - lihaskouristuksia - hengitysvaikeuksia - verenpaineen nousu - sydämen toimintahäiriöt ( muut kuin kammiovärinä) - palovammat - Yleensä oikosulkutapauksessa syntyvä valokaari voi lisäksi aiheuttaa myös vakavia tapaturmia. Oikosulkutapaturman aiheuttaa suuri lämpötila, roiskuva sula metalli ja kirkas säteily Sähkövirran vaikutukset 24

25 Sähkövirran vaarallisuus riippuu luonnollisesti kehon läpi kulkevan virran suuruudesta Virran vaarallisuus riippuu oleellisesti myös sen vaikutusajasta. Onnettomuustapauksissa tunnetaan yleensä vain jännite. Sähköiskun aiheuttama vaara riippuu taas virrasta Virran laskemiseksi on tunnettava ihmiskehon vastus. Useimmiten sähköiskun aiheuttaa vaihtojännite. Kehon impedanssi ei ole vakio, vaan se riippuu mm. jännitteestä, kosketuspinta-alasta, virtatiestä ja kosteudesta Sähkövirran vaikutukset 25

26 Virta saadaan laskettua Ohmin lain avulla, jos kehon impedanssi tunnetaan. I U Z Sähkövirran vaikutukset 26

27 Sähkövirran vaikutukset 27

28 Sähkövirran vaikutukset 28

29 4. SÄHKÖLAITTEIDEN SUOJAUSLUOKAT Vikasuojauksen (aikaisemmin kosketusjännitesuojauksen) perusteella sähkölaitteet jaetaan neljään eri suojausluokkaan: 1) Suojausluokka 0 2) Suojausluokka I 3) Suojausluokka II 4) Suojausluokka III ks. Kodin sähköturvallisuusopas SÄHKÖLAITTEIDEN SUOJAUSLUOKAT 29

30 1) Suojausluokka 0 (peruseristetty ) Suojaus sähköiskulta on laitteen peruseristyksen varassa. Eristyksen vioittuessa turvallisuus riippuu käyttöolosuhteista. Suojausluokan 0 laitteen liitäntäjohdossa on kaksi johdinta, vaihe (L) ja nolla (N). Suojausluokan 0 sähkölaitetta saa käyttää ainoastaan niissä tiloissa, joissa on luokan 0 pistorasiat. Suojausluokan 0 sähkölaitteiden myynti ja pistorasioiden asentaminen on nykyään kielletty. SÄHKÖLAITTEIDEN SUOJAUSLUOKAT 30

31 2) Suojausluokka I (suojamaadoitettu) suojamaadoituksen merkki Suojausluokan I laitteen liitäntäjohdossa on kolme johdinta, vaihe (L) ja nolla (N) ja suojamaa (PE). Pistotulppana käytetään suko-pistotulppaa. Suojaus sähköiskulta ei ole pelkästään laitteen peruseristyksen varassa. Sähkölaitteen jännitteelle alttiit osat on yhdistetty laitteen liitäntäjohdon suojajohtimen kautta sähköverkon maadoitukseen. (Kun laite on liitetty maadoitettuun pistorasiaan) SÄHKÖLAITTEIDEN SUOJAUSLUOKAT 31

32 Jos laitteen runko tulee vikatilanteessa jännitteiseksi ja laite on kytketty suojamaadoitettuun pistorasiaan vikavirta kulkee suojajohtimen kautta sulake palaa SÄHKÖLAITTEIDEN SUOJAUSLUOKAT 32

33 3) Suojausluokka II ( suojaeristetty ) suojaeristetyn laitteen merkki Suojaus sähköiskulta ei ole pelkästään laitteen peruseristyksen varassa, vaan laitteessa on kaksoiseristys tai vahvennettu eristys. Peruseristyksen pettäessä laitteen runko ei tule jännitteiseksi. SÄHKÖLAITTEIDEN SUOJAUSLUOKAT 33

34 Suojaeristetyn sähkölaitteen liitäntäjohdossa on kaksi johdinta, vaihe (L) ja nolla (N). Pistotulppana käytetään joko litteää europistulppaa tai täysprofiilitulppaa Vioittuneen pistotulpan tilalle saa vaihtaa suojamaadoitetun laitteen pistotulpan. SÄHKÖLAITTEIDEN SUOJAUSLUOKAT 34

35 4) Suojausluokka III ( pienois- eli suojajännitteinen ) suojajännitemuuntajan merkki Suojaus sähköiskulta on toteutettu pienemmän jännitteen avulla ja suuremman jännitteen syntyminen laitteessa on estetty. Suoja- eli pienoisjännite voi olla korkeintaan 50 V AC tai 120 V DC Yleisesti käytettyjä jännitteen arvoja ovat 6V, 12 V, 24 V, 42 V ja 48 V vaihtojännitteellä. Suojajännitemuuntajat on suojattava oikosululta ja ylikuormitukselta. SÄHKÖLAITTEIDEN SUOJAUSLUOKAT 35

36 5. SÄHKÖLAITTEIDEN KOTELOINTILUOKAT IP- luokitus (IP = international protection) IP XY X = kosketus- ja vierasainesuojausominaisuudet Y = vesisuojausominaisuudet Sähkölaitteiden kotelointiluokat 36

37 Kotelointiluokan kosketus- ja vierasainesuojausominaisuudet (1. numero) 0 Avoin, suojaamaton rakenne 1 Suuruudeltaan vähintään 50 mm kappaleiden sisääntunkeutuminen on estetty. Myös suurten kehon osien, kuten käsien tahaton sisäänpääsy on estetty. 2 Sormisuojaus. Suuruudeltaan vähintään 12 mm kappaleiden sisääntunkeutuminen on estetty. Enintään 80 mm pituisten ja halkaisijaltaan enintään 12 mm paksuisten osien ulottuminen vaarallisiin osiin on estetty. 3 Suuruudeltaan vähintään 2,5 mm kappaleiden esim. puikkojen, ruuvien ja työstöjätteiden sisääntunkeutuminen on estetty. 4 Suuruudeltaan vähintään 1 mm kappaleiden esim. lankojen, nauhojen ja työstöjätteiden sisääntunkeutuminen on estetty. 5 Laitteen toiminnan kannalta haitallisen pölyn sisääntunkeutuminen on estetty. 6 Pölyn sisääntunkeutuminen on estetty. Sähkölaitteiden kotelointiluokat 37

38 Kotelointiluokan vesisuojausominaisuudet (2. numero) 0 Avoin, suojaamaton. 1 Pystysuoraan pisaroina tippuva vesi ei aiheuta haittaa. 2 Pystysuoraan pisaroina tippuva vesi ei aiheuta haittaa, vaikka kotelo kallistetaan enintään 15 0 mielivaltaiseen suuntaan normaaliasennosta. 3 Enintään 60 0 kulmassa suihkuava vesi ei aiheuta haittaa. 4 Kaikista suunnista roiskuva vesi ei aiheuta haittaa. 5 Kaikista suunnista suuttimella ohjattu vesisuihku ei aiheuta haittaa. 6 Vesiaalto tai kaikista suunnista suuttimella ohjattu voimakas vesisuihku ei aiheuta haittaa. 7 Lyhytaikaisesti veden peittämään koteloon ei tunkeudu haitallisessa määrin vettä. 8 Laitetta voidaan pitää veteen upotettuna valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti, jolloin kotelon sisään ei tunkeudu haitallisessa määrin vettä. Sähkölaitteiden kotelointiluokat 38

39 6. SÄHKÖLAITTEIDEN MERKINNÄT Suomessa ja muualla Euroopassa myytävissä sähkölaitteissa tulee olla CE-merkintä CE- merkintä on laitteen valmistajan tai tämän Euroopan talousalueella toimivan edustajan laitteeseen kiinnittämä Sähkölaitteesta on oltava saatavilla kirjallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus sekä tekninen tiedosto. Näistä selviää mm. valmistajan tai tämän edustajan yhteystiedot, standardit joihin vakuutus perustuu ja laitteen testausselosteet Sähkölaitteiden merkinnät 39

40 Sertifiointimerkintä Ei ole sähkölaitteessa pakollinen Ilmoittaa, että laite on läpäissyt puolueettoman turvallisuustarkastuksen ja laite täyttää ko. maan määräyksien vaatimukset FI- merkki ilmoittaa, että laite on läpäissyt Fimkon testit ja että se täyttää suomalaiset turvallisuusvaatimukset Sähkölaitteiden merkinnät 40

41 Eri maiden kansallisten testauslaitosten merkkejä Sähkölaitteiden merkinnät 41

42 CE-merkin ja mahdollisten sertifiointimerkkien lisäksi laitteen arvokilvestä löytyy esim. seuraavat tiedot: valmistaja nimellisjännite teho (ja/tai virta) suojausluokka kotelointiluokka käyttöolosuhteet, johon laite on tarkoitettu energialuokka... Sähkölaitteiden merkinnät 42

43 7. SÄHKÖVERKON SUOJALAITTEET a) Sulake tai johdonsuojakatkaisija. b) Vikavirtasuojakytkin c) Suojaerotusmuuntaja d) Lämpörele e) Ylijännitesuoja jne Sähköverkon suojalaitteet 43

44 a) Sulake tai johdonsuojakatkaisija Suojaa asennuksia ylivirtaa vastaan. Ylivirta aiheutuu joko ylikuormituksesta tai oikosulusta. Oikosulkutapauksissa sulakkeen on toimittava nopeasti (korkeintaan 0,4 tai 5 sekunnissa) Sekä sulakkeita että johdonsuojakatkaisijoita on nopeita, hitaita jne. Hitaita sulakkeita käytetään moottorilähdöissä (suuri käynnistysvirta) Nopeita sulakkeita käytetään yleensä muissa asennuksissa Sähköverkon suojalaitteet 44

45 kolmivaiheinen kahvasulake sulake, yleispiirrosmerkki johdonsuojakatkaisija pienillä virroilla (63 A asti) käytetään tulppasulaketta Nykyään tulppasulakeen asemasta käytetään usein johdonsuojakatkaisijaa Suurilla virroilla (yli 63 A) käytetään kahvasulakkeita tai katkaisijaa Sähköverkon suojalaitteet 45

46 b) Vikavirtasuojakytkin Sulake ei suojaa ihmistä sähköiskua vastaan Vikavirtasuojaa käytetään pistorasiaryhmissä sulakkeen lisäksi henkilösuojana Vikavirtasuojan käyttö laajeni syksyn 2007 standardiuudistuksen yhteydessä ja edelleen syksyn 2012 painoksessa. Uusissa asennuksissa lähes kaikissa pistorasiaryhmissä käytetään vikavirtasuojaa. Sähköverkon suojalaitteet 46

47 Henkilösuojaukseen käytettävän vikavirtasuojan nimellistoimintavirta on 30 ma Vikavirtasuojana pitää käyttää A- tai B-tyypin suojaa. Aikaisemmin yleistesti käytetyn AC-tyypin suojan asentaminen on nykyään kielletty Tulipalosuojaukseen käytetään 300 tai 500 ma VVS:aa yhdellä vikavirtasuojalla ei voi suojata esim. koko rakennuksen sähköasennuksia (laitteiden vuotovirta) 47

48 vikavirtasuojakytkimen toimintaperiaate Sähköverkon suojalaitteet 48

49 c) Suojaerotusmuuntaja Suojaerotusmuuntajaa käytetään sähkölaitekorjaamoissa ja laboratorioissa Muuntajan toisiopiiriä ei ole maadoitettu. Vikatapauksessa ei voi syntyä virtapiiriä viallisen laitteen rungosta maahan, koska virralle ei ole paluureittiä Sähköverkon suojalaitteet 49

50 N 1 = N 2 Sähköverkon suojalaitteet 50

51 d) Lämpörele Lämpörelettä käytetään moottorilähdöissä ylikuormitussuojana. Lämpörele on yleensä sijoitettuna sähkökeskukseen kontaktorin yhteyteen Pienillä moottoreilla lämpörele voi olla myös kytkimen yhteydessä (moottorinsuojakytkin) e) Ylijännitesuoja Ylijännitesuojaa käytetään verkossa suojaamaan laitteita esim. ukkosylijännitteitä vastaan Sähköverkon suojalaitteet 51

52 9. SÄHKÖPIIRUSTUKSET Yleisimpiä piirosmerkkejä: 52

53 Esimerkki pienen kohteen sähköpiirustuksista: 53

54 Kirjallisuutta Sähköalan Säännökset 2010, Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy Pienjännitesähköasennukset SFS 6000, SFS Ry Sähkötyöturvallisuus SFS 6002, SFS Ry Sähkölaitostekniikan perusteet, Jarmo Elovaara Sähköasennustekniikka, Jukka Ahoranta Sähkötekniikkaa Sivuaineopiskelijoille, Erkki Ruppa Teoreettinen sähkötekniikka, Lauri Aura ja Antti J. Tonteri 54

SÄHKÖTURVALLISUUS. Turun AMK Sähköstatiikka ja magnetismi NTIETS12 Jussi Hurri Syksy 2013

SÄHKÖTURVALLISUUS. Turun AMK Sähköstatiikka ja magnetismi NTIETS12 Jussi Hurri Syksy 2013 SÄHKÖTURVALLISUUS Turun AMK Sähköstatiikka ja magnetismi NTIETS12 Jussi Hurri Syksy 2013 1 Sisältö 1) Sähköturvallisuus Suomessa 2) Sähköverkon rakenne 3) Sähkövirran vaikutukset 4) Sähkölaitteiden suojausluokat

Lisätiedot

7 SÄHKÖTURVALLISUUS. 7.1 Sähkövirran vaikutus ihmiseen 7.1.1 Ihmiskehon impedanssi

7 SÄHKÖTURVALLISUUS. 7.1 Sähkövirran vaikutus ihmiseen 7.1.1 Ihmiskehon impedanssi 7 SÄHKÖTURVALLISUUS Vakavien sähkötapaturmien määrä on vähentynyt Suomessa jatkuvasti. Vaikka sähkönkäyttö on kasvanut runsaassa 60 vuodessa noin 70-kertaiseksi, on tapaturmien määrä suhteessa kulutukseen

Lisätiedot

SÄHKÖTURVALLISUUS YLEISTÄ SÄHKÖTURVALLISUUDESTA TRT

SÄHKÖTURVALLISUUS YLEISTÄ SÄHKÖTURVALLISUUDESTA TRT SÄHKÖTURVALLISUUS YLEISTÄ SÄHKÖTURVALLISUUDESTA TRT JÄNNITE ja VIRTA JÄNNITE: Jännite on kahden materian välisen elektronitasapainon suhde Jännitteen suuretunnus on: U ( USA:ssa: V ) Jännitteen yksikkö

Lisätiedot

Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa

Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1 Tämä teos on tuotettu

Lisätiedot

Sähköasennusten perusteet

Sähköasennusten perusteet Sähköasennusten perusteet Pekka Rantala Kevät 2015 Sisältö 1. Sähkötekniikan perusteita 2. Sähköasennuksia sääteleviä säännöksiä 3. 3-vaihejärjestelmä 4. Muutamia perusjuttuja 5. Kiinteistön sähköverkko

Lisätiedot

Sähköasennukset T613103

Sähköasennukset T613103 Sähköasennukset T613103 Pekka Rantala Kevät 2014 OAMK:n opinto-oppaassa Sisältö: Kiinteistön pienjänniteverkon laitteiden ja kalusteiden ja kaapelien sijoitus ja asennustavat. Maadoitukset. Toteutus: Opintojaksolla

Lisätiedot

TUKES OPAS KODIN SÄHKÖLAITTEISTON KUNNOSSAPITO TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Kodin sähkölaitteiston kunnossapito

TUKES OPAS KODIN SÄHKÖLAITTEISTON KUNNOSSAPITO TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Kodin sähkölaitteiston kunnossapito TUKES OPAS KODIN SÄHKÖLAITTEISTON KUNNOSSAPITO Kodin sähkölaitteiston kunnossapito Sähkölaitteiden korjaus on sähköalan ammattilaisten työtä. Kodin sähkölaitteiston kunnossapito Kodin sähkölaitteiston

Lisätiedot

KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA SÄHKÖASENNUSSTANDARDIEN SOVELTAMISESTA

KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA SÄHKÖASENNUSSTANDARDIEN SOVELTAMISESTA 218 KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA SÄHKÖASENNUSSTANDARDIEN SOVELTAMISESTA JULKAISIJA Copyright: Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Harakantie 18 B, 02650 Espoo PL 55, 02601 Espoo Puhelin 09 547 610 www.stul.fi

Lisätiedot

Kone- ja sähköturvallisuustietoa suunnittelijalle ja työpaikoille 10 oppituntia

Kone- ja sähköturvallisuustietoa suunnittelijalle ja työpaikoille 10 oppituntia HAMK Kone- ja tuotantotekniikka, Mediatekniikka, Tietotekniikka Timo Karppinen Työturvallisuus kone- ja sähköturvallisuustietoa suunnittelijalle ja työpaikoille 1/21 Työturvallisuus, 3 op Kone- ja sähköturvallisuustietoa

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 2/2009

Työturvallisuusohje STO 2/2009 Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 2/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002), Sähköturvallisuuslaki

Lisätiedot

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi Kodin sähköturvallisuusopas 2 3 KODIN SÄHKÖTURVALLISUUSOPAS Esipuhe Sähkön käyttö

Lisätiedot

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi Kodin sähköturvallisuusopas 2 3 KODIN SÄHKÖTURVALLISUUSOPAS Esipuhe Sähkön käyttö

Lisätiedot

SÄHKÖTURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET KUVINA

SÄHKÖTURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET KUVINA SÄHKÖTURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET KUVINA Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry 1 JULKAISIJA Copyright Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry PL 55, 02601 Espoo Harakantie 18, 02650 Espoo Puh. (90) 547 610

Lisätiedot

JUSSI VIDERHOLM PIENJÄNNITESÄHKÖVERKKOJEN MITOITUSOHJELMIEN VERTAILU

JUSSI VIDERHOLM PIENJÄNNITESÄHKÖVERKKOJEN MITOITUSOHJELMIEN VERTAILU JUSSI VIDERHOLM PIENJÄNNITESÄHKÖVERKKOJEN MITOITUSOHJELMIEN VERTAILU Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

TUOMAS KOTOVUORI ESITYKSIEN JA YLEISÖTAPAHTUMIEN TILAPÄINEN PIENJÄNNITEVERKKO. Diplomityö

TUOMAS KOTOVUORI ESITYKSIEN JA YLEISÖTAPAHTUMIEN TILAPÄINEN PIENJÄNNITEVERKKO. Diplomityö TUOMAS KOTOVUORI ESITYKSIEN JA YLEISÖTAPAHTUMIEN TILAPÄINEN PIENJÄNNITEVERKKO Diplomityö Tarkastaja: Pekka Verho Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 3.

Lisätiedot

BL10A3000 Sähköturvallisuus

BL10A3000 Sähköturvallisuus BL10A3000 Sähköturvallisuus Luento 9-10: Kiinteistöjen sähköasennukset II: Suojaus lämmön vaikutuksilta ja jännitehäiriöiltä Maadoittaminen ja suojajohtimet Erikoistilat Sähkölämmitys Energiankäyttö ja

Lisätiedot

Sähköverkon teknistaloudellisen ohjeiston laatiminen maastosuunnittelijoiden ja käyttöhenkilöiden käyttöön

Sähköverkon teknistaloudellisen ohjeiston laatiminen maastosuunnittelijoiden ja käyttöhenkilöiden käyttöön KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA Smeds Lauri Sähköverkon teknistaloudellisen ohjeiston laatiminen maastosuunnittelijoiden ja käyttöhenkilöiden käyttöön Sähkötekniikan koulutusohjelman opinnäytetyö

Lisätiedot

Jos sulakkeen vaihtoon liittyy erityisiä riskejä, sulakkeen saa vaihtaa vain sähköalan ammattihenkilö. Liite

Jos sulakkeen vaihtoon liittyy erityisiä riskejä, sulakkeen saa vaihtaa vain sähköalan ammattihenkilö. Liite Liite 1 Sähköasennusten näkyvissä osissa ja komponenteissa on varsin usein helposti havaittavia vikoja ja puutteita. Seuraavaksi listataan tarkastettavia kohteita ja käytännön toimia, joilla sähkövahingon

Lisätiedot

Alusten sähköasennukset

Alusten sähköasennukset 1 (50) Antopäivä: 18.12.2014 Voimaantulopäivä: 1.1.2015 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 15 :n 3 momentti ja 23 :n 1

Lisätiedot

Alusten sähköasennukset

Alusten sähköasennukset 1 (48) Antopäivä: x.x.2012 Voimaantulopäivä: [1.1.2013] Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009) 15 :n 3 momentti ja 23 :n 1

Lisätiedot

*** Voimakas lyhytkestoinen sähköisku on siis aina hengenvaarallinen. Lyhytkestoisen iskun osumistodennäköisyys

*** Voimakas lyhytkestoinen sähköisku on siis aina hengenvaarallinen. Lyhytkestoisen iskun osumistodennäköisyys SÄHKÖTURVALLISUUS sivu 1/1 SÄHKÖTURVALLISUUS 0. JOHDANTO Tässä tekstissä pyritään antamaan perustiedot sähkökäyttöisten lääkintälaitteiden turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Aluksi käsitellään sähkövirran

Lisätiedot

Alusten sähköasennukset

Alusten sähköasennukset 1 (50) Antopäivä: 18.12.2014 Voimaantulopäivä: 1.1.2015 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 15 :n 3 momentti ja 23 :n 1

Lisätiedot

SÄHKÖ- TURVALLISUUS- SÄÄDÖKSET

SÄHKÖ- TURVALLISUUS- SÄÄDÖKSET SÄHKÖ- TURVALLISUUS- SÄÄDÖKSET taskutieto TURVATEKNIIKAN KESKUS Johdanto Sähköturvallisuussäädökset uudistettiin Suomessa kokonaisuudessaan 1990-luvulla. Uudet säädökset toivat uudenlaista vapautta sähköalalle,

Lisätiedot

BL10A3000 Sähköturvallisuus. Luento 1: Johdanto 8.1.2013

BL10A3000 Sähköturvallisuus. Luento 1: Johdanto 8.1.2013 BL10A3000 Sähköturvallisuus Luento 1: Johdanto 8.1.2013 Tero Kaipia 1 Kurssin sisältö Luennot 24 h luento-opetusta, 4 h ohjattuja laskuharjoituksia (3 prd.) ti ja ke viikot 2-8 Alustava luentosuunnitelma

Lisätiedot

Asennussuositukset 2002 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita.

Asennussuositukset 2002 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita. Asennussuositukset 2002 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita. Suositus 1/2002 Pienten moottorigeneraattoreiden suojaukset Sähköalan

Lisätiedot

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat

Lisätiedot

FebDok verkon mallinnus- ja laskentaohjelmisto sähkösuunnittelun työkaluna

FebDok verkon mallinnus- ja laskentaohjelmisto sähkösuunnittelun työkaluna FebDok verkon mallinnus- ja laskentaohjelmisto sähkösuunnittelun työkaluna Tuomas Niukkanen Opinnäytetyö Huhtikuu 2014 Talotekniikan koulutusohjelma Sähköinen talotekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tuoteturvallisuus ja säädökset Erikoistietoa GE Digital Energyn älykkäistä sivuasematuotteista

Tuoteturvallisuus ja säädökset Erikoistietoa GE Digital Energyn älykkäistä sivuasematuotteista GE Digital Energy Tuoteturvallisuus ja säädökset Erikoistietoa GE Digital Energyn älykkäistä sivuasematuotteista GE:n julkaisukoodi: GET-8566 Copyright 2014 GE Multilin Inc. GE Digital Energy 650 Markland

Lisätiedot

Esa-Pekka Hyövälti SÄHKÖASENNUSTEN TARKASTUKSET

Esa-Pekka Hyövälti SÄHKÖASENNUSTEN TARKASTUKSET Esa-Pekka Hyövälti SÄHKÖASENNUSTEN TARKASTUKSET Tekniikka ja liikenne 2014 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Opinnäytetyön nimi Vuosi Kieli Sivumäärä Ohjaaja Esa-Pekka

Lisätiedot