SFS 6000 MUUTOKSET 2012! TIIVISTETTYÄ PERUSTIETOA MUUTOKSISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SFS 6000 MUUTOKSET 2012! TIIVISTETTYÄ PERUSTIETOA MUUTOKSISTA"

Transkriptio

1 KOUVOLA SFS 6000 MUUTOKSET 2012! TIIVISTETTYÄ PERUSTIETOA MUUTOKSISTA ARTO SAASTAMOINEN

2 Aikataulut Lausunnolle lokakuussa 2011 Lausuntoaika päättyi Lääkintätilastandardiehdotus (710)sekä valaistusta koskevat standardiehdotukset (559, 714, 715) ja sähköautojen latauspistokytkintä koskeva ehdotus (813) lausunnolle helmikuussa 2012 Julkistaan syksyllä 2012 voi soveltaa välittömästi julkaisemisen jälkeen SFS 6000 UUDISTUU 2012 / SÄHKÖINFO OY 2

3 Standardin tekstien sitovuus Standardin varsinainen teksti ja velvoittavat liitteet, ovat standardin normatiiviset osat, joita pitää noudattaa kun sovelletaan standardia Kun tekstissä käytetään indikatiivimuotoa, esim. pitää olla, se tarkoittaa vaatimusta, jota pitää noudattaa eikä siitä saa poiketa. Englanninkielisessä esikuvatekstissä on käytetty tällöin muotoa shall. Jos tekstissä käytetään konditionaalimuotoa, esim. pitäisi olla ja suositella sanaa, se tarkoittaa, että useista mahdollisista vaihtoehdoista tässä tilanteessa mainittu vaihtoehto on erityisen sopiva. Muita vaihtoehtoja ei ole erikseen mainittu tai kielletty. Englanninkielisessä esikuvatekstissä on käytetty tällöin muotoa should. Standardiin sisältyvät etulehdet, sisällysluettelot, esipuheet ja johdannot sekä opastavat liitteet, opastavat tiedot ja kirjallisuusluettelot sisältävät standardin soveltamista tukevia tietoja, jotka eivät ole normatiivisia sanamuodoista riippumatta. SFS 6000 UUDISTUU 2012 / SÄHKÖINFO OY 3

4 Muutoksia perusvaatimuksissa Sähköasennusta suunniteltaessa on varmistettava, että ihmisten, kotieläinten ja omaisuuden suojaus toteutuu luvun 131 mukaisesti sähköasennus toimii tarkoitetulla tavalla tarkoitetussa käytössä Suunnittelun perustaksi tarvittavat tiedot on lueteltu kohdissa Vaatimukset, joiden mukaan suunnittelu toteutetaan, on annettu kohdissa Suunnitteluvaiheessa on laskelmilla tai muilla tavoin osoitettava, että tämän luvun vaatimukset täyttyvät. Vaatimusten täyttyminen on osoitettava osan 5-51 mukaisissa dokumenteissa SFS 6000 UUDISTUU 2012 / SÄHKÖINFO OY 4

5 Piirustukset ( ) Tiedot päivitetään asennuksen jokaisen muutoksen jälkeen. Piirustuksista ja dokumenteista pitää selvitä myös peitossa olevien laitteiden sijoitukset Nämä tiedot tarvitaan asennuksen suojauksen toimivuuden tarkistamiseen ja ne pitää selvittää jo suunnitteluvaiheessa Asennuksen määrittelyssä, rakentamisessa ja kunnossapidossa tarvitaan myös muuntyyppisiä dokumentteja Huom! Jo suunnittelussa täytyy selvittää ja dokumentoida suojausvaatimusten täyttyminen SFS 6000 UUDISTUU 2012 / SÄHKÖINFO OY 5

6 Sähköinen erotus Uusi suojaustapa - ei sama kuin suojaerotus Ensiön ja toision välillä yksinkertainen erotus Toisiopiiriä ei saa maadoittaa Yleensä 1 laitteen liittämiseen Jos toisiopiirissä kosketussuojaamattomia laitteita, esimerkiksi laitekorjauksen yhteydessä, tarvitaan suojaerotusta SFS 6000 UUDISTUU 2012/ SÄHKÖINFO OY

7 VIKAVIRTASUOJAUS Vaihtosähköjärjestelmissä pitää käyttää kohdan lisäsuojana mitoitustoimintavirraltaan enintään 30 ma vikavirtasuojaa: suojaamaan mitoitusvirraltaan enintään 20 A tavanomaisia maallikoiden käyttämiä pistorasioita suojaamaan ulkona käytettävää ja vastaavissa maapohjaisissa tiloissa kuten luolissa, tunneleissa ja rakennusten alapohjan alapuolella, mitoitusvirraltaan enintään 32 A pistorasiaa tai siirrettävää laitetta SFS 6000 UUDISTUU 2012/ SÄHKÖINFO OY 7

8 VIKAVIRTASUOJAUS Poikkeukset: Asunnoissa ja vastaavissa tiloissa lisäsuojaus voidaan jättää pois pistorasioista, jotka syöttävät erityistä, määrättyä laitetta, jonka syötön katkeamisesta voi aiheutua vahinkoa. Nämä laitteet ovat yleensä kiinteitä laitteita, joiden syöttämiseen käytetään omaa pistorasiaa Tällaisia laitteita normaaleissa asuinrakennuksissa ja vastaavissa voivat olla esim. jääkaapit ja pakastimet Teollisissa, kaupallisissa ja julkisissa rakennuksissa voidaan pistorasioiden suojauksesta mitoitustoimintavirraltaan enintään 30 ma vikavirtasuoja jättää pois samoista pistorasioista kuin asunnoissa SFS 6000 UUDISTUU 2012/ SÄHKÖINFO OY 8

9 YLIJÄNNITESUOJAUS Kun uusi kohde liitetään pienjännitteisellä ilmajohdolla, ylijännitesuojaus on pakollinen Riskienarviointiin perustuva suojalaitteilla tehtävä suojaus Tämän kohdan mukaista riskiarviointia käytetään tilanteissa, joissa syöttävässä verkossa ei ole käytössä ilmajohtoja Riskinarviontiin perustuvia suojattavia kohteita ja palveluja voivat olla: a) turvajärjestelmät, sairaaloiden lääkintälaitteet b) julkiset palvelut, esim. julkisten palvelujen keskeytyminen, tietokonekeskukset, museot c) kaupallisiin tai teollisiin toiminnot, esim. hotellit, pankit, teollisuus, liikekeskukset, maatilat d) isot asuintalot, kirkot, toimistot, koulut e) esim. pienet ja keskikokoiset asuinrakennukset, pienet toimistot SFS 6000 UUDISTUU 2012/ SÄHKÖINFO OY 9

10 Vaatimukset palovaarallisiin tiloihin tuleville sähkölaitteille Valaisimet, jotka soveltuvat asennettavaksi suoraan normaalisti palavalle alustalle, merkittiin aikaisemmin tunnuksella SFS-EN : 2005 mukaisesti Standardin SFS-EN : 2009 mukaan palavalle alustalle suoraan asennettavilla valaisimilla ei ole erityismerkintää ja vain valaisimet, jotka eivät sovellu asennettavaksi normaalisti palavalle alustalle on merkitty tunnuksilla: SFS 6000 UUDISTUU 2012/ SÄHKÖINFO OY 10

11 Palovaaralliseen tilaan tulevat laitteet Suojaukseen, ohjaukseen ja erottamiseen käytettävät kytkinlaitteet on sijoitettava palovaarallisten tilojen ulkopuolelle, ellei niitä ole sijoitettu tilaan sopivaan koteloon Kotelon kotelointiluokan on oltava yleensä vähintään IP4X Jos tilassa esiintyy pölyä, kotelointiluokan on oltava vähintään IP5X, ja jos esiintyvä pöly on palavaa, kotelointiluokan on oltava vähintään IP6X SFS 6000 UUDISTUU 2012/ SÄHKÖINFO OY 11

12 Palovaaralliseen tilaan tulevat laitteet Ryhmäjohdot, jotka syöttävät palovaarallista tilaa tai kulkevat sen läpi, pitää suojata eristysvikoja vastaan seuraavasti: TN- ja TT-järjestelmissä on käytettävä mitoitustoimintavirraltaan I n enintään 300 ma. IT-järjestelmässä on käytettävä eristystilan valvontalaitetta koko asennuksessa tai ryhmäjohdoissa vikavirtavalvontajärjestelmää (RCM), ja molempien on annettava sekä kuuluva että näkyvä hälytys SFS 6000 UUDISTUU 2012/ SÄHKÖINFO OY 12

13 SÄHKÖASENNUSTEN HÄIRIÖSUOJAUS Keskeisiä keinoja häiriöiden välttämisessä on oikein toteutetut maadoitukset kaapeleiden valinta, sijoittelu ja asentaminen, laitevalinnat ja valmistajien asennusohjeiden noudattaminen EMC vaatimusten perusteet sähköasennuksille on esitetty standardissa SFS SFS 6000 UUDISTUU 2012/ SÄHKÖINFO OY 13

14 SUUNNITTELU JA ASENNUS Suunnitteluvaiheessa määritellään EMC-suojauksen kannalta tarpeelliset toimenpiteet. Hankalat häiriöolosuhteet tulee ottaa huomioon myös tilaratkaisuissa Suunnitelmissa määritellyt vaatimukset täytyy ottaa huomioon asennettaessa Käyttöönottotarkastuksessa tulee todeta EMC-vaatimusten toteutuminen SFS 6000 UUDISTUU 2012/ SÄHKÖINFO OY 14

15 Kuormitettavuudet Perusvaatimukset ennallaan Maakaapeliasennuksissa käsitelty erikseen asentamista suoraan maahan ja putkeen Kaapelin asentamista villan sisään ei hyväksytä muualla kuin lyhyissä läpivienneissä, joihin on laadittu erikseen korjauskertoimet

16 Kuormitettavuudet Jos kaapeli on alle 0,5 m matkalla esim. läpivienneissä ympäröity lämpöeristeellä, kaapelin kuormitettavuutta pitää pienentää vastaavasti riippuen kaapelin koosta, eristeen pituudesta ja eristeen lämpöominaisuuksista Seuraavassa taulukossa on esitetty korjauskertoimet referenssimenetelmän C mukaiselle kuormitettavuudelle, jotka soveltuvat korkeintaan 10 mm 2 johdinpoikkipinnoille ja lämmöneristeelle, jonka lämmönjohtavuus on suurempi kuin 0,0625 Wm -1 K

17 Kuormitettavuudet Lämpöeristeen paksuus mm Korjauskerroin 50 0, , , , ,50

18 Turvajärjestelmien kaapelointi Jos turvajärjestelmän pitää toimia tulipalon aikana, niissä on käytettävä seuraavanlaisia johtojärjestelmiä: mineraalieristeisiä IEC ja mukaisia kaapeleita palonkestäviä EN tai EN ja EN mukaisia kaapeleita johtojärjestelmää, joka on suojattu riittävästi johtojärjestelmää, joka on suojattu riittävästi mekaanisesti ja tulipalolta

19 701 KYLPY-JA SUIHKUTILAT Aluejako ennallaan Täsmennys aluejakoon: Kiinteiden suihkukaappien osalta alueita sovelletaan tilanteissa, joissa kaappi on käyttötilanteessaan. Jos kaappi sulkeutuu tiiviisti, sen kaikkia seiniä mukaan luettuna ovi voidaan pitää jakoseininä Lievennys valaisimien ja lämmittimien asentamiseen: Alueella 1 saa asentaa vain kiinnitettyjä ja pysyvästi liitettyjä sähkölaitteita. Laitteen pitää sopia asennettavaksi alueelle 1 valmistajan käyttö- ja asennusohjeen mukaan Saneeraukset, kohta 802 SFS 6000 UUDISTUU 2012/ SÄHKÖINFO OY 19

20 SAUNAT Jos saunan kiuasta halutaan kauko- ohjata, se pitää toteuttaa standardin EN mukaisten valmistajan ohjeiden mukaisesti Ohjeet edellyttävät yleensä, että saunan ovessa on kytkin, joka purkaa kauko-ohjauksen, kun ovi avataan SFS 6000 UUDISTUU 2012/ SÄHKÖINFO OY 20

21 ULKOVALAISTUSASENNUKSET Mitoitusvirraltaan enintään 30 ma vikavirtasuojia on käytettävä valaisimia sisältävien kosketeltavissa olevien laitteiden kuten puhelinkoppien, pysäkkikatosten, mainostaulujen, kaupunkikarttojen ja vastaavien syötössä SFS 6000 UUDISTUU 2012/ SÄHKÖINFO OY 21

22 SÄHKÖAUTOJEN LATAUS Sähköajoneuvojen latauspisteitä (esim. pistorasioita) suoraan syöttävien ryhmäjohtojen tasauskertoimen pitää olla 1 Oletetaan, että normaalissa käytössä kutakin latauspistettä käytetään mitoitusvirrallaan Useita latauspisteitä syöttävien piirien tasauskerroin voidaan pienentää, jos käytössä on kuormituksen valvonta Sähköajoneuvojen liittämiseen pitää olla oma virtapiiri SFS 6000 UUDISTUU 2012/ SÄHKÖINFO OY 22

23 JAKELUVERKOT Muutoksia vaatimuksiin: Ilmajohdon saa päättää suoraan rakennuksen seinään vain muuntamoissa ja sellaisissa rakennuksissa, joiden syöttäminen maakaapelilla esim. maaperän kallioisuuden takia ei ole mahdollista (aiemmin kielto koski vain tapauksia, joissa vian poiskytkentäaika oli yli 5 s) Uudet muuntajalta lähtevät ryhmät pitää mitoittaa siten, että päävarokkeet toimivat 5 sekunnissa ja ryhmäjohtojen suojaus toimii kohdan mukaisesti Pienin oikosulkuvirta liittymän vähintään 15 A päävarokkeilla pitää olla vähintään 250 A. Jos pienimmän oikosulkuvirran tasoa 250 A ei kohtuullisesti saavuteta, hyväksytään vähintään 180 A suuruinen pienin oikosulkuvirta, jos muilla toimenpiteillä saavutetaan vastaava turvallisuustaso (aiempaa tiukempi vaatimus) SFS 6000 UUDISTUU 2012/SÄHKÖINFO OY 23

24 SÄHKÖASENNUSTEN KORJAUS-, MUUTOS- JA LAAJENNUSTYÖT Vikavirtasuojan käyttö muutos- ja laajennustöissä: Vikavirtasuojilla toteutettu lisäsuojaus voidaan toteuttaa muutosja lisäystöissä seuraavilla tavoilla Suositellaan, että kaikki tavanomaisen käytön pistorasiat suojataan mitoitustoimintavirraltaan enintään 30 ma vikavirtasuojalla kohdan ja liitteen 41X mukaisesti Jos tehdään uudisasennuksia, joissa sekä jakokeskus että johtojärjestelmät uusitaan, pitää noudattaa kohdan vaatimuksia. Jos uusitaan vain keskus, siinä pitää varautua vikavirtasuojien asentamiseen Kun tehdään yksittäisiä lisäyksiä, joissa ei asenneta uutta jakokeskusta, ainakin ulos asennettavat enintään 32 A pistorasiat ja osassa 7 tai 8 vaaditut pistorasiat ja lämmityskaapelit pitää suojata mitoitustoimintavirraltaan enintään 30 ma vikavirtasuojalla SFS 6000 UUDISTUU 2012/SÄHKÖINFO OY 24

25 SÄHKÖLAITEKORJAAMOT JA LABORATORIOT Muutoksia: Poistettu vikavirtasuojan käyttömahdollisuus puutteellisesti kosketussuojattujen korjattavien laitteiden syötössä (käytettävä suojaerotusta) Annettu suosituksia kunnossapitotarkastuksista SFS 6000 UUDISTUU 2012/SÄHKÖINFO OY 25

26 SÄHKÖLAITEKORJAAMOT JA LABORATORIOT Kunnossapitotarkastukset Sähkökorjaamoissa ja -laboratorioissa laitteiden kuntoa pitää tarkkailla tekemällä määrävälein tarkastuksia ja testauksia. Tarkastusten ja testausten laajuus ja väli riippuu laitteiston tyypistä ja siitä miten paljon sitä käytetään. Seuraavassa on annettu suositeltavia toimenpiteitä: laitteiden ja kytkentäjohtimien silmämääräinen tarkastus aina ennen toiminnan aloittamista vikavirtasuojien testaus testipainikkeella enintään 3 kuukauden välein vikavirtasuojien testaaminen testilaitteella ja kattava silmämääräinen tarkastus enintään 2 vuoden välein suojaerotusmuuntajien eristysresistanssin mittaus ja suojajohtimien jatkuvuuden testaus enintään 5 vuoden välein. Tarkastuksista on pidettävä kirjaa lukuun ottamatta ennen käytön aloitusta tehtävää tarkastuksia SFS 6000 UUDISTUU 2012/SÄHKÖINFO OY 26

Jos sulakkeen vaihtoon liittyy erityisiä riskejä, sulakkeen saa vaihtaa vain sähköalan ammattihenkilö. Liite

Jos sulakkeen vaihtoon liittyy erityisiä riskejä, sulakkeen saa vaihtaa vain sähköalan ammattihenkilö. Liite Liite 1 Sähköasennusten näkyvissä osissa ja komponenteissa on varsin usein helposti havaittavia vikoja ja puutteita. Seuraavaksi listataan tarkastettavia kohteita ja käytännön toimia, joilla sähkövahingon

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 1 2.5.2013 Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 MPS 65 2 Sisällys 1 Määräyksen muutoshistoria, tarkoitus, soveltamisala ja määritelmät...

Lisätiedot

TILAPALVELUJEN SÄHKÖSUUNNITTELU

TILAPALVELUJEN SÄHKÖSUUNNITTELU SÄH 2009 TILAPALVELUJEN SUUNNITTELUOHJEISTO SÄHKÖSUUNNITTELU Talo 90 rakennusosat H ja J Sähkö-, tele- ja tietojärjestelmät PÄIVITETTY 20.4.2009 MUUTOKSET ESITETTY TUMMENNETTUNA KURSIVOITUNATEKSTINÄ SÄH

Lisätiedot

Maatilojen palontorjunta

Maatilojen palontorjunta Sisältö 1. Turvaohjeen tarkoitus... 1 2. Turvaohjeen velvoittavuus... 1 3. Pelastussuunnitelma... 1 3.1 Pelastuslain edellyttämä pelastussuunnitelma... 1 3.1.1 Suurehko maatila... 1 3.2 Tuetulta maatilarakentamiselta

Lisätiedot

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi Kodin sähköturvallisuusopas 2 3 KODIN SÄHKÖTURVALLISUUSOPAS Esipuhe Sähkön käyttö

Lisätiedot

Kattilalaitosten turvallisuusohjeet Heinäkuu 2007

Kattilalaitosten turvallisuusohjeet Heinäkuu 2007 KLTK 1 2007 Kattilalaitosten turvallisuusohjeet Heinäkuu 2007 Suomessa tapahtuneiden vakavien kattilaräjähdysten seurauksena perustettiin vuonna 1963 Kattilalaitosten Räjähdyksiä Tutkiva Komitea (KRTK).

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista 1 (17) Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren (917/2014)

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen 15 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Sähkö- ja telejohdot ja maantiet Koekäytössä 28.4.2014 alkaen Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 28.4.2014 Liikenneviraston ohjeita 15/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16 Koneturvallisuus Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2008 ISBN 978-952-479-084-0 ISSN 1456-257X Multiprint 2008 Lukijalle Euroopan

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta F2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennuksen käyttöturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2001 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2001

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Rautatiealueelle tulevien kiinteiden laitteiden ja rakenteiden maadoitussuunnittelu

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Rautatiealueelle tulevien kiinteiden laitteiden ja rakenteiden maadoitussuunnittelu 13 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Rautatiealueelle tulevien kiinteiden laitteiden ja rakenteiden maadoitussuunnittelu Rautatiealueelle tulevien kiinteiden laitteiden ja rakenteiden maadoitussuunnittelu

Lisätiedot

13. SÄHKÖASEMAT, KOJEISTOT JA MUUNTAMOT

13. SÄHKÖASEMAT, KOJEISTOT JA MUUNTAMOT 13. SÄHKÖASEMAT, KOJEISTOT JA MUUNTAMOT 13.1. Ulkokytkinlaitokset Sähkönjakelujärjestelmät Verkostorakenteet Verkostojen rakentamisessa käytetään kolmea perustyyppiä: säteittäinen, rengas- tai silmukoitu

Lisätiedot

Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610

Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Copyright: Sähkötieto ry Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST ASENNUS SUORAAN RAKENTEESEEN LAADITTU

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012 D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 01 1/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (26) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 3 YLEISTÄ... 5 3.1 YTM-asetuksen tavoite... 5 3.2 YTM-asetuksen soveltaminen... 6 3.3 Ehdottaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta...

Lisätiedot

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6 Toimivat katot 2013 Toimivat katot 2013 Kattoliitto ry ISBN 978-952-269-091-3 ISBN 978-952-269-092-0 (pdf) Taiton suunnittelu ja taitto: Tmi Airos Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2013 Sisällys

Lisätiedot

SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 ULKOLAITEVAATIMUKSET

SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 ULKOLAITEVAATIMUKSET SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 ULKOLAITEVAATIMUKSET Liikennevirasto Sivu 1 / 76 Dokumentti Päiväys Nimi Sivuja 12.3.2014 SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 - ULKOLAITEVAATIMUKSET 76 Muutoshistoria

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa 28.2.2007, 5. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa Hangossa, Inkoossa,

Lisätiedot

OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE

OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE Graafinen Teollisuus ry 2 Esipuhe Ajatus alakohtaisen räjähdyssuojausasiakirjaoppaan laatimisesta syntyi keväällä 2005 Graafinen Teollisuus ry:n

Lisätiedot

Rakennusten tiiviysmittaus

Rakennusten tiiviysmittaus Rakennusten tiiviysmittaus Sauli Paloniitty, RI YAMK Lehtori, HAMK sauli.paloniitty@hamk.fi Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL

Lisätiedot