SESKON TIETOISKU 2006 Standardit tuotekehityksen apu. Toimitusjohtaja Sinikka Hieta-Wilkman Tekninen johtaja Tapani Nurmi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SESKON TIETOISKU 2006 Standardit tuotekehityksen apu. Toimitusjohtaja Sinikka Hieta-Wilkman Tekninen johtaja Tapani Nurmi"

Transkriptio

1 SESKON TIETOISKU 2006 Standardit tuotekehityksen apu Toimitusjohtaja Sinikka Hieta-Wilkman Tekninen johtaja Tapani Nurmi

2 Standardit - mistä kaikki sai alkunsa? Napoleonin taistelu Waterloossa (1815) briteillä oli standardoidut tykit ja tykinkuulat teollisen yhteiskunnan eri alojen standardointi sai alkunsa BSI = British Standards Institution

3 Standardit - mistä kaikki sai alkunsa? Onnettomuus Mississippi-joella (1865) höyrylaiva Sultanalla, kun höyrykattila räjähti satojen matkustajien lisäksi 2500 sisällissodasta palaavaa sotavankia ei pelastusveneitä eikä pelastusliivejä alkoi paineastioiden standardointi

4 Standardit - mistä kaikki sai alkunsa? Baltimoren palo (1904) palokuntien letkuliittimien standardointi sai alkunsa 21 palokuntaa sammutustöissä jokaisella erilainen liitin

5 Standardit mistä kaikki sai alkunsa? Sähkötekninen standardointi Sähkötekniikan teoreettinen perusta luotiin 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alussa. 1832: Ensimmäinen sähköalan standardi maailmassa Samuel Morsen sähkölennättimen aakkosjärjestelmä 1879: Sähkövalo Thomas Alva Edisonin hehkulamppu 1881: Kansainvälisen mittajärjestelmän kehittäminen sähköalalle Pariisissa 1906: IEC = International Electrotechnical Commission Lontoossa

6 Standardointiorganisaatiot Yleinen Sähkötekniikka Televiestintä Maailma ISO ITU Eurooppa CEN ETSI Suomi Viestintävirasto

7 Mitä standardointi on? Standardointi on vapaaehtoista yhteistyötä, jossa kaikki asianosaiset pyrkivät sopimaan yhteisistä säännöistä toistuvien tehtävien ratkaisemiseksi.

8 Koska standardointityö on vapaaehtoista, ovat standarditkin perusluonteeltaan ei-sitovia suosituksia. Standardien pakollista noudattamista voi vaatia omassa vaikutuspiirissään se, jolla siihen on valta, kuten: tilaaja ostamilleen tuotteille ja palveluille yritysjohto yrityksen valmistamille tuotteille tai tarjoamille palveluille valtion viranomainen valtion viranomainen esimerkiksi maassa myytäville tuotteille voimassa olevan lainsäädännön nojalla

9 Eurooppalaisilla yhtenäistetyillä EN-standardeilla on erityisasema EU:n lainsäädännössä EU:n direktiivit otetaan käyttöön jäsenmaiden kansallisessa lainsäädännössä Uuden menettelyn direktiivien, pienjännitedirektiivin, EMCdirektiivin, ATEX-direktiivin olennaiset turvallisuusvaatimukset pitää täyttää Kun noudatetaan yhtenäistettyä standardia, täytetään ns. uuden menettelyn direktiivien ja niitten perusteella tehdyn kansallisen lainsäädännön vaatimukset yhtenäistetyt standardit on lueteltu EU:n virallisessa lehdessä standardien käyttö ei ole pakollista, olennaiset turvallisuusvaatimukset voidaan täyttää muutenkin, mutta se on hankalampaa

10 Suomessa tietyillä sähköasennusstandardilla on sähköturvallisuuslain nojalla määrätty asema. KTM:n päätös sähkölaitteistojen turvallisuudesta (1993/99) 3 Sähkölaitteistojen katsotaan täyttävän olennaiset turvallisuusvaatimukset, jos ne suunnitellaan, rakennetaan ja korjataan soveltaen standardeja tai julkaisuja, joiden vastaavuus olennaisiin vaatimuksiin on vahvistettu => turvallisuusolettama. Virallisen standardointielimen (SFS/SESKO) vahvistamat tekniset eritelmät, jotka ovat julkisesti saatavilla. Sähköturvallisuusviranomainen (TUKES) vahvistaa olennaisia turvallisuusvaatimuksia vastaavien standardien luettelon (TUKES-ohje S10) ja pitää sitä saatavilla.

11 Standardoinnin tavoitteet tarkoitukseen sopivuus yhteensopivuus vaihdettavuus valikoiman optimointi turvallisuus ympäristönsuojelu tuotteensuunnittelu

12 Mitä hyöty tyä yritykselle on olla mukana standardoinnissa? voi olla vaikuttamassa standardien sisältöön saa tietoa varhaisessa vaiheessa oman alansa hankkeista voi varautua omassa toiminnassaan standardointi on osa tuotekehitystä voi luoda yhteistyöverkkoja voi vaihtaa kokemuksia saa tietoja saman alan toimijoiden hankkeista

13 Miten osallistutaan standardointiin? sähköalan standardointiin voit osallistua SESKOn kautta liittymällä standardointikomiteaan mahdollisuus saada tietoa ja vaikuttaa kansainvälisiin, eurooppalaisiin ja suomalaisiin standardeihin paras tapa vaikuttaa standardiin on osallistua standardin valmisteluun työryhmässä mitä enemmän teet työtä sitä enemmän voit vaikuttaa osallistujilta peritään vuosittain 650 euron maksu, joka on yritykselle tuotekehityskustannusta

14 on sähkö- ja elektroniikka-alan standardointijärjestö SESKOn tehtävät 1) Osallistuminen sähköalan kansainväliseen standardointityöhön 2) Kansainvälisten standardien saattaminen SFS-standardeiksi 3) Sähkö- ja elektroniikka-alan SFS-standardien laatiminen 4) Sähköalan sertifiointityön koordinointi kansallisesti 5) Kansainvälisten standardien välittäminen käyttäjille 6) Tiedottaminen standardisoinnista ja standardeista

15 IEC SESKOn standardoimiskomiteat teknistä tai alakomiteaa - suomalaisia mukana 168:ssa komiteassa CENELEC 74 teknistä tai alakomiteaa SESKO 44 standardoimiskomiteaa 80 seurantaryhmää n. 450 henkilöjäsentä komiteoissa ja seurantaryhmissä

16 Keskeisiä komiteoita SK 2 Sähkökoneet SK 3 Sähkötekniikan dokumentointi SK 17 Kytkinlaitteet, jakokeskukset SK 23A Johtotiet SK 23 Pisto- ja rasiakytkimet, SK 31 Räjähdysvaarallisten tilojen laitteet SK 34 Valaisimet SK 44 Koneturvallisuuden sähkötekniset näkökohdat SK 56 Luotettavuus SK 61 Kotitaloussähkölaitteiden turvallisuus SK 64 Pienjännitesähköasennukset SK 65 Teollisuusprosessien ohjaus SK 77 Järjestelmien sähköinen yhteensopivuus EMC SK 79 Hälytysjärjestelmät SK 99 Suurjännitesähköasennukset SK 100 Yhteisantennilaitteet SK 106 Altistuminen sähkömagneettisille kentille SK 108 Tietotekniikan ja viihdeelektroniikan laitteiden turvallisuus SK 111 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ympäristönäkökohdat SK 215 Tietoliikennelaitteiden sähkötekniset näkökohdat

17 Sähköalan standardisoimiskomiteat 2006 Viimeksi perustettuja komiteoita: SK 111 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ympäristönäkökohdat (2004) SK 61 Z Sähkökiukaat ja saunatilojen asennukset (2005)

18 SK 3 Sähkötekniikan dokumentointi ja kuvatunnukset Uudet kansainvälisten standardien mukaiset piirrosmerkit ja dokumentointijärjestelmät SFS-e-käsikirja 510 Sähkökaavioissa käytettävät piirrosmerkit

19 SK 111 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ympäristönäkökohdat Horisontaalikomitea Edustajia: sähkö- ja elektroniikkalaitevalmistajia, teknologiateollisuusliiton edustaja, testauslaitoksen edustaja, sähköturvallisuusviranomainen Toimialue: IEC TC 111, IEC ACEA ja CENELEC TC 111X Ajankohtaisia työkohteita: Materiaalivakuutukset Ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu RoHS-aineiden mittausmenetelmät WEEE-merkintä EuP-direktiiviin liittyvä standardisointiohjelma

20 SK 61Z Sähkökiukaat ja saunatilojen asennukset Eriytetty v omaksi asiantuntijaryhmäksi komiteasta SK 61 (Kotitaloussähkölaitteiden turvallisuus). Suomessa merkittävää laitevalmistusta. Tehostetaan suomalaisen teollisuuden vaikutusmahdollisuuksia standardisointiin ja standardien sisältöön. Halutaan olla aktiivisesti vaikuttamassa kiuasstandardin sisältöön ei pelkästään torjumassa muualta tulevia vaatimuksia/rajoituksia. Tarve vaikuttaa standardin sisältöön pitkällä tähtäimellä suomalainen teollisuus halukas ja sitoutunut viemään vaatimuksia tiettyyn suuntaan SESKOn avustuksella. Osallistuu saunatilojen sähköasennusstandardien laadintaan. Avoin keskustelufoorumi komitean jäsenille.

21 SK 78 Jännitetyöt sähkötyöturvallisuus uusi SFS 6002 Sähkötyöturvallisuusstandardi komitean työryhmässä standardin valmistelussa mukana 13 henkilöä eri tahoilta mm. kouluttajia ovat saaneet valmisteluvaiheessa arvokasta tietoa koulutuspalvelujensa kehittämiseen niin lyhyellä kuin pitkälläkin tähtäimellä kun on ollut mukana valmistelussa, tietää eikä tarvitse arvailla

22 SK 64 Pienjännitesähköasennukset valmistelee SFS 6000 standardisarjaa IEC ja CENELECin standardien pohjalta valmisteilla on SFS 6000 kokonaisuudistus mahdollisuus ennalta tietää tulevista muutoksista mahdollisuus päästä alkuperäisen tiedon lähteille, jota voi käyttää suunnittelussa, koulutuksessa jne. mahdollisuus vaikuttaa omalle liiketoiminnalle tärkeiden asioiden puolesta

23 SK 31 Räjähdysvaarallisten tilojen laitteet komitea käsittelee sekä laitteita että asennuksia koskevia vaatimuksia IEC-standardit ovat käytössä kaikkialla maailmassa standardit ovat perusta myös direktiiveille ja sertifioinnille ATEX-laitedirektiivi on voimassa ja olosuhdedirektiivin siirrtymäaika umpeutumassa Räjähdyssuojausasiakirja mennessä

24 SK 79 Hälytysjärjestelmät Standardeja kaikille alan toimijoille: laitevalmistajat, suunnittelijat, urakoitsijat, rakennuttajat, vartiointiliikkeet, jne. Tuotestandardisarjoissa sama perusrakenne: 1. Järjestelmävaatimukset, 2. laitestandardit, 3. soveltamisohjeet.

25 Standardin virallinen määritelmä (SFS-EN kohta 3.2) Konsensukseen perustuva, tunnustetun elimen hyväksymä normatiivinen asiakirja, joka esittää yleistä ja toistuvaa käyttöä varten sääntöjä, ohjeita tai ominaispiirteitä toiminnoille tai niiden tuloksille optimaalisen järjestyksen saavuttamiseksi tietyssä tilanteessa.

Sähköalan standardisoinnin tausta ja perusperiaatteet. Tapani Nurmi SESKO ry

Sähköalan standardisoinnin tausta ja perusperiaatteet. Tapani Nurmi SESKO ry Sähköalan standardisoinnin tausta ja perusperiaatteet Tapani Nurmi SESKO ry Mikä on standardi? standardi on toistuvaan tapaukseen tarkoitettu yhdenmukainen ratkaisu esimerkkejä: paperikoot (A4, A5), sulakkeet

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMU 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus...3 Hallituksen toimintakertomus...4 Talous...7 Standardointi...11 Tiedotus...18 Kansainvälinen työ...20 Suomen Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden

Lisätiedot

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2007 Terttu Peltoniemi vastaanotti Erkki Yrjölä -mitalin Kevätseminaarissa -> s 5

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2007 Terttu Peltoniemi vastaanotti Erkki Yrjölä -mitalin Kevätseminaarissa -> s 5 Numero 2 / 2007 Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2007 TOIMITUSJOHTAJALTA Standardit ohjaavat sähkötarkastuksia... 2 SESKOn Kevätseminari 29.3.2007... 3 Megakokous minuuttiaikataulussa IEC

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus...1 Hallituksen toimintakertomus...2 Jäsenistö ja hallinto... 2 Huomionosoitukset... 4 Talous...5 SESKOn vuosi 2012 kuvina...10

Lisätiedot

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2008 Numero 2/ 2008

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2008 Numero 2/ 2008 Ajankohtaista sähköalan standardeista Numero 2/ 2008 SISÄLTÖ 2/2008 TOIMITUSJOHTAJALTA Uusia tuulia SESKOssa...2 SESKOn Kevätseminaari Kolme uutta EY-mitalistia...3 SESKO on hyvässä iskussa...4 Osallistumisesta

Lisätiedot

Energiatehokkuuteen liittyvä standardisointi

Energiatehokkuuteen liittyvä standardisointi Energiatehokkuuteen liittyvä standardisointi Ekosuunnittelu-foorum 2012-02-09 Juha Vesa Kehityspäällikkö SESKO 9.2.2012 1 Standardisointiorganisaatio Yleinen Sähkötekniikka Televiestintä Maailma Eurooppa

Lisätiedot

SFS-KÄSIKIRJA 1 STANDARDIT JA STANDARDISOINTI

SFS-KÄSIKIRJA 1 STANDARDIT JA STANDARDISOINTI SFS-KÄSIKIRJA 1 STANDARDIT JA STANDARDISOINTI 2013 Standardien ja käsikirjojen ajan tasalla olevat viitetiedot voi tarkistaa SFS:n internet-sivuilta www.sfs.fi. Copyright SFS Osittainenkin julkaiseminen

Lisätiedot

Ajankohtaista sähköalan standardeista

Ajankohtaista sähköalan standardeista Numero 5 / 2006 Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 5/2006 TOIMITUSJOHTAJALTA Pääkirjoitus...2 SÄHKÖN VUOSISATA 1906-2006 Vaikuttava iltajuhla Berliinissä...3 Satavuotispääjuhla...4 Lord Kelvin

Lisätiedot

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista RoHS kansainvälisessä IECEE CB-järjestelmässä -> s 3 SISÄLTÖ 1/2007 Numero 1 / 2007

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista RoHS kansainvälisessä IECEE CB-järjestelmässä -> s 3 SISÄLTÖ 1/2007 Numero 1 / 2007 Numero 1 / 2007 Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 1/2007 TOIMITUSJOHTAJALTA Pohjoismaista yhteistyötä...2 RoHsin kehitys kansainvälisessä IECEE CB-järjestelmässä...3 CENELECin uusi ympäristötietokanta...6

Lisätiedot

Ajankohtaista sähköalan standardeista

Ajankohtaista sähköalan standardeista Numero 3 / 2006 Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 3/2006 TOIMITUSJOHTAJALTA SESKOn toimintaperiaatteet... 2 ASIANTUNTIJOITA TARVITAAN! Vielä ehtii mukaan merkintästandardien projektiryhmään...

Lisätiedot

Koneturvallisuuden standardit

Koneturvallisuuden standardit Koneturvallisuuden standardit Standardeilla turvallisuutta www.sfs.fi 1 Koneturvallisuuden standardit käsittelevät koneiden sekä niissä olevien järjestelmien, laitteiden ja toisinaan myös komponenttien

Lisätiedot

Nro 4/2010 SISÄLTÖ 4/2010. www.sesko.fi. Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista. 45 vuotta sähköalan standardeja SESKO 1965 2010

Nro 4/2010 SISÄLTÖ 4/2010. www.sesko.fi. Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista. 45 vuotta sähköalan standardeja SESKO 1965 2010 Nro 4/2010 Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista SISÄLTÖ 4/2010 TOIMITUSJOHTAJALTA Suomen Sähkötukkuliikkeiden Liitto SSTL ry. SESKOn jäseneksi. Osallistumismaksut nousevat ja palvelut

Lisätiedot

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 4/2008 Numero 4/ 2008

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 4/2008 Numero 4/ 2008 Ajankohtaista sähköalan standardeista Numero 4/ 2008 SISÄLTÖ 4/2008 TOIMITUSJOHTAJALTA Tervetuloa SESKOn jäseneksi, Suomen Valoteknillinen Seura! Asiantuntijat vaikuttavat standardointiin Yritys varmista

Lisätiedot

Osallistu ja vaikuta. standardisointityön opas asiantuntijalle

Osallistu ja vaikuta. standardisointityön opas asiantuntijalle Osallistu ja vaikuta standardisointityön opas asiantuntijalle 1 Johdanto 1 2 Miten pääsen mukaan 2 2.1 Kaikki pääsevät mukaan 2 2.2 SFS ja toimialayhteisöt linkkinä maailmalle 2 2.3 Suomalaiset seurantaryhmät

Lisätiedot

Linja-autoihin turvallisuutta SFS-standardilla s. 4. Palovaroittimien CE-merkintä s. 6. ISO 9001 uudistus etenee s. 8

Linja-autoihin turvallisuutta SFS-standardilla s. 4. Palovaroittimien CE-merkintä s. 6. ISO 9001 uudistus etenee s. 8 1 2014 Linja-autoihin turvallisuutta SFS-standardilla s. 4 Palovaroittimien CE-merkintä s. 6 ISO 9001 uudistus etenee s. 8 Pääkirjoitus Uusi vuosi uusi ilme Tämä SFS-tiedotuksen numero aloittaa lehden

Lisätiedot

Koneturvallisuuden standardit

Koneturvallisuuden standardit Koneturvallisuuden standardit Standardeilla turvallisuutta www.sfs.fi 1 Koneturvallisuuden standardit käsittelevät koneiden sekä niissä olevien järjestelmien, laitteiden ja toisinaan myös komponenttien

Lisätiedot

Osallistu ja vaikuta. Standardisointityön opas asiantuntijalle

Osallistu ja vaikuta. Standardisointityön opas asiantuntijalle Osallistu ja vaikuta Standardisointityön opas asiantuntijalle Osallistu ja vaikuta Standardisointityön opas asiantuntijalle Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Malminkatu 34 Puh. 09 149 9331 PL 130 Faksi

Lisätiedot

Nro 3/2014 SISÄLTÖ 3/2014. www.sesko.fi. Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista

Nro 3/2014 SISÄLTÖ 3/2014. www.sesko.fi. Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista Nro 3/2014 SISÄLTÖ 3/2014 TOIMITUSJOHTAJALTA Standardit ja innovaatiot, Silver Economy,... 125 vuotta sähkövoima- ja automaatioteknologiaa Suomessa... 2 Nuoret kyvyt esiin IEC Young Professionals... 3

Lisätiedot

SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS

SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS RY Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on standardisoinnin keskusjärjestö Suomessa. SFS on riippumaton, taloudellista voittoa tavoittelematon yhdistys. SFS Huolehtii siitä,

Lisätiedot

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardoinnin toimintasäännöt

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardoinnin toimintasäännöt 15.1.2015 Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardoinnin toimintasäännöt 1 Kansallinen standardointiseurantaryhmä (SR) [2.2.2(4); 1.6.2(1); 1 Kansallisen standardointiseurantaryhmän työn tarkoituksena on

Lisätiedot

SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS

SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS RY Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on standardisoinnin keskusjärjestö Suomessa. SFS on riippumaton, taloudellista voittoa tavoittelematon yhdistys. SFS Huolehtii siitä,

Lisätiedot

Itsesääntely ja yhteissääntely arvoketjussa

Itsesääntely ja yhteissääntely arvoketjussa Kaisa Sorsa Itsesääntely ja yhteissääntely arvoketjussa OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA Itsesääntely ja yhteissääntely arvoketjussa Toimialakohtaista tarkastelua Kaisa Sorsa 100

Lisätiedot

SÄHKÖMESTARIEN JA SÄHKÖYLIASENTAJIEN RY:N JÄSENLEHTI No. 1/2014

SÄHKÖMESTARIEN JA SÄHKÖYLIASENTAJIEN RY:N JÄSENLEHTI No. 1/2014 SY-VIESTI SÄHKÖMESTARIEN JA SÄHKÖYLIASENTAJIEN RY:N JÄSENLEHTI No. 1/2014 Puheenjohtajan palsta... s.3 Pääkirjoittajan kynästä...s.4 SY-Viesti 50 vuotta... s.5 Henkilökuva... s.6 Historian lehdiltä...

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi. Rakennustuotteiden sertifioinnissa suuria muutoksia. Rakentamisen standardit omina kokonaisuuksinaan

Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi. Rakennustuotteiden sertifioinnissa suuria muutoksia. Rakentamisen standardit omina kokonaisuuksinaan SFS-tiedotus STANDARDISOIMISLIITON ASIANTUNTIJALEHTI 3 2013 Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi Rakennustuotteiden sertifioinnissa suuria muutoksia CASE: Parma Rakentamisen standardit omina kokonaisuuksinaan

Lisätiedot

SFS 90 vuotta Mistä kaikki alkoi s. 4. Lausuntopyyntöpalvelu avattu s. 9. Jalanjälkistandardit tutuiksi s. 14

SFS 90 vuotta Mistä kaikki alkoi s. 4. Lausuntopyyntöpalvelu avattu s. 9. Jalanjälkistandardit tutuiksi s. 14 3 2014 SFS 90 vuotta Mistä kaikki alkoi s. 4 Lausuntopyyntöpalvelu avattu s. 9 Jalanjälkistandardit tutuiksi s. 14 Pääkirjoitus Standardeista suurta hyötyä yhteiskunnalle Standardit eivät hyödytä yksin

Lisätiedot

ATEX Räjähdysvaarallisten tilojen, laitteiden, asennusten ja tilaluokituksen standardit

ATEX Räjähdysvaarallisten tilojen, laitteiden, asennusten ja tilaluokituksen standardit ATEX Räjähdysvaarallisten tilojen, laitteiden, asennusten ja tilaluokituksen standardit Räjähdysvaarallisia ilmaseoksia sisältävissä tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien

Lisätiedot

KANSALLISEN SFS-STANDARDIN LAADINTA JA RAKENNE Working procedure and structure of a national SFS standard

KANSALLISEN SFS-STANDARDIN LAADINTA JA RAKENNE Working procedure and structure of a national SFS standard SFS-OPAS 4 KANSALLISEN SFS-STANDARDIN LAADINTA JA RAKENNE Working procedure and structure of a national SFS standard 7. painos. Lokakuu 2013 Korvaa SFS-oppaan 4:2009 SFS-opas 4:2013 on vahvistettu standardisointilautakunnassa

Lisätiedot

RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS. Sähköinfo Oy

RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS. Sähköinfo Oy RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS Sähköinfo Oy Julkaisija Copyright Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Harakantie 18 B, 02650 Espoo PL 55, 02601 Espoo Puhelin 09 547 610 www.stul.fi kustantaja Sähköinfo

Lisätiedot

Standardien hyödyntäminen teollisuuden mittauksissa

Standardien hyödyntäminen teollisuuden mittauksissa J2/2010 Standardien hyödyntäminen teollisuuden mittauksissa Loppuraportti Sari Saxholm, Björn Hemming, Veli-Pekka Esala, Ilkka Palosuo Mittatekniikan keskus Espoo 2010 Julkaisu J2/2010 Standardien hyödyntäminen

Lisätiedot

Standardien hyödyntäminen teollisuuden mittauksissa

Standardien hyödyntäminen teollisuuden mittauksissa J2/2010 Standardien hyödyntäminen teollisuuden mittauksissa Loppuraportti Sari Saxholm, Björn Hemming, Veli-Pekka Esala, Ilkka Palosuo Mittatekniikan keskus Espoo 2010 Julkaisu J2/2010 Standardien hyödyntäminen

Lisätiedot