Standardit osana yhteiskunnan ohjausta ja osallistuminen standardointiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Standardit osana yhteiskunnan ohjausta ja osallistuminen standardointiin"

Transkriptio

1 Standardit osana yhteiskunnan ohjausta ja osallistuminen standardointiin Sähköteknisen standardoinnin Workshop /26 Juha Vesa SESKO Kehityspäällikkö

2 Sisältö Standardoinnin tarkoitus IEC-ISO-ITU -yhteinen patenttioikeuspolitiikka (Lähde: K. Saarisen esitys SESKOn kevätseminaarissa 2007 Kilpailevatko standardit ja IPR-oikeudet keskenään ) Direktiivien ja säädösten suhde standardeihin Miksi kannattaa osallistua? Kuka saa osallistua? Miten pääsen mukaan? Standardoinnin kehitystrendejä

3 Standardointi Standardointi on vapaaehtoista yhteistyötä, jossa kaikki asianosaiset pyrkivät sopimaan yhteisistä säännöistä toistuvien tehtävien ratkaisemiseksi. Turvallisuus Vaihtokelpoisuus Yhteensopivuus Toistettavuus Luotettavuus Suorituskyky Ympäristötietoisuus Kaupan esteiden poistaminen Standardien avulla voidaan auttaa valistuneita ihmisiä valitsemaan turvallisia ja yhteensopivia ratkaisuja ja tuotteita

4 Standardointi Standardoinnille on useita eri syitä Turvallisuus on klassinen alue Ympäristön suojeluun liittyvät vaatimukset Termit ja määritelmät yhteisymmärryksen parantamiseksi esimerkiksi sopimuksia varten Testimenetelmät suorituskyvyn vertailuun Eri järjestelmien yms. fyysiset ja toiminnalliset rajapinnat vaativat standardeja (interoperability, interchangeability) liittimet ja kaapelit, signaalien konversiot kommunikaatioketjussa jne. Kielet ja protokollat Vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen (EU Direktiivit) Kaikkea ei kuitenkaan kannata standardisoida

5 Törmäyksiä tapahtuu - pelastetaanko maailma vai ihminen? Ympäristö- ja terveysongelmat Palonestoaineiden lisääntyminen Sähkö- ja paloturvallisuus Kynttiläliekkitesti, paloturvallisuusasiat yms. IEC AV/IT-equipment Safety requirements (pren )

6 Innovaatiot ja standardisointi Useilla, erityisesti teknisillä ja informaatioteknisillä, aloilla on vaikea luoda merkittäviä markkinoita, jos tuotteet eivät ole yleisesti hyväksytyn standardin mukaisia Aikaisemmin standardisoitiin lähinnä Status Quota. Nykyisin yritykset pyrkivät jo kehitystyössään usein tilanteeseen, jossa heidän innovaationsa ovat mukana standardia tehtäessä, tai muodostuvat de facto standardiksi Nopeasti kehittyvillä aloilla standardit laaditaan usein ensi vaiheessa konsortioissa ja forumeissa, ja asioiden kypsyessä siirrytään muodolliseen standardisointiin Konsortio muodostaa usein patenttipoolin ja laatii kollektiivisen lisensiointisopimuksen IPR:ille IEC-ISO-ITU -standardien tai suosituksien sisältäessä IPR-materiaalia, ko. sopimus aina laaditaan

7 IEC-ISO-ITU - yhteinen patenttioikeuspolitiikka Lisätietoja ja patenttirekisteri Sopimus liittyy patenttien ja hyödyllisyysmallioikeuksien ja standardien suhteisiin Sopimus edellyttää, että standardeja tai muita vastaavia dokumentteja laadittaessa pyritään saamaan selville ko. dokumenttien sidokset mahdollisiin patentteihin Teknisen komitean tai vastaavan kokouksessa standardin laadintaa aloitettaessa pyydetään kaikkia osallistujia tuoman esiin mahdolliset patenttikytkökset. Kehotetaan patentinhaltijoita tekemään määrämuotoinen ilmoitus patenteistaan

8 IEC-ISO-ITU - yhteinen patenttioikeuspolitiikka Patentti-ilmoituksen sisältö voi olla kolmenlainen 1. Patentinomistaja lupaa ilmaisen lisensioinnin kaikille halukkaille (lisenssisopimukset kohtuullisin ehdoin) 2. Patentinomistaja lupaa lisensioinnin kaikille kohtuullista ja tasapuolista korvausta ja muita ehtoja vastaan (RAND ehdot, Reasonable And Non-Discriminatory) 3. Patentinomistaja kieltäytyy lisensioinnista (Tällöin ei patentinalaisia asioita voi kirjoittaa standardiin) Patentti olemassa ennen standardia Jos patentti olisi tunnettu, standardi olisi ehkä voitu kirjoittaa toisin, ja kustannuksia olisi säästetty Ei ole lainsäädäntöä, jolla voisi jälkikäteen estää tällaiset väärinkäytökset Standardisointijärjestöt eivät ota vastuuta patenttien tunnistamisesta Tarkkana standardeja laadittaessa Standardointiin osallistumalla voi vaikuttaa eikä IPR-ilmoituksia tarvita Oman tuotteen ylivoimaista ominaisuutta korostavat vaatimukset pyritään standardisoimaan (voi onnistua, jos kilpailija ei osallistu standardointiin) Kehitetään havaitun ongelman ratkaisemiseksi laite tai menetelmä ja pyritään aktiivisesti saamaan ko. ongelmanratkaisu standardoiduksi (etulyöntiasema heti standardin julkaisemisen jälkeen)

9 Standardit pakollisiako? Koska standardisointityö on vapaaehtoista, ovat standarditkin luonteeltaan ei-sitovia suosituksia. Standardien pakollista noudattamista voi vaatia omassa vaikutuspiirissään se, jolla siihen on valta, kuten: tilaaja ostamilleen tuotteille ja palveluille yritysjohto yrityksen valmistamille tuotteille tai tarjoamille palveluille valtion viranomainen esimerkiksi maassa myytäville tuotteille voimassa olevan lainsäädännön nojalla

10 EU-mandaatit standardointityön ohjauseliminä EU-komission toimeksianto (mandaatti) Mandates are the mechanism by which the European Commission (EC) and the EFTA Secretariat request the European Standards Organizations (ESOs) to develop and adopt European standards in support of European policies and legislation Sähköalalle ei niin välttämättömiä

11 EU-mandaatit standardointityön ohjauseliminä CENELECin hyväksymiä mandaatteja (www.cenelec.eu List of European Mandates) Standardization mandate in the field of Light Emitting Diodes (LEDS) M/519 Waste Electrical and Electronic equipment (Dir. 2012/19/EU WEEE) M/518 Reconfigurable Radio Systems M/512 Low Voltage Directive * Alignment LVD-NLF (New Legal Framework) M/511 Protective textiles and personal protective clothing and equipment M/509 Fans driven by motors with an electric input power between 125 W and 500 kw M/500 Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (ROHS Recast Dir. 2011/65/EU) M/499 Pumps M/498 Space industry (Phase 3 of the process) M/496 To provide European standards to enable the implementation of the Ecodesign Directive 2009/125/EC and its implementing measures. This mandate aims at ensuring effective standardisation process M/495 Feasibility study in the field of Directive 2006/66/EC (Batteries) M/494 European Smart Grid deployment M/

12 Standardit ja eurooppalainen lainsäädäntö Eurooppalaisilla yhtenäistetyillä EN-standardeilla on erityisasema EU:n lainsäädännössä. EU:n asetukset tulevat sellaisenaan voimaan kaikissa EU-maissa EU:n direktiivit otetaan käyttöön jäsenmaiden kansallisessa lainsäädännössä Uuden lähestymistavan direktiivien: LVD-, EMC-, ATEX-, Ecodesigndirektiivien olennaiset (turvallisuus)vaatimukset pitää täyttää. Kun noudatetaan yhtenäistettyä standardia, täytetään ns. uuden menettelyn direktiivien ja niiden perusteella tehdyn kansallisen lainsäädännön vaatimukset tuotteille vapaa liikkuvuus Yhtenäistetyt standardit luetellaan EU:n virallisessa lehdessä. Yhtenäistettyjenkään standardien käyttö ei siis ole pakollista, olennaiset turvallisuusvaatimukset voidaan täyttää muutenkin, mutta se on hankalampaa (vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen). Standardi = Vähimmäisvaatimus Standardi Suunnitteluohje

13 Standardit ja kansalliset säädökset vapaaehtoista ja järkevää Suomessa tietyillä sähköasennusstandardeilla on sähköturvallisuuslain nojalla määrätty asema. Sähkölaitteistojen katsotaan täyttävän olennaiset turvallisuusvaatimukset, jos ne suunnitellaan, rakennetaan ja korjataan soveltaen standardeja tai julkaisuja, joiden vastaavuus olennaisiin vaatimuksiin on vahvistettu TUKESin ylläpitää luetteloa (TUKES-ohje S10-11). Virallisen standardointielimen (SFS, SESKO) vahvistamat tekniset eritelmät (standardit), jotka ovat julkisesti saatavilla Standardeista voidaan poiketa, jos kirjallisesti selvitetään, miten olennaiset turvallisuusvaatimukset täytetään

14 Standardointiorganisaatio Yleinen Sähkötekniikka Televiestintä Maailma ISO 97 TC + 81 SC = 178 ITU Eurooppa CEN > 80 TC yms. ETSI Suomi 46 SK, n. 60 SR IEC = International Electrotechnical Commission CENELEC = European Committee for Electrotechnical Standardization

15 Standardointiin osallistuminen vapaaehtoista Osallistumismahdollisuus Standardisoinnin yleisiä periaatteita ovat toiminnan läpinäkyvyys, avoimuus, puolueettomuus, konsensusperustaisuus, tehokkuus ja johdonmukaisuus. Kaikilla sidosryhmillä on yhtäläiset oikeudet osallistua standardien laadintaan SESKOn kautta voi liittyä standardointikomiteaan tai seurantaryhmään. SESKOn (IEC:n ja CENELECin) standardien laadinta on kaikille avointa, vapaaehtoista ja konsensuspohjaista työtä Vuotuinen osallistumismaksu 800 tai erityistapauksissa 550 (2014) Vaikutusmahdollisuus Puheenjohtaja, sihteeri, jäsen (SK-komiteat) Aktiivinen osallistuminen (SK-komiteat), seurantamahdollisuus (SR-ryhmät) WG-ryhmän jäsen NWIP-aloitteiden tekeminen Komitean sihteeristön tarjoaminen Paras tapa vaikuttaa standardiin on osallistua standardin valmisteluun työryhmässä mitä enemmän teet työtä sitä enemmän voit vaikuttaa

16 Osallistumiseen liittyvät palvelut Jäsenyys SK-komiteassa sekä sen toimialueeseen kuuluvissa seurantaryhmissä (IEC:n, CENELECin ja CENin TC:t) tai jäsenyys itsenäisissä seurantaryhmissä. Käyttöoikeus IEC:n, CENELECin ja SESKOn dokumenttipalvelimiin (IEC- ja CENELEC-ehdotukset ja muut asiakirjat). ISO- ja CEN-ehdotukset SESKOlle kuuluvien komiteoiden osalta. Komitean/seurantaryhmän toimialueen kansalliset ehdotukset ja SFSstandardit Komitean tai seurantaryhmän toimialueen EN-standardit ja muut CLC-julkaisut. IEC:n seurantaryhmien yhdyshenkilöille: IEC-komitean uudet IEC-standardit. Osallistumismahdollisuus IEC- ja CENELEC-komiteoiden kokouksiin ja näiden työryhmien toimintaan. Mahdollisuus hakea matka-avustusta IEC- ja CENELEC-kokouksiin. SESKO-lehden numerot (sähköisesti). SESKOn komitea- ja henkilöluettelo vuosittain. Luettelo edellisenä vuonna vahvistetuista sähköalan SFS-standardeista. SESKOn teknisten asiantuntijoiden neuvonta

17 Standardointiin osallistumisen hyödyt - yritykselle Mitä hyötyä yritykselle on olla mukana standardoinnissa voi olla vaikuttamassa standardien sisältöön, teknologian kehitykseen ja maapallon tulevaisuuteen saa tietoa varhaisessa vaiheessa oman alansa hankkeista voi varautua omassa toiminnassaan standardisointi on osa tuotekehitystä voi luoda yhteistyöverkkoja voi vaihtaa kokemuksia saa tietoja saman alan toimijoiden hankkeista Standardointi on yritykselle strateginen kilpailutekijä. Standardi on työkalu

18 Standardointiin osallistumisen hyödyt - asiantuntijalle Mitä hyötyä asiantuntijalle on olla mukana standardoinnissa standardien sisältöön ja teknologiakehitykseen vaikuttaminen osaamisen ja ammatillisen pätevyyden lisääminen yhteistyöverkkojen luonti ja kokemusten vaihto kollegoiden kanssa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla voi kehittää kulttuurien tuntemusta ja ymmärrystä, kielitaitoa standardointityötä arvostetaan meriitti avaa kanavan kansainvälisen standardoinnin ja teknologian kehityksen vaikutusfoorumeille

19 Laajoja standardisointilinjauksia IEC Standardization Management Board Strategic groups SG 1 Energy efficiency SG 2 Standardization of Ultra High Voltage Technologies (UHV) SEG 1 Smart Cities SEG 2 Smart Grid SG 4 LVDC distribution systems up to 1500 V DC SG 5 Ambient Assisted Living SG 6 Electrotechnology for Mobility

20 Maailma muuttuu standardisointi vastaa haasteisiin Suorituskyvyn mittausmenetelmästandardien määrä ja merkitys lisääntyy sähköturvallisuudesta tinkimättä. Uusiutuvien luonnonvarojen hyväksikäytön myötä standardisointityö lisääntyy uusilla aihealueilla. Uudet energiatehokkaat ratkaisut antavat haastetta myös vanhojen teknologioiden standardisointiin CFL vs. elektroniset kytkimet elektroniikan lisääntyminen vs. EMC- häiriöt (2 khz 150 khz) Tekniset spesifikaatiot ja muut esistandardit yleistyvät. Tuotestandardien lisäksi järjestelmien yhteensopivuus korostuu Standardisointirakenteet ovat olemassa ja toimivat. Työtä tehdään aktiivisesti eri ja ryhmissä. Suomesta osallistutaan aktiivisesti kansainväliseen standardisointiin. Standardeihin voi ja pystyy vaikuttamaan, nimenomaan kansainvälisissä työryhmissä. Jokainen voi valita osallistumistasonsa seuraa, valvo tai vaikuta

Energiatehokkuuteen liittyvä standardisointi

Energiatehokkuuteen liittyvä standardisointi Energiatehokkuuteen liittyvä standardisointi Ekosuunnittelu-foorum 2012-02-09 Juha Vesa Kehityspäällikkö SESKO 9.2.2012 1 Standardisointiorganisaatio Yleinen Sähkötekniikka Televiestintä Maailma Eurooppa

Lisätiedot

SESKON TIETOISKU 2006 Standardit tuotekehityksen apu. Toimitusjohtaja Sinikka Hieta-Wilkman Tekninen johtaja Tapani Nurmi

SESKON TIETOISKU 2006 Standardit tuotekehityksen apu. Toimitusjohtaja Sinikka Hieta-Wilkman Tekninen johtaja Tapani Nurmi SESKON TIETOISKU 2006 Standardit tuotekehityksen apu Toimitusjohtaja Sinikka Hieta-Wilkman Tekninen johtaja Tapani Nurmi Standardit - mistä kaikki sai alkunsa? Napoleonin taistelu Waterloossa (1815) briteillä

Lisätiedot

Sähköalan standardisoinnin tausta ja perusperiaatteet. Tapani Nurmi SESKO ry

Sähköalan standardisoinnin tausta ja perusperiaatteet. Tapani Nurmi SESKO ry Sähköalan standardisoinnin tausta ja perusperiaatteet Tapani Nurmi SESKO ry Mikä on standardi? standardi on toistuvaan tapaukseen tarkoitettu yhdenmukainen ratkaisu esimerkkejä: paperikoot (A4, A5), sulakkeet

Lisätiedot

Osallistu ja vaikuta. standardisointityön opas asiantuntijalle

Osallistu ja vaikuta. standardisointityön opas asiantuntijalle Osallistu ja vaikuta standardisointityön opas asiantuntijalle 1 Johdanto 1 2 Miten pääsen mukaan 2 2.1 Kaikki pääsevät mukaan 2 2.2 SFS ja toimialayhteisöt linkkinä maailmalle 2 2.3 Suomalaiset seurantaryhmät

Lisätiedot

Osallistu ja vaikuta. Standardisointityön opas asiantuntijalle

Osallistu ja vaikuta. Standardisointityön opas asiantuntijalle Osallistu ja vaikuta Standardisointityön opas asiantuntijalle Osallistu ja vaikuta Standardisointityön opas asiantuntijalle Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Malminkatu 34 Puh. 09 149 9331 PL 130 Faksi

Lisätiedot

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2007 Terttu Peltoniemi vastaanotti Erkki Yrjölä -mitalin Kevätseminaarissa -> s 5

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2007 Terttu Peltoniemi vastaanotti Erkki Yrjölä -mitalin Kevätseminaarissa -> s 5 Numero 2 / 2007 Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2007 TOIMITUSJOHTAJALTA Standardit ohjaavat sähkötarkastuksia... 2 SESKOn Kevätseminari 29.3.2007... 3 Megakokous minuuttiaikataulussa IEC

Lisätiedot

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista RoHS kansainvälisessä IECEE CB-järjestelmässä -> s 3 SISÄLTÖ 1/2007 Numero 1 / 2007

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista RoHS kansainvälisessä IECEE CB-järjestelmässä -> s 3 SISÄLTÖ 1/2007 Numero 1 / 2007 Numero 1 / 2007 Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 1/2007 TOIMITUSJOHTAJALTA Pohjoismaista yhteistyötä...2 RoHsin kehitys kansainvälisessä IECEE CB-järjestelmässä...3 CENELECin uusi ympäristötietokanta...6

Lisätiedot

SFS-KÄSIKIRJA 1 STANDARDIT JA STANDARDISOINTI

SFS-KÄSIKIRJA 1 STANDARDIT JA STANDARDISOINTI SFS-KÄSIKIRJA 1 STANDARDIT JA STANDARDISOINTI 2013 Standardien ja käsikirjojen ajan tasalla olevat viitetiedot voi tarkistaa SFS:n internet-sivuilta www.sfs.fi. Copyright SFS Osittainenkin julkaiseminen

Lisätiedot

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2008 Numero 2/ 2008

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2008 Numero 2/ 2008 Ajankohtaista sähköalan standardeista Numero 2/ 2008 SISÄLTÖ 2/2008 TOIMITUSJOHTAJALTA Uusia tuulia SESKOssa...2 SESKOn Kevätseminaari Kolme uutta EY-mitalistia...3 SESKO on hyvässä iskussa...4 Osallistumisesta

Lisätiedot

Nro 3/2011 SISÄLTÖ 3/2011. www.sesko.fi. Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista

Nro 3/2011 SISÄLTÖ 3/2011. www.sesko.fi. Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista Nro 3/2011 SISÄLTÖ 3/2011 TOIMITUSJOHTAJALTA Standardoinnin tulevaisuuden visiointia Rakentamismääräyksistä standardeihin... 2 SESKOn asiakaskysely SFS-käsikirjasta 600... 3 IEC:n julkaisuhinnasto www.sesko.fi

Lisätiedot

Itsesääntely ja yhteissääntely arvoketjussa

Itsesääntely ja yhteissääntely arvoketjussa Kaisa Sorsa Itsesääntely ja yhteissääntely arvoketjussa OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA Itsesääntely ja yhteissääntely arvoketjussa Toimialakohtaista tarkastelua Kaisa Sorsa 100

Lisätiedot

Koneturvallisuuden standardit

Koneturvallisuuden standardit Koneturvallisuuden standardit Standardeilla turvallisuutta www.sfs.fi 1 Koneturvallisuuden standardit käsittelevät koneiden sekä niissä olevien järjestelmien, laitteiden ja toisinaan myös komponenttien

Lisätiedot

Ajankohtaista sähköalan standardeista

Ajankohtaista sähköalan standardeista Numero 5 / 2006 Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 5/2006 TOIMITUSJOHTAJALTA Pääkirjoitus...2 SÄHKÖN VUOSISATA 1906-2006 Vaikuttava iltajuhla Berliinissä...3 Satavuotispääjuhla...4 Lord Kelvin

Lisätiedot

Rakennusalan standardisointiselvitys 2011

Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ MILJÖMINISTERIET MINISTRY OF THE ENVIRONMENT Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy Taitto: Taittopalvelu

Lisätiedot

Koneturvallisuuden standardit

Koneturvallisuuden standardit Koneturvallisuuden standardit Standardeilla turvallisuutta www.sfs.fi 1 Koneturvallisuuden standardit käsittelevät koneiden sekä niissä olevien järjestelmien, laitteiden ja toisinaan myös komponenttien

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus...1 Hallituksen toimintakertomus...2 Jäsenistö ja hallinto... 2 Huomionosoitukset... 4 Talous...5 SESKOn vuosi 2012 kuvina...10

Lisätiedot

Nro 4/2010 SISÄLTÖ 4/2010. www.sesko.fi. Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista. 45 vuotta sähköalan standardeja SESKO 1965 2010

Nro 4/2010 SISÄLTÖ 4/2010. www.sesko.fi. Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista. 45 vuotta sähköalan standardeja SESKO 1965 2010 Nro 4/2010 Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista SISÄLTÖ 4/2010 TOIMITUSJOHTAJALTA Suomen Sähkötukkuliikkeiden Liitto SSTL ry. SESKOn jäseneksi. Osallistumismaksut nousevat ja palvelut

Lisätiedot

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut Markku Pitko

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi. Rakennustuotteiden sertifioinnissa suuria muutoksia. Rakentamisen standardit omina kokonaisuuksinaan

Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi. Rakennustuotteiden sertifioinnissa suuria muutoksia. Rakentamisen standardit omina kokonaisuuksinaan SFS-tiedotus STANDARDISOIMISLIITON ASIANTUNTIJALEHTI 3 2013 Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi Rakennustuotteiden sertifioinnissa suuria muutoksia CASE: Parma Rakentamisen standardit omina kokonaisuuksinaan

Lisätiedot

Nro 1/2011 SISÄLTÖ 1/2011. www.sesko.fi. Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista

Nro 1/2011 SISÄLTÖ 1/2011. www.sesko.fi. Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista Nro 1/2011 SISÄLTÖ 1/2011 TOIMITUSJOHTAJALTA Vuodet eivät veljiä keskenään Smart Grid älykkäät verkot...2 SESKOn kevätseminaarissa 31.3.2011 aiheena Smart Grid älykäs sähköistys...3 IEC Young Professionals...4

Lisätiedot

Ajankohtaista sähköalan standardeista

Ajankohtaista sähköalan standardeista Numero 3 / 2006 Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 3/2006 TOIMITUSJOHTAJALTA SESKOn toimintaperiaatteet... 2 ASIANTUNTIJOITA TARVITAAN! Vielä ehtii mukaan merkintästandardien projektiryhmään...

Lisätiedot

Tuomo Kupiainen SÄHKÖAUTOJEN TESTAUSPROTOKOLLAT

Tuomo Kupiainen SÄHKÖAUTOJEN TESTAUSPROTOKOLLAT Tuomo Kupiainen C SÄHKÖAUTOJEN TESTAUSPROTOKOLLAT C, Centria tutkimus ja kehitys - forskning och utveckling, 9 Tuomo Kupiainen SÄHKÖAUTOJEN TESTAUSPROTOKOLLAT Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA:

Lisätiedot

Nro 3/2014 SISÄLTÖ 3/2014. www.sesko.fi. Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista

Nro 3/2014 SISÄLTÖ 3/2014. www.sesko.fi. Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista Nro 3/2014 SISÄLTÖ 3/2014 TOIMITUSJOHTAJALTA Standardit ja innovaatiot, Silver Economy,... 125 vuotta sähkövoima- ja automaatioteknologiaa Suomessa... 2 Nuoret kyvyt esiin IEC Young Professionals... 3

Lisätiedot

KANSALLISEN SFS-STANDARDIN LAADINTA JA RAKENNE Working procedure and structure of a national SFS standard

KANSALLISEN SFS-STANDARDIN LAADINTA JA RAKENNE Working procedure and structure of a national SFS standard SFS-OPAS 4 KANSALLISEN SFS-STANDARDIN LAADINTA JA RAKENNE Working procedure and structure of a national SFS standard 7. painos. Lokakuu 2013 Korvaa SFS-oppaan 4:2009 SFS-opas 4:2013 on vahvistettu standardisointilautakunnassa

Lisätiedot

MUISTELMIA HISSIEN STANDARDISOINNISTA JA HISSIMÄÄRÄYSTEN KEHITYKSESTÄ SUOMESSA JA MAAILMALLA. Ilkka Mäntyvaara

MUISTELMIA HISSIEN STANDARDISOINNISTA JA HISSIMÄÄRÄYSTEN KEHITYKSESTÄ SUOMESSA JA MAAILMALLA. Ilkka Mäntyvaara MUISTELMIA HISSIEN STANDARDISOINNISTA JA HISSIMÄÄRÄYSTEN KEHITYKSESTÄ SUOMESSA JA MAAILMALLA Ilkka Mäntyvaara Tampere 2008 - 1 - SISÄLLYS Esipuhe. 3 1. KANSAINVÄLINEN STANDARDISOINTI... 4 2. CEN/TC10:N

Lisätiedot

SFS 90 vuotta Mistä kaikki alkoi s. 4. Lausuntopyyntöpalvelu avattu s. 9. Jalanjälkistandardit tutuiksi s. 14

SFS 90 vuotta Mistä kaikki alkoi s. 4. Lausuntopyyntöpalvelu avattu s. 9. Jalanjälkistandardit tutuiksi s. 14 3 2014 SFS 90 vuotta Mistä kaikki alkoi s. 4 Lausuntopyyntöpalvelu avattu s. 9 Jalanjälkistandardit tutuiksi s. 14 Pääkirjoitus Standardeista suurta hyötyä yhteiskunnalle Standardit eivät hyödytä yksin

Lisätiedot

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET 1. painos. Tammikuu 2014 SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO PL 130, 00101 HELSINKI (MALMINKATU 34) PUH. 09 149 9331 FAKSI

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄT, STANDARDOINTI JA YHTEENTOIMIVUUS

TERVEYDENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄT, STANDARDOINTI JA YHTEENTOIMIVUUS Opinnäytetyö TERVEYDENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄT, STANDARDOINTI JA YHTEENTOIMIVUUS Anu Järvi Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma 2004 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO...7 2. TYÖN TOTEUTTAMINEN JA NÄKÖKULMA...9

Lisätiedot

SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS

SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS RY Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on standardisoinnin keskusjärjestö Suomessa. SFS on riippumaton, taloudellista voittoa tavoittelematon yhdistys. SFS Huolehtii siitä,

Lisätiedot

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN Diplomityö Tarkastajat: professori Markku Heinisuo ja professori Reijo Kouhia Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten

Lisätiedot