Eurooppalainen standardisointi CEN/CENELEC yhteistyö hankkeissa. SFS-seminaari SFS, Malminkatu 34, Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eurooppalainen standardisointi CEN/CENELEC yhteistyö hankkeissa. SFS-seminaari 3.9.2014 SFS, Malminkatu 34, Helsinki"

Transkriptio

1 Eurooppalainen standardisointi CEN/CENELEC yhteistyö hankkeissa SFS-seminaari SFS, Malminkatu 34, Helsinki

2 Eurooppalainen standardisointi Eri julkaisuvaihtoehdot standardi vai jokin muu standardisointijulkaisu Eri standardisointijulkaisut ja niiden erot Vaikuttamistavat Kuinka saada tietoa käynnissä olevasta työstä Kuka Suomessa vastaa tietyn alan standardisoinnista Hajautettu järjestelmä toimialayhteisöt Kuinka tehdä aloitteita Kuinka standardisointiprosessi toimii

3 Eri julkaisuvaihtoehdot 1. Eurooppalainen standardi - EN Vahvistetaan kaikissa jäsenmaissa kansalliseksi standardiksi. Konsensustavoite ja julkinen lausuntokierros 2. Tekninen spesifikaatio - TS Voidaan julkaista kansallisesti, ei vahvistamisvelvoitetta 3. Tekninen raportti - TR Eurooppalaisia standardeja ja teknisiä spesifikaatioita täydentävää tietoa. Ei vahvisteta kansallisesti. 4. CWA-asiakirja - CWA Workshop-julkaisu, ei konsensustavoitetta. HUOM. Yhtenä käyttökohteena T&K&I hankkeiden tulosten julkinen lanseeraus

4 Konsensus mitä sillä tarkoitetaan (CEN/CENELEC Guide 20) Standardisointiprosessi on yhteistyö- ja konsensuspohjainen, sillä siinä otetaan huomioon kaikki julkituodut näkemykset ja tuodaan yhteen toisistaan eroavia mielipiteitä. Julkaisun, tai standardisointiprosessin aikana muodostetun kannan, katsotaan olevan konsensusperustainen, jos se perustuu yhteisymmärrykseen, jolle on ominaista, ettei mikään merkittävä eturyhmä ole oleellisissa asioissa kestävin perustein eri mieltä. Konsensus ei merkitse yksimielisyyttä.

5 Standardisointiaktiviteetin tarpeen arviointi T&K&I näkökulma Mikäli vastaus joihinkin seuraavista kysymyksistä on Kyllä, standardisointia kannattaa harkita: Tuleeko T&K&I tulosten olla yhteensopivia käytössä olevien ja standardisoitujen teknologioiden kanssa? Onko T&K&I tulokset tarkoitus saattaa markkinoille ja kaupallistaa? Onko tavoitteena eurooppalaiset tai globaalit markkinat? Onko julkisten hankintojen kohteena? Tarvitaanko vaatimustenmukaisuuden osoittamista? Onko hankkeella pitkäaikaisia vaikutuksia?

6 Vaikuttamistavat 1(2) Suomalainen näkökulma vs. hankenäkökulma? Jos hankkeen tavoitteena on eurooppalainen standardi, tekninen spesifikaatio tai tekninen raportti: 1. Tunnista mahdollinen jo olemassa olevan CENin tekninen komitea (CEN/TC), jonka soveltamisalaan kohde kuuluu. Onko kohde jo standardisoinnin piirissä? 2. Tarkista mikä toimialayhteisö vastaa Suomessa ko. komiteaan osallistumisesta ja seurannasta Liity tarvittaessa ko. komitean kansalliseen seurantaryhmään, mikäli sellainen on olemassa. Harkinta mahdollisista toimenpiteistä, esim. uusi työkohdealoite tai osallistuminen jo käynnissä olevaan työhön.

7 Vaikuttamistavat 2(2) CWA CEN Workhop Agreement Matalimman statuksen eurooppalainen standardisointiasiakirja Ei konsensusvaatimusta Ei julkista lausuntokierrosta Soveltuu konsortioille, jotka haluavat julkaista eurooppalaisen julkisen standardisointiasiakirjan. Case by case harkinta ja käynnistäminen Voi toimia tulevan eurooppalaisen standardisoinnin lähtökohtana

8 Standardisoimisliiton toimialayhteisöt Yksityiset: Kemesta ry Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys Muoviteollisuus ry Rakennustuoteteollisuus ry SESKO ry Standardisoimisyhdistys TEVASTA ry Yleinen Teollisuusliitto ry Öljyalan Keskusliitto ry Valtiolliset Liikennevirasto MTT Mittaus ja standardisointi (Vakola) Suomen Ympäristökeskus Viestintävirasto

9 Suomalaiset seurantaryhmät Seuranta ja edunvalvonta standardisoinnissa, kannanotot standardiehdotuksiin - Prosessi Asiantuntijoiden nimeäminen ISOn ja CENin työryhmiin Kokousdelegaatioiden nimeäminen ISO- ja EN-standardien arviointi sovellettavaksi kansallisina standardeina Standardien suomentaminen Tiedottaminen ja standardien käytön edistäminen Verkostoituminen kotimaisten asiantuntijoiden kanssa

10 Standardin tekijät TC tekninen komitea Hallinnollinen ryhmä Päättää mm. työohjelmista Delegaatit, jotka edustavat koko Suomen mielipidettä (jäsenjärjestön ääni) (SC alakomitea lähes vastaava kuin TC) WG työryhmä Standardia laativa ryhmä Ekspertit, jotka edustavat omaa asiantuntemustaan, sidos kansalliseen ryhmään (mielipiteeseen) tulee olla

11 EN-standardin laadinnan vaiheet Aloitevaihe, New Work Item Proposal Työryhmävaihe, WD (Working draft) Lausuntovaihe, pren (Draft European Standard) Eurooppalainen standardi EN Äänestysvaihe, FprEN (Final Draft European Standard) Alustava tylökohde, Preliminary Work Item

12 Milloin vaikuttaa? Aloite Mukana aloitteen teossa Kanta työn aloittamiseen Työryhmä Luonnoksen valmistelu työryhmässä Kanta luonnoksen hyväksyntään Lausunto Kommentointi ja Suomen kannan muodostaminen Lausuntojen käsittely CENin tai ISOn työryhmässä Äänestys Kanta äänestykseen lähettämisestä Kanta äänestyksessä Standardi Julkaisutapa - suomentaminen

13 Vaikuttamisen järeät keinot Mikäli on päätetty vaikuttaa osallistumalla: Keskustelut myös T&K&I hankkeessa sisäisesti Ilmoittaudu työryhmien jäseneksi Tee standardisointialoite Kutsu kokous Suomeen Tarjoudu standardin editoriksi Ryhdy CENin tai ISOn komitean tai työryhmän vetäjäksi Tarkista ensin, että tarvittavat resurssit ovat saatavilla!

14 Säännöt Mikäli hanke tekee päätöksen osallistua standardisointiin Perehdy sääntöihin! Prosessien perussäännöt! Wienin sopimus rinnakkaistyö CENissä ja ISOssa UAP unique acceptance procedure CENissä (yhdistetty lausunto- ja äänestyskierros) Komission toimeksiannot (mandaatit) Projektikomiteat (PC) Tehdäänkin TS (tekninen spesifikaatio) tai TR (tekninen raportti) standardin (EN) sijaan Standardin valmistuminen vie aikansa: avoimuus, kulttuurierot, konsensus - > tavoiteaikataulut

15 KIITOS! Onnea ja menestystä käynnistyville Horisontti 2020 hankkeille! Yhteistyötä Horisontti 2020 hankkeisiin liittyvän standardisoinnin merkeissä!!!