Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2008 Numero 2/ 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2008 Numero 2/ 2008"

Transkriptio

1 Ajankohtaista sähköalan standardeista Numero 2/ 2008 SISÄLTÖ 2/2008 TOIMITUSJOHTAJALTA Uusia tuulia SESKOssa...2 SESKOn Kevätseminaari Kolme uutta EY-mitalistia...3 SESKO on hyvässä iskussa...4 Osallistumisesta konkreettista hyötyä SESKOn kysely yrityksille...6 Standardointi ja ympäristö...8 Hienosäätöä EN-dokumenttitunnuksiin AJANKOHTAISTA STANDARDEISTA Asennustarvikkeista Sähköiskulta suojaamisesta Koneturvallisuuden perusstandardeja Yleisen jakeluverkon jännitteestä Keskeiset teknisen dokumentoinnin. standardit kirjasarjana Hälytysjärjestelmät ja EU-direktiivit Elektroniikan kokoonpanotekniikan. sanasto Lääkintälaitteiden ympäristömyötäisestä. suunnittelusta KOKOUKSIA, TAPAHTUMIA, NIMITYKSIÄ CENELEC BT 132 Wienissä IEC TC 2; WG 12 ja WG 28 Helsingissä Nimityksiä FORUM 2008 lokakuussa Tutustu SESKOn kotisivuihin Standardien tilaukset, uudet vahvistetut ja julkaistut standardit SESKOn toimistoa pakattiin kesäksi remontin alta varastoon opiskelijoiden avulla -> s. 2

2 Toimitusjohtajalta KEVÄTSEMINAARI 2008 Uusia tuulia SESKOssa Sinikka Hieta-Wilkman SESKO Toimisto tilapäistiloissa Remontti aloitetaan juhannukselta ja uudistetut toimitilat ovat käytössä elokuun puolessa välissä. Tänä aikana SESKOn toimisto on tilapäisissä tiloissa varsinaisten toimitilojen vieressä olevissa kahdessa huoneessa. SESKOn kirjasto ja neuvotteluhuoneet eivät ole näiden kahden kuukauden aikana käytössä. Sisäänkäynti SESKOon tapahtuu C-portaan kautta. Puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet säilyvät entisinä.. SESKO uudistaa myös verkkosivujaan. Vuoden 2006 asiakaskyselyn palaute osoitti, että vastaajat olivat hyvin tyytyväisiä SESKOn verkkosivuihin. Saimme kuitenkin jonkin verran kehittämisideoita, joita nyt on hyödynnetty verkkosivuja uudistettaessa. Sivujen yleisilme piristyy ja sivuille tulee myös uutta tietoa. Uudistetut verkkosivut ovat käytössä elokuussa. Erkki Yrjölä -mitalit 2008 SESKOn kevätseminaarissa Espoon Hanasaaressa palkittiin Erkki Yrjölä -mitaleilla kolme sähköteknisessä standardointityössä ansioitunutta henkilöä. Kuvassa mitalistit vasemmalta lukien: Seppo Pyyskänen Duocon Oy:stä, Touko Salo Landis & Gyr Enermetistä ja Osmo Väyrynen SGS Fimko Oy:stä. SESKOssa on meneillään monia muutoksia ja uudistuksia. Toimitilat remontoidaan kesän kuluessa, verkkosivut uudistetaan syksyyn mennessä ja laatu-/toimintajärjestelmä muutetaan vastaamaan paremmin nykytilannetta niin, että uusi järjestelmä on käytössä ensi vuonna. SESKO on vuokralla Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry:n tiloissa. Tilat kalusteineen ovat valtaosin alkuperäisessä, yli 20 vuotta vanhassa kuosissaan. STEK remontoi SESKOn toimiston nykypäivän vaatimuksia vastaaviksi toimitiloiksi ottaen huomioon SESKOn tarpeet. Ennen kaikkea standardointijärjestön tärkeimmät tilat neuvottelutilat uudistetaan aina valaistusta sekä viestintäyhteyksiä ja audiovisuaalista viestintäjärjestelmää myöten toiminnallisesti nykyaikaisiksi. Myös henkilöstö saa vihdoinkin asianmukaiset taukotilat toimivine keittiöineen. Niin toimitiloihin kuin neuvottelutiloihinkin tehdään energiatehokkaat valaistusratkaisut.. Yleisön käytössä olevalle kirjastolle varataan edelleen oma tilansa. Laatujärjestelmästä toimintajärjestelmään SESKOn tapa toimia on kuvattu jo luvun alkupuolelta lähtien räätälöidyssä laatujärjestelmässä. Aikoinaan valittu järjestelmä ja esittämistapa ovat palvelleet hyvin SESKOn tarpeita. Aika on kuitenkin muuttunut ja yritysten toimintajärjestelmien kuvaustavat ovat kehittyneet. Myös SESKOn tärkeiden yhteistyökumppaneiden SFS:n, IEC:n ja CENELECin järjestelmät ovat kehittyneet niin, että yksityiskohtaisia toiminnan kuvauksia niiden prosessien osalta ei tarvitse välttämättä kuvata SESKOn järjestelmässä. Nykyisin voi hyvin linkittää eri toimijoiden ohjeistoja. SESKO otti käyttöön sisäiset arvioinnit toimintajärjestelmän työkaluksi vuonna Myös sisäiset arvioinnit ovat tuoneet esiin kehittämistarpeita. Uusi toimintajärjestelmä on käytössä vuoden 2009 alkupuoliskolla. Kaikki nämä uudistukset tähtäävät siihen, että SESKO voisi palvella komiteoiden ja seurantaryhmien asiakkaita, standardien käyttäjiä ja jäsenistöään entistä paremmin. Seppo Pyyskänen on toiminut ansiokkaasti SESKOn teollisuusprosessien ohjauskomitean. SK 65 sihteerinä vuodesta Hän on osallistunut Suomen edustajana ja asiantuntijana myös vastaavien kansainvälisten IEC:n ja eurooppalaisten CENELECin työryhmien ja komiteoiden työhön. Myös SESKOn hallituksen jäsenenä Seppo Pyyskänen on osallistunut aktiivisesti suomalaisen sähköteknisen standardoinnin edistämiseen. Touko Salo on ollut aktiivisesti mukana sähköenergian mittaukseen liittyvässä standardoinnissa jo 1980-luvulta lähtien. Hän on hoitanut kymmenen vuoden ajan kansainvälisen yhteyshenkilön tehtäviä maailmanlaajuiseen IEC:hen ja CENELECiin. Lisäksi hän vastaa sähköenergian mittauksia käsittelevän komitean. SK 13 puheenjohtajan tehtävistä. Touko Salo on osallistunut paneutuen myös sähkönmittaustekniikkaa ja viestinsiirtoa pienjänniteverkossa käsittelevien komiteoiden ja seurantaryhmien toimintaan. Osmo Väyrynen palkittiin pitkäaikaisesta, asiantuntevasta ja monipuolisesta standardointityöstä. Osmo Väyrynen on tullut mukaan sähkötekniseen standardointitoimintaan ensin Suomen sähköteknisen standardointijärjestön SESKOn palvelukseen 1980-luvulla. Siirryttyään toisen työnantajan palvelukseen 1990-luvun alkupuolella hän on siitä alkaen toiminut sähkötyökalukomitean. SK 61F puheenjohtajana. Osmo Väyrynen on myös ollut IEC:n ja CENELECin vastinkomiteoiden ja useiden työryhmien jäsen. Kansainvälisenä yhteyshenkilönä hän on huolehtinut kansallisen konsensuksen rakentamisesta ja Suomen yhteisten kannanottojen valmistelusta IEC:n ja CENELECin ehdotuksiin. Kannessa Kesäkuun ensimmäisellä viikolla arkistoa ja kalustoa tilapäisvarastoon pakkaamassa ahkeroineet opiskelijat ryhmäkuvassa vasemmalta lukien: Atte Keltanen, Antti Nurmi, Xiaoyu Chen ja Milja Jokinen. Edessä istuvat Sofia Wilkman ja Elina Miikki. Erkki Yrjölä- mitaleita on myönnetty tähän mennessä 24 kpl tunnustuspalkintoina henkilöille, jotka ovat erityisesti ansioituneet sähköteknisessä standardointitoiminnassa. Ensimmäiset palkinnot on myönnetty vuonna Palkinto on nimetty SESKOn hallituksen pitkäaikaisen puheenjohtajan ja ensimmäisen kunniapuheenjohtajan Erkki Yrjölän mukaan.

3 KEVÄTSEMINAARI 2008 KEVÄTSEMINAARI 2008 SESKO on hyvässä iskussa Standardien merkitys riskien arvioinnissa oli teemana SESKOn kevätseminaarissa Espoon Hanasaaressa 27. maaliskuuta Seminaariin osallistui yli sata sähköalan ja muun standardoinnin asiantuntijaa. SESKOn hallituksen puheenjohtaja,. kehitysjohtaja Kimmo Saarinen Evox Rifa Oyj:stä. avasi seminaarin ja kertoi yhdistyksen olevan nyt paremmassa iskussa kuin koskaan aiemmin. Kevätseminaaria edeltänyt yhdistyksen vuosikokous oli sen yksimielisesti voinut todeta. SFS:n TopTen -listalla on neljä SESKOn valmistelemaa julkaisua, yhteistyö alan oppilaitosten ja opettajien kanssa on aktiivista ja yhdistyksen talous erinomaisella tolalla. Toimitusjohtaja Sinikka Hieta-Wilkman. esitteli graafein ja numeroin vuoden 2007 toimintaa ja merkkitapahtumia sekä kesällä 2007 toteutettua tutkimusta standardointiin osallistumisen motiiveista. Visionsa mukaisesti SESKO on tehokas, suomalaisen osaamisen kokoava ja vaikutusvaltainen standardointiorganisaatio. Onhan sen taustalla 21 merkittävää jäsenyhteisöä, joissa on mukana kymmeniätuhansia jäseniä. Hieta-Wilkman kiitti standardoinnin ydinjoukkoa komiteoiden ja seurantaryhmien suomalaisia asiantuntijoita. Heidän työnsä tulokset näkyvät SESKOn 2007 valmistelemien SFS-standardien ja SFS-käsikirjojen luettelossa joka on lähetetty jokaiselle komiteajäsenelle. Standardit on otettu hyvin vastaan kentällä ja monien uudistettujen standardien painosmäärät ovat olleet suurempia kuin aiemmin. Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistyksen MetStan toimitusjohtaja Hanna Järvenpää tarkasteli esityksessään standardeja osana riskien arviointia. Hän käsitteli aihetta CENin raportin Risk Assessment Implementation of Risk Assessment in European Standardization pohjalta. Esitykseen sisältyi monipuolisia esimerkkejä riskien hallinnasta standardoinnissa. Ylitarkastaja Matti Sundquist Uudenmaan työsuojelupiiristä kertoi työturvallisuusriskeistä. Hän esitteli työturvallisuuteen liittyviä toimintoja tuotantolaitoksissa sekä teollisuuden työturvallisuuden kehityspiirteitä. Sundqvist esitti huolensa työtapaturmien määrän kasvusta ja muistutti sekä järjestelmien että organisaatioiden verkottumisen voivan tuoda mukanaan uudenlaisia työturvallisuusongelmia. Johtaja Kirsi Sormusen aihe käsitteli ympäristönäkökohtia standardoinnissa. Nokia Oyj:ssä se tarkoittaa vastuullista toimintaa ja riskien hallintaa, jossa materiaalivalinnat, energiatehokkuus ja kierrätys ovat keskeisiä. Haasteita yritysten koko toimitusketjulle on kehittyvässä RoHS-standardoinnissa paljon. Kaikkia lainsäädännön ongelmakohtia ei kuitenkaan voida standardoinnilla korjata, muistutti Sormunen. Toimitusjohtaja Seppo Pyyskänen Duocon Oy:stä esitteli standardihallintaan rakentamansa työkalun, STAKA Standardikartan. Se on käsitekarttamalliin perustuva standarditietopalvelu, jonka esimerkkiversio on automaatiota hallinnoivan IEC:n komitean TC 65:n alueelta. Pitkän työrupeaman komitean SK 65 sihteerinä kuluvaan vuoteen päättävä Pyyskänen vakuutti vuosien kokemuksella standardointityön olevan hemmetin mukavaa ja yllytti mahdollisimman monia siihen osallistumaan. Erikoistutkija Risto Sulonen VTT:ltä esitteli sertifiointijärjestelmää, joka kattaa räjähdysvaarallisiin tiloihin tarkoitettujen sähkölaitteiden valmistuksen ja niiden korjauksen. Hän kertoi myös VTT:n pätevyysalueista sertifioinnissa ja totesi,. että periaate: Yhdet standardit, yksi testaus, yksi sertifikaatti kaikkialla takaa turvallisuuden ja laadun. Toimialapäällikkö Vesa Haakana Inspecta Tarkastus Oy:stä valotti turvallisuustason määrittämistä, turvallistamisen periaatteita koneissa ja turvallisuuspohjaa sekä esitteli arviointiperusteita ja arviointivälineitä varmennustarkastuksissa. Esitysten päätyttyä jaettiin Erkki Yrjölä -mitalit (ks s 3) ja siirryttiin lopuksi nauttimaan Hanasaaren keväisen buffetin antimista. Tinni Karakorpi Martti Mattila ja. Martti Tukiainen. Juha Ristilä, Lauri Halme ja Eero Sorri. Tapio Haring Paavo Tammi Ahti Aho ja Leif Peldan.

4 SESKON KYSELY YRITYKSILLE 2007 SESKON KYSELY YRITYKSILLE 2007 Osallistumisesta konkreettista hyötyä Sähköteknisessä standardoinnissa on Suomessa mukana lähes 500 asiantuntijaa yli 190 yrityksestä ja yhteisöstä. Syksyllä 2007 SESKO tutki kyselyn avulla yritysten motiiveja lähettää asiantuntijoita mukaan standardointiin. Kysyttiin, mitä hyötyjä päättäjät arvioivat standardointiin osallistumisesta olevan yrityksilleen. Selvisi, että tieto-, verkottumis- ja vaikuttamishyödyt ovat ne syyt, jotka saavat yritykset satsaamaan resurssejaan standardointiin. Kysely SESKO lähetti kyselyn 350 päättäjälle yrityksiin, joista on asiantuntijoita mukana SESKOn teknisissä komiteoissa, seurantaryhmissä tai työryhmissä. Näistä 39 henkilöä (11 %) vastasi kyselyyn. Vastaajamäärä oli varsin pieni, joten suorien johtopäätösten tekemisessä ja yleistämisessä on syytä olla varovainen. Tulokset ovat kuitenkin suuntaa antavia. Ennen kaikkea kirjallisista kommenteista saatiin erinomaista tietoa toimintojen kehittämistä varten. Vastaajan profiili Yrityksen vastaaja-päättäjä edustaa yleisimmin valmistavaa teollisuutta (49 %).. Yrityksen päätoimipaikka on pääkaupunkiseudulla (67 %). Yrityksen palveluksessa on työntekijää (66 %) ja yritys on ollut mukana standardoinnissa. yli 10 vuotta (77 %). Osallistumisesta on hyötyä Yritysten päättäjien mielestä standardoinnissa mukana olemisesta on kohtalaisen paljon konkreettista hyötyä yrityksen liiketoiminnalle (89 %). Lähes kaikki (97 %) olivat sitä mieltä, että osallistumalla standardointiin saa arvokasta tietohyötyä. Verkottumishyötyä koki saavansa myös reilu enemmistö (86 %) ja sama määrä oli sitä mieltä, että yrityksen sisäinen osaaminen paranee osallistumisen kautta. 6 % vastaajista arveli, että standardointiin osallistuminen ei auta ollenkaan verkottumisessa. Standardien sisältöön osallistumisen kautta koki voivansa vaikuttaa. 75 % vastaajista ja vain 3 % oli sitä mieltä, että ei voi vaikuttaa lainkaan. Standardointityöhön osallistumisesta on yrityksemme liiketoiminnalle konkreettista hyötyä ei lainkaan vähän jonkin verran paljon yleisesti 0 % 11 % 47 % 42 % tietohyötynä 0 % 3 % 39 % 58 % verkottumishyötynä 6 % 8 % 64 % 22 % vaikuttamishyötynä 3 % 22 % 44 % 31 % sisäisen osaamisen paranemisena 0 % 14 % 53 % 33 % omien tuotteiden tukena 3 % 17 % 47 % 33 % Osallistuminen standardointityöhön tuo yrityksellemme ei lainkaan vähän jonkin verran paljon kilpailuetua 11 % 20 % 60 % 9 % mahdollisuuksia kerätä ja hyödyntää tuoreinta tietoa 3 % 6 % 53 % 39 % mahdollisuuksia pysyä kehityksen kärjessä 6 % 6 % 56 % 33 % mahdollisuuksia tukea omia tuotteita ja palveluita 6 % 9 % 51 % 34 % mahdollisuuksia rakentaa ja hyödyntää uusia verkostoja 3 % 31 % 53 % 14 % mahdollisuuksia päästä uusille markkinoille 17 % 39 % 36 % 8 % mahdollisuuksia kehittää yrityksen sisäistä osaamista 3 % 26 % 40 % 31 % mahdollisuuksia vaikuttaa alan kehitykseen 3 % 11 % 58 % 28 % Käyttö, huolto ja. kunnossapito 7,7 % Opetus ja tutkimus 2,6 % Vastaajat valmistavasta teollisuudesta Muu 17,9 % Valmistava teollisuus 48,7 % Osallistuminen standardointiin mahdollistaa pysymisen kehityksen kärjessä (88 %). Se myös tukee paljon tai kohtalaisesti yrityksen omia tuotteita ja palveluja (86 %). Olemalla mukana standardoinnissa voi vaikuttaa kohtalaisen paljon alan kehitykseen (86 %). Myös yrityksen sisäisen osaamisen kehittäminen koettiin mahdolliseksi, joskin pienemmässä määrin (72 %) kuin koko alan kehittäminen. Yli puolet päättäjistä oli sitä mieltä, että osallistuminen standardointiin ei tuo omalle yritykselle lainkaan tai tuo vain vähän mahdollisuuksia päästä uusille markkinoille (56 %). Yksi syy tällaisten vastausten määrään voi olla se, että vastaajayritykset ovat olleet alalla jo pitkään, jolloin markkina-alue on vakiintunut. Välttämättä ei ole halua eikä tarvettakaan päästä uusille markkinoille. Sinikka Hieta-Wilkman, SESKO Valvonta/tarkastus/testaus 12,8 % Suunnittelu ja rakentaminen 7,7 % Tuotekehitys/hankkeistaminen 2,6 % Edellisessä SESKO-lehdessä 1/2008 on esitelty päättäjille suunnattua kyselyä niissä yrityksissä,. jotka eivät vielä ole mukana standardoinnissa. Seuraavassa SESKO-lehdessä 3/2008 esitellään kyselyn osiota,. joka koskee sähkötekniseen standardointiin osallistuvia asiantuntijoita.

5 STANDARDOINTI JA YMPÄRISTÖ Haitta-aineiden raportointipalvelu Ympäristöstandardisoinnissa tapahtuu Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ympäristöasioita käsittelevän komitean IEC TC 111 työ on ollut intensiivistä viime vuosina ja kiihtyy entisestään. Komitean laatimista standardeista ensimmäinen on valmistumassa ja muutamia merkittäviä työryhmien ehdotuksia on parhaillaan julkisilla lausuntokierroksilla. RoHS-mittausmenetelmät RoHS-mittausmenetelmiä koskeva ehdotus draft IEC Electrotechnical Products - Determination of Levels of Six Regulated Substances (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, polybrominated diphenyl ethers) läpäisi CDV-äänestyksen sataprosenttisesti, mutta ehdotukseen tehtyjen eräiden täsmennysten vuoksi vaaditaan vielä FDIS-äänestys ennen kuin standardi voidaan julkaista. FDIS-ehdotus ilmestyy heinäkuussa 2008, joten lopullisen standardin odotetaan ilmestyvän ensi lokakuussa. RoHS-mittausmenetelmästandardiin liittyy kiinteästi näytteen valmistusta koskeva ehdotus 111/107/DC PAS proposal on Sampling procedure for chemical analysis of Restricted Substances in Electrotechnical products. Julkaisu valmistellaan pikaisella aikataululla siten, että se valmistuu samanaikaisesti standardin IEC kanssa. PASjulkaisussa annetaan käytännön esimerkkejä, miten näyte on valmisteltava, jotta se voidaan analysoida standardin IEC mukaisesti. Julkaisuun on kerätty näytteistämisen kannalta haastavimmat tuotteet, joita ovat kännykät oheislaitteineen, piirilevyt ja niiden komponentit. Valmisteilla on myös ehdotus teknilliseksi spesifikaatioksi draft IEC Guidance for assessing conformity of product with respect to substance use restrictions in electric and electronic equipment. Oppaassa kuvataan miten voidaan lopputuotteen osalta arvioida että materiaalirajoitukset tulevat huomioon otetuiksi. Materiaalideklaraatiot Parhaillaan on lausuntokierroksella materiaalivakuutuksia koskeva ehdotus 111/108/ CD draft IEC Material Declaration for Electrical and Electronic Products. Ehdotuksen tavoitteena on saada aikaan harmonisoitu malli ja formaatti materiaalidatan siirtämiseen tuotteen valmistusprosessissa. Standardiehdotus sisältää: minimivaatimukset toimitettavalle materiaalideklaraatiolle materiaalideklaraation rakenteen siirtomalleja. Standardiehdotukseen liittyen on valmisteilla myös tietokanta raportoitavista aineista.. Ympäristömyötäinen suunnittelu Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ympäristömyötäistä suunnittelua koskeva ehdotus draft IEC Environmentally Conscious Design for Electrical and Electronic Products on CDV-äänestyskierroksella. Kysymyksessä on horisontaalistandardi, jota soveltaen tuotekomiteat voivat tarvittaessa laatia omaa tuoteryhmäänsä koskevat yksityiskohtaiset standardit siitä, miten laitteet suunnitellaan ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Lääkintälaitteiden (IEC ) ja AV-/IT-laitteiden (IEC 62075) osalta tuoteryhmäkohtaiset suunnitteluohjeet on jo olemassa ja nämä noudattelevat horisontaalistandardin periaatteita. Kierrätys Komiteassa IEC TC 111 ollaan käynnistämässä projektia sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrättämisestä. Käsiteltäviksi asioiksi on ehdotettu toisaalta laitteen kierrätysasteen laskentamenettelyn standardisoimista sekä toisaalta laitevalmistajan kierrätyksestä huolehtivalle yritykselle antaman tiedon standardisoimista. Komponenttien ja materiaalien uudelleenkäyttö sekä hyötykäyttö on tarkoituksella jätetty tässä vaiheessa käsittelyn ulkopuolelle. Eurooppalaisella tasolla CENELECissä on kotitaloussähkölaitteiden valmistajajärjestö (CECED) ehdottanut työn aloittamista ilmastointi- ja kylmäsäilytyslaitteiden keräämistä, kuljetusta, varastointia, käsittelyä ja loppukäsittelyä koskevien vaatimusten standardisoimiseksi. Standardin tarve on ilmeinen kylmälaitteiden sisältämien aineiden sekä kansallisten käytäntöjen ja määräysten erilaisuuden vuoksi. Ympäristöasioiden standardisointiin vaikuttaminen Komitea SK 111 seuraa tiivisti edellä esitettyjen standardisointikohteiden edistymistä ja ottaa kantaa pöydällä oleviin ehdotuksiin vielä tämän kevään aikana. IEC:n työryhmissä toimivien suomalaisten asiantuntijoiden ansiosta standardien vaatimuksiin pystytään myös oikeasti vaikuttamaan. Juha Vesa, SESKO Sähkötuotteiden testaustulosten kansainvälisen vastavuoroisuusjärjestelmän (IECEE, International Electrotechnical Committee for Electrical Equipment) puitteissa on kehitetty ns. IECEE Hazardous Substances Reporting -palvelu, jonka tarkoituksena on tarjota teollisuudelle, viranomaisille ja sertifiointiyrityksille menetelmä arvioida sähkötuotteissa käytettävien komponenttien ja materiaalien haitta-ainepitoisuuksia. Testaus ja sertifiointi perustuvat haittaaineiden testausta koskevaan kansainväliseen IEC standardiin. Palvelu on tarkoitus tuoda markkinoille vuoden 2008 aikana, kun edellä mainittu standardi hyväksytään ja julkaistaan. Valvottu verkosto Uutta palvelua voivat tarjota kansainväliset kriteerit täyttävät laboratoriot (IECEE HS (Hazardous Substances - CB Testing Laboratory) ja sertifiointielimet (NCB, National Certification Body) esim. SGS Fimko. Laboratoriot toimivat sertifiointiyritysten ohjauksessa ja niiden tulee osallistua mm. vuosittaisiin vertailutesteihin ja keskinäisiin vertaisarviointeihin. Sertifioijien kesken perustetaan haitta-aineiden testausten teknistä toteutusta koskeva yhteistyöelin. Sertifiointiyritykset myöntävät testien pohjalta puolueettomia HS Statement of Test Results -todistuksia Järjestelmän kotisivut ovat osoitteessa jossa on tulevaisuudessa mahdollisuus tutustua myös testaustuloksiin. Suomalainen puheenjohtaja Uuden palvelun kehittäneen kansainvälisen työryhmän puheenjohtajana toimii SGS Fimkon liiketoimintajohtaja Jukka Vuorinen. Muut jäsenet ovat Australiasta, Belgiasta, Hollannista, Japanista, Kiinasta, Ranskasta, Saksasta ja Yhdysvalloista. Lisätietoja antaa liiketoimintajohtaja Jukka Vuorinen, puh ,

6 DOKUMENTTITUNNUKSISTA AJANKOHTAISTA STANDARDEISTA Hienosäätöä EN-standardien valmisteluvaiheen dokumenttitunnuksissa FprEn Uusia standardeja asennustarvikkeista Vuoden 2008 alusta CENELEC on ottanut standardiehdotuksissa käyttöön merkinnän, joka osoittaa ehdotuksen olevan loppuäänestyksessä (Formal Vote tai UAP.) Entiseen tapaan ehdotuksen tunnuksena yleisesti on pren, mutta loppuäänestyksessä olevan ehdotuksen tunnukseen lisätään vielä F, eli saadaan FprEN. Tämä koskee sekä CENELECin omia ehdotuksia ( sarja) että IEC:n FDIS- ja CDV- äänestyksen rinnakkaisäänestyksiä ( sarja). Oikotietä perille Vuoden 2006 lopulla CENELEC muutti käytäntöjään IEC/CLC-rinnakkaisäänestyksissä. IEC:n käytännön mukaisiksi: jos CDV-vaiheen ehdotus hyväksytään äänestyksessä yksimielisesti, se voi mennä suoraan julkaisuun. Silloin loppuäänestys, eli FDIS-vaihe jätetään pois. Tästä aiheutui CENELECissä hankaluuksia, koska rinnakkaiskäsittelyssä IEC:n CDV-vaihetta vastasi CENELECin Enquiry, josta taas ei ollut oikotietä suoraan vahvistamiseen. IEC:n jo julkaistessa standardin CENELECissä jouduttiin vielä järjestämään erillinen loppuäänestys eli Formal Vote. CENELECilläkin on oikopolku, jota käyttäen standardi voidaan saada julkaistua yhdellä äänestyksellä. Tämä on ns. UAP eli Unique Acceptance Procedure. Erona IEC:n. yhden äänestyksen systeemiin on se, että CENELECissä ehdotus viedään teknisen komitean tai BT:n päätöksellä UAP-äänestykseen. IEC:ssä äänestetään CDV:stä normaaliin tapaan ja katsotaan sitten kuinka kävi. Samaan tahtiin yhteisessä marssissa Rinnakkaisäänestysten epätahtiin joutumisen estämiseksi CENELECissä siirryttiin käytäntöön, että IEC:n. CDV-vaihetta vastaava CENELECin äänestys onkin UAP,. jolloin IEC:n CDV:n johtaessa suoraan julkaisuun CENELECissä voidaan edetä vastaavasti BT:n ratifiointiin. Oheinen kaavio on yksinkertaistettu. IEC:llä CD-lausuntokierroksia voi olla useampia peräkkäin tai ehdotus voi päätyä NP-vaiheesta suoraan CDV-äänestykseen. CDV-vaiheesta voidaan päätyä suoraan julkaisuun tai FDIS-äänestykseen. CENELECillä UAP-äänestyksestä edetään normaalisti BT:n ratifiointiin ja edelleen julkaisuun. CENELECin omilla standardeilla voidaan mennä Enquiry-lausuntokierroksen kautta loppuäänestykseen tai suoraan UAP-lausunto/äänestyksen kautta BT:n ratifiointiin. Eero Sorri, SESKO Pistokytkimet Hiljattain ovat ilmestyneet seuraavat. pistokytkimiä koskevat standardit: SFS 5610/A1:2008 Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut pistokytkimet. Osa 1: Yleiset vaatimukset, muutos A1, hinta 32,10 SFS 5988:2008 Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut pistokytkimet. Laitepistorasiat, hinta 15,50. Ensimmäinen muutososa liittyy standardiin. SFS 5610:2004 ja se on laadittu kansainvälisen standardiin IEC liittyvän muutososan pohjalta. Suomalaiseen versioon on lisätty. 2,5 A, 250 V suojausluokan II laitteille tarkoitetun. pistorasian käyttöä kiinteässä asennuksessa koskevat kansalliset vaatimukset (liite ND).. Tämä korvaa vastaavan, vuodelta 2005 peräisin olevan muutososan A1. Teknisiä muutoksia 2,5 A:n pistorasian vaatimuksiin ei ole tehty. Standardissa SFS 5988 määritellään erityisvaatimukset sähkölaitteisiin sisältyville pistorasioille, joiden mitoitusjännitteet ja virrat ovat enintään. 250 V sekä 16 A. Johtokanavat Sähköasennusten johtokanavajärjestelmien yleisiä vaatimuksia käsittelevän standardin. SFS-EN lisäksi on standardisarjasta ilmestynyt suomenkielisenä standardi: SFS-EN Sähköasennusten johtokanavajärjestelmät. Osa 2-1: Seiniin ja kattoihin asennettavat johtokanavajärjestelmät, hinta 37,15. Suomenkielisinä julkaistuja SFS-standardeja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS,. puh , sähköposti Lisätietoja sähköasennustarvikkeita käsittelevistä standardeista ja standardisoinnista antaa SESKOssa Juha Vesa, puh Juha Vesa, SESKO IEC-standardin valmistelu. IEC 6x xxx-sarja Työryhmä/komiteavaihe NP - uuden työn aloitus. DC - olemassa olevan standardin päivitys. CD - lausuntokierros (3 kk) CDV - lausuntokierros (5 kk) IEC/CENELEC rinnakkaiskäsittely. EN 6x xxx sarja UAP - lausuntokierros (5kk). FprEN 6x xxx FDIS - äänestys Loppuäänestys. (Formal Vote) FprEN 6x xxx. CENELECin oman standardin valmistelu. EN 5x xxx-sarja Työryhmä/komiteavaihe Secretariet enquiry -lausuntokierros Enquiry - lausunto/äänestys tai. UAP - lausunto/äänestys pren 5x xx Loppuäänestys (Formal Vote) FprEN 5x xxx. Julkaisu BT-ratifiointi, julkaisu BT-ratifiointi, julkaisu Asennusrasiat Asennusrasioita koskevassa standardisarjassa on ilmestynyt rasioiden yleisiä vaatimuksia koskevan standardin SFS-EN lisäksi suomenkielisenä kytkentärasioita koskeva standardi: SFS-EN Kotitalouskäyttöön ja vastaaviin kiinteisiin sähköasennuksiin tarkoitetut asennusrasiat ja kotelot. Osa 22: Kytkentärasioiden ja -koteloiden erityisvaatimukset, hinta 26,90. Standardia sovelletaan haaroitus-, jako- ja liitäntärasioille sekä tarvittaessa kojerasioille. Seuraavaksi sarjassa ilmestyy ripustusrasioita koskeva standardi SFS-EN Asennusrasioiden mitoitusta koskevien kansallisten standardien uusinta on aloitettu ja uudet painokset ilmestyvät vuoden 2009 alkupuolella. IEC:n ja CENELECin standardien valmisteluvaiheet 10 11

7 AJANKOHTAISTA STANDARDEISTA AJANKOHTAISTA STANDARDEISTA Muutoksia sähköiskulta suojaamisen perusstandardiin Sähköiskulta suojaamista koskevasta perusjulkaisusta, SFS-EN Suojaus sähköiskulta. Asennusten ja laitteiden yhteiset ominaisuudet, on nyt julkaistu uusi ajan tasalla oleva versio. Sähköasennuksia ja sähkölaitteita koskevat yleiset perusvaatimukset on esitetty turvallisuuden perusjulkaisuissa (IEC:n basic safety publication). Sähköiskulta suojaamista koskeva perusjulkaisu on IEC Siinä esitetään sähköiskulta suojaamista koskevat perusvaatimukset, jotka ovat yhteisiä sekä laitteille että asennuksille. Standardin perusversio on suoraan otettu käyttöön eurooppalaisena standardina EN 61140, joka on vuodelta Se on julkaistu suomeksi vuonna CENELEC on julkaissut standardiin vuonna 2006 lisäyksen A1, jossa annetaan mm. vaatimukset erotuslaitteille. Koska se sisältää muutoksia useisiin kohtiin, on Suomessa päätetty julkaista yhdistelmäversio, jossa on sekä perusteksti että CENELECin tekemä muutos. Tämän uuden version tunnus on SFS-EN A1. Perussuojaus, vikasuojaus, lisäsuojaus, lisätty suojaus... Standardin SFS-EN perussääntöjen mukaan vaaralliset jännitteiset osat eivät saa olla kosketeltavissa eivätkä kosketeltavat osat saa tulla jännitteiseksi normaaliolosuhteissa (perussuojaus) tai yhden vian olosuhteissa (vikasuojaus). Suojaus toteutetaan standardissa määritellyillä menetelmillä. Suojaus toteutetaan erikseen perussuojauksella ja vikasuojauksella. On mahdollista käyttää myös ns. lisättyä suojausta, jolla toteutetaan molemmat suojausvaatimukset. Standardissa määritellään lisäsuojaus, joka useimmiten on enintään 30 ma vikavirtasuojan käyttö. Uudessa pienjännitesähköasennuksia koskevassa standardissa SFS käytetään perusperiaatteita sähköasennuksiin sovellettuna. Sähköturvallisuudesta kiinnostuneille Sähköiskulta suojausta koskevia asioita on esitetty muissakin standardeissa ja erilaisissa opaskirjoissa. Perusvaatimukset on kuitenkin esitetty tässä SFS-EN 61140:ssä ja muut standardit tehdään sen pohjalta. Vaatimukset on esitetty kootusti ja standardi on varsin hyödyllinen esim. sähköalan opiskelijoille ja muille sähköturvallisuudesta kiinnostuneille. Standardi SFS-EN A1 Suojaus sähköiskulta. Asennusten ja laitteiden yhteiset ominaisuudet ilmestyy kesällä 2008 ja sitä myy SFS:n asiakaspalvelu puh , sähköposti Standardissa on sekä suomen- että englanninkielinen teksti. Lisätietoja standardien sisällöstä saa SESKOsta Tapani Nurmelta puh ,. sähköposti: Tapani Nurmi, SESKO Päivitettyjä koneturvallisuuden perusstandardeja Standardissarja SFS-EN Koneturvallisuus. Merkinantaminen, merkitseminen ja vaikuttaminen on päivitetty. Sarjassa on kolme osaa: SFS-EN Osa 1: Näköön, kuuloon ja tuntoon perustuvia signaaleja koskevat vaatimukset. Standardi määrittelee vaatimukset ihminen-kone rajapinnassa näkyville, kuuluville ja tuntoaistiin perustuville turvallisuusinformaation esittämiseen käytettäville merkinantomenetelmille. Standardi on kaksikielinen (suomi-englanti),ja 47-sivuinen. Sen hinta on 52,50 (alv 0 %).. SFS-EN Osa 2: Merkintää koskevat vaatimukset. Standardi määrittelee koneiden merkintöjä koskevia vaatimuksia, kuten yleiset merkintäperiaatteet koneiden tunnistamiseksi. Standardissa on myös esitetty merkintäperiaatteet virheellisistä liitännöistä aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. Standardi on kaksikielinen (suomi-englanti) ja 31-sivuinen. Standardin hinta on 43,25 (alv 0 %).. SFS-EN Osa 3: Vaatimukset ohjaimien sijoitukselle ja käytölle. Standardi määrittelee ihminen-kone rajapinnassa käsin tai muulla ihmiskehon osalla ohjattavien ohjaimien turvallisuuteen liittyvät vaatimukset. Standardissa on yleiset vaatimukset normaalien ohjainten liikesuunnille ja järjestelylle sekä ohjausvaikuttamisen ja lopullisen vaikutuksen väliselle suhteelle. Standardi on kaksikielinen (suomi-englanti) ja 29-sivuinen.. Standardin hinta on 43,25 (alv 0 %). Standardeja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ja niitä voi tilata sähköpostitse osoitteesta. tai puhelimitse Lisätietoja antaa SESKOssa Sanna Koivu,. p , sähköposti Yleisen jakeluverkon jakeluverkon jakelujännitteen ominaisuudet Jakeluverkon käyttäjille toimitettavalla sähköllä on monia muuttuvia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat verkon käyttäjien sähköstä saamaan hyötyyn. Eurooppalaisessa standardissa SFS-EN Yleisen jakeluverkon jakelujännitteen ominaisuudet, esitetään jännitteen pääominaisuudet verkon käyttäjän liittämiskohdassa yleisissä pien- ja keskijännitteisissä sähkönjakeluverkoissa normaaleissa käyttöolosuhteissa. Tämä standardi antaa rajat tai arvot, joiden sisällä asiakas voi olettaa liittämiskohdan jännitteen ominaisuuksien pysyvän koko julkisen jakeluverkon alueella. Tämä standardi kuvaa vaihtojännitteeseen liittyviä sähkön ominaisuuksia. Sähkön käytön suhteen olisi toivottavaa, että jännite olisi taajuudeltaan ja tehollisarvoltaan vakio ja sen hetkellisarvo sinimuotoisesti vaihteleva. Käytännössä esiintyy monia tekijöitä, jotka aiheuttavat poikkeamia tästä. Uudistetun standardin rakennetta on muutettu edelliseen painokseen nähden. SFS-standardeja myy SFS-Standardisointi,. p. (09) , sähköposti IEC- ja EN-standardit voi tilata SESKOsta,. p. (09) , sähköposti Lisätietoja antaa SESKOssa Jari Karjalainen,. p. (09) , sähköposti Jari Karjalainen, SESKO Sanna Koivu, SESKO 12 13

Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa. Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman

Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa. Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman Standardit - mistä kaikki sai alkunsa? Napoleonin taistelu Waterloossa

Lisätiedot

Standardien hankinta. Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014

Standardien hankinta. Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014 Standardien hankinta Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014 SFS:n tuotteet - 1 SFS vahvistaa vuosittain runsaat 1 500 SFSstandardia Uudet SFS-standardit ovat valtaosin eurooppalaisia EN-standardeja, joista

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit Osio 1

Teollisuusautomaation standardit Osio 1 Teollisuusautomaation standardit Osio 1 Osio 1: SESKOn komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

IEC Sähköisten/eletronisten/ohjelmoitavien elektronisten turvallisuuteen liittyvien järjestelmien toiminnallinen turvallisuus

IEC Sähköisten/eletronisten/ohjelmoitavien elektronisten turvallisuuteen liittyvien järjestelmien toiminnallinen turvallisuus IEC 61508 Sähköisten/eletronisten/ohjelmoitavien elektronisten turvallisuuteen liittyvien järjestelmien toiminnallinen turvallisuus Risto Nevalainen, FiSMA ry FiSMA 1 Taustaa, historiaa IEC 61508 standardin

Lisätiedot

Standardointi ja sähköturvallisuus. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi

Standardointi ja sähköturvallisuus. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi Standardointi ja sähköturvallisuus Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi Standardointi ja sähköturvallisuus Standardeista ja niiden valmistelusta Sähköturvallisuussäädöksistä Esimerkkejä standardeista Tapani

Lisätiedot

Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden standardit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi

Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden standardit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden standardit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteiden standardit Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteiden standardit ovat

Lisätiedot

Miten ja missä standardeja laaditaan. Asiantuntija Ville Saloranta METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry

Miten ja missä standardeja laaditaan. Asiantuntija Ville Saloranta METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Miten ja missä standardeja laaditaan Asiantuntija Ville Saloranta METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Esityksen sisältö Suomen kansallinen järjestelmä ja METSTA Kuka standardit laatii?

Lisätiedot

Sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen standardien mukainen dokumentointi

Sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen standardien mukainen dokumentointi Sähkötekninen standardointi Sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen standardien mukainen dokumentointi verkkosivustot : www.sesko.fi ja www.sfsedu.fi Luentomateriaali teknisen dokumentoinnin IEC standardeista

Lisätiedot

Standardisointikatsaus

Standardisointikatsaus Standardisointikatsaus 4.6.2015 ISO/TC 199 Koneturvallisuus työryhmät WG 5 General principles for the design of machinery and risk assessment Suomen edustaja: Sari Kojo, Wärtsilä Finland Oy WG 6 Safety

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2012-11-30 1(5) CENELEC TC 9X Rautateiden sähkö- ja elektroniikkalaitteet S380-12 Safety (RAMS). Part 1: Generic RAMS process Esikuva: pren 50126-1:2012 S381-12 Safety (RAMS). Part 2: Systems

Lisätiedot

ISO-standardien käsittelyvaiheet. Venetekniikkapäivä Juhani Pappila

ISO-standardien käsittelyvaiheet. Venetekniikkapäivä Juhani Pappila ISO-standardien käsittelyvaiheet Venetekniikkapäivä 14.4.2010 Juhani Pappila Taustaa Huvivenedirektiivi määrittää olennaiset turvallisuusvaatimukset jotka tuotteiden on täytettävä ennen kuin ne voidaan

Lisätiedot

Menettelyjen ja sääntöjen viitekehys standardien laadinnassa Eija Mäkinen, SFS

Menettelyjen ja sääntöjen viitekehys standardien laadinnassa Eija Mäkinen, SFS Menettelyjen ja sääntöjen viitekehys standardien laadinnassa 7.2.2014 Eija Mäkinen, SFS Vaikuttaminen standardisoinnissa Osallistuminen ja aktiivisuus Kommentointi ja äänestäminen (Suomen seurantaryhmä)

Lisätiedot

SESKO-IEC Workshop Standardointiprosessi uudesta aloitteesta valmiiksi standardiksi

SESKO-IEC Workshop Standardointiprosessi uudesta aloitteesta valmiiksi standardiksi SESKO-IEC Workshop 25. 26. 3. 2014 Standardointiprosessi uudesta aloitteesta valmiiksi standardiksi Standardointiprosessi uudesta aloitteesta valmiiksi standardiksi Ohjeita IEC:n ja CENELECin verkkosivuilla

Lisätiedot

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardointiseurantaryhmien toimintasäännöt

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardointiseurantaryhmien toimintasäännöt 29.2.2016 Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardointiseurantaryhmien toimintasäännöt Sisällys 1 Kansallinen standardointiseurantaryhmän (SR) tarkoitus ja toimiala... 1 2 Seurantaryhmän tehtävät... 2 3

Lisätiedot

Tiemerkintäpäivä Rovaniemi. Tiemerkintöjen tuotestandardit

Tiemerkintäpäivä Rovaniemi. Tiemerkintöjen tuotestandardit Tiemerkintäpäivä 7.2.2011 Rovaniemi Tiemerkintöjen tuotestandardit - Standardien syntyprosessi - Tiemerkintöjä koskevien standardien tilanne - -merkintä - FprEN 1871:2010 tiemerkintämateriaalit ja -merkki

Lisätiedot

SSTY:n EMC-seminaari. EMC ja sähköisten lääkintälaitteiden standardit. Ari Honkala SESKO ry

SSTY:n EMC-seminaari. EMC ja sähköisten lääkintälaitteiden standardit. Ari Honkala SESKO ry SSTY:n EMC-seminaari EMC ja sähköisten lääkintälaitteiden standardit SESKO ry 2016-10-04 Tässä esityksessä käsitellään Yleistä täydentävistä (collateral, -1 sarja, horisontaaliset) ja eritysvaatimuksia

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2012-06-29 1(5) SK 34 VALAISIMET S202-12 Energy performance of lamp controlgear. Part 2: Controlgear for high intensity discharge lamps (excluding fluorescent lamps). Method of measurement to

Lisätiedot

Standardisointikatsaus

Standardisointikatsaus Standardisointikatsaus 30.5.2013 STANDARDISOINTITYÖHÖN VOI OSALLISTUA 2 Kansallisen komitean jäsenkunta METSTAn koneturvallisuuskomiteassa on 22 jäsentä Teollisuus: 9 asiantuntijaa kuudesta eri yrityksestä

Lisätiedot

1/2009 SISÄLTÖ 1/2009. www.sesko.fi. Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista

1/2009 SISÄLTÖ 1/2009. www.sesko.fi. Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista 1/2009 Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista SISÄLTÖ 1/2009 TOIMITUsJOHTAJALTA n toiminnan rahoitus monista lähteistä. IEC-standardien kysyntä kasvanut. Matka-avustuksia korotettu...2.

Lisätiedot

Liikennepolttonesteiden standardisointi. Perustietoja liikennepolttonesteiden standardisoinnista Öljy- ja biopolttoaineala ry Tammikuu 2016

Liikennepolttonesteiden standardisointi. Perustietoja liikennepolttonesteiden standardisoinnista Öljy- ja biopolttoaineala ry Tammikuu 2016 Liikennepolttonesteiden standardisointi Perustietoja liikennepolttonesteiden standardisoinnista Öljy- ja biopolttoaineala ry Tammikuu 2016 Pitkä valmisteluprosessi eri tahojen yhteistyö Standardit määrittelevät

Lisätiedot

Miksi standardointiin osallistuminen on yrityksille tärkeää?

Miksi standardointiin osallistuminen on yrityksille tärkeää? Miksi standardointiin osallistuminen on yrityksille tärkeää? (ja miksi se on erityisen tärkeää ekosuunnittelussa?) Juha Vesa Kehityspäällikkö SESKO 26.5.2016 1 Standardointiorganisaatio Yleinen Sähkötekniikka

Lisätiedot

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla Salotek Consulting Oy Seppo Salo Puh. +358 40 5107893 email: seppo.salo@salotek.fi www.salotek.fi Salotek Consulting Oy Yritys ja osaaminen Yrityksen toimialana

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 1(14) FprEN ISO/IEC 13273-1 Energy efficiency and renewable energy sources. Common international terminology. Part 1: Energy efficiency (ISO/IEC 13273-1:2015) ISO/IEC 13273-1:2015 Lausuntoaika päättyy:

Lisätiedot

SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset yleisvaatimukset. Tapani Nurmi SESKO ry

SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset yleisvaatimukset. Tapani Nurmi SESKO ry SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset yleisvaatimukset Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi Sähköasennusstandardien aiheet ja esikuvat SFS 6000 Uusittu 2012 HD 60364 IEC 60364 SFS 6001 Uusittu 2015 EN 61936

Lisätiedot

SÄHKÖURAKOITSIJAPÄIVÄT

SÄHKÖURAKOITSIJAPÄIVÄT SÄHKÖURAKOITSIJAPÄIVÄT Vapaaehtoista ja järkevää merkeillä on väliä 17.11.2011 Turku Sinikka Hieta-Wilkman 16.11.2011 1 Standardointi - vapaaehtoista ja järkevää Mistä kaikki sai alkunsa? Miten standardointi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry 1(6) SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen

Lisätiedot

Korvaa toimintaohjeen TO 3, 2010-12-10 OSALLISTUMINEN CENELEC-JÄRJESTÖN TOIMINTAAN. SESKOn hallituksen hyväksymä 2015-02-09.

Korvaa toimintaohjeen TO 3, 2010-12-10 OSALLISTUMINEN CENELEC-JÄRJESTÖN TOIMINTAAN. SESKOn hallituksen hyväksymä 2015-02-09. TOIMINTAOHJE TO 3 1(17) Korvaa toimintaohjeen TO 3, 2010-12-10 OSALLISTUMINEN CENELEC-JÄRJESTÖN TOIMINTAAN SESKOn hallituksen hyväksymä 2015-02-09 Sisällys 1 CENELEC-JÄRJESTÖN YLEISKUVAUS... 2 1.1 Jäsenmaat...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 SÄHKÖTIETO RY TOIMINTAKERTOMUS 2012 6.2.2013 1(3) TOIMINTAKERTOMUS 2012 1. Kortiston tarkoitus ja tavoite 2. Julkaisuversiot ST- kortiston perustamisasiakirjan mukaisesti ST- kortisto kehittää sähköurakoinnin

Lisätiedot

Johdatus sähköalan standardointiin

Johdatus sähköalan standardointiin Johdatus sähköalan standardointiin SESKOn aurinkosähköseminaari 2016-09-20 Juha Vesa SESKO Kehityspäällikkö 20.9.2016 1 Standardointiorganisaatio Yleinen Sähkötekniikka Televiestintä Maailma ISO 97 TC

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Katsaus työ- ja suojavaatteiden standardisointiin. Tuoteturvallisuuspäivä / Auli Pylsy

Katsaus työ- ja suojavaatteiden standardisointiin. Tuoteturvallisuuspäivä / Auli Pylsy Katsaus työ- ja suojavaatteiden standardisointiin Tuoteturvallisuuspäivä 10.5.2016/ Auli Pylsy 1 Standardisoimisyhdistys TEVASTA ry Yksi SFS:n 12:sta toimialayhteisöstä, joka huolehtii standardisoimistyöstä

Lisätiedot

Suojaus sähköiskulta Pekka Rantala

Suojaus sähköiskulta Pekka Rantala Suojaus sähköiskulta 15.9.2016 Pekka Rantala Lähtökohtana jännitteellinen johto Miten tilanne tehdään turvalliseksi, kun 1. Sähkölaite (asennus) on täysin ehjä tarvitaan perussuojaus 2. Kun sähkölaitteeseen

Lisätiedot

Koneturvallisuuden standardit 2016

Koneturvallisuuden standardit 2016 Koneturvallisuuden standardit 2016 1 Tässä esitteessä luetellaan kaikki koneturvallisuuden A- ja B-tyypin standardit Vain englanninkielisinä saatavilla olevien standardien tunnuksen lopussa on merkintä

Lisätiedot

Standardisarja IEC 62443. Teollisuuden tietoliikenneverkot Verkkojen ja järjestelmien tietoturvallisuus

Standardisarja IEC 62443. Teollisuuden tietoliikenneverkot Verkkojen ja järjestelmien tietoturvallisuus Standardisarja IEC 62443 Teollisuuden tietoliikenneverkot Verkkojen ja järjestelmien tietoturvallisuus Matti Sundquist, Sundcon Oy Jukka Alve, SESKO ry 1 ASAFin tietoturvaseminaari 27.1.2004 Automaatioseuran

Lisätiedot

Miten vaikutetaan prosessit, kokoukset, kommentointi Juha Vartiainen, SFS

Miten vaikutetaan prosessit, kokoukset, kommentointi Juha Vartiainen, SFS Miten vaikutetaan prosessit, kokoukset, kommentointi 16.12.2011 Juha Vartiainen, SFS Tarkoituksena tehdä parempia standardeja yhteisvoimin. Vaikuttaminen standardisoinnissa Osallistuminen ja aktiivisuus

Lisätiedot

Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat

Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat Eurokoodi 2012 seminaari Antti Koponen Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus julkaistiin OJ:ssa 4.4.2011, astui osittain voimaan 24.4.2011

Lisätiedot

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta SFS 6002 käytännössä Tuotenumero: 411219 32,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 uudistettu 3. painos julkaistiin huhtikuussa 2015. Aikaisempi

Lisätiedot

C 76/30 Euroopan unionin virallinen lehti 14.3.2014

C 76/30 Euroopan unionin virallinen lehti 14.3.2014 C 76/30 Euroopan unionin virallinen lehti 14.3.2014 Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 23 päivänä

Lisätiedot

Standardisoinnin merkitys tulevaisuudessa

Standardisoinnin merkitys tulevaisuudessa Standardisoinnin merkitys tulevaisuudessa FINAS-päivä 26.1.2017 Katri Valli Suomen Standardisoimisliitto SFS SFS ja sen rooli standardisoinnin keskusjärjestö Suomessa koordinoi kansallista standardisointia

Lisätiedot

Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat. Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat. Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esityksen aiheet: Sääntelyn foorumit Ajoneuvoasiat Massat ja mitat Päästöt

Lisätiedot

METSTAn strategia

METSTAn strategia METSTAn strategia 2013-2015 VISIO METSTA ON TUNNETTU TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN STANDARDIEN VASTUUTAHONA. STANDARDIT LUOVAT SELKEYTTÄ JA TURVALLISUUTTA SEKÄ OVAT OSA YHTEISKUNTAA JA SEN TOIMINTOJA. 2 Strategiset

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009

TOIMINTAKERTOMUS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus... 3 Hallituksen toimintakertomus... 4 Talous... 7 Standardointi...11 Tiedotus...18 Kansainvälinen standardointi...20 Teknologiateollisuuden yritysten

Lisätiedot

Alakohtaiset arviointiohjelmat -FINASin toimintaperiaatteet

Alakohtaiset arviointiohjelmat -FINASin toimintaperiaatteet Alakohtaiset arviointiohjelmat -FINASin toimintaperiaatteet Helsinki 2016 FINAS - akkreditointipalvelu Alkusanat Tämän FINAS-akkreditointipalvelun arviointiperiaatteen on laatinut VANK-P:n (Vaatimustenmukaisuuden

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 1(19) CLC/TC 26A, CLC/TC 26A FprEN 62822-3 Electric welding equipment - Assessment of restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (0 Hz to 300 Hz) - Part 3: Resistance welding equipment

Lisätiedot

Sähköremontti. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähköremontti. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköremontti Tuotenumero: 411319 74,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta Kirja käsittelee määräyksiä, ohjeita ja käytännön toteutustapoja, jotka on syytä tuntea rakennusten sähköasennuksia

Lisätiedot

Standardin EN 1090 revisiosuunnitelmat, aikataulu ja uudet osat keskeisimmät kehityksen alla olevat asiat. Standardoinnin koordinointi & työryhmät

Standardin EN 1090 revisiosuunnitelmat, aikataulu ja uudet osat keskeisimmät kehityksen alla olevat asiat. Standardoinnin koordinointi & työryhmät Standardin EN 1090 revisiosuunnitelmat, aikataulu ja uudet osat keskeisimmät kehityksen alla olevat asiat Standardin EN 1090 suunnitteilla olevat uudet osat Standardin EN 1090 revision aikataulu Oleellisimmat

Lisätiedot

Standardi IEC Ohjelmisto

Standardi IEC Ohjelmisto Sundcon Oy Standardi IEC 61508 3 Ohjelmisto muutokset Matti Sundquist Sundcon Oy www.sundcon.fi Standardi IEC 61508 3 (1) Standardissa di esitetään vaatimukset niiden tietojen ja menettelytapojen valmisteluun,

Lisätiedot

Komitean (SK) ja seurantaryhmän (SR) rooli, tarkoitus ja työskentely

Komitean (SK) ja seurantaryhmän (SR) rooli, tarkoitus ja työskentely Komitean (SK) ja seurantaryhmän (SR) rooli, tarkoitus ja työskentely Sähköteknisen standardoinnin Workshop 2014-03-25/26 Juha Vesa SESKO Kehityspäällikkö 24.3.2014 1 Sisältö Standardoinnin periaatteita

Lisätiedot

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET 2017 1 Hälytystenvastaanottokeskuksien vaatimukset Sisällysluettelo 1 TARKOITUS... 2 2 MENETTELY... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 3 4 YLEISET VAATIMUKSET... 3 5 ARVIOINTIKRITEERIT...

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T298/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY ESPOTEL OY, TESTILABORATORIO ESPOTEL OY, TEST LABORATORY Tunnus Code Laboratorio Laboratory

Lisätiedot

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n Strategia 2017

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n Strategia 2017 PEJ/AnA 25.10.2012 25.10.2012 Vaalikokous hyväksynyt 29.11.2012 Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n Strategia 2017 1. Standardisointi ja sen hyödyt Standardisointi on yhteisten ohjeiden ja toimintatapojen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne

Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne ATEX / INSTRUMENTIT Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne Sisällysluettelo sivu Tietoa valmistajasta ja tuotteista SKS Group

Lisätiedot

Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke

Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke TITAN-SEMINAARI 9.11.2010 Pasi Ahonen, VTT TITAN projektissa koottiin

Lisätiedot

TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA. Naulalevyrakenteet

TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA. Naulalevyrakenteet VTT EXPERT SERVICES OY Sertifiointi ja tuotehyväksyntä PL 1001, 02044 VTT TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA 0809 CPD 0716 Rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21

Lisätiedot

RIL Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket. Asennusohjeet. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

RIL Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket. Asennusohjeet. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry RIL 77-2013 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket Asennusohjeet 2 RIL 77-2013 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi Kirjakauppa

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Toimisto (6) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (6) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2015-03-06 1(6) SK 3 Informaatiorakenteet, dokumentointi ja piirrossymboliikka FprEN 61175-1 Industrial systems, installations and equipment and industrial products, designation of signals. Part

Lisätiedot

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous Timo Reko timo.reko@msl.fi Sähköinen kokous Yhdistyksen hallitus voi halutessaan järjestää kokouksensa myös sähköisesti. Sähköinen kokous sopii erityisesti sellaisiin kokouksiin,

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 1(11) pren ISO 15223-1 rev Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General requirements Kansainvälinen valmisteluvaihe: 90/385/EEC,

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T297/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, TYPE APPROVAL Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite

Lisätiedot

The Judges Certification Project. this project is made possible by a grant of the European Commission

The Judges Certification Project. this project is made possible by a grant of the European Commission The Judges Certification Project this project is made possible by a grant of the European Commission Tausta Kansainvälisiä kilpailuja vuodesta 1958 Laadun takaamiseksi Säännöt TC (Technical Committee)

Lisätiedot

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 1(7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 2(7) 1 VERKOSTON TARKOITUS JA TEHTÄVÄT... 3 2 VERKOSTOKUMPPANIT... 3 3 YRITYS AB OY JA VERKOSTOKUMPPANIN

Lisätiedot

Riskienhallinta ja turvallisuus FORUM 2012

Riskienhallinta ja turvallisuus FORUM 2012 Riskienhallinta ja turvallisuus FORUM 2012 Järjestelmä- ja ohjelmistoturvallisuus 17.10.2012 Finlandia-talo, Helsinki Tuotepäällikkö Janne Peltonen VTT Expert Services Oy 12.10.2012 2 VTT Expert Services

Lisätiedot

Jarno Kinnunen, ABB Oy, 2014. Moottoreiden hyötysuhteet

Jarno Kinnunen, ABB Oy, 2014. Moottoreiden hyötysuhteet Jarno Kinnunen, ABB Oy, 2014 Moottoreiden hyötysuhteet HISTORIAA Eurooppalainen hyötysuhdeluokitus (EFF luokat) Voimaan vuodesta 1998 Sopimuksen osapuolet Euroopan komissio CEMEP, European Committee of

Lisätiedot

Testausselosteiden vaatimukset

Testausselosteiden vaatimukset Testausselosteiden vaatimukset PANK Menetelmäpäivä 2016-01-28 Katriina Tallbacka Inspecta Sertifiointi Oy Aluksi Laboratorion tuote on testaus. Prosessi alkaa asiakkaan tilauksesta ja päättyy asiakkaalle

Lisätiedot

SFS - ISO Standardisarja omaisuuden hallinnalle Risto Pulkkanen

SFS - ISO Standardisarja omaisuuden hallinnalle Risto Pulkkanen SFS - ISO 55000 Standardisarja omaisuuden hallinnalle 6.11.2014 Risto Pulkkanen SFS-ISO 55000-sarja Standardisarjan tarkoitus on auttaa sekä yritysmaailman, että julkisyhteisöjen organisaatioita hallinnoimaan

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Vaatimusten mukaisuus (EU ja/tai kansallinen) on osoitettava jollain tavalla Onko tuotteella hen (=harmonisoitu

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) 5386/17 ENV 31 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. tammikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047857/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit Osio 9

Teollisuusautomaation standardit Osio 9 Teollisuusautomaation standardit Osio 9 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

STUL:N NEUVONTAPALVELUT

STUL:N NEUVONTAPALVELUT STUL:N NEUVONTAPALVELUT KUN TARVITSET LUOTETTAVIA NEUVOJA, SÄHKÖ- JA TELE- URAKOITSIJALIITON ASIANTUNTIJAT OVAT PALVELUKSESSASI. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry PL 55 (Harakantie 18 B) 02601 ESPOO

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus paloilmoitinliikkeen näkökulmasta. Restricted Siemens Osakeyhtiö 2013. All rights reserved.

Rakennustuoteasetus paloilmoitinliikkeen näkökulmasta. Restricted Siemens Osakeyhtiö 2013. All rights reserved. Rakennustuoteasetus paloilmoitinliikkeen näkökulmasta siemens.com/answers Paloilmoitinliikkeen rooli jakelijana 3 CE -merkintä 4 Suoritustasoilmoitus 5-6 Dokumenttien saatavuus 7 Esimerkkejä merkinnöistä

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus CPR. Ja miten se vaikuttaa Rekan kaapeleihin

Rakennustuoteasetus CPR. Ja miten se vaikuttaa Rekan kaapeleihin Rakennustuoteasetus CPR Ja miten se vaikuttaa Rekan kaapeleihin Tärkein ensin: Sinun ei tarvitse huolehtia! Voit huoletta käyttää kaikkia kaapeleitamme, jotka on valmistettu ennen ja jälkeen uusien säännösten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Siirtymäajan toimenpiteet ja mitä päivittäminen vaatii Tärkeimmät muutokset ja

Lisätiedot

RÄJÄHDYSVAARALLISIA TILOJA JA LAITTEITA KOSKEVAT STANDARDIT. Päivitetty

RÄJÄHDYSVAARALLISIA TILOJA JA LAITTEITA KOSKEVAT STANDARDIT. Päivitetty 1(6) Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuutta koskevan lain (390/) 135 :n mukaan turvatekniikan keskus julkaisee luettelon niistä standardeista, joita noudattaen katsotaan tämän

Lisätiedot

PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat

PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat Suomen PEFC-standardi PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC FI 1001:2014 19.5.2015 PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC Suomi Sitratie 7, 00420 HELSINKI puh: 0400 765 437 sähköposti: office@pefc.fi

Lisätiedot

Kilpailu on valtakunnallinen ja kattaa seuraavat viisi maantieteellistä aluetta: (Etelä Suomi, Länsi Suomi, Keski Suomi, Itä Suomi, Pohjois Suomi).

Kilpailu on valtakunnallinen ja kattaa seuraavat viisi maantieteellistä aluetta: (Etelä Suomi, Länsi Suomi, Keski Suomi, Itä Suomi, Pohjois Suomi). 1 OLOSUHDETALKOOT 2011 SUUNNITTELUKILPAILU KILPAILUN SÄÄNNÖT 1. Kilpailun järjestäjä Schneider Electric Buildings Finland Oy Kellokukantie 2 PL 250 01300 Vantaa 2. Kilpailu ja sen tausta Schneider Electric

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 21.03.2016 AIKA 21.03.2016 klo 18:00-19:06 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Valtakunnallisen

Lisätiedot

Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line

Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line Koneturvallisuus ohjausjärjestelmät ja niihin liittyvät tiedonsiirtojärjestelmät Toiminnallinen turvallisuus Standardi IEC 62061 Koneturvallisuus turvallisuuteen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2010 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...1 Hallituksen toimintakertomus...2 Jäsenistö ja hallinto...2 Huomionosoitukset...4 Talous...5 Standardointi...9 Komiteat ja seurantaryhmät...9 Standardit

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Toimisto 2014-04-04 1(5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto 2014-04-04 1(5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2014-04-04 1(5) SK 17B Pienjännitekytkinlaitteet EN 50550:2011/FprA1 Power frequency overvoltage protective device for household and similar applications (POP) EN 62019:1999/FprAB Electrical accessories.

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ilmansuodattimet Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus ilmansuodattimien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Sähkötarvikekaupan trendejä

Sähkötarvikekaupan trendejä Sähkötarvikekaupan trendejä Toimitusjohtaja Tarja Hailikari Sähköteknisen Kaupan Liitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijapäivät 19.4.2012 Sähkötarvikekaupan trendejä 1. Globaalitalous/-ohjaus ja omistuksen

Lisätiedot

Standardisointi ja standardit tutkimusohjelman työkaluina. SFS-seminaari Matti Lanu VTT Expert Services Oy

Standardisointi ja standardit tutkimusohjelman työkaluina. SFS-seminaari Matti Lanu VTT Expert Services Oy Standardisointi ja standardit tutkimusohjelman työkaluina SFS-seminaari 3.9.2014 Matti Lanu VTT Expert Services Oy SISÄLTÖ Käsitteistä Poliitiikka standardien hyödyntämisestä Standardit tulosten käyttöönotossa

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo 2016/6 LIITE. Toimisto (16)

Lausuntopyyntöluettelo 2016/6 LIITE. Toimisto (16) Toimisto 2016-06-03 1(16) CEN/CLC/TC 5 pren 16602-10 Space product assurance - Product assurance management Esikuva: ECSS-Q-ST-10 C Kansainvälinen valmisteluvaihe: ENQ+FV SFS-EN 13291-1:en pren 16602-70-54

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yhteinen tiedonanto Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä koskevista yhteisistä käytännöistä v1.2, 1 28. lokakuuta 2015 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10,

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty )

Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty ) Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty 9.1.2017) 1 Nuorisovaltuuston tarkoitus Siilinjärven Nuorisovaltuusto on siilinjärveläisistä nuorista koostuva kunnanhallituksen alainen nuoria koskevien asioiden

Lisätiedot

Hitsauksen standardit

Hitsauksen standardit Hitsauksen standardit Juha Kauppila Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys ry. 17.3.2016/JKa 1 Hitsauksen Standardit» Mikä on standardi» Standardin laadinta» Eri tasot» Kansallinen taso» Miksi hitsaus standardisoitu»

Lisätiedot

Arvioinnin tekninen tuki FINASin periaatteet

Arvioinnin tekninen tuki FINASin periaatteet Arvioinnin tekninen tuki FINASin periaatteet FINAS-akkreditointipalvelu Espoo 2013 ISBN 978-952-6682-01-3 1(6) Arvioinnin tekninen tuki FINASin periaatteet Alkusanat Tämän FINAS-akkreditointipalvelun arviointiperiaatteen

Lisätiedot

KNX 25 vuotta. KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere

KNX 25 vuotta. KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere KNX 25 vuotta KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere 1990-1991 EHS EIB Windows 3.0 BatiBus 06.08.1991: http://info.cern.ch/hypertext/www/theproject.html 2 1991-1994 1991: 1. Väyläyhdisti (Siemens)

Lisätiedot

MTT Vakola Metsäkonestandardisoinnin ajankohtaiskatsaus

MTT Vakola Metsäkonestandardisoinnin ajankohtaiskatsaus MTT Vakola Jukka Pietilä 2014-09-15 MTT Vakola Metsäkonestandardisoinnin ajankohtaiskatsaus Tässä ajankohtaiskatsauksessa käsitellään isojen metsäkoneiden, puunpilkkomakoneiden ja hakkureiden standardisointia.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 SÄHKÖTIETO RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 13.2.2014 1(4) TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Kortiston tarkoitus ja tavoite 2. Julkaisuversiot ST- kortiston perustamisasiakirjan mukaisesti ST- kortisto kehittää sähköurakoinnin

Lisätiedot