TOIMINTAKERTOMUS 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2006"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMU 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006

2 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus...3 Hallituksen toimintakertomus...4 Talous...7 Standardointi...11 Tiedotus...18 Kansainvälinen työ...20 Suomen Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotannon määrä kasvoi 7 % vuonna 2006 verrattuna edelliseen vuoteen. Alan yritysten liikevaihto kasvoi palvelut mukaan lukien 10 % ja tavaraviennin arvo puolestaan 4 5 %. Suomalaisen sähkö- ja elektroniikkateollisuuden henkilöstön määrä pysyi entisellään, kun taas kone- ja metalliteollisuuden alalla sekä tietotekniikan alalla henkilöstön määrä kasvoi. Vuonna 2006 sähkö- ja elektroniikkateollisuuden osuus koko Suomen viennistä oli 25 %, kun se edellisenä vuonna oli noin 28 %.

3 Toimitusjohtajan katsaus IEC 100 vuotta Kansainvälisen sähköteknisen standardoimisjärjestön IEC:n ensimmäistä vuosisataa juhlittiin syksyllä 2006 Berliinissä. Juhlan teemaksi oli valittu The Electric Century. Juhlijoita oli yli 1300 ja kahdessa eri juhlatilaisuudessa puhuivat Saksan talous- ja teollisuusministeri Michael Glos, Saksan standardointijärjestön VDE:n pääjohtaja Enno Liess sekä satelliitin välityksellä WTOn pääjohtaja Pascal Lamy. Yhteisessä julistuksessaan IEC:n 67 jäsenmaata vakuuttivat sitoutumistaan IEC:n toimintaan ja kehittämiseen. Kansainvälisyyden teemavuosi IEC-standardien myynnin laskeva trendi kääntyi kasvuun, joka oli 21 %. Uuteen suuntaan vaikutti osaltaan SESKOn kansainvälisyyskampanja IEC:n 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Kansainvälinen standardointi ja standardit olivat esillä pitkin vuotta sähköteknisen alan ammattimedioissa ja myös SESKOn kevätseminaarissa. 284 suomalaista asiantuntijaa vaikuttaa ja toimii aktiivisesti IEC:n komiteoissa ja työryhmissä. Vuonna 2006 vahvistettiin 503 uutta kansainvälisiin esikuviin perustuvaa sähköalan standardia ja näistä lähes 40 käännettiin suomeksi tai ruotsiksi. Sähkötyöturvallisuusstandardi, jossa on sekä kansainväliseen esikuvaan perustuvia että kansallisia osia, käännettiin EU-maista tulevaa työvoimaa ja maahanmuuttajia varten englanniksi. IEC palkitsi kaksi suomalaista asiantuntijaa Jorma Rutaselle ja Pekka Talmolalle myönnettiin ensimmäisinä suomalaisina IEC:n 1906 Award-palkinnot tunnustuksena toiminnastaan IEC:n teknisten komiteoiden työryhmissä. Jorma Rutanen on ansioitunut laboratoriolaitteiden yleisiä turvallisuusvaatimuksia koskevan standardin valmistelutyössä. Pekka Talmola puolestaan on vaikuttanut projektin johtajana kännykkätelevisiostandardien ripeään valmistelutyöhön. Opiskelijat uudet standardien tekijät SESKO on järjestänyt yhdessä SFS:n ja Teknologiateollisuuden standardointiyksikön kanssa Standardeilla tuloksia seminaareja. Kuluneena vuonna tavoitettiin noin 200 opiskelijaa ja opettajaa Tampereella, Vaasassa ja pääkaupunkiseudulla. Jalkautumista oppilaitoksiin jatketaan, sillä opiskelijoiden on tarpeellista tietää, että standardien tuntemus on osa tekniikan ammattilaisen ammattitaitoa. SFS ja SESKO ovat yhteistyössä julkaisseet useita opiskelijoille tarkoitettuja, edullisia standardikokoelmakäsikirjoja. Pienjänniteasennuksia koskevaa opiskelijapainosta hankki käyttöönsä vuoden aikana 800 opiskelijaa. Uusi komitea tehoelektroniikan alueelle Tehoelektroniikkajärjestelmiä ja laitteita varten perustettiin uusi kansallinen komitea, koska haluttiin tarjota aktiivinen ja puolueeton foorumi näiden järjestelmien ja laitteiden valmistajille ja muille asianosaisille. Suomessa on tämän alan teollisuutta ja valmistajilla on siten tarvetta saada tietoa tuotteisiinsa liittyvien standardien kehitysvaiheista. SESKO toimii arvojensa mukaisesti Hallitus ja henkilöstö linjasivat SESKOn missiota, visiota, arvoja sekä muita toimintaperiaatteita strategia- ja kehitysseminaareissa. Niissä vahvistettiin, että SESKO palvelee arvojensa mukaisesti suomalaista yhteiskuntaa sähköteknisessä standardoinnissa. SESKOn tavoitearvot ovat vastuullisuus, asiakastyytyväisyys, tavoitteellisuus ja osaaminen. Toiminnan tarkoituksena on suomalaisten tuotteiden ja palvelujen kilpailukyvyn edistäminen. Tämä tapahtuu tukemalla standardoinnin avulla turvallisten ja yhteensopivien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä sähköasennusten ja järjestelmien tuottamista. Matka-avustusjärjestelmälle tunnustusta SESKOn tasajakoperiaatteella toimiva matka-avustusjärjestelmä valittiin yhdeksi hyväksi eurooppalaiseksi käytännöksi yli 300 ehdotuksen joukosta. Koko Eurooppaa koskevassa tutkimuksessa valittiin 23 menettelyä esimerkeiksi hyvistä käytännöistä, jotka kannustavat pieniä ja keskisuuria yrityksiä standardointityöhön. Kauppa- ja teollisuusministeriö kanavoi vuosittain matka-avustuksiin tarkoitetun määrärahan, jonka SESKO jakaa IEC- ja CENELEC-kokouksiin osallistuville asiantuntijoille. Matka-avustuksen saaja puolestaan laatii kokouksesta SESKOlle raportin. Tämän käytännön suotaisiin leviävän laajemmallekin Eurooppaan.

4 Hallituksen toimintakertomus SESKOn hallitus vuonna 2006 (Kunkin jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen nimi on kursivoitu) Puheenjohtaja Kehitysjohtaja Kimmo Saarinen, Evox Rifa Group Oyj, (Sähköinsinööriliitto ry) Toimitusjohtaja Risto Forssell, Sähkösuunnittelutoimisto Forssell Oy (Suomen Sähköteknikkojen Liitto ry) Varapuheenjohtaja Johtaja Rainer Smått, ABB Oy (Teknologiateollisuus ry) Insinööri Patrick Frostell, Teknologiateollisuus ry Hallituksen jäsenet Automaatiopäällikkö Matti Häkkinen, UPM Kymmene Oyj Voikkaa (Teollisuuden Sähkö ja Automaatio ry) Toimitusjohtaja Seppo Pyyskänen Duocon Oy (Suomen Automaatioseura SAS ry) Toimitusjohtaja Olli-Heikki Kyllönen, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Laatupäällikkö Juhani Mäenpää, Tekmanni Oy (Talotekniikkaliitto ry) Ryhmäpäällikkö Leo Laaksonen, Teknologiateollisuus ry (Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry) Toimitusjohtaja Jarmo Salonen, Sähkö-Sinssi Oy (Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry) Jäsenistö SESKOn jäsenmäärä kasvoi vuonna 2006 yhdellä ja oli vuoden lopussa 21. SESKOn vaalikokous hyväksyi uudeksi jäseneksi Sähköalojen ammattiliitto ry:n. Jäsenet kokoontuivat sääntömääräiseen vuosikokoukseen maaliskuussa ja vaalikokoukseen marraskuussa. Vuosikokouksen yhteydessä järjestettiin perinteinen kevätseminaari SESKOn komiteoiden ja seurantaryhmien jäsenille sekä jäsenyhteisöjen edustajille. Kevätseminaarin 2006 teemana oli IEC:n satavuotisjuhlan kunniaksi kansainvälinen vaikuttaminen. Hallinto SESKOn hallitukseen kuului yhteensä yhdeksän jäsentä. Hallituksen ja yhdistyksen puheenjohtajana toimi kehitysjohtaja Kimmo Saarinen Evox Rifa Group Oyj:stä ja varapuheenjohtajana johtaja Rainer Smått ABB Oy:stä. Lisäksi hallituksen varsinaisina jäseninä oli toimintakertomusvuonna seitsemän jäsenyhteisöjen piiristä valittua henkilöä. Hallitus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Hallituksen työvaliokuntaan kuuluivat vuonna 2006 puheenjohtaja Kimmo Saarinen, varapuheenjohtaja Rainer Smått sekä jäsenet Leo Laaksonen ja Reijo Mattinen. Hallituksen toukokuun 2006 kokouksen osanottajat. Edessä (vas.) istuvat Timo Leppinen, Kimmo Saarinen ja Rainer Smått. Takana Leo Laaksonen, Vesa Haakana, Sinikka Hieta-Wilkman, Matti Häkkinen, Pertti Lindberg, Kirsi Sormunen, Reijo Mattinen ja Juhani Mäenpää. Standardisointiyksikön päällikkö Timo Leppinen, Viestintävirasto Tekninen johtaja Tapio Halkola, Finnet-liitto ry Johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry Johtaja Risto Harjanne, Helen Sähköverkko Oy (Energiateollisuus ry) Johtaja Reijo Mattinen, Turvatekniikan keskus Yli-insinööri Harri Westerlund, Turvatekniikan keskus Ympäristöjohtaja Kirsi Sormunen, Nokia Oyj (Teknologiateollisuus ry) Insinööri Peter Malmström, Teknologiateollisuus ry Insinööri Vesa Haakana, Inspecta Oy (Sähkötarkastusyhdistys SÄTY ry) Varatoimitusjohtaja Jukka Vuorinen, SGS Fimko Oy 4 5

5 Talous Tilintarkastus SESKOn tilintarkastajina ovat toimineet KPMG Wideri Oy Ab:stä kauppatieteiden maisteri Heidi Vierros KHT ja Turvatekniikan keskuksesta hallintojohtaja Juha Karjalainen. Varatilintarkastajia olivat yhteisö KPMG Wideri Oy ja toiminnanjohtaja Heikki Silván Sähköinsinööriliitto ry:stä. Komiteat Hallituksen asettamien kansallisten standardoimiskomiteoiden määrä lisääntyi toimintakertomusvuonna yhdellä ja oli vuoden lopussa 44. Seurantaryhmänä toiminut SK 22 Tehoelektroniikan järjestelmät ja laitteet aktivoi toimintaansa ja järjestäytyi komiteaksi. Komiteoiden lisäksi kansallisia seurantaryhmiä oli runsaat 80. Asiantuntijajäseniä komiteoissa ja seurantaryhmissä oli 464 henkilöä. Hallitus vahvisti 365 standardia, joista 25 julkaistiin suomeksi. Henkilöstö SESKOn palveluksessa oli vuoden 2006 lopussa 10 henkilöä, joista yksi teki lyhennettyä työpäivää. Henkilömäärä väheni yhdellä, sillä SESKOn palveluksessa yli 34 vuotta työskennellyt toimitusjohtajan sihteeri Liisa Piippo jäi eläkkeelle syyskuussa. Huomionosoitukset IEC 1906 Award palkinto Vuonna 2006 IEC myönsi 123:lle standardoinnin asiantuntijalle 1906 Award palkinnot, joista kaksi myönnettiin suomalaisille; Jorma Rutaselle Thermo Electron Oy:stä ja Pekka Talmolalle Nokia Oyj:stä. Jorma Rutanen on ansiokkaasti vienyt loppuun laboratoriolaitteiden yleisiä turvallisuusvaatimuksia koskevan IECstandardin kolmannen painoksen valmistelutyön. Pekka Talmolan johdolla valmisteltiin poikkeuksellisen nopeasti mobiilitv-vastaanottimiin liittyvät standardit. Standardit saatiin aikaan 17 kuukaudessa, kun IEC-standardien keskimääräinen valmisteluaika on 38 kk. Yhdistyksen toimintakulut olivat euroa, josta henkilöstökulujen prosenttiosuus 59 % oli kaksi prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilöstökulujen lievä nousu johtui siitä, että SESKOn palveluksessa oli osan vuotta yli 10 henkilöä. Henkilöstökuluja lukuun ottamatta kulujen osuus oli muuten samaa luokkaa edelliseen vuoteen verrattuna. Yhdistyksen tulos vuodelta 2006 oli positiivinen ja määrältään euroa. Valtaosa tästä kertyi sijoitus- ja rahoitustoiminnasta. Tämä rahamäärä käytetään vuonna 2007 SESKOn luottamushenkilöiden kokousmatkojen kulujen kattamiseen sekä SESKOn toimiston infrastruktuurin uusimiseen nykyvaatimuksia vastaavaksi. Standardien myynti Standardien myynti kattoi SESKOn rahoituksesta 43 % (41 %). SFS-standardien ja käsikirjojen laadintakorvauksista kertyi 29 % (28 %). Suluissa on esitetty edellisen vuoden luvut. Pienjänniteasennuksia koskevan käsikirjan SFS 144 ja jakokeskuskäsikirjan SFS 154 uudistukset sekä sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 vauhdittivat myyntiä vuonna IEC-standardien bruttomyynti kääntyi pitkän laskukauden jälkeen hienoiseen nousuun ja muodosti 14 % (13 %) rahoituksesta. Osallistumismaksut SESKOn standardoimiskomiteoissa ja seurantaryhmissä sekä kansainvälisissä erityistehtävissä toimi 464 henkilöä, jotka ovat samalla SESKOn asiakkaita. Vaikka osallistujien määrä kasvoi toimintavuonna 2 %, osallistumismaksutuotot laskivat 3 % ja kattoivat 26 % koko rahoituksesta. Tuottojen lasku johtui siitä, että toimintavuonna SESKO luopui osittain hinnakkaammasta painojulkaisupalvelusta ja SESKOn asiakkaista valtaosa siirtyi käyttämään sähköistä dokumenttipalvelua. Kansainväliset jäsenmaksut SESKO sai valtionapua kauppa- ja teollisuusministeriöltä (KTM) Suomen Standardisoimisliiton SFS:n kautta yhteensä euroa, josta 55 % kului kansainvälisiin jäsenmaksuihin (IEC, CENELEC). SFS maksoi KTM:n valtionavusta sihteeristö-, käännös- ja kokouskuluja. Suoraan kansainvälisiin standardisointikokouksiin osallistuneille maksettujen matkakorvausten osuus oli noin euroa. VTT vastasi IECEx:n jäsenmaksusta ja Evox Rifa Group Oyj huolehti IECQ:n jäsenmaksusta. Sähköturvallisuuden edistämiskeskuksen tuki Toimintavuonna Sähköturvallisuuden edistämiskeskuksen (STEK) myöntämä sähköturvallisuuden standardointituki oli euroa, mikä kattaa 14 % rahoituksesta. SESKOn rahoituksen jakauma Sinikka Hieta-Wilkman luovutti kunniakirjan ja mitalin Pekka Talmolalle yhdessä Jouni Kämäräisen kanssa. Vastaanottaessaan palkintoa Pekka Talmola kiitti koko TC100/PT tiimiä, sekä erityisesti SESKOn organisaatiota: IEC:llä on hyviä käytäntöjä. Ne toimivat hyvin systemaattisesti. SESKOlla on komiteatyössä tärkeä rooli, sillä se tuntee ECn työskentelytavat erinomaisesti. Jouni Kämäräinen kiitti Nokian puolesta Pekka Talmolaa asiantuntijuudesta standardointityössä % 28 % 23 % 26 % 27 % 14 % 13 % 15 % 15 % 12 % 26 % 28 % 28 % 26 % 28 % 16 % 15 % 17 % 17 % 15 % 14 % 1 % 14 % 2 % 14 % 3 % 14 % 3 % 16 % 2 % SFS-standardit IEC-standardit Osallistumismaksut KTM:n avustus Muut toimintatuotot (STEK ym.) Muut tuotot 6 7

6 TULOSLASKELMA Varsinaisen toiminnan tuotot SFS-julkaisujen valmistelu , ,00 IEC-julkaisujen jakelu , ,04 Osallistumismaksut , ,00 Muut toimintatuotot , ,60 Avustukset , , , ,65 Varsinaisen toiminnan kulut Palkat ja palkkiot , ,65 Henkilöstösivukulut , ,20 Poistot , ,39 Toimitilakulut , ,39 Julkaisujen hankinta , ,47 Matkustuskulut , ,92 Julkaisu- ja tiedotuskulut , ,97 Toimistokulut 9 655, ,99 Kokous- ja neuvottelukulut , ,23 Kansainväliset jäsenmaksut , ,51 Muut kulut , , , ,22 Kulujäämä 169, ,57 Varainhankinta Jäsenmaksut , , , ,00 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet , ,75 Aineettomat hyödykkeet 7 037, ,58 Osakeet ja osuudet 1 345, ,50 Pitkäaikaiset sijoitukset , , , ,25 VAIHTUVAT VASTAAVAT Julkaisusaamiset 9 710, ,45 Siirtosaamiset , ,79 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,78 YHTEENSÄ , ,03 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,00 Ylijäämä ed.vuosilta , ,06 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , , , ,59 Tuottojäämä , ,43 Sijoitus- ja rahoitustuotot Korkotuotot , ,10 Tilikauden tulos , ,53 Tilikauden ylijäämä , ,53 VIERAS PÄÄOMA Ostovelat , ,14 Siirtovelat , ,67 Muut lyhytaikaiset velat , , , ,44 YHTEENSÄ , ,03 Helsingissä 12. helmikuuta 2007 Kimmo Saarinen Vesa Haakana Matti Häkkinen Olli-Heikki Kyllönen Leo Laaksonen Tapio Halkola Pertti Lindberg Reijo Mattinen Rainer Smått Kirsi Sormunen Sinikka Hieta-Wilkman 8 9

7 TILINTARKASTUSKERTOMUS Standardointi Komiteat ja seurantaryhmät Vuonna 2006 SESKOlla oli 44 standardoimiskomiteaa ja yli 80 seurantaryhmää, joissa oli yhteensä 464 asiantuntijajäsentä. Standardoimiskomiteat kokoontuvat säännöllisesti ja niille on nimetty puheenjohtaja ja sihteeri. Standardoimiskomiteoita on pääasiassa sellaisilla alueilla, joilla kansallisella työllä on tärkeä merkitys, esimerkiksi silloin, kun on olemassa merkittävää suomalaista sähköteknistä teollisuutta tai tarve julkaista suomenkielisiä standardeja. Sellaisten IEC:n ja CENELECin komiteoiden aihealueille, joilla pääasiassa seurataan kansainvälistä työtä ja joille ei ole tarvetta perustaa kansallista komiteaa, SESKO on perustanut seurantaryhmiä. Seurantaryhmissä on jäsenten lisäksi nimetty yhdyshenkilö. Komiteoiden ja seurantaryhmien työ Standardoimiskomiteoiden ja seurantaryhmien painopistealueet vaihtelevat aihepiireittäin. Kaikkien ryhmien työssä on tärkeää aktiivinen osallistuminen IEC:n ja CENELECin äänestyksiin, lausuntojen laatimiseen sekä työryhmätyöhön, jolloin voi parhaiten vaikuttaa standardien sisältöihin. Sellaisilla alueilla, joilla on Suomessa paljon toimijoita, myös kansallisten standardien laatiminen on komitean keskeistä työtä. SESKOn aktiivisesti toimineiden komiteoiden painopistealueita vuonna 2006 olivat seuraavat: Komitean IEC TC 66 kokouksen yhteydessä syyskuussa luovutettiin IEC 1906 Award kuvassa oikealla seisovalle Jorma Rutaselle. Dokumentointi ja kuvatunnukset SK3 Komitea osallistui aktiivisesti IEC:n tietoliikennelaitteiden piirrosmerkkitietokannan sisällön kehittämiseen. Julkaistiin standardikokoelmakäsikirja teknisestä dokumentoinnista, joka käsittelee informaation jäsentelyä sekä dokumenttien luokittelua ja hallintaa. Sähköenergian mittaus SK 13 Komitean alueella julkaistiin sähköenergiamittareiden kuvatunnuksia koskeva standardi ja sähköenergian mittaamista käsittelevä sanastoehdotus toimitettiin lausuntokierrokselle. IEC-standardien valmistelutyöhön osallistuttiin aktiivisesti energiamittareiden rakennevaatimuksia ja luotettavuutta koskevissa työryhmissä. CENELECin puolella oltiin mukana mittauslaitedirektiiviin (MID) liittyvän EN-standardeja valmistelevan työryhmän työssä. Työn tuloksena ilmestyi uuden eurooppalaisen MIDin vaatimukset huomioon ottava kolmiosainen standardisarja, joka tuo mukanaan uudet tarkkuusluokat sähköenergiamittareille Tekninen dokumentointi ja tietokonelaitteiden piirrosmerkkitietokanta olivat ajankohtaisia vuonna

8 Pisto- ja rasiakytkimet sekä liitäntätarvikkeet SK 23 Huppuliittimiä ja kalvotiivisteitä koskevat standardit julkaistiin. Asennustarvikealueen komiteatyöskentelyyn osallistuttiin IEC:n yleiskokouksen yhteydessä. Suomalaisen vastinkomitean edustajia on osallistunut asennusrasioita, asennuspistoliittimiä sekä jatkojohtojen vaatimuksia standardisoiviin työryhmiin. Komitea on myös seurannut eri intressipiirien valmisteleman Schuko-oppaan kehitystä ja esittänyt siihen Suomea koskevia täydennyksiä sekä osallistunut Schuko-ryhmän kokouksiin. Suomen vetovastuulla oleva SELV-pistokytkimen uusinta on edennyt IEC:ssä CDV-vaiheeseen. Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet SK 31 Komitea on toiminut kuluneena vuonna eritäin aktiivisesti. Erityisesti suomalaista teollisuutta on kiinnostanut IEC:n uusi sähkökoneita koskeva työryhmä, johon on ilmoitettu seitsemän suomalaista jäsentä. IEC on jatkanut räjähdysvaarallisten tilojen standardien kehittämistä ja tavoitteena on yhdistää pöly- ja kaasuräjähdysvaarallisten tilojen laitteita koskevat standardisarjat. IEC ja ISO päättivät yhteistyössä perustaa komitealle TC 31 alakomitean SC 31M, joka käsittelee ja valmistelee mekaanisten laitteiden vaatimuksia. CENELECissä on otettu käyttöön pääasiassa IEC-standardeja ja sovitettu niitä vastaamaan ATEX-direktiiviä. Suomeksi julkaistiin standardi pölyräjähdysvaarallisten tilojen asennuksista ja käsikirja staattisen sähkön vaikutuksista. Koneturvallisuuden sähkötekninen osuus SK 44 Kuluneena vuonna osallistuttiin aktiivisesti kansainvälisiin valmisteluryhmiin ja laadittiin uusi versio yleisiä vaatimuksia koskevasta koneturvallisuuden perusstandardista. Se liittyy olennaisesti kesällä 2006 voimaan tulleeseen uuteen konedirektiiviin (MD). Standardi ilmestyy suomeksi alkuvuodesta Kotitaloussähkölaitteiden turvallisuus SK 61 Kotitaloussähkölaitteiden kansainvälisissä ehdotuksissa havaittuihin turvallisuuspuutteisiin on vaikutettu edelleen aktiivisesti. IEC:lle on tehty ehdotuksia todettujen turvallisuuspuutteiden korjaamiseksi sekä otettu kantaa lukuisiin kansainvälisiin ja eurooppalaisiin standardiehdotuksiin. Sähköleluja koskeva standardi julkaistiin. Solariumlaitteiden säteilymäärien rajoittamiseksi säteilyturvaviranomaiset ovat työskennelleet aktiivisesti ja asia on kääntymässä Suomen toivomaan suuntaan. Suomen aloitteiden ja aktiivisen toiminnan myötä kahvinkeittimien ja jääkaappien turvallisuusvaatimuksia koskeviin standardeihin vaaditut muutokset on hyväksytty, joten todetut turvallisuusepäkohdat on saatu poistettua määrätietoisella toiminnalla. Laidunaitauslaitteiden tiukentuneet turvallisuusvaatimukset ovat olleet esillä koko vuoden ja niiden kannanotoissa ovat olleet mukana suomalainen alan teollisuus sekä turvallisuusviranomainen. Sähkökiukaat ja saunatilojen sähköasennukset SK 61Z Suomalaisen kiuasteollisuuden vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi perustettiin vuoden 2005 lopulla kiuaskomitea. Tiukan väännön jälkeen suomalaisten sähkökiukaiden kannalta huolestuttava vaatimus kiukaille tehtävästä peittotestistä saatiin torjuttua IEC:ssä. Jatkossa komitea pyrkii aktiivisesti ohjaamaan maailmanlaajuisen sekä eurooppalaisen kiuasstandardin tulevaa kehitystä haluttuun suuntaa, sillä nykyisellään on jouduttu pelkästään torjumaan muualta tulevia vaatimuksia ja rajoituksia. Pienjännitesähköasennukset SK 64 Pienjännitesähköasennuksia koskevan standardisarjan SFS 6000 valmistelua on edelleen jatkettu ja ehdotus standardisarjan uusiksi osiksi 1-5 on ollut yleisellä lausunnolla. Standardisarjalla on iso painoarvo, koska sitä noudattamalla täytetään määräysten vaatimukset. Tästä syystä standardisarja on sähkösuunnittelijan, -urakoitsijan ja tarkastajan päivittäinen työkalu. Standardisarja on keskeinen aineisto hankittaessa lakisääteistä sähköpätevyyttä, joka mahdollistaa toiminnan sähkötöiden ja käytön johtajana. Kansallinen työ on kuluneena vuonna ollut varsin aktiivista ja myös IEC:n ja CENELECin vastinkomiteoiden ja työryhmien työssä on oltu mukana. Teollisuusprosessien ohjaus SK 65 Komitean työskentelyn aktiivisuus sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla on lisääntynyt merkittävästi. Komitea on luonut omat painopistealueet kansainvälisen standardointityön seuraamiselle ja niille vastuuhenkilöt. Myös äänestyskäyttäytymiselle on luotu yhteiset pelisäännöt. Tältä alueelta on julkaistu ensimmäistä kertaa kaksiosainen automaatiostandardeja koskeva käsikirja, joka on saanut erittäin myönteisen vastaanoton. Käsikirjasta on tehty myös opiskelijaversio. Sähkömagneettinen yhteensopivuus SK 77 ja CISPR EMC-komiteoiden jäsenet ovat osallistuneet kuluneena vuonna yhteensä lähes 20:een mainittujen komiteoiden ja alakomiteoiden kokouksiin. Julkaisuvauhti on hieman aiemmista vuosista tasaantunut, kun tärkeimmät standardit on saatu valmiiksi, ja toiminnan painopiste on siirtynyt niiden jatkuvaan ylläpitoon. Merkittävin kehityskohde on sähkömagneettisten kenttien siedon testausmenetelmien ja testitilojen standardointi yli 1 GHz:n taajuuksille. Sähkötyöturvallisuus SK 78 Kaikkien aikojen eniten käyttöön hankittu suomenkielinen sähkötyöturvallisuusstandardi julkaistiin myös englanniksi nimellä Safety at electrical work. Aikaisemmin standardi on ollut saatavilla suomeksi ja ruotsiksi. Tarvetta englanninkieliselle käännökselle on tullut mm. työvoiman vapaan liikkumisen vuoksi. Hälytysjärjestelmät SK 79 Saatiin valmiiksi hälytysjärjestelmiä koskeva sanastoprojekti, joka perustuu täysin CLC/TC 79:n Eurooppalaisiin EN-standardeihin. Tämä on ensimmäinen kattava eurooppalaisiin standardeihin perustuva suomi-englanti -sanasto hälytysjärjestelmille. Standardi mahdollistaa kansallisen terminologian vakiinnuttamisen tällä tekniikan alueella sekä antaa hyvän pohjan terminologian yhdenmukaistamiseen hälytysjärjestelmästandardeissa. Suomi on esittänyt sitä julkaistavaksi aluksi teknisenä raporttina. SESKOn historiassa tämä on toinen sanastostandardi, jota Suomesta on tarjottu IEC:lle ja CENELECille. Komitean jäsenet ovat olleet erittäin aktiivisia sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ympäristönäkökohdat SK 111 Komitean toimialueelta julkaistiin toinen painos WEEE-merkintää koskevasta standardista. Suomen edustajat ovat toimineet aktiivisesti RoHS-mittausmenetelmiä, ympäristömyötäistä tuotesuunnittelua ja materiaalivakuutuksia standardisoivissa IEC-työryhmissä. Vuoden aikana osallistuttiin sekä IEC- että CENELEC-komiteoiden kokouksiin. Vuonna 2006 vahvistetut ja julkaistut standardit Suomen Standardisoimisliitto SFS vahvisti uusia sähköalan SFS-standardeja 503 (551) ja julkaisi niistä suomeksi 25, ruotsiksi 14 ja yhden englanniksi eli yhteensä 40 (47). Suluissa on esitetty edellisen vuoden luvut. Suomeksi tai ruotsiksi julkaistavaksi valittiin sellaisia standardeja, joissa on kansallisia osia tai joiden käyttäjämäärät ovat kansallisesti suuria. Englanniksi käännettiin sähkötyöturvallisuusstandardi, jossa on osia kansainvälisestä esikuvastandardista sekä runsaasti kansallisia osia. Standardi oli tarpeen kääntää englanniksi, koska se lakiin nojautuvien säännösten perusteella on aineistoa sähköturvallisuustutkintoihin SFS:n vahvistamat IEC standardit SFS:n vahvistamat IEC-standardit Sähköalan SFS-standardien Sähköalan kokonaismäärä SFS-standardien kokonaismäärä vv Vahvistetut Vahvistetut ilmoittamalla ilmoittamalla Suomeksi julkaistut Suomeksi julkaistut Julkaistuista standardeista oli neljä puhtaasti IEC-standardeista käännettyjä sanasto-, terminologia- ja dokumenttien hallintastandardeja ja 34 kansallisia uusia painoksia aiemmin julkaistuista standardeista. Julkaistuista standardeista 15 oli CENELECin EN-standardeja, joista 10 perustui IEC-standardeihin ja loput olivat CENELECin itse valmistelemia standardeja. Nämä standardit käännettiin sellaisenaan Suomessa käytettäviksi. Muihin IEC- ja CENELC-julkaisuihin perustui yksi suomeksi julkaistu standardi, 8 oli puhtaasti kansallisia standardeja, joista 7 käsitteli ilmajohtostandardeja ja yksi sähkölaitteistojen varmennustarkastusta Suomeksi ja ruotsiksi julkaistut standardit Suomeksi tai 2002 ruotsiksi julkaistut standardit Julkaistut standardisivut Julkaistut standardisivut

9 Vuonna 2006 julkaistut SFS-standardit SFS 2454 Ilmajohtotarvikkeet. Ripustin RKR SFS 2993 Ilmajohtotarvikkeet. Kulmaorret VKOT ja VKOK SFS 4380 Ilmajohtotarvikkeet. Kannatusorret VKKO ja VTKO SFS 4698 Johtoaukkojen kalvotiivisteet. Rakenne ja testaus SFS 5045 Ilmajohtotarvikkeet. Mutterikoukku MK 20 SFS 5700 Ilmajohtotarvikkeet. Latvatappi LT 24 SFS 5825 Sähkölaitteiston varmennustarkastus SFS 5913 Hälytysjärjestelmät. Termit ja määritelmät SFS :Sv Lågspänningselinstallationer. Del 4: Skyddsmetoder. Avsnitt 47: Användning av skyddsmetoder SFS :Sv Lågspänningselinstallationer. Del 4: Skyddsmetoder. Avsnitt 48: Val av skyddsmetoder på basen av yttre påverkan SFS :Sv Lågspänningselinstallationer. Del 5: Val och installation av elektrisk materiel. Avsnitt 51: Allmänna regler SFS :Sv Lågspänningselinstallationer. Del 5: Val och installation av elektrisk materiel. Avsnitt 52: Ledningssystem SFS :Sv Lågspänningselinstallationer. Del 6: Kontroller. Avsnitt 61: Kontroll före idrifttagning SFS :Sv Lågspänningselinstallationer. Del 7: Krav på elinstallationer och utrymmen av särskilt slag. Kapitel 700: Gemensamme krav. Kapitel: 701: bad- och duschutrymmen SFS :Sv Lågspänningselinstallationer. Del 7: Krav på elinstallationer och utrymmen av särskilt slag. Kapitel 702: Simbassänger och motsvarande SFS :sv Lågspänningselinstallationer. Del 7-710: Krav för specialutrymmen och -installationer. Sjukvårdsutrymmen SFS :Sv Lågspänningselinstallationer. Del 7: Krav på elinstallationer och utrymmen av särskilt slag. Kapitel 714: Belysningsinstallationer utomhus SFS :sv Lågspänningsinstallationer. Del 7-717: Kraven på specialområden och -installationer. Rörliga eller flyttbara anläggningar SFS :sv Lågspänningsinstallationer. Del 7: Kompletterande krav på vissa installationer. Kapitel 753: Uppvärmningssystem SFS :Sv Lågspänningselinstallationer. Del 8: Kompletterande krav på vissa installationer. Kapitel 810: Fördelningscentraler SFS A1:sv Högspänningselinstallationer SFS 6001/A1:sv Högspänningselinstallationer. Omändringarna SFS 6002 en Safety at electrical work SFS-EN Sähköasennusten johtokanavajärjestelmät. Osa 1: Yleiset vaatimukset SFS-EN Hälytysjärjestelmät. Turvasovelluksissa käytettävät kameravalvontajärjestelmät. Osa 7: Soveltamisohjeet SFS-EN A1 Hälytysjärjestelmät. Turvallisuussovelluksissa käytettävät kulunvalvontajärjestelmät. Osa 1: Järjestelmävaatimukset SFS-EN Vaihtosähköilmajohdot yli 45 kv jännitteillä. Osa 3-7: Suomen kansalliset velvoittavat määrittelyt SFS-EN Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden merkitseminen direktiivin 2002/96/EY (WEEE) artiklan 11(2) mukaisesti SFS-EN /A1 Pienjännitevarokkeet. Osa 1: Yleiset vaatimukset SFS-EN Luotettavuuden hallinta. Osa 2: Ohjeita luotettavuuden hallintaan SFS-EN A1 Pienjännitekytkinlaitteet. Osa 4-1: Kontaktorit ja moottorinkäynnistimet. Sähkömekaaniset kontaktorit ja moottorinkäynnistimet SFS-EN Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut kytkentätarvikkeet. Osa 2-4: Kierrettävien huppuliittimien erityisvaatimukset SFS-EN Teollisuuden järjestelmät, asennukset ja laitteet sekä teollisuustuotteet. Signaalien tunnukset SFS-EN Pölyräjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet. Osa 14: Valinta ja asennus SFS-EN Jännitetyöt. Jännitteenkoettimet. Osa 1: Kapasitiiviset koettimet yli 1 kv vaihtojännitteelle SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-IEC/TR CLC/TR 50456:fi Uudet käsikirjat 2006 Vaihtosähköenergiamittarit. Erityisvaatimukset. Osa 52: Kuvatunnukset Koneturvallisuus. Turvallisuuteen liittyvien sähköisten, elektronisten ja ohjelmoitavien elektronisten ohjausjärjestelmien toiminnallinen turvallisuus Sähkökäyttöisten lelujen turvallisuus Informaatiorakenteiden, dokumentoinnin ja graafisten symbolien sanasto Suosituksia hälytysjärjestelmien EU-direktiivien vaatimustenmukaisuuden täyttämiseen SFS-käsikirja 150 Staattinen sähkö. Ohjeita staattisen sähkön aiheuttamien vaarojen välttämiseksi SFS-handbok 144 Lågspänningsinstallationer och säkerheten vid elarbeten SFS-käsikirja Tekninen dokumentointi. Osa 1: Informaation jäsentely, dokumenttien luokittelu ja dokumenttien hallinta 2006 SFS-käsikirjat ja Automaatio. Osa 1: Sanasto, dokumentointi ja toiminnallinen turvallisuus Automaatio. Osa 2: Ohjelmointi ja teollisuusprosessien valvonta Kysytyimmät standardijulkaisut 2006 Vuonna 2006 sähköalan standardien kysyntä nousi liikevaihdollisesti 7 % verrattuna edelliseen vuoteen. Sähkötyöturvallisuutta koskevaa standardia SFS 6002 myytiin yli 3000 kappaletta. Kymmenen myydyintä 2006 SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus 483 1) SFS-käsikirja 144 Pienjännitesähköasennukset ja sähkötyöturvallisuus 2433 SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset 565 SFS-käsikirja 154 Jakokeskukset 206 SFS-käsikirja 140 Räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennukset 181 SFS-EN Koneturvallisuus. Turvallisuuteen liittyvien sähköisten elektronisten ja ohjelmoitavien elektronisten ohjausjärjestelmien toiminnallinen turvallisuus 122 SFS EN Pölyräjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet. Osa 14: Valinta ja asennus 117 SFS-EN Vaihtosähköilmajohdot yli 45 kv jännitteillä. Osa 3-7: Suomen kansalliset velvoittavat määrittelyt 97 SFS 5825 Sähkölaitteiden varmennustarkastus 89 SFS-EN Kaasuräjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet. Osa 10: Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu ja 88 ja SFS-EN Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden merkitseminen direktiivin 2002/96/EY (WEEE) artiklan 11(2) mukaisesti 88 1) Sekä suomen- että ruotsinkieliset painokset 2) Mukana paino- ja oppilaitosversiot sekä sähköiset versiot. 1) 2) 14 15

10 Vuosi 2006 kuvina SESKO järjesti yhdessä SFS:n ja Teknologiateollisuuden standardointiyksikön kanssa Standardeilla tuloksia -seminaarit Vaasan ja Tampereen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille ja opettajille. Tilaisuuksien luennoitsijat yhteiskuvassa (vas.) toimitusjohtaja SinikkaHieta-Wilkman(SESKO), johtaja Antti Karppinen (SFS), ryhmäpäällikkö Raimo Karhu (Teknologiateollisuus), professori Leena Korpinen (Vaasan Yliopisto ja Tampereen yliopisto) sekä johtaja Rainer Smått (ABB Oy). IEC:n ensimmäisen vuosisadan juhlinta huipentui syyskuussa Berliinissä. Juhlijoita oli yli 1300 ja puitteet loisteliaat. IEC:n puheenjohtaja Renzo Tani isännöi merkkipäiväjuhlia. Standardointi on iloinen asia! FORUM Toistasataa standardoinnista kiinnostunutta asiantuntijaa osallistui Tampereella marraskuussa järjestetyyn standardoinnin huipputapahtumaan, jonka teemana oli Standardeilla menestystä liiketoimintaan. Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Timo Kekkonen tarkasteli seminaariesityksessään yrityksen kilpailukykyä muutoksessa. Kansainvälisiä kokouksia Suomessa IEC TC 9 Electrical equipment and systems for railways kokoontui 46:nteen kokoukseensa Helsingissä IEC TC 100, AGS ja AGM -kokoukset järjestettiin Helsingissä. SESKOn kevätseminaari täytti Hanasaaren ison salin maaliskuussa. Hallituksen varapuheenjohtaja Rainer Smått esitteli tilaisuudessa eurooppalaisten standardointiorganisaatioiden; CENin, CENELECin ja ETSIn tulevaisuuden visioita

11 SESKO julkisuudessa Standardoinnista ja standardeista tiedottaminen eri kanavien välityksellä on yksi SESKOn tärkeistä tehtävistä. Tiedotuksen kohderyhmänä ovat SESKOn jäsenyhteisöt, asiantuntijat sekä alan yritykset ja yhteisöt. Tärkeää on saada tietoa uusien standardien lisäksi myös vireillä olevista standardointihankkeista, jotta ala voi vaikuttaa valmistelun kuluessa standardien sisältöihin ja hyödyntää tietoa omassa toiminnassaan riittävän ajoissa. Vuonna 2006 julkaistiin pääasiassa sähköteknisen alan ammattilehdissä yhteensä 46 SESKOsta toimitettua sähköteknistä standardointia tai standardeja käsittelevää artikkelia ja tiedotetta. SESKO ja sähkötekniset standardit olivat esillä alan painojulkaisujen lisäksi myös verkkosivuilla. SESKOn asiantuntijoita haastateltiin sähköisissä medioissa ja heiltä pyydettiin lausuntoja mm. laidunaitauslaitteiden energiatasoista ja televisioiden tehonkulutuksesta. SESKO oppilaitoksissa Yhteistyössä Tampereen ja Vaasan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa järjestettiin opiskelijoille ja opetushenkilöstölle Standardeilla tuloksia seminaareja. Lisäksi aihetta esiteltiin kahdessa oppilaitosseminaarissa, joihin osallistui sähköalan ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajia. Yhteensä 200 opiskelijaa ja opettajaa perehtyi näissä tilaisuuksissa standardeihin. Tilaisuuksien tarkoituksena on antaa tietoa siitä, että standardien tuntemus on osa tekniikan alan ammattilaisen ammattitaitoa sekä saada opiskelijat jo opiskeluaikanaan perehtymään oman alansa standardeihin. SESKO ja SFS julkaisivat automaatioalan kaksiosaisen standardikäsikirjan, josta tehtiin myös opiskelijoita ja oppilaitoksia varten oma edullinen painos. Useita SESKOn toimiston teknisten asiantuntijoiden laatimia artikkeleita julkaistiin alan lehdissä. Eero Sorrin selvitys EMC-standardeista ilmestyi Sähkö&Tele -lehden numerossa 5/2006. SESKO tiedote uudistettiin SESKO tiedottaa on nyt nelivärinen, aikakauslehtityyppinen tiedote. Lehdestä julkaistiin kuusi standardoinnin ajankohtaisasioita käsittelevää numeroa. Keskeisiä teemoja olivat kansainvälisyys ja uudet standardit. Piirrosmerkkejä, symboleja ja dokumentointia käsiteltiin useissa numeroissa. Kuluneen vuoden keskeisistä standardointitapahtumista raportoitiin, kuten kevätseminaarista, IEC:n ja CENELECin vuosikokouksista, Tampereella järjestetystä standardointifoorumista, IEC:n teknisten komiteoiden ja työryhmien kokouksista Suomessa sekä vuoden päätapahtumasta sähköteknisen standardoinnin alueella, IEC:n 100-vuotisjuhlasta. Tiedotteen lukijoilta selvitettiin mielipiteitä ja toiveita julkaisun sisällöstä ja muodosta. Vastausten perusteella tiedotteen tyyppilukijaksi määriteltiin noin 50-vuotias, pienen tai keskisuuren yrityksen palveluksessa oleva asiantuntija tai johtaja, joka käyttää tiedotteen lukemiseen aikaa vähintään 15 minuuttia. Tyyppilukija on toiminut SESKOn komitea- tai seurantaryhmän jäsenenä enintään viisi vuotta ja haluaa lehtensä painotuotteena ja neljä kertaa vuodessa. Hän pitää SESKO tiedotteen juttuja asiallisina, informatiivisina, ajankohtaisina ja hyödyllisinä, mutta järisyttävän kiinnostavia ja helppolukuisia jutut eivät tyyppilukijan mielestä ole. Messut Vuonna 2006 osallistuttiin Jyväskylän Sähkö-, tele-, valo- ja av-messuille, jossa SESKOlla oli oma osasto. Jokaisena messupäivänä SESKO esitteli standardointia tietoiskuissa teemalla Standardit tuotekehityksen apu. SESKOn standardeja koskevaa esittelyaineistoa jaettiin SESKOn jäsenjärjestöjen Sähköinsinööriliiton ja Suomen Automaatioseuran osastoilla Tekniikkamessuilla lokakuussa. Toimialayhteisöjen FORUM 2006 tapahtumassa Tampereella SESKOlla oli oma osasto, jossa esiteltiin sähköteknistä standardointia. Koulutus SESKOn henkilöstöä osallistui luennoitsijana eri organisaatioiden järjestämiin tilaisuuksiin. Luennot käsittelivät standardointijärjestelmää, standardien sisältöä ja asemaa sekä niiden ohjeistusta. SESKO järjesti neljä koulutustilaisuutta komiteoiden ja seurantaryhmien asiantuntijoille. Näissä tilaisuuksissa opastettiin ja perehdytettiin asiantuntijoita standardointityöhön ja -menettelyihin sekä ohjeistuksiin. Tervetuloa Jyväskylän SÄHKÖ messujen osastolle B-538 SESKO Kerromme standardien laadinnasta ja komiteatyöskentelystä standardien merkityksestä ja sisällöistä sekä niiden hankinnasta Osastollamme tukenasi SESKOn henkilöstön standardisointiasiantuntemus SESKOn tietojärjestelmät ja kansainväliset yhteydet Tietoisku klo messupäivinä D-hallissa: Sähköstandardit tuotekehityksen apu Sinikka Hieta-Wilkman/ Tapani Nurmi, SESKO ry IEC 100 v. ja SESKO 40 v. sähkö- ja elektroniikka-alan standardeja Tapani Nurmi luennoi standardoinnista useissa tilaisuuksissa vuoden mittaan. Kuvassa tietoiskua pitämässä Jyväskylän sähkömessuilla helmikuussa

12 Kansainvälinen työ International Electrotechnical Commission (IEC) European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC) CENELEC ja jäsenet IEC ja jäsenet Sähköalan kansainvälinen järjestö on IEC, jossa Suomea edustavana jäsenenä eli kansalliskomiteana toimii SESKO. IEC:n ylin hallintoelin on Council, jossa kaikki kansalliskomiteat ovat edustettuina. Council kokoontuu kerran vuodessa järjestön yleiskokoukseen. Vuoden 2006 yleiskokouksen yhteydessä Berliinissä vietettiin IEC:n 100-vuotisjuhlaa. Juhlan teemaksi oli valittu The Electric Century. 100-vuotisjuhlan kunniaksi IEC:n 67 jäsenvaltiota julkaisivat yhteisen satavuotisjulistuksen, missä jäsenet vakuuttavat tukevansa jatkossakin kansainvälistä standardointityötä ja IEC:n johtavaa roolia sen toiminnassa sekä tulevaisuuden haasteissa. Suomalaisia IEC:n johtoelimissä Councilin asioita valmistelee 15-jäseninen Council Board, jonka jäsenenä toimii toista kautta kansalliskomitean presidentti, SESKOn hallituksen puheenjohtaja Kimmo Saarinen. IEC:n presidentin johtamana toimii huipputekniikkaa edustavien yritysten johtajista koostuva President s Advisory Committee on Future Technology (PACT). PACTin suomalaisena jäsen on Heikki Ahava Nokia Oyj:stä. Järjestön standardointityötä koordinoi 15-jäseninen Standadrization Management Board (SMB). Sen alaisuudessa toimi vuonna 2006 kolme neuvoa-antavaa komiteaa: ACOS sähköturvallisuutta, ACEC häiriökysymyksiä ja ACEA ympäristöasioita varten. Standardoinnin markkinalähtöisyyttä arvioi kolme sektorikomiteaa: SB1 Sähköasemat, SB3 Teollisuusautomaatio ja SB4 Televiestinnän rakenteet. SB4:n suomalaisena jäsenenä toimii Kari Lång Nokia Oyj:stä. Suomalaiset asiantuntijat IEC:n komiteoissa ja työryhmissä Suomalaiset asiantuntijat IEC:n komiteoissa ja työryhmissä Sertifiointijärjestelmiä ohjaa IEC:ssä 12-jäseninen Conformity Assesment Board (CAB). Toimivia sertifiointijärjestelmiä on kolme: IECEE pienjännitelaitteita varten, IECQ elektroniikan komponentteja varten ja IECEx räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteita varten. Suomesta SGS Fimko Oy on IECEE:n jäsen, Evox Rifa Group Oyj IECQ:n jäsen ja VTT Tuotteet ja tuotanto IECEx:n jäsen. IEC:n standardointi IEC-standardien laadinnasta vastaavat tekniset komiteat, jotka voivat jakautua alakomiteoihin ja työryhmiin. Komiteoita oli vuoden lopussa 178 ja työryhmiä (WG, PT, MT) yli Yli asiantuntijaa osallistuu IEC:n tekniseen standardointityöhön. Vuonna 2006 suomalaisia asiantuntijoita osallistui 189:n komitean ja alakomitean tai niiden työryhmien työhön varsinaisina osallistuja- tai tarkkailijajäseninä taikka puheenjohtajina ja sihteereinä. Suomi oli P-jäsenenä 125 komiteassa (69 %) ja O-jäsenenä 45 komiteassa. Uusia kansainvälisiä IEC-standardeja julkaistiin 444 (418). Kaikkiaan niitä oli voimassa vuoden lopussa (4941). Edellisen vuoden luvut on esitetty suluissa. Suomalaisia IEC:n sihteeristöissä Eero Sorri SESKOsta toimi sihteerinä komiteassa TC 100/TA 5 Cable networks for television signals, sound signals and interactive services. SESKOn vastuualueella oli lisäksi kahdentoista IEC-komitean työryhmän sihteeristöt IEC-kokouksiin osallistuneiden asiantuntijoiden lukumäärä IEC-kokouksiin osallistuneiden asiantuntijoiden lukumäärä Suomalaisia puheenjohtajia IEC-komiteoissa TC 40 Capacitors and resistors for electronic equipment. Kimmo Saarinen, Evox Rifa Group Oyj. TC 46 Cables, wires, waveguides, r.f. connectors, r.f. and microwave passive components and accessories. Lauri Halme, Teknillinen korkeakoulu. TC 46A SC Coaxial cables Lauri Halme, Teknillinen korkeakoulu. Suomalaisia IEC:n työryhmissä Suomalaisia oli vuoden lopussa 231 (204) työryhmässä yhteensä 289 (251). Suluissa on esitetty edellisen vuoden luvut. Heistä 14 toimi työryhmänsä kokoonkutsujana ja sihteerinä. Suomi oli vuonna 2006 edustettuna 184:ssä (175) kokouksessa. Suomalaisia kokousten osanottajia oli yhteensä 192 (208). Suluissa on esitetty edellisen vuoden luvut. Suomessa kokoontui yksi IEC-komitea ja seitsemän IEC-työryhmää. Eero Sorri SESKOsta toimi sihteerinä komiteassa TC 100/TA 5 ja Lauri Halme Teknillisestä korkeakoulusta puheenjohtajana SC 46A:ssa. Kuvassa herrat IEC TC100 -kokouksessa Helsingissä toukokuussa Sähköalan eurooppalainen järjestö on CENELEC, jossa Suomea edustaa kansallisena komiteana SESKO. CENELECissä on 30 varsinaista jäsenmaata ja 8 liitännäisjäsenmaata sekä 36 yhteistyöjärjestöä. CENELECin ylin päättävä elin on yleiskokous (AG), joka kokoontui kesäkuussa Thessalonikissa Kreikassa toisen kerran CENin ja CENELECin yhteiskokouksena. Tekninen valiokunta (BT) kokoontui kolme kertaa ja sen rooliin kuuluu mm. vahvistaa uudet EN-standardit. CENELECin sertifiointiasioita ohjaa CCAF-foorumi, jossa ovat edustettuina kansalliskomiteat ja sopimusryhmät. SGS Fimko Oy osallistuu pienjännitelaitteita (CCA, LOVAG), kotitalouslaitteita (Keymark), kaapeleita (HAR) ja valaisimia (ENEC) käsitteleviin sopimusryhmiin. CENELECin komiteat ja työryhmät Sähköalan eurooppalaisista standardeista 85 % perustuu kansainvälisiin IEC-standardeihin. Valtaosa teknisestä standardointityöstä tehdään siis maailmanlaajuisella tasolla. Ellei IECstandardeja vielä ole tai niihin on tehtävä Euroopassa muutoksia esimerkiksi EU-direktiivien takia, CENELEC asettaa työtä varten teknisiä komiteoita tai projektiryhmiä. Komiteoita (TC/SC) oli vuoden lopussa 73 (66), työryhmiä (WG) 220 (217) ja BT:n projektiryhmiä (BTTF, BTWG) 24 (23). Edellisen vuoden luvut on ilmoitettu suluissa. Vuonna 2006 CENELEC hyväksyi 402 uutta standardia. Voimassa olevia CENELEC-standardeja oli yhteensä 5128 kpl. Suomalaisia CENELECin puheenjohtajistossa ja sihteeristössä Lauri Halme Teknillisestä korkeakoulusta toimi puheenjohtajana komiteassa CLC TC 46X Communication cables. Arto Sirviö SESKOsta hoiti komitean CLC/TC 91 SR Electronics assembly technology raportoivan sihteeristön tehtävää. Juha Vesa toimi komitean CLC/TC 40X avustavana sihteerinä. Suomalaisia jäseniä CENELECin työryhmissä Suomalaisia jäseniä oli 58 (38) työryhmässä yhteensä 47 (48). Suluissa on esitetty edellisen vuoden luvut. Suomalaisia osallistui 82 (64) kokoukseen yhteensä 90 (77) osallistujaa. Pohjoismainen yhteistyö (NOREK) Sähköalan pohjoismaisten standardointijärjestöjen johtoryhmä NOREK (Nordiska Elektrotekniska Kommissionerna) kokoontui kolme kertaa vuonna 2006 CENELECin Technical Boardin kokousten yhteydessä Brysselissä ja Kyproksella

13 SESKOn kansalliset standardisoimiskomiteat SK 1 Terminologia SK 2 Sähkökoneet SK 3 Informaatiorakenteet, dokumentointi ja piirrossymboliikka SK 11 Suurjänniteilmajohdot SK 11X Ilmajohtotarvikkeet SK 13 Sähköenergian mittaus SK 17 Suurjännitekytkinlaitteet SK 17B Pienjännitekytkinlaitteet SK 17D Jakokeskukset SK 20 Energiakaapelit SK 22 Tehoelektroniikan järjestelmät ja laitteet SK 23 Pisto- ja rasiakytkimet SK 23A Johtotiet SK 31 Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet SK 32B Pienjännitevarokkeet SK 34 Valaisimet SK 36 Eristimet SK 44 Koneturvallisuuden sähkötekniset näkökohdat SK 46 Metallijohtimiset tiedonsiirtokaapelit SK 48 Elektroniikkaliittimet SK 56 Luotettavuustekniikka SK 61 Kotitaloussähkölaitteiden turvallisuus SK 61F Sähkötyökalut SK 61Z Sähkökiukaat ja saunatilojen asennukset SK 62 Sairaalasähkötekniikka SK 64 Rakennusten sähköasennukset SK 65 Teollisuusprosessien ohjaus SK 77 Järjestelmien sähköinen yhteensopivuus (EMC) SK 78 Jännitetyöt SK 79 Hälytysjärjestelmät SK 86 Kuituoptiikka SK 91 Elektroniikan kokoonpanotekniikka SK 93 Suunnittelun automatisointi SK 99 Suurjänniteasennukset SK 100 Yhteisantennilaitteet SK 101 Staattinen sähkö (ESD) SK 104 Ympäristöluokitus ja -testaus SK 106 Altistuminen sähkömagneettisille kentille SK 108 Tietotekniikan ja viihde-elektroniikan laitteiden turvallisuus SK 111 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ympäristönäkökohdat SK 205 Rakennusten elektroniikkajärjestelmät SK 215 Tietoliikennelaitteiden sähkötekniset näkökohdat SK CISPR Radiohäiriöt SK CEN 169 Valaistustekniikka VD-neuvottelukunta Vaatimustenmukaisuus ja direktiivit IEC:n tekniset komiteat(tc) ja alakomiteat (SC) TC 1 TC 2 TC 3 SC 3C SC 3D TC 4 TC 5 TC 7 TC 8 TC 9 TC 10 TC 11 TC 13 TC 14 TC 15 TC 16 TC 17 SC 17A SC 17B SC 17C SC 17D TC 18 SC 18A TC 20 TC 21 SC 21A TC 22 SC 22E SC 22F SC 22G SC 22H TC 23 SC 23A SC 23B SC 23C SC 23E SC 23F SC 23G SC 23H SC 23J TC 25 TC 26 Terminologia Pyörivät koneet Informaatiorakenteet, dokumentointi ja piirrossymboliikka Kuvatunnukset Komponenttikirjastojen tietuejoukot Vesiturbiinit Höyryturbiinit Paljaat alumiinijohtimet Sähköntoimituksen järjestelmävaatimukset Rautateiden sähkölaitteet ja järjestelmät Sähköteknisissä sovelluksissa käytettävät nesteet Ilmajohdot Sähköenergian mittaukseen ja kuormituksen ohjaukseen käytettävät laitteet Tehomuuntajat Eristeiden spesifikaatiot Ihmisen ja koneen välisen rajapinnan, merkinnän ja tunnistamisen perus- ja turvallisuusperiaatteet Kytkin- ja ohjauslaitteet Suurjännitekytkin- ja ohjauslaitteet Pienjännitekytkin- ja ohjauslaitteet Koteloidut suurjännitekytkin- ja ohjauslaitteet Jakokeskukset Laivojen sekä liikkuvien ja kiinteiden rannikkoalusten sähköasennukset Kaapelit ja kaapeliasennukset Energiakaapelit Akut Alkaliakut Tehoelektroniikan järjestelmät ja laitteet Vakiotehonlähteet Suurjännitetasasuuntaajat Vaihtosuuntaajat säädettävän nopeuden käyttöjärjestelmiin UPS-järjestelmät Sähköasennustarvikkeet Johtotiet Pistokytkimet ja rasiakytkimet Maailmanlaajuiset pistokytkinjärjestelmät Kotitalouteen tarkoitetut katkaisijat ja vastaavat laitteet Liitäntätarvikkeet Kojepistokytkimet Voimapistokytkimet Kojekytkimet Suureet ja yksiköt sekä niiden tunnukset Sähköhitsaus TC 27 Teollisuuden sähkökuumennusjärjestelmät TC 28 Eristyskoordinaatio TC 29 Sähköakustiikka TC 31 Räjähdysvaarallisten tilojen laitteet SC 31G Luonnostaan vaarattomat laitteet SC 31H Palavaa pölyä sisältävissä tiloissa käytettävät laitteet SC 31J Räjähdysvaarallisten tilojen luokitus ja asennusvaatimukset TC 32 Varokkeet SC 32A Suurjännitevarokkeet SC 32B Pienjännitevarokkeet SC 32C Pienoisvarokkeet TC 33 Tehokondensaattorit TC 34 Lamput ja niihin liittyvät laitteet SC 34A Lamput SC 34B Lampunkannat ja -pitimet SC 34C Lamppujen lisälaitteet SC 34D Valaisimet TC 35 Paristot TC 36 Eristimet SC 36A Läpivientieristimet SC 36B Avojohtojen eristimet SC 36C Sähköasemien eristimet TC 37 Ylijännitesuojat SC 37A Pienjännitesuojat SC 37B Ylijännitesuojien erikoiskomponentit TC 38 Mittamuuntajat TC 39 Elektroniputket TC 40 Elektroniikkalaitteiden kondensaattorit ja vastukset TC 42 Suurjännitetestaustekniikka TC 44 Koneiden turvallisuus - sähkötekniset näkökohdat TC 45 Ydintekniikan instrumentointi SC 45A Reaktorin instrumentointi ja valvonta SC 45B Säteilysuojelun instrumentointi TC 46 Kaapelit, johtimet, aaltoputket, suurtaajuusliittimet, passiiviset radiotaajuus- ja mikroaaltokomponentit ja tarvikkeet SC 46A Koaksiaalikaapelit SC 46C Johtimet ja symmetriset kaapelit SC 46F Passiiviset suurtaajuus- ja mikroaaltokomponentit TC 47 Puolijohdekojeet SC 47A Mikropiirit SC 47D Puolijohdekojeiden mekaaninen standardisointi SC 47E Diskreetit puolijohdekojeet TC 48 Elektroniikkalaitteiden sähkömekaaniset komponentit ja mekaaniset rakenteet SC 48B Liittimet SC 48D Elektroniikkalaitteiden rakenteet TC 49 Pietsosähköiset ja dielektriset kojeet taajuuden ohjaukseen TC 51 Magneettiset komponentit ja ferriittiset materiaalit TC 55 Käämilangat TC 56 Luotettavuus TC 57 Sähkövoimajärjestelmien kaukoohjaus ja siihen liittyvä viestintä TC 59 Kotitaloussähkölaitteiden suorituskyky SC 59A Astianpesukoneet SC 59C SC 59D SC 59F SC 59K SC 59L TC 61 SC 61B SC 61C SC 61D SC 61E SC 61F SC 61H SC 61J TC 62 SC 62A SC 62B SC 62C SC 62D TC 64 TC 65 SC 65A SC 65B SC 65C SC 65E TC 66 TC 68 TC 69 TC 70 TC 72 TC 73 TC 76 TC 77 SC 77A SC 77B SC 77C TC 78 TC 79 TC 80 TC 81 TC 82 TC 85 TC 86 SC 86A SC 86B SC 86C TC 87 Lämmittimet Pyykinkäsittelykoneet Lattianhoitolaitteet Uunit ja mikroaaltouunit, liedet ja vastaavat laitteet Pienet kotitalouslaitteet Kotitalous- ja vastaavaan käyttöön tarkoitettujen laitteiden turvallisuus Mikroaaltouunien turvallisuus Kotitalouden jäähdytyslaitteet Kotitalous- ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut ilmastointilaitteet Kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen sähkökäyttöisten keittiölaitteiden turvallisuus Sähkökäyttöisten käsityökalujen turvallisuus Sähkökäyttöisten maatilalaitteiden turvallisuus Sähkökäyttöiset suurpesulalaitteet Sähkökäyttöiset lääkintälaitteet Sähkökäyttöisten lääkintälaitteiden yleiset näkökohdat Diagnostiset kuvauslaitteet Suurenergiset sädehoitolaitteet ja isotooppitutkimuslaitteet Sähkölääkintälaitteet Sähköasennukset ja suojaus sähköiskulta Teollisuusprosessien mittaus ja ohjaus Järjestelmäominaisuudet Kojeet Digitaalinen viestintä Järjestelmä: tekniikka ja hallinta Mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaitteiden turvallisuus Magneettiset seokset ja teräkset Sähköajoneuvot ja -trukit Kotelointiluokat Kotitalouslaitteiden automaattiset ohjauskytkimet Oikosulkuvirrat Optisen säteilyn turvallisuus ja laserlaitteet Sähkömagneettinen yhteensopivuus Pientaajuiset ilmiöt Suurtaajuiset ilmiöt Suuritehoiset transientti-ilmiöt Jännitetyöt Hälytysjärjestelmät (levossa) Merenkulun navigointilaitteet ja -järjestelmät Ukkossuojaus Aurinkoenergiaan perustuvat sähköjärjestelmät Sähkömagneettisten suureiden mittauslaitteet Kuituoptiikka Kuidut ja kaapelit Kuituoptiikan liitäntäkojeet ja passiiviset komponentit Kuituoptiikan järjestelmäspesifikaatiot ja aktiiviset kojeet Ultraäänitekniikka TC 88 TC 89 TC 90 TC 91 TC 93 TC 94 TC 95 TC 96 TC 97 TC 99 TC 100 TC 101 TC 103 TC 104 TC 105 TC 106 TC 107 TC 108 TC 109 TC 110 TC 111 TC 112 TC 113 CISPR Tuuligeneraattorijärjestelmät Palavuustestaus Suprajohtavuus Elektroniikan kokoonpanotekniikka Suunnittelun automatisointi Kytkinreleet Suojareleet ja -laitteet Pienmuuntajat, -kuristimet ja -tehonsyöttöyksiköt sekä erikoismuuntajat ja kuristimet ja -tehonsyöttöyksiköt. Turvallisuusvaatimukset Lentokenttien valaistuksen ja valomajakoiden sähköasennukset Yli 1 kv vaihtosähköjärjestelmien ja yli 1,5 kv tasasähköjärjestelmien asennukset erityisesti turvallisuuden kannalta Ääni-, kuva- ja multimediajärjestelmät ja -laitteet Staattinen sähkö Radioliikenteen lähetyslaitteet Ympäristöluokitus ja -testaus Polttokennotekniikka Ihmisiin kohdistuvien sähkö-, magneetti- ja sähkömagneettikenttien arviointimenetelmät Ilmailuelektroniikan prosessijohtaminen Elektroniikkalaitteiden turvallisuus AV-, tieto- ja viestintätekniikan alueilla Pienjännitelaitteiden eristyskoordinaatio Litteänäyttökojeet Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ympäristönäkökohdat Eristeiden ja eristysjärjestelmien laadun määrittely Nanoteknologian standardointi sähkö- ja elektroniikkalaitteissa ja -järjestelmissä Radiohäiriöiden kansainvälinen erikoiskomitea CISPR SC A Radiohäiriöiden mittaus ja tilastolliset menetelmät CISPR SC B Teollisuuden, tieteen ja lääketieteen laitteisiin liittyvät radiohäiriöt CISPR SC D Moottoriajoneuvoihin ja polttomoottoreihin liittyvät radiohäiriöt CISPR SC F Kotitalouslaitteisiin, työkaluihin, valaisimiin ja vastaaviin laitteisiin liittyvät radiohäiriöt CISPR SC H Raja-arvot radioliikenteen suojaamiseksi CISPR SC I Tietotekniikka- ja multimedialaitteiden sekä vastaanottimien sähkömagneettinen yhteensopivuus CISPR SC S Johtokomitea JTC 1 ISO/IEC:n yhteinen tietotekniikan tekninen komitea 22 23

14 CENELECin tekniset komiteat (TC) ja alakomiteat (SC) Suomalaiset jäsenet kansainvälisissä työryhmissä TC 2 Pyörivät koneet TC 8X Sähköntoimituksen järjestelmävaatimukset TC 9X Rautateiden sähkö- ja elektroniikkalaitteet SC 9XA Viestintä-, merkinanto- ja tietojenkäsittelyjärjestelmät SC 9XB Kulkuneuvojen sähkömekaaniset laitteet SC 9XC Kulkuneuvojen ja niiden apulaitteiden sähkönsyöttö- ja maadoitusjärjestelmät (kiinteät asennukset) TC 11 Ilmajohdot yli 1 kv vaihtojännitteellä (1,5 kv tasajännitteellä) TC 13 Sähköenergian mittaukseen ja kuormituksen ohjaukseen käytettävät laitteet TC 14 Tehomuuntajat TC 17AC Suurjännitekytkin- ja ohjauslaitteet TC 17B Pienjännitekytkin- ja ohjauslaitteet mukaan lukien mittastandardit TC 17D Jakokeskukset (levossa) TC 20 Energiakaapelit TC 21X Akut TC 22X Tehoelektroniikka TC 23B Pistokytkimet ja rasiakytkimet TC 23E Kotitalouteen tarkoitetut katkaisijat ja vastaavat laitteet TC 26A Kaarihitsauslaitteet TC 26B Vastushitsaus TC 31 Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet. Yleiset vaatimukset SC 31-1 Asennusvaatimukset (levossa) SC 31-2 Räjähdyspaineen kestävät rakenteet d (levossa) SC 31-3 Luonnostaan vaarattomat laitteet i (levossa) SC 31-4 Varmennetut rakenteet e (levossa) SC 31-5 Laiterakenteet n (levossa) SC 31-7 Paineistus ja muut tekniikat SC 31-8 Sähköstaattiset maalaus- ja pinnoituslaitteet SC 31-9 Teollisuuden ja kaupan räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävät, palavien kaasujen ilmaisemiseen ja mittaamiseen tarkoitetut sähkölaitteet TC 34Z Valaisimet ja niihin liittyvät laitteet TC 37A Pienjännitesuojat TC 38X Mittamuuntajat TC 40XA Kondensaattorit TC 40XB Vastukset TC 44X Koneiden turvallisuus. Sähkötekniset näkökohdat TC 46X Viestintäkaapelit SC 46XA Koaksiaalikaapelit SC 46XC Monijohtimiset, monipariset datansiirtokaapelit TC 55 Käämilangat TC 59X Kotitaloussähkölaitteita koskeva kuluttajainformaatio TC 61 Kotitalous- ja vastaavaan käyttöön tarkoitettujen laitteiden turvallisuus TC 61F Sähkökäyttöisten kädessä pidettävien ja siirrettävien työkalujen turvallisuus TC 62 Sähkökäyttöiset lääkintälaitteet TC 64 Rakennusten sähköasennukset ja suojaus sähköiskulta SC 64A Rakennusten sähköasennukset. Suojaus sähköiskulta SC 64B Rakennusten sähköasennukset. Suojaus lämpövaikutuksilta TC 65CX Kenttäväylä TC 72 Kotitalouslaitteiden automaattiset ohjauskytkimet TC 76 Optinen säteilyturvallisuus ja laserlaitteet TC 78 Jännitetyövälineet ja -työkalut TC 79 Hälytysjärjestelmät TC 81X Ukkossuojaus TC 82 Aurinkoenergiaan perustuvat sähköjärjestelmät TC 86A Optiset kuidut ja kaapelit TC 86BXA Optiset liittimet TC 88 Tuuligeneraattorijärjestelmät TC 97 Lentoasemien valaistuksen ja valomajakoiden sähköasennukset TC 99X Sähköasennukset yli 1 kv vaihtojännitteellä (1,5 kv tasajännitteellä) TC 106X Sähkömagneettisten kenttien vaikutus ihmisiin TC 107X Ilmailuelektroniikan prosessijohtaminen TC 108 Elektroniikkalaitteiden turvallisuus AV-, tieto- ja viestintätekniikan alueilla TC 111X Ympäristöasiat TC 204 Sähköstaattisten maalaus- ja viimeistelylaitteiden turvallisuus TC 205 Kotien ja rakennusten elektroniikkajärjestelmät (HBES) SC 205A Jakeluverkkojen TC 206 TC 209 TC 210 TC 213 TC 215 TC 216 TC 218 Voimassaolevat IEC- ja CENELEC-standardit Voimassaolevat IEC- ja CENELEC-standardit viestintäjärjestelmät Viihde-elektroniikan ja tietotekniikan kuluttajalaitteet ja -järjestelmät Televisio- ja äänisignaalien sekä vuorovaikutteisten palvelujen kaapelijakeluverkot Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Johtotiet Telelaitteiden sähkötekniset näkökohdat Kaasunilmaisimet Sähköurakoitsijoiden pätevyys CEN/CENELEC TC 1 Vaatimustenmukaisuuden arviointielinten kriteerit CEN/CENELEC JTC 2 Energiatekniikka Seuraavassa luettelossa on esitetty ne kansainväliset (IEC, ISO) ja eurooppalaiset (CENELEC, CEN) työryhmät, joissa on suomalaisia jäseniä. WG = Working Group, MT = Maintenance Team, PT = Project Team, VT = Validation Team. IEC Kari Ahlskog, Nokia Oyj SC 77B/MT 12 Transient phenomena immunity tests Jarmo Alanen, VTT Tuotteet ja tuotanto SC 65A/MT /2 TG 1 Digital communication systems with reference to IEC Jouko Ala-Tuori, Unigraf Oy TC 80/WG 11 Shipborne voyage data recorder Jukka Alve, Nokia Oyj TC 100/TA 1/PT Mobile and portable IPDC service access Tapio Annala, ABB Oy TC 31/WG 27 Electric Machines (motors and generators) Martti Annanmäki, Säteilyturvakeskus STUK SC 45B/WG 10 Radon and radon daughter measuring instruments Petteri Antikainen, VTT Prosessit TC 88/MT 12 Wind turbine power performance testing Erkki Antila, ABB Oy TC 57/WG 3 Telecontrol protocols TC 57/WG 10 Power system IED communication and associated data models TC 57/WG 14 System interfaces for distribution management (SIDM) TC 57/WG 15 Data and communication security TC 57/WG 19 Interoperability within TC 57 in the long term Johan Bergquist, Nokia Japan TC 110/WG 2 Liquid crystal and solid state display devices TC 110/WG 5 Organic light emitting diode displays (OLED) Michael Björkman, Vacon Oyj SC 77A/WG 1 Harmonics and other lowfrequency disturbances Ville Fröberg, ABB Oy SC 22G/WG11 IEC : Adjustable speed electrical power drive systems. Part 8: Specification of voltage on the power interface Bror-Eric Granfelt, GE Healthcare Finland Oy SC 62A/WG 22 Programmable electrical medical systems Rauno Haime, GE Healthcare Finland Oy SC 3D/VT Validation Team for the maintenance of IEC Component Data Dictionary Matti Hakala, GE Healthcare Finland Oy SC 62A/JWG 1 Application of risk management to medical devices SC 62A/JWG 2 Joint working group on alarms SC 62A/JWG 4 Medical devices. General requirements for safety and essential performance. Usability SC 62A/WG 15 Risk management SC 62D/MT 15 Requirements for anaesthetic workstations SC 62D/MT 29 Requirements for lung ventilators SC 62D/JWG 2 Anaesthesia Workstations SC 62D/JWG 5 Pulse Oximeters SC 62D/JWG 6 Respiratory Gas Monitors Sami Hakulinen, Metso Automation Oy SC 65B/WG 6 Methods of testing and evaluation of performance of system elements Lauri Halme, Teknillinen korkeakoulu TC 46/WG 5 Screening effectiveness. TC 46/WG 9 Metallic Cable Assemblies for ICT SC 46A/WG 3 Coaxial communication cables SC 46C/WG 7 Premises cables for digital communications TC 100/AGM Advisory Group on Management ISO/IEC JTC 1/SC 25/WG 3 Customer premise cabling ACEC Advisory committee on electromagnetic compatibility Kari Hartikainen, Metso Endress+Hauser Technology, Metso Automation Technology and Business Development SC 65C/WG14 Field Device Tool Interface Specification Harri Heimbürger, Säteilyturvakeskus STUK SC 45A/WG 3 Application of digital processors to safety in nuclear power plant SC 45A/WG 8 Control rooms Markku Helminen, VTT Tuotteet ja tuotanto SC 62D/MT 25 Hospital beds SC 62D/JWG 4 Medical beds Sinikka Hieta-Wilkman, SESKO TC 1/MT IEV-CC IEV Coordinating Committee Maila Hietanen, Työterveyslaitos TC 76/WG 1 Optical radiation safety TC 76/WG 3 Laser radiation measurement TC 76/WG 7 High power lasers TC 76/WG 9 Non coherent sources Ilkka Hiltunen, Nokian Capacitors Oy TC 33/WH 9 Low voltage shunt capacitors Olavi Hirsimäki, Enermet Oy TC 13/WG 11 Electricity metering equipment TC 13/WG 13 Dependability of electricity metering equipment TC 13/PT Electricity metering equipment (AC). Particular requirements. Part 24: Static meters for reactive energy (classes 0,5 and 1) Ari Honkala, Nokia Oyj SC 77B/WG 10 Immunity to radiated electromagnetic fields and to conducted disturbances induced by these fields SC 77B/WG 11 Immunity to conducted disturbances (except conducted disturbances induced by radiated fields) CISPR/A/WG 1 EMC instrumentation specifications CISPR/A/WG 2 EMC measurement techniques, statistical methods and uncertainty limits CISPR/H/WG 2 A rationale for the setting of emission limits CISPR/I/WG 2 Methods of measurement and limits for radiation and immunity of multimedia equipment CISPR/I/WG 3 Methods of measurements and limits for radiation and immunity of Information Technology Equipment (Maintenance of CISPR 22 and 24) Carlos del Corral, Ensto Sekko Oy Tapio Haring, ABB Oy TC20/WG16 High voltage cables (1kV TC 2/MT 9 Rotating electrical machines. and above), their accessories and cable Part 25: Guide for the design and 4553 systems performance of cage induction motors 4400 specifically designed for convertor supply 4377 Yrjö Enqvist, Nokian Capacitors Oy TC 2/WG 12 Revision of IEC TC 33/MT 19 Maintenance of IEC TC 2/WG 28 Specific test methods for power frequency and converter Jarkko Epäilys, Nokia TP Product Technologies supplied polyphase asynchronous rotating 4000 TC 111/WG1 Material declaration for machinery and looses and efficiency determination of rotating machinery from tests electrical and electronic equipment TC 31/WG 27 Electric Machines (motors and generators) 24 IEC CENELEC 25

15 CISPR/I/WG 4 Methods of measurement and limits for immunity of multimedia equipment Jyrki Honkanen, ABB Oy Drives TC 44/MT Safety of machinery. Electrical equipment of machines. Part 1: General requirements Pertti Hujala, Oy Lauttasaaren Piirilevytekniikka Ab TC 91/WG 4 Printed boards and materials Ari Hulkkonen, SGS Fimko Oy SC 23A/WG 15 Powertrack systems Holger Hussmann, Nokia Corporation Business unit: SIR Standardization & Industry Relations TC 100/PT62481 Jari Hällström, Teknillinen korkeakoulu TC 42/MT 4 IEC , High voltage test techniques. Part 1: General definitions and test requirements TC 42/MT 7 IEC , Instruments and software used for measurements in high-voltage tests. Part 2: Requirements for software TC 42/MT 03 IEC , High voltage test techniques. Part 2: Measuring systems TC 42/WG 12 IEC 62475, High current test techniques: Definitions and requirements for high current measurements Pekka Hämäläinen, Tekla Oyj TC 57/WG 14 System interfaces for distribution management (SIDM Hubertus Härke, ABB Oy TC 31/WG 27 Electric Machines (motors and generators) TC 31/MT Maintenance of IEC Marika Immonen, Aspocomp Oy TC86/JWG9 Optical functionality for electronic assemblies Osku Ilvonen, GE Healthcare Finland Oy SC 62A/WG 16 Electrical hazards Pekka Inkinen, Katko Oy Konerauta SC 17B/MT 12 Maintenance of IEC Jouko Jaakkola, ABB Oy SC 17B/WG 3 Control switches Markku Juntunen, VTT Tuotteet ja tuotanto TC 104/WG 15 Dynamic field data including validation Markku Jämsä, Aspocomp Oy TC 91/WG 3 Measuring and test methods for electronics assemblies Jouko Järvi, Automation Partners Oy SC 65A/MT /2 Maintenance of IEC , -2, -4 5, -6 and -7 SC 65A/MT Functional safety. Safety instrumented systems for the process industry SC 65A/WG 14 Functional Safety Quide: IEC Ilkka Karjalainen, ABB Oy TC 31/MT TC31/MT Jukka Kaukonen, ABB Oy TC 2/MT 9 Rotating electrical machines. Part 25: Guide for the design and performance of cage induction motors specifically designed for convertor supply Juha Kekki, Moventas Oy TC 88/JWG1 Wind turbine gearboxes Jafar Keshvari, Nokia Oyj TC 106/PT Human Exposure to Radio Frequency Fields from Handheld and Body-Mounted Wireless Communication Devices. Human models, Instrumentation, and Procedures TC 106/WG 5 Generic standards: general application and common practices Jari Kettunen, VTT Technical Research Centre of Finland TC 31/WG27 Electric Machines (motors and generators) Matti Kettunen, Muuntosähkö Oy Trafox TC 96/MT 1 MT1 Maintenance of all publications under the responsibility of TC 96. Revision of IEC to be introduced in the IEC Series /WG 1 Development of new parts 2 of IEC Jyrki Keurulainen, EKE-Elektroniikka Oy TC 9/WG43 Railway applications. Train communication network (TCN) TC 9/WGMMAHG Multimedia ad hoc group Jari Kirmanen, Metso Automation Oy SC 65B/WG 9 Final control elements Timo Klemola, PaloDEx Group Oy SC 62B/MT 39 Dental Imaging Equipment Jari Koistinen, REKA Kaapeli Oy TC20/WG18 Burning characteristics of electric cables Sanna Koivu, SESKO TC 1/MT IEV-CC IEV Coordinating Committee Markku Koistinen, CADI Oy TC 3/VT Validation team for IEC Graphical symbols for diagrams Kaisa-Reeta Koskinen, Nokia technology Platforms TC 111/WG 1 Material declaration for electrical and electronic equipment TC 111/WG 2 Environmental conscious design for electrical and electronic products and systems TC 111/WG 3 Procedures for the determination of levels of regulated substances in electrotechnical products TC 111/PT 3 HWG 3: Sample disjointment Jari Kotiniitty, Nokian Capacitors Oy TC 33/JWG17A (TC 33/SC 17A). Grading capacitors Raimo Kovalainen, SGS Fimko Oy TC 108/MT 1 Maintenance of IEC and IEC Kaarle Kylmälä, VTT Tuotteet ja tuotanto, Terveydenhuollon tuotetekniikka SC 62A/JWG 1 Application of risk management to medical devices SC 62A/WG 11 Medical electrical systems SC 62A/WG 14 Testing to General Safety Standard SC 62A/WG 15 Risk management SC 62A/WG 16 Electrical hazards Kimmo Kärkkäinen, Nokia Oyj TC 106/PT Human Exposure to Radio Frequency Fields from Handheld and Body-Mounted Wireless Communication Devices. Human models, Instrumentation, and Procedures Mika J. Kärnä, ABB Oy SC 22G/WG 10 Profile for information exchange of PDS Jens Köchel, SGS Fimko Oy TC 108/WG HBSDT Hazard based standard development team for IEC TC 108/MT 2 Maintenance of IEC , IEC , IEC TR and IEC and TS Anssi Laakkonen, EKE-Elektroniikka Oy TC 9/WG 43 Railway applications. Train communication network (TCN) TC 9/WGMMAHG Multimedia ad hoc group Matti Lahtinen, Fingrid Oyj TC 14/MT 1 Revision of IEC 60354: Loading guide for oil-immersed power transformers Matti Laitinen, ABB Oy SC 22G/MT 11 Revision of IEC : Adjustable speed electrical power drive systems. Part 5-1: Safety requirements. Electrical thermal and energy Tanja Laitinen, Elcoteq SE TC 91/WG 12 Design of printed boards and board assemblies Seppo Lavonen, VTT Tuotteet ja tuotanto, Terveydenhuollon tuotetekniikka SC 62A/JWG 2 Joint working group on alarms SC 62A/WG 18 Overheating, fire protection and additional hazards SC 62D/MT 15 Requirements for anaesthetic workstations (Co-operation with ISO/TC 121/SC 1) SC 62D/MT 22 Electromedical diagnostic and patient monitoring equipment SC 62D/JWG 7 Non-Invasive Blood Pressure Monitoring Equipment Timo Lehtonen, GE Healthcare Finland Oy SC 62A/WG 20 Environmental protection Antti Leino, Moventas Oy TC 88/JWG1 Wind turbine gearboxes Hannu Lindfors, KCI Konecranes Plc TC 44/MT Requirements for hoisting machines Max Lindfors, Nokia Oyj TC 110/WG 2 Liquid crystal and solid state display devices Erkki Lindroos, Finlux Oy CISPR/I/WG 2 Methods of measurement and limits for radiation and immunity of multimedia equipment CISPR/I/WG 4 Methods of measurement and limits for immunity of multimedia equipment Pekka Louko, Ramse Consulting Oy TC 56/WG 2 Dependability techniques TC 56/WG 3 Dependability management TC 56/PT2.2 Future IEC Reliability stress screening of repairable single items TC 56/AWGST Strategic Advisory Group Sinikka Lyyra, Elcoteq SE TC 91/WG 4 Printed boards and materials TC 91/WG 12 Design of printed boards and board assemblies Fredrik Malm, Lexel Electric Oy SC 23B/MT 12 Maintenance of IEC SC 23C/MT 1 Maintenance of IEC Timo Malm, VTT Tuotteet ja tuotanto TC 44/MT Safety of machinery. electro-sensitive protective equipment. Part 3: Particular requirements for Active Opto-electronic Protective Devices responsive to Diffuse Reflection (AOPDDR) Ilkka Malmi, Elektroskandia Oy ISO/IEC JTC 1/SC 25 PT IPC Industrial premises cabling Kim Malmberg, Netcontrol Oy TC 57/WG 19 Interoperability within TC 57 in the long term Pekka Marttila, Draka Finland Oy SC 86A/WG 1 Fibres and associated measuring methods Reijo Mattinen, Turvatekniikan keskus TC 23/WG 7 Insulation coordination for electrical accessories in the scope of TC 23 TC 61/MT 4 Temperature limits for insulation and resistance to heat and fire Juhani Meronen, Viestintävirasto CISPR/H/WG 2 A rationale for the setting of emission limits CISPR/I/WG 2 Methods of measurement and limits for radiation and immunity of multimedia equipment CISPR/I/WG 3 Methods of measurements and limits for radiation and immunity of Information Technology Equipment (Maintenance of CISPR 22 and 24) Mika Mutru, REKA Kaapeli Oy TC 20/WG 16 High voltage cables (1kV and above), their accessories and cable systems Karin Mårtenson, GE Healthcare Finland Oy SC 62D/MT 26 Electromyographs and evoked response equipment SC 62D/JWG 7 Non-Invasive Blood Pressure Monitoring Equipment SC 62D/MT 22 Electromedical diagnostic and patient monitoring equipment Pentti Mähönen, ABB Oy TC 38/WGAHG 38 Ferroresonance in substations TC 38/MT 30 Maintenance Team for IEC , Ed. 1, , Ed. 1 and , Ed. 2 Helena Mäkinen, Työterveyslaitos TC 78/PT /-1-2 IEC : Part 2: Flame resistant materials for protective clothing and : Thermal hazards of an electric arc. Part 1: Test methods. Method 2: Constrained and directed arc (box test) Eero Männikkö, Innotherm Oy TC 31/MT 18 Maintenance for IEC and IEC Olavi Nevalainen, VTT Tuotteet ja tuotanto TC 104/MT 17 Dynamic Conditions and tests Jouko Niiranen, ABB Oy SC 77A/WG 1 Harmonics and other low-frequency disturbances TC 88/MT 21 Measurement and assessment of power quality characteristics of grid connected wind turbines Hasse Nordman, ABB Oy TC 14/MT 1 Revision of IEC 60354: Loading guide for oil-immersed power transformers TC 14/MT 4 Design and application of liquid-immersed power transformers using high-temperature insulation materials Markku Norhio, Helvar Oy Ab SC 34D/WG1 LUMEX SC 34C/MTCOMEX COMEX Tapani Nurmi, SESKO TC 64/MT 2 Current carrying capacity of conductors and related overcurrent protection. TC 64/MT 3 External influences TC 3/PT 35 Marking of conductors and cables Janne Nyman, Nemko Oy CISPR/A/WG 1 EMC instrumentation specifications CISPR/A/WG 2 EMC measurement techniques and techniques for developing limits CISPR/H/WG 1 A survey of EMC product standards on emission Hans Oravala, Nokian Capacitors Oy TC 33/MT21 Maintenance of IEC and -2 and and -2 Jorma Pahkala, Inspecta Oy TC 44/MT Safety of machinery. Electrical equipment of machines. Part 1: General requirements. TC 44/MT Requirements for hoisting machines Helge Palmén, VTT Tuotteet ja tuotanto SC 45A/WG 10 Upgrading and modernization of I&C systems in NPP Tommi Pantti, ABB Oy Motors TC 2/WG 31 Rotating electrical machines. Part 30: Efficiency classes of single-speed three-phase cage induction motors John I.H. Patterson, Oxford Instruments TC 111/PT3 HWG 3: Sample disjointment TC 111/WG3 Test methods of hazardous substances Hannu Peiponen, Furuno Finland Oy TC 80/WG 7A Electronic Chart Systems TC 80/WG 13 Displays for the presentation of navigation related information Jari Pekola ABB Oy Machines TC 31/WG27 Electric Machines (motors and generators) Esa Peltola, VTT Prosessit TC 88/JWG1 Wind turbine gearboxes TC 88/MT 1 Design requirements for wind turbines Timo Peltonen, SGS Fimko Oy TC 20/WG 17 Low-voltage cables Terttu Peltoniemi, Nokia Oyj TC101/PT Electrostatics. Part 5-3: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena. Test methods for packaging intended for electrostatic discharge sensitive devices TC 101/WG 5 Protection of electronic devices against static electricity Lauri Puranen, Säteilyturvakeskus STUK TC 106/WG 3 Measurement and Assessment of Human Exposure to High Frequency (100 khz to 300 GHz) Electromagnetic Fields Seppo Pyyskänen, Duocon Oy SC 65E/WG3 Commissioning Erkki Rajala, ABB Oy SC 17B/MT 12 Maintenance of IEC SC 17B/MT 15 Maintenance of IEC SC 32B/MT 8 Maintenance of standards dealing with fuses for general applications SC 32B/MT 9 Maintenance of standards dealing with fuses for semiconductor protection Timo Rantanen, Teleste Oyj TC 100/TA 5/MT Cable networks for television signals, sound signals and interactive services. Part 6: Optical equipment TC100/PT Cable networks for television signals, sound signals and interactive services. Part 13: Optical transmission systems Yrjö Rantanen, VTT Prosessit TC 78/WG 14 Diagnostic equipment TC 78/PT Live working. Voltage detectors. Part 3: Two-pole low-voltage type TC 78/PT Live working. Voltage detectors. Part 1: Capacitive type to be used for voltages exceeding 1 kv a.c

16 Tapio Rauhala, ABB Oy TC 31/WG 27 Electric Machines (motors and generators) TC 31/MT /13 Maintenance of IEC , -13, -16 Jussi Rautee, ABB Oy TC 31/WG27 Electric Machines (motors and generators) TC 31/MT Maintenance of IEC Toivo Riikola, Mekajohtotiet Oy SC 23A/PT Cable cleats Pekka J. Riisiö, Finnmast Oy TC 11/MT 1 Maintenance of TC 11 documents Juha Ristilä, Solvere Oy TC 108/MT2 Maintenance of IEC , IEC , IEC TR and IEC and TS TC 108/MT1 Maintenance of IEC and IEC TC 108/WGHBSDT Hazard based standard development tean for IEC TC 100MT Revision of IEC 60728: Cables distribution systems for television and sound signals. Part 11: Safety TC 100/MT Active coaxial wideband distribution equipment TC 100/MT System performance of return path Päivi Roiha, GE Healthcare Finland Oy SC 62A/JWG 4 Medical devices. General requirements for safety and essential performance. Usability SC 62A/WG 5 Ergonomics and graphical symbols Janne Roivainen, ABB Oy TC 2/MT 2 Noise emission TC 2/MT 7 Vibration Veikko Rouhiainen, VTT Prosessit TC 56/WG 3 Dependability management ja TC 56/PT 3.16 IEC : Dependability management. Part 3-9: Application guide. Risk analysis of technological systems Jorma Rutanen, Thermo Electron Oy TC 66/WG 1 General requirements TC 89/WG CA Chairman s Advisory Group Arja Rytkönen, Työtehoseura TC 59/WG 11 Usability and accessibility of household electrical appliances Kimmo Saarinen, Evox Rifa Group Oyj TC 40/MT Fixed capacitors for use in electronic equipment. Part 2: Sectional specification: Fixed metallized polyethylene-terephthalate film dielectric d.c. capacitors TC 40/MT TC 40/MT Fixed capacitors for use in electronic equipment. Part 6: Sectional specifications; Fixed metallized polycarbonate film dielectric d.c. capacitors. Assessment level E, Ed, 2.0 TC 40/MT Fixed capacitors for use in electronic equipment. Part 13: Sectional specification. Fixed polypropylene film dielectric metal foil d.c. capacitors, Ed. 3.0 TC 40/MT Fixed capacitors for use in electronic equipment. Part 13: Blank detail specification: Fixed polypropylene film dielectric metal foil d.c. capacitors. Assessment level E, Ed. 2.0 TC 40/MT Fixed capacitors for use in electronic equipment. Part 16: Sectional specification: Fixed metallized polypropylene film dielectric d.c. capacitors TC 40/MT Fixed capacitors for use in electronic equipment. Part 16-1: Blank detail specification: Fixed metallized polypropylene film dielectric d.c. capacitors. Assessment level E and EZ TC 40/MT Fixed capacitors for use in electronic equipment. Part 17: Sectional specification: Fixed metallized polypropylene film dielectric a.c. and pulse capacitors TC 40/MT Fixed capacitors for use in electronic equipment. Part 17-1: Blank detail specification: Fixed metallized polypropylene film dielectric a.c. and pulse capacitors. Assessment level E and EZ TC 40/MT Fixed capacitors for use in electronic equipment. Part 23: Sectional specification: Fixed metallized polyethylene naphthalate film dielectric chip d.c. capacitors TC 40/PT Fixed capacitors for use in electronic equipment. Part 24: Sectional specification: Surface mount fixed tantalum electrolytic capacitors with conductive polymer solid electrolyte TC 40/PT Fixed capacitors for use in electronic equipment. Part 24: Sectional specification: Surface mount fixed tantalum electrolytic capacitors with conductive polymer solid electrolyte TC 40/PT Fixed capacitors for use in electronic equipment. Part 25: Sectional specification: Surface mount fixed aluminium electrolytic capacitors with conductive polymer solid electrolyte TC 40/PT Fixed capacitors for use in electronic equipment. Part ZZ-1: Blank detail specification: Surface mount fixed aluminium electrolytic capacitors with conductive polymer solid electrolyte. Assessment level EZ TC 40/PT V IEC : Packaging of components for automatic handling Type V: Packaging of surface mount components on continuous press carrier tapes TC 40/WG 39 Quality assessment procedures TC 91/WG 1 Requirements for surface mounting devices TC 91/WG 3 Measuring and test methods for electronics assemblies TC 91/JWG 5: (TC 52/TC 91/TC 93) - Terms and definitions TC 91/PT Bar code label marking for packaging of electronic components Lassi Saarinen, Kemppi Oy TC 26/WG 1 Arc welding equipment TC 26/WG 5 EMC (Electromagnetic compatibility) Janne Sarsama, VTT Tuotteet ja tuotanto TC 56/WG 2 Dependability techniques Hannu Seitsonen, Lääkelaitos SC62A/JWG6 Joint Working Group with ISO/TC 121/SC 3 on Medical electrical equipment and systems for use in home care applications Asko Senttula, Enermet Oy TC 13/WG 14 Data exchange for meter reading, tariff and load control Matti Seppälä, Fortum Service Oy TC 3/MT 17 Designation of signals and connections Tapio Siirilä, Uudenmaan työsuojelupiiri TC 44/MT Application of presence sensing protective equipment to machinery Petri Sipilä, Säteilyturvakeskus STUK SC 62C/WG 1 Beam teletherapy and particle accelerators Ari Sirén, Nokia Oyj TC100/PT Colour Management in Multimedia Systems Arto Sirviö, SESKO TC 3/PT30 Graphical symbols for alarm and signalling systems TC 3/PT 32 Elaboration of the application notes in IEC DB SC 3C/PT 34 Graphical symbol for do not immerse in any liquid SC 3C/PT37 Graphical symbols for use on telephone and telecommunication equipment SC 3D/VT Validation Team for the maintenance of IEC Component Data Dictionary TC 3/PT 38 Rules for the construction of graphical symbols for diagrams TC 3/VT Validation team for IEC Graphical symbols for diagrams SC 3C/VT Validation Team for the maintenance of IEC Graphical symbols for use on equipment Juha Sohlberg, ABB Oy TC 31/WG 27 Electric Machines (motors and generators) SC 31J/MT Maintenance of IEC SC 31J/MT Maintenance of IEC SC 31J/MT Maintenance of IEC Eero Sorri, SESKO TC 100/TAR 5 Cable networks for television signals, sound signals and interactive services TC 100/MT Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 2: Electromagnetic compatibility of equipment Janne Starck, ABB Oy TC 57/WG 10 Power system IED communication and associated data models Pekka Strömmer, Planmed Oy SC 62B/MT 31 Mammographic X-ray equipment Risto Sulonen, VTT Asiantuntijapalvelut TC 31/MT Maintenance of IEC TC 31/WGAHG-2 Electrostatics TC 31/WG22 Responsible for MT , maintenance of IEV and other specific tasks assigned by TC 31 TC 31/SC31J/MT Maintenance of IEC Matti Sundquist, Uudenmaan työsuojelupiiri TC 44/WG 7 Safe control systems for machinery Dejan Susa, Teknillinen korkeakoulu TC 14/MT 1 Revision of IEC 60354: Loading guide for oil-immersed power transformers TC 14/MT 4 Design and application of liquid-immersed power transformers using high-temperature insulation materials Torbjörn Tallbacka, Eaton Power Quality Oy SC 22H/WG 2 Static Transfer System Equipment Pekka Talmola, Nokia Ventures Organization TC 100/TA5/PT Paavo Tammi, Teknillinen korkeakoulu TC 56/WG 1 Dependability terminology Juha Tanskanen, Photonium Oy SC 86A/WG 1 Fibres and associated measuring methods SC 86A/WG 3 Cables SC 86A/PT Blown Fibres and Cables Mika Tausa, ABB Oy TC 57/WG 10 Power system IED communication and associated data models Matti Terho, Prysmian Cables and Systems Oy TC 20/WG 18 Burning characteristics of electric cables Esa Tiainen, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry TC 64/MT 9 Disconnecting times and related matters Heli Tolvanen-Laakso, GE Healthcare Finland Oy SC 62A/JWG 5 Physiologic Closed-Loop Controllers Martti Torikka, Prysmian Cables and Systems Oy TC 20/WG 16 High voltage cables (1kV and above), their accessories and cable systems Matti Uusikartano, Aspocomp Oyj TC 91/WG 12 Design of printed boards and board assemblies Janne Vehanen, Prysmian Cables and Systems Oy TC 20/WG 19 Current rating and shortcircuit limits of cables Juha Vesa, SESKO TC 23/WG 6 Installation couplers intended for permanent connection SC 23B/MT5 Development and Maitenance of IEC , , , once published SC 23B/MT4 Maintenance of IEC , , , , , , SC 23B/MT 12 Maintenance of IEC Esa Virtanen, ABB Oy TC 14/WG 28 Transformers with internal protection TC 14/WG31 Transformers for wind turbines applications Jarmo Virtanen, Ensto Busch-Jaeger Oy TC 23/WG 6 Installation couplers intended for permanent connection Reijo Visuri, Säteilyturvakeskus STUK TC 61/MT 16 Ultra violet radiation Heikki Voima, ÅF-CTS Oy TC 3/MT 18 Maintenance of the IEC series and of IEC Vesa Vuorinen, Teknillinen korkeakoulu TC 91/WG 3 Measuring and test methods for electronics assemblies Matti Vuotila, Rados Technology Oy SC 45B/WG14 Monitoring of external radiation: Passive integrating dosimetry systems using electronic devices for the determination of dose Kyösti Väkeväinen, Nokia Mobile Phones TC 104/WG 14 Climatic field data including validation Bo Wikström, Nokian Capacitors Oy TC 33/WG 13 Series capacitor banks and protective equipment TC 33/JWG22F JWG (TC 33 - SC 22F): Thyristor controlled series capacitors Marko Wirtanen, Draka Finland Oy TC 46/WG 6 Passive Intermodulation Measurement (PIM) SC 46A/WG 3 Coaxial communication cables SC 46C/WG 7 Premises cables for digital communications Bob Wopperer, Oxford Instruments Analytical Oy TC 111/WG 3 Procedures for the determination of levels of regulated substances in electrotechnical products Jari Yli-Juuti, ABB Oy SC 22G/WG 6 Adjustable speed electric drive systems, safety aspects SC 22G/MT 7 Revision of IEC : Adjustable speed electrical power drive systems. Part 3: EMC product standard including specific test methods TC 77/MT 15 Maintenance on TS IEC , EMC and Functional Safety CENELEC Tommi Alanko, Työterveyslaitos TC 106X/WG 9 Inductive and dielectric heaters Kauko Alkila, Ensto Sekko Oy TC 20/WG 11 Harmonisation of joints, accessories and terminations of electric cables Tuomas Antikainen, Ensto Sekko Oy TC 20/WG 11 Harmonisation of joints, accessories and terminations of electric cables TC 20/TF COHL Covered overhead lines Ilkka Forsback, Alarm System Finland Oy TC 79/WG 3 Control and indicating equipment, power supply for intruder alarm systems Lauri Halme, Teknillinen korkeakoulu TC 209/WG 1 Safety requirements Maila Hietanen, Työterveyslaitos TC 106X/WG 1 Mobile phones and base stations TC 106X/WG 2 Anti-theft devices TC 106X/WG 4 Generic standards Olavi Hirsimäki, Enermet Oy TC 13/WG 1 Electricity meters of class A, B and C Pekka Holopainen, Securitas Alert Services Oy TC 79/WG 14 Monitoring and alarm receiving centre requirements Kenneth Hänninen, Energiateollisuus ry TC 8X/WG 1 Physical Characteristics of electrical energy Sampo Jokinen, Estera Oy TC 79/WG 5 Alarm & monitoring systems; transmission equipment TC 79/WG 12 Alarm & monitoring systems; transmission network Seppo Junnonaho, Oy Esmi Ab TC 79/WG 3 Control and indicating equipment, power supply for intruder alarm systems Esa Junttari, Efore Oyj BTTF WEEE Jafar Keshvari, Nokia Oyj TC 106X/WG 4 Generic standards Jari Kettunen, VTT Elektroniikan tuotetekniikka TC 31/WG 09 Integrity of safety devices for ignition prevention. Functional safety Erkki Kiviniemi, Allaway Oy TC 59X/WG 6 Vacuum cleaner Risto Kivisaari, Prysmian Cables and Systems Oy TC 20/WG 9/TF MV distribution cables TF Long duration tests Jari Koistinen, REKA Kaapeli Oy TC 20/WG 10 Fire performance for cables 28 29

17 Anne Korhonen, Työtehoseura TC 59X/WG 5 Induction cooking Otso Kuusisto, Otso Kuusisto Consulting TC 11/WG 7 Electrical aspects Kimmo Kärkkäinen, Nokia Oyj TC 106X/WG 4 Generic standards Veijo Lappalainen, VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka TC 205/WG 16 ICTSB Ilkka Malmi, Elektroskandia Oy TC 215/WG 1/PT 1 Industrial Premises Reijo Mattinen, Turvatekniikan keskus BTTF Surface temperatures BTWG Cross-referencing EN clauses/esr of directives Juha Merikallio, Teleste Oyj TC 79/WG 7 CCTV surveillance systems for security applications Juhani Meronen, Viestintävirasto TC 210/WG 8 EMC standards for aftermarket electronic equipment in vehicles Mika Mutru, REKA Kaapeli Oy TC 20/WG 9 Cables for use by electricity supply companies TC 20/WG 9/TF Handeability Kari Mäki, Teleste Oyj TC 209/WG 3 Equipment for coaxial distribution systems TC 209/WG 6 System performance of return path Hannu Mäkinen, Prysmian Cables & Systems Oy TC 20/TF COHL Covered overhead lines Mikael Nordman, Ensto Sekko Oy TC 20/TF COHL Covered overhead lines Jouko Pakanen, Teknillinen korkeakoulu TC 205/WG 16 Smart House Jari Pekola, ABB Oy TC 31/WG 010 Frequency converter driven motors Jaakko Pitkänen, Ensto Sekko Oy TC 20/WG 11 Harmonisation of joints, accessories and terminations of electric cables TC 20/WG 11/SG LV ABC Accessories Lauri Puranen, Säteilyturvakeskus STUK TC 106X/WG 1 Mobile phones and base stations TC 106X/WG 3 Basic standards TC 106X/WG 9 Inductive and dielectric heaters Timo Rantanen, Teleste Oyj TC 209/WG 5 Equipment for optical cabled distribution systems Yrjö Rantanen, VTT Prosessit TC 78/WG 7 Standard electrical arc Toivo Riikola, Mekajohtotiet Oy TC 213/WG 8 Cable cleats. (kirjeenvaihtojäs.) Pekka J. Riisiö, Finnmast Oy TC 11/WG 6 Mechanical aspects Eero Sorri, SESKO TC 209/WG 1 Safety requirements Risto Sulonen, VTT Asiantuntijapalvelut TC 31/WG 20 Electrostatics Matti Terho, Prysmian Cables and Systems Oy TC 20/WG 10 Fire performance tests for cables Martti Tukiainen, Fortum Service Oy TC 78/WG 7 Standard electrical arc BTTF 62-3 Operation of power installations Janne Vehanen, Prysmian Cables and Systems Oy TC 20/WG 9 Cables for use by electricity supply companies Juha Vesa, SESKO TC 23B/WG 3 Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations Reijo Visuri, Säteilyturvakeskus TC 61 Ad Hoc WG EN Esa Virtanen, ABB Oy SC 9XC/WG C10 Amendment of EN 50329:2003 on traction transformers Pertti Woitsch, Mirasys Ltd. TC 79/WG 7 CCTV surveillance systems for security applications Jari Yli-Juuti, ABB Oy TC 31/WG 09 Integrity of safety devices for ignition prevention Functional safety CEN/CENELEC Tapio Siirilä, Uudenmaan työsuojelupiiri TC 114/TC 44X/JWG 8 Pressure sensitive safety devices CEN Heikki Härkönen, Suomen Valoteknillinen Seura TC 169/WG 2 Lighting of work places Henri Juslén, LiDAC Europe Philips Lighting B.V. TC 169/WG 2 Lighting of work places Suomessa pidetyt sähköalan kansainväliset standardointikokoukset v 2006 IEC TC 9 Electrical equipment and systems for railways... Helsinki TC 66/WG 1 General requirements... Vantaa TC 100/TA 1/PT for TV Power consumption measuring method...helsinki TC 100/TA 2/Ad-hoc for Future maintenance of IEC Helsinki TC 100/AGS. Advisory group on strategy....helsinki TC 100/AGM. Advisory group on management...helsinki TC 104/WG 14 Environmental conditions, clasification and methods of test... Helsinki TC 111/WG 1 Material declaration for electrical and electronic equipment...espoo CENELEC-kokouksia ei järjestetty Suomessa v

18 Standardointijärjestelmä Standardisointijärjestelmä YLEINEN SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA TELEVIESTINTÄ ISO IEC ITU JTC 1 Tietotekniikka CEN CENELEC ETSI SFS SESKO VIESTINTÄ- VIRASTO Muut SFS:n toimialayhteisöt Suomessa ISO International Organization for Standardization IEC International Electrotechnical Commission JTC 1 ISO/IEC Joint Technical Committee 1 ITU International Telecommunication Union CEN Comité Européen de Normalisation CENELEC Comité Européen de Normaliation Electrotechnique ETSI European Telecommunication Standards Institute SFS SESKO Suomen Standardisoimisliitto SFS ry SESKO ry

19 PL 134, Särkiniementie 3, Helsinki puh. (09) , faksi (09)

Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa. Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman

Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa. Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman Standardit - mistä kaikki sai alkunsa? Napoleonin taistelu Waterloossa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2007

TOIMINTAKERTOMUS 2007 TOIMINTAKERTOMUS 2007 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus...3 Hallituksen toimintakertomus...4 Talous...7 Standardointi... 11 SESKO julkisuudesssa... 18 Kansainvälinen työ... 20 Yhdysvaltojen kuluttajavetoinen

Lisätiedot

Sähköalan standardisoinnin tausta ja perusperiaatteet. Tapani Nurmi SESKO ry

Sähköalan standardisoinnin tausta ja perusperiaatteet. Tapani Nurmi SESKO ry Sähköalan standardisoinnin tausta ja perusperiaatteet Tapani Nurmi SESKO ry Mikä on standardi? standardi on toistuvaan tapaukseen tarkoitettu yhdenmukainen ratkaisu esimerkkejä: paperikoot (A4, A5), sulakkeet

Lisätiedot

SESKON TIETOISKU 2006 Standardit tuotekehityksen apu. Toimitusjohtaja Sinikka Hieta-Wilkman Tekninen johtaja Tapani Nurmi

SESKON TIETOISKU 2006 Standardit tuotekehityksen apu. Toimitusjohtaja Sinikka Hieta-Wilkman Tekninen johtaja Tapani Nurmi SESKON TIETOISKU 2006 Standardit tuotekehityksen apu Toimitusjohtaja Sinikka Hieta-Wilkman Tekninen johtaja Tapani Nurmi Standardit - mistä kaikki sai alkunsa? Napoleonin taistelu Waterloossa (1815) briteillä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009

TOIMINTAKERTOMUS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus... 3 Hallituksen toimintakertomus... 4 Talous... 7 Standardointi...11 Tiedotus...18 Kansainvälinen standardointi...20 Teknologiateollisuuden yritysten

Lisätiedot

Opastusta sähköalan standardien hankintaan

Opastusta sähköalan standardien hankintaan Opastusta sähköalan standardien hankintaan Juha Vesa SESKO 5.6.2015 1 Standardointiorganisaatio Yleinen Sähkötekniikka Televiestintä Maailma ISO ITU Eurooppa CEN ETSI Suomi IEC = International Electrotechnical

Lisätiedot

SÄHKÖURAKOITSIJAPÄIVÄT

SÄHKÖURAKOITSIJAPÄIVÄT SÄHKÖURAKOITSIJAPÄIVÄT Vapaaehtoista ja järkevää merkeillä on väliä 17.11.2011 Turku Sinikka Hieta-Wilkman 16.11.2011 1 Standardointi - vapaaehtoista ja järkevää Mistä kaikki sai alkunsa? Miten standardointi

Lisätiedot

Standardeilla tuloksia

Standardeilla tuloksia Standardeilla tuloksia Standardointi osana tekniikan ammattilaisen ammattitaitoa 2006 Sinikka Hieta-Wilkman Standardit - mistä kaikki sai alkunsa? Napoleonin taistelu Waterloossa (1815) briteillä oli standardoidut

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2010 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...1 Hallituksen toimintakertomus...2 Jäsenistö ja hallinto...2 Huomionosoitukset...4 Talous...5 Standardointi...9 Komiteat ja seurantaryhmät...9 Standardit

Lisätiedot

Johdatus sähköalan standardointiin

Johdatus sähköalan standardointiin Johdatus sähköalan standardointiin SESKOn aurinkosähköseminaari 2016-09-20 Juha Vesa SESKO Kehityspäällikkö 20.9.2016 1 Standardointiorganisaatio Yleinen Sähkötekniikka Televiestintä Maailma ISO 97 TC

Lisätiedot

Ohjelma Tilaisuuden avaus Susanna Vahtila, SFS Standardisointijärjestelmä; CEN, ISO ja SFS Antti Karppinen, SFS

Ohjelma Tilaisuuden avaus Susanna Vahtila, SFS Standardisointijärjestelmä; CEN, ISO ja SFS Antti Karppinen, SFS Ohjelma 13.00 Tilaisuuden avaus Susanna Vahtila, SFS 13.10 Standardisointijärjestelmä; CEN, ISO ja SFS Antti Karppinen, SFS 13.30 Miten vaikutetaan prosessit, kokoukset, kommentointi Juha Vartiainen, SFS

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008

TOIMINTAKERTOMUS 2008 TOIMINTAKERTOMUS 2008 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus... 3 Hallituksen toimintakertomus... 4 Talous... 7 Standardointi...11 Tiedotus...18 Kansainvälinen standardointi...20 Y. hdysvalloista alkanut ja

Lisätiedot

Kokoelmat kuntoon uudet sähköasennusstandardit

Kokoelmat kuntoon uudet sähköasennusstandardit Kokoelmat kuntoon uudet sähköasennusstandardit Sähköasennusstandardit uusiutuivat Sähköasennuksia koskevilla standardeilla on paljon käyttäjiä, jotka joutuvat perehtymään uusiin vaatimuksiin. Sen takia

Lisätiedot

Komitean (SK) ja seurantaryhmän (SR) rooli, tarkoitus ja työskentely

Komitean (SK) ja seurantaryhmän (SR) rooli, tarkoitus ja työskentely Komitean (SK) ja seurantaryhmän (SR) rooli, tarkoitus ja työskentely Sähköteknisen standardoinnin Workshop 2014-03-25/26 Juha Vesa SESKO Kehityspäällikkö 24.3.2014 1 Sisältö Standardoinnin periaatteita

Lisätiedot

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardoinnin toimintasäännöt

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardoinnin toimintasäännöt 15.1.2015 Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardoinnin toimintasäännöt 1 Kansallinen standardointiseurantaryhmä (SR) [2.2.2(4); 1.6.2(1); 1 Kansallisen standardointiseurantaryhmän työn tarkoituksena on

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus...1 Hallituksen toimintakertomus...2 Jäsenistö ja halllinto...2 Huomionosoitukset...4 Talous...5 SESKO 2011 kuvina...10 Tiedotus...12

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus...1 Hallituksen toimintakertomus...2 Jäsenistö ja hallinto... 2 Huomionosoitukset... 4 Talous...5 SESKOn vuosi 2012 kuvina...10

Lisätiedot

Standardointi ja sähköturvallisuus. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi

Standardointi ja sähköturvallisuus. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi Standardointi ja sähköturvallisuus Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi Standardointi ja sähköturvallisuus Standardeista ja niiden valmistelusta Sähköturvallisuussäädöksistä Esimerkkejä standardeista Tapani

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit Osio 1

Teollisuusautomaation standardit Osio 1 Teollisuusautomaation standardit Osio 1 Osio 1: SESKOn komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

SFS-käsikirja 670-1. Johdanto. 1. Yleistä standardoinnista

SFS-käsikirja 670-1. Johdanto. 1. Yleistä standardoinnista SFS-käsikirja 670-1 Johdanto 1. Yleistä standardoinnista 2. Standardien rooli Tämän SFS-käsikirjan standardien alkuperäistekstit on valmisteltu Eurooppalaisissa CENELEC -järjestön standardointikomiteassa

Lisätiedot

Delegaattivalmennus

Delegaattivalmennus Delegaattivalmennus 1.6.2017 Organisointi raamit ja valtuutukset Menettelyt ja säännöt miten Aineisto mistä työpaperit 3 oikeaa esimerkkiä 1 Standardisointijärjestelmä CEN, ISO, SFS ja toimialayhteisöt

Lisätiedot

Ohje S10-2011 1.6.2011 1 (6)

Ohje S10-2011 1.6.2011 1 (6) Ohje S10-2011 1.6.2011 1 (6) SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT 1 Yleistä Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 1193/1999 (muut. 517/2011) koskee sähkölaitteistojen

Lisätiedot

METSTA Kansallisten standardisointikomiteoiden toimintasäännöt

METSTA Kansallisten standardisointikomiteoiden toimintasäännöt Hyväksytty 8.11.2012 Päivitetty 01.04.2014 METSTA Kansallisten standardisointikomiteoiden toimintasäännöt 1. Kansallinen standardisointikomitea [2.2.2(4); 1.6.2(1); 1.4.2(1, 3, 4); 2.3.2(1)] Kansallisen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...1 Hallituksen toimintakertomus...2 Jäsenistö ja hallinto...2 Huomionosoitukset... 4 Talous... 5 Tiedotus...10 Standardointi... 12 Komiteat ja seurantaryhmät...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Toimitusjohtajan katsaus Kiitokset konkarille ja tervetuloa uusille voimille Hyvinvointia sähköllä Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...1 Hallituksen toimintakertomus... 2 Jäsenistö

Lisätiedot

Standardisoinnin edut

Standardisoinnin edut Standardisoinnin edut Palvelinkeskusten resurssitehokkuus Juha Vartiainen Suomen standardisoimisliitto SFS ry 27.11.2012 standardisointi en standardization sv standardisering fr normalisation de normung

Lisätiedot

ISO 14001 uudistuu mikä muuttuu? 27.11.2014 TERVETULOA!

ISO 14001 uudistuu mikä muuttuu? 27.11.2014 TERVETULOA! ISO 14001 uudistuu mikä muuttuu? 27.11.2014 TERVETULOA! Tilaisuuden tavoite Esitellä standardin ISO 14001 uudistamisen tausta tavoitteet aikataulu Esitellä uudistuksen tuomat keskeiset muutokset uusi rakenne

Lisätiedot

Standardien hankinta. Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014

Standardien hankinta. Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014 Standardien hankinta Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014 SFS:n tuotteet - 1 SFS vahvistaa vuosittain runsaat 1 500 SFSstandardia Uudet SFS-standardit ovat valtaosin eurooppalaisia EN-standardeja, joista

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2012-11-30 1(5) CENELEC TC 9X Rautateiden sähkö- ja elektroniikkalaitteet S380-12 Safety (RAMS). Part 1: Generic RAMS process Esikuva: pren 50126-1:2012 S381-12 Safety (RAMS). Part 2: Systems

Lisätiedot

SFS standardisarja 2017 Pienjännitesähköasennukset

SFS standardisarja 2017 Pienjännitesähköasennukset SFS 6000 -standardisarja 2017 Pienjännitesähköasennukset 1 Sähköammattilainen tuntuuko tutulta? Valokaarivikasuoja? Luokan C ca -s1,d1,a2-kaapeli? Tyypin 2 ylijännitesuoja? Aurinkosähköpaneeliston oikosulkuvirta

Lisätiedot

3 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta. Tapio Siirilä ja Harri Heimbürger valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi.

3 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta. Tapio Siirilä ja Harri Heimbürger valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi. Suomen Automaatioseura ry Turvallisuusjaosto PÖYTÄKIRJA 1 (3) 6.5.2004 Aika: 6.5.2004 Paikka: Heureka Läsnä: Osallistujalista liitteessä 1 1 Vuosikokouksen avaus Kokouksen avasi Mika Kaijanen toivottaen

Lisätiedot

Kuvaus MEISTÄ.... ja mahdollisista yhteisistä StandardisointiTEISTÄ... 07.08.2013

Kuvaus MEISTÄ.... ja mahdollisista yhteisistä StandardisointiTEISTÄ... 07.08.2013 Kuvaus MEISTÄ... ja mahdollisista yhteisistä StandardisointiTEISTÄ... 07.08.2013 Mikä on METSTA Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTA ry on yleishyödyllinen standardisointiin keskittynyt yhdistys.

Lisätiedot

Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden standardit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi

Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden standardit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden standardit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteiden standardit Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteiden standardit ovat

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi I -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Apuvälineiden standardit tutuiksi 13.10.2015

Apuvälineiden standardit tutuiksi 13.10.2015 Apuvälineiden standardit tutuiksi 13.10.2015 Apuvälineiden standardisointi Standardisointipäällikkö, Pertti Isoniemi, YTL 13.10.2015 1 Yleinen Teollisuusliitto YTL Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenliitto

Lisätiedot

Standardointijärjestelmä EMC-standardointi. Eero Sorri 1

Standardointijärjestelmä EMC-standardointi. Eero Sorri 1 Standardointijärjestelmä EMC-standardointi Eero Sorri 1 Sähkömagneettinen ympäristö Sähkökäyttöisten laitteiden ja järjestelmien aiheuttamat ilmiöt Luonnonilmiöt Jne. ukkonen staattinen purkaus Eero Sorri

Lisätiedot

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 7/08 LIITE Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 7/08 LIITE Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 2008-07-25 1(5) CENELEC SC 9XB Kulkuneuvojen sähkömekaaniset materiaalit S262-08 Railway applications. Rolling stock. Pantographs. Characteristics and tests. Part 1: Pantographs for main line vehicles

Lisätiedot

Suunnittelijat standardien tekijöinä ja käyttäjinä. tapani.nurmi@sesko.fi 09 6963961

Suunnittelijat standardien tekijöinä ja käyttäjinä. tapani.nurmi@sesko.fi 09 6963961 Suunnittelijat standardien tekijöinä ja käyttäjinä tapani.nurmi@sesko.fi 09 6963961 Standardisoimisorganisaatio Yleinen Sähkötekniikka Televiestintä Maailma ISO ITU Eurooppa CEN ETSI Suomi Viestintävirasto

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA TULEVAISUUDEN STANDARDEIHIN FORUM 2014 4.11. 2014

NÄKÖKULMIA TULEVAISUUDEN STANDARDEIHIN FORUM 2014 4.11. 2014 NÄKÖKULMIA TULEVAISUUDEN STANDARDEIHIN FORUM 2014 4.11. 2014 1 FORUM tapahtumat: Pitkä perinne, monipuolisia ja ajankohtaisia teemoja 2006 Standardeilla menestystä liiketoimintaan 2007 Hyödy standardeista

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit. Osio 2:

Teollisuusautomaation standardit. Osio 2: Teollisuusautomaation standardit Osio 2 Osio 1: SESKOn komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

SFS-ISO 2789:2013 Tieto ja dokumentointi Kirjastojen kansainvälinen tilastostandardi

SFS-ISO 2789:2013 Tieto ja dokumentointi Kirjastojen kansainvälinen tilastostandardi SFS-ISO 2789:2013 Tieto ja dokumentointi Kirjastojen kansainvälinen tilastostandardi Julkistustilaisuus Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät, Lahti 1.10.2015 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto Kirjastojen

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi VI KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi VI -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.6.2017 alkaen klo 16.30 Tampereen

Lisätiedot

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry Suomen Shakkiliitto ry Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 HELSINKI Kotipaikka HELSINKI Y-tunnus 1106880-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 6 Liitetiedot 8

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2011-07-29 1(5) SK 23 PISTO- JA RASIAKYTKIMET S233-11 Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements Esikuva: EN 60309-1:1999/FprA2:2011, IEC 23H/263/CDV

Lisätiedot

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX-direktiivit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX direktiivit ATEX-laitedirektiivi (Euroopan yhteisön direktiivi 94/9/EY) Direktiivin tarkoituksena on yhtenäistää EU:n jäsenvaltioiden räjähdysvaarallisten

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XVII KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XVII -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Eurooppalainen standardisointi CEN/CENELEC yhteistyö hankkeissa. SFS-seminaari 3.9.2014 SFS, Malminkatu 34, Helsinki

Eurooppalainen standardisointi CEN/CENELEC yhteistyö hankkeissa. SFS-seminaari 3.9.2014 SFS, Malminkatu 34, Helsinki Eurooppalainen standardisointi CEN/CENELEC yhteistyö hankkeissa SFS-seminaari 3.9.2014 SFS, Malminkatu 34, Helsinki Eurooppalainen standardisointi Eri julkaisuvaihtoehdot standardi vai jokin muu standardisointijulkaisu

Lisätiedot

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardointiseurantaryhmien toimintasäännöt

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardointiseurantaryhmien toimintasäännöt 29.2.2016 Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardointiseurantaryhmien toimintasäännöt Sisällys 1 Kansallinen standardointiseurantaryhmän (SR) tarkoitus ja toimiala... 1 2 Seurantaryhmän tehtävät... 2 3

Lisätiedot

Suomen Standardisoimisliitto ja oppilaitosyhteistyö. INSINÖÖRIKOULUTUKSEN FOORUM 4.10.2012, Tampere

Suomen Standardisoimisliitto ja oppilaitosyhteistyö. INSINÖÖRIKOULUTUKSEN FOORUM 4.10.2012, Tampere Suomen Standardisoimisliitto ja oppilaitosyhteistyö INSINÖÖRIKOULUTUKSEN FOORUM 4.10.2012, Tampere Mitä on standardisointi? > Standardisointi on yhteisten ohjeiden ja toimintatapojen laatimista helpottamaan

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XVI KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XVI -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

Ohje S10-2012 31.12.2012 1 (6)

Ohje S10-2012 31.12.2012 1 (6) Ohje S10-2012 31.12.2012 1 (6) SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT 1 Yleistä Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 1193/1999 (muut. 517/2011) koskee sähkölaitteistojen

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

SUOSITUS SÄHKÖLABORATORION JA -TYÖSALIN TYÖ- JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUDEN LÄHDEAINEISTOKSI

SUOSITUS SÄHKÖLABORATORION JA -TYÖSALIN TYÖ- JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUDEN LÄHDEAINEISTOKSI LIITE 6. SUOSITUS SÄHKÖLABORATORION JA -TYÖSALIN TYÖ- JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUDEN LÄHDEAINEISTOKSI Lait, asetukset ja kauppa- ja teollisuusministeriön päätökset: Sähköturvallisuuslaki (410/1996, 634/1999,

Lisätiedot

IEC Sähköisten/eletronisten/ohjelmoitavien elektronisten turvallisuuteen liittyvien järjestelmien toiminnallinen turvallisuus

IEC Sähköisten/eletronisten/ohjelmoitavien elektronisten turvallisuuteen liittyvien järjestelmien toiminnallinen turvallisuus IEC 61508 Sähköisten/eletronisten/ohjelmoitavien elektronisten turvallisuuteen liittyvien järjestelmien toiminnallinen turvallisuus Risto Nevalainen, FiSMA ry FiSMA 1 Taustaa, historiaa IEC 61508 standardin

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XIV KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XIV -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

Delegaattivalmennus

Delegaattivalmennus Delegaattivalmennus 23.11.2017 Organisointi raamit ja valtuutukset Menettelyt ja säännöt miten Aineisto mistä työpaperit 3 oikeaa esimerkkiä 1 Ohjelma 13.00 Avaus - Antti Karppinen, SFS 13.05 Standardisointijärjestelmä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry 1(6) SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen

Lisätiedot

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 1/2008 Numero 1/ 2008

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 1/2008 Numero 1/ 2008 Ajankohtaista sähköalan standardeista Numero 1/ 2008 SISÄLTÖ 1/2008 TOIMITUSJOHTAJALTA Aktiivisuudella vaikutusvaltaa...2 Messukuulumisia Jyväskylästä...4 SESKOn osallistumiskysely 2007 Lisää tietoa lisää

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi II KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi II -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 27.06.2017 alkaen klo 13.30 Tampereen

Lisätiedot

Johansson Björn 8.11.2011. Sähköasennus-standardit

Johansson Björn 8.11.2011. Sähköasennus-standardit Johansson Björn 8.11.2011 Sähköasennus-standardit Historiaa Me NIKOLAI Toinen, Koko Venäjänmaan Keisari ja itsevaltias, puolanmaan Tsaari, Suomen Suurruhtinas y. m., y. m., y. m. Teemme tiettäväksi: Laki

Lisätiedot

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 9/08 LIITE Toimisto (8) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 9/08 LIITE Toimisto (8) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 2008-09-30 1(8) SK 2 SÄHKÖKONEET S304-08 Rotating electrical machines. Part 22: AC generators for reciprocating internal combustion (RIC) engine driven generating sets Esikuva: FprEN 60034-22:2008, IEC

Lisätiedot

Sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen standardien mukainen dokumentointi

Sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen standardien mukainen dokumentointi Sähkötekninen standardointi Sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen standardien mukainen dokumentointi verkkosivustot : www.sesko.fi ja www.sfsedu.fi Luentomateriaali teknisen dokumentoinnin IEC standardeista

Lisätiedot

HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2010-05-31 1(5) IEC TC 9 Rautateiden sähkölaitteet ja -järjestelmät S190-10 Railway applications. Fire protection on railway vehicles. Part 5: Fire safety requirements for electrical equipment

Lisätiedot

Osakeyhtiö Lapinniemi XIX KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Osakeyhtiö Lapinniemi XIX KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XIX KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XIX -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 27.06.2017 alkaen klo 11.00 Tampereen

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2012-12-31 1(5) CENELEC SC 9XB Kulkuneuvojen sähkömekaaniset laitteet S408-12 Railway applications. Rolling stock. 3-phase shore (external) supply system for rail vehicles Esikuva: CLC/FprTS 50546:2012

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Sähkötekniikan peruskäsitteet Osa 1 Jännite

Sähkötekniikan peruskäsitteet Osa 1 Jännite Sähkötekninen standardointi Sähkötekniikan peruskäsitteet Osa 1 Jännite www.sesko.fi ja www.sfsedu.fi 1 Suure ja yksikkö Jännite on kansainvälisen suurejärjestelmän (ISQ) johdannaissuure ja sen tunnus

Lisätiedot

Ohje S5-2015 21.11.2014 1 (10)

Ohje S5-2015 21.11.2014 1 (10) Ohje S5-2015 21.11.2014 1 (10) SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT 1. Johdanto 2. Ohjeen sitovuus ja voimassaolo 3. Lisätietoja Sähköturvallisuussäädökset edellyttävät, että sähkötöiden johtajalla ja

Lisätiedot

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 12/08 LIITE Toimisto (7) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 12/08 LIITE Toimisto (7) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 2008-12-19 1(7) SK 20 ENERGIAKAAPELIT S456-08 1: General requirements Esikuva: pren 50525-1:2008 S457-08 2-11: Cables for general applications. Flexible cables with thermoplastic PVC Esikuva: pren 50525-2-11:2008

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Sähköpätevyydet. Tapio Kallasjoki 1/2016. Tapio Kallasjoki 1/2016

Sähköpätevyydet. Tapio Kallasjoki 1/2016. Tapio Kallasjoki 1/2016 Sähköpätevyydet Tapio Kallasjoki 1/2016 Tapio Kallasjoki 1/2016 Sähköturvallisuuden säädösperusta Sähköturvallisuuslaki 410/96 Sähköturvallisuusasetus 498/96 Ministeriön päätökset (Ktm/TEM) Valvova viranomainen

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

Terveydenhuollon tietotekniikka. Seminaari 5.9.2012

Terveydenhuollon tietotekniikka. Seminaari 5.9.2012 Terveydenhuollon tietotekniikka Seminaari 5.9.2012 Seminaarin ohjelma 13.00-13.30 Terveydenhuollon ohjelmistojen kansalliset laatuvaatimukset Teemupekka Virtanen, STM 13.30-14.00 Lääkinnällisten laitteiden

Lisätiedot

Toimisto (6) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (6) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2012-08-31 1(6) CENELEC TC 8X Sähköntoimituksen järjestelmävaatimukset S282-12 Requirements for the connection of micro-generators in parallel with public low-voltage distribution networks Esikuva:

Lisätiedot

Ohje 12/2015 16.12.2015 0 (7) Dnro 49/00.00.02/2015

Ohje 12/2015 16.12.2015 0 (7) Dnro 49/00.00.02/2015 Ohje 12/2015 16.12.2015 0 (7) Tukes-ohje 12/2015 Sähkölaitteistojen Sähkölaitteistojen turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevat standardit koskevat standardit

Lisätiedot

SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT

SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT Tukes-ohje S10-2009 Turvatekniikan keskus 1 (4) SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT 1 YLEISTÄ Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 1193/1999 koskee sähkölaitteistojen

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat

Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat Lyhenteitä SFS CEN EN pren TC Esimerkki: Suomen Standardisoimisliitto SFS ry (tai sen vahvistama standardi)

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT Turvatekniikan keskus S5-2008 Tukes-ohje 1 (11) SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT JOHDANTO Sähköturvallisuussäädökset edellyttävät, että sähkötöiden johtajalla ja käytön johtajalla on oltava riittävä

Lisätiedot

Miten ja missä standardeja laaditaan. Asiantuntija Ville Saloranta METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry

Miten ja missä standardeja laaditaan. Asiantuntija Ville Saloranta METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Miten ja missä standardeja laaditaan Asiantuntija Ville Saloranta METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Esityksen sisältö Suomen kansallinen järjestelmä ja METSTA Kuka standardit laatii?

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA

Tringa TASE VASTAAVAA Esitysvaluutta EUR PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 950,00 2 950,00 2 950,00 2 950,00 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

STEK ry:n strategia Kehitysmatka on hyvässä vauhdissa strategiaprosessin vaiheet ja tulokset ja jatko. Sähköinsinööripäivät huhtikuu 2015

STEK ry:n strategia Kehitysmatka on hyvässä vauhdissa strategiaprosessin vaiheet ja tulokset ja jatko. Sähköinsinööripäivät huhtikuu 2015 STEK ry:n strategia Kehitysmatka on hyvässä vauhdissa strategiaprosessin vaiheet ja tulokset ja jatko Sähköinsinööripäivät huhtikuu 2015 STEKin pitkä historia. Lyhyesti STEKin kehitysmatkan tavoitteet

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2013 / Hallituksen esitys liittokokoukselle 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2013 TA2013 TA2013 TA2012 TP2011 8 Nykyinen Optimistinen

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2011-03-31 1(5) SK 1 TERMINOLOGIA S072-11 Laitteissa käytettävät kuvatunnukset. Terminologia Esikuva: IEC/TR 62687:2011 Lausuntoaika päättyy: 2011-05-31 IEC TC 8 Sähköntoimituksen järjestelmävaatimukset

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT S5-2011 1 (11) SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT JOHDANTO Sähköturvallisuussäädökset edellyttävät, että sähkötöiden johtajalla ja käytön johtajalla on oltava riittävä kelpoisuus, joka osoitetaan arviointilaitoksen

Lisätiedot

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2008 Numero 2/ 2008

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2008 Numero 2/ 2008 Ajankohtaista sähköalan standardeista Numero 2/ 2008 SISÄLTÖ 2/2008 TOIMITUSJOHTAJALTA Uusia tuulia SESKOssa...2 SESKOn Kevätseminaari Kolme uutta EY-mitalistia...3 SESKO on hyvässä iskussa...4 Osallistumisesta

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

Standardointi ja sähköturvallisuus. Tapani Nurmi SESKO ry

Standardointi ja sähköturvallisuus. Tapani Nurmi SESKO ry Standardointi ja sähköturvallisuus Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi Standardointi ja sähköturvallisuus Standardeista ja niiden valmistelusta Sähköturvallisuussäädöksistä Esimerkkejä standardeista Tapani

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 9/09 LIITE (8) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

LAUSUNTOPYYNTÖ 9/09 LIITE (8) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 2009-09-30 1(8) CENELEC SC 9XA Viestintä-, merkinanto- ja tietojenkäsittelyjärjestelmät S426-09 Railway applications. Communication, signalling and processing systems. Software for railway control and

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot