VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes STAHA ATEX työryhmän 6.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6."

Transkriptio

1 VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Turvallisuusinsinööri, Tukes työryhmän 6. kokoontuminen PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) HELSINKI PUHELIN

2 Sisältö Lainsäädäntö Valvonta Soveltamisala Standardi SFS 3358 Tulevaisuus

3 Tilanne 70 - luvulla Laki räjähdysvaarallisista aineista 263/1953 Asetus palavista nesteistä 921/1976 KTMp palavista nesteistä annetun asetuksen soveltamisesta 922/1976 Luettelo yleisimmistä palavista nesteistä ja eräitä niiden ominaisuuksia, kauppa ja teollisuusministeriö, 1977 Standardi SFS 3358, Maalaus ja maalin kuivaus. Tilat, käyttö, huolto ja sammutuskalusto, vahvistettu , Räjähdysvaarallisten aineiden lautakunta TTL, KTMp:n soveltamisalue: ohje ja standardi

4 KTMp 922/ Maalaus Kun ruisku ja kestomaalausta taikka koneellista tela tai valutusmaalausta toistuvasti suoritetaan tarkoitukseen varatussa huonetilassa, tulee huoneen olla rakenteeltaan sellainen sekä toiminnan tapahtua siten kuin standardissa SFS 3358 on esitetty.

5 Euroopan unioni Direktiivit: - Vaarallisten aineiden luettelo - Käyttöturvallisuustiedote - Konedirektiivi - Painelaitedirektiivi - Seveso - ATEX EN Standardit Ohjeet ja ohjekirjat

6 Suomi Uusi perustuslaki Kemikaalilaki Sähkömääräykset Rakentamislainsäädäntö Työsuojelumääräykset Ympäristömääräykset SFS käsikirja 59

7 Säädökset ja määräykset Pakollinen Lait (Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallisuudesta 390/2005, kemikaalilaki 744/1989) Valtioneuvoston asetukset (asetus vaar.kem. teoll. Käsittelystä 59/1999, VN asetus 576/2003 ) ministeriöiden asetukset Tasoa Noudatettava Hyviä Esimerkkejä Tukesin päätökset Tukes - ohjeet, Tukes oppaat EN-standardit, SFS - Standardit (SFS 3358) Muut ohjeet, oppaat, suositukset, spekit, jne

8 Standardien julkaisu VAARALLISTEN KEMIKAALIEN SÄILIÖITÄ, LAITTEITA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT STANDARDIT Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuutta koskevan lain (390/2005) 135 :n mukaan turvatekniikan keskus julkaisee luettelon niistä standardeista, joita noudattaen katsotaan tämän lain (390/2005) nojalla annettujen säännösten vaatimusten täyttyvän.

9 Standardit VAARALLISTEN KEMIKAALIEN SÄILIÖITÄ, LAITTEITA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT STANDARDIT SFS 3357 Palavien nesteiden varaston sammutus- ja palontorjuntakalusto 1993 SFS 3358 Maalaus ja maalin kuivaus. Tilat, käyttö, huolto ja sammutuskalusto 1993 SFS 3359 Asetyleeni. Varastointi ja tekninen käyttö 1993 SFS 5096 Kylmälaitos 1986 SFS 5491 Vaaralliset kemikaalit. Säiliöiden merkitseminen 2004 SFS-EN Kaasuräjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet. Osa 10:Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu2003 SFS käsikirja 59 Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu. Palavat nesteet ja kaasut 1998 SFS-käsikirja 140 Räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennukset 2004

10 Valvonta Laki 390/2005 TEM Valvontaviranomaiset - Tukes - Pelastusviranomaiset - Tukes ohjaa ja yhtenäistää

11 Valvonta Maalaamo: Viranomainen: Lupahakemus Päätös Ilmoitus Päätös Muutosilmoitus Päätös Tarkastuspyyntö Tarkastuspöytäkirja Ilmoitus nimenmuutoksesta Ilmoitus lopettamista Ilmoitus onnettomuudesta Sisäinen pelastussuunnitelma Harjoitus Turvallisuusselvitys Toimintaperiaateasiakirja Määräaikaistarkastus Valvontakäynti

12 Standaedin soveltamisala Soveltamisalue: teollinen käsittely ja varastointi Ei sovelleta kotitalouksiin Ei käsin tehtyyn sivelymaalaukseen ja telamaalaukseen Vaaran arviointi perusteella Orgaaniset nestemäiset tai jauhemaiset maalit. Voidaan soveltaa: liimat, ruosteenesto, kyllästysaineet, jos leimahduspiste alle 100 C Ei huomioitu terveydellistä haittaa ja työhygieenisiä vaatimuksia Räjähdysvaaran selvittäminen Tilaluokitus Laitteiden valinta Sijoittaminen ja rakenteet Räjähdyssuojausasiakirjan laadinta

13 Standardit Maalaamot: - Nestemaalaamot 1) Noudatetaan tätä maalausstandardia tai 2) Noudatetaan standardia SFS EN kokonaisuudessaan kaapeissa - Jauhemaalaamot 1) Noudatetaan tätä maalausstandardia ja 2) Noudatetaan standardia SFS EN ruiskutuskaapeissa Lisäksi SFS-EN SFS-EN 1539 kuivausuunit CE merkintä (konedirektiivi)

14 Soveltamisalue Vaaralliset kemikaalit - Maalit ja ohenteet - palavia; (F+,) F, R10, palava lmp alle terveydelle vaarallisia, Xn, Xi, T, (T+) - ympäristölle vaarallisia, N Osaa maaleja ei luokitella vaarallisiksi - Pulverimaalit - ei yleensä luokitella - pölyräjähdys - tiedon saanti? - Pesuaineet - yleensä; C, Xi

15 Ilmastointi Ilmastointi (nestemaalit) - ilmamäärä mitoitus: 25 % alemmasta syttymisrajasta - Voidaan käyttää myös 75 m3/h maali 1 kg/h - Syttymisrajana voidaan käyttää 40 g/m3 - Varustettava myös yleisilmanvaihdolla - Standardi SFS EN ilmamäärälaskelmissa käytetään turvallisuuskerrointa 3 - Standardi SFS EN (pulveri) - Standardi SFS EN 1539 (uuni)

16 Osastointi Maalivarasto ja pumppuhuone (neste): - Pumppuhuone ja maalivarasto erotetaan maalaustoiminnasta ja muusta toiminnasta omaan palotekniseen osastoon - EI 60 ja EI 30 jos automaattinen sammutuslaitteisto tai enemmän - Pyritään sijoittamaan ulkoseinälle - Vuodon hallinta - Järjestys, käyttöpaikalla vain yhden vuoron tarve

17 Sammutus Sammutus- ja valvontalaitteet: - Alkusammutuskalusto - Voidaan liittää keskussammutusjärjestelmään, sprinkleri ei tehokasta nesteille - Nestemaalaamo voidaan varustaa CO2:lla - Nestemaalauskaapit varustetaan käsin tai automaattisella sammutuslaitteilla - Jauhe, standardi SFS EN 50050

18 Tulevaisuus Reach GHS VM:n kemikaalivirastotyöryhmä EU?

OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE

OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE Graafinen Teollisuus ry 2 Esipuhe Ajatus alakohtaisen räjähdyssuojausasiakirjaoppaan laatimisesta syntyi keväällä 2005 Graafinen Teollisuus ry:n

Lisätiedot

Nestekaasun käyttölaitoksen rakentaminen

Nestekaasun käyttölaitoksen rakentaminen PÄÄTÖS 1 (5) Osuuskunta Maitomaa Kuopiontie 2 77600 SUONENJOKI Hakemuksenne 29.8.2008 Asia Nestekaasun käyttölaitoksen rakentaminen Kohde ja sen sijainti Osuuskunta Maitomaan osoitteessa Kuopiontie 2 (kiinteistötunnus

Lisätiedot

Sisällys. Saatteeksi. Saatteeksi... 3. Kemikaalilain soveltamisala ja suhde muuhun lainsäädäntöön... 4

Sisällys. Saatteeksi. Saatteeksi... 3. Kemikaalilain soveltamisala ja suhde muuhun lainsäädäntöön... 4 Sisällys Saatteeksi........................ 3 Kemikaalilain soveltamisala ja suhde muuhun lainsäädäntöön... 4 Kemikaalien luokitus, merkitseminen ja päällys...... 6 Käyttöturvallisuustiedote ja tietojen

Lisätiedot

opas Vaarallisten kemikaalien varastointi

opas Vaarallisten kemikaalien varastointi opas Vaarallisten kemikaalien varastointi Vaarallisten kemikaalien varastointi Mirja Palmén, Heikki Penttinen, Jorma Partanen, Hannu Kononen, Roger Kanerva, Anneli Vahter Piirrokset: Pirkko-Liisa Toppinen

Lisätiedot

VANTAAN RUOKAKESKO SEVESO-SELVITYS

VANTAAN RUOKAKESKO SEVESO-SELVITYS VANTAAN RUOKAKESKO SEVESO-SELVITYS SEVESO-SELVITYS 1 Päivämäärä 12/09/2012 Laatijat Tarkastaja Laura Lundgren Laura Lehtovuori Jari Mannila SEVESO-SELVITYS 2 Sisällys 1. Yleisesti seveso-lainsäädännöstä

Lisätiedot

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet TUKES OPAS PAINELAITTEET Painelaitteet 1 2 Painelaitteet 1. Johdanto 1. Johdanto 2. Painelaitteiden tarkastuslaitokset 2.1 Yleistä 2.2 Ilmoitettu laitos 2.3 Pätevöintilaitos 2.4 Käyttäjien tarkastuslaitos

Lisätiedot

JUSSI AHOLA ATEX LAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOMINEN OPETUSTILOISSA Diplomityö

JUSSI AHOLA ATEX LAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOMINEN OPETUSTILOISSA Diplomityö JUSSI AHOLA ATEX LAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOMINEN OPETUSTILOISSA Diplomityö Tarkastaja: Professori Jouni Kivistö Rahnasto Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatiotekniikan osastoneuvoston kokouksessa 14. helmikuuta

Lisätiedot

Suunnitteluohje maa- ja biokaasun tankkausasemille

Suunnitteluohje maa- ja biokaasun tankkausasemille Suunnitteluohje maa- ja biokaasun tankkausasemille Sisällys: 1. Soveltamisala...3 2. Määritelmiä...4 3. Lainsäädäntö ja viranomaiset...6 4. Tankkausaseman suojaetäisyydet...8 5. Tankkausaseman tekniset

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16 Koneturvallisuus Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2008 ISBN 978-952-479-084-0 ISSN 1456-257X Multiprint 2008 Lukijalle Euroopan

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

TUKES-julkaisu 7/2001. Seveso II TURVALLISUUSJOHTAMISEN PIKA-ARVIOINTI. Kirsi Levä Susanna Ritola

TUKES-julkaisu 7/2001. Seveso II TURVALLISUUSJOHTAMISEN PIKA-ARVIOINTI. Kirsi Levä Susanna Ritola TURVATEKNIIKAN KESKUS TUKES-julkaisu 7/2001 Seveso II TURVALLISUUSJOHTAMISEN PIKA-ARVIOINTI Kirsi Levä Susanna Ritola Helsinki 2001 Mikä Turvatekniikan keskus on ja mitä se tekee? Turvatekniikan keskus

Lisätiedot

Terveydenhuollossa käytettävät muut kuin itsetoimivat vaa at

Terveydenhuollossa käytettävät muut kuin itsetoimivat vaa at TLT-info 1/2004 Terveydenhuollossa käytettävät muut kuin itsetoimivat vaa at vaatimukset ja vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Terveydenhuollossa käytettävät muut kuin itsetoimivat vaa at vaatimukset

Lisätiedot

Ohje S4 2011 11.2.2011 1 (16)

Ohje S4 2011 11.2.2011 1 (16) Ohje S4 2011 11.2.2011 1 (16) SÄHKÖLAITTEISTOT JA KÄYTÖNJOHTAJAT 1 Johdanto (Tukes) antaa sähköturvallisuuslain, SL (410/1996) 56 :n nojalla sähkölaitteistojen käyttöönottoa, käyttöä ja tarkastuksia koskevat

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21

Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21 Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yli-insinööri Kristine Jousimaa 19.5.2015

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yli-insinööri Kristine Jousimaa 19.5.2015 SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yli-insinööri Kristine Jousimaa 19.5.2015 SISÄMINISTERIÖN ASETUS ERITYISTÄ VAARAA AIHEUTTAVIEN KOHTEIDEN ULKOISESTA PELASTUSSUUNNITELMASTA Johdanto Pelastuslain 48

Lisätiedot

Koneturvallisuuden standardit

Koneturvallisuuden standardit Koneturvallisuuden standardit Standardeilla turvallisuutta www.sfs.fi 1 Koneturvallisuuden standardit käsittelevät koneiden sekä niissä olevien järjestelmien, laitteiden ja toisinaan myös komponenttien

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16 Koneturvallisuus Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2007 ISBN 978-952-479-068-0 ISSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2007 LUKIJALLE

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden turvallisuus

Yleisötilaisuuden turvallisuus 2014 Yleisötilaisuuden turvallisuus Pyrotekniset tehosteet ja tehosteena käytettävät palo- ja räjähdysvaaralliset kemikaalit yleisötilaisuuksissa ja kokoontumistiloissa Päijät-Hämeen pelastuslaitos RH/2014/11/TAa

Lisätiedot

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Hanasaaren B-voimalaitoksen turvallisuusriskien kartoitus 15

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Hanasaaren B-voimalaitoksen turvallisuusriskien kartoitus 15 Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit Hanasaaren B-voimalaitoksen turvallisuusriskien kartoitus 15 2 HANASAAREN B-VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSRISKIEN KARTOITUS SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 SARJALAITE OY, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Sarjalaite Oy:n konepajan

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2002 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2002

Lisätiedot

Sairaalakaasujärjestelmien

Sairaalakaasujärjestelmien Sairaalakaasujärjestelmien suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohje Suomen Sairaalatekniikan yhdistys ry Sairaalakaasujärjestelmien suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohje 2014 SSTY Suomen Sairaalatekniikan

Lisätiedot

Sairaalakaasujärjestelmien

Sairaalakaasujärjestelmien Sairaalakaasujärjestelmien suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohje Suomen Sairaalatekniikan yhdistys ry Sairaalakaasujärjestelmien suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohje 2014 SSTY Suomen Sairaalatekniikan

Lisätiedot

Turvallisuus teollisuuspuistossa. Opas teollisuuspuistossa toimiville yrityksille. Julkaistu Työsuojelurahaston tuella

Turvallisuus teollisuuspuistossa. Opas teollisuuspuistossa toimiville yrityksille. Julkaistu Työsuojelurahaston tuella Turvallisuus teollisuuspuistossa Opas teollisuuspuistossa toimiville yrityksille Julkaistu Työsuojelurahaston tuella Versio 1.0, maaliskuu 2008 1 Alkusanat Vuosina 2006-2008 toteutetun Turvallisuus teollisuuspuistossa

Lisätiedot

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Sisältö Esipuhe.... 3 Ohjeen sisällöstä.... 3 Mikä on trukki ja kuljettaja?... 4 Trukkiliikennettä koskevat työturvallisuuslainsäädännön määräykset....

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Tulisijat. Versio 3.1. 12. lokakuu 2010 31. lokakuu 2014. Pohjoismainen ympäristömerkintä

Joutsenmerkin kriteerit Tulisijat. Versio 3.1. 12. lokakuu 2010 31. lokakuu 2014. Pohjoismainen ympäristömerkintä Joutsenmerkin kriteerit Tulisijat Versio 3.1 12. lokakuu 2010 31. lokakuu 2014 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16 Koneturvallisuus Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2005 ISBN 952-479-022-X ISSN 1456-257X PK-paino Oy Tampere 2005 LUKIJALLE K oneita

Lisätiedot