KÄTEVÄT JA PÄTEVÄT ESIMERKKEJÄ TYÖHALLINNON TOTEUTTAMISTA ESR-HANKKEISTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄTEVÄT JA PÄTEVÄT ESIMERKKEJÄ TYÖHALLINNON TOTEUTTAMISTA ESR-HANKKEISTA"

Transkriptio

1 KÄTEVÄT JA PÄTEVÄT ESIMERKKEJÄ TYÖHALLINNON TOTEUTTAMISTA ESR-HANKKEISTA

2 KÄTEVÄT JA PÄTEVÄT ESIMERKKEJÄ TYÖHALLINNON TOTEUTTAMISTA ESR-HANKKEISTA

3 SUUNNITTELU JA TOTEUTUS: OY FOUNTAIN PARK LTD TOIMITTANUT: HARRI RUOHOMÄKI 4 KIRJOITTAJAT: MARJA BERISA HARRI RUOHOMÄKI EIJA SEPPÄNEN VALOKUVAT: WILMA HURSKAINEN GRAAFINEN SUUNNITTELU: RIIKKA SULKAMO PAINOTYÖ: ERWEKO PAINOTUOTE OY 2004 PAPERI: KANNET: INVERCOTE CREATO MATT 350 G/M 2 VÄLILEHDET: COLORIT 160 G/M 2 SISUS: MAXIPREPRINT 120 G/M 2 KUSTANTAJA JA JULKAISIJA: TYÖMINISTERIÖ

4 ESIPUHE Työhallinnon kautta myönnettävän Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksella on tarkoitus muuttaa Euroopan unionin työllisyyspoliittiset tavoitteet käytännön toiminnaksi. Tavoitteena on uusien menetelmien ja toimintatapojen kehittäminen sekä verkostojen luominen erilaisten kumppaneiden kanssa. ESR:n osarahoituksella rahoitetuilla projekteilla tuetaan kansallisen työvoimapolitiikan toteutusta ja työhallinnon toimenpiteiden kehittämistyötä. Työvoima- ja elinkeinokeskukset (TE-keskukset) ovat olleet keskeisimmät toimijat työhallinnossa ESR-hankkeiden rahoittajina. Kokemusta ohjelmatyöstä on kertynyt kohta jo kahden rakennerahastokauden verran. ESR-projektitoiminnan haasteena on useimmiten ollut valtavirtaistaminen eli hankkeissa aikaansaatujen hyvien toimintamallien saattaminen osaksi kansallista toimintaa. Onnistumisia on myös ollut, esimerkiksi yhden luukun periaatetta on alettu toteuttaa kansallisessa toiminnassa yhteispalvelupisteissä ja työvoiman palvelukeskuksissa. Nykyisellä ohjelmakaudella työhallinnossa on aktiivisesti alettu itse toteuttaa ESR-projekteja. TE-keskusten tai työvoimatoimistojen toteuttamia hankkeita koskevat samat säännöt kuin muitakin ESR-hankkeita. Hallinnon itse toteuttamilla projekteilla voi kuitenkin olla paremmat mahdollisuudet vaikuttaa kansalliseen työvoimapolitiikkaan kuin ulkopuolisten, koska saadut hyvät tulokset jäävät hallinnon hyödynnettäviksi normaalitoiminnassa. Esimerkiksi työttömille tarkoitetuissa hankkeissa työvoimatoimistojen rooli on keskeinen. Työhallinnon toteuttamissa hankkeissa eivät ole kohteena pelkästään työttö- 5 mät. Projekteilla on pyritty kehittämään myös työnantajille suunnattuja palvelui- 5 ta, työssä olevien osaamista ja jaksamista sekä uutta yritystoimintaa. Tässä julkaisussa esitellään erilaisia TE-keskusten hyviksi hankkeiksi nimeämiä työhallinnon itsensä toteuttamia eri vaiheissa olevia hankkeita. Esimerkit on tarkoitettu antamaan kattavaa kuvaa työhallinnon omasta projektitoiminnasta ja ESR:n avulla kehitetyistä hyvistä toimintamalleista. Julkaisun toivotaan osaltaan auttavan näiden toimintatapojen levittämistyössä. EEVA-LIISA KOIVUNEVA PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ TYÖMINISTERIÖ

5 SISÄLLYSLUETTELO 1. To i m i n t a t a p o j e n k e h i t t ä m i n e n 11 Työnhakuklubi antaa rohkeutta, yritysyhteistyö avaa mahdollisuuksia PATU Panosta työnhakuun älä turhaudu (S00346) 15 Täsmähanke synnytti kymmeniä työpaikkoja Kaustisten alueelle Kaustisten seutukunnan rekrytointiprojekti (S00511) 16 Oman seudun yrityskumppani auttaa yrityksiä kehittämään osaamistaan Oppivat organisaatiot 2000+, 2. vaihe (S00517) 17 erekrytori: tasapuolisuutta työnhakuun erekrytori (S01191) 18 JobCafé täyttä paahtoa verkossa ja verkostoissa JobCafé (S00057) 21 Peruspalvelua asiamiespohjalta. HETI. HETI työhallinnon kehittämisprojekti (S01129) 23 Työtä kaikille tasapuolisesti Räätälöidyt ratkaisut 1 ja 2 vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työhön saattaminen (S01039 ja S01040) 25 Kokemus käyttöön työmaailmassa Kokemus eduksi (S00053) 26 Piilotyöpaikat metsästämällä esiin Työpaikkametsästys eli 9000 yrityskäyntiä (S00339) 2. V ä y l i ä t y ö n h a k u u n 31 SPECIMA pätevöittää koulutetut maahanmuuttajat työmarkkinoille SPECIMA korkeasti- ja erityiskoulutetut maahanmuuttajat (S00358) 34 Tietotekniikkayrityksiin koulutettiin joustavia oppijoita IT-osaajat (S00478) 36 Henkilökohtaista luotsausta väylällä työhön Väylä työhön (S00016) 39 Tosimiehille oikeaa työtä Aikamies (S01302) 40 Räätälöidyt verkostot reitittävät urapolun Kehittyvä hanke (S00179) 41 Uranluonti omiin käsiin Urapolku (S01208) 42 Työnantajalähtöisesti metallitöihin Metallin hankkeet (S00289, S01170, S00415) 46 Työnsiltaa tunturiin ja takaisin Tunturin työntekijät (S00645) Työnsilta Turusta Tunturiin (S01286) 49 Pitkäjänteisyys palkitsee MAHKU mahdollisuuksien vuosi Keuruulla (S00539) 50 Taitoja laajentamalla takaisin työelämään Työhön eri keinoin 2 (S00767)

6 3. U u t t a y r i t y s t o i m i n t a a 53 Erikoistuneet hautomot verkostoissa Uskalla sinäkin / Yrittämisestä työtä hankekokonaisuus (S00155) Kehitysverkko / Yrittämisestä työtä hankekokonaisuus (S00156) Oma suunniteltu yrityksesi / Yrittämisestä työtä hankekokonaisuus (S00157) Oppiva yritys / Yrittämisestä työtä hankekokonaisuus (S00158) Laatua yrityshautomoista / Yrittämisestä työtä hankekokonaisuus (S00159) 58 Lisäpotkua yrittäjyyteen Yritysten hallittu liikkeellelähtö (S00398) 4. O s a a m i s e n k e h i t t ä m i n e n j a t y ö s s ä j a k s a m i n e n 61 Täsmä tarjoaa koulutusta yrityslähtöisesti yhteistyössä Täsmäpalvelut Varsinais-Suomessa (S00037) Täsmäosaajat (S00058) Täsmämallit Varsinais-Suomessa (S00108) Täsmäosaajat Varsinais-Suomessa (S00295) Tekno Täsmä (S00847) 64 Osaamisella kilpailukykyä Menestyvä yritys (S00248) 65 Pitkäjänteistä kehittämistä hämäläisille pk-yrityksille TaitoHäme (S00843, S00962, S01413) 66 Monitaito-projektista voimia työhön Monitaito-projekti (S00583) 5. K o u l u t u s t a r p e i d e n e n n a k o i n t i 69 Ennakoivaa verkostoitumista PROACTIVE ennakoivat ja kohdennetut yritysja työvoimapalvelut (S00242) PROACTIVE II ennakoivat ja kohdennetut yritysja työvoimapalvelut perinteisille aloille (S01139) 72 Kainuussa irti byrokratiasta Työmarkkinat toimiviksi (S00465) 73 Osaamistarvebarometri tuli tarpeeseen ja jäi käyttöön Yritysten osaamistarpeet (S00004) 76 Tulevaisuusstrategia Pohjois-Karjalaan Ennakko 2010 (S00920)

7 1 To i m i n t a - t a p o j e n k e h i t t ä m i n e n Tässä jaksossa esitellään hankkeita, joiden tavoitteena on ennen muuta ollut uusien innovatiivisten toimintatapojen ja -mallien kehittäminen ja kokeileminen työhallinnon käyttöön.

8 1 To i m i n t a - t a p o j e n k e h i t t ä m i n e n 11 Työnhakuklubi antaa rohkeutta, yritysyhteistyö avaa mahdollisuuksia PATU Panosta työnhakuun älä turhaudu (S00346) 15 Täsmähanke synnytti kymmeniä työpaikkoja Kaustisten alueelle Kaustisten seutukunnan rekrytointiprojekti (S00511) 16 Oman seudun yrityskumppani auttaa yrityksiä kehittämään osaamistaan Oppivat organisaatiot 2000+, 2. vaihe (S00517) 17 erekrytori: tasapuolisuutta työnhakuun erekrytori (S01191) 18 JobCafé täyttä paahtoa verkossa ja verkostoissa JobCafé (S00057) 21 Peruspalvelua asiamiespohjalta. HETI. HETI työhallinnon kehittämisprojekti (S01129) 23 Työtä kaikille tasapuolisesti Räätälöidyt ratkaisut 1 ja 2 vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työhön saattaminen (S01039 ja S01040) 25 Kokemus käyttöön työmaailmassa Kokemus eduksi (S00053) 26 Piilotyöpaikat metsästämällä esiin Työpaikkametsästys eli 9000 yrityskäyntiä (S00339)

9 TYÖNHAKUKLUBI ANTAA ROHKEUTTA, YRITYSYHTEISTYÖ AVAA MAHDOLLISUUKSIA Ensimmäisen kerran kuulin PATU-projektista työvoimavirkailijaltani jäätyäni taas kerran työttömäksi määräaikaisesta työsuhteestani kevättalvella Aluksi ajattelin, että taas työttömille yritetään tuputtaa jotain ihan vaan tekemisen vuoksi, kurssia kurssien joukossa. Projektin työntekijät kuulostivat olevan todella innostuneita asiastaan ja aika nopeasti kuitenkin kiinnostuin oikeasti projektista, Marjo kirjoittaa ensikosketuksestaan PATU-projektiin. Innostuin kurssista koska kuulin, että siinä paneudutaan jokaisen osallistujan asioihin perusteellisesti ja suunnitellaan, miten omaa kilpailukykyä työmarkkinoilla voisi parantaa. Ajattelin tosin, että kyllähän minä työpaikkaa osaan hakea ja hakupaperini laatia, mutta ei se niin tainnut ollakaan. Suomussalmella Kainuun vaaramailla toteutetun Panosta työnhakuun älä turhaudu PATU-hankkeen loppuraportti sisältää monta yhden ihmisen kokoista menestystarinaa. Suuria tarinoita To i m i n t a t a p o j e n k e h i t t ä m i n e n Projektipäällikkö Marita Sirviö-Juntunen (edessä) ja projektisihteeri Stiina Lassila- Kiljunen panivat turhautujien työllistymiseen vauhtia.

10 pienessä kunnassa. Mutta ennen kuin PATU-projektin rohkaisemana lähihoitajaksi kouluttautunut ja nyttemmin yöhoitajana työskentelevä Marjo pääsi ottamaan tuntumaa hankkeeseen, oli tehty paljon töitä. Kuopion yliopisto oli vuosina toteuttanut Suomussalmen pitkäaikaistyöttömien elämänhallintaa ja syrjäytymistä selvittävän tutkimushankkeen, jonka perusteella pitkäaikaistyöttömiä voitiin tarkastella eri ryhminä uudelleen työllistymishalujen ja -mahdollisuuksien, elämäntilanteen ja työttömyyden vaikutusten suhteen. Esiin nousivat työttömyyteen sopeutujat, turhautujat ja syrjäytyjät. Näistä turhautujilla olisi edellytyksiä sijoittua työmarkkinoille, mutta tulokseton työn hakeminen vaati veronsa turhautumisena. Oletus siis oli, että tämän ryhmän työllistymiseen voidaan nopeimmin vaikuttaa yksilön osaamista kehittävillä ja työnhakua tukevilla erityistoimenpiteillä. 12 TYÖNHAKUVALMENNUKSESTA AMMATINVALINNANOHJAUKSEEN Aluksi tietysti piti tunnistaa turhautujat. Helmikuussa 2001 projektipäällikkönä aloittaneella Marita Sirviö-Juntusella oli valinnoissa apunaan YTT Veli-Matti Poutanen ja heidän yhdessä laatimansa kyselylomake. Pikavauhtia markkinoituun projektin ensimmäiseen koulutusryhmään hakeutuneet kolmisenkymmentä pitkäaikaistyötöntä pääsivät lomaketyön lisäksi tiukkaan haastatteluun, jossa toinen haastattelija kävi hakijan elämäntilannetta ja taustoja tiukalla seulalla läpi toisen haastattelijan tehdessä tilanteesta havaintoja ja kirjatessa vastauksia ylös. Kyllä siinä kaikenlaisia kriisejä läpikäydessä välillä itkettiinkin, mutta koko ajan perustunnelma säilyi positiivisena ja rehellisenä, Marita Sirviö-Juntunen muistelee uudenlaista valintatilannetta. Uutta oli sekin, että valinnoissa pudonneille hakijoille ehdotettiin saman tien jotakin muuta, paremmin tilanteeseen sopivaa palvelua työvoimatoimiston valikoimista, esimerkiksi aluksi työnhakuvalmennusta ja sitten hakeutumista seuraavalle PATU-kurssille, kuntoutuspalveluja tai ammatinvalinnanohjausta. Tällainen henkilökohtaisen palvelutarpeen kartoitus jäi myös pysyväksi toimintamalliksi Suomussalmella. PATU-kurssille odotettiin nuorten ryntäystä, mutta niin ei kuitenkaan käynyt. Hakijoiden ikähaitari tosin oli laaja, mutta painopiste oli keski-ikäisissä naisissa. Mahtuipa mukaan isä ja tytärkin. Neljän PATU-kurssin osallistujien ikähaitari oli vuotta. Marita Sirviö-Juntunen epäilee syynä olevan nuorten työttömien kielteisen asenteen koulutusta kohtaan. Mukaan valittiin myös kaikkein vaikeimpia tapauksia, kun kerran oli poikkeukselliset resurssit yrittää hoitaa asioita kuntoon. Ja olihan se moraalinenkin velvollisuus, projektipäällikkö kuvailee lähtötilannetta. Jos kurssille hakeutujille ei muuta selkeää käsitystä PATU-kurssin sisällöstä ollut syntynyt, niin yhden tiesivät kaikki: pääsyvaatimuksena oli ehdoton sitoutuminen työnhakuponnistuksiin ja omien työmarkkinavalmiuksien parantami-

11 seen. Käytännössä tämä tapahtui työnhakuklubissa, joka muokkasi itse omaa toimintaansa ja sääntöjänsä. Mm. tekstinkäsittely- ja markkinointitaitoja hioneen valmentavan koulutusjakson jälkeen kurssilaiset tapasivat kerran viikossa neljän tunnin ajan työvoimatoimiston tiloissa. TYÖNHAKUKLUBIN VERTAISTUKI VERRATTOMAN TÄRKEÄ Klubitoiminnan lähtökohdaksi tuli jokaisen kurssilaisen kohdalla riittävien työnhakutaitojen ja -tietojen hankkiminen, yhtenä konkreettisena tavoitteena omatoimisuus hakemusten ja ansioluettelon laatimisessa. Toki suurimmalla osalla tärkeimpänä tavoitteena oli työpaikan löytäminen Suomussalmelta tai lähialueelta. Monen kohdalla tämä suunnitelma vaati myös koulutuksen hankkimista. Koulutus räätälöitiin kunkin työnhakijan tarpeita vastaavaksi ja yksittäinen oppilaspaikka voitiin hankkia työvoimakoulutuksena. Klubilaiset suunnittelivat omaa henkilökohtaista työnhakuprosessiaan aina viikoksi eteenpäin ja sitoutuivat muiden edessä tekemään minkä lupasivat. Työnhakuklubin tuottama vertaistuki koettiin kaikissa PATU-ryhmissä erittäin tärkeäksi, tosin seurantatutkimuksessa työvoimatoimiston virkailijoiden antama henkilökohtainen ohjaus ja tuki saa vielä sitäkin suuremman merkityksen. Tosiasia kuitenkin on, että klubilaiset kokosivat itselleen monipuoliset työnhakukansiot ja saivat toisiltaan runsaasti neuvoja ja rohkaisua työnantajakontakteihin, mikä kokonaisuutena oli laadullinen loikka kurssilaisten työnhakutilanteessa. Klubitoimintaa harjoitetaan erinomaisten kokemusten myötä paikkakunnalla jatkossakin, toistaiseksi Avautuvat työmarkkinat -projektissa yhteistyössä Kuhmon ja Suomussalmen välillä. Perinteinen työnhakuklubitoiminta olisi kuitenkin ollut turhauttavaa vaikean työttömyyden alueella, jossa avoimia työpaikkoja on vähän ja kuva työnhakijasta jää niin hyvässä kuin pahassakin aika sattumanvaraisesti työnantajan mieleen, Marita Sirviö-Juntunen perustelee Suomussalmen omaa mallia, jossa hän yhdessä projektisihteeri Stiina Lassila-Kiljusen kanssa jalkautui alueen yrityksiin etsimään piilotyöpaikkoja ja välittämään tietoa kurssilaisista yrityksiin ja yrityksistä kurssilaisille To i m i n t a t a p o j e n k e h i t t ä m i n e n Työnhakuklubissa sai itseään niskasta kiinni. Päivi Kaartinen, 40, sai kipinän kouluttautumiseen PATU-projektin työnhakuklubissa ja työskentelee nyt puolitoista vuotta myöhemmin tuoreena laitoshuoltajana Suomussalmen terveyskeskuksessa.

12 YHTEISTYÖ YRITTÄJIEN KANSSA TOIMII EDELLEEN PATU-hankkeen seurantatutkimukseen liittyneessä yrityskyselyssä pidettiin erityisen arvokkaana projektin aikana syntynyttä yhteistyötä yritysten ja työvoimatoimiston välillä niin työvoiman rekrytoinnissa kuin yhteishankkeiden kehittämisessäkin. PATU-projektissa yrityksiä lähestyttiin selkeällä ehdotuksella tulla kertomaan projektista ja luotaamaan mahdollisia yhteistyön paikkoja. Aika sovittiin etukäteen ja yrittäjälle annettiin mahdollisuus valmistautua keskusteluun. Täällä yritykset ovat pieniä ja yrittäjät ihan konkreettisesti töissään kiinni. Lisäksi matkat ovat pitkiä, joten on todella tarpeen varmistua ajankohdan sopimisesta, Stiina Lassila-Kiljunen perustelee jonkun mielestä ehkä hitaalta ja muodolliselta tuntuvaa toimintatapaa. Kyllä me aika hyviä puhemiehiä oltiinkin, luottamus työvoimatoimiston arviointikykyyn kasvoi ihan silmissä. Yrittäjäthän innostuivat ja vieläkin soitellaan puolin ja toisin vaikka projekti onkin jo päättynyt. Vaan ei sitä madaltunutta keskustelukynnystä sovi jättää hyödyntämättä tässä normaalitoiminnassakaan, projektipäällikkö myhäilee. Liekö sitten puhemiehistä vai työmarkkinatilanteesta kiinni, mutta PATUkurssilaisista ensiksi lähtivät työllistymään iäkkäämmät ihmiset. Koulutuksen lisäksi oikea työasenne ja monitaitoisuus näyttävät olleen avaintekijöitä. Vai mitä on sanottava siitä työnantajan unelmatapauksesta, jossa toimistosihteeri, kukontekijä, kirjanpitäjä, atk-tuki ja autonhuoltaja-kuljettaja yhdistyvät yhdessä ihmisessä? 14 INFO HANKE: PATU Panosta työnhakuun älä turhaudu (S00346) OHJELMA: Itä-Suomen tavoite 1 UUSIA TOIMINTATAPOJA: Yhdistetään virkailijoiden jalkautuminen yrityksiin, työnhakuklubitoiminta ja asiakkaiden palvelutarpeen arviointi. KOHDERYHMÄ: Työttömät työnhakijat ja yritykset Suomussalmen seudulla KOHDEALUE: Suomussalmi KESTO: 2/2001 1/2003 LISÄTIETOJA: Marita Sirviö-Juntunen tai Stiina Lassila-Kiljunen

13 TÄSMÄHANKE SYNNYTTI KYMMENIÄ TYÖPAIKKOJA KAUSTISTEN ALUEELLE Kaustisen seutukunta halusi kehittää alueen yritystoimintaa ja edistää taloudellista kasvua hyvin käytännönläheisen hankkeen avulla. Tehtävä alkoi mukaan tulevien yritysten sekä työttömien ja työttömyysuhan alla olevien työnhakijoiden kartoituksella, kertoo projektipäällikkö Kimmo Pajukangas. Tavoitteena oli saada täsmäämään työtä hakevien että tarjoavien tarpeet paremmin yhteen. Yritysten avaintoimialat Kaustisen alueella ovat miehiset: elektroniikka, metalli ja puu. Tästä syystä hankkeessa painotettiin erityisesti naisten ja nuorten työllistymistä alueen omiin yrityksiin. Projektipäällikkö haki yritykselle sopivan henkilön tai henkilölle sopivan yrityksen. Tämän jälkeen Keski-Pohjanmaan ammatillinen aikuiskoulutuskeskus laati henkilökohtaisen opetussuunnitelman ja toteutti koulutuksen. Opetussuunnitelma laadittiin yhdessä opiskelijan, yrityksen edustajan, koulutuksen toteuttajan ja projektipäällikön kanssa. Projektissa onnistuttiin hyvin. 25 henkilöä työllistyi projektin jälkeen koulutusalan työhön ja yrittäjäksi siirtyi kolme. Projektin kantavana ideana oli se, että yrityksen tarpeisiin koulutettiin työntekijä ja työnhakija-asiakas sai tätä kautta työpaikan. Tavoite oli molemmille osapuolille selvä. Tavoitteensa selvästi ylittäneen projektin vetäjällä on toive jatkosta: Jos mahdollista, projektin vetäjät olisivat kokopäiväisiä. Toteutuksessa oli myös hieman ongelmia, sillä hanke toteutettiin kahden työvoimatoimiston alueella. Projektin hyviä käytäntöjä toteutetaan Kaustisten seutukunnassa kansallisella koulutuksella. INFO HANKE: Kaustisten seutukunnan rekrytointiprojekti (S00511) OHJELMA: Pohjois-Suomen tavoite 1 UUSIA TOIMINTATAPOJA: Räätälöinti: haettiin yritykseen sopiva henkilö tai henkilölle sopiva yritys. KOHDERYHMÄ: pitkäaikaistyöttömät työttömät maaseudun asukkaat, mm. maataloudesta luopuvat henkilöt KOHDEALUE: Kaustisten seutukunta KESTO: 2/2001 1/2003 LISÄTIETOJA: Kimmo Pajukangas, To i m i n t a t a p o j e n k e h i t t ä m i n e n

14 OMAN SEUDUN YRITYSKUMPPANI AUTTAA YRITYKSIÄ KEHITTÄMÄÄN OSAAMISTAAN 16 Pohjois-Karjalan maakunnan alueella toimivat pk-yritykset ovat hyvissä käsissä. Nelivuotinen Oppivat organisaatiot projekti tarjoaa 200 pk-yritykselle täsmäopastusta paremman kilpailukyvyn, kannattavuuden ja ammattitaidon saavuttamiseksi. Projektin aikana kartoitetaan yritysten kehittämisasiat ja henkilöstön osaamistarpeet sekä laaditaan niihin pohjautuvat koulutussuunnitelmat. Apujoukkona toimii maakunnallinen työelämäasiantuntijoiden verkosto, johon kuuluu sekä työvoimatoimistojen, ammatillisen koulutuksen tarjoajien että yrityspalveluiden henkilöstöä. Kunkin seudun yrityksiä palvelevat siis kyseisen seutukunnan omat asiantuntijat. He pitävät yhteyttä yrityksiin, joten koulutussuunnitelma pysyy jatkuvasti ajan tasalla. Projekti toteuttaa yritysten kanssa suunniteltuja koulutuksia yhteishankintakoulutuksena. Osa tarpeista ohjataan yritysten kannalta sopivimpaan muuhun toteutus- ja tukimuotoon; näitä ovat mm. oppisopimuskoulutus, TE-keskuksen yritysosastojen tuotteistetut palvelut tai ammatillisen aikuisopetuksen näyttötutkintokoulutus. Projektin osapuolten tiivis yhteistyö parantaa tiedon kulkua ja vähentää prosessien ja vastuiden päällekkäisyyttä. Tulevaa on helppo suunnitella, kun peruskartoitus on tehty, verkostot valmiina ja vuorovaikutus toimivaa. Jatkossa kehittämisverkoston ylläpidosta halutaan muokata pysyvä toimintamalli. Oppivat Organisaatiot projektissa on vuoden 2004 alkuun mennessä ollut mukana n. 230 yritystä, joista 170:lle on laadittu kehittämis- ja osaamistarvekartoitus. Toteutuneisiin ja työn alla oleviin hankintasopimuksiin on kirjattu noin osallistujaa ja noin henkilökoulutuspäivää. Koulutusten kirjo vaihtelee yritysten tarpeiden mukaan hygieniaosaamiskoulutuksista laatujärjestelmän kehitystyöskentelyyn, päivän koulutustapahtumista toista vuotta kestäviin prosesseihin. INFO HANKE: Oppivat organisaatiot 2000+, 2. vaihe (S00517) OHJELMA: Itä-Suomen tavoite 1 UUSIA TOIMINTATAPOJA: Noin 200 räätälöidyn koulutus- ja kehittämisohjelman toteuttaminen, kehittämisverkoston ylläpito, tulevan työvoimatarpeen systemaattinen ennakointi. KOHDERYHMÄ: Pohjois-Karjalan maakunnan alueella sijaitsevat n. 200 pk-yritystä johtoineen ja henkilöstöineen. KOHDEALUE: Itä-Suomen lääni, Pohjois-Karjala KESTO: 3/ /2004 LISÄTIETOJA: Juha Palosuo,

15 erekrytori: TASAPUOLISUUTTA TYÖNHAKUUN Etelä-Pohjanmaalla työnhaku sähköistyy. erekrytori-projektissa Seinäjoen ja Töysän työnhakukeskukset tuovat tietoyhteiskunnan palvelut kaikkien halukkaiden käyttöön. Työantajat, työnhakijat, kouluttajat ja valmistuvat oppilaat kohtaavat vaivattomasti virtuaaliavaruudessa. Työn ja koulutuksen eri osapuolet kohtaavat verkossa entistä vaivattomammin. Kaikille avoin sähköinen rekrytointimarkkina tasapuolistaa työnhakua. Työnantajat odottavat työnhakijoilta myös tietotekniikan käyttötaitoja, mutta joka taloudesta ei kuitenkaan löydy tietokoneita Internet-yhteyksin. Työnhakukeskuksessa tarjolla on paitsi yhteydet työnantajiin, myös opastusta ja koulutusta tietotekniikan käyttöön, sanoo toimistonjohtaja Markku Loukola Seinäjoen työvoimatoimistosta. Työnhakukeskuksella on monta tehtävää työnhaun sujuvoittamisen ohella sen avulla ennakoidaan tulevaa työvoimatarvetta. Myös työnhakijoiden omatoimisuus ja aktiivisuus kohenevat, kun päätteeltä käsin pääsee itse bongailemaan sopivia työtilaisuuksia. erekrytori virtaviivaistaa myös työvoimatoimistojen palveluja. Kun osa hakijoista kykenee itsenäiseen ja aktiiviseen työnhakuun, työvoimatoimistot pystyvät tarjoamaan kattavampia palveluita vaikeammin työllistettävien tueksi, Loukola muistuttaa. 1. To i m i n t a t a p o j e n k e h i t t ä m i n e n HANKE: erekrytori (S01191) OHJELMA: Tavoite 3 UUSIA TOIMINTATAPOJA: Sähköiset palvelut ja Internetin hyötykäyttö eri osapuolia yhteen kokoavana välineenä. Työnhakukeskuksissa atk-päätteet kaikkien kansalaisten aktiivikäyttöä varten. KOHDERYHMÄ: Kaikki työmarkkinatietoutta tarvitsevat kansalaiset, työnantajat, työnhakijat, koulutukseen hakevat, kouluttajat, opiskelijat sekä muut rekrytointipalveluiden tuottajat. KOHDEALUE: Alavus, Ilmajoki, Kuortane, Peräseinäjoki, Seinäjoki, Töysä. KESTO: 1/ /2005 INFO LISÄTIETOJA: Markku Loukola, 17

16 JOBCAFÉ TÄYTTÄ PAAHTOA VERKOSSA JA VERKOSTOISSA Vuonna 2000 täällä Turussa todettiin internetin merkitys työnhaussa ja ylipäätään työvoimatoimiston palvelujen uutena kanavana, yhteysemäntä Marika Karhi tunnustaa, mutta ei tarkenna oliko se jo vai vasta. Taustalla kuitenkin oli Turun ydinkeskustan Hansa-korttelissa toiminut työnhakukeskus AvoinPaikka ja pyrkimys saada työnhakija ja työnantaja kohtaamaan paremmin jopa nokakkain sekä tarve toimia työhallinnon uusien palvelujen ja työtapojen kokeilulaboratoriona. Siitä syntyi uusiin tiloihin, kaupungin ydinkeskustaan perustettu JobCafé. JobCafén peruspalvelua ovat 17 verkkoyhteyksin varustettua tietokonetta ja niiden käyttöön liittyvä opastus, joka tarvittaessa lähtee aivan alkeista. 18 HIIRENKESYTYSTÄ JA KOHTAAMISIA On meil tääl hiirtä kesytetty, Karhi uskoutuu. Mutta aika paljon muutakin konseptin täytyy pitää sisällään, jotta päästään esimerkiksi vuoden 2002 yli kävijään. Keskimääräisinä päivinä kävijöitä riittää 350 päivässä, parhaimpina toista tuhatta. JobCafén asiakkaista noin kolmannes on työssäkäyviä. Työttömien osuus on suurinpiirtein sama, ja heistä valtaosa on alle 3 kuukautta työttöminä olleita. Muut asiakkaat ovat opiskelijoita tai koulutuksessa olevia. Karhi sanoo JobCafén palvelujen rakentuvan kolmen jalan varaan: kohtaamistapahtumiin, työmarkkinainformaation muokkaamiseen ja jakamiseen sekä verkkopalveluihin. Lisäksi JobCafén yhteydessä toimii lyhytaikaisia työtehtäviä nopeasti välittävä JobExpresso, joka tosin on Turun työvoimatoimiston perustoimintaa. Kohtaamistapahtumat ovat mm. minimessuja, rekrytointitapahtumia, koulutusesittelyjä. Kaikki kuitenkin sellaisia, joissa eri asiakasryhmät kohtaavat. Ehdo-

17 Marika Karhi ja Tarja Keränen pitävät JobCafén kuumana ja suosion suurena. ton yleisösuosikki on ollut kesätyöminimessut, joille pakkautuu reilut kävijää päivässä. Muutenkin koko konsepti on osoittautunut onnistuneeksi: tapahtumia oli jo tulossa jokaiselle päivälle, mutta työkykynsä turvaamiseksi Job- Cafén tiimi päätti rajata tapahtumat kahteen per viikko. REALISMI KOPUTTAA OVEEN Sittemmin on esitelty työvoimakoulutuksen sisältöä, pohdittu aikuisena opiskelemista, rekrytoitu väkeä töihin Lappiin. Kansainväliset tapahtumat, joissa ulkomaiset työnantajat esittelevät työmahdollisuuksia Ruotsissa tai Hollannissa, ovat luoneet paitsi suurta innostusta myös melkoista realismia siitä, millaista ulkomailla töissä oleminen voisi olla. Yksi suurta kiinnostusta herättänyt kohtaamislaji on yrittäjyystapahtumat. Tietoisuus yrittäjyydestä vaihtoehtona palkkatyölle on kasvanut. Jotkut ovat rohkaistuneet, toiset huomanneet, ettei yrittäjän elämä taida sittenkään olla se oikea valinta. Huikean kiinnostuksen nostatti omistajanvaihdosilta, jossa yrityksensä myyneet, myymässä olevat, yrityksen ostamista harkitsevat sekä tukiorganisaatiot TE-keskuksesta pankin ja vakuutusyhtiön edustajien kautta yritysvälitysfirmoihin intoutuivat siinä määrin anteliaaseen keskusteluun, että tilat piti puoliväkisin tyhjentää. Iltauutisetkin kun olivat menneet jo hyvän aikaa sitten. 1. To i m i n t a t a p o j e n k e h i t t ä m i n e n KANSANTAJUISTAMISTA AINA TARVITAAN Työmarkkinatiedon jakaminen aloitettiin syksyllä Ideaan kuuluu kerätä paitsi alueellista työmarkkinainformaatiota, tietoja avoimista työpaikoista, myös työvoimatarpeen ennakointitietoa yhden tärkeän päättäjäryhmän eli työnhakijoiden käyttöön. Tämä kansalaisaspekti unohtuu niin kovin helposti ennakointitiedon tuottajilta, Karhi muistuttaa. Työmarkkinainfoa saadaan eri tutkimuslaitoksista, ennen muuta TE-keskuksen ennakointitiimiltä, ja JobCafé huolehtii sen kansantajuistamisesta. Tätä hommaa harjoittanut tietää, ettei yhden työvoimapoliittisen tutkimuksen tiivistäminen ja popularisointi ole mikään pikkujuttu. Se vie aikaa ja vaatii monenlaista osaamista. Tieto tuotetaan JobCafén nettisivuille, joille kootaan myös tiedonlähteille ohjaavia linkkilistoja. Sittemmin sivuille on ryhdytty tuottamaan myös lehdistä poimittua aineistoa, joka liittyy työmarkkinoihin ja osaamisen ennakointiin. Parhaimmillaan sivuilta saa aineistoa heti tuoreeltaan, mutta tiimin koko rajoittaa referointia aina silloin tällöin. Nettipalvelut ovat sitten se JobCafén kiivaimmin kehittynyt palvelukonsepti. Sivuston suosiosta kertovat vakuuttavat luvut: vuonna 2002 sivuilla oli yli kävijää ja kesäkuun 2003 loppuun mennessä kävijämäärä oli jo paremmalla puolella. 19

18 20 VIRTUAALIVILINÄ OPETTAA JobCafén omista verkkopalveluista merkittävimpiä ovat olleet työnhaun verkkokurssit, joita on järjestetty jo 12 kertaa. Täysin netin avulla toteutettu kurssi pitää sisällään työnhakustrategioita, tiedonhankintaa, osaamisen kartoitusta ja markkinointia, työnhakuasiakirjojen laatimista, haastatteluun valmentautumista ja työnhakusuunnitelman luomista. Työtapoina ovat verkkokeskustelut osallistujien kesken ja kouluttajien kanssa, verkkotehtävät sekä henkilökohtainen neuvonta. Jokaisella kurssilla on mukana myös työnantajapuolen edustaja antamassa kommentteja vaikkapa hakemusten ja haastattelujen maailmasta. Verkkokurssilla kun ollaan, ovat opiskelijatkin ympäri Suomea. Kerrallaan mukana on ollut 6 30 henkilöä ja keskusteluforumin suhina sen mukainen. Maksuton kurssi kestää 6 viikkoa kerrallaan. Ja vaikuttavuutta on jo ennätetty selvittämään. Opiskelijat korostivat omien työnhakutaitojensa ja suunnitelmallisuutensa kehittymistä. Samoin on nostettu esille tiedonhankinta ja oman osaamisen kartoituksen merkitys uusina asioina. JobCafén koko tiimin kuuluu 11 henkilöä. Tiimi toteaa, että ilman verkostomaista työskentelymoodia kaikkea ei olisi saatu tehtyä. JobCafén ympärille on tietoisesti ja suunnitelmallisesti kehitetty verkostoa, josta sitten nopeasti ja pienellä vaivalla löydetään aina tarpeeseen sopiva yhteistyökumppani oli se sitten yritysrahoitusneuvoja, kouluttaja tai koululuokka. Verkosto on ollut meille yksi kokeilu ja kokemukset ovat pelkkää positiivista, Karhi toteaa. JobCafén tulevaisuus jakautuu kahtia: pienestä tilanahtaudesta huolimatta peruskonsepti jatkaa tutuissa tiloissa ja tutuilla palveluilla, mutta nettipalvelujen kehittäminen irtoaa omaksi projektikseen. JobEnterin tavoitteena on jatkaa ja kehittää nettisivujen sisällöntuotantoa sekä nostaa verkkokurssien määrää ja kehittää sielläkin uusia sisältöjä. Aika sitten näyttää, mitkä kehitetyistä palvelukonsepteista todella jäävät normaalikäytännöiksi. Mutta suosio velvoittaa! INFO HANKE: JobCafé (S00057) KOHDEALUE: Turun seutukunta OHJELMA: Tavoite 3 UUSIA TOIMINTATAPOJA: kohtaamistapahtumat työmarkkinainformaation jakaminen verkkopalvelukonseptien kehittäminen verkostomainen työtapa KESTO: 9/ /2003 (jatko JobEnterin puitteissa). LISÄTIETOJA: Turun työvoimatoimisto, Ulla Kanttura tai KOHDERYHMÄ: Kaikki työmarkkinainformaatiota tarvitsevat kansalaiset.

19 PERUSPALVELUA ASIAMIESPOHJALTA. HETI. Parhaimmillaan uudistus johtaa toiseen uudistukseen. Muutokset rakenteessa houkuttelevat esille uusia toimintatapoja uudessa rakenteessa. Sellainen oli tilanne työhallinnon palvelujen suhteen keväällä 2002 Lappeenrannan seudulla. Kaakkois-Suomen työvoimatoimistoja yhdistettiin toisiinsa Toimintaverkko-uudistuksen puitteissa: alueen 11 työvoimatoimistoa yhdistyivät 8 toimistoksi vuoden vaihteessa, mikä aiheutti pienissä kunnissa melkoista suhinaa. Vaikka toimipisteet säilyivät ennallaan, oli tullut hetki palvelujen tarjonnan uudelleen organisoimiseksi. Perusajatuksena uudessa toimintamallissa on, että erityispalveluja keskitetään ja peruspalvelujen tarjontaa hajautetaan, niin että vähintään uudistusta edeltänyt laajuus säilyy. Pienet kunnat ja etäämpänä keskustasta olevat kaupunginosat ovat tässä haasteellisinta aluetta: miten työhallinnon peruspalvelut saataisiin levitettyä sinnekin, missä niitä ei valmiiksi ollut? Syntyi ajatus verkostoyhteistyöstä ja asiamiesvetoisista palvelupisteistä. Erityispalvelut pysyisivät edelleen työhallinnon kokeneen ja koulitun henkilöstön hyppysissä, mutta peruspalvelujen tarjoamiseen ryhdyttäisiin kouluttamaan asiamiehiä ja perustamaan toimipisteitä kuntien tai kolmannen sektorin toimijoiden kanssa sellaisella konseptilla, joka kulloinkin olisi tilanteen ja alueen mukaan perusteltua. Asiamieskoulutukseen voisivat hakeutua myös työttömät työnhakijat ja samalla voitaisiin kouluttaa työhallinnon virkailijoista tuoreille asiamiehille tutoreita. Projektipäällikkö Raimo Ruotsalaisen luotsaamana ajatus alkoi saada konkretiaa ytimen ympärille. Kuntiin perustettavissa palvelupisteissä tarjottaisiin paitsi tietoa työhallinnon koulutustarjonnasta, avoimista työpaikoista ja työnantajapalveluista, myös pääsy työhallinnon sähköisiin palveluihin (www.mol.fi) sekä opastusta tietotekniikan käytössä. Lisäksi tarjolla olisi apua erilaisten asiakirjojen laadintaan sekä tietoa yrittäjyydestä ja yritystoiminnan aloittamisesta. Muu aines palveluvalikkoon syntyisi aina tilanteen mukaan ja voisi olla kunnan, muiden viranomaisten tai kolmannen sektorin palveluja. Uusien asiamiesten koulutus käynnistyi keväällä 2003 Etelä-Karjalan aikuiskoulutuskeskus Aktivassa ja kesti 6 kuukautta. Meillä aloitti 16 koulutettavaa ja osa on jo voitu työllistää näihin palvelupisteisiin. Yhdessä kouluttautuminen rakensi hyvän verkoston henkilöpohjalta jo valmiiksi, projektisihteeri Tiina Sirppiniemi iloitsee. Ensiksi käynnistetään toiminta kuudessa toimipisteessä Lappeenrannan työvoimatoimiston alueella vuoden 2004 alussa, seuraavassa aallossa laajennetaan Imatran seudulle. Yksi ensimmäisistä on Ylämaan palvelupiste, jota ryhtyi hoitamaan juuri koulutettu palveluasiamies Tuula Aumakallio To i m i n t a t a p o j e n k e h i t t ä m i n e n

20 22 Koulutuksessa oli 2 kuukautta työhallinnon asioita, 2 kuukautta atk-opintoja ja 2 kuukautta työharjoittelua. Oli hyvä ja monipuolinen koulutus, tuore palveluasiamies kiittelee. Ylämaa on noin asukkaan kunta Lappeenrannan ja Vaalimaan raja-aseman välillä, mutta monipuolisen kiviteollisuuden ansiosta kunnassa on poikkeuksellisen paljon nuorta väkeä ja pk-yrityksiä. Myös matkailu on merkittävä elinkeino Ylämaalla. Niinpä Tuula Aumakallion toimenkuvaan on liitetty työhallinnon peruspaletin mausteeksi kunnan matkailun, erityisesti matkailumarkkinoinnin edistäminen, samoin kuin kunnan henkilöstön atk-tukihenkilön tehtävät. Palveluasiamies on kunnan palveluksessa ja ainakin aluksi on tehty parin vuoden sopimus, hankkeen päättymiseen saakka. Yksilöllisen toimenkuvan seurauksena hänellä on kaksi työpistettä, toinen kunnantoimistolla ja toinen kesällä Jalokivikylän matkailuinfossa. Tässä etsitään tapoja parantaa lähipalveluja Toimintaverkko-uudistuksen jälkeen ja kokonaisuus räätälöidään aina kunnan kanssa. Meidän kokonaisuudessamme sähköisten palvelujen kehittäminen on yhdistävä tekijä, meillä on aika suuria suunnitelmia mm. matkailun varausjärjestelmien suhteen, kunnanjohtaja Esko Hämäläinen valottaa Ylämaan näkemystä verkostomallista. Tietenkin projekteissa voidaan aina kokeilla ja etsiä uusia toimintatapoja. Tässähän voi syntyä malleja sovellettavaksi muuallakin maassa. Sähköisten palvelujen suhteen ei oikein voi sanoa kumpi oli ensin. Muna vai kana, asiamiesmallin taustalla oleva vahva pyrkimys työhallinnon sähköisten palvelujen hyödyntämiseen ja kehittämiseen vai Ylämaan suunnitelma hankkia joka taloon laajakaistayhteys, jota asukkaista 61 prosenttia aikoo käyttää ainakin jossain määrin työtarpeisiin. Sähköiset palvelut ja laajakaistayhteydet voivat tuoda myös uutta yritystoimintaa, kunnan elinkeinoasiamiehen tehtäviä omiensa ohella hoitava Hämäläinen muistuttaa muikeana. Projektisihteeri Tiina Sirppiniemi ja palveluasiamies Tuula Aumakallio ovat juuri saaneet käynnistettyä Ylämaan neuvontapalvelupisteen.

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Jyväskylän seudun työryhmän näkemyksiä 27.11.2008 2008 Olli Patrikainen Johtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Kannattavan Kannattavan

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

OPUS projektisuunnitelma

OPUS projektisuunnitelma OPUS projektisuunnitelma PROJEKTISUUNNITLEMA 1(5) Taustaa Sotek on ollut mukana vuosina 2012-2013 toteutettavassa, myös Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamassa Tiet työhön 2 hankkeessa. Tiet työhön

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

Kotona Suomessa-hankkeen tavoite

Kotona Suomessa-hankkeen tavoite Kotona Suomessa-hankkeen tavoite Kotona Suomessa yhdistää maahanmuuttajien parissa työskentelevät asiantuntijat verkostoksi, joka toteuttaa yhä laadukkaampia ja vaikuttavampia kotouttamispalveluita kaikkialla

Lisätiedot

TE-toimiston palvelut

TE-toimiston palvelut TE-toimiston palvelut Suvi Lindén Asiantuntija Uudenmaan TE-toimisto 1 TE-toimiston palvelut työllistymisen edistämiseksi Työllistymisen tueksi: Työkokeilu Palkkatuki Kurssit ja valmennukset: Uravalmennus

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

CASE SILLANRAKENTAJA. Työseminaari Euroopan Globalisaatiorahasto EGR Oulun seudun rakennemuutoksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 22.5.

CASE SILLANRAKENTAJA. Työseminaari Euroopan Globalisaatiorahasto EGR Oulun seudun rakennemuutoksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 22.5. CASE SILLANRAKENTAJA Työseminaari Euroopan Globalisaatiorahasto EGR Oulun seudun rakennemuutoksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 22.5.2017 Eija Hämäläinen Asiakkuuspäällikkö Oulun Aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

ESR-hankeaihio. Hanke on vielä suunnittelun alla, tavoitteena on jättää hankehakemus Keski-Suomen ELY-keskukselle mennessä.

ESR-hankeaihio. Hanke on vielä suunnittelun alla, tavoitteena on jättää hankehakemus Keski-Suomen ELY-keskukselle mennessä. ESR-hankeaihio Hanke on vielä suunnittelun alla, tavoitteena on jättää hankehakemus Keski-Suomen ELY-keskukselle 3.10.2017 mennessä. Tekijä: Anna Jaurakkajärvi, 13.9.2017 Hankkeen rakenne, sisältö esitelty

Lisätiedot

YHTEISHANKINTAKOULUTUS

YHTEISHANKINTAKOULUTUS Yhteishankintakoulutus on yritykselle sen eri muutostilanteisiin räätälöityä aikuiskoulutusta, joka suunnitellaan yhdessä Ely-keskuksen, yrityksen ja kouluttajan kesken. Koulutuksen toteuttaa aikuiskoulutukseen

Lisätiedot

TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 %

TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 % rahasto-osuudet hallinnonaloittain TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 % Eija Haatanen 8.11.2007 1 ESR Tuotekehitys Sosiaaliset innovaatiot ESR kehittämisinstrumenttina, joka tuo lisäarvoa kansalliseen

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kelan työhönvalmennus Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kela tukee työllistymisessä ja opiskelussa Ammatillinen kuntoutusselvitys (2015) Työkokeilu (2015)

Lisätiedot

Suuntana avoimet työmarkkinat

Suuntana avoimet työmarkkinat Suuntana avoimet työmarkkinat Ostopalvelupilotin esittely Laura Weckman Valmennuskeskus Public Mikä ostopalvelupilotti on? Kuka voi tulla mukaan? Mitä palvelu käytännössä sisältää? Miten välityömarkkinatoimijat

Lisätiedot

Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014

Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014 Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014 Toiminta-aika 1.4.2011-31.12.2014 4 palveluohjaajaa + projektipäällikkö Rahoitus ESR 85% ja kuntaosuus 15% mukana olevien kuntien mukaan asukasmäärien suhteessa:

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista JULKISEN TYÖVOIMAPALVELUN TAVOITTEITA Työllisyysasteen nostaminen Osaavaa työvoimaa joustavasti työnantajan

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi OSSI - osaaminen esiin hanke 1.8.2015-31.1.2018 Projektipäällikkö Siru Kilpilampi 2.10.2015 Ossi -hankkeessa tuotetaan ohjaus- ja koulutusmalli, joka edistää

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018; työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan toimialaa koskevat asiat

HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018; työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan toimialaa koskevat asiat HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018; työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan toimialaa koskevat asiat Kanta-Hämeen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun

Lisätiedot

Olemme edelläkävijöitä työelämän ja työllisyyttä edistävän yritysyhteistyön kehittämisessä. Vaikuttamis- ja kehittämistyö on tärkeä osa toimintaamme.

Olemme edelläkävijöitä työelämän ja työllisyyttä edistävän yritysyhteistyön kehittämisessä. Vaikuttamis- ja kehittämistyö on tärkeä osa toimintaamme. Rakenne Töihin!-palvelu on työllisyyttä edistävä palvelukokonaisuus, jonka perustana on laaja ja tiivis yritysyhteistyö. Tarkoituksenamme on tukea työllistymistä valmentamalla asiakkaita työelämään ja

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010 Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen Johanna Laukkanen 27.1.2010 Ammatillinen työvoimakoulutus Ammatillinen työvoimakoulutus Pääosin tutkintotavoitteista koulutusta Myös lisä- ja täydennyskoulutusta Yrittäjäkoulutusta

Lisätiedot

Yleistä kuntouttamiseen liittyen

Yleistä kuntouttamiseen liittyen Työhön kuntoutumisen tukitoimet TE-hallinnossa 3.11.2015 1 Yleistä kuntouttamiseen liittyen Julkisen työ ja yrityspalvelulakiin liittyviä palveluita. Ovat toissijaisia palveluita eli aina ensin selvitettävä

Lisätiedot

Henkilöstön osaamisen kehittäminen Yhteishankintakoulutus: Rekry, Täsmä ja Muutos

Henkilöstön osaamisen kehittäminen Yhteishankintakoulutus: Rekry, Täsmä ja Muutos Henkilöstön osaamisen kehittäminen Yhteishankintakoulutus: Rekry, Täsmä ja Muutos Bioenergia ja puukuljetusten tulevaisuus -seminaari Kemi 27.10.2010 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Loimu-projekti,

Lisätiedot

Työnhaun verkkokurssit

Työnhaun verkkokurssit NUOVE / SÄHKÖISET PALVELUT TEEMATYÖRYHMÄ 20.9.2011 Työnhaun verkkokurssit Timo Rautavirta Erikoistyövoimaneuvoja, JobCafé 1 Työnhaun verkkokurssit - taustaa 90-luvun lama: ryhmämuotoisia palveluja otettiin

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään

Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään 10-11.4.2014 TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Etelä-Savon ELY-keskus KOKONAISBUDJETTI: 981 761 euroa

Lisätiedot

Asiakkuusprosessi ja ohjauspalvelukuvaus/lupaus - yksilöohjaus Pirkko Kuhmonen Mia Jokinen Varsinais-Suomen OpinOvi

Asiakkuusprosessi ja ohjauspalvelukuvaus/lupaus - yksilöohjaus Pirkko Kuhmonen Mia Jokinen Varsinais-Suomen OpinOvi Asiakkuusprosessi ja ohjauspalvelukuvaus/lupaus - yksilöohjaus 22.3.2010 Pirkko Kuhmonen Mia Jokinen Varsinais-Suomen OpinOvi OpinOvi - asiakas OpinOven asiakas on jokainen aikuinen, joka haluaa kehittää

Lisätiedot

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa.

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Hyria 2018 Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Strategian avulla toteutamme visiomme. Hyria 2018 Strategia ei anna suoraa

Lisätiedot

open hanke 1.1.2013 30.6.2014

open hanke 1.1.2013 30.6.2014 open hanke 1.1. 30.6. Perustuu ns. seinättömän työhönvalmennuspajan mallille. Oleellista kenttätyö, jota tehdään kartoittamalla yksityisen työnantajasektorin työvoimatarpeita ja ohjaamalla työnhakijoiden

Lisätiedot

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan?

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? TE-toimiston asiakas/sairauslomalla oleva työkyvytön Työsopimus voimassa, sairauslomalla koska on työkyvytön, ammatinvaihto edessä, KELA hylkäsi kuntoutuksen

Lisätiedot

Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa)

Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa) Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa) Tiistai 23.8.2011, Rauma Rauman Merimuseo Oppilaitos-yhteistyöyritys -työmalli ja opinnollistaminen: käytännöllinen

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2013

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2013 NÄKYMIÄ 2013 KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2013 Julkistettavissa 23.7.2013 klo 9.00 Kainuussa työttömyys kasvoi kesäkuussa samaa tahtia kuin koko maassa Työttömyys kasvoi sekä Kainuussa

Lisätiedot

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi ESR-sisällöt Pekka Stenfors Keski-Suomen ELY-keskus/ Turku 13.6.2014 Hallinnon muutokset ESR-rakennerahastohallinto Varsinais-Suomen osalta 1.1.2014 alkaen Keski-Suomen ELY-keskuksessa

Lisätiedot

Rekrytointiasiamies Osaajia Etelä-Karjalaan 1.3.2008 31.12.2009

Rekrytointiasiamies Osaajia Etelä-Karjalaan 1.3.2008 31.12.2009 Rekrytointiasiamies Osaajia Etelä-Karjalaan 1.3.2008 31.12.2009 Pia Mantere 23.9.2009 Rekrytointiasiamies KENELLE TARKOITETTU? Aluekeskusohjelman 5 kunnalle Imatra, Lappeenranta, Rautjärvi, Ruokolahti

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-palvelut

Keski-Suomen TE-palvelut Keski-Suomen TE-palvelut Kirsi Elg Asiantuntija, Tuetun ja moniammatillisen tuen palvelut Toimialue: Keski-Suomi Toimipaikat: Jyväskylä, Äänekoski, Jämsä Yhteispalvelupisteet: Joutsa, Kannonkoski, Karstula,

Lisätiedot

Korko korkeaa osaamista yrityksiin

Korko korkeaa osaamista yrityksiin Korko korkeaa osaamista yrityksiin Korko korkeaa osaamista yrityksiin Mikä: Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteinen kehittämishanke, joka tähtää korkeakoulutettujen osaajien ja yritysten osaamistarpeiden

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella

Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella Rekry Täsmä Muutos 8.10.2014 1 RekryKoulutus Työnantaja tarvitsee uusia ammattitaitoisia työntekijöitä, eikä heitä ole tarjolla työnhakijoina tai lähiaikoina

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 Jarmo Palm Työ- ja elinkeinotoimistot uudistuvat Uusituksen tavoitteena on työnvälityksen tehostaminen, yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

Töihin!-palvelu Valmennus yrityksessä. Anu Laasanen 29.9.2010

Töihin!-palvelu Valmennus yrityksessä. Anu Laasanen 29.9.2010 Töihin!-palvelu Valmennus yrityksessä Anu Laasanen 29.9.2010 Toiminta-ajatus 2011 Töihin!-palvelun tarkoituksena on yrityksissä, kunnissa ja järjestöissä asiakaslähtöisen työhönvalmennuksen toteuttaminen.

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen ESR Pohjois-Karjalassa Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari 2.12.2010 Raisa Lappeteläinen Euroopan Sosiaalirahasto EU:n rakennerahasto rahoittaa inhimillisten voimavarojen kehittämistä ESR:n tehtävänä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT

KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT 1 Tarkoitus Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen > työnantajat saavat tarpeisiinsa pohjautuvaa osaavaa työvoimaa ja henkilöasiakkaat saavat osaamiseensa

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 22.7.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 22.7.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 22.7.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa. Kehittämispäällikkö Sirpa Lehto 04.10.2012

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa. Kehittämispäällikkö Sirpa Lehto 04.10.2012 Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa Kehittämispäällikkö Sirpa Lehto 04.10.2012 Sanallista palautetta virkailijoilta; kun kaikki ei menekään ihan nappiin Kivijärveläinen asiakas asioi henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Eija Hanni 17.5.2011 Eija Hanani Työllisyydenhoidon linjaukset 1. Työttömyyden katkaisu mahdollisimman varhain 2. Painopisteryhmät: - nuoret - nuoret aikuiset - maahanmuuttajat

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi Rahoitusasiantuntija Liisa Irri

Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi Rahoitusasiantuntija Liisa Irri Euroopan sosiaalirahaston mahdollisuudet edistää työvoiman saatavuutta Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi 5.6.2017 Rahoitusasiantuntija Liisa Irri ESR:n toimintalinjat ja erityistavoitteet TL 3 Työllisyys

Lisätiedot

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179)

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAINUULAISET VÄLITÖMARKKINAT MURROKSESSA KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAIRA-HANKE Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2010, optio vuoteen

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

1000 uutta työpaikkaa - alueellinen kokeilu lyhyt esittely

1000 uutta työpaikkaa - alueellinen kokeilu lyhyt esittely 1000 uutta työpaikkaa - alueellinen kokeilu lyhyt esittely Yhteenveto 24.11.2017 KICK ON tilaisuus Kimmel Joensuu Alueellisen kokeilun tavoitteet Luodaan 1000 uutta työpaikkaa Vaikutus aluetalouteen +

Lisätiedot

Ulos toimistosta. Mikkelin kesäpäivä 11.-12.06.2015. Pasi Patrikainen Johtaja, Pohjois-Savon TE-toimisto

Ulos toimistosta. Mikkelin kesäpäivä 11.-12.06.2015. Pasi Patrikainen Johtaja, Pohjois-Savon TE-toimisto Ulos toimistosta Mikkelin kesäpäivä 11.-12.06.2015 Pasi Patrikainen Johtaja, Pohjois-Savon TE-toimisto Esityksen sisältö TE-palvelut Suomessa Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimistoksi 2013 Virkamiehestä

Lisätiedot

HEVOSVOIMAA -ESISELVITYSHANKE

HEVOSVOIMAA -ESISELVITYSHANKE HEVOSVOIMAA -ESISELVITYSHANKE 13.04. 15.10.2010 1 Hevosvoimaa -esiselvityshanke Rahoittaja Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry., hallinnoija Saarijärven Seudun Yrityspalvelu Oy Esiselvityshanke 13.4.

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ 2013 2015 JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ : yritys- ja työnantajayhteistyö Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut: palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta ja työkyvyn arviointi Seinätön TYP: verkostoyhteistyö Jämsässä

Lisätiedot

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Elinkeinoministeri Olli Rehn Uudistuksen tuettava kasvua Tavoitteenamme on suunnata

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä.

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. Mitä ennakointi on ja miten siihen tulee suhtautua Seija Kiiskilä, Keski-Suomi ennakoi Mistä työvoima 2020 26.08.2011 Ennakointi on yhteistyötä Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. 2 1 Tehdäänkö

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Renessanssi-hanke. - Sosiaalisen resilienssin ja yhteiskuntavastuullisen työllistämisen kehittämishanke

Renessanssi-hanke. - Sosiaalisen resilienssin ja yhteiskuntavastuullisen työllistämisen kehittämishanke Renessanssi-hanke - Sosiaalisen resilienssin ja yhteiskuntavastuullisen työllistämisen kehittämishanke 2015 2018 Heikki Rantala Oma Häme II Järjestöfoorumi : Renessanssi-hankkeen järjestöyhteistyö Heikki

Lisätiedot

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013 Anne Kumpula 2000 1800 1600 1400 1858 Pirkanmaan maahanmuuttajat työllisyyskoodin mukaan

Lisätiedot

UUDEN TYÖN MARKKINA Ehdotus edistyksellisemmän työn markkinan luomiseksi Suomeen

UUDEN TYÖN MARKKINA Ehdotus edistyksellisemmän työn markkinan luomiseksi Suomeen UUDEN TYÖN MARKKINA Ehdotus edistyksellisemmän työn markkinan luomiseksi Suomeen Timo Lindholm / Sitra 22.8.2017 Lähtökohdat - Globaalit ilmiöt muokkaavat työelämää hävittävät ja luovat töitä. - Työn murroksen

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HEINÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 26.8.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HEINÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 26.8.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HEINÄKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 26.8.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu 2014 NÄKYMIÄ 2014 KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu 2014 Julkistettavissa 24.4.2014 klo 9.00 Lomautukset ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvu lisäsivät Kainuun työttömyyttä Kainuussa oli maaliskuun

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI TE-palvelut aina saatavilla VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI 29.3.2017 Eija Sokero Palvelujohtaja Te-palvelut Lappi TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

TE-toimiston palvelulinjat osana palvelumallin muutosta

TE-toimiston palvelulinjat osana palvelumallin muutosta osana palvelumallin muutosta Vaivio 25.4.2012 8.5.2012 Palvelulinjoihin perustuvalla toiminnalla.. varmistetaan asiakkaiden palvelutarpeita vastaava palvelu varmistetaan eri palvelukanavien tehokas ja

Lisätiedot

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin HENRY Foorumi 2012 Lisa Forss Liiketoimintajohtaja, Taitoprofiilit/StaffEdu Oy 1 Taitoprofiilit/StaffEdu Oy Koulutuspalveluita työhallinnolle

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon uudet toimet syrjäytymisen ehkäisyssä ja työurien pidentämisessä.

Työ- ja elinkeinohallinnon uudet toimet syrjäytymisen ehkäisyssä ja työurien pidentämisessä. Työ- ja elinkeinohallinnon uudet toimet syrjäytymisen ehkäisyssä ja työurien pidentämisessä. Ammatillisen kuntoutuksen päivät Verve, Oulu 18.9. 2014 Patrik Tötterman, FT, ylitarkastaja Työurien pidentäminen

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Levi 3.2.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 3.2.16 Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkoston tavoitteet ja toiminta Tehtävät Alueverkostot Palvelupaketit Sivu

Lisätiedot

Innovaatiopäivä 7.5.2014

Innovaatiopäivä 7.5.2014 Innovaatiopäivä 7.5.2014 Teakin koulutustarjonta yrityksille 1 Teak Opiskelijamäärä 400 700 opiskelijaa/päivä Yli 100 000 opiskelijatyöpäivää vuosittain Liikevaihto n. 5.5 milj.euroa Toiminta valtakunnallista

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Rikosseuraamusasiakkaat yhteiskunnassa: Työ ja opiskelu -seminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Hallitusohjelma Tavoite ja sisältö pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi

Lisätiedot

Nuoret Duuniin 2017 Koulutuksen kärki kohti osuvaa työllistymistä -seminaari. projektipäällikkö Panu Hiekkala

Nuoret Duuniin 2017 Koulutuksen kärki kohti osuvaa työllistymistä -seminaari. projektipäällikkö Panu Hiekkala Nuoret Duuniin 2017 Koulutuksen kärki kohti osuvaa työllistymistä -seminaari projektipäällikkö Panu Hiekkala 3.4.2017 Nuoret duuniin millä eväillä! Nuoret Duuniin 2017 Maakunnallinen ESR ja kuntarahoitteinen

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HELMIKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 18.3.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HELMIKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 18.3.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HELMIKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 18.3.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Asiakkaiden arvioita työllisyyspoliittisista hankkeista

Asiakkaiden arvioita työllisyyspoliittisista hankkeista Asiakkaiden arvioita työllisyyspoliittisista hankkeista Raija Lääperi, Arvioija, KEVÄT-tukirakenne 8.10.2012 TYPO /RL 1 Osallisuus arviointityössä Tarkoittaa sitä, että asiakkaiden mielipiteet huomioidaan

Lisätiedot

YRITTÄJYYSPOLKU. Nuorten työllisyyspalvelut

YRITTÄJYYSPOLKU. Nuorten työllisyyspalvelut YRITTÄJYYSPOLKU Lahden nuorisopalvelut Nuorten työllisyyspalvelut Matti Martikainen Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT Lahti Tuija Oikarinen Yrittäjyyden ja työn murros - Yrittäjyys mahdollisuutena

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen työllisyyden kehittäminen

Kaakkois-Suomen työllisyyden kehittäminen Kaakkois-Suomen työllisyyden kehittäminen Aki Keskinen 16.11.2015 Esityksen sisältö 1. Yleistä rakennemuutoksesta ja työllisyydestä Kaakkois-Suomessa 2. Työllisyyden kehittämisen nykytilanne 3. Lyhyesti

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Tausta Nuorten yhteiskuntatakuu Erillinen ohjelma 20 29-vuotiaille, vailla toisen asteen tutkintoa oleville Lisärahoitus ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

Kotoutumista edistävän koulutuksen kehittämisnäkymät. Opetushallitus 17.3.2015 Maahamuuttojohtaja Kristina Stenman

Kotoutumista edistävän koulutuksen kehittämisnäkymät. Opetushallitus 17.3.2015 Maahamuuttojohtaja Kristina Stenman Kotoutumista edistävän koulutuksen kehittämisnäkymät Opetushallitus 17.3.2015 Maahamuuttojohtaja Kristina Stenman Kotoutumiskoulutuksen resurssit 2013-2016, TEM:n pääluokka, työvoimatoimenpiteet, mom.

Lisätiedot

Miten saada yritykset kiinnostumaan? Yritysyhteistyön muodot hankkeessa ja koulutuksessa

Miten saada yritykset kiinnostumaan? Yritysyhteistyön muodot hankkeessa ja koulutuksessa Miten saada yritykset kiinnostumaan? Yritysyhteistyön muodot hankkeessa ja koulutuksessa KotoTyö 2009-2011 Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskus ja Euroopan pakolaisrahasto Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Osatyökykyisille tie työelämään

Osatyökykyisille tie työelämään Osatyökykyisille tie työelämään hankepäälikkö Päivi Mattila-Wiro ja projektipäällikkö Raija Tiainen 1 1.11.2017 Osatyökykyisille tie työelämään Osatyökykyisyys koskettaa lähes jokaista suomalaista työuran

Lisätiedot

Kokkolan Työvoiman Palvelukeskuksen Kokkolan toimipaikan toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Kokkolan Työvoiman Palvelukeskuksen Kokkolan toimipaikan toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 Liite A 6 Kokkolan Työvoiman Palvelukeskuksen Kokkolan toimipaikan toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Jessica Sundström, johtava sosiaalityöntekijä Juha Joki, vastaava työvoimaohjaaja Johdanto Työvoiman

Lisätiedot