Onko motivoiva haastattelu tehokasta?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Onko motivoiva haastattelu tehokasta?"

Transkriptio

1 MOTIVOIVA HAASTATTELU ja MOTIVAATIOTA EDISTÄVÄ TERAPIA Teho ja sisältö Aiheet: Tutkimustietoa motivoivan n/met:n tehokkuudesta ja soveltuvuudsta n n periaatteet Kirjallisuutta Miller, W.R. & Rollnick, S. (1991). Motivational Interviewing: Preparing People to Change Addictive Behavior. The Guilford Press:New York. Miller, W.R. & Rollnick, S. (2002). Motivational Interviewing. Second Edition. Preparing People for Change. The Guilford Press:New York. Päihdelääketieteen päivät PsT, psykoterapeutti (YET) Jari Lahti Suomeksi: Koski-Jännes, A. (toim). Kohti muutosta Tammi: Helsinki Motivaatio_ja_muutos.pdf on asiakaskeskeinen ohjausmenetelmä, jossa tutkimalla ja selvittämällä ongelmakäyttäytymiseen sisältyvää ambivalenssia eli ristiriitaa pyritään kasvattamaan valmiutta muutokseen. Onko motivoiva tehokasta? Päihdelääketieteen päivät 2010 / 1

2 MH:n teho: alkoholi, huumeet, tupakointi (Hettema et al (2005) meta analyysi, N=72 Satunnaistettua ja kontrolloitua tutkimusta) MH:n teho: Alkoholi (Vasilaki et al (2006) meta analyysi) Koko seurantajakson keskimääräinen efekti (d) Kaikki MH vs. Muu hoito ± MH vs. ei hoitoa MH Muu hoito Alkoholi 0.26 (N=31) 0.38 (N=14) 0.33 (N=5) 0.11 (N=13) Huumeet 0.29 (N=13) 0.45 (N=6) 0.53 (N=2) 0.12 (N=6) Tupakointi 0.14 (N=6) 0.13 (N=2) 0.17 (N=5) vs. ei hoitoa 9 RCT Keskimääräinen efektin koko: 0.18 ( ) ** 3 kk : 5 tutkimusta, efektin koko 0.6 ( ): * 3 6 kk : 4 tutkimusta, efektin koko 0.06 ( ): ns. i tt vs. muut hoidot 9 RCT Keskimääräinen efektin koko: 0.43 ( ) ** Lihavoidut: p <.05, suluissa tutkimusten lukumäärä MH:n teho: Tupakointi (Lai et al (2010) Cochrane meta analyysi) vs. lyhyt neuvonta/tau 14 RCT (N > ) min MH tapaamista + puhelinsoitto(ja) + itseapumateriaali Merkitsevästi useammat lopettivat tupakoinnin (RR 1.27, 95% CI ) Mikä ennustaa hoitovastetta? (Hettema et al (2005) meta analyysi, N=72 Satunnaistettua ja kontrolloitua tutkimusta) Hoitovastetta t tt EI ennustanut: t Tutkimuksen piirteet: metodologinen laatu, vasteiden lukumäärä, vertailuryhmä, ongelma MH:n piirteet: MH:n kesto, puhdasoppisuus, terapeutin koulutus, koulutuksen jälkeinen tuki Otoksen piirteet: ikä, sukupuoli, ongelman vaikeus Hoitovastetta ennusti: Etnisyys (vähemmistöillä parempi vaste) Hoitomanuaali (negatiivisesti!) Päihdelääketieteen päivät 2010 / 2

3 Puhe mu uutokseen sitoutumise esta Sitoutumispuhe ja motivoiva (Amrhein et al, 2003) Avointa keskustelua a la Henkilökohtainen palaute Avointa keskustelua a la n n käynnin desiili Ei huumeidenkäyttöä Muutossuunnitelma Huumeidenkäyttöä 9 Muita tutkimuksia UK Alcohol treatment trial (2005): UKATT (N=742) 3* Motivaatiota edistävä terapia vs. 8* sosiaalis-behavioraalinen i terapia (12 viikkoa + 12 kk seuranta) Selkeä muutos molemmissa ryhmissä, mutta ryhmien välillä ei eroja Molemmat hoidot säästivät VIISI kertaa kustannuksensa pelkästään sosiaali-, terveys- ja rikosseuraamuskulujen laskemisen myötä Muita vasteita (Rubak et al. (2005) meta-analyysi): Painoindeksi (BMI) : N=1140, p = Kolesteroli (mmol/l) : N=1358, p = Systolinen verenpaine (mmhg) : N=316, p = Yhteensovittaminen: Project MATCH N = 1726 alkoholiongelmaista satunnaistettiin Kenelle motivoiva sopii? kolme hoitomuotoa: kognitiivis-behavioraalinen terapia (KBT; 12 tapaamista), 12-askeleen periaatteita noudattava terapia (12 tapaamista) ja motivaatiota edistävä terapia (MET; 4 tapaamista) Sairaalahoidosta tai avohoidosta/ilman edeltävää hoitoa Päihdelääketieteen päivät 2010 / 3

4 Yhteensovittaminen: Project MATCH Ennaltalaaditut yhteensovittamishypoteesit: MET:n kohdalla vuoden seurantajakson aikana ensisijaisista hypoteeseista ei ajasta riippumattomasti toteutunut yksikään toissijaisista toteutui muutama: MET > KBT kun korkea vihaisuuden taso (avohoidon jälkeen) KBT ja 12-A > MET kun matala vihaisuuden taso (avohoidon jälkeen) KBT & 12-A > MET matala pystyvyysodotus (sairaalahoidon jälkeen) Mitä on motivoiva? Ylläpito - Muutosta ylläpidetty vähintään 6 kuukautta - En ole enää ongelmakäyttäjä Toiminta -Sitoutuminen muutokseen ja osallistuminen toimintaan - Teen hyvää itselleni! MUUTOKSEN VAIHEET (Prochaska & DiClemente, 1992) Toiminta Valmistelu - Muutosstrategioiden valmistelu - Minun on aika tehdä jotakin erilailla kuin ennen Esiharkinta Esiharkinta - Ei tietoisuutta ongelmasta - Läheiset usein tiedostavat ongelman paremmin - Ei minun tarvitse muuttua Harkinta -Muutos saattaisi olla haluttua tai tarpeellista - Krooniset harkitsijat - Saattaisin hyötyä muutoksesta Vaihemallin soveltaminen motivoivassa ssa Muutoksen spiraalimalli useita kierroksia ja jokaisella kierroksella hieman eri tilanne n n tavoitteena johdattaa asiakas vaiheissa eteenpäin kohti toimintaa/ylläpitoa sta sta suurin hyöty varhaisissa muutoksen vaiheissa Eri muutoksen vaiheissa eri toimintatavat Päihdelääketieteen päivät 2010 / 4

5 Motivaatio? (Miller & Rollnick, 1991) EI ole: 1) Persoonallisuuden piirre 2) Pysyvä ON: 1) muutosvalmiuden tila 2) muuttuu ajan ja tilanteiden myötä 3) voi vaikuttaa 4) keskeinen vaikuttamisen kohde (tehtävä) n n toimintatapa on enemmän kuin kokoelma terapeuttisia tekniikoita. on tapa kohdata asiakas. Sekä ehdoton asiakkaan kunnioittaminen että ohjaava ja rakentava konfrontaatio Kaksi vaihetta: 1) Päämääränä motivaation kasvattaminen muutospuhetta houkuttelemalla (halu, kyky, syyt, tarve muuttua) 2) Päämääränä vahvistaa muutokseen sitoutumista n n toimintatapa (ssa): Korostaa yhteistyötä y (vs. autoritaarinen) Pyritään herättämään asiakkaan oma motivaatio (vs. vakuutetaan muutoksen merkityksestä) Kunnioittaa asiakkaan autonomiaa n n periaatteita Osoita empatiaa : moniarvoisuus on tavallista / hyväksyminen edesauttaa muutosta Kehitä ristiriitaisuuksia : ristiriita käyttäytymisen ja arvojen välillä motivoi / asiakas tekee lopulliset valinnat Vältä todistelua: tietoa tarvitaan, mutta väittely ei johda eteenpäin / saa asiakas sanomaan kyllä Jousta kohdatessasi vastarintaa : ajattelutapoja voi muokata / tartu hetkeen Kannusta asiakkaan uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiin: usko muutoksen on tärkeää Päihdelääketieteen päivät 2010 / 5

6 n n perustaitoja Avoimet kysymykset Muutospuheen houkuttelu Heijastava kuuntelu Myönteisen vahvistaminen Yhteenvedot Miten motivoiva toimii? r = tutkimuksen meta analyysi Apodaca&Longabaugh, 2009 r = 0.20 Terapeutin toiminta MH:n: henki (empaattisuus, lämpö, hyväksyminen, aitous) mukainen toiminta (myönteisen vahvistaminen, heijastava kuuntelu) vastainen toiminta (konfrontaatio, ti käskeminen, k varoittaminen) Spesifit tekniikat (ambivalenssitaulu, henkilökohtainen palaute) r = r = 0.13 r = 0.23 Asiakkaan toiminta Muutospuhe (sitoutuminen muutokseen, aikomus muuttua, muutossuunnitelma) Valmius muutokseen (muutosvalmiuden vaihe) Sitoutuminen hoitoon (yhteistyö, sopimusten noudattaminen, avoimuus) Vastustus t (it (sitoutuminen t i päihteidenkäyttöön, muutoksen vastustus) Ristiriitaisuuden havaitseminen (yleinen tyytymättömyys, negatiivinen tunnetila) r = tutkimuksen meta analyysi Apodaca&Longabaugh, 2009 r = 0.20 Terapeutin toiminta MH:n: henki (empaattisuus, lämpö, hyväksyminen, aitous) mukainen toiminta (myönteisen vahvistaminen, heijastava kuuntelu) vastainen toiminta (konfrontaatio, ti käskeminen, k r = varoittaminen) Spesifit tekniikat (ambivalenssitaulu, henkilökohtainen palaute) r = 0.13 Päihteidenkäyttö Päihteidenkäyttö r = 0.23 Asiakkaan toiminta Muutospuhe (sitoutuminen muutokseen, aikomus muuttua, muutossuunnitelma) Valmius muutokseen (muutosvalmiuden vaihe) Sitoutuminen hoitoon (yhteistyö, sopimusten noudattaminen, avoimuus) Vastustus t (it (sitoutuminen t i päihteidenkäyttöön, muutoksen vastustus) Ristiriitaisuuden havaitseminen (yleinen tyytymättömyys, negatiivinen tunnetila) Päihdelääketieteen päivät 2010 / 6

7 Kiitos! Päihdelääketieteen päivät 2010 / 7

Millainen kohtaaminen, keskustelu ja työskentely ovat motivoivia?

Millainen kohtaaminen, keskustelu ja työskentely ovat motivoivia? Jos haluan onnistua johdattelemaan jonkun ihmisen tiettyyn päämäärään, minun on ymmärrettävä hänen tämänhetkinen tilansa ja aloitettava juuri siitä. Jos en sitä osaa, petän itseäni uskoessani pystyväni

Lisätiedot

Muutos- ja kuntoutumisvalmius kuntoutumisen prosesseissa LYHYT OPAS VALMA-KIELEEN

Muutos- ja kuntoutumisvalmius kuntoutumisen prosesseissa LYHYT OPAS VALMA-KIELEEN Muutos- ja kuntoutumisvalmius kuntoutumisen prosesseissa LYHYT OPAS VALMA-KIELEEN Muokannut VALMA:n lähtötilaisuuksien (2007 marras-joulukuu) pohjalta 1.2.2008 Anne Aholainen tutkijakoordinaattori VALMA-hanke

Lisätiedot

Nuorten päihdehäiriön hoito ja motivoiva haastattelu. PÄLY-torstai kokous 6.11.2014 Leena Ehrling VTT, psykoterapeutti (VET) leena@ehrling.

Nuorten päihdehäiriön hoito ja motivoiva haastattelu. PÄLY-torstai kokous 6.11.2014 Leena Ehrling VTT, psykoterapeutti (VET) leena@ehrling. Nuorten päihdehäiriön hoito ja motivoiva haastattelu PÄLY-torstai kokous 6.11.2014 Leena Ehrling VTT, psykoterapeutti (VET) leena@ehrling.fi Mitä on motivoiva haastattelu? MH on asiakaskeskeinen ohjausmenetelmä,

Lisätiedot

William R. Miller, Stephen Rollnick: Motivational Interviewing Preparing People to Change Addictive Behavior The Guilford press New York & London

William R. Miller, Stephen Rollnick: Motivational Interviewing Preparing People to Change Addictive Behavior The Guilford press New York & London William R. Miller, Stephen Rollnick: Motivational Interviewing Preparing People to Change Addictive Behavior The Guilford press New York & London 1992 Referoiva suomennos, laatinut Sari Vesikansa maaliskuu

Lisätiedot

Motivoituminen ja motivoiva haastattelu

Motivoituminen ja motivoiva haastattelu Jukka Oksanen Motivoituminen ja motivoiva haastattelu Lähteet: Miller W.R. & Rollnick S. 2002: Motivational Interviewing Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio 2008: Kohti muutosta Stanton Peele 2004: Miten

Lisätiedot

Lähteet: Miller W.R. & Rollnick S. 2002: Motivational Interviewing Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio 2008: Kohti muutosta Stanton Peele 2004:

Lähteet: Miller W.R. & Rollnick S. 2002: Motivational Interviewing Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio 2008: Kohti muutosta Stanton Peele 2004: Motivoituminen ja motivoiva haastattelu Lähteet: Miller W.R. & Rollnick S. 2002: Motivational Interviewing Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio 2008: Kohti muutosta Stanton Peele 2004: Miten voitat riippuvuudet

Lisätiedot

Motivoiva keskustelu muutoksen eri vaiheissa

Motivoiva keskustelu muutoksen eri vaiheissa Motivoiva keskustelu muutoksen eri vaiheissa Motivoiva keskustelu on W. R. Millerin kehittämä tavoitehakuinen, asiakaskeskeinen vuorovaikutustyyli, jonka tavoitteena on lisätä asiakkaan sisäistä motivaatiota

Lisätiedot

MOTIVOIVA KOHTAAMINEN

MOTIVOIVA KOHTAAMINEN MOTIVOIVA KOHTAAMINEN Mitä se on ja miten sovellan sitä käytännössä? Marjo Tossavainen 23.09.2014 AAMUPÄIVÄN KULKU 9.00-9.45 Motivoivan kohtaamisen perusteet 9.45-10.00 Jaloitellaan ja jutellaan 10.00-10.45

Lisätiedot

Muutosvalmius päihdetyössä VALMA -hankkeen arviointeja muutosvalmiuden kehittämistyöstä

Muutosvalmius päihdetyössä VALMA -hankkeen arviointeja muutosvalmiuden kehittämistyöstä Muutosvalmius päihdetyössä VALMA -hankkeen arviointeja muutosvalmiuden kehittämistyöstä 22.12.2010 Anne Aholainen Tiina Nykky Outi Ovaskainen Kirsi Purhonen (toim.) SISÄLLYS Saatteeksi... 3 Seppo Sulkko

Lisätiedot

Motivoiva haastattelu (MI) terveydenhuollon työkaluna. Tapani Jorma 21.10.2010

Motivoiva haastattelu (MI) terveydenhuollon työkaluna. Tapani Jorma 21.10.2010 Motivoiva haastattelu (MI) terveydenhuollon työkaluna Tapani Jorma 21.10.2010 Mitä motivoivalla haastattelulla tarkoitetaan? Määritelmä: Motivoiva haastattelu on yksilökeskeistä johdattelua, jossa herätellään

Lisätiedot

MOTIVAATIO JA MUUTOS¹. William Miller & Stephen Rollnick. 1. Motivaation kehittäminen

MOTIVAATIO JA MUUTOS¹. William Miller & Stephen Rollnick. 1. Motivaation kehittäminen MOTIVAATIO JA MUUTOS¹ William Miller & Stephen Rollnick 1. Motivaation kehittäminen Konsultaatioprosessin aloittaminen ei kovinkaan paljon poikkea shakkierästä. Kaikki on selkeää ja järjestyksessä alussa,

Lisätiedot

2 dg? 2dg ja kognitiivinen terapia / jari.lahti@helsinki.fi 1. Sisältö

2 dg? 2dg ja kognitiivinen terapia / jari.lahti@helsinki.fi 1. Sisältö Masennuksen, ahdistuksen ja päihteiden negatiivinen kehä kognitiivisen terapian näkökulmasta Koulutussuunnittelija, VTT Antti Weckroth Dos., psykoterapeutti (YET) Jari Lahti 17/2/12 Ahdistus, masennus,

Lisätiedot

MOTIVOIVA TYÖ-OTEKOULUTUS. Lolan Lindroos sh, kouluttaja, konsultti

MOTIVOIVA TYÖ-OTEKOULUTUS. Lolan Lindroos sh, kouluttaja, konsultti MOTIVOIVA TYÖ-OTEKOULUTUS Lolan Lindroos sh, kouluttaja, konsultti Mikä saa ihmiset yleensä muuttumaan? - hätä tai ahdinko - kriittiset elämän tapahtumat - kognitiivinen arviointi ( etuja / haittoja) -

Lisätiedot

RUUMIS KYLLÄ KÄRSII TÄSSÄ SYSTEEMISSÄ, SIELULLAKIN ON EPÄVARMAA

RUUMIS KYLLÄ KÄRSII TÄSSÄ SYSTEEMISSÄ, SIELULLAKIN ON EPÄVARMAA RUUMIS KYLLÄ KÄRSII TÄSSÄ SYSTEEMISSÄ, SIELULLAKIN ON EPÄVARMAA Tapaustutkimus tyypin 2 diabetesasiakkaan liikuntapuheesta ja motivoivan haastattelun menetelmien ilmenemisestä diabeteshoitajan liikuntaneuvonnassa

Lisätiedot

Valma- projekti 2007 2010 Tutkimusraportti Tiina Nykky Tammikuu 2009

Valma- projekti 2007 2010 Tutkimusraportti Tiina Nykky Tammikuu 2009 Että en minäkään esimerkiksi pienenä tyttönä toivonut että voi että kun minusta tulisi alkoholisti. Muutosvalmius ja kohtaamiset palvelujärjestelmässä päihdeasiakkaiden kokemina. Valma- projekti 2007 2010

Lisätiedot

Hoitoon sitoutuminen ja Motivoiva haastattelu. Reima Saarinen kehityspäällikkö, FM MSD Helsinki 11.2.2015

Hoitoon sitoutuminen ja Motivoiva haastattelu. Reima Saarinen kehityspäällikkö, FM MSD Helsinki 11.2.2015 Hoitoon sitoutuminen ja Motivoiva haastattelu Reima Saarinen kehityspäällikkö, FM MSD Helsinki 11.2.2015 Terveysterrori vai motivoiva ohjaus " Terveydenhuollon auktoriteettiasemaan perustuva riskien osoittaminen,

Lisätiedot

Eveliina Jantunen ADDIKTIOPOLIKLINIKAN PÄIHDESAIRAANHOITAJATOIMINTA: ASIAKASPALAUTELOMAKKEEN TUOTTAMINEN PROJEKTIMAISENA OPINNÄYTETYÖNÄ

Eveliina Jantunen ADDIKTIOPOLIKLINIKAN PÄIHDESAIRAANHOITAJATOIMINTA: ASIAKASPALAUTELOMAKKEEN TUOTTAMINEN PROJEKTIMAISENA OPINNÄYTETYÖNÄ Eveliina Jantunen ADDIKTIOPOLIKLINIKAN PÄIHDESAIRAANHOITAJATOIMINTA: ASIAKASPALAUTELOMAKKEEN TUOTTAMINEN PROJEKTIMAISENA OPINNÄYTETYÖNÄ Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2012 ADDIKTIOPOLIKLINIKAN

Lisätiedot

KATSAUS. Elämäntapojen muuttaminen terveellisemmiksi miten autan potilasta? Pertti Mustajoki

KATSAUS. Elämäntapojen muuttaminen terveellisemmiksi miten autan potilasta? Pertti Mustajoki KATSAUS Elämäntapojen muuttaminen terveellisemmiksi miten autan potilasta? Pertti Mustajoki Kliinikko tapaa päivittäin potilaita, joiden sairauksien hoito tai ehkäiseminen edellyttäisi tupakoinnin lopettamista,

Lisätiedot

Luentomateriaali /HOJKS koulutus. Henkilökohtainen Opetuksen Järjestämistä Koskeva Suunnitelma

Luentomateriaali /HOJKS koulutus. Henkilökohtainen Opetuksen Järjestämistä Koskeva Suunnitelma Luentomateriaali /HOJKS koulutus Henkilökohtainen Opetuksen Järjestämistä Koskeva Suunnitelma Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/98, 20 Vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän

Lisätiedot

ALKOholin käytön. työvälineenä audit

ALKOholin käytön. työvälineenä audit ALKOholin käytön Riskien arviointi, neuvonta ja hoitoonohjaus työvälineenä audit OPAS SOSIAALIALAN JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE 1 TYÖVÄLINEENÄ AUDIT Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto Leena Alho

Lisätiedot

Tupakasta vieroituksen toimintamallien ja ohjauksen toteutuminen työterveyshuollossa

Tupakasta vieroituksen toimintamallien ja ohjauksen toteutuminen työterveyshuollossa Tupakasta vieroituksen toimintamallien ja ohjauksen toteutuminen työterveyshuollossa Haastattelu työterveyshoitajille Marjatta Hagelin Pro gradu tutkielma Hoitotiede Preventiivinen hoitotiede Itä-Suomen

Lisätiedot

Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä. Omahoidon tukeminen. Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille. Kuva: istockphoto Derek Latta

Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä. Omahoidon tukeminen. Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille. Kuva: istockphoto Derek Latta Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä Omahoidon tukeminen Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille Kuva: istockphoto Derek Latta ISBN 978-952-67123-2-1 Kustantaja: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimittajat:

Lisätiedot

Päihdehoidon toimivuus yleisten tekijöiden valossa

Päihdehoidon toimivuus yleisten tekijöiden valossa Päihdehoidon toimivuus yleisten tekijöiden valossa Katsaus projektin tuloksiin Katja Kuusisto & Pekka Saarnio Johdanto Tämä artikkeli on katsaus päihdehoidon yleisiin tekijöihin kohdistuvaan projektiin

Lisätiedot

Alkoholin ongelmakäytön tunnistaminen ja hoito

Alkoholin ongelmakäytön tunnistaminen ja hoito Tieteessä katsaus Sari Castrén FT, tutkija, psykologi, psykoterapiakoulutuksessa Helsingin yliopisto, päihdelääketieteen yksikkö THL, Terveysosasto, tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö sari.castren@thl.fi

Lisätiedot

Työvälineitä yli 65-vuotiaiden alkoholin käytön arviointiin ja varhaiseen tukeen

Työvälineitä yli 65-vuotiaiden alkoholin käytön arviointiin ja varhaiseen tukeen Työvälineitä yli 65-vuotiaiden alkoholin käytön arviointiin ja varhaiseen tukeen 90 85 80 Jaana Huohvanainen, (TtM), terveyden edistämisen suunnittelija 1) Anne Kejonen, (sh, YAMK), aluekoordinaattori

Lisätiedot

TUPAKASTAVIEROITUSINTERVENTION SUUNNITTELU PRECEDE-PROCEED- MALLIA SOVELTAEN

TUPAKASTAVIEROITUSINTERVENTION SUUNNITTELU PRECEDE-PROCEED- MALLIA SOVELTAEN TUPAKASTAVIEROITUSINTERVENTION SUUNNITTELU PRECEDE-PROCEED- MALLIA SOVELTAEN Mari Tami Opinnäytetyö Kesäkuu 2013 Terveyden edistämisen koulutusohjelma, ylempi AMK Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Ikääntyneiden alkoholin suurkulutuksen tunnistaminen ja hoito

Ikääntyneiden alkoholin suurkulutuksen tunnistaminen ja hoito Katsaus Mauri Aalto ja Antti Holopainen Ikääntyneiden alkoholin suurkulutuksen tunnistaminen ja hoito Alkoholin suurkulutus muodostaa jatkumon, josta voidaan erottaa kolme osaa: riskikulutus, haitallinen

Lisätiedot

Terveyden edistämisen koulutusohjelma / Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Terveyden edistämisen koulutusohjelma / Ylempi ammattikorkeakoulututkinto KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Terveyden edistämisen koulutusohjelma / Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tiina Köninki MUISTITERVEYDEN RISKI- JA SUOJATEKIJÄT SEKÄ AIHEESEEN LIITTY- VÄ TIEDONSAANTI KESKI-IKÄISILLÄ

Lisätiedot

NÄKYYKÖ HYVÄKSYMIS - JA OMISTAUTUMISTERAPIAN SOVELTAMINEN YLEISSAIRAALAPSYKIATRIANOSASTOLLA HOITOTULOKSESSA?

NÄKYYKÖ HYVÄKSYMIS - JA OMISTAUTUMISTERAPIAN SOVELTAMINEN YLEISSAIRAALAPSYKIATRIANOSASTOLLA HOITOTULOKSESSA? NÄKYYKÖ HYVÄKSYMIS - JA OMISTAUTUMISTERAPIAN SOVELTAMINEN YLEISSAIRAALAPSYKIATRIANOSASTOLLA HOITOTULOKSESSA? Leena Landström Pro gradu tutkielma Psykologian laitos Tampereen yliopisto Marraskuu 2006 SISÄLTÖ

Lisätiedot

UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN

UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN MULTIDIMENSIONAL FAMILY THERAPY UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN KOKEMUKSIA MDFT:N MAHDOLLISUUKSISTA Leena Ehrling ISBN 978-952-7022-06-1 Paintprinting, Helsinki 2014 MULTIDIMENSIONAL FAMILY

Lisätiedot