Nuorten päihteiden käyttö ja huolen aiheet kouluterveyskyselyn tulosten valossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorten päihteiden käyttö ja huolen aiheet kouluterveyskyselyn tulosten valossa"

Transkriptio

1 Nuorten päihteiden käyttö ja huolen aiheet kouluterveyskyselyn tulosten valossa Turun sosiaali- ja terveystoimi Terveyden edistämisen yksikkö suunnittelija Niina Jalo

2 Esityksen rakenne Mikä on kouluterveyskysely Varsinais-Suomen päihdetilanne verrattuna valtakunnallisiin tuloksiin Tupakointi Alkoholinkäyttö Huumeiden käyttö Nuorten asenteet päihteidenkäyttöä kohtaan Ilon ja huolenaiheet 2009

3 Mikä on kouluterveyskysely? Peruskoulun luokat Lukion luokat Ammatillisten oppilaitosten vuosikurssit (2009) Kerää tietoa nuorten elinoloista, kouluoloista, terveydestä, terveystottumuksista (ml. tupakoinnista ja päihteidenkäytöstä), terveysosaamisesta sekä oppilas- ja opiskelijahuollosta Joka toinen vuosi Oulun- ja Länsi-Suomen läänin sekä Ahvenanmaan maakunnan alueella. 3

4 Nuorten tupakointi

5 Varsinaissuomalaisten nuorten tupakointitottumukset 2009 Kokeillut tupakointia Tupakoi päivittäin Lukiolaiset Peruskoululaiset Ammattikoululaiset 49 % 56 % 74% 14 % 10 % 38 % Kokeillut nuuskaamista Nuuskaa päivittäin 20 % 26 % 42 % 1 % 2 % 3 % Valtakunnalliset tulokset: peruskoululaisista 15% ja lukiolaisista 10 % tupakoi päivittäin HUOM! Peruskoulun 9.lk pojista tupakoi 19 %, tytöistä 13 %, muuten sukupuolierot pieniä

6 Valtakunnalliset tulokset Tupakoi päivittäin % Huom. peruskoulu pojat Peruskoulu pojat Peruskoulu tytöt Lukio pojat Lukio tytöt Aol pojat Aol tytöt

7 Nuorten alkoholinkäyttö

8 Varsinaissuomalaisten nuorten alkoholinkäyttö 2009 Juo tosi humalaan kerran viikossa tai useammin Lukiolaiset Peruskoululaiset Ammattikoululaiset 3 % 4 % 11% Käyttää alkoholia kerran viikossa tai useammin 9 % 14 % 28 % Raittiit 38 % 18 % 12 %

9 Valtakunnalliset tulokset Tosi humalassa vähintään kerran viikossa 20 % Peruskoulu pojat Peruskoulu tytöt Lukio pojat Lukio tytöt Aol pojat Aol tytöt

10 Valtakunnalliset tulokset Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa 50 Huom. lukio tytöt % Peruskoulu pojat Peruskoulu tytöt Lukio pojat Lukio tytöt Aol pojat Aol tytöt

11 Valtakunnalliset tulokset Raittiit % Peruskoulu pojat Peruskoulu tytöt Lukio pojat Lukio tytöt Aol pojat Aol tytöt

12 Mistä alle 18-vuotiaat nuoret hankkivat alkoholia? Alle 18-vuotiaat Vähintään kerran kuukaudessa alkoholia käyttäneet Hankintatavat viime käyttökerralla Voinut vastata useisiin kohtiin

13 Valtakunnalliset tulokset Yläluokkalaisten alkoholin hankintatavat , ,5 14, ,8 17 8,3 2,4 Itse alkosta Itse kaupasta Isä tai äiti Sisarukset Otin kotoa Kavereilta Tuntemattomalta Ulkomailta Yläluokkalaisten alkoholin hankintatavat , ,7 15,2 17,8 21,3 12,3 3 6,5 Itse alkosta Itse kaupasta Isä tai äiti Sisarukset Otin kotoa Kavereilta Tuntemattomalta Ulkomailta

14 Valtakunnalliset tulokset Lukiolaisten alkoholin hankintatavat , ,3 19, ,8 9,3 2,9 3,4 0 16,9 Itse alkosta Itse kaupasta Isä tai äiti Sisarukset Otin kotoa Kavereilta Tuntemattomalta Ulkomailta Lukiolaisten alkoholin hankintatavat , ,1 17, ,8 6,5 1,6 8,1 0 11,7 Itse alkosta Itse kaupasta Isä tai äiti Sisarukset Otin kotoa Kavereilta Tuntemattomalta Ulkomailta

15 Valtakunnalliset tulokset Ikäiseni on melko tai erittäin helppoa ostaa keskiolutta tai siideriä kodin lähikaupasta, kioskista tai huoltoasemalta % Peruskoulu pojat Peruskoulu tytöt Lukio pojat Lukio tytöt Aol pojat Aol tytöt

16 Päihdeympäristö Joku läheinen käyttää liikaa alkoholia ja siitä on aiheutunut haittoja ja ongelmia omassa elämässä Peruskoulu Pojat 27 % 8 % (1983) Tytöt 39 % 17 % (4124) Lukio Pojat 28 % 9 % (788) Tytöt 38 % 17 % (2217) Ammattiopisto Pojat 31 % 11 % (1279) Tytöt 46 % 23 % (2079) Kaikista nuorista 14 % ilmoitti että joku läheinen käyttää liikaa alkoholia ja siitä on aiheutunut haittoja ja ongelmia elämässä

17 Nuorten huumausaineiden käyttö, lääkkeitten väärinkäyttö ja imppaus

18 Varsinaissuomalasten nuorten huumausaineiden kokeilu ja käyttö aineittain 2009 Lukiolaiset Peruskoululaiset Ammattikoululaiset Hasis tai marihuana 5 % 9 % 17 % Huumaavan aineen (liima, tinneri) haistelu Alkoholin ja lääkkeiden yhteiskäyttö 8 % 3 % 8 % 8 % 5 % 11 % (HUOM! Tytöt 15 %) Ekstaasi 2 % 1 % 3 % Subutex 2 % 0 % 2 % Heroiini, kokaiini, amfetamiini, LDS, tai vastaava 2 % 1 % 4 %

19 8.-9. luokkalaisten päihdekokeilut Varsinais-Suomessa 2009 Alkoholi 62 % Tupakka 49 % Imppaus, alkoholi + lääkkeet 8 % Kannabis 5 % Subutex, ekstaasi, amfetamiini 2 %

20 Ammattikoulun vuosikurssilaisten päihdekokeilut Varsinais-Suomessa 2009 Alkoholi 88 % Tupakka 74 % Kannabis 17 % Imppaus 8%, Alkoholi + lääkkeet 11 % Subutex 2%, Ekstaasi, amfetamiini 4 %

21 Varsinaissuomalaiset ainakin kerran jotain huumausainetta kokeilleet 2009 Peruskoululaiset Lukiolaiset Ammattikoululaiset pojat tytöt Yht. pojat tytöt Yht. pojat tytöt Yht. 7 % 5 % 6 % 11 % 8 % 10 % 17 % 18 % 17 % Valtakunnalliset tulokset: peruskoululaisista 5%, lukiolaisista 8% ja ammattikoululaisista 15% oli joskus kokeillut huumausaineita

22 Valtakunnalliset tulokset Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran 20 % Peruskoulu pojat Peruskoulu tytöt Lukio pojat Lukio tytöt Aol pojat Aol tytöt

23 Valtakunnalliset tulokset

24 Valtakunnalliset tulokset

25 Valtakunnalliset tulokset

26 Valtakunnalliset tulokset

27 Valtakunnalliset tulokset Ikätovereiden melko tai erittäin helppo hankkia huumeita omalla paikkakunnalla Yläluokkalaiset Lukiolaiset Ammattiin opiskelevat %

28 Nuorten päihdeasenteissa tapahtuneet muutokset

29 Hyväksyy silloin tällöin tupakoinnin 100 % Peruskoulu pojat Peruskoulu tytöt Lukio pojat Lukio tytöt Aol pojat Aol tytöt

30 Hyväksyy kymmenen tai useamman savukkeen polttamisen päivässä % Peruskoulu pojat Peruskoulu tytöt Lukio pojat Lukio tytöt Aol pojat Aol tytöt

31 Hyväksyy parin alkoholiannoksen juomisen muutaman kerran viikossa % Peruskoulu pojat Peruskoulu tytöt Lukio pojat Lukio tytöt Aol pojat Aol tytöt

32 Hyväksyy humalan kerran viikossa % Peruskoulu pojat Peruskoulu tytöt Lukio pojat Lukio tytöt Aol pojat Aol tytöt

33 Hyväksyy marihuanan polttamisen sillointällöin % Peruskoulu pojat Peruskoulu tytöt Lukio pojat Lukio tytöt Aol pojat Aol tytöt

34 Hyväksyy marihuanan polttamisen säännöllisesti % Peruskoulu pojat Peruskoulu tytöt Lukio pojat Lukio tytöt Aol pojat Aol tytöt

35 Ilon ja huolen aiheet 2009

36 ILONAIHEET VARSINAIS-SUOMESSA Sekä peruskoululaisilla että lukiolaisilla: vanhempien tupakointi vähentyi vanhempien kanssa oli vähemmän keskusteluvaikeuksia koulun fyysisissä työoloissa koettiin vähemmän puutteita kuulluksi tuleminen koulussa lisääntyi avun saaminen opiskelun vaikeuksissa lisääntyi hampaiden harjaamistottumukset paranivat liikunnan harrastaminen lisääntyi terveystietoon suhtauduttiin myönteisemmin Lisäksi peruskoululaisilla useammilla oli läheisiä ystäviä Lisäksi lukiolaisilla: tupakointi vähentyi tiedot seksuaaliterveydestä ja päihteistä paranivat avun saaminen muissa kuin koulunkäyntiin liittyvissä asioissa lisääntyi Ammattiin opiskelevilla verrattuna lukiolaisiin: opiskeluun liittyvä työmäärä koettiin kohtuullisemmaksi oppilaitoksen lääkärin vastaanotolle pääsy koettiin helpommaksi HUOLENAIHEET VARSINAIS-SUOMESSA Sekä peruskoululaisilla että lukiolaisilla: vanhempien työttömyys lisääntyi viikoittain koettu päänsärky yleistyi koululääkärin vastaanotolle pääsy koettiin vaikeammaksi Lisäksi peruskoululaisilla: fyysisen uhan kokeminen lisääntyi rikkeiden tekeminen lisääntyi myöhään nukkumaan meneminen kouluiltoina yleistyi kouluterveydenhoitajan vastaanotolle pääsy koettiin vaikeammaksi tyytymättömyys kouluterveydenhuoltoon lisääntyi Ammattiin opiskelevilla verrattuna lukiolaisiin: vanhempien tupakointi oli yleisempää vanhemmat tiesivät huonommin lapsensa viikonloppuiltojen viettopaikan hampaiden harjaamisen laiminlyöminen oli yleisempää liian vähäinen liikunnan harrastaminen oli yleisempää tupakointi ja humalajuominen olivat yleisempiä tiedot seksuaaliterveydestä olivat heikommat

37 Ilonaiheet vuonna 2009 Turun kouluissa

38 Huolenaiheet vuonna 2009 Turussa Peruskoulussa: vanhempien työttömyys kääntyi kasvuun fyysisen uhkan kokeminen yleistyi koulutyön määrä koettiin liian suureksi yleisemmin kuin kaksi vuotta sitten yläluokkalaiset valvoivat koulupäiviä edeltävinä iltoina entistä myöhempään koululääkärin vastaanotolle pääseminen koettiin vaikeammaksi kuin maakunnassa keskimäärin Lukiossa: vanhempien työttömyys kääntyi kasvuun toistuva rikkeiden tekeminen yleistyi useiden erilaisten oireiden kokeminen päivittäin yleistyi hieman niska- tai hartiakivut viikoittain yleistyivät masentuneisuus yleistyi koululounaan aterianosien syömättä jättäminen yleistyi kouluterveydenhoitajan vastaanotolle pääseminen koettiin hieman aiempaa vaikeammaksi koululääkärin vastaanotolle pääseminen koettiin entistä ja keskimääräistä vaikeammaksi

39 Yhteenvetoa Nuorten päihteidenkäyttö on selvästi vähentynyt Lukiolaistyttöjen humalajuominen kuitenkin pysynyt korkeana Kauppojen ja ravintoloiden omavalvonta puree: juomat hankitaan kavereilta Huumekokeilut vähentyneet vuosituhannen alusta, nyt lisääntymässä? Kannabiksen käyttö lisääntynyt pojilla Imppaus lisääntynyt! Sukupuolierot kaventuneet Päihdeasenteet muuttumassa myönteisemmiksi

40 Kiitos!

41 Poimintoja Turun tuloksista 2007

42 Kouluterveyskysely / Turku 2007 Yläkoulut Päivittäin tupakoi 14 % (4% <-> 53%) Kerran viikossa alkoholia käyttää 10 % (6% <-> 21%) Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa 18 % (9% <-> 47%) Kokeillut tai käyttänyt joskus marihuanaa tai hasista 8 % (0% <-> 42%) Kokeillut tai käyttänyt joskus Subutexia 2% (0% <-> 5 %) Lukiot Päivittäin tupakoi 10 % (3% <-> 27%) Kerran viikossa alkoholia käyttää 16 % (4% <-> 30%) Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa 28 % (19% <-> 45%) Kokeillut tai käyttänyt joskus marihuanaa tai hasista 10 % (1% <-> 25%) Kokeillut tai käyttänyt joskus Subutexia 0% (0% <-> 3 %)

Kouluterveys 2009. Kaustisen kuntaraportti. etunimi.sukunimi@thl.fi

Kouluterveys 2009. Kaustisen kuntaraportti. etunimi.sukunimi@thl.fi Kouluterveys 2009 Kaustisen kuntaraportti Anni Lommi, Hanna Harju, Riikka Puusniekka, Jukka Jokela, Topi Kinnunen, Suvi Vilkki, Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen etunimi.sukunimi@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

KOULUTERVEYS 2008: KAUNIAISTEN KUNTARAPORTTI

KOULUTERVEYS 2008: KAUNIAISTEN KUNTARAPORTTI Hanna Harju, Riikka Puusniekka, Annikka Sinkkonen, Jukka Jokela, Topi Kinnunen, Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen KOULUTERVEYS 2008: KAUNIAISTEN KUNTARAPORTTI Kauniainen: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus-

Lisätiedot

KOULUTERVEYS 2008: SODANKYLÄN KUNTARAPORTTI

KOULUTERVEYS 2008: SODANKYLÄN KUNTARAPORTTI Hanna Harju, Riikka Puusniekka, Annikka Sinkkonen, Jukka Jokela, Topi Kinnunen, Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen KOULUTERVEYS 2008: SODANKYLÄN KUNTARAPORTTI Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus-

Lisätiedot

KOULUTERVEYS 2006: SIPOON KUNTARAPORTTI

KOULUTERVEYS 2006: SIPOON KUNTARAPORTTI Jaana Markkula, Annikka Sinkkonen, Jukka Jokela, Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen, Riikka Puusniekka KOULUTERVEYS 2006: SIPOON KUNTARAPORTTI Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Jaana Markkula, Annikka Sinkkonen, Jukka Jokela, Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen, Riikka Puusniekka KOULUTERVEYS 2006: SIPOON KUNTARAPORTTI

Jaana Markkula, Annikka Sinkkonen, Jukka Jokela, Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen, Riikka Puusniekka KOULUTERVEYS 2006: SIPOON KUNTARAPORTTI Jaana Markkula, Annikka Sinkkonen, Jukka Jokela, Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen, Riikka Puusniekka KOULUTERVEYS 2006: SIPOON KUNTARAPORTTI Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

KOULUTERVEYS 2006: TOHMAJÄRVEN KUNTARAPORTTI

KOULUTERVEYS 2006: TOHMAJÄRVEN KUNTARAPORTTI Jaana Markkula, Annikka Sinkkonen, Jukka Jokela, Riikka Puusniekka, Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen KOULUTERVEYS 2006: TOHMAJÄRVEN KUNTARAPORTTI Helsinki: S osiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Nuorten mieliala ja päihteiden käyttö Raahen ja Siikalatvan seutukunnissa sekä Oulunsalossa vuonna 2005

Nuorten mieliala ja päihteiden käyttö Raahen ja Siikalatvan seutukunnissa sekä Oulunsalossa vuonna 2005 Nuorten mieliala ja päihteiden käyttö Raahen ja Siikalatvan seutukunnissa sekä Oulunsalossa vuonna 2005 Pauliina Luopa, Minna Räsänen, Jukka Jokela Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

KOULUTERVEYS 2008: FORSSAN KUNTARAPORTTI AMMATTIIN OPISKELEVISTA

KOULUTERVEYS 2008: FORSSAN KUNTARAPORTTI AMMATTIIN OPISKELEVISTA Riikka Puusniekka, Hanna Harju, Annikka Sinkkonen, Jukka Jokela, Topi Kinnunen, Pauliina Luopa, Minna Pietikäinen KOULUTERVEYS 2008: FORSSAN KUNTARAPORTTI AMMATTIIN OPISKELEVISTA Helsinki: Sosiaali- ja

Lisätiedot

Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry

Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Yhdistys aloitti toimintansa 1.1.2012, kun Elämäntapaliitto, Elämä On Parasta Huumetta

Lisätiedot

Syrjäytymistä, köyhyyttä ja terveysongelmia vähentävän toimenpideohjelman teemapäivä 14.6.2012. Moniste sisältää tietoja seuraavista aihealueista:

Syrjäytymistä, köyhyyttä ja terveysongelmia vähentävän toimenpideohjelman teemapäivä 14.6.2012. Moniste sisältää tietoja seuraavista aihealueista: HYVÄT EVÄÄT ELÄMÄLLE Syrjäytymistä, köyhyyttä ja terveysongelmia vähentävän toimenpideohjelman teemapäivä 14.6.2012 Moniste sisältää tietoja seuraavista aihealueista: lasten ja nuorten koettu terveys ja

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013

Kouluterveyskysely 2013 Kouluterveyskysely 2013 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kouluterveyskysely PL 30 000271 Helsinki www.thl.fi/kouluterveyskysely Hei! Kouluterveyskysely tehdään maalis-huhtikuussa 2013 peruskoulun

Lisätiedot

ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Lastensuojelulaki (417/2007) 12

ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Lastensuojelulaki (417/2007) 12 ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Tässä olen minä, omenapuu ja kukka. Olemme mummolassa. Mummola on paras paikka. Minut tekee mummolassa iloiseksi ihanat

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Pohjalaisten lasten ja nuorten terveys ja terveyden edistäminen

Kouluterveyskysely Pohjalaisten lasten ja nuorten terveys ja terveyden edistäminen Kouluterveyskysely Pohjalaisten lasten ja nuorten terveys ja terveyden edistäminen Matti Kaivosoja LT, lastenpsykiatrian erikoislääkäri ylilääkäri, Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri apulaisopettaja, Turun

Lisätiedot

Tammelan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2011 2013

Tammelan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2011 2013 Tammelan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2011 2013 Vapaa-aikatoimi 2010 2011 SISÄLTÖ: 1. Johdanto 2. Edellinen ohjelma 3. Tilastotietoa kuntalaisista lasten ja nuorten näkökulmasta 4. Tammelan lapsi

Lisätiedot

KUKA PÄÄTTÄÄ. Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille

KUKA PÄÄTTÄÄ. Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille KUKA PÄÄTTÄÄ Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille 2015 1 SISÄLLYS VANHEMMILLE... 3 VARHAINEN PUUTTUMINEN ON TÄRKEÄÄ... 3 NUORTEN PÄIHTEIDEN KÄYTÖN SOSIAALISET SYYT... 4 VANHEMPIEN ASENTEET JA ESIMERKKI

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI. Kokemäen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

KOKEMÄEN KAUPUNKI. Kokemäen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma KOKEMÄEN KAUPUNKI Kokemäen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Perusturvalautakunta 7.12.2011 lausuntokierros-muokattu 01.06.2012 Kaupunginhallitus 20.08.2012 Kaupunginvaltuusto 10.09.2012 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta

Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta Seinäjoki 1. Hyvinvointikertomus Kunta Seinäjoki Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta Tämä hyvinvointikertomus on terveydenhuoltolain 12 :n mukainen raportti asukkaiden terveyden

Lisätiedot

ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013

ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013 ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013 SISÄLLYS 1. ALKUSANAT... 3 2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN NYKYTILA... 5 3. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄN NUOREN AUTTAMISEKSI KANGASALLA

PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄN NUOREN AUTTAMISEKSI KANGASALLA Kangasalan kunta TOIMINTAMALLI PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄN NUOREN AUTTAMISEKSI KANGASALLA Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistystoimi Vapaa-aikatoimi Poliisi Seurakunta Kevät 2012 1. SISÄLTÖ 1. SISÄLTÖ... 2 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

Kokkolan kaupunki. Nuorten elinoloja kuvaavia indikaattoritietoja

Kokkolan kaupunki. Nuorten elinoloja kuvaavia indikaattoritietoja 1 Kokkolan kaupunki Nuorten elinoloja kuvaavia indikaattoritietoja 2 Esipuhe Nuorisolaki muuttui 1.1.2011 ja voimaan astuivat säännökset paikallisten viranomaisten monialaisesta yhteistyöverkostosta. Lakimuutoksen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot

Marit Salo & Pirjo Syväoja Päivitys 12/2012: Mikkelin kaupungin ehkäisevän päihdetyön strategia 2013 2016

Marit Salo & Pirjo Syväoja Päivitys 12/2012: Mikkelin kaupungin ehkäisevän päihdetyön strategia 2013 2016 Tuotantolautakunta LIITTEET 6.3.2013 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 6.3.2013 30 Liite nro 1 Marit Salo & Pirjo Syväoja Päivitys 12/: Mikkelin kaupungin ehkäisevän päihdetyön strategia 2013

Lisätiedot

Vantaa ja päihteet -raportti 2013. Teemana nuorten huumeiden käyttö

Vantaa ja päihteet -raportti 2013. Teemana nuorten huumeiden käyttö 2013 Teemana nuorten huumeiden käyttö - ajankohtaisina haasteina kannabis ja muuntohuumeet Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Päihdepalvelut, ehkäisevän päihdetyön yksikkö Sisällys Alkusanat... 2 1

Lisätiedot

Kouluterveyspäivät 2011

Kouluterveyspäivät 2011 Kouluterveyspäivät 2011 20. 21.9.2011 Espoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 00271 Helsinki Telephone: 020 610 6000 www.thl.fi Kouluterveyspäivät 2011 20. 21.9.2011 Espoo Kirjoittajat ja THL

Lisätiedot

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 18 KAUNIAISTEN kaupunki Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 3.9.2013 2 1. Toimintaohjelman lähtökohdat 3 2. Lasten,

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 Hyvinvointilautakunta 29.10. 2013 Kunnanhallitus 03.12. 2013 Valtuusto 09.12.2013 1 Sisällys 1 LASTEN HYVINVOINNIN JA LASTENSUOJELUN ARVOT... 5 2 VUODEN

Lisätiedot

MITÄS NYT TEHDÄÄN? Tupakka, päihteet Jaakko Nuotio, Nuorten Palvelu ry

MITÄS NYT TEHDÄÄN? Tupakka, päihteet Jaakko Nuotio, Nuorten Palvelu ry MITÄS NYT TEHDÄÄN? Tupakka, päihteet Jaakko Nuotio, Nuorten Palvelu ry Nuorten Palvelu ry on nuorisokasvatusjärjestö, jonka tarkoitus on edistää hyvinvointia nuorten omilla reviireillä Vapaaehtoistoimintaa

Lisätiedot

Sopimus kuntoutusosastopalvelun ostosta Kyyhkylältä

Sopimus kuntoutusosastopalvelun ostosta Kyyhkylältä Tuotantolautakunta LIITTEET 19.3.2014 Sopimus kuntoutusosastopalvelun ostosta Kyyhkylältä 1. SOPIJAPUOLET Myyjä: Kyyhkylä-säätiö Kyyhkyläntie 9 Toimitusjohtaja Riitta Smolander 50100 Mikkeli Ostaja: Mikkelin

Lisätiedot

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016 Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016 1 Sisällys 1 TOIMINTAOHJELMAN TAUSTA 2 2 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN KOKEMUKSIA TERVEYSKASVATUKSESTA

LUKIOLAISTEN KOKEMUKSIA TERVEYSKASVATUKSESTA Opinnäytetyö LUKIOLAISTEN KOKEMUKSIA TERVEYSKASVATUKSESTA Johanna Tuominen Kirsi Ylikännö Hoitotyön koulutusohjelma Turun ammattikorkeakoulu: Opinnäytetyön tiivistelmä Terveysala, hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot