Audit ja mini-interventio käytännön työkaluina. Erja Kokkoniemi Riihimäki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Audit ja mini-interventio käytännön työkaluina. Erja Kokkoniemi Riihimäki 16.12.2010"

Transkriptio

1 Audit ja mini-interventio käytännön työkaluina Erja Kokkoniemi Riihimäki

2 Käytännössä? Puuttumisen rohkeutta? Työkuormani lisääjä? Haaste? 2

3 Taustaa WHO asetti monikansallisen työryhmän (1982), jonka tavoitteena oli kehittää yksinkertainen menetelmä runsaan, haittoja aiheuttavan alkoholinkäytön tunnistamiseksi ja alkoholin pitkäaikaisen käytön aiheuttamien fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten haittojen sekä riippuvuuden ehkäisemiseksi. Työryhmä kehitti ja testasi AUDIT - testiä ja siihen liittyvää lyhyt neuvontaa 6 maassa ( Australia, Kenia, Bulgaria, Norja, Meksiko, USA) 3

4 AUDIT (the Alcohol Use Disorders Indentification Test) Sisältää 10 kysymystä, joilla selvitetään viime vuoden aikaista alkoholin kulutusta, alkoholiriippuvuuden oireita ja haitallisia seurauksia. Vastausvaihtoehdot 0-4 pistettä, yhteispistemäärän vaihteluväli 0-40 Aikuisten alkoholin suurkulutuksen pisteraja > 8 pistettä (>14 viite alkoholiriippuvuudesta) 4

5 10 kysymystä (Soveltuu myös nuorille, ikäihmisille) 1. Alkoholin juontikertojen useus 2. Juotujen alkoholiannosten määrä 3. Kuuden tai useamman alkoholiannoksen juomisen useus 4. Juomisen lopettaminen ei ole onnistunut 5. Tehtävien laiminlyöminen alkoholinkäytön seurauksena 5

6 10 kysymystä 6. Tarve saada alkoholia aamulla liikkeelle pääsemiseksi 7. Syyllisyyden tunne 8. Ei pysty muistamaan edellisen illan tapahtumia 9. Itsensä tai toisten satuttaminen 10. Läheisten huoli 6

7 AUDIT lyhennetyt muodot AUDIT-C: Sisältää 3 ensimmäistä kysymystä alkoholin kulutuksesta (pisteraja 5) AUDIT-3: Sisältää testin kolmannen kysymyksen alkoholin humalajuomisesta (pisteraja 3) AUDIT-4: Sisältää 3 ensimmäistä kysymystä ja kysymyksen 10 läheisten huolesta Riittäisivät nuorille ensimmäisen vaiheen tunnistamiseen? 7

8 Milloin pitäisi kysyä alkoholinkäyttöä? Alkoholihaittoja Suomessa 2008 Alkoholisairauksien hoitojaksoja oli ja hoitopäiviä yli Yli :ssa v voimassa olleissa työkyvyttömyyseläkkeissä oli diagnoosina alkoholisairaus A-klinikoilla ja nuorisoasemilla käyntikertojen lukumäärä oli yhteensä

9 Milloin Katkaisuhoitoasemilla ja kuntoutuslaitoksessa hoitovuorokausia yhteensä Pahoinpitelyitä tehtiin n , syyllisiksi epäillyistä 70% alkoholin vaikutuksen alaisena Rattijuopumuksia liki , joista puolet törkeitä Alkoholi osallisena 27%:ssa kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista 9

10 Milloin Alkoholimyrkytykseen ja alkoholisairauteen kuoli yli 3000 Ajallisesti ennen riippuvuuden kehittymistä, ennen oireilua Luota vaistoihin Kriisissä 10

11 Järkevää, koska Alkoholinkäyttöön puuttuminen on järkevää, sillä runsaan alkoholin sosiaaliset - ja terveyshaitat sekä niistä aiheutuvat taloudelliset ja inhimilliset kustannukset ovat suuret 11

12 Mutta Kannattaako, jos ei ole tarjolla palveluja tai en tiedä, mihin asiakas ohjata? Oma aikaresurssi ei anna myöten? Luukulta luukulle, hylkäämiskokemus, tilanne ohi 12

13 Eettisiä kysymyksiä Onko minulla oikeus puuttua / suojella Leimaaminen? Henkilökohtaiset rajat? Diagnosoinnin ammatillisuus? Vallankäyttö hyväksikäyttö Motiivina tulee olla aina ihmisestä välittäminen 13

14 Kuka? Jokaisen sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijän velvollisuus tarpeen vaatiessa Joka huolestuu Joka näkee Esimiehet ja työkaverit Perhe, läheiset ja ystävät 14

15 Kenen alkoholinkäyttö tulisi ottaa puheeksi Riskikäyttäjien? Kohtuukäyttäjien? Suurkuluttajien? Kaikkien? Vastuukäyttäjien? Ongelmakäyttäjien? 15

16 Kysyn alkoholinkäytöstä, kun Uusi asiakas / potilas Terveystarkastus Ajokorttiseuranta Asiakassuhteessa kaikilta asiakkailta osana kokonaistilanteen kartoitusta, selvittämistä Huom. En kysy asiakkaan ollessa promilleissa E rja Kokkoniemi, Peruspalvelukeskus Oiva 16

17 Tunnistan, että Ajankäyttö kaventuu päihteisiin Päihdemyönteinen ajattelu ja ihannointi Toisten ihmisten laiminlyöminen Kodin ilmapiiri muuttunut; jännitteisyyttä, vieraantumista, laiminlyöntiä Eristäytymistä, yksinäisyyttä Lähipiiri, harrastukset muuttuu kosteaksi ja märäksi 17

18 Tunnistan Ulkonäön muutoksia Sairastelua, toistuvia pikkuvaivoja, infektioita, sairaspoissaoloja Kroonisia kipuja tai särkyjä, vatsavaivoja, metabolinen oireyhtymä, kihti, diabetes epätasapainossa, kohonnut verenpaine, rytmihäiriöitä, INR-arvon vaihtelu, MCV ja GT tai triglyseritdit koholla 18

19 Tunnistan Mielentilan ailahtelua Epäluuloisuus, uskonpuute Itsearvostus heikkenee Uupumusta Ahdistuneisuutta Unihäiriöitä Masentuneisuutta, itsetuhoisuutta Kielteistä ajattelua, matala ärsytyskynnys, väkivaltaisuutta 19

20 Mikä on alkoholin ongelmakäyttöä? Ihmiset ovat yksilöitä ja reagoivat alkoholiin erilaisesti ja alkoholinkäytön riskit yleensä nousevat tasaisesti kulutuksen noustessa sekä eri haittojen riskit nousevat eritahtisesti, minkä vuoksi yksikäsitteisiä riski- ja haittatekijöihin liittyviä alkoholin annosmääriä ei voida antaa Erilaisuus vaikuttaa avun tarpeeseen 20

21 Mini-interventio on Mini-interventiolla tarkoitetaan suurkulutuksen tunnistamiseen, kulutuksen vähentämiseen ja juomisen hallitsemiseen tähtääviä toimia mahdollisimman varhain Pelkkä alkoholinkäytöstä kysyminen ei ole mini-interventiota 21

22 Riskijuomisen luokittelu Varhainen suurkulutus (hazardous drinking): juomatapa tai juomamäärä, joka todennäköisesti aiheuttaa haittoja, jos kyseinen juomatapa jatkuu. Haittoja ei vielä ole. Haitallinen käyttö (Harmful drinking): juomatapa, joka on aiheuttanut psyykkisiä tai fyysisiä terveyshaittoja. Alkoholiriippuvuus: Alkoholiriippuvuus on fysiologisiin, kongnitiivisiin ja käyttäytymistoimintoihin liittyvä ilmiörypäs, jolloin alkoholi muodostuu henkilön elämässä tärkeämmäksi kuin ne käyttäytymisen muodot, joilla aikaisemmin oli suuri merkitys. Keskeinen piirre on juomishimo. Riippuvuuden piirteet ilmaantuvat nopeasti uudelleen, jos juominen aloitetaan uudelleen raittiin kauden jälkeen. 22

23 Mini-interventio, kun Huoli on syntynyt Miesten Audit pistemäärä on 8-15 tai päivittäiskäyttö 4 annosta tai enemmän, viikoittain toistuva kertakäyttö 7 annosta tai enemmän, viikkokulutus 24 annosta tai enemmän 23

24 Mini-interventio, kun Naisten AUDIT pistemäärä 8-15 tai päivittäiskäyttö 2 annosta tai enemmän, viikoittain toistuva kertakäyttö 5 annosta tai enemmän, viikkokulutus 16 annosta tai enemmän Nuorella lievää kuin vakavaakin huolta aiheuttavaa päihteiden käyttöä 24

25 Mini-interventio, kun Ikääntynyt, 65 vuotta täyttänyt, kun päivittäinen annosmäärä ylittää 2 annosta tai enemmän, säännöllinen viikoittainen käyttö ylittää 7 annosta (American geriatrics societyn suositus) 25

26 Mini-interventio prosessiin sisältyy Alkoholinkäytön näkyväksi tekemistä Riskikulutuksen tunnistamista Tiedon, palautteen antamista Neuvontaa, motivointia, keskustelua Seurantaa Kirjaamista Tarvittaessa hoitoon ohjausta 26

27 Mini-intervention sisältö (RAAMIT) 1. Rohkeus valetaan rohkeutta ja optimismia onnistumisen suhteen 2. Alkoholitietous annetaan palautetta ja tietoa alkoholiasioista 3. Apu avustetaan päätöksessä vähentää tai lopettaa juominen 4. Myötätunto lämmin, myötätuntoinen ja empaattinen lähestymistapa 5. Itsemääräämisoikeus kunnioitetaan asiakkaan omia päätöksiä 6. Toimintaohjeet luodaan vaihtoehtoisia strategioita vähentää juomista 27

28 Sisältö Kartoita alkoholin kulutus riittävän yksityiskohtaisesti jos, suurkulutuksen kriteerit ylittyvät anna asiakkaan henkilökohtaiseen tilanteeseen sopivaa palautetta (juomisenne lisää terveysriskiä ja voi olla syynä, se voi heijastua ongelmina ihmissuhteissa ) Muista palaute myös käytön ollessa kohtuullista 28

29 Sisältö Anna asiakkaalle vastuu muutoksen tekemisestä ja luota häneen Anna sekä suullista ja kirjallista tietoa, materiaalia alkoholiin liittyvistä sosiaalisista ja/tai terveydellisistä haitoista, riskeistä ja seurauksista Kannusta muutokseen Sovi tavoitteista yhdessä asiakkaan kanssa (asiakkaan asettamat tavoitteet) Ole kannustava, empaattinen, kuunteleva ja kunnioita asiakkaan omia valintoja Kirjaa tiedot Palaa asiaan myöhemmin (1-3 seurantakäyntiä) 29

30 Hyvä muistaa Äänensävy Katsekontakti Istuma-asento Aloitussanat Asialista Rohkeasti asiaan Päätössanat Tavoite kun selvä, sanat löytyvät 30

31 Mini-intervention tueksi mm. 10 henkilökohtaista kysymystä alkoholinkäytöstä (AUDIT) Alkoholin riskikäytön tunnistaminen ja mini-interventio neuvontakortti Alkoholi ja perusterveydenhuolto. Riskikulutuksen varhainen tunnistaminen ja mini-interventio hoitosuosituksen yhteenveto. Alkoholin riskikäytön tunnistaminen ja mini-interventio Otetaan selvää! Ikääntymien, alkoholi ja lääkkeet Tiedätkö, paljonko juot? Juomanlaskijan opas Alkoholi suurkulutuksen riskit kortti Vähennä vähäsen. Opas alkoholinkäytön vähentäjälle Sormikortti Terveydeksi kysy alkholinkäytöstä Sex,drugs & muita tärkeitä asioita Alkon materiaalit Huom. Maksuttomia 31

32 Tueksi Apukortti, alkoholin käytön puheeksiottokortti hoitotyöhön (A-klinikka, virrat puroiksi hanke) S- Apukortti, alkoholin käytön puheeksiottokortti sosiaalityöhön (A-klinikka, virrat puroiksi hanke) Alkoholiongelmaisen käypähoitosuositus (www.kaypahoito.fi) Alkoholin riskikäyttäjän mini-interventio työterveyshuollossa Hallittua juomista opas (Tekry) Nuorten päihdemittari / ADSUME 32

33 Lähteet: Aalto M. & Holopainen A Ikääntyneiden alkoholin suurkulutuksen tunnistaminen ja hoito. Katsaus. Duodecim 2008;124: Alkoholi ja perusterveydenhuolto. Riskikulutuksen varhainen tunnistaminen ja miniinterventio hoitosuosituksen yhteenveto Suom. Seppä Kaija. PHEPA. Työterveyslaitos. Sosiaali- ja terveysministeriö. Alkoholiohjelma. Alkoholineuvonnan opas. Saatavilla [ paihdelinkki.fi /alkoholineuvonnan-opas] Levo T Puuttumisen rohkeutta - Lisääkö puheeksiottaminen työtaakkaani. Luento. Vammaisten mielenterveys- ja päihdetyön valtakunnallinen kehittämisseminaari. Sininauhaliitto. Helsinki. Mäkelä P., & Mustonen H. & Tigerstedt C. (toim.) Suomi Juo. THL. Koskijännes A. & Riittinen L. & Saarnio P Kohti muutosta. Motivointimenetelmiä päihde ja käyttäytymisongelmiin. Tammi. Pirskanen M Varhaisen puuttumisen malli nuorten päihteettömyyden edistämiseksi. Toimintaohjeita Kuopio. Seppä K Mini-interventio on vaikuttavaa toimintaa. Luentomateriaali. Tampereen yliopisto. Yhdysvaltain geriatrian seuran ohjeet 65 vuotta täyttäneiden alkoholiongelmien ehkäisemiseksi. [www. Americangeriatrics.org/products/positionpapers/alcohol.shtml.]

34 KIITOS Ei ole olemassa ongelmaa, mistä puhumatta jättäminen auttaisi sen ratkaisemisessa. -Positiivarit- 34

PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA

PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA Sirpa Moilanen, hankevastaava, terveyden edistämisen suunnittelija Jaana Huohvanainen, terveyden edistämisen suunnittelija Pohjois-Karjalan kansanterveyden

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN PUHEEKSIOTTO JA

IKÄÄNTYNEIDEN PUHEEKSIOTTO JA IKÄÄNTYNEIDEN ALKOholinkäytön PUHEEKSIOTTO JA LYHYTneuvonta HYVIÄ TYÖVÄLINEITÄ JA ARJEN KÄYTÄNTÖJÄ TERVEYDENHUOLLON JA SOSIAALIALAN AMMATTILAISILLE Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto 1 IKÄÄNTYNEIDEN ALKOHOLINKÄYTÖN

Lisätiedot

ALKOholin käytön. työvälineenä audit

ALKOholin käytön. työvälineenä audit ALKOholin käytön Riskien arviointi, neuvonta ja hoitoonohjaus työvälineenä audit OPAS SOSIAALIALAN JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE 1 TYÖVÄLINEENÄ AUDIT Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto Leena Alho

Lisätiedot

VARHAISEN PUUTTUMISEN TOIMINTAMALLI PSYKIATRISELLA OSASTOLLA ALKOHOLIN SUURKULUTTAJIEN TUNNISTAMISEKSI

VARHAISEN PUUTTUMISEN TOIMINTAMALLI PSYKIATRISELLA OSASTOLLA ALKOHOLIN SUURKULUTTAJIEN TUNNISTAMISEKSI ETELÄ-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Heli Apo VARHAISEN PUUTTUMISEN TOIMINTAMALLI PSYKIATRISELLA OSASTOLLA ALKOHOLIN SUURKULUTTAJIEN TUNNISTAMISEKSI

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen OPAS Mielenterveys- ja päihdeongelmien Opas ennaltaehkäisevän työn ammattilaisille 5 Kirjoittajat Mauri Aalto Heli Bäckmand Henna Haravuori Jouko Lönnqvist Mauri Marttunen Tarja Melartin Airi Partanen

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA MINI INTERVENTIO KOULUTUS. Satu Heilala Sairaanhoitaja ylempi AMK

PROJEKTISUUNNITELMA MINI INTERVENTIO KOULUTUS. Satu Heilala Sairaanhoitaja ylempi AMK PROJEKTISUUNNITELMA MINI INTERVENTIO KOULUTUS Satu Heilala Sairaanhoitaja ylempi AMK SISÄLLYS 1. TAUSTA... 2 2. TARKOITUS JA TAVOITE... 5 2.1 Tarkoitus... 5 2.2 Tavoite... 5 2.3 Kustannusvaikuttavuus ja

Lisätiedot

VARHAINEN PUUTTUMINEN IKÄÄNTYMISEN JA RIIPPUVUUDEN YHTEISVAIKUTUKSEEN ELÄMÄSSÄ, PAIKALLISEN YHTEISTYÖN AVULLA

VARHAINEN PUUTTUMINEN IKÄÄNTYMISEN JA RIIPPUVUUDEN YHTEISVAIKUTUKSEEN ELÄMÄSSÄ, PAIKALLISEN YHTEISTYÖN AVULLA VIRE2-PROJEKTI 15.12.2009-30.6.2012 Vire 2 VARHAINEN PUUTTUMINEN IKÄÄNTYMISEN JA RIIPPUVUUDEN YHTEISVAIKUTUKSEEN ELÄMÄSSÄ, PAIKALLISEN YHTEISTYÖN AVULLA 2 VIRE 2 VIRE 2 3 Sisällys Johdanto Johdanto...

Lisätiedot

Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelma 20.9.2010

Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelma 20.9.2010 Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelma 20.9.2010 2010 2012 fax. (09) 310 42504 terveyskeskus@hel.fi Sisällys 1 Työryhmän toimeksianto 4 Olen syntyisin rakastavasta Aloitin opiskelut normaalisti

Lisätiedot

NUORUUS ON UUSI MAHDOLLISUUS

NUORUUS ON UUSI MAHDOLLISUUS Varhaisen puuttumisen malli nuorten päihteettömyyden edistämisessä käyttökokemuksia eri puolilta Suomea Terveydenhoitajapäivät Tampere 10.2.2011 Marjatta Pirskanen, TtT Terveyden edistämisen suunnittelija

Lisätiedot

Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa

Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Sanna Pylkkänen (toim.) Preventiimiverkoston työryhmä 2010

Lisätiedot

VAIN YHDELLE? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa

VAIN YHDELLE? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa VAIN YHDELLE? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Sanna Pylkkänen (toim.) Preventiimiverkoston työryhmä 2010

Lisätiedot

Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen

Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen Milla-Noora Luhtala & Maria Salminen Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen IkäHoli -lomakkeen kehittäminen Aijjooskumppanuushankkeelle Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön

Lisätiedot

MINI-INTERVENTIO TYÖVÄLINEENÄ

MINI-INTERVENTIO TYÖVÄLINEENÄ ETELÄ-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Hoitotyön koulutusohjelma Mielenterveystyön erikoistumisopinnot MINI-INTERVENTIO TYÖVÄLINEENÄ Riitta Kangaskolkka Ulla-Maija Laine Kehittämistehtävä

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Tiivistetyt kuvaukset keskeisimmistä päihde- ja

Lisätiedot

PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄN NUOREN AUTTAMISEKSI KANGASALLA

PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄN NUOREN AUTTAMISEKSI KANGASALLA Kangasalan kunta TOIMINTAMALLI PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄN NUOREN AUTTAMISEKSI KANGASALLA Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistystoimi Vapaa-aikatoimi Poliisi Seurakunta Kevät 2012 1. SISÄLTÖ 1. SISÄLTÖ... 2 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

Lupa puhua päihteistä - yhteisövalmennusta työpajoilla

Lupa puhua päihteistä - yhteisövalmennusta työpajoilla 1 Outi Hedemäki Marja Hautaluoma Lupa puhua päihteistä - yhteisövalmennusta työpajoilla Valtakunnallinen työpajayhdistys ry 2010 2 Sisällysluettelo: Johdanto 1. Keskeisiä käsitteitä 3 Työpajatoiminta 3

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

ehyt 6 työelämä Huugo tsemppaa päihdeasioissa s. 10 Ota työterveyshuollosta irti s. 22 Antti Holma: Loppu

ehyt 6 työelämä Huugo tsemppaa päihdeasioissa s. 10 Ota työterveyshuollosta irti s. 22 Antti Holma: Loppu ehyt 6 työelämä Huugo tsemppaa päihdeasioissa s. 10 Ota työterveyshuollosta hyöty irti s. 22 Antti Holma: Loppu tissuttelulle s. 30 ehyt 6 työelämä Kuva: Matti Immonen Huugo auttaa s. 10 15 Työpaikan päihdekysymykset

Lisätiedot

Päätöksentekoprosessi valtakunnallisessa hankkeessa.

Päätöksentekoprosessi valtakunnallisessa hankkeessa. Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos Päätöksentekoprosessi valtakunnallisessa hankkeessa. Mini interventioprojekti. Pro gradu tutkielma Suvi Mäklin Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos Joulukuu

Lisätiedot

Päihteiden käyttö ikääntyneillä. 25.8.2011 Silja Runsten, psyk el

Päihteiden käyttö ikääntyneillä. 25.8.2011 Silja Runsten, psyk el Päihteiden käyttö ikääntyneillä 25.8.2011 Silja Runsten, psyk el Riskikulutus Haitallinen käyttö käyttötapa joka on aiheuttanut fyysisen tai psyykkisen terveyshaitan Päihderiippuvuus aine muodostuu tärkeämmäksi

Lisätiedot

Ikääntyneiden alkoholiongelmat

Ikääntyneiden alkoholiongelmat Ikääntyneiden alkoholiongelmat - Todellisuuden monet kasvot - Heikki Suhonen 2014 Sisällys 1 Johdanto..4 2 Ikääntyneiden alkoholiongelman terminologinen tausta...5 2.1 Ikääntyneiden alkoholiongelma julkisessa

Lisätiedot

VERTAISTUKEA ALKOHOLISTIEN LÄHEISILLE

VERTAISTUKEA ALKOHOLISTIEN LÄHEISILLE Mira Ranta VERTAISTUKEA ALKOHOLISTIEN LÄHEISILLE Al-Anonin alueellinen jäsentutkimuskysely 2012 Sosiaali- ja terveysala 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Opinnäytetyön

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA 2009 2012

TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA 2009 2012 Tilaajaryhmä / Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA 2009 2012 Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 10/2009 Tampereen kaupungin Tietotuotannon

Lisätiedot

Virrat puroiksi 2005 2007

Virrat puroiksi 2005 2007 Lotta Lehmusvaara Virrat puroiksi 2005 2007 Hankkeen loppuraportti A klinikkasäätiön monistesarja nro 59 A klinikkasäätiö 2008 ISSN 1237 7015 (moniste) ISSN 1459 5818 (verkkojulkaisu) ISBN 978 952 5587

Lisätiedot

Huittisten kaupungin päihde- ja mielenterveysstrategia

Huittisten kaupungin päihde- ja mielenterveysstrategia HUITTISTEN KAUPUNKI Huittistenkaupungin päihde-jamielenterveysstrategia 2012 2017 Huittisten perusturvakeskus 27.4.2012 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavia taustatekijöitä...

Lisätiedot

KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ

KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ Päihdeasiakkaiden kokemuksia hoitajien suhtautumisesta eri hoitoympäristöissä Henna Iskanius Ulla-Riikka Kuvaja Anna Pesonen Opinnäytetyö Syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia 2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia Hamina Kotka Miehikkälä Pyhtää Virolahti Sisällys TIIVISTELMÄ JOHDANTO 5 2 VISIO JA ARVOT 6 3 ETELÄ-KYMENLAAKSON MIELENTERVEYS- JA

Lisätiedot

Otsikko. Naisten kanssa. tehtävä päihdetyö. Hilkka Lydén (toim.)

Otsikko. Naisten kanssa. tehtävä päihdetyö. Hilkka Lydén (toim.) Otsikko Naisten kanssa tehtävä päihdetyö Hilkka Lydén (toim.) Otsikko Esipuhe 1. Johdanto 2. Naiset ja päihteet Nainen ja alkoholi Ennaltaehkäisevä päihdetyö naisten parissa Miten keskustella naisen kanssa

Lisätiedot

KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖN PÄIHDESTRATEGIA

KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖN PÄIHDESTRATEGIA KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖN PÄIHDESTRATEGIA Kokkotyö- säätiö Yrittäjäntie 2 67100 KOKKOLA 2012 2 (33) SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 KÄSITTEET JA NIIDEN MERKITYS KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖLLÄ... 4 ARVOT JA VISIO... 6 1 PÄIHDESTRATEGIAN

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma Iin kunnan alueella 2012-2015

Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma Iin kunnan alueella 2012-2015 Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma Iin kunnan alueella 2012-2015 Ehkäisevän päihdetyön moniammatillinen työryhmä 2012 1 1. JOHDANTO... 4 2. PALVELURAKENTEEN JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS... 7 3. OULUNKAAREN

Lisätiedot