Tasekirja ja toimintakertomus 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tasekirja ja toimintakertomus 2013"

Transkriptio

1 Tasekirja ja toimintakertomus 2013 Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa

2 2 Sisällysluettelo I TOIMINTAKERTOMUS 1. Yleiskatsaus Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus Kotkan seurakunnan kirkkoherran katsaus Kymin seurakunnan kirkkoherran katsaus Langinkosken seurakunnan kirkkoherran katsaus Yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajan katsaus Talouspäällikön katsaus Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta Henkilöstö Seurakuntien väkiluvuissa tapahtuneet muutokset Talousarviossa hyväksyttyjen tavoitteiden toteuttaminen tehtäväalueittain Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Seurakuntayhtymän hallinto Yhteiset seurakunnalliset tehtävät Hautaustoimi Kymen krematorio Kiinteistötoimi Metsätalous Talousarvion toteutumisvertailu Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Verotulojen erittely Investointiosan toteutuminen Yhteenveto talousarvion toteumavertailusta Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä...62 II TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase...65 III TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot Hautainhoitorahasto Kotkan diakoniarahasto...76 IV Tilinpäätöksen allekirjoitukset...79 V Tilintarkastuskertomus...80 VI Kirjanpitokirjoja ja tositteita koskevat luettelot ja selvitykset...82

3 3 I TOIMINTAKERTOMUS 1. Yleiskatsaus 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa vuosi 2013 on sisältänyt monipuolista toimintaa hyvin laajalla rintamalla kotkalaisten hyväksi. Tämä koskee niin yhteistä seurakuntatyötä kuin tukipalveluitakin. Alkuvuodesta käynnistyi Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin toimesta yhteistyöselvitys Kotkan rovastikunnassa. Selvitysmies Raimo Turusen raportin on määrä valmistua toukokuussa Osaltaan valmisteilla oleva selvitys liittyy myös koko kirkon seurakuntarakenne-uudistukseen, joka on tulossa kirkolliskokouksen päätettäväksi tänä vuonna. Pitkäaikainen viestintäpäällikkö jäi eläkkeelle ja viestinnän tehtäväjärjestelyissä on tehty muutoksia. Tämä kehitystyö jatkuu edelleen. Erityinen haaste on sosiaalinen media ja sen tehokas hyödyntäminen toiminnassa. Kiinteistötoimessa lakkautettiin rakennuspäällikön virka ja erityisammattimies siirrettiin työsuhteiseen rakennusmestarin toimeen, johon liittyen solmittiin yhteistyösopimus Haminan seurakunnan kanssa. Kiinteistötoimessa valmisteltiin yhteistyössä Lahden seurakuntayhtymän ja Kouvolan seurakuntayhtymän kanssa yhteisen krematorion rakentamista. Hanke kaatui kuitenkin yhteisessä kirkkovaltuustossa. Kotkan kaupungin ja museoviraston kanssa on valmisteltu Kotkan seurakuntakeskuksen kehittämishanketta. Loppuvuodesta järjestettiin ideakilpailu seurakuntakeskuksen kehittämiseksi. Kilpailu ratkeaa maaliskuussa 2014 ja sen pohjalta jatketaan suunnitelmia. Kiinteistöselvityksen toimenpiteitä on jatkettu mm. tekemällä periaatepäätökset Ruonalan seurakuntatalon, Hovinsaaren seurakuntatalon ja Lehtisensaaren leirikeskuksen myymisestä. Kesäkuun yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Kotkan seurakuntien ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymän strategian. Se antaa osaltaan suuntaa yhteiselle tulevaisuudelle. Kirkkohallitus myönsi Kotka-Kymin seurakuntayhtymälle ympäristödiplomin. Sen hakeminen ja valmistelu oli vaativa tehtävä, joka jatkuu nyt erilaisten hyvien ja ympäristön kannalta kestävien käytäntöjen jalkauttamisena. Tätä toimintaa ohjaavat yhtymän ympäristötyöryhmä ja seurakuntien omat ympäristöryhmät. Kotka-Kymin seurakuntayhtymälle ja Kouvolan seurakuntayhtymälle perustettiin yhteinen talouspäällikön virka, mikä osaltaan vahvistaa resurssejamme ajatellen esim. tulevia investointihankkeita ja Kirkon Palvelukeskuksen jäseneksi liittymistä. Hakeutuminen monipuoliseen yhteistyöhön niin seurakuntayhtymän sisällä kuin myös ulospäin on yksi hyvä mahdollisuus valmistautua tulevaisuuden haasteisiin. Samalla kun olemme monien uusien asioiden ja muutosten keskellä, on aika esittää kaikille kiitos yhdessä tehdystä työstä Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä. Hannu Marttila yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

4 1.2 Kotkan seurakunnan kirkkoherran katsaus 4 Muutosten maailmassa Kotkan seurakunnan toiminnan tavoitteena on julistaa Jumalan läsnäoloa maailmassa, edistää tasaarvoa ja oikeudenmukaisuutta, luoda toivon ilmapiiriä, olla vahva kasvatusvaikuttaja, olla kansainvälisen vastuun kanava ja antaa seurakunnalle kasvot Kotkassa. Samalla olemme liittyneet myös kesäkuussa 2013 yhteisessä kirkkovaltuustossa hyväksyttyyn Kotkan seurakuntien ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymän strategiaan ja sen tavoitteisiin. Erityistä huomiota olemme kiinnittäneet ympäristöasioihin, myönsihän Kirkkohallitus Kotka-Kymin seurakuntayhtymälle ympäristödiplomin. Seurakuntamme ympäristötyöryhmä Puunhalaajat on toiminut aktiivisesti ja miettinyt yhdessä kaikkien työntekijöiden kanssa, miten ympäristöasiat voisivat jalkautua osaksi arkipäiväämme ja toimintaamme. Elämme muutosten maailmassa, joka haastaa meitä monin tavoin. Kirkosta eroaminen on nykyään helppoa ja se tapahtuu entistä keveimmin perustein. Yleinen taloudellinen tila jakaa ihmisiä niihin, joiden elämä jatkuu niin kuin ennenkin ja niihin, joilla on entistä vaikeampaa. Myös seurakuntien talous on tiukalla ja joudumme miettimään jatkuvasti sitä, mihin kohdistamme käytettävät resurssit. Diakoniatyössä on mietitty avustuskäytäntöjä ja muutettu toimintatapoja. Avoimista vastaanotoista on luovuttu ja siirrytty ajanvaraukseen. Tällä on osaltaan pyritty siihen, että annettavat avustukset kohdistuisivat tehokkaammin avuntarvitsijoille ja toisivat todellista apua. Samalla on haluttu siirtää painopistettä hengellisen ja henkisen tuen antamiseen. Jumalanpalveluselämä on seurakuntaelämän sydän, joka sykkii monin tavoin kirkossa, leireillä ja hoitolaitoksissa. Messuissa kohtaavat hyvin monenlaiset ihmiset erilaisiin elämäntilanteisiin liittyen. Siellä seurakunta rukoilee kastettujen ja haudattujen jäsentensä ja heidän läheistensä puolesta, samoin muistamme avioliittoon aikovia. Seurakuntalaisilta tulee jatkuvasti esirukouspyyntöjä, jotka liitämme messun esirukoukseen. Ihmisten hätä ja myös kiitos saavat näin tilaa yhteisessä kokoontumisessamme. Myös kirkollisissa toimituksissa kohdataan edelleen varsin suuri joukko seurakuntalaisia ja myös kirkkoon kuulumattomia. Samoin tapahtuu Kotkan kirkon erittäin monipuolisessa musiikkitarjonnassa. Tämä toimintakertomus ja siihen liittyvä Kotkan seurakunnan perustoimintakuvaus antavat kuvan monipuolisesta seurakuntatyöstä, josta kiitoksen ansaitsevat niin luottamushenkilöt, vapaaehtoiset kuin viranhaltijatkin. Elämme muutosten maailmassa ja samalla myös muuttuu kirkon elämä. Kokonaiskirkossa valmistellaan rakenneuudistusta, joka tuo meillekin oman haasteensa ja samalla mahdollisuuksia toimia uudella tavalla. Muutosten keskellä saamme levätä Herramme lupauksen varassa; Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti: Hannu Marttila kirkkoherra, rovasti

5 1.3 Kymin seurakunnan kirkkoherran katsaus 5 Mitä hyvää saattaa havaita Kymin seurakunnan elämässä vuonna 2013? 1. Huolimatta talouden ja henkilöstön supistumisesta, seurakuntatyö oli edelleen laajaa kaikilla osa-alueilla. 2. Resurssien supistuminen tuo rinnalle ja kumppaneiksi uusia toimijoita. Käytännössä vapaaehtoistoiminta voimistuu hiljalleen. Järjestöjen ja yhdistysten kanssa syntyy uudenlaista yhteistyötä. 3. Sekä luottamushenkilöiden että viranhaltijoiden parissa on tutustuttu jäsenlähtöisen seurakuntatyön aineistoon. Viranhaltijat ovat vuonna 2013 edenneet jo pieniin kokeiluihin. Prosessi jatkuu käytännön toimiin vuonna Viestinnän kehittämiseen on havahduttu yhä laajemmin koko työyhteisössä. 5. Jumalanpalveluselämän uudet avaukset, esimerkiksi Suvivirren sunnuntain messu Karhulan torilla ja Kauneimmat joululaulut -messu 4. adventtina tavoittivat yhteensä noin 800 ihmistä. 6. Työalojen rajat madaltuvat ja opetellaan yhdessä tekemisen kulttuuria yli työ-ala ja seurakuntarajojen, yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Mihin pitää kiinnittää huomiota? 1. Jäsenkato jatkuu. Suurin syy on kirkosta eroaminen. Kirkon jäsenyyden kokonaistrendit näkyvät melko suoraan myös Kymissä. Niinpä vuosi 2013 oli kolmanneksi suurin jäsenkatovuosi Kymissä kirkosta eroamisen takia vuodesta 2000 tarkasteltuna (246 eronnutta, 56 liittynyttä). 2. Jäsenten suurimman arvomaailman ja elämäntyylien ryhmän ja perinteisen seurakuntatyön välillä on vain satunnaisia kohtaamispintoja. On arvioitava koko seurakuntatyön rakennetta ja toimintatapaa, jos haluamme kohdata kaikki jäsenemme tai on tehtävä valintoja. 3. Toiminnan ja talouden tasapainottaminen vaatii sekä uutta ajattelua että jostakin luopumista. Yhdessä keskustellen ja linjaten, luottamushenkilöt, viranhaltijat ja seurakuntalaiset, tässä voi syntyä myös uutta. 4. Työyhteisön toiminnan kehittämiseen on edelleen laitettava aikaa ja osaamista. Kokonaisuutena Kymin seurakuntaelämä on monella alueella vireää ja uutta etsivää. Henkilöstö on sitoutunutta ja yhteistyö luottamushenkilöiden kanssa toimii kiitettävästi. Näistä lähtökohdista on hyvä toteuttaa kirkon tehtävää Kymin seurakunnan alueella. Lämpimät kiitokset luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja seurakuntalaisille hyvästä yhteistyöstä. Juha Tanska kirkkoherra

6 1.4 Langinkosken seurakunnan kirkkoherran katsaus 6 Vuosikymmenten juhlaa Lueskelin läpi Langinkosken seurakunnan tapahtumakalenteria vuodelta Jälleen kerran huomasin, miten monipuolista toimintaa seurakunnassa on viime vuonna ollut ja miten paljon on kohtaamisia vuoden aikana tapahtunut eri työalojen toimesta. Langinkosken seurakunnan toiminnassa on jatkuvasti kiinnitetty huomiota uusien toimintatapojen etsimiseen, mutta samalla on huomattu, että monet vanhat toimintatavat toimivat yhä edelleen. Näitä vanhoja toimintatapoja, jotka vuodesta toiseen keräävät paljon ihmisiä yhteen, ovat mm. perheiden kevättalvinen ulkoilupäivä Aittakorvessa, juhannusaaton juhla Nuottasaaressa, Marrasmessut, kesän eri lauluhetket sekä kesän monet leirit. Seurakunnalle suodaan tapahtumien myötä mahdollisuus kohdata ihmisiä ja viedä samalla Sanaa eteenpäin. Langinkosken seurakunta on ollut mukana Kirkkohallituksen jumalanpalvelushankkeessa, joka viime vuonna päättyi. Hankkeen myötä olemme enenevässä määrin kiinnittäneet huomiota sunnuntaisen messun sisältöön. Messujen sisältö on siten vaihdellut. On pidetty mm. Maailmojen messua ja Psalmimessua unohtamatta aivan tavallista arkisunnuntain messua. Näillä toimenpiteillä olemme saanet messukävijöiden määrää viime vuonna hieman nostetuksi. Vuoden 2013 adventtina vietimme kirkkomme 60-vuotisjuhlaa ja seurakuntamme 50-vuotisjuhlaa adventtisunnuntain messun yhteydessä. Seurakuntana saimme iloita siitä, että monta vuosikymmentä on kirkko Metsolan kalliolla seissyt ja monia, monia ihmisiä on seurakunta vuosikymmenien sisällä omalla sanomallaan tavoittanut. Vuoden aikana myös kappalaisemme Riitta Huovila jäi eläkkeelle. Surullisena asiana on pidettävä kirkosta eroamisen suurta määrää. On valitettavaa, ettemme Langinkoskellakaan ole pystyneet niin toimimaan, ettei eroja tapahtuisi. Langinkosken seurakunta ei ole asian kanssa yksin kamppailemassa vaan olemme osa koko kirkkoamme kohtaavassa asiassa. Erojen myötä myös käytettävissä olevat määrärahat pienenevät ja seurakunta joutuu sopeuttamaan toimintaansa. Tämä näkyy Langinkoskella siinä, että pohdimme mm. teologien määrää, olemme luopumassa Ruonalan kirkosta ja Lehtisensaaressa pidettiin vuonna 2013 viimeiset leirit ennen sen tulevaa myyntiä. Kiitän työntekijöitä ja luottamushenkilöitä. Koen, että Langinkoskella on perustehtävään hyvin sitoutunut työntekijäjoukko sekä luottamushenkilöstö, joka omalla rakentavalla panoksellaan on tukemassa yhteistä työtämme. Jukka Lopperi kirkkoherra

7 1.5 Yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajan katsaus 7 Vuoden 2013 aikana yhteisten työalojen toiminnassa toteutettiin useita henkilöstösäästöjä, jotka vaikuttivat myös toimintaan. Viestinnässä lakkautettiin viestintäpäällikön virka ja viestintäsihteerin työaikaa karsittiin. Viestintäpäällikön tehtävät jaettiin Osviitan päätoimittajuuden osalta Kymin kirkkoherralle ja muilta osin yhteisten työalojen johtajalle ja johtoryhmälle. Sairaalapappi oli usean kuukauden virkavapaalla eikä hänen sijaisekseen palkattu ketään. Perheneuvojista kaksi oli virkavapaalla lähes koko vuoden. Heidän työpanostaan kompensoivat ostopalveluna saadut perheterapeuttien palvelut. Oppilaitospastorin työaika puolitettiin syksyllä. Sen myötä oppilaitospapin läsnäolo oppilaitoksissa väheni merkittävästi. Erityisnuorisotyöntekijä oli usean kuukauden virkavapaalla. Hänen osa-aikainen sijaisensa hoiti vain osan erityisnuorisotyön toiminnasta. Työmuotojen tavoitteiden saavuttamisesta mainittakoon seuraavaa: Ajan tasalla olevaan suunnitelmallisen tiedotuksen rakenteelliset perusedellytykset kyettiin luomaan, mutta sisällön tuottaminen on vielä suuri tulevaisuuden tavoite. Graafisen ilmeen toteutuminen nykyistä paremmin jää myös seuraavien vuosien tavoitteeksi, samoin kuvapankin toiminta. Sosiaalisen median käyttöön rohkaisemisessa ja sen koordinoinnissa on edistytty vuonna 2013 mm. sitä varten perustettujen seinätiimien muotoutuessa vuoden 2013 aikana. Henkilöstöä rohkaistiin ja ohjeistettiin sosiaalisen median käyttämisessä työkauden avauksessa syksyllä Tulevien vuosien yhdeksi suureksi tavoitteeksi jää tiedotusmyönteisen ja innostuneen ilmapiirin luominen yhtymään ja sen seurakuntiin. Osviitan ilme ja sisältö kehittyivät vuoden 2013 aikana kuvallisempaan, tarinallisempaan ja seurakuntalaiselta seurakuntalaiselle suuntautuvampaan viestintään. Perheneuvonnassa neuvontamoduuleja kertyi suunniteltu määrä. Henkilöstösäästöt aiheuttivat toiminnan vajausta työnohjauksen tarjonnassa ja ennaltaehkäisevän työn alalla. Sairaalasielunhoidossa sairaalapappien erikoistumiskoulutus jatkui. Yhteistoimintaa seurakuntapapiston kanssa kehitettiin ja sairaalasielunhoito oli mukana terveydenhuollon uusia suunnitelmia tehtäessä. Kansainvälisessä työssä asiakkaita on kohdattu resurssien mukaan. Uusia vapaaehtoisia löytyi. Ryhmät kokoavat hyvin ihmisiä. Uusia vapaaehtoisia ryhmänohjaajia on löytynyt. Monikulttuurisia messuja ja muita tapahtumia järjestettiin ja yhteistyö seurakuntien muiden työalojen kanssa lisääntyi. Rasisminvastaista koulutusta (mm. MOD-koulutus työtekijöille) järjestettiin ja rasisminvastaisia tilaisuuksia pidettiin. Avustusmatkat Venäjälle eivät toteutuneet hintojen nousun, resurssien ja kiinnostuksen vähenemisen takia. Oppilaitospastori jatkoi pitkäjänteistä työnsä vakiinnuttamista oppilaitoksissa keskustelemalla oppilaiden ja henkilöstön kanssa oppilaitoksen arjessa ja osallistumalla monenlaisiin tapahtumiin sekä ylläpitämällä TextariHelppi -palvelua. Opiskelijoita on ohjattu seurakunnallisen toiminnan pariin tiedottamalla ja ohjaamalla opiskelijaryhmätoimintaa seurakunnan kurssikeskuksiin. Erityisnuorisotyössä on merkillepantavaa että työtä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi on tehty kaikkiaan kymmenellä eri tavalla. Saapas toiminta on säilynyt uusien vapaaehtoisten myötä vilkkaana. Yhteistyötä tehdään seurakuntien rippikoulu- ja nuorisotyön kanssa. Erityisnuorisotyöntekijä on avannut merkittäviä uria nuorten seksuaali- ja seurustelukasvatuksen alueella. Ruotsinkielisessä työssä järjestettiin ruotsinkielisiä messuja, pyhäkouluja ja retkiä sekä tilattiin Kyrkpressen -seurakuntalehti koteihin joissa on ruotsinkielisiä. Ruotsinkieliseen rippikouluun tulijoita ei ole viime vuonna ollut. Matti Kontkanen yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja

8 8 1.6 Talouspäällikön katsaus Talouden kehitys 2013 Suomen bruttokansantuotteen volyymi supistui tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 3,4 % vuonna 2013 ja 2 % vuonna Edellisen kerran teollisuustuotanto on vähentynyt kahtena peräkkäisenä vuonna vuosina 1990 ja Kuluttajahintojen muutos oli 1,6 %. Valtiovarainministeriön helmikuisen ennusteen mukaan Suomen taloustilanne jatkuu heikkona vuonna Kaakkois-Suomen teollisuuden ja rakentamisen suhdanteet synkentyivät vuoden 2013 lopun ja vuodenvaihteen aikana. EK:n suhdannebarometrin mukaan suhdanneodotukset ovat edelleen laskussa alkuvuonna Kotkan väkiluku (54 782) väheni 95:llä vuoden aikana (0,2 %; lähde VRK). Työttömien osuus työvoimasta oli 19,3 % (koko maan vertailukelpoinen luku 12,6 %). Kotka-Kymin seurakuntayhtymän väkiluku (38 559) pieneni 818:lla (2,1 %) vuonna Kirkkoon kuulumisprosentti oli 70,4. Liittyneitä oli 146 ja eronneita 642. Käyttötalous Henkilöstökulut pienenivät 7 %, euroa edellisvuoteen verrattuna. Palvelujen ostot pienenivät 21 % (8 % ilman kaavoitusmaksua), Vuoden 2012 kuluihin on kirjattu kaavoitusmaksu euroa, jota vastaavan kiinteistön myynnistä saadut tuotot näkyvät satunnaisissa tuotoissa vuonna euroa ja vuonna euroa. Aineet ja tarvikkeet pienenivät 11 %, euroa. Toimintakulut pienenivät 10 %, euroa edellisvuodesta. Toimintatuotot pienenivät 3 %, euroa johtuen EU-tukiprojektien päättymisestä. Vuosikate oli euroa, poistot euroa. Tulos on ollut alijäämäinen vuosina Tilikauden 2013 ylijäämä oli euroa. Pysyvien vastaavien myynneistä saadut satunnaiset erät olivat euroa (erittely tuloslaskelman liitetiedoissa luku III.2). Toimintakuluista 20,5 % (18,9 % vuonna 2012) katettiin toimintatuotoilla. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 65,4 % (63,4 % vuonna 2012) muutos % Toimintatuotot % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Vuokrat % Aineet ja tarvikkeet % Annetut avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakulut yhteensä % TOIMINTAKATE % VUOSIKATE % Poistot ja arvonalentumiset % Satunnaiset tuotot ja kulut % TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Talousarvion toteutuminen Henkilöstökulut alittivat arvion eurolla ja palvelujen ostot eurolla. Toimintatuotot olivat euroa talousarviota suuremmat ja toimintakulut yhteensä euroa talousarviota pienemmät. Toimintakate alitti arvion eurolla.

9 9 TP TA ero % Toimintatuotot % Toimintakulut Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Vuokrat % Aineet ja tarvikkeet % Annetut avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakulut yhteensä % TOIMINTAKATE % VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset % Satunnaiset tuotot ja kulut % TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Kappelit ovat vuoteen 2012 asti kuuluneet hautaustoimeen. Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti vuodesta 2013 alkaen kappeleista kuuluu hautaustoimeen ainoastaan vainajien säilytystilat ja hautausmaahenkilöstön tilat. Vainajien siunaustilaisuuksissa käytettävä osa siunauskappelirakennusta on siirretty kiinteistötoimeen. Talousarvio 2013 ja tilinpäätös 2013 sisältävät siirrot kiinteistötoimelle. Kaikki seurakunnat ja pääluokat kiinteistötoimea lukuun ottamatta alittivat talousarvion toimintakatetasolla. Kiinteistötoimen toimintakatteen pieneneminen vuoden 2012 tilinpäätökseen verrattuna ilman vuoden 2012 kaavoitusmaksua ( ) ja vuoden 2013 siunauskappelikulusiirtoa ( ) on -18 %. Hautaustoimen toimintakatteen pieneneminen ilman kappeleiden siirtoa kiinteistötoimelle on - 15 %. SEURAKUNTIEN JA PÄÄLUOKKIEN TOIMINTAKATTEET 2012 TA TA 2013/TA 2013/2012 KOTKA % -5 % KYMI % -3 % LANGINKOSKI % -1 % SEURAKUNNAT YHT % -3 % YHTEINEN SRK-TYÖ % -19 % HAUTAUSPALVELUT % -23 % KIINTEISTÖPALVELUT % -24 % HALLINTO % -7 % YHTYMÄ % -19 % YHTEENSÄ % -12 % Verotulojen kehitys Kokonaisverotulot olivat euroa edellisvuotta ja euroa talousarviota suuremmat. Verotilityslain muutoksesta johtuen aikaisemmin tammikuulla maksettavia verotuloja tilitettiin jo joulukuussa TA 2013 Kirkollisvero Yhteisövero YHTEENSÄ Kirkollisvero -5,6 % 2,0 % -1,8 % 4,4 % 4,3 % Yhteisövero 20,3 % 15,9 % -32,2 % 11,5 % 9,5 % YHTEENSÄ -3,5 % 3,4 % -5,3 % 5,0 % 4,7 %

10 10 Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti on 1,5. Toteutuneet kirkollisverotuotot olivat euroa edellisvuotta ja euroa talousarviota suuremmat. Laskennallinen kirkollisverotuotto on 243 /jäsen (228 v.2012). Väkiluvun pienentyminen vaikuttaa verotuloihin viiveellä. Vuoden 2013 pienentymisen laskennallinen kokonaisvaikutus on noin euroa. Yhteisöveron tuotto oli euroa talousarviota ja euroa edellisvuoden toteumaa suurempi. Yhteisöverokanta laski 24,5 prosentista 20:een vuoden 2014 alussa. Verovuonna 2014 valtion osuus yhteisöveron tuotosta on 61,63 prosenttia, kuntien 35,56 prosenttia ja seurakuntien 2,81 prosenttia. Vuodeksi 2014 jako-osuutta korotettiin vastaamaan yhteisöveron verokannan alenemisesta johtuvaa verotuoton alemaa. Yhteisöveron jako-osuus seurakunnille oli 2,35 prosenttia vuonna Yhteisöveron tuotoilla on katettu osa kirkon lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien hautaustoimen, väestökirjanpidon ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpidon kustannuksista. Kirkkohallitus puoltaa valtion esitystä seurakuntien yhteisövero-osuuden korvaamisesta lakisääteisellä valtionavustuksella. Samalla kirkon valtiolle maksamia verotuskustannuksia alennettaisiin. Osalle isoista seurakuntayhtymistä uudistus merkitsisi käytettävissä olevien määrärahojen vähenemistä. Jos lakiehdotukset hyväksytään, ne tulisivat voimaan vuoden 2016 alusta. Määrärahojen jakoperusteena tulisi todennäköisesti olemaan kunnan asukasmäärä. Nykyjärjestelmässä seurakuntien verotuloihin on vaikuttanut kunnan asukasmäärän lisäksi kunnan alueella olevien yritysten toimipaikkojen ja metsien pinta-alat. Vuosikate ja tulos Vuosikate euroa kattoi investoinnit euroa ja lainanlyhennykset euroa. Tilikauden tulos oli ensimmäistä kertaa vuoden 2008 jälkeen ylijäämäinen. Ylijäämä oli euroa. Rahoitustilanne Rahoitustuotot olivat euroa ja kulut euroa. Mariankadun asunto-osan peruskorjauslainaa on jäljellä euroa (laina-aikaa jäljellä 6 vuotta) ja Parikan urkulainaa euroa (laina-aika 4 vuotta). Investoinnit olivat euroa alittaen talousarvion eurolla. Pysyvien vastaavien myyntivoittoja oli tuloslaskelmassa euroa. Rahavarat kasvoivat vuonna euroa (pienenivät vuonna euroa). Käyttöomaisuus ja investoinnit Keskimääräinen vuosikate kolmelta viimeiseltä vuodelta ( ) on euroa. Ilman poikkeuksellista kaavoitusmaksua ( euroa) keskimääräinen vuosikate on euroa. Vastaavan ajankohdan keskimääräiset investoinnit ovat euroa ja keskimääräiset lainanlyhennykset euroa. Vuoden 2013 suurimmat investoinnit olivat Aittakorven seurakuntatalon katon kunnostus euroa ja krematorion muurausosien uusiminen euroa. Investointiluku sisältää sekä laajennus- että kulumisesta johtuvat korvausinvestoinnit. Virpi Hernesaho talouspäällikkö

11 11 2. Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta Yhteinen kirkkovaltuusto Kotkan seurakunnan edustajat (13) Varsinainen jäsen: varajäsenet: Aho Tellervo von Sosiaalidemokraattinen valitsijayhdistys: Hertzen Ulla-Maija Forss Eija Hokkanen Risto Valjus Tuula Holmberg Kai Kosonen Ari Hämäläinen Onni Pulkkinen Timo Kekkonen Antero Koivukoski Jouko Laajapohjainen valitsijayhdistys: Korhonen Reino Kärki Salla Niemi Marco asti tilalle Riku Pirinen alkaen Leskinen Pirkko Rönkä Kaisa Tauria-Huttunen Arja Vornanen Timo Kymin seurakunnan edustajat (23) Varsinainen jäsen: Aho Teemu Brask Nina Eerola Seppo Hentunen Kari Hynninen Marja Hänninen Eine Jantunen Anita Järvisalo Seppo Kirjavainen Marika Lemmetyinen Jukka Lindström Rea Länsmans Liisa Mansikkamäki Aarno Oksanen Heikki J., puheenjohtaja Osola Pirjo-Liisa Pekonen Isabelle Peltola Jari Pentti Martti Romppanen Pirjo Saastamoinen Marja-Leena Torkkeli Antti Wahlström Marja Yläsuutari Mimmi varajäsenet: Sitoutumattomat valitsijayhdistys: Yläsuutari Kaija SDP valitsijayhdistys: Marjakangas Antero Vallema Satu Kurttio Arto Ylivarvi Merja Virta Heikki Laajapohjainen valitsijayhdistys: Penttilä Joonas Liikanen Tarja Johansson Anu Helonen Kari Helonen Tuulikki Ilo irti valitsijayhdistys: Yliaho Katri Valkeinen Marja-Leena Leppäkases Veikko Viitanen Minna Valkeinen Reetta Leino Juhani Luokka Mirja Langinkosken seurakunnan edustajat (15) Varsinainen jäsen: varajäsenet: Domander Anna-Leena Laajapohjainen valitsijayhdistys: Harsia Päivi Lommi Jukka Heino Tapio Kourula Ritva Ilomäki Aimo Kalema Helena Sosiaalidemokraattinen valitsijayhdistys: Karjalainen Seppo Nordberg Terttu Kilpeläinen Veijo Hellgren Pirjo Laaksonen Risto Lippo Jari Sanasta 2010 valitsijayhdistys Matikainen Eva-Liisa Pohjantuli Marika Neiglick Silja Oksanen Antti Rask Nina Sjögren Holger Rantaruikka Tarja Vainikka Anneli Vuorimaa Jari

12 12 Yhteinen kirkkoneuvosto Varsinainen jäsen: Marttila Hannu, puheenjohtaja Rönkä Kaisa, varapuheenjohtaja Eerola Seppo Harsia Päivi Hämäläinen Onni Karjalainen Seppo Korhonen Reino Lemmetyinen Jukka Länsmans Liisa Romppanen Pirjo henkilökohtainen varajäsen Koivukoski Jouko Osola Pirjo-Liisa Matikainen Eva-Liisa Niemi Marco asti Hokkanen Risto alkaen Neiglick Silja Vornanen Timo Pekonen Isabelle Saastamoinen Marja-Liisa Brask Nina Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Holmberg Kai, puheenjohtaja Rahunen Leena asti Leskinen Pirkko alkaen Ilomäki Aimo, varapuheenjohtaja Karjalainen Seppo Hentunen Kari Wahlström Marja Hänninen Eine Saastamoinen Marja-Leena Pirinen Riku Hokkanen Risto Rask Nina Matikainen Eva-Liisa Yhteisen kirkkoneuvoston valitsema jäsen : Karjalainen Seppo Korhonen Reino Henkilöstöasiain jaosto Varsinainen jäsen Rönkä Kaisa, puheenjohtaja Eerola Seppo Harsia Päivi Korhonen Reino henkilökohtainen varajäsen Lemmetyinen Jukka Romppanen Pirjo Karjalainen Seppo Hämäläinen Onni Kymen krematorion työvaliokunta Holmberg Kai Ilomäki Aimo Pirinen Riku Heikkinen Raimo Etelä-Kymenlaakson perheasiain neuvottelukeskuksen toimikunta Lindström Rea, puheenjohtaja Kourula Ritva Junkkari Juha Nielsen Mari Pietikäinen Kirsi Railo Petri Mia Kähärä, perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja, virkavapaalla asti Läsnäolo- ja puheoikeutetut: Kuukka Tuija, perheneuvoja, pkn:n vs. johtaja asti Koivistoinen Virpi, perheneuvoja Leisti Anne, toimistonhoitaja Etelä-Kymenlaakson sairaalasielunhoidon ja palvelevan puhelimen toimikunta Laaksonen Risto, puheenjohtaja Kalema Helena Forsman Lars Nurmi Merja Sala Irma Nikula Karoliina, johtava sairaalasielunhoitaja Ruhala Maikki-Liisa, sairaalasielunhoitaja Hänninen Jukka, pastori

13 Kotka-Kymin seurakuntayhtymän oppilaitos- ja erityisnuorisotyön toimikunta vuosina Vainikka Anneli, puheenjohtaja Korhonen Reino Hasko Tuula Norrbacka Sami Rahkonen Marja Tilli Eeva Savinainen Jari, vs. oppilaitospastori Uusitalo Tuula, erityisnuorisotyönohjaaja Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kansainvälisen työn toimikunta Pekonen Isabelle, puheenjohtaja Domander Anna-Leena Uwamahoro Ernestine Mikhaylova Galina Koskensalo-Tiainen Maarit, maahanmuuttajatyön koordinaattori Läsnäolo- ja puheoikeutetut: Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakuntien diakoniatyössä toimivat työntekijät. Kotka-Kymin seurakuntayhtymän ruotsinkielisen työn toimikunta Korhonen Carita, puheenjohtaja Aho Teemu Berghäll Clarissa Lahtinen Aila Kiukkonen Marjatta Toikka Liisa Larvi Tuomi, pastori Kotka-Kymin seurakuntayhtymän viestinnän toimikunta Karjalainen Seppo, puheenjohtaja Aho Tellervo von Hertzen Ulla-Maija Tanska Juha, Osviitan päätoimittaja, Kymin seurakunnan kirkkoherra Kontkanen Matti, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Läsnäolo- ja puheoikeutettu: Spännäri Ulla, toimistosihteeri Kotka-Kymin seurakuntayhtymän Kolahtaako? -elokuvaviikon toimikunta Jylhä-Vuorio Matti, puheenjohtaja Halinen Riku Osanen Sirpa Parikka Harri Pentti Martti Järnstedt Enna Nykvist Heidi Blomberg Janne Kotka-Kymin seurakuntayhtymän Via Crucis työryhmä Hänninen Jukka Joas Jenny Tikka Petri Silvennoinen Tarja Harvola Heikki Kaijansinkko Jarmo Tilintarkastajat BDO Audiator Oy JHTT-yhteisö Juhani Liski, JHTT-tilintarkastaja Antti Kärkkäinen, tarkastaja, tradenomi 13

14 14 Yhteisen kirkkovaltuuston toiminta Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui neljä kertaa. Puheenjohtajana toimi mentori Heikki J. Oksanen ja sihteerinä hallintosihteeri Jatta Tiihonen. Poimintoja yhteisen kirkkovaltuuston päätöksestä: : Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2013 ja 2014 Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosille 2013 ja 2014 Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten (8) valinta vuosille 2013 ja 2014 Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja jäsenten (8) henkilökohtaisten varajäsenten valinta vuosiksi 2013 ja 2014 Suositussopimus toimituspalkkioista Karhulan seurakuntakeskuksen peruskorjaustöiden kustannukset : Kotkan seurakuntien ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymän strategia Kouvolan ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymien yhteinen talouspäällikön virka Rakennuspäällikön viran lakkauttaminen Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö : Määrärahaylitykset vuoden 2012 talousarvioon/kiinteistötoimi Kotkan diakoniarahaston tilinpäätös 2012 Kotka-Kymin seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston vuoden 2012 tilinpäätös Vuoden 2014 tuloveroprosentti Henkilöstökertomus Uuden krematorion rakentaminen yhteistyössä Kouvolan ja Lahden seurakuntayhtymien kanssa Kotkan seurakunnan toimitilat Langinkosken seurakunnan toimitilajärjestelyt Lisämääräraha/Aittakorven vesikaton korjaustyö Vuoden 2013 lisätalousarvio Kotkan diakoniarahaston lisäpääoma Muutokset vuoden 2014 talousarvioon/taloushallinnon perusohje Määräalan myynti/eskola, Pienpappilan tila Määräalan myynti/popinniemi, omakotitalotontti Virkanimikkeiden muutokset Viestintäpäällikön viran lakkauttaminen : Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen vaali Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunnan jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen vaali Henkilöstö ja tehtäväjärjestelyt 2014 Hautapaikkamaksut alkaen Vuoden 2014 talousarvio Lisätalousarvio seurakuntayhtymän ja seurakuntien arkistojen järjestämisestä sekä digitietojen tarkistustyön aloittamisesta Muutokset vuoden 2013 talousarvioon/kiinteistötoimi Kiinteistöjen katselmukset Hautausmaiden katselmukset Yhteisen kirkkoneuvoston toiminta Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui kolmetoista kertaa. Puheenjohtajana toimi Kotkan seurakunnan kirkkoherra Hannu Marttila ja sihteerinä hallintosihteeri Jatta Tiihonen. Poimintoja yhteisen kirkkoneuvoston päätöksistä: : Suositussopimus toimituspalkkioista Karhulan seurakuntakeskuksen peruskorjaustöiden kustannukset Yhteistyöselvitys/Kotka-Kymin seurakuntayhtymä, Pyhtään seurakunta Tilapäinen laina hautainhoitorahastolta : Jäsenten valinta henkilöstöasiain jaostoon Jäsenen valinta kiinteistö ja hautaustoimen johtokuntaan vuosiksi Hallinnon ja talouden suunnittelutyöryhmä Ohjausryhmän asettaminen/yhteistyöhanke Kotka-Kymin seurakuntayhtymä ja Pyhtään seurakunta Kotka-Kymin seurakuntayhtymän ympäristötyöryhmä Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2013 Hautaustoimen erityisammattimiehen valinta

15 : Viestinnän tehtäväjärjestelyt viestintäpäällikön eläköityessä Kotkan diakoniarahaston jäsenten valitseminen vuosille Yhtymän työalojen toimikunnat vuosille Yhteisen seurakuntatyön työryhmät Kotkan seurakuntakeskuksen peruskorjaus- ja kehittämishanke : Kiinteistöpalvelujen yhteistoiminta/haminan seurakunta Kotka-Kymin seurakuntien ja seurakuntayhtymän strategia : Hautainhoitorahaston tilinpäätös 2012 Kotkan diakoniarahaston tilinpäätös 2012 Kotka-Kymin seurakuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätös Eron myöntäminen viestintäpäällikkö Tuula Mäkitalolle : Kotkan seurakuntien ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymän strategia Uuden krematorion rakentaminen yhteistyössä Kouvolan ja Lahden seurakuntayhtymien kanssa Kotka-Kymin seurakuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätös : Kouvolan ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymien yhteinen talouspäällikön virka Rakennuspäällikön viran lakkauttaminen Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö Kotka-Kymin seurakuntayhtymän arkistonmuodostussuunnitelma Asuinkerrostalotontin myynti/kauppakirjan allekirjoittaminen : Määrärahaylitykset vuoden 2012 talousarvioon/kiinteistötoimi Kotka-Kymin seurakuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätös Henkilöstökertomus Vuoden 2013 lisätalousarvio Kotkan diakoniarahaston lisäpääoma Muutokset vuoden 2014 talousarvioon/taloushallinnon perusohje Vuoden 2014 talousarvion laadinta-aikataulu ja ohjeet Uuden krematorion rakentaminen yhteistyössä Kouvolan ja Lahden seurakuntayhtymien kanssa Langinkosken seurakunnan toimitilajärjestelyt Kotkan seurakunnan toimitilat Toimistojen yhdistäminen ja taloustoimiston perustaminen Viestintäpäällikön viran lakkauttaminen Tilintarkastusmuistio Määräalan myynti/eskola, Pienpappilan tila Lisämääräraha/Aittakorven vesikaton korjaustyö Kirkon palvelukeskukseen siirtymisajankohdan muutos : Kiinteistöpalvelujen yhteistoimintasopimus/kotka-kymin seurakuntayhtymä - Haminan seurakunta Taloustilanne : Sopimus mobiilipalveluista Parikan hautausmaan unohdetut haudat Perheneuvonnan tehtäväjärjestelyt : Kiinteistökehittämisen ideakilpailun ohjelma/kotkan seurakuntakeskus Kirkon Mediasäätiön tukeminen kolmivuotiskaudella ja seurakuntayhtymän edustajan ja hänen varahenkilön valitseminen säätiön valtuuskuntaan Kirkon palvelukeskukseen siirtymisajankohdan muutos Asuinhuoneiston myyminen : Henkilöstö ja tehtäväjärjestelyt 2014 Hautapaikkamaksut alkaen Vuoden 2014 talousarvio Kiinteistöjen katselmukset Tietoturvapolitiikan hyväksyminen Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä Keskusvaalitoimikunnan asettaminen : Vuoden 2014 talousarvio Muutokset vuoden 2013 talousarvioon/kiinteistötoimi Vuodelle 2014 vireillä oleva viestinnän hanke

16 16 Henkilöstöasiain jaoston toiminta Henkilöstöasiain jaosto kokoontui kahdeksan kertaa. Puheenjohtajana toimi opetusneuvos Kaisa Rönkä ja sihteerinä henkilöstöasiainhoitaja Tiina Manner. Poimintoja henkilöstöasiain jaoston päätöksistä: : Erityisammattimiehen valinta Yhteinen talouspäällikön virka/kotka-kymin ja Kouvolan seurakuntayhtymät Rakennuspäällikön viran lakkauttaminen : Sopimuskorotukset Diakonian virkojen palkkaus/kotkan ja Kymin seurakunnat : Yhteisen talouspäällikön viran tehtävänkuvaus ja palkka Työterveyshuollon toimintakertomus 2012 Tehtäväjärjestelyjä/hallinto ja talouspalvelujen, kiinteistö ja hautauspalvelujen, rakennuttamisen vastuualueet : Henkilöstökertomus Työaikapankki Tehtäväkuvaukset/Hallinto ja isännöintitoimisto Tehtäväkuvaukset/Taloustoimisto Tehtäväkuvaukset/Seurakuntayhtymän viestintäpalvelut Tehtäväkuvaukset/Seurakuntayhtymän toimistopalvelut Toimistojen yhdistäminen ja taloustoimiston perustaminen : Kehittämis ja säästöideakysely työntekijöille Tehtävänkuvaus ja palkkaus/kotka-kymin seurakuntayhtymän ja Haminan seurakunnan yhteinen rakennusmestari Työhyvinvonnin teemapäivä : Työterveyshuollon palvelujen kehittäminen Kirkon henkilöstön kehittämissopimus Tehtäväkuvaus/Hallintojohtaja Tehtäväkuvaus/Yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja : Työhyvinvointiohjelma Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 Henkilöstö ja tehtäväjärjestelyt 2014 Työaikapankki Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä Johtavan sairaalasielunhoitajan virkavapaa : Henkilöstön kehittämissuunnitelmat/hallinto, hautaustoimi, kiinteistötoimi ja yhtymän yhteiset työalat Työterveyshuollon järjestäminen Työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunnan toiminta Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta kokoontui kolmetoista kertaa. Puheenjohtajana toimi kunniakonsuli Kai Holmberg ja sihteerinä toimistonhoitaja Raija Holtari. Poimintoja kiinteistö ja hautaustoimen johtokunnan päätöksistä: : Karhulan seurakuntakeskuksen peruskorjaustöiden kustannukset Krematoriouunin muurausosien uusiminen : Investointiohjelma 2013 Kotkan seurakuntakeskuksen peruskorjaus ja kehittämishanke Seurakuntatalojen kuntoarviot Kiinteistöpalvelujen yhteistoiminta/haminan seurakunta : Osakehuoneistojen myynti : Talouden tasapainottamistoimenpiteet Korjausohjelma 2013 Arvoesinetarkastus

17 : Kotkan seurakuntakeskuksen korjaus ja kehittämishanke Seurakuntayhtymän vakuutukset : Uuden krematorion rakentaminen yhteistyössä Kouvolan ja Lahden seurakuntayhtymien kanssa Langinkosken seurakunnan toimitilajärjestelyt : Ympäristöjohtajan lausunto/krematorion yhteishanke Aittakorven vesikaton korjaustyön urakoitsijan valinta Aittakorven seurakuntatalon lämmitysmuodon muuttaminen Talousarvion 2012 määrärahaylitykset Energian ja veden kulutusraportit Määräalan myynti/pienpappilan tila : Tutustuminen Heinolan seurakuntayhtymän hautaustoimeen Tutustuminen Kouvolan seurakuntayhtymän Hirvelän hautausmaahan Laajakosken hautausmaan hautausmaakatselmus ja Laajakosken siunauskappelin ja huoltorakennuksen kiinteistötarkastus : Korjaustyöt Kotkan kirkossa Kymin kirkon julkisivujen ja vesikaton kunnostaminen Kiinteistöpalvelujen yhteistoimintasopimus/kotka-kymin seurakuntayhtymä : Kiinteistökehittämisen ideakilpailun ohjelma/kotkan seurakuntakeskus Parikan hautausmaanunohdetut haudat : Kiinteistöjen katselmukset : Tilojen käyttökorjaukset 2014 Kurssikeskushinnastot 2014 Investointiohjelma 2014 Kiinteistötoimen toiminta ja taloussuunnitelma ja talousarvio 2014 Hautapaikkamaksut Hautaustoimen toiminta ja taloussuunnitelma Kymen krematorion toiminta ja taloussuunnitelma 2014 Hautainhoitorahaston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Metsätaloussuunnitelma vuodelle : Kymin kirkon korjaustöiden arkkitehtivalinta Muutokset vuoden 2013 talousarvioon Tehtyjä aloitteita ei ollut vuonna 2013.

18 18 3. Henkilöstö Kotka Kymin seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa on ollut yhteensä 140 vakinaista työntekijää (edellinen vuosi 149) ja 20 määräaikaista työntekijää (40). Työntekijät vastuualueittain: Kotkan seurakunta vakinaiset 19 (19) määräaikaiset 1 (3) yhteensä 20 (22) Kymin seurakunta vakinaiset 35 (37) määräaikaiset 6 (8) yhteensä 45 (41) Langinkosken seurakunta vakinaiset 20 (21) määräaikaiset 3 (5) yhteensä 23 (26) Yhtymän yhteiset työalat vakinaiset 9 (12) määräaikaiset 1 (3) yhteensä 10 (16) Hallinto vakinaiset 18 (16) määräaikaiset 1 (6) yhteensä 19 (22) Kiinteistötoimi vakinaiset 31 (34) määräaikaiset 7 (11) yhteensä 38 (45) Hautaustoimi vakinaiset 8 (9) määräaikaiset 1 (3) yhteensä 9 (12) Työntekijöistä 91 prosenttia on kokoaikaisia, naisia on 76 prosenttia ja miehiä 24 prosenttia. Työntekijöiden keskiarvoikä on 47 vuotta 7 kk. (47 v 6 kk). Henkilöstökulut ovat kirkollisverosta 75 prosenttia (78 %) ja toimintakuluista 65 prosenttia (63 %). Kirkon työmarkkinalaitos antoi yleiskirjeellään 3/2013 antanut ohjeet sopimuskorotuksien täytäntöönpanosta Kirkon yleisessä palkkausjärjestelmässä toteutettiin lukien 1,4 %:n suuruinen yleiskorotus ja 0,5 %:n suuruinen paikallinen järjestelyerä. Perustetut virat Kouvolan seurakuntayhtymän ja Kotka Kymin seurakuntayhtymä yhteisen talouspäällikön virka Lakkautetut virat seurakuntayhtymän rakennuspäällikön virka seurakuntayhtymän viestintäpäällikön virka Henkilöstökulut muutos Rahapalkat ,72 % Henkilöstökulut yhteensä ,40 % Vapaaehtoiset henkilöstökulut ,89 % Jorma Korpela hallintojohtaja

19 19 4. Seurakuntien väkiluvuissa tapahtuneet muutokset Läsnäoleva jäsenmäärä seurakunnittain Kotka Kymi Langinkoski Yhteensä Muutos-% edell. -2,1-1,1-1,3-2,0-1,2-2,0 Kotkan kaupungin väkiluku Osuus kaupungin väkiluvusta 70,4 71,8 Seurakuntayhtymän väkiluvussa tapahtuneet muutokset Kastetut Kuolleet Muuttoliike, netto Kirkkoon liittyneet Kirkosta eronnet Siirrot poissaolevat, netto Korjaukset Muutos yhteensä Väkilukumuutokset 2012 > 2013 seurakunnittain Seurakunta Muutos % Kotka ,6 Kymi ,6 Langinkoski ,2 Matti Kontkanen yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja 5. Talousarviossa hyväksyttyjen tavoitteiden toteuttaminen tehtäväalueittain 5.1 Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Seurakuntayhtymän hallinto Hallinto- ja taloustoimisto Hallinto- ja taloustoimiston toiminnassa sitoudutaan kirkon, seurakuntayhtymän ja seurakuntien strategian arvoihin. Toiminnassa korostuvat oikeudenmukaisuus, taloudellisuus ja osaaminen. Toimistomme missio Taloushallinto tukee ja palvelee seurakuntatyötä vastaamalla rahoitustoimesta, kirjanpito- ja laskutustehtävistä, talous- ja maksuvalmiussuunnittelusta. Hallinto- ja taloustoimistossa hoidetaan seurakuntien ja seurakuntayhtymän talous-, tieto- ja henkilöstöhallinnon asiat sekä Kotkan Diakoniarahaston kirjanpito. Toimisto vastaa yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston, henkilöstöasiain jaoston ja yhteistyötoimikunnan kokousasioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta. Toimistomme visio Henkilökunta (6 työntekijää) tuottaa seurakuntayhtymän yleishallinnon sekä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut korkealla ammattitaidolla asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja joustavasti. Tiedotuksemme on avointa ja kattavaa. Työssä olemme omatoimisia ja aktiivisia, kehittämme sitä vahvistamalla oman ammattimme erityisosaamista. Tavoitteet vuosille Seurakuntayhtymän talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävistä merkittävä osa ulkoistetaan Kirkon palvelukeskukselle Kirkon palvelukeskus tuottaa laadukkaita ja kustannustehokkaita sähköisiä palveluratkaisuja asiakkailleen. Seurakuntayhtymän ja seurakuntien koko henkilöstö perehdy-

20 20 tetään ja koulutetaan käyttämään palvelukeskuksen sähköisiä palveluratkaisuja (keskeisiä ovat: matka- kululaskut, laskujen käsittely tietoverkossa). Palvelukeskuksen hinnoittelu edellyttää taloushallinnon toimintaprossien arviointia ja uudelleen järjestämistä niin, että laskutettavien suoritteiden määrä alenee suunnittelukaudella. Syksyllä 2013 valmistellaan ja toteutetaan lakkautettavan kiinteistö- ja isännöintitoimiston tehtävien siirto toimistolle. Siirtyminen kirkon palvelukeskuksen Kipan asiakkaaksi syksyllä 2013 toimiston työntekijät perehtyvät ja perehdyttävät työntekijöitä kevään ajan Kirkon palvelukeskuksen Kipan toimintaan toimiston henkilökunta opastaa ja kouluttaa seurakuntayhtymän ja seurakuntien työntekijät palvelukeskuksen sähköisiin järjestelmiin. Talous- ja henkilöstöhallinnon aineisto muokataan ja tarkistetaan Kipan järjestelmiin yhteensopiviksi siirtymäkaudelle palkataan 8 kuukauden ajaksi määräaikainen työntekijä työntekijöiden tehtäväkuvat tarkistetaan. Työn tasapuolista ja oikeudenmukaista jakautumista arvioidaan työntekijämäärän vähentyessä 1-2. Kirkon palvelukeskuksen palvelumaksut ovat vähintään euroa vuodessa nykyisillä suoritemäärillä. Pyritään toimintaa kehittämällä vähentämään laskutettavien suoritteiden määrää. Arviointi: Kirkon palvelukeskuksen asiakkuus alkaa toimintasuunnitelmasta poiketen Valmisteleviin tehtäviin palkattiin määräaikainen toimistosihteeri. Vuoden aikana on valmisteltu toimenpiteitä, joilla voidaan suoritemääriä vähentämällä pienentää Kipan palvelukeskusmaksuja. Työntekijöiden tehtäväkuvaukset on tarkistettu. Kouvolan ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymät perustivat yhteisen talouspäällikön viran. Tehtävään siirtyi Kouvolan seurakuntayhtymän talouspäällikkö Virpi Hernesaho. Samassa yhteydessä hallintotoimisto ja kiinteistötoimisto päätettiin yhdistää hallinto- ja kiinteistötoimistoksi ja perustaa taloustoimisto Taloussuunnittelua ja raportointia tehostetaan säästöjen kohdentaminen tapahtuu strategian painopisteet huomioiden hallinto- ja taloustoimisto tuottaa taloussuunnitteluun tarvittavia raportteja johtoryhmälle ja vastuualueiden esimiehille taloussuunnittelussa huomioidaan seurakuntayhtymän ympäristöohjelman tavoitteet. Arviointi: Taloussuunnittelua ohjaa yhteisen kirkkovaltuuston keväällä hyväksymä strategia. Vuoden 2012 alijäämäinen talous on huomioitu vuoden 2014 talousarvion valmistelussa. Seurakuntayhtymälle myönnettiin kirkon ympäristödiplomi. Toimiston toiminnassa on huomioitu ympäristöohjelman tavoitteet, esim. sähköisiä palveluja kehittämällä. Yhtymän toimisto- ja viestintäpalvelujen kehittäminen toimisto uudistaa ja kehittää oman vastuualueen kotisivuja ja intraa. Kotisivujen kiinnostavuutta ja vuorovaikutuksellisuutta lisätään, intraan panostetaan sisäisen viestinnän kanavana. suunnittelussa ja toiminnassa huomioidaan seurakuntayhtymän ympäristöohjelma yhtymän arkistosääntö ja arkistonmuodostussuunnitelma tarkistetaan vastaamaan viime vuosien hallinnon uudistuksia. Toimiva arkistojärjestelmä tukee tiedottamista. Arviointi: Intraa on hyödynnetty aikaisempaa enemmän sisäisessä viestinnässä. Seurakuntayhtymän kotisivuuudistus toteutetaan alkuvuodesta Arkistosääntö ja arkistonmuodostussuunnitelma on hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa. Tehtäväkuvauksiin on kirjattu arkistonhoidon tehtävät. Jorma Korpela hallintojohtaja Henkilöstöhallinto Yhteistyötoimikunnan tarkoituksena on fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin sekä työturvallisuuden parantaminen työyhteisössä ja muidenkin sisäistä yhteistoimintaa haittaavien kitkatekijöiden poistaminen ja vähentäminen sekä keskinäisen tasa-arvon, tasavertaisuuden ja kumppanuuden edistäminen. Toimintaympäristö Seurakuntayhtymän ja seurakuntien työyhteisöt, tapahtumat ja toimipaikat sekä niissä työskentelevät työntekijät ja työsuojeluorganisaatio. Visio/työnäky Kotka-Kymin seurakuntayhtymä on työntekijöitään arvostava ja heidän osaamistaan ja jaksamis-

21 21 taan tukeva työyhteisö. Henkilöstöhallinnon tavoiteohjelma Arvot: Osaamisen arvostaminen ja kannustaminen, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus, avoimuus ja vuorovaikutuksellisuus, suvaitsevaisuus ja erilaisuuden hyväksyminen, yhteistyökyky ja luotettavuus. Kotka-Kymin seurakuntayhtymä on työntekijöitään arvostava ja heidän osaamistaan ja jaksamistaan tukeva työnantaja Johtajuuden ja esimiestyön tukeminen Henkilöstörakenteen kehittäminen Henkilöstön osaamisen tukeminen Henkilöstön työssä jaksamisen tukeminen Henkilöstön sitoutumisen tukeminen Toimenpiteet on kirjattu vuoden 2006 henkilöstöstrategiaohjelmaan. Tavoitteet Kotka-Kymin seurakuntayhtymä hyväksyttiin mukaan Kuntien eläkevakuutuslaitoksen Työhyvinvointia strategisesti -valmennukseen. Valmennuksen keskeisiä aihealueita ovat: strategisten tavoitteiden, henkilöstöresurssien arvioinnin ja työhyvinvointitoiminnan kytkennän näkyväksi tekeminen strategisen työhyvinvointitoiminnan dialoginen johtaminen työhyvinvoinnin taloudelliset vaikutukset; taloudelliset tunnusluvut ja eläköitymiskustannukset työssä jatkamista tukevien toimintamallien ja prosessien tarkastelu henkilöstöraportointi arvioinnin ja toiminnan edistämisen välineenä. Arviointi: Valmennukseen osallistuivat kirkkoherra Juha Tanska, kiinteistöpalvelupäällikkö Pirkko Itälä ja hallintojohtaja Jorma Korpela. Valmennuksen tukemana valmistui seurakuntayhtymälle työhyvinvointiohjelma. Henkilöstöohjelman uudistaminen ja tarkistaminen Hyvä Työ Kotka Kymissä tarkistetaan vuonna 2006 hyväksytty henkilöstöhallinnon tavoiteohjelma, johon liitetään arvio henkilöstön määrästä ja henkilöstökulujen kehittymisestä vuosina valmistelussa oleva ohjelma tulee yhdistämään työterveyshuollon ja henkilöstöhallinnon työhyvinvointia edistävät ja kuntouttavat toiminnat Hyvä Työ Kotka-Kymissä -ohjelmaan kirjataan keskeiset tavoitteet ja määritellään vastuulliset toimijat. Ohjelmasta on johdettavissa työpaikkakohtaiset tavoitteet määritellään mittarit, joilla ohjelman vaikuttavuutta arvioidaan henkilöstötilinpäätöksen yhteydessä valmistellaan ja käsitellään henkilöstötilinpäätös 2012, arvioidaan kehitystä vuosilta tunnuslukujen tiedoilla. Arviointi: henkilöstöasiainjaosto hyväksyi työhyvinvointiohjelman vuosille Keskeiset tavoitteet: johtajuuden ja esimiestoiminnan kehittämistyö, työterveys ja turvallisuus, henkilöstön työssäjaksamisen tukeminen, työyhteisöviestintä ja valmistautuminen rakenneuudistuksiin yhteinen kirkkovaltuusto käsitteli henkilöstötilinpäätöksen ja arvioinnin henkilöstöstrategian toteutumisesta. Kehittämishankkeet Promise ja Hyvä Työ tukevat henkilöstöohjelman tavoitteita Kotka-Kymin seurakuntayhtymä ja seurakunnat osallistuvat seurakuntien työyhteisöjen kehittämishankkeeseen Promise, jonka tavoitteena on systemaattinen ja pitkäjänteinen kehittäminen. Johtamis- ja esimiestyötä tuetaan PRO johtamistyökalulla ja valmennuksella. Arviointia: Promise -hankkeen sisältö ei vastannut odotuksia. Hankeen koulutustilaisuuksiin osallistuminen oli vähäistä. PR- sovelluksen käytöstä henkilöstöhallinnon ja johtamisen työkaluna päätettiin luopua. Kiinteistö- ja henkilöturvallisuuden parantaminen Korjataan riskikartoituksessa esiin tulleet vakavat ja haitalliset riskitekijät. Henkilöstö osallistuu pelastussuunnitelman mukaiseen koulutukseen ja perehdyttämiseen. Järjestetään ensiapukoulutusta noudattamalla työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa. Arviointia: Järjestettiin koulutus riskien arvioinnista ja vaarojen tunnistamisesta. Perehdytetty leirityötä tekevät työntekijät kurssikeskuksien pelastussuunnitelmiin. Pilotoidaan Aittakorven seurakuntatalo ja siellä oleva toiminta niin, että työsuojeluohjelman valmisteluun osallistuu työterveyshuolto asiantuntijat. Järjestettiin EA1- ensiapukursseja 4, osallistui työntekijää. SPR:n EA- 2 kurssille osallistui 4 työntekijää. Jorma Korpela työsuojelupäällikkö

22 22 Tietohallinto IT-aluekeskus Toiminta-ajatus Kouvolan IT -aluekeskus tuottaa sopimusseurakunnille Kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoiminnot. Vaatimusten täyttyminen on perusedellytys Kirkko-verkossa toimimiselle ja kirkon yhteisten tietojärjestelmien käyttämiselle, kuten Kirjuri järjestelmän käyttämiselle. Tämän lisäksi tarjotaan lisätoimintoja aika- ja osaamisresurssin puitteissa. Toimintaa ohjaa Kirkkolaki ja Kirkkohallituksen tietoturvamääräykset, koko kirkon tietohallintostrategia ja paikallisten seurakuntien strategiat. Yleiskatsaus 2013 budjetti toteutui kustannusten osalta lähes tarkalleen (99,4 %). Toteumaa voidaan pitää hyvänä, koska lisenssimaksujen osalta hinnat kohosivat budjetoituun nähden n IT-alueella pidettiin hyvää kulukuria, mistä kiitokset IT-alueen henkilöstölle vastuullisesta toiminnasta kuluneen vuoden aikana. Suurimmat säästöt saatiin aikaan koulutuspalveluiden ja laitteiden hankinnoissa. Näiden osalta hankintoja siirrettiin vuoden 2014 puolelle. IT-alueelle hankittiin vuoden 2013 aikana 145 työasemaa ja 70 kannettavaa tietokonetta. Vuoden 2013 loppupuolella päivitettiin vanhoja xp-käyttöjärjestelmällä varustettuja laitteita. Xp:n tuki loppuu huhtikuussa Tätä kirjoitettaessa XP-laitteiden määrä on 109 ja loput koneet ehditään vaihtaa huhtikuuhun 2014 mennessä marraskuussa alkoi uusi työasemien hankintasopimus ja uuden sopimuksen odottelu aiheutti hankintapiikin, minkä takia tilattujen laitteiden toimitusajat olivat poikkeuksellisen pitkiä ja lähes kaikki vuoden 2013 joulukuussa tilatut laitteet tulivat vasta seuraavan vuoden puolella. Vuonna 2013 järjestettiin Kouvolan seurakuntayhtymässä PowerPoint 2010 alkeis- ja jatkokurssi Kouvolan aikuiskoulutuskeskuksella. Kumpikin kurssi kesti 4 oppituntia. Osallistujia oli 24. Mikkelin tuomikirkkoseurakunnassa järjestettiin Office 2010 koulutus, jonka kesto oli 9 kokoontumista (yht. 28 oppituntia) aiheena oli word, excel, powerpoint ja ohjelmien yhteiskäyttö. Osallistujia oli 20. Lappeenrannan seurakuntayhtymässä järjestettiin Excelin jatkokurssi, kesto 8 h, osallistujia 18 ja tietokoneen peruskäyttö, kesto 4 h, osallistujia 15. Jatkossakin pyrimme auttamaan osakasseurakuntia järjestämään haluamiaan koulutuksia. Koulutusten vaikuttavuus on parempi silloin, kun seurakunnat kysyvät juuri omaan tarpeeseensa sopivia koulutuksia ja IT-alueelta voidaan auttaa koulutusresurssien kartoituksessa jolloin koulutukset saadaan toteutettua myös kustannustehokkaammin. Peruspalveluiden lisäksi tulevaisuutta täyttävät osakasseurakuntien KIPAan siirtymiset ja näihin liittyvät sopimus- ja järjestelmäasiat. Kipaan siirtyivät alkaen Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta, Kangasniemen, Lemin, Mäntyharjun ja Taipalsaaren seurakunnat. KIPA tulee käyttämään omassa toiminnassaan uutta Henkilö- ja palvelussuhderekisteriä, jonka integrointimahdollisuus mm. käyttölupajärjestelmään tutkitaan tarkasti. Tästä on tarkoitus aloittaa projekti vuoden 2014 alussa. Myös helpdeskin palvelutasoa ja resurssin riittävyyttä seurataan jatkuvasti. Vuoden 2013 aikana Helpdeskin tikettijärjestelmään kirjattiin lähes 3900 tukipyyntöä. Vuoden 2012 tarkistettuihin tikettimääriin on tullut vähennystä n tikettiä. Vähennyksen on aiheuttanut se, että nyt IT-alueen kaikki käyttölupa-asiat menevät PPM-järjestelmän kautta, kun vuonna 2012 niitä tuli vielä helpdeskiin suoraan. Käyttölupa-tapahtumien lisäys vuoden 2012 tasosta (1654 tapahtumaa) on 43 %. Vuonna 2013 PPM järjestelmän kautta käsiteltiin 2922 käyttölupatapahtumaa. Myös vanhojen laitteiden uusiminen ja tietoliikenneyhteyksien kehittäminen on vähentänyt erilaisia vikoja ja virhetilanteita. Toisaalta Kipan ja Kirjurin käyttölupien hallintaan liittyvä työ tuntuu koko ajan lisääntyvän. Hallinto ja henkilöstö IT -aluekeskuksen hallinnosta vastaa tietohallintopäällikkö ja IT -alueen johtokunta. Kokoaikaista henkilöstöä alueella oli vuoden 2013 lopussa 12. Työtiloja on usean seurakunnan alueella. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Painopistealueita olivat IT-infrastruktuurin rakentaminen vastaamaan kirkon yhteisiä tietoturvavaatimuksia, tietoturvallisuuden parantaminen, tietojärjestelmien toiminnan turvaaminen sekä käyttäjätuesta huolehtiminen. Joltain osin samoja teemoja tullaan edistämään vuoden 2013 aikana. Toiminnalliset tavoitteet IT-infrastruktuurin kehittäminen 2. Käyttäjätuen kehittäminen 3. Tietoturvallisuuden parantaminen 4. Kirkkohallituksen ja muiden it-aluekeskusten kanssa yhteisten palvelujen hyödyntäminen ja kehittäminen. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. IT-infran merkittävin uudistus oli Direct Access-etäkäytön toteutus. Tällä palvelulla saadaan tietyt yhteiset palvelut tietoturvallisesti käyttöön myös kirkkoverkon ulkopuolella. Kannettavien tietokoneiden osuus hankittavista koneista on edelleen nousussa ja näin liikkuvan työn tukeminen ja siihen liittyvät tietoturvaratkaisut ovat entistä vahvemmin kehityksen kohteena. Vanhoja

23 23 kytkinlaitteita uusittiin ja näin verkon valvontaa ja hallintaa saadaan parannettua. 2. Helpdeskin Tikettimääriä ja resurssin riittävyyttä seurataan tarkasti. It-alueen intran ja ohjeistuksen uusiminen jäi suunnittelun asteelle, mutta vuoden 2014 aikana em. uudistukset pyritään toteuttamaan. 3. IT-alueella edistettiin tietoturvatyötä ja kirkkohallituksen tietoturvamääräysten toteutumista. Alkuvuodesta päivitettiin tietoturvaryhmän kokoonpano ja toimintavuoden aikana tehtiin italueelle yhteinen tietoturvapolitiikka, jonka käyttöönotto seurakunnissa on edennyt hyvin. Vuoden 2013 lopulla saavutettiin tietoturvan siirtymätaso ja vuonna 2014 keskitytään perustason vaatimusten täyttämiseen. 4. Merkittävin yhteisiin palveluihin liittyvä asia oli viestintäjärjestelmän uusiminen. Alkuperäisen aikataulun mukaan Kouvolan it-alueen piti siirtyä uuteen järjestelmään marraskuun 2013 puolessa välissä, mutta teknisten ongelmien takia lopullinen siirto tapahtui vasta vuoden 2014 tammikuussa. Virpi Hernesaho talouspäällikkö Keskusrekisteri ja seurakuntatoimistot Toiminta-ajatus Keskusrekisterin keskeinen palvelutehtävä on antaa jäsenrekisteriotteita (virkatodistuksia) seurakuntien jäsenille. Noin kaksi kolmasosaa keskusrekisterin toimistosihteerien työajasta kuluu lähinnä perunkirjoituksissa tarvittavien sukuselvitysten tekemiseen. Sukututkimuksia tehdään asiakkaiden pyynnöstä tuntiveloituksella. Keskusrekisterin tehtäviin kuuluu Kotkan seurakunnan osalta kirkollisten toimitusten (siunaus, vihkiminen ja kaste) järjestäminen, sekä Langinkosken hautausasioiden järjestäminen: papin, kanttorin sekä tilavaraukset, sekä yhtymän hauta-asioiden hoitaminen. Ne kirjataan talousarviossa Kotkan seurakunnan momentille ja yhtymän hautainhoidon momentille. Toimintaympäristö Keskusrekisteri palvelee yhtymän kaikkien seurakuntalaisten virkatodistusasioita ja kirkollisten toimitusten hoitoasioita. Useille asiakkaille asioiminen keskusrekisterissä on ensimmäinen tai ainut kontakti seurakunnan palveluihin. Visio/työnäky Keskusrekisterin ja toimistopalvelut ovat seurakunnan käyntikortti sekä palveluntarjonnaltaan että asiakaspalvelukokemukseltaan. Keskusrekisterin jäsentietopalvelut liittyvät seurakuntien strategiassa jäsenyyttä vahvistaviin toimiin. Toiminta sekä toimintaa kuvaavat tunnusluvut Vuosi 2013 oli ensimmäinen kokonainen Kirjuri jäsentietojärjestelmän käyttövuosi. Henkilöstön perehdyttäminen sen käyttöön jatkui koulutuksen avulla. Kirjuri ei ole vielä vuoden 2013 aikana toiminut kaikilta osin. Samalla kun kirjurin toimintavajavuuden ja kouluttautumistarpeen takia työtehtävät hidastuivat, keskusrekisterin henkilöstöä vähennettiin. Pääosa kirkonkirjoista on saatu digitoitua, mutta Langinkosken ja Kymin muuttaneiden ja kirkollisten toimitusten kirjat ovat vielä digitoimatta. Digitietojen tarkistus saatiin alulle, mutta sitä on vielä runsaasti jäljellä. Virkatodistusten tilaaminen sähköpostitse lisääntyi hitaasti vuonna Asianajotoimistot tilaavat yleensä sähköpostilla mutta yksityisasiakkaista suurin osa soittaa puhelimella. Puhelinten kuuluvuuden parantamiseksi asennettiin vahvistin keskusrekisteriin. Tunnusluvut TP 2012 TS 2013 TP 2013 TS 2014 TS 2015 Väestökirjanpitotapahtumia Hautausasiain tehtäviä Sukuselvityksiä Matti Kontkanen yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja

24 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät Seurakuntien yhteinen tiedotus Toiminta-ajatus Viestinnän tarkoituksena on pitää yllä ja kehittää tietoisuutta seurakunnasta ja sen tehtävästä. Toimintaympäristö Toimintaympäristönä ovat tiedotuksen tulvassa olevat seurakuntalaiset. Viestiverkosto rakentaa yhteisöllisyyttä. Visio/työnäky Seurakunnissa viestiverkko rakentuu seurakuntalaisten välille. Toimintakertomus sekä toimintaa kuvaavat tunnusluvut Viestinnän vuoden 2013 toimintasuunnitelman mukaiset tavoitteet olivat: Tavoite 1: Ajan tasalla oleva avoin ja suunnitelmallinen tiedotus. Graafinen yhteisöilme viestii positiivisesti kirkon työstä. Perustetaan kuva-arkisto uusimmille digikuville, esim. Flickrkuvapalvelu. Digitointia ja siirtoa jatketaan seuraavina vuosina. Vuoden 2013 aikana viestintäpäällikön virka ja viestintätoimisto lakkautettiin. Viestintäpäällikön tehtävät jaettiin viestinnän kehittämissuunnitelman mukaisesti yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajalle, Kymin kirkkoherralle ja johtoryhmälle. Yhtymän viestinnän tehtäväksi pelkistettiin verkkoviestintä ja Osviitta lehden julkaiseminen. Seurakunnat hoitavat oman toiminnan tiedottamisen. Toimitussihteeripalvelut hankitaan ostopalveluna. Vuoden aikana uusi viestinnän organisointi on pantu täytäntöön. Johtoryhmä on määritellyt yhtymän viestinnän painopisteeksi jäsenyyttä vahvistavan Sinua tarvitaan teeman. Osviitta -lehti on ilmestynyt Kymin kirkkoherran toimittamana. Sen ilme on muuttunut päätoimittajan vaihdoksen myötä. Seurakunnat ovat hoitaneet kirkollisten ilmoitusten lähettämisen suoraan lehdille, samoin tapahtumatiedottamisen. Tavoite 2: Strategiset valinnat ja viestintälinjaukset ajanmukaisiksi. Sosiaalisen median käytön rohkaiseminen, koulutus ja koordinointi huomioidaan verkkoviestinnän erityisenä painoalueena. Toiminnan tiedottamisen strategiassa päädyttiin seurakuntiin hajautettuun malliin. Sosiaalisen median käyttöön rohkaistiin mm. työkauden avauksessa syksyllä. Kevään 2013 aikana valmisteltiin seurakuntayhtymän kriisiviestintäsuunnitelma. Tavoite 3: Tiedotusmyönteisyys osaksi koko seurakuntayhtymän työkulttuuria. Työkulttuurin muutos on hidasta. Sen edistämiseksi suunniteltiin ja aloitettiin hanke jossa päätettiin ostaa viestintäpalveluna mm. henkilöstön motivointia uutistuottamisen ja verkkokirjoittamiseen. Viestinnän tunnuslukuja TP 2012 TA 2013 TP 2013 TS/vuosi 2014 Seurakuntalehti Osviitta, ilmestymiskerrat (sivut)/ vuosi 4 (48) 4 (48) 4 (64) 4 (64) Syksyn tapahtumat Ankkurin keskiaukeama 2 s. Asiakaskäyntejä/palvelun käyttäjiä kotisivuilla (laskurin mukaan) Matti Kontkanen yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Verkkoviestintä Toiminta-ajatus Verkkoviestintä on seurakuntalaisten ja seurakuntien henkilöstön palvelua sähköisen viestinnän keinoin. Hyvin järjestetty sisäinen tiedonkulku on hyvän asiakaspalvelun ja toimivan ulkoisen tiedotuksen edellytys. Toimintaympäristö Yhteistyötahot, yhteistoiminta, muutokset toimintaympäristössä Verkkosivuston yhteistyökumppanina toimii vuonna 2004 valittu sivuston rakentaja NitroID. Vaihtuvien tietojen ylläpito on hajautettu seurakuntien toimintojen, hallinnon ja yhteisten työalojen nimeämille noin 40:lle päivittäjälle. Rakenteen korjaukset, koordinointi ja vastuu kotisivujen kehittämisestä on yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajalla. Seurakuntayhtymälle perustettiin Facebookiin vuoden 2011 syksyllä ryhmäsivu Kotkan evankelis-luterilaiset seurakunnat. Sivulla on markkinoitu seurakuntien tapahtumia ja vaihdettu kuulumisia. Perehtyminen sosiaalisen median käyttöön ja laajentumiseen on työyhteisön yhteinen haaste.

25 25 Yhtymän intra toimi sähköpostin ja Katrina-kalenteriohjelman rinnalla seurakuntayhtymän ja seurakuntien sisäisen viestinnän kanavana. Vuoden 2010 lopulla aloitettua sisäisen verkkoviestinnän kehittämistä Sujuu-alustassa on jatkettu. Resurssit Yhtymän viestintätoimisto lakkautettiin vuoden 2013 aikana. Verkkoviestintäsuunnittelija siirtyi keskusrekisterissä oleviin tiloihin. Toiminta ja tavoitteiden saavuttaminen Tavoite 1: Seurakuntalaiset löytävät kotisivuilta helposti palvelut, apua ja ajan tasalla olevat tiedot toiminnoista. Intran käyttö on monipuolista ja myönteinen asia työyhteisössä. Toimenpiteet: Henkilöstölle tehdyn sisäisen viestinnän kyselyn tuloksia käytiin läpi esimieskoulutuksessa ja työyhteisöissä. Intran käyttöä sisäisen viestinnän pääkanavana painotettiin. Valmisteltiin sosiaalisen median, sähköpostin ja puhelimen käytön ohjeistus. Tavoite 2: Avainhenkilöt ovat perillä verkkokirjoittamisen vaatimuksista ja osaamisen kehittämisest ä. Verkkokirjoittamiskoulutusta ja verkkokirjoittajaresurssia suunniteltiin vuoden 2013 aikana. Suunnitelman mukaan on kuluvan kevään aikana toteutumassa verkkokirjoittajakurssi, ja tavoite jakaa verkkotekstin ja verkkouutisten tuottamista laajasti koko henkilöstölle työaloittain. www-sivujen käyttötilastoa eriteltynä : Matti Kontkanen yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Etusivun näyttökerrat 12 kk Etusivun näyttökerrat 12 kk Sivun otsikko Kotka-Kymin seurakuntayhtymä 1. ja yhteystiedot 2. Kotkan seurakunta Kymin seurakunta Langinkosken seurakunta Erityisnuorisotyö Toiminta-ajatus ks. perustoimintokuvaus Toimintaympäristö ks. Perustoimintokuvaus Resurssit Erityisnuorisotyössä on vuonna 2013 ollut yksi viranhaltija (Tuula Uusitalo) ja yksi osa-aikainen viransijainen (Jani Havumäki) keväällä viranhaltijan virkavapaan ajan. Viranhaltijalla on oma toimisto sekä käytettävissään yhtymän seurakuntien tiloja tarpeen mukaan. Erityisnuorisotyössä toimi yhdeksäntoista (19) vapaaehtoista eri tehtävissä sekä yksi (1) palkattu pienryhmäohjaaja. Erityisnuorisotyössä oli kirkon nuorisotyönohjaajaopiskelija työharjoittelussa seitsemän (7) viikkoa syksyllä. Erityisnuorisotyöllä on yhteinen toimikunta oppilaitostyön kanssa. Toimikunnan jäseniä olivat pj. Anneli Vainikka, Reino Korhonen, Eeva Tilli, Tuula Hasko, Sami Norrbacka, Marja Rahkonen, Matti Kontkanen, Jari Savinainen ja Tuula Uusitalo. Arvio asetettujen toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta 1. Nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn sekä korjaavaan toimintaan panostaminen toteutui seuraavilla osa-alueilla: Oppilaitosyhteistyö, etsivä katutyö, rippikouluopetus, tukioppilastoiminta, henkilökohtaiset keskustelut nuorten ja vanhempien kanssa, ehkäisevän päihdetyön ja mielenterveystyön viikkojen tilaisuudet, debriefing, toimiminen eri medioissa, kriisitoiminta nuoren katoamis/kuoleman tapauksessa. 2. Pienryhmätoiminnan järjestäminen sekä vakiinnuttaminen toteutuivat seuraavin toimin: lasten eroryhmä yhdessä perheneuvonnan kanssa. 3. Vapaaehtoisten koulutus Palveluoperaatio Saappaaseen ja Textari-Helppiin ei toteutunut. 4. Vankilassa olevien sekä vapautuvien nuorten tukeminen kotiseuturyhmissä. 5. Pienryhmärippikoulun järjestäminen toteutui. 6. Yhteistyön kehittäminen ja ylläpitäminen kaupungin eri tahojen kanssa sekä toimia paikallisseurakuntien työmuotojen tukena mm. Kasva Kotkassa, Kymiryhmä, päihde- ja mielenterveystyö

26 26 ja itsemurhien ehkäisytyö, koulut, poliisi, kaupungin nuoriso- ja sosiaalitoimi, SPR, Findersit. Kotkan seurakunta: koulupäivystykset, Saapaspäivystykset, rippikoulu, tukioppilastoiminta, Valona-vapaaehtoiskoulutus. Langinkosken seurakunta: koulupäivystykset, isoiskoulutus, Nuiskuleiri, tukioppilaskoulutus, Valona vapaaehtoiskoulutus, oppituntivierailuja kouluilla, vanhempainilta, Saapaspäivystykset. Kymin seurakunta: Kymiryhmä, koulujen oppituntivierailuja, vanhempainilta, Saapaspäivystykset, nuorisotila Vessun te ta, Valona vapaaehtoiskoulutus. Yhteistyötä on tehty kaupungin nuoriso-, terveys- ja sosiaalitoimen, Stop Huumeille ry:n sekä A -klinikan kanssa. 7. Seksuaalikasvatus ja seksuaaliterveyden edistämistä oppilaitosten oppitunneilla ja vanhempainilloissa. 8. Kriisityö kriisitilanteessa. 9. Työnohjaus eikä osa koulutuksista toteutunut. Työntekijä on myös toiminut vuoden 2013 aikana Palveluoperaatio Saappaan neuvottelukunnan puheenjohtajana, ollut työskentelykanavan pitäjänä lapsi- ja nuorisotyön neuvottelupäivillä sekä toiminut Ei vihapuheelle-liikkeen kansallisen toimikunnan jäsenenä. Tunnuslukuja: Keskustelut nuorten kanssa 95 (103), keskustelut huoltajien kanssa 3 (0), tukinuoret 3 (2), Textari-Helppi viestit 44 (68), Saapas kontaktit 445 (613), Saapas päivystyskerrat 6 (20), perhetapaamiset 3 (2), koulu- ja rippikouluvierailut 27krt/81h (29krt), konsultaatiot 2 (12), leirit ja retket 8 pv (29), vapaaehtoiset 19 (24). (suluissa vuoden 2012 luvut) Tuula Uusitalo erityisnuorisotyönohjaaja Etelä-Kymenlaakson perheasiain neuvottelukeskus. Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö kts. perustoimintokuvaus Resurssit Tilat olivat ennallaan, mutta henkilöstön suhteen on tapahtunut muutoksia. Johtaja Mia Kähärä on virkavapaalla Johtajan sijaisena on toiminut perheneuvoja Tuija Kuukka. Perheneuvojan sijaisena on ollut asti Piia Vainio. Lisäksi yksi perheneuvoja on ollut koko vuoden 2013 virkavapaalla. Henkilöstöresurssien vajetta paikattiin ostamalla työpanosta entiseen tapaan Heli Luukkaiselta ja Raija Apajalahdelta. Toimikunta: Rea Lindström(pj),Ritva Kourula (luottamushenkilö), kutsutut asiantuntijajäsenet: Juha Junkkari, Mari Nielsen, Marjukka Heikkilä, Kirsi Pietikäinen, Petri Railo. Toimikunta kokoontui kaksi kertaa. Arvio asetettujen toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta Toimintasuunnitelman avaintavoitteet toteutuivat pääosin. Pitkiä jonoja ei ole päässyt kertymään ja asiakkaille on voitu antaa aika noin kahden viikon kuluessa yhteydenotosta. Hoidollisen työn modulimäärät ovat hiukan laskeneet viime vuodesta, mutta suhteessa käytettyihin henkilöstöresursseihin tulos on hyvä. Kokonaismodulimäärä oli 1775 ja hoidollisen työn asiakasmäärä oli 278 henkilöä. Keväällä 2013 järjestettiin sekä aikuisten että lasten eroryhmä. Aikuisten ryhmä kokoontui 11 kertaa ja lasten kuusi kertaa. Palaute ryhmistä on ollut myönteistä. Parisuhdeleiri järjestettiin lokakuussa yhteistyössä Kymin ja Langinkosken seurakuntien kanssa. Yhtymän perhetiimin kanssa järjestimme keväällä luennon nuorten seksuaalisuudesta. Kontaktit yhteistyökumppaneihin jatkuivat entiseen tapaan. Perheneuvonnan palautejärjestelmää on kehitetty ja kaikilta asiakkuuden päättäneiltä pyydetään palautetta systemaattisesti. Perheneuvontaan on oltu palautteen perusteella erittäin tyytyväisiä. Asiakkaista 61,9 % oli kokenut käsityksen kirkosta muuttuneen myönteisemmäksi, kukaan vastaajista ei ollut kokenut käsityksen kirkosta muuttuneen käyntien myötä negatiivisemmaksi. Tunnusluvut moduleina TP 2012 TA 2013 TP 2013 Poikkeama Hoidollinen työ Annettu koulutus Annettu työnohjaus ja konsultaatio Henkilöstön saama työnohjaus/tunnit Tuija Kuukka perheasiain neuvottelukeskuksen vs. johtaja

27 27 Sairaalasielunhoito Toiminta-ajatus "Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa" (Matt. 25:36). Toimintaympäristö Kymenlaakson keskussairaala, Karhulan sairaala, hoivapalveluiden yksiköt City-kodissa ja terveydenhuollon avopalvelut. Resurssit Resurssit ovat niukasti riittävät. Karoliina Nikula (johtava sairaalapastori), Maikki-Liisa Ruhala (sairaalapastori), Moona Kinnunen (teologiharjoittelija 5 vk kesällä). Palkattomat virkavapaat: Ruhala 3,5 viikkoa, Nikula: 8 viikkoa. Virkavapaiden aikana toimintoja jouduttiin priorisoimaan, kun sijaista ei saatu. Resurssien niukkuus vaikuttaa työssä jaksamiseen. Viikonloppuisin sairaalasielunhoidon akuuteista kutsuista vastaavat yl. seurakuntapastorit. Tämä on hyvin toimiva yhteistyökuvio ja edellytys sairaalapastoreiden työssä jaksamiselle. Arvio asetettujen toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta: Tärkein tavoite on ollut potilaiden, omaisten ja henkilökunnan kohtaaminen sielunhoidollisissa keskusteluissa ja tavoitettavissa oleminen. Muut avaintavoitteet olivat: I) Sairaalasielunhoitajien ammatillisen osaamisen ja työssä jaksamisen tukeminen Vuosi 2012 on ollut tiivistä erikoistumiskoulutuksen aikaa. Kaikkea erikoistumiskoulutukseen kuuluvaa kirjallisuutta ei ole ehtinyt lukemaan työn ohessa. Työjärjestelyissä erikoistumiskoulutuksen seminaarit on huomioitu hyvin: seurakuntapapit ovat päivystäneet sairaalapappien koulutuspäivinä. Koulutus- ja neuvottelupäivät ovat taanneet sen, että sairaalasielunhoitajilla on riittävät valmiudet asiantuntijuuteen. II) Terveydenhuollon muutosten huomioiminen ja niihin vastaaminen Sairaalapapit ovat olleet mukana uuden sairaalan suunnittelussa erityisesti uuden sairaalan kappelin ja jäähyväistilojen suunnittelussa (prosessi jatkuu). City kotiin on tullut uusi yksikkö Virkkula, jossa on kotihoidossa olevia potilaita ns. intervallijaksoilla hoidossa. Yksikön läpi kulkee n. 120 potilasta vuodessa (oleellinen resurssikysymys myös jatkossa). III) Sairaalapastorien ja työalan näkyvyyden ja tavoitettavuuden ylläpitäminen Akuutteihin kutsuihin on pystytty vastaamaan. Toisinaan se voi tarkoittaa tuplavuoron tekemistä. Keskussairaalassa on onnistuttu säilyttämään sairaalapapin läsnäolo arkipäivinä. Virkavapaiden aikainen vajaus resursseissa on vaikuttanut läsnäoloon yksiköissä. IV) Säännöllisen ryhmätoiminnan ja hartauselämän luominen ja vakiinnuttaminen Hartauselämä on vakiintunut osa toimintaa. Ryhmätoimintaa ei voi sairaaloissa luoda liian säännölliseksi, sillä aina täytyy olla mahdollisuus joustaa tilanteiden mukaan ja vastata akuutteihin tarpeisiin, joita ilmenee päivittäin. Kalenteriin tulisi aina jättää riittävästi liikkumavaraa, sillä sairaalasielunhoidossa tilanteet voivat vaihdella hyvinkin yllättäen. Uutena asiana työkaudella oli mm. teologiharjoittelija, uuden sairaalan kappelin kehittäminen, saattohoitoillat yhdessä Langinkosken seurakunnan kanssa, hoivapalvelun joulujuhla, HeHu-ryhmään osallistuminen ja hoivapalvelussa kaksi konserttia. Sairaalapapeilla oli runsaasti luento- (mm. Kaakon saattohoitopäivä), vierailu- ja lehtijuttujen kirjoituspyyntöjä. Kirkkoon liittyjiä oli useita. Vapaaehtoistyö työllisti sairaalapastoria paljon. Vapaaehtoistyöntekijöiden koordinointi tulisi jatkossa hoitaa kootusti yhtymän tasolla: pieneltä työalalta koordinointi vie kohtuuttomasti aikaa. Työalan esitteitä on kehitetty edelleen: on laitettu alulle kootusti apua- ja suru-esitteet, lisäksi työalan tiedotteiden uusiminen on käynnistetty. Yhteistyötä on lisätty etenkin diakoniatyöntekijöiden kanssa. Sairaalapastoreille tuli poikkeuksellisen paljon pyyntöjä siunata hautaan. Olisi hyvä selvittää mistä tämä johtuu. Tunnusluvut TP 2013 TP 2012 Sielunhoidolliset keskustelut Hartaudet osastoilla 33 (480) 27 (325) Kirkolliset toimitukset Viikonloppupäivystysvuorokaudet Esitelmät, luennot, oppitunnit Konsultaatiot Talousarvion toteutumisen arviointi: Palvelujen ostojen, aineiden ja tarvikkeiden osalta talousarvio alittui 700,77 eurolla. Henkilöstökulut alittuivat, koska molemmille sairaalapastoreille myönnettiin palkatonta virkavapautta. Kokonaisuudessaan budjetti jää alle budjetoidun 9761,37. Karoliina Nikula johtava sairaalapastori

28 28 Etelä- Kymenlaakson Palveleva puhelin Toiminta-ajatus Palveleva Puhelin tarjoaa keskusteluapua ja tukea etsittäessä ratkaisumalleja missä tahansa mieltä askarruttavassa tilanteessa. Keskustelu perustuu luottamuksellisuuteen ja nimettömyyteen. Toimintaympäristö Palveleva Puhelin toimii osana kirkon valtakunnallista Palvelevan Puhelimen organisaatiota. Yhteistyötä tehdään muitten paikkakuntien palvelevan puhelimien kanssa. Koulutussihteeri Jukka Hänninen tapaa kollegansa kaksi kertaa vuodessa ja päivystäjät tapaavat maan muita päivystäjiä koulutuspäivillä kerran vuodessa. Resurssit Päivystys tapahtuu toimintaan varatussa tilassa. Työmuodon toimintaa koordinoivat sivutoimisina työntekijöinä koulutussihteeri Jukka Hänninen ja listasihteerinä Tuula Uusitalo. Päivystäjinä toimii 29 vapaaehtoista, tehtävään koulutettua päivystäjää. Toimikunta kokoontui kerran keväällä ja syksyllä. Toimikunta on tukenut päivystystoimintaa. Arvio asetettujen toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta Tavoite 1. Päivystäjien motivoiminen osallistui 17 päivystäjää sekä työntekijä Jukka Hänninen Palvelevan Puhelimen valtakunnallisille neuvottelupäiville Kuopiossa. Oman työyhteisön koulutuksia on ollut yksi, kouluttajana oli FM; psykologi Elise Wass. Hänen aiheensa oli masennus, ahdistus ja myötätuntouupumus. Virkistysiltoja on ollut kaksi, keväällä Haminan seurakunnan Markkulassa ja elokuussa Ristiniemessä. Työnohjausryhmä on kokoontunut kerran kuukaudessa kesäkuukausia lukuunottamatta. Matti Kontkanen on vetänyt niitä Jukka Hännisen loman aikana. Tavoite 2. Palvelun ylläpitäminen Uusia päivystäjiä koulutettiin vuonna Uusien päivystäjien kurssi järjestettiin Kouluttajina toimivat Jukka Hänninen, Tuula Uusitalo ja Päivi Harsia. Vanhoja päivystäjiä on tuettu koulutuksen ja työnohjauksen avulla. Ns. purkuryhmät kokoontuivat 9 kertaa ja niissä kävi keskimäärin 6 henkeä. Tilastoja vuodelta Soittojen kokonaismäärä Mykkäsoittoja 345. Vika ja muita soittoja 10. Varsinaisia puhelinkeskusteluja Tilastot vuodelta Soittojen kokonaismäärä Mykkäsoittoja 430. Vika ja muita soittoja 60. Varsinaisia puhelinkeskusteluja Tilastot vuodelta Soittojen kokonaismäärä Mykkäsoittoja 350. Vika ja muita soittoja 88. Varsinaisia puhelinkeskusteluja Tilastot vuodelta Soittojen kokonaismäärä 2090, mykkäsoittoja 530. Vika- ja muita soittoja 73. Varsinaisia puhelinkeskusteluja Jukka Hänninen koulutussihteeri Ruotsinkielinen toiminta Toiminta-ajatus Ruotsinkielisen työn toimikunnan tehtävä on suunnitella ja toteuttaa ruotsinkielistä toimintaa seurakuntayhtymän ruotsinkielisille jäsenille. Tarkoitus on tarjota messuja ja muuta kirkollista toimintaa omalla äidinkielellä ja sitä kautta syventää kristillistä identiteettiä. Toimintaympäristö Toimintaympäristö käsittää seurakuntayhtymän kolme seurakuntaa: Kotka, Kymi ja Langinkoski ja sen lisäksi erityisesti Kotkan ruotsinkielisen koulun ja ruotsinkielisen päiväkodin. Rippikoulu järjestetään tarpeen mukaan. Toimintavuonna sitä ei järjestetty. Resurssit Toimikunta suunnittelee ja koordinoi ruotsinkielistä seurakuntatyötä. Toimikuntaan kuuluu 6 seurakunnan jäsentä, kaksi kustakin seurakunnasta. Sihteerinä toimii viranhaltija Kymin seurakunnasta. Arvio asetettujen toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta Tavoite 1: Tarjota kirkollista ja hengellistä toimintaa seurakuntalaisille omalla äidinkielellä ja siten syventää heidän kristillistä identiteettiään. messut on pidetty vuorotellen yhtymän kirkoissa. Yksi messuista pidettiin yhdessä Pyhtään seurakunnan kanssa, 50 osallistujaa. Pyhäkoulua ei pidetty

29 29 Keväällä tehtiin retki Verlaan, johon osallistui 17 seurakuntalaista. Ohjelmalehtinen on postitettu kahdesti vuodessa kaikkiin ruotsinkielisiin talouksiin (350). Lehtisessä tiedotetaan ruotsinkielisestä toiminnasta. Sen lisäksi tapahtumista ilmoitetaan kirkollisissa ilmoituksissa ja Osviitassa. Seurakunta on tilannut Kyrkpressen lehden noin 250 seurakunnan jäsenelle. Tavoite 2: Aktivoida nuoria mukaan seurakunnan toimintaan. Rippikoulua ei järjestetty, koska ilmoittautuneita ei ollut tarpeeksi. Yhteistyötä on ollut samskolan kanssa joulujuhlan papin puheen muodossa. Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 Messut Osanottajat Vastuunkantajat Konfirmaatiomessu Osanottajat Kauneimmat joululaulut Osanottajat Opintopiiri Osanottajat Pyhäkoulu Osanottajat Messuosallistujiin on laskettu mukaan jouluhartauden osallistujat. Kotka-Kymi samfällighet/kotka svenska kyrkokommittén Verksamhetsidé Kommitténs uppgift är att planera och förverkliga verksamheten bland de svenskspråkiga församlingsmedlemmarna inom samfälligheten. Målet är att erbjuda mässor och annan kyrklig aktivitet på eget modersmål och på så sätt fördjupa den kristna identiteten. Verksamhetsområde Till verksamhetsområdet hör de tre församlingarna i samfälligheten: Kotka, Kymi och Langinkoski och därtill speciellt Kotka svenska samskola och svenska barnträdgården. Skriftskola ordnas vid behov. Resurser Kyrkokommittén planerar och koordinerar det svenskspråkiga församlingsarbetet. Till kommittén hör sex församlingsmedlemmar, två från varje församling och ordförande vald av samfällighetens kyrkoråd. En tjänsteinnehavare från Kymi församling är sekreterare. Resurserna är knappa men räcker om ej extra utgifter uppkommer under verksamhetsåret. Kyrkpressen prenumereras till 250 hushåll i Kotka. Programblad skickas till 360 hushåll. Utvärdering Mål 1. att erbjuda kyrklig och andlig aktivitet på församlingsmedlemmarnas modersmål och på så sätt fördjupa den kristliga identiteten. Mässor har hållits regelbundet i samfällighetens kyrkor. En tillsammans med Pyttis Församling med 50 deltagare. Vårens utfärd gjordes till Verla med 17 deltagare. Mål 2 Aktivera de unga i församlingens verksamhet Skriftskola kunde inte hållas det här året på grund av för litet intresse. Söndagsskolan har inte sammankommit under höstterminen. STATISTISKA UPPGIFTER TP 2011 TP 2012 TP 2013 Mässor+Julbön Deltagare Konf.mässa Deltagare - Julsångerna Studiecirk Deltagare Söndagsk. 8 8 Deltaare Tuomi Larvi Ruotsinkielisen työn työalavastaava

30 30 Seurakuntalehti Osviitta Toiminta-ajatus Lehti toimii yhteisenä kosketuspintana Kotkan evankelis-luterilaisten seurakuntien jäsenten, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden sekä kotkalaisten välillä. Seurakuntalaisten kertomusten ja ajatusten kautta kristinusko Kotkassa saa ystävälliset kasvot. Toimintaympäristö Kaupungistunut elämäntapa, jolle on luonteenomaista yhteisöllisyyden heikentyminen, elämäntapojen ja arvomaailmoiden moninaisuus. Viestintäkanavien moninaisuus. Painettu lehti jaetaan melkein joka kotiin, mutta tavoittaa noin puolet jäsenistöstä. Resurssit Toimitussihteeri-, taitto- ja kirjapainopalvelut sekä pääosa juttuaineistosta hankitaan ostopalveluna. Lehdenteon vaatima toimitustyö on sisällytetty yhden seurakuntasihteerin ja kirkkoherran tehtäviin. Arvio asetettujen toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta Osviitta ilmestyi vuonna 2013 suunnitellusti 4 kertaa (16-sivuisena). Osviitan taittoa on uudistettu keväästä 2013 lähtien. Kehittäminen on hieman kesken. Tavoitteena on ilmeeltään selkeästi uudistunut Osviitta 2/2014. Osviitan sisältöä on kehitetty vuonna 2013 sekä luomalla uusia vakiopalstoja että lisäämällä eri ikäisten seurakuntalaisten kertomuksia, kasvoja ja kokemuksia aineistoon. Tämä kehittämistyö jatkuu edelleen vuonna Paperilehden rinnalle työn alla ovat lehden verkkosivut. Alustava versio avautui joulukuussa 2013: Osviitan toimintakulu ja vuosikate vuonna 2012 oli ,77. Vuonna 2013 vastaava luku vuonna 2013 on ,91, missä on ylitystä budjetoituun 3.745,91. Viestintäpäällikön viran lakkauttaminen ei tuonut Osvitan kulurakenteeseen ensimmäisenä (vajaana) vuonna aivan niin suurta säästöä kuin oli arvioitu. Tämä johtuu siitä, että Osviitan aineisto ja toimitustyö hankitaan pääosin ostopalveluina. Painatus ja jakelukulut ovat kilpailutettu niin alhaisiksi, että niistä ei ole säästöä löydettävissä nykyisellä konseptilla. Kokonaisuutena näyttää siltä, että Osviittaa on tärkeä sille n. 48 %:lle kotkalaisia, jotka lukevat painettua lehteä. Printin rinnalle on kuitenkin välttämätöntä kehittää voimakkaasti sähköistä, erilaisille päätelaitteille sopivaa viestintää. Juha Tanska päätoimittaja Yhtymän yhteiset tapahtumat Yhtymän yhteisten tapahtumien määrärahalla on toteutettu vuonna 2013 ennalta sovittuja yhteisiä hankkeita kuten perhetiimin perheleiri, Missiosähly -tapahtuma, Lohisoitto ja Suurella Sydämellä tapahtumia ja kustannuksia. Sen lisäksi määrärahalla on rahoitettu vuoden aikana eteen tulleita yhteisesti tärkeiksi koettuja tapahtumia kuten yhteisvastuukeräyksen kansainvälisten vieraiden ohjelma. Matti Kontkanen yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Kolahtaako? -elokuvaviikko Vuonna 2013 Kolahtaako -elokuvaviikko järjestettiin viikolla 41 ( ) elokuvateatteri Kinopalatsissa. Kymmenennen kerran järjestetty tapahtuma toteutettiin Kotka-Kymi seurakuntayhtymän, Kristillisen taideseuran ja Kotkan Leffat Ky:n yhteistyönä. Markkinoinnista vastasi mainostoimisto Laniqa. Työryhmään, joka kokoontui kuusi kertaa kuului maallikkojäseninä Matti Jylhä-Vuorio puheenjohtaja, Harri Parikka varapuheenjohtaja, Sirpa Osanen, Tero Lindqvist (Kotkan Leffat Ky), seurakuntayhtymästä Heidi Nykvist sihteeri. Elokuvaviikon teemaksi valittiin Luja Rakkaus Pyrkimyksenä oli herättää keskustelua aiheesta. Viikon elokuvista erityisesti Leijonan sydän herätti kiinnostusta. Muita elokuvia olivat Tumman veden

31 31 päällä, Mieletön elokuu, Laulu koti-ikävästä, Koskemattomat, Rakkaus, Beasts of the Southern Wild, Turbo ja Peace Love and Misunderstanding. Kommentaattoreina elokuvaviikolla toimivat ohjaaja Pekka Menander, khra Jukka Lopperi, kirjailija/ toimittaja Antero Kekkonen, opetusneuvos Esko Almgren, sairaanhoitaja Marja reuter, hoivapalvelujohtaja Tuula Karttunen, kapellimestari Jouko Koivukoski, ja nuorisotyönjohtaja Helena Kemppainen. Kymmenettä kertaa järjestetty tapahtuma keräsi 1516 katsojaa. Tapahtuman kymmenvuotista taivalta juhlistettiin toimikunnan kokouksessa lokakuussa. Matti Kontkanen yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Oppilaitostyö Toiminta-ajatus Oppilaitostyön tehtävänä on vahvistaa seurakuntien ja oppilaitosten yhteistyötä sekä tukea ja vahvistaa oppilaitoksissa tapahtuvaa arvokasvatusta. Tehtävänä on myös tukea opiskelijoita ja oppilaitosten henkilökuntaa henkisesti ja hengellisesti. Toimintaympäristö Kymenlaakson ammattikorkeakoulun (KyAMK) ja Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston (Ekami) Kotkan yksiköt. Resurssit Oppilaitospastori. Viranhaltijalla on oma toimisto Etelä-Kymenlaakson Perheasiain neuvottelukeskuksessa sekä käytettävissään seurakuntayhtymän tiloja tarpeen mukaan. Oppilaitostyöllä on yhteinen toimikunta erityisnuorisotyön kanssa. Toimikunnan jäseniä olivat pj. Anneli Vainikka, Reino Korhonen, Eeva Tilli, Tuula Hasko, Sami Norrbacka, Marja Rahkonen, Matti Kontkanen, Tuula Uusitalo ja Jari Savinainen. Arvio asetettujen toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta 1. Pitkäjänteisen työn vakiinnuttaminen oppilaitoksissa Työntekijä päivysti oppilaitosten Kotkan ja Haminan kampuksilla viikoittain, syksystä alkaen kaksi viikkoa kuukaudessa viran puolittamisesta johtuen. Työntekijä kävi sovittujen sielunhoitokeskustelujen lisäksi noin 200 lyhyttä sielunhoidollista keskustelua esim. lounas- ja kahvipöydässä tai koulun käytävillä. Oppilaitosten henkilökunta ja opiskelijat ottivat yhteyttä myös puhelimitse ja sähköpostiviesteillä. Työntekijä osallistui Ekamin henkilöstökoulutuspäivään. Oppilaitospastori kuuluu KyAMK:n hyvinvointityöryhmään ja Ekamin hyvinvointitiimiin, joka kokoontui kaksi kertaa. Hän piti Miten jaksaa jatkuvassa muutoksessa -luennon Ekamin uusien opettajien työhön perehdytystilaisuudessa. Lisäksi oppilaitospastori kertoi työstään Ekamin huoltajayhteistyö (Hytti) ryhmässä yhdessä muun opiskelijahuoltohenkilöstön kanssa. Työntekijä osallistui Hiljaisen hetken viettoon ja piti puheen Kyamk:n Metsolan kampuksella henkilökunnan jäsenen menehdyttyä tapaturmaisesti. 2. Opiskelijoiden seurakuntayhteyden vahvistaminen Oppilaitospastori osallistui Elävä palvelukartta tapahtumaan keväällä Kotkan torilla. Syksyllä hän osallistui Ekamin uusien opiskelijoiden ryhmäyttämispäiviin, jotka järjestettiin Haminan, Kotekon ja Katariinan kampuksilla. Työntekijä puhui Ekamin kevätjuhlassa Kotekolla sekä järjesti Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet kaikilla KyAMK:n ja Ekamin kampuksilla. Lisäksi oppilaitospastori osallistui Ekamin tutoreiden joulutapaamiseen Höyterin kurssikeskuksessa. 3. Textari-Helpin toiminta nuorten auttamiseksi Oppilaitostyön ja erityisnuorisotyön yhteishanke Textari-Helppi jatkaa toimintaansa. Palvelu on suunnattu varhaisnuorille, nuorille ja opiskelijoille Etelä-Kymenlaakson alueella. Textari-Helppi päivysti myös loma-aikoina ja viikonloppuisin. Tunnuslukuja: Kauneimmat joululaulut tilaisuuksia 6, koulupäivystyksiä 106 (v.2012, 164), juhlat 7, leiripäivät 2, luennot 1, opiskelijainfot 40, oppitunnit 5, sielunhoidolliset keskustelut 2, Talousarvion toteutumisen arviointi Talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Jari Savinainen oppilaitospastori

32 32 Kansainvälinen työ Toiminta-ajatus Kristilliseen uskoon perustuva oikeudenmukaisuuden, osallisuuden ja lähimmäisenrakkauden edistäminen. Toimintaympäristö Kotkan kaupungin alueella yhteistyössä kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa. Resurssit Viranhaltijat, vapaaehtoistyöntekijät. Arvio asetettujen toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta Tavoite 1: maahanmuuttajien kohtaaminen, diakoninen auttaminen ja sielunhoito, kiinteä vastaanottoaika koordinaattorille. Asiakkaita on kohdattu resurssien mukaan. Kohtaamistarvetta on enemmänkin. Uusia vapaaehtoisia löytyi. Kiinteä vastaanottoaika ei toteutunut koordinaattorin työtehtävien moninaisuuden vuoksi. Tavoite 2: järjestää maahanmuuttajille monipuolista, kokoavaa toimintaa, suomen kielen alkeet ryhmä, nuorten ryhmä. Ryhmät kokoavat hyvin ihmisiä. Uusia vapaaehtoisia ryhmänohjaajia on löytynyt. Monikulttuurisia messuja ja muita tapahtumia järjestettiin ja yhteistyö seurakuntien muiden työalojen kanssa lisääntyi. Tavoite 3: tiedon ja suvaitsevaisuuden lisääntyminen Kotkassa. Rasisminvastaista koulutusta (mm. MOD-koulutus työtekijöille) järjestettiin ja rasisminvastaisia tilaisuuksia pidettiin. Tavoite 4: humanitaarisen avun välittäminen Venäjälle. Avustusmatkat eivät toteutuneet hintojen nousun, resurssien ja kiinnostuksen vähenemisen takia. Tunnusluvut TP (2012) TA (2013) TP (2013) Asiakaskontaktit Rippikoululaisia Messut Muut tilaisuudet 20 / / / 950 Ryhmät / hlöä 13 / / / 99 Retket / leirit /, vrk / osallistujat 18 / / / 120 Vapaaehtoiset Maarit Koskensalo-Tiainen maahanmuuttajatyön koordinaattori Hautaustoimi Hautaustoimi Toiminta-ajatus Hautaustoimen tehtävänä on hautausmaiden ylläpito ja kehittäminen voimassa olevan lainsäädännön ja kristillisen perinteen mukaisesti. Hautaustoimi vastaa Kymen krematorion toiminnasta ja oman tehtäväkokonaisuuden muodostaa hautainhoitorahaston kanssa tehdyt haudanhoitosopimukset, joiden puitteissa hoidetaan yksittäisiä sukuhautoja. Hautaustoimi on tehnyt myös pienimuotoisia viherrakennustöitä seurakunnan kiinteistöille. Toimintaympäristö Hautaustoimi aloitti vuoden 2005 alussa yhtymän yhteisenä toimintamuotona. Seurakunta yhtymällä on 12 erillistä hautausmaata, joiden yhteispinta-ala on noin 47 ha. Toimintojen jakaantuminen usealle eri hautausmaalle lisää väistämättä toimintakuluja. Yhtymän hautausmaat ovat: Parikan hautausmaa, Metsäkulman hautausmaa, Laajakosken hautausmaa, Helilän hautausmaa, Kotkan Vanha hautausmaa, Kymin Vanha hautausmaa, Mussalon hautausmaa, Helilän kappelihautausmaa, Hurukselan hautausmaa, Kotkan sankarihautausmaa, Kymin sankarihautausmaa ja Kirkonmaan saarihautausmaa. Kotkalainen voi vapaasti valita hautapaikan haluamaltaan yhtymän hautausmaalta. Yhtymän siunauskappelit ovat Parikan, Metsäkulman, Laajakosken hautausmailla ja Helilän kirkonmäellä. Siunaustilaisuudet järjestetään pääsääntöisesti kotiseurakunnan kappelissa tai siunauspaikka määräytyy tulevan hautauspaikan mukaisesti.

33 33 Resurssit Hautaustoimessa on täysiaikaisessa, virka- tai työsopimussuhteessa 9 henkilöä. Hautaustoimenpäällikkö, työnjohtaja, krematorion hoitaja, 3 erityisammattimiestä ja 2 haudankaivajaa. yksi kappelivahtimestari ja toinen kappelivahtimestari on osa-aikaisessa työsuhteessa. Elokuussa yksi erityisammattimies sanoutui irti tehtävistään ja toinen päätyi samaan ratkaisuun syyskuussa. Joulukuun alussa siirtyi yksi vahtimestari kiinteistötoimesta erityisammattimiehen tehtäviin hautaustoimeen. Kauden aikana solmittiin noin työsopimusta kausityöntekijöiden kanssa. Käytännön toimintaan on haettu yhteisiä toimintamuotoja ja esimerkiksi konehuolto on keskitetty yhdelle henkilölle. Helilän huoltohallilla on parhaat tilat konehuoltotöille ja myös varustetaso on paras. Hautaustoimi on huoltanut myös kiinteistöpuolen ympäristönhoidon pienkoneet. Haudankaivussa on omat yksikkönsä Kymin hautausmailla ja Kotkan ja Langinkosken hautausmailla. Toimipisteiden etäisyydet vaikeuttavat saman kaluston hyödyntämistä. Toiminta Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta kokoontui 9 kertaa ja hautausmaa- ja hautatausmaiden kiinteistökatselmus pidettiin heinäkuussa. Katselmuksessa oli ainoana seurakuntayhtymän kohteena Laajakosken hautausmaa. Johtokunta tutustui opintoretken aikana Heinolan hautausmaahan, Heinolan puukirkkoon ja Kouvolan seurakuntayhtymän Hirvelän hautausmaahan Sippolassa. Heinolassa tutustuttiin matalamman hoitotason hautausmaaosaan, joka muodostui vanhasta alueesta missä vuosittaiset hautaukset ovat vähäisiä, alueen nurmikot olivat ketomaiset ja kookas päällyspuusto hillitsi tehokkaasti niiden kasvua. Hautausmaakatselmus on sisällytetty yhteen päivään. Katselmuskohteita vaihdetaan vuosittain siten, että nelivuotisen luottamusmieskauden aikana jokainen hautausmaakohde tulee katselmuksen kohteeksi. Hurukselan hautausmaan aita uusittiin kesäaikana, työ tehtiin omana työnä. Seurakuntayhtymän hautausmaille oli vuoden aikana yhteensä 585 hautausta. Vainajista 432 haudattiin tuhkattuna, mikä on 73,8 % kaikista hautauksista. Tuhkahautausten osuus nousi kolmen prosentin verran edelliseen kauteen verrattuna. Arkkuhautauksia oli yhteensä 153 kpl ja uusien arkkusukuhautojen tarve kaikilla hautausmailla yhteensä oli 46 kpl ja loput arkkuhautaukset tulivat jo suvun halussa oleviin joko määräaikaisiin tai ainaisiin sukuhautapaikkoihin. Kaikkiaan hautaustoimessa kirjoitettiin 747 toimitusohjetta. Hautaukset hautatyypeittäin; uusi arkkusukuhauta 39 kpl vanha arkkusukuhauta 249 kpl vanha arkkusukuhauta 114 kpl uusi arkkusukuhauta 7 kpl arkkuhautaukset yhteensä 153 kpl yhteismuistomerkkipaikka 54 kpl uusi uurnasukuhauta 67 kpl anonyymi uurnahauta 15 kpl vanha uurnasukuhauta 40 kpl uurnahautaukset yhteensä 432 kpl Hautaukset hautausmaittain: Arkut Uurnat Yhteensä Parikan hautausmaa Parikan uurnalehto Helilän hautausmaa Kymin Vanha hautausmaa Kappelihautausmaa Metsäkulman hautausmaa Kotkan Vanha hautausmaa Kotkan Vanhanhautausmaan uurnalehto Laajakosken hautausmaa Mussalon hautausmaa Hurukselan hautausmaa Kirkonmaan hautausmaa 1 1 Hautaukset yhteensä Hautausten kokonaismäärä väheni edellisestä kaudesta, arkkuhautausten osalta vähenemä oli 19 hautausta, mutta vastaavasti uurnahautausten määrä kasvu oli 16 hautausta. Kotkan edustan merialueelle siroteltiin 101 vainajan tuhka. Hautausmaiden ulkopuolelle haudattiin 26 Kymen krematoriossa tuhkatuista vainajista.

34 34 Haudattujen jakauma väestökirjanpidon mukaan: oma kunta, seurakunnan jäsen 439 oma kunta, väestörekisterin jäsen 83 ulkokunta, seurakunnan jäsen 49 ulkokunta, väestörekisterin jäsen 14 yhteensä 488 yhteensä 97 Toiminnan tavoitteet 1. Asiakaspalvelutason säilyttäminen hyvänä kokonaisuutena onnistuttiin, tilaustyöt viivästyivät osittain 2. Työhyvinvoinnin kehittäminen, ennakoiva kuntoutustoiminta työmaakokoukset vakiinnuttaneet paikkansa, varhaisen puuttumisen keinoja kartoitettu yhdessä työterveyshuollon kanssa, on paneuduttu esimiesten jaksamiseen. 3. Ympäristöohjelman tavoitteet käytäntöön seurakuntayhtymän ympäristöohjelma valmistui, lajittelun ohjeistusta parannettiin 4. Toiminnan sopeuttaminen niukkeneviin resursseihin toimintakulujen muodostumista seurattu aktiivisesti, kausityöntekijöiden kohdalla lyhyet työsuhteet jääneet pois. Hautaustoimen palvelumaksuja on tarkistettu vuosittain. Hautaustoimen toimintatuotot ovat keittyneet suotuisasti, toimintatuottojen osuus toimintakuluista on poistojen ja arvonalennusten jälkeen xx %. Tuottoja muodostuu hautauspalvelumaksuista, hautapaikkamaksuista, hallinta-ajan uudistusmaksuista ja krematoriotoiminnasta. Raimo Heikkinen hautaustoimen päällikkö Kymen krematorio Kymen krematorio Toiminta-ajatus Krematorio tarjoaa toiminta-alueellaan mahdollisuuden vainajan tuhkaamiseen. Krematorio pyrkii toiminnallaan edistämään tuhkauksen yleistymistä hautausmuotona. Toimintaympäristö Krematorion toiminta-alue ulottuu länteen mentäessä Loviisa-Kouvola-linjalle. Pohjoiseen mentäessä Luumäki ja idässä Miehikkälä ja Virolahti rajaavat palvelualueen. Resurssit Kymen krematorio toimii Parikan kappelin yhteydessä olevassa kiinteistössä. Krematoriossa on ruotsalaisvalmisteinen Tabo-uuni, joka on asennettu vuonna Uunin muurausosat uusittiin 2013, kahden viikon toimintakatkoksen aikana kotkalaiset vainajat tuhkattiin Imatran krematoriossa. Krematorionhoitajan lisäksi kaksi hautaustoimen työntekijää on perehdytetty krematoriotyöhön. Toiminta Krematorion toiminnassa saatiin öljynkulutus tuhkausta kohden laskemaan noin 8 litraa edelliseen kauteen verrattuna. Yhteiskrematoriohanke Lahden ja Kouvolan suuntaan ei toteutunut, Kymen krematorio jatkaa toimintaansa palvelualueen säilyessä ennallaan. Joulukuun alussa krematoriossa sattui savuvahinko, mikä johtui uunin sisäänvientiluukun sulkumekanismin pettämisestä. Savuvahingot keskittyivät krematoriotilaan. Korjaustöiden aikana, kasi viikkoa, kotkalaiset vainajat tuhkattiin Imatran krematoriossa. Krematoriossa tuhkattiin 1071 vainajaa, vähenemä edellisestä kaudesta 56 tuhkausta, mikä selittyy neljän viikon toimintakatkoksilla. Kymen krematoriossa tuhkatuista vainajista 361 haudattiin Kotka-Kymin seurakuntayhtymän hautausmaille, uurnahautauksen osuus kaikista hautauksista oli 73,8 prosenttia, luvussa on mukana myös muualta tulleet uurnat. Merialueelle haudattiin 101 vainajan tuhka ja 26 vainajan tuhkan sijoituspaikkana oli yksityinen maa- tai vesialue. Vapaa-ajattelijat yhdistyksen hautausmaalle haudattiin 18 vainajaa ja 1 tuhkatun kohdemaaksi ilmoitettiin Thaimaa. Tuhkahautausten osuus seurakuntayhtymän hautausmailla nousi edellisestä kaudesta 2,5 prosenttia. Kaikista Kymen krematoriossa tuhkatuista vainajista 11,8 %:a haudattiin hautausmaiden ulkopuolelle. Kouvolan alueelle meni 285 uurnaa, Haminaan 102 ja Loviisaan 65. Tuhkausmaksu kotkalaisilta oli 90 euroa ja ulkopaikkakuntalaisilta 230 euroa. Alle 1-vuotiaiden kotkalaisten tuhkaus oli maksuton ja ulkopaikkakuntalaisten vastaava tuhkausmaksu oli 50 euroa. Uurnan lähetyskulut olivat 35 euroa ja krematorion pahviuurna 10 euroa.

35 35 Vuosittaiset tuhkausmäärät vuodesta 2004 alkaen: kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl Tuhkaukset aloitetaan pääsääntöisesti kunkin viikon maanantaina ja jatketaan tarvittaessa aina perjantaihin asti. Ajoittain ovat vainajien kylmätilat, 30 paikkaa, käyneet vähäksi. Muualta meille tuotavien vainajien tuonnin porrastamisella tilannetta pystytään helpottamaan. Raimo Heikkinen hautaustoimen päällikkö Kiinteistötoimi Kiinteistötoimi/Rakennuttaminen Toiminta-ajatus: Tehtävänä on yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän kiinteistöselvityksen periaatteiden mukaisesti vastata hankesuunnittelusta, rakennuttamisesta ja maankäytön suunnittelusta. Kiinteistöselvityksen ja ohjelman edellyttämät toimenpiteet. Toiminnalliset tavoitteet 2013: valmistella ehdotus seurakuntayhtymän rakennuttamispalveluiden järjestämisestä ja tarkistaa tilahankkeiden yleissuunnitteluohje valmistella tarvittavat yksittäiset kiinteistöselvitykseen liittyvät toimenpiteet valmistella kaavoitushankkeiden toteuttamisohjelma aikatauluineen ja tarjota ostettaviksi seurakuntayhtymän omistuksessa olevia rakennuspaikkoja valmistella ehdotus peruskorjattavista ja myytävistä seurakuntataloista valmistella kurssikeskustoiminnan kokonaisselvitys yhdessä tehtävään nimetyn hankeryhmän ja asiantuntijoiden kanssa. Arviointi: tehtäväjärjestelyt ja ostopalvelujen käyttö mahdollistivat rakennuspäällikön viran lakkauttamisen. Erityisammattimiehen tehtävä muutettiin rakennusmestarin toimeksi. Rakennusmestari osallistuu yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Haminan seurakunnan kunnossapito- ja peruskorjaustöiden suunnitteluun ja valvontaan. Kotkan seurakuntakeskuksen kehittämishankkeesta valmisteltiin yhdessä Kotkan kaupungin kanssa arkkitehtikilpailu ja sen ohjelma. Kilpailutöiden jättöaika päättyi myytiin asuntokerrostalotontti ja kaksi pientalotonttia (Sunila ja Eskola) Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä valmisteltiin Ruonalan ja Hovinsaaren seurakuntatalojen ja Lehtisen kesäkodin myyntiä. kurssikeskuksien hankesuunnittelu aloitettiin valmistelemalla leiritoiminnan kehittämisohjelma leirityötä tekevien työntekijöiden työpajoissa. Jorma Korpela hallintojohtaja Kiinteistötoimi Toiminta-ajatus Kiinteistö- ja isännöintitoimisto vastaa seurakuntayhtymän kiinteistöjen laadukkaasta toiminnasta, hyvistä käyttöolosuhteista ja tehokkaasta energian käytöstä. Tehtävämme on tukea seurakuntien perustehtävää ja seurakuntatyötä hyvässä yhteistyössä seurakuntien työntekijöiden kanssa. Asuntojen ja liikehuoneistojen vuokraustoiminta on seurakunnan perustehtävän ja seurakuntatyön tukipalvelu. Kurssikeskusten toiminta-ajatuksena on tuottaa ravitsemis-, majoitus-, tila- ja kokouspalveluja sekä juhla- ja pitopalvelutoimintaa seurakuntayhtymän eri työmuotojen käyttöön sekä ulkopuolisille asiakkaille. Resurssit Henkilöresurssit Kiinteistötoimessa oli vuoden alussa vakituisia työntekijöitä 31; kirkonpalveluskuntaa 18, kiinteistönhuollossa 7, kurssikeskuksissa 4 ja toimistossa 2. Henkilöstö väheni vuoden aikana kahdella työntekijällä.

36 36 Kausityöntekijöitä oli vuoden aikana kurssikeskuksissa kesäaikana 8-10 henkilöä. Vuoden aikana on kiinteistötoimessa lisäksi työskennellyt yksi oppisopimusopiskelija sekä siviilipalvelun työpalvelua suorittanut henkilö. Kiinteistötoimen tehtäväkokonaisuus laajeni, kun osa rakennuspäällikön tehtävistä siirtyi hoidettavaksi kiinteistötoimessa. Erityisammattimiehen nimike muutettiin rakennusmestariksi ja tehtäväkokonaisuutta laajennettiin koskemaan myös rakennuttamisen tehtäviä. Syksyllä 2013 tehtiin yhteistyösopimus Haminan seurakunnan kanssa rakennusmestarin tehtävistä. Kiinteistöautomatiikan tehtäviä hoiti työntekijä yhteistyösopimuksella Kouvolan seurakuntayhtymän ja Haminan seurakunnan kanssa. Kiinteistönhoidon tehtäviä on hoidettu myös ostopalveluina sekä määräaikaisen työvoiman avulla. Resurssit vähenivät kolmella työntekijällä, joiden tilalle ei palkattu uusia työntekijöitä. Kaksi henkilöä jäi eläkkeelle ja kiinteistönhoitaja hautaustoimeen erityisammattimieheksi joulukuussa Lisäksi kiinteistötoimessa on ollut pitkiä sairauspoissaoloja, jotka ovat edellyttäneet sijais- sekä tehtäväjakojärjestelyjä. Muut resurssit Kiinteistötoimessa on käytössä kiinteistötiedon hallintaan sähköinen kiinteistötietojärjestelmä, huoltokirjaohjelma RES sekä rakennuttamistieto-ohjelmisto. Talotekniikkaa käytetään kiinteistövalvontaohjelmistolla. Työvuorosuunnittelu ja työaikakirjanpito tehdään sähköisellä JsTyöaika-ohjelmalla. Yhtymällä ja seurakunnilla on käytössä tilavarausohjelma Katrina, joka on merkittävä työkalu kirkonpalveluskunnan työssä. Toiminnan tavoitteiden toteutuminen Toiminnan tavoitteiksi vuodelle 2013 oli asetettu: Tavoite 1: Parannamme yhteistyötä kiinteistötoimiston sisällä sekä kiinteistötoimen ja muiden yksiköiden välillä jatkamme keskeisten toimintaprosessien kuvaamista ja sovimme toimintatavoista eri yksiköiden toimintojen rajapinnoissa otamme käyttöön työkierron osallistumme esimies- ja työyhteisötaitojen koulutuksiin Tavoite 2: Hyödynnämme kiinteistötoimessa käytössä olevia tiedonhallintatyökaluja otamme käyttöön rakennuttamistieto järjestelmän projektienhoitotyökaluksi tehostamme huoltokirjaohjelman käyttöä vikakorjaustoiminnan työkaluna Tavoite 3: Parannamme kiinteistö- ja henkilöturvallisuutta kartoitamme kameravalvonta- ja rikosilmoitinjärjestelmät, teetämme suunnitelmat järjestelmien korjaus- ja muutos- ja uusimistarpeesta sekä kilpailutamme järjestelmien vuosihuollot suunnittelemme ja otamme käyttöön avainhallintajärjestelmän Tavoite 4: Kiinteistöstrategia toimimme kiinteistöselvityksen perusteella tehtyjen päätösten linjausten mukaisesti Tavoite 5: Kehitämme kurssikeskus- ja ruokapalveluita teemme kokonaisselvityksen kurssikeskus- ja ruokapalveluiden tuottamisesta Tavoite 6: Ympäristötavoitteet otamme käyttöön kiinteistötieto-ohjelman energian kulutuksen seurantaosion siivouksessa ja ruokapalvelussa huomioimme ympäristöohjelman edistämisen Arvio tavoitteiden saavuttamisesta: Vuoden aikana pidettiin henkilöstölle kiinteistötoimen toiminnan kehittämispäiviä, jossa tavoitteena oli selkiyttää tehtäväjakoa ja parantaa yhteistyötä eri työntekijäryhmien välillä. Kokemukset yhteisistä kehittämispäivistä ovat myönteisiä. Yhteistyö kiinteistötoimen ja hautaustoimen henkilöstön kesken kiinteistönhuollon tehtävissä on edennyt hyvin. Kiinteistötoimessa tehtiin henkilöstösuunnitelman vuosille ohjaamaan henkilöstösuunnittelua, kun kiinteistötoimen henkilöstöstä eläköityy suunnittelukaudella 11 työntekijää. Rakennuttamistieto-ohjelman käyttöönotto ei ole edennyt. Laitetietojen kerääminen huoltokirjaohjelmaa varten saatiin valmiiksi vuoden lopulla. Kiinteistötoimesta osallistui työntekijöitä Leiritoiminnan tulevaisuus työskentelyyn, jossa kartoitettiin leiritoiminnan tulevaisuutta. Energiankulutuksen seurantaa varten otimme käyttöön kiinteistötieto-ohjelman energiankulutusseurantaosion. Vuokralaisten vaihtuvuus vuokra-asunnoissa ja liikehuoneistoissa oli vuoden aikana huomattavasti edellisvuotta pienempi.

37 Vuokraustoiminnan tunnuslukuja: Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TP 2013 Tehtyjä vuokrasopimuksia Asukkaita Vuokrasaamiset Luottotappiot Pirkko Itälä kiinteistöpalvelupäällikkö Metsätalous Metsätalous Seurakuntayhtymälle laadittiin uusi metsäsuunnitelma vuosille Lentokentän maastossa olevat kaksi palstaa ovat perinteisen talousmetsäohjelman piirissä. Kaudella 2013 ei ollut metsänhoitotoimenpiteitä. Kokonaisuudessaan yhtymän metsävarannot kasvuvaiheessa ja hakkuutuotot tulevat olemaan lähivuosina vähäiset. Raimo Heikkinen hautaustoimen päällikkö

38 Talousarvion toteutumisvertailu Talousarvion toteutumavertailu TP Budjetti Bdj+muutos Toteutuma Poikkeama Käyttö-% KOTKAN SEURAKUNTA TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT , , , , ,94 97,0 Henkilöstökulut , , , , ,84 96, , , , , ,83 95,9 TOIMINTAKATE , , , , ,89 95,9 VUOSIKATE , , , , ,89 95,9 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,89 95,9 RAHASTOJEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) 829,51 990,00-990,00-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , , , , ,89 95,8 Talousarvion toteutumavertailu TP Budjetti Bdj+muutos Toteutuma Poikkeama Käyttö-% KYMIN SEURAKUNTA TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT , , , , ,27 102,1 Henkilöstökulut , , , , ,42 99, , , , , ,44 97,6 TOIMINTAKATE , , , , ,71 97,3 VUOSIKATE , , , , ,71 97,3 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,71 97,3 RAHASTOJEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) 5.471, , ,00-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , , , , ,71 97,2 Talousarvion toteutumavertailu TP Budjetti Bdj+muutos Toteutuma Poikkeama Käyttö-% LANGINKOSKEN SEURAKUNTA TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT , , , , ,55 120,2 Henkilöstökulut , , , , ,15 97, , , , , ,88 97,3 TOIMINTAKATE , , , , ,43 95,0 VUOSIKATE , , , , ,43 95,0 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,43 95,0 RAHASTOJEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) 1.908, ,83-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , , , , ,26 94,9 Talousarvion toteutumavertailu TP Budjetti Bdj+muutos Toteutuma Poikkeama Käyttö-% SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT , , , , ,88 108,5 Henkilöstökulut , , , , ,41 98, , , , , ,15 97,1 TOIMINTAKATE , , , , ,03 96,3 VUOSIKATE , , , , ,03 96,3 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,03 96,3 RAHASTOJEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) 6.300, , ,83-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , , , , ,86 96,2

39 39 Talousarvion toteutumavertailu TP Budjetti Bdj+muutos Toteutuma Poikkeama Käyttö % YLEISHALLINTO KIRKKOVALTUUSTO Henkilöstökulut , , , , ,25 89, , , , , ,13 69,5 TOIMINTAKATE , , , , ,13 69,5 VUOSIKATE , , , , ,13 69,5 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,13 69,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , , , , ,13 69, TILINTARKASTUS JA VALVONTA Henkilöstökulut -231,08 231,08-100, , , , , ,95 83,6 TOIMINTAKATE , , , , ,95 83,6 VUOSIKATE , , , , ,95 83,6 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,95 83,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , , , , ,95 83, TALOUSTOIMISTO TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT 5.930, , , , ,70 125,2 Henkilöstökulut , , , , ,24 112, , , , , ,83 93,9 TOIMINTAKATE , , , , ,53 92,9 VUOSIKATE , , , , ,53 92,9 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,53 92,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , , , , ,53 92, YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Henkilöstökulut , , , , ,63 82, , , , , ,06 93,6 TOIMINTAKATE , , , , ,06 93,6 VUOSIKATE , , , , ,06 93,6 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,06 93,6 RAHASTOJEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) 5.000, ,00-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , , , , ,06 84, KIRKONKIRJOJEN PITO TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT , , , , ,37 134,1 Henkilöstökulut , , , , ,65 110, , , , , ,58 99,1 TOIMINTAKATE , , , , ,95 95,6 VUOSIKATE , , , , ,95 95,6 POISTOT JA ARVONALENTUMISET POISTOT JA ARVONALENTUMISET , , , , ,34 78,5 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,29 92,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , , , , ,29 92, HENKILÖSTÖHALLINTO TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT , , , , ,64 83,4 Henkilöstökulut , , , , ,10 82, , , , , ,57 79,8 TOIMINTAKATE , , , , ,93 78,4 VUOSIKATE , , , , ,93 78,4 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,93 78,4 RAHASTOJEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) 7.166, , ,30-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , , , , ,23 75,4

40 40 Talousarvion toteutumavertailu TP Budjetti Bdj+muutos Toteutuma Poikkeama Käyttö % TYÖYHTEISÖHANKKEET Henkilöstökulut -99, , , , , ,96 37,8 TOIMINTAKATE , , , , ,96 37,8 VUOSIKATE , , , , ,96 37,8 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,96 37,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , , , , ,96 37, TIETOHALLINTO TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT 8.610, , , ,00 900,00 91,0 Henkilöstökulut , , , ,75-6,25 99, , , , , ,80 93,5 TOIMINTAKATE , , , , ,80 93,6 VUOSIKATE , , , , ,80 93,6 POISTOT JA ARVONALENTUMISET POISTOT JA ARVONALENTUMISET , , , , ,57 87,5 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,37 92,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , , , , ,37 92, SEURAKUNTANEUVOSTO KOTKA TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT 490,10 Henkilöstökulut , , , , ,16 93, , , , , ,11 92,2 TOIMINTAKATE , , , , ,11 92,2 VUOSIKATE , , , , ,11 92,2 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,11 92,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , , , , ,11 92, SEURAKUNTANEUVOSTO KYMI Henkilöstökulut , , , , ,77 119, , , , , ,69 115,1 TOIMINTAKATE , , , , ,69 115,1 VUOSIKATE , , , , ,69 115,1 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,69 115,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , , , , ,69 115, SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKI TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT 1.050,00 Henkilöstökulut , , , , ,93 93, , , , , ,79 92,3 TOIMINTAKATE , , , , ,79 92,3 VUOSIKATE , , , , ,79 92,3 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,79 92,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , , , , ,79 92,3

41 41 Talousarvion toteutumavertailu TP Budjetti Bdj+muutos Toteutuma Poikkeama Käyttö % SEURAKUNTATOIMISTO KOTKA TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT 658,56 Henkilöstökulut , , , , ,18 70, , , , , ,17 61,9 TOIMINTAKATE , , , , ,17 61,9 VUOSIKATE , , , , ,17 61,9 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,17 61,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , , , , ,17 61, SEURAKUNTATOIMISTO KYMI Henkilöstökulut , , , , ,52 88, , , , , ,64 82,9 TOIMINTAKATE , , , , ,64 82,9 VUOSIKATE , , , , ,64 82,9 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,64 82,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , , , , ,64 82, SEURAKUNTATOIMISTO LANGINKOSKI TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT 3.480,96 Henkilöstökulut , , , , ,63 54, , , , , ,17 46,4 TOIMINTAKATE , , , , ,17 46,4 VUOSIKATE , , , , ,17 46,4 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,17 46,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , , , , ,17 46,4 YLEISHALLINTO TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT , , , , ,57 90,6 Henkilöstökulut , , , , ,91 94, , , , , ,07 86,6 TOIMINTAKATE , , , , ,50 86,2 VUOSIKATE , , , , ,50 86,2 POISTOT JA ARVONALENTUMISET POISTOT JA ARVONALENTUMISET , , , , ,91 83,0 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,41 86,1 RAHASTOJEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) 7.166, , ,30-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , , , , ,71 85,1

42 42 Talousarvion toteutumavertailu TP Budjetti Bdj+muutos Toteutuma Poikkeama Käyttö % YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT TIEDOTUSTOIMISTO TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT 1.928, , , ,82 31,0 Henkilöstökulut , , , , ,21 65, , , , , ,18 55,8 TOIMINTAKATE , , , , ,36 57,2 VUOSIKATE , , , , ,36 57,2 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,36 57,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , , , , ,36 57, VERKKOVIESTINTÄ Henkilöstökulut , , , , ,67 78, , , , , ,09 65,2 TOIMINTAKATE , , , , ,09 65,2 VUOSIKATE , , , , ,09 65,2 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,09 65,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , , , , ,09 65, KASVATUKSEN TYÖALAT Henkilöstökulut , , , , ,82 83,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -512, , ,00-591, ,40 34, , , , , ,00 76,9 TOIMINTAKATE , , , , ,00 76,9 VUOSIKATE , , , , ,00 76,9 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,00 76,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , , , , ,00 76, ERITYISNUORISOTYÖ TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT 780,00 Henkilöstökulut , , , , ,60 86, , , , , ,36 77,8 TOIMINTAKATE , , , , ,36 77,8 VUOSIKATE , , , , ,36 77,8 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,36 77,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , , , , ,36 77, ERITYISNUORISOTYÖ/PROJEKTI TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT ,77 Henkilöstökulut , ,36 TOIMINTAKATE , VUOSIKATE , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , PERHENEUVONTA TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT , , , , ,10 82,4 Henkilöstökulut , , , , ,70 68, , , , , ,00 75,2 TOIMINTAKATE , , , , ,90 72,7 VUOSIKATE , , , , ,90 72,7 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,90 72,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , , , , ,90 72,7

43 43 Talousarvion toteutumavertailu TP Budjetti Bdj+muutos Toteutuma Poikkeama Käyttö % SAIRAALASIELUNHOITO TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT 8.963, , , , ,09 126,3 Henkilöstökulut , , , , ,26 95, , , , , ,55 95,8 TOIMINTAKATE , , , , ,64 94,0 VUOSIKATE , , , , ,64 94,0 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,64 94,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , , , , ,64 94, PALVELEVA PUHELIN TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT 1.600,00 Henkilöstökulut , , , ,01 73,01 101, , , , , ,93 112,3 TOIMINTAKATE , , , , ,93 112,3 VUOSIKATE , , , , ,93 112,3 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,93 112,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , , , , ,93 112, RUOTSINKIELINEN TOIMINTA TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT 40,00 40,00 40,00 Henkilöstökulut , , , ,32-40,68 99, , , , , ,26 89,0 TOIMINTAKATE , , , , ,26 89,3 VUOSIKATE , , , , ,26 89,3 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,26 89,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , , , , ,26 89, SEURAKUNTALEHTI OSVIITTA Henkilöstökulut , , , ,08 100,08 100, , , , , ,91 109,2 TOIMINTAKATE , , , , ,91 109,2 VUOSIKATE , , , , ,91 109,2 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,91 109,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , , , , ,91 109, DIAKONIAN RUOKAILUTOIMINTA TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT 6.068, , , ,00 Henkilöstökulut , , , ,38 903,38 106, , , , ,73-818,27 95,7 TOIMINTAKATE , , , , ,73 156,4 VUOSIKATE , , , , ,73 156,4 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,73 156,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , , , , ,73 156, YHTYMÄN VUOSIAIHE Henkilöstökulut , ,23 TOIMINTAKATE , VUOSIKATE , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,23 0 0

44 44 Talousarvion toteutumavertailu TP Budjetti Bdj+muutos Toteutuma Poikkeama Käyttö % VIA CRUCIS Henkilöstökulut , , , ,00-4, ,44 0,1 TOIMINTAKATE , , ,00-4, ,44 0,1 VUOSIKATE , , ,00-4, ,44 0,1 TILIKAUDEN TULOS , , ,00-4, ,44 0,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , , ,00-4, ,44 0, KOLAHTAAKO-TAPAHTUMA Henkilöstökulut -730,00-500,00 500,00-100, , , , ,44-49,56 99,2 TOIMINTAKATE , , , ,44-49,56 99,2 VUOSIKATE , , , ,44-49,56 99,2 TILIKAUDEN TULOS , , , ,44-49,56 99,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , , , ,44-49,56 99, YHTEISET TAPAHTUMAT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT 289,70 600,00-600,00-100,0 Henkilöstökulut , , , , ,86 93, , , , , ,52 86,2 TOIMINTAKATE , , , , ,52 84,2 VUOSIKATE , , , , ,52 84,2 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,52 84,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , , , , ,52 84, DIAKONIARAHASTO TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT 7.443, , , , ,00 165,4 Henkilöstökulut , , , , ,50 87, , , , ,05-489,95 97,8 TOIMINTAKATE , , , , ,95 69,4 VUOSIKATE , , , , ,95 69,4 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,95 69,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , , , , ,95 69, OPPILAITOSTYÖ TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT 961,65 Henkilöstökulut , , , , ,30 108, , , , , ,32 105,0 TOIMINTAKATE , , , , ,32 105,0 VUOSIKATE , , , , ,32 105,0 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,32 105,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , , , , ,32 105, KANSAINVÄLINEN TYÖ TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT 4.481,60 200,00 200, , ,00 755,0 Henkilöstökulut , , , , ,44 91, , , , , ,14 77,6 TOIMINTAKATE , , , , ,14 75,1 VUOSIKATE , , , , ,14 75,1 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,14 75,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , , , , ,14 75,1

45 45 Talousarvion toteutumavertailu TP Budjetti Bdj+muutos Toteutuma Poikkeama Käyttö % TYÖPAIKKADIAKONIA/PROJEKTI TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT ,46 Henkilöstökulut , ,35 TOIMINTAKATE , VUOSIKATE , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , MUU SEURAKUNTATYÖ/TYÖALAESIMIES Henkilöstökulut , , , ,03-789,97 97, , , , , ,31 84,6 TOIMINTAKATE , , , , ,31 84,6 VUOSIKATE , , , , ,31 84,6 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,31 84,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , , , , ,31 84,6 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT , , , , ,83 85,7 Henkilöstökulut , , , , ,94 84, , , , , ,47 82,0 TOIMINTAKATE , , , , ,64 81,6 VUOSIKATE , , , , ,64 81,6 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,64 81,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , , , , ,64 81,6 Talousarvion toteutumavertailu TP Budjetti Bdj+muutos Toteutuma Poikkeama Käyttö-% HAUTAUSTOIMI TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT , , , , ,52 111,1 Henkilöstökulut , , , , ,56 95, , , , , ,41 94,3 TOIMINTAKATE , , , , ,93 85,7 VUOSIKATE , , , , ,93 85,7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET POISTOT JA ARVONALENTUMISET , , , , ,01 96,4 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT Tuotot , , ,67-100,0 Kulut , , ,08-100,0 Siirto rahastosta/rahastoon , , ,41-100,0 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT TILIKAUDEN TULOS , , , , ,94 87,7 POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) , , , ,84-1,84 100,0 RAHASTOJEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) 600,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , , , , ,78 87,6

46 46 Talousarvion toteutumavertailu TP Budjetti Bdj+muutos Toteutuma Poikkeama Käyttö-% KIINTEISTÖTOIMI TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT , , , , ,45 104,5 Henkilöstökulut , , , , ,69 97, , , , , ,53 102,5 TOIMINTAKATE , , , , ,08 101,3 VUOSIKATE , , , , ,08 101,3 POISTOT JA ARVONALENTUMISET POISTOT JA ARVONALENTUMISET , , , , ,95 107,7 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT , , ,81-100,0 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,78 83,5 POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) , , , ,87-3,87 100,0 VARAUSTEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) ,00 RAHASTOJEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) 600, , ,12-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , , , , ,77 83,0 Talousarvion toteutumavertailu TP Budjetti Bdj+muutos Toteutuma Poikkeama Käyttö-% RAHOITUSTOIMI VEROTULOT , , , , ,64 104,7 VEROTUSKULUT , , , , ,31 108,9 KESKUSRAHASTOMAKSUT , , , , ,06 106,8 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , , ,62-100,0 VUOSIKATE , , , , ,65 104,5 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT , , , ,64 25,4 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,99 98,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , , , , ,99 98,8 Talousarvion toteutumavertailu TP Budjetti Bdj+muutos Toteutuma Poikkeama Käyttö-% KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT , , , , ,45 104,5 Henkilöstökulut , , , , ,51 96, , , , , ,57 95,9 TOIMINTAKATE , , , , ,02 93,9 VEROTULOT , , , , ,64 104,7 VEROTUSKULUT , , , , ,31 108,9 KESKUSRAHASTOMAKSUT , , , , ,06 106,8 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , , ,62-100,0 VUOSIKATE , , , , , ,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , , , , ,03 104,4 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT , , , , ,17 101,8 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT TILIKAUDEN TULOS , , , , ,81-249,1 POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) , , , ,71-5,71 100,0 VARAUSTEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) ,00 RAHASTOJEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) , , ,25-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , , , , ,77-412,3

47 Tuloslaskelman toteutumisvertailu Kotka-Kymin seurakuntayhtymä Toteutumavertailu EUR Ulkoinen Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos TOIMINTATUOTOT Korvaukset , ,99 Myyntituotot 720,50-720,50 Maksutuotot Virastotuotot , ,00 Seurakuntatyön maksut , ,19 Hautaustoimen maksut , ,50 Muut tuotot , ,61 Maksutuotot , ,08 Vuokratuotot , ,79 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , ,18 Tuet ja avustukset , ,33 Muut toimintatuotot 8.760, ,16 TOIMINTATUOTOT , ,45 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,78 Muut palkat , ,63 Henkilöstösivukulut , ,26 Henkilöstökulujen oikaisuerät , ,40 Henkilöstökulut , ,51 Palvelujen ostot , ,35 Vuokrat , ,47 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,35 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,35 Annetut avustukset , ,97 Muut toimintakulut , , , ,57 TOIMINTAKATE , ,02 VEROTULOT , ,64 VEROTUSKULUT , ,31 KESKUSRAHASTOMAKSUT , ,06 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot , ,82 Muut rahoitustuotot ,00-445,00 Korkokulut , ,99 Muut rahoituskulut , ,81 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,62 VUOSIKATE , ,67 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot , ,03 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,03 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot , ,32 Satunnaiset kulut , ,15 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT , ,17 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT Tuotot , ,67 Kulut , ,08 Siirto rahastosta/rahastoon , ,41 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT TILIKAUDEN TULOS , ,81 POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) ,71-5,71 RAHASTOJEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) , ,25 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,77

48 Verotulojen erittely Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti on 1,50. Kirkollisverotuloa kertyi euroa (4,3 %) yli arvion ja euroa (4,4 %) edellistä vuotta enemmän. Yhteisöveron tuotto oli euroa (9,5 %) talousarviota ja euroa (11,5 %) edellisvuoden toteumaa suurempi. Verotulojen toteuma MUUTOS MUUTOS TA TP-TA ERO, % Kirkollisvero ,3 % 4,4 % -1,8 % Yhteisövero ,5 % 11,5 % -32,2 % VEROTULOT ,7 % 5,0 % -5,3 % Kirkollisvero on seurakuntalaisten ansio- ja pääomatuloista perittävä vero, joka lasketaan yhteisen kirkkovaltuuston määräämän tuloveroprosentin mukaan kunnallisverotuksen perusteena olevan verotettavan tulon määrästä. Kirkollisverotuloja kertyi 243 euroa/jäsen (228 euroa v. 2012).

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 3/2017 Kirkkovaltuusto 1 (6) Anu Johansson varajäsen

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 3/2017 Kirkkovaltuusto 1 (6) Anu Johansson varajäsen Kirkkovaltuusto 1 (6) Aika: Keskiviikko 11.10.2017, kello 18.00-18.42 Paikka: Helilän seurakuntatalo Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja, poistui klo 18.40, 50 :n käsittelyn

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2015 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (6) Onni Hämäläinen jäsen Antero Kekkonen Jouko Koivukoski Reino Korhonen

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2015 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (6) Onni Hämäläinen jäsen Antero Kekkonen Jouko Koivukoski Reino Korhonen YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (6) Aika: Keskiviikko 17.6.2015 kello 17.00-17.50 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Onni Hämäläinen

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (5)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (5) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (5) Aika: Keskiviikko 20.4.2016 kello 16.30-17.15 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON JÄSENTEN VALITSEMISTA VARTEN

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON JÄSENTEN VALITSEMISTA VARTEN KOTKAN EV. LUT. SEURAKUNNAN EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ SEURAKUNTAVAALEISSA 9.11.2014 KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON Uusi viini I Sosialidemokraattinen 2 3 13 14 15 16 Tähtinen

Lisätiedot

Pitämänsä alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

Pitämänsä alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7) Aika: Keskiviikko 14.10.2015 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6) Aika: Keskiviikko 20.1.2016 kello 16.30-17.21 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (9)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (9) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (9) Aika: Keskiviikko 11.5.2016 kello 18.00-19.33 Paikka: Helilän seurakuntatalo Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Mikko Hauhia Onni Hämäläinen

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (9) Pirjo-Liisa Osola varajäsen

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (9) Pirjo-Liisa Osola varajäsen YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (9) Aika: Keskiviikko 12.11.2014 kello 16.30-18.00 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Pirjo-Liisa

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (9)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (9) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (9) Aika: Keskiviikko 28.1.2015, kello 18.00-18.58 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Kaija Yläsuutari puheenjohtaja 1-5 Heikki J. Oksanen puheenjohtaja 6-14 Onni

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (11)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (11) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (11) Aika: Keskiviikko 5.11.2014, kello 17.30-18.30 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7) Aika: Keskiviikko 21.9.2016 kello 16.30-17.05 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 6/2017 Seurakuntatyön johtokunta 1(6)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 6/2017 Seurakuntatyön johtokunta 1(6) Seurakuntatyön johtokunta 1(6) Aika: Keskiviikko 15.11.2017 klo 17.00-17.46 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Pirjo Romppanen puheenjohtaja Jouko Koivukoski varapuheenjohtaja Antero

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10 /2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10 /2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10) Aika: Keskiviikko 18.11.2015 kello 16.30 Kahvitus kello 16.15 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 5/2017 Seurakuntatyön johtokunta 1(10)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 5/2017 Seurakuntatyön johtokunta 1(10) Seurakuntatyön johtokunta 1(10) Aika: Keskiviikko 18.10.2017 kello 16.30-18.37 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Pirjo Romppanen puheenjohtaja Pirkko Leskinen jäsen Isabelle Pekonen

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10) Aika: Keskiviikko 9.3.2016 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Tasekirja ja toimintakertomus 2014

Tasekirja ja toimintakertomus 2014 Tasekirja ja toimintakertomus 2014 Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2015 ja 20.5.2015 Hyväksytty yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 17.6.2015 2 Sisällysluettelo I TOIMINTAKERTOMUS 1. Yleiskatsaus... 3 1.1

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2013 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (11) Ulla-Maija von Hertzen

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2013 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (11) Ulla-Maija von Hertzen YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (11) Aika: Keskiviikko 22.5.2013 kello 18.00-18.43 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14) Aika: Keskiviikko 20.2.2013 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2013 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (30)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2013 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (30) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (30) Aika: Keskiviikko 12.6.2013 kello 17.00-18.50 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 6.10.2016 SEURAKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa xx.yy.2016 1 Johtosäännön sisältö Tässä johtosäännössä määritetään

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) Aika: Keskiviikko 18.11.2015 kello 16.30-18.04 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Sääntökokoelma A 16 XII-2014 YKV Mitätöi lehden III-2012 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. 1. Yleistä

Sääntökokoelma A 16 XII-2014 YKV Mitätöi lehden III-2012 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. 1. Yleistä Sääntökokoelma A 16 XII-2014 YKV 10.12.2014 Mitätöi lehden III-2012 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1. Yleistä 1 Espoon seurakuntayhtymän viraston toiminta-ajatuksena on palvella Espoon seurakuntia

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10) Reino Korhonen jäsen Jukka Lemmetyinen Ville Mielonen Riku Pirinen

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10) Reino Korhonen jäsen Jukka Lemmetyinen Ville Mielonen Riku Pirinen YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10) Aika: Keskiviikko 20.5.2015 kello 15.00-16.52 Paikka: Helilän seurakuntatalo Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Silja Neiglick

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2015 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2015 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: 7.10.2015 klo 17.00-18.05 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Esityslista 1/2017 Kirkkoneuvosto 1(8) Läsnä: Anna-Tiina Järvinen puheenjohtaja, kirkkoherra

Kotka-Kymin seurakunta Esityslista 1/2017 Kirkkoneuvosto 1(8) Läsnä: Anna-Tiina Järvinen puheenjohtaja, kirkkoherra Kirkkoneuvosto 1(8) Aika: Keskiviikko 25.1.2017 kello 16.30 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Anna-Tiina Järvinen puheenjohtaja, kirkkoherra Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Aika Keskiviikko 28.1.2009 klo 18.00. Läsnä Tanska Juha puheenjohtaja Lemmetyinen Jukka

PÖYTÄKIRJA. Aika Keskiviikko 28.1.2009 klo 18.00. Läsnä Tanska Juha puheenjohtaja Lemmetyinen Jukka KYMIN SEURAKUNTA 1 (9) 1/2009 PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko 28.1.2009 klo 18.00 Paikka Karhulan seurakuntakeskus, kokoussali Läsnä Tanska Juha puheenjohtaja Lemmetyinen Jukka jäsen Raanti Seppo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7) Aika: Keskiviikko 27.3.2013 kello 16.30-17.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

1. kirkonkirjojen pitäminen ja keskusrekisteri 2. varauspalvelut 3. hautatoimisto 4. henkilöstöasiat 5. hallintoasiat 6. lainopilliset asiat.

1. kirkonkirjojen pitäminen ja keskusrekisteri 2. varauspalvelut 3. hautatoimisto 4. henkilöstöasiat 5. hallintoasiat 6. lainopilliset asiat. Sääntökokoelma A 16 YKV 24.5.2017 YKN 8.5.2017 Mitätöi lehden 10.12.2014 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1. Yleistä 1 Espoon seurakuntayhtymän viraston toiminta-ajatuksena on palvella Espoon

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 1 16.10.2017 ARVIOINNIN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 23.10.2017 AIKA maanantaina 23.10.2017 klo 16.00 PAIKKA Innova, Piippukatu 11 JÄSENET/LÄSNÄ Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Torstai klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 25.11.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 28.11.2014-29.12.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 4 /2017 Kirkkoneuvosto 1 (27) Onni Hämäläinen Reino Korhonen Isabelle Pekonen varajäsen

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 4 /2017 Kirkkoneuvosto 1 (27) Onni Hämäläinen Reino Korhonen Isabelle Pekonen varajäsen Kirkkoneuvosto 1 (27) Aika: Keskiviikko 26.4.2017 kello 16.30-17.10 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Reino Korhonen Isabelle

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (22)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (22) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (22) Aika: Keskiviikko 6.6.2012 kello 18.00-19.00 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Riku Pirinen varajäsen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (12)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (12) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (12) Aika: Keskiviikko 31.10.2012 kello 18.00-18.30 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Ulla-Maija von

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Aika 24.1.2017 klo 18.00 19.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Tiitinen Ilkka jäsen/puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen poissa Hänninen

Lisätiedot

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talouden rakenne

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talouden rakenne Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talouden rakenne Hämeenlinna-Vanajan Seurakuntaneuvosto 22.3.2017 Marco Björkskog 1 7.4.2017 Timo Kalaja HISTORIA Vanajan seurakunnan tarkkaa perustamisvuotta ei ole tiedossa,

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 1/2017 Kirkkoneuvosto 1 (22)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 1/2017 Kirkkoneuvosto 1 (22) Kirkkoneuvosto 1 (22) Aika: Keskiviikko 25.1.2017 kello 16.30-16.56 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Anna-Tiina Järvinen puheenjohtaja 1-4 ajan Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja, puheenjohtaja

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto 26.3.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto 26.3.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 26.3.2013 klo 17.30 19.15 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, 51 alkaen Pihkala

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 23.3.2016 klo 17.00 17.38 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2017 Sivu 1 Kirkkovaltuusto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kokousaika: Keskiviikko 3.5.2017

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 18-19.20 Paikka Bäckman Läsnä Haaga Taru Haapakoski Paula, poissa Hannula Sirpa Hautala Jukka Herranen-Somero

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke 12.12.2007 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Ulla Jokinen Johanna Koistinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (9) Onni Hämäläinen Antero Kekkonen

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (9) Onni Hämäläinen Antero Kekkonen YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (9) Aika: Keskiviikko 18.3.2015 kello 18.00-18.46 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Mikko Hauhia jäsen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 24.4.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 44 - Kokouksen avaus 45 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 - Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri Kirkkoneuvosto 9.8.2017 74 Kokousaika: Keskiviikko 9.8.2017 klo 18.00 20.45 N:o 08/2017 Paikka: Pappila, Huhdintie 9 Käsitellyt asiat: 80-89 Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Hannu Bogdanoff Jorma Kivilä

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/ (5) Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 1/

RISTIJÄRVEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/ (5) Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 1/ RISTIJÄRVEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 (5) Aika Keskiviikko 2.1.2013 klo 19.00 21.00 Paikka seurakuntakoti Kokoonpano ja läsnäolo Heikkinen Matti jäsen läsnä Heikkinen Mauno jäsen läsnä Juntunen Eino

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 1/2017 Kirkkovaltuusto 1 (29)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 1/2017 Kirkkovaltuusto 1 (29) Kirkkovaltuusto 1 (29) Aika: Keskiviikko 4.1.2017 kello 18.00-19.10 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Silja Neiglick puheenjohtaja 1-5 käsittelyn ajan Heikki J. Oksanen puheenjohtaja 6 lähtien

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27.

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27. KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 22015 1(11) Aika: Ti 12.05.2015 klo 19.00 21.20 Paikka: Läsnä: Kauhavan seurakuntakoti Aaramaa Simo Alatalkkari Anna-Maija Annala Marja-Liisa Erkinheimo Heikki Erkkilä Leena

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2016 Sivu 1 Kirkkovaltuusto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kokousaika: Torstai 15.12.2016

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Aika 13.12.2016 kello 18.30 Paikka Läsnä Turengin seurakuntakeskus Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha Kiukkonen Sirpa

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 Yhteinen kirkkovaltuusto

TALOUSARVIO 2016 Yhteinen kirkkovaltuusto TALOUSARVIO 2016 Yhteinen kirkkovaltuusto 17.12.2015 1 23.12.2015 Timo Kalaja TOIMINNALLISIA PÄÄLINJOJA Kiinteistöstrategian laadinta ja siitä aiheutuvien toimenpiteiden toteuttaminen Taloushallinnon siirtyminen

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja.

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja. Tilinpäätös 2016 Tunnuslukuja: Toimintakate - 770 297 = Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla ja mahdollisilla rahoitustuotoilla. Tuomintatuotot (322

Lisätiedot

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KIRKKONEUVOSTO 1 (12) KOKOUSTIEDOT Aika 15.3.2017 klo 17.00-18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KN 38 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 (8) A S I A L U E T T E L O : 22 Kokouksen avaus 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Ääntenlaskijoiden valinta 26 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) Aika: Keskiviikko 21.8.2013 klo 17.30-18.20 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Seppo Karjalainen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 - Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Varapj Kiljunen Ismo Majuri

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 48. Kokouksen avaus 49. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 50. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 51. Ääntenlaskijoiden valinta 52.

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Perustettavan Salon seurakunnan järjestelytoimikunta Aika: 15.10.2008 klo 18.00-19.10 Paikka: Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, Salo Osallistujat: 45 Kokouksen avaus Pöytäkirja Esityslista 5/2008

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14) Läsnä: Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14) Läsnä: Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14) Aika: Keskiviikko 11.2.2015 kello 16.30-18.10 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 27 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (11) A S I A L U E T T E L O: 24 Kokouksen avaus 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 26 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 27 Ääntenlaskijoiden valinta 28 Työjärjestyksen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2016 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (8)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2016 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (8) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (8) Aika: Keskiviikko 31.8.2016 kello 18.00-18.30 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Antero Kekkonen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.5.2011 klo 17.00 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 1/19. Kirkkoneuvosto 22.03.2016. Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 1/19. Kirkkoneuvosto 22.03.2016. Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 1/19 Aika 22.03.2016 klo 17:00 Paikka Kirkkoherranviraston kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

projektipäällikkö Terhi Jormakka

projektipäällikkö Terhi Jormakka projektipäällikkö Terhi Jormakka Kirkkolain ja järjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen muutosten valmistelu Piispainkokouksen lausunto Lainsäädännön kirkolliskokouskäsittelyt kevät ja syksy 2014 Lainsäädäntö

Lisätiedot