KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14)"

Transkriptio

1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14) Aika: Keskiviikko kello Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Päivi Harsia Onni Hämäläinen Seppo Karjalainen Reino Korhonen Jukka Lemmetyinen Liisa Länsmans Pirjo Romppanen Jatta Tiihonen sihteeri Läsnäolo- ja puheoikeutetut: Heikki J. Oksanen Aimo Ilomäki Jukka Lopperi Jorma Korpela yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja kirkkoherra hallintojohtaja Poissa: Matti Kontkanen yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja (ilm. esteestä) Juha Tanska kirkkoherra 42 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Pitämänsä alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 43 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS JA ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN EHDOTUS: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hyväksytään jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 44 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallinto- ja taloustoimistossa 14 päivän ajan toimiston aukioloaikoina. EHDOTUS: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Seppo Karjalainen ja Reino Korhonen. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Seppo Karjalainen ja Reino Korhonen.

2 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 2 (14) 45 VIESTINNÄN TEHTÄVÄJÄRJESTELYT VIESTINTÄPÄÄLLIKÖN ELÄKÖITYESSÄ Valmistelija, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Matti Kontkanen puh Viestintäpäällikkö Tuula Mäkitalo on jättänyt työnantajalle ilmoituksen eläkehakemuksesta ja siihen liittyvän ilmoituksen eläkkeelle jäämisen ajankohdasta Toimistokokonaisuuden uusia tehtäväjärjestelyjä ja tehtäväkuvauksia on valmisteltu työpajoissa vuoden 2012 aikana. Tehtäväkuvaukissa on päästy luonnosasteelle, joita on kokeiltu käytännössä tammikuusta 2013 lukien. Lopullisesti tehtävänkuvaukset hyväksyy henkilöstöasiain jaosto sen jälkeen kun niitä on käytännössä kokeiltu ja hiottu toimiviksi. Samalla on ollut valmisteilla seurakuntayhtymän viestinnän kehittäminen. Kotimaa-yhtiöt on valmistanut seurakuntayhtymälle viestinnän kehittämisehdotuksen, jota viestinnän johtaja ja johtoryhmä ovat käyttäneet pohjana viestinnän kehittämissuunnitelman laatimisessa vuoden 2012 aikana. Viestinnän kehittämissuunnitelma on liitteenä. Viestinnän kehittämissuunnitelma lähtee viestinnän aseman määrittelystä seurakuntien strategiassa. Yhtymän strategia on vielä valmisteilla, mutta seuraavassa on lyhyesti kuvattu sitä miltä viestinnän strateginen asema kehittämissuunnitelman mukaan tulisi näyttää: Jäsenyyden vahvistaminen liittyy jäsenten kokemaan identiteettiongelmaan kirkon jäsenyydestä. Tämän taas ajatellaan johtuvan heikoista kontakteista kirkon toimintaan. Vahvistamalla kontakteja kirkon toimintaan ajatellaan jäsenyyden vahvistuvan. On ajateltu että viisi laadukasta kohtaamista vuodessa riittäisi pitämään kirkon jäsenen tietoisena identiteetistään ja pysymään kirkon jäsenyydessä. Kokoavan toiminnan, jumalanpalveluselämän, kirkollisten toimitusten sekä vapaaehtoistoiminnan, diakonian ja kasvatustyön välityksellä tulisi suoda laajoille joukoille mahdollisuus kokea kohdatuksi tuleminen ja yhteys kirkon uskoon. Osallistuminen kirkolliseen keskusteluun seurakuntalehden ja verkkoviestinnän avulla on aivan erityisasemassa kirkon toiminnassa siksi, että se tavoittaa myös ne, jotka eivät osallistu jumalanpalveluselämään, kirkollisiin toimituksiin, ja joiden elämässä ei ole kosketuskohtia diakoniaan kasvatustyöhön tai vapaaehtoistoimintaan. Siksi viestinnällä on mahdollisuuksia vahvistaa jäsenyyttä myös niiden keskuudessa joille muu toiminta jää vieraaksi. Tässä vaiheessa yhteisen kirkkoneuvoston tulisi kehittämissuunnitelman mukaisesti tehdä seuraavat hallinnolliset päätökset: 1. Viestinnän johtaminen Viestinnän kehittämissuunnitelman mukaisesti vastuu viestinnän johtamisesta on yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajalla yhdessä johtoryhmän kanssa. Heidän tehtävänään on suunnitelmassa tarkemmin sovitulla tavalla asettaa viestintään liittyviä tavoitteita ja tehdä sen mukaisia suunnitelmia ja arvioida niiden toteutumista. 2. Viestintätoimisto Toimistokokonaisuuden kehittämishankkeen työpajoissa työstetyn ja kirkkovaltuustolle esitellyn toimistosuunnitelman mukaan viestintätoimisto tullaan lakkauttamaan ja viestintäsihteeri ja verkkoviestintäsuunnittelija siirtyvät yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajan alaisuuteen Kotkan seurakuntatoimisto ja keskusrekisteri -nimiseen palvelutoimistoon. Toimistopalvelujen kehittämishankkeen ollessa vielä kesken toimistopalvelujen toimistot määritellään tarkemmin kevään kuluessa. 3. Viestintäpäällikön virka Viestintäsuunnitelman mukaisesti viestintäpäällikön virka jätetään tässä vaiheessa täyttämättä. 4. Viestintäpäällikön nykyisten tehtävien seulonta ja jakaminen Toimistopalvelujen kehittämishankkeen yhteydessä valmistellun suunnitelman mukaisesti viestintäpäällikölle kuuluneet tehtävät jaetaan ostopalveluna ostettavalle palveluntuottajalle, yhteisten

3 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 3 (14) työalojen ja keskusrekisterin johtajalle, Osviitan päätoimittajalle ja viestintätoimiston työntekijöille. a) Ostopalveluna ostetaan erillisen sopimuksen mukaan Osviitan toimitussihteerin tehtävistä seuraavat tehtävät: sisältösuunnitelman tekeminen yhdessä viestinnän toimikunnan kanssa, kirjoitustehtävien antaminen, juttujen vastaanottaminen ja stilisointi, layoutin tekeminen yhdessä viestintäsihteerin kanssa sekä oikoluku yhdessä viestintäsihteerin kanssa b) Kymin kirkkoherra Juha Tanska kutsutaan Osviitan päätoimittajaksi. c) Verkkoviestinnän vastaavaksi toimittajaksi kutsutaan myöhemmin yksilöitävä yhtymän viranhaltija. d) Yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja hoitaa viestinnän hallinnolliset ja esimiestehtävät sekä muut viestintäpäällikön tehtävät. e) Viestintäsihteeri hoitaa Osviitan toimitussihteerin tehtävät ja verkkoviestintäsuunnittelija hoitaa verkkoviestintäsihteerin tehtävät niin kuin niistä erikseen tehtävänkuvauksissa määrätään. 5. Kohdentaminen Viestinnän kohdentamiseen otetaan kantaa yhtymän strategian viestintää koskevassa osassa. 6. Viestinnän toimikunta Viestinnän toimikunnankokoonpanoon tehdään seuraava muutos ja täydennys: 1) kokouksissa esittelijänä toimii viestintäpäällikön sijasta yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja 2) Toimikuntaan kuuluu viranhaltijoina osviitan päätoimittaja ja verkkoviestinnän toimittaja. Toimikuntaan tulisi valita seurakuntalehtiviestinnän osaajia ja verkkoviestinnän osaajia sekä siinä aktiivisesti palautteen antajina toimivia. Toimikunta jakaantuu Osviitan toimittamisen ja verkkoviestinnän työryhmiin, joita voivat johtaa viranhaltijajäsenet. Yhteinen kirkkoneuvosto ottaa viestinnän kehittämissuunnitelman huomioon valitessaan viestinnän toimikunnan jäseniä vuosille EHDOTUS, YHTEISTEN TYÖALOJEN JA KESKUSREKISTERIN JOHTAJA: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteenä olevan viestinnän kehittämissuunnitelman ja siihen liittyen päättää että: 1. Viestinnän johtamisesta vastaa yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja yhdessä johtoryhmän kanssa suunnitelmassa tarkemmin kuvatulla tavalla 2. Yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja ja hallintojohtaja saavat luvan jatkaa toimistopalvelujen kehittämissuunnitelman valmistelua siten että yhtymän viestinnän palvelut toimivat suoraan yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajan alaisessa toimistossa. 3. Viestintäpäällikön virkaa ei tässä vaiheessa täytetä. 4. Viestintäpäällikön tehtävät jaetaan kohdassa 4 esitetyllä tavalla. 5. Viestinnän kohdentamisesta päätetään yhtymän strategiatyöskentelyn yhteydessä. 6. Viestinnän toimikunnan kokoonpanoon tehdään kohdan 6 mukaiset muutokset. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi liitteenä olevan viestinnän kehittämissuunnitelman ja siihen liittyen päätti että: 1. Viestinnän johtamisesta vastaa yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja yhdessä johtoryhmän kanssa suunnitelmassa tarkemmin kuvatulla tavalla. 2. Yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja ja hallintojohtaja saavat luvan jatkaa toimistopalvelujen kehittämissuunnitelman valmistelua siten että yhtymän viestinnän palvelut toimivat suoraan yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajan alaisessa toimistossa. 3. Viestintäpäällikön virkaa ei tässä vaiheessa täytetä. 4. Viestintäpäällikön tehtävät jaetaan kohdassa 4 esitetyllä tavalla.

4 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 4 (14) 5. Viestinnän kohdentamisesta päätetään yhtymän strategiatyöskentelyn yhteydessä. 6. Viestinnän toimikunnan kokoonpanoon tehdään kohdan 6 mukaiset muutokset. 46 KOTKAN DIAKONIARAHASTON JOHTOKUNNAN JÄSENTEN VALITSEMINEN VUOSILLE Valmistelija, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Matti Kontkanen puh Yhteinen kirkkoneuvosto , 42 : Kotkan diakoniarahaston sääntöjen mukaan rahaston toimintaa johtaa johtokunta jonka puheenjohtajana on yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja ja kolme kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavaa jäsentä. Kaksi valittavista jäsenistä nimeää Kotkan kaupunki ja yhden seurakuntayhtymä. Johtokunnassa tulee olla yksi diakoniatyön ja yksi Kotkan kaupungin sosiaalityön edustajia. Edellisellä toimikaudella Kotkan kaupungin edustajina ovat olleet sosiaalityön johtaja Anna Liakka ja kaupungin controller Maija Spännäri. Seurakunnan edustajana on ollut diakoniatyöntekijä Elina Virmakoski-Kivistö. Johtoryhmä : Elina Virmakosken siirtyessä velkaneuvojaksi hän tulee esteelliseksi osallistua johtokunnan jäsenenä päätöksentekoon. Diakoniarahaston johtokunta on tehnyt esityksen YKN:lle uuden jäsenen valitsemiseksi. Sääntöjen mukaan johtokunnassa on neljä jäsentä, kaksi seurakuntayhtymän ja kaksi Kotkan kaupungin nimeämää. Johtokunnan puheenjohtajana on yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja ja jäsenistä yhden tulee edustaa seurakuntien diakoniaa ja yhden sosiaalitointa. Elina Virmakoski on ollut johtokunnassa Kotkan seurakuntien diakoniatyön edustajana. Johtoryhmä keskustelee ja tekee ehdotuksen minkä seurakunnan diakoniatyön edustaja ehdotetaan uudeksi jäseneksi nykyisen toimikauden 2013 loppuun saakka. Päätös: Ehdotetaan Leila Vanhalaa. Yhteinen kirkkoneuvosto : EHDOTUS, YHTEISTEN TYÖALOJEN JA KESKUSREKISTERIN JOHTAJA: Jotta diakoniarahaston työ voi saisi jatkua esteettömästi, yhteinen kirkkoneuvosto päättää tässä vaiheessa valita Kotkan diakoniarahaston johtokuntaan seurakuntayhtymän edustajaksi vuosiksi esteelliseksi tulleen diakoniatyöntekijä Elina Virmakosken tilalle diakoniatyöntekijä Leila Vanhalan. Johtokunnan muut jäsenet valitaan toimikaudelle , sitten kun johtokunnan ja muiden toimikuntien jäsenten valintaehdotus saadaan valmistelluksi. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi Kotkan diakoniarahaston johtokuntaan seurakuntayhtymän edustajaksi vuosiksi esteelliseksi tulleen diakoniatyöntekijä Elina Virmakosken tilalle diakoniatyöntekijä Leila Vanhalan. Johtokunnan muut jäsenet valitaan toimikaudelle , sitten kun johtokunnan ja muiden toimikuntien jäsenten valintaehdotus saadaan valmistelluksi. Kotkan kaupunginhallitus esittää Kotkan diakoniarahaston johtokuntaan vuosiksi kaupungin edustajiksi sosiaalityön johtaja Anna Liakka ja controller Maija Spännäri. EHDOTUS, YHTEISTEN TYÖALOJEN JA KESKUSREKISTERIN JOHTAJA: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää valita Kotkan diakoniarahaston johtokuntaan kaupungin edustajiksi sosiaalityön johtaja Anna Liakan ja controller Maija Spännärin. Todetaan että seurakuntayhtymän edustajina toimii virkansa puolesta yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja ja edellisessä kokouksessa valittu diakoniatyöntekijä Leila Vanhala. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi Kotkan diakoniarahaston johtokuntaan Kotkan kaupungin edustajiksi sosiaalityön johtaja Anna Liakan ja controller Maija Spännärin. Todettiin, että seurakuntayhtymän edustajina toimii virkansa puolesta yhteisten työalojen ja keskusrekiste-

5 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 5 (14) rin johtaja Matti Kontkanen ja edellisessä kokouksessa johtokuntaan valittu diakoniatyöntekijä Leila Vanhala. 47 YHTYMÄN TYÖALOJEN TOIMIKUNNAT VUOSILLE Valmistelija, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Matti Kontkanen puh Yhteinen kirkkoneuvosto , 27 : Yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt vuonna 2007 yhteisten työalojen hallinnon toimikuntarakenteen muodostamisen yhteydessä toimikunnista seuraavaa: Toimikuntien tehtävänä on kehittää ja tukea yhtymän työaloja, valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus sekä toimintakertomus yhdessä viranhaltijoiden kanssa, sekä seurata työalan ja ympäröivän yhteiskunnan kehitystä. Yhteisille työaloille nimetään seuraavat toimikunnat: - oppilaitos- ja erityisnuorisotyö - tiedotus - ruotsinkielinen työ - kansainvälinen työ - sairaalasielunhoito ja palveleva puhelin - perheneuvonta Toimikunnassa on 2 yhteisen kirkkoneuvoston nimeämää jäsentä ja työalan johtava viranhaltija (muilla viranhaltijoilla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa). Edellä mainitut toimikunnan jäsenet kutsuvat toimikuntaan enintään 4 jäsentä asiantuntijoina tai yhteistyötahojen edustajina. Toimikuntien lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto voi asettaa seurakuntatyöhön työryhmiä, jotka esittävät toiminta- ja taloussuunnitelmansa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja antavat tarvittavat tiedot tilinpäätökseen. Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa toimikuntien ja työryhmien valinnat. Yhteinen kirkkoneuvosto on nimittänyt vuosiksi yhteisten työalojen toimikuntiin seuraavat jäsenet: Yhteinen kirkkoneuvosto : Oppilaitos- ja erityisnuorisotyön toimikuntaan valittiin puheenjohtajaksi Anneli Vainikka ja jäseneksi Päivi Harsia. Viestinnän toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Seppo Karjalainen ja jäseneksi Tellervo Aho. Ruotsinkielisen työn toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Jukka Lommi ja jäseneksi Teemu Aho. (YKN : Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi eron Jukka Lommille ruotsinkielisen työn toimikunnan puheenjohtajuudesta. Yhteinen kirkkoneuvosto nimitti toimikunnan uudeksi puheenjohtajaksi Carita Korhosen.) Kansainvälisen työn toimikuntaan valittiin puheenjohtajaksi Isabelle Pekonen ja jäseneksi Anna-Leena Domander. Sairaalasielunhoidon ja palvelevan puhelimen toimikuntaan valittiin puheenjohtajaksi Risto Laaksonen ja jäseneksi Helena Kalema. Etelä-Kymenlaakson perheasiain neuvottelukeskuksen toimikuntaan valittiin puheenjohtajaksi Rea Lindström ja jäseneksi Ritva Kourula. EHDOTUS, YHTEISTEN TYÖALOJEN JA KESKUSREKISTERIN JOHTAJA: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä edellä kuvatun toimikuntamallin. Viestinnän toimikunnan rakenteesta todetaan että johtavana viranhaltijana toimii yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja ja että toimikuntaan kuuluisivat Osviitan päätoimittajaksi ja verkkoviestinnän toimittajaksi kutsutut viranhaltijat. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää nimittää toimikuntien jäsenet vuosiksi (kaksi jäsentä, joista toinen toimii puheenjohtajana), seuraaviin yhteisten työalojen toimikuntiin: - oppilaitos- ja erityisnuorisotyö - viestintä - ruotsinkielinen työ - kansainvälinen työ

6 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 6 (14) - sairaalasielunhoito ja palveleva puhelin - perheneuvonta. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi toimikuntamallin. Viestinnän toimikunnan johtavana viranhaltijan toimii yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja, lisäksi toimikuntaan kuuluvat Osviitan päätoimittajaksi ja verkkoviestinnän toimittajaksi kutsutut viranhaltijat. Yhteinen kirkkoneuvoston nimitti toimikuntien jäseniksi vuosille : Oppilaitos- ja erityisnuorisotyön toimikuntaan puheenjohtajaksi valittiin Anneli Vainikka ja jäseneksi Reino Korhonen. Viestinnän toimikuntaan puheenjohtajaksi valittiin Seppo Karjalainen ja jäseneksi Tellervo Aho. Ruotsinkielisen työn toimikuntaan puheenjohtajaksi valittiin Carita Korhonen ja jäseneksi Teemu Aho. Kansainvälisen työ toimikuntaan valittiin puheenjohtajaksi Isabelle Pekonen ja jäseneksi Anna-Leena Domander. Sairaalasielunhoidon ja palvelevan puhelimen toimikuntaan puheenjohtajaksi valittiin Risto Laaksonen ja jäseneksi Helena Kalema. Etelä-Kymenlaakson perheasiain neuvottelukeskuksen toimikuntaan valittiin puheenjohtajaksi Rea Lindström ja jäseneksi Ritva Kourula. 48 YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN TYÖRYHMÄT Valmistelija, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Matti Kontkanen puh YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN TYÖRYHMÄT Valmistelija, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Matti Kontkanen puh Yhteinen kirkkoneuvosto päätti että yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja valmistelee ehdotuksen seurakuntatyön työryhmistä, (Kolahtaako? -elokuvaviikon, Via Crucis -pääsiäisvaelluksen ja vuosiaihetyöryhmän) yhteisen kirkkoneuvoston vahvistettavaksi. EHDOTUS, YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJA: Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa työryhmien jäsenet seuraavasti: Via Crucis työryhmä: Via Crucis työryhmään yksi pappi ja yksi kanttori kustakin seurakunnasta: Jukka Hänninen ja Jenny Joas Kotkan seurakunta Petri Tikka ja Tarja Silvennoinen Langinkosken seurakunta Heikki Harvola ja Jarmo Kaijansinkko Kymin seurakunta Kolahtaako? -elokuvatoimikunta Kolahtaako? -elokuvatoimikuntaan puheenjohtaja Sirpa Osanen Toimikunnan muut jäsenet esitellään kokouksessa. Vuosiaihetyöryhmä: Vuosiaihetyöryhmä jätetään toistaiseksi nimeämättä. Johtoryhmä toimii vuosiaiheeseen liittyvien tapahtumien suunnittelevana elimenä. Puheenjohtaja täydensi kokouksessa ehdotustaan esittäen, että Kolahtaako? -elokuvatoimikunnan jäseniksi valittaisiin: Enna Järnstedt-Rantaruikka, Janne Blomberg, Tuija Kuokka, Harri Parikka, Riku Halinen, Heidi Nykvist ja Matti Jylhä-Vuorio. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti vahvistaa työryhmien jäsenet seuraavasti: Via Crucis työryhmä: Via Crucis työryhmään yksi pappi ja yksi kanttori kustakin seurakunnasta: Jukka Hänninen ja Jenny Joas Kotkan seurakunta

7 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7 (14) Petri Tikka ja Tarja Silvennoinen Langinkosken seurakunta Heikki Harvola ja Jarmo Kaijansinkko Kymin seurakunta Yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja kutsuu työryhmän koolle keväällä 2011 aloittamaan vuoden 2012 pääsisäisvaelluksen suunnittelua. Työryhmä voi täydentää itseään valitsemalla Via Crucis esitykselle taiteellisen johtajan. Kolahtaako?-elokuvatoimikunta: Kolahtaako? -elokuvatoimikunnan puheenjohtajaksi päätettiin valita Sirpa Osanen. Jäseniksi päätettiin nimetä: Enna Järnstedt-Rantaruikka, Janne Blomberg, Tuija Kuokka, Harri Parikka, Riku Halinen, Heidi Nykvist ja Matti Jylhä- Vuorio. Vuosiaihetyöryhmä: Vuosiaihetyöryhmä päätettiin toistaiseksi jättää nimeämättä. Johtoryhmä toimii vuosiaiheeseen liittyvien tapahtumien suunnittelevana elimenä. EHDOTUS, YHTEISTEN TYÖALOJEN JA KESKUSREKISTERIN JOHTAJA: Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa seuraavat työryhmien jäsenyydet: Via Crucis työryhmä: Via Crucis työryhmään yksi pappi ja yksi kanttori kustakin seurakunnasta: Jukka Hänninen ja Jenny Joas Kotkan seurakunta Petri Tikka ja Tarja Silvennoinen Langinkosken seurakunta Heikki Harvola ja Jarmo Kaijansinkko Kymin seurakunta Kolahtaako? -elokuvatoimikunta Kolahtaako? -elokuvatoimikunnan puheenjohtajaksi Matti Jylhä-Vuorio. Nimetään jäseniksi: Enna Järnstedt, Janne Blomberg, Tuija Kuokka, Harri Parikka, Riku Halinen, Heidi Nykvist ja Sirpa Osanen. Vuosiaihetyöryhmä: Johtoryhmä toimii vuosiaiheeseen liittyvien tapahtumien suunnittelevana elimenä. Yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti seuraavat työryhmien jäsenyydet: Via Crucis työryhmä: Via Crucis työryhmään valittiin yksi pappi ja yksi kanttori kustakin seurakunnasta: Jukka Hänninen ja Jenny Joas Kotkan seurakunta Petri Tikka ja Tarja Silvennoinen Langinkosken seurakunta Heikki Harvola ja Jarmo Kaijansinkko Kymin seurakunta. Kolahtaako? -elokuvatoimikunta: Kolahtaako? -elokuvatoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Matti Jylhä-Vuorio. Jäseniksi nimettiin: Enna Järnstedt, Janne Blomberg, Tuija Kuokka, Harri Parikka, Riku Halinen, Heidi Nykvist ja Sirpa Osanen. Vuosiaihetyöryhmä: Johtoryhmä toimii vuosiaiheeseen liittyvien tapahtumien suunnittelevana elimenä. 49 VARAJÄSENTEN VAALI KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTAAN Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela puh Yhteinen kirkkovaltuusto : EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että toimittaisi kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsenten vaalin ja toimittaisi johtokunnan puheenjohtajan vaalin.

8 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 8 (14) Samalla esitetään, että yhteinen kirkkovaltuusto toimittaisi varsinaisten jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin. Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: Varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen: Kai Holmberg Leena Rahunen Riku Pirinen Risto Hokkanen Kari Hentunen Marja Wahlström Eine Hänninen Marja-Leena Saastamoinen Topias Kotiniemi Aimo Ilomäki Nina Rask Eva-Liisa Matikainen Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtajaksi Topias Kotiniemen. Yhteinen kirkkovaltuusto : Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan vuosiksi : 1. uudeksi jäseneksi Aimo Ilomäen 2. Aimo Ilomäen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Seppo Karjalaisen 3. puheenjohtajaksi Kai Holmbergin Yhteinen kirkkoneuvosto : Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan toimikaudeksi jäseneksi Seppo Karjalaisen ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Reino Korhosen. Yhteinen kirkkoneuvosto : Lisäksi varajäsen Leena Rahunen on muuttanut Kotkasta Kymin alueella, vaalikelpoisuuden menettäminen on todettu yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa EHDOTUS, HALLINTOJOHTAJA: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se valitsee kaksi henkilökohtaista varajäsentä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan (pj Kai Holmbergin varajäsen/kotkan seurakunta ja vpj Aimo Ilomäen varajäsen/ Langinkosken seurakunta). Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se valitsee kaksi henkilökohtaista varajäsentä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan (pj Kai Holmbergin varajäsen/kotkan seurakunta ja vpj Aimo Ilomäen varajäsen/langinkosken seurakunta). 50 KOTKAN SEURAKUNTAKESKUKSEN PERUSKORJAUS- JA KEHITTÄMISHANKE Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela puh Syksyn 2012 kuluessa seurakuntayhtymän, Kotkan kaupungin ja maakuntamuseon edustajat ovat käyneet peruskorjaus- ja kehittämishankkeen valmisteluun keskittyviä neuvotteluja. Käytyjen neuvottelujen kuluessa kaupungin ja viranhaltijat ja museon rakennustutkija ovat alustavasti määrittäneet kriteerit, jotka kehittämishankkeessa on huomioitava keskeisinä valmistelussa vaikuttavina arvoina ja periaatteina. Hyvä ja laadukas jatkovalmistelu edellyttäisi ulkopuolista arkkitehtisuunnittelijaa, joka valmistelisi ehdotuksen peruskorjaus- ja kehittämishankkeesta. Arkkitehtisuunnittelun lisäksi hankkeen edistäminen ja hy-

9 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 9 (14) vä valmistelu edellyttää mahdollisuutta tilata ostopalveluna rakennuttamisen ja kiinteistöalan erityisosaamista. Kiinteistöohjelman ohjausryhmä : Valmistelussa päätettiin edetä niin, että kehittämishankkeen tueksi järjestetään pienimuotoinen arkkitehtikilpailu. Asiantuntija yhdessä virkamiesten kanssa valmistelee arkkitehtuurikilpailun kilpailutekstin. Viranhaltijat valmistelevat ehdotuksen rahoituksesta valmistelemalla muutosehdotukset vuoden 2013 investointiohjelmaan. Investointiohjelmassa 2013 on varattuna ainoastaan euroa seurakuntakeskuksen suunnittelun asiantuntijatehtäviin. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta , 15 : EHDOTUS, HALLINTOJOHTAJA Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Kotkan seurakuntakeskuksen kehittämishankkeen tueksi järjestetään pienimuotoinen kehityskilpailu. Päätetään esittää lisäksi, että vuoden 2013 investointiohjelmaa tarkistetaan niin, että Metsäkulman kappelin julkisivutyöt toteutetaan myöhemmin ja kohteelle varattu euroa siirretään Kotkan seurakuntakeskuksen hankesuunnitteluun. Hurukselan hautausmaan aidan rakentamiseen varatusta euron määrärahasta esitetään euroa siirrettäväksi Kotkan seurakuntakeskuksen hankesuunnitteluun. Määrärahasiirtojen jälkeen Kotkan seurakuntakeskuksen hankesuunniteluun on käytettävissä yhteensä euroa. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Kotkan seurakuntakeskuksen kehittämishankkeen tueksi järjestetään pienimuotoinen kehityskilpailu. Päätettiin esittää lisäksi, että vuoden 2013 investointiohjelmaa tarkistetaan niin, että Metsäkulman kappelin julkisivutyöt toteutetaan myöhemmin ja kohteelle varattu euroa siirretään Kotkan seurakuntakeskuksen hankesuunnitteluun. Hurukselan hautausmaan aidan rakentamiseen varatusta euron määrärahasta esitetään euroa siirrettäväksi Kotkan seurakuntakeskuksen hankesuunnitteluun. Määrärahasiirtojen jälkeen Kotkan seurakuntakeskuksen hankesuunniteluun on käytettävissä yhteensä euroa. Yhteisen kirkkoneuvosto : EHDOTUS, HALLINTOJOHTAJA: 1. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Kotkan seurakuntakeskuksen kehittämishankkeen tueksi järjestetään pienimuotoinen kehityskilpailu. 2. Kiinteistö- ja hautatoimen johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että vuoden 2013 investointiohjelmaa tarkistetaan niin, että Metsäkulman kappelin julkisivutyöt toteutetaan myöhemmin ja kohteelle varattu euroa siirretään Kotkan seurakuntakeskuksen hankesuunnitteluun. Hurukselan hautausmaan aidan rakentamiseen varatusta euron määrärahasta esitetään euroa siirrettäväksi Kotkan seurakuntakeskuksen hankesuunnitteluun. Määrärahasiirtojen jälkeen Kotkan seurakuntakeskuksen hankesuunniteluun on käytettävissä yhteensä euroa. 1. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että Kotkan seurakuntakeskuksen kehittämishankkeen tueksi järjestetään pienimuotoinen kehityskilpailu. 2. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että vuoden 2013 investointiohjelmaa tarkistetaan niin, että Metsäkulman kappelin julkisivutyöt toteutetaan

10 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 10 (14) myöhemmin ja kohteelle varattu euroa siirretään Kotkan seurakuntakeskuksen hankesuunnitteluun. Hurukselan hautausmaan aidan rakentamiseen varatusta euron määrärahasta esitetään euroa siirrettäväksi Kotkan seurakuntakeskuksen hankesuunnitteluun. Määrärahasiirtojen jälkeen Kotkan seurakuntakeskuksen hankesuunniteluun on käytettävissä yhteensä euroa. 51 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Merkitään tiedoksi yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätöspöytäkirja. Päätöspöytäkirja on nähtävänä kokouksessa. - 3 Vuosiloma EHDOTUS: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 52 YHTEISTEN TYÖALOJEN JA KESKUSREKISTERIN JOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Merkitään tiedoksi yhteisten työalojen keskusrekisterin johtajan päätöspöytäkirjat. Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa. - 2 Vuosilomat ja virkavapaus - 3 Palkattomat virkavapaudet EHDOTUS: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 53 SAAPUNEET KIRJEET 1. Kirkkohallituksen yleiskirje 2/ Tilastolomakkeiden A7 - A9 lähettäminen Kirkkohallitukseen tilastovuodelta Kirkkohallituksen yleiskirje 3/ Laskennallinen osuus eläkevastuusta Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A3/ Sopimuskorotukset Kaakkois-Suomen maanmittauslaitos - Kutsu: Maanmittaustoimitus, kiinteistönmäritys osakasluettelon vahvistamiseksi 5. Lakiasiaintoimisto Asiakasturva Oy: Ostotarjous Kymen Puhelin Oy:n osakkeista EHDOTUS: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 54 PÖYTÄKIRJAT/MUISTIOT Kymin seurakuntaneuvosto 1/2013 Kotkan nuorten syrjäytymisen ehkäisyhanke, ohjaustyhmä 5/2013

11 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 11 (14) EHDOTUS: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 55 MUITA ASIOITA 56 MUUTOKSENHAKU OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Yhteinen kirkkoneuvosto Kokouspäivämäärä Pöytäkirjan pykälä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 42, 43, 44, 49, 50: kohta 2, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: 45, 46, 47, 48, 50: kohta 1 Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, 2. hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n, tai 4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja - aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Yhteinen kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Mariankatu 14 E Postiosoite: PL 7 Faksi: (05) Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: 45, 46, 47, 48, 50: kohta 1 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus ja käyttöoikeusurakat)

12 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 12 (14) HANKINTAOIKAISU Oikaisuvaatimuksen sisältö Hankintaoikaisun tekeminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki ). Pöytäkirjan pykälät: Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Yhteinen kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Mariankatu 14 E, Kotka Postiosoite: PL 7, Kotka Faksi: (05) Sähköposti: Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Kuopion hallinto-oikeus Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2 krs, Kuopio Postiosoite: PL 1744, Kuopio Faksi: Sähköposti: Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: Käyntiosoite: Kirkkokatu 10, Mikkeli Postiosoite: PL 122, Mikkeli Faksi: Sähköposti: Valitusaika 30 päivää

13 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 13 (14) Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: PL 185 (Satamakatu 11), Helsinki Faksi: Sähköposti: Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: PL 29 (Meritullinkatu 10), Valtioneuvosto Faksi: (kirjaamo) Sähköposti: Valitus markkinaoikeuteen, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää 30 päivää Muutoksenhaku-ajan laskeminen Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa. Markkinaoikeuden yhteystiedot Valitusaika 14 päivää Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Osoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Puhelin: Faksi: Sähköpostiosoite: Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksu Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (548/2007) tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa 226 euroa, jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu.

14 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 14 (14) Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 57 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Puheenjohtaja H A N N U M A R T T I L A Hannu Marttila Sihteeri J A T T A T I I H O N E N Jatta Tiihonen Pöytäkirja todettu kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi. Kotkassa 27. päivänä helmikuuta 2013 S E P P O K A R J A L A I N E N Seppo Karjalainen R E I N O K O R H O N E N Reino Korhonen