Tasekirja ja toimintakertomus 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tasekirja ja toimintakertomus 2014"

Transkriptio

1 Tasekirja ja toimintakertomus 2014 Yhteinen kirkkoneuvosto ja Hyväksytty yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa

2 2 Sisällysluettelo I TOIMINTAKERTOMUS 1. Yleiskatsaus Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus Kotkan seurakunnan kirkkoherran katsaus Kymin seurakunnan vt. kirkkoherran katsaus Langinkosken seurakunnan kirkkoherran katsaus Yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajan katsaus Talouspäällikön katsaus Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta Henkilöstö Seurakuntien väkiluvuissa tapahtuneet muutokset Talousarviossa hyväksyttyjen tavoitteiden toteuttaminen tehtäväalueittain Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Seurakuntayhtymän hallinto Yhteiset seurakunnalliset tehtävät Hautaustoimi Kymen krematorio Kiinteistötoimi Metsätalous Talousarvion toteutumisvertailu Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Verotulojen erittely Investointiosan toteutuminen Yhteenveto talousarvion toteumavertailusta Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä...57 II TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase...60 III TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot Hautainhoitorahasto Kotkan diakoniarahasto...70 IV Tilinpäätöksen allekirjoitukset...73 V Tilintarkastuskertomus...74 VI Kirjanpitokirjoja ja tositteita koskevat luettelot ja selvitykset...75

3 3 I TOIMINTAKERTOMUS 1. Yleiskatsaus 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus Vuosi 2014 merkitsi niin Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä kuin sen seurakunnissakin katseen suuntaamista tulevaisuuteen. Olemme valmistautuneet edessä olevaan seurakuntarakenteen muutokseen. Kokonaiskirkon ratkaisuja tässä asiassa on edelleen odotettava, mutta paikallisesti olemme tehneet omia suunnitelmiamme. Edellisenä vuonna aloitettu koko Kotkan rovastikuntaa koskeva seurakuntarakenneselvitys valmistui. Selvitystä valmistellut Kirkkopalveluiden kehittämiskonsultti Raimo Turunen esitteli sen rovastikunnan seurakuntien päättäjille ja edessä on sen käsitteleminen seurakunnissa ja yhteisessä kirkkovaltuustossa. On tullut aika tehdä päätöksiä, jotka turvaavat seurakuntatyön tulevaisuuden tällä seudulla. Kirkolliskokoukselta odotamme päätöstä asiassa toukokuussa, mutta asia on monin tavoin omissa käsissämme. Vuosi 2014 merkitsi myös valmistautumista Kirkon Palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymiseen vuoden 2015 alkaessa. Taloustoimiston henkilökunnalle valmistautuminen merkitsi suurta työtä sekä heidän oman valmistautumisen takia että myös koko henkilöstön kouluttamisen takia. Muutos koskee eri tavoin koko henkilöstöä ja on merkinnyt monia muutoksia toimintatapoihin. Tätä kirjoittaessani voin todeta, että hyvä valmistautuminen on helpottanut meitä sopeutumisessa uusiin toimintatapoihin. Prosessi on kuitenkin vielä kesken ja vaatii paljon uuden omaksumista. Vuonna 2013 hyväksytystä Kotkan seurakuntien ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymän strategiasta oli vuoden 2014 painopisteiksi valittu palvelu ja ympäristöasiat. Strateginen ajattelu vaatii oppimista ja totuttelua ja siksi samat teemat ovat painopisteenä edelleen. Kirkosta eroamisen kannalta vuosi 2014 oli ennätyksellinen ja se antaa meille aiheen miettiä kaikkea toimintaamme palvelun näkökulmasta. Miten palvelemme seurakuntalaisia niin, että he tahtovat pysyä kirkon jäseninä. Jäsenyyden vahvistamiseksi olemme ottaneet käyttöön Kotimaa yhtiön Jäsen 360-ohjelman, jonka käyttöä opettelemme seurakunnissamme. Myös tässä on kyse laadukkaan seurakuntatyön turvaamisesta tulevaisuudessa. Seurakuntatyön turvaamiseen tulevaisuudessa liittyy myös Kotkan seurakuntakeskuksen peruskorjaushanke, jota on valmisteltu jo pitkään yhdessä Kotkan kaupungin ja museoviraston edustajien kanssa. Hanke on taloudellisesti valtava ja haastaa siksi meidät tekemään ennakkoluulottomia päätöksiä, joiden aika alkaa olla lähellä. Olemme samojen haasteiden edessä kuin muukin yhteiskunta. Talouden kehitys haastaa meitä tekemään ratkaisuja niin henkilöstön, kiinteistöjen kuin toiminnankin osalta. Erilaisten selvitysten ja hyvän valmistelun kautta pyrimme tekemään hyviä ratkaisuja, jotka turvaavat toimintamme tulevaisuudessa. Vuosi 2014 oli myös vaalivuosi. Kiitän luottamustoimensa päättäneitä tehdystä työstä kirkon hyväksi ja toivotan uudet sekä uudelleen valitut tervetulleiksi yhteiseen työhön. Samoin kiitän kaikkia työntekijöitä tehdystä työstä. Rakenteita tarvitaan, mutta tärkeintä on, että rukous ei sammu ja Jumala saa tehdä työtänsä meidän keskellämme ja meidän kauttamme. Hannu Marttila yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

4 1.2 Kotkan seurakunnan kirkkoherran katsaus 4 Tämä Kotkan seurakunnan toimintakertomus antaa yhdessä Kotkan seurakunnan perustoimintakuvauksen kanssa kuvauksen siitä työstä, jonka työntekijät, luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset ovat yhdessä tehneet. Samalla se on kuva elämästä Kotkassa ja Kotkan seurakunnassa. Osa toiminnasta näyttäytyy ulospäin niin, että se huomataan ja osa taas on hiljaista puurtamista, ihmisten ja heidän kysymyksiensä kohtaamista. Kun Kotkassa vietettiin kesällä Pohjoismaisia Merikadettipäiviä, ei voinut olla huomaamatta merikadettien kulkuetta matkalla satamasta kirkkoon. Oli juhlan aika. Samoin silloin kun Kymijoen Lohisoiton messu levittäytyi Sapokan laululavan ympärille. Toisaalta viikoittain on niitä tilanteita, joissa seurakunnan työntekijät kohtaavat yhden tai muutamia ihmisiä. Valmistellaan hautajaisia tai kastejuhlaa, keskustellaan rippikoululaisen tai kerholaisen asioista vanhempien kanssa, ollaan diakoniavastaanotolla pohtimassa elämän kipuja tai taloushuolia. Elämä sykkii monin tavoin. Kuluneena vuonna olemme pohtineet paljon viestinnän kysymyksiä. Mitä kertoa työstä, jota teemme ja miten kertoa. Miten nähdä oma tuttu työnsä uutisena? Tähän on liittynyt myös kotisivujemme uudistaminen. Jo tutuista toiminnoista kesän lounaskonsertit ovat löytäneet yleisönsä kiitettävällä tavalla. Muutoinkin Kotkan kirkon musiikkitarjonta on ollut runsasta. Kotkan kirkossa kävi joulukuun aikana yli 8700 henkeä erilaisissa tapahtumissa. Syksyllä aloitimme Kipaise kirkossa - illat. Joka viikko pidimme torstaiiltaisin kirkossa tapahtuman, joiden sisältö vaihteli suuresti. Tämä toiminta jatkuu myös alkaneena vuonna ja se on kaikille työaloille yhteistä. Pyrkimys on tehdä kirkosta tuttu paikka ja lisätä yhteisöllisyyttä. Tähän tähtää myös se, että messun jälkeen on entistä useammin mehu tai kahvitarjoilu ja mahdollisuus jakaa kokemuksia yhdessä sekä työntekijöiden että muiden kirkossa olleiden kanssa. Kotkan seurakunta solmi Langinkosken seurakunnan kanssa sopimuksen yhteisestä rippikoulu- ja nuorisotyöstä. Isoskoulutus ja rippikoululeirit ovat jatkossa yhteisiä, samoin nuorisotyön toiminnot. Kesällä aloitti virassaan diakoni Riikka Klaavu-Pihlajamaa, jonka tehtävänkuvaan kuuluu vapaaehtoistyön kehittäminen ja koordinointi koko Kotkassa. Kotkan seurakuntakeskuksen kehittämishanke etenee vähitellen ja aikanaan toivomme saavamme entistä käytännöllisemmät tilat turvaamaan seurakuntatyötä Kotkan saarella. Myös kysymys tulevaisuuden seurakuntarakenteesta Kotkassa on ajankohtainen ja marraskuun seurakuntavaaleissa valitut luottamushenkilöt saavat kysymyksen pohdittavakseen ja päätettäväksi. Kiitän niin luottamustoimensa päättäneitä kuin siinä jatkavia ja kaikkia työntekijöitä työstä Kotkan seurakunnassa vuonna 2014 ja toivotan uudet luottamushenkilöt tervetulleiksi yhteiseen työhön. Hannu Marttila kirkkoherra, rovasti

5 1.3 Kymin seurakunnan vt. kirkkoherran katsaus 5 Vuosi 2014 toi tulleessaan monenlaisia muutoksia. Kevätpuolen isoja asioita olivat kirkkoherra Juha Tanskan siirtyminen Haminan seurakunnan kirkkoherraksi ja Kotkan rovastikuntaa koskevan rakenneselvityksen julkistaminen. Kymin seurakunnan kirkkoherran virka jäi täyttämättä, tehtävää hoitaa nyt tuomiokapitulin määräyksellä Anna-Tiina Järvinen. Rovastikuntaselvityksen tulokset tiedotettiin kesällä kaikille valtuutetuille ja aloiteltiin pikku hiljaa yhteistä keskustelua Kotkan seurakuntien ja koko Kotkan rovastikunnan mahdollisesta rakenneuudistuksesta. Päätöksiä ei vielä vuonna 2014 tehty mutta asiakirjat ovat keskustelun pohjamateriaalina tulevana vuonna. Vuoden aikana valittiin työntekijäjoukkoon useita viransijaisia. Uusia työntekijöitä tuli papistoon, diakoniatyöntekijöiksi ja nuorisotyönohjaajaksi. Uudet työntekijät tuovat mukanaan myös uudenlaista otetta seurakuntatyöhön. Rippikoulupappi Heikki Luodon tehtävään kuuluu myös viestintää koko seurakuntayhtymän alueella. Sen ja uusien internetsivujen julkaisemisen kautta viestintä sai vuonna 2014 uudenlaista potkua. Myös muut uudet työntekijät ovat löytäneet paikkansa työntekijäjoukossa. Syksyn aikana isoja asioita olivat marraskuun seurakuntavaalit, joissa valittiin uudet valtuutetut tulevaksi nelivuotiskaudeksi, Kymin kirkossa käynnistyneet iltamessut sekä paljon julkisuutta saanut lakialoite tasa-arvoisesta avioliittolaista. Monet vanhat ja kokeneet luottamushenkilöt jatkavat edelleen valtuutettuina mutta seurakuntaneuvostosta löytyy uusiakin kasvoja. Kiitän kaikkia valtuutettuja työstänne Kymin seurakunnan ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymän eteen. Kiitos myös heille, jotka olivat ehdolla syksyn vaaleissa mutta jäivät valitsematta tehtäviin. Tuntuu hyvältä, että seurakunnan luottamustoimet yhä kiinnostavat ja on halua vaikuttaa. Iltamessua vietetään Kymin kirkossa joka kuukauden viimeisenä sunnuntaina. Kävijämäärät ovat vaihdelleet muutamasta kymmenestä reiluun sataan. Iltamessut ovat yksi yritys luoda monipuolista jumalanpalveluselämää ja tavoittaa seurakunnan jäseniä. Iltamessut jatkuvat myös keväällä Lakialoite tasa-arvoisesta avioliittolaista sai paljon julkisuutta ja aiheutti myös ison kirkostaeroamisaallon. Julkisuudessa kirkkoa moitittiin vuorotellen liian konservatiiviseksi ja liian liberaaliksi. Kirkosta eroaminen näkyi myös Kymin seurakunnassa. Vuoden 2014 aikana erosi yhteensä 313 jäsentä. Seurakunnan kokonaisjäsenmäärä oli vuoden 2014 lopussa (vuoden 2013 lopussa ). Kirkosta eroaminen ja sitä kautta jäsenten väheneminen, paikkakunnan kovat työttömyyslukemat ja muuttotappio vaikuttavat merkittävästi myös kirkollisverokertymään. Talouden kiristyminen oli tosiasia vuonna 2014 ja trendi jatkuu samanlaisena tulevana vuonna. Monenlaisista muutoksista huolimatta Kymin seurakunnassa on vuonna 2014 tehty paljon hyvää työtä. Seurakuntaelämä etsii uusia muotoja mutta samaan aikaan perinteiset jumalanpalvelukset, kastejuhlat ja hautajaiset tavoittavat seurakuntalaisia elämän taitekohdissa. Lämmin kiitos luottamushenkilöille, työntekijöille ja koko seurakunnalle kaikesta työstä ja rukouksista seurakuntamme puolesta! Työ armon ja toivon ja Pyhän tuomiseksi ihmisten arkeen jatkuu yhä. Anna-Tiina Järvinen vt. kirkkoherra

6 1.4 Langinkosken seurakunnan kirkkoherran katsaus 6 Me olemme Jumalan työtovereita (1 Kor 3:9) Kuinka palvelemme laadukkaasti oli kertomusvuoden teemana yhtymässä ja myös Langinkosken seurakunnassa. Tätä teemaa on pyritty kaikessa seurakunnallisessa toiminnassa ylläpitämään ja tätä teemaa on käsitelty myös työntekijöiden kokouksissa. Seurakuntahan jos mikä on palveluyhteisö. Vuoden 2014 toimintaa on Langinkosken seurakunnassa värittänyt aktiviinen jumalanpalveluselämä. Seurakuntalaisista koottujen messuryhmien myötä olemme kokeneet, että messut vetävät seurakuntalaisia ja että messut palvelevat hyvin Vuosi 2014 oli jälleen seurakuntavaalien vuosi. Marraskuussa valittiin sekä seurakuntaan että yhtymään uudet luottamushenkilöt. Uudet valtuutetut ovat monien isojen haasteiden edessä: talous tiukkenee; millainen on jatkossa seurakuntarakenne Suomen kirkossa ja Kotkassa. Samalla valtuutetut joutuvat pohtimaan kuinka turvataan hyvä seurakuntatyö koko Kotkan alueella. Viime vuonna taloudellisten realiteettien edessä seurakunta lakkautti 2. kappalaisen viran. Samalla seurakuntaan yhdessä yhtymän kanssa perustettiin seurakuntapastorin virka, jonka tehtäviin kuuluu myös oppilaitospastorin työ. Näin yhden viran lakkauttamisen ja uuden ns. kaksoisviran perustamisen myötä saimme synnytettyä säästöjä henkilöstökuluissa. Toisen kanttorin viran vakinainen haltija aloitti elokuussa työnsä, joten nyt kanttorien virat ovat täytettyinä. Muutoin työntekijätilanne Langinkosken seurakunnassa säilyi vuonna 2014 vakaana. Vuonna 2014 yhdistettiin Kotkan ja Langinkosken seurakuntien nuoriso- ja rippikoulutyö. Siten toiminnassa eräällä tavalla palattiin 1970-luvun työntekemisen malliin. Yhteistyö toiminnallisella puolella Kotkan seurakunnan kanssa tiivistynee myös vuonna Seurakunta sai vastaanottaa kaksi testementtia kertomusvuonna. Toinen on tarkoitettu seurakunnan lähetystyölle, toinen yleisesti seurakuntatyön kehittämiseen. Lähetystyössä Kari ja Anne Vitikaisen päätettyä työnsä lähetyskentällä seurakunta otti uudeksi kohteekseen Peshteran luterilaisen seurakunnan Bulgariassa. Edelleen Langinkoskella kuten koko Suomessa seurakunnan väkiluku vähenee, mikä johtaa taloudellisen liikkumavaran heikkenemiseen. Toimintaa on pakko koko ajan mukauttaa taloudellisten resurssien sisälle. Tästä osoituksena vuonna 2014 oli, että Ruonalan kirkon yläkerta vuokrattiin ulos ja seurakunnallinen toiminta sieltä siirrettiin Langinkosken kirkolle, Aittakorven seurakuntatalolle ja Haltijan kerhohuoneelle. Vuosi 2014 oli jälleen kerraan aktiivisen tekemisen vuosi myös Langinkosken seurakunnassa, mikä näkyy työalojen toimintakertomuksista. Kiitän motivoituneita ja vastuullisia työntekijöitä, kuin myös työnsä päättäneitä luottamushenkilöitä. Kiitos koko kuluneesta luottamushenkilökaudesta. On ollut ilo teidän kanssa tehdä työtä seurakunnan parhaaksi Kristuksen työtoverina. Jukka Lopperi kirkkoherra

7 1.5 Yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajan katsaus 7 Merkittävin rakenteellinen muutos yhteisillä työaloilla oli perheneuvojan viran lakkauttaminen lukien. Viran lakkauttamispäätöksen yhteydessä edellytettiin, että ostopalveluja voidaan hankkia tarpeen mukaan viran työmäärän verran. Näin saatiin palvelujentuotantoon kysynnän vaihteluihin joustavuutta, ja säästöjä. Vuoden 2015 aikana seurataan, millä tavalla ratkaisu vaikuttaa perheneuvonnan hoidollisten moduulien kehittymiseen, kuinka ennaltaehkäisevää työtä saadaan uudelleenorganisoiduksi, ja miten työtiimin toiminta ja työnohjaus hoituvat. Vuoden 2014 aikana perheneuvonnassa tuotettiin hoidollisia moduuleja hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Viestintään panostettiin edellisvuotta enemmän. Viestinnän erityisosaamista ostettiin kahden viikkotyöpäivän verran. Sillä saatiin uutistuotantoa kohotettua yli sataan juttuun vuodessa, joista suuri osa julkaistiin paikallisissa lehdissä, kotisivujen ja sosiaalisen median lisäksi. Samalla erityisosaamisella koulutettiin omaa henkilöstöä uutistuotantoon ja kuvankäsittelyyn, ja henkilöstö osallistui merkittävällä panoksella uutistuotantoon omilla työaloillaan. Vuoden aikana palkattiin verkkotoimittaja, joka toimitti verkkoon sopivaa aineistoa kirjoittamalla blogia ja välittämällä uutisaineistoa sosiaaliseen mediaan. Tässä myös oma henkilöstö oli merkittävällä tavalla mukana. Osviitta -lehden päätoimittaja vaihtui vuoden aikana. Lehti ilmestyi kolmena normaalipainoksena ja yhtenä vaalipainoksena. Lehdestä julkaistiin pdf-muotoista näköispainosta kotisivuilla. Kotisivujen uudistus toteutettiin keväällä. Verkkoviestintäsuunnittelija ja viestinnän erityisosaaja tekivät suuren työn sivujen rakenteen ja sisällön tuottamisessa. Vuoden lopulla tehdyssä kotisivujen käyttäjäseurannassa todettiin noin kolmenkymmenen prosentin kasvu verrattuna edellisvuoteen. Myös viestinnän sisäistä organisaatiota parannettiin mm. perustamalla seurakuntiin viestinnän tiimit. Kymen Sanomien kirkollisten palstatilaa leikattiin. Johtava sairaalapappi oli virkavapaalla suurimman osan vuotta. Hänen sijaisenaan oli sairaalapappi osa-aikaisesti kahdeksan kuukautta ja kaksi kuukautta kokoaikaisesti. Yhteisten työalojen johtaja hoiti sairaalasielunhoidon johtamistehtäviä ja joitakin päivystystehtäviä kymmenen kuukautta. Järjestely luonnollisesti haittasi sairaalasielunhoidon toimintasuunnitelman täysimittaista toteuttamista, mutta toisaalta esim. potilaskeskustelujen lukumäärä nousi verrattuna edelliseen vuoteen. Oppilaitostyö toimi ensimmäistä koko vuotta osa-aikaisen oppilaitospastorin johtamana. Vaikka leikkaus selvästi vähensi oppilaitospastorin paikallaoloa ja näkyvyyttä oppilaitoksissa, hänen tilastoidut oppilaskohtaamisensa yksilö- ja ryhmätasolla pysyivät edellisiin vuosiin verrattuna käytettyyn työaikaan suhteutettuna jopa korkeampana. Erityisnuorisotyö ja kansainvälinen työ jatkavat edelleen hyvin tavoittavaa kohderyhmätyötä käytettävissä olevilla resursseilla. Niiden tiiviimpi integroituminen seurakuntatyöhön voisi tapahtua paremmin yhden seurakunnan mallissa. Ruotsinkielinen työ jatkaa edelleen pienimuotoista mutta merkittävää seurakuntatyötä ruotsinkielisten seurakuntalaisten parissa. Palveleva puhelin - toiminta jatkaa myös edelleen merkittävää palvelutehtäväänsä. Vapaaehtoisia on ollut paljon, uusia koulutetaan lisää Vapaaehtoistyön koordinaattori ja yhteiskunnallisen työn tekijä ovat vuoden 2014 aikana saaneet organisoiduksi työtä yhtymän alueella hienosti. He ovat toimineet yhteisiin tapahtumiin varatuin määrärahoin. Matti Kontkanen yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja

8 8 1.6 Talouspäällikön katsaus Talouden kehitys 2014 Talousotsikoita hallitsivat keskuspankkien elvytystoimet kasvun ylläpitämiseksi. Euroopan keskuspankin koronlaskuista huolimatta inflaatio jatkoi hidastumistaan. Vuoden loppua kohden kasvavaa huomiota saivat lisäksi öljyn jyrkkä hinnanlasku, Venäjän talouden ongelmista seurannut ruplan syöksy sekä Ukrainan kriisi. Myös euron heikkeneminen suhteessa dollariin noteerattiin laajalti. Suomen bruttokansantuotteen volyymi supistui tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 0,1 % vuonna Teollisuustuotanto pieneni jo kolmantena vuotena peräkkäin. Edellisen kerran teollisuustuotanto on vähentynyt vuosina 1990 ja 1991 kahtena peräkkäisenä vuotena. Julkisyhteisöjen alijäämä oli kuudetta vuotta peräkkäin alijäämäinen (7 miljardia euroa). Valtiovarainministeriö on laskenut Suomen kasvuennustetta vuodelle ,9 prosenttiin ja ennustaa myös työmarkkinoiden tilanteen heikkenevän edelleen. Työttömyys on kasvanut kaikissa Kaakkois-Suomen seutukunnissa. Maltillisinta työttömyyden kasvu oli Kouvolan seudulla (6,2 %). Myös Kotka-Haminan seudulla (8,4 %) työttömyys kasvoi vähemmän kuin koko maassa keskimäärin (10,4 %). Työttömyysaste oli edelleen Kaakkois-Suomessa (16,6 %) koko maata (13,9 %) korkeampi. Kotkan kaupungin väkiluku (54 587) väheni 195:lla (0,4 %; lähde VRK) vuoden aikana. Työttömien osuus työvoimasta oli 20,7 %. Työttömyys kasvoi 6,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kotka-Kymin seurakuntayhtymän väkiluku (37 581) pieneni 978:lla (2,5 %) vuonna Väkiluvun väheneminen vuonna 2014 oli suurin koko yhtymän aikana. Kirkkoon kuulumisprosentti oli 68,8 (79, ). Liittyneitä oli 136 ja eronneita 747. Yhtymän aikana (vuosina ) väkiluku on vähentynyt 6 008:lla. Käyttötalous Henkilöstökulut pienenivät 6 %, euroa edellisvuoteen verrattuna. Muut toimintakulut kasvoivat 4 %, euroa. Toimintatuotot pienenivät euroa. Toimisto- ja liikehuoneiden vuokratuotot pienenivät euroa, iltapäiväkerhotuotot euroa ja ruokamaksut euroa. Hautaustoimen maksut kasvoivat euroa, asuinhuoneistojen vuokrat euroa ja virkatodistustuotot euroa. Vuosikate oli euroa, poistot euroa. Vuonna 2014 myytyjen kohteiden myyntivoitto koostuu Kaakon Taitoa -osakkeiden myynnistä ja myyntitappio maa-alueiden luovutuksesta kaupungille. Toimintakuluista 21 % (20 % v.2013) katettiin toimintatuotoilla. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 63 % (65 %) muutos % Toimintatuotot % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Vuokrat % Aineet ja tarvikkeet % Annetut avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakulut yhteensä % TOIMINTAKATE % Verotulot % Verotuskulut % Keskusrahastomaksut % Rahoituserät % VUOSIKATE % Poistot ja arvonalentumiset % Satunnaiset tuotot ja kulut % TILIKAUDEN TULOS % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ %

9 9 Talousarvion toteutuminen Henkilöstökulut alittivat arvion euroa ja muut toimintakulut euroa. Toimintatuotot olivat euroa talousarviota suuremmat. Toimintakate alitti arvion eurolla. TP TA ero % Toimintatuotot % Toimintakulut Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Vuokrat % Aineet ja tarvikkeet % Annetut avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakulut yhteensä % TOIMINTAKATE % VUOSIKATE % Poistot ja arvonalentumiset % Satunnaiset tuotot ja kulut % TILIKAUDEN TULOS % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Kaikki seurakunnat ja pääluokat kiinteistötoimea lukuun ottamatta alittivat vastuukatetasolla talousarvion. Kiinteistötoimen ylitys euroa johtui keskeneräisistä hankinnoista keskeytettyjen investointien (6 300 euroa) siirtämisestä asianomaisille kulutileille. Tuloslaskelmaosassa yhteistä kirkkoneuvostoa sitova toimintakate alitti talousarvion eurolla TA TA 2014/TA 2014/2013 KOTKA % 0 % KYMI % -4 % LANGINKOSKI % -2 % SEURAKUNNAT YHT % -3 % YHTEINEN SRK-TYÖ % -9 % HAUTAUSPALVELUT % -6 % KIINTEISTÖPALVELUT % -7 % HALLINTO % 5 % YHTYMÄ % -4 % YHTEENSÄ % -4 % Verotulojen kehitys Kokonaisverotulot olivat euroa edellisvuotta pienemmät ylittäen talousarvion eurolla TA Kirkollisvero Yhteisövero Verotulot Kirkollisvero -5,6 % 2,0 % -1,8 % 4,4 % -3,7 % -0,8 % Yhteisövero 20,3 % 15,9 % -32,2 % 11,5 % -0,1 % 16,0 % YHTEENSÄ -3,5 % 3,4 % -5,3 % 5,0 % -3,4 % 0,6 %

10 10 Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti on 1,5. Toteutuneet kirkollisverotulot olivat euroa edellisvuotta ja euroa talousarviota pienemmät. Viimeksi kirkollisveroja on kertynyt vuotta 2014 vähemmän vuonna Verontilityslain muutoksista johtuen vuodet eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Yhteisöveron tuotto oli euroa edellisvuoden toteumaa ja euroa talousarviota suurempi. Vuosikate ja tulos Vuosikate euroa kattoi investoinnit ( euroa) ja lainojen lyhennykset ( euroa). Tilinpäätös oli ylijäämäinen vuosina Edellisen kerran ylijäämää on kertynyt vuonna Rahoitustilanne Rahoitustuotot olivat euroa ja -kulut euroa. Mariankadun asunto-osan peruskorjauslainaa on jäljellä euroa (laina-aika 10 vuotta, viimeinen lyhennyserä vuonna 2019) ja Parikan urkulainaa euroa (laina-aika 5 vuotta, viimeinen lyhennyserä vuonna 2017) Käyttöomaisuus ja investoinnit Keskimääräinen vuosikate kolmelta viimeiseltä vuodelta ( ) on euroa. Ilman poikkeuksellista kaavoitusmaksua ( euroa) keskimääräinen vuosikate on euroa. Vastaavan ajankohdan keskimääräiset investoinnit ovat euroa ja lainanlyhennykset euroa. Vuoden 2014 suurimmat investoinnit olivat Kotkan kirkon ulkopuolisen sadevesijärjestelmän rakentaminen ja Kotkan seurakuntakeskuksen kiinteistön kehitysprojekti Siirtyminen kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi Avoimena olevat ostovelat euroa maksettiin siirtymisen takia Summa ylittää keskimäärin euroa aikaisempien vuosien viimeisen päivän maksut. Liittymien käyttöönotosta johtuvat kustannukset (noin euroa) kirjattiin vuoden 2015 kuluina jälkeen ei kirjattu enää ostolaskuja vuodelle 2014 palvelukeskukseen siirtymisen takia. Edellisinä vuosina kirjauksia on tehty helmikuun loppuun asti. Tämä näkyy osaltaan pienempinä kuluina vuonna 2014 ja kulujen kasvuna vuonna Päivämäärän jälkeen kirjatut sähkö-, lämpö- ja vesikulut (yhteensä euroa) on oikaistu suoriteperusteisiksi. Sähköinen laskujen kierrätysjärjestelmä otettiin käyttöön Myyntireskontra-asioissa on ollut suuret haasteet. Siirtyminen vie paljon aikaa ja resursseja. Isoja haasteita on vielä paljon. Monelta osin järjestelmä toimii jo kuitenkin hyvin. Palvelukeskusmaksut arvioidaan olevan euroa vuositasolla sisältäen hautainhoitorahaston euron osuuden. Tammi-helmikuun toteumat vuonna 2015 ovat euroa. Virpi Hernesaho talouspäällikkö

11 11 2. Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta Yhteinen kirkkovaltuusto Kotkan seurakunnan edustajat (13) Varsinainen jäsen: varajäsenet: Aho Tellervo von Sosiaalidemokraattinen valitsijayhdistys: Hertzen Ulla-Maija Forss Eija Hokkanen Risto Valjus Tuula Holmberg Kai Kosonen Ari Hämäläinen Onni Pulkkinen Timo Kekkonen Antero Koivukoski Jouko Laajapohjainen valitsijayhdistys: Korhonen Reino Kärki Salla Niemi Marco asti tilalle Riku Pirinen alkaen Leskinen Pirkko Rönkä Kaisa Tauria-Huttunen Arja Vornanen Timo Kymin seurakunnan edustajat (23) Varsinainen jäsen: Aho Teemu Brask Nina Eerola Seppo Hentunen Kari Hynninen Marja Hänninen Eine Jantunen Anita Järvisalo Seppo Kirjavainen Marika Lemmetyinen Jukka Lindström Rea Länsmans Liisa Mansikkamäki Aarno Oksanen Heikki J., puheenjohtaja Osola Pirjo-Liisa Pekonen Isabelle Peltola Jari Pentti Martti Romppanen Pirjo Saastamoinen Marja-Leena Torkkeli Antti Wahlström Marja Yläsuutari Mimmi asti tilalle Kaija Yläsuutari alkaen varajäsenet: SDP valitsijayhdistys: Marjakangas Antero Vallema Satu Kurttio Arto Ylivarvi Merja Virta Heikki Laajapohjainen valitsijayhdistys: Penttilä Joonas Liikanen Tarja Johansson Anu Helonen Kari Helonen Tuulikki Ilo irti valitsijayhdistys: Yliaho Katri Valkeinen Marja-Leena Leppäkases Veikko Viitanen Minna Valkeinen Reetta Leino Juhani Luokka Mirja Langinkosken seurakunnan edustajat (15) Varsinainen jäsen: varajäsenet: Domander Anna-Leena Laajapohjainen valitsijayhdistys: Harsia Päivi Lommi Jukka Heino Tapio Kourula Ritva Ilomäki Aimo Kalema Helena Sosiaalidemokraattinen valitsijayhdistys: Karjalainen Seppo Nordberg Terttu Kilpeläinen Veijo Hellgren Pirjo Laaksonen Risto Lippo Jari Sanasta 2010 valitsijayhdistys Matikainen Eva-Liisa Pohjantuli Marika Neiglick Silja Oksanen Antti Rask Nina Sjögren Holger Rantaruikka Tarja Vainikka Anneli Vuorimaa Jari

12 12 Yhteinen kirkkoneuvosto Varsinainen jäsen: Marttila Hannu, puheenjohtaja Rönkä Kaisa, varapuheenjohtaja Eerola Seppo Harsia Päivi Hämäläinen Onni Karjalainen Seppo Korhonen Reino Lemmetyinen Jukka Länsmans Liisa Romppanen Pirjo henkilökohtainen varajäsen Koivukoski Jouko Osola Pirjo-Liisa Matikainen Eva-Liisa Niemi Marco asti Hokkanen Risto alkaen Neiglick Silja Vornanen Timo Pekonen Isabelle Saastamoinen Marja-Liisa Brask Nina Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Holmberg Kai, puheenjohtaja Rahunen Leena asti Leskinen Pirkko alkaen Ilomäki Aimo, varapuheenjohtaja Karjalainen Seppo Hentunen Kari Wahlström Marja Hänninen Eine Saastamoinen Marja-Leena Pirinen Riku Hokkanen Risto Rask Nina Matikainen Eva-Liisa Yhteisen kirkkoneuvoston valitsema jäsen : Karjalainen Seppo Korhonen Reino Henkilöstöasiain jaosto Varsinainen jäsen Rönkä Kaisa, puheenjohtaja Eerola Seppo Harsia Päivi Korhonen Reino henkilökohtainen varajäsen Lemmetyinen Jukka Romppanen Pirjo Karjalainen Seppo Hämäläinen Onni Kymen krematorion työvaliokunta Holmberg Kai Ilomäki Aimo Pirinen Riku Heikkinen Raimo Etelä-Kymenlaakson perheasiain neuvottelukeskuksen toimikunta Lindström Rea, puheenjohtaja Kourula Ritva Junkkari Juha Nielsen Mari Pietikäinen Kirsi Railo Petri Mia Kähärä, perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja, virkavapaalla asti Läsnäolo- ja puheoikeutetut: Kuukka Tuija, perheneuvoja, pkn:n vs. johtaja asti Koivistoinen Virpi, perheneuvoja Leisti Anne, toimistonhoitaja Etelä-Kymenlaakson sairaalasielunhoidon ja palvelevan puhelimen toimikunta Laaksonen Risto, puheenjohtaja Kalema Helena Forsman Lars Nurmi Merja Sala Irma Nikula Karoliina, johtava sairaalasielunhoitaja Ruhala Maikki-Liisa, sairaalasielunhoitaja Hänninen Jukka, pastori

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (18)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (18) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (18) Aika: Keskiviikko 26.11.2014 kello 16.30-17.40 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Päivi Harsia Onni Hämäläinen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) Aika: Keskiviikko 29.5.2013 kello 16.30-18.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012 TASEKIRJA Siilinjärven seurakunnan tasekirja Siilinjärven seurakunnan tasekirja... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 3 Yleiskatsaus... 3 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta... 7 Henkilöstö... 9 Seurakunnan väkilukumuutokset

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Ykv:n käsittelyyn 12.12.2013 SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 YLEISPERUSTELUT... 4 2.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNNAN TASEKIRJA 2012

PORNAISTEN SEURAKUNNAN TASEKIRJA 2012 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TASEKIRJA 2012 Kirkkoneuvosto 26.03.2013 Kirkkovaltuusto 4.6.2013 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO Kirkkoherran katsaus. 3 I Toimintakertomus.. 4 1. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14) Aika: Keskiviikko 25.9.2013 kello 16.30-17.30 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14) Läsnä: Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14) Läsnä: Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14) Aika: Keskiviikko 11.2.2015 kello 16.30-18.10 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1. 31.12.2011 1. TOIMINTAKERTOMUS 2011 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Seurakuntalaisten vuosi Kulunut vuosi oli seurakunnassamme erityisesti jumalanpalveluselämän

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013. Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta.

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013. Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta. JA TILINPÄÄTÖS 2013 Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta.fi 2 (119) Sisällysluettelo 1 YLEISKATSAUS... 3 VUOSI 2013 kehittyvän perustoiminnan vuosi

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 1. TOIMINTAKERTOMUS 2009 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Vuosi 2009 oli jälleen kerran myös väkiluvun vähenemisen vuosi muuttoliikkeen ja kirkosta eroamisen vuoksi.

Lisätiedot

Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu. TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017

Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu. TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 YLEISPERUSTELUT... 4 2.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

PIDETÄÄNKÖ JUMALANPALVELUS?

PIDETÄÄNKÖ JUMALANPALVELUS? 2 3 PIDETÄÄNKÖ JUMALANPALVELUS? Kourallinen seurakuntalaisia viettää ehtoollista. Suntio on etupenkissä, kanttori urkuparvella. Kirkkoherra yskii ja mielii kotiin kuumetta potemaan. Puheille pyrkii seurakuntalainen,

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) Aika: Keskiviikko 12.3.2014 kello 16.30-17.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kukkiva kirkonmäki TALOUSARVIO 2014 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 KIRKON

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) Aika: Keskiviikko 21.8.2013 klo 17.30-18.20 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Seppo Karjalainen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Yhteinen kirkkovaltuusto 5.6.2014 Sisällysluettelo sivu Yleiskatsaus... 1 1 Seurakuntayhtymän yhteinen hallinto... 3 1.1 Yhteinen kirkkovaltuusto... 3 1.2 Yhteinen kirkkoneuvosto...

Lisätiedot

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 -

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 - TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 - - 2 - Kirkon tunnustus ja tehtävä KIRKKOLAKI Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (11)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (11) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (11) Aika: Keskiviikko 5.11.2014, kello 17.30-18.30 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

Helsingin seurakuntayhtymä Helsingfors kyrkliga samfällighet. Toimintakertomus Tasekirja 2013. Verksamhetsberättelse Balansbok 2013

Helsingin seurakuntayhtymä Helsingfors kyrkliga samfällighet. Toimintakertomus Tasekirja 2013. Verksamhetsberättelse Balansbok 2013 Helsingin seurakuntayhtymä Helsingfors kyrkliga samfällighet Toimintakertomus Tasekirja 2013 Verksamhetsberättelse Balansbok 2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2014 Sisällysluettelo I Toimintakertomus...

Lisätiedot

Helsingin seurakuntayhtymä Helsingfors kyrkliga samfällighet. Toimintakertomus Tasekirja 2014. Verksamhetsberättelse Balansbok 2014

Helsingin seurakuntayhtymä Helsingfors kyrkliga samfällighet. Toimintakertomus Tasekirja 2014. Verksamhetsberättelse Balansbok 2014 Helsingin seurakuntayhtymä Helsingfors kyrkliga samfällighet Toimintakertomus Tasekirja 2014 Verksamhetsberättelse Balansbok 2014 Yhteinen kirkkovaltuusto 11.6.2015 Gemensamma kyrkofullmäktige 11.6.2015

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) Aika: Keskiviikko 17.12.2014 kello 16.30-17.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (12)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (12) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (12) Aika: Keskiviikko 31.10.2012 kello 18.00-18.30 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Ulla-Maija von

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2014. Lappeenrannan ev.lut. seurakunnat

Osavuosikatsaus 2014. Lappeenrannan ev.lut. seurakunnat Osavuosikatsaus 214 Lappeenrannan ev.lut. seurakunnat Osavuosikatsaus Kannen kuva: Arto Forsblom Sisällys 1. Johdanto 2. Seurakunnat 2.1 Joutsenon seurakunta 2.2 Lappeen seurakunta 2.3 Lappeenrannan seurakunta

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Loppuraportti ja seurakuntien lausunnot 2-94 rovastikuntien projekti SISÄLLYS

Päijät-Hämeen Loppuraportti ja seurakuntien lausunnot 2-94 rovastikuntien projekti SISÄLLYS Päijät-Hämeen Loppuraportti ja seurakuntien lausunnot 2-94 SISÄLLYS Johdanto... 4 1. Selvityksen tausta, tarve ja tavoitteet... 5 1.1. Hankkeen tausta ja tarve... 5 1.2. Yhteistyöprojektin tavoitteet...

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) Aika: Keskiviikko 8.5.2013 kello 16.30-17.37 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014. Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1-

TILINPÄÄTÖS 2014. Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1- TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1- SISÄLLYSLUETTELO kertomus 1. Yleiskatsaus 3 2. Hallinto 7 3. Henkilöstö 8 4. Väkiluku 9 5. n toteutumisvertailut

Lisätiedot