VALTUUSTOKYSELY SAAREN KOULUN RUOKAHUOLLON UUDELLEENJÄRJESTÄMISEKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTUUSTOKYSELY SAAREN KOULUN RUOKAHUOLLON UUDELLEENJÄRJESTÄMISEKSI"

Transkriptio

1 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus VALTUUSTOKYSELY SAAREN KOULUN RUOKAHUOLLON UUDELLEENJÄRJESTÄMISEKSI 31//2013 KVAL 103 Valtuutettu Marja Teppinen ja allekirjoittaneet valtuutetut jättivät seuraavanlaisen kyselyn : "VALTUUSTOKYSELY Saaren koulun ruokahuollon uudelleenjärjestelemiseksi alkuperäisen hankesuunnitelman mukaan Keuda Saaren yksiköstä Uutta Saaren koulua suunniteltaessa oli uuden koulun sijainnin valinnan tärkeimpänä perusteena Keudan maalle mahdollisimman monipuolinen yhteistyö ja palvelujen hankinta Keudalta koskien erityisesti liikuntasalia, kiinteistönhoitoa ja ruokahuoltoa, sillä Keudalla on oma valmistuskeittiö. Tämä on ollut aikaisemman kunnanvaltuuston, asiaa käsitelleiden lautakuntien sekä alueen oppilaiden vanhempien vakaa usko, että näin myös tapahtuu. Tästä syystä myöskään alueen oppilaiden vanhemmat eivät vaatineet uuteen kouluun valmistuskeittiötä kuten Nummisissa, vaan tyytyivät kuitenkin omassa kylässä valmistettuun ns.lähiruoka-vaihtoehtoon. Vielä valtuuston kokouksessa Hannu Seppälä vastasi aiheesta esitettyyn kysymykseen, että kyllä näin tapahtuu, ruoka tulee Keudalta ja sopimukset ovat enää vain hienosäätöä vaille. Tämän jälkeen on kuitenkin käynyt ilmi, että ruoka on päätettykin ottaa keskuskeittiöltä Blue Serviceltä. Pelkästään hinnan lisäksi on otettava huomioon koko kokonaisuus - kestävä kehitys - hiilijalanjälki- ja lähiruuan arvostamisen opetus, aiemmin annettuja lupauksia unohtamatta. Saaren koulun oppilailla on ainutlaatuinen mahdollisuus oikeasti nähdä, oppia ja kokea mistä kotimainen ruoka tulee, ja tästä pitäisi voida olla ylpeä. Näin mahtavan maatilan-, koulutuskeskuksen-, kartanomiljöön- ja koko seudun kylähistorian keskipisteeseen rakennettua kyläkoulua ja päiväkotia voisi jopa hyödyntää ainutlaatuisena kohteena, koko kyläyhteisön sitojana ja edelläkävijänä Mäntsälää mainostettaessa, käytetäänhän nytkin Mäntsälää mainostettaessa ensimmäisenä sanana sanaa "luonnonläheinen". On vaikea uskoa eettisesti oikeaksi myöskään sitä, että lapset katselevat uuden koulun ruokalan ikkunasta suoraan Keudan valmistusruokalaa alle parin sadan metrin päässä, mutta heidän itse syömänsä ruoka kuljetettaisiin liki viidentoista kilometrin päästä. Jälkijunaiselta vaikuttaa muutenkin koko ruokahuollon keskittäminen, Ruotsissa kun siitä ollaan jo kovaa vauhtia luopumassa ja kouluihin ym. ollaan palauttamassa omat valmistuskeittiöt takaisin. Saaren koulun ruokahuolto on päätetty hankkia ainakin lukuvuonna Blue Serviceltä. Tämän valtuustokyselyn allekirjoittajat haluavat saada tarkan selvityksen ja perustelut asiasta ja ehdotamme hankintapäätöksen purkamisen välitöntä selvittämistä ja neuvottelujen uudelleen käynnistämistä Saaren yksikön

2 kanssa,koska tehtävänanto kilpailutukseen ei vastaa alkuperäistä valtuuston linjausta. Selvitys on tehtävä ensitilassa, kouluthan alkavat ja päiväkoti aloittaa toimintansa jo Mäntsälässä Valtuustokyselyn allekirjoittajat joukko kunnanvaltuutettuja: Marja Teppinen" Esitys: Kunnanvaltuusto lähettää valtuustokyselyn kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen. Liite 1. Valtuustokysely KHAL 229 Asian kiireellisyyden vuoksi tekninen toimiala on antanut seuraavan vastauksen: Saaren uuden koulun ruokapalvelut alkaen: Mäntsälän kunta ja Keuda ovat tehneet esisopimuksen rakennuspaikan vuokraamisesta tulevaa Saaren koulua ja päiväkotia varten. Tässä esisopimuksessa on alustavasti sovittu Keudan ja kunnan välisestä yhteistyöstä koulun huollon ja ruokapalvelujen suhteen. Sopimuksen mukaan kunnalla on mahdollisuus ostaa ruokaa Keudan keittiöltä koulua ja päiväkotia varten hintaan 3,50 /ateria, alv 0. "Kunta rakennuttaa uuden Koillis-Mäntsälän koulun, johon on tarkoitus siirtää neljän koulun oppilaat (Hautjärvi, Kaukalampi, Levanto ja Saari). Rakennuksen tilaohjelmaan sisältyy myös tilat esikoululle ja kahden ryhmän päiväkodille. Rakennus on suunniteltu rakennettavaksi Keudan omistamalle Saaren Kartanon alueelle, josta voidaan järjestää koulun tarvitsemat liikuntatilat ja ruokapalvelut. " (Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän (Keudan) ja Mäntsälän kunnan välinen sopimus koskien Mäntsälän kunnan koulun ja päiväkodin rakennushanketta kuntayhtymän omistamalle maalle; KH 376) Keudan ja kunnan välinen sopimus koskee maanvuokrausta, liikuntatilojen käyttöä, kouluruokailua, vettä ja jätevettä sekä lämpöä ja kiinteistönhoitoa. Sopimuksessa todetaan liikuntatilojen suhteen seuraavasti: "Mäntsälän kunta voi käyttää Uusikartano- nimisen kiinteistön liikuntasalia erikseen sovittavan määrän ja ajankohdat. Vuokrahinta on 15,80 /h+ alv sopimuksen aikaisen Keudan hinnaston mukaan. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin, ensimmäinen tarkistus pisteluvun mukaisesti (perusindeksi kesäkuu 2010 )." Sopimuksessa todetaan vesi- ja jäteveden osalta seuraavasti: "Kunta voi ostaa Keudan vedenottamolta saatavaa pohjavettä ja johtaa vetensä Keudan puhdistamolle enintään siihen saakka kuin laitos on käytössä." Sopimuksessa todetaan ruokapalvelujen osalta seuraavasti: "Keuda sitoutuu myymään koululla tarvittavan ruoan, n päivittäisannosta. Sopimushetken hinta on 3,50 /ateria + alv. "

3 Lisäksi todetaan sopimuksen hyväksymisestä, voimaantulosta ja irtisanomisesta seuraavasti: "Tätä sopimusta noudatetaan heti, kun molempien osapuolten päättävät elimet ovat sen hyväksyneet. Sopimus on voimassa ja tämän jälkeen siihen saakka, kunnes se irtisanotaan jommankumman sopijapuolen toimesta. Sopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on 6 kk. Sopimus raukeaa molempien osapuolien yhteisellä sopimuksella tai jos hanke ei toteudu. " Mäntsälän kunnan ja Keudan välinen sopimus ei siis sido kuntaa ostamamaan ruokaa nimenomaan Keudalta. Sopimuksen mukaan Keuda sitoutuu myymään tarvittavan ruoan. Toisaalta hankintalaki vaatii kuntaa kilpailuttamaan ruoan toimittamisen. Mäntsälän kunta on kilpailuttanut vuonna 2012 ruokapalvelujen toimittamisen ja kilpailutuksen voitti Blue Service. Blue Servicen ja kunnan välisessä sopimukseen voidaan luonnollisesti liittää muitakin kohteita, jotka eivät tarjouspyynnön aikana olleet mukana. Blue Servicen ja kunnan välisessä sopimuksessa todetaan seuraavasti: "Lisätyöstä sovitaan palveluntuottajan laatiman kirjallisen laskelman tai tarjouksen perusteella. Lisätöistä ovat oikeutettuja sopimaan tilaajan edustajat ja palveluntuottajan työnjohto. " Tekninen lautakunta on päättänyt , että ruokapuhtaanapitopalveluiden tuottajiksi kaudeksi valitaan ruokapalvelujen tuottajaksi Blue Service Partners Oy. Kansalliset kynnysarvot on tavara- ja palveluhankinnoissa , jolloin kilpailutus tulee aina tehdä jos raja ylittyy, jos palvelua ei tuoteta itse. Pelkästään ruokapalvelujen kustannusten osuus Koillis-Mäntsälän koulussa olisi yli /vuosi. Esisopimuksen sopimuskaudelle hinta olisi ilman indeksikorotuksia n. 29 vuoden sopimuskaudella Näin suurta palveluhankintaa ei siis voi tehdä ilman kilpailutusta, ja palvelua ei voi kytkeä muihin sopimuksiin. Kunnan ja Keudan välinen esisopimus on sittemmin johtanut maanvuokrasopimukseen. Muista yhteistyömuodoista on neuvoteltu kahteen otteeseen, ja Näiden neuvottelujen tuloksena ruoan hinta on täsmentynyt hintaan 2,20 /ateria ilman juomia, leipää ja ravintolisäkettä. Ruokapalvelut on laatinut vertailulaskelmat ruoan ostamisesta nykyiseltä palvelun tuottajalta, Blue Service Partnersilta tai Keudalta. Näiden laskelmien mukaan ruoka maksaa BSP:ltä ostettuna ,23 /v ja Keudalta ostettuna ,00 (hinnassa on huomioitu Blue Service Partnersin toteutunut 2,2 % hinnan tarkistus). Ero on ,77 eli n. 22 %. Hinnat ovat alv 0 % -hintoja ja hinnoissa ovat myös kuljetuskustannukset mukana. Kyseinen laskelma on tehty annoshintojen perusteella. Blue Service Partnersilta on mahdollisuus ostaa ruokaa myös kiloin, joten rahallinen säästö voi mahdollisesti olla suurempi, kuin ,77. Ruokapalvelut on todennut, ettei kunnalla ole mahdollista ostaa näin paljon kalliimpaa ruokaa Saaren koululle ja on tehnyt päätöksen ja sopimuksen ruoan ostamisesta Blue Service Partnersilta. Lisäksi hankintalaki ei sallisi sellaista menettelyä, jossa palvelua ei olisi kilpailutettu. Päätös on perusteltavissa myös koululaisten tasapuolisella kohtelulla. Saaren vanhaan kouluun on toimitettu useita vuosia ruoka kunnan keskuskeittiöstä ja toimitukset ovat toimineet hyvin. Syksyllä 2012

4 ruokapalvelutuottajan vaihtuessa oli alkuun laadullisia ongelmia, mutta sen jälkeen ongelmat on saatu korjattua ja ruoan laatu on huomattavasti parantunut. Ruokaan ja ruoan kuljetuksiin on oltu tyytyväisiä kevään 2013 aikana. (asian valmistelijat: tekninen johtaja Hannu Seppälä ja ruokapalvelupäällikkö Irma Virtanen). Kj:n päätösesitys: Käsittely: Kunnanhallitus lähettää kunnanvaltuustolle esittelyosan mukaisen vastauksen valtuustokysymykseen. Tekninen johtaja Hannu Seppälä esitteli asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin esityksen mukaan. KVAL 112 Esitys: Käsittely: Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen. Käsittelyn kuluessa Tapio Havula esitti keskustan valtuustoryhmän nimissä, että asia tulee palauttaa teknisen lautakunnan uudelleen valmisteltavaksi. Marja Teppinen kannatti tehtyä esitystä. Puheenjohtaja rajasi keskustelun koskemaan asian siirtämistä. Edelleen käsittelyn kuluessa puheenjohtaja määräsi neuvottelutauon klo Tapio Havula uudisti esityksensä seuraavasti: Asia tulee palauttaa tekniseen lautakuntaan eri vaihtoehtojen selvittämiseksi. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja kysyi voiko valtuusto hyväksyä yksimielisesti seuraavan päätösesityksen: 1. Valtuustokysymys merkitään tiedoksi ja 2. Asia palautetaan tekniseen lautakuntaan eri vaihtoehtojen selvittämiseksi. Hyväksyttiin kunnanvaltuuston puheenjohtajan esitys. TELA 129 Valtuusto palautti ruokapalveluun liittyvän aloitteen uudelleen valmisteltavaksi. Valtuusto toteaa, että teknisen lautakunnan tulee selvittää eri vaihtoehtoja ruokahuollon hankkimiseksi Saaren koululle. Yleistä hankinnoista Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat tulee tehdä hankintalainsäädännössä säädettyjä menettelytapoja noudattaen. Sääntelyn tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä. Tämän vuoksi hankinnat on pääsääntöisesti kilpailutettava avoimesti ja tehokkaasti, ja kilpailuun osallistuvia yrityksiä on kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Julkisen hankinnan kilpailuttamiseksi hankintayksikön on valittava hankinnan luonteeseen soveltuva, hankintalainsäädännön mukainen

5 menettelytapa. Hankinnan ennakoitu arvo, eli ylittääkö se EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon vai ei, vaikuttaa valitun menettelytavan kulkuun. Yhteistä eri menettelytavoille on, että kilpailuttaminen tulee tehdä avoimesti. Hankinnan avoin kilpailuttaminen tarkoittaa muun muassa sitä, että hankinnasta ilmoitetaan riittävän laajasti. Kansallinen ilmoitusvelvollisuus koskee hankintoja, jotka ylittävät hankintalaissa säädetyt kansalliset kynnysarvot. Kansallisten kynnysarvojen alle jääviin hankintoihin ei sovelleta hankintalakia, joten näiden ns. pienhankintojen ilmoittaminen HILMAssa jää hankintayksikön harkintaan. Hankintamenettelyt Hankinnan sisältö, luonne ja laatu ratkaisevat, millaista kilpailuttamismenettelyä hankintayksikön on tarkoituksenmukaisinta käyttää hankinnan tekemisessä. Menettelyjen käytössä on myös eroja riippuen siitä, onko kysymyksessä EU-kynnysarvon ylittävä vai alittava hankinta. Hankinnassa on käytettävä ensisijaisesti avointa tai rajoitettua menettelyä, mutta käytettävissä on hankintalaissa säädetyissä tilanteissa myös neuvottelumenettely, kilpailullinen neuvottelumenettely tai suunnittelukilpailu. Dynaamisesta hankintamenettelystä ja sähköisestä huutokaupasta säädetään erikseen voimaan tulleella lailla. Ruokahuollon kilpailutus Tilaaja määrittää tarjoajan kelpoisuusvaatimukset tarjouspyyntöä laatiessaan. Kelpoisuusvaatimukset voivat liittyä ehdokkaiden tai tarjoajien taloudelliseen ja rahoitukselliseen tilanteeseen, tekniseen kelpoisuuteen, ammatilliseen pätevyyteen sekä muihin hankkijan valitsemiin vaatimuksiin. Tarjoajien ehdottomilla kelpoisuusvaatimuksilla pyritään varmistumaan siitä, että sopimussuhteen aikana sopimusvelvoitteet kyetään täyttämään. Mäntsälän kunta on kilpailuttanut välisenä aikana sekä puhtaanapitopalvelut, että ruokapalvelut. Ruokapalveluiden kilpailutusta koskevat yksiköt olivat Mäntsälän kunnan keskuskeittiö, kunnantalon ravintola, Hyökännummen koulun-/- päiväkodin keittiö, sekä Pornaisten Aurinkomäen keittiö. Tarjouskilpailun ruokapalveluiden osalta voitti Blue Service Partners. Tarjoajien arviointi ja vertailu toteutettiin kolmessa vaiheessa. 1. tarjoajien soveltuvuuden arviointi 2. tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3. tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu Kokonaistaloudellisuuden arviointiperusteina ovat olleet: - Laatu 50 % ja Hinta 50 % Kokonaistaloudellisuuden arviointiperusteita ovat: 1. Kuvaus ruokapalveluiden laadun varmistamisesta 20 % - monipuolisuus - ravitsemuksellinen laatu (Perustuu valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksiin, jossa on tarkoin määritelty esim. lihojen, levitteiden ja maidon rasvapitoisuus, ruoan suolapitoisuus sekä pastan ja riisin kuitupitoisuudet)

6 - ruoan turvallisuuden varmistaminen (esim. Elintarvikkeiden alkuperämaa on oltava jäljitettävissä, muuntogeenisiä elintarvikkeita ei saa käyttää, ruokatuotteet eivät saa sisältää natriumglutamaattia. Lisäksi keittiöiden omavalvonta-asiat tulee olla kunnossa.) - erityisruokavalio-osaaminen 2. Toimitusvarmuus 15% - äkillisiin tilanteisiin varautuminen - kotiateria-asiakkaiden onnistuneen palvelun varmistaminen - ateriakuljetusten järjestäminen ja varajärjestelmät 3. Asiakasyhteistyön raportointi 10 % - tilaajan tiedottaminen - yhteydenpitotavat - raportointi 4. Kuvaus henkilöstöstä ja varahenkilöstöstä 5 % - henkilöstö ja henkilöstömäärä kohteittain - varahenkilöstöjärjestelmä Palvelun tuottaja Blue Service raportoi tilaajalle kuukausittain: - yksikkö- ja ateriakohtaiset ruokailijamäärät - tilatut ruokamäärät kiloina yksikkökohtaisesti Lisäksi neljä kertaa vuodessa raportoidaan: - omavalvonnan toteutuminen - terveysviranomaisten tarkastukset ja raportit ( Tuusulan elintarviketarkastajat käyvät tekemässä viranomaistarkastukset keittiöihin ennalta ilmoittamatta 1-2 kertaa vuodessa ) - koneiden ja laitteiden kunnon sekä huollot Blue Service arvioi sisäisesti omalla laadunhallintajärjestelmällään tuottamiensa ruokapalvelujen laatua suhteessa palvelusopimuksessa asetettuihin tavoitteisiin. Asiakaskyselyn he tekevät 1-2 kertaa vuodessa. Käyttäjäpalavereja pidetään tarvittaessa. Palavereihin osallistuvat tilaajan-, käyttäjän- ja palveluntuottajan yhteyshenkilöt. Edellisen lisäksi Blue Servicen päällikkö ja kunnan ruokapalvelupäällikkö pitävät yhteisen katselmuksen kaksi kertaa vuodessa Blue Servicen toiminnassa oleviin Mäntsälän ja Pornaisten keittiöihin. Katselmuksessa käsitellään kunkin keittiön henkilökuntavahvuutta, ruoan laatua,keittiön omavalvontaa, ruokien ja kylmälaitteiden mittauksia,sekä keittiöhygieniaa ja koneistusta ym. esille tulevia asioita. Edellisten lisäksi Blue Service sekä kunnanruokapalvelu pitävät kerran kuukaudessa palaverin, jossa käsitellään palvelusopimuksen mukaisia asioita sekä ajankohtaisia muita ruokapalveluun liittyviä asioita ja tämän hetken ja tulevan ajan suunnitelmia. Kunnan ruokapalveluhenkilökunta sekä Blue Servicen ruokapalveluhenkilökunta pitävät noin neljä kertaa vuodessa ruokalistapalavereja. Palaverit pidetään erikseen koulujen palvelukeittiöille ja päiväkotien palvelukeittiöille. Asiakastoimikunnan kokouksia, joissa esim. kouluilta on sekä opettaja, että oppilasedustus pidetään vuosittain. Myös kunnantalon henkilökunnan kanssa pidetään asiakastoimikunnan kokous vuosittain. Näin saadaan hy-

7 vää palautetta ja kehitysehdotuksia tulevaan toimintaan. Mäntsälän kunta pitää Blue Servicelle toimittaja-auditointia, jolla mitataan ruokapalvelusopimuksen, sekä toiminnan toteutumista. Prosentuaalisesti pisteytys jakautuu siten, että henkilöstöresursseista 20 %, laadunhallinnasta 40 % ja yrityksen toiminnasta ja teknisistä edellytyksistä 40 %. Kyseinen auditointi on pidetty Toimittaja-auditoinnin yhteydessä ruokapalvelutoimittaja sai lähes täydet pisteet kaikista osa-alueista. Vuoden 2013 asiakaspalaute on ollut pääsääntöisesti positiivista. Saadun palautteen Blue Service on ottanut positiivisesti ja rakentavasti vastaan koko toimintansa aikana. Toimittaja-auditoinnin tavoitteena on laatutavoitteiden toteutumisen seuranta, arviointi ja toiminnan kehittäminen. Toimittaja-auditoinnissa tarkastellaan kaikkien ruokapalvelusopimukseen kuuluvien kohteiden tilannetta yhteensä. Palveluntoimittaja vastaa siitä, että toiminnan tulokset on dokumentoitu ja luotettavasti arvioitavissa. Palveluntoimittaja on velvollinen esittämään kehityskokouksessa tuloksia selventäviä ja tarkentavia dokumentteja tilaajan niin vaatiessa. Tuloksia verrataan asetettuihin tavoitteisiin ja arvioidaan asteikolla 1 5. Arvosteluasteikko on seuraava: 1 = tulokset eivät ole toteutuneet, pistemäärä on 0 2 = tulokset ovat toteutuneet hieman, pistemäärä on 25 % kokonaispisteistä 3 = tulokset ovat toteutuneet osittain, pistemäärä on 50 % kokonaispisteistä 4 = tulokset ovat toteutuneet lähes täysin, pistemäärä on 75 % kokonaispisteistä 5 = tulokset ovat toteutuneet täysin, pistemäärä on 100 % kokonaispisteistä Laatukriteereiden pisteytys on rakennettu niin, että täydet pistemäärät voi saavuttaa keskimäärin 90 prosentin tuloksella tavoitteesta. Mikäli palveluntuottaja saa alle 100 prosenttia laatukriteereiden pisteistä, sen tulee maksaa sanktiona 1 prosenttia edellisen vuoden kokonaislaskutuksesta kunkin 1 prosentin tavoitealituksen osalta seuraavasti: 100 % pisteistä = ei sanktiota 95 % pisteistä = sanktio 1 % 90 % pisteistä = sanktio 2 % 85 % pisteistä = sanktio 3 % 80 % pisteistä = sanktio 4 % jne. Sanktioiden maksimimäärä on 7 prosenttia edellisen vuoden kokonaislaskutuksesta. Arvioinnin tavoitteena on ohjata palveluntuottajan toimintaa sopimuksen mukaiselle tasolle. (Valmistelija / lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Seppälä ja ruokapalvelupäällikkö Irma Virtanen, puh ) Päätösesitys: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle vastauksenaan valmistelussa kuvatut asiat ja toteaa,

8 että nykyinen ruokapalvelujen toimittaja on valittu julkisella hankintakilpailutuksella ja tarjouspyynnössä on huomioitu laadulliset asiat ja laatuun liittyvät seurannat erinomaisesti. Tekninen lautakunta asiantuntijalautakuntana seuraa nykyisen ruokapalvelutoimittajan ruoan laatua ja asiakaskyselyjen tuloksia. Lautakunta toteaa kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että Blue Service on aikaisemmin toimittanut keskuskeittiöltä ruoan Saaren vanhalle koululle, jolloin ruoan toimittaminen uudelle koululle on sopimusteknisesti mahdollinen ja taloudellisesti sekä toiminnallisesti kannatettava ja järkevä toimintatapa. Tekninen lautakunta toteaa myös valtuustolle, että tässä yhteydessä ei ole järkevää etsiä yhdelle koululle omaa toimintamallia, koska se vaatisi hankintalain mukaisesti julkisen kilpailutuksen, johon on mahdollista osallistua kaikki ruokapalvelun tuottajat EU:n alueelta. Käsittely: Asiasta käydyn vilkkaan keskustelun jälkeen tekninen johtaja lisäsi päätösesitykseen, että hankintalain 15 :n mukaan sopimuksesta ei ole taloudellisesti ja sopimusteknisesti käytännössä mahdollista irtautua ilman sopimussakkoja ja ilman uutta kilpailutusta. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä muutetun esityksen. Kokouksen alussa Blue Service Partnersin toimitusjohtaja Tuula Lasander ja Mäntsälän palvelupäällikkö Terhi Kerttula olivat kokouksessa esittelemässä asiaa. Merkittiin, että ruokapalvelupäällikkö Irma Virtanen oli kokouksessa esittelemässä asiaa. KHAL 291 Kj:n päätösesitys: Kunnanhallitus antaa vastauksena valtuustoaloitteeseen teknisen lautakunnan esittelytekstin ja täydennetyn päätöstekstin mukaisen selvityk sen asiassa, jossa todetaan ettei yhdelle koululle ole järkevää tehdä omaa toimintamallia, myöskin hankintalain esteet tulevat vastaan. Kunnanhallitus toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi ja saattaa sen edel leen kunnanvaltuustolle tiedoksi. Käsittely: Tekninen johtaja Hannu Seppälä esitteli asiaa kokouksessa. Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti esitystään seuraavaan muotoon: Kunnanhallitus antaa vastauksena valtuustoaloitteeseen teknisen lautakunnan esittelytekstin ja täydennetyn päätöstekstin mukaisen selvityksen asiassa. Kunnanhallitus toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi ja saattaa sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedok si. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hyväksytty Nurmijärven kunnanhallituksen päätöksellä 54 27.2.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET 1. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS Sai-Lab ry Oppaan toimitus Eeva Eloranta-Jokela Ulkoasu ja taitto Tiina Åsenbrygg MultiPrint Oy, Helsinki 2007 Lukijalle Kädessäsi on uudistettu painos Sai-Lab ry:n laatimasta

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa 2 SISÄLLYSLUETTELO HANKINTAOHJEET KYNNYSARVOT YLITTÄVISSÄ HANKINNOISSA... 1 LUKU 1... 1 YLEISET SÄÄNNÖKSET... 1 1. HANKINTAOHJEIDEN

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt: 23.05.2011 156 Voimaantulopäivä: 13.06.2011 Kauhavan kaupunki HANKINTAOHJE 2 Sisällysluettelo Johdanto...3 1. Hankinnan lähtökohdat...3 1.1.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3 1.1. Kansalliset kynnysarvot ja pienhankinnat...3 1.2. EU-kynnysarvot...4 1.3. Hankintayksikkö sekä hankintatoiminnan

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET. Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 11.2.2008, 49

PUNKALAITUMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET. Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 11.2.2008, 49 PUNKALAITUMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 11.2.2008, 49 SISÄLLYSLUETTELO Määritelmiä ja käsitteitä 1 1. Yleistä 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen 6 1.2 Yleiset

Lisätiedot

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA Sisällysluettelo Hyvä yrittäjä... 3 1 Kilpailuttamisvelvoitteen tarkoitus ja periaatteet... 4 2 Hankinnan ja hankintayksikön määritelmä...

Lisätiedot

Yleiset. hankintaohjeet

Yleiset. hankintaohjeet Yleiset hankintaohjeet Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 20.12.2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 MÄÄRITELMIÄ JA KÄSITTEITÄ...4 1 YLEISTÄ...6 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 6 1.2 Yleiset

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Määritelmiä ja käsitteitä 3. 1 Yleistä 8

Sisällysluettelo. Määritelmiä ja käsitteitä 3. 1 Yleistä 8 Naantalin kaupunki Hankintaohjeet 1 Sisällysluettelo Sivu Määritelmiä ja käsitteitä 3 1 Yleistä 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen 8 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet 9 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE OSA I YLEISET HANKINTAOHJEET (hankintalain soveltaminen) OSA II HANKINTOJEN MENETTELYOHJEET (mm. kansallisen kynnysarvon alittavien hankintojen ohjeistus) Hyväksytty kaupunginhallituksen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 300, liite 86, 23.08.2010. 2 YLEISET HANKINTAOHJEET Määritelmiä ja käsitteitä 3 1. Yleistä 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt 20.8.2007 Voimaantuloajankohta 15.8.2007 Kh. 15.10.2007 (268 ), muutos kohtaan 2.1.3 ja liitteeseen 1 Muutosten voimaantuloajankohta 18.10.2007

Lisätiedot

HANKINTAOHJEET. Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen

HANKINTAOHJEET. Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen HANKINTAOHJEET Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen 1 Peruspalvelukuntayhtymä Selänne HANKINTAOHJEET Sisällysluettelo Määritelmiä ja käsitteitä 3 1. YLEISTÄ 1.1.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus x.x.2013

Kaupunginhallitus x.x.2013 HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus x.x.2013 Sisällys Määritelmiä ja käsitteitä 4 1.Yleistä 9 1.1. Hankintojen soveltaminen 9 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet 9 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen hankintayhteistyö

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNNAN HANKINTAOHJEET. Kunnanhallitus hyväksynyt 15.6.2010 (230 ) 1. HANKINTAOHJEIDEN SOVELTAMINEN

HAUSJÄRVEN KUNNAN HANKINTAOHJEET. Kunnanhallitus hyväksynyt 15.6.2010 (230 ) 1. HANKINTAOHJEIDEN SOVELTAMINEN HAUSJÄRVEN KUNNAN HANKINTAOHJEET 1 Kunnanhallitus hyväksynyt 15.6.2010 (230 ) 1. HANKINTAOHJEIDEN SOVELTAMINEN 2. TOIMINTAOHJE 2.1. Yleistä 2.2. Hankintaohjeen tavoite 2.3. Hankintojen ohjaus ja organisointi

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA liite 4, yh 27.10.2010 asia 13 167 1 (35) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Liittyen 1.6.2010 voimaan tulleisiin muutoksiin hankintalaissa (30.3.2007/348) Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa 27.10.2010

Lisätiedot

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... Hankintaohje Kaupunginhallituksen hyväksymä 7.2.2011 Sisältö innehåll 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5 2 Yleistä... 10 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 11 2.3

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 4 2 HANKINTAMENETTELYT... 8

1 YLEISTÄ... 4 2 HANKINTAMENETTELYT... 8 2 (46) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 HANKINTAOHJEIDEN SOVELTAMINEN... 4 1.2 YLEISET HANKINTAPERIAATTEET... 4 1.3 HANKINTAA ENNAKOIVAT TOIMENPITEET... 5 1.4 HANKINNAN SUORITTAJA... 5 1.5 YHTEISHANKINTA...

Lisätiedot

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja määritelmät... 3 4 Yhteenveto neuvottelumenettelystä ja kilpailullisesta

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje Kaupunginhallitus 116 19.5.2008 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEIDEN HYVÄKSYMINEN 345/0/010/2007 KHAL 116 I LUKU YLEISTÄ HANKINNOISTA

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET 1 Sisällys 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 5 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 6 1.3 Hankintavaltuudet... 7 1.4 Euromääräiset valtuusrajat

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HANKINTAOHJE

LAUKAAN KUNNAN HANKINTAOHJE LAUKAAN KUNNAN HANKINTAOHJE Hyväksytty Laukaan kunnanhallituksen kokouksessa 18.6.2012 158 Sisällysluettelo Määritelmiä ja käsitteitä... 4 1. Yleistä... 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 8 1.2 Yleiset

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun hankintaohje

Jyväskylän ammattikorkeakoulun hankintaohje Jyväskylän ammattikorkeakoulun hankintaohje Päivitetty 4.4.2008 2 SISÄLTÖ 1 Hankintalainsäädännön tavoitteet ja perusperiaatteet... 5 2 Hankintatarpeen kartoitus ja hankinnan suunnittelu... 6 3 Hankintojen

Lisätiedot

HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KESKEISIMMÄT UUDISTUKSET

HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KESKEISIMMÄT UUDISTUKSET Lappeenrannan teknillinen yliopisto School of Business Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Yritysjuridiikka HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KESKEISIMMÄT UUDISTUKSET Tekijä: Anni Vanonen Ohjaaja: Pia

Lisätiedot

YLEISET HANKINTAOHJEET. hyväksytty yhtymähallituksen päätöksellä (voimaan 1.1.2014)

YLEISET HANKINTAOHJEET. hyväksytty yhtymähallituksen päätöksellä (voimaan 1.1.2014) YLEISET HANKINTAOHJEET hyväksytty yhtymähallituksen päätöksellä (voimaan 1.1.2014) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 1 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 1 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 2 1.3 Yhteishankinta

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PYSYVÄISOHJE 5/2012 1 (50) HANKINTAOHJE. Yhtymähallinto 29.3.2012

HELSINGIN JA UUDENMAAN PYSYVÄISOHJE 5/2012 1 (50) HANKINTAOHJE. Yhtymähallinto 29.3.2012 HELSINGIN JA UUDENMAAN PYSYVÄISOHJE 5/2012 1 (50) SAIRAANHOITOPIIRI HANKINTAOHJE Yhtymähallinto 29.3.2012 HANKINTAOHJE HELSINGIN JA UUDENMAAN PYSYVÄISOHJE 5/2012 2 (50) SAIRAANHOITOPIIRI HANKINTAOHJE

Lisätiedot

Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely

Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely Markus Ukkola, vanhempi hallitussihteeri Työ- ja elinkeinoministeriö Itä-Suomen yliopisto, julkiset hankinnat Tammikuu 2013 Hankintamenettely prosessina Hankintalainsäädäntö

Lisätiedot