Rakennusalan laatu ja harmaa talous hallintaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennusalan laatu ja harmaa talous hallintaan"

Transkriptio

1 Rakennusalan laatu ja harmaa talous hallintaan Energiateollisuuden kevätseminaari

2 Täsmäaseita talousrikollisuuden torjuntaan 2

3 Harmaa talous on osa talousrikollisuutta Talousrikollisuus = taloudelliseen hyötyyn tähtääviä rangaistavia tekoja, jotka tapahtuvat yrityksen tai muun yhteisön toiminnan yhteydessä Harmaa talous = sinänsä laillista taloudellista toimintaa, joka tapahtuu viranomaisilta salassa tai jonka tuottama tulo salataan siitä menevien verojen ja maksujen välttämiseksi Harmaa talous laittomien hyödykkeiden tai palveluiden tuottaminen, joka on laissa nimenomaan kriminalisoitu (ns. musta talous) 3

4 Rakennusalan harmaa talous Pesii pitkissä aliurakointiketjuissa On tyypillisintä hyvin pienissä yrityksissä Aiheuttaa yhteiskunnalle vuosittain noin 500 miljoonan euron verojen ja muiden lakisääteisten maksujen menetykset Vääristää kilpailua Heikentää työntekijöiden asemaa Lisää kansainvälisen rikollisuuden uhkaa Rapauttaa yhteiskuntamoraalia 4

5 Talousrikollisuuden torjuntaa on tehostettava TEM:n talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjunnan työryhmä (mietintö ) Rakennusteollisuus sitoutunut toimenpiteisiin, alalle useiden kymmenien miljoonien eurojen lisäkustannukset Tilaajavastuu.fi-palvelu esimerkki alan muista toimista Rakennusalan liiketoiminnan harjoittaminen luvanvaraiseksi 5

6 Käännetty arvonlisäverovelvollisuus Koskee pääasiassa vain rakennusalaa, mutta myös muita arvonlisäverovelvollisia, vaikka harjoittaisivat vain tilapäisesti rakentamispalvelun myyntiä Poikkeus yleisestä myyjän verovelvollisuudesta, verovelvollinen on yleensä tavaran tai palvelun myyjä Sovelletaan rakennusalalla laajasti, määräykset pakottavia Voimaan huhtikuussa 2011 Ongelmana lain tulkinnanvaraisuudet Kartoitettava kokemukset ja tarvittaessa muutettava järjestelmää Ohjeita käännetyn arvonlisäveron soveltamisesta löytyy osoitteesta: ja Ei poista harmaata taloutta rakennusalalta 6

7 Keskeiset käytännön toimenpiteet Rakennusalalla työskenteleville veronumero pakolliseksi Pääurakoitsijan ilmoitettava työntekijätiedot ja aliurakoitsijoiden urakkasummat verottajalle Lisätään kiinnijäämisriskiä tehostamalla valvontaa Uudistetaan tilaajavastuulakia Tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset vaaditaan kaikilta Tietojen saatavuutta helpotetaan Toimenpiteet: TEM:n työryhmä Tarmo Kim Kaskiaro Pipatti

8 Tilaajavastuulain velvoitteet Ennen sopimuksen tekoa tilaajan on tarkistettava aliurakoitsijalta: onko yritys merkitty ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin kaupparekisteriote todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Ei selvitysvelvollisuutta mm. jos aliurakoitsijan toiminta on vakiintunutta tai sopimussuhde on vakiintunut Ei 3 kk vanhempia tietoja, pitkissä sopimuksissa vero- ja eläketodistukset 12 kk välein Ulkomaisista yrityksistä vastaavat tiedot 8

9 Muutokset tilaajavastuulakiin Selvitysvelvollisuus on aina, vaatimus vakiintuneesta toiminnasta poistuu Tapaturmavakuutuksen ottamisen selvittäminen mukaan Tietojen tarkistaminen sopimuksen keston aikana näillä näkymin 2 kk välein Tietoisesti velvoitteensa laiminlyövää urakoitsijaa käyttävälle korotettu laiminlyöntimaksu, yli maksimi Jos määrätty kaksi korotettua laiminlyöntimaksua, ei voi vuoteen saada julkista urakkaa Tilaajavastuutarkastajien määrän kasvattaminen yli puolella (18 uutta tarkastajaa) Laiminlyöntimaksupäätösten ylläpito AVI:n sivustolla Työeläketietojen tarkentuminen todistuksissa (mm. työntekijämäärä) 9

10 Rakentamisen laatu myyttejä ja totuuksia 10

11 Huono laatukuva syntyy muutamista todella epäonnistuneista hankkeista, kokonaisuus ei ole niin huono, kuin julkisuudessa esitetään. 11

12 Rakentamisen laadun kehittämiseksi on tehty paljon Paljon on kuitenkin vielä tehtävä: Yritysten laatu- ja toimintajärjestelmät saatava aitoon hyötykäyttöön Sertifioidut pätevyysvaatimukset esim. märkätilatöihin jo käytössä Pyrkimys 0-virheluovutukseen, tavoitteena ainakin suurissa rakennusliikkeissä Ohjeita, oppaita, muistilistoja laadun tuottamisen varmistamiseksi on olemassa runsaasti Jatkuvan tilaajan hankkeissa vaativa tilaaja edesauttaa laadun syntymistä Ongelmat kärjistyvät asuntokohteissa, asiakaskohtaamisessa ja virheiden korjaamistavassa selvästi kehitettävää

13 Julkisen sanan näkemys rakentamisen laadusta: räikeimmät epäonnistumiset leimaavat keskustelua 13

14 Laatu on moniulotteinen käsite Rakentamisen hyvän laadun keskeiset ominaisuudet Asiakassuuntautuneisuus Muodostaa lähtökohdan laadukkaalle toiminnalle Kattaa koko arvoketjun Asiakkuuden sisäistäminen ja asiakastarpeiden ennakointi Kyvykkyys (osaaminen) Kyky asiakastarpeiden ennakointiin ja toteuttamiseen Mahdollistaa kilpailijoista erottautumisen Korostaa totuuden hetkiä Virheettömyys Asiat tehdään jatkuvasti oikein ja virheettömästi Tuotteiden ominaisuudet asiakastarpeiden mukaisia Suoritusten jatkuva parantaminen Lähtökohtana toiminnan jatkuva parantaminen Kattaa koko arvoketjun Lähde: Saarenpää

15 Rakentamisen hyvän laadun keskeiset ominaisuudet Avoimuus ja läpinäkyvyys Toiminta avointa, ennakoivaa ja läpinäkyvää Aikaansaa luottamuksen osapuolten välille Oikea-aikaisuus Toimiminen sovittujen aikataulujen mukaisesti Ohjaa keskeisesti kaikkea toimintaa Vastuullisuus Toimintaa ohjaavat hyväksyttävyys, tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus Vastaavuus Lähtökohtana asiakkaan mielikuva ja kokemus jotka ohjaavat toimintaa Ekologisuus Toimintaa ohjaavat kestävän kehityksen tavoitteet Transsendentaalisuus Mahdollistaa WAU-kokemuksen Lähde: Saarenpää

16 Syitä laatuongelmiin Laadulla ei ole kysyntää Suunnittelua aliarvioidaan Rakennuttajan rooli rakennusprosessin johtajana ontuu Hankintafilosofiana halpa hinta Kokonaisvastuu suunnitelmista puuttuu Rakentamisen prosessi on pirstoutunut Puutteellisesti testattuja tuotteita ja detaljeja Liian kireät aikataulut 16

17 Asiakkaan odotukset rakentamisen laadusta Kyse ei ole kuitenkaan kovin vaikeista asioista: Tuote sovitun mukainen Virheetöntä ja kerralla valmista Aikataulun mukaisesti Asiallinen suhtautuminen asiakkaaseen Toiminta on avointa 17

18 Miten käytännössä eroon laatuongelmista? Parannetaan asiakastarpeiden tunnistamista ja niihin vastaamista. Lisätään aitoa verkostomaista toimintaa sekä pitkäjänteisiä yhteistyökumppanuuksia. Tehostetaan osapuolten keskinäistä yhteistyötä. Siirrytään virheettömän luovutuksen tavoitteista virheettömän prosessin tavoitteeseen, kerralla valmiiksi. Huolehditaan, että jokaisella hankkeen tekijällä on laatuasenne ja ammattiylpeys kunnossa! Laadun nostaminen tilaajien valintakriteereissä ohi pelkän halvimman hinnan Panostetaan riittävään suunnitteluun, suunnittelijavalinnat suoritettava suunnittelutehtävä huomioiden ja laatupistein. 18

19 0 virheajattelulla parempaan laatuun Lähde: Särkilahti / Skanska

20 Kiitos! 20

KOUVOLAN KAUPUNKI KOOTUT OHJEET HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ

KOUVOLAN KAUPUNKI KOOTUT OHJEET HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ Khkj 11.11.2013 77, liite nro 1 KOUVOLAN KAUPUNKI KOOTUT OHJEET HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ Sisällysluettelo 1 Määritelmiä ja soveltamisala... 1 1.1 Harmaan talouden määritelmä...

Lisätiedot

Tilaajavastuu, avaus, taustaa

Tilaajavastuu, avaus, taustaa Tilaajavastuu, avaus, taustaa Risto Pesonen, diplomi-insinööri pesonen.risto@gmail.com Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry

Lisätiedot

TEM raportteja 31/2011. Tilaajavastuulain rakentamistoimintaa koskevat muutokset työryhmän mietintö

TEM raportteja 31/2011. Tilaajavastuulain rakentamistoimintaa koskevat muutokset työryhmän mietintö TEM raportteja 31/2011 Tilaajavastuulain rakentamistoimintaa koskevat muutokset työryhmän mietintö Työelämä- ja markkinaosasto Raportti 19.12.2011 . T Y Ö- J A E L I N K E I N O M I N I S T E R I Ö L L

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan. kiinteistö- ja rakentamispalveluiden tilaajille

RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan. kiinteistö- ja rakentamispalveluiden tilaajille RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan kiinteistö- ja rakentamispalveluiden tilaajille RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan kiinteistö- ja rakentamispalveluiden tilaajille

Lisätiedot

www.mol.fi Työelämän säännöt Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle

www.mol.fi Työelämän säännöt Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle Työelämän säännöt www.mol.fi Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Liina-Reetta Lohi RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Liina-Reetta Lohi RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Liina-Reetta Lohi RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Helmikuu 2014 SISÄLLYS Tiivistelmä Sisällys Kuviot

Lisätiedot

Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle

Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle Johdanto Harmaasta taloudesta ja epäterveestä kilpailusta yrityksille aiheutuvia haittavaikutuksia voidaan torjua monin keinoin. Tilaajan selvitysvelvollisuudesta

Lisätiedot

Investoinnit johtaja Jukka Riikonen 23.12.2011 DM #191714 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA

Investoinnit johtaja Jukka Riikonen 23.12.2011 DM #191714 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA Päivitys heinäkuu/2014 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA Rakennuttajakonsultin toimintaohje 1 Yleistä Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on yli 11 000 rakennusta,

Lisätiedot

TILAAJAVASTUULAKI JA RAKENNUSALAN UUDET SÄÄNNÖKSET. Scandic Continental Hotel, Senator I 22.3.2012, Helsinki

TILAAJAVASTUULAKI JA RAKENNUSALAN UUDET SÄÄNNÖKSET. Scandic Continental Hotel, Senator I 22.3.2012, Helsinki TILAAJAVASTUULAKI JA RAKENNUSALAN UUDET SÄÄNNÖKSET Scandic Continental Hotel, Senator I 22.3.2012, Helsinki ASIANAJOTOIMISTO HEIKKILÄ & CO - Painopistealueet Yhtiöoikeus Yritysjärjestelyt Julkiset hankinnat

Lisätiedot

TEM raportteja 1/2014

TEM raportteja 1/2014 TEM raportteja 1/2014 Selvitys tilaajavastuulain uudistamiseksi tehtyjen ehdotusten vaikutuksista Loppuraportti Työelämä- ja markkinaosasto 10.1.2014 Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriön TEM raportteja

Lisätiedot

Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin

Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin Taloyhtiö 2015 -tapahtuma 15.4.2015 Antti-Eemeli J. Mäkinen johtaja Suomen Tilaajavastuu Oy www.tilaajavastuu.fi www.veronumero.fi

Lisätiedot

Tilaajavastuulain velvollisuudet - miksi ja miten ne taloyhtiössä hoidetaan?

Tilaajavastuulain velvollisuudet - miksi ja miten ne taloyhtiössä hoidetaan? Tilaajavastuulain velvollisuudet - miksi ja miten ne taloyhtiössä hoidetaan? http://www.tilaajavastuu.fi Mika Huhtamäki Varatoimitusjohtaja Tilaajavastuu.fi +358 400 616 252 mika.huhtamaki@aspida.com Suomen

Lisätiedot

KÄÄNTEINEN ARVONLISÄVERO RAKENNUSALALLA KÄSITYKSIÄ MITEN ILMIÖ ON VAIKUTTANUT ALALLA ESIINTYVÄÄN HARMAASEEN TALOUTEEN

KÄÄNTEINEN ARVONLISÄVERO RAKENNUSALALLA KÄSITYKSIÄ MITEN ILMIÖ ON VAIKUTTANUT ALALLA ESIINTYVÄÄN HARMAASEEN TALOUTEEN ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos KÄÄNTEINEN ARVONLISÄVERO RAKENNUSALALLA KÄSITYKSIÄ MITEN ILMIÖ ON VAIKUTTANUT ALALLA ESIINTYVÄÄN HARMAASEEN

Lisätiedot

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero 2 Johdanto Tämä opas kertoo tilaajan selvitysvelvollisuudesta rakennusalalla sekä rakennustyömailla käytettävästä veronumerosta. Rakentamistoimintaa koskevat tilaajavastuulain

Lisätiedot

Tilaajavastuulain velvoitteet tilaajalle. Tilaajavastuulaki poikkeukset soveltamisesta. Tilaajavastuulaki - soveltamisala

Tilaajavastuulain velvoitteet tilaajalle. Tilaajavastuulaki poikkeukset soveltamisesta. Tilaajavastuulaki - soveltamisala Tilaajavastuulain velvoitteet tilaajalle SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT 2013 Tilaajavastuulain velvoitteet tilaajalle Julkisten hankintojen pisteytysperiaatteet Pori 6.2.2013 Specialist Partner, AA, VT, KTM

Lisätiedot

Selvitys rakennusalan toimilupajärjestelmästä

Selvitys rakennusalan toimilupajärjestelmästä Ympäristöministeriön raportteja 2 2015 Selvitys rakennusalan toimilupajärjestelmästä Mikko Wennberg, Olli Oosi ja Nita Korhonen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 2 2015 Selvitys rakennusalan

Lisätiedot

Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus - Ratkaisu harmaaseen talouteen?

Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus - Ratkaisu harmaaseen talouteen? LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Laskentatoimi Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus - Ratkaisu harmaaseen talouteen?

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Suuntaviivoja tilaajavastuulain ja hankintalain velvoitteiden yhteensovittamiseen Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Helsinki 7.7.2008 1 Tilaajavastuulain keskeinen

Lisätiedot

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta Luonnos 15.6.2012 Laki kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksen tarkoituksena

Lisätiedot

TEM raportteja 23/2013

TEM raportteja 23/2013 TEM raportteja 23/2013 Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain toimivuutta ja muutostarpeita selvittävän työryhmän väliraportti Työelämä- ja markkinaosasto

Lisätiedot

Tiedonantovelvollisuus rakennusalalla

Tiedonantovelvollisuus rakennusalalla Tiedonantovelvollisuus rakennusalalla Oskari Paukku Opinnäytetyö Marraskuu 2014 Rakennusalan työnjohto TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennusalan työnjohto PAUKKU, OSKARI: Tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta velvoitteet yrityksille. Veroasiantuntija Virpi Pasanen

Harmaan talouden torjunta velvoitteet yrityksille. Veroasiantuntija Virpi Pasanen Harmaan talouden torjunta velvoitteet yrityksille Veroasiantuntija Virpi Pasanen Mitä on harmaa talous? Harmaalla taloudella tarkoitetaan yleisesti (muutoin laillista) liiketoimintaa, josta ei makseta

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon valvonta

Työsuojeluhallinnon valvonta Työsuojeluhallinnon valvonta harmaaseen talouteen liittyen SAK, työympäristöseminaari 23.3.2013 1 Työsuojeluvalvonnasta yleisesti Vuoden 2010 aluehallintouudistuksen myötä työsuojeluvalvontaan tullut muutoksia:

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin hallitusohjelmatavoitteet 2011 2015

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin hallitusohjelmatavoitteet 2011 2015 Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin hallitusohjelmatavoitteet 2011 2015 Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi muodostuu kolmestatoista merkittävästä kiinteistö- ja rakentamisalaa edustavasta järjestöstä. Foorumi

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa

Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. EHTOJEN TULKINTA... 3 2. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS... 3 Sivuvelvollisuudet... 3 Skanskan Code of Conduct -eettinen ohjeisto...

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta rakennusalalla. Minna Immonen Rikoskomisario Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 8.11.2012

Harmaan talouden torjunta rakennusalalla. Minna Immonen Rikoskomisario Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 8.11.2012 Harmaan talouden torjunta rakennusalalla Minna Immonen Rikoskomisario Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 8.11.2012 Harmaa talous rakennusalalla Vuosittaiset veromenetykset alalla ovat noin 400-500 miljoonaa

Lisätiedot

KÄÄNTEINEN ARVONLISÄVERO RAKENNUSALALLA

KÄÄNTEINEN ARVONLISÄVERO RAKENNUSALALLA OPINNÄYTETYÖ JASMIINA HANNULA 2013 KÄÄNTEINEN ARVONLISÄVERO RAKENNUSALALLA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA Liiketalouden

Lisätiedot

Projektinjohto korjaushankkeissa Noora Viranko

Projektinjohto korjaushankkeissa Noora Viranko Projektinjohto korjaushankkeissa Noora Viranko Kouluttaja Noora Viranko Vahanen Oy, Kiinteistönpidon asiantuntijapalvelut tiimiesimies Projektipäällikkö Koulutus Teknillinen Korkeakoulu, Diplomi-insinööri

Lisätiedot

6 2011 13.12.2011. Joulu tulee: Kuluta harkiten vähennät jätettä! Toiminnantarkastajakoulutus tammikuussa. Kiinteistöliitto Lappi joulun aikaan

6 2011 13.12.2011. Joulu tulee: Kuluta harkiten vähennät jätettä! Toiminnantarkastajakoulutus tammikuussa. Kiinteistöliitto Lappi joulun aikaan 6 2011 13.12.2011 Joulu tulee: Kuluta harkiten vähennät jätettä! Joulunaika on tulvillaan läheisten muistamista sekä lahjojen antamista ja vastaanottamista. Lahjat yleensä kääritään mitä ihastuttavimpiin

Lisätiedot