Ajankohtaista sähköalan standardeista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista sähköalan standardeista"

Transkriptio

1 Numero 3 / 2006 Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 3/2006 TOIMITUSJOHTAJALTA SESKOn toimintaperiaatteet... 2 ASIANTUNTIJOITA TARVITAAN! Vielä ehtii mukaan merkintästandardien projektiryhmään... 3 KANSAINVÄLISIÄ KOKOUKSIA IEC Audio, Video and Multimedia Systems and Equipments AGS ja AGM. Helsingissä Pikakokous television tehonkulutuksen mittausstandardista... 4 VAKIOPALSTAT Ajankohtaista standardeista... 6 Teknisen dokumentoinnin sanasto Ympäristöolosuhdekaapit Pölyräjähdysvaaralliset tilat Koneiden ohjausjärjestelmät Pienjännitevarokkeet Uudet vahvistetut ja julkaistut standardit SESKON uusi hallitus KUULUMISIA SFS:n suosituimmat tuotteet Kiitokset lukijapalautteesta IEC TC 100, AGS ja AGM -kokoukset Helsingissä -> sivu 4

2 Toimitusjohtajalta Sinikka Hieta-Wilkman SESKO Tavoitteellisuus on sitä, että SESKO on aktiivinen standardoinnin edelläkävijä. Tuloksellinen toiminta on niin komiteajäsenten kuin henkilöstön tavoitteena. Osaaminen puolestaan merkitsee, että SESKOn henkilöstö ja komiteajäsenet ovat osaavia alansa asiantuntijoita, jotka omalla avoimella toiminnallaan edistävät luottamusta ja standardoinnin arvostusta. SESKO tukee ja kannustaa yksilöiden kehitystä standardoinnissa. SESKOn toimintaperiaatteet SESKO palvelee suomalaista yhteiskuntaa sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnissa. Sen toiminnan tarkoituksena on suomalaisten tuotteiden ja palvelujen kilpailukyvyn edistäminen tukemalla standardoinnin avulla turvallisten ja yhteensopivien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä sähköasennusten ja järjestelmien tuottamista. Jotta SESKO voisi toteuttaa elämäntehtäväänsä ja tarkoitustansa, on sen toimittava määrättyjen toimintaperiaatteiden mukaan. Työyhteisöissä yhteisesti sovittuja toimintaperiaatteita kutsutaan usein arvoiksi tai tavoitearvoiksi. Myös SESKOssa on määritelty henkilöstön ja komiteoiden asiantuntijoiden toimintaperiaatteet. Sen tavoitearvot lyhyesti kuvattuna ovat vastuullisuus, asiakastyytyväisyys, tavoitteellisuus ja osaaminen. Vaikka monet pitävät arvoja pelkkinä korulauseina, SESKOn toimintaperiaatteiden on tarkoitus myös konkreettisesti näkyä ja toteutua sen toiminnassa ja siksi niitä mitataan jatkuvasti laatujärjestelmän avulla. Vastuullisuus merkitsee SESKOssa sitä, että se toimii oikeudenmukaisesti, rehellisesti, luotettavasti ja pitkäjänteisesti ottaen huomioon ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset sekä pitäen mielessä yhteiskuntavastuun. Asiakastyytyväisyys tarkoittaa, että SESKO on palvelualtis ja palveluhenkinen yhteisö. Hyvä vuorovaikutus ja teot luovat uskottavuutta. SESKOn tiedotuslehden tyyppilukija SESKOn tiedotuslehden tyypillisen lukijan profiilia on selvitetty toukokuussa tehdyllä lukijakyselyllä, johon 104 aktiivista vastasi. SESKO-lehden lukija on noin 50-vuotias, pienen tai keskisuuren yrityksen palveluksessa oleva asiantuntija tai johtaja, joka on myös SESKOn komitean tai seurantaryhmän asiantuntijajäsen. Komitea- tai seurantaryhmän jäsenenä hän on ollut enintään viisi vuotta. Hän haluaa lehtensä jatkossa neljä kertaa vuodessa sekä paperimuodossa että sähköisesti arkistoituna SESKOn verkkosivuilta. SESKOn tiedotuslehden tyyppilukija käyttää lehden lukemiseen aikaa vähintään 15 minuuttia ja lukee ainakin pääkirjoituksen sekä uusien standardien ja käsikirjojen esittelyt. Näiden lisäksi hän haluaa jatkossa juttuja myös työryhmien toiminnasta sekä teemoitettuja erikoisnumeroita. Myös tapahtumat ja SESKOn toiminnan kuvaukset kiinnostavat tyyppilukijaa. Hän pitää juttuja asiallisina, informatiivisina, ajankohtaisina ja hyödyllisinä, mutta järisyttävän kiinnostavia ja helppolukuisia ne eivät hänen mielestään ole. Tyyppilukija on noteerannut SESKO-lehden ulkomuodon muutoksen ja pitää sitä positiivisena. SESKO kiittää kyselyyn vastanneita arvokkaasta palautteesta, jota on tarkoitus käyttää lehden sisällön kehittämiseen. Palautetta voi toimittaa SESKOlle jatkuvasti sähköpostilla ja puhelimella ilman erillistä asiakaskyselyäkin. Tehdään yhdessä toiveiden ja tarpeiden mukaista tiedotuslehteä. SESKO Ajankohtaista sähköalan standardoinnista. ISSN JULKAISIJA: SESKO ry, Särkiniementie 3, 00210, HELSINKI, p. (09) , faksi (09) , TOIMITUS: Päätoimittaja Sinikka Hieta-Wilkman. Toimitus ja taitto Tinni Karakorpi TILAUKSET JA OSOITTEENMUUTOKSET: SESKO, (09) , sähköposti vuosikerta 42 Ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Sisältöä saa lainata lähteen mainiten.

3 äänestys Vielä ehtii asiantuntijaksi merkintästandardien projektiryhmään Teollisuusympäristöjen asennuksissa on käytettävä selkeitä merkintöjä kaapeleissa ja johtimissa sekä kojekaappien yksittäisissä johtimissa ja kytkinlaitteissa. Mikäli johdin tai kaapeli ei ole kokonaan näkyvissä kytkentäkohtien välillä, pitää se voida tunnistaa joko sen valmistajan antaman tunnuksen tai lisämerkinnän avulla. Pelkkä kaapeli- tai johdinvalmistajan antama tunnus ei kuitenkaan ole riittävän yksikäsitteinen suurissa järjestelmissä tai niissä asennuksissa, joissa on useita samanvärisiä johtimia tai kaapeleita. Mm. konedirektiivin koneiden sähkölaitteisiin ja asennuksiin liittyvä standardi SFS-EN sekä suurjännitekatkaisijoiden ja -ohjauslaitteiden standardi SFS-EN vaativat lisämerkintöjen käyttöä. Standardi IEC määrittelee yleiskäyttöisen viitetunnusjärjestelmän sähkötekniikan ja yhä enemmän myös muun tekniikan alueelle. Sen ylläpitoryhmän (MT 18) kokouksessa keväällä 2006 todettiin, että kaapeleiden ja johtimien merkintäjärjestelmä on syytä julkaista omana standardinaan, jossa otetaan huomioon viimeisimpien dokumentointistandardien vaikutus. Projektissa tullaan todennäköisesti hyödyntämään IEC 61346:n viitetunnuksia, kuten on tehty liittimien (IEC 61666), signaalien (IEC 61175) ja dokumenttien (IEC 61355) tunnuksissakin. Kaapeleista putkistoihin Sama merkintäongelma koskee myös tehtaiden sekä kiinteistöjen hydraulisia ja pneumaattisia putkistoja ja letkuja, joille ei tällä hetkellä ole omaa ISO-merkintästandardia. Sähkötekniikkaa, hydrauliikkaa ja pneumatiikkaa yhdistellään usein teknisissä järjestelmissä, joten yhtenäinen merkintäjärjestelmä kaikille järjestelmän osille on tarpeen. IEC TC 3:n työehdotus 3/804/NP on lähetetty myös ISO:n dokumentointikomitealle ISO TC 10:lle. Tärkeä päivämäärä Jos puoltavia ääniä annetaan yli 50 % ja projektiryhmään on nimetty vähintään neljä henkilöä, voidaan projekti aloittaa. Nyt on mahdollisuus hankkia omalle organisaatiolle erikoisosaamista osallistumalla merkittävän kansainvälisen standardin valmistelutyöhön Lisätietoja osallistumismahdollisuudesta antaa SESKOn dokumentointikomitean SK 3:n sihteeri Arto Sirviö. Puh

4 IEC TC 100, AGS ja AGM -kokoukset , Helsinki IEC:n teknisen komitean TC 100, Audio video and multimedia systems, hallinnolliset ryhmät: AGS (Advisory Group for Strategy) ja AGM (Advisory Group for Management) sekä muutamat projektiryhmät pitivät kokouksensa SESKOn isännöimänä Helsingissä. Suomesta kokouksiin osallistuivat Lauri Halme (TA 5 vetäjä) ja Eero Sorri (TA 5 sihteeri) sekä Pekka Talmola ja Jukka Alve Nokiasta. IEC TC 100 AGS ja AGM ovat teknisen komitean TC 100, Audio, video and multimedia systems and equipment hallinnollisia elimiä. AGS, Advisory group of stratregy on komitean ohjausryhmä, jonka tehtävänä on seurata teknistä kehitystä komitean toiminta-alueella. Ryhmän jäsenet edustavat alan teollisuutta ja toimivat siten linkkinä standardien käyttäjien ja komitean välillä. TC 100:n edustajina kokouksiin osallistuvat tarkkailijoina komitean puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi teknisten alueiden vetäjät (TA-manager) ja tekniset sihteerit (TS). Kokouksissa ei käsitellä meneillään olevia projekteja vaan tähtäin on muutaman vuoden päähän eteenpäin. TC 100/AGS voidaan rinnastaa IEC:n muihin ohjausryhmiin kuten ACOS (turvallisuus), ACEC (EMC), ACEA (ympäristöasiat). AGM, Advisory group of management on komitean teknisen toiminnan ohjausryhmä, jonka tehtävänä on seurata ja ohjata varsinaista standardisointityötä komitean alaisissa teknisissä alueissa. Ryhmän jäseniä ovat komitean puheenjohtajan ja sihteerien lisäksi teknisten alueiden vetäjät ja tekniset sihteerit. Tekniset alueet raportoivat toiminnastaan AGM:lle. Molemmat ryhmät kokoontuvat tavallisesti kaksi kertaa vuodessa. Toinen kokoontumiskerroista on TC 100:n yleiskokouksen yhteydessä. Mr. D. Westerkamp Saksasta, Japanin edustajat, Mr. M. Cocimarov IEC:n keskustoimistosta (vasen kuva) sekä IEC TC 100 sihteeri Dr. S. Hirakawa ja IEC TC 100 Assistant Secretary, Mr. T. Ezaki Japanista (kuva oikealla) seuraamassa kokouksen kulkua. Pikakokous television tehonkulutuksen mittausstandardista Hallinnollisten kokousten lisäksi järjestettiin pikakokous, jossa käsiteltiin aloitetta televisionvastaanottimen tehonkulutuksen mittaamista koskevan IEC-standardin laatimisesta. Tähän kokoukseen osallistui 25 henkilöä eri puolilta maailmaa. Kokouksessa kuultiin lyhyet raportit viranomaisten aktiviteeteista sekä esitykset nykyaikaisen näyttötekniikan mahdollisuuksista. Kokouksessa todettiin viihde-elektroniikan laitteiden tehonkulutuksen mittaamista käsittelevässä standardissa IEC olevan parantamisen varaa televisiovastaanottimen osalta. Viranomaisten kiinnostus aktivoi valmistajat Televisiovastaanottimien energiankulutus on noussut viranomaisten mielenkiinnon kohteeksi eri puolilla maailmaa. Yhdysvalloissa EPA (Environmental Protection Agency) ja eri osavaltioiden viranomaiset, Japanissa viranomaiset ja Euroopassa EU ovat laatimassa suosituksia vastaanottimien energiankulutukselle. Kyse ei ole yksinomaan vastaanottimen tehonkulutuksesta sen ollessa normaalikäytössä tai valmiustilassa. Lähestymistapa on kokonaisvaltaisempi. Tavoitteena on tarkastella kokonaisenergiankulutusta pitkähkön ajanjakson, esimerkiksi vuoden kuluessa. Absoluuttisia rajoja energiankulutukselle voi olla vaikea asettaa, mutta tarkastelun perusteella laitteet voidaan asettaa paremmuusjärjestykseen, kun arviointikriteerit saadaan sovittua. Periaatteessa tv-vastaanottimen hyötysuhdettakin voitaisiin arvioida tehonkulutuksen ja vaikkapa tuotetun valovirran suhteena. Silloin pitäisi kuitenkin ottaa huomioon myös vastaanottimien muiden toimintojen vaatima teho. Aika on nyt otollinen Televisiovastaanotinkalusto on uusiutumassa kaikkialla maailmassa. Televisiolähetyksissä siirrytään digitaalisiin järjestelmiin ja samalla kuvaputki on korvautumassa uudella näyttötekniikalla. Seuraava mullistus tulee HDTVlähetyksien päästessä vauhtiin. Nestekide- ja plasmanäytöt ovat kehityskaarensa alkuvaiheessa nimenomaan televisiovastaanottimissa. Tietokoneissa nestekidenäyttöjä on käytetty jo pitkään, mutta vasta nyt nopeus, koko ja hinta alkavat olla televisioon sopivat. Varsinkin suurissa taulutelevisioissa on vallitsevana ollut plasmatekniikka, mutta nestekide on tulossa niihinkin. Näyttötekniikkojen eroista Perinteisellä katodisädeputkella kuva muodostetaan pyyhkimällä kuvaputken sisäpintaa elektronisuihkulla. Elektronien pommitus saa loisteainepisteet säteilemään valoa, joka havaitaan kuvapinnalla. Valon kirkkautta säädetään ohjaamalla elektronisuihkun voimakkuutta. Elektronisuihkun käyttämä teho vaihtelee kuvasi- Kansainväliset lattiatason

5 sällön kirkkauden mukaan, mutta vaihtelu on varsin vähäistä verrattuna elektronisuihkun poikkeuttamiseen tarvittavaan tehoon ja kuvaputki-tv:n tehonkulutus on melko vakio. Teräväpiirtotelevisiossa poikkeutuksen vaatima teho vielä korostuu, kun sekä poikkeutuskulma vaakatasossa että piirrettävien juovien lukumäärä pystysuunnassa kasvaa. Nestekidenäytössä kuva muodostetaan ohjaamalla kuvaalkioiden läpinäkyvyyttä. Näytön taustalla on tasaisesti valaistu pinta ja kuva syntyy sen edessä olevan nestekidepaneelin luukkuja availemalla. Taustavalo on jatkuvasti päällä täydellä kirkkaudella. Todellisuudessa taustavaloa moduloidaan, eli sen kirkkautta vaihdellaan hyvin nopeasti, mutta sitä ei tehdä tehonkulutuksen vähentämiseksi, vaan sen avulla saadaan nestekiteiden hitautta näennäisesti parannettua. Nykytekniikalla nestekidenäytön tehon kulutus on kuvasisällöstä riippumaton. Plasmanäyttö on periaatteeltaan valoa säteilevä kuten katodisädeputkikin. Plasmanäytöstä kuitenkin puuttuu kuvaputken tehoa kuluttava poikkeutuselektroniikka, joten sen käyttämä teho on kuvasisällöstä riippuva. Kirkas kuva, jossa on paljon valoisia kohteita vie enemmän tehoa kuin tummasävyinen. Lähitulevaisuudessa nestekide- ja plasmatekniikka yleistyvät ja perinteinen kuvaputki jää vähitellen pois käytöstä. Mittausstandardointi puhuttaa Verrattaessa erikokoisten ja erilaisilla näyttötekniikoilla katodisädeputki, nestekide, plasma toteutettujen televisiovastaanottimien tehonkulutusta on havaittu, että näyttötekniikasta riippumatta on tarvittava teho noin 580 W/m2. Mahdollisuudet ja keinot tehonkulutuksen pienentämiseen ovat eri tekniikoilla erilaiset. Tässä onkin ristiriidan siemen tehonmittausstandardia laadittaessa. Nykyisessä standardissa (IEC 62087) tehomittauksen testikuvassa on mustalla pohjalla kolme pystysuoraa valkoista palkkia. Kuvan keskimääräinen kirkkaus on 50 % (täysvalkoisesta). Todellisia televisio-ohjelmia tutkittaessa on havaittu kuvan keskimääräiseksi kirkkaudeksi n. 20 %. Nestekidenäytön tehonkulutuksessa tämä kirkkausero ei näy. Sen sijaan plasmanäytön käyttämä teho seuraa kuvan kirkkautta. Japanissa JEITA ehdottaa testikuvan muuttamista siten, kuvasarjassa olisi neljä erilaista kuvaa: täysvalkoinen, täysmusta, väripalkisto ja mustavalkopalkisto. Vastaanottimen tehonkulutuksen vertailuarvo laskettaisiin em. testikuvien mittaustuloksista tietyillä kertoimilla painotettuna. Plasmanäytön kannattajat tuntevat tulevansa tässä menetelmässä kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti. Kokeilujen perusteella on nimittäin havaittu, että JEITA:n ehdottamalla testikuvalla plasmanäytön tehonkulutus on vastaanottimen kirkkausasetuksista riippuen 20 % - 80 % korkeampi kuin nestekidenäytön. Sen sijaan aidolla ohjelmamateriaalilla mitattuna ero nestekidenäytön eduksi on enää 5 % - 20 %. Plasmaleiri ehdottaakin testikuvan muuttamista vastaamaan paremmin todellista ohjelmamateriaalia. Testikuvamateriaali voitaisiin luoda todellisista videopätkistä tai keinotekoisesti. Oleellista kuitenkin olisi, että keskimääräisen kuvankirkkauden tulisi vastata todellista ohjelmamateriaalia. Aikaisemmin mainittiin viranomaisten kiinnostus tehonkulutuksen sijasta kokonaisenergiankulutukseen. Tässä on ajatuksena tietysti se, että vastaanotin on valtaosan ajasta valmiustilassa. Valmiustilankin aikana vastaanotin saattaa toimia esimerkiksi päivittää elektronisen ohjelmaoppaan tietoja. Haasteellinen tehtävä edessä Helsingin pikakokouksessa perustettiin työryhmä laatimaan mittausstandardia. Edellä käsitellyn näyttötekniikoiden välisen ristiriidan lisäksi haasteeksi tulee mittausproseduurin monimutkaisuus. Valmistajat ja testaus/sertifiointilaitokset haluavat mahdollisimman yksinkertaisen ja edullisen mittaustavan Kuluttajat ja viranomaiset pitävät tärkeimpänä mittausmenetelmän tasapuolisuutta ja luotettavuutta. Näiden toiveiden täyttämisessä tulee työryhmällä haastetta riittämään. IEC TC 100 puheenjohtaja Mr. M. Hyman, USA Teksti: Eero Sorri, SESKO Kuvat: Tinni Karakorpi, SESKO Mr. J. Holm, USA ja Ms. Dr. K. Grant, Englanti Mittausasiaa tuumimassa Lauri Halme ja Eero Sorri multimediayhteydet käytännössä

6 AJANKOHTAISTA STANDARDEISTA Tekniselle dokumentoinnille oma sanasto SFS-IEC/TR Teknistä dokumentointia koskevasta sanastostandardista SFS-IEC/TR on julkaistu ensimmäinen painos. Kuten standardin tunnuskin kertoo, kansallisen sanastostandardin sisältö tulee suoraan IEC:n teknisestä raportista TR 62154:2005, jonka SESKOn komitea SK 3 on kääntänyt suomeksi. Standardi sisältää yli 300 termiä ja määritelmää sekä englanniksi että suomeksi. Tekninen dokumentointi on tärkeä asia tekniikassa ja vaikka sähkötekniikan dokumentoinnin standardointi aloitettiin jo vuonna 1912, ei tällä alueella ole ollut omaa julkaisua, josta löytyisivät keskitetysti kaikki standardeissa käytetyt dokumentointiin liittyvät termit ja niiden määritelmät. kelpuutetaan esim. projektin toteutusvaatimuksissa. Sanastostandardista on varmasti apua suunnitteluprojektien ja tuotteiden kehitysvaiheessa. Standardista voi helposti tarkistaa termien määritelmät tai sen missä dokumentointistandardissa kyseinen termi on määritelty. Lähdemateriaalina ehdotukset, standardit ja tietokannat Sanastostandardin viitejulkaisujen listasta löytyy kaikkiaan 25 standardia, joista kolme on julkaistu tietokantana IEC:n www-sivuilla. Mukana on myös termejä tulevista standardeista, jotka ovat viimeistelyvaiheessa ja ilmestyvät vuoden 2006 aikana. Vuonna 2005 tilanteeseen tuli muutos. IEC:n komitea TC 3 laati teknisen raportin IEC/TR 62154, johon on kerätty kaikki dokumentointistandardeissa määritellyt termit ja niiden määritelmät sekä muutamia keskeisiä dokumentointiin liittyviä termejä ISOn dokumentointikomitean TC 10:n standardeista. Kansainvälisten standardien noudattaminen antaa hyvät lähtökohdat niin kansalliseen kuin kansainväliseenkin toimintaan. Globaaleilla markkinoilla kansainvälinen standardi on usein ainoa dokumentti, joka Yksi mielenkiintoisista uutuuksista liittyy uuden IEC dokumentoinnin säännöt määrittelevän standardin termeihin ja määritelmiin. Standardin IEC liitteessä C luetellaan yleisesti käytettyjä dokumenttityyppien nimiä ja saman liitteen taulukossa annetaan jokaiselle nimitykselle sitä vastaava, suositeltavin termi. Sanastostandardin termien määritelmissä annetaan vastaavasti erillinen suositus korvaavaksi termiksi, joka taas peilaa ajatusta vähentää standardin IEC seuraavassa painoksessa suositeltavien dokumenttityyppien määrää. Asennuspiirustus vai sijaintipiirustus? suomi fi englanti en SFS-IEC/TR Informaatiorakenteiden, dokumentoinnin ja graafisten symbolien sanasto Sähkösuunnitelmassa ja itse asennusta tehtäessä tarvitaan piirustus, joka antaa asentajalle informaatiota asennettavien laitteiden sijainnista asennuskohteessa. Tarvittavan dokumenttityypin nimi on englanniksi arrangement drawing ja sitä vastaava suomenkielinen termi on sijaintipiirustus. Muita usein käytettyjä dokumenttityypin nimiä ovat asennuskaavio ja asennuspiirustus. Standardin IEC mukaan em. dokumenteille on suositeltavaa käyttää yhteistä nimitystä sijaintipiirustus. Standardissa SFS-IEC/TR on 60 sivua, ja sen hinta on 54,70 (ALV 0%). Standardia myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry: puh. (09) , sähköposti: Arto Sirviö, SESKO

7 AJANKOHTAISTA STANDARDEISTA Ympäristöolosuhdetestikaappien epävarmuustekijöiden arviointi ja laskeminen Raportista standardiksi 104/380/CDV -> IEC Akkreditoiduilta testauslaitoksilta edellytetään, että testaukseen liittyviä epävarmuustekijöitä valvotaan jollakin tavalla. Toistaiseksi ei ole ollut ohjeita, kuinka se pitää tehdä IEC sarjan ns. ilmastollisissa testeissä, jotka ovat osa tuotteiden ympäristöolosuhdetestausta. IEC:n komitea TC 104 on laatimassa kansainvälistä standardia, joka opastaa lämpötila- ja kosteustesteihin liittyvien epävarmuustekijöiden arviointiin ja huomioimiseen testeissä ja testituloksien tulkinnassa. Dokumentti 104/380/CDV oli alunperin tarkoitettu raportiksi, mutta nyt näyttää siltä, että siitä tulee kansainvälinen standardi IEC Standardissa demonstroidaan, kuinka lasketaan testauskaapin olosuhteen lämpötilasta ja kosteudesta aiheutuvat epävarmuustekijät. Koska tämä asia liittyy erottamattomasti testimenetelmiin, ne kuvaillaan myös. Tämä standardi soveltuu kaikille olosuhdetestikaapeille ja jopa ilmastoiduille huoneille sekä laboratorioille. Standardissa annettuja menetelmiä sovelletaan sekä lämpökaapeille, että lämpö- ja kosteuskaapeille. Dokumentin 104/380/CDV sisällössä käsitellään aluksi mittaukseen liittyvää epävarmuutta yleisesti ja annetaan ohjeita toleransseihin liittyviin tulkintoihin ja käsitteisiin. Standardin sisällössä annetaan ohjeita lämpötilan ja kosteuden mittaukseen liittyviin epävarmuustekijöiden määrittämiseen ja huomioimiseen testituloksissa. Epävarmuustekijöiden määrittämistä varten annetaan kolme eri vaihtoehtoista menettelytapaa: 1. tyhjä kaappi, 2. kaappi ja keinokuorma, 3. kaappi ja testattava tuote. Lopuksi opastetaan em. testitulosten yhdistely, tulkinta ja epävarmuustekijöiden vaikutusten arviointi mittaustuloksissa. Standardi IEC on edennyt CDV-äänestykseen, joka erääntyy Aika näyttää muuttuuko standardin sisältö FDIS-dokumentissa ja saadaanko vastaava standardi myös tärinätesteille. Arto Sirviö, SK 104:n yhteyshenkilö SESKOssa Standardi IEC opastaa ympäristöolosuhdetestauskaappien lämpötilan ja kosteuden vaikutuksesta aiheutuvien epävarmuustekijöiden arviointiin. Standardin sisältö on kirjoitettu ympäristöolosuhdetestauksesta vastaaville päälliköille, insinööreille, teknikoille sekä kaikille niille henkilöille joiden pitää ymmärtää ympäristöolosuhdetestien tuloksia. Testikaappien suorituskyky kiinnostaa erityisesti testausinsinöörejä. Testikaapin ominaisuudet pitää määrittää ja tarkistaa vastaavatko ominaisuudet testivaatimuksessa annettuja olosuhdevaatimuksia. Ominaisuuksien määrittäminen voi olla vaikea tehtävä ja epävarmuustekijöiden määrittelyyn liittyy usein sekaannusvaaroja. Standardin tarkoitus on helpottaa ko. prosessia.

8 AJANKOHTAISTA STANDARDEISTA Pölyräjähdysvaarallisten tilojen sähköasennukset SFS-EN Standardisarja SFS-EN koskee sellaisten tilojen sähkölaitteita, joissa pöly-ilmaseos tai kerroksiin kerääntyvä palava pöly aiheuttavat räjähdysvaaran. Alun perin se on IEC:n valmistelema ja otettu käyttöön Euroopassa EN-standardeina. Standardisarjassa käsitellään laiterakenteita, tilaluokitusta, sähkölaitteiden asentamista sekä niiden huoltoa ja tarkastusta. SESKO valitsee suomeksi käännettäväksi standardeja, joilla on paljon suomalaisia käyttäjiä. Sellainen on nyt ilmestynyt pölyräjähdysvaarallisen tilan sähkölaitteiden valintaa ja asentamista koskeva standardi. Jo viime vuonna julkaistiin tilaluokitusta koskeva SFS- EN Nämä standardit ovat välttämättömiä tehtäessä sähköasennuksia pölyräjähdysvaarallisissa tiloissa. Ne ovat tarpeellisia myös räjähdyssuojausasiakirjojen laadinnassa. Uusi asennusstandardi korvaa CENELECin itsensä valmisteleman standardin SFS-EN Koska uusi standardi on osa laajempaa kokonaisuutta, se viittaa laitevaatimusten osalta muihin pölyräjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteita koskeviin standardeihin. Erityisesti pölyräjähdysvaarallisissa tiloissa käytetään pölyn poissulkevaa kotelointia, suojausrakenne td. Aikaisemmin vaadittiin lähinnä IP-kotelointiluokkaa. Uusi standardi on muutenkin paljon aiempaa yksityiskohtaisempi. Asennusstandardin käyttö edellyttää, että pölyräjähdysvaarallinen tila on ensin luokiteltu standardin SFS-EN mukaisesti. Näitä standardeja käytetään siis yleensä yhdessä. Standardia SFS-EN myy SFS:n asiakaspalvelu puh. (09) , sähköposti Standardin hinta on 59,90 (ALV 0%). Lisätietoja standardin sisällöstä saa SESKOsta Tapani Nurmelta puh. (09) , sähköposti tapani. Tapani Nurmmi, SESKO LIITE A Esimerkkejä paksuista pölykerroksista SFS-EN Pölyräjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet. Osa 14: Valinta ja asennus > 50 mm Kuva A. 1a Paksu kerros laitteen päällä Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust. Part 14: Selection and installation T 5mm < 250 o C > 5 mm Kuva A. 1b Paksu kerros laitteen päällä pölyn alhaisesta syttymislämpötilasta johtuen. SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS

9 AJANKOHTAISTA STANDARDEISTA Uusi standardi koneiden ohjausjärjestelmille SFS-EN Useimpien koneiden ja laitoksien hallinnassa tarvitaan nykyaikaista automaatiota. Automaattisilla järjestelmillä voidaan parantaa prosessien hallintaa ja siten myös turvallisuutta. Varsinkin koneyhdistelmien ohjausjärjestelmissä käytetään varsin monimutkaista elektronista teknologiaa, jolla on kasvava merkitys koneen kokonaisturvallisuuden toteuttamisessa. Koneiden ja laitteiden turvallisuuden varmistamisen tavoitteena on, että ne toimivat tarkoitetulla tavalla sekä tavanomaisessa käytössä että poikkeustilanteissa. Toiminnallisen turvallisuuden (Functional Safety) lähestymistapa on osoittautunut tässä parhaaksi menetelmäksi. Perustana on ns. kattostandardi, IEC sähköisten ja elektronisten ohjausjärjestelmien toiminnallisesta turvallisuudesta. Sen pohjalta on valmisteltu ja valmistellaan eri aloille sovellusstandardeja. Uusin sellainen on standardi SFS-EN 62061: Koneturvallisuus. Turvallisuuteen liittyvien sähköisten, elektronisten ja ohjelmoitavien elektronisten ohjausjärjestelmien toiminnallinen turvallisuus SFS-EN perustuu IEC:n standardiin IEC Se on tarkoitettu erityisesti koneiden suunnittelijoille, ohjausjärjestelmien valmistajille ja niille, jotka yhdistävät ohjausjärjestelmiä koneeseen. Tarpeen se on kaikille, jotka ovat mukana turvallisuuteen liittyvän sähköisen ohjausjärjestelmän suunnittelussa sekä kelpuutuksessa. Standardi esittää lähestymistavat, vaatimukset ja menetelmät turvallisuuteen liittyviltä ohjaustoiminnoilta vaadittavan suorituskyvyn aikaansaamiseksi. Koneissa käytetään yhä useammin sähköistä ohjausjärjestelmää toteuttamaan turvatoimintoja, jotka on lisätty koneeseen riskin pienentämiseksi. Standardin mukaisesti suunniteltu sähköinen tai elektroninen ohjausjärjestelmä parantaa luotettavuutta pienentämällä niitä riskejä jotka johtuvat sähköisen ohjausjärjestelmän vikaantumisesta. Standardi esittää vaatimukset ja menetelmät joilla asetetaan vaadittavat turvallisuuden eheystasot (Safety Integrity Level, SIL) jokaiselle turvallisuuteen liittyvän sähköisen ohjausjärjestelmän toteuttamalle ja turvallisuuteen liittyvälle ohjaustoiminnolle koneen riskin arvioinnin tulosten perusteella turvallisuuteen liittyvän sähköisen ohjausjärjestelmän suunnittelu ja toteutus voidaan tehdä siten, että ohjausjärjestelmä soveltuu sille määritellyille turvatoiminnoille ja täyttää turvallisuuden eheyden tason vaatimukset kelpuutetaan turvallisuuteen liittyvä sähköinen ohjausjärjestelmä. Standardi on kaksikielinen (englanti/suomi) ja siinä on 198 sivua. Standardia myy Suomen standardisoimisliitto SFS ry, puhelin: , sähköposti: Hinta 85 (ALV 0%). Lisätietoja standardista antaa Sanna Saarela SESKO ry:stä, puhelin: , sähköposti: sanna. Sanna Saarela, SESKO Pienjännitevarokkeiden vaatimuksiin täydennysosa SFS-EN /A1 Pienjännitevarokkeiden yleisiä vaatimuksia koskevaan standardiin on ilmestynyt hiljattain suomeksi täydennysosa SFS-EN /A1. Täydennysosa liittyy kiinteästi standardiin SFS-EN :2000 Pienjännitevarokkeet. Osa 1: Yleiset vaatimukset. Pienjännitevarokkeiden kosketussuojausvaatimuksia on täsmennetty pinta- ja ilmavälejä sekä vuotovirtoja koskevien vaatimusten osalta. Standardimukaista varokkeiden eristysominaisuuksien testausta on täsmennetty sekä standardiin on lisätty testi, jolla todetaan varokkeen soveltuvuus erotukseen. Lisäksi pienjännitevarokkeiden terminologiaa koskeva osuus on julkaistu kokonaan uudelleen pienillä täsmennyksillä varustettuna. Standardin lisäystä SFS-EN /A1 myy SFS:n asiakaspalvelu puh. (09) , sähköposti sfs.fi ja sen hinta on 30,20 (ALV 0%). Lisätietoja standardin sisällöstä saa SESKOsta Juha Vesalta, puh. (09) Juha Vesa, SESKO

10 UUDET VAHVISTETUT JA JULKAISTUT STANDARDIT Uusien julkaistujen ja vahvistettujen SFS-, IEC- ja CENELECin EN-standardien nimet ja tunnukset löytyvät alla olevien yhteystietojen avulla. SFS-standardit SFS-standardeja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS, p. (09) , faksi (09) , sähköposti: IEC-standardit IEC-standardeja myy SESKO ry, PL 134, Helsinki, p. (09) , faksi (09) , sähköposti: EN-standardit CENELEC-standardeja myy SESKO ry, PL 134, Helsinki, p. (09) , faksi (09) , sähköposti: SESKOn hallitus 2006 SESKOn toiminnan tarkoituksena on suomalaisten tuotteiden ja palveluiden kilpailukyvyn edistäminen tukemalla standardoinnin avulla turvallisten ja yhteensopivien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä sähköasennusten ja järjestelmien tuottamista. 10 SESKON maaliskuussa 2006 valittu hallitus asettui ryhmäkuvaan ennen kokousta (Sulkeissa jäsenen edustama jäsenyhteisö ellei sama kuin työnantaja sekä nykyinen toimikausi.) Takana seisovat (vas): Ryhmäpäällikkö Leo Laaksonen, Teknologiateollisuus ry (Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry, ), Insinööri Vesa Haakana, Inspecta Oy (Sähkötarkastusyhdistys SÄTY ry, ) SESKOn toimitusjohtaja Sinikka Hieta-Wilkman, hallituksen sihteeri Automaatiopäällikkö Matti Häkkinen, UPM-Kymene Oyj, Voikkaa (Teollisuuden Sähkö ja Automaatio ry, ) Johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuuus ry ( ) Vice-President Kirsi Sormunen, Nokia Oyj (Teknologiateollisuus ry, ) Johtaja Reijo Mattinen, Turvatekniikan keskus ( ) Laatupäällikkö Juhani Mäenpää, Tekmanni Oy (Talotekniikkaliitto ry), joka on kuvasta puuttuvan, Sähkö-ja teleurakoitsijaliiton toimitusjohtajan, Olli-Heikki Kyllösen ( ) varamies. Edessä istuvat: Standardointiyksikön päällikkö Timo Leppinen, Viestintävirasto ( ), Puheenjohtaja, Kehitysjohtaja Kimmo Saarinen, Evox Rifa Group Oyj (Sähköinsinööriliitto ry, ) Varapuheenjohtaja, Johtaja Rainer Smått, ABB Oy Pienjännitetuotteet (Teknologiateollisuus ry, )

11 KUULUMISIA Sähkötyöturvallisuusstandardi edelleen kärjessä Standardi SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus on koko olemassaolonsa ajan, eli vuodesta 1999 ollut eniten hankittu SFS:n julkaisu. Ensimmäistä painoksen menekki oli runsaat kappaletta. Standardista julkaistiin viime syksynä uusi painos, jonka levikki viime vuonna oli yli 3600 kappaletta. Standardin kysyntä on jatkunut ja tämän vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana sitä hankittiin runsaat 2200 kappaletta. Toinen suurilevikkinen SFS:n julkaisu on ollut jo usean vuoden ajan SFS käsikirja 144, joka sisältää pienjännitesähköasennuksia käsittelevän standardisarjan SFS Käsikirjasta julkaistiin viime vuonna uusi painos ja sitä on hankittu tämän vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana n kappaletta. SFS 6002 ja käsikirja 144 olivat alkuvuonna jälleen SFS:n koko myynnin kärjessä. Muita paljon käytettyjä sähköalan SFS-julkaisuja olivat alkuvuonna suurjännitesähköasennuksia koskeva standardi SFS 6001+A1, räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennuksia käsittelevä SFS-käsikirja 140 ja jakokeskuskäsikirja 154. Myös ne olivat kymmenen myydyimmän SFS:n julkaisun joukossa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Standardien myyntimäärät osoittavat omalta osaltaan standardien merkitystä sähköalalla. Standardeilla ja käsikirjoilla on iso käyttäjäkunta ja niitä käytetään apuna myös määräysten vaatimusten täyttämisessä. Lisätietoja standardista ja käsikirjasta saa SESKOsta Tapani Nurmelta puh. (09) sähköposti Kiitokset aktiivisille lukijoillemme palautteeesta! Kysyimme huhtikuussa lukijoiltamme mielipiteitä ja toiveita tämän SESKOn tiedotteen sisällöstä ja ulkoasusta. Kiitämme vastanneita runsaasta palautteesta. Sen pohjalta kehitämme tiedotetta edelleen. Kyselyyn vastanneista: 83 % kuuluu johonkin komiteaan tai seurantaryhmään ja erityisen aktiivisesti olivat vastanneet vähemmän kuin kymmenen vuotta mukana olleet (graafi). 50 % on yli 50-vuotiaita. 38 % on ollut mukana 1-5 vuotta 26 % on ollut mukana 6-10 vuotta 61 % työskentelee asiantuntijatehtävissä 13 % työskentelee johtotehtävissä 38 % edustaa yritystä jossa työskentelee yli 500 henkilöä. 48 % lukee tiedotetta mieluiten paperiversiona 11% pitää parempana sähköistä tiedotetta Kuinka monta vuotta ollut mukana SESKOn toiminnassa 1-5 v vuotta mukana 1-5 vuotta mukana yli 30 v 11

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2007 Terttu Peltoniemi vastaanotti Erkki Yrjölä -mitalin Kevätseminaarissa -> s 5

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2007 Terttu Peltoniemi vastaanotti Erkki Yrjölä -mitalin Kevätseminaarissa -> s 5 Numero 2 / 2007 Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2007 TOIMITUSJOHTAJALTA Standardit ohjaavat sähkötarkastuksia... 2 SESKOn Kevätseminari 29.3.2007... 3 Megakokous minuuttiaikataulussa IEC

Lisätiedot

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2008 Numero 2/ 2008

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2008 Numero 2/ 2008 Ajankohtaista sähköalan standardeista Numero 2/ 2008 SISÄLTÖ 2/2008 TOIMITUSJOHTAJALTA Uusia tuulia SESKOssa...2 SESKOn Kevätseminaari Kolme uutta EY-mitalistia...3 SESKO on hyvässä iskussa...4 Osallistumisesta

Lisätiedot

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 4/2008 Numero 4/ 2008

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 4/2008 Numero 4/ 2008 Ajankohtaista sähköalan standardeista Numero 4/ 2008 SISÄLTÖ 4/2008 TOIMITUSJOHTAJALTA Tervetuloa SESKOn jäseneksi, Suomen Valoteknillinen Seura! Asiantuntijat vaikuttavat standardointiin Yritys varmista

Lisätiedot

Ajankohtaista sähköalan standardeista

Ajankohtaista sähköalan standardeista Numero 5 / 2006 Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 5/2006 TOIMITUSJOHTAJALTA Pääkirjoitus...2 SÄHKÖN VUOSISATA 1906-2006 Vaikuttava iltajuhla Berliinissä...3 Satavuotispääjuhla...4 Lord Kelvin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMU 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus...3 Hallituksen toimintakertomus...4 Talous...7 Standardointi...11 Tiedotus...18 Kansainvälinen työ...20 Suomen Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden

Lisätiedot

Nro 4/2010 SISÄLTÖ 4/2010. www.sesko.fi. Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista. 45 vuotta sähköalan standardeja SESKO 1965 2010

Nro 4/2010 SISÄLTÖ 4/2010. www.sesko.fi. Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista. 45 vuotta sähköalan standardeja SESKO 1965 2010 Nro 4/2010 Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista SISÄLTÖ 4/2010 TOIMITUSJOHTAJALTA Suomen Sähkötukkuliikkeiden Liitto SSTL ry. SESKOn jäseneksi. Osallistumismaksut nousevat ja palvelut

Lisätiedot

Nro 3/2014 SISÄLTÖ 3/2014. www.sesko.fi. Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista

Nro 3/2014 SISÄLTÖ 3/2014. www.sesko.fi. Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista Nro 3/2014 SISÄLTÖ 3/2014 TOIMITUSJOHTAJALTA Standardit ja innovaatiot, Silver Economy,... 125 vuotta sähkövoima- ja automaatioteknologiaa Suomessa... 2 Nuoret kyvyt esiin IEC Young Professionals... 3

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus...1 Hallituksen toimintakertomus...2 Jäsenistö ja hallinto... 2 Huomionosoitukset... 4 Talous...5 SESKOn vuosi 2012 kuvina...10

Lisätiedot

Linja-autoihin turvallisuutta SFS-standardilla s. 4. Palovaroittimien CE-merkintä s. 6. ISO 9001 uudistus etenee s. 8

Linja-autoihin turvallisuutta SFS-standardilla s. 4. Palovaroittimien CE-merkintä s. 6. ISO 9001 uudistus etenee s. 8 1 2014 Linja-autoihin turvallisuutta SFS-standardilla s. 4 Palovaroittimien CE-merkintä s. 6 ISO 9001 uudistus etenee s. 8 Pääkirjoitus Uusi vuosi uusi ilme Tämä SFS-tiedotuksen numero aloittaa lehden

Lisätiedot

SFS 90 vuotta Mistä kaikki alkoi s. 4. Lausuntopyyntöpalvelu avattu s. 9. Jalanjälkistandardit tutuiksi s. 14

SFS 90 vuotta Mistä kaikki alkoi s. 4. Lausuntopyyntöpalvelu avattu s. 9. Jalanjälkistandardit tutuiksi s. 14 3 2014 SFS 90 vuotta Mistä kaikki alkoi s. 4 Lausuntopyyntöpalvelu avattu s. 9 Jalanjälkistandardit tutuiksi s. 14 Pääkirjoitus Standardeista suurta hyötyä yhteiskunnalle Standardit eivät hyödytä yksin

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi. Rakennustuotteiden sertifioinnissa suuria muutoksia. Rakentamisen standardit omina kokonaisuuksinaan

Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi. Rakennustuotteiden sertifioinnissa suuria muutoksia. Rakentamisen standardit omina kokonaisuuksinaan SFS-tiedotus STANDARDISOIMISLIITON ASIANTUNTIJALEHTI 3 2013 Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi Rakennustuotteiden sertifioinnissa suuria muutoksia CASE: Parma Rakentamisen standardit omina kokonaisuuksinaan

Lisätiedot

Koneturvallisuuden standardit

Koneturvallisuuden standardit Koneturvallisuuden standardit Standardeilla turvallisuutta www.sfs.fi 1 Koneturvallisuuden standardit käsittelevät koneiden sekä niissä olevien järjestelmien, laitteiden ja toisinaan myös komponenttien

Lisätiedot

Samsy ry 50 vuotta. SÄHKÖMESTARIEN JA SÄHKÖYLIASENTAJIEN RY:N JÄSENLEHTI No. 4/2013. SAMSY ry 1963-2013

Samsy ry 50 vuotta. SÄHKÖMESTARIEN JA SÄHKÖYLIASENTAJIEN RY:N JÄSENLEHTI No. 4/2013. SAMSY ry 1963-2013 SY-VIESTI SÄHKÖMESTARIEN JA SÄHKÖYLIASENTAJIEN RY:N JÄSENLEHTI No. 4/2013 SAMSY ry 1963-2013 SAMSY ry. toivottaa jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen Rauhallista Joulua ja Menestystä Uudelle Vuodelle

Lisätiedot

Osallistu ja vaikuta. standardisointityön opas asiantuntijalle

Osallistu ja vaikuta. standardisointityön opas asiantuntijalle Osallistu ja vaikuta standardisointityön opas asiantuntijalle 1 Johdanto 1 2 Miten pääsen mukaan 2 2.1 Kaikki pääsevät mukaan 2 2.2 SFS ja toimialayhteisöt linkkinä maailmalle 2 2.3 Suomalaiset seurantaryhmät

Lisätiedot

SFS-KÄSIKIRJA 1 STANDARDIT JA STANDARDISOINTI

SFS-KÄSIKIRJA 1 STANDARDIT JA STANDARDISOINTI SFS-KÄSIKIRJA 1 STANDARDIT JA STANDARDISOINTI 2013 Standardien ja käsikirjojen ajan tasalla olevat viitetiedot voi tarkistaa SFS:n internet-sivuilta www.sfs.fi. Copyright SFS Osittainenkin julkaiseminen

Lisätiedot

Koneturvallisuuden standardit

Koneturvallisuuden standardit Koneturvallisuuden standardit Standardeilla turvallisuutta www.sfs.fi 1 Koneturvallisuuden standardit käsittelevät koneiden sekä niissä olevien järjestelmien, laitteiden ja toisinaan myös komponenttien

Lisätiedot

SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS

SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS RY Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on standardisoinnin keskusjärjestö Suomessa. SFS on riippumaton, taloudellista voittoa tavoittelematon yhdistys. SFS Huolehtii siitä,

Lisätiedot

VTT AUTOMAATIO. Laadukas tuotedokumentointi 1990-luvun lopun metalliteollisuudessa. Dokumentointiryhmän toiminta 1997-1999.

VTT AUTOMAATIO. Laadukas tuotedokumentointi 1990-luvun lopun metalliteollisuudessa. Dokumentointiryhmän toiminta 1997-1999. VTT AUTOMAATIO Laadukas tuotedokumentointi 1990-luvun lopun metalliteollisuudessa Dokumentointiryhmän toiminta 1997-1999 Raportti RIS B002 Toisten kokemuksista oppiminen Oman toiminnan reflektointi Ongelmanratkaisu

Lisätiedot

LÄHDEAINEISTON KÄYTTÖ YRITYSSANASTOTYÖSSÄ: TAPAUSTUTKIMUS METSO AUTOMATIONIN PULP PRODUCTS OSASTON SANASTOTYÖSTÄ

LÄHDEAINEISTON KÄYTTÖ YRITYSSANASTOTYÖSSÄ: TAPAUSTUTKIMUS METSO AUTOMATIONIN PULP PRODUCTS OSASTON SANASTOTYÖSTÄ LÄHDEAINEISTON KÄYTTÖ YRITYSSANASTOTYÖSSÄ: TAPAUSTUTKIMUS METSO AUTOMATIONIN PULP PRODUCTS OSASTON SANASTOTYÖSTÄ Tampereen yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus

Lisätiedot

SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS

SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS RY Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on standardisoinnin keskusjärjestö Suomessa. SFS on riippumaton, taloudellista voittoa tavoittelematon yhdistys. SFS Huolehtii siitä,

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

Sähkö. Tele. Sähkötukun jättiläinen sai uuden vetäjän. Älyliikenne vie kolarisumat historiaan

Sähkö. Tele. Sähkötukun jättiläinen sai uuden vetäjän. Älyliikenne vie kolarisumat historiaan Sähkö sähkö j elektroniikka j automaatio j energia j tietoliikenne j valo 032012 Tele Älyliikenne vie kolarisumat historiaan Sähkötukun jättiläinen sai uuden vetäjän Piratismi ja tuoteväärennökset myös

Lisätiedot

MetSta ry» Verkkojulkaisut» Koneturvallisuus» Artikkelit» Nro 09/2010» 12.4.2010» Matti Sundquist, Sundcon Oy

MetSta ry» Verkkojulkaisut» Koneturvallisuus» Artikkelit» Nro 09/2010» 12.4.2010» Matti Sundquist, Sundcon Oy kirjoittaja: Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy otsikko: Ohjelmistotyökalun Sistema käyttö koneiden turvatoimintojen suunnittelussa julkaisupäivä: 12.4.2010 Artikkelin sisällysluettelo: 1 Johdanto...

Lisätiedot

Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä. Riku Venno

Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä. Riku Venno Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä Riku Venno Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu-tutkielma Ohjaaja: Pirkko

Lisätiedot

Tietoturvatietoisuuden edistäminen

Tietoturvatietoisuuden edistäminen Tietoturvatietoisuuden edistäminen Seminaariraportti Tampereen teknillinen yliopisto Tietoliikennetekniikan laitos Seminaari, Tietojenkäsittelyn turvallisuus (TLT-3600) Talvilukukausi 2008 2009 Jukka Koskinen

Lisätiedot

Plaani. 3 2011 Valaistus

Plaani. 3 2011 Valaistus Plaani 3 2011 Valaistus StyliD PowerBalance Iridium 2 LED OptiFlood LED Lediosaamisen kirkkaimmassa kärjessä Ledivalaistus tarjoaa energiansäästöä, kaunista valoa ja tyylikästä valaisinmuotoilua niin sisällä

Lisätiedot

SGS FINLAND COMPACT 1924-2014 NINETY YEARS OF TRUST SGS FINLAND YEARS LOKAKUU 2014

SGS FINLAND COMPACT 1924-2014 NINETY YEARS OF TRUST SGS FINLAND YEARS LOKAKUU 2014 SGS FINLAND COMPACT SGS FINLANDIN asiakaslehti LOKAKUU 2014 YEARS SGS FINLAND 1924-2014 NINETY YEARS OF TRUST s. 2 PääkirjoItus Tänä vuonna tulee kuluneeksi 90 vuotta siitä, kun SGS aloitti toimintansa

Lisätiedot

DATA CENTER FOUNDATIONILLA. Luotettava ympäristö voi perustua vain käytäntöihin KLUSTERIRATKAISU TURVAA TANSKALAISEN LEHTITUOTANNON

DATA CENTER FOUNDATIONILLA. Luotettava ympäristö voi perustua vain käytäntöihin KLUSTERIRATKAISU TURVAA TANSKALAISEN LEHTITUOTANNON CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #3 2006 John W. Thompson, Symantecin pääjohtaja: Luotettava ympäristö voi perustua vain käytäntöihin TEEMA KONESALIN STANDARDOINTI Asiantuntijoiden vinkkejä,

Lisätiedot

PRIZZTECH. Talousveden käsittelykemikaalit ja standardisointi. Vesi-Instituutin raportteja 3. Vesi-Instituutti WANDER

PRIZZTECH. Talousveden käsittelykemikaalit ja standardisointi. Vesi-Instituutin raportteja 3. Vesi-Instituutti WANDER PRIZZTECH Lahti Heidi, Vieno Niina ja Kaunisto Tuija Talousveden käsittelykemikaalit ja standardisointi Vesi-Instituutin raportteja 3 Tekijät: Heidi Lahti, Niina Vieno ja Tuija Kaunisto Raportin nimi:

Lisätiedot

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt Tekninen opas nro 2 EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 7 Oppaan tarkoitus... 7 Oppaan käyttö... 8 Vastuut ja toimenpiteet... 8 Tarkistusruudut... 8 Viittaukset...

Lisätiedot