Ajankohtaista sähköalan standardeista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista sähköalan standardeista"

Transkriptio

1 Numero 3 / 2006 Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 3/2006 TOIMITUSJOHTAJALTA SESKOn toimintaperiaatteet... 2 ASIANTUNTIJOITA TARVITAAN! Vielä ehtii mukaan merkintästandardien projektiryhmään... 3 KANSAINVÄLISIÄ KOKOUKSIA IEC Audio, Video and Multimedia Systems and Equipments AGS ja AGM. Helsingissä Pikakokous television tehonkulutuksen mittausstandardista... 4 VAKIOPALSTAT Ajankohtaista standardeista... 6 Teknisen dokumentoinnin sanasto Ympäristöolosuhdekaapit Pölyräjähdysvaaralliset tilat Koneiden ohjausjärjestelmät Pienjännitevarokkeet Uudet vahvistetut ja julkaistut standardit SESKON uusi hallitus KUULUMISIA SFS:n suosituimmat tuotteet Kiitokset lukijapalautteesta IEC TC 100, AGS ja AGM -kokoukset Helsingissä -> sivu 4

2 Toimitusjohtajalta Sinikka Hieta-Wilkman SESKO Tavoitteellisuus on sitä, että SESKO on aktiivinen standardoinnin edelläkävijä. Tuloksellinen toiminta on niin komiteajäsenten kuin henkilöstön tavoitteena. Osaaminen puolestaan merkitsee, että SESKOn henkilöstö ja komiteajäsenet ovat osaavia alansa asiantuntijoita, jotka omalla avoimella toiminnallaan edistävät luottamusta ja standardoinnin arvostusta. SESKO tukee ja kannustaa yksilöiden kehitystä standardoinnissa. SESKOn toimintaperiaatteet SESKO palvelee suomalaista yhteiskuntaa sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnissa. Sen toiminnan tarkoituksena on suomalaisten tuotteiden ja palvelujen kilpailukyvyn edistäminen tukemalla standardoinnin avulla turvallisten ja yhteensopivien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä sähköasennusten ja järjestelmien tuottamista. Jotta SESKO voisi toteuttaa elämäntehtäväänsä ja tarkoitustansa, on sen toimittava määrättyjen toimintaperiaatteiden mukaan. Työyhteisöissä yhteisesti sovittuja toimintaperiaatteita kutsutaan usein arvoiksi tai tavoitearvoiksi. Myös SESKOssa on määritelty henkilöstön ja komiteoiden asiantuntijoiden toimintaperiaatteet. Sen tavoitearvot lyhyesti kuvattuna ovat vastuullisuus, asiakastyytyväisyys, tavoitteellisuus ja osaaminen. Vaikka monet pitävät arvoja pelkkinä korulauseina, SESKOn toimintaperiaatteiden on tarkoitus myös konkreettisesti näkyä ja toteutua sen toiminnassa ja siksi niitä mitataan jatkuvasti laatujärjestelmän avulla. Vastuullisuus merkitsee SESKOssa sitä, että se toimii oikeudenmukaisesti, rehellisesti, luotettavasti ja pitkäjänteisesti ottaen huomioon ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset sekä pitäen mielessä yhteiskuntavastuun. Asiakastyytyväisyys tarkoittaa, että SESKO on palvelualtis ja palveluhenkinen yhteisö. Hyvä vuorovaikutus ja teot luovat uskottavuutta. SESKOn tiedotuslehden tyyppilukija SESKOn tiedotuslehden tyypillisen lukijan profiilia on selvitetty toukokuussa tehdyllä lukijakyselyllä, johon 104 aktiivista vastasi. SESKO-lehden lukija on noin 50-vuotias, pienen tai keskisuuren yrityksen palveluksessa oleva asiantuntija tai johtaja, joka on myös SESKOn komitean tai seurantaryhmän asiantuntijajäsen. Komitea- tai seurantaryhmän jäsenenä hän on ollut enintään viisi vuotta. Hän haluaa lehtensä jatkossa neljä kertaa vuodessa sekä paperimuodossa että sähköisesti arkistoituna SESKOn verkkosivuilta. SESKOn tiedotuslehden tyyppilukija käyttää lehden lukemiseen aikaa vähintään 15 minuuttia ja lukee ainakin pääkirjoituksen sekä uusien standardien ja käsikirjojen esittelyt. Näiden lisäksi hän haluaa jatkossa juttuja myös työryhmien toiminnasta sekä teemoitettuja erikoisnumeroita. Myös tapahtumat ja SESKOn toiminnan kuvaukset kiinnostavat tyyppilukijaa. Hän pitää juttuja asiallisina, informatiivisina, ajankohtaisina ja hyödyllisinä, mutta järisyttävän kiinnostavia ja helppolukuisia ne eivät hänen mielestään ole. Tyyppilukija on noteerannut SESKO-lehden ulkomuodon muutoksen ja pitää sitä positiivisena. SESKO kiittää kyselyyn vastanneita arvokkaasta palautteesta, jota on tarkoitus käyttää lehden sisällön kehittämiseen. Palautetta voi toimittaa SESKOlle jatkuvasti sähköpostilla ja puhelimella ilman erillistä asiakaskyselyäkin. Tehdään yhdessä toiveiden ja tarpeiden mukaista tiedotuslehteä. SESKO Ajankohtaista sähköalan standardoinnista. ISSN JULKAISIJA: SESKO ry, Särkiniementie 3, 00210, HELSINKI, p. (09) , faksi (09) , TOIMITUS: Päätoimittaja Sinikka Hieta-Wilkman. Toimitus ja taitto Tinni Karakorpi TILAUKSET JA OSOITTEENMUUTOKSET: SESKO, (09) , sähköposti vuosikerta 42 Ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Sisältöä saa lainata lähteen mainiten.

3 äänestys Vielä ehtii asiantuntijaksi merkintästandardien projektiryhmään Teollisuusympäristöjen asennuksissa on käytettävä selkeitä merkintöjä kaapeleissa ja johtimissa sekä kojekaappien yksittäisissä johtimissa ja kytkinlaitteissa. Mikäli johdin tai kaapeli ei ole kokonaan näkyvissä kytkentäkohtien välillä, pitää se voida tunnistaa joko sen valmistajan antaman tunnuksen tai lisämerkinnän avulla. Pelkkä kaapeli- tai johdinvalmistajan antama tunnus ei kuitenkaan ole riittävän yksikäsitteinen suurissa järjestelmissä tai niissä asennuksissa, joissa on useita samanvärisiä johtimia tai kaapeleita. Mm. konedirektiivin koneiden sähkölaitteisiin ja asennuksiin liittyvä standardi SFS-EN sekä suurjännitekatkaisijoiden ja -ohjauslaitteiden standardi SFS-EN vaativat lisämerkintöjen käyttöä. Standardi IEC määrittelee yleiskäyttöisen viitetunnusjärjestelmän sähkötekniikan ja yhä enemmän myös muun tekniikan alueelle. Sen ylläpitoryhmän (MT 18) kokouksessa keväällä 2006 todettiin, että kaapeleiden ja johtimien merkintäjärjestelmä on syytä julkaista omana standardinaan, jossa otetaan huomioon viimeisimpien dokumentointistandardien vaikutus. Projektissa tullaan todennäköisesti hyödyntämään IEC 61346:n viitetunnuksia, kuten on tehty liittimien (IEC 61666), signaalien (IEC 61175) ja dokumenttien (IEC 61355) tunnuksissakin. Kaapeleista putkistoihin Sama merkintäongelma koskee myös tehtaiden sekä kiinteistöjen hydraulisia ja pneumaattisia putkistoja ja letkuja, joille ei tällä hetkellä ole omaa ISO-merkintästandardia. Sähkötekniikkaa, hydrauliikkaa ja pneumatiikkaa yhdistellään usein teknisissä järjestelmissä, joten yhtenäinen merkintäjärjestelmä kaikille järjestelmän osille on tarpeen. IEC TC 3:n työehdotus 3/804/NP on lähetetty myös ISO:n dokumentointikomitealle ISO TC 10:lle. Tärkeä päivämäärä Jos puoltavia ääniä annetaan yli 50 % ja projektiryhmään on nimetty vähintään neljä henkilöä, voidaan projekti aloittaa. Nyt on mahdollisuus hankkia omalle organisaatiolle erikoisosaamista osallistumalla merkittävän kansainvälisen standardin valmistelutyöhön Lisätietoja osallistumismahdollisuudesta antaa SESKOn dokumentointikomitean SK 3:n sihteeri Arto Sirviö. Puh

4 IEC TC 100, AGS ja AGM -kokoukset , Helsinki IEC:n teknisen komitean TC 100, Audio video and multimedia systems, hallinnolliset ryhmät: AGS (Advisory Group for Strategy) ja AGM (Advisory Group for Management) sekä muutamat projektiryhmät pitivät kokouksensa SESKOn isännöimänä Helsingissä. Suomesta kokouksiin osallistuivat Lauri Halme (TA 5 vetäjä) ja Eero Sorri (TA 5 sihteeri) sekä Pekka Talmola ja Jukka Alve Nokiasta. IEC TC 100 AGS ja AGM ovat teknisen komitean TC 100, Audio, video and multimedia systems and equipment hallinnollisia elimiä. AGS, Advisory group of stratregy on komitean ohjausryhmä, jonka tehtävänä on seurata teknistä kehitystä komitean toiminta-alueella. Ryhmän jäsenet edustavat alan teollisuutta ja toimivat siten linkkinä standardien käyttäjien ja komitean välillä. TC 100:n edustajina kokouksiin osallistuvat tarkkailijoina komitean puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi teknisten alueiden vetäjät (TA-manager) ja tekniset sihteerit (TS). Kokouksissa ei käsitellä meneillään olevia projekteja vaan tähtäin on muutaman vuoden päähän eteenpäin. TC 100/AGS voidaan rinnastaa IEC:n muihin ohjausryhmiin kuten ACOS (turvallisuus), ACEC (EMC), ACEA (ympäristöasiat). AGM, Advisory group of management on komitean teknisen toiminnan ohjausryhmä, jonka tehtävänä on seurata ja ohjata varsinaista standardisointityötä komitean alaisissa teknisissä alueissa. Ryhmän jäseniä ovat komitean puheenjohtajan ja sihteerien lisäksi teknisten alueiden vetäjät ja tekniset sihteerit. Tekniset alueet raportoivat toiminnastaan AGM:lle. Molemmat ryhmät kokoontuvat tavallisesti kaksi kertaa vuodessa. Toinen kokoontumiskerroista on TC 100:n yleiskokouksen yhteydessä. Mr. D. Westerkamp Saksasta, Japanin edustajat, Mr. M. Cocimarov IEC:n keskustoimistosta (vasen kuva) sekä IEC TC 100 sihteeri Dr. S. Hirakawa ja IEC TC 100 Assistant Secretary, Mr. T. Ezaki Japanista (kuva oikealla) seuraamassa kokouksen kulkua. Pikakokous television tehonkulutuksen mittausstandardista Hallinnollisten kokousten lisäksi järjestettiin pikakokous, jossa käsiteltiin aloitetta televisionvastaanottimen tehonkulutuksen mittaamista koskevan IEC-standardin laatimisesta. Tähän kokoukseen osallistui 25 henkilöä eri puolilta maailmaa. Kokouksessa kuultiin lyhyet raportit viranomaisten aktiviteeteista sekä esitykset nykyaikaisen näyttötekniikan mahdollisuuksista. Kokouksessa todettiin viihde-elektroniikan laitteiden tehonkulutuksen mittaamista käsittelevässä standardissa IEC olevan parantamisen varaa televisiovastaanottimen osalta. Viranomaisten kiinnostus aktivoi valmistajat Televisiovastaanottimien energiankulutus on noussut viranomaisten mielenkiinnon kohteeksi eri puolilla maailmaa. Yhdysvalloissa EPA (Environmental Protection Agency) ja eri osavaltioiden viranomaiset, Japanissa viranomaiset ja Euroopassa EU ovat laatimassa suosituksia vastaanottimien energiankulutukselle. Kyse ei ole yksinomaan vastaanottimen tehonkulutuksesta sen ollessa normaalikäytössä tai valmiustilassa. Lähestymistapa on kokonaisvaltaisempi. Tavoitteena on tarkastella kokonaisenergiankulutusta pitkähkön ajanjakson, esimerkiksi vuoden kuluessa. Absoluuttisia rajoja energiankulutukselle voi olla vaikea asettaa, mutta tarkastelun perusteella laitteet voidaan asettaa paremmuusjärjestykseen, kun arviointikriteerit saadaan sovittua. Periaatteessa tv-vastaanottimen hyötysuhdettakin voitaisiin arvioida tehonkulutuksen ja vaikkapa tuotetun valovirran suhteena. Silloin pitäisi kuitenkin ottaa huomioon myös vastaanottimien muiden toimintojen vaatima teho. Aika on nyt otollinen Televisiovastaanotinkalusto on uusiutumassa kaikkialla maailmassa. Televisiolähetyksissä siirrytään digitaalisiin järjestelmiin ja samalla kuvaputki on korvautumassa uudella näyttötekniikalla. Seuraava mullistus tulee HDTVlähetyksien päästessä vauhtiin. Nestekide- ja plasmanäytöt ovat kehityskaarensa alkuvaiheessa nimenomaan televisiovastaanottimissa. Tietokoneissa nestekidenäyttöjä on käytetty jo pitkään, mutta vasta nyt nopeus, koko ja hinta alkavat olla televisioon sopivat. Varsinkin suurissa taulutelevisioissa on vallitsevana ollut plasmatekniikka, mutta nestekide on tulossa niihinkin. Näyttötekniikkojen eroista Perinteisellä katodisädeputkella kuva muodostetaan pyyhkimällä kuvaputken sisäpintaa elektronisuihkulla. Elektronien pommitus saa loisteainepisteet säteilemään valoa, joka havaitaan kuvapinnalla. Valon kirkkautta säädetään ohjaamalla elektronisuihkun voimakkuutta. Elektronisuihkun käyttämä teho vaihtelee kuvasi- Kansainväliset lattiatason

5 sällön kirkkauden mukaan, mutta vaihtelu on varsin vähäistä verrattuna elektronisuihkun poikkeuttamiseen tarvittavaan tehoon ja kuvaputki-tv:n tehonkulutus on melko vakio. Teräväpiirtotelevisiossa poikkeutuksen vaatima teho vielä korostuu, kun sekä poikkeutuskulma vaakatasossa että piirrettävien juovien lukumäärä pystysuunnassa kasvaa. Nestekidenäytössä kuva muodostetaan ohjaamalla kuvaalkioiden läpinäkyvyyttä. Näytön taustalla on tasaisesti valaistu pinta ja kuva syntyy sen edessä olevan nestekidepaneelin luukkuja availemalla. Taustavalo on jatkuvasti päällä täydellä kirkkaudella. Todellisuudessa taustavaloa moduloidaan, eli sen kirkkautta vaihdellaan hyvin nopeasti, mutta sitä ei tehdä tehonkulutuksen vähentämiseksi, vaan sen avulla saadaan nestekiteiden hitautta näennäisesti parannettua. Nykytekniikalla nestekidenäytön tehon kulutus on kuvasisällöstä riippumaton. Plasmanäyttö on periaatteeltaan valoa säteilevä kuten katodisädeputkikin. Plasmanäytöstä kuitenkin puuttuu kuvaputken tehoa kuluttava poikkeutuselektroniikka, joten sen käyttämä teho on kuvasisällöstä riippuva. Kirkas kuva, jossa on paljon valoisia kohteita vie enemmän tehoa kuin tummasävyinen. Lähitulevaisuudessa nestekide- ja plasmatekniikka yleistyvät ja perinteinen kuvaputki jää vähitellen pois käytöstä. Mittausstandardointi puhuttaa Verrattaessa erikokoisten ja erilaisilla näyttötekniikoilla katodisädeputki, nestekide, plasma toteutettujen televisiovastaanottimien tehonkulutusta on havaittu, että näyttötekniikasta riippumatta on tarvittava teho noin 580 W/m2. Mahdollisuudet ja keinot tehonkulutuksen pienentämiseen ovat eri tekniikoilla erilaiset. Tässä onkin ristiriidan siemen tehonmittausstandardia laadittaessa. Nykyisessä standardissa (IEC 62087) tehomittauksen testikuvassa on mustalla pohjalla kolme pystysuoraa valkoista palkkia. Kuvan keskimääräinen kirkkaus on 50 % (täysvalkoisesta). Todellisia televisio-ohjelmia tutkittaessa on havaittu kuvan keskimääräiseksi kirkkaudeksi n. 20 %. Nestekidenäytön tehonkulutuksessa tämä kirkkausero ei näy. Sen sijaan plasmanäytön käyttämä teho seuraa kuvan kirkkautta. Japanissa JEITA ehdottaa testikuvan muuttamista siten, kuvasarjassa olisi neljä erilaista kuvaa: täysvalkoinen, täysmusta, väripalkisto ja mustavalkopalkisto. Vastaanottimen tehonkulutuksen vertailuarvo laskettaisiin em. testikuvien mittaustuloksista tietyillä kertoimilla painotettuna. Plasmanäytön kannattajat tuntevat tulevansa tässä menetelmässä kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti. Kokeilujen perusteella on nimittäin havaittu, että JEITA:n ehdottamalla testikuvalla plasmanäytön tehonkulutus on vastaanottimen kirkkausasetuksista riippuen 20 % - 80 % korkeampi kuin nestekidenäytön. Sen sijaan aidolla ohjelmamateriaalilla mitattuna ero nestekidenäytön eduksi on enää 5 % - 20 %. Plasmaleiri ehdottaakin testikuvan muuttamista vastaamaan paremmin todellista ohjelmamateriaalia. Testikuvamateriaali voitaisiin luoda todellisista videopätkistä tai keinotekoisesti. Oleellista kuitenkin olisi, että keskimääräisen kuvankirkkauden tulisi vastata todellista ohjelmamateriaalia. Aikaisemmin mainittiin viranomaisten kiinnostus tehonkulutuksen sijasta kokonaisenergiankulutukseen. Tässä on ajatuksena tietysti se, että vastaanotin on valtaosan ajasta valmiustilassa. Valmiustilankin aikana vastaanotin saattaa toimia esimerkiksi päivittää elektronisen ohjelmaoppaan tietoja. Haasteellinen tehtävä edessä Helsingin pikakokouksessa perustettiin työryhmä laatimaan mittausstandardia. Edellä käsitellyn näyttötekniikoiden välisen ristiriidan lisäksi haasteeksi tulee mittausproseduurin monimutkaisuus. Valmistajat ja testaus/sertifiointilaitokset haluavat mahdollisimman yksinkertaisen ja edullisen mittaustavan Kuluttajat ja viranomaiset pitävät tärkeimpänä mittausmenetelmän tasapuolisuutta ja luotettavuutta. Näiden toiveiden täyttämisessä tulee työryhmällä haastetta riittämään. IEC TC 100 puheenjohtaja Mr. M. Hyman, USA Teksti: Eero Sorri, SESKO Kuvat: Tinni Karakorpi, SESKO Mr. J. Holm, USA ja Ms. Dr. K. Grant, Englanti Mittausasiaa tuumimassa Lauri Halme ja Eero Sorri multimediayhteydet käytännössä

6 AJANKOHTAISTA STANDARDEISTA Tekniselle dokumentoinnille oma sanasto SFS-IEC/TR Teknistä dokumentointia koskevasta sanastostandardista SFS-IEC/TR on julkaistu ensimmäinen painos. Kuten standardin tunnuskin kertoo, kansallisen sanastostandardin sisältö tulee suoraan IEC:n teknisestä raportista TR 62154:2005, jonka SESKOn komitea SK 3 on kääntänyt suomeksi. Standardi sisältää yli 300 termiä ja määritelmää sekä englanniksi että suomeksi. Tekninen dokumentointi on tärkeä asia tekniikassa ja vaikka sähkötekniikan dokumentoinnin standardointi aloitettiin jo vuonna 1912, ei tällä alueella ole ollut omaa julkaisua, josta löytyisivät keskitetysti kaikki standardeissa käytetyt dokumentointiin liittyvät termit ja niiden määritelmät. kelpuutetaan esim. projektin toteutusvaatimuksissa. Sanastostandardista on varmasti apua suunnitteluprojektien ja tuotteiden kehitysvaiheessa. Standardista voi helposti tarkistaa termien määritelmät tai sen missä dokumentointistandardissa kyseinen termi on määritelty. Lähdemateriaalina ehdotukset, standardit ja tietokannat Sanastostandardin viitejulkaisujen listasta löytyy kaikkiaan 25 standardia, joista kolme on julkaistu tietokantana IEC:n www-sivuilla. Mukana on myös termejä tulevista standardeista, jotka ovat viimeistelyvaiheessa ja ilmestyvät vuoden 2006 aikana. Vuonna 2005 tilanteeseen tuli muutos. IEC:n komitea TC 3 laati teknisen raportin IEC/TR 62154, johon on kerätty kaikki dokumentointistandardeissa määritellyt termit ja niiden määritelmät sekä muutamia keskeisiä dokumentointiin liittyviä termejä ISOn dokumentointikomitean TC 10:n standardeista. Kansainvälisten standardien noudattaminen antaa hyvät lähtökohdat niin kansalliseen kuin kansainväliseenkin toimintaan. Globaaleilla markkinoilla kansainvälinen standardi on usein ainoa dokumentti, joka Yksi mielenkiintoisista uutuuksista liittyy uuden IEC dokumentoinnin säännöt määrittelevän standardin termeihin ja määritelmiin. Standardin IEC liitteessä C luetellaan yleisesti käytettyjä dokumenttityyppien nimiä ja saman liitteen taulukossa annetaan jokaiselle nimitykselle sitä vastaava, suositeltavin termi. Sanastostandardin termien määritelmissä annetaan vastaavasti erillinen suositus korvaavaksi termiksi, joka taas peilaa ajatusta vähentää standardin IEC seuraavassa painoksessa suositeltavien dokumenttityyppien määrää. Asennuspiirustus vai sijaintipiirustus? suomi fi englanti en SFS-IEC/TR Informaatiorakenteiden, dokumentoinnin ja graafisten symbolien sanasto Sähkösuunnitelmassa ja itse asennusta tehtäessä tarvitaan piirustus, joka antaa asentajalle informaatiota asennettavien laitteiden sijainnista asennuskohteessa. Tarvittavan dokumenttityypin nimi on englanniksi arrangement drawing ja sitä vastaava suomenkielinen termi on sijaintipiirustus. Muita usein käytettyjä dokumenttityypin nimiä ovat asennuskaavio ja asennuspiirustus. Standardin IEC mukaan em. dokumenteille on suositeltavaa käyttää yhteistä nimitystä sijaintipiirustus. Standardissa SFS-IEC/TR on 60 sivua, ja sen hinta on 54,70 (ALV 0%). Standardia myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry: puh. (09) , sähköposti: Arto Sirviö, SESKO

7 AJANKOHTAISTA STANDARDEISTA Ympäristöolosuhdetestikaappien epävarmuustekijöiden arviointi ja laskeminen Raportista standardiksi 104/380/CDV -> IEC Akkreditoiduilta testauslaitoksilta edellytetään, että testaukseen liittyviä epävarmuustekijöitä valvotaan jollakin tavalla. Toistaiseksi ei ole ollut ohjeita, kuinka se pitää tehdä IEC sarjan ns. ilmastollisissa testeissä, jotka ovat osa tuotteiden ympäristöolosuhdetestausta. IEC:n komitea TC 104 on laatimassa kansainvälistä standardia, joka opastaa lämpötila- ja kosteustesteihin liittyvien epävarmuustekijöiden arviointiin ja huomioimiseen testeissä ja testituloksien tulkinnassa. Dokumentti 104/380/CDV oli alunperin tarkoitettu raportiksi, mutta nyt näyttää siltä, että siitä tulee kansainvälinen standardi IEC Standardissa demonstroidaan, kuinka lasketaan testauskaapin olosuhteen lämpötilasta ja kosteudesta aiheutuvat epävarmuustekijät. Koska tämä asia liittyy erottamattomasti testimenetelmiin, ne kuvaillaan myös. Tämä standardi soveltuu kaikille olosuhdetestikaapeille ja jopa ilmastoiduille huoneille sekä laboratorioille. Standardissa annettuja menetelmiä sovelletaan sekä lämpökaapeille, että lämpö- ja kosteuskaapeille. Dokumentin 104/380/CDV sisällössä käsitellään aluksi mittaukseen liittyvää epävarmuutta yleisesti ja annetaan ohjeita toleransseihin liittyviin tulkintoihin ja käsitteisiin. Standardin sisällössä annetaan ohjeita lämpötilan ja kosteuden mittaukseen liittyviin epävarmuustekijöiden määrittämiseen ja huomioimiseen testituloksissa. Epävarmuustekijöiden määrittämistä varten annetaan kolme eri vaihtoehtoista menettelytapaa: 1. tyhjä kaappi, 2. kaappi ja keinokuorma, 3. kaappi ja testattava tuote. Lopuksi opastetaan em. testitulosten yhdistely, tulkinta ja epävarmuustekijöiden vaikutusten arviointi mittaustuloksissa. Standardi IEC on edennyt CDV-äänestykseen, joka erääntyy Aika näyttää muuttuuko standardin sisältö FDIS-dokumentissa ja saadaanko vastaava standardi myös tärinätesteille. Arto Sirviö, SK 104:n yhteyshenkilö SESKOssa Standardi IEC opastaa ympäristöolosuhdetestauskaappien lämpötilan ja kosteuden vaikutuksesta aiheutuvien epävarmuustekijöiden arviointiin. Standardin sisältö on kirjoitettu ympäristöolosuhdetestauksesta vastaaville päälliköille, insinööreille, teknikoille sekä kaikille niille henkilöille joiden pitää ymmärtää ympäristöolosuhdetestien tuloksia. Testikaappien suorituskyky kiinnostaa erityisesti testausinsinöörejä. Testikaapin ominaisuudet pitää määrittää ja tarkistaa vastaavatko ominaisuudet testivaatimuksessa annettuja olosuhdevaatimuksia. Ominaisuuksien määrittäminen voi olla vaikea tehtävä ja epävarmuustekijöiden määrittelyyn liittyy usein sekaannusvaaroja. Standardin tarkoitus on helpottaa ko. prosessia.

8 AJANKOHTAISTA STANDARDEISTA Pölyräjähdysvaarallisten tilojen sähköasennukset SFS-EN Standardisarja SFS-EN koskee sellaisten tilojen sähkölaitteita, joissa pöly-ilmaseos tai kerroksiin kerääntyvä palava pöly aiheuttavat räjähdysvaaran. Alun perin se on IEC:n valmistelema ja otettu käyttöön Euroopassa EN-standardeina. Standardisarjassa käsitellään laiterakenteita, tilaluokitusta, sähkölaitteiden asentamista sekä niiden huoltoa ja tarkastusta. SESKO valitsee suomeksi käännettäväksi standardeja, joilla on paljon suomalaisia käyttäjiä. Sellainen on nyt ilmestynyt pölyräjähdysvaarallisen tilan sähkölaitteiden valintaa ja asentamista koskeva standardi. Jo viime vuonna julkaistiin tilaluokitusta koskeva SFS- EN Nämä standardit ovat välttämättömiä tehtäessä sähköasennuksia pölyräjähdysvaarallisissa tiloissa. Ne ovat tarpeellisia myös räjähdyssuojausasiakirjojen laadinnassa. Uusi asennusstandardi korvaa CENELECin itsensä valmisteleman standardin SFS-EN Koska uusi standardi on osa laajempaa kokonaisuutta, se viittaa laitevaatimusten osalta muihin pölyräjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteita koskeviin standardeihin. Erityisesti pölyräjähdysvaarallisissa tiloissa käytetään pölyn poissulkevaa kotelointia, suojausrakenne td. Aikaisemmin vaadittiin lähinnä IP-kotelointiluokkaa. Uusi standardi on muutenkin paljon aiempaa yksityiskohtaisempi. Asennusstandardin käyttö edellyttää, että pölyräjähdysvaarallinen tila on ensin luokiteltu standardin SFS-EN mukaisesti. Näitä standardeja käytetään siis yleensä yhdessä. Standardia SFS-EN myy SFS:n asiakaspalvelu puh. (09) , sähköposti Standardin hinta on 59,90 (ALV 0%). Lisätietoja standardin sisällöstä saa SESKOsta Tapani Nurmelta puh. (09) , sähköposti tapani. Tapani Nurmmi, SESKO LIITE A Esimerkkejä paksuista pölykerroksista SFS-EN Pölyräjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet. Osa 14: Valinta ja asennus > 50 mm Kuva A. 1a Paksu kerros laitteen päällä Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust. Part 14: Selection and installation T 5mm < 250 o C > 5 mm Kuva A. 1b Paksu kerros laitteen päällä pölyn alhaisesta syttymislämpötilasta johtuen. SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS

9 AJANKOHTAISTA STANDARDEISTA Uusi standardi koneiden ohjausjärjestelmille SFS-EN Useimpien koneiden ja laitoksien hallinnassa tarvitaan nykyaikaista automaatiota. Automaattisilla järjestelmillä voidaan parantaa prosessien hallintaa ja siten myös turvallisuutta. Varsinkin koneyhdistelmien ohjausjärjestelmissä käytetään varsin monimutkaista elektronista teknologiaa, jolla on kasvava merkitys koneen kokonaisturvallisuuden toteuttamisessa. Koneiden ja laitteiden turvallisuuden varmistamisen tavoitteena on, että ne toimivat tarkoitetulla tavalla sekä tavanomaisessa käytössä että poikkeustilanteissa. Toiminnallisen turvallisuuden (Functional Safety) lähestymistapa on osoittautunut tässä parhaaksi menetelmäksi. Perustana on ns. kattostandardi, IEC sähköisten ja elektronisten ohjausjärjestelmien toiminnallisesta turvallisuudesta. Sen pohjalta on valmisteltu ja valmistellaan eri aloille sovellusstandardeja. Uusin sellainen on standardi SFS-EN 62061: Koneturvallisuus. Turvallisuuteen liittyvien sähköisten, elektronisten ja ohjelmoitavien elektronisten ohjausjärjestelmien toiminnallinen turvallisuus SFS-EN perustuu IEC:n standardiin IEC Se on tarkoitettu erityisesti koneiden suunnittelijoille, ohjausjärjestelmien valmistajille ja niille, jotka yhdistävät ohjausjärjestelmiä koneeseen. Tarpeen se on kaikille, jotka ovat mukana turvallisuuteen liittyvän sähköisen ohjausjärjestelmän suunnittelussa sekä kelpuutuksessa. Standardi esittää lähestymistavat, vaatimukset ja menetelmät turvallisuuteen liittyviltä ohjaustoiminnoilta vaadittavan suorituskyvyn aikaansaamiseksi. Koneissa käytetään yhä useammin sähköistä ohjausjärjestelmää toteuttamaan turvatoimintoja, jotka on lisätty koneeseen riskin pienentämiseksi. Standardin mukaisesti suunniteltu sähköinen tai elektroninen ohjausjärjestelmä parantaa luotettavuutta pienentämällä niitä riskejä jotka johtuvat sähköisen ohjausjärjestelmän vikaantumisesta. Standardi esittää vaatimukset ja menetelmät joilla asetetaan vaadittavat turvallisuuden eheystasot (Safety Integrity Level, SIL) jokaiselle turvallisuuteen liittyvän sähköisen ohjausjärjestelmän toteuttamalle ja turvallisuuteen liittyvälle ohjaustoiminnolle koneen riskin arvioinnin tulosten perusteella turvallisuuteen liittyvän sähköisen ohjausjärjestelmän suunnittelu ja toteutus voidaan tehdä siten, että ohjausjärjestelmä soveltuu sille määritellyille turvatoiminnoille ja täyttää turvallisuuden eheyden tason vaatimukset kelpuutetaan turvallisuuteen liittyvä sähköinen ohjausjärjestelmä. Standardi on kaksikielinen (englanti/suomi) ja siinä on 198 sivua. Standardia myy Suomen standardisoimisliitto SFS ry, puhelin: , sähköposti: Hinta 85 (ALV 0%). Lisätietoja standardista antaa Sanna Saarela SESKO ry:stä, puhelin: , sähköposti: sanna. Sanna Saarela, SESKO Pienjännitevarokkeiden vaatimuksiin täydennysosa SFS-EN /A1 Pienjännitevarokkeiden yleisiä vaatimuksia koskevaan standardiin on ilmestynyt hiljattain suomeksi täydennysosa SFS-EN /A1. Täydennysosa liittyy kiinteästi standardiin SFS-EN :2000 Pienjännitevarokkeet. Osa 1: Yleiset vaatimukset. Pienjännitevarokkeiden kosketussuojausvaatimuksia on täsmennetty pinta- ja ilmavälejä sekä vuotovirtoja koskevien vaatimusten osalta. Standardimukaista varokkeiden eristysominaisuuksien testausta on täsmennetty sekä standardiin on lisätty testi, jolla todetaan varokkeen soveltuvuus erotukseen. Lisäksi pienjännitevarokkeiden terminologiaa koskeva osuus on julkaistu kokonaan uudelleen pienillä täsmennyksillä varustettuna. Standardin lisäystä SFS-EN /A1 myy SFS:n asiakaspalvelu puh. (09) , sähköposti sfs.fi ja sen hinta on 30,20 (ALV 0%). Lisätietoja standardin sisällöstä saa SESKOsta Juha Vesalta, puh. (09) Juha Vesa, SESKO

10 UUDET VAHVISTETUT JA JULKAISTUT STANDARDIT Uusien julkaistujen ja vahvistettujen SFS-, IEC- ja CENELECin EN-standardien nimet ja tunnukset löytyvät alla olevien yhteystietojen avulla. SFS-standardit SFS-standardeja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS, p. (09) , faksi (09) , sähköposti: IEC-standardit IEC-standardeja myy SESKO ry, PL 134, Helsinki, p. (09) , faksi (09) , sähköposti: EN-standardit CENELEC-standardeja myy SESKO ry, PL 134, Helsinki, p. (09) , faksi (09) , sähköposti: SESKOn hallitus 2006 SESKOn toiminnan tarkoituksena on suomalaisten tuotteiden ja palveluiden kilpailukyvyn edistäminen tukemalla standardoinnin avulla turvallisten ja yhteensopivien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä sähköasennusten ja järjestelmien tuottamista. 10 SESKON maaliskuussa 2006 valittu hallitus asettui ryhmäkuvaan ennen kokousta (Sulkeissa jäsenen edustama jäsenyhteisö ellei sama kuin työnantaja sekä nykyinen toimikausi.) Takana seisovat (vas): Ryhmäpäällikkö Leo Laaksonen, Teknologiateollisuus ry (Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry, ), Insinööri Vesa Haakana, Inspecta Oy (Sähkötarkastusyhdistys SÄTY ry, ) SESKOn toimitusjohtaja Sinikka Hieta-Wilkman, hallituksen sihteeri Automaatiopäällikkö Matti Häkkinen, UPM-Kymene Oyj, Voikkaa (Teollisuuden Sähkö ja Automaatio ry, ) Johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuuus ry ( ) Vice-President Kirsi Sormunen, Nokia Oyj (Teknologiateollisuus ry, ) Johtaja Reijo Mattinen, Turvatekniikan keskus ( ) Laatupäällikkö Juhani Mäenpää, Tekmanni Oy (Talotekniikkaliitto ry), joka on kuvasta puuttuvan, Sähkö-ja teleurakoitsijaliiton toimitusjohtajan, Olli-Heikki Kyllösen ( ) varamies. Edessä istuvat: Standardointiyksikön päällikkö Timo Leppinen, Viestintävirasto ( ), Puheenjohtaja, Kehitysjohtaja Kimmo Saarinen, Evox Rifa Group Oyj (Sähköinsinööriliitto ry, ) Varapuheenjohtaja, Johtaja Rainer Smått, ABB Oy Pienjännitetuotteet (Teknologiateollisuus ry, )

11 KUULUMISIA Sähkötyöturvallisuusstandardi edelleen kärjessä Standardi SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus on koko olemassaolonsa ajan, eli vuodesta 1999 ollut eniten hankittu SFS:n julkaisu. Ensimmäistä painoksen menekki oli runsaat kappaletta. Standardista julkaistiin viime syksynä uusi painos, jonka levikki viime vuonna oli yli 3600 kappaletta. Standardin kysyntä on jatkunut ja tämän vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana sitä hankittiin runsaat 2200 kappaletta. Toinen suurilevikkinen SFS:n julkaisu on ollut jo usean vuoden ajan SFS käsikirja 144, joka sisältää pienjännitesähköasennuksia käsittelevän standardisarjan SFS Käsikirjasta julkaistiin viime vuonna uusi painos ja sitä on hankittu tämän vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana n kappaletta. SFS 6002 ja käsikirja 144 olivat alkuvuonna jälleen SFS:n koko myynnin kärjessä. Muita paljon käytettyjä sähköalan SFS-julkaisuja olivat alkuvuonna suurjännitesähköasennuksia koskeva standardi SFS 6001+A1, räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennuksia käsittelevä SFS-käsikirja 140 ja jakokeskuskäsikirja 154. Myös ne olivat kymmenen myydyimmän SFS:n julkaisun joukossa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Standardien myyntimäärät osoittavat omalta osaltaan standardien merkitystä sähköalalla. Standardeilla ja käsikirjoilla on iso käyttäjäkunta ja niitä käytetään apuna myös määräysten vaatimusten täyttämisessä. Lisätietoja standardista ja käsikirjasta saa SESKOsta Tapani Nurmelta puh. (09) sähköposti Kiitokset aktiivisille lukijoillemme palautteeesta! Kysyimme huhtikuussa lukijoiltamme mielipiteitä ja toiveita tämän SESKOn tiedotteen sisällöstä ja ulkoasusta. Kiitämme vastanneita runsaasta palautteesta. Sen pohjalta kehitämme tiedotetta edelleen. Kyselyyn vastanneista: 83 % kuuluu johonkin komiteaan tai seurantaryhmään ja erityisen aktiivisesti olivat vastanneet vähemmän kuin kymmenen vuotta mukana olleet (graafi). 50 % on yli 50-vuotiaita. 38 % on ollut mukana 1-5 vuotta 26 % on ollut mukana 6-10 vuotta 61 % työskentelee asiantuntijatehtävissä 13 % työskentelee johtotehtävissä 38 % edustaa yritystä jossa työskentelee yli 500 henkilöä. 48 % lukee tiedotetta mieluiten paperiversiona 11% pitää parempana sähköistä tiedotetta Kuinka monta vuotta ollut mukana SESKOn toiminnassa 1-5 v vuotta mukana 1-5 vuotta mukana yli 30 v 11

12 M SESKO ry PL 134 Särkiniementie Helsinki.Y275 Tutustu kotisivuihimme: IEC-standardit sähköisinä SESKOsta SESKO välittää IEC-standardeja sähköisesti pdf-muodossa joko sähköpostilla tai CD-ROM levyllä. Vanhat standardit ovat image-kuvina, joissa ei ole hakumahdollisuutta. Uudet standardit ovat hakukelpoisina pdfversioina. Hinta on sama kuin alkuperäisillä IEC-standardeilla. Maksu tapahtuu laskulla. Lisäksi voit tilata seuraavia tuotteita: CENELEC-standardit IEC:n ja CENELECin työpaperit Catalogue of IEC Publications, päivitettävänä CD-levynä 40 CENELEC Catalogue, kahtena CD-levynä 70 Links between Products, Directives and Standards in the Electrotechnical Field, CD-levynä 70 Mainitut hinnat ovat verottomia, alv 22 %. Toimitusmaksu 7 /lähetys. IEC cataloguen toimitusmaksu on 15 Koulutusmateriaali Perustietoa sähkö- ja elektroniikka-alan standardisoimistyöstä ja standardien valmistelusta saat kotisivultamme Koulutusmateriaali -osasta. Jos tarvitset esityksiä PowerPoint-muodossa, voit pyytää niitä SESKOsta tai puhelimitse (09) Esityksiä saa käyttää vapaasti ja niitä saa tarvittaessa muokata. Mukaan komiteatyöskentelyyn? SESKOn komiteoiden työhön osallistuminen on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille. Komitean jäsenyys avaa mahdollisuuden seurata ja vaikuttaa myös kansainvälisten IEC- ja eurooppalaisten CENELECstandardien sisältöön. Komiteajäsenyydestä peritään vuosittainen osallistumismaksu. Tietoa sähköalan standardisoimistyöhön osallistumisesta löydät SESKOn verkkosivuston otsikon Ohjeita alta. SFS-käsikirjat ja standardit SFS:n asiakaspalvelusta TILAUKSET puh. (09) , sähköposti kesäk2006_tik

Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa. Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman

Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa. Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman Standardit - mistä kaikki sai alkunsa? Napoleonin taistelu Waterloossa

Lisätiedot

Standardien hankinta. Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014

Standardien hankinta. Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014 Standardien hankinta Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014 SFS:n tuotteet - 1 SFS vahvistaa vuosittain runsaat 1 500 SFSstandardia Uudet SFS-standardit ovat valtaosin eurooppalaisia EN-standardeja, joista

Lisätiedot

Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line

Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line Turvallisuusseminaari 30.11 1.11.2006 Silja-Line Koneturvallisuus ohjausjärjestelmät ja niihin liittyvät tiedonsiirtojärjestelmät Toiminnallinen turvallisuus Standardi IEC 62061 Koneturvallisuus turvallisuuteen

Lisätiedot

RÄJÄHDYSVAARALLISIA TILOJA JA LAITTEITA KOSKEVAT STANDARDIT. Päivitetty

RÄJÄHDYSVAARALLISIA TILOJA JA LAITTEITA KOSKEVAT STANDARDIT. Päivitetty 1(6) Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuutta koskevan lain (390/) 135 :n mukaan turvatekniikan keskus julkaisee luettelon niistä standardeista, joita noudattaen katsotaan tämän

Lisätiedot

Sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen standardien mukainen dokumentointi

Sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen standardien mukainen dokumentointi Sähkötekninen standardointi Sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen standardien mukainen dokumentointi verkkosivustot : www.sesko.fi ja www.sfsedu.fi Luentomateriaali teknisen dokumentoinnin IEC standardeista

Lisätiedot

IEC Sähköisten/eletronisten/ohjelmoitavien elektronisten turvallisuuteen liittyvien järjestelmien toiminnallinen turvallisuus

IEC Sähköisten/eletronisten/ohjelmoitavien elektronisten turvallisuuteen liittyvien järjestelmien toiminnallinen turvallisuus IEC 61508 Sähköisten/eletronisten/ohjelmoitavien elektronisten turvallisuuteen liittyvien järjestelmien toiminnallinen turvallisuus Risto Nevalainen, FiSMA ry FiSMA 1 Taustaa, historiaa IEC 61508 standardin

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit Osio 9

Teollisuusautomaation standardit Osio 9 Teollisuusautomaation standardit Osio 9 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

Standardisointikatsaus

Standardisointikatsaus Standardisointikatsaus 4.6.2015 ISO/TC 199 Koneturvallisuus työryhmät WG 5 General principles for the design of machinery and risk assessment Suomen edustaja: Sari Kojo, Wärtsilä Finland Oy WG 6 Safety

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit Osio 1

Teollisuusautomaation standardit Osio 1 Teollisuusautomaation standardit Osio 1 Osio 1: SESKOn komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden standardit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi

Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden standardit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden standardit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteiden standardit Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteiden standardit ovat

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

KOE- JA KURSSITIEDOTE

KOE- JA KURSSITIEDOTE KOE- JA KURSSITIEDOTE 1.8.2012 Tiedotteen sisältö: Kokeet 1 Öljylämmitysalan kurssi 3 Öljylämmitysalan asennustyöt 4 Säiliöntarkastustyöt 5 Kaasuasennustyöt 6 Lämmityslaitteistojen sähköasennustyöt 7 ASENNUSALAN

Lisätiedot

Riskin arviointi. Peruskäsitteet- ja periaatteet. Standardissa IEC esitetyt menetelmät

Riskin arviointi. Peruskäsitteet- ja periaatteet. Standardissa IEC esitetyt menetelmät Ylitarkastaja Matti Sundquist Uudenmaan työsuojelupiiri Riskin arviointi Peruskäsitteet- ja periaatteet Standardissa IEC 61508-5 esitetyt menetelmät matti.sundquist@stm.vn.fi 2.9.2004 1 Toiminnallinen

Lisätiedot

Riskienhallinta ja turvallisuus FORUM 2012

Riskienhallinta ja turvallisuus FORUM 2012 Riskienhallinta ja turvallisuus FORUM 2012 Järjestelmä- ja ohjelmistoturvallisuus 17.10.2012 Finlandia-talo, Helsinki Tuotepäällikkö Janne Peltonen VTT Expert Services Oy 12.10.2012 2 VTT Expert Services

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

Johdanto. Viittomakieli. Tiedon tuottaminen viittomakielellä. Kääntäminen ja materiaalit. Video kriteerejä ja ratkaisuja. Tilaaminen ja neuvonta

Johdanto. Viittomakieli. Tiedon tuottaminen viittomakielellä. Kääntäminen ja materiaalit. Video kriteerejä ja ratkaisuja. Tilaaminen ja neuvonta SISÄLLYS Johdanto Viittomakieli Tiedon tuottaminen viittomakielellä Kääntäminen ja materiaalit Video kriteerejä ja ratkaisuja Tilaaminen ja neuvonta Johdanto Tämän käsikirjan tarkoituksena on opastaa,

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Toiminnallinen turvallisuus

Toiminnallinen turvallisuus Toiminnallinen turvallisuus Mitä uutta standardeissa IEC 61508 Tekn.lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.sundcon.fi matti.sundquist@sundcon.fi Mitä uutta standardeissa IEC 61508-1 ja -4? IEC 61508-1 (yleistä):

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

SÄHKÖURAKOITSIJAPÄIVÄT

SÄHKÖURAKOITSIJAPÄIVÄT SÄHKÖURAKOITSIJAPÄIVÄT Vapaaehtoista ja järkevää merkeillä on väliä 17.11.2011 Turku Sinikka Hieta-Wilkman 16.11.2011 1 Standardointi - vapaaehtoista ja järkevää Mistä kaikki sai alkunsa? Miten standardointi

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot

Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke

Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke TITAN-SEMINAARI 9.11.2010 Pasi Ahonen, VTT TITAN projektissa koottiin

Lisätiedot

KOTONA KÄYTETTÄVÄT LÄÄKINTÄLAITTEET

KOTONA KÄYTETTÄVÄT LÄÄKINTÄLAITTEET KOTONA KÄYTETTÄVÄT LÄÄKINTÄLAITTEET SGS Fimko Oy Ilpo Pöyhönen Ilpo.Poyhonen@sgs.com Hermiankatu 12 B 33720 Tampere, Finland Puh. 043 8251326 MISTÄ PUHUTAAN Kotona käytettävät lääkintälaitteet Ovatko vaatimukset

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Miten ja missä standardeja laaditaan. Asiantuntija Ville Saloranta METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry

Miten ja missä standardeja laaditaan. Asiantuntija Ville Saloranta METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Miten ja missä standardeja laaditaan Asiantuntija Ville Saloranta METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Esityksen sisältö Suomen kansallinen järjestelmä ja METSTA Kuka standardit laatii?

Lisätiedot

Standardi IEC Ohjelmisto

Standardi IEC Ohjelmisto Sundcon Oy Standardi IEC 61508 3 Ohjelmisto muutokset Matti Sundquist Sundcon Oy www.sundcon.fi Standardi IEC 61508 3 (1) Standardissa di esitetään vaatimukset niiden tietojen ja menettelytapojen valmisteluun,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/2016 1 Kokousaika kello 12:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen Yksinkertaista. Me autamme. TM Ceriffi Oy Ver 3.0 22.11.2015 Mikko Kettunen UKK, ISO 9001:2015 Usein kysytyt kysymykset ISO 9001 uudistumisesta Mikä on ISO 9001? Milloin uudistus tapahtuu? Mitä muutos

Lisätiedot

Standardisointikatsaus

Standardisointikatsaus Standardisointikatsaus 30.5.2013 STANDARDISOINTITYÖHÖN VOI OSALLISTUA 2 Kansallisen komitean jäsenkunta METSTAn koneturvallisuuskomiteassa on 22 jäsentä Teollisuus: 9 asiantuntijaa kuudesta eri yrityksestä

Lisätiedot

Turvallisuus koneautomaatiossa

Turvallisuus koneautomaatiossa Turvallisuus koneautomaatiossa Uusittu konedirektiivi ja sen soveltaminen Koneen valmistajan velvollisuudet Kone- ja pienjännitedirektiivin soveltaminen Koneyhdistelmä Koneen dokumentit ja CE -merkintä

Lisätiedot

Testausselosteiden vaatimukset

Testausselosteiden vaatimukset Testausselosteiden vaatimukset PANK Menetelmäpäivä 2016-01-28 Katriina Tallbacka Inspecta Sertifiointi Oy Aluksi Laboratorion tuote on testaus. Prosessi alkaa asiakkaan tilauksesta ja päättyy asiakkaalle

Lisätiedot

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen...

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen... 1) Luetko uutiskirjettä? 1. aina 66,3 % 2. useimmiten 28,2 % 3. joskus 3,9 % 4. harvemmin 1 % 5. en juuri koskaan 0,6% 2) Miten tarkoin luet läpi uutiskirjeen artikkelit? 1. Luen aina kaikki uutiset 19,4

Lisätiedot

SFS - ISO Standardisarja omaisuuden hallinnalle Risto Pulkkanen

SFS - ISO Standardisarja omaisuuden hallinnalle Risto Pulkkanen SFS - ISO 55000 Standardisarja omaisuuden hallinnalle 6.11.2014 Risto Pulkkanen SFS-ISO 55000-sarja Standardisarjan tarkoitus on auttaa sekä yritysmaailman, että julkisyhteisöjen organisaatioita hallinnoimaan

Lisätiedot

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1 Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? May 11, 2016 Slide 1 ABB i-bus KNX taloautomaatio May 11, 2016 Slide 2 KNX on maailman ainoa avoin standardi kotien ja rakennusten

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2011

Toimialan onnettomuudet 2011 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 211 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009

TOIMINTAKERTOMUS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus... 3 Hallituksen toimintakertomus... 4 Talous... 7 Standardointi...11 Tiedotus...18 Kansainvälinen standardointi...20 Teknologiateollisuuden yritysten

Lisätiedot

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje TIETOVAATIMUKSET JA KEMIKAALITURVALLISUUSARVIOINTI (OSA D) Viite: ECHA-08-GF-07-FI Päivämäärä: 21/07/2008 Kieli: suomi Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje (ECHA) julkaisee sarjan tiedotteita,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) 8823/16 ENER 146 ENV 279 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D044838/02 Asia:

Lisätiedot

Standardisarja IEC 62443. Teollisuuden tietoliikenneverkot Verkkojen ja järjestelmien tietoturvallisuus

Standardisarja IEC 62443. Teollisuuden tietoliikenneverkot Verkkojen ja järjestelmien tietoturvallisuus Standardisarja IEC 62443 Teollisuuden tietoliikenneverkot Verkkojen ja järjestelmien tietoturvallisuus Matti Sundquist, Sundcon Oy Jukka Alve, SESKO ry 1 ASAFin tietoturvaseminaari 27.1.2004 Automaatioseuran

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Jukka Pietilä 2013-06-19

Jukka Pietilä 2013-06-19 1 Jukka Pietilä 2013-06-19 LAITEMELUDIREKTIIVI 1. Yleistä Ns. laitemeludirektiivi saatettiin Suomessa voimaan asetuksella no. 621/01 Ulkona käytettävien laitteiden melupäästöstä. Asetus koskee vain niitä

Lisätiedot

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardointiseurantaryhmien toimintasäännöt

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardointiseurantaryhmien toimintasäännöt 29.2.2016 Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardointiseurantaryhmien toimintasäännöt Sisällys 1 Kansallinen standardointiseurantaryhmän (SR) tarkoitus ja toimiala... 1 2 Seurantaryhmän tehtävät... 2 3

Lisätiedot

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 12.4.2016 klo 11.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen auditoriossa osoitteessa Ponssentie

Lisätiedot

Mediafakta 2016 10/2015

Mediafakta 2016 10/2015 Mediafakta 2016 10/2015 Levikki, lukijamäärä ja ilmestyminen Ilmestyy 18 kertaa vuodessa. Koneviestin levikki on 31 103 kpl LT 2014 / Media Audit Finland Koneviestillä on 174 000 lukijaa KMT AL Kevät 2015

Lisätiedot

SÄÄNNÖT SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU 1 KILPAILUN TARKOITUS KILPAILUTEHTÄVÄ INFOTYÖPAJAT...

SÄÄNNÖT SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU 1 KILPAILUN TARKOITUS KILPAILUTEHTÄVÄ INFOTYÖPAJAT... SÄÄNNÖT Sujuva! Säännöt Sivu 2 (6) SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU SÄÄNNÖT 1 KILPAILUN TARKOITUS... 3 2 KILPAILUTEHTÄVÄ... 3 3 INFOTYÖPAJAT... 4 4 SARJAT JA OSALLISTUJAT... 4 5

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2012

Toimialan onnettomuudet 2012 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 212 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2013

Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 213 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna

Lisätiedot

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT Suunnitelma Otsikko Päivämäärä 2010-11-10 Aihe/alue Julkaisija Tyyppi Kuvailu Tekijät Muoto Julkisuus Oikeudet Tunniste Kieli Viitteet

Lisätiedot

Määräys TILAAJAN NUMEROTIETOJEN SIIRROSTA VIESTINTÄVERKOSSA. Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005

Määräys TILAAJAN NUMEROTIETOJEN SIIRROSTA VIESTINTÄVERKOSSA. Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005 1 (5) Määräys TILAAJAN NUMEROTIETOJEN SIIRROSTA VIESTINTÄVERKOSSA Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle Kimmo Linnavuori Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista:

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

Standardointi ja sähköturvallisuus. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi

Standardointi ja sähköturvallisuus. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi Standardointi ja sähköturvallisuus Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi Standardointi ja sähköturvallisuus Standardeista ja niiden valmistelusta Sähköturvallisuussäädöksistä Esimerkkejä standardeista Tapani

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

VUOROVAIKUTTEISEN ROBOTIIKAN TURVALLISUUS

VUOROVAIKUTTEISEN ROBOTIIKAN TURVALLISUUS MASINA loppuseminaari 14.5.2008 Tampere talo Timo Malm VUOROVAIKUTTEISEN ROBOTIIKAN TURVALLISUUS PUOLIAUTOMAATIORATKAISUT IHMINEN KONE JÄRJESTELMISSÄ (PATRA) Kesto: 5/2006 12/2007 Resurssit: n. 39 htkk;

Lisätiedot

BEST IQ Uusi edistyksellinen hoitajakutsujärjestelmä

BEST IQ Uusi edistyksellinen hoitajakutsujärjestelmä BEST IQ Uusi edistyksellinen hoitajakutsujärjestelmä Järjestelmä jota on helppo laajentaa ja modifioida BEST IQ on intensiivinen järjestelmä, jossa riittää potentiaalia pieniin, keskisuuriin ja suurin

Lisätiedot

Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely

Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Sähkötekniset laskentaohjelmat. Helsinki 21.11.2013 Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Pituus-sarja ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft

Lisätiedot

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry 1(6) SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) 5386/17 ENV 31 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. tammikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047857/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014 Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TAKYMETRIN HANKINTA Hankinnan kohde Hankinnan kuvaus Takymetri GNSS antennivarustuksella Pyydämme tarjoustanne käyttökiintopisteiden mittauksessa sekä kartoitus- ja

Lisätiedot

Industrial Fire Protection Handbook

Industrial Fire Protection Handbook Industrial Fire Protection Handbook Second Edition R. Craig Schroll T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari 2. esitys Antti Nilsson 23.11.2005 Industrial Fire Protection Handbook kirjoittanut R. Craig

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla Salotek Consulting Oy Seppo Salo Puh. +358 40 5107893 email: seppo.salo@salotek.fi www.salotek.fi Salotek Consulting Oy Yritys ja osaaminen Yrityksen toimialana

Lisätiedot

Hitsauksen standardit

Hitsauksen standardit Hitsauksen standardit Juha Kauppila Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys ry. 17.3.2016/JKa 1 Hitsauksen Standardit» Mikä on standardi» Standardin laadinta» Eri tasot» Kansallinen taso» Miksi hitsaus standardisoitu»

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius KOKOUSKÄYTÄNNÖT Kokous kokouksissa keskustellaan yhteisistä asioista ja tehdään niistä päätöksiä päätökset pannaan toimeen kokouksen jälkeen ja päätösten toimeenpanoa seurataan vapaus kokoontua, yhdistymisvapaus

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja standardit. Pekka Niemi JHS-projektipäällikkö Valtiovarainministeriö, KuntaIT-yksikkö

JHS-järjestelmä ja standardit. Pekka Niemi JHS-projektipäällikkö Valtiovarainministeriö, KuntaIT-yksikkö JHS-järjestelmä ja standardit Pekka Niemi JHS-projektipäällikkö Valtiovarainministeriö, KuntaIT-yksikkö 9.6.2010 1 JHS-järjestelmän historiaa Valtioneuvosto päätti valtionhallinnon sisäisistä standardeista

Lisätiedot

Hyvä taksinkuljettaja,

Hyvä taksinkuljettaja, Hyvä taksinkuljettaja, Taxistars (www.taxistars.eu) on EU:n osarahoittama hanke jossa mukana on 8 organisaatiota ja yritystä Kreikasta, Belgiasta, Itävallasta, Saksasta, Suomesta, Italiasta ja Kyproksesta.

Lisätiedot

TKL -LEX TEKNISEN KAUPAN TIETOPALVELU

TKL -LEX TEKNISEN KAUPAN TIETOPALVELU TKL -LEX TEKNISEN KAUPAN TIETOPALVELU Ennakoivaa säädöstietoa liiketoiminnan tarpeisiin TKL -LEX yritysjohdolle myynnistä vastaaville markkinoinnista vastaaville asiantuntijoille Teknisen kaupan yritysten

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja hallituksen esityksen (HE 70/2016) tilintarkastuslain muuttamisesta pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus

Lisätiedot

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Pidetty maanantaina 17.9.2007 Helsingissä Osallistujat: JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Merja LAUNIS Urheilutyönantajat ry Esko RANTO Jalkapallon

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA Euroopan

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon* välisellä vakautusja assosiaatiosopimuksella

Lisätiedot

Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12

Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12 Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12 Tuotenumero: 412107 59,00 (+ alv 10%) normaalihinta 44,25 (+ alv 10%) jäsenhinta Tähän Tietotekniset järjestelmät -kirjasarjaan kuuluvaan ST-käsikirjaan on koottu käytännön

Lisätiedot

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 Orion Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 SISÄLLYS Liity asiakkaaksi 02 Kirjautuminen 03 Tuotehaku 03 Ostoskori 05 Normaalin tilauksen tekeminen 06 Tilaushistoria 08 Asiakaspalvelu ja yleistä tietoa 09 orio.com

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Valvira valvoo terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valmistusta ja markkinoita sekä edistää käytön turvallisuutta. Valmistajat vastaavat siitä, että tuotteiden

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Missä mennään palo-ovissa CE-merkintä vai tyyppihyväksyntä?

Missä mennään palo-ovissa CE-merkintä vai tyyppihyväksyntä? Missä mennään palo-ovissa CE-merkintä vai tyyppihyväksyntä? Paloseminaari 19 - Paloturvallisuus ja standardisointi Tiina Ala-Outinen VTT Expert Services Oy Sisältö Tyyppihyväksynnästä CE-merkintään CE-merkinnän

Lisätiedot

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP-Teräsrakentamisen eurooppalaiset pelisäännöt TEP / WP4, Sisältö Yleistä Piirustukset Luettelot Tekniset eritelmät

Lisätiedot

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 21.03.2016 AIKA 21.03.2016 klo 18:00-19:06 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Valtakunnallisen

Lisätiedot

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Jaana Bom Merja Prepula Balanced Scorecard Yritysstrategian ja rakenteen yhdensuuntaistamisjärjestelmä Strateginen johtamisjärjestelmä Strategiset

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12176/14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 565 ENT 167 COMPET 459 DELACT 135 Euroopan komission

Lisätiedot

Johdatus sähköalan standardointiin

Johdatus sähköalan standardointiin Johdatus sähköalan standardointiin SESKOn aurinkosähköseminaari 2016-09-20 Juha Vesa SESKO Kehityspäällikkö 20.9.2016 1 Standardointiorganisaatio Yleinen Sähkötekniikka Televiestintä Maailma ISO 97 TC

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa.

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. K O O D E E Kangasalan Kristillisdemokraattien tiedotuslehti 3/2012 Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. Sisällys: Puheenjohtajan mietteitä.. 3 Vierailu

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Teppo Lehtinen

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Teppo Lehtinen Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen Teppo Lehtinen 27.1.2016 Rakennustuoteasetus CE CE-merkinnän vertailu kansallisiin vaatimuksiin

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 31. toukokuuta 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. toukokuuta 2001 Euroopan

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1 PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 1 Paloturvalliset tulisijan ja savuhormin yhdistelmät Tässä ohjeistuksessa annetaan hyödyllistä

Lisätiedot