Pirkko Taavitsainen 1(3) PLT Jäsenyhteisöille LAUSUNTOPYYNTÖ 8/10

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkko Taavitsainen 1(3) PLT 2010-08-13. Jäsenyhteisöille LAUSUNTOPYYNTÖ 8/10"

Transkriptio

1 PLT (3) Jäsenyhteisöille LAUSUNTOPYYNTÖ 8/10 Lähetämme tiedoksenne ja samalla kansalliselle lausuntokierrokselle liitteessä luetellut suomalaiset, eurooppalaiset ja kansainväliset standardiehdotukset. Myöhemmin vahvistettavat eurooppalaiset EN-standardit on saatettava jäsenmaissa sellaisinaan kansallisiksi standardeiksi. Varsinaiset standardiehdotukset toimitamme erikseen pyydettäessä. Lähempiä tietoja lausuntopyyntömenettelystä ja standardiehdotuksista antaa toimistossamme Pirkko Taavitsainen, puh Terveisin SESKO RY Puolesta Pirkko Taavitsainen LIITE TIEDOKSI Luettelo standardiehdotuksista SFS/WTO

2 SK 31 RÄJÄHDYSVAARALLISTEN TILOJEN SÄHKÖLAITTEET S Caplights for use in mines susceptible to firedamp. Part 2: Performance and other safety-related matters Esikuva: FprEN :2010, IEC 31/885/CDV Liittyvä EY-direktiivi: ATEX (94/9/EC) SK 61 KOTITALOUSSÄHKÖLAITTEIDEN TURVALLISUUS HUOM. SESKOn komitea SK 61 päätti uusia vanhan kansallisen standardin SFS 4941, koska sillä voidaan parantaa turvallisuutta. Standardi koetaan myös hyödylliseksi rakennuttajan ja muun tilaajan kannalta, sillä siihen viitataan esimerkiksi tarjouspyynnöissä ja työselityksissä. Standardin edelliseen painokseen verrattuna siitä on poistettu lieden rakenteeseen liittyvät vaatimukset, sillä nämä esitetään sähköliesien turvallisuutta koskevassa rakennestandardissa SFS-EN S SFS 4941 Sähköliedet. Lapsiturvallisuusvarusteet Esikuva: SFS 4941 Korvaa standardin: SFS 4941:1992 SK 62 SAIRAALASÄHKÖTEKNIIKKA S Active implantable medical devices. Part 1: General requirements for safety, marking and information to be provided by the manufacturer Esikuva: pren :2010 Kansainvälinen valmisteluvaihe: CLC Enquiry Liittyvä EY-direktiivi: AIMD (90/385/EEC) IEC TC 82 Aurinkoenergiaan perustuvat sähköjärjestelmät S Photovoltaic (PV) module performance testing and energy rating. Part 2: Spectral response, incidence angle and module operating temperature measurements Esikuva: FprEN :2010, IEC 82/606/CDV Liittyvä EY-direktiivi: --- IEC TC 90 Suprajohtavuus S Superconductivity. Part 15: Electronic characteristic measurements. Intrinsic surface impedance of superconductor films at microwave frequencies Esikuva: FprEN :2010, IEC 90/251/CDV Liittyvä EY-direktiivi: --- SK 108 TIETOTEKNIIKAN JA VIIHDE-ELEKTRONIIKAN LAITTEIDEN TURVALLISUUS S Audio, video and similar electronic apparatus. Safety requirements Esikuva: EN 60065:2002/FprAC:2010 Kansainvälinen valmisteluvaihe: CLC UAP

3 Liittyvät EY-direktiivit: LVD (2006/95/EC), RTTED (1999/5/EC) S Information technology equipment. Safety. Part 1: General requirements Esikuva: EN :2006/FprAD:2010 Kansainvälinen valmisteluvaihe: CLC UAP Liittyvät EY-direktiivit: LVD (2006/95/EC), RTTED (1999/5/EC)

4 SESKO RY SESKO (2) SFS painos SK 61 Kotitaloussähkölaitteiden turvallisuus Korvaa SFS 4941:1992 SÄHKÖLIEDET. LAPSITURVALLISUUSVARUSTEET Electric ranges. Safety devices against accident of children Sisällys 1 Soveltamisala 2 Velvoittavat viittaukset 3 Määritelmät 4 Merkinnät 5 Lieden kaatumiseste 6 Keittotason suoja 7 Luukun lukituslaite Opastavia tietoja 1 Soveltamisala Tämä standardi koskee kotitaloudessa käytettävien sähköliesien sekä erillisten keittotasojen ja uunien erillisiä lapsiturvallisuusvarusteita. Tässä standardissa määritellään nämä lisävarusteet ja niiden toiminnan testaaminen. 2 Velvoittavat viittaukset SFS-EN 61032:1999 Koteloinnilla aikaansaatu henkilö- ja esinesuojaus. Todentamisessa käytettävät koettimet 3 Määritelmät 3.1 kaatumiseste Laite, jolla estetään lasta kaatamasta liettä. 3.2 keittotason suoja Laite, jolla estetään lasta koskettamasta keittotasoa ja sillä olevia astioita. 3.3 luukun salpa Laite, jolla estetään lasta avaamasta uunin luukkua. 4 Merkinnät Erillisenä toimitettaviin osiin on merkittävä - valmistajan tai vastuullisen edustajan nimi, tavara- tai tunnusmerkki - valmistajan malli- tai tyyppimerkintä 5 Lieden kaatumiseste Kaatumisesteen rakenteen on oltava sellainen ja se on voitava kiinnittää lattiaan tai seinään siten, että sen avulla estetään lieden kaatuminen esimerkiksi silloin, kun lapsi nousee avatulle uuninluukulle. Kaatumisesteen rakenteen on sallittava lieden siirtäminen tilapäisesti pois paikaltaan ilman työkalun käyttöä. Kaatumisesteen on toimittava, kun liesi siirretään takaisin alkuperäiselle paikalle. 1

5 SESKO RY SESKO (2) SFS painos SK 61 Kotitaloussähkölaitteiden turvallisuus Vaatimuksenmukaisuus todetaan seuraavalla testillä. Kaatumiseste asennetaan valmistajan käyttöohjeiden mukaisesti ja liesi asetetaan paikoilleen. Lieden avatun uuninluukun keskelle asetetaan 50 kg massa tai uuninluukun ulkoreunan keskikohdalle 22,5 kg massa, mikäli tämä johtaa epäedullisempaan tulokseen. Liesi ei saa tällöin kaatua. Siirrettävyys tarkastetaan kokeilemalla. 6 Keittotason suoja 6.1 Keittotason suojan on oltava sellainen, että se estää lasta koskettamasta keittotasoa. Suojan yläreunan on oltava vähintään 10 cm keittotason yläpuolella. Sen on suojattava etureunan lisäksi myös keittotason sivuja vähintään 20 cm etureunasta mitattuna. Erillinen keittotason suoja on voitava kiinnittää luotettavasti ja se on voitava irrottaa tai kääntää pois edestä ilman työkalun käyttöä. Suojan kiinnitykseen ei saa käyttää liedessä mahdollisesti olevia ns. etäisyyskappaleita, jos niitä joudutaan avaamaan tai irrottamaan. Vaatimuksenmukaisuus todetaan mittaamalla, käsittelytestillä ja seuraavilla testeillä. Erillinen keittotason suoja asennetaan valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Suojan kiinnitys tarkastetaan vetämällä suojaa sen etureunasta suoraan eteen tai sivusuuntaan sekä alaspäin epäsuotuisimmassa kulmassa 50 N voimalla. Suoja ei saa kääntyä tai siirtyä pois paikaltaan. Suojassa mahdollisesti olevat aukot testataan standardin SFS-EN mukaisella testisormella B. Testisormi, poisluettuna testisormen kartiomainen kärki, ei saa läpäistä suojassa mahdollisesti olevia aukkoja. 6.2 Keittotason suojan on oltava valmistettu materiaalista, joka kestää keittolevyjen säteilemän lämmön. Muovisten keittotason suojien lämmönkestävyys todetaan seuraavasti: Testattavan osan pinta asetetaan vaakasuoraan ja sitä vastaan painetaan halkaisijaltaan 5 mm teräskuula 20 N voimalla. Testi tehdään lämpökaapissa 75 ± 2 C lämpötilassa. Yhden tunnin kuluttua kuula poistetaan testikappaleen päältä ja testikappale jäähdytetään 10 s kuluessa suunnilleen huoneen lämpötilaan upottamalla testikappale kylmään veteen. Kuulan aiheuttaman painuman halkaisija mitataan ja se saa olla enintään 2 mm. 7 Luukun lukituslaite Luukun lukituslaitteen on oltava sellainen, että se estää lasta helposti avaamasta uunin luukkua. Vaatimuksenmukaisuus todetaan seuraavasti. Lukituslaitteella lukittu luukku ei saa avautua, kun sen kahvaan kohdistetaan 50 N voima suoraan eteenpäin tai alaspäin epäsuotuisimmassa kulmassa. Salvan, jonka saa käsin pysyvästi pois toiminnasta, ei katsota täyttävän tämän kohdan vaatimusta. OPASTAVIA TIETOJA O.1 Muutokset standardin edelliseen painokseen verrattuna Standardista on poistettu lieden rakenteeseen liittyvät vaatimukset, sillä nämä esitetään sähköliesiä koskevassa rakennestandardissa SFS-EN Household and similar electrical appliances. Safety. Part 2-6: Particular requirements for stationary cooking ranges, hobs, ovens and similar appliances. Kohdassa 5 esitetty kaatumisesteen testaus on yhdenmukaistettu standardin SFS-EN kohdan kanssa. 2

Toimisto 2012-02-29 1(8) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto 2012-02-29 1(8) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2012-02-29 1(8) SK 1 TERMINOLOGIA S022-12 Sähköteknillinen sanasto. Organisaatio/sähkömarkkinat. Muutos A1 Esikuva: IEC 60050-617:2009 Lausuntoaika päättyy: 2012-04-13 IEC TC 9 Rautateiden sähkölaitteet

Lisätiedot

Toimisto 2013-08-07 1(7) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto 2013-08-07 1(7) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2013-08-07 1(7) CLC TC 8X Sähköntoimituksen järjestelmävaatimukset CLC/FprTR 50609 Technical Guidelines for Radial HVDC Networks Lausuntoaika päättyy: 2013-10-17 IEC TC 9 Rautateiden sähkölaitteet

Lisätiedot

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2008 Numero 2/ 2008

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2008 Numero 2/ 2008 Ajankohtaista sähköalan standardeista Numero 2/ 2008 SISÄLTÖ 2/2008 TOIMITUSJOHTAJALTA Uusia tuulia SESKOssa...2 SESKOn Kevätseminaari Kolme uutta EY-mitalistia...3 SESKO on hyvässä iskussa...4 Osallistumisesta

Lisätiedot

Energiatehokkuuteen liittyvä standardisointi

Energiatehokkuuteen liittyvä standardisointi Energiatehokkuuteen liittyvä standardisointi Ekosuunnittelu-foorum 2012-02-09 Juha Vesa Kehityspäällikkö SESKO 9.2.2012 1 Standardisointiorganisaatio Yleinen Sähkötekniikka Televiestintä Maailma Eurooppa

Lisätiedot

KANSALLISET ARVIOINTIPERUSTEET 16.08.2013 FC-4 SORMIJATKETTU RAKENNESAHATAVARA

KANSALLISET ARVIOINTIPERUSTEET 16.08.2013 FC-4 SORMIJATKETTU RAKENNESAHATAVARA KANSALLISET ARVIOINTIPERUSTEET 16.08.2013 FC-4 SORMIJATKETTU RAKENNESAHATAVARA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VIITEASIAKIRJAT 3 2. YLEISTÄ 4 3. TERMIT, MÄÄRITELMÄT JA SYMBOLIT 4 4. VAATIMUKSET PUUTAVARALLE JA LIIMAUKSELLE

Lisätiedot

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2007 Terttu Peltoniemi vastaanotti Erkki Yrjölä -mitalin Kevätseminaarissa -> s 5

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2007 Terttu Peltoniemi vastaanotti Erkki Yrjölä -mitalin Kevätseminaarissa -> s 5 Numero 2 / 2007 Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2007 TOIMITUSJOHTAJALTA Standardit ohjaavat sähkötarkastuksia... 2 SESKOn Kevätseminari 29.3.2007... 3 Megakokous minuuttiaikataulussa IEC

Lisätiedot

2.1 Kannettavien mittarien laatuvaatimukset 5 2.2 Mittarin vastuuhenkilö 5

2.1 Kannettavien mittarien laatuvaatimukset 5 2.2 Mittarin vastuuhenkilö 5 OHJE VAL 4 / 14.10.2008 Kannettavien säteilymittarien laatu- ja tarkastusvaatimukset 1 Jo h d a n t o 5 2 Kannettavat mittarit säteilyvalvonnassa 5 2.1 Kannettavien mittarien laatuvaatimukset 5 2.2 Mittarin

Lisätiedot

TURVAVALAISTUKSEN VAATIMUKSET 2013. Teknoware Oy

TURVAVALAISTUKSEN VAATIMUKSET 2013. Teknoware Oy TURVAVALAISTUKSEN VAATIMUKSET 2013 Teknoware Oy 1 Tarkoitus ja soveltamisala Tämän esityksen tarkoituksena on selkeyttää kaikkien poistumisreittien merkitsemisen ja valaisemisen kanssa tekemisissä olevien

Lisätiedot

Sähköajoneuvon latauskotelo RVE-WBC-BASIC/ Mode3 YAZAKI

Sähköajoneuvon latauskotelo RVE-WBC-BASIC/ Mode3 YAZAKI Sähköajoneuvon latauskotelo RVE-WBC-BASIC/ Mode3 YAZAKI ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 2 FIN VAROITUKSET / VAROITUSMERKIT VAARA Jos tämä laite kytketään väärin, seurauksena voi olla vakava tapaturma tai tulipalo.

Lisätiedot

liikenneviraston OhjEiTA

liikenneviraston OhjEiTA 25 2012 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Liikenneviraston ohjeita 25/2012 Liikennevirasto Helsinki 2012 Kannen kuva: Arvo Heikkinen Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita osoitteessa: http://www.metsta.fi/ipubs/html/machinery/news/00-02-00.html

HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita osoitteessa: http://www.metsta.fi/ipubs/html/machinery/news/00-02-00.html kirjoittaja: Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy otsikko: Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja koneen valmistajan tehtävät julkaisupäivä: 27.5.2009 (päivitetty 22.6.2009) HUOM: Voit kommentoida uusimpia

Lisätiedot

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö 31995L0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/16/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, jäsenvaltioiden hissejä koskevan lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 213, 07/09/1995

Lisätiedot

Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv

Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 1 (62) KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE DRYREX Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10 20 kv Sisällys Soveltamisala... 2

Lisätiedot

KUORMANSIDONNAN KÄSIKIRJA. Copyright Lorda ry 2004 1. Painoksen pdf versio

KUORMANSIDONNAN KÄSIKIRJA. Copyright Lorda ry 2004 1. Painoksen pdf versio KUORMANSIDONNAN KÄSIKIRJA LOGISTIIKAN TUTKIMUS JA KEHITYS LORDA ry Copyright Lorda ry 2004 1. Painoksen pdf versio Pdf-versio 2004 Tämän kirjan laadinnan ovat tuellaan mahdollistaneet: Finncarriers Oy

Lisätiedot

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus Käyt t öohj e FI CN( P) es/ esf / sl4013,4003,3913,3513,3503 Jää-/pakastekaapin kuvaus Käyttö- ja näyttötoiminnot Kuva A1 1. Virran kytkemis/sammuttamispainike, jääkaappi. 2. Tuuletinpainike*. 3. Lämpötilanvalitsin,

Lisätiedot

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 4/2008 Numero 4/ 2008

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 4/2008 Numero 4/ 2008 Ajankohtaista sähköalan standardeista Numero 4/ 2008 SISÄLTÖ 4/2008 TOIMITUSJOHTAJALTA Tervetuloa SESKOn jäseneksi, Suomen Valoteknillinen Seura! Asiantuntijat vaikuttavat standardointiin Yritys varmista

Lisätiedot

TURVAVALAISTUKSEN VAATIMUKSET 2013

TURVAVALAISTUKSEN VAATIMUKSET 2013 TURVAVALAISTUKSEN VAATIMUKSET 2013 1 TARKOITUS JA SOVELTAMISALA Tämän esityksen tarkoituksena on selkeyttää kaikkien poistumisreittien merkitsemisen ja valaisemisen kanssa tekemisissä olevien tahojen toimintaa.

Lisätiedot

JUHA HAKANEN KORKEAPAINELAMINAATTIPURISTINLINJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSTARKASTELU CE-MERKINTÄÄ VARTEN. Diplomityö

JUHA HAKANEN KORKEAPAINELAMINAATTIPURISTINLINJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSTARKASTELU CE-MERKINTÄÄ VARTEN. Diplomityö JUHA HAKANEN KORKEAPAINELAMINAATTIPURISTINLINJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSTARKASTELU CE-MERKINTÄÄ VARTEN Diplomityö Tarkastajat: professori Seppo Valkealahti, professori Jouni Kivistö-Rahnasto Tarkastajat ja

Lisätiedot

PAINELUELVYTYSJÄRJESTELMÄ

PAINELUELVYTYSJÄRJESTELMÄ PAINELUELVYTYSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÖOHJEET FI LUCAS TM -paineluelvytysjärjestelmä Käyttöohjeet 100901-08 Versio A, voimassa alkaen julkaisusta CO J2665 2014 Jolife AB LUCAS 2 -paineluelvytysjärjestelmä Käyttöohjeet

Lisätiedot

Tavaramerkit Kaikki tuotemerkit ja nimet ovat yritystensä tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Huomautus Tämän käsikirjan tietoja

Tavaramerkit Kaikki tuotemerkit ja nimet ovat yritystensä tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Huomautus Tämän käsikirjan tietoja Tavaramerkit Kaikki tuotemerkit ja nimet ovat yritystensä tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Huomautus Tämän käsikirjan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Koneturvallisuuden standardit

Koneturvallisuuden standardit Koneturvallisuuden standardit Standardeilla turvallisuutta www.sfs.fi 1 Koneturvallisuuden standardit käsittelevät koneiden sekä niissä olevien järjestelmien, laitteiden ja toisinaan myös komponenttien

Lisätiedot

Asennusohjeita. www.bosch-home.fi

Asennusohjeita. www.bosch-home.fi Asennusohjeita. www.bosch-home.fi 2 Mittapiirrokset ja ohjeita asennukseen Sisällysluettelo Kalusteisiin sijoitettavien kodinkoneiden yhdisteleminen 3 Kalusteisiin sijoitettavat uunit Asennusohjeita ja

Lisätiedot

Leikkipaikan turvallisuuden varmistaminen

Leikkipaikan turvallisuuden varmistaminen 3 Leikkipaikan turvallisuuden varmistaminen Lappset Group Oy hyväksyttää tuotteensa TÜV:llä (Technischer Überwachnungsverein) Saksassa ja noudattaa EN 1176 stardardeja. Leikkipaikan turvallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Ajankohtaista sähköalan standardeista

Ajankohtaista sähköalan standardeista Numero 5 / 2006 Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 5/2006 TOIMITUSJOHTAJALTA Pääkirjoitus...2 SÄHKÖN VUOSISATA 1906-2006 Vaikuttava iltajuhla Berliinissä...3 Satavuotispääjuhla...4 Lord Kelvin

Lisätiedot

Mittapiirrokset ja ohjeita asennukseen

Mittapiirrokset ja ohjeita asennukseen Mittapiirrokset ja ohjeita asennukseen 2009 2010 2 MIT TAPIIRROKSET JA OHJEITA ASENNUKSEEN Sisällysluettelo Kodinkoneiden yhdisteleminen 3 Mittapiirrokset ja ohjeita asennukseen Työtason alle sijoitettavat

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX C44006I-A http://fi.yourpdfguides.com/dref/604722

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX C44006I-A http://fi.yourpdfguides.com/dref/604722 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX C44006I-A. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX C44006I-A käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

ABB Robotics. Käyttäjän opas IRC5 ja FlexPendant

ABB Robotics. Käyttäjän opas IRC5 ja FlexPendant ABB Robotics Käyttäjän opas IRC5 ja FlexPendant Trace back information: Workspace R13-1 version a13 Checked in 2013-04-15 Skribenta version 4.0.014 Käyttäjän opas IRC5 ja FlexPendant M2004 Asiakirjan tunnus:

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

version 1.1 Made by NARVI Oy Finland Narvi NC 16, 20, 20 VS, 24 -kiukaat Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

version 1.1 Made by NARVI Oy Finland Narvi NC 16, 20, 20 VS, 24 -kiukaat Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje version 1.1 Made by NARVI Oy Finland Narvi NC 16, 20, 20 VS, 24 -kiukaat Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 2 Yrittäjäntie 14, -27230 Lappi tel. +358 0207 416 740 fax +358 0207 416 743 www.narvi.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet TUKES OPAS PAINELAITTEET Painelaitteet 1 2 Painelaitteet 1. Johdanto 1. Johdanto 2. Painelaitteiden tarkastuslaitokset 2.1 Yleistä 2.2 Ilmoitettu laitos 2.3 Pätevöintilaitos 2.4 Käyttäjien tarkastuslaitos

Lisätiedot