Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat"

Transkriptio

1 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat

2 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus valmistajan vastuu LAATIMALLA EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUKSEN VALMISTAJA OTTAA VASTUUN SIITÄ, ETTÄ LAITE ON SOVELLETTAVIEN VAATIMUSTEN MUKAINEN EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on aina valmistajan tai EU:n alueelle sijoittautuneen valtuutetun edustajan antama vakuutus ei koskaan testauslaitoksen tai ilmoitetun laitoksen Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen - tietoiskuiltapäivä, Marika Keskinen 2

3 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (nro XXXX) Valmistajan tai hänen valtuutetun edustajansa nimi ja osoite Lause, jossa kerrotaan, että EUvaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla Sähkölaitteen kuvaus ja tunnistetiedot (voidaan liittää valokuva) Viittaus direktiiveihin Päivätty viittaus yhdenmukaistettuihin standardeihin tai eritelmiin, joiden perusteella EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu Tarvittaessa ilmoitetun laitoksen nimi ja numero sekä sertifikaatin numero Vakuutuksen antamispaikka ja -päivämäärä Allekirjoittajan tunnistetiedot ja allekirjoitus Valmistaja voi päättää, antaako se vaatimustenmukaisuusvakuutukselle numeron Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen - tietoiskuiltapäivä, Marika Keskinen 3

4 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus vaatimusten tarkennuksia VAIN YKSI EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS VALMISTAJAN ON LAADITTAVA KIRJALLINEN EU- VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS KULLEKIN LAITEMALLILLE EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUKSEN ON ALLEKIRJOITTANUT JOKU, JOLLA ON valtuudet edustaa valmistajaa tai tämän valtuutettua edustajaa ja valtuudet sitoa resursseja vaatimustenmukaisuudenarviointiin Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen - tietoiskuiltapäivä, Marika Keskinen 4

5 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus erikoisvaatimuksia JOISSAKIN DIREKTIIVEISSÄ ON ERITYISIÄ LISÄVAATIMUKSIA: 2006/95/EY: CE-merkinnän kiinnittämisvuoden kaksi viimeistä numeroa 94/9/EY: Räjähdyssuojauksen erityismerkintä Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen - tietoiskuiltapäivä, Marika Keskinen 5

6 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus kielivaatimus EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS ON KÄÄNNETTÄVÄ JÄSENVALTION VAATIMALLE KIELELLE TAI KIELILLE Suomessa EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on oltava suomeksi, ruotsiksi tai muulla markkinavalvontaviranomaisen hyväksymällä kielellä Jotkut direktiivit (esim. koneet & ATEX) vaativat, että EUvaatimustenmukaisuusvakuutus on oltava tuotteen mukana, tällöin EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettava loppukäyttäjän ymmärtämällä kielellä (suomeksi ja ruotsiksi) Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen - tietoiskuiltapäivä, Marika Keskinen 6

7 Tekniset asiakirjat valmistajan vastuu VALMISTAJAN ON LAADITTAVA TEKNISET ASIAKIRJAT Tekniset asiakirjat eivät kuulu valtuutetun edustajan toimeksiantoon TEKNISTEN ASIAKIRJOJEN PERUSTEELLA ON VOITAVA ARVIOIDA, ONKO TUOTE SOVELLETTAVIEN VAATIMUSTEN MUKAINEN asianmukainen analyysi ja arviointi riskistä tai riskeistä täsmennettävä sovellettavat vaatimukset katettava tuotteen suunnittelu, valmistus ja toiminta siinä määrin kuin se on olennaista arvioinnin kannalta Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen - tietoiskuiltapäivä, Marika Keskinen 7

8 Tekniset asiakirjat Tuotteen yleinen kuvaus Rakenne- ja valmistuspiirustukset sekä komponenttien, osakokoonpanojen, piirien jne. kaaviot Kuvaukset ja selitykset, jotka selvittävät näitä piirustuksia ja kaavioita sekä tuotteen toimintaa Luettelo kokonaan tai osittain sovelletuista yhdenmukaistetuista standardeista; jos yhdenmukaistettuja standardeja ei ole sovellettu tai niitä on sovellettu osittain, kuvaukset ratkaisuista, jotka on valittu sovellettavien vaatimusten täyttämiseksi Suoritettujen suunnittelulaskelmien ja tarkastusten tulokset jne. Testiraportit ja -sertifikaatit EN RoHS-standardi teknisten asiakirjojen laatimisesta Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen - tietoiskuiltapäivä, Marika Keskinen 8

9 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus & tekniset asiakirjat säilytys Valmistajien on säilytettävä tekniset asiakirjat ja EUvaatimustenmukaisuusvakuutus kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun laite on saatettu markkinoille Maahantuojien on kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun laite on saatettu markkinoille, pidettävä EUvaatimustenmukaisuusvakuutuksen jäljennös markkinavalvontaviranomaisten saatavilla ja varmistettava, että tekniset asiakirjat voidaan antaa pyynnöstä kyseisten viranomaisten saataville Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen - tietoiskuiltapäivä, Marika Keskinen 9

10 Kiitos mielenkiinnosta!