Kuntien sosiaalisen median käyttö Kyselytulokset Suomen Kuntaliitto Julkaistu Suomen Kuntaliitto 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntien sosiaalisen median käyttö Kyselytulokset Suomen Kuntaliitto 8.11.2011. Julkaistu 8.11.2011 Suomen Kuntaliitto 2011"

Transkriptio

1 Kuntien sosiaalisen median käyttö Kyselytulokset Suomen Kuntaliitto Julkaistu Suomen Kuntaliitto 2011

2 Kyselystä Kaikille Suomen kunnille (ml. Ahvenanmaa) osoitettu kyselytutkimus Kuntien sosiaalisen median käyttö on ensimmäinen koko maan kattava kysely aiheesta. Kysely lähetettiin syyskuussa 2011 kaikkien kuntien kirjaamoihin pyynnöllä välittää tiedustelu kunnan verkkoviestinnästä vastaavalle henkilölle. Vastausprosentti: 40 (Vastaajia 134) Kyselyyn vastanneiden kuntien kokoluokka: < 5000 as.: 37% as.: 20% as.: 16% as.: 14 % > as.: 12% Kyselyyn vastanneen henkilön työrooli: Viestintävastaava* 34% Muu** 66% *viestintäpäällikkö, verkkoviestintävastaava, tiedottaja, markkinointivastaava **hallintojohtaja, kunnansihteeri, kunnanjohtaja ym Kuntien sosiaalisen median käyttö -kysely 2011

3 Sosiaalinen media nähdään kunnissa ensisijaisesti yhteisöllisyyden luomisen ja markkinoinnin välineenä Kuinka tärkeäksi koette sosiaalisen median käytön? Vastaajia % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kunnan tiedottamisessa 15% 45% 32% 7% Yhteydenpitoon sidosryhmien kanssa 8% 39% 36% 18% Asiakaspalvelussa 34% 40% Palautteenhallinnassa 8% 39% 37% 15% Markkinoinnissa 30% 43% 19% 8% Yhteisöllisyyden luomisessa 21% 46% 21% Erittäin tärkeä Melko tärkeä Vähän tärkeä Ei lainkaan tärkeä Kuntien sosiaalisen median käyttö -kysely 2011

4 Tapahtumista kertominen, viestintä tietyn kohderyhmän kanssa sekä palautteen vastaanottaminen ovat suosituimpia sosiaalisen median käyttötapoja kunnissa Minkälaisissa asiayhteyksissä ja kuinka usein kunta käyttää sosiaalisen median kanavia? Vastaajien määrä 122 Kuntamme asioita käsitellään sosiaalisessa mediassa kuntalaisryhmien tms. kanssa yhteistyössä tai järjestövetoisesti. 3% 7% 77% Jaamme valokuvia ja videoita 16% 27% 43% Vastaanotamme palautteita ja vastaamme niihin 19% 30% 12% 40% Kerromme tulevista tapahtumista 46% 30% 7% 18% Käytämme yhteydenpitokanavana valituille kohderyhmille (esim. lapsiperheet) 26% 19% 42% Käytämme asiakaspalvelukanavana 15% 29% 43% Osallistamme kuntalaisia keskustelemaan asioista 8% 31% 19% 42% Kerromme valmisteilla olevista asioista 6% 31% 49% * Jaamme kuntalaisille muuta tietoa 28% 36% 8% 28% Jaamme kunnan tiedotteet 14% 19% 15% 52% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Säännöllisesti Satunnaisesti Satunnaisesti Emme lainkaan *Lue millä muilla tavoin kunnat käyttävät sosiaalista mediaa seuraavalla sivulla Kuntien sosiaalisen median käyttö -kysely 2011

5 Sosiaalisen median kanavia käytetään kunnissa muun muassa seuraaviin tarkoituksiin: Asukkaiden osallistamiseen ja päätöksenteon valmisteluun Vastataan kuntalaisten kysymyksiin ja osallistutaan käytävään keskusteluun Kutsutaan kuntalaisia keskustelutilaisuuksiin Pyydetään kuntalaisilta valmisteilla olevien asiakirjojen kommentointia ja hyödynnetään vastauksia päätöksenteon valmistelussa Yhteishengen luomiseen ja yhteisen osaamisen jakamiseen Paikallishengen luomiseen Sisäisessä käytössä tiimityöskentelyn tukena, yhteydenpitoon kunnan työntekijöiden välillä Wiki-alustan tarjoamiseen Tiedottamiseen ja yhteydenpitoon Poikkeusolojen tiedottamisessa (esim. vesiongelmista tiedottamisessa) muiden viestintäkanavien ohella Nuorisotyössä yhteydenpidon, ohjauksen ja neuvonnan välineenä, nuorisoneuvoston työssä Kirjaston tapahtumista kertomiseen Projekti- ja hankekohtaisesti tiedotukseen, esim. ympäristökampanjoissa Koulujen ja päiväkotien sekä perheiden väliseen yhteydenpitoon Markkinointiin Matkailumarkkinointiin Tonttimarkkinointiin Kaupunkiseudun yhteismarkkinointiin Mainos- ja tapahtumavideokoosteiden jakamiseen Kuntien sosiaalisen median käyttö -kysely 2011

6 Sektorit vastaavat useimmiten omasta toiminnastaan sosiaalisessa mediassa Miten kunnan toiminta sosiaalisessa mediassa on organisoitu? Vastaajia 114 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Keskushallinnon viestintä hallinnoi ja ohjeistaa kokonaisuutta 38% Kukin toimiala vastaa omasta toiminnastaan 50% Elinkeinoyhtiöt vastaavat omasta toiminnastaan Sosiaalisessa mediassa toimimista ei koordinoida 30% Kuntien sosiaalisen median käyttö -kysely 2011

7 Sosiaalisen median kanavia käyttävät eniten nuorisotoimi ja kirjasto Mitkä kuntanne organisaatiot käyttävät sosiaalisen median kanavia? (Vastaajia 106) * Muu, mikä? Orkesteri Teatteri Matkailu Elinkeinotoimi Koulut (peruskoulu, lukio) Sosiaali- ja terveystoimi Liikuntatoimi Museo Nuorisotoimi Kirjasto Muut luottamushenkilöryhmät Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Keskushallinto 31% 8% 15% 30% 20% 32% 11% 23% 23% 6% 4% 5% 37% 67% 73% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% * Kunnat mainitsevat lisäksi mm. seuraavat sosiaalisen median kanavien käyttäjät: kulttuuritoimi, kansalaisopisto, työväenopisto, sivistystoimi, päivähoito, tekninen toimi, kaupunkisuunnitteluvirasto, rakennusvirasto Kuntien sosiaalisen median käyttö -kysely 2011

8 Käyttäessään sosiaalisen median kanavia, kunnan keskushallinto valitsee Facebookin Mitä sosiaalisen median kanavia kuntanne virallisesti käyttää (keskushallintovetoisesti)? Vastaajia 77 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Facebook 75% Twitter LinkedIn 1% YouTube 17% Blogit 30% Muu, mikä? 25% Kuntien sosiaalisen median käyttö -kysely 2011

9 Kymmenesosa kunnanjohtajista näkyy sosiaalisessa mediassa 11% kyselyyn vastanneista kunnista kertoo kunnanjohtajan hyödyntävän sosiaalisen median kanavia. Kunnanjohtajat kirjoittavat ensisijaisesti blogeja kunnan verkkosivuilla, osalla on myös virallinen Facebookprofiili Kuntien sosiaalisen median käyttö -kysely 2011

10 Kuntavaaleissa luvassa tietoa äänestyspaikoista Toistaiseksi noin viidennes (21%) kyselyyn vastanneista kunnista suunnittelee käyttävänsä sosiaalisen median kanavia vuoden 2012 kunnallisvaaleissa. Keskustelunavaukset sekä äänestyspaikoista ja ennakkoäänestyksestä kertominen ovat tavallisimpia aiheita, joita aiotaan käsitellä Kuntien sosiaalisen median käyttö -kysely 2011

11 Tapahtumamarkkinointi ja matkailumarkkinointi ovat tavallisimmat valinnat sosiaalisen median kautta tehtävään markkinointiin Käytättekö sosiaalisen median kanavia kuntanne markkinointiin? Vastaajia 124 Kansainväliseen markkinointiin 5% 7% 9% 78% Rekrytointimarkkinointiin 7% 10% 16% 67% Matkailumarkkinointiin 21% 14% 52% Asukashankintaan 9% 12% 17% 62% Tapahtumamarkkinointiin 38% 26% 6% 30% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Säännöllisesti Satunnaisesti Suunnitteilla Emme lainkaan Kuntien sosiaalisen median käyttö -kysely 2011

12 Sosiaalisen median kohderyhmät ja palvelujen markkinointi Sosiaalisen median kautta kunnat kertovat tavoittelevansa: Nuoria Oman kunnan asukkaita Vapaa-ajan asukkaita Matkailijoita Kunnasta muuttaneita Kulttuuritapahtumista kiinnostuneita Toiminnasta sosiaalisessa mediassa kerrotaan Kunnan omilla verkkosivuilla Mediaviestinnän kautta paikallislehdissä Markkinointikampanjoilla Mainoksissa (esim. kirjaston tai nuorisotilan ilmoitustauilla) Esitteissä Kunnan omassa tiedotuslehdessä Kuntien sosiaalisen median käyttö -kysely 2011

13 Toimintaa sosiaalisessa mediassa resursoidaan ja suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan 20% kyselyyn vastanneista kunnista on sosiaaliseen mediaan perehtynyt verkkotiedottaja. Useimmiten sosiaaliseen mediaan liittyvä työ tehdään oman toimen ohessa. 14% kyselyyn vastanneista kunnista on sisällyttänyt sosiaalisen median kanavien käytön vuosittaisiin viestintä- ja markkinointisuunnitelmiin tai tehneet erillisen suunnitelman sosiaalista mediaa silmällä pitäen. Monet kyselyyn vastanneet kertovat, että kunnan edellytyksiä toimia sosiaalisessa mediassa rajoittaa resurssipula Kuntien sosiaalisen median käyttö -kysely 2011

14 Erikielisiä sosiaalisen median palveluita tarjotaan oman kunnan asukkaille ja matkailijoille Millä kielillä kuntanne toimii sosiaalisessa mediassa? Vastaajien määrä 100 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% * Suomeksi 94% Ruotsiksi 23% Englanniksi 11% Ranskaksi 1% Saksaksi 0% Venäjäksi 3% Jollain muulla kielellä, millä? 3% * Osa Ahvenanmaan kunnista tarjoaa tietoa sosiaalisen median kanavissa vain ruotsiksi Kuntien sosiaalisen median käyttö -kysely 2011

15 Viidesosa on ohjeistanut sosiaalisessa mediassa toimimisen 20% kyselyyn vastanneista kunnista on laatinut henkilöstölle ohjeet sosiaalisen median käytöstä ja sosiaalisessa mediassa toimimisesta. Yhteensä 4% on laatinut kirjalliset ohjeet luottamushenkilöille. 19% kyselyyn vastanneista kunnista on järjestänyt henkilöstölleen koulutusta sosiaalisen median palvelujen käytöstä. 4% on kouluttanut kunnan johtoa, 1% myös kunnan luottamushenkilöitä Kuntien sosiaalisen median käyttö -kysely 2011

16 Fanit ja tyytyväisyys palveluihin mittaavat onnistumista sosiaalisessa mediassa Kyselyyn vastanneet kunnat mittaavat onnistumistaan sosiaalisen median palveluissa seuraavilla tavoin: Sosiaalisen median sivuston fanien/kävijöiden määrällä Kuntalaisten kasvaneella tyytyväisyydellä tiettyyn palveluun Kasvaneella kiinnostuksella tiettyä palvelua kohtaan (esim. lisää kävijöitä lapsiperheille tarkoitetussa tapahtumassa lapsiperheille perustetun Facebook-ryhmän myötä). Osa kunnista ei käytä mittareita sosiaalisen median kanavien seurantaan Kuntien sosiaalisen median käyttö -kysely 2011

17 Kunnat ovat kohtalaisen tyytyväisiä omaan toimintaansa sosiaalisen median kanavissa Kuinka kuntanne on mielestäsi onnistunut sosiaalisen median parissa toimiessaan? Vastaajia 113 0% 20% 40% 60% 80% 100% Erinomaisesti 2%%2 2%% Hyvin 22% Keskinkertaisesti 35% Huonosti 19% En tiedä 21% Kuntien sosiaalisen median käyttö -kysely 2011

18 Sosiaalisen median käyttö ja kiinnostus vaihtelee On hyvä, mutta millä resursseilla Osa kunnista ei hyödynnä sosiaalisen median kanavia viestintäkanavana resurssisyistä. Tiedon tarjoaminen rinnakkain usealla eri areenalla ei käytännössä onnistu jos kunnalla ei edes ole yhtä päätoimista tiedottajaa. Ohjeistusta kaivataan sosiaalisessa mediassa toimimiseen Osa harkitsee sosiaalisen median palvelujen käyttöönottoa ja kaipaa ohjeistusta aiheeseen liittyen. Käytetään monipuolisesti Osassa kuntia sosiaalisen median kanavia hyödynnetään monipuolisesti ja sosiaalinen media nähdään tapana kertoa kunnan palveluista ja olla yhteydessä kuntalaisiin. Sosiaalista mediaa ei tarvita Osa kyselyyn vastanneista suhtautuu epäileväisesti siihen, onko kunnalla mitään hyötyä sosiaalisessa mediassa toimimisesta Kuntien sosiaalisen median käyttö -kysely 2011

19 Esimerkkejä kunnista Nettineuvola-Nelli/ Vaala/ Kuntien sosiaalisen median käyttö -kysely 2011

20 Lisätietoja kyselystä Verkkoviestintäpäällikkö Pi Krogell-Magni, p Markkinointipäällikkö Merja Olari-Sintonen, p Tutustu myös: Suurten kaupunkien sosiaalisen median selvitys (kevät 2011) en-media-avaa-osallistumista-kunta-asioihin.aspx Kuntien verkkoviestintäohje ja ohjeet sosiaaliseen mediaan liittyen (Luku 4, Vuorovaikutteisuus ja sosiaalisen median käyttö) tai Jos työskentelet kunnassa tai kuntayhtymässä verkkoviestinnän parissa voit liittyä Suomen Kuntaliiton ylläpitämään verkkotiedottajien verkostoon, jossa on jo noin 400 jäsentä. Lisätietoja antaa verkkoviestintäpäällikkö Pi Krogell-Magni, Kuntien sosiaalisen median käyttö -kysely 2011

Kunta-alan markkinointitutkimus 2012

Kunta-alan markkinointitutkimus 2012 Kunta-alan markkinointitutkimus 2012 Yleistä tutkimuksesta Suomen Kuntaliitto toteutti kuntien ja kuntaalan markkinointitutkimuksen nyt kolmatta kertaa. Edellinen markkinointitutkimus toteutettiin vuonna

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE 1. Johdanto 2. Kunta ja konserni 3. Viestinnän lähtökohdat 3.1 Sastamalan kaupungin strategia 3.2 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja suositukset 3.3 Viestinnän

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET. Kunnanhallitus hyväksynyt 28.8.2006 197

LEMPÄÄLÄN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET. Kunnanhallitus hyväksynyt 28.8.2006 197 LEMPÄÄLÄN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET Kunnanhallitus hyväksynyt 28.8.2006 197 1 Lempäälän viestinnän yleiset periaatteet Tuemme viestinnän keinoin kuntastrategian tavoitteiden ja pitkän aikavälin vision

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016

KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016 KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016 Kaupunginvaltuusto 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 1 Strategian valmistelu 2 2 Viestinnän määrittely 2 3 Arvot, toiminta-ajatus,

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA Asematie 4 73100 Lapinlahti LAPINLAHDEN KUNNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

LAPINLAHDEN KUNTA Asematie 4 73100 Lapinlahti LAPINLAHDEN KUNNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPINLAHDEN KUNTA Asematie 4 73100 Lapinlahti LAPINLAHDEN KUNNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2013 2 1. Viestinnän visio Viestintä ylläpitää asukkaiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Päätöksenteko on läpinäkyvää

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liiton viestintä tavoitteet ja toteutus

Varsinais-Suomen liiton viestintä tavoitteet ja toteutus Varsinais-Suomen liiton viestintä tavoitteet ja toteutus JOHDANTO Varsinais-Suomen liitto on aluekehitysviranomainen ja kuntayhtymä, johon kuuluu maakunnan 27 kuntaa. Liitto on asiantuntijaorganisaatio,

Lisätiedot

Kaskisten kaupungin viestintästrategia

Kaskisten kaupungin viestintästrategia Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.5.2007 32 Kaskisten kaupungin viestintästrategia 1. Taustaa Kuntalain 29 :n mukaan Kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista

Lisätiedot

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa Työkalupakki järjestöjen viestintään Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa 2 Viestintätyökalupakin sisältö: 1. Miksi kertoa toiminnastanne tiedotusvälineille?

Lisätiedot

Sosiaalinen media teollisuudessa

Sosiaalinen media teollisuudessa Esiselvitysraportti Harri Lakkala Sisällysluettelo 1 Raportin tiivistelmä 1 Tärkeimmät löydökset 3 -selvitys Selvityksen tausta ja tavoitteet 3 Tarve selvitykselle 3 Selvityksen toteuttaminen 4 6 Verkkokyselyn

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintäohje

Kuntien verkkoviestintäohje Kuntien verkkoviestintäohje Toimittanut Pi Krogell-Magni Kirjoittajat Tony Hagerlund Johanna Ilves Teija Järvelä Pi Krogell-Magni Alina Kujansivu Leena Kuupakko Tommy Lahti Päivi Lazarov Eija Marttila

Lisätiedot

Tampereen kaupungin sosiaalisen median ohje

Tampereen kaupungin sosiaalisen median ohje TAMPERE Konsernimääräys (), tilaajat, tuottajat ja liikelaitokset Tampereen kaupungin sosiaalisen median ohje Tämän ohjeen on laatinut yhteistyössä viestintäyksikkö, tietohallintoyksikkö ja henkilöstöyksikkö.

Lisätiedot

NASTOLAN KUNNAN VIESTINTÄSTRATEGIA

NASTOLAN KUNNAN VIESTINTÄSTRATEGIA Johtoryhmä 21.5.2007 Yhteistyöryhmä 24.5.2007 Kunnanhallitus 28.5.2007 Valtuusto 11.6.2007 NASTOLAN KUNNAN VIESTINTÄSTRATEGIA 1. VIESTINNÄN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET 1.1. Viestinnän tehtävä Viestinnän perustehtävä

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

Kunta viestintäostoksilla

Kunta viestintäostoksilla MERJA OLARI-SINTONEN JARI SEPPÄLÄ, SIRPA PALO, TEIJA JÄRVELÄ, PÄIVI RAINIO Kunta viestintäostoksilla Opas viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan Kirjoittajat: Merja Olari-Sintonen, FM, Suomen

Lisätiedot

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013 Haminan kaupunki Viestintästrategia 2013-2016 Kaupunginhallitus 14.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Haminan kaupungin strateginen näkökulma viestintään kaupunkistrategia 2 1.1 Haminan kaupungin visio 2 1.2 Haminan

Lisätiedot

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 2 Viestinnän tehtävät ja yleiset tavoitteet... 4 2.1 Kunnan tavoitekuva... 4 2.2 Kunnan sidosryhmät... 4 2.3 Viestinnän strategiset

Lisätiedot

ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TIEDOTTAMISESTA

ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TIEDOTTAMISESTA ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TIEDOTTAMISESTA Tuula Heikkinen Yhteisöviestinnän aineopinnot proseminaari -tutkielma Kevät 2009 Kuopion kesäyliopisto Sisällys 1 JOHDANTO 5 1.1 Tutkimuksen tavoite

Lisätiedot

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013. Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013. Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1 Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Suomen Kuntaliitto Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset

Lisätiedot

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 MARKKINOINTI, VIESTINTÄ JA ASIAKASPALVELU... 3 2 YRITYS- JA ELINKEINOPALVELUT... 17 3 SIDOSRYHMÄ- JA KAUPUNGIN EDUNVALVONTAPALVELUT... 23 2 Vetovoimaisuuden

Lisätiedot

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Hypestä hallintaan? Mari Maunu. Johanna Lammassaari. KTM, FM, Marketing Coordinator. KTM, Marketing Manager

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Hypestä hallintaan? Mari Maunu. Johanna Lammassaari. KTM, FM, Marketing Coordinator. KTM, Marketing Manager SISÄLTÖMARKKINOINTI Hypestä hallintaan? Mari Maunu KTM, FM, Marketing Coordinator Johanna Lammassaari KTM, Marketing Manager SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Tutkimus... 3 3. Sisältökanavat ja -taktiikat...4

Lisätiedot

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008 1 viesti museosi näkyväksi Jaana af Hällström 19.6.2008 Suomen museoliitto 2008 2 Viesti museo näkyväksi! SUUNNITTELE HYVIN JA OLE JOHDONMUKAINEN. Museokuva Museokuvaan vaikuttaa se, mitä museo tekee,

Lisätiedot

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE Mäntyharjun kunta 2008 SISÄLTÖ 1 MÄNTYHARJUN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET...1 1.1 Kunnan viestintäorganisaatio...2 2 ULKOINEN VIESTINTÄ...2 2.1 Tiedote...4 2.2 Tiedotustilaisuus...4

Lisätiedot

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä KH 3.11.2008 Valkeakosken kaupungin viestintä Valkeakosken kaupungin viestintä 2 Valkeakosken kaupungin viestintä: 1. Viestinnän tarkoitus ja lähtökohdat miksi viestimme 3 2. Viestinnän perusperiaatteet

Lisätiedot

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media osana julkisten organisaatioiden viestintää HELMIKUU 2014 Sisällysluettelo 2 Sisällysluettelo... 2 3 Johdanto... 3 Kirjoittajat... 6 Kansalaisen näkökulma...

Lisätiedot

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 MARKKINOINTI, VIESTINTÄ JA ASIAKASPALVELU... 2 2 YRITYS- JA ELINKEINOPALVELUT... 18 3 SIDOSRYHMÄ- JA KAUPUNGIN EDUNVALVONTAPALVELUT... 26 1 Vetovoimaisuuden

Lisätiedot

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Kuntien markkinointitutkimus 2009 vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Toteutus maaliskuussa 2009 Toteutettiin webropol-kyselynä Sähköpostitse kuntien kirjaamojen kautta kuntien markkinointivastaaville

Lisätiedot