, klo mennessä. Tekninen osasto Suitia 51 B Siuntio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "25.9.2015, klo 12.00 mennessä. Tekninen osasto Suitia 51 B 02570 Siuntio"

Transkriptio

1 Siuntion kunta TARJOUSPYYNTÖ Jorma Skyttä Suitia 51 B Siuntio Siuntion kunta pyytää tarjoustanne Siuntion kunnassa sijaitsevan Grönkullan alueen vesijohtolinjan rakentamisesta laadittujen suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. Rakennusalueella on rakennettavia vesihuoltolinjoja yhteensä noin 1,5 km. Rakennuttaja Rakennuskohde Siuntion kunta Grönkullan vesijohto Tarjoushintaa koskevat vaatimukset Tarjous tulee antaa oheisten tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan. Tarjous jätetään viimeistään osoitteeseen Kuoreen merkintä Tarjouksen voimassaoloaika Tarjousten avaaminen Lisätietoja , klo mennessä Siuntion kunta Tekninen osasto Suitia 51 B Siuntio Tarjous Grönkullan vesijohto Kolme (3) kuukautta tarjouksen jättämiselle asetetun määräajan yli Tarjousten avaaminen ei ole julkinen Epätäydelliset, puutteelliset ja faksin välityksellä joko kokonaan tai osin annetut tarjoukset hylätään. Tarjousta koskevat kysymykset tulee tehdä kirjallisesti viimeistään mennessä sähköpostilla Siuntion kunnalle Paikka ja aika Siuntiossa Mahdolliset tarkennukset ilmoitetaan kunnan sivuilla viimeistään Vain näin ilmoitetut tarkennukset ovat sitovia. Allekirjoitus Siuntion kunta Jorma Skyttä

2 URAKKATARJOUSLOMAKE SIUNTION KUNTA GRÖNKULLAN VESIJOHTO Urakoitsijan nimi: Yhteyshenkilö: Osoite: Puhelin: Tarjoudumme toteuttamaan Grönkullan vesijohdon rakentamisen tarjouspyyntöasiakirjojen ja tarjouksemme mukaisesti seuraavin hinnoin: Kokonaishinta alv 0% alv 24 % Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta. ALLEKIRJOITUS Paikka, aika päivänä kuuta 2015 Allekirjoitus Nimenselvennys LISÄTIETOJA TARJOUKSESTA LIITTEET (rastita) Yksikköhintaluettelo Tiedot vakuuden antajasta Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin Kaupparekisteriote Selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama selvitys vero-velan määrästä Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.

3 Asiakirjaluettelo 1 (1) Tilaaja As.nro Työnro Päiväys Päivitys Siuntion kunta P27444 Työ Tiedosto Grönkullan vesijohto Asiakirjaluettelo.doc TEKNISET ASIAKIRJAT Asiakirja/tunnus Asiakirjan nimi Pvm Huom. Työselostus Urakkaohjelma Turvallisuusliite Urakkatarjouspyyntökirje Urakkatarjouslomake Määräluettelo Yksikköhintaluettelo PIIRUSTUKSET Nro Asiakirjan sisältö Mittakaava Suunnitelmakartat 100 Suunnitelmakartta 1:2 000 Pituusleikkaukset 200 Pituusleikkaus 1:2000/ 1:200 Tyyppikuvat 250 Kaivantojen tyyppikuva Salaojan korjauksen tyyppikuva - Päiväys Muutos Muutospvm Huom. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Puistokatu 2 A, Jyväskylä Puh , fax Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

4 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SIUNTION KUNTA Grönkullan vesijohto Työselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P27444

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Työselostus 1 (1) Sisällysluettelo RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 1 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 1 RAKENNUTTAJA... 1 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT... 1 TEKNISET VAATIMUKSET... 1 TYÖMAAN HALLINTO... 1 TOIMINNAN JÄRJESTELYT... 2 TYÖTURVALLISUUS... 2 TYÖNAIKAISET MITTAUKSET... 2 LAADUNVALVONTA JA TARKEMITTAUKSET... 3 ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ POHJARAKENTEET PUTKIJOHTORAKENTEIDEN JA RUMPUJEN LÄMMÖNERISTYKSET MAANLEIKKAUKSET JA KAIVANNOT PUTKI- JA JOHTOKAIVANNOT Putki- ja johtokaivantojen tekeminen KAIVANNON TUKIRAKENTEET PENKEREIDEN ALITUKSET KALLIOLEIKKAUKSET, -KAIVANNOT JA TUNNELIT PENKEREET, MAAPADOT, TÄYTÖT MAAPENKEREET KAIVANTOJEN TÄYTÖT ASENNUSALUSTA ALKUTÄYTTÖ LOPPUTÄYTÖT VESIHUOLTO / Asennusalusta ja alkutäyttö ( ) VESIJOHDOT Vesijohtolinjan laitteet Sulkuventtiilit Vesijohtoputken rakentaminen Vesijohtoputken asentaminen Sulkuventtiilien asentaminen Valmis vesijohtorakenne Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen... 9 TYÖN LUOVUTUS... 9 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Puistokatu 2 A, Jyväskylä Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Työselostus 1 (9) Grönkullan vesijohto Rakennushankkeen yleistiedot Rakennushankkeen kuvaus Rakennuttaja Rakennuskohde käsittää Siuntion kunnan Grönkullan alueella vesijohtolinjan rakentamisen suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. Siuntion kunta Puistopolku 1 Yhteyshenkilö: Jorma Skyttä Siuntio puh: Suunnittelijat, asiantuntijat Teknisissä kysymyksissä rakennuttajaa avustaa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Puistokatu 2 A Yhteyshenkilö: Jarmo Silvennoinen Tekniset vaatimukset Työmaan hallinto JYVÄSKYLÄ puh: Hankkeen yleiset tekniset vaatimukset ja kelpoisuuden osoittaminen on esitetty Rakennustieto Oy:n julkaisuissa InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 1, Väylät ja alueet sekä InfraRYL 2006 Osa 2, Järjestelmät ja täydentävät osat. Rakennusosien ja tuotanto-osien sisällöt on kuvattu Rakennustieto Oy:n julkaisussa IN- FRA 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje. Tässä hankekohtaisessa työselostuksessa tarkennetaan ja täydennetään em. julkaisuissa esitettyjä teknisiä vaatimuksia ja ohjeita. Tässä selostuksessa esitetyt vaatimukset tulevat pätemisjärjestyksessä ennen InfraRYL 2006:n ja muiden yleisten ohjeiden vaatimuksia. Yksityiskohtainen asiakirjojen pätemisjärjestys esitetään urakkasopimusasiakirjoissa. Vesijohtolinjalla ei ole tehty erityisiä havaintoja pohjavedenpinnoista. Ennen kaivu- tai louhintatöiden aloittamista työalueen välittömässä läheisyydessä olevat kaivot tutkitaan urakoitsijan toimesta. Ennen rakennustöiden käynnistämistä pidetään aloituskatselmus ja rakennuttaja hankkii rakennuskohteen aloittamista varten tarvittavat luvat. Tiettyä työvaihetta varten tarvittavat luvat voidaan hankkia myös rakennusaikana ennen lupaa edellyttävän työ- FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Puistokatu 2 A, Jyväskylä Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Työselostus 2 (9) Toiminnan järjestelyt Työturvallisuus vaiheen aloittamista. Työn suorituksessa otetaan huomioon työalueella tai sen välittömässä läheisyydessä olevien rakenteiden ja laitteiden työskentelylle asettamat rajoitukset. Nämä tiedot hankkii urakoitsija rakenteen tai laitteen haltijalta sekä tekee mahdolliset työn aikaiset väliaikaiset rakenteiden siirrot. Urakoitsija hankkii maanomistajilta, Ely-keskukselta ja tiekunnilta kirjallisen hyväksynnän valmiista työsuorituksesta ennen kohteen vastaanottamista. Silloin kun työkohde tai sen osa sijaitsee yleisen liikenteen käyttämällä alueella, urakoitsija suunnittelee ja toteuttaa työnaikaiset liikennejärjestelyt voimassa olevien, työnaikaisia liikennejärjestelyjä koskevien säännösten mukaisesti. Urakoitsija hyväksyttää liikennejärjestelysuunnitelman tien tai kadun pitäjällä sekä ilmoittaa liikennejärjestelyistä poliisi- ja paloviranomaisille. Urakoitsija vastaa työn aikaisista liikennejärjestelyistä. Urakoitsija suunnittelee ja toteuttaa suoja-aitaukset ja muut suojarakenteet, jotka ovat tarpeen työskentelyalueiden rajaamiseksi tai henkilö- taikka omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Urakoitsija vastaan työkohteen kunnossa- ja puhtaanapidosta. Ennen kalliolouhintaa tehtävät tarvittavat louhintakatselmukset sisältyvät rakennusurakkaan ja urakoitsija teettää ne kolmannella osapuolella. Rajamerkkejä ei saa siirtää. Mikäli rajamerkkejä tarvitsee siirtää, tulee siitä sopia rakennuttajan nimeämän työmaan valvojan kanssa. Työn aikana tuhoutuneiden tai siirtyneiden rajamerkkien uudelleenrakentamisen saa suorittaa ainoastaan Pieksämäen kaupunki. Tämän työselostuksen piiriin kuuluvissa töissä on noudatettava rakennustyön turvallisuudesta annettua valtioneuvosten päätöstä (205/2009) ja katualueella ovat em. valtioneuvoston päätöksessä töitä, jotka edellyttävät erityisiä turvallisuustoimenpiteitä. Rakennuttaja nimittää hankkeelle turvallisuuskoordinaattorin. Työnaikaiset mittaukset Suunnitelma on laadittu ETRS-TM35FIN -koordinaatti- ja N2000 korkeusjärjestelmään. Ennen rakentamistyön aloittamista tulee liitosjohtojen sijainnit ja korkeusasemat tarkistaa. Mikäli korkeudet tai sijainnit poikkeavat suunnitelmista, on otettava yhteys rakennuttajaan. Nykyisistä putkista on mitattava käyttöön jäävien putkien liitoskorkeudet ennen uusien putkiliitosten rakentamista. Rakentamisen aikana urakoitsija tutkii ne pohjamaan ja rakentamisessa käsiteltävien maa-ainesten ominaisuudet, jotka tämän työselostuksen tai työkohtaisten asiakirjojen mukaan tulee ottaa rakentamisessa huomioon ja jotka eivät ilmene suunnitelmaasiakirjoista. Rakennusaikaisia maaperätutkimuksia urakoitsijan tulee tehdä lisäksi silloin, kun maaperän ominaisuuksien havaitaan poikkeavan suunnitelmassa esitetystä siinä määrin, että suunnitelman muuttamistarve näyttää ilmeiseltä. Suunnitelma merkitään urakoitsijan toimesta maastoon kunkin työvaiheen edellyttämällä tavalla. Rakennusalueella ennestään sijaitsevien laitteiden sijainti selvitetään ja merkitään tarvittaessa maastoon aloituskatselmuksessa ennen työn aloittamista. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Puistokatu 2 A, Jyväskylä Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Työselostus 3 (9) Mittaukset suoritetaan ensisijaisesti suunnitelmassa ilmoitettujen mittalukujen tai laskennallisten arvojen perusteella. Tarvittaessa urakoitsija tekee mittauksia varten tarvittavat lisälaskelmat suunnitelmassa ilmoitettujen lähtöarvojen perusteella, ottaen huomioon korkeusjärjestelmistä ja monikulmioverkoista mahdollisesti aiheutuvat erot. Laadunvalvonta ja tarkemittaukset Erityisiä määräyksiä Pohjarakenteet Johtojen ja laitteiden sijainti todetaan työn aikana urakoitsijan toimesta tehtävien tarkemittauksien avulla. Mittaustiedot tallennetaan x-, y-, ja z-tietoina gt- ja dwg - tiedostoina. Urakoitsijan työnjohdon tulee olla mukana kun tarkemittauksia suoritetaan. Tarkepiirustukset laatii urakoitsija tarkemittausten perusteella. Rakennuttaja ja urakoitsija tarkastavat yhdessä tarkepiirustukset. Urakoitsija ei saa peittää rakenteita ennen kuin tarkemittaukset tai merkinnät tarkepiirustuksia varten on rakennettavista laitteista ja johdoista tehty rakennuttajan hyväksymällä tavalla. Urakoitsija ottaa valokuvat (3 kpl / kohde) maanalaisten johtojen risteily- ja kulmakohdista ennen rakenteiden peittämistä. Kaikki urakoitsijan tehtäväksi osoitetut tarkemittaustiedot ja dokumentoinnit toimitetaan rakennuttajalle 2 viikkoa ennen vastaanottotarkastusta. Työalueen leveys on pelloilla ja metsässä 8 m. Vesijohtolinja rakennetaan siten, ettei turhia puita kaadeta tai vaurioiteta eikä maisemaa rikota. Liikkuminen työalueella saa tapahtua ainoastaan vesijohtolinjan aukkoa pitkin ja kulkua varten varatuilla alueilla. Lisäksi urakoitsijan on selvitettävä maanomistajan kanssa pellolla mahdollisesti olevat salaojat. Tarvike- ym. pakkausten purkaminen on tehtävä tarkoitukseen varatulla alueella roskaantumisen välttämiseksi ja syntyvät roskat on vietävä tilaajan osoittamalle kaatopaikalle tai mahdollisuuksien mukaan kierrätettävä. Työalue, kaivanto ja kulku-urat maisemoidaan lopuksi ympäröivää luontoa vastaavaksi. Urakoitsijan on noudatettava rakennuttajan ja maanomistajan kesken tehtyjä sopimuksia. Kun rakennetaan olemassa olevan vesijohdon läheisyydessä, on rakennettaessa noudatettava erityistä varovaisuutta Putkijohtorakenteiden ja rumpujen lämmöneristykset Lämmöneristys tehdään johdoille tarvittaessa kaivantojen tyyppipiirustuksen VHS- P mukaisesti. Lämmöneristys tehdään koteloerityksenä, silloin kun johdot asennetaan kalliokaivantoon tai kallion pinta on kaivannon pohjan tasalla. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Puistokatu 2 A, Jyväskylä Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Työselostus 4 (9) Maanleikkaukset ja kaivannot Putki- ja johtokaivannot Pohjaveden pinnan korkeudesta ei ole tehty erillisiä havaintoja. Mikäli työn aikana pohjavedenpinta nousee kaivutason yläpuolelle, on suoritettava pohjaveden alennus kaivannosta pumppaamalla. Purojen sekä ojien pohjaan kaivetaan johtokaivanto suunnitelman mukaisesti. Mikäli luiskien kaltevuutta ei ole esitetty suunnitelmassa, se valitaan sellaiseksi, että kaivanto pysyy avoimena johdon asentamisen ajan. Putket asennetaan ojien ja purojen kohdalla suunnitelman mukaan ja tarvittaessa käytetään lämpöeristystä ja merkkinauhaa Putki- ja johtokaivantojen tekeminen Turvemaalla putkilinjan kohdalta turve poistetaan kantavaan maaperään saakka. Pehmeällä liejupohjaisella maalla putkilinja perustetaan tarvittaessa puuarinalle tai kiviainesarinalle tai pehmeä liejumaa poistetaan kantavaan maaperään saakka. Putkilinjan perustaminen pehmeälle maaperälle tutkitaan ja tehdään erikoissuunnitelman mukaan. Putkilinja perustetaan pelto-osuuksilla pääosin salaojakoneella perusmaan varaan, mikäli kaivannon pohja täyttää asennusalustalle asetetut rakeisuusvaatimukset. Metsämailla putkilinja asennetaan maanvaraisesti asennusalustan varaan. Vaikeissa työskentelyolosuhteissa ja kalliokaivannossa, asennusalustan ja perusmaan väliin asennetaan tarvittaessa suodatinkangas, mikäli asennusalusta on vaarassa sekoittua perusmaahan. Suodatinkankaan käyttöluokka on N3. Kaivojen, venttiilien ja muiden laitteiden sekä johtojen kulmatukien perustamisessa noudatetaan samaa perustamistapaa kuin putkilla. Edellä mainittujen laitteiden kohdalla perustusrakenne tehdään leveydeltään sellaisena, että se ulottuu laitteen ulkoreunan ulkopuolelle vastaavasti kuin putkien kohdalla. Putkien eri perustamistapojen rajakohdassa olevien kaivojen kohdalla noudatetaan varmempaa näistä perustamistavoista Kaivannon tukirakenteet Urakoitsija laatii kaivantosuunnitelman, jossa on esitetty käytettävät tuennat ja luiskakaltevuudet ja hyväksyttää sen rakennuttajalla ennen töiden aloittamista Penkereiden alitukset Paikallis- tai yksityisteiden alitukset tehdään auki kaivaen tai ne voidaan tehdä myös tunkkaamalla. Kaivamalla tehtäessä työn tekemisessä on noudatettava erityistä huolellisuutta täyttötyön tiivistyksessä, mikä tulee tehdä kerroksittain, maksimi kerrospaksuus 300 mm KALLIOLEIKKAUKSET, -KAIVANNOT JA TUNNELIT Louhinnoissa noudatetaan seuraavia ohjeita. Räjäytyssuunnitelma Pääurakoitsija laatii räjäytyssuunnitelman InfraRYL 2010 mukaisesti. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Puistokatu 2 A, Jyväskylä Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Työselostus 5 (9) Kalliokanaalien vähimmäismitat sekä periaatteet on esitetty InfraRYL 2010 kuvassa 17210:K1. Mittavaatimukset Putkien, kaivojen, palopostien ja muiden laitteiden kohdalla kaivanto tehdään laajempana siten, että kaivannon seinämät tulevat vähintään 400 mm:n etäisyydelle putkista, kaivoista ja muista laitteista ja rakenteista. Räjäytys- ja tärinäkatselmukset Ennen räjäytystöiden ja muiden tärinää aiheuttavien töiden aloittamista on suoritettava riskialueella katselmus, jonka perusteella laaditaan tärinämittaussuunnitelma. Louhintamäärät Pohjatutkimusten perusteella kalliolouhintaa esiintyy pituusleikkausten esittämissä paikoissa. Liikalouhintaa tulee välttää. Louhe poistetaan tasauskerroksen verran putken alareunaa syvemmältä. Pohja tasataan murskeella tai soralla ja tiivistetään. Asennusalustan alle asennetaan suodatinkangas. Suodatinkankaan käyttöluokka on N3. Paljastettu kalliopinta on mitattava Penkereet, maapadot, täytöt Maapenkereet Penkereen yläpinta tehdään vähintään 1,2 m levyisenä ja penkereen luiskat tehdään kaltevuudessa 1:3. Eristämättömän putken peitesyvyys tulee joka puolella olla vähintään 1,6 m. Peitesyvyyttä voidaan vähentää putkea lämpöeristämällä. Peitesyvyyden tulee kuitenkin olla vähintään 1,0 m liikennealueiden ulkopuolella ja vähintään 1,2 m liikennealueilla. Penkereen luiskat tasataan ja verhoillaan kivettömällä moreenilla. Pengerretyltä alueelta on järjestettävä pintavesien poisjohtaminen Kaivantojen täytöt Asennusalusta Täyttöjen vaatimusten mukainen tiiveys on osoitettava mittauksin ja tiivistyömenetelmäkuvauksella. Putkilinja perustetaan pelto-osuuksilla pääosin salaojakoneella perusmaan varaan ja metsässä asennusalustan varaan. Urakoitsija varmistaa, että kaivannon pohja täyttää asennusalustalle asetetut rakeisuusvaatimukset. Perusmaa voi olla rakeisuusvaatimukset täyttävää hiekkaa, soraa, hiekka- tai soramoreenia, savea tai silttiä. Perusmaan kivettömyys on varmistettava koko asennusalustan ja alkutäytön osalta. Venttiilit ja toimilaitteet perustetaan aina asennusalustan varaan. Kaivannon pohjalle, massanvaihto- tai pengertäytteen päälle tai arinan päälle tehdään putken seinämän pinnasta mitattuna vähintään 150 mm:n paksuinen asennusalusta Asennusalustan materiaali valitaan siten, että se täyttää kaikkien kaivantoon tulevien putkien vaatimukset. Materiaalina asennusalustassa käytetään mursketta, jonka sallittu raekoko on 0 16 mm. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Puistokatu 2 A, Jyväskylä Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Työselostus 6 (9) Alkutäyttö Lopputäytöt Kun olosuhteet ovat sellaiset, että asennusalustan hienoaines voi jäätyä, tasaus-kerros tehdään sepelistä tai sorasepelistä, jonka suurin raekoko on ohjeiden mukainen ja josta puuttuvat alle # 8 mm:n rakeet. Perusmaa ja asennusalusta eivät saa olla jäässä. Rummuille tehdään asennusalusta. Metsäosuuksilla ja silloin kuin perusmaa ei täytä alkutäytön vaatimuksia, alkutäytön materiaalina käytetään mursketta. Murskeen sallittu raekoko on 0 16 mm. Murskeen tulee täyttää putken tasauskerrosmateriaalille esitetyt vaatimukset ja tiivistetään vaadittuun tiiviyteen. Alkutäyttömateriaalin on täytettävä samat vaatimukset mitä asennusalustamateriaalinkin (kts ). Liikennealueilla PN10-luokan putkilla käytetään rakeisuusvaatimukset täyttävää hiekkaa, soraa tai mursketta. Liikennealueiden ulkopuolella PN10-luokan putkilla voidaan käyttää raekokovaatimukset täyttävää hiekka- ja soramoreenia sekä silttiä ja savea. Ennen täyttöä tarkastetaan, että putket ovat vahingoittumattomat, oikeilla paikoillaan ja oikein asennettu. Kaivannossa mahdollisesti oleva lumi ja jää poistetaan. Alkutäyttömateriaali pudotetaan kaivantoon varovasti, tasaisesti putkien molemmille puolille. Täytön ensimmäinen vaihe tehdään lapiotyönä tai muilla sellaisilla menetelmillä, etteivät putket siirry paikaltaan tai vaurioidu. Alkutäyttömateriaalia sullotaan putkien alle ja sivuille siten, ettei putkien korkeusasema muutu. Ensimmäinen täyttökerros tehdään enintään putken puolivälin korkeuteen. Täytekerroksen tulee olla putken molemmilla puolilla täytön eri vaiheissa likimain samalla korkeudella. Alkutäyttö ulotetaan lopputäyttömateriaalin suurimman lohkarekoon verran, kuitenkin vähintään 300 mm, ylimmän putken laen yläpuolelle. Pelloilla tehdään lopputäyttö ympäröivään maanpinnan tasoon kaivumailla. Lopputäyttömateriaalin on oltava kivetöntä vähintään 0,6 metrin syvyyteen ympäröivästä maanpinnasta, ettei routa nosta kiviä muokkauskerrokseen. Kaivannon päälle levitetään kaivun yhteydessä poistettu ja varastoitu puhdas ruokamulta siten, että se tulee noin 0,3 metriä ympäröivää maanpintaa ylemmäksi. Kalliokanaalissa lopputäyttö tehdään kerroksittain moreenista # < 200 mm siten, että tiivistettävän kerroksen paksuus on mm. Liikennöitävillä alueilla lopputäyttö tehdään sijainnin mukaan pengermateriaalista, siirtymäkiilatäytteestä tai ympärillä olevan rakennekerroksen materiaalista. Tien ja kadun rakennekerrokset sekä muut rakennustyön yhteydessä purettavat tierakenteet tulee korjata entistä vastaavaan kuntoon mukaan lukien myös pinnoitteet. Liikennealueiden ulkopuolella lopputäyttö tehdään kaivumaalla. Suurin sallittu raekoko on 200 mm. Liikennealueiden ulkopuolella lopputäyttöä ei tiivistetä. Se ulotetaan sellaiseen korkeuteen, että se myöhemmin itsestään tiivistyessään päälle levitetyn humusmaan kanssa asettuu ympäröivän maan pinnan korkeuteen. Täytön pintakerrokseen ei saa tulla sellaisia kiviä, jotka routa saattaa nostaa pintaan. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Puistokatu 2 A, Jyväskylä Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Työselostus 7 (9) Vesihuolto Työalueet siistitään työtä edeltävään kuntoon. Yksityisten kiinteistöjen kohdalla pihat korjataan entistä vastaavaan kuntoon tai alkukatselmuksessa kiinteistön omistajan kanssa sovitulla tavalla. Rakennettava vesijohtolinja tehdään suunnitelmien mukaisesti. Materiaalina käytetään uusia, laadultaan hyviä ja jatkuvan laadunvalvonnan piirissä olevien valmistajien putkia sekä niiden osia että liitostarvikkeita ja yhteitä. Materiaalit hyväksytetään rakennuttajalla. Putkien kuljetus ja säilytys tulee tapahtua ohjeiden ja normien mukaisesti / Asennusalusta ja alkutäyttö ( ) Vesijohdot Muoviputkien alla asennusalustana käytettävän luonnonkiviaineksen suurin sallittu raekoko on 10 % putken nimellismitasta, kuitenkin siten, että putkille DN < 250 suurin sallittu raekoko on 20 mm ja putkille DN > 600 vastaavasti 60 mm. Putkikaivantojen täytöissä ei saa käyttää kierrätysmateriaaleiksi luettavia materiaaleja, kuten esimerkiksi voimalaitosten tuhkaa, kuonaa, kuitusavea yms. Kivituhkan käyttö täyttömateriaalina on myös kielletty. Vesijohdon putkina käytetään Nordic Poly Mark- laatumerkittyjä voimassa olevien INSTA-CERT sertifiointijärjestelmän (SBC 12201) mukaisia polyeteeniputkia (SDR17). Vesijohtojen paineluokka on PN 10. Kaikissa putkissa tulee olla niitä koskevan standardin mukaiset merkinnät. Vesijohtoputkien muotokappaleina käytetään EN- standardoituja, putkien valmistajan suosittelemia, tehdasvalmisteisia putkiyhteitä. Ellei suunnitelma-asiakirjoissa ole muuta esitetty, materiaali ja pintakäsittely ovat vastaavat kuin putkilla. PE-putket liitetään pusku- tai sähköhitsaus- tai laippaliitoksin. Työmaalla asennettavissa tiivisteissä on riittävät merkinnät käytettävään putkeen soveltuvan tiivisteen tunnistamiseksi Vesijohtolinjan laitteet Sulkuventtiilit Vesijohdon sulkuventtiileinä käytetään maahan asennettavaksi tarkoitettuja, suoraa mallia olevia kiilaluisti- tai kumiluistiventtiileitä. Venttiilit hyväksytetään tilaajalla ennen hankintaa. Venttiilit varustetaan lämmöneristetyllä jatkokaralla (20-30 cm maanpinnan yläpuolelle) sekä suojaputkella ja sinisellä hatulla. Venttiilin jatkokaran ja venttiilinkaran liitossokan on oltava haponkestävää terästä. Venttiilien sijainti merkitään pylväisiin tai rakenteisiin asennettavilla merkkikilvillä vesijohtoverkon haltijan ohjeiden mukaan. Mikäli venttiili sijoitetaan pellolle, se ei saa haitata viljelyä. Venttiilien tarkka sijainti määritetään aloituskatselmuksessa. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Puistokatu 2 A, Jyväskylä Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Työselostus 8 (9) Venttiilien asentamisessa noudatetaan venttiilin valmistajan ohjeita Vesijohtoputken rakentaminen Vesijohtoputken asentaminen Vesijohto asennetaan siten, että putken vaakasuoraan mitattu vapaa etäisyys muista vesijohto- ja viemäriputkista on 200 mm ja kaivoista ja muista rakenteista on muhvin kohtaa lukuun ottamatta vähintään 100 mm. Putkien asentamisessa ja keskinäisessä sijoittamisessa noudatetaan suunnitelman tyyppipoikkileikkausta nro 252 / InfraRYL osa 2 kuvaa 31100:K2. Urakoitsija laatii kaivantosuunnitelman, jossa on esitetty käytettävät tuennat ja luiskakaltevuudet ja hyväksyttää sen rakennuttajalla ennen töiden aloittamista. Putkien asentamisessa on noudatettava kaivantosuunnitelmaa. Asentamisessa noudatetaan putkien ja tarvikkeiden valmistajien ohjeita. Putket asennetaan suunnitelmien mukaisesti esitettyihin korkeusasemiin. Putket asennetaan niin, että ne tukeutuvat koko pituudeltaan tiivistettyyn asennusalustaan. Putkien liitokset tehdään kumitiiviste-, laippa-, liitin tai hitsausliitoksin. Liitoskohtiin kaivetaan syvennykset liitoksia ja asennustyötä varten Sulkuventtiilien asentaminen Venttiilit asennetaan suunnitelmien mukaisiin paikkoihin ja asentamisessa noudatetaan venttiilin valmistajan ohjeita, suunnitelma-asiakirjoissa esitettyjä tyyppipiirustuksia sekä tonttiliittymien maaventtiilien osalta InfraRYL osa 2 kuvaa 31300:K Valmis vesijohtorakenne Johto-osuus huuhdellaan ennen painekoetta ja desinfiointia. Kaikille vesijohdoille tehdään tiiviyskoe vesipainekokeena standardin SFS 3115 mukaisesti. Desinfiointi tehdään painekokeen jälkeen ennen käyttöön ottoa. Käyttöönottonäyte tutkitutetaan laadunvarmistuksen omaavassa ja hyväksytyssä laboratoriossa. Pöytäkirjat luovutetaan tilaajalle kelpoisuusasiakirjassa. Vesijohdolle tehdään tiiviyskoe kerrallaan enintään 500 m:n osuudelle. Koe tehdään aikaisintaan 48 tunnin kuluttua kaivannon täytön jälkeen. Putkisto puhdistetaan ennen kokeen alkua. Putkiosuus suljetaan tulpilla tai laipoilla. Johto-osuus täytetään vedellä ilmanpaineventtiilin ollessa auki standardin 3115 taulukon 1 mukaisella täyttönopeudella, mikä on riippuvainen putken koosta. Koeylipaine p e1 nostetaan putken nimellispaineeseen. Painetta pidetään yllä 2 tunnin ajan vettä lisäämällä aina kun paine alenee 20 kpa. Sen jälkeen ylipaine nostetaan 6 min kuluessa arvoon 1,3 x nimellispaine. Paine pidetään vähintään 2 tuntia tällä tasolla vettä lisäämällä aina kun paine alenee 20 kpa. Tämän jälkeen ylipaine lasketaan enintään 6 min kuluessa takaisin nimellispaineeseen ja suljetaan venttiili. Tunnin kuluttua mitataan se vesimäärä, joka mahdollisesti tarvitaan paineen nostamiseksi takaisin alkuarvoonsa. Putkijohdon tiiveyden hyväksyminen/hylkääminen tarkistetaan standardin 3115 kuvan 3 mukaan. Putken huuhteluun ja painekokeeseen tarvittavan veden toimittaa tilaaja. Huuhtelun ajankohdasta ja huuhteluun tarvittavan veden toimittamisesta on sovittava etukäteen rakennuttajan kanssa. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Puistokatu 2 A, Jyväskylä Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Työselostus 9 (9) Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Työn luovutus Vesijohtolinjojen vaatimuksenmukaisuustodistukset, katselmuspöytäkirjat suorituspöytäkirjat ja muut pöytäkirjat (urakkaneuvottelu, aloituskokous, työmaakokoukset, vastaanotto- ja jälkitarkastukset) sekä laadunvalvontaraportit, ja tarkastustodistukset yms. laadun toteamiseen liittyvät asiakirjat kootaan työmaalla ajan tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan. Asiakirjaan liitetään myös tehdyt työmaapäiväkirjat, tarkemittaukset, vesitutkimukset, koetulokset ja kuvaukset, laitteiden hoito -, huolto- ja käyttöohjeet sekä konekortti ja varaosaluettelo. Vesijohtolinjan sijainti todetaan työn aikana tehtävillä tarkemittauksilla. Tiedot luovutetaan tilaajalle kelpoisuusasiakirjassa x, y, z tietoina gt- ja dwg-formaatissa vastaten tilaajan koodilistoja. Ennen rakennuttajan ja urakoitsijan yhdessä tekemää teknistä tarkastusta on urakoisijan tehtävä itselle luovutus, josta laadittava kirjallinen dokumentti on toimitettava rakennuttajalle viimeistään kolme (3) päivää ennen teknistä tarkastusta. Ennen lopputarkastusta on rakennuskohde ympäristöineen siivottava huolellisesti ja kaikki tarpeettomat rakennusjätteet kuljetettava pois, tukkeutuneet ojat ja rummut avataan, tilapäisesti siirretyt kasvit, laitteet yms. siirretään takaisin entisille paikoilleen tai korjataan entistä vastaavaksi. Raivaustyössä poistettu ruokamulta levitetään muun täytön ja tasauksen jälkeen kaivannon päälle. Urakoitsija toimittaa allekirjoituksella hyväksytyt kiinteistöjen tarkastuspöytäkirjat lopputarkastuksen yhteydessä. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Hyväksynyt: Jarmo Silvennoinen toimialajohtaja/aluepäällikkö, rkm Laatinut: Mikael Gull suunnitteluinsinööri, ins. (AMK) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Puistokatu 2 A, Jyväskylä Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

15 SIUNTION KUNTA Grönkullan vesijohto Urakkaohjelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P27444

16

17 Urakkaohjelma 1 (16) Gull Mikael Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot Rakennuttaja Suunnittelija Tiedot rakennushankkeesta Rakennuskohde Tutustuminen rakennuspaikkaan Hankkeen urakkamuoto Urakkamuoto Suoritusvelvollisuuden laajuus Maksuperuste Urakat ja niiden sisältö Pääurakka Sivu-urakat Rakennuttajan hankinnat Työntoteutus Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Työaikataulu Turvallisuus Työmaajärjestelyt Suunnitelmakatselmus Erityiset katselmukset ja mittaukset Luvat Laatu Laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvalvonta Tuotteiden ja materiaalien hyväksyttäminen Vaihtoehtoiset tuotteet Ympäristö Ympäristön suojelu Irrotettavat ainekset ja purkujäte Maa-, kivi- ja puuaines Asiakirjat Tarjouspyyntöasiakirjat Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Suunnitelmat ja niiden toimittaminen Urakka-aika FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Puistokatu 2 A, Jyväskylä Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

18 Urakkaohjelma 2 (16) Gull Mikael 9.1 Töiden aloitus Rakennusaika Viivästyminen Vastuuvelvoitteet Takuuaika Urakoitsijan vakuudet Vakuutukset Rakennuttajan vakuudet Rakennuttajan maksuvelvollisuus Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Maksuaika ja viivästyskorko Hintasidonnaisuus Muutostyöt Muutostyötarjous ja hinnat Yksikköhinnat Valvonta Rakennuttajan organisaatio Rakennuttajan valvonta Turvallisuuskoordinaattori Suunnittelijan laadunvalvonta Työmaan hallinto ja toimitukset Urakoitsijan organisaatio Työvoima Kulkuluvat Työmaapäiväkirja Työmaakokoukset Vastaanotto Vastaanottotarkastus Erimielisyydet Riitaisuuksien ratkaiseminen Urakoitsijan valintaperusteet Tarjouksen hylkääminen Tarjouksen vertailuperusteet Tarjous Tarjouksen muoto FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Puistokatu 2 A, Jyväskylä Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

19 Urakkaohjelma 3 (16) Gull Mikael 17.2 Tarjoukseen liitettävät todistukset Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tekeminen Lisätiedot rakennuttajalta FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Puistokatu 2 A, Jyväskylä Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

20

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Urakkaohjelma 12.2.2013 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 Rakennuttaja Äänekosken kaupungin

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012 MYRSKYLÄN KUNTA Virastotien perusparannus ja torin laajennus Työ: E25344 Tampere 12.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 Tunnistetiedot Rakennuskohde KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 08.06.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)... Laatija

Lisätiedot

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT URAKKAOHJELMA 11.4.2011 Jari Kinnunen URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO KITTILÄN KUNTA URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO

PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO 1 POLVIJÄRVEN KUNTA PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO URAKKAOHJELMA 26.1.2015 832 SAVO-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OY Versokuja 4 D 70150 KUOPIO puh. (017) 369 4481, 369 4484 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN Liite 3 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN KVR-Urakkaohjelma 19.4.2010 URAKKAOHJELMA 1 (22) SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 31.5.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten terveyskeskuksen peruskorjaus,

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Urakkaohjelma 24.02,2015 1(18) URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Raumanmerenkatu 11 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 2.7.2015 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde YLIVIESKAN LUKIO PERUSPARANNUS U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 12.8.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka) LVI-urakka Sähköurakka Automaatiourakka

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2 Demaco Oy Claes Stigzelius URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1(21) URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT URAKKAOHJELMA Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT Hietapohjantie 926 73460 Muuruvesi YSE 1998, noudatetaan tässä asiakirjassa mainituin

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN 5.9.2012 Sivu 1/24 Projektinumero: 00035 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Yhteiskoulun teknisen työn tilojen peruskorjaus ja laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN,

Lisätiedot

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 9.3.2015 PÄÄ- ELI RAKENNUSURAKKA PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA VEDENKÄSITTELYURAKKA VESILIUKUMÄKIURAKKA

Lisätiedot

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA HATTULAN KUNTA 1 HATTULAN KUNTA 19.09.2014 HATTULAN KUNTA 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Tietoja rakennushankkeesta 2.1 Rakennuskohde 2.2 Rakennuttaja, valvonta 2.3 Tilaaja 2.4 Suunnittelija 2.5 Alueet

Lisätiedot

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 1(10) Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 2(10) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Tunnistetiedot Rakennuskohde: Kiinteistö Oy Pappilantie 52 VIEMÄRISANEERAUS Merkki: Kiinteistö oy Pappilantie 52 viemärisaneeraus URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys: 14.2.2014 Tämä urakkaohjelma koskee

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Tunnistetiedot Rakennuskohde: Sinetän kappeli vesikatto-15 Merkki: Sinetän kappeli vesikatto-15 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys: 27.3.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA/VESIKATTOURAKKA

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KADUT 2012

KIRKONKYLÄN KADUT 2012 Tekninen osasto URAKKAOHJELMA 14.3.2012 Sivu 2 / 18 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen, valvonta ja suunnittelu... 4 1.3 Muut osapuolet...

Lisätiedot

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISET TILAT Vesikaton uusimistyöurakka URAKKAOHJELMA 26.5.2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Kohteen rakennuttaja on Pornaisten kunta Yhdyshenkilö tekninen

Lisätiedot

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot