, klo mennessä. Tekninen osasto Suitia 51 B Siuntio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "25.9.2015, klo 12.00 mennessä. Tekninen osasto Suitia 51 B 02570 Siuntio"

Transkriptio

1 Siuntion kunta TARJOUSPYYNTÖ Jorma Skyttä Suitia 51 B Siuntio Siuntion kunta pyytää tarjoustanne Siuntion kunnassa sijaitsevan Grönkullan alueen vesijohtolinjan rakentamisesta laadittujen suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. Rakennusalueella on rakennettavia vesihuoltolinjoja yhteensä noin 1,5 km. Rakennuttaja Rakennuskohde Siuntion kunta Grönkullan vesijohto Tarjoushintaa koskevat vaatimukset Tarjous tulee antaa oheisten tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan. Tarjous jätetään viimeistään osoitteeseen Kuoreen merkintä Tarjouksen voimassaoloaika Tarjousten avaaminen Lisätietoja , klo mennessä Siuntion kunta Tekninen osasto Suitia 51 B Siuntio Tarjous Grönkullan vesijohto Kolme (3) kuukautta tarjouksen jättämiselle asetetun määräajan yli Tarjousten avaaminen ei ole julkinen Epätäydelliset, puutteelliset ja faksin välityksellä joko kokonaan tai osin annetut tarjoukset hylätään. Tarjousta koskevat kysymykset tulee tehdä kirjallisesti viimeistään mennessä sähköpostilla Siuntion kunnalle Paikka ja aika Siuntiossa Mahdolliset tarkennukset ilmoitetaan kunnan sivuilla viimeistään Vain näin ilmoitetut tarkennukset ovat sitovia. Allekirjoitus Siuntion kunta Jorma Skyttä

2 URAKKATARJOUSLOMAKE SIUNTION KUNTA GRÖNKULLAN VESIJOHTO Urakoitsijan nimi: Yhteyshenkilö: Osoite: Puhelin: Tarjoudumme toteuttamaan Grönkullan vesijohdon rakentamisen tarjouspyyntöasiakirjojen ja tarjouksemme mukaisesti seuraavin hinnoin: Kokonaishinta alv 0% alv 24 % Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta. ALLEKIRJOITUS Paikka, aika päivänä kuuta 2015 Allekirjoitus Nimenselvennys LISÄTIETOJA TARJOUKSESTA LIITTEET (rastita) Yksikköhintaluettelo Tiedot vakuuden antajasta Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin Kaupparekisteriote Selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama selvitys vero-velan määrästä Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.

3 Asiakirjaluettelo 1 (1) Tilaaja As.nro Työnro Päiväys Päivitys Siuntion kunta P27444 Työ Tiedosto Grönkullan vesijohto Asiakirjaluettelo.doc TEKNISET ASIAKIRJAT Asiakirja/tunnus Asiakirjan nimi Pvm Huom. Työselostus Urakkaohjelma Turvallisuusliite Urakkatarjouspyyntökirje Urakkatarjouslomake Määräluettelo Yksikköhintaluettelo PIIRUSTUKSET Nro Asiakirjan sisältö Mittakaava Suunnitelmakartat 100 Suunnitelmakartta 1:2 000 Pituusleikkaukset 200 Pituusleikkaus 1:2000/ 1:200 Tyyppikuvat 250 Kaivantojen tyyppikuva Salaojan korjauksen tyyppikuva - Päiväys Muutos Muutospvm Huom. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Puistokatu 2 A, Jyväskylä Puh , fax Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

4 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SIUNTION KUNTA Grönkullan vesijohto Työselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P27444

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Työselostus 1 (1) Sisällysluettelo RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 1 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 1 RAKENNUTTAJA... 1 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT... 1 TEKNISET VAATIMUKSET... 1 TYÖMAAN HALLINTO... 1 TOIMINNAN JÄRJESTELYT... 2 TYÖTURVALLISUUS... 2 TYÖNAIKAISET MITTAUKSET... 2 LAADUNVALVONTA JA TARKEMITTAUKSET... 3 ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ POHJARAKENTEET PUTKIJOHTORAKENTEIDEN JA RUMPUJEN LÄMMÖNERISTYKSET MAANLEIKKAUKSET JA KAIVANNOT PUTKI- JA JOHTOKAIVANNOT Putki- ja johtokaivantojen tekeminen KAIVANNON TUKIRAKENTEET PENKEREIDEN ALITUKSET KALLIOLEIKKAUKSET, -KAIVANNOT JA TUNNELIT PENKEREET, MAAPADOT, TÄYTÖT MAAPENKEREET KAIVANTOJEN TÄYTÖT ASENNUSALUSTA ALKUTÄYTTÖ LOPPUTÄYTÖT VESIHUOLTO / Asennusalusta ja alkutäyttö ( ) VESIJOHDOT Vesijohtolinjan laitteet Sulkuventtiilit Vesijohtoputken rakentaminen Vesijohtoputken asentaminen Sulkuventtiilien asentaminen Valmis vesijohtorakenne Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen... 9 TYÖN LUOVUTUS... 9 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Puistokatu 2 A, Jyväskylä Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Työselostus 1 (9) Grönkullan vesijohto Rakennushankkeen yleistiedot Rakennushankkeen kuvaus Rakennuttaja Rakennuskohde käsittää Siuntion kunnan Grönkullan alueella vesijohtolinjan rakentamisen suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. Siuntion kunta Puistopolku 1 Yhteyshenkilö: Jorma Skyttä Siuntio puh: Suunnittelijat, asiantuntijat Teknisissä kysymyksissä rakennuttajaa avustaa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Puistokatu 2 A Yhteyshenkilö: Jarmo Silvennoinen Tekniset vaatimukset Työmaan hallinto JYVÄSKYLÄ puh: Hankkeen yleiset tekniset vaatimukset ja kelpoisuuden osoittaminen on esitetty Rakennustieto Oy:n julkaisuissa InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 1, Väylät ja alueet sekä InfraRYL 2006 Osa 2, Järjestelmät ja täydentävät osat. Rakennusosien ja tuotanto-osien sisällöt on kuvattu Rakennustieto Oy:n julkaisussa IN- FRA 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje. Tässä hankekohtaisessa työselostuksessa tarkennetaan ja täydennetään em. julkaisuissa esitettyjä teknisiä vaatimuksia ja ohjeita. Tässä selostuksessa esitetyt vaatimukset tulevat pätemisjärjestyksessä ennen InfraRYL 2006:n ja muiden yleisten ohjeiden vaatimuksia. Yksityiskohtainen asiakirjojen pätemisjärjestys esitetään urakkasopimusasiakirjoissa. Vesijohtolinjalla ei ole tehty erityisiä havaintoja pohjavedenpinnoista. Ennen kaivu- tai louhintatöiden aloittamista työalueen välittömässä läheisyydessä olevat kaivot tutkitaan urakoitsijan toimesta. Ennen rakennustöiden käynnistämistä pidetään aloituskatselmus ja rakennuttaja hankkii rakennuskohteen aloittamista varten tarvittavat luvat. Tiettyä työvaihetta varten tarvittavat luvat voidaan hankkia myös rakennusaikana ennen lupaa edellyttävän työ- FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Puistokatu 2 A, Jyväskylä Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Työselostus 2 (9) Toiminnan järjestelyt Työturvallisuus vaiheen aloittamista. Työn suorituksessa otetaan huomioon työalueella tai sen välittömässä läheisyydessä olevien rakenteiden ja laitteiden työskentelylle asettamat rajoitukset. Nämä tiedot hankkii urakoitsija rakenteen tai laitteen haltijalta sekä tekee mahdolliset työn aikaiset väliaikaiset rakenteiden siirrot. Urakoitsija hankkii maanomistajilta, Ely-keskukselta ja tiekunnilta kirjallisen hyväksynnän valmiista työsuorituksesta ennen kohteen vastaanottamista. Silloin kun työkohde tai sen osa sijaitsee yleisen liikenteen käyttämällä alueella, urakoitsija suunnittelee ja toteuttaa työnaikaiset liikennejärjestelyt voimassa olevien, työnaikaisia liikennejärjestelyjä koskevien säännösten mukaisesti. Urakoitsija hyväksyttää liikennejärjestelysuunnitelman tien tai kadun pitäjällä sekä ilmoittaa liikennejärjestelyistä poliisi- ja paloviranomaisille. Urakoitsija vastaa työn aikaisista liikennejärjestelyistä. Urakoitsija suunnittelee ja toteuttaa suoja-aitaukset ja muut suojarakenteet, jotka ovat tarpeen työskentelyalueiden rajaamiseksi tai henkilö- taikka omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Urakoitsija vastaan työkohteen kunnossa- ja puhtaanapidosta. Ennen kalliolouhintaa tehtävät tarvittavat louhintakatselmukset sisältyvät rakennusurakkaan ja urakoitsija teettää ne kolmannella osapuolella. Rajamerkkejä ei saa siirtää. Mikäli rajamerkkejä tarvitsee siirtää, tulee siitä sopia rakennuttajan nimeämän työmaan valvojan kanssa. Työn aikana tuhoutuneiden tai siirtyneiden rajamerkkien uudelleenrakentamisen saa suorittaa ainoastaan Pieksämäen kaupunki. Tämän työselostuksen piiriin kuuluvissa töissä on noudatettava rakennustyön turvallisuudesta annettua valtioneuvosten päätöstä (205/2009) ja katualueella ovat em. valtioneuvoston päätöksessä töitä, jotka edellyttävät erityisiä turvallisuustoimenpiteitä. Rakennuttaja nimittää hankkeelle turvallisuuskoordinaattorin. Työnaikaiset mittaukset Suunnitelma on laadittu ETRS-TM35FIN -koordinaatti- ja N2000 korkeusjärjestelmään. Ennen rakentamistyön aloittamista tulee liitosjohtojen sijainnit ja korkeusasemat tarkistaa. Mikäli korkeudet tai sijainnit poikkeavat suunnitelmista, on otettava yhteys rakennuttajaan. Nykyisistä putkista on mitattava käyttöön jäävien putkien liitoskorkeudet ennen uusien putkiliitosten rakentamista. Rakentamisen aikana urakoitsija tutkii ne pohjamaan ja rakentamisessa käsiteltävien maa-ainesten ominaisuudet, jotka tämän työselostuksen tai työkohtaisten asiakirjojen mukaan tulee ottaa rakentamisessa huomioon ja jotka eivät ilmene suunnitelmaasiakirjoista. Rakennusaikaisia maaperätutkimuksia urakoitsijan tulee tehdä lisäksi silloin, kun maaperän ominaisuuksien havaitaan poikkeavan suunnitelmassa esitetystä siinä määrin, että suunnitelman muuttamistarve näyttää ilmeiseltä. Suunnitelma merkitään urakoitsijan toimesta maastoon kunkin työvaiheen edellyttämällä tavalla. Rakennusalueella ennestään sijaitsevien laitteiden sijainti selvitetään ja merkitään tarvittaessa maastoon aloituskatselmuksessa ennen työn aloittamista. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Puistokatu 2 A, Jyväskylä Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Työselostus 3 (9) Mittaukset suoritetaan ensisijaisesti suunnitelmassa ilmoitettujen mittalukujen tai laskennallisten arvojen perusteella. Tarvittaessa urakoitsija tekee mittauksia varten tarvittavat lisälaskelmat suunnitelmassa ilmoitettujen lähtöarvojen perusteella, ottaen huomioon korkeusjärjestelmistä ja monikulmioverkoista mahdollisesti aiheutuvat erot. Laadunvalvonta ja tarkemittaukset Erityisiä määräyksiä Pohjarakenteet Johtojen ja laitteiden sijainti todetaan työn aikana urakoitsijan toimesta tehtävien tarkemittauksien avulla. Mittaustiedot tallennetaan x-, y-, ja z-tietoina gt- ja dwg - tiedostoina. Urakoitsijan työnjohdon tulee olla mukana kun tarkemittauksia suoritetaan. Tarkepiirustukset laatii urakoitsija tarkemittausten perusteella. Rakennuttaja ja urakoitsija tarkastavat yhdessä tarkepiirustukset. Urakoitsija ei saa peittää rakenteita ennen kuin tarkemittaukset tai merkinnät tarkepiirustuksia varten on rakennettavista laitteista ja johdoista tehty rakennuttajan hyväksymällä tavalla. Urakoitsija ottaa valokuvat (3 kpl / kohde) maanalaisten johtojen risteily- ja kulmakohdista ennen rakenteiden peittämistä. Kaikki urakoitsijan tehtäväksi osoitetut tarkemittaustiedot ja dokumentoinnit toimitetaan rakennuttajalle 2 viikkoa ennen vastaanottotarkastusta. Työalueen leveys on pelloilla ja metsässä 8 m. Vesijohtolinja rakennetaan siten, ettei turhia puita kaadeta tai vaurioiteta eikä maisemaa rikota. Liikkuminen työalueella saa tapahtua ainoastaan vesijohtolinjan aukkoa pitkin ja kulkua varten varatuilla alueilla. Lisäksi urakoitsijan on selvitettävä maanomistajan kanssa pellolla mahdollisesti olevat salaojat. Tarvike- ym. pakkausten purkaminen on tehtävä tarkoitukseen varatulla alueella roskaantumisen välttämiseksi ja syntyvät roskat on vietävä tilaajan osoittamalle kaatopaikalle tai mahdollisuuksien mukaan kierrätettävä. Työalue, kaivanto ja kulku-urat maisemoidaan lopuksi ympäröivää luontoa vastaavaksi. Urakoitsijan on noudatettava rakennuttajan ja maanomistajan kesken tehtyjä sopimuksia. Kun rakennetaan olemassa olevan vesijohdon läheisyydessä, on rakennettaessa noudatettava erityistä varovaisuutta Putkijohtorakenteiden ja rumpujen lämmöneristykset Lämmöneristys tehdään johdoille tarvittaessa kaivantojen tyyppipiirustuksen VHS- P mukaisesti. Lämmöneristys tehdään koteloerityksenä, silloin kun johdot asennetaan kalliokaivantoon tai kallion pinta on kaivannon pohjan tasalla. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Puistokatu 2 A, Jyväskylä Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Työselostus 4 (9) Maanleikkaukset ja kaivannot Putki- ja johtokaivannot Pohjaveden pinnan korkeudesta ei ole tehty erillisiä havaintoja. Mikäli työn aikana pohjavedenpinta nousee kaivutason yläpuolelle, on suoritettava pohjaveden alennus kaivannosta pumppaamalla. Purojen sekä ojien pohjaan kaivetaan johtokaivanto suunnitelman mukaisesti. Mikäli luiskien kaltevuutta ei ole esitetty suunnitelmassa, se valitaan sellaiseksi, että kaivanto pysyy avoimena johdon asentamisen ajan. Putket asennetaan ojien ja purojen kohdalla suunnitelman mukaan ja tarvittaessa käytetään lämpöeristystä ja merkkinauhaa Putki- ja johtokaivantojen tekeminen Turvemaalla putkilinjan kohdalta turve poistetaan kantavaan maaperään saakka. Pehmeällä liejupohjaisella maalla putkilinja perustetaan tarvittaessa puuarinalle tai kiviainesarinalle tai pehmeä liejumaa poistetaan kantavaan maaperään saakka. Putkilinjan perustaminen pehmeälle maaperälle tutkitaan ja tehdään erikoissuunnitelman mukaan. Putkilinja perustetaan pelto-osuuksilla pääosin salaojakoneella perusmaan varaan, mikäli kaivannon pohja täyttää asennusalustalle asetetut rakeisuusvaatimukset. Metsämailla putkilinja asennetaan maanvaraisesti asennusalustan varaan. Vaikeissa työskentelyolosuhteissa ja kalliokaivannossa, asennusalustan ja perusmaan väliin asennetaan tarvittaessa suodatinkangas, mikäli asennusalusta on vaarassa sekoittua perusmaahan. Suodatinkankaan käyttöluokka on N3. Kaivojen, venttiilien ja muiden laitteiden sekä johtojen kulmatukien perustamisessa noudatetaan samaa perustamistapaa kuin putkilla. Edellä mainittujen laitteiden kohdalla perustusrakenne tehdään leveydeltään sellaisena, että se ulottuu laitteen ulkoreunan ulkopuolelle vastaavasti kuin putkien kohdalla. Putkien eri perustamistapojen rajakohdassa olevien kaivojen kohdalla noudatetaan varmempaa näistä perustamistavoista Kaivannon tukirakenteet Urakoitsija laatii kaivantosuunnitelman, jossa on esitetty käytettävät tuennat ja luiskakaltevuudet ja hyväksyttää sen rakennuttajalla ennen töiden aloittamista Penkereiden alitukset Paikallis- tai yksityisteiden alitukset tehdään auki kaivaen tai ne voidaan tehdä myös tunkkaamalla. Kaivamalla tehtäessä työn tekemisessä on noudatettava erityistä huolellisuutta täyttötyön tiivistyksessä, mikä tulee tehdä kerroksittain, maksimi kerrospaksuus 300 mm KALLIOLEIKKAUKSET, -KAIVANNOT JA TUNNELIT Louhinnoissa noudatetaan seuraavia ohjeita. Räjäytyssuunnitelma Pääurakoitsija laatii räjäytyssuunnitelman InfraRYL 2010 mukaisesti. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Puistokatu 2 A, Jyväskylä Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Työselostus 5 (9) Kalliokanaalien vähimmäismitat sekä periaatteet on esitetty InfraRYL 2010 kuvassa 17210:K1. Mittavaatimukset Putkien, kaivojen, palopostien ja muiden laitteiden kohdalla kaivanto tehdään laajempana siten, että kaivannon seinämät tulevat vähintään 400 mm:n etäisyydelle putkista, kaivoista ja muista laitteista ja rakenteista. Räjäytys- ja tärinäkatselmukset Ennen räjäytystöiden ja muiden tärinää aiheuttavien töiden aloittamista on suoritettava riskialueella katselmus, jonka perusteella laaditaan tärinämittaussuunnitelma. Louhintamäärät Pohjatutkimusten perusteella kalliolouhintaa esiintyy pituusleikkausten esittämissä paikoissa. Liikalouhintaa tulee välttää. Louhe poistetaan tasauskerroksen verran putken alareunaa syvemmältä. Pohja tasataan murskeella tai soralla ja tiivistetään. Asennusalustan alle asennetaan suodatinkangas. Suodatinkankaan käyttöluokka on N3. Paljastettu kalliopinta on mitattava Penkereet, maapadot, täytöt Maapenkereet Penkereen yläpinta tehdään vähintään 1,2 m levyisenä ja penkereen luiskat tehdään kaltevuudessa 1:3. Eristämättömän putken peitesyvyys tulee joka puolella olla vähintään 1,6 m. Peitesyvyyttä voidaan vähentää putkea lämpöeristämällä. Peitesyvyyden tulee kuitenkin olla vähintään 1,0 m liikennealueiden ulkopuolella ja vähintään 1,2 m liikennealueilla. Penkereen luiskat tasataan ja verhoillaan kivettömällä moreenilla. Pengerretyltä alueelta on järjestettävä pintavesien poisjohtaminen Kaivantojen täytöt Asennusalusta Täyttöjen vaatimusten mukainen tiiveys on osoitettava mittauksin ja tiivistyömenetelmäkuvauksella. Putkilinja perustetaan pelto-osuuksilla pääosin salaojakoneella perusmaan varaan ja metsässä asennusalustan varaan. Urakoitsija varmistaa, että kaivannon pohja täyttää asennusalustalle asetetut rakeisuusvaatimukset. Perusmaa voi olla rakeisuusvaatimukset täyttävää hiekkaa, soraa, hiekka- tai soramoreenia, savea tai silttiä. Perusmaan kivettömyys on varmistettava koko asennusalustan ja alkutäytön osalta. Venttiilit ja toimilaitteet perustetaan aina asennusalustan varaan. Kaivannon pohjalle, massanvaihto- tai pengertäytteen päälle tai arinan päälle tehdään putken seinämän pinnasta mitattuna vähintään 150 mm:n paksuinen asennusalusta Asennusalustan materiaali valitaan siten, että se täyttää kaikkien kaivantoon tulevien putkien vaatimukset. Materiaalina asennusalustassa käytetään mursketta, jonka sallittu raekoko on 0 16 mm. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Puistokatu 2 A, Jyväskylä Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Työselostus 6 (9) Alkutäyttö Lopputäytöt Kun olosuhteet ovat sellaiset, että asennusalustan hienoaines voi jäätyä, tasaus-kerros tehdään sepelistä tai sorasepelistä, jonka suurin raekoko on ohjeiden mukainen ja josta puuttuvat alle # 8 mm:n rakeet. Perusmaa ja asennusalusta eivät saa olla jäässä. Rummuille tehdään asennusalusta. Metsäosuuksilla ja silloin kuin perusmaa ei täytä alkutäytön vaatimuksia, alkutäytön materiaalina käytetään mursketta. Murskeen sallittu raekoko on 0 16 mm. Murskeen tulee täyttää putken tasauskerrosmateriaalille esitetyt vaatimukset ja tiivistetään vaadittuun tiiviyteen. Alkutäyttömateriaalin on täytettävä samat vaatimukset mitä asennusalustamateriaalinkin (kts ). Liikennealueilla PN10-luokan putkilla käytetään rakeisuusvaatimukset täyttävää hiekkaa, soraa tai mursketta. Liikennealueiden ulkopuolella PN10-luokan putkilla voidaan käyttää raekokovaatimukset täyttävää hiekka- ja soramoreenia sekä silttiä ja savea. Ennen täyttöä tarkastetaan, että putket ovat vahingoittumattomat, oikeilla paikoillaan ja oikein asennettu. Kaivannossa mahdollisesti oleva lumi ja jää poistetaan. Alkutäyttömateriaali pudotetaan kaivantoon varovasti, tasaisesti putkien molemmille puolille. Täytön ensimmäinen vaihe tehdään lapiotyönä tai muilla sellaisilla menetelmillä, etteivät putket siirry paikaltaan tai vaurioidu. Alkutäyttömateriaalia sullotaan putkien alle ja sivuille siten, ettei putkien korkeusasema muutu. Ensimmäinen täyttökerros tehdään enintään putken puolivälin korkeuteen. Täytekerroksen tulee olla putken molemmilla puolilla täytön eri vaiheissa likimain samalla korkeudella. Alkutäyttö ulotetaan lopputäyttömateriaalin suurimman lohkarekoon verran, kuitenkin vähintään 300 mm, ylimmän putken laen yläpuolelle. Pelloilla tehdään lopputäyttö ympäröivään maanpinnan tasoon kaivumailla. Lopputäyttömateriaalin on oltava kivetöntä vähintään 0,6 metrin syvyyteen ympäröivästä maanpinnasta, ettei routa nosta kiviä muokkauskerrokseen. Kaivannon päälle levitetään kaivun yhteydessä poistettu ja varastoitu puhdas ruokamulta siten, että se tulee noin 0,3 metriä ympäröivää maanpintaa ylemmäksi. Kalliokanaalissa lopputäyttö tehdään kerroksittain moreenista # < 200 mm siten, että tiivistettävän kerroksen paksuus on mm. Liikennöitävillä alueilla lopputäyttö tehdään sijainnin mukaan pengermateriaalista, siirtymäkiilatäytteestä tai ympärillä olevan rakennekerroksen materiaalista. Tien ja kadun rakennekerrokset sekä muut rakennustyön yhteydessä purettavat tierakenteet tulee korjata entistä vastaavaan kuntoon mukaan lukien myös pinnoitteet. Liikennealueiden ulkopuolella lopputäyttö tehdään kaivumaalla. Suurin sallittu raekoko on 200 mm. Liikennealueiden ulkopuolella lopputäyttöä ei tiivistetä. Se ulotetaan sellaiseen korkeuteen, että se myöhemmin itsestään tiivistyessään päälle levitetyn humusmaan kanssa asettuu ympäröivän maan pinnan korkeuteen. Täytön pintakerrokseen ei saa tulla sellaisia kiviä, jotka routa saattaa nostaa pintaan. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Puistokatu 2 A, Jyväskylä Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Työselostus 7 (9) Vesihuolto Työalueet siistitään työtä edeltävään kuntoon. Yksityisten kiinteistöjen kohdalla pihat korjataan entistä vastaavaan kuntoon tai alkukatselmuksessa kiinteistön omistajan kanssa sovitulla tavalla. Rakennettava vesijohtolinja tehdään suunnitelmien mukaisesti. Materiaalina käytetään uusia, laadultaan hyviä ja jatkuvan laadunvalvonnan piirissä olevien valmistajien putkia sekä niiden osia että liitostarvikkeita ja yhteitä. Materiaalit hyväksytetään rakennuttajalla. Putkien kuljetus ja säilytys tulee tapahtua ohjeiden ja normien mukaisesti / Asennusalusta ja alkutäyttö ( ) Vesijohdot Muoviputkien alla asennusalustana käytettävän luonnonkiviaineksen suurin sallittu raekoko on 10 % putken nimellismitasta, kuitenkin siten, että putkille DN < 250 suurin sallittu raekoko on 20 mm ja putkille DN > 600 vastaavasti 60 mm. Putkikaivantojen täytöissä ei saa käyttää kierrätysmateriaaleiksi luettavia materiaaleja, kuten esimerkiksi voimalaitosten tuhkaa, kuonaa, kuitusavea yms. Kivituhkan käyttö täyttömateriaalina on myös kielletty. Vesijohdon putkina käytetään Nordic Poly Mark- laatumerkittyjä voimassa olevien INSTA-CERT sertifiointijärjestelmän (SBC 12201) mukaisia polyeteeniputkia (SDR17). Vesijohtojen paineluokka on PN 10. Kaikissa putkissa tulee olla niitä koskevan standardin mukaiset merkinnät. Vesijohtoputkien muotokappaleina käytetään EN- standardoituja, putkien valmistajan suosittelemia, tehdasvalmisteisia putkiyhteitä. Ellei suunnitelma-asiakirjoissa ole muuta esitetty, materiaali ja pintakäsittely ovat vastaavat kuin putkilla. PE-putket liitetään pusku- tai sähköhitsaus- tai laippaliitoksin. Työmaalla asennettavissa tiivisteissä on riittävät merkinnät käytettävään putkeen soveltuvan tiivisteen tunnistamiseksi Vesijohtolinjan laitteet Sulkuventtiilit Vesijohdon sulkuventtiileinä käytetään maahan asennettavaksi tarkoitettuja, suoraa mallia olevia kiilaluisti- tai kumiluistiventtiileitä. Venttiilit hyväksytetään tilaajalla ennen hankintaa. Venttiilit varustetaan lämmöneristetyllä jatkokaralla (20-30 cm maanpinnan yläpuolelle) sekä suojaputkella ja sinisellä hatulla. Venttiilin jatkokaran ja venttiilinkaran liitossokan on oltava haponkestävää terästä. Venttiilien sijainti merkitään pylväisiin tai rakenteisiin asennettavilla merkkikilvillä vesijohtoverkon haltijan ohjeiden mukaan. Mikäli venttiili sijoitetaan pellolle, se ei saa haitata viljelyä. Venttiilien tarkka sijainti määritetään aloituskatselmuksessa. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Puistokatu 2 A, Jyväskylä Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Työselostus 8 (9) Venttiilien asentamisessa noudatetaan venttiilin valmistajan ohjeita Vesijohtoputken rakentaminen Vesijohtoputken asentaminen Vesijohto asennetaan siten, että putken vaakasuoraan mitattu vapaa etäisyys muista vesijohto- ja viemäriputkista on 200 mm ja kaivoista ja muista rakenteista on muhvin kohtaa lukuun ottamatta vähintään 100 mm. Putkien asentamisessa ja keskinäisessä sijoittamisessa noudatetaan suunnitelman tyyppipoikkileikkausta nro 252 / InfraRYL osa 2 kuvaa 31100:K2. Urakoitsija laatii kaivantosuunnitelman, jossa on esitetty käytettävät tuennat ja luiskakaltevuudet ja hyväksyttää sen rakennuttajalla ennen töiden aloittamista. Putkien asentamisessa on noudatettava kaivantosuunnitelmaa. Asentamisessa noudatetaan putkien ja tarvikkeiden valmistajien ohjeita. Putket asennetaan suunnitelmien mukaisesti esitettyihin korkeusasemiin. Putket asennetaan niin, että ne tukeutuvat koko pituudeltaan tiivistettyyn asennusalustaan. Putkien liitokset tehdään kumitiiviste-, laippa-, liitin tai hitsausliitoksin. Liitoskohtiin kaivetaan syvennykset liitoksia ja asennustyötä varten Sulkuventtiilien asentaminen Venttiilit asennetaan suunnitelmien mukaisiin paikkoihin ja asentamisessa noudatetaan venttiilin valmistajan ohjeita, suunnitelma-asiakirjoissa esitettyjä tyyppipiirustuksia sekä tonttiliittymien maaventtiilien osalta InfraRYL osa 2 kuvaa 31300:K Valmis vesijohtorakenne Johto-osuus huuhdellaan ennen painekoetta ja desinfiointia. Kaikille vesijohdoille tehdään tiiviyskoe vesipainekokeena standardin SFS 3115 mukaisesti. Desinfiointi tehdään painekokeen jälkeen ennen käyttöön ottoa. Käyttöönottonäyte tutkitutetaan laadunvarmistuksen omaavassa ja hyväksytyssä laboratoriossa. Pöytäkirjat luovutetaan tilaajalle kelpoisuusasiakirjassa. Vesijohdolle tehdään tiiviyskoe kerrallaan enintään 500 m:n osuudelle. Koe tehdään aikaisintaan 48 tunnin kuluttua kaivannon täytön jälkeen. Putkisto puhdistetaan ennen kokeen alkua. Putkiosuus suljetaan tulpilla tai laipoilla. Johto-osuus täytetään vedellä ilmanpaineventtiilin ollessa auki standardin 3115 taulukon 1 mukaisella täyttönopeudella, mikä on riippuvainen putken koosta. Koeylipaine p e1 nostetaan putken nimellispaineeseen. Painetta pidetään yllä 2 tunnin ajan vettä lisäämällä aina kun paine alenee 20 kpa. Sen jälkeen ylipaine nostetaan 6 min kuluessa arvoon 1,3 x nimellispaine. Paine pidetään vähintään 2 tuntia tällä tasolla vettä lisäämällä aina kun paine alenee 20 kpa. Tämän jälkeen ylipaine lasketaan enintään 6 min kuluessa takaisin nimellispaineeseen ja suljetaan venttiili. Tunnin kuluttua mitataan se vesimäärä, joka mahdollisesti tarvitaan paineen nostamiseksi takaisin alkuarvoonsa. Putkijohdon tiiveyden hyväksyminen/hylkääminen tarkistetaan standardin 3115 kuvan 3 mukaan. Putken huuhteluun ja painekokeeseen tarvittavan veden toimittaa tilaaja. Huuhtelun ajankohdasta ja huuhteluun tarvittavan veden toimittamisesta on sovittava etukäteen rakennuttajan kanssa. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Puistokatu 2 A, Jyväskylä Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Työselostus 9 (9) Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Työn luovutus Vesijohtolinjojen vaatimuksenmukaisuustodistukset, katselmuspöytäkirjat suorituspöytäkirjat ja muut pöytäkirjat (urakkaneuvottelu, aloituskokous, työmaakokoukset, vastaanotto- ja jälkitarkastukset) sekä laadunvalvontaraportit, ja tarkastustodistukset yms. laadun toteamiseen liittyvät asiakirjat kootaan työmaalla ajan tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan. Asiakirjaan liitetään myös tehdyt työmaapäiväkirjat, tarkemittaukset, vesitutkimukset, koetulokset ja kuvaukset, laitteiden hoito -, huolto- ja käyttöohjeet sekä konekortti ja varaosaluettelo. Vesijohtolinjan sijainti todetaan työn aikana tehtävillä tarkemittauksilla. Tiedot luovutetaan tilaajalle kelpoisuusasiakirjassa x, y, z tietoina gt- ja dwg-formaatissa vastaten tilaajan koodilistoja. Ennen rakennuttajan ja urakoitsijan yhdessä tekemää teknistä tarkastusta on urakoisijan tehtävä itselle luovutus, josta laadittava kirjallinen dokumentti on toimitettava rakennuttajalle viimeistään kolme (3) päivää ennen teknistä tarkastusta. Ennen lopputarkastusta on rakennuskohde ympäristöineen siivottava huolellisesti ja kaikki tarpeettomat rakennusjätteet kuljetettava pois, tukkeutuneet ojat ja rummut avataan, tilapäisesti siirretyt kasvit, laitteet yms. siirretään takaisin entisille paikoilleen tai korjataan entistä vastaavaksi. Raivaustyössä poistettu ruokamulta levitetään muun täytön ja tasauksen jälkeen kaivannon päälle. Urakoitsija toimittaa allekirjoituksella hyväksytyt kiinteistöjen tarkastuspöytäkirjat lopputarkastuksen yhteydessä. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Hyväksynyt: Jarmo Silvennoinen toimialajohtaja/aluepäällikkö, rkm Laatinut: Mikael Gull suunnitteluinsinööri, ins. (AMK) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Puistokatu 2 A, Jyväskylä Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

15 SIUNTION KUNTA Grönkullan vesijohto Urakkaohjelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P27444

16

17 Urakkaohjelma 1 (16) Gull Mikael Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot Rakennuttaja Suunnittelija Tiedot rakennushankkeesta Rakennuskohde Tutustuminen rakennuspaikkaan Hankkeen urakkamuoto Urakkamuoto Suoritusvelvollisuuden laajuus Maksuperuste Urakat ja niiden sisältö Pääurakka Sivu-urakat Rakennuttajan hankinnat Työntoteutus Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Työaikataulu Turvallisuus Työmaajärjestelyt Suunnitelmakatselmus Erityiset katselmukset ja mittaukset Luvat Laatu Laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvalvonta Tuotteiden ja materiaalien hyväksyttäminen Vaihtoehtoiset tuotteet Ympäristö Ympäristön suojelu Irrotettavat ainekset ja purkujäte Maa-, kivi- ja puuaines Asiakirjat Tarjouspyyntöasiakirjat Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Suunnitelmat ja niiden toimittaminen Urakka-aika FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Puistokatu 2 A, Jyväskylä Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

18 Urakkaohjelma 2 (16) Gull Mikael 9.1 Töiden aloitus Rakennusaika Viivästyminen Vastuuvelvoitteet Takuuaika Urakoitsijan vakuudet Vakuutukset Rakennuttajan vakuudet Rakennuttajan maksuvelvollisuus Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Maksuaika ja viivästyskorko Hintasidonnaisuus Muutostyöt Muutostyötarjous ja hinnat Yksikköhinnat Valvonta Rakennuttajan organisaatio Rakennuttajan valvonta Turvallisuuskoordinaattori Suunnittelijan laadunvalvonta Työmaan hallinto ja toimitukset Urakoitsijan organisaatio Työvoima Kulkuluvat Työmaapäiväkirja Työmaakokoukset Vastaanotto Vastaanottotarkastus Erimielisyydet Riitaisuuksien ratkaiseminen Urakoitsijan valintaperusteet Tarjouksen hylkääminen Tarjouksen vertailuperusteet Tarjous Tarjouksen muoto FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Puistokatu 2 A, Jyväskylä Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

19 Urakkaohjelma 3 (16) Gull Mikael 17.2 Tarjoukseen liitettävät todistukset Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tekeminen Lisätiedot rakennuttajalta FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Puistokatu 2 A, Jyväskylä Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

20

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT 1/6 URAKKAOHJELMA NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN 2017 2018 PÄÄLLYSTYSTYÖT 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Osoite: keskustie

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA Päiväys 20.5.2010 P.M. URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA... 1

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 1 Sisältö MYRSKYLÄN KUNTA... 0 TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS... 0 URAKKAOHJELMA... 0 SISÄLTÖ... 1 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 3 0.1 RAKENNUTTAJA,

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

9.6.2015, klo 16.00 mennessä

9.6.2015, klo 16.00 mennessä Siuntion kunta TARJOUSPYYNTÖ Jorma Skyttä 25.5.2015 Puistopolku 1 03580 Siuntio Siuntion kunta pyytää tarjoustanne Siuntion kunnassa sijaitsevan Pickalan alueen vesihuoltolinjojen rakentamisesta laadittujen

Lisätiedot

TÄHTITAAJAMAN SUUNNITTELUKOHTEET

TÄHTITAAJAMAN SUUNNITTELUKOHTEET TÄHTITAAJAMAN SUUNNITTELUKOHTEET Urakkaohjelma Iitin kunta 0534 C93271 18.4.2008 FCG PLANEKO OY Urakkaohjelma 0534-C93271 Kuopio/ Teemu Saastamoinen 18.4.2008 IITIN KUNTA KESKIKADUN JA LINJA-AUTOASEMAN

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET.

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET. SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-30.9.2020. Urakkakohde Urakkakohteina Nurmijärven

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 5.03.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISHINTAURAKKA URAKKAOHJELMAN

Lisätiedot

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISET TILAT Vesikaton uusimistyöurakka URAKKAOHJELMA 26.5.2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Kohteen rakennuttaja on Pornaisten kunta Yhdyshenkilö tekninen

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA.

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA. SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKAN SOPIMUS 1.10.2017 1.10.2020 Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-1.10.2020. Kunnossapitokohde

Lisätiedot

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014 MIKKELIN VESILIIKELAITOS Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo plv. 0-445 Urakkaohjelma 27.6.2014 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 1 1.1 Rakennusurakan tilaaja... 1 1.2 Rakennuttaja...

Lisätiedot

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Urakkaohjelma 12.2.2013 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 Rakennuttaja Äänekosken kaupungin

Lisätiedot

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 1 / 13 KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 2 / 13 01 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 01.11 Rakennuskohde 01.12 Tilaaja Rakennuskohde sijaitsee Kittilässä. Kittilän Kunta Koivukoti

Lisätiedot

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma 24.01.2012 1119 Arkkitehtitoimisto Hovi & Nikki, 48100 KOTKA tel. +358 5 210 3400 posti@edifica.fi Sisältö SISÄLTÖ... 2 0 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Kari Kulmala (040) Pyydämme urakkatarjoustanne Kauhajoen terveyskeskuksen

Lisätiedot

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 Sivu 1 Tuusulan kunta 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKASOPIMUS LUONNOS Sivu 2 Rakennuttaja Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi Urakoitsija Kohde 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS-

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013

TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013 TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013 Tilaaja: Iin Kunta Jokisuuntie 2 91100 Ii Hanke: Vesijohtojen uusinta (vuokratalo) Talo C, Ratatie, Kuivaniemi, Iin Kunta Johdanto Hankkeen tarkoituksena on uusia Ratatien Talo

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä

URAKKAOHJELMA KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä Sivu 1 / 13 KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä Sivu 2 / 13 01 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 01.11 Rakennuskohde 01.12 Tilaaja Rakennuskohde sijaitsee Kittilässä. Kittilän Yläaste Valtatie 9 A

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT URAKKAOHJELMA 2.11.2012

MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT URAKKAOHJELMA 2.11.2012 PORNAISTEN KUNTA 8.11.2012 1 (13) MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT URAKKAOHJELMA 2.11.2012 osoite puhelin www-osoite Y-tunnus Kirkkotie 176, PL 21 (019) 5294 500 vaihde www.pornainen.fi 0130095-3

Lisätiedot

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YPÄJÄN KUNTA JA LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys Tarjouspyyntö FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy P25129 Tarjouspyyntö Kauko Marttila

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

Vetelin kunta. Urakkaohjelma Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus PÄÄURAKKA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Vetelin kunta. Urakkaohjelma Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus PÄÄURAKKA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: 1 Vetelin kunta Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus Urakkaohjelma 4.1.2017 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA 2 ESITIEDOT 1.1 Rakennuskohteen nimi ja sijainti Rakennuskohde

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen Pääurakkana. Nro 9206 7.2.2014

TARJOUSPYYNTÖ. Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen Pääurakkana. Nro 9206 7.2.2014 TARJOUSPYYNTÖ Sanssinkoulu Pääurakkana 7.2.2014 Nro 9206 Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme urakkatarjoustanne Sanssinkoulu Koiviston siiven sekä siihen liittyvän matalan osan vesikaton uusimisesta

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10)

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 11.02.2011 Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...4 1.1 Rakennuskohde...4 1.2 Rakennuttaja...4 1.3 käyttäjä...4 1.4 Suunnittelijat...4 2 URAKKAMUOTO...5 2.1 Urakkasuhteet...5

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1.2

JOUTSAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1.2 1. Tarjouspyynnön kohde: Joutsan kunnan tekninen osasto pyytää teiltä tarjousta Oravakivi Karimäki alueen yksityisteiden Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4 rakentamisesta liitteenä olevien asiakirjojen ja piirustusten

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA

URAKKAOHJELMA Sivu 1/10 URAKKAOHJELMA 7.10.2015 Rakennuskohde: Pornaisten kunta Mika Waltarin koulu Lähiliikuntapaikka Anttilantie 9 PORNAINEN LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN MAARAKENNUSURAKKA 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ...

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ... URAKKAOHJELMA 6.2.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka)... Laatija Tekniset- ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA...

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA VESIHEINÄN JÄTEVESIVERKOSTON LIITOSVIEMÄRIN RAKENTAMINEN

VESIOSUUSKUNTA VESIHEINÄN JÄTEVESIVERKOSTON LIITOSVIEMÄRIN RAKENTAMINEN Mikkelin Vesilaitos VESIOSUUSKUNTA VESIHEINÄN JÄTEVESIVERKOSTON LIITOSVIEMÄRIN RAKENTAMINEN Urakkaohjelma 1/18 Sisällys 1. Yleistiedot... 5 1.1 Rakennuskohde... 5 1.2 Rakennuttaja... 5 1.3 Suunnittelijat

Lisätiedot

NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015

NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015 1 URAKKAOHJELMA Rakennusosasto 17.3.2015 NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Nakkilan kunta, Tekninen lautakunta Porintie 11 29250

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Hirvikosken koulu Rakennuksen purku LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT

URAKKAOHJELMA. Hirvikosken koulu Rakennuksen purku LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT Hanke 94308 Rakennuskohde Hirvikosken koulu Rakennuksen purku URAKKAOHJELMA Päiväys 15.10.2015 Laatija Loimaan kaupunki Rakennuttamispalvelut Rakennuttamisinsinööri

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014 YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014 POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO 1. YLEISTÄ Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja.

Lisätiedot

Keskustien perusparannus. Puumala, Kirkonkylä PUUMALA. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa

Keskustien perusparannus. Puumala, Kirkonkylä PUUMALA. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa Kunnanhallitus 14.8.2017 142 liite nro 1 URAKKASOPIMUS 8.8.2017 1(6) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger 10.7.2014 MAARAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) Kankaanpään kaupunki Tekninen keskus 1 1 Tulvasuojelupenger Sisällys 0 Rakennushankkeen yhteystiedot...

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 26.1.2015

YKSIKKÖHINTALUETTELO 26.1.2015 YKSIKKÖHINTALUETTELO 26.1.2015 POLVIJÄRVEN KUNTA PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO 1. YLEISTÄ Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja.

Lisätiedot

RAKENNUSURAKKASOPIMUS

RAKENNUSURAKKASOPIMUS Kiinteistö Oy Mallisoppari 00100 HELSINKI RAKENNUSURAKKASOPIMUS Hanke Rakennuskohde Urakan kohteena on Vuokra Oy:n omistaman Kiinteistö Oy Mallisopparin (, 00100 Helsinki) pihan kunnostustyöt. Kiinteistö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Aron päiväkoti Pihaleikkivarusteiden hankinta Erillishankinta pienurakkana. Nro 9117 12.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ. Aron päiväkoti Pihaleikkivarusteiden hankinta Erillishankinta pienurakkana. Nro 9117 12.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ Aron päiväkoti Pihaleikkivarusteiden hankinta Erillishankinta pienurakkana 12.3.2014 Nro 9117 Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme urakkatarjoustanne Aron uuden päiväkodin pihaleikkivälineiden

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA. Kaava-alue: Palonummi 2. Palonummenkaari (plv. 0-120) ja Palonummenmäki URAKKAOHJELMA

SIUNTION KUNTA. Kaava-alue: Palonummi 2. Palonummenkaari (plv. 0-120) ja Palonummenmäki URAKKAOHJELMA SIUNTION KUNTA Kaava-alue: Palonummi 2 Palonummenkaari (plv. 0-120) ja Palonummenmäki URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1 (16) Sisällysluettelo 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 1.1 Rakennuttaja... 1 1.2

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Urakkaohjelma 24.02,2015 1(18) URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Riihipellontie 5 talot A - B - C, 7 talot A - B - C ja 8 talot A - B - C SAARIJÄRVI ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA

TARJOUSPYYNTÖ. Riihipellontie 5 talot A - B - C, 7 talot A - B - C ja 8 talot A - B - C SAARIJÄRVI ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16-10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Riihipellontie

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7)

LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7) LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7) Tekninen osasto RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA Tilapalvelu 30.1.2015 TARJOUSPYYNTÖ Laukaan kunnan teknisen osaston tilapalvelu pyytää tarjoustanne Tiituspohjan koulun

Lisätiedot

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS Seppälän puistotie 15 35800 Mänttä TARJOUSPYYNTÖ VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä -

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A 1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana

Lisätiedot

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI Tunnistetiedot Rakennuskohde VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 04.04.2016 Tämä urakkaohjelma koskee

Lisätiedot

KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS

KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS KLAUKKALAN JÄÄHALLI LIIKELAITOS KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS Hankintaohje kylmä- ja iv-konteista Laatinut: S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A NURMIJÄRVEN KUNTA Hankintaohje

Lisätiedot

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan.

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan. 1 Tässä luvussa käsitellään johtokaivantojen eli johtojen, kaapeleiden, salaojien, putkien ja kaivojen alkutäyttöjä. Tässä luvussa alkutäytöllä tarkoitetaan myös rumpujen ympärystäyttöjä. 22332.1 Alkutäyttöjen

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN LIITTÄMINEN VESIHUOLTOVERKOSTOON KINNULAN KUNNAN ALUEELLA

KIINTEISTÖJEN LIITTÄMINEN VESIHUOLTOVERKOSTOON KINNULAN KUNNAN ALUEELLA Kinnulan kunta URAKKATARJOUSPYYNTÖ 1(3) KIINTEISTÖJEN LIITTÄMINEN VESIHUOLTOVERKOSTOON KINNULAN KUNNAN ALUEELLA Tarjouspyynnön kohde Kinnulan kunta pyytää Teiltä tarjousta kiinteistöjen liittämisestä yksikköhintaurakkana

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

LIIKELAITOS KOKKOLAN SATAMA SYVÄSATAMAN RAITEIDEN KUNNOSTUSTYÖ 2014 URAKKAOHJELMA 8.5.2014

LIIKELAITOS KOKKOLAN SATAMA SYVÄSATAMAN RAITEIDEN KUNNOSTUSTYÖ 2014 URAKKAOHJELMA 8.5.2014 LIIKELAITOS KOKKOLAN SATAMA SYVÄSATAMAN RAITEIDEN KUNNOSTUSTYÖ 2014 URAKKAOHJELMA 8.5.2014 0 HANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakenuttaja = tilaaja Liikelaitos Kokkolan Satama Kantasatamantie 50 67900 KOKKOLA

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5 7.5.2014 1/5 URAKKATARJOUSPYYNTÖ PENTTILÄNNIEMEN ASUNTOALUEEN VALAISTUKSEN SANEERAUS (Dnro 55/423/2010) 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan aikataulu Kokemäen kaupunki pyytää Teiltä tarjousta Penttilänniemen

Lisätiedot

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL Työselostus ja laatuvaatimukset Staran pienlouhintatyöt ajalla 1.1. 31.12.2017 HEL 2016-011768 TYÖSELOSTUS JA 2(5) 1. TYÖN SUORITUS Urakka käsittää kallion porauksen ja irrotuksen. Porattaessa on käytettävä

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA s. 1/12 Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA TEKNLTK 536/2011 5.10.2011 s. 2/12 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä.

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. 07.05.2015 TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman raiteiden kunnostustyöt 2015 Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. Toimituksen sisältö Toimitus

Lisätiedot

Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere

Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere 1.9.2014 1 (5) Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / yhteistyössä Tampereen Vesi liikelaitoksen, Tampereen Sähköverkko Oy:n ja Pirkan

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde Tapio Oy Koy Maistraatinportti 4 00240 Helsinki URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (purku, rakennus ja sähköurakka) Laatija: Tilassa Oy Töölönkatu

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS URAKKAOHJELMA 22.2.2017 1 Sisällys 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 0.1 Rakennuttaja... 4 0.2 Suunnittelijat... 4 1. RAKENNUSKOHDE... 5 1.1. Rakennuskohde

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ MÄNTTÄVILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS MÄNTTÄVILPPULAN KAUPUNKI Päivämäärä 20.3.2017 Työn nimi Päällystysurakka 2017 Tarjouspyynnön kohde MänttäVilppulan kaupunki pyytää teiltä katujen ja muiden

Lisätiedot

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 1(10) Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 2(10) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 415/10.03.02/2014 Lieksan Kuhmonkadun tekniikkatalon rakentaminen, RAU-työt, sivu-urakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 132442288 merja.kautto@pkky.fi

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

07.04.2014 TIITUSPOHJAN KOULU Tiituspohjantie 50 C, 41310 LEPPÄVESI Urakkatarjouslomake Yksikköhintaluettelo Rakennusurakka = Pääurakka ASIAKIRJALUETTELO Urakkatarjouspyynnön liitteet Urakkasopimuksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ajoratamerkintätyöt 2013-2015, tarjouspyyntö 2(6) 1. Työn nimi Ajoratamerkintätyöt 2013-2015 2. Ilmoitus ja hankintamenettely Hankinnassa käytetään avointa menettelyä.

Lisätiedot

Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA

Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA LIITE 1 Seinäjoen kaupunki Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA 22.2.2016 Seinäjoen kaupunki 2(13) Sisällys 0.1 Tilaaja / Rakennuttaja... 4 0.2 Rakennesuunnittelu... 4 0.3 Tutkimukset ja selvitykset... 4

Lisätiedot

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (9) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Rakennuskohde... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS

Lisätiedot

Hyhkyn katusaneerausurakka , Tampere

Hyhkyn katusaneerausurakka , Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Hyhkyn katusaneerausurakka 2009-2010, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen ja Tampereen Vesi pyytävät tarjoustanne Hyhkyn alueen katujen

Lisätiedot

31.03.2015 VIHTAVUOREN KOULU, A-SIIPI Koulutie 2, 41330 VIHTAVUORI Rakennusurakka = Pääurakka ASIAKIRJALUETTELO Urakkatarjouspyynnön liitteet Urakkasopimuksen liitteet Urakkatarjouslomake pvm. Urakkaohjelma

Lisätiedot

Piipsjärven koulu OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 28.5.2013

Piipsjärven koulu OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 28.5.2013 Piipsjärven koulu OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 28.5.2013 KVR-URAKKA Piipsjärven koulu, Oulainen KVR-urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.2 Rakennuttaja 0.3 Rakennuttaminen ja valvonta

Lisätiedot

Kalaasin alueen kunnallistekniikka

Kalaasin alueen kunnallistekniikka Mäntsälän Kunta Mäntsälän Vesi Kalaasin alueen kunnallistekniikka Urakkaohjelma 2.7.2010 Tarkistanut Kirjoittanut Pekka Savolainen Asko Määttänen Mäntsälän kunta Heikinkuja 4 FI-04600 MÄNTSÄLÄ Finland

Lisätiedot

Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Liite 1 Urakkaohjelma Sivu 1/8

Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Liite 1 Urakkaohjelma Sivu 1/8 Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Liite 1 Urakkaohjelma Sivu 1/8 KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ URAKKAOHJELMA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Tilaaja: Jalasjärven kunta Tekniset palvelut Kirkkotie

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. As Oy Mäkärä Yläpohjakorjaus Hakamaankuja 1 02120 Espoo. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA...

URAKKAOHJELMA. As Oy Mäkärä Yläpohjakorjaus Hakamaankuja 1 02120 Espoo. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA... As Oy Mäkärä Yläpohjakorjaus Hakamaankuja 1 02120 Espoo URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA... Päiväys: 23.2.2011 Laatija: Sami Koskela URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Oulaisten uuden vanhusten ryhmä kodin rakentaminen OULAINEN

Oulaisten uuden vanhusten ryhmä kodin rakentaminen OULAINEN Oulaisten uuden vanhusten ryhmä kodin rakentaminen OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 22.4.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten uusi ryhmäkoti, Oulainen Urakkaohjelma

Lisätiedot

Saneerauskohde on Nakkilan yhteiskoulu. Rakennuspaikan osoite on Porintie 13, Nakkila.

Saneerauskohde on Nakkilan yhteiskoulu. Rakennuspaikan osoite on Porintie 13, Nakkila. 1 URAKKAOHJELMA Rakennusosasto 5.6.2014 NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Nakkilan kunta, Tekninen lautakunta Porintie 11 29250

Lisätiedot

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 1 (16) SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Rakennuskohde: Hartolan yhtenäiskoulu URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 29.3.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA (PÄÄURAKKA) Sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4

Lisätiedot

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita.

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita. YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (5) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Syrjälän koulun lähiliikuntaalueen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä.

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä. VILLE RAKENTAJA URAKKAOHJELMA Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx URAKKAOHJELMA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen

Lisätiedot

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: 601252 ja 601253 Tilaaja: Liikelaitos Oulun Tilakeskus PL 30 90015 OULUN KAUPUNKI Urakoitsija: (Urakoitsijayritys) (Jakeluosoite) Hanke: Monitilatoimistomuutokset 2015-16

Lisätiedot

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö 1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 16X JANAKKALAN VESI. Pahamyllyntien viemärisaneeraus

YKSIKKÖHINTALUETTELO 16X JANAKKALAN VESI. Pahamyllyntien viemärisaneeraus YKSIKKÖHINTALUETTELO 16X188095.007 10.12.2016 JANAKKALAN VESI Pahamyllyntien viemärisaneeraus 2 Pöyry Finland Oy PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa Y-tunnus 0625905-6 Puh. +358

Lisätiedot

MIKKELIN VESILAITOS Arkistointilaitoksen vesihuolto

MIKKELIN VESILAITOS Arkistointilaitoksen vesihuolto MIKKELIN VESILAITOS Arkistointilaitoksen vesihuolto Urakkaohjelma 26.10.2015 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 1 1.1 Rakennusurakan tilaaja... 1 1.2 Rakennuttaja... 1 1.3 Suunnittelija...

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT TOUKOVUORI 2012 KATU OSASTO URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto. PÄIVÄKOTI MUKSULAN ja SIRKAN KOULUN AIDAT TYÖSELOSTUS

KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto. PÄIVÄKOTI MUKSULAN ja SIRKAN KOULUN AIDAT TYÖSELOSTUS PÄIVÄKOTI MUKSULAN ja SIRKAN KOULUN AIDAT TYÖSELOSTUS 31.3.2017 2 (5) Sisällys RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT... 3 YLEISTÄ... 3 TEKNISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

Asunto Oy Alkutie Alkutie Helsinki

Asunto Oy Alkutie Alkutie Helsinki Asunto Oy Alkutie 29-35 Alkutie 29-35 00660 Helsinki URAKKAOHJELMA Vesikatteen uusinta Alkutie 29-35 Vesikatteen uusinta, urakkaohjelma 2(14) SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKI, Tekninen Palvelukeskus, Omistamisen yksikkö PL 95 28101 Pori

PORIN KAUPUNKI, Tekninen Palvelukeskus, Omistamisen yksikkö PL 95 28101 Pori 11.10.2011 Sivu 1/6 Tilaaja: PORIN KAUPUNKI, Tekninen Palvelukeskus, Omistamisen yksikkö PL 95 28101 Pori Hanke: Yyterin leirintäalue AITAURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ PIENURAKASTA Kohdetiedot Yyterin leirintäalue,

Lisätiedot

MIKA WALTARIN KOULUN PAALUTUSTYÖT URAKKAOHJELMA

MIKA WALTARIN KOULUN PAALUTUSTYÖT URAKKAOHJELMA PORNAISTEN KUNTA 8.11.2012 1 (13) MIKA WALTARIN KOULUN PAALUTUSTYÖT URAKKAOHJELMA 2.11.2012 osoite puhelin www-osoite Y-tunnus Kirkkotie 176, PL 21 (019) 5294 500 vaihde www.pornainen.fi 0130095-3 07171

Lisätiedot

Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 26.01.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (maalaus-

Lisätiedot

TUPALANTIEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.8.2015

TUPALANTIEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.8.2015 URAKKAOHJELMA 1 (15) TUPALANTIEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.8.2015 URAKKAOHJELMA 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot