JOUTSAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1.2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOUTSAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1.2"

Transkriptio

1 1. Tarjouspyynnön kohde: Joutsan kunnan tekninen osasto pyytää teiltä tarjousta Oravakivi Karimäki alueen yksityisteiden Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4 rakentamisesta liitteenä olevien asiakirjojen ja piirustusten mukaisesti. Samalla tarjouksella toteutetaan pienempiä viemäriverkon saneeraustöitä. 2. Tarjouspyyntöasiakirjat: Tarjous laaditaan oheiselle tarjouslomakkeelle. - Ilmoitus julkisten hankintojen internet sivuilla (http://www.hankintailmoitukset.fi) - Tämä tarjouspyyntö ja tarjouspyynnön liitteet 3. Rakennuttaja: Joutsan kunta, Tekninen osasto, tekninen johtaja Antero Korhonen Osoite: Länsitie 5, JOUTSA 4. Rakennuskohteet: 5. Urakkamuoto, urakkarajat ja vaadittavat suunnitelmat: 1. Yksityistiet Y1, Y2 ja Y3 (sisältäen kiertoliittymän), katuvalaistus ja vihertyöt. 2. Yksityistie Y 25, katu K4 (Köysitien jatkaminen) ja kevyenliikenteen väylä Karimäestä Oravakiveen ja tähän liittyvä vesihuoltolinja sekä tieverkon katuvalaistus. 3. Lisäksi toteutetaan kahdessa erillisessä kohteessa (terveyskeskuksen ympäristössä ja Jääkärintiellä) yhteensä n. 150 metrin pituisten viettoviemärilinjojen saneerausta. Rakennushankkeet toteutetaan kokonaishintaurakkana. Urakaan sisältyvät: - Edellä mainittujen rakennettavien kohteiden rakentaminen piirustusten ja rakennussuunnitelmien mukaisesti (urakkarajaus) - Päätoteuttajan velvollisuudet - Turvallisuusasiakirjan laatiminen - Työmaan valvonta ja maastomittaukset - Laadunvarmistus ja dokumentointi

2 - Rumpu-, suojaputki- ja vesihuollon sekä kuivatuksen putki- ja kaivo- ja liitostarvikkeet. Pumppaamoiden asentaminen. Pumppaamoiden hankinta ei sisälly urakkaan. - Maa- ja kiviainekset sekä päällysteet - Pohjavedensuojausmateriaalit (vain paineviemärille) - Liikenteenohjauslaitteet - Läjitysalueiden hankinta - Oravakiven Y1, Y2 ja Y 3 teiden sekä kevyen liikenteen väylän alkuosan (n. 100 m) viherrakennustyöt Jousitien puoleisessa päässä. Urakaan ei sisälly: Puuston poisto (on jo suoritettu) Vesihuoltolinjan ja Oravakiven risteyssillan pumppaamoiden hankinta sähköliittymien hankinta 6. Urakan sisältö: Rakennuskohteiden rakentaminen varusteineen tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti valmiiksi. Suunnitelmissa esitetyt määrät ovat urakoitsijaa sitovia. 7. Työn aikataulu: Rakennusurakan kohde 1 tulee olla täysin valmiina kesäkuussa Rakennusurakan kohde 2 tulee aloittaa heti urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen lokakuussa Rakentamisen tulee olla osittain valmiina mennessä, lukuun ottamatta tiestön kulutuskerroksia, vähäisiä viimeistelytöitä ja vihertöitä, jotka tulee olla täysin valmiina kesäkuussa Kohteen 3 viemäriverkon työt tulee olla täysin valmiina kesäkuussa Tarjousta koskevat vaatimukset: Kokonaishintatarjous, joka annetaan liitteenä olevalla tarjous- ja yksikköhintalomakkeilla. 9. Tarjous on jätettävä viimeistään: klo mennessä

3 10. Tarjous toimitetaan osoitteeseen: Joutsan kunta, tekninen osasto, Länsitie 5, PL19, JOUTSA 11. Kuoreen merkintä: Oravakivi Karimäki urakka 12. Tarjouksen voimassaolo: Tarjoukset ovat sitovia, kunnes urakkasopimus on allekirjoitettu, kuitenkin enintään 30 päivää tarjousten jättämiselle asetetun määräajan yli. 13. Tarjousten vertailu- ja valintaperusteet: Tarjouksista hyväksytään tilaajalle hinnaltaan edullisin tarjous, joka täyttää tarjouspyyntöasiakirjoissa asetetut vaatimukset. 14. Tarjoukseen liitettävät todistukset ja liiteasiakirjat: Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä, mikäli hankkeeseen talousarviossa varattu määräraha ei riitä. Osatarjouksia ei hyväksytä, mutta määrärahojen puuttuessa tilaaja pidättää itsellään oikeuden supistaa urakkaa toteuttamiskelpoiseksi. A) Selvitys lakisääteisistä velvoitteista: Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa kaupparekisteriote sekä seuraavat tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006) mukaiset selvitykset ja todistukset tai muu luottava selvitys näistä: Selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksusopimus on tehty Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista Luotettavana selvityksenä hyväksytään Rakentamisen Laatu RALA ry:n yritystietopankista tulostettu RALA-perustieto tai RALA-pätevyystieto. Tämä vaatimus toimittajan tulee sisällyttää myös aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin.

4 B) Selvitys yrityksen pätevyydestä: Urakoitsijalla tulee olla asianomaisella toimialalla Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä RALA-pätevyys tai sen tulee toimittaa pätevyytensä toteamiseksi tarvittavat vastaavat näytöt ja todistukset tilaajalle. Vastaavat näytöt ja todistukset sisältävät ainakin: Tiedot yrityksen referensseistä tarjouspyynnön edellyttämällä toimialalla Tiedot yrityksen henkilöstöstä ja kalustosta ko. toimialalla Tilinpäätöstiedot kolmelta viimeiseltä vuodelta Selvitys yrityksen laadunvarmistuksen, ympäristöasioiden ja työturvallisuuden hallinnan menettelyistä ko. toimialalla Selvitys Tieturva I-II koulutusten, tulityökorttien sekä vesihygieniapassien suorittamisesta Tämä vaatimus urakoitsijan tulee sisällyttää myös aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. C) Muut tarjouksen liitteet Laadunvarmistussuunnitelma Todistus tieturva I-II koulutusten suorittamisesta Todistus tulityökorttien suorittamisesta Todistus vesihygieniapassien suorittamisesta Tämä vaatimus urakoitsijan tulee sisällyttää myös aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. 15. Lisätiedot: Tarjouslaskennassa mahdollisesti tarvittavia lisätietoja antavat tekninen johtaja Antero Korhonen, työpäällikkö Veijo Penttinen, maanmitt. ins. Jari Lämsä ja Joutsan Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Tapio Kämppi. Yhteystiedot: Antero Korhonen, puhelin Veijo Penttinen, puhelin Jari Lämsä, puhelin Joutsan Vesihuolto Oy (vesijohdot) Tapio Kämppi, puhelin Vain tilaajan kirjallisesti toimittamat lisätiedot ovat tilaajaa sitovia. Lisätiedot toimitetaan kaikille tarjouspyynnön saaneille.

5 Joutsassa Antero Korhonen tekninen johtaja LIITTEET 1.2 Tarjouslomake 1.3 Yksikköhintaluettelo 1.4 Urakkaohjelma ja työkohtainen työselostus liitteineen 1.5 Laatusuunnitelman sisältömalli

6 JOUTSAN KUNTA TARJOUSLOMAKE 1.2 Oravakivi Karimäki urakka Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan 1. Oravakivensalmen yksityistiet Y1, Y2, Y3 rakentamisen Kiinteällä kokonaispalkkiolla tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti seuraavasti: Kohde 2. toteutetaan vaihtoehtoisesti joko A tai B kohdan mukaisessa laajuudessa. 2. A. Oravakivi Karimäki yksityistien Y25, kadun K4, kevyenliikenteen väylän, vesihuoltolinjan sekä tiestön katuvalaistuksen rakentamisen kiinteällä kokonaispalkkiolla tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti seuraavasti: TAI 2. B. Oravakivi Karimäki yksityistien Y25 ja kadun K4, sekä vesihuoltolinjan rakentamisen (Kevytväylää ja katuvalaistusta ei rakenneta) kiinteällä kokonaispalkkiolla tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti seuraavasti:

7 JOUTSAN KUNTA TARJOUSLOMAKE 1.2 Oravakivi Karimäki urakka 3. Terveyskeskuksen ympäristössä ja Jääkärintiellä yhteensä n. 150 metrin pituisten viettoviemärilinjojen saneerausta. Kohteiden rakennussuunnittelu on keskeneräinen ja tarjouksen laskennassa käytetään seuraavia arvioita: Putkikoko mm, yhteispituus 150 metriä, uusittavia tarkastuskaivoja yhteensä 5 kpl. Kaivuusyvyys 2 2,5 metriä. Kunta toimittaa tähän kohteeseen tarvittavat putki- ja kaivotarvikkeet. Ilmoitamme, että olemme vastaanottaneet tarjouspyyntöä koskevat lisäkirjeet: Tarjouksesta antaa lisätietoja: Nimi Puhelin Fax Tarjouksen antaja Osoite Esitämme, että Urakoitsijan edustajana toimii: Vastaavana työnjohtajana toimii: Paikka Päiväys Allekirjoitukset: Nimen selvennys Nimen selvennys Tarjoukseen on liitettävä tarjouspyynnössä vaaditut liitteet sekä: - Hinnoiteltu muutostöiden yksikköhintaluettelo

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5 7.5.2014 1/5 URAKKATARJOUSPYYNTÖ PENTTILÄNNIEMEN ASUNTOALUEEN VALAISTUKSEN SANEERAUS (Dnro 55/423/2010) 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan aikataulu Kokemäen kaupunki pyytää Teiltä tarjousta Penttilänniemen

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon asuntola Kivelän saneerauksen rakentamisesta.

Lisätiedot

Hämeenkyrön kunta/tekninen lautakunta Hollitie 7 39100 HÄMEENKYRÖ Maanrakennusmestari Antti Myllymaa, puh. 040-1331281

Hämeenkyrön kunta/tekninen lautakunta Hollitie 7 39100 HÄMEENKYRÖ Maanrakennusmestari Antti Myllymaa, puh. 040-1331281 Sivu 1 / 6 HÄMEENKYRÖN KUNTA/Tekninen lautakunta 16.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ ASEMAKAAVAKATUJEN, YKSITYISTEIDEN JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA 1.10.2015 30.4.2018 TARJOUSPYYNTÖ Tilaaja Hankinnan

Lisätiedot

Tarjous on jätettävä suljetussa kirjekuoressa 7.6.2013 klo 12:00 mennessä osoitteeseen:

Tarjous on jätettävä suljetussa kirjekuoressa 7.6.2013 klo 12:00 mennessä osoitteeseen: Tarjouspyyntö Sivu 1 / 5 KATU- JA ULKOVALAISTUKSEN SANEERAUS 2013-2014 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Jalasjärven kunnan tekniset palvelut pyytää teiltä tarjousta valaisinsaneerauksista yksikköhintaisena kokonaishintaurakkana

Lisätiedot

Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen. Tarjouksen perusteena ovat seuraavat asiakirjat: (www.valtimo.fi) Tarjouspyynnön asiakirjat:

Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen. Tarjouksen perusteena ovat seuraavat asiakirjat: (www.valtimo.fi) Tarjouspyynnön asiakirjat: Valtimon kunta Tekninen lautakunta Kunnantie 1 75700 Valtimo 02.05.2014 Hankintailmoitus HILMA- järjestelmässä URAKKATARJOUSPYYNTÖ Valtimon kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjoustanne Hiekkalahti Ylä-Valtimo

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Kari Kulmala (040) Pyydämme urakkatarjoustanne Kauhajoen terveyskeskuksen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 PYHÄN FIS-RINNE Pelkosenniemen kunta pyytää tarjoustanne Pyhän FIS-rinne -urakasta kaikkine

Lisätiedot

Vastaanottaja: (1/5) Eurajoen kunta / Tekninen toimi Kalliotie 5, 27100 EURAJOKI Kunnaninsinööri Katja Niemelä 044 312 4411

Vastaanottaja: (1/5) Eurajoen kunta / Tekninen toimi Kalliotie 5, 27100 EURAJOKI Kunnaninsinööri Katja Niemelä 044 312 4411 Vastaanottaja: (1/5).... Urakkatarjouspyyntö Koulutien katusuunnitelma ja hiekkatekonurmi, Eurajoki Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous tehdään

Lisätiedot

Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka

Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANAVALLA 3.3.2011 Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka Kiimingin kunta, Yhdyskuntapalvelut

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä.

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. 07.05.2015 TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman raiteiden kunnostustyöt 2015 Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. Toimituksen sisältö Toimitus

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2(6) Satamapaviljongin vuokraus sekä vierassatamapalveluiden järjestäminen Lutakossa 2012-2014 Tarjouspyynnön kohde vuokraa Lutakon satamassa olevan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger 10.7.2014 MAARAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) Kankaanpään kaupunki Tekninen keskus 1 1 Tulvasuojelupenger Sisällys 0 Rakennushankkeen yhteystiedot...

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ TOIMITILOJEN KORJAUS. JA KUNNOSSAPITOTYÖT, SÄHKÖTYÖT PUITESOPIMUS 2015-2016 putkitöiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS Tekninen toimi 6.5.2013 Sivu 2 / 17 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen,

Lisätiedot

REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU

REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tekninen toimi 16.1.2015 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tarjouspyynnön kohde: Karvian kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjoustanne Revon/Västilän

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 Tunnistetiedot Rakennuskohde KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 08.06.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)... Laatija

Lisätiedot

Lohjan kaupungin vv 2014-15 investointikohde nro 9552. Tilaaja: LOHJAN KAUPUNKI Karstuntie 4, PL 71, 08101 LOhja p *019 3690, kotisivu www.lohja.

Lohjan kaupungin vv 2014-15 investointikohde nro 9552. Tilaaja: LOHJAN KAUPUNKI Karstuntie 4, PL 71, 08101 LOhja p *019 3690, kotisivu www.lohja. RT 80279 Vastaanottaja huhtikuu 2001 korvaa RT 80221 1 (5) Tarjouspyyntö- ja tarjouspyyntöasiakirjat lähetetään suunnitelma-asiakirjojen valmistumisen jälkeen pääosin vkolla 36, ennakkoon tiedossa oleville

Lisätiedot

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä TYÖ NRO: 1602 URAKKAOHJELMA PURKUTYÖT INSINÖÖRITOIMISTO J. LAMPELA OY POHJOLANKATU 4 96100 ROVANIEMI PUH 010 328 0770 U R A K K A O H J E L M A KITTILÄN MAJARIN

Lisätiedot

Kalaasin alueen kunnallistekniikka

Kalaasin alueen kunnallistekniikka Mäntsälän Kunta Mäntsälän Vesi Kalaasin alueen kunnallistekniikka Urakkaohjelma 2.7.2010 Tarkistanut Kirjoittanut Pekka Savolainen Asko Määttänen Mäntsälän kunta Heikinkuja 4 FI-04600 MÄNTSÄLÄ Finland

Lisätiedot

Raahen kaupunki. Tarjouspyyntö 32676 Päiväys 02.06.2015

Raahen kaupunki. Tarjouspyyntö 32676 Päiväys 02.06.2015 1/11 TARJOUSPYYNTÖ 32676 Merikadun yläasteen laajennus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Maire Ylisirniö Suomi puh. +358 444394306 maire.ylisirnio@raahe.fi Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

Arvo Ylpön koulun pihan saneeraus

Arvo Ylpön koulun pihan saneeraus Tekninen toimi Urakkatarjouspyyntö Arvo Ylpön koulun pihan saneeraus Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta. Huomioi lyhyt laskenta-aika ja toteutusaikataulu. 1 RAKENNUTTAJA JA TILAAJA PL

Lisätiedot

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT FCG Finnish Consulting Group Oy PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT URAKKAOHJELMA 0146-P18548 27.6.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA Helsinki 27.6.2012 Pirttisaaren lastausramppi ja

Lisätiedot

Raahen kaupunki. Tarjouspyyntö 32754 Päiväys 09.06.2015

Raahen kaupunki. Tarjouspyyntö 32754 Päiväys 09.06.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32754 Tikkalan koulun laajennus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Maire Ylisirniö Suomi puh. +358 444394306 maire.ylisirnio@raahe.fi Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 415/10.03.02/2014 Lieksan Kuhmonkadun tekniikkatalon rakentaminen, RAU-työt, sivu-urakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 132442288 merja.kautto@pkky.fi

Lisätiedot

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 32790 / 2015 Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Mähönen PL 125 76101 Pieksämäki Suomi puh. +358

Lisätiedot

PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO

PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO 1 POLVIJÄRVEN KUNTA PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO URAKKAOHJELMA 26.1.2015 832 SAVO-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OY Versokuja 4 D 70150 KUOPIO puh. (017) 369 4481, 369 4484 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT URAKKAOHJELMA 11.4.2011 Jari Kinnunen URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO KITTILÄN KUNTA URAKKAOHJELMA

Lisätiedot