Matkustusohje_/_Rules_on_Travel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matkustusohje_/_Rules_on_Travel"

Transkriptio

1 Contents 1 Matkustusohje 2 Matkasuunnitelma 2.1 Matkavakuutus 2.2 Matkakuluista 2.3 Ostolaskut 3 Matkalasku 4 Hyväksyjän hyvä huomata 5 Matkaneuvojan muistilista if (window.showtoctoggle) { var tocshowtext = "show"; var tochidetext = "hide"; showtoctoggle(); } Matkustusohje Yliopiston matkustusohje on sen intrassa. Tämä ohje täydentää sitä laitoskohtaisilla menettelytavoilla. Jos nämä ohjeet ovat keskenään ristiriidassa, niin noudata yliopiston ohjetta, ja ilmoita ristiriidasta tämän ohjeen tekijälle. Tämä ohje koskee sitä tapausta, jossa matkustaja saa palkkaa yliopistolta. Muissa tapauksessa ota yhteyttä matkaneuvojaan, joka on nimetty tuonnempana tässä ohjeessa. (The rules on travel for our university are in its intranet. These instructions augment them with procedures specific to our department. If these two documents contradict each other, then obey the university rules, and notify the creator of this document about the contradiction. These departmental rules have no English translation, sorry. Go through them with your supervisor before starting to organize your trip.) Matkasuunnitelma Pääsääntöisesti matkasuunnitelma tehdään jokaiselle sellaiselle työmatkalle, joka vie työntekijän toiselle paikkakunnalle kuin se, jolla hänen oma työpisteensä on. Jos työmatkalla ei ole etukäteen hyväksyttyä matkasuunnitelmaa, niin siltä ei kerry päivärahaa eikä yliopiston matkavakuutuskaan ole voimassa. Silloin ei myöskään ole selvää, korvaako työnantaja matkakuluja. Matkan suunnittelu alkaa selvittämällä, miltä projektilta sen kulut maksetaan. Laitoksen johtajan päätöksen mukaan tutkimukseen liittyvä matkustus maksetaan pääsääntöisesti projektin omista matkustamiseen varatuista rahoista. Jos on tarpeen matkustaa laitoksen perusrahalla tai projektien Contents 1

2 yleiskustannuksilla, niin silloin jokaisesta matkasta sovitaan tapauskohtaisesti erikseen laitoksen johtajan kanssa. Matkaan liittyy kolme hallintohenkilöä: Hyväksyjä jonka kanssa matkustaja sopii matkastaan ennen sen alkamista sekä sen maksavasta projektista. Ensisijaisesti hyväksyjä on matkan maksavan projektin vastuullinen johtaja ja/tai matkustajan lähiesimies. Toissijaisesti hyväksyjänä on laitosjohto, esimerkiksi jos ensisijainen hyväksyjä on itse matkustajana, pidempään poissa laitokselta tai häntä ei vielä ole Travel-järjestelmässä. Jos matka maksetaan perusrahalla tai yleiskustannuksilla, niin sen hyväksyjänä on aina laitosjohto. Asiatarkastaja joka tarkastaa matkan jälkeen matkalaskun tiedot. Jos hän on pidempään poissa, niin Travel-järjestelmä ohjaa laskun automaattisesti hänen varahenkilölleen. (Kuopiossa asiatarkastettiin aikaisemmin myös matkasuunnitelma; tämä askel on nyt jätetty pois.) Projektin varoilla matkustettaessa asiatarkastaja on sen talousasioita hoitava taloussihteeri. Perusrahalla tai yleiskustannuksilla matkustettaessa asiatarkastajana on Matkaneuvoja Matkustajan on tarkoitus hoitaa matkajärjestelynsä itsenäisesti tämän ohjeen avulla. Matkaneuvojat neuvovat tarvittaessa niissä asioissa, jotka eivät tällä ohjeella selviä. Neuvojana toimivat tällä hetkellä asiatarkastajat. Tarja Karhu. Rahoituksesta sopimisen jälkeen matkustaja tekee matkasuunnitelman. Ulkomaanmatkan suunnitelma tehdään aina Travel-järjestelmässä. Kotimaanmatkalla matkustaja ja hyväksyjä voivat myös sopia sähköpostin käyttämisestä järjestelmän sijaan: ennen matkaa matkustaja lähettää kotimaan matkasuunnitelmansa hyväksyjälle sähköpostilla, johon hyväksyjä vastaa hyväksyvänsä suunnitelman, ja matkan jälkeen matkustaja tekee järjestelmässä matkalaskun jonka yhdeksi liitteeksi hän laittaa tämän hyväksymisviestin PDF-muodossa. Suunnitelmaan tarvitaan seuraavat tiedot: Mitä-Missä-Milloin? Liitteeksi matkalle kutsuvalta osapuolelta jokin dokumentti, josta ilmenevät matkan aihe, matkakohde ja matkan aika. Esimerkiksi konferenssimatkoissa se on "Call for Participation" hallintomatkoissa se on kokouskutsu yrityspalavereissa yms. se on ote sähköpostikirjeenvaihdosta, josta näkyvät nämä tiedot sekä From:-kenttä, josta näkyy keneltä ja mistä yrityksestä tms. Contents 2

3 tämä "ok, tapaamme siis silloin" -kuittaus on tullut. Kirjeenvaihdosta voi poistaa kaikki muut tiedot, eli palaverista riittää kertoa vain sen verran, että sen liittyminen kulut maksavaan projektiin voidaan varmistaa esim. projektin tilintarkastusvaiheessa. Matkustajan pitää ottaa tästä liitteestä itselleen myös paperikopio. Jos matka on jostakin syystä niin luottamuksellinen, ettei matkasuunnitelmassa voi ilmoittaa siitä edes näitä perustietoja, niin matkustajan pitää ottaa hyvissä ajoin etukäteen yhteyttä laitosjohtajaan ja perustella, miksi näin on. Laitosjohtaja päättää (tarvittaessa yliopiston hallintoa kuultuaan) voidaanko matka maksaa hankkeen varoista. Jos päätös on myönteinen, niin matkustaja laatii näistä luottamuksellisista tiedoista muistion, jonka laitosjohtaja hyväksyy, ja joka talletetaan hankkeen mappiin. Matkasuunnitelmassaan matkustaja ilmoittaa, mistä muistiosta on kyse ja minne se on talletettu. Näin muistio löytyy esimerkiksi silloin, jos tilintarkastuksessa pyydetään selvitystä siitä, miten tämä luottamuksellinen matka liittyi tarkastettavaan hankkeeseen. Tätä menettelyä käytetään kuitenkin vain jos se on aivan välttämätöntä, ja jokainen sellainen matka käsitellään erikseen omana yksittäistapauksenaan. Maksava projekti jotta myös matkasuunnitelmassa säilyy tieto siitä, mitä matkustaja ja hyväksyjä ovat sopineet. Tämä tehdään siten, että suunnitelma otsikko kirjoitetaankin muodossa "projektin lyhenne: varsinainen otsikko" - projekteillahan on yleensä jokin naseva lyhenne. Perusrahalla matkustettaessa tämä alkuosa olkoon "PR:". Aina kun laskuihin voi antaa maksajan viitteen (englanniksi your ref tms.) niin sellaiseksi annetaan tämä sama lyhenne! Näin hallinto voi yhdistää laskut oikeille projekteilleen. Kulut siltä osin kuin ne ovat jo tiedossa tai arvioitavissa. Asiatarkastaja tarkastaa kulut matkalaskun yhteydessä. Matkasuunnitelman hyväksyminen ei vielä takaa, että siihen merkityt kulut lopulta hyväksytään ja korvataan. Jos on epävarma voidaanko jokin kulu korvata, niin kannattaa kääntyä matkaneuvojan puoleen jo etukäteen. Näillä tiedoilla matkasuunnitelman voi lähettää sen hyväksyjälle. Matkustaja saa hyväksymisestä kuittauksen sähköpostiinsa. Matkavakuutus Yliopisto on ottanut työntekijöilleen matkavakuutuksen, joka on voimassa kaikilla niillä matkoilla, joista on tehty ja hyväksytty matkasuunnitelma. Vakuutuksen ehtoihin ja käyttöohjeeseen kannattaa tutustua ennen matkaa. Samalla kannattaa ladata työmatkapuhelimeen sähköinen 24h vakuutuskortti, jolla voi näyttää vakuutuksen olevan voimassa, jos sitä joutuu käyttämään matkallaan. Matkavakuutus 3

4 Tavallisesti ylimääräiset kulut maksetaan matkan aikana itse (tai yliopiston maksuaikakortilla, jos sellainen on mukana) ja anotaan niistä korvausta matkan jälkeen vakuutusyhtiöltä. Jos sairastuu matkallaan ja joutuu sen vuoksi muuttamaan matkajärjestelyjään (esimerkiksi vaihtamaan lentolippujaan) niin silloin pitää käydä paikan päällä lääkärissä, joka kirjoittaa todistuksen siitä että matkajärjestelyjä on muutettava. Sen jälkeen muutokset tehdään yhteistyössä vakuutusyhtiön kanssa. Matkakuluista Yleisperiaate on edullisin järkevä matkustustapa kuten ennenkin. Siis normaalisti käytetään 2. luokan matkalippuja, jne. Verovapaat päivärahat ja matkakulujen korvaukset suoritetaan verohallinnon ohjeen mukaisesti, ja Travel-järjestelmä laskee ne automaattisesti. Ohje on pääosin samanlainen kuin aikaisemmin käytetty valtion matkustussääntö. Yliopistojen työehtosopimuksen (TES) tulkinta on, että jos työntekijälle korvataan matkakulut, niin silloin hänelle maksetaan myös päivärahat. Jos työntekijällä on sellainen etätyösopimus jossa etätyöpaikka on toisella paikkakunnalla niin silloin hänen matkansa yliopistolla olevaan työpisteeseen voivat kuulua korvattaviksi. Jos hän käy yliopiston työpisteessään vähintään kerran viikossa, niin silloin näitä matkoja ei korvata hänelle, vaan niitä pidetään työntekijän normaaleina matkoina tavalliselle työpaikalleen. Jos hän käy harvemmin, niin nämä matkat korvataan hänelle, koska niitä pidetään työmatkoina pois hänen tavalliselta työpaikaltaan. Pääsääntöisesti työmatkaan ei yhdistetä lomapäiviä. Jos näin kuitenkin halutaan toimia, niin: Lomapäivät laitetaan jo matkasuunnitelmaan jonka hyväksyjä käsittelee ennen matkaa. Hän voi myös kieltäytyä hyväksymästä sellaista matkasuunnitelmaa; silloin matkustajan pitää tehdä uusi suunnitelma ilman lomapäiviä ja hyväksyttää se. Matkustajan on osoitettava suunnitelmassaan, etteivät työnantajan kulut kasva suuremmiksi kuin jos matka olisi tehty ilman lomapäiviä. Jos työmatka päättyy lomapäiviin, niin silloin matkustaja maksaa itse paluumatkansa kulut. Samoin jos työmatka alkaa lomapäivillä, niin silloin matkustaja maksaa itse menomatkansa kulut. Työnantaja ei maksa lomapäiviltä päivärahaa eikä kulukorvauksia. Helpoin tapa hoitaa matkajärjestelyjä on ottaa yhteyttä verkossa tai puhelimitse yliopiston sopimusmatkatoimistoon, joka on tätä kirjoitettaessa Kaleva Travel (-- Matti Nykänen 08:52, 18 February 2010 (EET)). Sen laskut ilmestyvät automaattisesti Travel-järjestelmään joten matkustajan ei tarvitse huolehtia niistä. Sinne ilmoitetaan laskutusta varten seuraavat Matkakuluista 4

5 tiedot: Itä-Suomen yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos matkustajan nimi maksajan viitteeksi sama projektin lyhenne kuin matkasuunnitelman otsikon alussakin laitoksen vastuualue- eli VA-koodi, joka on (ainakin tilivuonna 2011) matkustajan henkilönumero Se näkyy Travel-järjestelmässä matkasuunnitelman ja -laskun etusivulla nimen edessä. Sen voi myös kysyä matkaneuvojalta tai henkilöstösihteeri Anita Smolanderilta. Huomaa, että kyseessä on uusi UEF-numero, vanhat Joensuun tai Kuopion numerot eivät enää ole voimassa! Ulkomaan lentolippua ostettaessa on pyydettävä tarjous ainakin yliopiston sopimusmatkatoimistolta. Tarjouksia saa kysellä ja lipun saa hankkia muualtakin, jos sen saa sopimusmatkatoimiston tarjousta halvemmalla. Silloin matkasuunnitelmaan on liitettävä sopimusmatkatoimistonkin tarjous, jotta on dokumentoitu, että se todellakin pyydettiin mutta osoittautui kalliimmaksi. Muuten meitä voidaan epäillä sopimuksen tai kilpailutussääntöjen rikkomisesta! (Erityisesti EU-rahoituksen tilintarkastuksissa on tarkkaan tutkittu, että kaikki hankinnat on kilpailutettu. Se on helpointa osoittaa, jos voimme osoittaa toimineemme aina yliopiston kilpailuttamien hankintasopimusten mukaan.) Yliopisto ei maksa kilometrikorvauksia oman auton käytöstä, jos matkaan voisi käyttää myös julkisia kulkuneuvoja. Sen sijaan voi vuokrata auton alennuksella sopimusvuokraamolta. Vuokraamoon ilmoitetaan muuten samat laskutustiedot kuin matkatoimistoon, mutta sinne ei tarvita VA- eikä henkilönumeroa. Voit tarkistaa vuokraamon verkkosivuilta, olisiko yliopistollamme joku muu jo sattunut varaamaan auton samaan aikaan Joensuusta tai Kuopiosta käyttäjätunnuksella ja salasanalla UEF2011. Jos silti haluaa käyttää omaa autoaan, niin matkalaskuun voi laittaa kululajina nimeltä "Oma auto/julkisen mukaan" sen summan, jonka matka olisi maksanut julkisilla kulkuneuvoilla tehtynä (eli käytännössä niiden lippujen hinnat). Näiden kulujen sijaan voi laskuttaa kilometrikorvaukset vain silloin, jos matkaa ei mitenkään olisi voinut tehdä julkisella kulkuneuvolla (paitsi taksilla, sillähän pääsisi kaikkialle minne omalla autollaankin...) ja silloin on matkalaskuun liitettävä lyhyt selostus miksi näin oli. Erityisesti Kuopion ja Joensuun kampusten väliset matkat omalla autolla korvataan Matkahuollon bussilippuhintojen mukaan. Yliopistolla on alennussopimus monien kotimaan hotellien kanssa. Huonetta varattaessa ilmoitetaan samat laskutustiedot kuin autovuokraamoon. Matkakuluista 5

6 VR:n matkatiliä käyttämällä saa alennusta junalipuista. Huomaa: Matkatilin järjestelyt ovat muuttumassa, kysy matkaneuvojalta onko uudistunut tili jo käytössä. Matkatilin käyttö vaatii internet-asiointitunnuksen. Jos tarvitset tunnuksen, niin ota yhteyttä oman kampuksesi taloussihteeriin: Joensuussa Tarja Karhuun Kuopiossa Leila Tiihoseen. Yliopiston maksuaikakortilla voi maksaa matkakuluja. Vanhaa Joensuun tai Kuopion yliopistojen myöntämää korttia ei saa enää käyttää, vaan sen tilalle on anottava uusi UEF:n kortti! Kortteja on kahdenlaisia: Matkakortti käy vain matkakulujen maksamiseen. Pääsääntöisesti henkilöstölle myönnetään tällaisia kortteja. Osallistumismaksut eivät ole matkakuluja vaan koulutuspalveluja, joten niitä ei valitettavasti voi tällaisella kortilla maksaa. Luottokortti käy myös muiden kulujen maksamiseen. Kortin hakija ja hänen matkaneuvojansa täyttävät yhdessä korttihakemuksen, jonka matkaneuvoja toimittaa laitosjohdon hyväksyttäväksi. Laitosjohdon linjauksen mukaan kortteja myönnetään professoreille ja projektien vastuullisille johtajille. He voivat myös esittää laitosjohdolle perustelujen kera korttien myöntämistä sellaisille alaisilleen, joiden työnkuvaan kuuluu paljon matkustamista. Matkalaskuun kannattaa laittaa korttimaksujen kohdalle maininta "maksettu maksuaikakortilla" helpottamaan korttimaksujen kohdistamista matkoihin taloushallinnossa. Projektin johtaja voi maksaa omalla kortillaan projektinsa matkakuluja silloinkin, kun matkustajana on jokin muu kuin hän itse. Erityisesti silloin pitää mainita "maksettu <johtajan nimi>n maksuaikakortilla". Korttien käytännön asioista vastaa yliopistotasolla Myös matkatoimiston NetGate-järjestelmän käyttöön tarvitaan tämä kortti. Pia Konttinen. Ostolaskut Ostolaskulla laitos ostaa tavaraa tai palveluita suoraan (sen sijaan että matkustaja ensin ostaisi ne omalla luottokortillaan ja sitten saisi rahansa takaisin matkalaskussaan). Matkustaja kirjaa matkasuunnitelmaansa arvioituina kuluina myös ne ostokset, jotka maksetaan ostolaskulla. Niiden kohdalle kannattaa laittaa maininta ostolaskun käytöstä. Maksun saajalle ilmoitetaan yliopiston laskutusosoite ja maksajan viitteeksi projektin lyhenne, kuten edellä mainittiin. Matkaneuvoja auttaa tarvittaessa. Ostolaskut 6

7 Jos esimerkiksi konferenssin järjestäjät tarjoavat mahdollisuutta maksaa osallistumismaksu (ja joskus myös majoitus tarjoushintaan) laskulla (valinta "bill me" tai vastaava verkkosivulla) sekä riittävät maksuyhteystiedot, niin se voidaan maksaa etukäteen ostolaskuna. Myös matkan aikana voi hankkia palveluita (esimerkiksi majoituksen ellei sitä ole maksettu etukäteen) ostolaskulla jos toimittaja sen sallii; siksi kannattaa ottaa yliopiston laskutusosoite matkalle mukaan. Matkustaja kirjaa nämäkin ostoksensa kuluina matkalaskuunsa. Matkustaja ei näe ostolaskujaan Travel-järjestelmän matkasuunnitelmassaan eikä -laskussaan. Matkahallinto yhdistää ne Rondo-järjestelmästä matkalaskussa arvioituihin kuluihin ennen hyväksymistä. Matkalasku Matkalta palattuaan matkustaja muuttaa matkasuunnitelmansa matkalaskuksi Travel-järjestelmässä eli kohdistaa ennakoista yliopiston matkakortilla maksetut ostokset korjaa todelliset kulut suunnitelmassa arvioitujen tilalle lisää matkan aikana mahdollisesti ilmenneet uudet kulut, ja skannaa PDF-liitteiksi kaikkien kulujen kuitit sekä käytetyt matkalippunsa. Sen jälkeen matkustaja lähettää asiatarkastajalle laskun sähköisesti Travel-järjestelmässä ja alkuperäiset kappaleet kaikista sen liitteiksi skannaamistaan papereista (kuten kuiteista) sisäisessä postissa (koska asiatarkastajan on arkistoitava ne). Asiatarkastaja tarkastaa matkakulut ja tekee tarvittavat korjaukset, jotta hyväksyntään menevän matkalaskun kulut ovat matkustussäännösten mukaiset ja kirjanpidossa oikein. Tällöin hän joutuu poistamaan säännösten vastaiset kulut, vaikka ne olisivatkin olleet jo hyväksytyssä matkasuunnitelmassa. Sitten kun asiatarkastaja on laittanut matkalaskun kuntoon, niin hän lähettää sen edelleen hyväksyjälle. Hyväksyjä tarkistaa ja hyväksyy lopullisen laskun. Matkustaja saa ilmoituksen laskunsa hyväksymisestä, tai muuten lasku palautuu takaisin matkustajalle korjattavaksi. Normaalisti kestää noin työviikon ennen kuin lasku on maksussa. Jos asiatarkastetun matkalaskun hyväksyminen viipyy yli 14 päivää, niin silloin asiatarkastaja voi matkustajan pyynnöstä siirtää sen laitoksen johdon hyväksyttäväksi. (Valitettavasti Travel-järjestelmästä voi tulla matkustajalle ylimääräisiä Matkalasku 7

8 viesteja, kun hänen matkalaskuaan siirrellään hallinnon sisällä henkilöltä toiselle. Kaikki viestit eivät siis ole korjauspyyntöjä matkustajalle. Anteeksi jo etukäteen.) Hyväksyjän hyvä huomata Käsittele hyväksyttäväksesi tulleet laskut ilman turhia viiveitä, jotta matkustajat saavat rahansa kohtuullisessa ajassa. Jos asiatarkastettu lasku on odottanut hyväksyntääsi jo 14 vuorokautta, niin taloushallinto voi siirtää sen laitosjohdon hyväksyttäväksi. Sinun on syytä ilmoittaa pidemmistä poissaoloistasi sähköisesti Travel-järjestelmään; silloin se osaa ohjata poissaolon aikana kertyvät matkasuunnitelmat ja -laskut automaattisesti varahenkilö(i)llesi. Jotkut rahoitusmuodot asettavat omia rajoitteitaan matkustukselle. Esimerkiksi EAKR-rahoitteiselta projektilta (mukaan lukien Tekesin kautta rahoitetut) voi maksaa vain sellaisten henkilöiden matkakuluja, jotka saavat myös palkkaa samasta projektista. Muista ne sopiessasi matkoista alaistesi kanssa! Tarkista, että matkasuunnitelma on sellainen kuin matkustajan kanssa olet sopinut. Jos sinusta on epäselvää voidaanko joku matkasuunnitelmaan laitettu kulu oikeasti korvata, niin tarkista asia matkaneuvojalta; on parempi, että tällaiset kulut poistetaan jo matkasuunnitelmasta, koska matkalaskusta asiatarkastaja joutuisi ne poistamaan joka tapauksessa jälkikäteen. Tarkista, että matkasuunnitelman otsikossa on maksavan projektisi lyhenne. Matkaneuvojan muistilista Jos matkustaja ei saa yliopistolta palkkaa vaan palkkion (kuten esimerkiksi vastaväittäjät), niin silloin hän ei itse kirjaudu Travel-järjestelmään, vaan matkaneuvoja hoitaa matkalaskutuksen hänen puolestaan yllä kuvatulla tavalla. Jos matkustaja saa yliopistolta pelkät matkakulut (eikä minkäänlaisia korvauksia tehdystä työstä) niin silloin häntä ei edes näy Travel-järjestelmässä, vaan kaikki matkakulut hoidetaankin ostolaskuilla. Matka-apurahat maksetaan palkkajärjestelmän kautta ja maksupäivät ovat samat kuin palkanmaksupäivät. Tällöin tulee huomioida intrassa oleva Certian Prima palkka-ajon aikataulu eli mihin mennessä materiaalin on oltava Certiassa, että maksu ennättää ko. laskentaan. Apurahan maksatuslomake on tiliöitävä, lisättävä organisaatiotiedot, asia- ja numerotarkastettava sekä toimitettava sen jälkeen Certiaan Primaan tehtävää tallennusta varten. Hyväksyjän hyvä huomata 8

MATKUSTUSOHJE MATKUSTAMINEN

MATKUSTUSOHJE MATKUSTAMINEN MATKUSTAMINEN MATKUSTUSOHJE Matkustusohje liitteineen löytyy Tuubista; Tuubi/Prosessit/Taloushallinto/Täältä saat apua (oikea yläreuna) tai U:asema/TaHa/pub/talous/Matkustaminen SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

TEM-MATKANHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIKAOPAS

TEM-MATKANHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIKAOPAS TEM-MATKANHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIKAOPAS Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Ohjelmaan kirjautuminen... 3 Matkasuunnitelman/matkalaskun tekeminen... 3 Km-korvaukset... 6 Ateriakorvaus ja yömatkaraha...

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN MATKUSTUSOHJE 1.5.2015 ALKAEN

TEUVAN KUNNAN MATKUSTUSOHJE 1.5.2015 ALKAEN TEUVAN KUNNAN MATKUSTUSOHJE 1.5.2015 ALKAEN Henkilöstöjaosto 30.3.2015 2 2 Sisältö 1. Soveltamisala... 3 2. Virkamatka ja virantoimitusmatka... 3 3. Korvaukset virka ja virantoimitusmatkoista... 3 4. Miten

Lisätiedot

1 mom. Yleiset korvausperusteet s. 2 2 mom. Virka- / työpaikka.s. 2 3 mom. Virkamatka.. s. 2

1 mom. Yleiset korvausperusteet s. 2 2 mom. Virka- / työpaikka.s. 2 3 mom. Virkamatka.. s. 2 Sääntökokoelma B 7 XII - 2007 YKN 17.12.2007 Mitätöi lehden III - 2003 MATKUSTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1 mom. Yleiset korvausperusteet s. 2 2 mom. Virka- / työpaikka.s. 2 3 mom. Virkamatka..

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Matkustusohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Matkustusohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Matkustusohjesääntö 11.11.2014 Sivu 1 / 4 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan matkustusohjesääntö 1 Soveltaminen Sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

GOLFLIITON MATKA-, EDUSTUS- JA KULU- KORVAUKSET ALKAEN 1.6.2016

GOLFLIITON MATKA-, EDUSTUS- JA KULU- KORVAUKSET ALKAEN 1.6.2016 GOLFLIITON MATKA-, EDUSTUS- JA KULU- KORVAUKSET ALKAEN 1.6.2016 Tämän ohjeen antaja on Suomen Golfliiton hallitus. Ohje astuu voimaan 1.6.2016 ja korvaa aiemmin 1.1.2015 annetun matkustusohjeen. Ohje koskee

Lisätiedot

MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 2018

MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 2018 MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 2018 Henkilökunnan ja toimintaan osallistuvien luottamushenkilöiden (toimielinten jäsenet, kansainvälisten elinten edustajat, edustusurheilijat, yms.) matkakustannusten

Lisätiedot

3. Täytä Kertamatkustajan tiedot huolellisesti ja klikkaa Tallenna. Etunimi ja sukunimi täytyy kirjoittaa isolla alkukirjaimella!

3. Täytä Kertamatkustajan tiedot huolellisesti ja klikkaa Tallenna. Etunimi ja sukunimi täytyy kirjoittaa isolla alkukirjaimella! M2-MATKALASKUJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE 1 (10) A. Kirjautuminen järjestelmään 1. Mene osoitteeseen https://m2.oaj.fi 2. Klikkaa Paina tästä kirjautuaksesi. Anna OAJ:n jäsensivujen käyttäjätunnus ja salasana.

Lisätiedot

Matkustusohje UEF//Taloushallinto

Matkustusohje UEF//Taloushallinto Matkustusohje 4.5.2017 UEF//Taloushallinto Sisällys Työmatkoja koskevat yleiset määräykset... 2 Kestävän kehityksen edistämisen periaatteet... 2 Työmatka... 2 Matkustuspalvelujen hankinta... 3 Matkahallintajärjestelmä

Lisätiedot

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on käytössä BasWaren TEMmatkanhallintajärjestelmä.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on käytössä BasWaren TEMmatkanhallintajärjestelmä. 1 TYÖ-, KOULUTUS- JA ULKOMAAN MATKOJA KOSKEVA TEM-MATKANHALLINTAJÄRJESTELMÄ Yleistä Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on käytössä BasWaren TEMmatkanhallintajärjestelmä. Henkilöstön kaikki matkasuunnitelmat

Lisätiedot

MATKA- JA KULUHALLINTA -OHJELMA TEM (Travel and Expense Management) Päivitetty

MATKA- JA KULUHALLINTA -OHJELMA TEM (Travel and Expense Management) Päivitetty MATKA- JA KULUHALLINTA -OHJELMA TEM (Travel and Expense Management) Päivitetty 29.8.2016 otettu käyttöön 1.2.2010 Lahden kaupungin kaikissa yksiköissä käytettävissä internetissä, käynnistyslinkki löytyy

Lisätiedot

Jyväskylän yliopistoon työsuhteessa oleva henkilö jolla on SAP Travelin käyttöoikeus

Jyväskylän yliopistoon työsuhteessa oleva henkilö jolla on SAP Travelin käyttöoikeus Tarkoitus Luodaan matkalasku matkapyynnön pohjalta Edellytykset Jyväskylän yliopistoon työsuhteessa oleva henkilö jolla on SA Travelin käyttöoikeus Tapahtumakoodi Matkalaskun luonti Ohje sisältää mm. Ohjeistetaan

Lisätiedot

FiDiPro-ohjelma Projektin hyväksyttävät kustannukset

FiDiPro-ohjelma Projektin hyväksyttävät kustannukset FiDiPro-ohjelma Projektin hyväksyttävät kustannukset FiDiPro-kustannukset puhututtavat Paljonkohan voi tarjota palkkaa? Onko puhelinetu ok? Paljonko muuttokuluja saa syntyä? Perhe mukaan? Maksaako Tekes

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖ OHJE 1517/ 09/2000 5.5.2000

OIKEUSMINISTERIÖ OHJE 1517/ 09/2000 5.5.2000 OIKEUSMINISTERIÖ OHJE 1517/ 09/2000 5.5.2000 VALTION MATKUSTUSSÄÄNNÖN JA VALTION MATKAKUSTANNUSTEN ALENTAMISSOPIMUSTEN NOUDATTAMINEN OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALALLA. Voimassa: 5.5.2000 lukien toistaiseksi

Lisätiedot

MENETTELYOHJE MATKUSTAMINEN

MENETTELYOHJE MATKUSTAMINEN MENETTELYOHJE MATKUSTAMINEN Hyväksytty strategisessa johtoryhmässä 25.2.2014 2 1. YLEISTÄ Lapin ammattikorkeakoulu noudattaa matkustamisen osalta Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimuksen

Lisätiedot

Sähköinen matkalasku (liiton tilaisuudet)

Sähköinen matkalasku (liiton tilaisuudet) Sähköinen matkalasku (liiton tilaisuudet) www.teollisuusliitto.fi Valitse pankki, jonka tunnuksilla tunnistaudut sähköiseen palveluun Valitse seuraavalta sivulta Jäsenyys kohdassa lukee: Muokkaa omia yhteystietojasi,

Lisätiedot

EROTUOMARIMAKSU- JÄRJESTELMÄ

EROTUOMARIMAKSU- JÄRJESTELMÄ EROTUOMARIMAKSU- JÄRJESTELMÄ Erotuomarin kausikoulutus Ennen kauden alkua Erotuomarin prosessi Pelipäivä 1. päivä 2. päivä 3. päivä 4. päivä 5. päivä 6. päivä Ottelu pelataan Poissaolo- Ilmoitus Kotijoukkue

Lisätiedot

Helsingin yliopisto. SAP käyttöopas: Matkustajan ohje Matkapyynnön ja matkalaskun tekeminen

Helsingin yliopisto. SAP käyttöopas: Matkustajan ohje Matkapyynnön ja matkalaskun tekeminen Helsingin yliopisto SAP käyttöopas: Matkustajan ohje Matkapyynnön ja matkalaskun tekeminen Sisältö 1 Yleistä... 3 2 Matkojen haku ja listaus... 3 3 Uuden matkapyynnön luonti... 5 3.1 Uusi matkapyyntö...

Lisätiedot

TEM-ohjeet sisällysluettelo

TEM-ohjeet sisällysluettelo 1 TEM-OHJEET 2 TEM-ohjeet sisällysluettelo 1. Mikä on TEM käyttäjätunnukseni 2. Salasana on kadonnut / unohtunut 3. Milloin teen matkalaskun, milloin kululaskun 4. Miten saan liitteen skannattua, kun minulla

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN OHJE: PALKKALASKELMAN LÄHETTÄMINEN TYÖNANTAJALLE RAKENNUSLIITON PALKKALASKURILLA

TYÖNTEKIJÄN OHJE: PALKKALASKELMAN LÄHETTÄMINEN TYÖNANTAJALLE RAKENNUSLIITON PALKKALASKURILLA TYÖNTEKIJÄN OHJE: PALKKALASKELMAN LÄHETTÄMINEN TYÖNANTAJALLE RAKENNUSLIITON PALKKALASKURILLA Rakennusliitto tarjoaa sivuillaan palkkalaskurin, joka on tarkoitettu yksityisille työtä tekeville rakennusalan

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan liiton matkustusohje

Pohjois-Pohjanmaan liiton matkustusohje POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO Pohjois-Pohjanmaan liiton matkustusohje Virantoimitusmatka Maakuntahallitus antaa 16.10.2017 lukien toistaiseksi noudatettavaksi seuraavan matkustusohjeen: KVTES:n mukaan virantoimitusmatka

Lisätiedot

OHJE JOUKKUEEN TALOUSASIOIDEN HOITAMISEEN

OHJE JOUKKUEEN TALOUSASIOIDEN HOITAMISEEN OHJE JOUKKUEEN TALOUSASIOIDEN HOITAMISEEN SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 1 Kuka hoitaa joukkueen talousasioita 1 Pankkitili 1 Pelaajien maksut 2 Kannatustuotteet 2 Talkootulot 2 Mainostulot 2 Puffettitulot 2

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Raahen kaupunginhallitus 4.2.2013 74 Voimaantulo 1.1.2013 Soveltamisala 1 Raahen kaupungin viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

Lausuntoversio. Allianssin korvattavat kustannukset RTS 17:48

Lausuntoversio. Allianssin korvattavat kustannukset RTS 17:48 RTS :8 Allianssin korvattavat kustannukset Tällä lomakkeella sovitaan tilaajan ja palveluntuottajien välisten, allianssin tehtävistä syntyneiden, kustannusten korvaamisesta. Lomake liitetään allianssin

Lisätiedot

TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET

TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET Toimintasäännöt hyväksytty 23.9.2006 hallituksen kokouksessa. TYÖPAIKKATOIMINNAN OHJE Mitä on työpaikkatoiminta? Työpaikkaosaston tehtävänä on yhdessä henkilöstöedustajien kanssa

Lisätiedot

AKK-MOTORSPORT RY 9.1.2015

AKK-MOTORSPORT RY 9.1.2015 AKK-MOTORSPORT RY 9.1.2015 KÄYTTÖÖNOTTO 1.1.2015 ALKAEN. TOIMI- JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN MATKUSTUSSÄÄNTÖ 2015 Yleistä (1-5 ) 1 AKK ry:n toimi- ja luottamushenkilöiden matkakustannusten korvaamisesta on

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa

Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa 1 Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh (09) 6850 120 www.fine.fi Korvaukset matkavakuutuksesta matkan Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Hanna Salo 2012 Tässä oppaassa kerrotaan niistä korvauksista, joita matkavakuutuksesta

Lisätiedot

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa 1 (8) EVO/Minna Tanska 4.6.2014 SAK:n ja Temen ohje: Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa Tämä ohje perustuu Verohallinnon vuosittain antamaan päätökseen verovapaista

Lisätiedot

1.1 Kirjaudu omalla tunnuksellasi Kipaan kilpailulisenssin numerolla ja salasanallasi.

1.1 Kirjaudu omalla tunnuksellasi Kipaan kilpailulisenssin numerolla ja salasanallasi. (MAKSUJÄRJESTELMÄ) Suomen Ratsastajainliitto on ottamassa käyttöönsä maksujärjestelmän Kipaan. Kun ilmoittaudut kilpailuun, niin kaikki maksaminen tapahtuu verkkopankin kautta. Kilpailun loputtua saat

Lisätiedot

OHJEET / KESKITETTY MAKSUJÄRJESTELMÄ

OHJEET / KESKITETTY MAKSUJÄRJESTELMÄ OHJEET / KESKITETTY MAKSUJÄRJESTELMÄ TILINUMERO JA VEROKORTTI Erotuomari (otteluvalvoja) toimittaa tiedot (tilinumero IBAN-muodossa sekä verokorttinsa) Rantalainen Oy:lle. Lisätietoja verokortista/verotuksen

Lisätiedot

SaiPa ry:n Matkalaskuohjeet

SaiPa ry:n Matkalaskuohjeet Matkalasku täytyy tehdä aina ja siitä on käytävä ilmi vähintään koko nimi, sotu, pankkitilinnumero, matkan tarkoitus ja kesto. Päivärahojen ja kilometrikorvausten maksamisessa noudatetaan verottajan ohjeita.

Lisätiedot

Tässä soveltamisohjeessa työntekijällä tarkoitetaan sekä viranhaltijaa että työntekijää.

Tässä soveltamisohjeessa työntekijällä tarkoitetaan sekä viranhaltijaa että työntekijää. LIITE B 7 MATKUSTUSSÄÄNNÖN SOVELTAMISOHJE Tässä soveltamisohjeessa työntekijällä tarkoitetaan sekä viranhaltijaa että työntekijää. 1. VIRKA / TYÖPAIKKA Tuloverolain, verohallituksen matkakustannuksia koskevan

Lisätiedot

TYÖMATKAT JA VEROTUS. Seija Karttunen Virpi Pasanen Eija Tannila

TYÖMATKAT JA VEROTUS. Seija Karttunen Virpi Pasanen Eija Tannila TYÖMATKAT JA VEROTUS Seija Karttunen Virpi Pasanen Eija Tannila TALENTUM Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2129-7 ISBN 978-952-14-2130-3 (sähkökirja) Taitto: NotePad

Lisätiedot

Itsenäiseen elämään LINJA-AUTOLLA MATKUSTAMINEN. Ruotonen Leena & Joona- Vuorenmaa Eeva-M aija

Itsenäiseen elämään LINJA-AUTOLLA MATKUSTAMINEN. Ruotonen Leena & Joona- Vuorenmaa Eeva-M aija Itsenäiseen elämään 4 LINJA-AUTOLLA MATKUSTAMINEN Ruotonen Leena & Joona- Vuorenmaa Eeva-M aija Sisällys 1. LINJA-AUTOMATKALLA....... 3 2. PAIKALLISLIIKENTEESSÄ LIIKKUMINEN..... 4 3. LINJA-AUTOLLA KAUKOLIIKENTEESSÄ.....

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

Vantaan Metsänkävijät ry:n talousohjeistus lippukunnassa toimivien johtajien käyttöön

Vantaan Metsänkävijät ry:n talousohjeistus lippukunnassa toimivien johtajien käyttöön 1 (6) Vantaan Metsänkävijät ry:n talousohjeistus lippukunnassa toimivien johtajien käyttöön Sisällysluettelo 1. Yleistä lippukunnan taloudenhoidosta 2. Osallistumismaksujen kerääminen lippukunnan tilille

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN MATKUSTUSOHJE

KIURUVEDEN KAUPUNGIN MATKUSTUSOHJE KIURUVEDEN KAUPUNGIN MATKUSTUSOHJE Kaupunginhallitus Voimaantulo: 1.7.2012 lukien 1 1. YLEISTÄ Matkakustannukset Näitä ohjeita sovelletaan kotimaassa ja ulkomailla tehtyihin viranhaltijoiden ja työntekijöiden

Lisätiedot

Yleistä matkanhallintaohjelmasta. Matkanhallintaohjelman etusivun esittely, asetukset. 1. Oikean dokumentin valinta...2

Yleistä matkanhallintaohjelmasta. Matkanhallintaohjelman etusivun esittely, asetukset. 1. Oikean dokumentin valinta...2 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä matkanhallintaohjelmasta Sivu Matkanhallintaohjelman etusivun esittely, asetukset. 1 Oikean dokumentin valinta...2 Määränpään ja matka-ajankohdan kertominen. 2 Tiliöintitietosivun

Lisätiedot

Milloin matkoja on liikaa?

Milloin matkoja on liikaa? Milloin matkoja on liikaa? 138 T yöpaikoilla, joilla on havahduttu pohtimaan ulkomaan työmatkoja oleellisena työolotekijänä, kysytään usein ensimmäiseksi, milloin matkoja tai matkapäiviä on liikaa tai

Lisätiedot

Erotuomaripalkkiot ja kustannustenkorvaukset yleishyödylliseltä yhteisöltä. Lentopalloliitto/ETR Varala 26.9.2015

Erotuomaripalkkiot ja kustannustenkorvaukset yleishyödylliseltä yhteisöltä. Lentopalloliitto/ETR Varala 26.9.2015 Erotuomaripalkkiot ja kustannustenkorvaukset yleishyödylliseltä yhteisöltä Lentopalloliitto/ETR Varala 26.9.2015 Erotuomarin palkkioprosessin vaiheet 1. Erotuomari saa verohallinnolta sivutuloverokortin

Lisätiedot

M2-MATKALASKUN KÄYTTÖOHJEET KOULUTUSMATKALLE

M2-MATKALASKUN KÄYTTÖOHJEET KOULUTUSMATKALLE M2-MATKALASKUN KÄYTTÖOHJEET KOULUTUSMATKALLE KIRJAUTUMINEN 1. KERRALLA www.saasm2.com Yleinen käyttäjätunnus: kertamatkustaja Yleinen salasana: 12345M2 Yritystunnus: OAJ MATKALASKU Täytä henkilötiedot

Lisätiedot

MATKUSTUSTUS- OHJE JOHTORYHMÄ

MATKUSTUSTUS- OHJE JOHTORYHMÄ MATKUSTUSTUS- OHJE JOHTORYHMÄ 7.3.2014 HEKE-TIIMI 20.3.2014 YT-RYHMÄ 27.3.2014 1 HALLITUS 15.5.2014 2 Koulutusyhtymän palveluksessa olevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden matkakustannusten korvaukset

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄN KOKOUSPALKKIOSÄÄNTÖ. yhtymäkokouksen vahvistama

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄN KOKOUSPALKKIOSÄÄNTÖ. yhtymäkokouksen vahvistama HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄN KOKOUSPALKKIOSÄÄNTÖ yhtymäkokouksen 22.3.2013 vahvistama HSY:n luottamustoimen hoitamisesta suoritettavien palkkioiden ja kustannusten korvausten perusteet

Lisätiedot

Sähköinen matkalasku (Murikan kurssit)

Sähköinen matkalasku (Murikan kurssit) Sähköinen matkalasku (Murikan kurssit) www.teollisuusliitto.fi Valitse pankki, jonka tunnuksilla tunnistaudut sähköiseen palveluun Valitse seuraavalta sivulta Jäsenyys kohdassa lukee: Muokkaa omia yhteystietojasi,

Lisätiedot

Valtionavustusten taloudenhoito

Valtionavustusten taloudenhoito Valtionavustusten taloudenhoito Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät menot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika Avustuksen käytön valvonta/tarkastus

Lisätiedot

Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti

Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti Sisältö Mikä on Tarjouspalvelu-toimittajaportaali? Mitä hyötyä ja etuja toimittajalle? Miten Tarjouspalvelua käytetään? Tarjouspalveluun pääseminen

Lisätiedot

Kaikki säästöt saavutettu? Valmistaudu toisinajattelemaan yrityksesi ratkaisut. Taru Keronen, Area.fi 3.6.2010

Kaikki säästöt saavutettu? Valmistaudu toisinajattelemaan yrityksesi ratkaisut. Taru Keronen, Area.fi 3.6.2010 Kokonaiskuva hallussa? Kaikki säästöt saavutettu? Valmistaudu toisinajattelemaan yrityksesi ratkaisut. Taru Keronen, Area.fi 3.6.2010 Näinkö teet säästöä matkustamisessa? Surfaamalla netissä löytyy parhaat

Lisätiedot

BASWARE INVOICE READY KÄYTTÖOHJE

BASWARE INVOICE READY KÄYTTÖOHJE Page 1 of 13 BASWARE INVOICE READY KÄYTTÖOHJE Kirjaudu sähköpostiviestistä suoraan tai kirjoittamalla osoiterivi osoitehakemistoon: https://invoiceready.emce.net/neologinf/login.aspx klikkaa Työlistaa

Lisätiedot

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät kokonaismenot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. JANAKKALAN KUNTA 1 (9) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 27.2.2013 Janakkalan markkinointiviestintäkumppanuus Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen.

Lisätiedot

Mitä kustannuksia voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä?

Mitä kustannuksia voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä? Mitä kustannuksia voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä? Hankevalmistelukoulutus 26.3.2013 1/16 Copyright Tekes Esityksen sisältö Mitä huomioita hakemusvaiheessa Rahoituspäätös ja rahoituksen

Lisätiedot

Turvakotipalvelut, talousasiat

Turvakotipalvelut, talousasiat Turvakotipalvelut, talousasiat Alustavia linjauksia 20.3.2015 20.3.2015 Laskentapäällikkö Juha Kekkonen 1 Yleistä Turvakotipalvelujen tuottajille vuosittain maksettavan korvauksen kokonaismäärä valtion

Lisätiedot

Erotuomareiden ResultCode ohje: kirjautuminen, omat tiedot, esteet, ottelut, pöytäkirjat ja palkkiot

Erotuomareiden ResultCode ohje: kirjautuminen, omat tiedot, esteet, ottelut, pöytäkirjat ja palkkiot Erotuomareiden ResultCode ohje: kirjautuminen, omat tiedot, esteet, ottelut, pöytäkirjat ja palkkiot KIRJAUTUMINEN 1. Piirin kotisivujen kautta www.palloliitto.fi/vaasa ResultCodeen 2. Kirjaudu (mahdollista

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

Joukkoliikenne ja sen maksuliikenne

Joukkoliikenne ja sen maksuliikenne Joukkoliikenne ja sen maksuliikenne Waltti Tvv = toimivaltainen viranomainen 1. Matkakorttimaksu (yksikäyttökortti)» Kertaluonteinen maksu» Kirjaus: Myyntituotot tai Liiketoiminnan tuotot (liikelaitos);

Lisätiedot

92 euroa. 2 Lauta- ja johtokunnat, jaostot ja toimikunnat 73 euroa (63 euroa) RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

92 euroa. 2 Lauta- ja johtokunnat, jaostot ja toimikunnat 73 euroa (63 euroa) RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005, kaupunginvaltuuston 14.1.2013

Lisätiedot

SUOMEN AGILITYLIITON MATKUSTUSSÄÄNTÖ (hyväksytty Suomen Agilityliiton hallituksessa 18.1.2016)

SUOMEN AGILITYLIITON MATKUSTUSSÄÄNTÖ (hyväksytty Suomen Agilityliiton hallituksessa 18.1.2016) SUOMEN AGILITYLIITON MATKUSTUSSÄÄNTÖ (hyväksytty Suomen Agilityliiton hallituksessa 18.1.2016) Korvaussummat päivitetään vuosittain Verohallinnon päätöksen mukaisesti. 1. Matkustussäännön soveltaminen

Lisätiedot

Pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelma 2011-2013. Yhteistyöhankkeiden taloushallinto

Pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelma 2011-2013. Yhteistyöhankkeiden taloushallinto Pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelma 2011-2013 Yhteistyöhankkeiden taloushallinto Taloushallinto on pohjoisen ja etelän kuntien yhteinen asia Taloushallinto on pohjoisen ja etelän yhteinen asia!

Lisätiedot

PIIRIN TAPAHTUMIEN TALOUSOHJE

PIIRIN TAPAHTUMIEN TALOUSOHJE Piirin tapahtumia ovat piirin toimintasuunnitelmaan kirjatut tai piirin ryhmien erikseen järjestettäväksi päättämät tapahtumat, jotka piirihallitus on vahvistanut järjestettäväksi. Muiden tapahtumien osalta

Lisätiedot

Erotuomareiden ResultCode ohje

Erotuomareiden ResultCode ohje KIRJAUTUMINEN Erotuomareiden ResultCode ohje Piirin kotisivujen kautta pääset ResultCodeen www.palloliitto.fi/keski-pohjanmaa Valitse Kirjaudu (mahdollista kolmesta eri paikasta) KIRJAUDU TILAA TUNNUKSET

Lisätiedot

Liikanen Erkki 330 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 28.10.2014. Virkamatka. Tilitystulokset ja kustannusten kohdistus

Liikanen Erkki 330 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 28.10.2014. Virkamatka. Tilitystulokset ja kustannusten kohdistus Liikanen Erkki 330 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 28.10.2014 Sivu: 1 / 8 Matkakululaskelma Virkamatka Liikanen Erkki matka 15946 15.08.2014-25.08.2014 Matkan Pvm. Tapahtuma Maa Paikka Syy 15.08.2014

Lisätiedot

Tuomariasiat N Ä Y T T E L Y T O I M I K U N T I E N K O U L U T U S 1 5. 1 1. 2 0 1 2. Eija Kemiläinen

Tuomariasiat N Ä Y T T E L Y T O I M I K U N T I E N K O U L U T U S 1 5. 1 1. 2 0 1 2. Eija Kemiläinen Tuomariasiat 1 N Ä Y T T E L Y T O I M I K U N T I E N K O U L U T U S 1 5. 1 1. 2 0 1 2 Tuomareiden kutsuminen Odota Kennelliitosta päätös näyttelypäivästä Kutsu vain tuomareita, joilla on oman maansa

Lisätiedot

HENKILÖASIAKKAAT. Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas ILMOITA VERKOSSA. vero.fi/veroilmoitus. verovuosi

HENKILÖASIAKKAAT. Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas ILMOITA VERKOSSA. vero.fi/veroilmoitus. verovuosi ILMOITA VERKOSSA vero.fi/veroilmoitus Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT verovuosi 2012 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/veroilmoitus SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET VUOSILOMALAIN MUUTOKSET Vuosilomalaki muuttuu 1.5.2013. Taustalla oli EU-tuomioistuimen päätös, jonka johdosta Suomen lainsäädäntö piti saattaa vastaamaan EU-lainsäädännön vaatimuksia. Lain muutos koskee

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 15% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 15% Käytössä perustelluissa rahoittajan hyväksymissä poikkeustapauksissa, joissa hankkeen sisällöstä

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta TYÖPAIKKATOIMINTA Ohjeistus työpaikkatoiminnasta Työpaikkatoiminta Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa joka kattaa samassa työpaikassa työskentelevät Logistiikan toimihenkilöiden jäsenet. Työpaikkatoiminnan

Lisätiedot

Projektien matkasuunnitelmien ja matkalaskujen tiliöintitietojen muuttaminen Travelissa

Projektien matkasuunnitelmien ja matkalaskujen tiliöintitietojen muuttaminen Travelissa Projektien matkasuunnitelmien ja matkalaskujen tiliöintitietojen muuttaminen Travelissa Katso yleisohjeet matkasuunnitelman ja matkalaskun tekemiseen Loorasta Travelin Matkustajan ohjeesta; https://www.loora.fi/intra/download/materials/henkilöstöasiat/hh-sarja/matkustaminen/travel_matkustajan%20ohje.pdf

Lisätiedot

Ehdokasasettelupalvelu Satakunnan Osuuskauppa

Ehdokasasettelupalvelu Satakunnan Osuuskauppa Ehdokasasettelupalvelu Satakunnan Osuuskauppa Ehdokkaan ja asiamiehen opas Edita Prima oy 2.8.2017 YLEISTÄ PALVELUSTA Ehdokasasettelupalvelu on sähköinen työkalu, joka auttaa vaalien järjestäjää tekemään

Lisätiedot

Johtokunta voi antaa tätä talousohjesääntöä täydentäviä ohjeita ja määräyksiä.

Johtokunta voi antaa tätä talousohjesääntöä täydentäviä ohjeita ja määräyksiä. Talousohjesääntö Suomen Saunaseura ry:n johtokunnan hyväksymä 13.6.2016. 1 Suhde muihin säännöksiin Suomen Saunaseura ry:n (jäljempänä yhdistys ) hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä

Lisätiedot

KÄSIKIRJOITUKSEN LÄHETTÄMINEN JULKAISULLE

KÄSIKIRJOITUKSEN LÄHETTÄMINEN JULKAISULLE Tieteellisten seurain valtuuskunta ojs.tsv.fi ohje v. 2/2007 1 KÄSIKIRJOITUKSEN LÄHETTÄMINEN JULKAISULLE Jokainen julkaisu voi harkita oman tarpeensa mukaan, miten järjestelmää käyttää artikkelien saamiseksi

Lisätiedot

Ehdokasasettelupalvelu Osuuskauppa Keskimaa

Ehdokasasettelupalvelu Osuuskauppa Keskimaa Ehdokasasettelupalvelu Osuuskauppa Keskimaa Ehdokkaan ja asiamiehen opas Edita Prima oy 2.8.2017 YLEISTÄ PALVELUSTA Ehdokasasettelupalvelu on sähköinen työkalu, joka auttaa vaalien järjestäjää tekemään

Lisätiedot

Matkalaskun täyttöohje

Matkalaskun täyttöohje 1 Matkalaskun täyttöohje Avaa Metalliliiton sivu www.metalliliitto.fi Valitse sieltä Hoida jäsenasioitasi Valitse sähköinen asiointi Valitse pankki, jonka kautta voit todentaa henkilöllisyytesi pankkiyhteystiedoillasi

Lisätiedot

Matkustussääntö. HYKS-lautakunnan kokous 19.5.2009, OHEISMATERIAALI C LIITE 1 VIRKA- JA TYÖTEHTÄVIEN HOITAMISEEN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN VIRKAMATKAT

Matkustussääntö. HYKS-lautakunnan kokous 19.5.2009, OHEISMATERIAALI C LIITE 1 VIRKA- JA TYÖTEHTÄVIEN HOITAMISEEN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN VIRKAMATKAT Matkustussääntö LIITE 1 HYKS-lautakunnan kokous 19.5.2009, OHEISMATERIAALI C VIRKA- JA TYÖTEHTÄVIEN HOITAMISEEN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN I VIRKAMATKAT 1 Yleistä 1.1 Sopimusmääräykset Virkamatkaksi katsotaan

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNKI 041 00 1 RAISION KAUPUNGIN Kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

Wilman käyttöopas. huoltajille. www.edu.hel.fi > Wilma

Wilman käyttöopas. huoltajille. www.edu.hel.fi > Wilma Wilman käyttöopas huoltajille 1 Sisällysluettelo Wilmaan kirjautuminen... 3 Oma etusivu... 4 Pikaviestit... 5 Työjärjestys... 6 Kokeet... 6 Suoritukset... 6 Tuntimerkinnät... 7 Selvitä tuntimerkintöjä...7

Lisätiedot

PALVELUKESKUS

PALVELUKESKUS - Palvelukeskus vastuualue hoitaa Jyväskylän yliopiston talousja henkilöstöhallinnon, hankehallinnon ja sihteeritoimintojen tehtäväkokonaisuuksia yhteistyössä yliopiston tiedekuntien, laitosten, erillislaitosten,

Lisätiedot

Juha Kukko ja Marja Suhonen

Juha Kukko ja Marja Suhonen M2 versio 2.14.1 Juha Kukko ja Marja Suhonen Pankkimaksatus PATU-kanava poistuu käytöstä v. 2014 M2 UNIFI -maksatusliittymä (v2) Ns. 4-pankkiryhmän BIC-koodit muuttuvat Bonum Pankki POPFFI22 (2.8.2014)

Lisätiedot

Lautamieskustannusten suorittaminen

Lautamieskustannusten suorittaminen OIKEUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 1(3) PL 25, 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin (09) 160 03 3.4.2002 OM 20/123/2002 MÄÄRÄYSKOKOELMA Lautamieskustannusten suorittaminen Toimivalta Käräjäoikeuslain 12 Voimassa Kumoaa

Lisätiedot

Piirikuvernöörin korvaussäännöt

Piirikuvernöörin korvaussäännöt Piirikuvernöörin korvaussäännöt Piirikuvernöörit voivat hakea korvausta seuraavista menoista. Kaikki matkat tulee tehdä mahdollisimman edullisesti. 1. KORVATTAVAT TAPAHTUMAT a. KLUBIVIERAILUT Jotta varmistetaan

Lisätiedot

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 18.11.2008 PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 Työntekijän kielivalinta Työntekijän sekä työ- ja tekijänoikeuskorvauksen saajan tietoihin on lisätty kielitieto. Palkkalaskelma ja korvauksensaajan

Lisätiedot

Travel Getting Around

Travel Getting Around - Location Olen eksyksissä. Not knowing where you are Voisitko näyttää kartalta missä sen on? Asking for a specific location on a map Mistä täällä on? Asking for a specific...wc?...pankki / rahanvaihtopiste?...hotelli?...huoltoasema?...sairaala?...apteekki?...tavaratalo?...ruokakauppa?...bussipysäkki?

Lisätiedot

VR laski hintoja pysyvästi. Uudet hinnat ja tuotteet 16.2.2016 alkaen

VR laski hintoja pysyvästi. Uudet hinnat ja tuotteet 16.2.2016 alkaen VR laski hintoja pysyvästi Uudet hinnat ja tuotteet 16.2.2016 alkaen Tärkeää tietoa uusista lipputuotteista matkatoimistoille Sisällysluettelo Uudet ja edulliset VR lipputuotteet Lipputuotteet matkatoimistoverkkokaupassa

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

Murikan kurssimatkalaskun täyttöohje

Murikan kurssimatkalaskun täyttöohje 1 Murikan kurssimatkalaskun täyttöohje Avaa Metalliliiton sivu www.metalliliitto.fi Valitse sieltä Päivitä jäsentietosi Lue ohje ja klikkaa linkistä! 2 Valitse pankki, jonka kautta voit todentaa henkilöllisyytesi

Lisätiedot

Majoitustiedot. Scandicin huonehintaan sisältyy aina Luomutuotteita sisältävä aamiainen Langaton internet

Majoitustiedot. Scandicin huonehintaan sisältyy aina Luomutuotteita sisältävä aamiainen Langaton internet SCANDIC PAASI 29.-30.01.2015, varausnumero 45433220 23.-24.04.2015, varausnumero 45433223 27.-29.05.2015, varausnumero 45433228 24.-25.09.2015, varausnumero 45433224 26.-28.10.2015, varausnumero 45433230

Lisätiedot

Korvauksen hakeminen ulkomailla

Korvauksen hakeminen ulkomailla Korvauksen hakeminen ulkomailla syntyneistä kustannuksista Sanna Kuorikoski 14.4.2011 Sisältö Korvaushakemus ja valtakirja Tilityksinä haettavat korvaukset ja tilityslomake Tilityksen tekeminen Hakuaika

Lisätiedot

OHJE JOUKKUEEN TALOUSASIOIDEN HOITAMISEEN

OHJE JOUKKUEEN TALOUSASIOIDEN HOITAMISEEN OHJE JOUKKUEEN TALOUSASIOIDEN HOITAMISEEN SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 1 Kuka hoitaa joukkueen talousasioita 1 Pankkitili 1 Pelaajien maksut 2 Kannatustuotteet 2 Talkootulot 2 Mainostulot 2 Puffettitulot 2

Lisätiedot

1 Uuden vuoden aloitus palkanlaskennassa

1 Uuden vuoden aloitus palkanlaskennassa 2 Sisällys 1 Uuden vuoden aloitus palkanlaskennassa... 3 2 Sosiaalivakuutus- ym. maksut... 4 3 Uudet verokortit... 7 4 TyEL vuosi-ilmoitus sähköisesti... 10 5 TVR palkkasummailmoitus sähköisesti... 11

Lisätiedot

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään edupori.fi/office 365 3.10.2013 Porin kaupunki ATK Tuki Sisällys Johdanto... 2 Edupori.fi sähköpostin määrittäminen Office 365:n Outlook-ohjelmaan

Lisätiedot

Osakas A-osakkeet B-osakkeet

Osakas A-osakkeet B-osakkeet 1 (5) LISÄSOPIMUS 28.2.2013 PÄIVÄTTYYN TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY:N OSAKASSOPIMUKSEEN A-lisäosakkeet / VSS-tila 1. OSAPUOLET Osakas A-osakkeet B-osakkeet Finprop Tapiola Oy (Y-tunnus: 1749679-4) 460

Lisätiedot

Espoon kunnan matkustussääntö

Espoon kunnan matkustussääntö N:o 10 Espoon kunnan matkustussääntö Espoon kunnanvaltuuston hyväksymä kesäkuun 26 päivänä 1962. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Kunnan luottamusmiehille sekä viranhaltijoille ja muille palkansaajille, joita tässä

Lisätiedot

Väliraporttiohjeistus: sisältö ja talous. päivitetty 25.10.2010

Väliraporttiohjeistus: sisältö ja talous. päivitetty 25.10.2010 Väliraporttiohjeistus: sisältö ja talous päivitetty 25.10.2010 Väliraporttilomakkeet Käytössä sähköinen väliraporttipohja (hankkeille toimitettu linkki raporttipohjaan) Varsinainen väliraporttilomake jätetään

Lisätiedot

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella kn 5.2.2009 Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella Tiedoksi kandidaatintöiden ohjaajille: Valmistautuminen kandityön tekemiseen, esitietovaatimukset: Kandidaatintyö voidaan aloittaa tyypillisesti

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalvelujen käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat on

Lisätiedot

TK-Vuokrat järjestelmän verokannan muutos

TK-Vuokrat järjestelmän verokannan muutos TK-Vuokrat järjestelmän verokannan muutos 1.1.2013 Ohessa koontia arvonlisäverokannan muutoksiin liittyen Tuomas Niemi / Identoi Oy I d e n t o i O y K e l l o n k ä r k i 1 0 7 0 4 6 0 K u o p i o 010-4

Lisätiedot

suhdelippujärjestelmän kehittämiseksi

suhdelippujärjestelmän kehittämiseksi Suositukset työsuhdelippuj suhdelippujärjestelmän kehittämiseksi Työsuhdelippu - työnantajan kokonaan tai osittain maksama joukkoliikenteen kausilippu vuoden 2006 alussa voimaan astuneen tuloverolain muutoksen

Lisätiedot