Matkustusohje_/_Rules_on_Travel

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matkustusohje_/_Rules_on_Travel"

Transkriptio

1 Contents 1 Matkustusohje 2 Matkasuunnitelma 2.1 Matkavakuutus 2.2 Matkakuluista 2.3 Ostolaskut 3 Matkalasku 4 Hyväksyjän hyvä huomata 5 Matkaneuvojan muistilista if (window.showtoctoggle) { var tocshowtext = "show"; var tochidetext = "hide"; showtoctoggle(); } Matkustusohje Yliopiston matkustusohje on sen intrassa. Tämä ohje täydentää sitä laitoskohtaisilla menettelytavoilla. Jos nämä ohjeet ovat keskenään ristiriidassa, niin noudata yliopiston ohjetta, ja ilmoita ristiriidasta tämän ohjeen tekijälle. Tämä ohje koskee sitä tapausta, jossa matkustaja saa palkkaa yliopistolta. Muissa tapauksessa ota yhteyttä matkaneuvojaan, joka on nimetty tuonnempana tässä ohjeessa. (The rules on travel for our university are in its intranet. These instructions augment them with procedures specific to our department. If these two documents contradict each other, then obey the university rules, and notify the creator of this document about the contradiction. These departmental rules have no English translation, sorry. Go through them with your supervisor before starting to organize your trip.) Matkasuunnitelma Pääsääntöisesti matkasuunnitelma tehdään jokaiselle sellaiselle työmatkalle, joka vie työntekijän toiselle paikkakunnalle kuin se, jolla hänen oma työpisteensä on. Jos työmatkalla ei ole etukäteen hyväksyttyä matkasuunnitelmaa, niin siltä ei kerry päivärahaa eikä yliopiston matkavakuutuskaan ole voimassa. Silloin ei myöskään ole selvää, korvaako työnantaja matkakuluja. Matkan suunnittelu alkaa selvittämällä, miltä projektilta sen kulut maksetaan. Laitoksen johtajan päätöksen mukaan tutkimukseen liittyvä matkustus maksetaan pääsääntöisesti projektin omista matkustamiseen varatuista rahoista. Jos on tarpeen matkustaa laitoksen perusrahalla tai projektien Contents 1

2 yleiskustannuksilla, niin silloin jokaisesta matkasta sovitaan tapauskohtaisesti erikseen laitoksen johtajan kanssa. Matkaan liittyy kolme hallintohenkilöä: Hyväksyjä jonka kanssa matkustaja sopii matkastaan ennen sen alkamista sekä sen maksavasta projektista. Ensisijaisesti hyväksyjä on matkan maksavan projektin vastuullinen johtaja ja/tai matkustajan lähiesimies. Toissijaisesti hyväksyjänä on laitosjohto, esimerkiksi jos ensisijainen hyväksyjä on itse matkustajana, pidempään poissa laitokselta tai häntä ei vielä ole Travel-järjestelmässä. Jos matka maksetaan perusrahalla tai yleiskustannuksilla, niin sen hyväksyjänä on aina laitosjohto. Asiatarkastaja joka tarkastaa matkan jälkeen matkalaskun tiedot. Jos hän on pidempään poissa, niin Travel-järjestelmä ohjaa laskun automaattisesti hänen varahenkilölleen. (Kuopiossa asiatarkastettiin aikaisemmin myös matkasuunnitelma; tämä askel on nyt jätetty pois.) Projektin varoilla matkustettaessa asiatarkastaja on sen talousasioita hoitava taloussihteeri. Perusrahalla tai yleiskustannuksilla matkustettaessa asiatarkastajana on Matkaneuvoja Matkustajan on tarkoitus hoitaa matkajärjestelynsä itsenäisesti tämän ohjeen avulla. Matkaneuvojat neuvovat tarvittaessa niissä asioissa, jotka eivät tällä ohjeella selviä. Neuvojana toimivat tällä hetkellä asiatarkastajat. Tarja Karhu. Rahoituksesta sopimisen jälkeen matkustaja tekee matkasuunnitelman. Ulkomaanmatkan suunnitelma tehdään aina Travel-järjestelmässä. Kotimaanmatkalla matkustaja ja hyväksyjä voivat myös sopia sähköpostin käyttämisestä järjestelmän sijaan: ennen matkaa matkustaja lähettää kotimaan matkasuunnitelmansa hyväksyjälle sähköpostilla, johon hyväksyjä vastaa hyväksyvänsä suunnitelman, ja matkan jälkeen matkustaja tekee järjestelmässä matkalaskun jonka yhdeksi liitteeksi hän laittaa tämän hyväksymisviestin PDF-muodossa. Suunnitelmaan tarvitaan seuraavat tiedot: Mitä-Missä-Milloin? Liitteeksi matkalle kutsuvalta osapuolelta jokin dokumentti, josta ilmenevät matkan aihe, matkakohde ja matkan aika. Esimerkiksi konferenssimatkoissa se on "Call for Participation" hallintomatkoissa se on kokouskutsu yrityspalavereissa yms. se on ote sähköpostikirjeenvaihdosta, josta näkyvät nämä tiedot sekä From:-kenttä, josta näkyy keneltä ja mistä yrityksestä tms. Contents 2

3 tämä "ok, tapaamme siis silloin" -kuittaus on tullut. Kirjeenvaihdosta voi poistaa kaikki muut tiedot, eli palaverista riittää kertoa vain sen verran, että sen liittyminen kulut maksavaan projektiin voidaan varmistaa esim. projektin tilintarkastusvaiheessa. Matkustajan pitää ottaa tästä liitteestä itselleen myös paperikopio. Jos matka on jostakin syystä niin luottamuksellinen, ettei matkasuunnitelmassa voi ilmoittaa siitä edes näitä perustietoja, niin matkustajan pitää ottaa hyvissä ajoin etukäteen yhteyttä laitosjohtajaan ja perustella, miksi näin on. Laitosjohtaja päättää (tarvittaessa yliopiston hallintoa kuultuaan) voidaanko matka maksaa hankkeen varoista. Jos päätös on myönteinen, niin matkustaja laatii näistä luottamuksellisista tiedoista muistion, jonka laitosjohtaja hyväksyy, ja joka talletetaan hankkeen mappiin. Matkasuunnitelmassaan matkustaja ilmoittaa, mistä muistiosta on kyse ja minne se on talletettu. Näin muistio löytyy esimerkiksi silloin, jos tilintarkastuksessa pyydetään selvitystä siitä, miten tämä luottamuksellinen matka liittyi tarkastettavaan hankkeeseen. Tätä menettelyä käytetään kuitenkin vain jos se on aivan välttämätöntä, ja jokainen sellainen matka käsitellään erikseen omana yksittäistapauksenaan. Maksava projekti jotta myös matkasuunnitelmassa säilyy tieto siitä, mitä matkustaja ja hyväksyjä ovat sopineet. Tämä tehdään siten, että suunnitelma otsikko kirjoitetaankin muodossa "projektin lyhenne: varsinainen otsikko" - projekteillahan on yleensä jokin naseva lyhenne. Perusrahalla matkustettaessa tämä alkuosa olkoon "PR:". Aina kun laskuihin voi antaa maksajan viitteen (englanniksi your ref tms.) niin sellaiseksi annetaan tämä sama lyhenne! Näin hallinto voi yhdistää laskut oikeille projekteilleen. Kulut siltä osin kuin ne ovat jo tiedossa tai arvioitavissa. Asiatarkastaja tarkastaa kulut matkalaskun yhteydessä. Matkasuunnitelman hyväksyminen ei vielä takaa, että siihen merkityt kulut lopulta hyväksytään ja korvataan. Jos on epävarma voidaanko jokin kulu korvata, niin kannattaa kääntyä matkaneuvojan puoleen jo etukäteen. Näillä tiedoilla matkasuunnitelman voi lähettää sen hyväksyjälle. Matkustaja saa hyväksymisestä kuittauksen sähköpostiinsa. Matkavakuutus Yliopisto on ottanut työntekijöilleen matkavakuutuksen, joka on voimassa kaikilla niillä matkoilla, joista on tehty ja hyväksytty matkasuunnitelma. Vakuutuksen ehtoihin ja käyttöohjeeseen kannattaa tutustua ennen matkaa. Samalla kannattaa ladata työmatkapuhelimeen sähköinen 24h vakuutuskortti, jolla voi näyttää vakuutuksen olevan voimassa, jos sitä joutuu käyttämään matkallaan. Matkavakuutus 3

4 Tavallisesti ylimääräiset kulut maksetaan matkan aikana itse (tai yliopiston maksuaikakortilla, jos sellainen on mukana) ja anotaan niistä korvausta matkan jälkeen vakuutusyhtiöltä. Jos sairastuu matkallaan ja joutuu sen vuoksi muuttamaan matkajärjestelyjään (esimerkiksi vaihtamaan lentolippujaan) niin silloin pitää käydä paikan päällä lääkärissä, joka kirjoittaa todistuksen siitä että matkajärjestelyjä on muutettava. Sen jälkeen muutokset tehdään yhteistyössä vakuutusyhtiön kanssa. Matkakuluista Yleisperiaate on edullisin järkevä matkustustapa kuten ennenkin. Siis normaalisti käytetään 2. luokan matkalippuja, jne. Verovapaat päivärahat ja matkakulujen korvaukset suoritetaan verohallinnon ohjeen mukaisesti, ja Travel-järjestelmä laskee ne automaattisesti. Ohje on pääosin samanlainen kuin aikaisemmin käytetty valtion matkustussääntö. Yliopistojen työehtosopimuksen (TES) tulkinta on, että jos työntekijälle korvataan matkakulut, niin silloin hänelle maksetaan myös päivärahat. Jos työntekijällä on sellainen etätyösopimus jossa etätyöpaikka on toisella paikkakunnalla niin silloin hänen matkansa yliopistolla olevaan työpisteeseen voivat kuulua korvattaviksi. Jos hän käy yliopiston työpisteessään vähintään kerran viikossa, niin silloin näitä matkoja ei korvata hänelle, vaan niitä pidetään työntekijän normaaleina matkoina tavalliselle työpaikalleen. Jos hän käy harvemmin, niin nämä matkat korvataan hänelle, koska niitä pidetään työmatkoina pois hänen tavalliselta työpaikaltaan. Pääsääntöisesti työmatkaan ei yhdistetä lomapäiviä. Jos näin kuitenkin halutaan toimia, niin: Lomapäivät laitetaan jo matkasuunnitelmaan jonka hyväksyjä käsittelee ennen matkaa. Hän voi myös kieltäytyä hyväksymästä sellaista matkasuunnitelmaa; silloin matkustajan pitää tehdä uusi suunnitelma ilman lomapäiviä ja hyväksyttää se. Matkustajan on osoitettava suunnitelmassaan, etteivät työnantajan kulut kasva suuremmiksi kuin jos matka olisi tehty ilman lomapäiviä. Jos työmatka päättyy lomapäiviin, niin silloin matkustaja maksaa itse paluumatkansa kulut. Samoin jos työmatka alkaa lomapäivillä, niin silloin matkustaja maksaa itse menomatkansa kulut. Työnantaja ei maksa lomapäiviltä päivärahaa eikä kulukorvauksia. Helpoin tapa hoitaa matkajärjestelyjä on ottaa yhteyttä verkossa tai puhelimitse yliopiston sopimusmatkatoimistoon, joka on tätä kirjoitettaessa Kaleva Travel (-- Matti Nykänen 08:52, 18 February 2010 (EET)). Sen laskut ilmestyvät automaattisesti Travel-järjestelmään joten matkustajan ei tarvitse huolehtia niistä. Sinne ilmoitetaan laskutusta varten seuraavat Matkakuluista 4

5 tiedot: Itä-Suomen yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos matkustajan nimi maksajan viitteeksi sama projektin lyhenne kuin matkasuunnitelman otsikon alussakin laitoksen vastuualue- eli VA-koodi, joka on (ainakin tilivuonna 2011) matkustajan henkilönumero Se näkyy Travel-järjestelmässä matkasuunnitelman ja -laskun etusivulla nimen edessä. Sen voi myös kysyä matkaneuvojalta tai henkilöstösihteeri Anita Smolanderilta. Huomaa, että kyseessä on uusi UEF-numero, vanhat Joensuun tai Kuopion numerot eivät enää ole voimassa! Ulkomaan lentolippua ostettaessa on pyydettävä tarjous ainakin yliopiston sopimusmatkatoimistolta. Tarjouksia saa kysellä ja lipun saa hankkia muualtakin, jos sen saa sopimusmatkatoimiston tarjousta halvemmalla. Silloin matkasuunnitelmaan on liitettävä sopimusmatkatoimistonkin tarjous, jotta on dokumentoitu, että se todellakin pyydettiin mutta osoittautui kalliimmaksi. Muuten meitä voidaan epäillä sopimuksen tai kilpailutussääntöjen rikkomisesta! (Erityisesti EU-rahoituksen tilintarkastuksissa on tarkkaan tutkittu, että kaikki hankinnat on kilpailutettu. Se on helpointa osoittaa, jos voimme osoittaa toimineemme aina yliopiston kilpailuttamien hankintasopimusten mukaan.) Yliopisto ei maksa kilometrikorvauksia oman auton käytöstä, jos matkaan voisi käyttää myös julkisia kulkuneuvoja. Sen sijaan voi vuokrata auton alennuksella sopimusvuokraamolta. Vuokraamoon ilmoitetaan muuten samat laskutustiedot kuin matkatoimistoon, mutta sinne ei tarvita VA- eikä henkilönumeroa. Voit tarkistaa vuokraamon verkkosivuilta, olisiko yliopistollamme joku muu jo sattunut varaamaan auton samaan aikaan Joensuusta tai Kuopiosta käyttäjätunnuksella ja salasanalla UEF2011. Jos silti haluaa käyttää omaa autoaan, niin matkalaskuun voi laittaa kululajina nimeltä "Oma auto/julkisen mukaan" sen summan, jonka matka olisi maksanut julkisilla kulkuneuvoilla tehtynä (eli käytännössä niiden lippujen hinnat). Näiden kulujen sijaan voi laskuttaa kilometrikorvaukset vain silloin, jos matkaa ei mitenkään olisi voinut tehdä julkisella kulkuneuvolla (paitsi taksilla, sillähän pääsisi kaikkialle minne omalla autollaankin...) ja silloin on matkalaskuun liitettävä lyhyt selostus miksi näin oli. Erityisesti Kuopion ja Joensuun kampusten väliset matkat omalla autolla korvataan Matkahuollon bussilippuhintojen mukaan. Yliopistolla on alennussopimus monien kotimaan hotellien kanssa. Huonetta varattaessa ilmoitetaan samat laskutustiedot kuin autovuokraamoon. Matkakuluista 5

6 VR:n matkatiliä käyttämällä saa alennusta junalipuista. Huomaa: Matkatilin järjestelyt ovat muuttumassa, kysy matkaneuvojalta onko uudistunut tili jo käytössä. Matkatilin käyttö vaatii internet-asiointitunnuksen. Jos tarvitset tunnuksen, niin ota yhteyttä oman kampuksesi taloussihteeriin: Joensuussa Tarja Karhuun Kuopiossa Leila Tiihoseen. Yliopiston maksuaikakortilla voi maksaa matkakuluja. Vanhaa Joensuun tai Kuopion yliopistojen myöntämää korttia ei saa enää käyttää, vaan sen tilalle on anottava uusi UEF:n kortti! Kortteja on kahdenlaisia: Matkakortti käy vain matkakulujen maksamiseen. Pääsääntöisesti henkilöstölle myönnetään tällaisia kortteja. Osallistumismaksut eivät ole matkakuluja vaan koulutuspalveluja, joten niitä ei valitettavasti voi tällaisella kortilla maksaa. Luottokortti käy myös muiden kulujen maksamiseen. Kortin hakija ja hänen matkaneuvojansa täyttävät yhdessä korttihakemuksen, jonka matkaneuvoja toimittaa laitosjohdon hyväksyttäväksi. Laitosjohdon linjauksen mukaan kortteja myönnetään professoreille ja projektien vastuullisille johtajille. He voivat myös esittää laitosjohdolle perustelujen kera korttien myöntämistä sellaisille alaisilleen, joiden työnkuvaan kuuluu paljon matkustamista. Matkalaskuun kannattaa laittaa korttimaksujen kohdalle maininta "maksettu maksuaikakortilla" helpottamaan korttimaksujen kohdistamista matkoihin taloushallinnossa. Projektin johtaja voi maksaa omalla kortillaan projektinsa matkakuluja silloinkin, kun matkustajana on jokin muu kuin hän itse. Erityisesti silloin pitää mainita "maksettu <johtajan nimi>n maksuaikakortilla". Korttien käytännön asioista vastaa yliopistotasolla Myös matkatoimiston NetGate-järjestelmän käyttöön tarvitaan tämä kortti. Pia Konttinen. Ostolaskut Ostolaskulla laitos ostaa tavaraa tai palveluita suoraan (sen sijaan että matkustaja ensin ostaisi ne omalla luottokortillaan ja sitten saisi rahansa takaisin matkalaskussaan). Matkustaja kirjaa matkasuunnitelmaansa arvioituina kuluina myös ne ostokset, jotka maksetaan ostolaskulla. Niiden kohdalle kannattaa laittaa maininta ostolaskun käytöstä. Maksun saajalle ilmoitetaan yliopiston laskutusosoite ja maksajan viitteeksi projektin lyhenne, kuten edellä mainittiin. Matkaneuvoja auttaa tarvittaessa. Ostolaskut 6

7 Jos esimerkiksi konferenssin järjestäjät tarjoavat mahdollisuutta maksaa osallistumismaksu (ja joskus myös majoitus tarjoushintaan) laskulla (valinta "bill me" tai vastaava verkkosivulla) sekä riittävät maksuyhteystiedot, niin se voidaan maksaa etukäteen ostolaskuna. Myös matkan aikana voi hankkia palveluita (esimerkiksi majoituksen ellei sitä ole maksettu etukäteen) ostolaskulla jos toimittaja sen sallii; siksi kannattaa ottaa yliopiston laskutusosoite matkalle mukaan. Matkustaja kirjaa nämäkin ostoksensa kuluina matkalaskuunsa. Matkustaja ei näe ostolaskujaan Travel-järjestelmän matkasuunnitelmassaan eikä -laskussaan. Matkahallinto yhdistää ne Rondo-järjestelmästä matkalaskussa arvioituihin kuluihin ennen hyväksymistä. Matkalasku Matkalta palattuaan matkustaja muuttaa matkasuunnitelmansa matkalaskuksi Travel-järjestelmässä eli kohdistaa ennakoista yliopiston matkakortilla maksetut ostokset korjaa todelliset kulut suunnitelmassa arvioitujen tilalle lisää matkan aikana mahdollisesti ilmenneet uudet kulut, ja skannaa PDF-liitteiksi kaikkien kulujen kuitit sekä käytetyt matkalippunsa. Sen jälkeen matkustaja lähettää asiatarkastajalle laskun sähköisesti Travel-järjestelmässä ja alkuperäiset kappaleet kaikista sen liitteiksi skannaamistaan papereista (kuten kuiteista) sisäisessä postissa (koska asiatarkastajan on arkistoitava ne). Asiatarkastaja tarkastaa matkakulut ja tekee tarvittavat korjaukset, jotta hyväksyntään menevän matkalaskun kulut ovat matkustussäännösten mukaiset ja kirjanpidossa oikein. Tällöin hän joutuu poistamaan säännösten vastaiset kulut, vaikka ne olisivatkin olleet jo hyväksytyssä matkasuunnitelmassa. Sitten kun asiatarkastaja on laittanut matkalaskun kuntoon, niin hän lähettää sen edelleen hyväksyjälle. Hyväksyjä tarkistaa ja hyväksyy lopullisen laskun. Matkustaja saa ilmoituksen laskunsa hyväksymisestä, tai muuten lasku palautuu takaisin matkustajalle korjattavaksi. Normaalisti kestää noin työviikon ennen kuin lasku on maksussa. Jos asiatarkastetun matkalaskun hyväksyminen viipyy yli 14 päivää, niin silloin asiatarkastaja voi matkustajan pyynnöstä siirtää sen laitoksen johdon hyväksyttäväksi. (Valitettavasti Travel-järjestelmästä voi tulla matkustajalle ylimääräisiä Matkalasku 7

8 viesteja, kun hänen matkalaskuaan siirrellään hallinnon sisällä henkilöltä toiselle. Kaikki viestit eivät siis ole korjauspyyntöjä matkustajalle. Anteeksi jo etukäteen.) Hyväksyjän hyvä huomata Käsittele hyväksyttäväksesi tulleet laskut ilman turhia viiveitä, jotta matkustajat saavat rahansa kohtuullisessa ajassa. Jos asiatarkastettu lasku on odottanut hyväksyntääsi jo 14 vuorokautta, niin taloushallinto voi siirtää sen laitosjohdon hyväksyttäväksi. Sinun on syytä ilmoittaa pidemmistä poissaoloistasi sähköisesti Travel-järjestelmään; silloin se osaa ohjata poissaolon aikana kertyvät matkasuunnitelmat ja -laskut automaattisesti varahenkilö(i)llesi. Jotkut rahoitusmuodot asettavat omia rajoitteitaan matkustukselle. Esimerkiksi EAKR-rahoitteiselta projektilta (mukaan lukien Tekesin kautta rahoitetut) voi maksaa vain sellaisten henkilöiden matkakuluja, jotka saavat myös palkkaa samasta projektista. Muista ne sopiessasi matkoista alaistesi kanssa! Tarkista, että matkasuunnitelma on sellainen kuin matkustajan kanssa olet sopinut. Jos sinusta on epäselvää voidaanko joku matkasuunnitelmaan laitettu kulu oikeasti korvata, niin tarkista asia matkaneuvojalta; on parempi, että tällaiset kulut poistetaan jo matkasuunnitelmasta, koska matkalaskusta asiatarkastaja joutuisi ne poistamaan joka tapauksessa jälkikäteen. Tarkista, että matkasuunnitelman otsikossa on maksavan projektisi lyhenne. Matkaneuvojan muistilista Jos matkustaja ei saa yliopistolta palkkaa vaan palkkion (kuten esimerkiksi vastaväittäjät), niin silloin hän ei itse kirjaudu Travel-järjestelmään, vaan matkaneuvoja hoitaa matkalaskutuksen hänen puolestaan yllä kuvatulla tavalla. Jos matkustaja saa yliopistolta pelkät matkakulut (eikä minkäänlaisia korvauksia tehdystä työstä) niin silloin häntä ei edes näy Travel-järjestelmässä, vaan kaikki matkakulut hoidetaankin ostolaskuilla. Matka-apurahat maksetaan palkkajärjestelmän kautta ja maksupäivät ovat samat kuin palkanmaksupäivät. Tällöin tulee huomioida intrassa oleva Certian Prima palkka-ajon aikataulu eli mihin mennessä materiaalin on oltava Certiassa, että maksu ennättää ko. laskentaan. Apurahan maksatuslomake on tiliöitävä, lisättävä organisaatiotiedot, asia- ja numerotarkastettava sekä toimitettava sen jälkeen Certiaan Primaan tehtävää tallennusta varten. Hyväksyjän hyvä huomata 8

TEM-MATKANHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIKAOPAS

TEM-MATKANHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIKAOPAS TEM-MATKANHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIKAOPAS Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Ohjelmaan kirjautuminen... 3 Matkasuunnitelman/matkalaskun tekeminen... 3 Km-korvaukset... 6 Ateriakorvaus ja yömatkaraha...

Lisätiedot

GOLFLIITON MATKA-, EDUSTUS- JA KULU- KORVAUKSET ALKAEN 1.6.2016

GOLFLIITON MATKA-, EDUSTUS- JA KULU- KORVAUKSET ALKAEN 1.6.2016 GOLFLIITON MATKA-, EDUSTUS- JA KULU- KORVAUKSET ALKAEN 1.6.2016 Tämän ohjeen antaja on Suomen Golfliiton hallitus. Ohje astuu voimaan 1.6.2016 ja korvaa aiemmin 1.1.2015 annetun matkustusohjeen. Ohje koskee

Lisätiedot

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on käytössä BasWaren TEMmatkanhallintajärjestelmä.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on käytössä BasWaren TEMmatkanhallintajärjestelmä. 1 TYÖ-, KOULUTUS- JA ULKOMAAN MATKOJA KOSKEVA TEM-MATKANHALLINTAJÄRJESTELMÄ Yleistä Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on käytössä BasWaren TEMmatkanhallintajärjestelmä. Henkilöstön kaikki matkasuunnitelmat

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

Jyväskylän yliopistoon työsuhteessa oleva henkilö jolla on SAP Travelin käyttöoikeus

Jyväskylän yliopistoon työsuhteessa oleva henkilö jolla on SAP Travelin käyttöoikeus Tarkoitus Luodaan matkalasku matkapyynnön pohjalta Edellytykset Jyväskylän yliopistoon työsuhteessa oleva henkilö jolla on SA Travelin käyttöoikeus Tapahtumakoodi Matkalaskun luonti Ohje sisältää mm. Ohjeistetaan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Raahen kaupunginhallitus 4.2.2013 74 Voimaantulo 1.1.2013 Soveltamisala 1 Raahen kaupungin viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa 1 (8) EVO/Minna Tanska 4.6.2014 SAK:n ja Temen ohje: Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa Tämä ohje perustuu Verohallinnon vuosittain antamaan päätökseen verovapaista

Lisätiedot

OHJEET / KESKITETTY MAKSUJÄRJESTELMÄ

OHJEET / KESKITETTY MAKSUJÄRJESTELMÄ OHJEET / KESKITETTY MAKSUJÄRJESTELMÄ TILINUMERO JA VEROKORTTI Erotuomari (otteluvalvoja) toimittaa tiedot (tilinumero IBAN-muodossa sekä verokorttinsa) Rantalainen Oy:lle. Lisätietoja verokortista/verotuksen

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

TYÖMATKAT JA VEROTUS. Seija Karttunen Virpi Pasanen Eija Tannila

TYÖMATKAT JA VEROTUS. Seija Karttunen Virpi Pasanen Eija Tannila TYÖMATKAT JA VEROTUS Seija Karttunen Virpi Pasanen Eija Tannila TALENTUM Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2129-7 ISBN 978-952-14-2130-3 (sähkökirja) Taitto: NotePad

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN MATKUSTUSOHJE

KIURUVEDEN KAUPUNGIN MATKUSTUSOHJE KIURUVEDEN KAUPUNGIN MATKUSTUSOHJE Kaupunginhallitus Voimaantulo: 1.7.2012 lukien 1 1. YLEISTÄ Matkakustannukset Näitä ohjeita sovelletaan kotimaassa ja ulkomailla tehtyihin viranhaltijoiden ja työntekijöiden

Lisätiedot

M2-MATKALASKUN KÄYTTÖOHJEET KOULUTUSMATKALLE

M2-MATKALASKUN KÄYTTÖOHJEET KOULUTUSMATKALLE M2-MATKALASKUN KÄYTTÖOHJEET KOULUTUSMATKALLE KIRJAUTUMINEN 1. KERRALLA www.saasm2.com Yleinen käyttäjätunnus: kertamatkustaja Yleinen salasana: 12345M2 Yritystunnus: OAJ MATKALASKU Täytä henkilötiedot

Lisätiedot

Yleistä matkanhallintaohjelmasta. Matkanhallintaohjelman etusivun esittely, asetukset. 1. Oikean dokumentin valinta...2

Yleistä matkanhallintaohjelmasta. Matkanhallintaohjelman etusivun esittely, asetukset. 1. Oikean dokumentin valinta...2 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä matkanhallintaohjelmasta Sivu Matkanhallintaohjelman etusivun esittely, asetukset. 1 Oikean dokumentin valinta...2 Määränpään ja matka-ajankohdan kertominen. 2 Tiliöintitietosivun

Lisätiedot

SUOMEN AGILITYLIITON MATKUSTUSSÄÄNTÖ (hyväksytty Suomen Agilityliiton hallituksessa 18.1.2016)

SUOMEN AGILITYLIITON MATKUSTUSSÄÄNTÖ (hyväksytty Suomen Agilityliiton hallituksessa 18.1.2016) SUOMEN AGILITYLIITON MATKUSTUSSÄÄNTÖ (hyväksytty Suomen Agilityliiton hallituksessa 18.1.2016) Korvaussummat päivitetään vuosittain Verohallinnon päätöksen mukaisesti. 1. Matkustussäännön soveltaminen

Lisätiedot

HENKILÖASIAKKAAT. Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas ILMOITA VERKOSSA. vero.fi/veroilmoitus. verovuosi

HENKILÖASIAKKAAT. Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas ILMOITA VERKOSSA. vero.fi/veroilmoitus. verovuosi ILMOITA VERKOSSA vero.fi/veroilmoitus Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT verovuosi 2012 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/veroilmoitus SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

Valtionavustusten käytön valvonta

Valtionavustusten käytön valvonta Valtionavustusten käytön valvonta Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät menot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika Avustuksen käytön valvonta/tarkastus

Lisätiedot

Johtokunta voi antaa tätä talousohjesääntöä täydentäviä ohjeita ja määräyksiä.

Johtokunta voi antaa tätä talousohjesääntöä täydentäviä ohjeita ja määräyksiä. Talousohjesääntö Suomen Saunaseura ry:n johtokunnan hyväksymä 13.6.2016. 1 Suhde muihin säännöksiin Suomen Saunaseura ry:n (jäljempänä yhdistys ) hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä

Lisätiedot

Joukkoliikenne ja sen maksuliikenne

Joukkoliikenne ja sen maksuliikenne Joukkoliikenne ja sen maksuliikenne Waltti Tvv = toimivaltainen viranomainen 1. Matkakorttimaksu (yksikäyttökortti)» Kertaluonteinen maksu» Kirjaus: Myyntituotot tai Liiketoiminnan tuotot (liikelaitos);

Lisätiedot

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 18.11.2008 PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 Työntekijän kielivalinta Työntekijän sekä työ- ja tekijänoikeuskorvauksen saajan tietoihin on lisätty kielitieto. Palkkalaskelma ja korvauksensaajan

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

VR laski hintoja pysyvästi. Uudet hinnat ja tuotteet 16.2.2016 alkaen

VR laski hintoja pysyvästi. Uudet hinnat ja tuotteet 16.2.2016 alkaen VR laski hintoja pysyvästi Uudet hinnat ja tuotteet 16.2.2016 alkaen Tärkeää tietoa uusista lipputuotteista matkatoimistoille Sisällysluettelo Uudet ja edulliset VR lipputuotteet Lipputuotteet matkatoimistoverkkokaupassa

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalveluiden käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat on

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalvelujen käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat on

Lisätiedot

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE Johdanto Liikematkatoimistojärjestelmä on lisäarvopalvelu Winres -varausjärjestelmään, jolla matkatoimisto pystyy tuottamaan liikeasiakkailleen raportteja heidän matkatoimistopalveluiden

Lisätiedot

Headline. Main text. Basware-käyttäjäpäivät Sini Klockars

Headline. Main text. Basware-käyttäjäpäivät Sini Klockars Basware-käyttäjäpäivät 21.9.2011 Sini Klockars BESTSELLER Suomessa Kansainvälisesti Liikevaihto 70 meur 2 MEUR Tulos 2 meur 0,3 MEUR Perustettu 1990 1975 Brändejä 10 10 Liikkeitä >100 > 2 500 Henkilökuntaa

Lisätiedot

Ilmaurheilurahasto. SIL Urheilijaseminaari Timo Latikka, toiminnanjohtaja

Ilmaurheilurahasto. SIL Urheilijaseminaari Timo Latikka, toiminnanjohtaja Ilmaurheilurahasto SIL Urheilijaseminaari 11.2.2017 Timo Latikka, toiminnanjohtaja Suomen Ilmailuliiton tukisäätiö sr Yleishyödyllinen 1999 perustettu säätiö Perustettiin sääntömuutoksella 1964 perustetusta

Lisätiedot

Ulos pätkävankilasta

Ulos pätkävankilasta Ulos pätkävankilasta työntekijä tulisi toimeen yhdellä työsuhteella ja siitä saatavalla palkalla. epäreiluja työn teettämisen tapoja ei paikattaisi verovaroin. Osa-aikaisen palkka jää pieneksi. Esimerkiksi

Lisätiedot

Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin

Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin Jarmo Vestola, Tommi Voss, Kari Piukka, Jonne Kohvakka, Perttu Määttä Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Ohjelmistotekniikan menetelmät -kurssi Kevät

Lisätiedot

LUKUKAUSI-ILMOITTAUTUMINEN

LUKUKAUSI-ILMOITTAUTUMINEN LUKUKAUSI-ILMOITTAUTUMINEN 15.8.2014 Yleistä Opiskelija voi ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi myös WebOodin kautta. Läsnäolevaksi ilmoittautuva opiskelija voi maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksun,

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

suhdelippujärjestelmän kehittämiseksi

suhdelippujärjestelmän kehittämiseksi Suositukset työsuhdelippuj suhdelippujärjestelmän kehittämiseksi Työsuhdelippu - työnantajan kokonaan tai osittain maksama joukkoliikenteen kausilippu vuoden 2006 alussa voimaan astuneen tuloverolain muutoksen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 27.9.2016 Taltionumero 4075 Diaarinumero 1045/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus ja hallintoriita-asia A Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

Projektien matkasuunnitelmien ja matkalaskujen tiliöintitietojen muuttaminen Travelissa

Projektien matkasuunnitelmien ja matkalaskujen tiliöintitietojen muuttaminen Travelissa Projektien matkasuunnitelmien ja matkalaskujen tiliöintitietojen muuttaminen Travelissa Katso yleisohjeet matkasuunnitelman ja matkalaskun tekemiseen Loorasta Travelin Matkustajan ohjeesta; https://www.loora.fi/intra/download/materials/henkilöstöasiat/hh-sarja/matkustaminen/travel_matkustajan%20ohje.pdf

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

SOPIMUS SOPIMUS MATKAHUOLLON PERUSKOULULAISTEN MATKAKORTTIPALVELUSTA

SOPIMUS SOPIMUS MATKAHUOLLON PERUSKOULULAISTEN MATKAKORTTIPALVELUSTA SOPIMUS SOPIMUS MATKAHUOLLON PERUSKOULULAISTEN MATKAKORTTIPALVELUSTA Oy Matkahuolto Ab (Matkahuolto) ja Kunta X (Kunta) ovat sopineet Matkahuollon peruskoululaisten matkakorttipalvelusta Kunnassa seuraavaa:

Lisätiedot

VARAHENKILÖYKSIKÖN SELVITYSTÄ Puheenjohtajiston toimeksianto Kaija Lappalainen

VARAHENKILÖYKSIKÖN SELVITYSTÄ Puheenjohtajiston toimeksianto Kaija Lappalainen VARAHENKILÖYKSIKÖN SELVITYSTÄ Puheenjohtajiston toimeksianto 28.7.2015 Kaija Lappalainen 17.8.2015 Määräaikaiset ja TA2015 sijaismäärärahat (tili 4025) MÄÄRÄAIKAISET YHTEENSÄ (AMK JA II ASTE) 2014 JA 2015

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Sairaala-apteekki 5.3.2013

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Sairaala-apteekki 5.3.2013 HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) VASTAUKSET SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN, SAIRAALA- APTEEKIN TARJOUSPYYNTÖÖN MÄÄRÄAIKAAN MENNESSÄ ESITET- TYIHIN KYSYMYKSIIN JA TARKENNUS LÄÄKKEELLISTEN KAASUJEN TARJOUSPYYNTÖÖN

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTAOHJE

TALOUS- JA TOIMINTAOHJE TALOUS- JA TOIMINTAOHJE Hallitus hyväksynyt 22.03.2016 Sisällys 1. Taustaa... 1 2. Joukkueiden taloussuunnitelma ja talouden seuranta... 1 3. Kulukorvaukset ja matkalaskut... 3 4. Varainkeruu... 4 1 1.

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Kustannusmallivaihtoehdot Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta

Lisätiedot

PALVELUKESKUS

PALVELUKESKUS - Palvelukeskus vastuualue hoitaa Jyväskylän yliopiston talousja henkilöstöhallinnon, hankehallinnon ja sihteeritoimintojen tehtäväkokonaisuuksia yhteistyössä yliopiston tiedekuntien, laitosten, erillislaitosten,

Lisätiedot

Jatkotutkinnon suorittaminen

Jatkotutkinnon suorittaminen Jatko-opiskelu Jatkotutkinnon suorittaminen 5. Tutkinnon myöntäminen 2. Jatko-opintojen suorittaminen 1. Valinta jatkokoulutukseen Tutkimuksen tekeminen 3. Lisensiaatintutkimuksen tarkastus ja hyväksyntä

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Olavi Manninen, tietotekniikkakeskus / Kuopion kampus 2.9.2011 Johdatus akateemisiin opintoihin Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Tietotekniikkakeskuksen palveluista Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN MATKUSTUSSÄÄNTÖ. 1 Yleistä. 2 Työmatkasta maksettavat korvaukset. 3 Matkaluokka

TERVEYSPALVELUALAN MATKUSTUSSÄÄNTÖ. 1 Yleistä. 2 Työmatkasta maksettavat korvaukset. 3 Matkaluokka TERVEYSPALVELUALAN MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Yleistä 1. Työntekijälle suoritetaan työnantajan määräyksestä suoritetusta matkasta korvauksena matkustuskustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta,

Lisätiedot

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

JOHDANTO... 1. 1. Rekisteröityminen... 2. 2. Kirjautuminen... 3. 3. Sijaisrekisterin harjoittelijaosion välilehdet... 4. 4. Omat tiedot...

JOHDANTO... 1. 1. Rekisteröityminen... 2. 2. Kirjautuminen... 3. 3. Sijaisrekisterin harjoittelijaosion välilehdet... 4. 4. Omat tiedot... 1 Sisällys JOHDANTO... 1 1. Rekisteröityminen... 2 2. Kirjautuminen... 3 3. Sijaisrekisterin harjoittelijaosion välilehdet... 4 4. Omat tiedot... 5 5. Avoimet harjoittelupaikat ja opinnäytetyöaiheet...

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU

TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU Työpaikkakouluttajan ohje Kun työssäoppimisen arviointi ja koulutuskorvauksen haku ovat ajankohtaisia, saat asiasta ilmoituksen sähköpostiisi. Käy tällöin

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Suomen verotus selkokielellä

Suomen verotus selkokielellä Suomen verotus selkokielellä Mitä sanat tarkoittavat? Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle

Lisätiedot

Käyttöohje kansalaisopiston opettajille

Käyttöohje kansalaisopiston opettajille Populus matkojen hallinta Käyttöohje kansalaisopiston opettajille Päivitetty 8.2.2017 Sisältö: 1. Populukseen kirjautuminen ja käyttäjätunnukset 2. Useammat ajot samalle matkalaskulle 3. Yksittäisen matkalaskun

Lisätiedot

LINJAUKSET TUKIKELPOISISTA KUSTANNUKSISTA ESR-HANKKEISSA

LINJAUKSET TUKIKELPOISISTA KUSTANNUKSISTA ESR-HANKKEISSA Viite Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta (501/2011) Muistio 12.5.2011 Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 22.9.2014 250/07.01.01.02.01/2013 1. Rekisterinpitäjä Nimi

Lisätiedot

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työharjoittelu www.mol.fi Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työtön työnhakija voi osallistua työharjoitteluun tai työelämävalmennukseen perehtyäkseen työelämään sekä edistääkseen työhönsijoittumistaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Oikaisuvaatimus ostopalvelupäiväkodin tilinpäätöksen alijäämän kattamatta jättämisestä (jätetty pöydälle

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Oikaisuvaatimus ostopalvelupäiväkodin tilinpäätöksen alijäämän kattamatta jättämisestä (jätetty pöydälle 17.01.2013 Sivu 1 / 1 83/02.02.00/2012 290 13.12.2012 6 Oikaisuvaatimus ostopalvelupäiväkodin tilinpäätöksen alijäämän kattamatta jättämisestä (jätetty pöydälle 13.12.2012) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto/KMO Kaupunkimittausosasto PL 2205 FI HELSINGIN KAUPUNKI

Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto/KMO Kaupunkimittausosasto PL 2205 FI HELSINGIN KAUPUNKI 05.02.2014 Vastaanottaja: Heikki Laaksonen Viite: ProjectWise osuuskunnan kokoukset Tarjoamme teille kaupunkiyhteisen ProjectWise järjestelmän tuki/ylläpitopalveluja oheisen Palvelukuvauksen sisällön ja

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

Netvisor matkalaskuliittymä

Netvisor matkalaskuliittymä Päiväys: 20.2.2017 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 1.2 Matkalaskun kululajit... 3 1.3 Laskentakohteet... 4

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö 1 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

Toimintaohjeita Nettisivujen käyttö

Toimintaohjeita Nettisivujen käyttö Toimintaohjeita Nettisivujen käyttö Seura Johtokunta Toiminnanjohtaja Tomi Reinikainen Kaksi/kolme jaosta Jääkiekko= Limingan kiekko Jalkapallo= Pallokarhut Pesäpallo (ei aktiivinen) Jääkiekko Luistelukoulu

Lisätiedot

Liikanen Erkki 330 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 28.9.2012. Virkamatka. Tilitystulokset ja kustannusten kohdistus

Liikanen Erkki 330 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 28.9.2012. Virkamatka. Tilitystulokset ja kustannusten kohdistus Liikanen Erkki 330 Suomen Pankki Keskuspankki Johtokunta Pvm: 28.9.2012 Sivu: 1 / 6 Matkakululaskelma Virkamatka Liikanen Erkki matka 10591 28.08.2012-03.09.2012 Matkan Pvm. Tapahtuma Maa Paikka Syy 28.08.2012

Lisätiedot

PENNO Selvitä rahatilanteesi

PENNO Selvitä rahatilanteesi PENNO Selvitä rahatilanteesi TIEDÄTKÖ, KUINKA PALJON SINULLA ON RAHAA KÄYTÖSSÄSI? Kuuluuko arkeesi taiteilu laskujen ja välttämättömien menojen kanssa? Tiedätkö, mihin rahasi kuluvat? Tämän Penno-työkirjan

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

17.2.2012. Ajantasaiset luettelot 2) ja 3) kohdissa tarkoitetuista kokouksista on Palkeiden kotisivuilla osoitteessa www.palkeet.fi.

17.2.2012. Ajantasaiset luettelot 2) ja 3) kohdissa tarkoitetuista kokouksista on Palkeiden kotisivuilla osoitteessa www.palkeet.fi. OHJE 212/07 01 02/12 1 (19) 17.2.2012 EU-NEUVOSTON MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSTEN KÄSITTELY - korvaa ohjeen 18.3.2011 (312/00 02 03/11) 1. Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin (momentti

Lisätiedot

Sisällys. Käyttöohje. Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys

Sisällys. Käyttöohje. Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys Käyttöohje Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys Sisällys 1 Kilometrien syöttö...2 1.1 Uusien kilometrien syöttö kun ajetaan Profiilin autoilla...2 1.1.1 Normaali

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 44 28.11.2013. 44 Asianro 3719/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 44 28.11.2013. 44 Asianro 3719/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 44 Asianro 3719/08.01.00/2012 Kuopion ja Siilinjärven maaseutuliikenteen lippujen hinnoittelu 1 Hinnoittelun periaatteet Suunnittelupäällikkö Mervi Heiskanen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 AGRONOMILIITON TIEDE- JA TUTKIMUSSÄÄTIÖ P. Makasiinikatu 6 A 8, 00130 Helsinki Puh. (09) 2511 160, faksi (09) 2511 1610 Saapunut: 1 APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 A Matka-apuraha

Lisätiedot

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN 3.2.2016 vj Oikeudet: huoltaja HUOLTAJAN OHJE Tämä ohje on tarkoitettu partiolaisen huoltajalle. Ohjeesta selviää kuinka huoltaja voi toimia huollettavansa partiojäsenyyteen liittyvissä asioissa. Huoltajalla,

Lisätiedot

Käyttöohje palveluntuottajalle

Käyttöohje palveluntuottajalle Käyttöohje palveluntuottajalle Tarvikkeet Kortinlukija USB-johto Käyttöohje Asennus Kortinlukija kytketään tietokoneeseen USB-johdolla. Kytkennän voi tehdä sekä tietokoneen ollessa päällä että sammutettuna.

Lisätiedot

Väitöskirjojen tarkastusprosessi ja julkaiseminen yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa

Väitöskirjojen tarkastusprosessi ja julkaiseminen yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa Väitöskirjainfot ohjaajille ja tohtoriopiskelijoille Väitöskirjojen tarkastusprosessi ja julkaiseminen yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa www.uef.fi/yhka/jatko-opinnaytteet 1 Väitöskirjan

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

- käyttäjätunnus on lisenssinumerosi. - valitse aktiiviseksi rooliksesi suunnistaja. - vaihda salasanasi ( muista tallentaa uusi salasana)

- käyttäjätunnus on lisenssinumerosi. - valitse aktiiviseksi rooliksesi suunnistaja. - vaihda salasanasi ( muista tallentaa uusi salasana) IRMAN KÄYTTÖOHJEITA 1. Kirjautuminen Irmaan Huom! Jos sinulla on lisenssinumero, niin sinulla on tunnukset Irmaan - mene alla näkyvälle sivulle irma.suunnistusliitto.fi - valitse kirjaudu Irmaan - käyttäjätunnus

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Tutkimushankkeiden hallinnointi: vanhat kiemurat ja uudet tuulet. Tutkimuspalvelupäivät 2015, Tampere Työpaja 4

Tutkimushankkeiden hallinnointi: vanhat kiemurat ja uudet tuulet. Tutkimuspalvelupäivät 2015, Tampere Työpaja 4 Tutkimushankkeiden hallinnointi: vanhat kiemurat ja uudet tuulet Tutkimuspalvelupäivät 2015, Tampere Työpaja 4 Työpaja 4 ryhmät 1-3 Tekes toivoo näkemyksiä Missä asioissa me rahoittajat voimme parantaa

Lisätiedot

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt 20.10.2015 Kuva: Sanna Waris Laturi Oulun yliopistossa Oulun yliopiston kirjasto ottaa syksyllä 2012 käyttöön

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Tuomarit. 1. Järjestelmään kirjautuminen

Tuomarit. 1. Järjestelmään kirjautuminen Tuomarit Taso järjestelmässä hoidetaan Suomen Palloliiton valtakunnallisten sarjojen, sekä järjestelmän käyttöönottaneiden piirien erotuomariasettelut ja tulospalvelu (mm. sähköiset pöytäkirjat). 1. Järjestelmään

Lisätiedot

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna Hyvä hankehallinto Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off 20.9.2016 Eeva-Kaisa Linna Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista ja menettelyistä,

Lisätiedot

WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA?

WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA? WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA? www.kotka.fi/joukkoliikenne SUURIMMAT MUUTOKSET ASIAKKAILLE Samat tuotteet ja taksajärjestelmä käytössä koko seudulla (Hamina-Kotka-Pyhtää)

Lisätiedot

Lipputuotteet ja asiakashinnat

Lipputuotteet ja asiakashinnat Lipputuotteet ja asiakashinnat Liikenteessä noudatetaan seuraavia lippu- ja maksujärjestelmää koskevia periaatteita, ellei yksittäisissä ostokohteissa ole toisin määrätty: 1) Kaikissa autoissa tulee voida

Lisätiedot

Käyttäjätunnus Användarnamn Username. Salasana Lösenord Password. Kieli Språk Language. Kirjaudu sisään / Logga in / Login

Käyttäjätunnus Användarnamn Username. Salasana Lösenord Password. Kieli Språk Language. Kirjaudu sisään / Logga in / Login Valtionapu liikunnan alan kansainvälisille konferensseille ja kokouksille Suomessa Statsunderstöd för internationella idrottskonferenser och möten i Finland State subsidy for organizing international conferences

Lisätiedot

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla?

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit. Pääset

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKOR- VAUKSEN HAKU

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKOR- VAUKSEN HAKU Ohje työpaikkaohjaajalle 1 (9) TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKOR- VAUKSEN HAKU Kun työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi ja koulutuskorvauksen haku ovat ajankohtaisia, saat

Lisätiedot

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite 2016

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite 2016 www.eksote.fi Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite 2016 Asiointi- ja virkistysmatkat Hakeminen Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voi hakea henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 149 vastaajaa (tilanne 25.1.2016) Koko organisaation osalta 77 vastausta Oman matkustuksen osalta 72 vastausta Kaikista vastaajista 76,5

Lisätiedot

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Olavi Manninen, tietoturvapäällikkö, tietotekniikkakeskus 3.9.2013 Johdatus akateemisiin opintoihin Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Tietotekniikkakeskuksen palvelut Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta.

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. Tarjouspyyntö 1 (5) Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. vuosina 2013-2016 1. Tarkastuspalvelujen ostaja Tarjous pyydetään

Lisätiedot

Klicka här, skriv ev. Undertitel

Klicka här, skriv ev. Undertitel Klicka här, skriv ev. Undertitel Vanhempainraha on vanhemmille maksettava korvaus, jotta he voisivat töissä olon sijaan olla kotona lastensa kanssa. Tätä korvausta maksetaan yhteensä 480 päivältä lasta

Lisätiedot

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen)

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Rahoituspäätökset EURA 2007 -järjestelmässä

Lisätiedot

SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN

SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN 1 SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot