PIIRIN TAPAHTUMIEN TALOUSOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIIRIN TAPAHTUMIEN TALOUSOHJE"

Transkriptio

1 Piirin tapahtumia ovat piirin toimintasuunnitelmaan kirjatut tai piirin ryhmien erikseen järjestettäväksi päättämät tapahtumat, jotka piirihallitus on vahvistanut järjestettäväksi. Muiden tapahtumien osalta järjestelyoikeuden myöntää piirihallitus ministerin tai esimerkiksi jonkin jaoston esityksestä. Tapahtuman järjestää joko piirin oma organisaatio tai lippukunta/lippukuntaryhmä piirin jonkin ryhmän antaman toimeksiannon mukaan. Tapahtuman järjestämisestä päättänyt piirin ryhmä huolehtii järjestelyjen valvonnasta ja ohjauksesta, tai piirihallitus voi nimittää erillisen ohjausryhmän ohjaamaan tapahtuman järjestelyjä. Tarvittaessa ryhmä voi myös järjestää koulutusta tapahtuman järjestäjille. Säännöllisesti järjestettävien tapahtumien (esimerkiksi piirin partiotaitokilpailut) järjestäjät piirihallitus vahvistaa vähintään kaksi vuotta ennen oletettua tapahtuma-aikaa. TAPAHTUMAN TALOUS Piirin omat tapahtumat Jos tapahtuman järjestää jokin toiminnanala tai piirin oma, tapahtumaa varten koottu projektiorganisaatio, kulkee tapahtuman talous automaattisesti piirin pankkitilin kautta. Isolle tapahtumalle voidaan tarvittaessa avata oma pankkitili rahaliikenteen hoitamiseksi. Tapahtuman talousarvio sisältyy aina järjestelyistä vastaavan toiminnanalan talousarvioon. Lippukunnan järjestämä piirin tapahtuma Piirissä järjestetään säännöllisesti tapahtumia kuten partiotaitokilpailut, joiden järjestelyvastuu on jollakin lippukunnalla tai lippukuntaryhmällä. Näiden tapahtumien osalta neuvotellaan aina tapauskohtaisesti, mitä talousmallia noudatetaan ja mikä on piirin ja järjestävän lippukunnan työnjako tapahtuman järjestelyissä. Neuvottelut ja sopimukset tehdään tapahtuman johtajan ja ohjelman vastuullisen työntekijän kesken. Lippukunta tai muu tapahtuman järjestäjä neuvottelee seuraavien talousmallien pohjalta ja sopii työnjaosta ja aikataulusta järjestettävän tapahtuman osalta ainakin seuraavien asioiden hoitamisesta: -tapahtuman tiedottaminen -tapahtuman ilmoittautumisten hoitaminen -tapahtuman rahaliikenteen hoitaminen -tapahtuman raportointi Tapahtuman järjestäjä toimittaa vähintään kuusi (6) kuukautta aikaisemmin ohjelman vastuulliselle työntekijälle tapahtuman talousarvion ja muut mahdolliset selvitykset tapahtuman osallistumismaksun vahvistamista varten. Partiotaitokilpailujen sekä muiden säännöllisesti toistuvien tapahtumien hinta vahvistetaan budjetin hyväksymisen yhteydessä syyskokouksessa. Tapahtuman jälkeen järjestäjä toimittaa tapahtuman tilinpäätöksen ja raportin ohjelman vastuulliselle työntekijälle kahden kuukauden kuluessa tapahtuman päättymisestä. 1 / 5

2 Jokaisen tapahtuman järjestäjän tulee valita henkilö, joka hoitaa tapahtuman raha-asiat partiotoimiston kanssa. Talousmallit 50:50 -mallissa tapahtuman mahdollinen voitto tai tappio jaetaan puoliksi järjestäjien ja piirin kesken. 100% piiri -mallissa piiri ottaa vastuulleen koko tapahtuman talouden, eli saa itselleen mahdollisesti saatavan voiton tai joutuu maksamaan mahdollisen tappion. Piirin alueelliset partiotapahtumat Piirin alueelliset tapahtumat, kuten alueleirit tai vastaavat tapahtumat voidaan talouden osalta hallinnoida myös piirin tilien kautta. Taloushallinnon hoitamisesta on sovittava aina etukäteen partiotoimiston/ aluetyöstä vastaavan työntekijän kanssa. Jos piiri hoitaa talouden, niin budjetissa on huomioitava toimistoveloitus 10%:a osanottomaksuista. Partiotaitokilpailut Kilpailun talousarvio tulee toimittaa ohjelman vastuulliselle työntekijälle viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen kilpailua. Talvikisojen talousarvio on kuitenkin toimitettava heti järjestelyjen alkuvaiheessa, eli käytännössä vähintään n. vuosi ennen kilpailua. Talousarvion tarkastaa partiotaitokilpailun valvoja ennen sen lähettämistä partiopiirin työntekijälle. Piirin tapahtumien osallistumismaksut päätetään talousarvion vahvistamisen yhteydessä syyskokouksessa. Partiotoimistolta kannattaa tarkistaa kilpailuille päätetyt osallistumismaksut ennen talousarvion valmistelua. Ennen talousarvion laatimista on sovittava partiotoimiston kanssa mitä talousmallia partiotaitokilpailujen taloudessa noudatetaan Piirin budjetointiohjeen mukaisesti talousarvio tehdään ±0 periaatteella. Talousarvioon tulee varata 5-10%:n riskivara, joka tarvittaessa voidaan käyttää talousarvion tasapainottamiseen esimerkiksi talvikisoissa, joissa osallistujamäärä on pieni. Talousarviossa pitää huomioida ainakin seuraavat kuluerät: - ruokakulut (kilpailijoille tarjotaan yksi ateria yleensä kilpailun jälkeen, rastimiesten muonituskulut) - kisakeskuksen kulut - rastimateriaalit - valvojan matkakulut (kilpailun valvojan kulut ovat osana partiotaitokilpailun kuluja) - muut matkakulut (sovittava mitä matkakuluja maksetaan ja kenelle) - palkinnot (palkintojen arvo on 20%:a osallistumismaksuista huom! Hankintahinta voi olla pienempi) Talousarvion laatimiseen saa apua partiotoimistolta ja kilpailun valvojalta, sillä toteutuneita partiotaitokilpailuja kannattaa hyödyntää myös talouden suunnittelussa. 2 / 5

3 Partiotaitokilpailujen rahaliikenteen hoitamisesta kannattaa sopia hyvissä ajoin ennen kilpailuja, hoidetaanko se lippukunnan vai partiotoimiston toimesta. Partiopiiri laskuttaa partiotaitokilpailujen osallistumismaksut ilmoittautumisajan päätyttyä ja kaikki partiotaitokilpailuihin liittyvät laskut on myös mahdollista pyytää lähettämään suoraan partiotoimistolle. Jos kilpailunjärjestäjä pitää kisapäivänä kanttiinia, se on kuitenkin kokonaan järjestäjän vastuulla ja myös koko voitto (tai tappio) kanttiinista jää järjestäjälle itselleen. Jos järjestäjänä on yksi lippukunta, on lippukunnanjohtaja (tai taloudenhoitaja) yksiselitteisesti viime kädessä vastuussa myös kilpailun taloudesta. Käytännössä voi kuitenkin olla järkevää antaa kilpailun talousvastuu kilpailunjohtajalle tai talouspäällikölle. Jos järjestämässä on useampi lippukunta, on erittäin tärkeää sopia jo alkuvaiheessa kuinka raha-asiat hoidetaan ja kuinka mahdollinen voitto tai tappio jaetaan. Partiotaitokilpailujen tilinpäätös ja kilpailujen raportti lähetetään viimeistään kaksi (2) kuukautta kilpailujen jälkeen ohjelman vastaavalle työntekijälle ja sen pitää olla valvojan tarkastama. Piirin isot tapahtumat Piiri voi antaa myös isoja tapahtumia (esimerkiksi piirileiri, SM-kisat, paraati) lippukunnan tai lippukuntaryhmän järjestettäväksi. Näissä tapauksissa tapahtuman järjestämisestä tehdään erillinen sopimus, jossa sovitaan tarkemmin piirin ja järjestäjän keskinäisistä vastuista ja velvoitteista. Tämän sopimuksen allekirjoittavat tapahtumanjohtaja ja toiminnanjohtaja. Tapahtuman talousarvio Kaikista piirin tapahtumista tulee laatia talousarvio, joka tehdään voimassa olevan budjetointiohjeen mukaan. Budjetoinnissa tulee huomioida vuosittain vahvistetut talousarvion perusteet. Kaikki tapahtumat budjetoidaan vähintään ±0 periaatteella ja budjettiin varataan 5-10%:n riskivara. Talousarvion hyväksyy piirihallitus ja vasta sen jälkeen, kun tapahtuman talousarvio on hyväksytty, voivat tapahtuman järjestäjät tehdä taloudellisia sitoumuksia. Piirin partiotaitokilpailujen talousarvion hyväksyy toiminnanjohtaja. Tapahtuman rahaliikenteen hoitaminen Tapahtumaa koskevat hankinnat tehdään talousarvion mukaan. Talousarviosta poikkeavista hankinnoista päättää toiminnanjohtaja. Kaikki hankinnat on tehtävä niin, että niistä saadaan joko lasku tai kuitti. Jos tapahtuman järjestäjä voi sopia partiotoimiston kanssa, että tapahtuman laskut lähetetään suoraan piiriin. Laskuissa tulee olla selkeä maininta tai viite: - laskun päivämäärä - laskun lähettäjän nimi ja osoite - laskun lähettäjän y-tunnus - mitä tapahtumaa lasku koskee - mistä meno on aiheutunut - kuka laskusta on sopinut 3 / 5

4 Jos tapahtuman järjestäjä maksaa itse tapahtuman kuluja, ne laskutetaan piiriltä matka- ja kulukorvauslomakkeella. Matkakustannukset Kaikkien piirin tapahtumien osalta noudatetaan piirin matkakustannusten korvauskäytäntöä ja ohjeita. Matkat laskutetaan matkalaskukaavakkeella, joka tulee myös allekirjoittaa ja mukaan tulee liittää alkuperäiset matkaliput. Palkkojen ja palkkioiden maksaminen Piirin tapahtumien järjestelyihin osallistuville ei makseta pääsääntöisesti palkkaa tai palkkioita. Poikkeustapauksissa palkan tai palkkion maksamisesta päättää aina toiminnanjohtaja ja hän myös tekee tarvittavat sopimukset. Laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen Tapahtumanjohtaja tai tapahtuman taloudesta vastaava henkilö tarkastaa kaikki tapahtuman laskut ennen niiden maksamista ja huolehtii, että niiden tiedot ovat oikein. Toiminnanjohtaja hyväksyy kaikki tapahtumien menot ennen niiden maksamista. Tapahtuman yhteydessä tehtävä varainhankinta Tapahtuman järjestäjä vastaa pääsääntöisesti itse tapahtuman yhteydessä olevasta varainhankinnasta, esim. kioskitoiminnasta. Tapahtumissa voi olla sekä järjestäjän omaa, että piirin omaa varainhankintaa (partiotarvikevälitys, mainosmyynti tms.), näistä sovitaan aina erikseen tapahtuman järjestäjän kanssa. Tapahtuman seuranta ja raportointi Tapahtuman johtaja vastaa siitä, että talousarviota noudatetaan. Jos talousarvion pohjana oleva osanottajamäärä ei toteudu, tapahtuman järjestäjien on viipymättä oltava yhteydessä sen toiminnanalan ministeriin, jonka vastuulle tapahtuma kuuluu tai toiminnanjohtajaan. Näiden kanssa yhdessä päätetään talousarvion tarkistamisesta ja mahdollisesti tapahtuman perumisesta, jos sen järjestäminen sisältää merkittävän taloudellisen riskin. Tapahtuman jälkeen järjestäjä toimittaa partiotoimistolle, mikä tahansa talousmalli tapahtuman järjestämisestä on sovittukin, tapahtuman tilinpäätöksen ja raportin kahden kuukauden kuluessa tapahtuman päättymisestä. Piirin partiotaitokilpailujen osalta tilinpäätös tulee olla valvojan tarkastama. 4 / 5

5 YRITYSYHTEISTYÖ Yritysyhteistyö on yritysten ja partion välinen vuorovaikutusprosessi, jossa molemmat osapuolet ovat sekä antajia että edunsaajia. Perinteisessä mielessä partion tekemä yhteistyö yritysten kanssa ei täytä yritysyhteistyön kriteereitä. Yhteistyö yritysten kanssa on pääasiassa varainhankintaan rinnastettavaa toimintaa, jossa partiolaiset saavat yrityksiltä yleensä lahjoituksia esim. alennusten muodossa. Partiolaisten saama tuki voi olla olla myös vastikkeellista, kuten lehtimainokset. Piirin tapahtumia voidaan hyödyntää osana piirin yritysyhteistyötä ja varainhankintaa. Varsinaisia yritysyhteistyösopimuksia tapahtuman järjestäjällä ei ole valtuutusta tehdä, mutta toimintaan kohdistuvasta tuesta joko vastikkeettomasta tai vastikkeellista tapahtuman järjestäjä voi tehdä sopimuksia etukäteen toiminnanjohtajan kanssa sovittujen periaatteiden mukaisesti. Tapahtuman järjestäjä ei saa tehdä mitään sellaisia sopimuksia, jotka joko suoraan tai välillisesti ovat riski partion maineelle ja imagolle tai ovat piirin olemassa olevien yhteistyösopimusten ehtojen vastaisia. Tapahtuman järjestäjän tulee olla yhteydessä aina etukäteen toiminnanjohtajaan, jos suunnitteilla on jotain yhteistyökuvioita yritysten tai julkisten tahojen kanssa, jotta piirissä on tieto mahdollisuudesta käynnistää yhteistyöneuvottelut. Piirihallitus voi omalla kustannuksellaan kutsua kaikkiin piirin tapahtumiin omia kutsuvieraitaan. Tästä on tapahtuman järjestäjälle kuitenkin tiedotettava mahdollisimman hyvissä ajoin etukäteen. Piirin tapahtumien talousohje on hyväksytty :n hallituksen kokouksessa 06/ ja se tulee voimaan hallituksen päätöksellä ja korvaa kaikki aiemmin sovitut tapahtumien järjestämisen talousohjeet. Tämä talousohje on päivitetty hallituksen kokouksessa 01/ ja se on päätetty ottaa käyttöön valittömästi. 5 / 5

Espoon Partiotuki ry 2005 Projektien talousohje TALOUSOHJE 2005 EPT:N PROJEKTEILLE

Espoon Partiotuki ry 2005 Projektien talousohje TALOUSOHJE 2005 EPT:N PROJEKTEILLE TALOUSOHJE 2005 EPT:N PROJEKTEILLE Aliisa Kujala 30.12.2004 Sisällys: Yleistä... 3 Budjetti... 3 Budjetin muoto... 3 Kustannuspaikat ja tilit... 4 Mitä tulee muistaa budjetissa?... 4 Avustukset... 5 Talouskäytäntö...

Lisätiedot

L4 TALOUSSÄÄNTÖ Lounais-Suomen Partiopiiri 1/6

L4 TALOUSSÄÄNTÖ Lounais-Suomen Partiopiiri 1/6 Lounais-Suomen Partiopiiri 1/6 Lounais-Suomen Partiopiirin (myöhemmin piirin) taloudenhoidon ja varainkäytön tulee täyttää korkeat vaatimukset. Piirin tulee säilyttää avustuksia ja lahjoituksia myöntävien

Lisätiedot

PÄPAN LISÄOHJE SP:N PARTIOTAITOKILPAILUJEN SÄÄNTÖIHIN JA JÄRJESTELYOHJEISIIN

PÄPAN LISÄOHJE SP:N PARTIOTAITOKILPAILUJEN SÄÄNTÖIHIN JA JÄRJESTELYOHJEISIIN Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry Kilpailutoimikunta PÄPAN LISÄOHJE SP:N PARTIOTAITOKILPAILUJEN SÄÄNTÖIHIN JA JÄRJESTELYOHJEISIIN 6.5.2003-1 - Sisällys 1 Johdanto 2 Kilpailutoimikunta 3 Kilpailuajankohdat

Lisätiedot

PROJEKTIOHJE. Espoon Partiotuki ry

PROJEKTIOHJE. Espoon Partiotuki ry 1 PROJEKTIOHJE Espoon Partiotuki ry Sisältö Sisältö... 2 1. Alkusanat... 4 2. Projektin johtaminen... 4 2.1 Lyhyt muistilista projektin vaiheisiin... 4 2.2 Lyhyt muistilista projektin tärkeimpiin osa-alueisiin...

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISET RY TALOUS-, HANKINTA- JA HENKILÖSTÖOHJESÄÄNTÖ 9.10.2014 1 (14)

PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISET RY TALOUS-, HANKINTA- JA HENKILÖSTÖOHJESÄÄNTÖ 9.10.2014 1 (14) 1 (14) PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISET RY TALOUS-, HANKINTA- JA HENKILÖSTÖOHJESÄÄNTÖ Talousohjeen laatinut: Arttu Piipponen, Tapani Tulkki Talousohje Hyväksytty: Piirihallitus VIII/2012 Hankintaohje Hyväksytty:

Lisätiedot

Imetyksen tuki ry:n ylin päättävä elin on jäsenkokous. Jäsenkokouksen valitsema hallitus panee toimeen jäsenkokouksen tekemät päätökset.

Imetyksen tuki ry:n ylin päättävä elin on jäsenkokous. Jäsenkokouksen valitsema hallitus panee toimeen jäsenkokouksen tekemät päätökset. 7.3..2011 Esitys kevätkokoukselle 2011 Imetyksen tuki ry:n JOHTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ Osa I HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS I luku: Yleistä 1 Yhdistyksen perustehtävä Yhdistyksen tarkoitus on edistää, tukea ja suojella

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN PYÖRÄILYSEURA JYPS RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN PYÖRÄILYSEURA JYPS RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN PYÖRÄILYSEURA JYPS RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ Hyväksytty johtokunnan kokouksessa 23.11.2009. Uusin päivitys johtokunnan kokouksessa 19.2.2014. 1. YLEISTÄ Tähän ohjesääntöön on kirjattu JYPS:in taloudenhoidon

Lisätiedot

MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE

MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE Tämän ohjeen tarkoituksena on säännöissä olevan lyhyen ohjeen lisäksi kertoa tarkemmin toimintaryhmästä, mikä se on, miten se toimii ja mitä se tarkoittaa yhdistyksen

Lisätiedot

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta Talous TIETOPAKETTI LIPPUKUNNILLE 1. TALO U DENHOITO Termi talous viittaa sellaiseen ihmisten ja organisaatioiden väliseen asiointiin, jossa välineenä on raha tai muu maksuväline. Tässä tietopaketissa

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO 2 Yhdistyksen varsinainen toiminta taloushallinnossa Yhdistyksen varsinaista toimintaa on yhdistyksen sääntöjen 2 :ssä määriteltty toiminnan laatu ja tarkoitus. Kirjanpidossa

Lisätiedot

Lohjan Pallo ry 9.11.2012

Lohjan Pallo ry 9.11.2012 Lohjan Pallo ry 9.11.2012 Johtokunta TALOUSSÄÄNTÖ YLEISTÄ Lohjan Pallo ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilin/toiminnantarkastuksessa noudatetaan kirjanpitolain ja

Lisätiedot

SF-CARAVAN KUOPION SEUTU ry:n SÄÄNNÖT. Sisältö: SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n säännöt Hallintosääntö Taloussääntö Matkustussääntö

SF-CARAVAN KUOPION SEUTU ry:n SÄÄNNÖT. Sisältö: SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n säännöt Hallintosääntö Taloussääntö Matkustussääntö SF-CARAVAN KUOPION SEUTU ry:n SÄÄNNÖT Sisältö: SF-Caravan Kuopion Seutu ry:n säännöt Hallintosääntö Taloussääntö Matkustussääntö 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on SF-Caravan Kuopion Seutu ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

Hallinto Toimiva lippukunta

Hallinto Toimiva lippukunta Hallinto Lippukunta yhdistyksenä 1. Lippuku nta toimintayksikkönä Lippukunnan toiminnasta ja koko lippukunnan olemassaolosta vastaavat sen kaikki johtajat yhdessä. Viime kädessä vastuussa on lippukunnanjohtaja,

Lisätiedot

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ KARJALAN SIVISTYSSEURA RY HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ Hyväksytty 22.11.2012 HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1) HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNNÖN MERKITYS... 2 2) KARJALAN SIVISTYSSEURAN ARVOT JA MISSIO...

Lisätiedot

PESÄPUU RY:N TALOUS- JA HALLINTOSÄÄNTÖ

PESÄPUU RY:N TALOUS- JA HALLINTOSÄÄNTÖ PESÄPUU RY:N TALOUS- JA HALLINTOSÄÄNTÖ 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Pesäpuu ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa noudatetaan kirjanpitolain

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. EDUSTAJISTO... 2 1.1. Opiskelijakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja...

Lisätiedot

Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt

Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt Sisällysluettelo 1. Joukkueiden organisaatio- ja toimintaohje 1.1 Hallitus 1.2 Puheenjohtaja 1.3 Joukkueet 2. Yleistä seuran taloudenhoidosta 2.1 Hallitus 2.2 Joukkueet

Lisätiedot

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous Yhdistyksen talous Tämän vihkosen tarkoituksena ei ole pelotella ketään asettumasta ehdolle yhdistysten luottamustehtäviin. Monet karttavat joutumasta luottamushenkilöksi, koska pelkäävät sekä vastuuta

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry. Tämän Kiehisen omistaa:

Lapin Partiolaiset ry. Tämän Kiehisen omistaa: Lapin Partiolaiset ry Tämän Kiehisen omistaa: 2 Sisältö MINÄ LUOTTAMUSHENKILÖNÄ... 4 Partiopesti... 4 Luottiksen tunnukset... 4 Luottiksen tehtävät, vastuu ja oikeudet... 5 Luottiksen osallistumismaksut

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 1/6 MH 27.5.2013 Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomake on maakunnan kehittämisrahan hakemista varten. EAKR:n tai ESR:n tukea haetaan sähköisen EURA2007-järjestelmän kautta.

Lisätiedot

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 1.9.2012 1 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

SB-Pro Nurmijärvi ry:n TOIMINTAOPAS päivitetty: 4.1.2013

SB-Pro Nurmijärvi ry:n TOIMINTAOPAS päivitetty: 4.1.2013 SB-Pro Nurmijärvi ry:n TOIMINTAOPAS päivitetty: 4.1.2013 2 TOIMINTAOPAS SB-PRO NURMIJÄRVI RY:N... 1 TOIMINTAOPAS... 1 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET... 4 2.1 TOIMINTA-AJATUS... 4

Lisätiedot

VETÄJÄN OPAS. Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet. (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus

VETÄJÄN OPAS. Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet. (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus VETÄJÄN OPAS Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus SISÄLLYS 1. LEONARDO DA VINCI -OHJELMAN TOIMEENPANO... 4 2. LIIKKUVUUSHANKKEIDEN

Lisätiedot

Projekti on kuntayhtymän hallinnoima ja toteuttajana on yksi tai useampi kuntayhtymän

Projekti on kuntayhtymän hallinnoima ja toteuttajana on yksi tai useampi kuntayhtymän 1(6) Hallitus 16.12.2013 Voimaan 1.1.2014 PROJEKTI-/HANKEOHJE 1. Projektityypit Projekti on kertaluonteinen toimenpide tai hanke, jolla on tietty organisaatio ja resurssit. Projektissa pyritään toteuttamaan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ Liite 1 1 Sisällysluettelo 1 TALOUDEN HOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1.1 Soveltamisala... 3 1.2 Toimintaperiaatteet... 3 1.3 Muut ohjesäännöt ja ohjeet... 3 1.4 Taloussäännössä

Lisätiedot

TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Suhde muihin säännöksiin

TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Suhde muihin säännöksiin TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Adoptioperheet ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen,

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot