Rahastoraportti Puolivuosikatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rahastoraportti Puolivuosikatsaus 30.6.2013"

Transkriptio

1 raportti Puolivuosikatsaus

2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Talous- ja markkinakatsaus 4 SEB:n esittely 6 Riskitason ja rahaston valinta 8 Näin luet rahastoraporttia 10 Hinnasto 33 -osuuksien merkintä, lunastus ja vaihto 34 sekä seuranta jen yhteiset tiedot 36 Sanasto 37 Osakerahastot 11 Suomi SEB Finlandia 12 SEB Finland Small Cap 13 Eurooppa SEB European Equity 14 SEB European Index 15 Maailma SEB Global Equity Multimanager 16 Alueelliset ja maakohtaiset rahastot SEB North America Index 17 Vipurahastot 18 SEB Finland Momentum 19 Yhdistelmärahastot 20 SEB Finland Optimum 21 SEB European Optimum 22 Eettiset rahastot SEB Ethical Forum 23 jen rahastot SEB SEB SEB Korkorahastot 27 Obligaatio- ja yrityslainarahastot SEB Corporate Bond ex Financials 28 SEB Euro Bond 29 SEB Global High Yield 30 Lyhyen koron rahastot SEB Money Manager 31 SEB Money Manager Plus 32 2

3 Toimitusjohtajan katsaus Sijoitusvuosi 2013 on loppukesään mennessä sujunut pääsääntöisesti positiivisissa merkeissä. Vallitseva suhdannekehitys sujuu globaalisti odotusten mukaisesti varovaisia piristymisen merkkejä odotellessa. Jopa Euroopasta, jonka talouskehitys on jo pitkään ollut varsin alavireistä, on saatu hienoisesti parempia signaaleja kesän loppupuolella. Samaan aikaan, kun tulkitsemme varovaisen optimistisesti kansainvälistä talouskehitystä, niin kotimainen suhdannetilanne on säilynyt alavireisenä ja jopa heikentynyt kesän aikana. Tarkasteltaessa odotuksia loppuvuodelle 2013 ja alkavalle vuodelle 2014 voidaan todeta, että varovaisesti elpyvän kansainvälisen talouskasvun vanavedessä odotamme myös kotimaisen suhdanteen käännettä vaikkakin pienellä viiveellä. Näin ollen sijoitusmarkkinanäkymät näyttäisivät olevan varovaisen optimistisia vuodelle 2014 saavuttaessa. Toisaalta epävarmuuden lähteitäkin syksyn mittaan varmasti löytyy. Yhdysvaltain velkakattoasiat noussevat uudelleen pöydälle alkusyksystä, Kiinan talouden kasvuodotuksia haetaan alemmilta tasoilta kuin mihin viime vuosina on totuttu ja rahapolitiikan suuntaa joudutaan jatkuvasti arvioimaan uudelleen markkinoiden suurimpien keskuspankkien osalta. Kotimaisen rahastosijoittajan näkökulmasta kulunut vuosi on niin ikään sujunut positiivisissa merkeissä. Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen pääoma heinäkuun lopussa oli lähes 71 miljardia euroa, mikä on kaikkien aikojen korkein taso eli aavistuksen korkeampi kuin pääoma tänä vuonna muutamaa kuukautta aiemmin sekä loppuvuoden 2006 tasoon verrattuna. pääoma on luonnollisesti kasvanut markkina-arvojen nousun kautta, mutta myös rahastojen nettomerkinnät ovat olleet varsin hyvällä tasolla tänä vuonna maaliskuuta lukuun ottamatta. Suurimmat positiiviset nettomerkinnät ovat kohdistuneet lyhyen koron rahastoihin sekä osakerahastoihin ja huomattavaa on, että myös euroalueen valtionlainat ovat tänä vuonna maistuneet sijoittajille. Osake- ja korkorahastojen markkinaosuudet ovat säilyneet melko muuttumattomina kuluvan vuoden aikana osakerahastojen pääoman ollessa runsaat 35 prosenttia koko rahastopääomasta. sijoittajien katseiden kääntyessä pikkuhiljaa kohti vuotta 2014 on ehkä hetkeksi syytä pysähtyä miettimään oman salkun rakennetta, riskejä ja tuotto-odotuksia. Tässä yhteydessä on syytä jälleen kerran muistuttaa salkun riskien hajauttamisen merkitystä. SEB:n Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen pääoma oli katsauskauden lopulla noin 3,8 miljardia euroa. Kiitän kaikkia vanhoja ja uusia osuudenomistajiamme saamastamme luottamuksesta ja toivotan menestystä loppuvuodelle Matti Byman toimitusjohtaja elokuu

4 Talous- ja markkinakatsaus Talousympäristö on hitaasti kääntymässä parempaan Kuluva vuosi alkoi kohtuullisen mukavissa merkeissä, vaikka sijoitusmarkkinoita jo pidempään varjostaneet ongelmat olivat yhä sijoittajien huolena. Globaali suhdannekuva näytti olevan elpyvällä uralla Yhdysvaltain ja Kiinan joh- Euro Zone GDP (sa) dolla ja ensimmäisen neljänneksen aikana näissä maissa raportoitiinkin odotuk- EurostatGDP QoQ, Ihs GDP YoY, rhs sia parempia taloustilastoja. Yhdysvalloissa suhdanne on vahvistunut ensimmäisellä vuosipuoliskolla, vaikka toki ajoittain tilastoidaan myös heikompia lukuja. Työmarkkinoiden elpyminen on ollut hidasta, mutta yksityinen kulutus ja asuntomarkkinat ovat elpyneet matalien korkojen tukemana. Talouden aktiviteetin vahvistuminen on ollut kuitenkin siinä määrin vakuuttavaa, että maan keskuspankki (FED) ilmoitti toukokuussa olevan mahdollista, että rahapoliittisia tukiohjelmia voitaisiin laimentaa loppuvuodesta. Keskuspankin odotetaan laimentavan tukiohjelmia harkitusti ja asteittain siten, että talouden elpyminen ei vaarannu. % 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5 3,5 2,5 1,5 0,5-0,5-1,5-2,5-3,5-4,5 % Citigroup economic surprise index -3, ,5 China Euro Area United States Emerging Markets Lähde: Macrobond, Bloomberg t h m h t k Lähde: Macrobon, Bloomberg Kevään mittaan Kiinan taloustilastointi alkoi heikentyä, kun talouskasvu oli odotettua hitaampaa ensimmäisellä neljänneksellä ja tilastojen valossa kasvu oli hidastumassa entisestään. Vaikka Kiinassa aloittikin uusi johto maaliskuussa, niin jossain määrin odotettuja elvytystoimia ei kevään aikana nähty. Kiinan hidastuminen luonnollisesti jarruttaa kasvua kehittyvillä markkinoilla, mutta heijastukset tuntuvat laajemmaltikin globaalissa taloudessa. Kiinan talouskasvu on viime vuosina perustunut suuresti investointeihin, mutta kasvun on nojattava tulevaisuudessa yhä enemmän myös kulutuskysyntään. Näin ollen ei ole perusteltua odottaa kasvun kiihtyvän nykyiseltä noin 7,5 prosentin tahdista. Kiinan uusi johtokin on linjannut tavoitteekseen 7 prosentin keskimääräisen kasvun vuosikymmenen loppuun asti. Eurooppaa painanut velkakriisi on edistynyt siten, että tulipaloja ei juurikaan enää sammutella, vaan nyt voidaan keskittyä jo ongelmamaiden talouksien rakenteiden korjaamiseen siten, että alijäämäiset taloudet saataisiin tasapainoon ja velkataakkaa pienemmäksi. Epävarmuuksien laimentuminen ja Yhdysvaltain talouskasvu ovat johtaneet siihen, että Eurooppa on kääntynyt kasvu-uralle ensimmäistä kertaa sitten syyskuun 2011 ja siten taantuma näyttäisi olevan päättymässä Euroopassakin. Kasvu tulee kuitenkin olemaan loppuvuodesta laimeaa, eikä yksittäisiä kasvun ajureita ole helppo tunnistaa. Globaali suhdanne näyttää olevan hitaasti elpymässä viime kuukausien pehmeämmästä vaiheesta ja vaikka Yhdysvaltain keskuspankki laimentaisikin tukitoimia, niin rahapolitiikka säilyy erittäin elvyttävänä päämarkkina-alueilla. Sijoitusmarkkinoilla kuluvana vuonna on painittu tuttujen eurooppalaisten velkaongelmien kanssa, samoin alenevat talouskasvuodotukset ja mahdolliset muutokset keskuspankkien rahapolitiikassa ovat ylläpitäneet markkinaepävarmuuksia. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä sijoittajia hellittiin kuitenkin varsin mukavilla tuotoilla, kun osakemarkkinoilla nähtiin jopa 10 prosentin kurssinousuja ja korkomarkkinoillakin tuotto oli kertynyt parhaillaan viisi prosenttia. Nousua siivitti keskuspankkitoimista johtuva runsas likviditeetti ja matala korkoympäristö sekä hyvät taloustilastot. Huhtikuussa taloustilastojen rapautuminen ja Yhdysvaltain keskuspankin indikaatio mahdollista muutoksista tukiohjelmien suhteen käänsi kuitenkin markkinat nopeasti heikkenevälle uralle. Näytti siltä, että globaalin talouskasvun hidastuu ja Yhdysvaltain keskuspankki vähentää talouden tukiohjelmia, mikä heikentää merkittävästi likviditeettiä ja siten nostaa korkoa. Tässä tilanteessa nähtiin voimakas käänne osakemarkkinoilla ja laskua kertyi 5-10 prosenttia korkomarkkinoiden lasketellessa samaan aikaan 3-10 prosenttia. Perinteisistä omaisuusluokista ainoastaan rahamarkkinasijoitukset antoivat positiivista tuottoa laskun aikana. 4

5 Global stock markets return YTD MSCI TR Europe MSCI EM S&P 500 Index Helsinki Cap MSCI T World Lähde: Macrobond, Bloomberg Kun markkinat kääntyivät uudelleen nousuun kesäkuun puolenvälin tienoilla, moottorina toimivat jälleen Yhdysvaltain keskuspankin kommentit, joissa täsmennettiin tukiohjelmien mahdollista laimentamista ja pyrittiin rauhoittamaan markkinoiden pahimpia pelkoja. Osakkeet korjasivatkin nopeasti suuren osan laskusta ja päämarkkina-alueilla päädyttiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla Euroopassa viiden ja Yhdysvalloissa noin 15 prosentin tuottoon. Kehittyvien markkinoiden osalta tuotot olivat kesäkuun lopussa vielä pakkasella lähes 10 prosenttia. Korkomarkkinoilla tuotot kipusivat vaivoin plussalle. Lähikuukausien näkymä on sijoittajien näkökulmasta mielenkiintoinen: globaali suhdanne on paremmassa asennossa kuin esimerkiksi keväällä ja erittäin elvyttävä rahapolitiikka antaa perusteet odottaa talouskasvun elpyvän, jopa Euroopassakin. Osakemarkkinoiden arvostus on toki haastavaa, mutta erittäin tiukkojen kulukuurien jälkeen yritykset ovat kovassa tuloskunnossa, mikäli liikevaihto alkaa kasvaa talouskasvun mukana. Näin ollen tulosennusteissa voidaan nähdä suuriakin liikkeitä, jolloin nyt haastavalta näyttävä arvostus madaltuisi. Korko-omaisuusluokissa on yhä nähtävissä vaihtoehtojen vähyys, kun korkojen noususta huolimatta rahamarkkinoiden ja valtionlainojen tuotto-odotus on vaatimaton. Tämä tukee varsinkin high yield yrityslainoja, joiden riskilisät eivät ole vielä palautuneet kevään pudotuksesta, vaikka maksuhäiriöennusteet ovat parantuneet. Kehittyvien markkinoiden lainojen suhteen on tilanne on epäselvä: vaikka omaisuusluokka tarjoaa houkuttelevaa, noin 6-7 prosentin juoksevaa tuottoa, jota mahdollinen valuuttojen vahvistuminen voisi nostaa, niin sijoittajilla ei näytä olevan laajaa kiinnostusta omaisuusluokkaa kohtaan ainakaan vielä. Antti Katajisto Sijoitusjohtaja SEB Varainhoitaja Suomi Oy 5

6 SEB Pitkä historia Laaja palveluvalikoima Olemme Suomen vanhin omaisuudenhoitaja, joka aloitti toimintansa Suomessa jo vuonna Pitkät perinteet luovat vankan perustan kansainväliseen ja ensiluokkaiseen omaisuuden hoitoon sekä henkilökohtaiseen palveluun. Tarjoamme kattavat ja kansainväliset omaisuudenhoitopalvelut instituutioille ja yksityis henkilöille. Pitkäjänteiset asiakassuhteet ovat aina olleet yrityksen kantava vahvuus. SEB yhtiö Suomi Oy, joka on Suomen neljänneksi suurin rahastoyhtiö, vastaa SEB:n rahastojen toiminnasta Suomessa, kun taas SEB Varainhoito Suomi Oy vastaa sijoituskonsultoinnista, räätälöidystä omaisuudenhoidosta ja edustaa SEB:n rahastoja Suomessa. Omaisuudenhoitoa tukee Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori, joka tarjoaa avistaehtoisia tilejä, määräaikaistalletuksia ja arvopaperisäilytystä. Omaisuudenhoidon laaja palveluvalikoimamme kattaa neljä eri palvelukokonaisuutta: sijoitusrahastot, räätälöidyn omaisuudenhoidon, sijoituskonsultoinnin ja säilytyspalvelut. Palvelumuodosta riippumatta on asiakkaalla käytössään SEB:n omaisuudenhoidon koko osaaminen ja resurssit. Sijoittajan on helppo löytää jokaiseen tilanteeseen sopiva sijoitusvaihtoehto kattavasta rahastovalikoimastamme. SEB yhtiö Suomi Oy hallinnoi 21 Suomeen rekisteröityä rahastoa, ja tarjolla on myös omistajamme SEB:n rahastoja. Näiden rahastojen lisäksi asiakkaillamme on mahdollisuus merkitä kansainvälisiä rahastoja. perheeseemme kuuluu globaaleja rahastoja, toimialarahastoja, eettisiä rahastoja, alueellisesti sijoittavia rahastoja, pieniin ja keski suuriin yrityksiin sijoittavia rahastoja jne. Emoyhtiömme Kansainvälinen toiminta SEB Varainhoito Suomi Oy:n ja SEB yhtiö Suomi Oy:n on vuodesta 1997 omistanut Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (SEB), jonka perinteet ulottuvat aina vuoteen SEB Varainhoito Suomi Oy on toiminnallisesti osa SEB:n omaisuudenhoito-organisaatioita, SEB Wealth Managementia, jossa työskentelee yli 150 salkunhoitajaa ja analyytikkoa. SEB on pohjoismaiden johtava finanssikonserni sekä yritys- että yksityissektorilla. Omaisuudenhoito on SEB:n keskeinen liiketoiminta-alue. SEB-ryhmällä on toimintaa 21 maassa ja SEB:n varainhoito-organisaatioissa on varallisuutta hoidossa yli 100 miljardin euron arvosta. Suuren instituutioasiakasmäärän lisäksi pankilla on paljon yksityisasiakkaita, yhteensä asiakkaita on n. 5 miljoonaa. Tarjoamme kattavan valikoiman sijoitusinstrumentteja kaikille markkina-alueille ja sijoitustyyliluokille. Tällä hetkellä salkuissamme on lähes 30 eri omaisuudenhoitoyhtiön tuotteita. tarjontaamme täydennämme johtavien kansainvälisten varainhoitoyhtiöiden rahastoilla. Tällä hetkellä valikoimassamme on mm. seuraavien varainhoitajien tuotteita: ABS, AllianceBernstein, Barings, BlackRock, BlueBay, Cramer Rosenthal McGlynn, Eaton Vance, Fidelity, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Muzinich & Co., Pictet, Schroders ja William Blair. SEB on haluttu kumppani kansainvälisille omaisuudenhoitajille Pohjoismaissa. Tämän ansiosta myös asiakkaillamme on pääsy korkealaatuiseen tuotevalikoimaan. yhtiön omistajapolitiikka SEB yhtiö Suomi Oy:n ensisijainen ja tärkein velvollisuus on hoitaa hallinnoimiensa sijoitusrahastojen varoja ja sijoituksia ainoastaan rahasto-osuudenomistajien etujen mukaisesti. yhtiön tavoite on saada tuottoa osuuden omistajien varoille. Näiden velvollisuuksien ja tavoitteiden tueksi on laadittu omistajapolitiikkaa koskevat ohjeet, jotka yhtiön hallitus on vahvistanut. Menestyksellinen sijoitustoiminta edellyttää, että markkinoilla toimii hyvin johdettuja yrityksiä, joiden arvopapereihin sijoitusrahastojen varoja voidaan sijoittaa. Omistajavaltaa käyttämällä on yhtiöllä mahdollisuus osaltaan vaikuttaa tämän suuntaiseen kehitykseen. yhtiön Omistajaohjausta koskevat periaatteet (Corporate Governance) ovat saatavissa SEB yhtiö Suomi Oy:stä sekä SEB:n Internet-sivuilta osoitteesta 6

7 Asiakaspalvelumme auttaa Asiakaspalvelumme vastaa mielellään sijoituksiin liittyviin kysymyksiin ja auttaa sopivan rahaston valinnassa sekä merkintöihin liittyvissä kysymyksissä. Sijoitus - asiantuntijamme tavoitat joko numerosta (09) tai ilmaisesta palvelunumerosta Voitte myös jättää yhteydenotto pyynnön kotisivullamme Asiakas palvelumme palvelee arkisin Tietoja tuotteista ja palveluista Tuotekohtaiset tiedot (tuotteen kuvaus ja pääominaisuudet, veloitettavat palkkiot ja kulut, verotus ym.) ja rahastojen avaintietoesitteet ovat saatavilla SEB:stä. Sijoituspäätöksiä ei pidä tehdä tuotekohtaisiin tietoihin tutustumatta. Tarjottaville tuotteille ja palveluille on tyypillistä, että niihin liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin talletustilit kuuluvat talletussuojan piiriin ja ovat suojattuja euroon asti. Historiallinen tuotto ei koskaan ole tae tulevasta tuotosta. Tuotteiden ja palvelujen verokohtelu voi muuttua ja verokohtelussa saattaa olla asiakaskohtaisia eroja. Julkaisussa mainittuja tuotteita ja palveluja tarjoavat SEB-konserniin kuuluvat SEB Varainhoito Suomi Oy ja SEB yhtiö Suomi Oy sekä muut SEB-konserniin kuuluvat yhtiöt. Lisäksi SEB markkinoi ulkopuolisten palveluntarjoajien tuotteita, kuten sijoitusrahastoja, ja näissä tapauksissa SEB ei vastaa tarjotusta tuotteesta. Julkaisun maininnat eivät ole yksilöllisiä sijoitusneuvoja eikä pelkästään niiden perusteella pidä tehdä sijoituspäätöksiä. SEB:n sijoitusrahastojen asiakasvarojen jakautuminen Suomessa Yritykset 25,6 % Säätiöt, rahastot, kunnat ja seurakunnat 29,7 % 17,4 % 0,3 % 25,6 % Yksityishenkilöt 26,9 % Eläkeyhteisöt 17,4 % 26,9 % Muut 0,3 % 29,7 % SEB yhtiö Suomi Oy:n hallitus Eeva Grannenfelt, arvopaperijohtaja, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia (osuudenomistajien valitsema); Kristian Gerkman, sijoitusjohtaja, Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. (osuudenomistajien valitsema); Ralf Sunell, asiamies, Suomen kulttuurirahasto; Esko Keskinen, hallintojohtaja, Teknologiateollisuus ry; Petteri Karttunen, johtaja, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivuliike; Martti Saikku, johtaja, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivuliike. 7

8 Riskitason ja rahaston valinta perheestämme löytyy useita sijoitusvaihtoehtoja. Eri rahastojen välillä voi olla suuria eroja, sekä odotettu tuotto että riskit rahastojen välillä vaihtelevat. Tutustumalla rahastojen sääntöihin sekä keskustelemalla rahastoyhtiön edustajien kanssa saatte paremmin oikean kuvan eri rahastojen toimintatavoista. Kun valitsee itselleen sopivaa rahastoa, tulee vastata ainakin seuraaviin kysymyksiin: Mitä tavoittelen sijoituksillani? Kuinka pitkäksi aikaa olen valmis sijoittamaan? Millainen on riskinsietokykyni? Sijoitusaika Tavoitteet antavat suuntaa myös sijoitusajan pituudelle. Oman sijoitusajan määrittely vaikuttaakin ehkä eniten rahaston valintaan. Perussääntö on, että pitkän sijoitushorisontin omaavan sijoittajan tulisi sijoittaa ainakin osa varoistaan osakerahastoihin, koska pitkällä aikavälillä osakkeet ovat historiassa tuottaneet parhaiten. Lyhytaikaisissa sijoituksissa paras vaihtoehto on matalariskiset korko rahastot. Jos sijoitusaika ei ole tarkkaan tiedossa kannattaa harkita obligaatio- tai yhdistelmärahastoja. Näiden kysymysten vastaukset ratkaisevat sen mikä rahasto sopii juuri teille. Tavoite Ennen sijoitusrahaston valintaa on hyvä selvittää mitä varten sijoittaa. Omat tavoitteet, taloudellinen tilanne, ikä, perhesuhteet jne. vaikuttavat olennaisesti sopivien sijoituskohteiden valintaan. Lähtökohtana kannattaa muistaa, että tuotto ja riski kulkevat aina käsi kädessä. Yleissääntö on, että korkorahasto on matalariskisempi kuin osakerahasto, mutta vastaavasti korkorahaston tuotto on myös alhaisempi. Mitä suurempaa tuottoa tavoitellaan, sitä suurempi riski on luonnollisesti kannettava. Pidemmällä aikavälillä on todennäköistä, että korkeamman arvonheilunnan sijoitusmuoto tuottaa paremman keskimääräisen tuoton. Suomeen rekisteröidyt rahastot Korkorahastot SEB Money Manager SEB Money Manager Plus SEB Euro Bond SEB Global High Yield SEB Corporate Bond Ex Financials Yhdistelmärahastot SEB 20 SEB 50 SEB 80 SEB Finland Optimum SEB European Optimum SEB Ethical Forum Suositeltava sijoitusaika 1 kk tai enemmän 3 kk tai enemmän 2 vuotta tai enemmän 3 vuotta tai enemmän 3 vuotta tai enemmän 3 vuotta tai enemmän 4 vuotta tai enemmän 5 vuotta tai enemmän 3 vuotta tai enemmän 4 vuotta tai enemmän 3 vuotta tai enemmän Odotettu tuotto SEB European Equity SEB European Index SEB North America Index SEB Finland Momentum SEB Finland Small Cap SEB Finlandia Osakerahastot SEB Finlandia SEB Finland Small Cap SEB European Equity SEB European Index SEB Global Equity Multimanager SEB North America Index SEB Finland Momentum 5 vuotta tai enemmän 5 vuotta tai enemmän 5 vuotta tai enemmän 4 vuotta tai enemmän 5 vuotta tai enemmän 4 vuotta tai enemmän 5 vuotta tai enemmän SEB Global Equity Multimanager SEB 80 SEB European Optimum SEB Finland Optimum Riskinsietokyky SEB 50 SEB Corporate Bond Ex Financials SEB Global High Yield SEB Ethical Forum SEB 20 SEB Euro Bond SEB Money Manager Plus SEB Money Manager Tuotto- ja riskiodotukset Odotettu riski-% Riski tarkoittaa sijoituksen arvonheilahtelua. Osake- ja korkomarkkinoiden vaihteluiden vuoksi voi olla, ettei sijoitukselle kerry tuottoa ja osan pääomastakin voi menettää. Korkorahastojen arvon heilahtelut ovat yleensä pienempiä kuin osakerahastojen, mutta matalammalla riskillä tavoitellaan myös matalampaa tuottoa. Yhdistelmärahaston pitkän aikavälin tuotto-odotus on jonkin verran alempi kuin puhtaalla osakerahastolla, mutta vastaavasti riskitaso on alhaisempi kuin perinteisissä osake rahastoissa. Alhaisempi riskitaso näkyy käytännössä rahaston vakaampana tuottokehityksenä. Vuosittain suuretkin arvonheilahtelut hyväksyvälle sijoittajalle sopivat osakerahastot, joiden tuotot ja riskit perustuvat osakekurssien kehitykseen sillä markkina-alueella mihin ne sijoittavat. Eri omaisuusluokkien välisen hajautuksen ohella tehokas tapa sijoittajalle vähentää sijoituksen liittyvää riskiä on esimerkiksi hajauttaa varoja eri markkina-alueille. 8

9 Riskien hallinta Säännöllisesti säästämällä ajoitusriski pienenee Keskeinen periaate sijoitusrahaston sijoittamisessa on sijoitustoiminnasta aiheutuvien riskien hajauttaminen. Laissa säädetään siksi sijoitusrahastoille tarkat säännöt, kuinka varat tulee hajauttaa eri sijoituskohteisiin ja kuinka paljon yksittäisiin sijoituskohteisiin saa sijoittaa. jen riskeistä voi tarkemmin lukea rahastojen avaintietoesitteistä. Korkea ja matala riski jen riskitasoa voi mitata eri tavoin. n sijoituskohde on tärkeä, kuten myös pääasiallinen markkina, osuuden arvon vaihtelu sekä vertailuindeksin seuraaminen. Yleisesti voi sanoa, että mitä suurempi osuus osakkeita rahastossa on, sitä korkeampi on riski ja päinvastoin. Laajassa rahasto - valikoimassamme on kaikkea korkeariskisen osakerahaston ja matala riskisen korkorahaston väliltä. n riskiä mitataan standardipoikkeamalla Standardipoikkeama mittaa rahaston kurssiarvon vaihtelevuutta. Matalariskisen rahaston standardipoikkeama on pieni ja päinvastoin. Mahdollisuus saavuttaa rahaston odotettua tuottoa vastaava kehitys on todennäköisempää niillä rahastoilla joiden standardipoikkeama on pieni. Vastaavasti rahastoilla, joilla standardipoikkeama on suuri, tuottojen vaihtelu on suurempaa. Sijoitusrahaston tuotto-odotus kuitenkin saavutetaan sitä todennäköisemmin mitä pidempi on sijoitusaika. säästämisen avainsana on pitkäjänteisyys. Säännöllinen kuukausisäästäminen on helppoa, varat karttuvat kuin huomaamatta. Säännöllinen kuukausisäästäminen auttaa myös tehokkaasti tasamaan kurssivaihteluja. Riski tehdä sijoitus väärään aikaan vähenee, kun sijoituksia tehdään jatkuvasti. Kun kurssit laskevat, säästäjä saa samalla summalla enemmän rahastoosuuksia. Kurssien jälleen noustessa nousee kaikkien rahasto-osuuksien arvo. Näin rahasto-osuuksien keskimääräinen hankintahinta muodostuu kohtuulliseksi, eikä sijoittajan tarvitse miettiä oikeaa sijoitusajankohtaa. Euroa Pankkitili Aktiivinen riski rahaston kehitys verrattuna indeksiinsä n aktiivisuutta poiketa vertailuindeksistä mitataan Tracking Error -riskiluvun avulla. Toisin sanoen Tracking Error -riskiluku kuvaa sitä kuinka paljon rahastolla on taipumus poiketa vertailuindeksistään. n pieni Tracking Error -luku tarkoittaa yleensä sitä, että rahaston koostumus noudattaa pitkälti vertailuindeksin koostumusta ja näin ollen rahaston odotettu tuotto on myös lähellä vertailuindeksin tuottoa. Mitä suurempi Tracking Error -luku rahastolla on, sitä suurempaa ylituottoa suhteessa vertailuindeksiin tavoitellaan. On kuitenkin muistettava kolikon kääntöpuoli; suuremmalla Tracking Error -luvulla voidaan päätyä myös merkittävästi vertailuindeksiä heikompaan tuottoon. Sijoituspolitiikka Kun tavoite, sijoitusaika ja riskitaso ovat selvillä, kannattaa tutkia sijoitusrahastojen sijoituspolitiikkaa. On olemassa yhtä monta sijoituspolitiikkamääritelmää kuin on rahastojakin. Myös rahaston tuottotavoitteisiin, sijoituskohteisiin, sijoitusalueeseen, eettisiin tavoitteisiin jne. kannattaa tutustua. Edellä mainittuihin asioihin voitte tutustua tämän esitteen avulla sekä rahastojen omien sääntöjen ja avaintietoesitteiden kautta Odotettu tuotto JOS SÄÄSTÄTTE 100 EUROA KUUKAUDESSA 15 VUODEN AJAN rahastoon, jonka keskimääräinen vuosituotto on 8 %, sijoituksenne arvo on 15 vuoden kuluttua euroa. pankkitilille, jonka keskimääräinen vuosikorko on 2 %, sijoituksenne arvo on 15 vuoden kuluttua euroa. Tämä esimerkki on laskennallinen, eikä se takaa tulevaa tuottoa. Markkinatilanteesta riippuen rahastojen arvo voi nousta tai laskea. Vuotta 9

10 Näin luet rahastoraporttia n salkkujakauma, avainluvut ja muu informaatio raportin alkusivuilta löydät toimitusjohtajan katsauksen tarkastelujaksolta sekä laajemman markkinakatsauksen eri mark kinoiden kehityksestä ja tulevaisuuden näkymistä. kohtaisissa katsauksissa esitetään kehitys ja muutokset kaa vioin ja taulukoin, joista muutama esimerkki alla. Katsauksissa esite tään mm. rahaston salkkujakauma, tuottokehitys, kymmenen suu rinta sijoitusta sekä avainluvut. raportin lopusta löytyy tietoa merkintätavasta, palkkioista, verotuksesta, rapor toinnista sekä sanasto. Esimerkit kaavioista ja taulukoista Tuotto % Varojen jakautuminen % Indeksi 6 kk 4,86 % 2,25 % 12 kk 35,65 % 36,13 % 3 v. (p.a.) 8,68 % 14,22 % 5 v. (p.a.) 5,91 % 0,97 % perustamisesta (p.a.) 10,79 % 8,17 % Rahoitus Kestokulutushyödykkeet Teollisuus Alkutuotanto Päivittäistavarat 9,5 % 8,9 % 7,9 % 11,7 % 13,3 % Taulukosta käy ilmi rahaston kokonaistuotto eri ajanjaksoilta. Kaikki tuotot ovat euromääräisiä. Terveydenhuolto IT-yritykset Energia 7,3 % 6,2 % 6,1 % Telekommunikaatio 4,5 % 0% 5% 10% 15% 20% -osuuden tuottokehitys % n maturiteettijakauma SEB Finlandia Alle 1 v. 5,2 % v. 24,1 % v. 23,9 % v. 22,1 % v. 8,1 % 0 09/93 09/95 09/97 09/99 09/01 09/03 09/05 09/07 09/09 12/11 Yli 10 v. 10,4 % Kuvasta käy ilmi rahaston tuottokehitys verrattuna rahaston vertailuindeksiin. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Kaavioista käy ilmi osakerahastojen osalta prosentuaalinen maa-/toimiala jakauma ja korkorahastojen osalta maturiteetti-/luottoluokitusjakauma. Tämä esite on osa SEB yhtiö Suomi Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen puoli vuotiskatsauksia. Puolivuotiskatsaus koostuu kahdesta osasta: rahastokohtaisista sivuista ja liitteistä, jotka eivät sisälly tähän esitteeseen. Liitteistä selviävät muun muassa kunkin rahaston kaikki sijoitukset per jen täydelliset säännöt, avaintietoesitteet, virallinen rahastoesite ja vuosikertomukset ovat saatavilla veloituksetta rahastoyhtiöstä sekä Internet-sivuillamme. yhtiö ylläpitää mahdollisista rahastojen arvonlaskennan virheistä luetteloa, joka on osuuden omistajien nähtävissä rahastoyhtiössä. Suomeen rekisteröityjen SEB-sijoitusrahastojen hallinnoinnista vastaa SEB yhtiö Suomi Oy, joka perustettiin Yhtiön kotipaikka on Helsinki ja yhtiön täysin maksettu osakepääoma on 1,89 miljoonaa euroa. jen säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori. SEB Varainhoito Suomi Oy markkinoi SEB:n rahastoja Suomessa. jen tunnuslukujen laskentaperusteet, historiatiedot ja mahdolliset kaavat ovat saatavilla rahastoyhtiöstä. 10

11 Osakerahastot 11 11

12 Sijoitusrahasto SEB Finlandia Kotimainen osakerahasto sopii korkeaa tuottoa hakeville sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneita pitkäjänteisestä sijoittamisesta Suomen osakemarkkinoille. n sijoituspolitiikka SEB Finlandia on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin suoma laisiin julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. n tavoitteena on pitkällä aikajänteellä yltää OMX Helsinki CAP tuottoindeksiä korkeampaan tuottotasoon. Tavoite voidaan saavuttaa aktiivisella ja kattavaan analyysitoimintaan perustuvalla varainhallinnalla. n sijoitukset on hajautettu kattavasti eri toimialoille kulloinkin vallitsevan markkinatilanteen edellyttämällä tavalla. Aktiivisella sijoituspolitiikalla parannetaan pitkän aikavälin tuottokehitystä ja kavennetaan osakemarkkinoille tyypillisten heilahteluiden vaikutusta varallisuuden tuottoon. n perustiedot Tyyppi: Kotimainen osakerahasto Perustettu: Rekisteröintimaa: Suomi Salkunhoitaja: Christian Backholm : OMX Helsinki CAP tuottoindeksi Tuotonjako: -osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain tuotto-osuuden. Minimisijoitus: 500 tai 80 /kk Hallinnointipalkkio, juoksevat kulut: 1,3 % p.a., sisältää säilytyksen. Muuta: saakka rahaston nimi oli SEB Gyllenberg Finlandia. Tuotto % Indeksi 6 kk 3,93 % 5,71 % 12 kk 21,22 % 21,75 % 3 v. (p.a.) 1,28 % 4,23 % 5 v. (p.a.) 0,69 % 1,33 % perustamisesta (p.a.) 9,88 % 7,44 % -osuuden tuottokehitys % SEB Finlandia Kymmenen suurinta omistusta Sijoituskohde Osuus (%) Wärtsilä 9,3 Kone B 9,1 Nokia 8,8 Sampo A 6,7 Outotec 5,4 Stora Enso R 5,0 Nordea 4,7 Pohjola Pankki Oyj 4,5 Fortum 4,3 Amer Sports 3,8 0 09/93 09/95 09/97 09/99 09/01 09/03 09/05 09/07 09/09 09/11 06/13 Varojen jakautuminen % Teolliset tuotteet ja palvelut Rahoitus Perusteollisuus Informaatioteknologia Kulutushyödykkeet ja palvelut Tietoliikennepalvelut Sähkö, kaasu ja vesi Terveydenhuolto Energia 5,4 % 4,7 % 4,3 % 3,5 % 3,4 % 11,1 % 15,7 % 17,2 % 34,2 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Avainluvut n koko: 117,4 M Osuudenomistajia: 1437 kpl -osuuden arvo A: 255,91 -osuuden arvo B: 540,96 Osuuksia liikkeellä: ,9300 kpl n kokonaisosakeriski: 99,36 % Standardipoikkeama: 17,67 % Tracking Error (12 kk): 6,92 % Salkun kiertonopeus (12 kk): 0,95 Lähipiirin palkkio-osuus (12 kk): 41,0 % Sharpe (12 kk): 1,18 Kaupankäyntikulut: 0,30 % n salkku n kokonaisarvosta 0,43 % ylittävät omistukset Osakesijoitukset 99,36 % 98,82 % Teolliset tuotteet ja palvelut 34,23 % 33,22 % Wärtsilä 9,28 % 7,05 % Kone B 9,07 % 8,23 % Outotec 5,41 % 3,49 % YIT-Yhtymä 3,44 % 1,97 % Cargotec B 2,48 % 1,37 % Ramirent 1,91 % 1,39 % Lassila & Tikanoja 1,34 % 0,66 % Uponor 0,68 % 0,55 % Cramo Oyj 0,62 % 0,67 % Rahoitus 17,2 % 15,67 % Sampo A 6,74 % 7,2 % Nordea 4,67 % 3,69 % Pohjola Pankki Oyj 4,48 % 3,38 % Sponda 0,76 % 0,73 % Citycon 0,55 % 0,67 % Perusteollisuus 15,66 % 16,15 % Stora Enso R 4,95 % 3,96 % Metsä Board B 3,76 % 2,12 % UPM 2,15 % 3,19 % Kemira 2,05 % 2,02 % Outokumpu A 1,24 % 1,35 % Rautaruukki K 1,08 % 1,27 % Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj 0,43 % 0,00 % Informaatioteknologia 11,06 % 11,63 % Nokia 8,8 % 8,99 % Tieto 2,26 % 2,64 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 5,36 % 5,64 % Amer Sports 3,83 % 1,47 % Nokian Renkaat 1,53 % 3,19 % Tietoliikennepalvelut 4,73 % 3,93 % Elisa 3,69 % 1,6 % TeliaSonera 1,04 % 2,33 % Sähkö, kaasu ja vesi 4,26 % 7,25 % Fortum 4,26 % 7,25 % Terveydenhuolto 3,49 % 1,86 % Orion B 3,49 % 1,21 % Energia 3,37 % 2,48 % Neste Oil 3,37 % 2,48 % Muut varat ja velat netto 0,64 % 1,18 % 12

13 Sijoitusrahasto SEB Finland Small Cap Kotimaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sijoittava rahasto sopii hyvin sijoittajille, jotka haluavat hajauttaa osan pitkäaikaisista sijoituksistaan korkean tuottopotentiaalin tarjoaviin pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin. n sijoituspolitiikka Sijoitusrahasto SEB Finland Small Cap on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin suomalaisiin pörssinoteerattuihin pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin. n tavoitteena on pitkällä aikajänteellä ylittää Small Cap -indeksin tuottotaso. Tavoite saavutetaan kattavaan analyysitoimintaan perustuvalla varainhallinnalla. SEB Finland Small Cap -rahaston tuotto-odotus on pitkällä aikajänteellä korkeampi kuin tavanomaisilla osakerahastoilla, ja rahaston riskitaso on vastaavasti korkeampi kuin osakerahastoissa keskimäärin. n sijoitukset on hyvin hajautettu eri toimialoille, mutta yksittäisillä yhtiövalinnoilla on suurempi vaikutus rahaston tuottokehitykseen kuin perinteisissä osakerahastoissa. n perustiedot Tyyppi: Kotimainen osakerahasto Perustettu: Rekisteröintimaa: Suomi Salkunhoitaja: Ville Simo : Carnegie Small Cap Finland -indeksi Tuotonjako: -osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain tuotto-osuuden. Minimisijoitus: 500 tai 80 /kk Hallinnointipalkkio, juoksevat kulut: 2,5 % p.a., sisältää säilytyksen. Muuta: saakka rahaston nimi oli SEB Gyllenberg Small Firm. Tuotto % Indeksi 6 kk 1,69 % 2,86 % 12 kk 12,73 % 12,88 % 3 v. (p.a.) -2,52 % -3,00 % 5 v. (p.a.) 0,93 % -1,99 % perustamisesta (p.a.) 8,60 % 6,34 % Kymmenen suurinta omistusta Sijoituskohde Osuus (%) Outotec 9,68 Kemira 7,15 Amer Sports 6,96 Cargotec B 6,92 YIT-Yhtymä 6,82 Metsä Board B 4,97 Outokumpu A 4,83 Ramirent 4,54 Tieto 3,96 Vacon 3,65 Avainluvut n koko: 38,8 M Osuudenomistajia: 735 kpl -osuuden arvo A: 199,60 -osuuden arvo B: 422,02 Osuuksia liikkeellä: ,6100 kpl n kokonaisosakeriski: 97,74 % Standardipoikkeama: 17,62 % Tracking Error (12 kk): 5,58 % Salkun kiertonopeus (12 kk): 0,90 Lähipiirin palkkio-osuus (12 kk): 15 % Sharpe (12 kk): 0,70 Kaupankäyntikulut: 0,32 % -osuuden tuottokehitys % 750 SEB Finland Small Cap B /94 04/96 04/98 04/00 04/02 04/04 04/06 04/08 04/10 06/13 Varojen jakautuminen % Teolliset tuotteet ja palvelut Perusteollisuus Kulutushyödykkeet ja palvelut Informaatioteknologia Päivittäiskulutus Rahoitus NM-lista 0,9 % 43,0 % 24,8 % 11,8 % 6,6 % 5,5 % 5,1 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% n salkku n kokonaisarvosta 0,72% ylittävät omistukset Osakesijoitukset 97,75 % 96,49 % Teolliset tuotteet ja palvelut 43,01 % 41,25 % Outotec 9,68 % 8,58 % Cargotec B 6,92 % 4,21 % YIT-Yhtymä 6,82 % 6,48 % Ramirent 4,54 % 4,00 % Vacon 3,65 % 2,55 % Cramo Oyj 3,44 % 1,74 % PKC Group 3,14 % 2,4 % Konecranes 2,61 % 6,04 % Lassila & Tikanoja 2,21 % 2,06 % Perusteollisuus 24,76 % 25,28 % Kemira 7,15 % 6,58 % Metsä Board B 4,97 % 4,5 % Outokumpu A 4,83 % 5,57 % Rautaruukki K 3,11 % 2,81 % Huhtamäki 2,62 % 4,83 % Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj 2,08 % 0,00 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 11,84 % 13,61 % Amer Sports 6,96 % 4,75 % Fiskars 2,22 % 1,41 % Exel Composites Oyj 1,1 % 0,82 % Rapala VMC 0,84 % 1,03 % Talentum 0,72 % 0,58 % Informaatioteknologia 6,63 % 7,88 % Tieto 3,96 % 5,15 % Basware 1,68 % 1,28 % Affecto 0,99 % 1,11 % Päivittäiskulutus 5,49 % 3,35 % Raisio V 2,3 % 1,56 % Olvi A 1,82 % 1,2 % Suominen Yhtymä 1,37 % 0,59 % Rahoitus 5,14 % 3,61 % Technopolis 1,87 % 1,07 % Aktia Pankki A 1,72 % 0,00 % Citycon 1,55 % 1,38 % NM-lista 0,88 % 0,55 % Biotie Therapies 0,88 % 0,55 % Muut varat ja velat netto 2,25 % 3,51 % 13

Rahastoraportti Erikoissijoitusrahastojen osavuosikatsaus 31.3.2010

Rahastoraportti Erikoissijoitusrahastojen osavuosikatsaus 31.3.2010 Rahastoraportti Erikoissijoitusrahastojen osavuosikatsaus 31.3.2010 Sisällysluettelo Riskitason ja rahaston valinta 3 Osakerahastot Eurooppa SEB Gyllenberg European Index 5 Alueelliset ja maakohtaiset

Lisätiedot

Rahastoraportti. Erikoissijoitusrahastojen osavuosikatsaus 31.3.2011

Rahastoraportti. Erikoissijoitusrahastojen osavuosikatsaus 31.3.2011 Rahastoraportti Erikoissijoitusrahastojen osavuosikatsaus 31.3.2011 Sisällysluettelo Riskitason ja rahaston valinta 3 Osakerahastot Eurooppa SEB Gyllenberg European Index 5 Alueelliset ja maakohtaiset

Lisätiedot

Rahastoraportti Erikoissijoitusrahastojen osavuosikatsaus 31.3.2009

Rahastoraportti Erikoissijoitusrahastojen osavuosikatsaus 31.3.2009 Rahastoraportti Erikoissijoitusrahastojen osavuosikatsaus 31.3.2009 Sisällysluettelo Riskitason ja rahaston valinta 3 Osakerahastot Eurooppa SEB Gyllenberg European Index 5 Alueelliset ja maakohtaiset

Lisätiedot

SEB. Rahastoyhtiön omistajapolitiikka. Asiamiehen käyttö 1 (9)

SEB. Rahastoyhtiön omistajapolitiikka. Asiamiehen käyttö 1 (9) SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy:n rahastojen rahastoesite 11.6.2015 Sijoitusrahastolain mukaan rahastoyhtiön on rahastojen sääntöjen ja avaintietoesitteiden lisäksi julkistettava hallinnoimistaan sijoitusrahastoista

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö Sijoitusrahasto-opas 2012 59 Sisällys Mikä sijoitusrahasto on?... 5 Mihin rahaston valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota?... 7 Millaisia sijoitusrahastoja on?... 9 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. Kurssit nousivat keskuspankkiodotusten tuella. syyskuu 2014

Kuukausikatsaus. Kurssit nousivat keskuspankkiodotusten tuella. syyskuu 2014 Kuukausikatsaus syyskuu 2014 5.9.2014 Kurssit nousivat keskuspankkiodotusten tuella Yhdysvalloista hyviä, Euroopasta laimeita tilastoja Kauppapakotekiista varjostaa Euroopan talouksia Yhdysvaltain ja Kiinan

Lisätiedot

Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa

Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa Kuukausikatsaus tammikuu 2015 9.1.2015 Yhdysvallat kasvun veturina Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa tulevana kesänä Euroopassa kasvu jatkuu hitaana,

Lisätiedot

Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon. Rosa Saastamoinen

Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon. Rosa Saastamoinen Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon Rosa Saastamoinen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalous 2013 Tekijä Rosa Saastamoinen Raportin

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. Korkomarkkinoilta hyvää tuottoa huhtikuussa. toukokuu 2014

Kuukausikatsaus. Korkomarkkinoilta hyvää tuottoa huhtikuussa. toukokuu 2014 Kuukausikatsaus toukokuu 2014 7.5.2014 Korkomarkkinoilta hyvää tuottoa huhtikuussa Euroopasta ja Yhdysvalloista odotusten mukaisia taloustilastoja, Kiina raportoi yhä pehmeitä lukuja Kehittyvillä markkinoilla

Lisätiedot

Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot

Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat ja rahastokohtaiset sijoitukset Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

RAHASTO- SÄÄSTÄMINEN. Sp-Rahastoyhtiö Oy HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. Krs), 00180 Helsinki p.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.

RAHASTO- SÄÄSTÄMINEN. Sp-Rahastoyhtiö Oy HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. Krs), 00180 Helsinki p.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio. RAHASTO- SÄÄSTÄMINEN Sp-Rahastoyhtiö Oy HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. Krs), 00180 Helsinki p.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi Sp-Rahastoyhtiö Oy:n esittely rahastoja hallinnoi Sp-Rahastoyhtiö

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat, rahastokohtaiset sijoitukset, tuloslaskelmat ja taseet Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI -SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS

SÄÄSTÖPANKKI -SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS SÄÄSTÖPANKKI -SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2012 SISÄLLYSLUETTELO Osakerahastot Säästöpankki Kotimaa sijoitusrahasto 3 Säästöpankki Eurooppa sijoitusrahasto 6 Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto

Lisätiedot

Laimeita taloustilastoja maaliskuussa

Laimeita taloustilastoja maaliskuussa Kuukausikatsaus huhtikuu 2015 Laimeita taloustilastoja maaliskuussa Yllätyksellisiä taloustilastoja, mutta maltillisia tasomuutoksia Yhdysvalloissa keskuspankki viivästää koronnostoa EKP aloitti QE ohjelman,

Lisätiedot

SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA

SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Anu Rinkinen SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA Opinnäytetyö 2010 ABSTRACT Anu Rinkinen Finnish Funds as Investments,

Lisätiedot

Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla

Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla Kuukausikatsaus maaliskuu 2015 6.3.2015 Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla Yhdysvalloissa odotetaan koronnostojen aloitusta, taloustilastoissa laimeampi vaihe Euroopassa muhii kasvuyllätys: euro ja keskuspankkipolitiikka

Lisätiedot

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Sisällysluettelo SIJOITUSRAHASTO... 4 SP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINNOIMAT SIJOITUSRAHASTOT... 4 SIJOITUSRAHASTOTYYPIT JA NIIHIN LIITTYVÄT RISKIT... 5 Korkorahastot...5

Lisätiedot

Erinomaisia tuottoja helmikuussa

Erinomaisia tuottoja helmikuussa Kuukausikatsaus maaliskuu 2014 6.3.2014 Erinomaisia tuottoja helmikuussa Taloustilastoinnin taso ennallaan Saksasta ja Englannista hyvät talouskasvuluvut Osakemarkkinoilla ja korkomarkkinoilla hyviä tuottoja

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 15.7.2011

SELIGSON & CO RAHASTOT YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 15.7.2011 SELIGSON & CO RAHASTOT YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 15.7.2011 SISÄLLYSLUETTELO Varainhoito on luottamustehtävä...2 Miten alkuun?... 2 Merkinnät ja lunastukset... 3 Sijoitussalkun rakentaminen... 4 Varainhoito...

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT

SELIGSON & CO RAHASTOT SELIGSON & CO RAHASTOT Rahastoesite 28.2.2012 muodostuu seuraavista osioista : Yksinkertaistettu rahastoesite Rahastojen säännöt ASIAKASPALVELU Puhelin: 09 6817 8200 (pankkipäivisin 9 17) Fax: 09 6817

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. Ukrainan kriisi ja Kiinan heikot tilastot painoivat markkinoita. huhtikuu 2014

Kuukausikatsaus. Ukrainan kriisi ja Kiinan heikot tilastot painoivat markkinoita. huhtikuu 2014 Kuukausikatsaus huhtikuu 2014 3.4.2014 Ukrainan kriisi ja Kiinan heikot tilastot painoivat markkinoita Yhdysvaltain tilastointi parani maaliskuussa Kiinasta heikkoa makrodataa, uusi vuosi osaselittäjänä

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS... 3 SÄÄSTÖPANKKI AMERIKKA ERIKOISSIJOITUSRAHASTO... 8 SÄÄSTÖPANKKI EUROOPPA SIJOITUSRAHASTO... 13 SÄÄSTÖPANKKI

Lisätiedot

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #2 OPAS BON VOYAGE SÄÄSTÄMINEN ON MATKA Rahastot # 1 Osakkeet 9 22 2 Osta halvalla, myy kalliilla katso kuinka Miksi sijoittaisin rahastoon katso hyödyt 8 Hajauttamalla riskit

Lisätiedot

Rahastojen kuukausikatsaukset. Maaliskuu 2014

Rahastojen kuukausikatsaukset. Maaliskuu 2014 jen kuukausikatsaukset Maaliskuu 2014 Osakerahastot Osakerahastot on pitkän aikavälin tuotto-odotukseltaan korkeinta tuottoa tarjoava rahastotyyppi, mutta samalla niiden riskitaso on korkein. eq:n osakerahastoissa

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. Kiina, öljy ja hyvät tilastot markkina-ajureina. Elokuu 2015. Yhdysvalloista ja Euroopasta hyviä tilastoja. Kiinassa epävarmuuksia

Kuukausikatsaus. Kiina, öljy ja hyvät tilastot markkina-ajureina. Elokuu 2015. Yhdysvalloista ja Euroopasta hyviä tilastoja. Kiinassa epävarmuuksia Kuukausikatsaus Elokuu 2015 Yhdysvalloista ja Euroopasta hyviä tilastoja Kiina, öljy ja hyvät tilastot markkina-ajureina Kiinassa epävarmuuksia Kehittyvillä markkinoilla useita epävarmuuksien lähteitä

Lisätiedot

SELIGSON & CO NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2013

SELIGSON & CO NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2013 ELOPILLE KANSANELÄKE? (s. 9-11) ONNEN OSUUS? (s. 15) SVERIGE ÄR FANTASTISKT! (s. 26) NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2013 AITOA TUOTTOA HYVILLÄ TYÖKALUILLA? (s. 4-5) SISÄLLYS INDEKSIRAHASTOISSAKIN ON EROJA...

Lisätiedot

Rahastoesite. Suomeen rekisteröidyt rahastot

Rahastoesite. Suomeen rekisteröidyt rahastot Rahastoesite Suomeen rekisteröidyt rahastot Säännöt vahvistettu 12.11.2009 Yhteystiedot Vastuunrajoitus Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy Pohjoisesplanadi 37 A, 3. kerros 00100 HELSINKI Puhelinvaihde (09) 2283

Lisätiedot

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7. Phoenix... 11. Phoebus... 14. Russian Prosperity Fund Euro... 20. Rahamarkkinarahasto AAA...

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7. Phoenix... 11. Phoebus... 14. Russian Prosperity Fund Euro... 20. Rahamarkkinarahasto AAA... SISÄLLYS ODOTUKSISTA, MARKKINOISTA JA MAANTIETEESTÄ... 3 PERÄSSÄHIIHTOA JA HARHOJEN HALLINTAA... 4 PILIKKIÄ JA PANKKIPOLITIKKAA... 17 INDEKSIRAHASTOJEN VUOSI...... 18 UUSI TUNNUSLUKU.. 27 FOTBOLL SOM INVESTERING....

Lisätiedot