Rahastoraportti. Puolivuosikatsaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rahastoraportti. Puolivuosikatsaus"

Transkriptio

1 raportti Puolivuosikatsaus

2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Talous- ja markkinakatsaus 4 SEB:n esittely 6 Riskitason ja rahaston valinta 8 Näin luet rahastoraporttia 10 Hinnasto 30 -osuuksien merkintä, lunastus ja vaihto 31 sekä seuranta jen yhteiset tiedot 33 Sanasto 34 Osakerahastot 11 Suomi SEB Finlandia 12 SEB Finland Small Cap 13 Eurooppa SEB European Equity 14 SEB European Index 15 Maailma SEB Global Equity Multimanager 16 Alueelliset ja maakohtaiset rahastot SEB North America Index 17 Yhdistelmärahastot 18 SEB Finland Optimum 19 SEB European Optimum 20 Eettiset rahastot SEB Ethical Forum 21 jen rahastot SEB SEB SEB Korkorahastot 25 Obligaatio- ja yrityslainarahastot SEB Euro Bond 26 SEB Global High Yield 27 Lyhyen koron rahastot SEB Money Manager 28 SEB Money Manager Plus 29 2

3 Toimitusjohtajan katsaus Vuoden 2016 kesän kääntyessä lopuilleen näyttää siltä, että maailmantalouden odotettu kasvun piristyminen jää jälleen kerran saavuttamatta. Kansainvälisen talouden aktiviteetti jatkuu laimeana ja ennusteita sekä kuluvaa että ensi vuotta koskien on jouduttu useaan otteeseen korjaamaan alaspäin. Investointikysynnän puute rasittaa näkymiä niin Yhdysvalloissa, Euroopassa kuin kehittyvillä markkinoilla. Alavireisen kasvun ympäristössä olemme myös saaneet kesän aikana merkkejä kasvavasta terroritekojen aallosta Yhdysvalloissa, Aasiassa mutta erityisesti myös Euroopassa. Näiden lisäksi Eurooppaan kohdistuu vielä lisähaasteita, kun Iso-Britannia päätti kansanäänestyksessä EU eron puolesta. Eroneuvottelujen tie on kuitenkin pitkä ja suurimmat suorat vaikutukset ovat toistaiseksi näkyneet Britannian sisällä kasvuympäristön heikentymisenä ja sisäpoliittisen epävarmuuden kasvuna. Tällä hetkellä näyttää siltä, että maailmantalouden kasvu kyllä jatkuu, mutta kasvun merkittävä kiihtyminen antaa odottaa itseään edelleen vuonna Rahapolitiikka jatkuu edelleen äärimmäisen keveänä ja elvyttävänä käytännössä kaikkien maailman suurimpien keskuspankkien toimesta. Tämä siitäkin huolimatta, että olemme yhä lähempänä ajankohtaa, jolloin Yhdysvaltain keskuspankki jatkaa ohjauskorkonsa nostoa. Euroopan keskuspankki on alkuvuoden aikana edelleen kiihdyttänyt tukiohjelmaansa ja voimmekin odottaa likviditeetin säilyvän varsin korkeana myös jatkossa. Keskuspankkitoimien vuoksi korkotaso on edelleen jatkanut laskuaan niin Euroopassa kuin myös Yhdysvalloissa ja Euroopassa useiden valtioiden lainojen korkokäyrät ovat negatiivisella alueella varsin pitkiin maturiteetteihin asti. Suurella todennäköisyydellä etenkin lyhyempien korkojen osalta elämme myös negatiivisten korkojen ympäristössä vuonna Edellä kuvaillussa kansainvälisen talouden ympäristössä myös Suomen talouden haasteet säilyvät. Positiivista Suomen osalta on kuitenkin se, että rakennusinvestoinnit sekä kotimainen kulutuskysyntä ovat olleet tukemassa kotimaista kasvua odotuksia enemmän kuluvan vuoden aikana. Toiveita nostattaa myös kesäkuun aikana solmittu kilpailukykysopimus, vaikkakin positiivisia reaalitaloudellisia vaikutuksia saataneen odotella vielä pidempään. Suomen talouden kasvu jatkuu loppuvuonna sekä vuoden 2017 aikana selvästi pitkän aikavälin trenditasoa matalampana. Kotimaisen rahastosijoittajaan näkökulmasta vuosi 2016 on sujunut pääsääntöisesti positiivisissa merkeissä markkinoiden kasvaneesta heilunnasta huolimatta. Eurooppalaisia osakkeita on rasittanut varsinkin eurooppalainen pankkisektori Brexit-epävarmuuksien painamana, mutta muuten eri omaisuusluokkien tuotot ovat olleet selvästi positiivisia. Kesäkuun loppuun mennessä Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin virtasi uutta pääomaa vajaat 300 miljoonaa euroa suurimpien positiivisten nettovirtojen kohdistuessa lyhyen koron rahastoihin sekä vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Katsauskauden lopussa kotimaisten rahastojen pääoma on lähellä kaikkien aikojen huippuaan noin 97 miljardissa eurossa. Kääntäessämme katseet kohti loppuvuotta 2016 on jälleen kerran syytä muistuttaa oman sijoitussalkun rakenteen, riskien ja tuotto-odotusten pohtimista. Varsinkin nykyisen kaltaisissa markkinaolosuhteissa on jälleen korostettava riittävää salkun riskien hajautusta. SEB:n Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen pääoma oli katsauskauden lopussa noin 3,5 miljardia euroa. Kiitän kaikkia vanhoja ja uusia osuudenomistajiamme saamastamme luottamuksesta ja toivotan menestystä loppuvuodelle Jaakko Henttonen toimitusjohtaja elokuu

4 Talous- ja markkinakatsaus Hidasta talouskasvua Brexitin varjossa Vuoden ensimmäisellä puoliskolla globaalia talouskasvuennustetta on leikattu useiden epävarmuustekijöiden nojalla ja ehkä keskeisimpänä selittäjänä voidaan pitää raaka-aine- ja energiasektorin investointien leikkauksia. Kasvun tukipilarina keskuspankit jatkoivat erittäin elvyttävää rahapolitiikkaa lisäämällä likviditeettiä ja leikkaamalla ohjauskorkoja. Jakson lopulla pidettiin Iso-Britanniassa kansanäänestys EU-jäsenyydestä, joka sekin loi epävarmuuksia talouteen ja sijoitusmarkkinoille. Yhdysvaltain taloudesta raportoitiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä heikentyneitä tilastoja, kun talouden aktiviteettia hidasti erityisesti energiasektorin jarruttaminen sen leikatessa investointiohjelmiaan matalasta öljyn hinnasta johtuen. Koko maan tasolla työttömyys kuitenkin laski jo alkuvuodesta viiteen prosenttiin eli voitiin puhua täystyöllisyydestä, mutta palkkojen nousu oli yhä hidasta. Keväällä myös rakentamisen aktiviteetti hidastui ja teollisuuden ostopäällikköindeksit laskivat alle 50 pisteen mm. heikentyneen vientikysynnän johdosta. Euroopasta saatiin alkuvuoden ja kevään aikana kohtuullisen hyviä taloustilastoja, vaikkei kasvun kiihtymisestä voitukaan puhua. Kehittyvillä markkinoilla kasvunäkymä oli kahtiajakautunut: Kiinan ja Intian kasvu oli varsin hyvää, kun Brasilian ja Venäjän näkymät heikkenivät voimakkaasti. Kevään mittaan useat toimijat leikkasivat globaalia talouskasvuennustetta, kun Brasilian, Venäjän ja Yhdysvaltain talouskasvu hidastui mm. energia- ja raakaainesektoreiden haasteista johtuen. Yhdysvaltain kasvuennustetta leikattiin karkeasti prosenttiyksikön verran, Venäjän kasvuennuste leikkaantui puolitoista prosenttia ja Brasilian vastaavasti lähes kolme prosenttia. Euroopan ennusteissa ei nähty merkittäviä muutoksia. Bloomberg 07/ World 3,1 % 2,9 % 3,2 % Euroarea 1,5 % 1,5 % 1,3 % Developed countries 2,1 % 1,7 % 1,8 % Emerging economies 4,3 % 4,0 % 4,9 % USA 2,4 % 1,9 % 2,2 % Germany 1,7 % 1,5 % 1,3 % France 1,1 % 1,4 % 1,1 % Italy 0,7 % 0,9 % 0,9 % Spain 3,2 % 2,8 % 2,2 % UK 2,2 % 1,5 % 0,7 % Finland 0,2 % 0,7 % 1,0 % China 6,9 % 6,5 % 6,2 % India 7,3 % 7,5 % 7,7 % Brazil -3,8 % -3,5 % 0,9 % Russia -3,7 % 0,8 % 1,3 % Keskuspankkipolitiikka oli jakson aikana edelleen varsin elvyttävää. Kun vielä tammikuussa Yhdysvaltain keskuspankin odotettiin nostavan 2-4 kertaa ohjauskorkoaan vuoden 2016 aikana, niin heikentynyt talousnäkymä ja globaalit epävarmuudet siirsivät nosto-odotusta vuoden 2017 puolelle. Euroopan keskuspankki päätti maaliskuussa leikata ohjauskorkoa, voimistaa valtionlainojen osto-ohjelmaa, aloittaa yrityslainojen ostot ja samaan aikaan myös pankeille suunnattiin uusi lainaohjelma. Kesäkuussa Iso-Britanniassa pidettiin EU-jäsenyydestä kansanäänestys, jossa eroa kannattava kanta voitti. Jatkossa Britannian EU-eron vaikutukset euroalueelle ovat maltilliset, lähinnä hieman heikentyvän vientikysynnän kautta ja globaaliin näkymään vaikutusten odotetaan jäävän marginaalisiksi. Iso-Britannian talousodotuksia sen sijaan leikattiin Brexitin johdosta voimakkaasti, kun yritykset leikkaavat investointeja, työmarkkinatilanne heikkenee ja yksityinen kulutus hidastuu. Vaikka tässä vaiheessa on hankala arvioida Brexitin vaikutuksia, niin useat toimijat (mm. IMF ja maailmanpankki) ovat leikanneet Britannian 2017 kasvuennustetta noin 2 prosenttiyksikköä eli nollan tuntumaan. Kesäkuun aikana Yhdysvalloista raportoitiin odotuksia parempia tilastoja ja myös lukujen taso parani hieman. Näyttää siltä, että vuoden toisella puoliskolla maan talouden voidaan odottaa parantavan juoksuaan. Euroopassa talouskasvu ei kiihtynyt alkuvuoden aikana ja loppuvuodellekin odotukset ovat yhä varovaisia. Kiinan tilastot olivat kesäkuulta sikäli rohkaisevia, että huolet kasvun hiipumisesta vähentyivät selvästi ja Intia oli vahvassa vedossa. Muutoin kehittyvissä talouksissa aktiviteetti oli hidasta, mutta heikentyminen näyttää pysähtyneen. Kun viimeisen vuoden aikana energia- ja raaka-aineiden hintojen lasku on ollut merkittävä selittävä tekijä talouden aktiviteetin hidastumisella, niin eteenpäin katsottuna tilanne näyttää paremmalta: hinnat ovat nousseet selvästi pohjatasoiltaan ja mm. öljyn kysyntä-tarjontakehikon odotetaan tasapainottuvan loppuvuotta kohden. Tämä taas saattaisi poikia investointeja varsinkin tuottajamaissa, mikä tukisi esimerkiksi Yhdysvaltain sekä useiden kehittyvien (tuottaja) maiden talouskasvua. Keskuspankkitoiminnan odotetaan jatkuvan erittäin ekspansiivisena, kun Euroopan, Englannin ja Japanin keskuspankit lisäävät likviditeettiä. Yhdysvalloissa korkojen nosto on ennen pitkää edessä, mutta syksyn aikana muutoksia ei odoteta. Sijoitusmarkkinat Vuoden alussa osakemarkkinoilla nähtiin voimakasta laskua kun taloustilastot heikkenivät, öljyn hinta laski ja keskuspankeilta ei odotettu uusia tukitoimia. Tammikuun alusta helmikuun puoleen väliin mentäessä kurssit olivat pudonneet lähes 15 prosenttia päämarkkina-alueilla, mutta kurssit kääntyivät äkisti nousuun öljyn hinnan mukana. Kevään aikana osakemarkkinoiden ajureina vuorottelivat öljy, keskuspankkitoimet ja taloustilastot kurssien heilunnan ollessa voimakasta. Toukokuun lopulle mentäessä markkinoiden fokus siirtyi tulevaan Brexit-äänestykseen, mikä painoi kursseja yhdessä laimeiden taloustilastojen kanssa. Muutamaa päivää ennen äänestystä kurssit alkoivat jälleen nousta, kun galluppien mukaan EU-jäsenyyttä kannattava leiri oli enemmistönä. Ei-äänten 4

5 voitto oli siten huomattava pettymys ja aiheutti hetkellisen paniikin markkinoilla, mikä kuitenkin kääntyi jälleen nousuksi kesäkuun viimeisillä päivillä. Stock market return 5,0 2,5 0,0-2,5 Korkosijoittajille alkuvuosi tarjosi varsin mukavat tuotot, joita voidaan selittää keskuspankkitoimilla ja öljyn hintakehityksellä. Euroopan keskuspankin massiivinen osto-ohjelma painoi valtionlainakorkoja kautta linjan ja Yhdysvalloissa odotukset keskuspankin koronnoston siirtymisestä painoivat sielläkin korkoja alaspäin. Euroopassa valtionlainoista kirjattiin alkuvuoden aikana tuottoa hurjat kuusi prosenttia. Investment grade yrityslainat, jotka lisättiin kesäkuun alusta EKP:n osto-ohjelman kohteeksi, tuottivat viisi prosenttia pohjakoron laskiessa ja riskilisien kaventuessa. t h m h t k 2016 OMX Helsinki Cap Index MSCI EM EUR MSCI Europe Index MSCI North America EUR -5,0-7,5-10,0-12,5-15,0-17,5 % Vaikka high yield -yrityslainat olivatkin alkuvuoden pudotuksen jälkeen jo muutamia prosentteja pakkasella, niin öljyn hinnan nousu, pohjakorkojen lasku ja voimistuva likviditeetti siivittivät Euroopan high yield sijoitukset lopulta noin 6 prosenttia plussalle kun Yhdysvalloissa nousua kertyi lähes 10 prosenttia. Kehittyvien markkinoiden lainasijoitukset olivat kuitenkin paras omaisuusluokka, kun Euroopan äärimmäisen matala korkotaso ja kauemmaksi siirtynyt Yhdysvaltain keskuspankin koronnosto-odotus auttoivat kehitystä. Dollarimääräisistä (hard currency) lainoista kirjattiin noin 10 prosentin tuotto paikallisvaluutoissa noteerattujen (local currency) lainojen tuottaessa lähes 15 prosenttia. Vuoden ensimmäiseltä puoliskolta Suomen osakemarkkinoilta kirjattiin noin 3 prosentin miinus, kun Eurooppa painui pankkisektorin painamana reilut 8 prosenttia miinukselle. Yhdysvalloissa kurssit nousivat lopulta vajaan prosenttiyksikön plussalle kehittyvien markkinoiden ollessa paras osakemarkkina noin 2,5 prosentin tuotolla. Kehittyvien markkinoiden kurssiliikkeet olivat sikäli erikoisia, että parhaat, noin 20 prosentin, tuotot kirjattiin Brasiliasta ja Venäjältä, joiden talousdata oli jakson aikana äärimmäisen heikkoa. Kiinassa kurssit olivat jo selvästi heikommassa vireessä (-5 %) ja Intian erinomaisen vahvat tilastot antoivat yllättävän vähän tukea kurssinousuun, jota kertyi noin viisi prosenttia. Antti Katajisto Sijoitusjohtaja SEB Varainhoito Suomi Oy Stock market return emerging markets % t h m h t k 2016 MSCI China India (BSE 100) Russia (RTSI) Brasil (IBOV) 5

6 SEB Pitkä historia Laaja palveluvalikoima Olemme Suomen vanhin omaisuudenhoitaja, joka aloitti toimintansa Suomessa jo vuonna Pitkät perinteet luovat vankan perustan kansainväliseen ja ensiluokkaiseen omaisuuden hoitoon sekä henkilökohtaiseen palveluun. Tarjoamme kattavat ja kansainväliset omaisuudenhoitopalvelut instituutioille ja yksityis henkilöille. Pitkäjänteiset asiakassuhteet ovat aina olleet yrityksen kantava vahvuus. SEB yhtiö Suomi Oy, joka on Suomen seitsemänneksi suurin rahastoyhtiö, vastaa SEB:n rahastojen toiminnasta Suomessa, kun taas SEB Varainhoito Suomi Oy vastaa sijoituskonsultoinnista, räätälöidystä omaisuudenhoidosta ja edustaa SEB:n rahastoja Suomessa. Omaisuudenhoitoa tukee Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori, joka tarjoaa avistaehtoisia tilejä, määräaikaistalletuksia ja arvopaperisäilytystä. Omaisuudenhoidon laaja palveluvalikoimamme kattaa neljä eri palvelukokonaisuutta: sijoitusrahastot, räätälöidyn omaisuudenhoidon, sijoituskonsultoinnin ja säilytyspalvelut. Palvelumuodosta riippumatta on asiakkaalla käytössään SEB:n omaisuudenhoidon koko osaaminen ja resurssit. Sijoittajan on helppo löytää jokaiseen tilanteeseen sopiva sijoitusvaihtoehto kattavasta rahastovalikoimastamme. SEB yhtiö Suomi Oy hallinnoi 18 Suomeen rekisteröityä rahastoa, ja tarjolla on myös omistajamme SEB:n rahastoja. Näiden rahastojen lisäksi asiakkaillamme on mahdollisuus merkitä kansainvälisiä rahastoja. perheeseemme kuuluu globaaleja rahastoja, toimialarahastoja, eettisiä rahastoja, alueellisesti sijoittavia rahastoja, pieniin ja keski suuriin yrityksiin sijoittavia rahastoja jne. Emoyhtiömme Kansainvälinen toiminta SEB Varainhoito Suomi Oy:n ja SEB yhtiö Suomi Oy:n on vuodesta 1997 omistanut Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (SEB), jonka perinteet ulottuvat aina vuoteen SEB on pohjoismaiden johtava finanssikonserni sekä yritys- että yksityissektorilla. Omaisuudenhoito on SEB:n keskeinen liiketoiminta-alue. SEBryhmällä on toimintaa 20 maassa ja SEB:n varainhoito-organisaatioissa on varallisuutta hoidossa yli 170 miljardin euron arvosta. Suuren instituutioasiakasmäärän lisäksi pankilla on paljon yksityisasiakkaita, yhteensä asiakkaita on n. 4 miljoonaa. Tarjoamme kattavan valikoiman sijoitusinstrumentteja kaikille markkina-alueille ja sijoitustyyliluokille. Tällä hetkellä salkuissamme on lähes 30 eri omaisuudenhoitoyhtiön tuotteita. tarjontaamme täydennämme johtavien kansainvälisten varainhoitoyhtiöiden rahastoilla. Tällä hetkellä valikoimassamme on mm. seuraavien varainhoitajien tuotteita: BlackRock, BlueBay, Eaton Vance, Fidelity, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Macquarie, Muzinich & Co., Pictet, Schroders, Sky Harbor ja William Blair. SEB on haluttu kumppani kansainvälisille omaisuudenhoitajille Pohjoismaissa. Tämän ansiosta myös asiakkaillamme on pääsy korkealaatuiseen tuotevalikoimaan. yhtiön omistajapolitiikka SEB yhtiö Suomi Oy:n ensisijainen ja tärkein velvollisuus on hoitaa hallinnoimiensa sijoitusrahastojen varoja ja sijoituksia ainoastaan rahasto-osuudenomistajien etujen mukaisesti. yhtiön tavoite on saada tuottoa osuuden omistajien varoille. Näiden velvollisuuksien ja tavoitteiden tueksi on laadittu omistajapolitiikkaa koskevat ohjeet, jotka yhtiön hallitus on vahvistanut. Menestyksellinen sijoitustoiminta edellyttää, että markkinoilla toimii hyvin johdettuja yrityksiä, joiden arvopapereihin sijoitusrahastojen varoja voidaan sijoittaa. Omistajavaltaa käyttämällä on yhtiöllä mahdollisuus osaltaan vaikuttaa tämän suuntaiseen kehitykseen. yhtiön Omistajaohjausta koskevat periaatteet (Corporate Governance) ovat saatavissa SEB yhtiö Suomi Oy:stä sekä SEB:n Internet-sivuilta osoitteesta 6

7 Asiakaspalvelumme auttaa Asiakaspalvelumme vastaa mielellään sijoituksiin liittyviin kysymyksiin ja auttaa sopivan rahaston valinnassa sekä merkintöihin liittyvissä kysymyksissä. Sijoitus asiantuntijamme tavoitat numerosta (09) Voitte myös jättää yhteydenotto pyynnön kotisivullamme Asiakaspalvelumme palvelee arkisin Tietoja tuotteista ja palveluista Julkaisussa mainittuja tuotteita ja palveluja tarjoavat SEB-konserniin kuuluvat SEB Varainhoito Suomi Oy ja SEB yhtiö Suomi Oy sekä muut SEB-konserniin kuuluvat yhtiöt. Lisäksi SEB markkinoi ulkopuolisten palveluntarjoajien tuotteita, kuten sijoitusrahastoja, ja näissä tapauksissa SEB ei vastaa tarjotusta tuotteesta. Julkaisun maininnat eivät ole yksilöllisiä sijoitusneuvoja eikä pelkästään niiden perusteella pidä tehdä sijoituspäätöksiä. Tuotekohtaiset tiedot (tuotteen kuvaus ja pääominaisuudet, veloitettavat palkkiot ja kulut, verotus ym.) ja rahastojen avaintietoesitteet ovat saatavilla SEB:stä. Sijoituspäätöksiä ei pidä tehdä tuotekohtaisiin tietoihin tutustumatta. Tarjottaville tuotteille ja palveluille on tyypillistä, että niihin liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan. SEB:n pankkitilit kuuluvat Ruotsin talletussuojajärjestelmän piiriin, josta säädetään Ruotsin talletussuojalaissa (1995:1571 Lag om insättningsgaranti). Jokainen asiakas, jonka on määritelty kuuluvan talletussuojajärjestelmän piiriin Ruotsin talletussuojalain mukaisesti, on oikeutettu korvaukseen, joka kattaa hänen tilille/tileille pankissa talletetun määrän sekä kertyneet korot maksimissaan euroon asti. Ruotsin valtionkonttori (Riksgälden) maksaa korvauksen 20 työpäivän kuluessa siitä päivästä lukien, kun talletussuojan piiriin kuuluva asetetaan konkurssiin tai Ruotsin Finanssivalvonta muutoin toteaa sen maksukyvyttömäksi. Lisätietoja Ruotsin talletussuojajärjestelmästä löytyy Ruotsin valtionkonttorin internetsivuilta, Tuotteiden ja palvelujen verokohtelu voi muuttua ja verokohtelussa saattaa olla asiakaskohtaisia eroja. SEB:n sijoitusrahastojen asiakasvarojen jakautuminen Suomessa 1,5 % Yritykset 28,2 % 14,6 % Säätiöt, rahastot, kunnat ja seurakunnat 31,2 % 28,2 % Yksityishenkilöt 24,6 % Eläkeyhteisöt 14,6 % Muut 1,5 % 24,6 % 31,2 % SEB yhtiö Suomi Oy:n hallitus Eeva Grannenfelt, Managing Partner, Grannenfelt Finance Oy (osuudenomistajien valitsema); Kristian Gerkman, sijoitusjohtaja, Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. (osuudenomistajien valitsema); Ralf Sunell, asiamies, Suomen kulttuurirahasto; Esko Keskinen, hallintojohtaja, Teknologiateollisuus ry; Matti Byman, johtaja, SEB Varainhoito Suomi Oy; Carola Nilsson, Head of Private Banking, SEB Varainhoito Suomi Oy. 7

8 Riskitason ja rahaston valinta perheestämme löytyy useita sijoitusvaihtoehtoja. Eri rahastojen välillä voi olla suuria eroja, sekä odotettu tuotto että riskit rahastojen välillä vaihtelevat. Tutustumalla rahastojen sääntöihin sekä keskustelemalla rahastoyhtiön edustajien kanssa saatte paremmin oikean kuvan eri rahastojen toimintatavoista. Kun valitsee itselleen sopivaa rahastoa, tulee vastata ainakin seuraaviin kysymyksiin: Mitä tavoittelen sijoituksillani? Kuinka pitkäksi aikaa olen valmis sijoittamaan? Millainen on riskinsietokykyni? Sijoitusaika Tavoitteet antavat suuntaa myös sijoitusajan pituudelle. Oman sijoitusajan määrittely vaikuttaakin ehkä eniten rahaston valintaan. Perussääntö on, että pitkän sijoitushorisontin omaavan sijoittajan tulisi sijoittaa ainakin osa varoistaan osakerahastoihin, koska pitkällä aikavälillä osakkeet ovat historiassa tuottaneet parhaiten. Lyhytaikaisissa sijoituksissa paras vaihtoehto on matalariskiset korko rahastot. Jos sijoitusaika ei ole tarkkaan tiedossa kannattaa harkita obligaatio- tai yhdistelmärahastoja. Näiden kysymysten vastaukset ratkaisevat sen mikä rahasto sopii juuri teille. Tavoite Ennen sijoitusrahaston valintaa on hyvä selvittää mitä varten sijoittaa. Omat tavoitteet, taloudellinen tilanne, ikä, perhesuhteet jne. vaikuttavat olennaisesti sopivien sijoituskohteiden valintaan. Lähtökohtana kannattaa muistaa, että tuotto ja riski kulkevat aina käsi kädessä. Yleissääntö on, että korkorahasto on matalariskisempi kuin osakerahasto, mutta vastaavasti korkorahaston tuotto on myös alhaisempi. Mitä suurempaa tuottoa tavoitellaan, sitä suurempi riski on luonnollisesti kannettava. Pidemmällä aikavälillä on todennäköistä, että korkeamman arvonheilunnan sijoitusmuoto tuottaa paremman keskimääräisen tuoton. Suomeen rekisteröidyt rahastot Korkorahastot SEB Money Manager SEB Money Manager Plus SEB Euro Bond SEB Global High Yield Yhdistelmärahastot SEB 20 SEB 50 SEB 80 SEB Finland Optimum SEB European Optimum SEB Ethical Forum Suositeltava sijoitusaika 1 kk tai enemmän 3 kk tai enemmän 2 vuotta tai enemmän 4 vuotta tai enemmän 3 vuotta tai enemmän 4 vuotta tai enemmän 5 vuotta tai enemmän 4 vuotta tai enemmän 4 vuotta tai enemmän 3 vuotta tai enemmän Osakerahastot Odotettu tuotto SEB Finland Small Cap SEB Finlandia SEB Finlandia SEB Finland Small Cap SEB European Equity SEB European Index SEB Global Equity Multimanager SEB North America Index 7 vuotta tai enemmän 7 vuotta tai enemmän 6 vuotta tai enemmän 6 vuotta tai enemmän 6 vuotta tai enemmän 6 vuotta tai enemmän SEB Ethical Forum SEB 20 SEB Euro Bond SEB 50 SEB Money Manager Plus SEB Money Manager Tuotto- ja riskiodotukset SEB European Equity SEB European Index SEB North America Index SEB Global Equity Multimanager SEB 80 SEB European Optimum SEB Finland Optimum SEB Global High Yield Odotettu riski-% Riskinsietokyky Riski tarkoittaa sijoituksen arvonheilahtelua. Osake- ja korkomarkkinoiden vaihteluiden vuoksi voi olla, ettei sijoitukselle kerry tuottoa ja osan pääomastakin voi menettää. Korkorahastojen arvon heilahtelut ovat yleensä pienempiä kuin osakerahastojen, mutta matalammalla riskillä tavoitellaan myös matalampaa tuottoa. Yhdistelmärahaston pitkän aikavälin tuotto-odotus on jonkin verran alempi kuin puhtaalla osakerahastolla, mutta vastaavasti riskitaso on alhaisempi kuin perinteisissä osake rahastoissa. Alhaisempi riskitaso näkyy käytännössä rahaston vakaampana tuottokehityksenä. Vuosittain suuretkin arvonheilahtelut hyväksyvälle sijoittajalle sopivat osakerahastot, joiden tuotot ja riskit perustuvat osakekurssien kehitykseen sillä markkina-alueella mihin ne sijoittavat. Eri omaisuusluokkien välisen hajautuksen ohella tehokas tapa sijoittajalle vähentää sijoituksen liittyvää riskiä on esimerkiksi hajauttaa varoja eri markkina-alueille. 8

9 Riskien hallinta Sijoituspolitiikka Keskeinen periaate sijoitusrahaston sijoittamisessa on sijoitustoiminnasta aiheutuvien riskien hajauttaminen. Laissa säädetään siksi sijoitusrahastoille tarkat säännöt, kuinka varat tulee hajauttaa eri sijoituskohteisiin ja kuinka paljon yksittäisiin sijoituskohteisiin saa sijoittaa. jen riskeistä voi tarkemmin lukea rahastojen avaintietoesitteistä. Kun tavoite, sijoitusaika ja riskitaso ovat selvillä, kannattaa tutkia sijoitusrahastojen sijoituspolitiikkaa. On olemassa yhtä monta sijoituspolitiikkamääritelmää kuin on rahastojakin. Myös rahaston tuottotavoitteisiin, sijoituskohteisiin, sijoitusalueeseen, eettisiin tavoitteisiin jne. kannattaa tutustua. Edellä mainittuihin asioihin voitte tutustua tämän esitteen avulla sekä rahastojen omien sääntöjen ja avaintietoesitteiden kautta. Korkea ja matala riski jen riskitasoa voi mitata eri tavoin. n sijoituskohde on tärkeä, kuten myös pääasiallinen markkina, osuuden arvon vaihtelu sekä vertailuindeksin seuraaminen. Yleisesti voi sanoa, että mitä suurempi osuus osakkeita rahastossa on, sitä korkeampi on riski ja päinvastoin. Laajassa rahasto - valikoimassamme on kaikkea korkeariskisen osakerahaston ja matala riskisen korkorahaston väliltä. n riskiä mitataan standardipoikkeamalla Standardipoikkeama mittaa rahaston kurssiarvon vaihtelevuutta. Matalariskisen rahaston standardipoikkeama on pieni ja päinvastoin. Mahdollisuus saavuttaa rahaston odotettua tuottoa vastaava kehitys on todennäköisempää niillä rahastoilla joiden standardipoikkeama on pieni. Vastaavasti rahastoilla, joilla standardipoikkeama on suuri, tuottojen vaihtelu on suurempaa. Sijoitusrahaston tuotto-odotus kuitenkin saavutetaan sitä todennäköisemmin mitä pidempi on sijoitusaika. Aktiivinen riski rahaston kehitys verrattuna indeksiinsä n aktiivisuutta poiketa vertailuindeksistä mitataan Tracking Error -riskiluvun avulla. Toisin sanoen Tracking Error -riskiluku kuvaa sitä kuinka paljon rahastolla on taipumus poiketa vertailuindeksistään. n pieni Tracking Error -luku tarkoittaa yleensä sitä, että rahaston koostumus noudattaa pitkälti vertailuindeksin koostumusta ja näin ollen rahaston odotettu tuotto on myös lähellä vertailuindeksin tuottoa. Mitä suurempi Tracking Error -luku rahastolla on, sitä suurempaa ylituottoa suhteessa vertailuindeksiin tavoitellaan. On kuitenkin muistettava kolikon kääntöpuoli; suuremmalla Tracking Error -luvulla voidaan päätyä myös merkittävästi vertailuindeksiä heikompaan tuottoon. 9

10 Näin luet rahastoraporttia n salkkujakauma, avainluvut ja muu informaatio raportin alkusivuilta löydät toimitusjohtajan katsauksen tarkastelujaksolta sekä laajemman markkinakatsauksen eri mark kinoiden kehityksestä ja tulevaisuuden näkymistä. kohtaisissa katsauksissa esitetään kehitys ja muutokset kaa vioin ja taulukoin, joista muutama esimerkki alla. Katsauksissa esite tään mm. rahaston salkkujakauma, tuottokehitys, kymmenen suu rinta sijoitusta sekä avainluvut. raportin lopusta löytyy tietoa merkintätavasta, palkkioista, verotuksesta, rapor toinnista sekä sanasto. Esimerkit kaavioista ja taulukoista Tuotto % Varojen jakautuminen % Indeksi 6 kk 4,86 % 2,25 % 12 kk 35,65 % 36,13 % 3 v. (p.a.) 8,68 % 14,22 % 5 v. (p.a.) 5,91 % 0,97 % perustamisesta (p.a.) 10,79 % 8,17 % Rahoitus Kestokulutushyödykkeet Teollisuus Alkutuotanto Päivittäistavarat 9,5 % 8,9 % 7,9 % 11,7 % 13,3 % Taulukosta käy ilmi rahaston kokonaistuotto eri ajanjaksoilta. Kaikki tuotot ovat euromääräisiä. Terveydenhuolto IT-yritykset Energia 7,3 % 6,2 % 6,1 % Telekommunikaatio 4,5 % 0% 5% 10% 15% 20% -osuuden tuottokehitys % n maturiteettijakauma SEB Finlandia Alle 1 v. 5,2 % v. 24,1 % v. 23,9 % v. 22,1 % v. 8,1 % 0 09/93 09/95 09/97 09/99 09/01 09/03 09/05 09/07 09/09 12/11 Yli 10 v. 10,4 % Kuvasta käy ilmi rahaston tuottokehitys verrattuna rahaston vertailuindeksiin. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Kaavioista käy ilmi osakerahastojen osalta prosentuaalinen maa-/toimiala jakauma ja korkorahastojen osalta maturiteetti-/luottoluokitusjakauma. Tämä esite on osa SEB yhtiö Suomi Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen puoli vuotiskatsauksia. Puolivuotiskatsaus koostuu kahdesta osasta: rahastokohtaisista sivuista ja liitteistä, jotka eivät sisälly tähän esitteeseen. Liitteistä selviävät muun muassa kunkin rahaston kaikki sijoitukset per jen täydelliset säännöt, avaintietoesitteet, virallinen rahastoesite ja vuosikertomukset ovat saatavilla veloituksetta rahastoyhtiöstä sekä Internet-sivuillamme. yhtiö ylläpitää mahdollisista rahastojen arvonlaskennan virheistä luetteloa, joka on osuuden omistajien nähtävissä rahastoyhtiössä. Suomeen rekisteröityjen SEB-sijoitusrahastojen hallinnoinnista vastaa SEB yhtiö Suomi Oy, joka perustettiin Yhtiön kotipaikka on Helsinki ja yhtiön täysin maksettu osakepääoma on 1,89 miljoonaa euroa. jen säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori. SEB Varainhoito Suomi Oy markkinoi SEB:n rahastoja Suomessa. jen tunnuslukujen laskentaperusteet, historiatiedot ja mahdolliset kaavat ovat saatavilla rahastoyhtiöstä. 10

11 Osakerahastot 11 11

12 Sijoitusrahasto SEB Finlandia Kotimainen osakerahasto sopii korkeaa tuottoa hakeville sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneita pitkäjänteisestä sijoittamisesta Suomen osakemarkkinoille. n sijoituspolitiikka SEB Finlandia on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin suoma laisiin julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. n tavoitteena on pitkällä aikajänteellä yltää OMX Helsinki CAP tuottoindeksiä korkeampaan tuottotasoon. Tavoite voidaan saavuttaa aktiivisella ja kattavaan analyysitoimintaan perustuvalla varainhallinnalla. n sijoitukset on hajautettu kattavasti eri toimialoille kulloinkin vallitsevan markkinatilanteen edellyttämällä tavalla. Aktiivisella sijoituspolitiikalla parannetaan pitkän aikavälin tuottokehitystä ja kavennetaan osakemarkkinoille tyypillisten heilahteluiden vaikutusta varallisuuden tuottoon. n perustiedot Tyyppi: Kotimainen osakerahasto Perustettu: Rekisteröintimaa: Suomi Salkunhoitaja: Tommi Saukkoriipi : OMX Helsinki CAP tuottoindeksi Tuotonjako: -osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain tuotto-osuuden. Minimisijoitus: 500 tai 80 /kk Hallinnointipalkkio, juoksevat kulut: 1,3 % p.a., sisältää säilytyksen. Muuta: SEB Finland Momentum sulautui SEB Finlandia-rahastoon saakka rahaston nimi oli SEB Gyllenberg Finlandia. Tuotto % Indeksi 6 kk -5,53 % -1,03 % 12 kk -6,56 % 2,49 % 3 v. (p.a.) 13,00 % 16,46 % 5 v. (p.a.) 5,61 % 9,03 % perustamisesta (p.a.) 10,28 % 8,58 % Kymmenen suurinta omistusta Sijoituskohde Osuus (%) Cargotec B 8,6 Fortum 8,0 Nokia 7,4 Kesko B 6,5 Nordea 6,4 Kone B 4,8 UPM 4,6 Wärtsilä 4,4 Stora Enso R 4,3 Sampo A 3,8 Avainluvut n koko: 196,8 M Osuudenomistajia: 1910 kpl -osuuden arvo A: 320,14 -osuuden arvo B: 780,53 Osuuksia liikkeellä: ,8399 kpl n kokonaisosakeriski: 98,51 % Standardipoikkeama: 19,58 % Tracking Error (12 kk): 6,80 % Salkun kiertonopeus (12 kk): 1,08 Lähipiirin palkkio-osuus (12 kk): 22,0 % Sharpe (12 kk): -0,33 Kaupankäyntikulut: 0,11 % 12 -osuuden tuottokehitys % 1100 SEB Finlandia /93 09/95 09/97 09/99 09/01 09/03 09/05 09/07 09/09 09/11 09/13 06/16 Varojen jakautuminen % Teolliset tuotteet ja palvelut 32,9 % Perusteollisuus 14,9 % Rahoitus Muut sijoitukset 11,9 % 10,9 % Sähkö, kaasu ja vesi Informaatioteknologia Päivittäiskulutus 8,0 % 7,4 % 6,5 % Energia Kulutushyödykkeet ja palvelut 3,2 % 2,9 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% n salkku n kokonaisarvosta 0,45 % ylittävät omistukset Pörssiosakesijoitukset 98,51 % 95,99 % Energia 3,16 % 0,00 % Neste Oil 3,16 % 0,00 % Informaatioteknologia 7,35 % 8,27 % Nokia 7,35 % 8,27 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 2,86 % 4,62 % Amer Sports 2,86 % 4,62 % Muut 10,87 % 9,54 % Investor Ab ser. B 2,96 % 1,47 % Lehto Group Oyj 2,96 % 0,00 % Novo Nordisk A/S B 2,13 % 1,98 % Yara International ASA 2,53 % 3,79 % Perusteollisuus 14,85 % 15,22 % Huhtamäki 2,49 % 1,88 % Kemira 0,75 % 1,15 % Munksjö 2,05 % 1,69 % Outokumpu A 0,61 % 0,41 % Stora Enso R 4,33 % 4,55 % UPM 4,62 % 3,78 % Päivittäiskulutus 6,52 % 4,89 % Kesko B 6,52 % 4,89 % Rahoitus 11,93 % 18,80 % Aktia Pankki A 1,80 % 0,32 % Nordea 6,35 % 9,22 % Sampo A 3,78 % 9,26 % Sähkö, kaasu ja vesi 8,04 % 4,36 % Fortum 8,04 % 4,36 % Teolliset tuotteet ja palvelut 32,93 % 30,29 % Cargotec B 8,56 % 7,81 % Caverion 3,00 % 4,77 % Consti-yhtiöt Oyj 1,15 % 0,91 % Cramo Oyj 1,48 % 0,00 % Kone B 4,83 % 3,73 % Lassila & Tikanoja 2,18 % 2,27 % Metso 1,99 % 1,00 % Outotec 0,97 % 0,51 % PKC Group 0,45 % 0,41 % Uponor 2,05 % 3,19 % Valmet Oyj 1,36 % 0,59 % Wärtsilä 4,42 % 4,73 % YIT-Yhtymä 0,49 % 0,37 % Muut varat ja velat netto 1,49 % 4,01 %

13 Sijoitusrahasto SEB Finland Small Cap Kotimaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sijoittava rahasto sopii hyvin sijoittajille, jotka haluavat hajauttaa osan pitkäaikaisista sijoituksistaan korkean tuottopotentiaalin tarjoaviin pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin. n sijoituspolitiikka Sijoitusrahasto SEB Finland Small Cap on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin suomalaisiin pörssinoteerattuihin pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin. n tavoitteena on pitkällä aikajänteellä ylittää Small Cap -indeksin tuottotaso. Tavoite saavutetaan kattavaan analyysitoimintaan perustuvalla varainhallinnalla. SEB Finland Small Cap -rahaston tuotto-odotus on pitkällä aikajänteellä korkeampi kuin tavanomaisilla osakerahastoilla, ja rahaston riskitaso on vastaavasti korkeampi kuin osakerahastoissa keskimäärin. n sijoitukset on hyvin hajautettu eri toimialoille, mutta yksittäisillä yhtiövalinnoilla on suurempi vaikutus rahaston tuottokehitykseen kuin perinteisissä osakerahastoissa. n perustiedot Tyyppi: Kotimainen osakerahasto Perustettu: Rekisteröintimaa: Suomi Salkunhoitaja: Per Trygg : Carnegie Small Cap Finland -indeksi Tuotonjako: -osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain tuotto-osuuden. Minimisijoitus: 500 tai 80 /kk Hallinnointipalkkio, juoksevat kulut: 1,8 % p.a., sisältää säilytyksen. Muuta: saakka rahaston nimi oli SEB Gyllenberg Small Firm. Tuotto % Indeksi 6 kk 0,36 % 2,38 % 12 kk 4,25 % 5,03 % 3 v. (p.a.) 14,18 % 12,78 % 5 v. (p.a.) 3,92 % 2,52 % perustamisesta (p.a.) 9,33 % 7,19 % Kymmenen suurinta omistusta Sijoituskohde Osuus (%) Cargotec B 7,6 Metsä Board B 6,3 Huhtamäki 5,0 Lassila & Tikanoja 4,9 Valmet Oyj 4,9 Ponsse 4,9 Uponor 4,7 Cramo Oyj 4,4 Tikkurila 4,4 Olvi A 4,1 Avainluvut n koko: 47,6 M Osuudenomistajia: 364 kpl -osuuden arvo A: 258,54 -osuuden arvo B: 628,17 Osuuksia liikkeellä: ,2853 kpl n kokonaisosakeriski: 95,40 % Standardipoikkeama: 17,21 % Tracking Error (12 kk): 6,96 % Salkun kiertonopeus (12 kk): 1,35 Lähipiirin palkkio-osuus (12 kk): 19 % Sharpe (12 kk): 0,25 Kaupankäyntikulut: 0,14 % -osuuden tuottokehitys % 750 SEB Finland Small Cap B /94 04/96 04/98 04/00 04/02 04/04 04/06 04/08 04/10 04/12 04/14 06/16 Varojen jakautuminen % Teolliset tuotteet ja palvelut 44,0 % Perusteollisuus 17,5 % Muut sijoitukset Päivittäiskulutus 10,0 % 9,6 % Terveydenhuolto Informaatioteknologia Kulutushyödykkeet ja palvelut Rahoitus 5,6 % 4,6 % 2,5 % 1,7 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% n salkku n kokonaisarvosta 1,00 % ylittävät omistukset Osakesijoitukset 95,42 % 97,75 % Informaatioteknologia 4,63 % 0,00 % Tieto 2,30 % 0,00 % Vaisala A 2,33 % 0,00 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 2,51 % 11,68 % Exel Composites Oyj 1,55 % 2,19 % Tokmanni Group Corp 0,96 % 0,00 % Muut 9,97 % 9,44 % Addlife B 1,00 % 0,00 % Addtech B 2,56 % 2,52 % Lehto Group Oyj 0,88 % 0,00 % The Thule Group AB 2,94 % 0,00 % Ångpanneföreningen 2,59 % 2,90 % Perusteollisuus 17,45 % 13,07 % Huhtamäki 5,02 % 2,22 % Metsä Board B 6,25 % 4,54 % Munksjö 1,81 % 1,71 % Tikkurila 4,37 % 2,07 % Päivittäiskulutus 9,58 % 16,02 % Olvi A 4,13 % 1,28 % Raisio V 3,59 % 3,95 % Verkkokauppa.com Oyj 1,86 % 2,10 % Rahoitus 1,72 % 2,27 % Aktia Pankki A 1,72 % 2,27 % Teolliset tuotteet ja palvelut 43,95 % 38,57 % Cargotec B 7,57 % 7,07 % Caverion 1,62 % 5,97 % Consti-yhtiöt Oyj 3,20 % 1,09 % Cramo Oyj 4,42 % 2,84 % Detection Technology 3,67 % 1,89 % Lassila & Tikanoja 4,90 % 4,59 % PKC Group 1,04 % 0,00 % Ponsse 4,85 % 3,64 % Robit 3,11 % 3,13 % Uponor 4,68 % 6,00 % Valmet Oyj 4,89 % 2,35 % Terveydenhuolto 5,61 % 6,70 % Oriola-KD B 2,74 % 3,48 % Pihlajalinna Oyj 2,87 % 3,22 % Muut varat ja velat netto 4,58 % 2,25 % 13

14 Sijoitusrahasto SEB European Equity Eurooppalaisiin osakkeisiin sijoittava rahasto 14 sopii sijoittajille, jotka haluavat pitkäaikaisissa sijoituksissaan hyötyä Euroopan sijoitusmarkkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista maltillisella riskitasolla. n sijoituspolitiikka SEB European Equity on osakerahasto, joka sijoittaa varansa eurooppalaisiin osakkeisiin. n tavoitteena on ylittää pitkällä aikajänteellä MSCI Europe -indeksin tuottotaso. n salkunhoito perustuu Minimum Variance -sijoitusfilosofiaan, jossa keskitytään valitsemaan erityisesti matalariskisiä sijoituskohteita osakemarkkinoilta. Varat hajautetaan kattavasti Euroopan osakemarkkinoille ja eri toimialoille. n sijoituskohteina ovat pääsääntöisesti suuret yritykset, Tuotto % Indeksi 6 kk -7,52 % -7,23 % 12 kk -9,93 % -10,96 % 3 v. (p.a.) 9,52 % 7,44 % 5 v. (p.a.) 6,88 % 6,55 % perustamisesta (p.a.) 3,19 % 3,75 % -osuuden tuottokehitys % SEB European Equity B Kymmenen suurinta omistusta Sijoituskohde Osuus (%) Glaxo Smithkline 3,5 Indivior 2,8 Basf 2,5 Imperial Brands Plc 2,5 Swiss Re Ag 2,5 Koninklijke Ahold Delhaize 2,4 SGS 2,3 Michelin Ord Shs 2,2 Wolters Kluwer 2,2 Elisa 2, /97 06/99 06/01 06/03 06/05 06/07 06/09 06/11 06/13 06/16 Varojen jakautuminen % Iso-Britannia Sveitsi Ranska Saksa Alankomaat Belgia Suomi Ruotsi Espanja Norja 2,4 % 2,2 % 4,0 % 3,9 % 3,6 % 7,0 % 10,4 % 13,7 % mutta varoja voi sijoittaa kaikenkokoisiin yrityksiin. n sijoitustoiminnan tavoitteena on sijoitetun pääoman reaaliarvon kasvattaminen mahdollisimman matalalla riskillä. Pitkällä aikavälillä tavoitellaan vertailuindeksiä parempaa tuottoa. 15,5 % 27,1 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% n perustiedot Tyyppi: Eurooppalainen osakerahasto Perustettu: Rekisteröintimaa: Suomi Salkunhoitaja: SEB Investment Management : MSCI Europe -indeksi Tuotonjako: -osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain tuotto-osuuden. Minimisijoitus: 500 tai 80 /kk Hallinnointipalkkio, juoksevat kulut: 1,3 % p.a., sisältää säilytyksen. Muuta: saakka rahaston nimi oli SEB Gyllenberg European Equity saakka rahaston nimi oli SEB Gyllenberg Equity Value. Avainluvut n koko: 222,6 M Osuudenomistajia: kpl -osuuden arvo A: 62,89 -osuuden arvo B: 151,87 Osuuksia liikkeellä: ,1252 kpl n kokonaisosakeriski: 99,12 % Standardipoikkeama: 17,51 % Tracking Error (12 kk): 8,87 % Salkun kiertonopeus (12 kk): 0,86 Lähipiirin palkkio-osuus (12 kk): 0 % Sharpe (12 kk): -0,56 Kaupankäyntikulut: 0,12 % n salkku n kokonaisarvosta 1,68 % ylittävät omistukset Pörssiosakkeet 97,25 % 97,15 % Alankomaat 6,97 % 6,14 % Koninklijke Ahold Delhaize 2,37 % 0,00 % Wolters Kluwer 2,23 % 1,76 % Belgia 3,95 % 4,2 % Colruyt 1,73 % 1,67 % Proximus 1,86 % 1,99 % Espanja 2,42 % 3,99 % Iso-Britannia 27,11 % 26,48 % British American Tobacco 1,68 % 0,51 % Glaxo Smithkline 3,48 % 1,78 % Imperial Brands Plc 2,46 % 2,19 % Indivior 2,77 % 1,53 % Royal Mail PLC 1,69 % 0,70 % Severn Trent 1,77 % 1,74 % Italia 1,75 % 2,26 % Terna 1,75 % 1,53 % Itävalta 2,07 % 2,05 % OMV 2,07 % 2,05 % Luxemburg 1,96 % 1,92 % RTL Group S.A 1,96 % 1,92 % Norja 2,16 % 2,31 % Ranska 13,66 % 12,74 % Atos Origin 2,01 % 0,63 % Michelin Ord Shs 2,24 % 1,90 % Scor SE 1,79 % 1,94 % Vinci SA 1,94 % 1,64 % Ruotsi 3,60 % 5,81 % Skanska B 1,81 % 0,00 % Saksa 10,44 % 9,62 % Allianz 1,73 % 1,99 Basf 2,50 % 0,00 % Hannover Rückversicherung 2,07 % 2,00 % Suomi 3,85 % 3,29 % Elisa 2,13 % 2,05 % Sveitsi 15,50 % 14,67 % Banque Cantonale Vaudoise Reg 1,98 % 2,05 % SGS 2,33 % 2,08 % Swiss Re Ag 2,46 % 2,31 % Tanska 1,81 % 1,67 % Muut varat ja velat netto 2,75 % 2,85 %

15 Erikoissijoitusrahasto SEB European Index Eurooppalainen indeksirahasto sopii sijoittajille, jotka hakevat pitkäaikaisten osakesijoitustensa välineeksi kustannustehokasta eurooppalaista toimintamallia. n sijoituspolitiikka Erikoissijoitusrahasto SEB European Index on Länsi-Eurooppaan sijoittava osakepohjainen indeksirahasto. n tuotto-odotus on MSCI Europe -indeksin mukainen. on rakenteeltaan rahastojen rahasto, joka koostuu kahdesta alarahastosta: UK Index Sub Fund sekä Europe ex-uk Index Sub Fund, joita hallinnoi BlackRock. BLK:n rahastojen valvova viranomainen ja säily- Tuotto % Indeksi 6 kk -7,61 % -7,23 % 12 kk -11,05 % -10,96 % 3 v. (p.a.) 7,22 % 7,44 % 5 v. (p.a.) 6,41 % 6,55 % perustamisesta (p.a.) 1,83 % 0,90 % -osuuden tuottokehitys % SEB European Index B tysyhteisö on Irlannin Keskuspankki. n sijoitukset pyritään tekemään siten, että sen rakenne vastaa mahdollisimman tarkasti vertailuindeksin koostumusta. n perustana on MSCI Europe -indeksin mukainen, noin 500 yhtiötä sisältävä osakesalkku. -osuuksia voidaan merkitä ja lunastaa kerran viikossa viikon 1. pankkipäivänä /99 12/01 12/03 12/05 12/07 12/09 12/11 12/13 06/16 n perustiedot Tyyppi: Indeksirahasto (osakerahasto) Perustettu: Rekisteröintimaa: Suomi Salkunhoitaja: BlackRock ja SEB Investment Management : MSCI Europe -indeksi Tuotonjako: -osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain tuotto-osuuden. Minimisijoitus: 500 Hallinnointipalkkio: 0,4 % p.a., sisältää säilytyksen. Juoksevat kulut: 0,43 % p.a. Muuta: saakka rahaston nimi oli SEB Gyllenberg European Index. Avainluvut n koko: 82,1 M Osuudenomistajia: 126 kpl -osuuden arvo A: 58,58 -osuuden arvo B: 135,16 Osuuksia liikkeellä: ,5773 kpl Standardipoikkeama: 21,19 % Tracking Error (12 kk): 2,44 % Vivutuksen bruttoenimmäistaso: 99,97 % Vivutuksen kokonaismäärä: 100 % Salkun kiertonopeus (12 kk): 0,07 Lähipiirin palkkio-osuus (12 kk): 0,00 % Sharpe (12 kk): -0,52 Kaupankäyntikulut: 0,00 % n salkku n kokonaisarvosta 0,00 % ylittävät omistukset Sijoitusrahastot 99,96 % 99,90 % BLK Europe ex-uk Index Sub-Fund 69,19 % 69,70 % BLK UK Index Sub Fund 30,77 % 30,20 % Muut varat ja velat netto 0,04 % 0,10 % Varojen jakautuminen % Rahoitus Päivittäiskulutus Terveydenhuolto Teolliset tuotteet ja palvelut Kulutushyödykkeet ja palvelut Energia Perusteollisuus Tietoliikennepalvelut Informaatioteknologia Sähkö, kaasu ja vesi 4,8 % 4,3 % 4,2 % 7,3 % 7,2 % 11,7 % 10,7 % 14,6 % 18,6 % 16,7 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 15

16 Sijoitusrahasto SEB Global Equity Multimanager Maailmanlaajuinen osakerahasto sopii erityisesti sijoittajille, jotka haluavat vähentää riippuvuuttaan yksittäisten osakemarkkinoiden heilahteluista tai pienentää yksittäisiin rahastosijoituksiin liittyviä riskejä ja hakea sijoitusvarallisuudelleen tuottopotentiaalia kansainvälisiltä markkinoilta pitkällä sijoitushorisontilla. Suositeltava sijoitusaika on viisi vuotta tai enemmän. n sijoituspolitiikka SEB Global Equity Multimanager -rahasto sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille. n tavoitteena on pitkällä aikajänteellä yltää vertailuindeksiään (MSCI World) korkeampaan tuottotasoon. sijoittaa varansa pääasiassa toisten kotimaisten ja ulkomaisten maailmanlaajuisesti osakkeisiin sijoittavien sijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin. voi tehdä myös suoria korko- ja osakesi- Tuotto % Indeksi 6 kk -7,29 % -1,29 % 12 kk -5,49 % -2,02 % 3 v. (p.a.) 11,10 % 12,96 % 5 v. (p.a.) 9,61 % 12,40 % perustamisesta (p.a.) 4,75 % 6,72 % -osuuden tuottokehitys % SEB Global Equity Multimanager B Varojen jakautuminen % joituksia sekä sijoittaa johdannaisiin. n sijoitusten jakauma voi poiketa vertailuindeksin maajakaumasta ja rahaston sijoituskohteena olevissa rahastoissa voi olla sijoituksia vertailuindeksin ulkopuolisille osakemarkkinoille. Sijoitustoiminnan tavoitteena on tuottaa lisäarvoa rahastovalinnalla sekä maantieteellisellä ja eri sijoitustyylien välisellä allokaatiolla. Kymmenen suurinta omistusta Sijoituskohde Osuus (%) SEB US All Cap Class C USD 19,1 William Blair US All Cap Growth Fund D 18,6 T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund 15,9 SEB European Equity B 10,4 T.Rowe Price European Equity A 9,5 Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD 8,0 SEB European Equity Small Caps 5,3 SEB Nordic Small Cap Fund 4,5 Hermes Global Emerging Mkts Fund Class G USD 2,8 Macquarie Asia New Stars A EUR 1, /95 04/97 04/99 04/01 04/03 04/05 04/07 04/09 04/11 04/13 04/15 06/16 n perustiedot Tyyppi: Maailmanlaajuinen osakerahasto Perustettu: Rekisteröintimaa: Suomi Salkunhoitaja: Antti Katajisto : MSCI World -indeksi Tuotonjako: -osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain tuotto-osuuden. Minimisijoitus: 500 tai 80 /kk. Instituutiosarjan minimisijoitus Hallinnointipalkkio: 0,55 % p.a., sisältää säilytyksen.* 0,20 % p.a., sisältää säilytyksen (instituutiosarja).* Juoksevat kulut: 2,40 % p.a.2,05 % p.a. (instituutiosarja) Muuta: saakka rahaston nimi oli SEB Gyllenberg Global Equity Multimanager. * Lisäksi rahasto maksaa sen sisältämille rahastoille hallinnointipalkkiota. Avainluvut n koko: 15,0 M Osuudenomistajia: 399 kpl -osuuden arvo A (retail): 80,50 -osuuden arvo B (retail): 204,16 Osuuksia liikkeellä: ,9895 kpl n kokonaisosakeriski: 98,26 % Standardipoikkeama: 16,70 % Tracking Error (12 kk): 7,85 % Salkun kiertonopeus (12 kk): 0,75 Lähipiirin palkkio-osuus (12 kk): 0 % Sharpe (12 kk): -0,32 Kaupankäyntikulut: 0,00 % n salkku n kokonaisarvosta 1,30 % ylittävät omistukset Sijoitusrahastot 98,27 % 98,10 % Maailma 65,75 % 67,12 % SEB US All Cap Class C USD 19,08 % 17,73 % William Blair US All Cap Growth Fund D 18,60 % 17,67 % T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund 15,89 % 15,67 % Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD 7,99 % 7,64 % Hermes Global Emerging Mkts Fund Class G USD 2,75 % 0,00 % Macquarie Asia New Stars A EUR 1,44 % 3,76 % Eurooppa 29,74 % 28,40 % SEB European Equity B 10,44 % 10,06 % T.Rowe Price European Equity A 9,49 % 8,68 % SEB European Equity Small Caps 5,29 % 9,66 % SEB Nordic Small Cap Fund 4,52 % 0,00 % Suomi 2,78 % 2,58 % SEB Finland Small Cap B 1,41 % 0,00 % SEB Finlandia B 1,37 % 2,58 % Muut varat ja velat netto 1,73 % 1,90 % Maailma 65,8 % Eurooppa 29,7 % Suomi 2,8 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 16

17 Erikoissijoitusrahasto SEB North America Index Pohjoisamerikkalainen indeksirahasto sopii sijoittajille, jotka haluavat hoitaa osan sijoitustensa kansainväli sestä hajautuksesta kustannustehokkaalla indeksirahastoratkaisulla. n sijoituspolitiikka Erikoissijoitusrahasto SEB North America Index on Pohjois-Amerikkaan sijoittava osakepohjainen indeksirahasto. n tavoitteena on MSCI North America -indeksin mukainen tuottotaso. on rakenteeltaan rahastojen rahasto, joka koostuu BLK North Ame rica Index Fund -alarahastosta, jota hallinnoi BlackRock. Indeksirahaston ominaisuuksia Tuotto % Indeksi 6 kk 0,42 % 1,52 % 12 kk 1,94 % 2,29 % 3 v. (p.a.) 15,60 % 16,06 % 5 v. (p.a.) 15,70 % 16,16 % perustamisesta (p.a.) 3,76 % 3,68 % -osuuden tuottokehitys % SEB North America Index B ovat kustannustehokkuus, ja rahaston tuotto poikkeaa vain vähän vertailuindeksistään. n perustana on MSCI North America -indeksin mukainen noin 600 yhtiötä sisältävä osakesalkku. -osuuksia voidaan merkitä ja lunastaa kerran viikossa viikon 1. pankkipäivänä. n perustiedot Tyyppi: Indeksirahasto (osakerahasto) Perustettu: Rekisteröintimaa: Suomi Salkunhoitaja: BlackRock ja SEB Investment Management : MSCI North America -indeksi Tuotonjako: -osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain tuotto-osuuden Minimisijoitus: 500 Hallinnointipalkkio: 0,4 % p.a., sisältää säilytyksen. Juoksevat kulut: 0,42 % p.a. Muuta: saakka rahaston nimi oli SEB Gyllenberg North America Index. Avainluvut n koko: 81,7 M Osuudenomistajia: 219 kpl -osuuden arvo A: 83,73 -osuuden arvo B: 169,47 Osuuksia liikkeellä: ,6463 kpl Standardipoikkeama: 20,28 % Tracking Error (12 kk): 3,27 % Vivutuksen bruttoenimmäistaso: 99,97 % Vivutuksen kokonaismäärä: 100 % Salkun kiertonopeus (12 kk): 0,00 Lähipiirin palkkio-osuus (12 kk): 0 % Sharpe (12 kk): 0,10 Kaupankäyntikulut: 0 % n salkku n kokonaisarvosta 0,00 % ylittävät omistukset Sijoitusrahastot 99,97 % 99,94 % BLK North America Index Fund 99,97 % 99,94 % Muut varat ja velat netto 0,03 % 0,06 % /02 03/04 03/06 03/08 03/10 03/12 03/14 06/16 Varojen jakautuminen % Informaatioteknologia Rahoitus Terveydenhuolto Kulutushyödykkeet ja palvelut Päivittäiskulutus Teolliset tuotteet ja palvelut Energia Sähkö, kaasu ja vesi Perusteollisuus Tietoliikennepalvelut 3,5 % 3,5 % 2,9 % 10,1 % 9,5 % 8,0 % 12,7 % 13,9 % 19,0 % 17,0 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 17

18 Yhdistelmärahastot 42 18

19 Sijoitusrahasto SEB Finland Optimum Kotimainen yhdistelmärahasto sopii erityisesti sijoittajille, jotka haluavat kohtuullisella riskitasolla hyödyntää osakeja korkomarkkinoihin liittyvää tuottopotentiaalia keski pitkällä aikavälillä. n sijoituspolitiikka Yhdistelmärahasto SEB Finland Optimum sijoittaa varansa kotimaan osakemarkkinoille ja euromääräisille korkomarkkinoille. n tavoitteena on pitkällä aikajänteellä yltää vertailuindeksiään (50 % OMX Helsinki CAP -tuottoindeksi, 50 % JP Morgan EMU Bond) korkeampaan tuottotasoon. ylipainottaa osakesijoituksia näkymien ollessa osakemarkkinoilla positiiviset, ja sijoituksia painotetaan vastaavasti korkoinstrumentteihin näiden tuottoodotusten ollessa korkeat. Tuotto % Indeksi 6 kk -0,34 % 2,63 % 12 kk 0,21 % 6,42 % 3 v. (p.a.) 9,45 % 12,43 % 5 v. (p.a.) 6,40 % 8,77 % perustamisesta (p.a.) 9,26 % 8,90 % -osuuden tuottokehitys % Varojen jakautuminen % Kymmenen suurinta omistusta Sijoituskohde Osuus (%) Kesko B 4,1 Nokia 3,9 Cargotec B 3,9 Fortum 3,5 Nordea 3,2 Spanish Government 4,4% ,2 Italian Government 4,5% ,2 Italian Government 3,75% ,0 Italian Government 5,0% ,9 Wärtsilä 2, SEB Finland Optimum B 02/91 02/93 02/95 02/97 02/99 02/01 02/03 02/05 02/07 02/09 02/11 02/14 06/16 Teolliset tuotteet ja palvelut Perusteollisuus Rahoitus Muut sijoitukset Päivittäiskulutus Informaatioteknologia Sähkö, kaasu ja vesi Kulutushyödykkeet ja palvelut 1,4 % 4,1 % 3,9 % 3,5 % 5,8 % 5,5 % 6,9 % Tuottotavoitteeseen pyritään instrumenttivalinnan ohella oikea-aikaisilla painotusmuutoksilla osakeja obligaatiomark kinoiden välillä. n pitkän aikavälin tuotto-odotus on heikompi kuin puhtaalla osakerahastolla, mutta vastaavasti rahaston riskitaso on alhaisempi kuin osakerahastoissa. Markkinatilanteen muutosten edellyttämä varojen uudelleenallokointi rahaston sisällä ei aiheuta rahasto-osuudenomistajille veroseuraamuksia. 16,5 % 0% 10% 20% 30% n perustiedot Tyyppi: Yhdistelmärahasto Perustettu: Rekisteröintimaa: Suomi Salkunhoitaja: Ville Simo, Patrick Sandström : OMX Helsinki CAP -tuottoindeksi (50 %), JP Morgan EMU Bond -indeksi (50 %) Tuotonjako: -osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain tuotto-osuuden. Minimisijoitus: 500 tai 80 /kk Hallinnointipalkkio, juoksevat kulut: 1,3 % p.a., sisältää säilytyksen. Muuta: saakka rahaston nimi oli SEB Gyllenberg Optimum. Avainluvut n koko: 47,2 M Osuudenomistajia: 873 kpl -osuuden arvo A: 217,26 -osuuden arvo B: 548,58 Osuuksia liikkeellä: ,7527 kpl n kokonaisosakeriski: 47,61 % Korkosijoitusten modifioitu duraatio: 7,41 Standardipoikkeama: 10,09 % Tracking Error (12 kk): 3,33 % Salkun kiertonopeus (12 kk): 0,61 Lähipiirin palkkio-osuus (12 kk): 21,0 % Sharpe (12 kk): 0,03 Kaupankäyntikulut: 0,05 % n salkku n kokonaisarvosta 1,20 % ylittävät omistukset Pörssiosakkeet 47,61 % 48,23 % Kesko B 4,05 % 2,63 % Nokia 3,94 % 4,18 % Cargotec B 3,88 % 3,96 % Fortum 3,52 % 2,30 % Nordea 3,23 % 4,31 % Wärtsilä 2,91 % 2,96 % Stora Enso R 2,47 % 2,25 % Kone B 2,35 % 1,73 % UPM 1,87 % 1,04 % Metso 1,76 % 0,51 % Sampo A 1,69 % 4,22 % Yara International ASA 1,67 % 1,98 % Lehto Group Oyj 1,46 % 0,00 % Amer Sports 1,44 % 2,72 % Huhtamäki 1,42 % 0,89 % Investor Ab ser. B 1,32 % 1,04 % Caverion 1,28 % 2,49 % Korkosijoitukset 49,78 % 48,93 % Spanish Government 4,4% ,22 % 2,92 % Italian Government 4,5% ,21 % 3,01 % Italian Government 3,75% ,03 % 2,87 % Italian Government 5,0% ,93 % 2,69 % Belgian Government 4,25% ,79 % 3,32 % German Government 4% ,75 % 2,85 % Italian Government 3,5% ,38 % 2,29 % Spanish Government 3,75% ,13 % 2,01 % Alfa Laval Float 0,288% ,11 % 0,00 % French OAT 3,25 % ,01 % 2,44 % German Government 4,75% ,98 % 1,61 % French Government 4,75% ,84 % 1,54 % Suomen Hyp. yhd. Float 0,988% ,71 % 1,63 % German Government 5,625% ,51 % 1,36 % Spanish Government 4,2% ,47 % 1,28 % Portuguese Government 4,95% ,26 % 0,97 % French Government 3% ,22 % 1,15 % Ireland Government 3,4% ,21 % 1,13 % Muut varat ja velat netto 2,61 % 2,84 % 19

Rahastoraportti Puolivuosikatsaus

Rahastoraportti Puolivuosikatsaus raportti Puolivuosikatsaus 31.12.2015 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Talous- ja markkinakatsaus 4 SEB:n esittely 6 Riskitason ja rahaston valinta 8 Näin luet rahastoraporttia 10 Hinnasto 31

Lisätiedot

Rahastoraportti Puolivuosikatsaus 30.6.2015

Rahastoraportti Puolivuosikatsaus 30.6.2015 raportti Puolivuosikatsaus 30.6.2015 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Talous- ja markkinakatsaus 4 SEB:n esittely 6 Riskitason ja rahaston valinta 8 Näin luet rahastoraporttia 10 Hinnasto 31

Lisätiedot

Rahastoraportti. Puolivuosikatsaus

Rahastoraportti. Puolivuosikatsaus raportti Puolivuosikatsaus 31.12.2016 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Talous- ja markkinakatsaus 4 SEB:n esittely 6 Riskitason ja rahaston valinta 8 Näin luet rahastoraporttia 10 Hinnasto 30

Lisätiedot

Rahastoraportti. Puolivuosikatsaus

Rahastoraportti. Puolivuosikatsaus raportti Puolivuosikatsaus 30.6.2017 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Talous- ja markkinakatsaus 4 SEB:n esittely 6 Riskitason ja rahaston valinta 8 Näin luet rahastoraporttia 10 Hinnasto 30

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

Rahastoraportti. Puolivuosikatsaus 30.6.2014

Rahastoraportti. Puolivuosikatsaus 30.6.2014 raportti Puolivuosikatsaus 30.6.2014 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Talous- ja markkinakatsaus 4 SEB:n esittely 6 Riskitason ja rahaston valinta 8 Näin luet rahastoraporttia 10 Hinnasto 33

Lisätiedot

Rahastoraportti. Puolivuosikatsaus 31.12.2013

Rahastoraportti. Puolivuosikatsaus 31.12.2013 raportti Puolivuosikatsaus 31.12.2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Talous- ja markkinakatsaus 4 SEB:n esittely 6 Riskitason ja rahaston valinta 8 Näin luet rahastoraporttia 10 Hinnasto 33

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 16.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 12.6.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,02 Suomi 6,08 SEB Finlandia SEB 4,62 SEB Finland Small Cap SEB 1,46 Eurooppa

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria Allokaatiomuutos 26.1.2015 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 23.1.2015 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,22 Suomi 5,23 SEB Finlandia SEB 5,23 Eurooppa 8,43 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa

Lisätiedot

Rahastoraportti. Puolivuosikatsaus 30.6.2012

Rahastoraportti. Puolivuosikatsaus 30.6.2012 raportti Puolivuosikatsaus 30.6.2012 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Talous- ja markkinakatsaus 4 SEB:n esittely 6 Riskitason ja rahaston valinta 8 Näin luet rahastoraporttia 10 Osakerahastot

Lisätiedot

Rahastoraportti. Puolivuosikatsaus

Rahastoraportti. Puolivuosikatsaus raportti Puolivuosikatsaus 31.12.2012 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Talous- ja markkinakatsaus 4 SEB:n esittely 6 Riskitason ja rahaston valinta 8 -osuuksien merkintä, lunastus ja vaihto

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 3.2.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 3.2.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 3.2.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 31.1.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,60 Finlandia 4,01 Finland Small Cap 1,59 Eurooppa 7,49 BGF European

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 29.9.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 26.9.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,83 SEB Finlandia SEB 4,00 SEB Finland Small Cap SEB 0,83 Eurooppa

Lisätiedot

Rahastoraportti Puolivuosikatsaus 31.12.2014

Rahastoraportti Puolivuosikatsaus 31.12.2014 raportti Puolivuosikatsaus 31.12.2014 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Talous- ja markkinakatsaus 4 SEB:n esittely 6 Riskitason ja rahaston valinta 8 Näin luet rahastoraporttia 10 Hinnasto 33

Lisätiedot

Rahastoraportti Puolivuosikatsaus 30.6.2013

Rahastoraportti Puolivuosikatsaus 30.6.2013 raportti Puolivuosikatsaus 30.6.2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Talous- ja markkinakatsaus 4 SEB:n esittely 6 Riskitason ja rahaston valinta 8 Näin luet rahastoraporttia 10 Hinnasto 33

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 10.3.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Osakemarkkinat ylipainossa Alexandria Cautious 10.3.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,11 Suomi 7,01 Finlandia 5,40 Finland Small Cap

Lisätiedot

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. lokakuu 2012

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. lokakuu 2012 Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan lokakuu 2012 Miltä maailma näyttää 12 kk:n horisontilla? Globaali kasvu jatkuu ja elpyy 2013 Kiina ja Yhdysvallat elvyttävät Euroopan velkakriisi laimenee

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 22.10.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 20.10.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,90 SEB Finlandia SEB 4,90 Eurooppa 5,48 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto

Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto Puolivuosikatsaus 30.6.2009 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI -INDEKSIRAHASTO Rahastotyyppi: Osakerahasto, Suomi Rekisteröimisvuosi:

Lisätiedot

Rahastoraportti, puolivuosikatsaus

Rahastoraportti, puolivuosikatsaus Rahastoraportti, puolivuosikatsaus Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2016 on ollut sijoittajalle vauhdikas. Kuluvaa vuotta ovat leimanneet sijoitusmarkkinoiden äkilliset tunnelmien vaihtelut ja lisääntyvä

Lisätiedot

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus 7/2010 1/2011 7/2011 1/2012 7/2012 1/2013 7/2013 1/2014 7/2014 1/2015 7/2015 1/2016 7/2016 1/2017 7/2017 RAHASTO MALTILLINEN OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 29,2 % 25 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

Rahastoraportti. Puolivuosikatsaus

Rahastoraportti. Puolivuosikatsaus raportti Puolivuosikatsaus 30.6.2011 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Talous- ja markkinakatsaus 4 SEB Gyllenbergin esittely 6 Riskitason ja rahaston valinta 8 Näin luet rahastoraporttia 10

Lisätiedot

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 12/2014 3/2015 6/2015 9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,6 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,2 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 54,5 % 50 %

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus 9/2008 3/2009 9/2009 3/2010 9/2010 3/2011 9/2011 3/2012 9/2012 3/2013 9/2013 3/2014 9/2014 3/2015 9/2015 3/2016 9/2016 3/2017 9/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 10/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 75,4 % 75 %

Lisätiedot

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. Matti Kantomaa

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. Matti Kantomaa Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan Matti Kantomaa Tämän päivän haasteet korkosijoittajalle 1 kk Euribor 0,4 % Saksan 2 vuoden obligaatiotuotto 0,17 % Saksan 10 vuoden obligaatiotuotto 1,7 %

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU MALTILLINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU MALTILLINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 10/2017 ALLOKAATIOPALVELU MALTILLINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 30,5

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI 31.12.2013 Y-tunnus: 2574013-6 SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Yhdysvalloissa talouden tila näyttää lokakuun

Yhdysvalloissa talouden tila näyttää lokakuun Kuukausikatsaus Marraskuu 2017 Talouden vahva vire jatkui lokakuussa Yhdysvalloissa talouden aktiviteetti piristyy Euroopan keskuspankki pidensi osto-ohjelmaa Kiinassa ripeää kasvua kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. EKP ja FED ilmoittivat odotetusti uusista toimista. Tammikuu 2016. Taloustilastot ennallaan joulukuussa

Kuukausikatsaus. EKP ja FED ilmoittivat odotetusti uusista toimista. Tammikuu 2016. Taloustilastot ennallaan joulukuussa Kuukausikatsaus Tammikuu 2016 Taloustilastot ennallaan joulukuussa Yhdysvalloissa asuntomarkkinoilta hyviä uutisia Euroopassa teollisuudessa hyvä vire Kiinan taloustilastot yhä laimeita EKP lisäsi tukitoimia,

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin)

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) 1 HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) SIJOITTAMISEN PERIAATTEITA Sijoittaminen tapahtuu rahastojen kautta käyttäen vähintään kahta varainhoitajaa.

Lisätiedot

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Muuttuva maailma. Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013

Markkinakatsaus. Muuttuva maailma. Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013 Markkinakatsaus Muuttuva maailma Toni Teppala Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013 Lehmanin romahduksesta viisi vuotta Lähde: ThomsonReuters Taloudet piristymässä, mutta tuskaisen hitaasti 65 Teollisuuden

Lisätiedot

Lokakuun taloustilastot olivat globaalisti tarkasteltuna

Lokakuun taloustilastot olivat globaalisti tarkasteltuna Kuukausikatsaus Marraskuu 2016 Yhdysvaltain talouskasvu piristymässä, presidentinvaalit sotkevat kuvaa Euroopassa ostopäällikköindeksit nousivat, Brexitin vaikutukset jäämässä pelättyä laimeammiksi Yhdysvaltain

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015 Markkinakatsaus Lokakuu 2015 Talouskehitys Maailmanpankki laski Itä- ja Kaakkois-Aasian sekä Kiinan kasvuennusteita Kansainvälinen valuuttarahasto laski globaalin kasvuennusteen tasoille 3,1 prosenttia

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti 2016 Konsernipankki Konsernihallinto SISÄLLYS Sijoitusmarkkinat Kaupungin sijoitusomaisuus Rahamarkkinasijoitukset Korkosijoitukset Osakesijoitukset Muut sijoitukset

Lisätiedot

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt Voimassa 24.9.2014 alkaen. OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori (jäljempänä sijoituskori) tarjoaa valmiin,

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA

Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Puolivuosikatsaus 30.6.2012 Rahastotyyppi: Lyhyet korot, euro-alue Rekisteröimisvuosi: 4/1998 Salkunhoitajat: Jani Holmberg

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2016

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2016 Markkinakatsaus Huhtikuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja mutta Euroopassa pieniä positiivisia signaaleja, kun ostopäällikköindeksit nousivat ja Saksan IFO -indeksi ylitti

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. Huhtikuussa yllättäviä markkinaliikkeitä. Toukokuu 2015. Heikkoja taloustilastoja Yhdysvalloista ja Kiinasta

Kuukausikatsaus. Huhtikuussa yllättäviä markkinaliikkeitä. Toukokuu 2015. Heikkoja taloustilastoja Yhdysvalloista ja Kiinasta Kuukausikatsaus Toukokuu 2015 Heikkoja taloustilastoja Yhdysvalloista ja Kiinasta Euroopan kasvuodotukset nousussa EKP etenee osto-ohjelmissa, FEDin koronnosto-odotus siirtynyt eteenpäin Kreikka neuvotteluissa

Lisätiedot

KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 2 Ilmarisen sijoitustoiminnan kehitys tammi- syyskuussa 2014

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015 Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 OSAKEKURSSIEN LASKU HEIJASTUI SIJOITUSTUOTTOON Tammi syyskuu 2015 Sijoitustuotto 3,1 % Osakesijoitusten tuotto

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA

KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA Helsinki 9.8.2010 KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma kasvoi heinäkuussa 56 miljardista eurosta

Lisätiedot

VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT

VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT toiminnan alusta 1.11.2012-30.6.2015 7 6 5 4 3 Aggressiivinen 47,94% Kasvuhakuinen 37,73% Tasapainoinen 27,88% Maltillinen 18,04% Varovainen 8,64% 2 1-1 1.11.12 1.3.13

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015 Markkinakatsaus Kesäkuu 2015 Talouskehitys EK:n luottamusindikaattorit edelleen toukokuussa pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella, rakentamisessa ja kaupan alalla kuitenkin merkkejä paremmasta Euroalueen

Lisätiedot

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki Vuosikertomus 1.1-31.12.2015 Rahaston perustiedot Rahastotyyppi Osakerahasto Toiminta alkanut 2014.12.31 Salkunhoitaja Elite Varainhoito Oyj Osuussarjat A1 A2 A3 A4 Bloomberg N/A N/A N/A N/A ISIN FI4000123120

Lisätiedot

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto 2(8) TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto Sijoituspolitiikka ja hallinto Päättynyt

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2016

Markkinakatsaus. Elokuu 2016 Markkinakatsaus Elokuu 2016 Talouskehitys Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi IMF laski kuitenkin globaalia kasvuennustettaan

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro

Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro Puolivuosikatsaus 30.6.2012 Rahastotyyppi: Osakerahasto, Venäjä Rekisteröimisvuosi: 3/2000 Salkunhoitajat: Jonathan Aalto OSUUDEN

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL 100 Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 2011.12.27-2012.12.31 EPL 100 2012.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 D1 Rahastotyyppi Osakerahasto 1 kuukausi 2.83% 2.83% Toiminta alkanut 2011.12.27 3 kuukautta

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015 Markkinakatsaus Marraskuu 2015 Talouskehitys EK:n suhdannebarometrin mukaan Suomessa teollisuuden tilauksiin odotetaan hienoista piristymistä loppuvuonna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto Kehittyvien maiden talouskasvu jatkuu vahvana 10 % 9 % 8 % 2007 2008 Lähde: Consensus Economics 10/2007 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Turkki Brasilia

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2016

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2016 Markkinakatsaus Kesäkuu 2016 Talouskehitys Maailmantalous on OECD:n mukaan hitaan kasvun ansassa, tarvetta on kokonaisvaltaisille vero- ja rahapoliittisille sekä rakeenteellisille toimenpiteille Suomen

Lisätiedot

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto. Puolivuosikatsaus

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto. Puolivuosikatsaus Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto Puolivuosikatsaus 1.1. 30.6.2016 1 Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahaston toiminta katsauskaudella 1.1. - 30.6.2016 Vuosi 2016 alkoi voimakkaalla kurssilaskulla

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- Laadukasta varainhoitoa rahastomuodossa Erikoissijoitusrahasto UB Smart UB Smart on erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan kansainvälisille

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

Nordean yrityslainarahastot suosikkimme tässä markkinatilanteessa

Nordean yrityslainarahastot suosikkimme tässä markkinatilanteessa Nordean yrityslainarahastot suosikkimme tässä markkinatilanteessa Arvopaperin aamuseminaari 8. toukokuuta 2012 Miia Hukari Nordea Rahastoyhtiö Oy Korkosijoittajan näkymät Hidas talouskasvu ja matala korkotaso

Lisätiedot

Syyskuun taloustilastot olivat globaalisti tarkasteltuna

Syyskuun taloustilastot olivat globaalisti tarkasteltuna Kuukausikatsaus Lokakuu 2015 Yhdysvalloissa keskuspankki jätti korot ennalleen, epäselvää kommunikaatiota Euroopassa odotuksia parempia tilastoja, taso ennallaan Kiinan ja kehittyvien markkinoiden kasvuepävarmuudet

Lisätiedot

Kesäkuun taloustilastointi oli laajasti tarkasteltuna

Kesäkuun taloustilastointi oli laajasti tarkasteltuna Kuukausikatsaus Heinäkuu 2015 Odotusten mukaisia taloustilastoja Kreikka painoi markkinoita kesäkuussa Yhdysvaltain tilastointi petrasi selvästi, ohjauskoron nostoa odotellaan loppuvuodesta Euroopasta

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2015

Markkinakatsaus. Elokuu 2015 Markkinakatsaus Elokuu 2015 Talouskehitys EK:n heinäkuussa julkaisemien luottamusindikaattoreiden mukaan Suomen teollisuuden näkymät ovat edelleen vaimeat Saksan teollisuuden näkymiä kuvaava Ifo-indeksi

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012

Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012 Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012 Markus Sourander Nordea Investment Strategy & Advice Sijoittajilla haastava vuosituhat 2 mutta viime aikoina parempaa Lähde: ThomsonReuters 3 Osinkotuotto houkuttelee

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Joulukuu 2015

Markkinakatsaus. Joulukuu 2015 Markkinakatsaus Joulukuu 2015 Talouskehitys Suomen viennin arvo laski lokakuussa 11 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi oli marraskuussa

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

http://investorsonclimatechange.org/200- global-investors-managing-15-trillionassets-urge-g7-stand-paris-agreementdrive-swift-implementation/ http://unfccc.int/paris_agreement/items/ 9485.php http://www4.unfccc.int/ndcregistry/page

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

Sijoitusmarkkinoilla korjausliike

Sijoitusmarkkinoilla korjausliike Kuukausikatsaus marraskuu 2014 6.11.2014 Sijoitusmarkkinoilla korjausliike Yhdysvaltain hyvä vire jatkuu, FED lopetti tukiostot Euroopassa laimeutta, Saksan aktiviteetti hidastunut Kiina: epäselviä talouden

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015 Markkinakatsaus Syyskuu 2015 Talouskehitys Suomen vienti hienoisessa kasvussa heinäkuussa Pk-yritysten työllistämisnäkymät ovat Suomessa parantuneet keväästä Euroopan keskuspankki (EKP) valmis tarvittaessa

Lisätiedot

Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa

Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa Kuukausikatsaus tammikuu 2015 9.1.2015 Yhdysvallat kasvun veturina Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa tulevana kesänä Euroopassa kasvu jatkuu hitaana,

Lisätiedot

Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007

Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007 AVAIMESI VAHVAAN VARAINHOITOON Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007 Markus Salin Salkunhoitaja Elina Pankkiiriliike Oy www.elinavh.fi Elina Pankkiiriliike Oy Elina on sitoutumaton kotimainen varainhoitoyhtiö

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. Kurssit nousivat keskuspankkiodotusten tuella. syyskuu 2014

Kuukausikatsaus. Kurssit nousivat keskuspankkiodotusten tuella. syyskuu 2014 Kuukausikatsaus syyskuu 2014 5.9.2014 Kurssit nousivat keskuspankkiodotusten tuella Yhdysvalloista hyviä, Euroopasta laimeita tilastoja Kauppapakotekiista varjostaa Euroopan talouksia Yhdysvaltain ja Kiinan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016 Markkinakatsaus Syyskuu 2016 Talouskehitys Talouden makroluvut vaihtelevia viime kuukauden aikana, kuitenkin enemmän negatiivisia kuin positiivisia yllätyksiä kehittyneiden talouksien osalta Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. Korkomarkkinoilta hyvää tuottoa huhtikuussa. toukokuu 2014

Kuukausikatsaus. Korkomarkkinoilta hyvää tuottoa huhtikuussa. toukokuu 2014 Kuukausikatsaus toukokuu 2014 7.5.2014 Korkomarkkinoilta hyvää tuottoa huhtikuussa Euroopasta ja Yhdysvalloista odotusten mukaisia taloustilastoja, Kiina raportoi yhä pehmeitä lukuja Kehittyvillä markkinoilla

Lisätiedot

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 12.6.2014 päättänyt toteuttaa yhtiön hallinnoimissa issa alempana ilmenevät sulautumiset. Sulautuva

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Rahamuseo 2.11.2010 2.11.2010 Tero Oikarinen ja Johanna Örndahl Esimerkkejä suorista sijoituksista Osakkeet Korot Hyödykkeet

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. Vahvoja taloustilastoja, keskuspankkituki jatkuu. Lokakuu 2017

Kuukausikatsaus. Vahvoja taloustilastoja, keskuspankkituki jatkuu. Lokakuu 2017 Kuukausikatsaus Lokakuu 2017 Vahvoja taloustilastoja Euroopasta ja Yhdysvalloista, makrotalouden hyvä momentum jatkuu Yhdysvaltain keskuspankki aloittaa taseen supistamisen lokakuussa, EKP ei muuttanut

Lisätiedot

Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito

Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Sijoittajilla jo viiden vuoden juhlat! 2 Kriiseillä vähenevä markkinavaikutus 3 Tulokset ja talous edelleen ylämäessä

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. Taloustilastot hyvällä tasolla heinäkuussa. Elokuu Odotusten mukaisia taloustilastoja

Kuukausikatsaus. Taloustilastot hyvällä tasolla heinäkuussa. Elokuu Odotusten mukaisia taloustilastoja Kuukausikatsaus Elokuu 2017 Odotusten mukaisia taloustilastoja Keskuspankit eivät tehneet muutoksia heinäkuussa Korkotaso nousi hieman, yrityslainojen riskilisät kaventuivat Osakemarkkinoilla heikko kuukausi

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti 27.9.2007 Vesa Ollikainen Osakkeissa jälleen parhaat tuotot 124 120 Euroopan osakkeet 116 112 108 Maailman osakkeet 104 Euro-rahamarkkina 100 Euro-valtionobligaatiot

Lisätiedot

Markkinakatsaus Muuttuva maailma. Lippo Suominen Päästrategi, Nordea Varallisuudenhoito Lokakuu 2013

Markkinakatsaus Muuttuva maailma. Lippo Suominen Päästrategi, Nordea Varallisuudenhoito Lokakuu 2013 Markkinakatsaus Muuttuva maailma Lippo Suominen Päästrategi, Nordea Varallisuudenhoito Lokakuu 2013 Lehmanin romahduksesta viisi vuotta Keskuspankeilla iso rooli Taloudet piristymässä 65 Teollisuuden luottamus,

Lisätiedot

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Rahastojen tuottonäkymät finanssikriisin jälkeen Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Return on Knowledge Houkuttelevat vaihtoehdot eri markkinatilanteisiin.

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

- Kuinka erotan jyvät akanoista. Petri Kärkkäinen salkunhoitaja

- Kuinka erotan jyvät akanoista. Petri Kärkkäinen salkunhoitaja - Kuinka erotan jyvät akanoista Petri Kärkkäinen salkunhoitaja eq Suomiliiga eq Suomiliiga on Suomeen sijoittava osakerahasto Rahasto sijoittaa varansa suomalaisiin ja Suomessa noteerattujen yhtiöiden

Lisätiedot

Valtion Eläkerahasto sijoittajana

Valtion Eläkerahasto sijoittajana Valtion Eläkerahasto sijoittajana Toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi Valtion Eläkerahasto (VER) 13.11.2007 Valtion omistajapolitiikka -seminaari Valtion Eläkerahasto (VER) Väestön ikääntyminen Suomen osittain

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot