Rahastoraportti Puolivuosikatsaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rahastoraportti Puolivuosikatsaus"

Transkriptio

1 raportti Puolivuosikatsaus

2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Talous- ja markkinakatsaus 4 SEB:n esittely 6 Riskitason ja rahaston valinta 8 Näin luet rahastoraporttia 10 Hinnasto 31 -osuuksien merkintä, lunastus ja vaihto 32 sekä seuranta jen yhteiset tiedot 34 Sanasto 35 Osakerahastot 11 Suomi SEB Finlandia 12 SEB Finland Small Cap 13 Eurooppa SEB European Equity 14 SEB European Index 15 Maailma SEB Global Equity Multimanager 16 Alueelliset ja maakohtaiset rahastot SEB North America Index 17 Yhdistelmärahastot 18 SEB Finland Optimum 19 SEB European Optimum 20 Eettiset rahastot SEB Ethical Forum 21 jen rahastot SEB SEB SEB Korkorahastot 25 Obligaatio- ja yrityslainarahastot SEB Corporate Bond ex Financials 26 SEB Euro Bond 27 SEB Global High Yield 28 Lyhyen koron rahastot SEB Money Manager 29 SEB Money Manager Plus 30 2

3 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2015 päättyi kansainvälisen talouden kannalta epävarmoissa tunnelmissa. Tuoreimpien arvioiden mukaan kansainvälinen talous kasvoi 3,1 prosenttia viime vuoden aikana, mikä merkitsee sitä, että vastoin vielä alkuvuonna vallinneita ennusteita, globaalin talouden aktiviteetti hidastui edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2015 aikana ilmenneiden epävarmuustekijöiden lista on valitettavan pitkä: Alkuvuoden säätekijöiden vaikutukset Yhdysvaltain kokonaistuotantoon, voimakas spekulaatio Yhdysvaltain rahapolitiikan suunnasta ja ohjauskoron noston ajoituksesta, Kiinan lisääntynyt kasvuepävarmuus, energian ja raaka-aineiden hintojen voimakas lasku, kehittyvien markkinoiden ja erityisesti öljyntuottajamaiden budjetti- ja valuuttakurssiepävarmuus ja Kiinan osakemarkkinoiden heilunta sekä Kiinan valuuttapolitiikka muutamia mainitakseni. Makrotalouden ja samalla sijoitusmarkkinoiden haasteet ovat edelleen ajaneet kaikkien päämarkkina-alueiden keskuspankkeja, Yhdysvaltoja lukuun ottamatta, lisäämään likviditeettivetoista elvytystä. Keskuspankkien tukiohjelmia on jatkettu tai lisätty ja korkotasoa on ajettu entistä voimakkaammin negatiiviselle alueelle erityisesti Euroopassa. Lukuisista epävarmuustekijöistä huolimatta Yhdysvaltain kokonaistuotanto palasi kuitenkin voimakkaammalle kasvu-uralle alkukesästä samalla, kun Euroopan ja erityisesti euroalueen tilanne piristyi Saksan kotimarkkinakysynnän ja Etelä-Euroopan kiihdyttämisen ansiosta. Kehittyvien maiden tilanne sen sijaan jatkuu haasteellisena. Aasian talouden aktiviteetti on hidastunut maltillisesti Kiinan rakenteellisten muutosten seurauksena, mutta samalla Intia on kasvattanut merkitystään kehittyvien markkinoiden kasvuveturina. Raaka-aineiden ja öljyn tuottajamaiden, kuten Brasilian ja Venäjän, tilanne on sen sijaan heikentynyt voimakkaasti. Kääntäessämme katseet kohti vuotta 2016 voidaan todeta, että kehittyvien markkinoiden epävarmuuksista huolimatta kansainvälisen talouden kasvun odotetaan hienoisesti kiihtyvän. Kiihtyminen tapahtuu Yhdysvaltain ja Euroopan johdolla samalla, kun kehittyvien markkinoiden kasvuympäristö tasaantuu. Globaali rahapolitiikka säilyy varsin ekspansiivisena ja korkotaso kasvua tukevana huolimatta siitä, että Yhdysvaltain keskuspankki jatkaa maltillista koronnostojen linjaa. Kotimaisen talouskehityksen haasteet jatkuvat. Kasvunäkymät ovat edelleen vaimeat kotimarkkinakysynnän ja vientinäkymien säilyessä alavireisenä samalla, kun julkinen talous painii rakenteellisten haasteiden parissa. Pörssiin listattujen yritystemme tilanne on kuitenkin edelleen suotuisampi eikä kotimaisia osakesijoituksia ole syytä unohtaa esimerkiksi vallitsevan noin 4,5 prosenttiyksikön osinkotuotto-odotuksen perusteella nykyisessä korkoympäristössä. Kotimaisen rahastosijoittajan kannalta vuosi 2015 päättyi varsin suotuisasti, epävarmuuksista huolimatta. Osakemarkkinoilta Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Suomessa kirjattiin 9-15 prosenttiyksikön tuotot. Kehittyvien markkinoiden osakkeet jäivät kuitenkin 7 prosenttia miinukselle. Korkomarkkinoilla luvut olivat sen sijaan maltillisempia, kun euroalueen valtionlainoista kirjattiin noin 1 prosenttiyksikön tuotto Euroopan high yield -yrityslainojen tuoton jäädessä nollan tuntumaan. Tyytyväisyydellä voidaan jälleen myös todeta, että Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen pääoma oli kaikkien aikojen korkeimmalla 97,2 miljardin tasollaan vuoden lopussa. ihin kertyi nettomerkintöjä vuoden aikana peräti 8,8 miljardia euroa. sijoittajien huomion kiinnittyessä vuodelle 2016 on jälleen syytä muistuttaa oman sijoitussalkun rakenteen, riskien ja tuotto-odotusten pohtimista. Tässä yhteydessä ei voi olla myöskään liikaa korostamatta salkun riittävää riskien hajautusta. SEB:n Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen pääoma oli katsauskauden lopussa noin 3,6 miljardia euroa. Kiitän kaikkia vanhoja ja uusia osuudenomistajiamme saamastamme luottamuksesta ja toivotan menestystä vuodelle Jaakko Henttonen toimitusjohtaja tammikuu

4 Talous- ja markkinakatsaus Kansainvälisen talouden epävarmuudet lisääntyneet vuonna 2015 Vuoden 2015 aikana kansainvälistä talouskehitystä leimasivat useat erityyppiset epävarmuustekijät ja samaan aikaan käytännössä kaikkien päämarkkina-alueiden keskuspankit jatkoivat tai jopa laajensivat erityyppisiä tukiohjelmiaan. Yhdysvaltain talouskehitystä varjostivat poikkeuksellisen hankalat sääolosuhteet sekä satamatyöntekijöiden lakot, jotka heikensivät talouden aktiviteettitasoa selvästi ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kesän korvilla ja loppuvuonna Kiinasta kantautuneet uutiset lisääntyvästä kasvuepävarmuudesta, osakemarkkinoiden voimakas heilunta sekä muutokset valuuttakurssipolitiikassa lisäsivät epävarmuuksia entisestään. Kiinan viranomaisten toimet sekä puutteellinen viestintä antoivat vielä lisävauhtia markkinaspekulaatioiden kasvulle. Kun tähän vielä nivoutui raaka-aineiden, erityisesti öljyn, voimakas hinnanlasku, niin ainekset lisääntyvälle markkinoiden volatiliteetille olivat valmiina. Commodity Price index edelleen varsin mittavalta, joten pelko talouden äkkijarrutuksesta vaikuttaa aiheettomalta. Positiivista Aasian näkymissä on se, että Intia kasvaa yli 7 prosenttiyksikön tahtiin. Suurista kehittyvistä maista Venäjän ja Brasilian tilanne on sen sijaan heikko. Suurina energian ja raaka-aineiden tuottajina hintojen lasku on osunut vahingollisesti näiden maiden tuotantoyhtiöihin, valtion budjettiin sekä valuuttoihin. Tämän seurauksena raha- ja finanssipoliittinen liikkumavara on lähes olematon ja yleinen rahoitusvakaus on kärsinyt selvästi. Päämarkkina-alueilla rahapolitiikka on säilynyt äärimmäisen ekspansiivisena vuonna Yhdysvaltain keskuspankki nosti ohjauskorkoaan joulukuussa pitkien markkina-arvailujen jälkeen, mutta nostosta huolimatta pankki ei ole toistaiseksi vähentämässä tasevetoista likviditeettiään. EKP puolestaan aloitti uuden aggressiivisen joukkolainamarkkinoille kohdistuvan osto-ohjelmansa 60 miljardin kuukausivauhdilla alkuvuonna ja myös Japanin keskuspankki jatkoi aiempaa osto-ohjelmaansa Central Bank, policy rates t h h l t h h l t Crude Oil, WTI, USD, rhs CRB Commodity Index, lhs Näistä epävarmuustekijöistä huolimatta Yhdysvaltain talouden kasvu kuitenkin palautui selvästi vahvempaan kasvuun alkukesän aikana vahvan kotimarkkinakysynnän tukemana. Maan vahvistunut asunto- ja työmarkkinatilanne olivat tukemassa vahvistuvaa kulutuskysyntää siitä huolimatta, että teollisuuden ja erityisesti vientiteollisuuden näkymät olivat painumassa alavireisempään suuntaan. Lopulta Yhdysvaltain talous kasvoi vuoden 2015 aikana noin 2,5 prosenttiyksikön tahtiin eli prosenttiyksikön kymmenyksen nopeammin aikaisempaan vuoteen verrattuna. Myös Euroopan talouskehitys parantui erityisesti Saksan kotimarkkinakysynnän vahvistuessa. Niin ikään Etelä-Euroopassa tilanne on parantunut selvästi eurokriisiin liittyneen pidemmän heikon jakson jälkeen. Esimerkiksi Espanjan kokonaistuotannon kasvu kiihtyi yli 3 prosenttiyksikön tasolle, mikä tarkoittaa sitä, että Espanja on euroalueen suurista maista nopeimmin kasvava talous. Eurooppalaista ja euroalueen talousnäkymää olivat myös tukemassa selvästi heikentynyt euro ja laskevat energian ja raaka-aineiden hinnat BOJ BOE ECB US FED Keskuspankkitoimenpiteiden lista on varsin pitkä, mutta vielä on syytä mainita Kiinan keskuspankin keskeisten ohjauskorkojen leikkaukset, likviditeettituki osake- ja korkomarkkinoille ja useiden eurooppalaisten keskuspankkien ohjauskorkojen laskut negatiiviseksi. Keskuspankkien mittavana haasteena on säilynyt globaalisti vaatimaton hintanäkymä, jota painaa erityisesti energian ja raakaaineiden hintojen jatkunut lasku. 3 % Kehittyvillä markkinoilla kokonaisuutena talouden näkymät ovat sitä vastoin heikentyneet edelleen. Kiinan talouden kasvu on jatkanut maltillista hidastumistaan hienoisesti alle 7 prosentin tahtiin ja vaikka talouden kasvulukuihin onkin suhtauduttu skeptisyydellä, niin varsinkin rahapoliittinen elvytysvara näyttää 4

5 Stock market return % t m t h s m OMX Helsinki Cap TR 2015 S&P 500 TR EUR MSCI TR Europe MSCI EM eur Vuoden 2015 aikana osakemarkkinoilla alkuvuodesta kirjattiin prosentin nousut lisääntyvän keskuspankkituen ja piristyvien taloustilastojen siivittämänä. Kesällä sentimentti heikkeni kun epävarmuudet Kiinasta, raaka-aineiden ja öljyn hintojen painumisesta sekä Yhdysvaltain keskuspankin koronnosto-odotuksesta painoivat markkinoita. Vaikka kurssit putosivat prosenttia elosyyskuussa, niin loppuvuoden nousun ansiosta osakemarkkinatuotot päätyivät plussalle päämarkkina-alueilla. Suomi oli paras markkina 15 prosentin nousulla, kun Euroopassa (+9 %) ja Yhdysvalloissa (+13%) nousu jäi hieman vaatimattomammaksi. Kehittyvillä markkinoilla kurssit päätyivät vuoden aikana noin 7 prosenttia miinukselle. Korkomarkkinoillakin nähtiin voimakasta heiluntaa, lähinnä keskuspankkipolitiikan ja inflaatio-odotusten johdosta. Euroopan keskuspankin likviditeetin lisäys painoi valtionlainojen korkotasoa ja samaan aikaan myös Etelä-Euroopan maariskilisät kaventuivat. Näin ollen valtionlainoista kirjattiin vuoden aikana reilun prosentin tuotto. High yield yrityslainat kärsivät toimialakohtaisista haasteista, mikä heikensi sijoittajien riskinottohalukkuutta. Yhdysvalloissa high yield lainojen riskilisät leventyivät erityisesti öljyn johdosta ja vuoden aikana miinusta kertyi parin prosentin verran kun Euroopassa pohjakorkojen lasku sekä hieman lievempi riskilisien leventyminen johtivat siihen, että Euroopan high yield sijoitukset jäivät nollan tuntumaan. Kun rahamarkkinasijoituksista kirjattiin noin 0,3 prosentin tuotto, niin kokonaisuutena korkomarkkinoiden tuotot jäivät päättyneeltä vuodelta varsin vaatimattomiksi. Antti Katajisto Sijoitusjohtaja SEB Varainhoito Suomi Oy 5

6 SEB Pitkä historia Laaja palveluvalikoima Olemme Suomen vanhin omaisuudenhoitaja, joka aloitti toimintansa Suomessa jo vuonna Pitkät perinteet luovat vankan perustan kansainväliseen ja ensiluokkaiseen omaisuuden hoitoon sekä henkilökohtaiseen palveluun. Tarjoamme kattavat ja kansainväliset omaisuudenhoitopalvelut instituutioille ja yksityis henkilöille. Pitkäjänteiset asiakassuhteet ovat aina olleet yrityksen kantava vahvuus. SEB yhtiö Suomi Oy, joka on Suomen seitsemänneksi suurin rahastoyhtiö, vastaa SEB:n rahastojen toiminnasta Suomessa, kun taas SEB Varainhoito Suomi Oy vastaa sijoituskonsultoinnista, räätälöidystä omaisuudenhoidosta ja edustaa SEB:n rahastoja Suomessa. Omaisuudenhoitoa tukee Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori, joka tarjoaa avistaehtoisia tilejä, määräaikaistalletuksia ja arvopaperisäilytystä. Omaisuudenhoidon laaja palveluvalikoimamme kattaa neljä eri palvelukokonaisuutta: sijoitusrahastot, räätälöidyn omaisuudenhoidon, sijoituskonsultoinnin ja säilytyspalvelut. Palvelumuodosta riippumatta on asiakkaalla käytössään SEB:n omaisuudenhoidon koko osaaminen ja resurssit. Sijoittajan on helppo löytää jokaiseen tilanteeseen sopiva sijoitusvaihtoehto kattavasta rahastovalikoimastamme. SEB yhtiö Suomi Oy hallinnoi 19 Suomeen rekisteröityä rahastoa, ja tarjolla on myös omistajamme SEB:n rahastoja. Näiden rahastojen lisäksi asiakkaillamme on mahdollisuus merkitä kansainvälisiä rahastoja. perheeseemme kuuluu globaaleja rahastoja, toimialarahastoja, eettisiä rahastoja, alueellisesti sijoittavia rahastoja, pieniin ja keski suuriin yrityksiin sijoittavia rahastoja jne. Emoyhtiömme Kansainvälinen toiminta SEB Varainhoito Suomi Oy:n ja SEB yhtiö Suomi Oy:n on vuodesta 1997 omistanut Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (SEB), jonka perinteet ulottuvat aina vuoteen SEB Varainhoito Suomi Oy on toiminnallisesti osa SEB:n omaisuudenhoito-organisaatioita, SEB Wealth Managementia, jossa työskentelee noin 150 salkunhoitajaa ja analyytikkoa. SEB on pohjoismaiden johtava finanssikonserni sekä yritys- että yksityissektorilla. Omaisuudenhoito on SEB:n keskeinen liiketoiminta-alue. SEBryhmällä on toimintaa 20 maassa ja SEB:n varainhoito-organisaatioissa on varallisuutta hoidossa yli 170 miljardin euron arvosta. Suuren instituutioasiakasmäärän lisäksi pankilla on paljon yksityisasiakkaita, yhteensä asiakkaita on n. 4,5 miljoonaa. Tarjoamme kattavan valikoiman sijoitusinstrumentteja kaikille markkina-alueille ja sijoitustyyliluokille. Tällä hetkellä salkuissamme on lähes 30 eri omaisuudenhoitoyhtiön tuotteita. tarjontaamme täydennämme johtavien kansainvälisten varainhoitoyhtiöiden rahastoilla. Tällä hetkellä valikoimassamme on mm. seuraavien varainhoitajien tuotteita: BlackRock, BlueBay, Eaton Vance, Fidelity, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Macquarie, Muzinich & Co., Pictet, Schroders, Sky Harbor ja William Blair. SEB on haluttu kumppani kansainvälisille omaisuudenhoitajille Pohjoismaissa. Tämän ansiosta myös asiakkaillamme on pääsy korkealaatuiseen tuotevalikoimaan. yhtiön omistajapolitiikka SEB yhtiö Suomi Oy:n ensisijainen ja tärkein velvollisuus on hoitaa hallinnoimiensa sijoitusrahastojen varoja ja sijoituksia ainoastaan rahasto-osuudenomistajien etujen mukaisesti. yhtiön tavoite on saada tuottoa osuuden omistajien varoille. Näiden velvollisuuksien ja tavoitteiden tueksi on laadittu omistajapolitiikkaa koskevat ohjeet, jotka yhtiön hallitus on vahvistanut. Menestyksellinen sijoitustoiminta edellyttää, että markkinoilla toimii hyvin johdettuja yrityksiä, joiden arvopapereihin sijoitusrahastojen varoja voidaan sijoittaa. Omistajavaltaa käyttämällä on yhtiöllä mahdollisuus osaltaan vaikuttaa tämän suuntaiseen kehitykseen. yhtiön Omistajaohjausta koskevat periaatteet (Corporate Governance) ovat saatavissa SEB yhtiö Suomi Oy:stä sekä SEB:n Internet-sivuilta osoitteesta 6

7 Asiakaspalvelumme auttaa Asiakaspalvelumme vastaa mielellään sijoituksiin liittyviin kysymyksiin ja auttaa sopivan rahaston valinnassa sekä merkintöihin liittyvissä kysymyksissä. Sijoitus asiantuntijamme tavoitat numerosta (09) Voitte myös jättää yhteydenotto pyynnön kotisivullamme Asiakaspalvelumme palvelee arkisin Tietoja tuotteista ja palveluista Julkaisussa mainittuja tuotteita ja palveluja tarjoavat SEB-konserniin kuuluvat SEB Varainhoito Suomi Oy ja SEB yhtiö Suomi Oy sekä muut SEB-konserniin kuuluvat yhtiöt. Lisäksi SEB markkinoi ulkopuolisten palveluntarjoajien tuotteita, kuten sijoitusrahastoja, ja näissä tapauksissa SEB ei vastaa tarjotusta tuotteesta. Julkaisun maininnat eivät ole yksilöllisiä sijoitusneuvoja eikä pelkästään niiden perusteella pidä tehdä sijoituspäätöksiä. Tuotekohtaiset tiedot (tuotteen kuvaus ja pääominaisuudet, veloitettavat palkkiot ja kulut, verotus ym.) ja rahastojen avaintietoesitteet ovat saatavilla SEB:stä. Sijoituspäätöksiä ei pidä tehdä tuotekohtaisiin tietoihin tutustumatta. Tarjottaville tuotteille ja palveluille on tyypillistä, että niihin liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan. SEB:n pankkitilit kuuluvat Ruotsin talletussuojajärjestelmän piiriin, josta säädetään Ruotsin talletussuojalaissa (1995:1571 Lag om insättningsgaranti). Jokainen asiakas, jonka on määritelty kuuluvan talletussuojajärjestelmän piiriin Ruotsin talletussuojalain mukaisesti, on oikeutettu korvaukseen, joka kattaa hänen tilille/tileille pankissa talletetun määrän sekä kertyneet korot maksimissaan euroon asti. Ruotsin valtionkonttori (Riksgälden) maksaa korvauksen 20 työpäivän kuluessa siitä päivästä lukien, kun talletussuojan piiriin kuuluva asetetaan konkurssiin tai Ruotsin Finanssivalvonta muutoin toteaa sen maksukyvyttömäksi. Lisätietoja Ruotsin talletussuojajärjestelmästä löytyy Ruotsin valtionkonttorin internetsivuilta, Tuotteiden ja palvelujen verokohtelu voi muuttua ja verokohtelussa saattaa olla asiakaskohtaisia eroja. SEB:n sijoitusrahastojen asiakasvarojen jakautuminen Suomessa 0,9 % Yritykset 29,6 % 15,9 % Säätiöt, rahastot, kunnat ja seurakunnat 30,1 % 29,6 % Yksityishenkilöt 23,6 % Eläkeyhteisöt 15,9 % Muut 0,9 % 23,6 % 30,1 % SEB yhtiö Suomi Oy:n hallitus Eeva Grannenfelt, arvopaperijohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo (osuudenomistajien valitsema); Kristian Gerkman, sijoitusjohtaja, Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. (osuudenomistajien valitsema); Ralf Sunell, asiamies, Suomen kulttuurirahasto; Esko Keskinen, hallintojohtaja, Teknologiateollisuus ry; Matti Byman, johtaja, SEB Varainhoito Suomi Oy; Carola Nilsson, Head of Private Banking, SEB Varainhoito Suomi Oy. 7

8 Riskitason ja rahaston valinta perheestämme löytyy useita sijoitusvaihtoehtoja. Eri rahastojen välillä voi olla suuria eroja, sekä odotettu tuotto että riskit rahastojen välillä vaihtelevat. Tutustumalla rahastojen sääntöihin sekä keskustelemalla rahastoyhtiön edustajien kanssa saatte paremmin oikean kuvan eri rahastojen toimintatavoista. Kun valitsee itselleen sopivaa rahastoa, tulee vastata ainakin seuraaviin kysymyksiin: Mitä tavoittelen sijoituksillani? Kuinka pitkäksi aikaa olen valmis sijoittamaan? Millainen on riskinsietokykyni? Sijoitusaika Tavoitteet antavat suuntaa myös sijoitusajan pituudelle. Oman sijoitusajan määrittely vaikuttaakin ehkä eniten rahaston valintaan. Perussääntö on, että pitkän sijoitushorisontin omaavan sijoittajan tulisi sijoittaa ainakin osa varoistaan osakerahastoihin, koska pitkällä aikavälillä osakkeet ovat historiassa tuottaneet parhaiten. Lyhytaikaisissa sijoituksissa paras vaihtoehto on matalariskiset korko rahastot. Jos sijoitusaika ei ole tarkkaan tiedossa kannattaa harkita obligaatio- tai yhdistelmärahastoja. Näiden kysymysten vastaukset ratkaisevat sen mikä rahasto sopii juuri teille. Tavoite Ennen sijoitusrahaston valintaa on hyvä selvittää mitä varten sijoittaa. Omat tavoitteet, taloudellinen tilanne, ikä, perhesuhteet jne. vaikuttavat olennaisesti sopivien sijoituskohteiden valintaan. Lähtökohtana kannattaa muistaa, että tuotto ja riski kulkevat aina käsi kädessä. Yleissääntö on, että korkorahasto on matalariskisempi kuin osakerahasto, mutta vastaavasti korkorahaston tuotto on myös alhaisempi. Mitä suurempaa tuottoa tavoitellaan, sitä suurempi riski on luonnollisesti kannettava. Pidemmällä aikavälillä on todennäköistä, että korkeamman arvonheilunnan sijoitusmuoto tuottaa paremman keskimääräisen tuoton. Suomeen rekisteröidyt rahastot Korkorahastot SEB Money Manager SEB Money Manager Plus SEB Euro Bond SEB Global High Yield SEB Corporate Bond Ex Financials Yhdistelmärahastot SEB 20 SEB 50 SEB 80 SEB Finland Optimum SEB European Optimum SEB Ethical Forum Suositeltava sijoitusaika 1 kk tai enemmän 3 kk tai enemmän 2 vuotta tai enemmän 4 vuotta tai enemmän 3 vuotta tai enemmän 3 vuotta tai enemmän 4 vuotta tai enemmän 5 vuotta tai enemmän 4 vuotta tai enemmän 4 vuotta tai enemmän 3 vuotta tai enemmän Odotettu tuotto SEB Ethical Forum SEB 20 SEB Euro Bond SEB Money Manager Plus SEB Money Manager Tuotto- ja riskiodotukset SEB European Equity SEB European Index SEB North America Index SEB Global Equity Multimanager SEB 80 SEB European Optimum SEB Finland Optimum SEB 50 SEB Corporate Bond Ex Financials SEB Global High Yield SEB Finland Small Cap SEB Finlandia Odotettu riski-% Osakerahastot SEB Finlandia 7 vuotta tai enemmän SEB Finland Small Cap 7 vuotta tai enemmän SEB European Equity 6 vuotta tai enemmän SEB European Index 6 vuotta tai enemmän SEB Global Equity Multimanager 6 vuotta tai enemmän SEB North America Index 6 vuotta tai enemmän Riskinsietokyky Riski tarkoittaa sijoituksen arvonheilahtelua. Osake- ja korkomarkkinoiden vaihteluiden vuoksi voi olla, ettei sijoitukselle kerry tuottoa ja osan pääomastakin voi menettää. Korkorahastojen arvon heilahtelut ovat yleensä pienempiä kuin osakerahastojen, mutta matalammalla riskillä tavoitellaan myös matalampaa tuottoa. Yhdistelmärahaston pitkän aikavälin tuotto-odotus on jonkin verran alempi kuin puhtaalla osakerahastolla, mutta vastaavasti riskitaso on alhaisempi kuin perinteisissä osake rahastoissa. Alhaisempi riskitaso näkyy käytännössä rahaston vakaampana tuottokehityksenä. Vuosittain suuretkin arvonheilahtelut hyväksyvälle sijoittajalle sopivat osakerahastot, joiden tuotot ja riskit perustuvat osakekurssien kehitykseen sillä markkina-alueella mihin ne sijoittavat. Eri omaisuusluokkien välisen hajautuksen ohella tehokas tapa sijoittajalle vähentää sijoituksen liittyvää riskiä on esimerkiksi hajauttaa varoja eri markkina-alueille. 8

9 Riskien hallinta Sijoituspolitiikka Keskeinen periaate sijoitusrahaston sijoittamisessa on sijoitustoiminnasta aiheutuvien riskien hajauttaminen. Laissa säädetään siksi sijoitusrahastoille tarkat säännöt, kuinka varat tulee hajauttaa eri sijoituskohteisiin ja kuinka paljon yksittäisiin sijoituskohteisiin saa sijoittaa. jen riskeistä voi tarkemmin lukea rahastojen avaintietoesitteistä. Kun tavoite, sijoitusaika ja riskitaso ovat selvillä, kannattaa tutkia sijoitusrahastojen sijoituspolitiikkaa. On olemassa yhtä monta sijoituspolitiikkamääritelmää kuin on rahastojakin. Myös rahaston tuottotavoitteisiin, sijoituskohteisiin, sijoitusalueeseen, eettisiin tavoitteisiin jne. kannattaa tutustua. Edellä mainittuihin asioihin voitte tutustua tämän esitteen avulla sekä rahastojen omien sääntöjen ja avaintietoesitteiden kautta. Korkea ja matala riski jen riskitasoa voi mitata eri tavoin. n sijoituskohde on tärkeä, kuten myös pääasiallinen markkina, osuuden arvon vaihtelu sekä vertailuindeksin seuraaminen. Yleisesti voi sanoa, että mitä suurempi osuus osakkeita rahastossa on, sitä korkeampi on riski ja päinvastoin. Laajassa rahasto - valikoimassamme on kaikkea korkeariskisen osakerahaston ja matala riskisen korkorahaston väliltä. n riskiä mitataan standardipoikkeamalla Standardipoikkeama mittaa rahaston kurssiarvon vaihtelevuutta. Matalariskisen rahaston standardipoikkeama on pieni ja päinvastoin. Mahdollisuus saavuttaa rahaston odotettua tuottoa vastaava kehitys on todennäköisempää niillä rahastoilla joiden standardipoikkeama on pieni. Vastaavasti rahastoilla, joilla standardipoikkeama on suuri, tuottojen vaihtelu on suurempaa. Sijoitusrahaston tuotto-odotus kuitenkin saavutetaan sitä todennäköisemmin mitä pidempi on sijoitusaika. Aktiivinen riski rahaston kehitys verrattuna indeksiinsä n aktiivisuutta poiketa vertailuindeksistä mitataan Tracking Error -riskiluvun avulla. Toisin sanoen Tracking Error -riskiluku kuvaa sitä kuinka paljon rahastolla on taipumus poiketa vertailuindeksistään. n pieni Tracking Error -luku tarkoittaa yleensä sitä, että rahaston koostumus noudattaa pitkälti vertailuindeksin koostumusta ja näin ollen rahaston odotettu tuotto on myös lähellä vertailuindeksin tuottoa. Mitä suurempi Tracking Error -luku rahastolla on, sitä suurempaa ylituottoa suhteessa vertailuindeksiin tavoitellaan. On kuitenkin muistettava kolikon kääntöpuoli; suuremmalla Tracking Error -luvulla voidaan päätyä myös merkittävästi vertailuindeksiä heikompaan tuottoon. 9

10 Näin luet rahastoraporttia n salkkujakauma, avainluvut ja muu informaatio raportin alkusivuilta löydät toimitusjohtajan katsauksen tarkastelujaksolta sekä laajemman markkinakatsauksen eri mark kinoiden kehityksestä ja tulevaisuuden näkymistä. kohtaisissa katsauksissa esitetään kehitys ja muutokset kaa vioin ja taulukoin, joista muutama esimerkki alla. Katsauksissa esite tään mm. rahaston salkkujakauma, tuottokehitys, kymmenen suu rinta sijoitusta sekä avainluvut. raportin lopusta löytyy tietoa merkintätavasta, palkkioista, verotuksesta, rapor toinnista sekä sanasto. Esimerkit kaavioista ja taulukoista Tuotto % Varojen jakautuminen % Indeksi 6 kk 4,86 % 2,25 % 12 kk 35,65 % 36,13 % 3 v. (p.a.) 8,68 % 14,22 % 5 v. (p.a.) 5,91 % 0,97 % perustamisesta (p.a.) 10,79 % 8,17 % Rahoitus Kestokulutushyödykkeet Teollisuus Alkutuotanto Päivittäistavarat 9,5 % 8,9 % 7,9 % 11,7 % 13,3 % Taulukosta käy ilmi rahaston kokonaistuotto eri ajanjaksoilta. Kaikki tuotot ovat euromääräisiä. Terveydenhuolto IT-yritykset Energia 7,3 % 6,2 % 6,1 % Telekommunikaatio 4,5 % 0% 5% 10% 15% 20% -osuuden tuottokehitys % n maturiteettijakauma SEB Finlandia Alle 1 v. 5,2 % v. 24,1 % v. 23,9 % v. 22,1 % v. 8,1 % 0 09/93 09/95 09/97 09/99 09/01 09/03 09/05 09/07 09/09 12/11 Yli 10 v. 10,4 % Kuvasta käy ilmi rahaston tuottokehitys verrattuna rahaston vertailuindeksiin. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Kaavioista käy ilmi osakerahastojen osalta prosentuaalinen maa-/toimiala jakauma ja korkorahastojen osalta maturiteetti-/luottoluokitusjakauma. Tämä esite on osa SEB yhtiö Suomi Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen puoli vuotiskatsauksia. Puolivuotiskatsaus koostuu kahdesta osasta: rahastokohtaisista sivuista ja liitteistä, jotka eivät sisälly tähän esitteeseen. Liitteistä selviävät muun muassa kunkin rahaston kaikki sijoitukset per jen täydelliset säännöt, avaintietoesitteet, virallinen rahastoesite ja vuosikertomukset ovat saatavilla veloituksetta rahastoyhtiöstä sekä Internet-sivuillamme. yhtiö ylläpitää mahdollisista rahastojen arvonlaskennan virheistä luetteloa, joka on osuuden omistajien nähtävissä rahastoyhtiössä. Suomeen rekisteröityjen SEB-sijoitusrahastojen hallinnoinnista vastaa SEB yhtiö Suomi Oy, joka perustettiin Yhtiön kotipaikka on Helsinki ja yhtiön täysin maksettu osakepääoma on 1,89 miljoonaa euroa. jen säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori. SEB Varainhoito Suomi Oy markkinoi SEB:n rahastoja Suomessa. jen tunnuslukujen laskentaperusteet, historiatiedot ja mahdolliset kaavat ovat saatavilla rahastoyhtiöstä. 10

11 Osakerahastot 11 11

12 Sijoitusrahasto SEB Finlandia Kotimainen osakerahasto sopii korkeaa tuottoa hakeville sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneita pitkäjänteisestä sijoittamisesta Suomen osakemarkkinoille. n sijoituspolitiikka SEB Finlandia on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin suoma laisiin julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. n tavoitteena on pitkällä aikajänteellä yltää OMX Helsinki CAP tuottoindeksiä korkeampaan tuottotasoon. Tavoite voidaan saavuttaa aktiivisella ja kattavaan analyysitoimintaan perustuvalla varainhallinnalla. n sijoitukset on hajautettu kattavasti eri toimialoille kulloinkin vallitsevan markkinatilanteen edellyttämällä tavalla. Aktiivisella sijoituspolitiikalla parannetaan pitkän aikavälin tuottokehitystä ja kavennetaan osakemarkkinoille tyypillisten heilahteluiden vaikutusta varallisuuden tuottoon. n perustiedot Tyyppi: Kotimainen osakerahasto Perustettu: Rekisteröintimaa: Suomi Salkunhoitaja: Tommi Saukkoriipi : OMX Helsinki CAP tuottoindeksi Tuotonjako: -osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain tuotto-osuuden. Minimisijoitus: 500 tai 80 /kk Hallinnointipalkkio, juoksevat kulut: 1,3 % p.a., sisältää säilytyksen. Muuta: SEB Finland Momentum sulautui SEB Finlandia-rahastoon saakka rahaston nimi oli SEB Gyllenberg Finlandia. Tuotto % Indeksi 6 kk -1,09 % 3,56 % 12 kk 13,52 % 15,92 % 3 v. (p.a.) 16,65 % 19,05 % 5 v. (p.a.) 10,87 % 13,67 % perustamisesta (p.a.) 10,81 % 8,84 % Kymmenen suurinta omistusta Sijoituskohde Osuus (%) Sampo A 9,3 Nordea 9,2 Nokia 8,3 Cargotec B 7,8 Kesko B 4,9 Caverion 4,8 Wärtsilä 4,7 Amer Sports 4,6 Stora Enso R 4,6 Fortum 4,4 Avainluvut n koko: 214,2 M Osuudenomistajia: 2037 kpl -osuuden arvo A: 357,34 -osuuden arvo B: 826,20 Osuuksia liikkeellä: ,6030 kpl n kokonaisosakeriski: 95,99 % Standardipoikkeama: 18,27 % Tracking Error (12 kk): 6,61 % Salkun kiertonopeus (12 kk): 1,23 Lähipiirin palkkio-osuus (12 kk): 21,0 % Sharpe (12 kk): 0,74 Kaupankäyntikulut: 0,17 % -osuuden tuottokehitys % 1100 SEB Finlandia /93 09/95 09/97 09/99 09/01 09/03 09/05 09/07 09/09 09/11 09/13 12/15 Varojen jakautuminen % Teolliset tuotteet ja palvelut 30,3 % Rahoitus 18,8 % Perusteollisuus 15,2 % Muut sijoitukset Informaatioteknologia 9,6 % 8,3 % Päivittäiskulutus Kulutushyödykkeet ja palvelut Sähkö, kaasu ja vesi 4,9 % 4,6 % 4,4 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% n salkku n kokonaisarvosta 0,30 % ylittävät omistukset Pörssiosakesijoitukset 95,99 % 98,91 % Informaatioteknologia 8,27 % 9,43 % Nokia 8,27 % 6,80 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 4,62 % 5,89 % Amer Sports 4,62 % 3,69 % Perusteollisuus 15,22 % 16,38 % Huhtamäki 1,88 % 1,54 % Kemira 1,15 % 0,72 % Metsä Board B 1,76 % 3,12 % Munksjö 1,69 % 0,77 % Outokumpu A 0,41 % 0,94 % Stora Enso R 4,55 % 5,70 % UPM 3,78 % 3,59 % Päivittäiskulutus 4,89 % 3,90 % Kesko B 4,89 % 3,90 % Rahoitus 18,80 % 16,80 % Aktia Pankki A 0,32 % 0,00 % Nordea 9,22 % 8,72 % Sampo A 9,26 % 8,08 % Sähkö, kaasu ja vesi 4,36 % 3,64 % Fortum 4,36 % 3,64 % Teolliset tuotteet ja palvelut 30,29 % 31,69 % Cargotec B 7,81 % 2,87 % Caverion 4,77 % 3,76 % Consti-yhtiöt Oyj 0,91 % 0,00 % Kone B 3,73 % 2,84 % Lassila & Tikanoja 2,27 % 2,11 % Metso 1,00 % 2,77 % Outotec 0,51 % 0,56 % PKC Group 0,41 % 0,50 % Uponor 3,19 % 3,29 % Valmet Oyj 0,59 % 0,99 % Wärtsilä 4,73 % 8,77 % YIT-Yhtymä 0,37 % 0,46 % Ulkomaat 9,54 % 8,12 % Coor Service Management Holding 0,42 % 0,53 % Hennes & Mauritz 1,88 % 1,50 % Investor Ab ser. B 1,47 % 1,82v Novo Nordisk A/S B 1,98 % 1,29 % Yara International ASA 3,79 % 2,22 % Muut varat ja velat netto 4,01 % 1,09 % 12

13 Sijoitusrahasto SEB Finland Small Cap Kotimaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sijoittava rahasto sopii hyvin sijoittajille, jotka haluavat hajauttaa osan pitkäaikaisista sijoituksistaan korkean tuottopotentiaalin tarjoaviin pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin. n sijoituspolitiikka Sijoitusrahasto SEB Finland Small Cap on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin suomalaisiin pörssinoteerattuihin pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin. n tavoitteena on pitkällä aikajänteellä ylittää Small Cap -indeksin tuottotaso. Tavoite saavutetaan kattavaan analyysitoimintaan perustuvalla varainhallinnalla. SEB Finland Small Cap -rahaston tuotto-odotus on pitkällä aikajänteellä korkeampi kuin tavanomaisilla osakerahastoilla, ja rahaston riskitaso on vastaavasti korkeampi kuin osakerahastoissa keskimäärin. n sijoitukset on hyvin hajautettu eri toimialoille, mutta yksittäisillä yhtiövalinnoilla on suurempi vaikutus rahaston tuottokehitykseen kuin perinteisissä osakerahastoissa. n perustiedot Tyyppi: Kotimainen osakerahasto Perustettu: Rekisteröintimaa: Suomi Salkunhoitaja: Per Trygg : Carnegie Small Cap Finland -indeksi Tuotonjako: -osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain tuotto-osuuden. Minimisijoitus: 500 tai 80 /kk Hallinnointipalkkio, juoksevat kulut: 2,5 % p.a., sisältää säilytyksen. ( alkaen 1,8 % p.a.) Muuta: saakka rahaston nimi oli SEB Gyllenberg Small Firm. Tuotto % Indeksi 6 kk 3,88 % 2,59 % 12 kk 26,61 % 21,76 % 3 v. (p.a.) 14,68 % 12,95 % 5 v. (p.a.) 7,57 % 5,51 % perustamisesta (p.a.) 9,54 % 7,24 % Kymmenen suurinta omistusta Sijoituskohde Osuus (%) Amer Sports 9,1 Cargotec B 7,1 Kesko B 6,4 Uponor 6,0 Caverion 6,0 Lassila & Tikanoja 4,6 Metsä Board B 4,5 Raisio V 4,0 Ponsse 3,6 Oriola-KD B 3,5 Avainluvut n koko: 45,4 M Osuudenomistajia: 368 kpl -osuuden arvo A: 270,94 -osuuden arvo B: 625,93 Osuuksia liikkeellä: ,0653 kpl n kokonaisosakeriski: 97,75 % Standardipoikkeama: 16,15 % Tracking Error (12 kk): 7,13 % Salkun kiertonopeus (12 kk): 1,65 Lähipiirin palkkio-osuus (12 kk): 19 % Sharpe (12 kk): 1,65 Kaupankäyntikulut: 0,19 % -osuuden tuottokehitys % 750 SEB Finland Small Cap B /94 04/96 04/98 04/00 04/02 04/04 04/06 04/08 04/10 04/12 04/14 12/15 Varojen jakautuminen % Teolliset tuotteet ja palvelut 38,57 % Päivittäiskulutus Perusteollisuus Kulutushyödykkeet ja palvelut Muut sijoitukset Terveydenhuolto 16,02 % 13,07 % 11,68% 9,44 % 6,70 % Rahoitus 2,27 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% n salkku n kokonaisarvosta 1,00 % ylittävät omistukset Osakesijoitukset 97,75 % 97,59 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 11,68 % 12,79 % Amer Sports 9,08 % 9,51 % Exel Composites Oyj 2,19 % 2,66 % Rapala VMC 0,41 % 0,62 % Perusteollisuus 13,07 % 22,97 % Huhtamäki 2,22 % 8,65 % Kemira 2,53 % 1,43 % Metsä Board B 4,54 % 5,20 % Munksjö 1,71 % 1,81 % Tikkurila 2,07 % 1,56 % Päivittäiskulutus 16,02 % 2,75 % Kesko B 6,42 % 0,00 % Olvi A 1,28 % 1,58 % Raisio V 3,95 % 0,00 % Suominen Yhtymä 2,27 % 1,17 % Verkkokauppa.com Oyj 2,10 % 0,00 % Rahoitus 2,27 % 1,98 % Aktia Pankki A 2,27 % 1,98 % Teolliset tuotteet ja palvelut 38,57 % 34,34 % Cargotec B 7,07 % 4,78 % Caverion 5,97 % 5,63 % Consti-yhtiöt Oyj 1,09 % 0,00 % Cramo Oyj 2,84 % 3,27 % Detection Technology 1,89 % 2,11 % Lassila & Tikanoja 4,59 % 4,17 % Ponsse 3,64 % 0,93 % Robit 3,13 % 1,02 % Uponor 6,00 % 4,83 % Valmet Oyj 2,35 % 1,41 % Terveydenhuolto 6,70 % 3,99 % Oriola-KD B 3,48 % 3,99 % Pihlajalinna Oyj 3,22 % 0,00 % Ulkomaiset 9,44 % 9,73 % AAK AB 2,82 % 2,46 % Addtech B 2,52 % 2,07 % NCC 1,20 % 2,34 % Ångpanneföreningen 2,90 % 2,86 % Muut varat ja velat netto 2,25 % 2,41 % 13

14 Sijoitusrahasto SEB European Equity Eurooppalaisiin osakkeisiin sijoittava rahasto sopii sijoittajille, jotka haluavat pitkäaikaisissa sijoituksissaan hyötyä Euroopan sijoitusmarkkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista maltillisella riskitasolla. n sijoituspolitiikka SEB European Equity on osakerahasto, joka sijoittaa varansa eurooppalaisiin osakkeisiin. n tavoitteena on ylittää pitkällä aikajänteellä MSCI Europe -indeksin tuottotaso. n salkunhoito perustuu Minimum Variance -sijoitusfilosofiaan, jossa keskitytään valitsemaan erityisesti matalariskisiä sijoituskohteita osakemarkkinoilta. Varat hajautetaan kattavasti Euroopan osakemarkkinoille ja eri toimialoille. n sijoituskohteina ovat pääsääntöisesti suuret yritykset, Tuotto % Indeksi 6 kk -2,61 % -4,01 % 12 kk 11,54 % 8,22 % 3 v. (p.a.) 14,83 % 11,48 % 5 v. (p.a.) 9,52 % 10,66 % perustamisesta (p.a.) 3,72 % 4,28 % -osuuden tuottokehitys % SEB European Equity B Kymmenen suurinta omistusta Sijoituskohde Osuus (%) Swiss Re Ag 2,3 Imperial Tobacco Group 2,2 Investor Ab ser. B 2,1 Daimler AG 2,1 Rio Tinto 2,1 SGS 2,1 OMV 2,1 Elisa 2,1 Banque Cantonale Vaudoise Reg 2,1 Easyjet 2, /97 06/99 06/01 06/03 06/05 06/07 06/09 06/11 06/13 12/15 Varojen jakautuminen % Iso-Britannia Sveitsi Ranska Saksa Alankomaat Ruotsi Belgia Espanja Suomi Norja 2,3 % 4,2 % 4,0 % 3,3 % 6,1 % 5,8 % 9,6 % 12,7 % mutta varoja voi sijoittaa kaikenkokoisiin yrityksiin. n sijoitustoiminnan tavoitteena on sijoitetun pääoman reaaliarvon kasvattaminen mahdollisimman matalalla riskillä. Pitkällä aikavälillä tavoitellaan vertailuindeksiä parempaa tuottoa. 14,7 % 26,5 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% n perustiedot Tyyppi: Eurooppalainen osakerahasto Perustettu: Rekisteröintimaa: Suomi Salkunhoitaja: SEB Investment Management : MSCI Europe -indeksi Tuotonjako: -osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain tuotto-osuuden. Minimisijoitus: 500 tai 80 /kk Hallinnointipalkkio, juoksevat kulut: 1,3 % p.a., sisältää säilytyksen. Muuta: saakka rahaston nimi oli SEB Gyllenberg European Equity saakka rahaston nimi oli SEB Gyllenberg Equity Value. Avainluvut n koko: 247,6 M Osuudenomistajia: kpl -osuuden arvo A: 71,72 -osuuden arvo B: 164,22 Osuuksia liikkeellä: ,2796 kpl n kokonaisosakeriski: 99,48 % Standardipoikkeama: 15,71 % Tracking Error (12 kk): 8,13 % Salkun kiertonopeus (12 kk): 0,77 Lähipiirin palkkio-osuus (12 kk): 1 % Sharpe (12 kk): 0,73 Kaupankäyntikulut: 0,14 % n salkku n kokonaisarvosta 1,74 % ylittävät omistukset Pörssiosakkeet 97,15 % 97,59 % Alankomaat 6,14 % 6,27 % Wolters Kluwer 1,76 % 1,76 % Belgia 4,20 % 3,54 % Proximus 1,99 % 2,02 % Espanja 3,99 % 5,57 % International Consolidated Airlines Group EUR 1,86 % 1,67 % Iso-Britannia 26,48 % 27,92 % Easyjet 2,01 % 1,61 % Glaxo Smithkline 1,78 % 1,99 % Imperial Tobacco Group 2,19 % 1,27 % Marks and Spencer Group PLC 1,90 % 2,06 % Next Plc 1,95 % 0,00 % Rexam 1,77 % 1,91 % Rio Tinto 2,10 % 0,00 % Unilever Plc GBP 1,95 % 2,56 % Italia 2,26 % 1,63 % Itävalta 2,05 % 0,24 % OMV 2,05 % 0,00 % Luxemburg 1,92 % 0,00 % RTL Group S.A 1,92 % 0,00 % Norja 2,31 % 2,95 % Ranska 12,74 % 12,9 % Michelin Ord Shs 1,90 % 0,77 % Scor SE 1,94 % 0,61 % Ruotsi 5,81 % 6,4 % Investor Ab ser. B 2,11 % 0,33 % Saksa 9,62 % 13,82 % Allianz 1,99 % 1,82 % Daimler AG 2,11 % 2,54 % Hannover Rückversicherung 2,00 % 1,87 % Suomi 3,29 % 3,22 % Elisa 2,05 % 1,56 % Sveitsi 14,67 % 11,87 % Banque Cantonale Vaudoise Reg 2,05 % 1,45 % SGS 2,08 % 0,38 % Swiss Re Ag 2,31 % 2,3 % Tanska 1,67 % 1,26 % Muut varat ja velat netto 2,85 % 2,41 % 14

15 Erikoissijoitusrahasto SEB European Index Eurooppalainen indeksirahasto sopii sijoittajille, jotka hakevat pitkäaikaisten osakesijoitustensa välineeksi kustannustehokasta eurooppalaista toimintamallia. n sijoituspolitiikka Erikoissijoitusrahasto SEB European Index on Länsi-Eurooppaan sijoittava osakepohjainen indeksirahasto. n tuotto-odotus on MSCI Europe -indeksin mukainen. on rakenteeltaan rahastojen rahasto, joka koostuu kahdesta alarahastosta: UK Index Sub Fund sekä Europe ex-uk Index Sub Fund, joita hallinnoi BlackRock. BLK:n rahastojen valvova viranomainen ja säily- Tuotto % Indeksi 6 kk -3,67 % -3,50 % 12 kk 8,78 % 8,81 % 3 v. (p.a.) 11,50 % 11,68 % 5 v. (p.a.) 10,65 % 10,85 % perustamisesta (p.a.) 2,40 % 1,44 % -osuuden tuottokehitys % SEB European Index B tysyhteisö on Irlannin Keskuspankki. n sijoitukset pyritään tekemään siten, että sen rakenne vastaa mahdollisimman tarkasti vertailuindeksin koostumusta. n perustana on MSCI Europe -indeksin mukainen, noin 500 yhtiötä sisältävä osakesalkku. -osuuksia voidaan merkitä ja lunastaa kerran viikossa viikon 1. pankkipäivänä /99 12/01 12/03 12/05 12/07 12/09 12/11 12/13 12/15 n perustiedot Tyyppi: Indeksirahasto (osakerahasto) Perustettu: Rekisteröintimaa: Suomi Salkunhoitaja: BlackRock ja SEB Investment Management : MSCI Europe -indeksi Tuotonjako: -osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain tuotto-osuuden. Minimisijoitus: 500 Hallinnointipalkkio: 0,4 % p.a., sisältää säilytyksen. Juoksevat kulut: 0,43 % p.a. Muuta: saakka rahaston nimi oli SEB Gyllenberg European Index. Avainluvut n koko: 91,4 M Osuudenomistajia: 125 kpl -osuuden arvo A: 67,00 -osuuden arvo B: 146,29 Osuuksia liikkeellä: ,8148 kpl Standardipoikkeama: 18,25 % Tracking Error (12 kk): 0,20 % Vivutuksen bruttoenimmäistaso: 99,90 % Vivutuksen kokonaismäärä: 100 % Salkun kiertonopeus (12 kk): 0,06 Lähipiirin palkkio-osuus (12 kk): 0,00 % Sharpe (12 kk): 0,48 Kaupankäyntikulut: 0,00 % n salkku n kokonaisarvosta 0,00 % ylittävät omistukset Sijoitusrahastot 99,90 % 99,90 % BLK Europe ex-uk Index Sub-Fund 69,70 % 66,90 % BLK UK Index Sub Fund 30,20 % 33,00 Muut varat ja velat netto 0,10 % 0,10 % Varojen jakautuminen % Rahoitus Päivittäiskulutus Terveydenhuolto Kulutushyödykkeet ja palvelut Teolliset tuotteet ja palvelut Perusteollisuus Energia Tietoliikennepalvelut Informaatioteknologia Sähkö, kaasu ja vesi 6,5 % 6,2 % 5,0 % 4,1 % 3,9 % 11,7 % 11,2 % 14,7 % 14,0 % 22,6 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 15

16 Sijoitusrahasto SEB Global Equity Multimanager Maailmanlaajuinen osakerahasto sopii erityisesti sijoittajille, jotka haluavat vähentää riippuvuuttaan yksittäisten osakemarkkinoiden heilahteluista tai pienentää yksittäisiin rahastosijoituksiin liittyviä riskejä ja hakea sijoitusvarallisuudelleen tuottopotentiaalia kansainvälisiltä markkinoilta pitkällä sijoitushorisontilla. Suositeltava sijoitusaika on viisi vuotta tai enemmän. n sijoituspolitiikka SEB Global Equity Multimanager -rahasto sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille. n tavoitteena on pitkällä aikajänteellä yltää vertailuindeksiään (MSCI World) korkeampaan tuottotasoon. sijoittaa varansa pääasiassa toisten kotimaisten ja ulkomaisten maailmanlaajuisesti osakkeisiin sijoittavien sijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin. voi tehdä myös suoria korko- ja osakesi- Tuotto % Indeksi 6 kk 1,95 % -0,73 % 12 kk 15,41 % 10,55 % 3 v. (p.a.) 16,85 % 16,89 % 5 v. (p.a.) 13,85 % 16,35 % perustamisesta (p.a.) 5,26 % 6,95 % -osuuden tuottokehitys % SEB Global Equity Multimanager B Varojen jakautuminen % joituksia sekä sijoittaa johdannaisiin. n sijoitusten jakauma voi poiketa vertailuindeksin maajakaumasta ja rahaston sijoituskohteena olevissa rahastoissa voi olla sijoituksia vertailuindeksin ulkopuolisille osakemarkkinoille. Sijoitustoiminnan tavoitteena on tuottaa lisäarvoa rahastovalinnalla sekä maantieteellisellä ja eri sijoitustyylien välisellä allokaatiolla. Kymmenen suurinta omistusta Sijoituskohde Osuus (%) SEB US All Cap Class C USD 17,7 William Blair US All Cap Growth Fund D 17,7 T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund 15,7 SEB European Equity B 10,1 SEB European Equity Small Caps 9,7 T.Rowe Price European Equity A 8,7 Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD 7,6 Macquarie Asia New Stars A EUR 3,8 SEB Global Fund C USD 3,0 SEB Finlandia B 2, /95 04/97 04/99 04/01 04/03 04/05 04/07 04/09 04/11 04/13 12/15 n perustiedot Tyyppi: Maailmanlaajuinen osakerahasto Perustettu: Rekisteröintimaa: Suomi Salkunhoitaja: Antti Katajisto : MSCI World -indeksi Tuotonjako: -osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain tuotto-osuuden. Minimisijoitus: 500 tai 80 /kk. Instituutiosarjan minimisijoitus Hallinnointipalkkio: 0,55 % p.a., sisältää säilytyksen.* 0,20 % p.a., sisältää säilytyksen (instituutiosarja).* Juoksevat kulut: 2,28 % p.a. 1,93 % p.a. (instituutiosarja) Muuta: saakka rahaston nimi oli SEB Gyllenberg Global Equity Multimanager. * Lisäksi rahasto maksaa sen sisältämille rahastoille hallinnointipalkkiota. Avainluvut n koko: 16,8 M Osuudenomistajia: 410 kpl -osuuden arvo A (retail): 91,67 -osuuden arvo B (retail): 220,22 Osuuksia liikkeellä: ,8499 kpl n kokonaisosakeriski: 98,11 % Standardipoikkeama: 15,16 % Tracking Error (12 kk): 7,28 % Salkun kiertonopeus (12 kk): 0,77 Lähipiirin palkkio-osuus (12 kk): 0 % Sharpe (12 kk): 1,01 Kaupankäyntikulut: 0,00 % n salkku n kokonaisarvosta 0,80 % ylittävät omistukset Sijoitusrahastot 98,10 % 96,12 % Maailma 67,12 % 73,76 % SEB US All Cap Class C USD 17,73 % 0,00 % William Blair US All Cap Growth Fund D 17,67 % 15,75 % T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund 15,67 % 14,52 % Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD 7,64 % 6,11 % Macquarie Asia New Stars A EUR 3,76 % 8,38 % SEB Global Fund C USD 2,99 % 6,00 % SEB LUX Emerging Markets Fund 0,84 % 0,00 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd 0,82 % 0,96 % Eurooppa 28,40 % 21,27 % SEB European Equity B 10,06 % 10,31 % SEB European Equity Small Caps 9,66 % 7,01 % T.Rowe Price European Equity A 8,68 % 0,88 % Suomi 2,58 % 1,09 % SEB Finlandia B 2,58 % 1,09 % Muut varat ja velat netto 1,90 % 3,88 % Maailma 67,1 % Eurooppa 28,4 % Suomi 2,6 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 16

17 Erikoissijoitusrahasto SEB North America Index Pohjoisamerikkalainen indeksirahasto sopii sijoittajille, jotka haluavat hoitaa osan sijoitustensa kansainväli sestä hajautuksesta kustannustehokkaalla indeksirahastoratkaisulla. n sijoituspolitiikka Erikoissijoitusrahasto SEB North America Index on Pohjois-Amerikkaan sijoittava osakepohjainen indeksirahasto. n tavoitteena on MSCI North America -indeksin mukainen tuottotaso. on rakenteeltaan rahastojen rahasto, joka koostuu BLK North Ame rica Index Fund -alarahastosta, jota hallinnoi BlackRock. Indeksirahaston ominaisuuksia Tuotto % Indeksi 6 kk 1,05 % 1,22 % 12 kk 9,43 % 10,89 % 3 v. (p.a.) 20,04 % 20,55 % 5 v. (p.a.) 19,46 % 20,02 % perustamisesta (p.a.) 3,84 % 3,74 % -osuuden tuottokehitys % SEB North America Index B ovat kustannustehokkuus, ja rahaston tuotto poikkeaa vain vähän vertailuindeksistään. n perustana on MSCI North America -indeksin mukainen noin 600 yhtiötä sisältävä osakesalkku. -osuuksia voidaan merkitä ja lunastaa kerran viikossa viikon 1. pankkipäivänä. n perustiedot Tyyppi: Indeksirahasto (osakerahasto) Perustettu: Rekisteröintimaa: Suomi Salkunhoitaja: BlackRock ja SEB Investment Management : MSCI North America -indeksi Tuotonjako: -osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain tuotto-osuuden Minimisijoitus: 500 Hallinnointipalkkio: 0,4 % p.a., sisältää säilytyksen. Juoksevat kulut: 0,42 % p.a. Muuta: saakka rahaston nimi oli SEB Gyllenberg North America Index. Avainluvut n koko: 85,3 M Osuudenomistajia: 219 kpl -osuuden arvo A: 87,88 -osuuden arvo B: 168,76 Osuuksia liikkeellä: ,6716 kpl Standardipoikkeama: 18,72 % Tracking Error (12 kk): 0,13 % Vivutuksen bruttoenimmäistaso: 99,94 % Vivutuksen kokonaismäärä: 100 % Salkun kiertonopeus (12 kk): -0,03 Lähipiirin palkkio-osuus (12 kk): 0 % Sharpe (12 kk): 0,50 Kaupankäyntikulut: 0 % n salkku n kokonaisarvosta 0,00 % ylittävät omistukset Sijoitusrahastot 99,94 % 99,92 % BLK North America Index Fund 99,94 % 99,92 % Muut varat ja velat netto 0,06 % 0,08 % /02 03/04 03/06 03/08 03/10 03/12 03/14 12/15 Varojen jakautuminen % Informaatioteknologia Rahoitus Terveydenhuolto Kulutushyödykkeet ja palvelut Päivittäiskulutus Teolliset tuotteet ja palvelut Energia Perusteollisuus Sähkö, kaasu ja vesi Tietoliikennepalvelut 3,2 % 2,8 % 2,4 % 7,1 % 9,5 % 9,4 % 13,3 % 14,6 % 19,8 % 17,9 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 17

18 Yhdistelmärahastot 42 18

19 Sijoitusrahasto SEB Finland Optimum Kotimainen yhdistelmärahasto sopii erityisesti sijoittajille, jotka haluavat kohtuullisella riskitasolla hyödyntää osakeja korkomarkkinoihin liittyvää tuottopotentiaalia keski pitkällä aikavälillä. n sijoituspolitiikka Yhdistelmärahasto SEB Finland Optimum sijoittaa varansa kotimaan osakemarkkinoille ja euromääräisille korkomarkkinoille. n tavoitteena on pitkällä aikajänteellä yltää vertailuindeksiään (50 % OMX Helsinki CAP -tuottoindeksi, 50 % JP Morgan EMU Bond) korkeampaan tuottotasoon. ylipainottaa osakesijoituksia näkymien ollessa osakemarkkinoilla positiiviset, ja sijoituksia painotetaan vastaavasti korkoinstrumentteihin näiden tuottoodotusten ollessa korkeat. Tuotto % Indeksi 6 kk 0,55 % 3,70 % 12 kk 7,18 % 9,11 % 3 v. (p.a.) 10,14 % 12,57 % 5 v. (p.a.) 8,77 % 10,59 % perustamisesta (p.a.) 9,47 % 8,97 % -osuuden tuottokehitys % Varojen jakautuminen % Kymmenen suurinta omistusta Sijoituskohde Osuus (%) Nordea 4,3 Sampo A 4,2 Nokia 4,2 Cargotec B 4,0 Belgian Government 4,25% ,3 Italian Government 4,5% ,0 Wärtsilä 3,0 Spanish Government 4,4% ,9 Italian Government 3,75% ,9 German Government 4% , SEB Finland Optimum B 02/91 02/93 02/95 02/97 02/99 02/01 02/03 02/05 02/07 02/09 02/11 02/14 12/15 Teolliset tuotteet ja palvelut Rahoitus Perusteollisuus Muut sijoitukset Informaatioteknologia Kulutushyödykkeet ja palvelut Päivittäiskulutus Sähkö, kaasu ja vesi 2,7 % 2,6 % 2,3 % 6,1 % 5,4 % 4,2 % 8,7 % 16,2 % Tuottotavoitteeseen pyritään instrumenttivalinnan ohella oikea-aikaisilla painotusmuutoksilla osakeja obligaatiomark kinoiden välillä. n pitkän aikavälin tuotto-odotus on heikompi kuin puhtaalla osakerahastolla, mutta vastaavasti rahaston riskitaso on alhaisempi kuin osakerahastoissa. Markkinatilanteen muutosten edellyttämä varojen uudelleenallokointi rahaston sisällä ei aiheuta rahasto-osuudenomistajille veroseuraamuksia. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% n perustiedot Tyyppi: Yhdistelmärahasto Perustettu: Rekisteröintimaa: Suomi Salkunhoitaja: Ville Simo, Patrick Sandström : OMX Helsinki CAP -tuottoindeksi (50 %), JP Morgan EMU Bond -indeksi (50 %) Tuotonjako: -osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain tuotto-osuuden. Minimisijoitus: 500 tai 80 /kk Hallinnointipalkkio, juoksevat kulut: 1,3 % p.a., sisältää säilytyksen. Muuta: saakka rahaston nimi oli SEB Gyllenberg Optimum. Avainluvut n koko: 49,7 M Osuudenomistajia: 889 kpl -osuuden arvo A: 229,50 -osuuden arvo B: 550,43 Osuuksia liikkeellä: ,9713 kpl n kokonaisosakeriski: 48,25 % Korkosijoitusten modifioitu duraatio: 7,18 Standardipoikkeama: 10,68 % Tracking Error (12 kk): 3,46 % Salkun kiertonopeus (12 kk): 1,15 Lähipiirin palkkio-osuus (12 kk): 32,0 % Sharpe (12 kk): 0,67 Kaupankäyntikulut: 0,10 % n salkku n kokonaisarvosta 1,06 % ylittävät omistukset Pörssiosakkeet 48,23 % 54,42 % Nordea 4,31 % 4,77 % Sampo A 4,22 % 4,98 % Nokia 4,18 % 3,76 % Cargotec B 3,96 % 1,64 % Wärtsilä 2,96 % 4,88 % Amer Sports 2,72 % 2,03 % Kesko B 2,63 % 2,22 % Caverion 2,49 % 1,77 % Fortum 2,30 % 2,00 % Stora Enso R 2,25 % 3,12 % Yara International ASA 1,98 % 1,26 % Kone B 1,73 % 1,61 % Lassila & Tikanoja 1,66 % 1,41 % Uponor 1,61 % 1,64 % Novo Nordisk A/S B 1,06 % 0,69 % Korkosijoitukset 48,93 % 44,58 % Belgian Government 4,25% ,32 % 3,28 % Italian Government 4,5% ,01 % 1,97 % Spanish Government 4,4% ,92 % 1,97 % Italian Government 3,75% ,87 % 2,73 % German Government 4% ,85 % 2,27 % Italian Government 5,0% ,69 % 2,10 % French OAT 3,25 % ,44 % 1,06 % Italian Government 3,5% ,29 % 2,89 % Säästöpankkien Keskuspankki ,02 % 1,97 % Säästöpankkien Keskuspankki ,02 % 1,97 % Spanish Government 3,75% ,01 % 1,99 % Suomen Hyp. yhd. Float 1,146% ,63 % 1,60 % German Government 4,75% ,61 % 1,58 % French Government 4,75% ,54 % 1,45 % German Government 5,625% ,36 % 1,30 % Spanish Government 4,2% ,28 % 1,15 % French Government 3% ,15 % 1,10 % Ireland Government 3,4% ,13 % 1,05 % Sampo 4,25% ,09 % 1,06 % Muut varat ja velat netto 2,84 % 1,00 % 19

Rahastoraportti Puolivuosikatsaus 30.6.2015

Rahastoraportti Puolivuosikatsaus 30.6.2015 raportti Puolivuosikatsaus 30.6.2015 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Talous- ja markkinakatsaus 4 SEB:n esittely 6 Riskitason ja rahaston valinta 8 Näin luet rahastoraporttia 10 Hinnasto 31

Lisätiedot

Rahastoraportti. Puolivuosikatsaus

Rahastoraportti. Puolivuosikatsaus raportti Puolivuosikatsaus 30.6.2016 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Talous- ja markkinakatsaus 4 SEB:n esittely 6 Riskitason ja rahaston valinta 8 Näin luet rahastoraporttia 10 Hinnasto 30

Lisätiedot

Rahastoraportti. Puolivuosikatsaus

Rahastoraportti. Puolivuosikatsaus raportti Puolivuosikatsaus 30.6.2017 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Talous- ja markkinakatsaus 4 SEB:n esittely 6 Riskitason ja rahaston valinta 8 Näin luet rahastoraporttia 10 Hinnasto 30

Lisätiedot

Rahastoraportti. Puolivuosikatsaus 30.6.2014

Rahastoraportti. Puolivuosikatsaus 30.6.2014 raportti Puolivuosikatsaus 30.6.2014 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Talous- ja markkinakatsaus 4 SEB:n esittely 6 Riskitason ja rahaston valinta 8 Näin luet rahastoraporttia 10 Hinnasto 33

Lisätiedot

Rahastoraportti. Puolivuosikatsaus

Rahastoraportti. Puolivuosikatsaus raportti Puolivuosikatsaus 31.12.2016 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Talous- ja markkinakatsaus 4 SEB:n esittely 6 Riskitason ja rahaston valinta 8 Näin luet rahastoraporttia 10 Hinnasto 30

Lisätiedot

Rahastoraportti. Puolivuosikatsaus 31.12.2013

Rahastoraportti. Puolivuosikatsaus 31.12.2013 raportti Puolivuosikatsaus 31.12.2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Talous- ja markkinakatsaus 4 SEB:n esittely 6 Riskitason ja rahaston valinta 8 Näin luet rahastoraporttia 10 Hinnasto 33

Lisätiedot

Rahastoraportti. Puolivuosikatsaus

Rahastoraportti. Puolivuosikatsaus raportti Puolivuosikatsaus 31.12.2012 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Talous- ja markkinakatsaus 4 SEB:n esittely 6 Riskitason ja rahaston valinta 8 -osuuksien merkintä, lunastus ja vaihto

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa

Lisätiedot

Rahastoraportti. Puolivuosikatsaus 30.6.2012

Rahastoraportti. Puolivuosikatsaus 30.6.2012 raportti Puolivuosikatsaus 30.6.2012 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Talous- ja markkinakatsaus 4 SEB:n esittely 6 Riskitason ja rahaston valinta 8 Näin luet rahastoraporttia 10 Osakerahastot

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria Allokaatiomuutos 26.1.2015 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 23.1.2015 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,22 Suomi 5,23 SEB Finlandia SEB 5,23 Eurooppa 8,43 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Rahastoraportti Puolivuosikatsaus 31.12.2014

Rahastoraportti Puolivuosikatsaus 31.12.2014 raportti Puolivuosikatsaus 31.12.2014 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Talous- ja markkinakatsaus 4 SEB:n esittely 6 Riskitason ja rahaston valinta 8 Näin luet rahastoraporttia 10 Hinnasto 33

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 10.3.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Osakemarkkinat ylipainossa Alexandria Cautious 10.3.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,11 Suomi 7,01 Finlandia 5,40 Finland Small Cap

Lisätiedot

Rahastoraportti Puolivuosikatsaus 30.6.2013

Rahastoraportti Puolivuosikatsaus 30.6.2013 raportti Puolivuosikatsaus 30.6.2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Talous- ja markkinakatsaus 4 SEB:n esittely 6 Riskitason ja rahaston valinta 8 Näin luet rahastoraporttia 10 Hinnasto 33

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 16.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 12.6.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,02 Suomi 6,08 SEB Finlandia SEB 4,62 SEB Finland Small Cap SEB 1,46 Eurooppa

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 22.10.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 20.10.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,90 SEB Finlandia SEB 4,90 Eurooppa 5,48 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 29.9.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 26.9.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,83 SEB Finlandia SEB 4,00 SEB Finland Small Cap SEB 0,83 Eurooppa

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 3.2.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 3.2.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 3.2.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 31.1.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,60 Finlandia 4,01 Finland Small Cap 1,59 Eurooppa 7,49 BGF European

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto

Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto Puolivuosikatsaus 30.6.2009 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI -INDEKSIRAHASTO Rahastotyyppi: Osakerahasto, Suomi Rekisteröimisvuosi:

Lisätiedot

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus 7/2010 1/2011 7/2011 1/2012 7/2012 1/2013 7/2013 1/2014 7/2014 1/2015 7/2015 1/2016 7/2016 1/2017 7/2017 RAHASTO MALTILLINEN OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 29,2 % 25 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. lokakuu 2012

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. lokakuu 2012 Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan lokakuu 2012 Miltä maailma näyttää 12 kk:n horisontilla? Globaali kasvu jatkuu ja elpyy 2013 Kiina ja Yhdysvallat elvyttävät Euroopan velkakriisi laimenee

Lisätiedot

Rahastoraportti. Puolivuosikatsaus

Rahastoraportti. Puolivuosikatsaus raportti Puolivuosikatsaus 30.6.2011 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Talous- ja markkinakatsaus 4 SEB Gyllenbergin esittely 6 Riskitason ja rahaston valinta 8 Näin luet rahastoraporttia 10

Lisätiedot

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 12/2014 3/2015 6/2015 9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,6 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

Rahastoraportti, puolivuosikatsaus

Rahastoraportti, puolivuosikatsaus Rahastoraportti, puolivuosikatsaus Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2016 on ollut sijoittajalle vauhdikas. Kuluvaa vuotta ovat leimanneet sijoitusmarkkinoiden äkilliset tunnelmien vaihtelut ja lisääntyvä

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,2 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 54,5 % 50 %

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus 9/2008 3/2009 9/2009 3/2010 9/2010 3/2011 9/2011 3/2012 9/2012 3/2013 9/2013 3/2014 9/2014 3/2015 9/2015 3/2016 9/2016 3/2017 9/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino

Lisätiedot

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. Matti Kantomaa

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. Matti Kantomaa Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan Matti Kantomaa Tämän päivän haasteet korkosijoittajalle 1 kk Euribor 0,4 % Saksan 2 vuoden obligaatiotuotto 0,17 % Saksan 10 vuoden obligaatiotuotto 1,7 %

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 10/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 75,4 % 75 %

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU MALTILLINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU MALTILLINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 10/2017 ALLOKAATIOPALVELU MALTILLINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 30,5

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI 31.12.2013 Y-tunnus: 2574013-6 SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Muuttuva maailma. Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013

Markkinakatsaus. Muuttuva maailma. Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013 Markkinakatsaus Muuttuva maailma Toni Teppala Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013 Lehmanin romahduksesta viisi vuotta Lähde: ThomsonReuters Taloudet piristymässä, mutta tuskaisen hitaasti 65 Teollisuuden

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin)

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) 1 HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) SIJOITTAMISEN PERIAATTEITA Sijoittaminen tapahtuu rahastojen kautta käyttäen vähintään kahta varainhoitajaa.

Lisätiedot

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt Voimassa 24.9.2014 alkaen. OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori (jäljempänä sijoituskori) tarjoaa valmiin,

Lisätiedot

Yhdysvalloissa talouden tila näyttää lokakuun

Yhdysvalloissa talouden tila näyttää lokakuun Kuukausikatsaus Marraskuu 2017 Talouden vahva vire jatkui lokakuussa Yhdysvalloissa talouden aktiviteetti piristyy Euroopan keskuspankki pidensi osto-ohjelmaa Kiinassa ripeää kasvua kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. EKP ja FED ilmoittivat odotetusti uusista toimista. Tammikuu 2016. Taloustilastot ennallaan joulukuussa

Kuukausikatsaus. EKP ja FED ilmoittivat odotetusti uusista toimista. Tammikuu 2016. Taloustilastot ennallaan joulukuussa Kuukausikatsaus Tammikuu 2016 Taloustilastot ennallaan joulukuussa Yhdysvalloissa asuntomarkkinoilta hyviä uutisia Euroopassa teollisuudessa hyvä vire Kiinan taloustilastot yhä laimeita EKP lisäsi tukitoimia,

Lisätiedot

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Lokakuun taloustilastot olivat globaalisti tarkasteltuna

Lokakuun taloustilastot olivat globaalisti tarkasteltuna Kuukausikatsaus Marraskuu 2016 Yhdysvaltain talouskasvu piristymässä, presidentinvaalit sotkevat kuvaa Euroopassa ostopäällikköindeksit nousivat, Brexitin vaikutukset jäämässä pelättyä laimeammiksi Yhdysvaltain

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA

Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Puolivuosikatsaus 30.6.2012 Rahastotyyppi: Lyhyet korot, euro-alue Rekisteröimisvuosi: 4/1998 Salkunhoitajat: Jani Holmberg

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- Laadukasta varainhoitoa rahastomuodossa Erikoissijoitusrahasto UB Smart UB Smart on erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan kansainvälisille

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro

Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro Puolivuosikatsaus 30.6.2012 Rahastotyyppi: Osakerahasto, Venäjä Rekisteröimisvuosi: 3/2000 Salkunhoitajat: Jonathan Aalto OSUUDEN

Lisätiedot

Nordean yrityslainarahastot suosikkimme tässä markkinatilanteessa

Nordean yrityslainarahastot suosikkimme tässä markkinatilanteessa Nordean yrityslainarahastot suosikkimme tässä markkinatilanteessa Arvopaperin aamuseminaari 8. toukokuuta 2012 Miia Hukari Nordea Rahastoyhtiö Oy Korkosijoittajan näkymät Hidas talouskasvu ja matala korkotaso

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 2 Ilmarisen sijoitustoiminnan kehitys tammi- syyskuussa 2014

Lisätiedot

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki Vuosikertomus 1.1-31.12.2015 Rahaston perustiedot Rahastotyyppi Osakerahasto Toiminta alkanut 2014.12.31 Salkunhoitaja Elite Varainhoito Oyj Osuussarjat A1 A2 A3 A4 Bloomberg N/A N/A N/A N/A ISIN FI4000123120

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto 2(8) TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto Sijoituspolitiikka ja hallinto Päättynyt

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015 Markkinakatsaus Marraskuu 2015 Talouskehitys EK:n suhdannebarometrin mukaan Suomessa teollisuuden tilauksiin odotetaan hienoista piristymistä loppuvuonna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi

Lisätiedot

VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT

VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT toiminnan alusta 1.11.2012-30.6.2015 7 6 5 4 3 Aggressiivinen 47,94% Kasvuhakuinen 37,73% Tasapainoinen 27,88% Maltillinen 18,04% Varovainen 8,64% 2 1-1 1.11.12 1.3.13

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. Huhtikuussa yllättäviä markkinaliikkeitä. Toukokuu 2015. Heikkoja taloustilastoja Yhdysvalloista ja Kiinasta

Kuukausikatsaus. Huhtikuussa yllättäviä markkinaliikkeitä. Toukokuu 2015. Heikkoja taloustilastoja Yhdysvalloista ja Kiinasta Kuukausikatsaus Toukokuu 2015 Heikkoja taloustilastoja Yhdysvalloista ja Kiinasta Euroopan kasvuodotukset nousussa EKP etenee osto-ohjelmissa, FEDin koronnosto-odotus siirtynyt eteenpäin Kreikka neuvotteluissa

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti 2016 Konsernipankki Konsernihallinto SISÄLLYS Sijoitusmarkkinat Kaupungin sijoitusomaisuus Rahamarkkinasijoitukset Korkosijoitukset Osakesijoitukset Muut sijoitukset

Lisätiedot

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A KORKOMARKKINAT LYHYET KOROT KORKOTASO % KORKOTASO % 9/14/2016 2 KORKOMARKKINAT PITKÄT KOROT (HYVÄLAATUISET)

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto Kehittyvien maiden talouskasvu jatkuu vahvana 10 % 9 % 8 % 2007 2008 Lähde: Consensus Economics 10/2007 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Turkki Brasilia

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2015

Markkinakatsaus. Elokuu 2015 Markkinakatsaus Elokuu 2015 Talouskehitys EK:n heinäkuussa julkaisemien luottamusindikaattoreiden mukaan Suomen teollisuuden näkymät ovat edelleen vaimeat Saksan teollisuuden näkymiä kuvaava Ifo-indeksi

Lisätiedot

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 12.6.2014 päättänyt toteuttaa yhtiön hallinnoimissa issa alempana ilmenevät sulautumiset. Sulautuva

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

http://investorsonclimatechange.org/200- global-investors-managing-15-trillionassets-urge-g7-stand-paris-agreementdrive-swift-implementation/ http://unfccc.int/paris_agreement/items/ 9485.php http://www4.unfccc.int/ndcregistry/page

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Valtion Eläkerahasto sijoittajana

Valtion Eläkerahasto sijoittajana Valtion Eläkerahasto sijoittajana Toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi Valtion Eläkerahasto (VER) 13.11.2007 Valtion omistajapolitiikka -seminaari Valtion Eläkerahasto (VER) Väestön ikääntyminen Suomen osittain

Lisätiedot

Syyskuun taloustilastot olivat globaalisti tarkasteltuna

Syyskuun taloustilastot olivat globaalisti tarkasteltuna Kuukausikatsaus Lokakuu 2015 Yhdysvalloissa keskuspankki jätti korot ennalleen, epäselvää kommunikaatiota Euroopassa odotuksia parempia tilastoja, taso ennallaan Kiinan ja kehittyvien markkinoiden kasvuepävarmuudet

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2016

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2016 Markkinakatsaus Huhtikuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja mutta Euroopassa pieniä positiivisia signaaleja, kun ostopäällikköindeksit nousivat ja Saksan IFO -indeksi ylitti

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Rahamuseo 2.11.2010 2.11.2010 Tero Oikarinen ja Johanna Örndahl Esimerkkejä suorista sijoituksista Osakkeet Korot Hyödykkeet

Lisätiedot

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto. Puolivuosikatsaus

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto. Puolivuosikatsaus Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto Puolivuosikatsaus 1.1. 30.6.2016 1 Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahaston toiminta katsauskaudella 1.1. - 30.6.2016 Vuosi 2016 alkoi voimakkaalla kurssilaskulla

Lisätiedot

Talouden näkymät Viiden vuoden ralli takana, jatkuvatko juhlat? Toni Teppala Maaliskuu 2014

Talouden näkymät Viiden vuoden ralli takana, jatkuvatko juhlat? Toni Teppala Maaliskuu 2014 Talouden näkymät Viiden vuoden ralli takana, jatkuvatko juhlat? Toni Teppala Maaliskuu 2014 Jo viiden vuoden ralli Lähde: ThomsonReuters 2 Kriiseillä vähenevä markkinavaikutus Lähde: ThomsonReuters Talous

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Handelsbanken Rahastosalkku -

Handelsbanken Rahastosalkku - Rahastosalkku - aktiivista varainhoitoa sijoitusrahastoilla Sijoitusristeily 2007 Salkunrakentamisen perusperiaatteet Hajauta sijoituksia sekä korko- että osakemarkkinoille Hajauta sijoituksia myös omaisuusluokkien

Lisätiedot

Globaali suhdannekuva vahva positiivinen talouskasvuyllätys on mahdollinen kehittyneissä maissa

Globaali suhdannekuva vahva positiivinen talouskasvuyllätys on mahdollinen kehittyneissä maissa >JXRRQUJRJZYJ[Y ZV[RVR[[ *()) 1 Markkinanäkemys Globaali suhdannekuva vahva positiivinen talouskasvuyllätys on mahdollinen kehittyneissä maissa Inflaation nousu on johtanut rahapolitiikan kiristämiseen

Lisätiedot

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito 3.9.2016 Sisältö Metsä sijoituskohteena: hyvät puolet ja riskit Eri sijoitusvaihtoehdot ja niiden pääpiirteet

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Sijoitusmarkkinoilla korjausliike

Sijoitusmarkkinoilla korjausliike Kuukausikatsaus marraskuu 2014 6.11.2014 Sijoitusmarkkinoilla korjausliike Yhdysvaltain hyvä vire jatkuu, FED lopetti tukiostot Euroopassa laimeutta, Saksan aktiviteetti hidastunut Kiina: epäselviä talouden

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito

Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Sijoittajilla jo viiden vuoden juhlat! 2 Kriiseillä vähenevä markkinavaikutus 3 Tulokset ja talous edelleen ylämäessä

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015 Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 OSAKEKURSSIEN LASKU HEIJASTUI SIJOITUSTUOTTOON Tammi syyskuu 2015 Sijoitustuotto 3,1 % Osakesijoitusten tuotto

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL 100 Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 2011.12.27-2012.12.31 EPL 100 2012.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 D1 Rahastotyyppi Osakerahasto 1 kuukausi 2.83% 2.83% Toiminta alkanut 2011.12.27 3 kuukautta

Lisätiedot

Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa

Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa Kuukausikatsaus tammikuu 2015 9.1.2015 Yhdysvallat kasvun veturina Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa tulevana kesänä Euroopassa kasvu jatkuu hitaana,

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013 Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUU 2013 Sijoitustuotto 6,5 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus 31.12.2008 SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS OP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINTO TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET KORKORAHASTOT Lyhyen koron rahastot OP-Euro -sijoitusrahasto

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. Taloustilastot hyvällä tasolla heinäkuussa. Elokuu Odotusten mukaisia taloustilastoja

Kuukausikatsaus. Taloustilastot hyvällä tasolla heinäkuussa. Elokuu Odotusten mukaisia taloustilastoja Kuukausikatsaus Elokuu 2017 Odotusten mukaisia taloustilastoja Keskuspankit eivät tehneet muutoksia heinäkuussa Korkotaso nousi hieman, yrityslainojen riskilisät kaventuivat Osakemarkkinoilla heikko kuukausi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015 Markkinakatsaus Kesäkuu 2015 Talouskehitys EK:n luottamusindikaattorit edelleen toukokuussa pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella, rakentamisessa ja kaupan alalla kuitenkin merkkejä paremmasta Euroalueen

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- Erikoissijoitusrahasto UB Smart älykäs varainhoitorahasto UB Smart on erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan kansainvälisille

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Sisältö 1. Miksi hajauttaa sijoituksia? 2. Ajallinen hajauttaminen 3. Hajautus omaisuusluokissa 4. Toimialakohtainen hajauttaminen 5. Hajauttaminen yhtiön koon mukaan 6. Maantieteellinen

Lisätiedot

Kesäkuun taloustilastointi oli laajasti tarkasteltuna

Kesäkuun taloustilastointi oli laajasti tarkasteltuna Kuukausikatsaus Heinäkuu 2015 Odotusten mukaisia taloustilastoja Kreikka painoi markkinoita kesäkuussa Yhdysvaltain tilastointi petrasi selvästi, ohjauskoron nostoa odotellaan loppuvuodesta Euroopasta

Lisätiedot

Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012

Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012 Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012 Markus Sourander Nordea Investment Strategy & Advice Sijoittajilla haastava vuosituhat 2 mutta viime aikoina parempaa Lähde: ThomsonReuters 3 Osinkotuotto houkuttelee

Lisätiedot

Markkinakatsaus Muuttuva maailma. Lippo Suominen Päästrategi, Nordea Varallisuudenhoito Lokakuu 2013

Markkinakatsaus Muuttuva maailma. Lippo Suominen Päästrategi, Nordea Varallisuudenhoito Lokakuu 2013 Markkinakatsaus Muuttuva maailma Lippo Suominen Päästrategi, Nordea Varallisuudenhoito Lokakuu 2013 Lehmanin romahduksesta viisi vuotta Keskuspankeilla iso rooli Taloudet piristymässä 65 Teollisuuden luottamus,

Lisätiedot

Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007

Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007 AVAIMESI VAHVAAN VARAINHOITOON Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007 Markus Salin Salkunhoitaja Elina Pankkiiriliike Oy www.elinavh.fi Elina Pankkiiriliike Oy Elina on sitoutumaton kotimainen varainhoitoyhtiö

Lisätiedot

Aamuseminaari 9.4.2008

Aamuseminaari 9.4.2008 Aamuseminaari 9.4.2008 Rahastouutuuksia alkuvuonna Nordea Absoluuttisen Tuoton Salkku Rahastojen rahasto, joka yhdistää Nordean absoluuttisen tuoton strategioita Positiivista tuottoa ja hajautusta salkkuun

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015 Markkinakatsaus Syyskuu 2015 Talouskehitys Suomen vienti hienoisessa kasvussa heinäkuussa Pk-yritysten työllistämisnäkymät ovat Suomessa parantuneet keväästä Euroopan keskuspankki (EKP) valmis tarvittaessa

Lisätiedot