Rahastoraportti. Puolivuosikatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rahastoraportti. Puolivuosikatsaus 31.12.2013"

Transkriptio

1 raportti Puolivuosikatsaus

2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Talous- ja markkinakatsaus 4 SEB:n esittely 6 Riskitason ja rahaston valinta 8 Näin luet rahastoraporttia 10 Hinnasto 33 -osuuksien merkintä, lunastus ja vaihto 34 sekä seuranta jen yhteiset tiedot 36 Sanasto 37 Osakerahastot 11 Suomi SEB Finlandia 12 SEB Finland Small Cap 13 Eurooppa SEB European Equity 14 SEB European Index 15 Maailma SEB Global Equity Multimanager 16 Alueelliset ja maakohtaiset rahastot SEB North America Index 17 Vipurahastot 18 SEB Finland Momentum 19 Yhdistelmärahastot 20 SEB Finland Optimum 21 SEB European Optimum 22 Eettiset rahastot SEB Ethical Forum 23 jen rahastot SEB SEB SEB Korkorahastot 27 Obligaatio- ja yrityslainarahastot SEB Corporate Bond ex Financials 28 SEB Euro Bond 29 SEB Global High Yield 30 Lyhyen koron rahastot SEB Money Manager 31 SEB Money Manager Plus 32 2

3 Toimitusjohtajan katsaus Sijoitusvuosi 2013 päättyi varsin vauhdikkaissa merkeissä, kun positiivisia ja varsin mittavia tuottoja saatiin kirjata niin osakemarkkinoilta kuin riskipitoisimmilta korkomarkkinoiltakin. Elämme kansainvälisessä suhdannetilanteessa, jossa globaali talouskasvu piristyy Yhdysvaltain ja myös Euroopan johdolla samalla, kun korkotaso säilyy edelleen historiallisesti ottaen varsin matalana. Tämä siitäkin huolimatta, että Yhdysvaltain keskuspankki ja sen rahapoliittisten tukitoimenpiteiden supistaminen aiheuttavat ajoittain koronnousuodotuksia sekä epävarmuusjaksoja maailmantaloudelle ja erityisesti myös kehittyville markkinoille. Jo pitkään alavireisenä säilynyt kotimainen suhdannetilanne saa vetoapua kansainvälisestä suhdanteesta, mutta historiasta poiketen Suomen talouden elpyminen kestää tällä kertaa pidempään kotimarkkinavetoisten haasteiden ollessa luonteeltaan rakenteellisia. Parantuvat kansainväliset suhdannenäkymät luovat yleensä olosuhteet, jossa riskipitoisimmat omaisuusluokat kuten osakkeet ja yrityslainamarkkinat voivat hyvin. Sijoittajan kannalta näkymät ovat positiiviset, mutta tälläkin kertaa markkinatoimijoiden on syytä muistaa pitää sopiva määrä jäitä hatussa. Niin osake- kuin yrityslainamarkkinoidenkin hinnoittelu alkaa olla kireää, mikä kertoo meille siitä, että markkinoilla talouden ja tulosten elpymistä on jo hinnoiteltu melkoisesti. Poikkeuksena tästä ovat kehittyvät markkinat niin osakkeiden kuin korkosijoitustenkin kohdalta. Kehittyvien markkinoiden osalta vuotta 2013 voidaan pitää melkoisena pettymyksenä talouksien kasvupettymysten tai viivästysten vuoksi samalla, kun markkinoiden huomio kiinnittyy yhä tiiviimmin kehittyvissä maissa vallitseviin taloushaasteisiin esimerkiksi vaihtotasealijäämien, korkotason, keskuspankkipolitiikan tai valuutan muodossa. Kehittyvien markkinoiden omaisuusluokkien hinnoittelussa keskitytään nykyisellään laaja-alaisiin epävarmuuksiin, mikä sijoittajan kannalta tarkoittaa ennen pitkää myös markkinoiden houkuttelevuuden lisääntymistä. Kotimaisen rahastosijoittajan näkökulmasta kulunut vuosi sujui menestyksekkäästi. Vuoden 2013 lopussa Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen pääoma ylitti 75 miljardia euroa, mikä on jälleen kaikkien aikojen korkein taso. Nettomerkinnät kotimaisiin sijoitusrahastoihin vuoden aikana olivat nekin mittavat, n. 4,7 miljardin euron luokkaa ja käytännössä rahastoja merkittiin lisää vuoden jokaisena kuukautena maaliskuuta lukuun ottamatta. Nettomerkinnöistä noin 60 prosenttia suuntautui osakemarkkinoille, jossa suurimmat positiiviset pääomavirrat kirjattiin globaaleille ja pohjoisamerikkalaisille markkinoille. Korkomarkkinoilla puolestaan euroalueen valtionlainat ja korkeampiriskiset yrityslainat olivat sijoittajien mielenkiinnon kohteena. Katsauskauden lopussa osakemarkkinarahastojen markkinaosuus kaikista rahastoista oli noin 38 prosenttia. sijoittajien katseiden jälleen kääntyessä kohti alkanutta vuotta on syytä muistuttaa, entiseen tapaan, oman sijoitussalkun rakenteen, riskien ja tuotto-odotusten pohtimista. Tässä yhteydessä ei voi olla myöskään liikaa korostamatta salkun riittävää riskien hajautusta. SEB:n Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen pääoma oli katsauskauden lopussa noin 3,3 miljardia euroa. Kiitän kaikkia vanhoja ja uusia osuudenomistajiamme saamastamme luottamuksesta ja toivotan menestystä vuodelle Matti Byman toimitusjohtaja tammikuu

4 Talous- ja markkinakatsaus Suhdanne vahvistuu kuluvana vuonna Päättyneen vuoden aikana voitiin taloustilastoinnin perusteella todeta, että globaali suhdanne on voimistumassa Yhdysvaltain johdolla, mutta myös Euroopan ja Kiinan talouskasvun kontribuutio on merkittävä. Kehittyvillä markkinoilla sen sijaan uutiset olivat keskimäärin vaatimattomia, ja kertoivat talouskasvun olevan totuttua vaatimattomampaa, eikä kasvun piristymistä ollut vielä näköpiirissä. Yhdysvalloissa talouden aktiviteetti jatkoi koko jälkimmäisen vuosipuoliskon ajan melko tasaista elpymistä, kun asunto- ja työmarkkinoilta sekä teollisuudesta saatiin parantuvia tilastoja. Työttömyysaste painui vuoden loppuun mennessä jo 6,7 prosenttiin, mutta edistys oli sikäli kyseenalaista, että suurimmaksi selittäjäksi nousi työvoiman poistuminen markkinoilta. Teollisuuden ja asuntomarkkinoiden piristymiseen ei kuitenkaan liity tulkinnanvaraa, mistä voidaan päätellä maan talouskasvun olevan voimistumassa. Vuoden 2013 aikana Yhdysvaltain talous kasvoi noin 1,9 prosenttia. Globaalin suhdanteen vahvistumisesta voidaan kiittää keskuspankkeja, jotka ovat ylläpitäneet erittäin suurta likviditeettiä ja pitäneet korkotason pohjalukemissa jo pidempään. Euroopan keskuspankkijohtaja Mario Draghi oli vielä loppuvuodesta haluton julkistamaan velkakriisin päättyneen, mutta markkinoiden mielestä kriisi on jo ohi. Alkaneen vuoden iso teema on se, että Yhdysvaltain keskuspankki supistaa likviditeetin lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä ja nettoostojen odotetaan päättyvän vuoden aikana. US employment Unemployment Rate, lhs Labor Force Participation Rate, rhs Sijoitusmarkkinoilla loppukiri % 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6, % Päättynyt vuosi oli lopulta varsin hyvä sijoitusmarkkinoiden tuottojen suhteen. Vaikka alkukesästä markkinoilla nähtiinkin epävarmuusjakso Yhdysvaltain keskuspankin ilmoittaessa aikeistaan vähentää tukitoimia, niin vuoden jälkimmäisellä puoliskolla nähtiin voimakkaitakin kurssinousuja. Odotukset suhdanteen vahvistumisesta ja keskuspankkitoimista vauhdittivat Yhdysvalloissa ja Euroopassa osakkeet noin 15 nousuun loppuvuoden aikana. Koko vuoden aikana nousua kirjattiin prosenttia riippuen markkinoista. Epävarmuuksien varjostamilla kehittyvillä markkinoilla nousua kertyi vaatimattomat 3 prosenttia. Global stock markets return YTD MSCI TR Europe MSCI TR EM Local S&P 500 Index HEXP Lähde: Macrobond Euroopasta kuultiin iloisia uutisia elokuussa, kun tilastoinnin perusteella voitiin todeta taantumaan päättyneen jo vuoden toisella neljänneksellä. Alueen kokonaistuotanto kääntyi kasvuun Saksan johdolla, mutta myös muissa Pohjois- Euroopan maissa nähtiin hienoista kasvua. Etelä-Euroopan maissa talouden aktiviteetti ei vielä piristynyt, mutta sielläkin taantuma näytti löytäneen pohjan, eikä tilanne enää heikentynyt merkittävästi. Kokonaisuutena Euroopan kasvu oli hyvin vaatimatonta vuoden toisella puoliskolla ja koko vuodelta kokonaistuotannossa kirjattiin noin 0,4 prosenttiyksikön suuruinen supistuminen Kehittyvillä markkinoilla paras uutinen saatiin Kiinasta, kun maan talouskasvu stabiloitui noin 7,5 prosentin tahtiin, eivätkä pelot jopa 7 prosentin alittavasta kasvutahdista realisoituneet. Muissa kehittyvissä maissa taloustilastointi oli varsin laimeaa: talouskasvu oli hidasta, inflaatio koholla ja valuutat heikentyivät. Kehittyvien markkinoiden kasvu jäi vuoden 2013 alle 5 prosentin ja ns. BRICmaiden kasvu oli kerrassaan vaatimatonta omaan historiaansa nähden. m h t k h e s l m j Lähde: Macrobond, Bloomberg 4

5 Korkomarkkinoilla liikkeet olivat vuoden mittaan suuria, joita dominoivat varsinkin Yhdysvalloista kantautunut keskuspankkiuutisointi. Likviditeetin vähentyminen ja koronnousuodotukset ovat olleet epävarmuuden lähteenä, mutta lopulta korkomarkkinoiltakin saatiin varsin vahvoja kurssinousuja. Valtionlainasijoittajien jäädessä nollan tuntumaan tai miinukselle, antoivat riskipitoisemmat yrityslainat 6 10 prosentin tuotot koko vuodelta. Kehittyvien markkinoiden joukkolainat olivat heikoin korko-omaisuusluokka: valuuttojen heikentyessä ja korkojen noustessa miinusta kertyi 5 13 prosenttia. Koko vuotta ajatellen näyttää todennäköiseltä, että riskinotto sijoitusmarkkinoilla palkitaan tänäkin vuonna kiihtyvän globaalin talouskasvun ja alhaisen korkotason tukemina, vaikka viime vuoden tasoisiin nousuihin tuskin ylletään. Kysymysmerkkinä säilyvät kehittyvät markkinat, joita nyt varjostavat monet epävarmuudet. Mikäli kasvu piristyy kehittyvissä maissa, niin markkinoiden ollessa huomattavasti halvemmin hinnoiteltu kuin kehittyneissä maissa, on tuottopotentiaali varsin mittava. Voimistuva suhdanne ja keskuspankkitoimien vähentyminen tuo mukanaan odotukset korkotason noususta, mikä tulee huomioida sijoituspäätöksissä. Antti Katajisto Sijoitusjohtaja SEB Varainhoitaja Suomi Oy 5

6 SEB Pitkä historia Laaja palveluvalikoima Olemme Suomen vanhin omaisuudenhoitaja, joka aloitti toimintansa Suomessa jo vuonna Pitkät perinteet luovat vankan perustan kansainväliseen ja ensiluokkaiseen omaisuuden hoitoon sekä henkilökohtaiseen palveluun. Tarjoamme kattavat ja kansainväliset omaisuudenhoitopalvelut instituutioille ja yksityis henkilöille. Pitkäjänteiset asiakassuhteet ovat aina olleet yrityksen kantava vahvuus. SEB yhtiö Suomi Oy, joka on Suomen kuudenneksi suurin rahastoyhtiö, vastaa SEB:n rahastojen toiminnasta Suomessa, kun taas SEB Varainhoito Suomi Oy vastaa sijoituskonsultoinnista, räätälöidystä omaisuudenhoidosta ja edustaa SEB:n rahastoja Suomessa. Omaisuudenhoitoa tukee Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori, joka tarjoaa avistaehtoisia tilejä, määräaikaistalletuksia ja arvopaperisäilytystä. Omaisuudenhoidon laaja palveluvalikoimamme kattaa neljä eri palvelukokonaisuutta: sijoitusrahastot, räätälöidyn omaisuudenhoidon, sijoituskonsultoinnin ja säilytyspalvelut. Palvelumuodosta riippumatta on asiakkaalla käytössään SEB:n omaisuudenhoidon koko osaaminen ja resurssit. Sijoittajan on helppo löytää jokaiseen tilanteeseen sopiva sijoitusvaihtoehto kattavasta rahastovalikoimastamme. SEB yhtiö Suomi Oy hallinnoi 21 Suomeen rekisteröityä rahastoa, ja tarjolla on myös omistajamme SEB:n rahastoja. Näiden rahastojen lisäksi asiakkaillamme on mahdollisuus merkitä kansainvälisiä rahastoja. perheeseemme kuuluu globaaleja rahastoja, toimialarahastoja, eettisiä rahastoja, alueellisesti sijoittavia rahastoja, pieniin ja keski suuriin yrityksiin sijoittavia rahastoja jne. Emoyhtiömme Kansainvälinen toiminta SEB Varainhoito Suomi Oy:n ja SEB yhtiö Suomi Oy:n on vuodesta 1997 omistanut Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (SEB), jonka perinteet ulottuvat aina vuoteen SEB Varainhoito Suomi Oy on toiminnallisesti osa SEB:n omaisuudenhoito-organisaatioita, SEB Wealth Managementia, jossa työskentelee noin 150 salkunhoitajaa ja analyytikkoa. SEB on pohjoismaiden johtava finanssikonserni sekä yritys- että yksityissektorilla. Omaisuudenhoito on SEB:n keskeinen liiketoiminta-alue. SEBryhmällä on toimintaa 20 maassa ja SEB:n varainhoito-organisaatioissa on varallisuutta hoidossa yli 150 miljardin euron arvosta. Suuren instituutioasiakasmäärän lisäksi pankilla on paljon yksityisasiakkaita, yhteensä asiakkaita on n. 4,5 miljoonaa. Tarjoamme kattavan valikoiman sijoitusinstrumentteja kaikille markkina-alueille ja sijoitustyyliluokille. Tällä hetkellä salkuissamme on lähes 30 eri omaisuudenhoitoyhtiön tuotteita. tarjontaamme täydennämme johtavien kansainvälisten varainhoitoyhtiöiden rahastoilla. Tällä hetkellä valikoimassamme on mm. seuraavien varainhoitajien tuotteita: ABS, AllianceBernstein, Barings, BlackRock, BlueBay, Cramer Rosenthal McGlynn, Eaton Vance, Fidelity, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Muzinich & Co., Pictet, Schroders ja William Blair. SEB on haluttu kumppani kansainvälisille omaisuudenhoitajille Pohjoismaissa. Tämän ansiosta myös asiakkaillamme on pääsy korkealaatuiseen tuotevalikoimaan. yhtiön omistajapolitiikka SEB yhtiö Suomi Oy:n ensisijainen ja tärkein velvollisuus on hoitaa hallinnoimiensa sijoitusrahastojen varoja ja sijoituksia ainoastaan rahasto-osuudenomistajien etujen mukaisesti. yhtiön tavoite on saada tuottoa osuuden omistajien varoille. Näiden velvollisuuksien ja tavoitteiden tueksi on laadittu omistajapolitiikkaa koskevat ohjeet, jotka yhtiön hallitus on vahvistanut. Menestyksellinen sijoitustoiminta edellyttää, että markkinoilla toimii hyvin johdettuja yrityksiä, joiden arvopapereihin sijoitusrahastojen varoja voidaan sijoittaa. Omistajavaltaa käyttämällä on yhtiöllä mahdollisuus osaltaan vaikuttaa tämän suuntaiseen kehitykseen. yhtiön Omistajaohjausta koskevat periaatteet (Corporate Governance) ovat saatavissa SEB yhtiö Suomi Oy:stä sekä SEB:n Internet-sivuilta osoitteesta 6

7 Asiakaspalvelumme auttaa Asiakaspalvelumme vastaa mielellään sijoituksiin liittyviin kysymyksiin ja auttaa sopivan rahaston valinnassa sekä merkintöihin liittyvissä kysymyksissä. Sijoitus asiantuntijamme tavoitat numerosta (09) Voitte myös jättää yhteydenotto pyynnön kotisivullamme Asiakaspalvelumme palvelee arkisin Tietoja tuotteista ja palveluista Tuotekohtaiset tiedot (tuotteen kuvaus ja pääominaisuudet, veloitettavat palkkiot ja kulut, verotus ym.) ja rahastojen avaintietoesitteet ovat saatavilla SEB:stä. Sijoituspäätöksiä ei pidä tehdä tuotekohtaisiin tietoihin tutustumatta. Tarjottaville tuotteille ja palveluille on tyypillistä, että niihin liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin talletustilit kuuluvat talletussuojan piiriin ja ovat suojattuja euroon asti. Historiallinen tuotto ei koskaan ole tae tulevasta tuotosta. Tuotteiden ja palvelujen verokohtelu voi muuttua ja verokohtelussa saattaa olla asiakaskohtaisia eroja. Julkaisussa mainittuja tuotteita ja palveluja tarjoavat SEB-konserniin kuuluvat SEB Varainhoito Suomi Oy ja SEB yhtiö Suomi Oy sekä muut SEB-konserniin kuuluvat yhtiöt. Lisäksi SEB markkinoi ulkopuolisten palveluntarjoajien tuotteita, kuten sijoitusrahastoja, ja näissä tapauksissa SEB ei vastaa tarjotusta tuotteesta. Julkaisun maininnat eivät ole yksilöllisiä sijoitusneuvoja eikä pelkästään niiden perusteella pidä tehdä sijoituspäätöksiä. SEB:n sijoitusrahastojen asiakasvarojen jakautuminen Suomessa Yritykset 25,3 % Säätiöt, rahastot, kunnat ja seurakunnat 30,1 % 16,1 % 0,4 % 25,3 % Yksityishenkilöt 28,1 % Eläkeyhteisöt 16,1 % 28,1 % Muut 0,4 % 30,1 % SEB yhtiö Suomi Oy:n hallitus Eeva Grannenfelt, arvopaperijohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo (osuudenomistajien valitsema); Kristian Gerkman, sijoitusjohtaja, Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. (osuudenomistajien valitsema); Ralf Sunell, asiamies, Suomen kulttuurirahasto; Esko Keskinen, hallintojohtaja, Teknologiateollisuus ry; Petteri Karttunen, johtaja, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivuliike; Martti Saikku, johtaja, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivuliike. 7

8 Riskitason ja rahaston valinta perheestämme löytyy useita sijoitusvaihtoehtoja. Eri rahastojen välillä voi olla suuria eroja, sekä odotettu tuotto että riskit rahastojen välillä vaihtelevat. Tutustumalla rahastojen sääntöihin sekä keskustelemalla rahastoyhtiön edustajien kanssa saatte paremmin oikean kuvan eri rahastojen toimintatavoista. Kun valitsee itselleen sopivaa rahastoa, tulee vastata ainakin seuraaviin kysymyksiin: Mitä tavoittelen sijoituksillani? Kuinka pitkäksi aikaa olen valmis sijoittamaan? Millainen on riskinsietokykyni? Sijoitusaika Tavoitteet antavat suuntaa myös sijoitusajan pituudelle. Oman sijoitusajan määrittely vaikuttaakin ehkä eniten rahaston valintaan. Perussääntö on, että pitkän sijoitushorisontin omaavan sijoittajan tulisi sijoittaa ainakin osa varoistaan osakerahastoihin, koska pitkällä aikavälillä osakkeet ovat historiassa tuottaneet parhaiten. Lyhytaikaisissa sijoituksissa paras vaihtoehto on matalariskiset korko rahastot. Jos sijoitusaika ei ole tarkkaan tiedossa kannattaa harkita obligaatio- tai yhdistelmärahastoja. Näiden kysymysten vastaukset ratkaisevat sen mikä rahasto sopii juuri teille. Tavoite Ennen sijoitusrahaston valintaa on hyvä selvittää mitä varten sijoittaa. Omat tavoitteet, taloudellinen tilanne, ikä, perhesuhteet jne. vaikuttavat olennaisesti sopivien sijoituskohteiden valintaan. Lähtökohtana kannattaa muistaa, että tuotto ja riski kulkevat aina käsi kädessä. Yleissääntö on, että korkorahasto on matalariskisempi kuin osakerahasto, mutta vastaavasti korkorahaston tuotto on myös alhaisempi. Mitä suurempaa tuottoa tavoitellaan, sitä suurempi riski on luonnollisesti kannettava. Pidemmällä aikavälillä on todennäköistä, että korkeamman arvonheilunnan sijoitusmuoto tuottaa paremman keskimääräisen tuoton. Suomeen rekisteröidyt rahastot Korkorahastot SEB Money Manager SEB Money Manager Plus SEB Euro Bond SEB Global High Yield SEB Corporate Bond Ex Financials Yhdistelmärahastot SEB 20 SEB 50 SEB 80 SEB Finland Optimum SEB European Optimum SEB Ethical Forum Suositeltava sijoitusaika 1 kk tai enemmän 3 kk tai enemmän 2 vuotta tai enemmän 3 vuotta tai enemmän 3 vuotta tai enemmän 3 vuotta tai enemmän 4 vuotta tai enemmän 5 vuotta tai enemmän 3 vuotta tai enemmän 4 vuotta tai enemmän 3 vuotta tai enemmän Odotettu tuotto SEB European Equity SEB European Index SEB North America Index SEB Finland Momentum SEB Finland Small Cap SEB Finlandia Osakerahastot SEB Finlandia SEB Finland Small Cap SEB European Equity SEB European Index SEB Global Equity Multimanager SEB North America Index SEB Finland Momentum 5 vuotta tai enemmän 5 vuotta tai enemmän 5 vuotta tai enemmän 4 vuotta tai enemmän 5 vuotta tai enemmän 4 vuotta tai enemmän 5 vuotta tai enemmän SEB Global Equity Multimanager SEB 80 SEB European Optimum SEB Finland Optimum Riskinsietokyky SEB 50 SEB Corporate Bond Ex Financials SEB Global High Yield SEB Ethical Forum SEB 20 SEB Euro Bond SEB Money Manager Plus SEB Money Manager Tuotto- ja riskiodotukset Odotettu riski-% Riski tarkoittaa sijoituksen arvonheilahtelua. Osake- ja korkomarkkinoiden vaihteluiden vuoksi voi olla, ettei sijoitukselle kerry tuottoa ja osan pääomastakin voi menettää. Korkorahastojen arvon heilahtelut ovat yleensä pienempiä kuin osakerahastojen, mutta matalammalla riskillä tavoitellaan myös matalampaa tuottoa. Yhdistelmärahaston pitkän aikavälin tuotto-odotus on jonkin verran alempi kuin puhtaalla osakerahastolla, mutta vastaavasti riskitaso on alhaisempi kuin perinteisissä osake rahastoissa. Alhaisempi riskitaso näkyy käytännössä rahaston vakaampana tuottokehityksenä. Vuosittain suuretkin arvonheilahtelut hyväksyvälle sijoittajalle sopivat osakerahastot, joiden tuotot ja riskit perustuvat osakekurssien kehitykseen sillä markkina-alueella mihin ne sijoittavat. Eri omaisuusluokkien välisen hajautuksen ohella tehokas tapa sijoittajalle vähentää sijoituksen liittyvää riskiä on esimerkiksi hajauttaa varoja eri markkina-alueille. 8

9 Riskien hallinta Säännöllisesti säästämällä ajoitusriski pienenee Keskeinen periaate sijoitusrahaston sijoittamisessa on sijoitustoiminnasta aiheutuvien riskien hajauttaminen. Laissa säädetään siksi sijoitusrahastoille tarkat säännöt, kuinka varat tulee hajauttaa eri sijoituskohteisiin ja kuinka paljon yksittäisiin sijoituskohteisiin saa sijoittaa. jen riskeistä voi tarkemmin lukea rahastojen avaintietoesitteistä. Korkea ja matala riski jen riskitasoa voi mitata eri tavoin. n sijoituskohde on tärkeä, kuten myös pääasiallinen markkina, osuuden arvon vaihtelu sekä vertailuindeksin seuraaminen. Yleisesti voi sanoa, että mitä suurempi osuus osakkeita rahastossa on, sitä korkeampi on riski ja päinvastoin. Laajassa rahasto - valikoimassamme on kaikkea korkeariskisen osakerahaston ja matala riskisen korkorahaston väliltä. n riskiä mitataan standardipoikkeamalla Standardipoikkeama mittaa rahaston kurssiarvon vaihtelevuutta. Matalariskisen rahaston standardipoikkeama on pieni ja päinvastoin. Mahdollisuus saavuttaa rahaston odotettua tuottoa vastaava kehitys on todennäköisempää niillä rahastoilla joiden standardipoikkeama on pieni. Vastaavasti rahastoilla, joilla standardipoikkeama on suuri, tuottojen vaihtelu on suurempaa. Sijoitusrahaston tuotto-odotus kuitenkin saavutetaan sitä todennäköisemmin mitä pidempi on sijoitusaika. säästämisen avainsana on pitkäjänteisyys. Säännöllinen kuukausisäästäminen on helppoa, varat karttuvat kuin huomaamatta. Säännöllinen kuukausisäästäminen auttaa myös tehokkaasti tasamaan kurssivaihteluja. Riski tehdä sijoitus väärään aikaan vähenee, kun sijoituksia tehdään jatkuvasti. Kun kurssit laskevat, säästäjä saa samalla summalla enemmän rahastoosuuksia. Kurssien jälleen noustessa nousee kaikkien rahasto-osuuksien arvo. Näin rahasto-osuuksien keskimääräinen hankintahinta muodostuu kohtuulliseksi, eikä sijoittajan tarvitse miettiä oikeaa sijoitusajankohtaa. Euroa Pankkitili Aktiivinen riski rahaston kehitys verrattuna indeksiinsä n aktiivisuutta poiketa vertailuindeksistä mitataan Tracking Error -riskiluvun avulla. Toisin sanoen Tracking Error -riskiluku kuvaa sitä kuinka paljon rahastolla on taipumus poiketa vertailuindeksistään. n pieni Tracking Error -luku tarkoittaa yleensä sitä, että rahaston koostumus noudattaa pitkälti vertailuindeksin koostumusta ja näin ollen rahaston odotettu tuotto on myös lähellä vertailuindeksin tuottoa. Mitä suurempi Tracking Error -luku rahastolla on, sitä suurempaa ylituottoa suhteessa vertailuindeksiin tavoitellaan. On kuitenkin muistettava kolikon kääntöpuoli; suuremmalla Tracking Error -luvulla voidaan päätyä myös merkittävästi vertailuindeksiä heikompaan tuottoon. Sijoituspolitiikka Kun tavoite, sijoitusaika ja riskitaso ovat selvillä, kannattaa tutkia sijoitusrahastojen sijoituspolitiikkaa. On olemassa yhtä monta sijoituspolitiikkamääritelmää kuin on rahastojakin. Myös rahaston tuottotavoitteisiin, sijoituskohteisiin, sijoitusalueeseen, eettisiin tavoitteisiin jne. kannattaa tutustua. Edellä mainittuihin asioihin voitte tutustua tämän esitteen avulla sekä rahastojen omien sääntöjen ja avaintietoesitteiden kautta Odotettu tuotto JOS SÄÄSTÄTTE 100 EUROA KUUKAUDESSA 15 VUODEN AJAN rahastoon, jonka keskimääräinen vuosituotto on 8 %, sijoituksenne arvo on 15 vuoden kuluttua euroa. pankkitilille, jonka keskimääräinen vuosikorko on 2 %, sijoituksenne arvo on 15 vuoden kuluttua euroa. Tämä esimerkki on laskennallinen, eikä se takaa tulevaa tuottoa. Markkinatilanteesta riippuen rahastojen arvo voi nousta tai laskea. Vuotta 9

10 Näin luet rahastoraporttia n salkkujakauma, avainluvut ja muu informaatio raportin alkusivuilta löydät toimitusjohtajan katsauksen tarkastelujaksolta sekä laajemman markkinakatsauksen eri mark kinoiden kehityksestä ja tulevaisuuden näkymistä. kohtaisissa katsauksissa esitetään kehitys ja muutokset kaa vioin ja taulukoin, joista muutama esimerkki alla. Katsauksissa esite tään mm. rahaston salkkujakauma, tuottokehitys, kymmenen suu rinta sijoitusta sekä avainluvut. raportin lopusta löytyy tietoa merkintätavasta, palkkioista, verotuksesta, rapor toinnista sekä sanasto. Esimerkit kaavioista ja taulukoista Tuotto % Varojen jakautuminen % Indeksi 6 kk 4,86 % 2,25 % 12 kk 35,65 % 36,13 % 3 v. (p.a.) 8,68 % 14,22 % 5 v. (p.a.) 5,91 % 0,97 % perustamisesta (p.a.) 10,79 % 8,17 % Rahoitus Kestokulutushyödykkeet Teollisuus Alkutuotanto Päivittäistavarat 9,5 % 8,9 % 7,9 % 11,7 % 13,3 % Taulukosta käy ilmi rahaston kokonaistuotto eri ajanjaksoilta. Kaikki tuotot ovat euromääräisiä. Terveydenhuolto IT-yritykset Energia 7,3 % 6,2 % 6,1 % Telekommunikaatio 4,5 % 0% 5% 10% 15% 20% -osuuden tuottokehitys % n maturiteettijakauma SEB Finlandia Alle 1 v. 5,2 % v. 24,1 % v. 23,9 % v. 22,1 % v. 8,1 % 0 09/93 09/95 09/97 09/99 09/01 09/03 09/05 09/07 09/09 12/11 Yli 10 v. 10,4 % Kuvasta käy ilmi rahaston tuottokehitys verrattuna rahaston vertailuindeksiin. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Kaavioista käy ilmi osakerahastojen osalta prosentuaalinen maa-/toimiala jakauma ja korkorahastojen osalta maturiteetti-/luottoluokitusjakauma. Tämä esite on osa SEB yhtiö Suomi Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen puoli vuotiskatsauksia. Puolivuotiskatsaus koostuu kahdesta osasta: rahastokohtaisista sivuista ja liitteistä, jotka eivät sisälly tähän esitteeseen. Liitteistä selviävät muun muassa kunkin rahaston kaikki sijoitukset per jen täydelliset säännöt, avaintietoesitteet, virallinen rahastoesite ja vuosikertomukset ovat saatavilla veloituksetta rahastoyhtiöstä sekä Internet-sivuillamme. yhtiö ylläpitää mahdollisista rahastojen arvonlaskennan virheistä luetteloa, joka on osuuden omistajien nähtävissä rahastoyhtiössä. Suomeen rekisteröityjen SEB-sijoitusrahastojen hallinnoinnista vastaa SEB yhtiö Suomi Oy, joka perustettiin Yhtiön kotipaikka on Helsinki ja yhtiön täysin maksettu osakepääoma on 1,89 miljoonaa euroa. jen säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori. SEB Varainhoito Suomi Oy markkinoi SEB:n rahastoja Suomessa. jen tunnuslukujen laskentaperusteet, historiatiedot ja mahdolliset kaavat ovat saatavilla rahastoyhtiöstä. 10

11 Osakerahastot 11 11

12 Sijoitusrahasto SEB Finlandia Kotimainen osakerahasto sopii korkeaa tuottoa hakeville sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneita pitkäjänteisestä sijoittamisesta Suomen osakemarkkinoille. n sijoituspolitiikka SEB Finlandia on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin suoma laisiin julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. n tavoitteena on pitkällä aikajänteellä yltää OMX Helsinki CAP tuottoindeksiä korkeampaan tuottotasoon. Tavoite voidaan saavuttaa aktiivisella ja kattavaan analyysitoimintaan perustuvalla varainhallinnalla. n sijoitukset on hajautettu kattavasti eri toimialoille kulloinkin vallitsevan markkinatilanteen edellyttämällä tavalla. Aktiivisella sijoituspolitiikalla parannetaan pitkän aikavälin tuottokehitystä ja kavennetaan osakemarkkinoille tyypillisten heilahteluiden vaikutusta varallisuuden tuottoon. n perustiedot Tyyppi: Kotimainen osakerahasto Perustettu: Rekisteröintimaa: Suomi Salkunhoitaja: Christian Backholm : OMX Helsinki CAP tuottoindeksi Tuotonjako: -osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain tuotto-osuuden. Minimisijoitus: 500 tai 80 /kk Hallinnointipalkkio, juoksevat kulut: 1,3 % p.a., sisältää säilytyksen. Muuta: saakka rahaston nimi oli SEB Gyllenberg Finlandia. Tuotto % Indeksi 6 kk 22,76 % 24,53 % 12 kk 27,58 % 31,63 % 3 v. (p.a.) 1,23 % 4,49 % 5 v. (p.a.) 13,46 % 16,43 % perustamisesta (p.a.) 10,73 % 8,41 % -osuuden tuottokehitys % SEB Finlandia Kymmenen suurinta omistusta Sijoituskohde Osuus (%) Nokia 9,9 Kone B 9,5 Wärtsilä 9,3 Sampo A 8,1 Metso 4,9 Stora Enso R 4,7 Orion B 4,6 Cargotec B 4,3 Metsä Board B 4,2 UPM 4,2 0 09/93 09/95 09/97 09/99 09/01 09/03 09/05 09/07 09/09 09/11 12/13 Varojen jakautuminen % Teolliset tuotteet ja palvelut Perusteollisuus Rahoitus Informaatioteknologia Kulutushyödykkeet ja palvelut Terveydenhuolto Energia Tietoliikennepalvelut 2,0 % 3,3 % 5,1 % 4,6 % 11,9 % 14,1 % 17,7 % 40,8 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Avainluvut n koko: 132,4 M Osuudenomistajia: 1470 kpl -osuuden arvo A: 314,15 -osuuden arvo B: 664,06 Osuuksia liikkeellä: ,8380 kpl n kokonaisosakeriski: 99,50 % Standardipoikkeama: 16,40 % Tracking Error (12 kk): 4,72 % Salkun kiertonopeus (12 kk): 0,93 Lähipiirin palkkio-osuus (12 kk): 48,0 % Sharpe (12 kk): 1,67 Kaupankäyntikulut: 0,25 % n salkku n kokonaisarvosta 0,00 % ylittävät omistukset Osakesijoitukset 99,53 % 99,36 % Teolliset tuotteet ja palvelut 40,8 % 34,23 % Kone B 9,52 % 9,07 % Wärtsilä 9,27 % 9,28 % Metso 4,92 % 0,00 % Cargotec B 4,3 % 2,48 % Ramirent 3,07 % 1,91 % YIT-Yhtymä 2,34 % 3,44 % Cramo Oyj 2,09 % 0,62 % Lassila & Tikanoja 2,08 % 1,34 % Uponor 1,61 % 0,68 % Outotec 0,94 % 5,41 % Vacon 0,66 % 0,00 % Valmet Oyj 0,00 % 0,00 % Perusteollisuus 17,71 % 15,66 % Stora Enso R 4,69 % 4,95 % Metsä Board B 4,17 % 3,76 % UPM 4,15 % 2,15 % Rautaruukki K 3,26 % 1,08 % Kemira 1,18 % 2,05 % Outokumpu A 0,26 % 1,24 % Rahoitus 14,09 % 17,2 % Sampo A 8,09 % 6,74 % Nordea 3,63 % 4,67 % Pohjola Pankki Oyj 2,37 % 4,48 % Informaatioteknologia 11,88 % 11,06 % Nokia 9,91 % 8,8 % Tieto 1,97 % 2,26 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 5,11 % 5,36 % Amer Sports 4,1 % 3,83 % Nokian Renkaat 1,01 % 1,53 % Terveydenhuolto 4,61 % 3,49 % Orion B 4,61 % 3,49 % Energia 3,32 % 3,37 % Neste Oil 3,32 % 3,37 % Tietoliikennepalvelut 2,01 % 4,73 % Elisa 2,01 % 3,69 % Muut varat ja velat netto 0,47 % 0,64 % 12

13 Sijoitusrahasto SEB Finland Small Cap Kotimaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sijoittava rahasto sopii hyvin sijoittajille, jotka haluavat hajauttaa osan pitkäaikaisista sijoituksistaan korkean tuottopotentiaalin tarjoaviin pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin. n sijoituspolitiikka Sijoitusrahasto SEB Finland Small Cap on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin suomalaisiin pörssinoteerattuihin pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin. n tavoitteena on pitkällä aikajänteellä ylittää Small Cap -indeksin tuottotaso. Tavoite saavutetaan kattavaan analyysitoimintaan perustuvalla varainhallinnalla. SEB Finland Small Cap -rahaston tuotto-odotus on pitkällä aikajänteellä korkeampi kuin tavanomaisilla osakerahastoilla, ja rahaston riskitaso on vastaavasti korkeampi kuin osakerahastoissa keskimäärin. n sijoitukset on hyvin hajautettu eri toimialoille, mutta yksittäisillä yhtiövalinnoilla on suurempi vaikutus rahaston tuottokehitykseen kuin perinteisissä osakerahastoissa. n perustiedot Tyyppi: Kotimainen osakerahasto Perustettu: Rekisteröintimaa: Suomi Salkunhoitaja: Ville Simo : Carnegie Small Cap Finland -indeksi Tuotonjako: -osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain tuotto-osuuden. Minimisijoitus: 500 tai 80 /kk Hallinnointipalkkio, juoksevat kulut: 2,5 % p.a., sisältää säilytyksen. Muuta: saakka rahaston nimi oli SEB Gyllenberg Small Firm. Tuotto % Indeksi 6 kk 16,08 % 13,48 % 12 kk 18,05 % 16,72 % 3 v. (p.a.) -3,98 % -6,30 % 5 v. (p.a.) 13,12 % 12,40 % perustamisesta (p.a.) 9,19 % 6,86 % Kymmenen suurinta omistusta Sijoituskohde Osuus (%) Amer Sports 8,2 Cargotec B 8,0 Metsä Board B 6,3 Ramirent 5,5 Huhtamäki 5,4 Outotec 5,0 YIT-Yhtymä 4,8 Tieto 4,8 Affecto 4,7 Kemira 4,6 Avainluvut n koko: 45,3 M Osuudenomistajia: 775 kpl -osuuden arvo A: 231,71 -osuuden arvo B: 489,90 Osuuksia liikkeellä: ,2602 kpl n kokonaisosakeriski: 99,00 % Standardipoikkeama: 15,31 % Tracking Error (12 kk): 3,84 % Salkun kiertonopeus (12 kk): 0,93 Lähipiirin palkkio-osuus (12 kk): 19 % Sharpe (12 kk): 1,17 Kaupankäyntikulut: 0,29 % -osuuden tuottokehitys % 750 SEB Finland Small Cap B /94 04/96 04/98 04/00 04/02 04/04 04/06 04/08 04/10 04/12 12/13 Varojen jakautuminen % Teolliset tuotteet ja palvelut 45,3 % Perusteollisuus 21,2 % Kulutushyödykkeet ja palvelut Informaatioteknologia 13,8 % 11,6 % Päivittäiskulutus 5,1 % Rahoitus NM-lista 1,3 % 0,6 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% n salkku n kokonaisarvosta 0,02% ylittävät omistukset Osakesijoitukset 98,97 % 97,75 % Teolliset tuotteet ja palvelut 45,32 % 43,01 % Cargotec B 7,95 % 6,92 % Ramirent 5,46 % 4,54 % Outotec 4,95 % 9,68 % YIT-Yhtymä 4,82 % 6,82 % Vacon 4,21 % 3,65 % Cramo Oyj 4,07 % 3,44 % Konecranes 3,89 % 2,61 % Caverion 2,94 % 0,00 % Uponor 2,92 % 0,00 % PKC Group 2,27 % 3,14 % Lassila & Tikanoja 1,84 % 2,21 % Perusteollisuus 21,17 % 24,76 % Metsä Board B 6,25 % 4,97 % Huhtamäki 5,41 % 2,62 % Kemira 4,56 % 7,15 % Rautaruukki K 4,16 % 3,11 % Outokumpu A 0,79 % 4,83 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 13,83 % 11,84 % Amer Sports 8,17 % 6,96 % Fiskars 3,82 % 2,22 % Exel Composites Oyj 1,04 % 1,1 % Rapala VMC 0,78 % 0,84 % Talentum 0,02 % 0,72 % Informaatioteknologia 11,57 % 6,63 % Tieto 4,81 % 3,96 % Affecto 4,69 % 0,99 % Basware 2,07 % 1,68 % Päivittäiskulutus 5,12 % 5,49 % Raisio V 2,41 % 2,3 % Olvi A 1,65 % 1,82 % Suominen Yhtymä 1,06 % 1,37 % Rahoitus 1,34 % 5,14 % Aktia Pankki A 1,34 % 1,72 % NM-lista 0,62 % 0,88 % Biotie Therapies 0,62 % 0,88 % Muut varat ja velat netto 1,03 % 2,25 % 13

14 Sijoitusrahasto SEB European Equity Eurooppalaisiin osakkeisiin sijoittava rahasto sopii sijoittajille, jotka haluavat pitkäaikaisissa sijoituksissaan hyötyä Euroopan sijoitusmarkkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista maltillisella riskitasolla. n sijoituspolitiikka SEB European Equity on osakerahasto, joka sijoittaa varansa eurooppalaisiin osakkeisiin. n tavoitteena on ylittää pitkällä aikajänteellä MSCI Europe -indeksin tuottotaso. n salkunhoito perustuu Minimum Variance -sijoitusfilosofiaan, jossa keskitytään valitsemaan erityisesti matalariskisiä sijoituskohteita osakemarkkinoilta. Varat hajautetaan kattavasti Euroopan osakemarkkinoille ja eri toimialoille. n sijoituskohteina ovat pääsääntöisesti suuret yritykset, Tuotto % Indeksi 6 kk 11,41 % 15,62 % 12 kk 18,76 % 19,82 % 3 v. (p.a.) 5,26 % 8,91 % 5 v. (p.a.) 9,77 % 13,56 % perustamisesta (p.a.) 2,66 % 3,89 % -osuuden tuottokehitys % SEB European Equity B Kymmenen suurinta omistusta Sijoituskohde Osuus (%) Roche Holdings 3,9 Royal Dutch Shell B 3,3 Glaxo Smithkline 2,9 British American Tobacco 2,9 Astrazeneca 2,7 Reckitt Benckiser Group Plc 2,4 Swiss Re Ag 2,2 Total 2,2 Legal and General Group 2,1 Cap Gemini 2, /97 06/99 06/01 06/03 06/05 06/07 06/09 06/11 12/13 Varojen jakautuminen % Rahoitus Kulutushyödykkeet ja -palvelut Terveydenhuolto Päivittäiskulutus Raaka-aineet Teleliikennepalvelut Kulutushyödykkeet Perusteollisuus Ei-sykliset palvelut Sykliset palvelut 3,0 % 4,4 % 4,2 % 3,9 % 5,7 % mutta varoja voi sijoittaa kaikenkokoisiin yrityksiin. n sijoitustoiminnan tavoitteena on sijoitetun pääoman reaaliarvon kasvattaminen mahdollisimman matalalla riskillä. Pitkällä aikavälillä tavoitellaan vertailuindeksiä parempaa tuottoa. 8,9 % 10,0 % 11,7 % 14,8 % 0% 5% 10% 15% 20% 20,2 % n perustiedot Tyyppi: Eurooppalainen osakerahasto Perustettu: Rekisteröintimaa: Suomi Salkunhoitaja: SEB Investment Management : MSCI Europe -indeksi Tuotonjako: -osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain tuotto-osuuden. Minimisijoitus: 500 tai 80 /kk Hallinnointipalkkio, juoksevat kulut: 1,3 % p.a., sisältää säilytyksen. Muuta: saakka rahaston nimi oli SEB Gyllenberg European Equity saakka rahaston nimi oli SEB Gyllenberg Equity Value. Avainluvut n koko: 98,3 M Osuudenomistajia: kpl -osuuden arvo A: 61,63 -osuuden arvo B: 128,81 Osuuksia liikkeellä: ,4001 kpl n kokonaisosakeriski: 99,50 % Standardipoikkeama: 9,80 % Tracking Error (12 kk): 5,76 % Salkun kiertonopeus (12 kk): 0,79 Lähipiirin palkkio-osuus (12 kk): 1 % Sharpe (12 kk): 1,89 Kaupankäyntikulut: 0,11 % n salkku n kokonaisarvosta 1,73 % ylittävät omistukset Pörssiosakkeet 95,91 % 97,67 % Rahoitus 20,21 % 14,9 % Swiss Re Ag 2,21 % 2,1 % Legal and General Group 2,13 % 2,03 % Swedbank AB 2,03 % 2,12 % Abertis Infraestructuras Ord 2,01 % 0,00 % Dnb Nor Asa 1,75 % 1,81 % Banque Cantonale Vaudoise Reg 1,74 % 1,03 % Kulutushyödykkeet ja -palvelut 14,77 % 6,63 % British American Tobacco 2,85 % 3,31 % Saab 1,9 % 1,57 % Daimler AG 1,89 % 0,00 % Opap 1,87 % 0,55 % Terveydenhuolto 11,68 % 13,16 % Roche Holdings 3,87 % 4,36 % Glaxo Smithkline 2,88 % 3,09 % Astrazeneca 2,67 % 2,69 % Orion B 1,8 % 1,96 % Päivittäiskulutus 10,00 % 8,66 % Tate Lyle 1,87 % 2,04 % Raaka-aineet 8,88 % 11,67 % Royal Dutch Shell B 3,27 % 3,41 % Total 2,17 % 2,01 % Teleliikennepalvelut 5,73 % 5,77 % Swisscom 2,02 % 1,54 % TDC A/S 1,99 % 1,21 % Kulutushyödykkeet 4,35 % 5,16 % Reckitt Benckiser Group Plc 2,35 % 2,6 % Next Plc 2,00 % 2,12 % Perusteollisuus 4,16 % 4,25 % Ei-sykliset palvelut 3,88 % 2,84 % Cap Gemini 2,06 % 2,00 % Sykliset palvelut 2,95 % 3,18 % National Grid Plc 1,8 % 1,95 % Informaatioteknologia 2,82 % 0,54 % Tietoliikennepalvelut 2,23 % 1,18 % Teolliset tuotteet ja palvelut 2,13 % 3,75 % Yhdyskuntapalvelut 2,12 % 1,95 % Johdannaisposition markkina-arvo 0,15 % -0,05 % Muut varat ja velat netto 3,94 % 2,38 % 14

15 Erikoissijoitusrahasto SEB European Index Eurooppalainen indeksirahasto sopii sijoittajille, jotka hakevat pitkäaikaisten osakesijoitustensa välineeksi kustannustehokasta eurooppalaista toimintamallia. n sijoituspolitiikka Erikoissijoitusrahasto SEB European Index on Länsi-Eurooppaan sijoittava osakepohjainen indeksirahasto. n tuotto-odotus on MSCI Europe -indeksin mukainen. on rakenteeltaan rahastojen rahasto, joka koostuu kahdesta alarahastosta: UK Index Sub Fund sekä Europe ex-uk Index Sub Fund, joita hallinnoi BlackRock. BLK:n rahastojen valvova viranomainen ja säily- Tuotto % Indeksi 6 kk 15,21 % 15,62 % 12 kk 19,63 % 19,82 % 3 v. (p.a.) 8,66 % 8,91 % 5 v. (p.a.) 13,44 % 13,56 % perustamisesta (p.a.) 1,67 % 0,56 % -osuuden tuottokehitys % tysyhteisö on Irlannin Keskuspankki. n sijoitukset pyritään tekemään siten, että sen rakenne vastaa mahdollisimman tarkasti vertailuindeksin koostumusta. n perustana on MSCI Europe -indeksin mukainen, noin 500 yhtiötä sisältävä osakesalkku. -osuuksia voidaan merkitä ja lunastaa kerran viikossa viikon 1. pankkipäivänä. n perustiedot Tyyppi: Indeksirahasto (osakerahasto) Perustettu: Rekisteröintimaa: Suomi Salkunhoitaja: BlackRock ja SEB Investment Management : MSCI Europe -indeksi Tuotonjako: -osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain tuotto-osuuden. Minimisijoitus: 500 Hallinnointipalkkio: 0,4 % p.a., sisältää säilytyksen. Juoksevat kulut: 0,43 % p.a. Muuta: saakka rahaston nimi oli SEB Gyllenberg European Index. Avainluvut n koko: 81,8 M Osuudenomistajia: 114 kpl -osuuden arvo A: 63,50 -osuuden arvo B: 126,33 Osuuksia liikkeellä: ,7282 kpl Standardipoikkeama: 11,57 % Tracking Error (12 kk): 0,11 % Salkun kiertonopeus (12 kk): 0,03 Lähipiirin palkkio-osuus (12 kk): 0,00 % Sharpe (12 kk): 1,68 Kaupankäyntikulut: 0,00 % SEB European Index B n salkku n kokonaisarvosta 0,00 % ylittävät omistukset Sijoitusrahastot 99,96 % 100,02 % BLK Europe ex-uk Index Sub-Fund 66,43 % 65,83 % BLK UK Index Sub Fund 33,53 % 34,19 % Muut varat ja velat netto 0,04 % -0,02 % /99 06/01 01/03 07/04 01/06 07/07 01/09 07/10 01/12 12/13 Varojen jakautuminen % Rahoitus Päivittäiskulutus Terveydenhuolto Teolliset tuotteet ja palvelut Kulutushyödykkeet ja palvelut Energia Perusteollisuus Tietoliikennepalvelut Sähkö, kaasu ja vesi Informaatioteknologia 13,32 % 12,29 % 11,75 % 10,03 % 9,26 % 7,88 % 6,05 % 3,81 % 3,42 % 22,20 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 15

16 Sijoitusrahasto SEB Global Equity Multimanager Maailmanlaajuinen osakerahasto sopii erityisesti sijoittajille, jotka haluavat vähentää riippuvuuttaan yksittäisten osakemarkkinoiden heilahteluista tai pienentää yksittäisiin rahastosijoituksiin liittyviä riskejä ja hakea sijoitusvarallisuudelleen tuottopotentiaalia kansainvälisiltä markkinoilta pitkällä sijoitushorisontilla. Suositeltava sijoitusaika on viisi vuotta tai enemmän. n sijoituspolitiikka SEB Global Equity Multimanager -rahasto sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille. n tavoitteena on pitkällä aikajänteellä yltää vertailuindeksiään (MSCI World) korkeampaan tuottotasoon. sijoittaa varansa pääasiassa toisten kotimaisten ja ulkomaisten maailmanlaajuisesti osakkeisiin sijoittavien sijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin. voi tehdä myös suoria korko- ja osakesi- Tuotto % Indeksi 6 kk 11,57 % 10,81 % 12 kk 20,34 % 21,19 % 3 v. (p.a.) 6,95 % 10,33 % 5 v. (p.a.) 12,80 % 15,23 % perustamisesta (p.a.) 4,25 % 6,14 % -osuuden tuottokehitys % SEB Global Equity Multimanager B Varojen jakautuminen % Maailma joituksia sekä sijoittaa johdannaisiin. n sijoitusten jakauma voi poiketa vertailuindeksin maajakaumasta ja rahaston sijoituskohteena olevissa rahastoissa voi olla sijoituksia vertailuindeksin ulkopuolisille osakemarkkinoille. Sijoitustoiminnan tavoitteena on tuottaa lisäarvoa rahastovalinnalla sekä maantieteellisellä ja eri sijoitustyylien välisellä allokaatiolla. Kymmenen suurinta omistusta Sijoituskohde Osuus (%) William Blair US All Cap Growth Fund D 18,7 CRM US Equity Opportunities 17,5 BGF European A2 13,2 T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund 12,2 SEB North America Chance/Risk Fund 7,2 Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A 5,8 SEB European Equity Small Caps 4,8 Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd 4,5 ishares MSCI Canada Index Fund 4,0 William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D 2, /95 04/97 04/99 04/01 04/03 04/05 04/07 04/09 04/11 12/13 68,3 % n perustiedot Tyyppi: Maailmanlaajuinen osakerahasto Perustettu: Rekisteröintimaa: Suomi Salkunhoitaja: Tina Rönnholm : MSCI World -indeksi Tuotonjako: -osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain tuotto-osuuden. Minimisijoitus: 500 tai 80 /kk. Instituutiosarjan minimisijoitus Hallinnointipalkkio: 0,55 % p.a., sisältää säilytyksen.* 0,20 % p.a., sisältää säilytyksen (instituutiosarja).* Juoksevat kulut: 2,25 % p.a. 1,9 % p.a. (instituutiosarja) Muuta: saakka rahaston nimi oli SEB Gyllenberg Global Equity Multimanager. * Lisäksi rahasto maksaa sen sisältämille rahastoille hallinnointipalkkiota. Avainluvut n koko: 15,3 M Osuudenomistajia: 477 kpl -osuuden arvo A (retail): 76,02 -osuuden arvo B (retail): 166,11 Osuuksia liikkeellä (retail): ,1432 kpl n kokonaisosakeriski: 96,00 % Standardipoikkeama: 11,30 % Tracking Error (12 kk): 3,27 % Salkun kiertonopeus (12 kk): 0,26 Lähipiirin palkkio-osuus (12 kk): 0 % Sharpe (12 kk): 1,78 Kaupankäyntikulut: 0,00 % n salkku n kokonaisarvosta 1,03 % ylittävät omistukset Sijoitusrahastot 99,34 % 97,53 % Maailma 68,28 % 68,41 % William Blair US All Cap Growth Fund D 18,7 % 15,88 % CRM US Equity Opportunities 17,5 % 19,22 % T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund 12,16 % 10,61 % SEB North America Chance/Risk Fund 7,15 % 10,38 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd 4,52 % 4,61 % ishares MSCI Canada Index Fund 4,04 % 3,99 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D 2,94 % 2,38 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc 1,27 % 1,34 % Eurooppa 30,03 % 28,25 % BGF European A2 13,21 % 12,00 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A 5,83 % 5,43 % SEB European Equity Small Caps 4,77 % 0,00 % Montanaro European Smaller Comp. Acc EUR 2,33 % 4,98 % SEB European Equity B 2,31 % 2,42 % DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid 1,58 % 1,45 % Suomi 1,03 % 0,87 % SEB Finlandia B 1,03 % 0,87 % Muut varat ja velat netto 0,66 % 2,47 % Eurooppa 30,0 % Suomi 1,0 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 16

17 Erikoissijoitusrahasto SEB North America Index Pohjoisamerikkalainen indeksirahasto sopii sijoittajille, jotka haluavat hoitaa osan sijoitustensa kansainväli sestä hajautuksesta kustannustehokkaalla indeksirahastoratkaisulla. n sijoituspolitiikka Erikoissijoitusrahasto SEB North America Index on Pohjois-Amerikkaan sijoittava osakepohjainen indeksirahasto. n tavoitteena on MSCI North America -indeksin mukainen tuottotaso. on rakenteeltaan rahastojen rahasto, joka koostuu BLK North Ame rica Index Fund -alarahastosta, jota hallinnoi BlackRock. Indeksirahaston ominaisuuksia Tuotto % Indeksi 6 kk 9,28 % 8,64 % 12 kk 23,46 % 22,08 % 3 v. (p.a.) 12,64 % 11,35 % 5 v. (p.a.) 16,84 % 15,47 % perustamisesta (p.a.) 1,55 % 0,58 % -osuuden tuottokehitys % ovat kustannustehokkuus, ja rahaston tuotto poikkeaa vain vähän vertailuindeksistään. n perustana on MSCI North America -indeksin mukainen noin 600 yhtiötä sisältävä osakesalkku. -osuuksia voidaan merkitä ja lunastaa kerran viikossa viikon 1. pankkipäivänä. n perustiedot Tyyppi: Indeksirahasto (osakerahasto) Perustettu: Rekisteröintimaa: Suomi Salkunhoitaja: BlackRock ja SEB Investment Management : MSCI North America -indeksi Tuotonjako: -osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain tuotto-osuuden Minimisijoitus: 500 Hallinnointipalkkio: 0,4 % p.a., sisältää säilytyksen. Juoksevat kulut: 0,42 % p.a. Muuta: saakka rahaston nimi oli SEB Gyllenberg North America Index. Avainluvut n koko: 46,7 M Osuudenomistajia: 185 kpl -osuuden arvo A: 68,68 -osuuden arvo B: 119,89 Osuuksia liikkeellä: ,2818 kpl Standardipoikkeama: 12,18 % Tracking Error (12 kk): 0,12 % Salkun kiertonopeus (12 kk): 0,02 Lähipiirin palkkio-osuus (12 kk): 0 % Sharpe (12 kk): 1,91 Kaupankäyntikulut: 0 % SEB North America Index B n salkku n kokonaisarvosta 0,0 % ylittävät omistukset Sijoitusrahastot 99,91 % 99,97 % BLK North America Index Fund 99,91 % 99,97 % Muut varat ja velat netto 0,09 % 0,03 % /02 09/03 03/05 09/06 03/08 09/09 03/11 09/12 12/13 Varojen jakautuminen % Rahoitus 17,6 % Informaatioteknologia 17,5 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 12,6 % Terveydenhuolto 12,2 % Energia 11,3 % Teolliset tuotteet ja palvelut 10,5 % Päivittäiskulutus 9,2 % Perusteollisuus 4,0 % Sähkö, kaasu ja vesi 2,8 % Tietoliikennepalvelut 2,4 % 0% 5% 10% 15% 20% 17

18 Vipurahastot 40 18

19 Sijoitusrahasto SEB Finland Momentum Vipurahasto sopii ensisijaisesti kokeneille sijoittajille, jotka haluavat hyötyä osakemarkkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista osana pitkäaikaisia osakesijoituksiaan. n perustiedot n sijoituspolitiikka SEB Finland Momentum on vipurahasto, joka sijoittaa varansa pääosin suomalaisiin julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin sekä osakejoh dannaisiin. n tavoitteena on pitkällä aikajänteellä yltää OMX Helsinki CAP -tuottoindeksiä korkeampaan tuottotasoon. Tavoite voidaan saavuttaa aktiivisella ja kattavaan analyysitoimintaan perustuvalla varainhallinnalla. n pitkän aikavälin tuotto-odotus on korkeampi kuin perinteisissä osakerahastoissa. Osakeriski voi johdannaissopimusten avulla olla enimmillään kaksinkertainen suhteessa rahaston varoihin. Vastaavasti rahaston osakeriski voi olla selvästi pienempi kuin perinteisissä osakerahastoissa. n tavallista korkeammasta riskiprofiilista johtuen se sopii ensisijai sesti kokeneille sijoittajille pitkäjänteisen sijoitusstrategian toteuttamiseen. Tyyppi: Vipurahasto Perustettu: Rekisteröintimaa: Suomi Salkunhoitaja: Christian Backholm : OMX Helsinki CAP -tuottoindeksi Tuotonjako: -osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain tuotto-osuuden. Minimisijoitus: 500 tai 80 /kk Hallinnointipalkkio, juoksevat kulut: 2,5 % p.a., sisältää säilytyksen. Muuta: saakka rahaston nimi oli SEB Finland Momentum. Tuotto % Indeksi 6 kk 20,72 % 24,53 % 12 kk 24,03 % 31,63 % 3 v. (p.a.) 0,48 % 4,49 % 5 v. (p.a.) 12,48 % 16,43 % perustamisesta (p.a.) 9,94 % 9,19 % Kymmenen suurinta omistusta Sijoituskohde Osuus (%) Nokia 9,9 Cargotec B 9,7 Wärtsilä 9,7 Kone B 9,5 Metsä Board B 4,9 Metso 4,9 Orion B 4,8 Rautaruukki K 4,8 Stora Enso R 4,8 Amer Sports 4,7 Avainluvut n koko: 36,1 M Osuudenomistajia: 922 kpl -osuuden arvo A: 195,35 -osuuden arvo B: 421,35 Osuuksia liikkeellä: ,8847 kpl n kokonaisosakeriski: 119,50 % Standardipoikkeama: 17,43 % Tracking Error (12 kk): 6,22 % Salkun kiertonopeus (12 kk): 1,70 Lähipiirin palkkio-osuus (12 kk): 39 % Sharpe (12 kk): 1,37 Kaupankäyntikulut: 0,31 % -osuuden tuottokehitys % 700 SEB Finland Momentum B /96 12/98 12/00 12/02 12/04 12/06 12/08 12/10 12/12 12/13 Varojen jakautuminen % Teolliset tuotteet ja palvelut 54,7 % Perusteollisuus 19,1 % Informaatioteknologia 9,9 % Terveydenhuolto 4,8 % n salkku n kokonaisarvosta 0,00 % ylittävät omistukset Osakesijoitukset 97,92 % 99,17 % Teolliset tuotteet ja palvelut 54,68 % 39,13 % Cargotec B 9,74 % 3,33 % Wärtsilä 9,73 % 9,7 % Kone B 9,54 % 8,89 % Metso 4,85 % 0,00 % Ramirent 4,52 % 2,38 % Cramo Oyj 4,47 % 1,11 % Uponor 3,91 % 0,78 % Vacon 3,89 % 0,00 % YIT-Yhtymä 3,08 % 3,15 % Outotec 0,95 % 8,47 % Valmet Oyj 0,00 % 0,00 % Perusteollisuus 19,11 % 18,53 % Metsä Board B 4,89 % 5,03 % Rautaruukki K 4,77 % 1,94 % Stora Enso R 4,76 % 4,77 % UPM 4,69 % 2,14 % Informaatioteknologia 9,87 % 11,17 % Nokia 9,87 % 8,84 % Terveydenhuolto 4,82 % 3,17 % Orion B 4,82 % 3,17 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 4,71 % 5,95 % Amer Sports 4,71 % 4,88 % Energia 2,44 % 3,48 % Neste Oil 2,44 % 3,48 % Rahoitus 2,29 % 13,59 % Nordea 2,29 % 4,72 % Johdannaisposition markkina-arvo 0,65 % 0,00 % Muut varat ja velat netto 1,43 % 0,83 % Kulutushyödykkeet ja palvelut Energia Rahoitus 2,4 % 2,3 % 4,7 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 19

20 Yhdistelmärahastot 42 20

21 Sijoitusrahasto SEB Finland Optimum Kotimainen yhdistelmärahasto sopii erityisesti sijoittajille, jotka haluavat kohtuullisella riskitasolla hyödyntää osakeja korkomarkkinoihin liittyvää tuottopotentiaalia keski pitkällä aikavälillä. n sijoituspolitiikka Yhdistelmärahasto SEB Finland Optimum sijoittaa varansa kotimaan osakemarkkinoille ja euromääräisille korkomarkkinoille. n tavoitteena on pitkällä aikajänteellä yltää vertailuindeksiään (50 % OMX Helsinki CAP -tuottoindeksi, 50 % JP Morgan EMU Bond) korkeampaan tuottotasoon. ylipainottaa osakesijoituksia näkymien ollessa osakemarkkinoilla positiiviset, ja sijoituksia painotetaan vastaavasti korkoinstrumentteihin näiden tuottoodotusten ollessa korkeat. Tuotto % Indeksi 6 kk 11,00 % 12,96 % 12 kk 12,73 % 16,38 % 3 v. (p.a.) 3,29 % 5,44 % 5 v. (p.a.) 8,87 % 10,87 % perustamisesta (p.a.) 9,52 % 8,82 % -osuuden tuottokehitys % SEB Finland Optimum B Varojen jakautuminen % Kymmenen suurinta omistusta Sijoituskohde Osuus (%) Wärtsilä 5,2 Nokia 5,1 Kone B 5,0 Sampo A 4,0 German Government 4,75% ,4 German Government 4% ,3 Metso 2,8 German Government 5,625% ,7 KFW 4,375% ,7 Cargotec B 2,7 0 02/91 02/93 02/95 02/97 02/99 02/01 02/03 02/05 02/07 02/09 02/11 12/13 Joukkovelkakirjat Teolliset tuotteet ja palvelut Perusteollisuus Rahoitus Informaatioteknologia Kulutushyödykkeet ja palvelut Terveydenhuolto Energia Tietoliikennepalvelut 2,9 % 2,5 % 2,0 % 1,1 % 7,3 % 6,2 % 9,9 % Tuottotavoitteeseen pyritään instrumenttivalinnan ohella oikea-aikaisilla painotusmuutoksilla osakeja obligaatiomark kinoiden välillä. n pitkän aikavälin tuotto-odotus on heikompi kuin puhtaalla osakerahastolla, mutta vastaavasti rahaston riskitaso on alhaisempi kuin osakerahastoissa. Markkinatilanteen muutosten edellyttämä varojen uudelleenallokointi rahaston sisällä ei aiheuta rahasto-osuudenomistajille veroseuraamuksia. 22,6 % 45,6 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% n perustiedot Tyyppi: Yhdistelmärahasto Perustettu: Rekisteröintimaa: Suomi Salkunhoitaja: Ville Simo, Patrick Sandström : OMX Helsinki CAP -tuottoindeksi (50 %), JP Morgan EMU Bond -indeksi (50 %) Tuotonjako: -osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain tuotto-osuuden. Minimisijoitus: 500 tai 80 /kk Hallinnointipalkkio, juoksevat kulut: 1,3 % p.a., sisältää säilytyksen. Muuta: saakka rahaston nimi oli SEB Gyllenberg Optimum. Avainluvut n koko: 48,0 M Osuudenomistajia: 978 kpl -osuuden arvo A: 212,64 -osuuden arvo B: 464,46 Osuuksia liikkeellä: ,5850 kpl n kokonaisosakeriski: 54,30 % Korkosijoitusten modifioitu duraatio: 6,49 Standardipoikkeama: 8,49 % Tracking Error (12 kk): 2,52 % Salkun kiertonopeus (12 kk): 1,99 Lähipiirin palkkio-osuus (12 kk): 37,0 % Sharpe (12 kk): 1,48 Kaupankäyntikulut: 0,14 % n salkku n kokonaisarvosta 1,31 % ylittävät omistukset Pörssiosakkeet 54,32 % 48,85 % Teolliset tuotteet ja palvelut 22,56 % 16,95 % Wärtsilä 5,17 % 4,73 % Kone B 5,01 % 4,41 % Metso 2,76 % 0,00 % Cargotec B 2,66 % 1,25 % Ramirent 1,61 % 0,96 % Perusteollisuus 9,91 % 7,72 % Stora Enso R 2,61 % 2,44 % Metsä Board B 2,39 % 1,85 % UPM 2,37 % 1,16 % Rautaruukki K 1,71 % 0,41 % Rahoitus 7,26 % 8,17 % Sampo A 4,04 % 3,02 % Nordea 1,91 % 2,33 % Informaatioteknologia 6,19 % 5,38 % Nokia 5,08 % 4,26 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 2,89 % 2,69 % Amer Sports 2,3 % 1,88 % Terveydenhuolto 2,5 % 1,8 % Orion B 2,5 % 1,8 % Energia 1,95 % 1,6 % Neste Oil 1,95 % 1,6 % Tietoliikennepalvelut 1,06 % 2,29 % Korkosijoitukset 45,6 % 50,87 % Joukkovelkakirjat 45,6 % 50,87 % German Government 4,75% ,36 % 3,68 % German Government 4% ,26 % 2,63 % German Government 5,625% ,69 % 2,81 % KFW 4,375% ,68 % 2,83 % French Government 5,75% ,65 % 2,81 % KFW 3,375% ,39 % 2,44 % Suomen Hyp. yhd. Float 1,441 % ,09 % 0,00 % Finnish Government 3,375% ,97 % 2,01 % French Government 3% ,82 % 1,84 % French Government 4% ,68 % 1,71 % Belgian Government 4,25% ,45 % 2,52 % Dutch Government 3,5% ,42 % 1,49 % Muut varat ja velat netto 0,08 % 0,28 % 21

Rahastoraportti Puolivuosikatsaus 30.6.2013

Rahastoraportti Puolivuosikatsaus 30.6.2013 raportti Puolivuosikatsaus 30.6.2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Talous- ja markkinakatsaus 4 SEB:n esittely 6 Riskitason ja rahaston valinta 8 Näin luet rahastoraporttia 10 Hinnasto 33

Lisätiedot

Rahastoraportti Erikoissijoitusrahastojen osavuosikatsaus 31.3.2010

Rahastoraportti Erikoissijoitusrahastojen osavuosikatsaus 31.3.2010 Rahastoraportti Erikoissijoitusrahastojen osavuosikatsaus 31.3.2010 Sisällysluettelo Riskitason ja rahaston valinta 3 Osakerahastot Eurooppa SEB Gyllenberg European Index 5 Alueelliset ja maakohtaiset

Lisätiedot

Rahastoraportti. Erikoissijoitusrahastojen osavuosikatsaus 31.3.2011

Rahastoraportti. Erikoissijoitusrahastojen osavuosikatsaus 31.3.2011 Rahastoraportti Erikoissijoitusrahastojen osavuosikatsaus 31.3.2011 Sisällysluettelo Riskitason ja rahaston valinta 3 Osakerahastot Eurooppa SEB Gyllenberg European Index 5 Alueelliset ja maakohtaiset

Lisätiedot

Rahastoraportti. Erikoissijoitusrahastojen osavuosikatsaus 30.9.2010

Rahastoraportti. Erikoissijoitusrahastojen osavuosikatsaus 30.9.2010 Rahastoraportti Erikoissijoitusrahastojen osavuosikatsaus 30.9.2010 Sisällysluettelo Riskitason ja rahaston valinta 3 Osakerahastot Eurooppa SEB Gyllenberg European Index 5 Alueelliset ja maakohtaiset

Lisätiedot

Rahastoraportti Erikoissijoitusrahastojen osavuosikatsaus 31.3.2009

Rahastoraportti Erikoissijoitusrahastojen osavuosikatsaus 31.3.2009 Rahastoraportti Erikoissijoitusrahastojen osavuosikatsaus 31.3.2009 Sisällysluettelo Riskitason ja rahaston valinta 3 Osakerahastot Eurooppa SEB Gyllenberg European Index 5 Alueelliset ja maakohtaiset

Lisätiedot

SEB. Rahastoyhtiön omistajapolitiikka. Asiamiehen käyttö 1 (9)

SEB. Rahastoyhtiön omistajapolitiikka. Asiamiehen käyttö 1 (9) SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy:n rahastojen rahastoesite 11.6.2015 Sijoitusrahastolain mukaan rahastoyhtiön on rahastojen sääntöjen ja avaintietoesitteiden lisäksi julkistettava hallinnoimistaan sijoitusrahastoista

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö Sijoitusrahasto-opas 2012 59 Sisällys Mikä sijoitusrahasto on?... 5 Mihin rahaston valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota?... 7 Millaisia sijoitusrahastoja on?... 9 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. Korkomarkkinoilta hyvää tuottoa huhtikuussa. toukokuu 2014

Kuukausikatsaus. Korkomarkkinoilta hyvää tuottoa huhtikuussa. toukokuu 2014 Kuukausikatsaus toukokuu 2014 7.5.2014 Korkomarkkinoilta hyvää tuottoa huhtikuussa Euroopasta ja Yhdysvalloista odotusten mukaisia taloustilastoja, Kiina raportoi yhä pehmeitä lukuja Kehittyvillä markkinoilla

Lisätiedot

Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa

Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa Kuukausikatsaus tammikuu 2015 9.1.2015 Yhdysvallat kasvun veturina Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa tulevana kesänä Euroopassa kasvu jatkuu hitaana,

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. Kurssit nousivat keskuspankkiodotusten tuella. syyskuu 2014

Kuukausikatsaus. Kurssit nousivat keskuspankkiodotusten tuella. syyskuu 2014 Kuukausikatsaus syyskuu 2014 5.9.2014 Kurssit nousivat keskuspankkiodotusten tuella Yhdysvalloista hyviä, Euroopasta laimeita tilastoja Kauppapakotekiista varjostaa Euroopan talouksia Yhdysvaltain ja Kiinan

Lisätiedot

Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon. Rosa Saastamoinen

Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon. Rosa Saastamoinen Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon Rosa Saastamoinen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalous 2013 Tekijä Rosa Saastamoinen Raportin

Lisätiedot

Erinomaisia tuottoja helmikuussa

Erinomaisia tuottoja helmikuussa Kuukausikatsaus maaliskuu 2014 6.3.2014 Erinomaisia tuottoja helmikuussa Taloustilastoinnin taso ennallaan Saksasta ja Englannista hyvät talouskasvuluvut Osakemarkkinoilla ja korkomarkkinoilla hyviä tuottoja

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat, rahastokohtaiset sijoitukset, tuloslaskelmat ja taseet Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot

Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat ja rahastokohtaiset sijoitukset Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

RAHASTO- SÄÄSTÄMINEN. Sp-Rahastoyhtiö Oy HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. Krs), 00180 Helsinki p.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.

RAHASTO- SÄÄSTÄMINEN. Sp-Rahastoyhtiö Oy HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. Krs), 00180 Helsinki p.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio. RAHASTO- SÄÄSTÄMINEN Sp-Rahastoyhtiö Oy HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. Krs), 00180 Helsinki p.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi Sp-Rahastoyhtiö Oy:n esittely rahastoja hallinnoi Sp-Rahastoyhtiö

Lisätiedot

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Sisällysluettelo SIJOITUSRAHASTO... 4 SP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINNOIMAT SIJOITUSRAHASTOT... 4 SIJOITUSRAHASTOTYYPIT JA NIIHIN LIITTYVÄT RISKIT... 5 Korkorahastot...5

Lisätiedot

Laimeita taloustilastoja maaliskuussa

Laimeita taloustilastoja maaliskuussa Kuukausikatsaus huhtikuu 2015 Laimeita taloustilastoja maaliskuussa Yllätyksellisiä taloustilastoja, mutta maltillisia tasomuutoksia Yhdysvalloissa keskuspankki viivästää koronnostoa EKP aloitti QE ohjelman,

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI -SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS

SÄÄSTÖPANKKI -SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS SÄÄSTÖPANKKI -SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2012 SISÄLLYSLUETTELO Osakerahastot Säästöpankki Kotimaa sijoitusrahasto 3 Säästöpankki Eurooppa sijoitusrahasto 6 Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto

Lisätiedot

Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla

Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla Kuukausikatsaus maaliskuu 2015 6.3.2015 Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla Yhdysvalloissa odotetaan koronnostojen aloitusta, taloustilastoissa laimeampi vaihe Euroopassa muhii kasvuyllätys: euro ja keskuspankkipolitiikka

Lisätiedot

SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA

SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Anu Rinkinen SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA Opinnäytetyö 2010 ABSTRACT Anu Rinkinen Finnish Funds as Investments,

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. Ukrainan kriisi ja Kiinan heikot tilastot painoivat markkinoita. huhtikuu 2014

Kuukausikatsaus. Ukrainan kriisi ja Kiinan heikot tilastot painoivat markkinoita. huhtikuu 2014 Kuukausikatsaus huhtikuu 2014 3.4.2014 Ukrainan kriisi ja Kiinan heikot tilastot painoivat markkinoita Yhdysvaltain tilastointi parani maaliskuussa Kiinasta heikkoa makrodataa, uusi vuosi osaselittäjänä

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 15.7.2011

SELIGSON & CO RAHASTOT YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 15.7.2011 SELIGSON & CO RAHASTOT YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 15.7.2011 SISÄLLYSLUETTELO Varainhoito on luottamustehtävä...2 Miten alkuun?... 2 Merkinnät ja lunastukset... 3 Sijoitussalkun rakentaminen... 4 Varainhoito...

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT

SELIGSON & CO RAHASTOT SELIGSON & CO RAHASTOT Rahastoesite 28.2.2012 muodostuu seuraavista osioista : Yksinkertaistettu rahastoesite Rahastojen säännöt ASIAKASPALVELU Puhelin: 09 6817 8200 (pankkipäivisin 9 17) Fax: 09 6817

Lisätiedot

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #2 OPAS BON VOYAGE SÄÄSTÄMINEN ON MATKA Rahastot # 1 Osakkeet 9 22 2 Osta halvalla, myy kalliilla katso kuinka Miksi sijoittaisin rahastoon katso hyödyt 8 Hajauttamalla riskit

Lisätiedot

Kesäkuun taloustilastointi oli laajasti tarkasteltuna

Kesäkuun taloustilastointi oli laajasti tarkasteltuna Kuukausikatsaus Heinäkuu 2015 Odotusten mukaisia taloustilastoja Kreikka painoi markkinoita kesäkuussa Yhdysvaltain tilastointi petrasi selvästi, ohjauskoron nostoa odotellaan loppuvuodesta Euroopasta

Lisätiedot

Alfred Berg Omaisuudenhoito Suomi Oy. Rahastoesite

Alfred Berg Omaisuudenhoito Suomi Oy. Rahastoesite Alfred Berg Omaisuudenhoito Suomi Oy Rahastoesite Suomeen rekisteröidyt rahastot Päivitetty 6.5.2015 Yhteystiedot Vastuunrajoitus Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy Pohjoisesplanadi 37 A, 3. kerros 00100 HELSINKI

Lisätiedot

vaikutus on jo päättynyt, niin tilastoissa odotetaan nähtävän palautumista kuten 2014 tapahtui.

vaikutus on jo päättynyt, niin tilastoissa odotetaan nähtävän palautumista kuten 2014 tapahtui. Kuukausikatsaus Kesäkuu 2015 Yhdysvaltain tilastot palautumassa, Euroopassa hyvä vire Kiinassa heikkoja tilastoja, keskuspankki lisäsi tukitoimia EKP kiihdyttää ostoja, FED aikoo nostaa ohjauskorkoa tänä

Lisätiedot

RAHASTOSIJOITTAMISEN KANNATTAVUUS

RAHASTOSIJOITTAMISEN KANNATTAVUUS Henna Kotilainen RAHASTOSIJOITTAMISEN KANNATTAVUUS Suomeen sijoittavat osakerahastot Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Toukokuu 2015 Tiivistelmä Tekijä(t)

Lisätiedot