Päivityksen keskeiset elementit Uudet luvut yleisyydestä Diagnostiikkamuutokset Mikä muuttuu hoitolinjoissa? Adherenssista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päivityksen keskeiset elementit Uudet luvut yleisyydestä Diagnostiikkamuutokset Mikä muuttuu hoitolinjoissa? Adherenssista"

Transkriptio

1 Näin hoidan astmaa Mika Mäkelä Lastentautien ja lastenallergologian erikoislääkäri Vt. Professori, kliininen allergologia Vastaava ylilääkäri, Tulehdus-klinikkaryhmä HYKS

2 Päivityksen keskeiset elementit Uudet luvut yleisyydestä Diagnostiikkamuutokset Mikä muuttuu hoitolinjoissa? Adherenssista

3 Astman määritelmä (KH) Astma on pitkäaikainen keuhkosairaus, johon kuuluu keuhkoputkiston limakalvotulehdus (inflammaatio) ja siihen liittyvä keuhkoputkien lisääntynyt supistumisherkkyys (hyperreaktiviteetti) (GINA). Limakalvotulehduksen alkuvaiheessa hyperreaktiivisuus voi vielä puuttua. Astmassa erotetaan useita ilmiasuja tulehdusmekanismin, allergisen herkistymisen, pahenemisvaiheiden esiintymisen ja lääkevasteen mukaan (GINA; Lancet 2006; 368: ).

4 Epidemiologia ja riskitekijät NAK:t Astman prevalenssi kasvaa Aikuisten astman prevalenssi (6%) Aikuisten prevalenssi lapsilla (7.7% ever Kuopiossa v ISAAC) Astman sairaalahoito lapsilla on vähentynyt Äidin tupakointi lisännee lapsen astmariskiä Passiivinen tupakointi (tupakansavulle altistuminen) kotona lisännee astmariskiä lapsilla Passiivinen tupakointi (tupakansavulle altistuminen) lisännee astmariskiä aikuisilla Lapsen tai nuoren oma tupakointi lisää astmariskiä Ylipaino ja lihavuus liittyvät lisääntyneeseen astman ilmaantumisen riskiin sekä naisilla että miehillä Ikääntyneiden astma lienee alidiagnosoitu ja -hoidettu

5

6

7 Astman kaltaisten hengitysvaikeuksien esiintyvyys lapsilla

8 Oireiden luokittelu pikkulapsilla ERS TASK FORCE. Definition, assessment and treatment of wheezing disorders in preschool children: an evidence-based approach. Brand et al., ERJ 2008; 32:

9 Haastava ryhmä lapsia: vinkunaa vielä kohtalaisesti, mutta voi olla ohimenevää benigniä virusastmaa tai krooninen astma Stein ym. Thorax 1997;52:

10 Astman diagnoosin perusta

11 Oireet pikkulapsella

12 Löydökset kliinisessä tutkimuksessa

13 Muut huomioitavat seikat

14 Diagnoosin asettaminen alle 3-vuotiaalla

15 Diagnoosin asettaminen alle 3-vuotiaalla Pääkriteerit 1. lääkärin toteama astma vanhemmalla 2. lääkärin toteama atooppinen ihottuma 3. herkistyminen hengitystieallergeeneille Sivukriteerit 1. IgE-välitteinen herkistyminen ruoille 2. hengityksen vinkuna myös silloin, kun lapsella ei ole flunssaa 3. veren eosinofiilit > 4 % tai > 0.4 x 10 9 /l

16 Keuhkofunktion määrittäminen pieniltä lapsilta

17 OSKILLOMETRINEN TEKNIIKKA An Official American Thoracic Society/European Respiratory Society Statement: Pulmonary Function Testing in Preschool Children AJRCCM 2007; 175: Malmberg ym. Clin Physiol 2002;22:64-71, Malmberg ym. Duodecim 2001

18 Merkitsevät/astmalle diagnostiset muutokset oskillometriassa

19 Ulkojuoksukoe oskillometriaseurannassa: Astma, 4-v tyttö, ulkojuoksukoe Ennen rasitusta: Rrs5 ja Xrs 5 norm. Rasituksen jälkeen: Ausk vinkuu Rrs % Xrs5 168 % Salbutamolin jälkeen: Ausk norm Rrs5 ja Xrs5 norm. Malmberg et al., Ped Pulmonol 2008;43:538-44

20 Astman diagnostiset kriteerit kouluikäisellä lapsella

21 FeNO Uloshengitysilman typpioksipitoisuus kuvastaa hengitysteiden eosinofiilista tulehdusta. Viitearvot riippuvat pituudesta: mitä pidempi lapsi, sitä suuremmat arvot (Pediatr Pulmonol Jul;41(7):635-42). Selkeästi kohonnut uloshengityksen typpioksidiarvo oireisella potilaalla viiittaa astmaan, mutta astmadiagnoosia ei voi asettaa pelkän kohonneen uloshengitysilman typpioksipitoisuuden ja oireiden perusteella Lapsilla atopiaan ilman astmaa saattaa liittyä kohonneita uloshengitysilman typpioksidiarvoja jotka liittyvät todennäköisesti alempien hengitysteiden subkliiniseen eosinofiiliseen inflammaatioon.

22 Astman diagnostiikka yli 12-vuotiailla OIREET LÖYDÖK SET Pitkittynyt yskä ja limannousu (yli 6 viikkoa). Hengityksen ajoittainen vinkuna, hengenahdistus. Oireilu vaihtelee, joskus kohtausmaista. Oireita usein öisin ja aamuisin. Hengitysteiden virusinfektiot, rasitus, kylmä ilma ja allergeenit pahentavat yksilöllisesti oireilua. Oireettoman potilaan keuhkojen kuuntelulöydös yleensä normaali. Onko riskitekijöitä, kuten allergista nuhaa, atooppista ihottumaa tai perheessä astmaa? Keuhkojen vinkunat ja limarahinat viittaavat astmaan eivätkä liity tavalliseen flunssaan. Vinkunat tulevat parhaiten esiin voimistetussa uloshengityksessä.

23 Kahden viikon PEF-seuranta bronkodilataattorilla! Puhallukset aamuin illoin ennen ja salbutamoliinhalaation (0.4 mg) jälkeen. * vähintään kolme kertaa merkitsevä avautumisvaste (vähintään 15 % ja 60 l/min), tai vähintään kolme kertaa aamu- ja ilta-arvojen merkitsevä vaihtelu (ero vähintään 20 % ja 60 l/min)

24 TUTKI- MUKSET Tehdään yleensä kaikille, vastuu PTH:ssa Tehdään vain tarvittae ssa Spirometria ja keuhkoputkien avautumiskoe (salbutamoli 0,4 mg). Astmalle diagnostinen löydös: ofvc tai FEV 1 paranee vähintään 12 % ja 200 ml Kahden viikon PEF-seuranta (linkki ohjeeseen). Puhallukset aamuin illoin ennen ja salbutamoli-inhalaation (0.4 mg) jälkeen. Astmalle diagnostinen löydös: o vähintään kolme kertaa merkitsevä avautumisvaste (vähintään 15 % ja 60 l/min), tai o vähintään kolme kertaa aamu- ja ilta-arvojen merkitsevä vaihtelu (ero vähintään 20 % ja 60 l/min) Oireiselle potilaalle voi tehdä kortisonihoitokokeen (esim. inhaloitava beklometasoni tai budesonidi µg /vrk neljän viikon ajan tai prednisoloni 20 mg / vrk yhden-kahden viikon ajan). Astmalle diagnostinen löydös: ofev 1 paranee vähintään 15 %, tai okeskimääräinen PEF-taso paranee vähintään 20 %, kun verrataan 3-5 päivää ennen hoitoa ja hoidon jälkeen. Thoraxkuva erotusdiagnostiikan vuoksi (infektiot, sydän, kasvaimet jne.) Allergiaselvittelyt (aikaisemmat allergiat, sukurasitus, ihopistokoe) Juoksurasituskoe. Diagnostinen, jos FEV 1 laskee vähintään 15 %. Histamiini- tai metakoliinialtistus. Diagnostinen, jos todetaan kohtalainen tai voimakas keuhkoputkien hyperreaktiivisuus.

25 PEF-seuranta

26

27 Spirometria

28 Virhelähteet spirometriassa

29 Vocal cord dysfunction = toiminnallinen äänihuulisalpaus pseudoastma, hysteerinen kruppi, ei-orgaaninen akuutti ylähengitystieahtauma Aaltonen ja Sovijärvi, Duodecim 2005;121(24):2624-6)

30 Hyperreaktiviteetti

31 Uloshengityksen typpioksidi

32

33 Akuutin astman hoito lapsilla arvioi obstruktion aste! : onko lapsi kalpea, syanoottinen, apuhengityslihasten käyttö: vetäymät kyljissä, kaulakuoppa, pallea; hengitystiheys; jos mahdollista, mittaa happisaturaatio LIEVÄ OBSTRUKTIO: kaikenikäisille salbutamoli vaihtoehtoisesti Spira-laitteella inhalaationesteenä 0,15 mg/kg (max 5 mg), tai inhalaatiokammio (Babyhaler/Vortex/Nebunette: Ventoline/ /Airomir 0,1 mg 2 suihketta, maski alle 3 v.). Lääke voidaan uusia minuutin kuluttua ja tarvittaessa vielä kolmannen kerran 2 suihketta minuutin kuluttua yli 6-7-vuotiaille lapsille kokeile PEF-puhallutusta ennen ja jälkeen bronkodilatoivan lääkeen, kirjaa arvot ylös jatkohoidoksi pikkulapsilla kotiin bronkodilatoiva lääke; joko peroraalinen liuos (salbutamoli 0,1 mg/kg x 3/vrk) tai inhaloitava bronkodilatoiva lääke inhalaattorin kanssa (Ventoline tai Airomir 0,1 mg/dos Babyhalerilla/: 1-2 suihketta x 1-6/vrk). mikäli lapsella on jo säännöllinen lääkitys, nosta inhaloitavan kortikosteroidin annos riittävälle tasolle (budesonidi 800 mikrog/vrk, flutikasoni 500 mikrog/vrk) 1-2 viikon ajaksi kirjalliset ohjeet mukaan kaikista em. lääkityksistä!

34 Selvä obstruktio salbutamoli-inhalaatio Spira-laitteella tai sumutuskammion avulla toistaen, muista PEF-puhallutus ja arvojen kirjaus mikäli lasta ei lähetetä sairaalaan, annetaan kaikenikäisille jo diagnoosin saaneille per os prednisoloni 1-2 mg/kg/vrk jaettuna 2 annokseen (esim. 20 kiloiselle lapselle Prednisolon 5 mg tabletit 3 kpl kahdesti päivässä) 3 päiväksi mikäli lapsella on jo säännöllinen lääkitys, nosta inhaloitavan kortikosteroidin annos kaksinkertaiseksi 1-2 viikon ajaksi jos obstruktio kestää pitkään ja lapsi alkaa väsyä, lähetä sairaalaan pienemmät lapset herkemmin sairaalaan Vaikea obstruktio happea jo heti samalla kun valmistellaan salbutamolia, sen jälkeen salbutamoliinhalaatio hapessa tiiviillä naamarilla prednisoloni per os tai i.v. 2 mg/kg adrenaliini (vahvuus huom! 1 mg/ml) 0,1 ml/10 kg s.c. tai i.m, max 0,3 ml lähetetään sairaalaan

35 Astman hoidon tavoitteet

36 Obstruktion tunnistaminen

37 Kotiohje hengenahdistukseen!

38

39 Inhalaattoreista Useimmista inhalaatioaerosoleista ja jauheista vain 5 35 % kulkeutuu keuhkoihin Annosteluun vaikuttavat inhalaatioannostelija, lääkeaineen partikkelikoko ja inhalaatiotekniikka Optimaalinen hiukkaskoko lääkepartikkelille on inhalaattoreissa 0,5 5 mikrometriä Suuri osa lääkeaineesta jää suuhun ja nieluun ja osa siitä niellään

40 Inhalaattorit annossumutin jauheinhalaattori nebulisaattori ( Spira ) soft-mist inhalaattori. uusimpia ponnekaasuttomia ja niiden tuottama lääkesumu on hidasta

41 Inhalaatiosumutteet Ponnekaasulla toimivista lääkesumutteista eli astmasuihkeista (aerosolit) tai annossumuttimista lääkeaine vapautuu ponnekaasun voimasta yhdellä painalluksella annoksia tilajatke ( Nebunette / Babyhaler)

42

43 Nebunette Babyhaler Auttaako oireisiin? vaikeassa obstruktiossa adrenaliini tarvittaessa lihakseen (Adrenalin 1 mg/ml) 0,1 ml/10 kg (maks. 0,3 ml).

44 Jatkuvaa lääkitystä vaativan astman alkuhoito

45 Seuraa vastetta

46 Porras 1: Hallintaan riittää satunnainen avaava lääkitys Porras 2: Hallintaan tarvitaan säännöllinen tulehduslääkitys Porras 3: Hallintaan tarvitaan tulehduslääkkeen lisäksi muuta lääkitystä Porras 4: Hallintaan tarvitaan poikkeuksellista lääkitystä

47 Astman hallinta ja hoitoportaat yli 12-vuotiailla. Hallintaan riittää satunnainen avaava lääkitys Hallintaan tarvitaan säännöllinen tulehduslääkitys Hallintaan tarvitaan tulehduslääkkeen lisäksi muuta lääkitystä Hallintaan tarvitaan poikkeuksellista lääkitystä Ota sairaus hallintaan ja pidä se siinä. Lääkitystä lisätään tai vähennetään oireilun vaihtelun mukaan. Huomioi krooninen nuha/sinuiitti, ympäristötekijät, ylipaino ja tupakointi. Potilas estää pahenemiset ja kohtaukset ohjatun omahoidon avulla. Lyhytvaikutteinen 2 -agonisti tarpeen mukaan Nopeavaikutteinen 2 -agonisti tarpeen mukaan Ei säännöllistä hoitavaa lääkettä. Jaksottainen, kuuri- luonteinen (2-4 viikkoa) hoitava lääke infektioiden yhteydessä tai siitepöly-aikana, jos ne lisäävät oireita. Pieni tai keskisuuri annos inhaloitavaa kortisonia Hoitava lääke voi olla leukotrieenisalpaaja, jos oireilu on lievää. Lääke auttaa myös nuhaoireisiin. Lisää inhaloitavan kortisonin rinnalle yksi tai useampi lisälääke. (Aloita mieluiten vain yksi uusi lääke kerrallaan.) pitkävaikutteinen 2 -agonisti leukotrieenisalpaaja tiotropium (vain aikuisilla) teofylliini Harkitse inhaloitavan kortisonin ja 2 - agonistin kiinteää yhdistelmää Lisää ylläpitohoitoon: tablettikortisoni joka tai joka toinen päivä tai omalizumabi. Ihon alle pistettävän IgEvasta-aineen aihe on vaikea allerginen astma, jota ei muuten saada hallintaan. Huomioitava: Ei tule kyseeseen diagnosoidun sairauden hoidon alkuvaiheessa. Jälkihoidossa/ylläpito-hoidossa vain, jos oireita satunnaisesti. Hoitava lääke palautetaan herkästi, jos oireilu lisääntyy. Huomioitava: Jos oireita vain kausiluontoisesti, hoitava lääkitys voi olla kausiluontoinen. Potilaalla pitää aina olla varalla satunnaisiin oireisiin nopeavaikutteinen 2 -agonisti. Huomioitava: Lääkevaste on yksilöllinen. Varmista astman hallinta. Käyttääkö potilas lääkkeitä, osaako inhaloida? Inhaloitavan kortisoni- annoksen suurentaminen voi auttaa. Yleensä lisälääke on tehokkaampi. Huomioitava: Edellyttää erikoislääkärin hoitoa ja seurantaa. Tablettikortisoni aiheuttaa pitkäaikaishoidossa tunnettuja haittoja. Pahenemisvaiheen lyhyet (7-10 pv. lapsilla 3 pv) kuurit ovat turvallisia eikä niitä pidä pantata.

48 Jaksottainen lievä astma Alle 3-vuotiaan jatkuvaoireinen astma: päivittäinen lääkitys Lapsi tulee olla erikoissairaanhoidon seurannassa. Konsultoi lastenallergologia, jos vaikea saavuttaa oireettomuutta, taso 3 saavutetaan tai inhaloidun kortisonin tarve yli 3 kk. Taso 1 Lyhyt-vaikutteinen beeta 2 -agonisti vain tarvittaessa Taso 2 Matalaannoksinen 1 inhaloitu kortisoni, tai toissijaisesti montelukasti Taso 3 Matala 1 -keskisuuri- 2 annoksinen inhaloitu kortisoni + montelukasti Taso 4 Korkea-annoksinen 3 inhaloitu kortisoni + montelukasti ja/tai 4 pitkä-vaikutteinen beeta 2 -agonisti Arvioi kontrolli Taso ylös, jos tarpeen (Tarkista ensin erotusdiagnoosi, komplianssi, inhalaatiotekniikka ja ympäristön allergeenit) Potilaan opetus ja ympäristöärsykkeiden kontrolli joka tasolla Pahenemisvaiheessa: - Anna heti lyhyt-vaikutteista beeta 2 -agonistia; annostiheys riippuu oireiden vaikeudesta - Nosta heti säännöllinen kortisoniannos keskisuurelle 2 tasolle - Yhteys lääkäriin viimeistään jos runsas beeta 2 -agonistin tarve jatkuu toista vuorokautta - Harkitse 3 päivän kuurina systeemistä kortisonia, esim. prednisoloni 1-2 mg/kg/vrk kahteen annokseen jaettuna, jos kohtaus on vaikea tai jos potilaalla on ollut aiemmin vaikeita kohtauksia Taso alas, jos mahdollista (astma hyvässä tasapainossa >3-6 kk ajan)

49 Jaksottainen lievä astma >3-vuotiaan jatkuvaoireinen astma: päivittäinen lääkitys Lapsi tulee olla erikoissairaanhoidon seurannassa. Konsultoi lastenallergologia, jos vaikea saavuttaa oireettomuutta, taso 3 saavutetaan tai inhaloidun kortisonin tarve yli 3 kk. Taso 1 Lyhyt-vaikutteinen beeta 2 -agonisti vain tarvittaessa Taso 2 Matalaannoksinen 1 inhaloitu kortisoni, tai toissijaisesti montelukasti Taso 3 Matala-annoksinen 1 inhaloitu kortisoni + montelukasti ja/tai 4 pitkävaikutteinen beeta 2 - agonisti Taso 4 Keskisuuri 2 -korkea- 3 annoksinen inhaloitu kortisoni + montelukasti ja/tai 4 pitkävaikutteinen beeta 2 - agonisti Arvioi kontrolli Taso ylös, jos tarpeen (Tarkista ensin erotusdiagnoosi, komplianssi, inhalaatiotekniikka ja ympäristön allergeenit) Potilaan opetus ja ympäristöärsykkeiden kontrolli joka tasolla Pahenemisvaiheessa: - Anna heti lyhyt-vaikutteista beeta 2 -agonistia; annostiheys riippuu oireiden vaikeudesta - Nosta heti säännöllinen kortisoniannos keskisuurelle 2 tasolle - Yhteys lääkäriin viimeistään jos runsas beeta 2 -agonistin tarve jatkuu toista vuorokautta - Harkitse 3-5 päivän kuurina systeemistä kortisonia, esim. prednisoloni 1-2 mg/kg/vrk kahteen annokseen jaettuna, jos kohtaus on vaikea tai jos potilaalla on ollut aiemmin vaikeita kohtauksia Taso alas, jos mahdollista (astma hyvässä tasapainossa >3-6 kk ajan)

50 hengitystieinfektion aiheuttama pahenemisvaihe Säännöllinen inhaloitava kortisoni ylös: mielellään mikrog/vrk budesonidi, flutikasoni mikrogrammaa viikon ajaksi. Muista ohjata reilu avaavan käyttö: esimerkiksi salbutamoli 200 mikrogrammaa tarvittaessa aluksi jopa puolen tunnin välein ja vuorokaudessa annoksia voi olla yhteensä vähintään 12 Jos selvä obstruktio ja pitkä matka sairaalaan, aloita peroraalinen kortisoni reilulla annoksella eli prednisoloni 1-2 mg/kg/vrk 2 annokseen jaettuna, max 40 mg 3-5 vrk; aikuisilla mg vähintään 5 vuorokauden ajan harkitse kuumeisella sairaalla astmaa sairastavalla obstruktiivisella potilaalla esim amoksisilliini 750 mg x 2 tai epidemiologisen tilanteen mukaan (mykoplasma) rinnalle doksimysiini 100 mg x 2

51 potilas oireilee rasituksessa ja kärsii selvästi hengitysvaikeuksista tai yskästä mikäli rasitusoireita esiintyy jatkuvasti on taudin tasapaino puutteellinen kaikille ensisijainen lääke on inhaloitava kortisoni, mutta EIBn estämiseksi tarvitaan usein toinen lääke Varmista, että potilas todella ottaa lääkkeet Nosta hengitettävä kortisoni tilapäisesti budesonidi 800 mikrogrammaa/vrk ja flutikasoni 500 mikrog Kombinoi rinnalle joko montelukasti 10 mg x 1 tai LABA Ota vastaanotolle uudelleen ja tarkista vaste, pudota kortisoni turvarajoihin

52 Käytössä olevat ICS-valmisteet Budesonidi, flutikasonipropionaatti ja mometasoni ovat aktiivisia lääkkeitä Beklometasonidipropionaatti ja siklesonidi ovat aihiolääkkeitä (prodrug) BDP metaboloidaan 17-BMP:ksi Siklesonidi metaboloidaan des-siklesonidiksi

53 Annosekvivalentit budesonidi = BDP = 0.5 flutikasonipropionaatti = 0.5 mometasoni Siklesonidi asettunee BDP:n ja flutikasonipropionaatin välimaastoon

54 Astman hallinta Astman hoitoa ohjataan seuraamalla astman hallinnan tasoa (taulukko seur slaidi!) Seurantakäynnillä hoitotasapainoa huonontaviin tekijöihin (huono hoitoon sitoutuminen, huono inhalaatiotekniikka, ylähengitystiesairaudet, tupakka, altistuminen allergeeneille, työperäiset altisteet, ylipaino) puututaan ja astmalääkitystä lisätään tarvittaessa, jos astma ei ole hyvässä hallinnassa Hengitettävän kortisonin vaikutus voi alkaa jo muutamassa päivässä, mutta toisinaan paras teho tulee esiin vasta 1-3 kuukaudessa. Jos lisätty lääkitys ei paranna astman hallintaa, se lopetetaan turhana. Tarpeeronta monilääkitystä pitää välttää. Jos astman hallinta on ollut pitkään hyvä (mielellään vähintään 6 kuukautta), kokeillaan lääkityksen vähentämistä. Lääkityksen vähentämistä ei kannata tehdä ennen kyseiselle potilaalle hankalinta vuodenaikaa (esim allergikolla ei juuri ennen siitepölykautta tai pakkasessa oireilevalla ennen talvea).

55 Hyvä hallinta Kohtalainen hallinta Huono hallinta Päiväaik aiset oireet 2 kertaa viikossa, mieluiten ei lainkaan Työn tai harrastu sten rajoittee t Yöoireet Kohtaus lääkkee n tarve Ei lainkaan Ei lainkaan 2 kertaa viikossa, mieluiten ei lainkaan Hyvän hallinnan tavoite saavuttamatta yhdessäkin kohdassa Hyvän hallinnan tavoite saavuttamatta kolmessa tai useammassa kohdassa FEV1 ja/tai PEF FEV1 normaali, PEF-seurannassa ei poikkeavaa vaihtelua ja taso normaali

56 Astmatesti.fi 19 on raja-arvo joka parhaiten erottaa huonossa tasapainossa olevat hyvästä tasapainosta / >71% sensitiivisyys + spesifisyys!. Schatz ym J Allerg Clin Immunol 2006;117(3):

57 Astman hallinta on hyvä, jos kaikki tavoitteet on saavutettu. Jos hallinta on pitkään (yli 6 kk) hyvä, harkitse hoidon keventämistä. Jos koskaan ei ole mitään oireita, alkuperäinen diagnoosi pitää kyseenalaistaa. Vaikka astman hallinta olisi hyvä, voi potilaalla olla suurentunut pahenemisvaiheiden ja huonon ennusteen riski, jos (1) pahenemisvaiheita on ollut edellisen vuoden aikana, 2) hän on joskus joutunut tehohoitoon astman vuoksi tai 3) jos hyvän hallinnan saavuttaminen edellyttää suuria lääkeannoksia. Jos astman hallinta on huono tai potilaalla on ollut pahenemisvaihe, pitää aina arvioida hoitavan lääkityksen sopivuus ja riittävyys. Jos astman hallinta on kohtalainen, harkitaan hoitava lääkityksen arviointia. Kaikkien kohdalla pyritään hyvään astman hallintaan, mutta lääkityksen tehostamisessa ja jatkamisessa pitää aina arvioida hyödyt ja haitat. Kaikkia astmaatikkoja ei nykyisellä hoidolla saada hyvään hoitotasapainoon ja tällöin tyydytään saavutettuun tasoon, oleellista on potilaan kyky suoriutua arkielämässä.

58 step up

59 Pahenemisvaiheet lapsilla

60 adherenssi-nak:t Ohjattu omahoito vähentänee aikuisastmaatikkojen päivystyskäyntejä Ohjattu omahoito, erityisesti kirjallisine ohjeineen, vähentää aikuisten astman pahenemisvaiheiden sairaalahoidon tarvetta Ohjattu omahoito parantanee aikuisastmaatikon elämän laatua

61 ASTMAOHJAUS Ohj Cheng, Y.; Hsu, L.; Yang, K.; Yeh, S. & Shu, S Outcomes of a continuing education in the care of children with asthma for paediatric healthcare providers. The journal of continuing education in nursing Vol. 38 No. 3/2007, aus Muodostaa suuren osan astman hoidosta sen avulla pystytään varmistamaan oikeanlainen käsitys astmasta ja sen riittävästä hoidosta Ohjauksessa on tärkeää tunnistaa potilaan tarpeet informaation suhteen Laadukas ohjaus parantaa astman oireiden hallintaa, ja näin ollen myös elämänlaatua Hyvän ohjauksen on todettu vähentäneen lasten poissaoloa koulusta ja käyntejä päivystyksessä, sekä parantaneen lasten osallistumista fyysisiin ja sosiaalisiin aktiviteetteihin Ohjaus auttaa myös tunnistamaan ne tilanteet, jolloin tulee ottaa yhteys lääkäriin

62 Johtopäätökset Käypä hoidon päivitys pyrkii selventämään entistäkin paremmin perusasiat diagnostiikassa ja hoidossa inhaloitavat kortisonit ovat edelleen astman hoidon kulmakivi: valtaosa potilaista ei tarvitse muuta jatkuvaa lääkettä! kortisonien tehossa ja toivotuissa vaikutuksissa on kliinikon kannalta vähäiset eroavaisuudet--suurimmat eroavaisuudet valmisteiden välillä liittyvät itse lääkeainemolekyylin sekä käytetyn inhalaattorin kombinaatiosta johtuviin eroihin annosekvivalenteissa Hoitoa valittaessa yksilöity räätälöinti on oleellista optimaalisen hoitoonsitoutumisen turvaamiseksi! Uusia hoidon mullistavia lääkkeitä ei ole näköpiirissä kuin korkeintaan yksittäisten todella vaikeiden astmojen osalta

63 Lotta 5 vuotta Lotalla on ollut vauvaiästä saakka kananmuna-allergia ja hän saa edelleen yleistyneen nokkosihottuman pienestäkin määrästä jopa hyvin kypsennettyä kananmunaa. Viime kesästä alkaen Lotalla on ollut lisääntyvästi yskää öisin ja syksyllä ensimmäisen kerran flunssan aikana hankala yskä ja äidin mielestä hengitys vinkui. Talvella pakkasilla on ollut leikeissä yskänpuuskia paljon. Kausiluonteista nuhaa ei ole ollut. Vanhemmilla ei ole allergisia sairauksia. Statuksessa iho terve, ei atooppista ihottumaa. Silmien sidekalvot normaalit. Vireä ja reipas ikätasoinen tyttö. Keuhkoista auskultoiden normaalit hengitysäänet kauttaaltaan. Sydämestä rytmi tasainen 100/minuutti, ei sivuääniä. Tärykalvot helmenharmaat ja herkkäliikkeiset. Nenän limakalvot väriltään tavalliset, ei eritettä. Nielussa tavallisen kokoiset nielurisat ja limakalvot normaalit. Lotta

64 Tutkimukset Leikki-ikäisen lapsen astmassa on tärkeää osoittaa poikkeava keuhkofunktio vastaavasti kuin kouluikäisllä lapsilla ja nuorilla sekä aikuisilla. Astmaepäilyn vuoksi tehtiin ulkojuoksukoe yhdistettynä oskillometria-tutkimukseen. Perusvaiheessa sekä resistanssi että reaktanssiarvot olivat viitealueella. Rasituksen jälkeen R5Hz nousi 80% ja reaktanssiarvot putosivat jopa 200%. Muutokset ovat yksiselitteisesti astmalle tunnusomaiset. (ks aiemmin: merkitsevä muutos juoksukokeessa 40% nousu R5:ssä) tehtiin perussarjan prickit, joissa todettiin kananmunalle 10 mm ja kissalle 6 mm reaktio. Diagnoosi on siis J45.0 = allerginen astma Lotta

65 Lotan astman hoito Hoito on varminta aloittaa tilajatkeella, koska kyseessä vasta 5-vuotias tyttö. Seuraavan vuoden aikana voidaan haluttaessa harjoitella jauheinhalaattoria, johon siirrytään viimeistään ennen koulun alkamista Astman hoito aloitetaan yleisimmin inhaloitavalla kortisonilla ja annos on flutikasonipropionaatilla 125 mikrog/dos 1x2 Mikäli saadaan selvä lääkevaste ja tytön rasituksen sieto paranee, voidaan annosta pudottaa tämän jälkeen tasolle 100 mikrogrammaa kahdesti päivässä (50/dos 2x2) ja pitkällä tähtäimellä joskus jopa 50 mikrog x 2. Infektioiden aikana osoitetusti Lotalla on ollut selvät astmaoireet, joten annos nostetaan välittömästi jo epäiltäessä flunssan alkua tasolle 250 mikrog x 2, jota voidaan jatkaa tyypillisen pahenemisvaiheen keston ajan eli 7-10 päivää Flixotidellä 250 mikrog x 2 on selvästi turvarajat ylittävä annos pitkäaikaiskäytössä eli vanhemmille tulee painottaa TILAPÄISTÄ lääkityksen nostoa flunssissa Lotta

66 Teemu 13 v. Astmaoireita Joonas sai ensimmäisen kerran flunssien yhteydessä jo vuoden iässä ja hän sai käyttöönsä salbutamolin tilajatkeella otettuna. Oireet olivat pienenä lieviä ja Teemu ei tarvinnut koskaan esim spira-hoitoja Oireet muuttuivat tiheämmiksi ja jatkuviksi Teemun ollessa 7-vuotias. Silloin aloitettiin jatkuvana lääkityksenä flutikasonipropionaatti. Tällä lääkityksellä poika pärjäsi vuosia. Allerginen nuha alkoi koivuaikaan jo 3-vuotiaana. Viimeksi prick-testeissä koivu 6/6, leppä 8, timotei 4, nurminata 0, pujo 3, cladosporium 3, kissa 10, koira 7, hevonen 8, pölypunkki 4, pähkinäpensas 6, latex 0. Nyt viimeisen vuoden aikana Teemu on käyttänyt Flixotideä 200 mikrogrammaa kahdesti päivässä. Oireita on tullut silti lisääntyvästi jalkapalloa pelatessa sekä eläinkontakteissa. Hän on tarvinnut avaavaa lääkettä usein peleissä sekä flunssien aikana huomattavan tiheästi. Poika ei ole tehnyt aktiivia PEF-seurantaa. Teemu 13v

67 Spirometria tulisi tehdä säännöllistä astmalääkitystä saavilla kouluikäisllä lapsilla ja nuorilla joka tapauksessa vuosittain. Oireet viittaavat rasituskomponenttiin keuhkofunktion heikkenemisessä joten tehtiin rasituskoe. Teini-ikäisen astman hoitotasapaino voi usein heikentyä huonon komplianssin vuoksi, ts. lääkkeet joko unohtuvat ottaa harrastusten ja muun mielenkiintoisen elämän lomassa tai teinillä voi olla halu unohtaa sairautensa ja hän jättää lääkke en ottamatta. Tämän vuoksi haluttiin paitsi varmistaa keuhkojen toiminta myös mitata uloshengityksen typpioksidi, joka kuvastaa eosinofiilisen inflammaation astetta keuhkoputkissa ja sitä kautta hoidon tasapainoa. Teemu 13v

68 Tutkimustulokset Spirometriassa todetaan lähtötilanteessa hyvä keuhkofunktio, mutta sekuntikapasiteetti putoaa jopa 39% ja tämä korjaantuu avaavalla lääkkeellä. Uloshengityksen typpioksidi oli normaalirajoissa eli 20. FeNO on huomattavan herkkä kortisonihoidolle, ts. jos poika ottaa hengitettävää kortisonia on todennäköistä että arvo on normaali. Toisaalta mikäli se olisi ollut selvästi korkea, esim yli 50 ppm, olisi se voinut viitata komplianssiongelmaan. Teemu 13v

69 Koska nykyisellä lääkkeellä Teemu ei pärjää ja komplianssi on todennäköisesti kunnossa, pitää lääkitystä lisätä Ottaen huomioon taudin pitkän keston, allergisen taustan ja bronkodilataatiovasteen, hyötyy Teemu suurimmalla todennäköisyydellä pitkävaikutteisesta avaavasta beeta2- agonistista. Teemu on tyytväinen diskukseen joten vaihdettiin lääkitykseksi Seretide 50/100 1x2 Teemu 13v

70 Seurantakäynti ja uusi juoksukoe 6 kk kuluttua Teemu tulee selvästi reippaampana vastaanotolle ja kertoo voivansa paljon paremmin. Pelit ovat sujuneet mukavasti ja välissä ollut flunssa tuntui menevän ohi kohtalaisen vähäisin oirein. Kotona tehtiin kahden viikon PEFseuranta, ei merkitsevää vuorokausivaihtelua. Tehtiin uusi spirometria vuorokauden lääkitystauolla, jossa rasitus ei provosoi enää muutosta keuhkofunktiossa ja tilanne vastaa pojan kuvausta oireiden häviämisestä. Teemu 13v

71 12-vuotias poika allerginen astma todettu 1/2007 (vinkunat + pef-seuranta+br.dilvaste) ja siitä lähtien lääkitys, joka lopulta taudin vaikeusasteen vuoksi ollut Symbicort 2+1 siedätyshoito aloitettu 2009 mutta jouduttu lopettamaan epästabiiln astman vuoksi 9/2010 spirometriassa keskivaikea obstruktio, lisätty Singulair komplianssi hyvä, lääkkeenottotekniikka hyvä syksyn aikana jatkuvasti heikkenevä tilanne, todettiin myös mykoplasmainfektio joulukuussa (sai mm atsitromysiinikuurin marraskuussa ja 3 vk klaritromysiinikuurin joulu-tammikuussa) marraskuussa aloitettiin Innovair (100/6) 2x2

72

Kirsi Ylä-Tuuhonen erikoistuva lääkäri TAYS, Lastenklinikka

Kirsi Ylä-Tuuhonen erikoistuva lääkäri TAYS, Lastenklinikka MILLOIN PÄIVYSTYSLÄHETE TAYS:IIN, TAYS-TEMPUT JA KOTIOHJEET PÄIVYSTYKSESTÄ AHDISTUSKOHTAUKSEN JÄLKEEN Kirsi Ylä-Tuuhonen erikoistuva lääkäri TAYS, Lastenklinikka ASTMAN PAHENEMIVAIHE/ OBSTRUKTIIVINEN BRONKIITTI

Lisätiedot

Astma. Eeva-Maija Nieminen Keuhkosairauksien erikoislääkäri, LT Kliininen opettaja HY HYKS Sydän- ja keuhkokeskus. Astma on

Astma. Eeva-Maija Nieminen Keuhkosairauksien erikoislääkäri, LT Kliininen opettaja HY HYKS Sydän- ja keuhkokeskus. Astma on Astma Eeva-Maija Nieminen Keuhkosairauksien erikoislääkäri, LT Kliininen opettaja HY HYKS Sydän- ja keuhkokeskus Astma on Hengitysteiden tulehduksellinen sairaus, johon liittyy vaihteleva, ainakin osittain

Lisätiedot

Astman diagnostiikka ja hoidon työnjako perusterveydenhuollossa

Astman diagnostiikka ja hoidon työnjako perusterveydenhuollossa Astman diagnostiikka ja hoidon työnjako perusterveydenhuollossa 1.Käynti - lääkärin vastaanotto Astman selvittely - diagnostiikka Oireileva potilas. Ajanvaraus(hoitaja)- Hoidon tarpeen arvio Varataan aika

Lisätiedot

Astmaatikko työelämässä Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos

Astmaatikko työelämässä Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos Astmaatikko työelämässä Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari 23.11.2010 Helsingin yliopisto Työikäisen

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka

COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka SIDONNAISUUDET Kongressi- ja koulutustilaisuudet: GSK, Leiras Takeda, Boehringer- Ingelheim, Orion

Lisätiedot

Urheilijan astma. Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma

Urheilijan astma. Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma Urheilijan astma Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma KYMPPIYMPYRÄ Tietoa ja taitoa kehittävän, terveyttä edistävän ja vammoja ehkäisevän liikunnan ja urheilun tueksi Fyysis-psyykkissosiaalinen

Lisätiedot

Urheilijan allergiat ja astma. Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija ohjelma UKK-instituutti

Urheilijan allergiat ja astma. Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija ohjelma UKK-instituutti Urheilijan allergiat ja astma Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija ohjelma UKK-instituutti KYMPPIYMPYRÄ Tietoa ja taitoa kehittävän, terveyttä edistävän ja vammoja ehkäisevän liikunnan ja

Lisätiedot

Liikkujan astma. Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma

Liikkujan astma. Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma Liikkujan astma Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma KYMPPIYMPYRÄ Tietoa ja taitoa kehittävän, terveyttä edistävän ja vammoja ehkäisevän liikunnan ja urheilun tueksi Fyysis-psyykkissosiaalinen

Lisätiedot

PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA. Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström

PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA. Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF= Peak expiratory flow eli uloshengityksen huippuvirtaus

Lisätiedot

Symbicort Turbuhaler. Päivämäärä, Versio RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Symbicort Turbuhaler. Päivämäärä, Versio RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Symbicort Turbuhaler Päivämäärä, Versio RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Astma Astma on yleinen hengitysteiden tulehdussairaus,

Lisätiedot

Vaikean astman hoito. Etelä-Savon Keuhkopäivä Filha ja Essote/keuhkoyksikkö keuhkosairauksien erl Päivi Torkko

Vaikean astman hoito. Etelä-Savon Keuhkopäivä Filha ja Essote/keuhkoyksikkö keuhkosairauksien erl Päivi Torkko Vaikean astman hoito Etelä-Savon Keuhkopäivä 2.2.2017 Filha ja Essote/keuhkoyksikkö keuhkosairauksien erl Päivi Torkko Vaikea astma vaatii korkeaa inhaloitavan kortisonin annosta + jotakin lisälääkettä

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatautipotilaan seurannasta

Keuhkoahtaumatautipotilaan seurannasta Keuhkoahtaumatautipotilaan seurannasta 14.9.2011 Timo Karakorpi Lähde: Keuhkoahtaumataudin hoitoketju, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Tavoite Aloitteellinen tupakasta vieroitus ja sen aktiivinen tukeminen

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatauti 2007

Keuhkoahtaumatauti 2007 Keuhkoahtaumatauti 2007 Maailmanlaajuisesti jopa 16 miljoonaa ihmistä sairastaa keuhkoahtaumatautia. Kansainvälisten tutkimusten mukaan 56 85 prosenttia tautitapauksista saattaa olla diagnosoimatta (Kinnula,

Lisätiedot

Aikuisiällä alkavan astman ennuste. Astma- ja allergiapäivät 22.1.2015 LT Leena Tuomisto Seinäjoen Keskussairaala

Aikuisiällä alkavan astman ennuste. Astma- ja allergiapäivät 22.1.2015 LT Leena Tuomisto Seinäjoen Keskussairaala Aikuisiällä alkavan astman ennuste Astma- ja allergiapäivät 22.1.2015 LT Leena Tuomisto Seinäjoen Keskussairaala Astman ennusteen mittareita Paraneeko astma kehittyykö remissio? Tarvitaanko jatkuvaa lääkehoitoa?

Lisätiedot

Miten valitsen potilaalleni oikean inhalaattorin keuhkoahtaumataudissa

Miten valitsen potilaalleni oikean inhalaattorin keuhkoahtaumataudissa Miten valitsen potilaalleni oikean inhalaattorin keuhkoahtaumataudissa Arja Viinanen El Tyks keuhkosairauksien klinikka Alueellinen COPD-koulutus 21.4.2016 Miten paljon potilasta voidaan auttaa inhalaatiolääkityksellä?

Lisätiedot

COPD:n diagnostiikka terveydenhuollossa

COPD:n diagnostiikka terveydenhuollossa COPD:n diagnostiikka terveydenhuollossa Harri Stark LT Keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri Diacor/Terveystalo 11.2.2016 GOLD (The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease):

Lisätiedot

Annikka Kalliokoski, Vesa Mustalammi / Kirjoitettu / Julkaistu

Annikka Kalliokoski, Vesa Mustalammi / Kirjoitettu / Julkaistu Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2016 Reslitsumabi Annikka Kalliokoski, Vesa Mustalammi / Kirjoitettu 28.9.2016 / Julkaistu 7.11.2016 Cinqaero 10 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten, Teva Pharmaceuticals

Lisätiedot

Hengityselimistön lääkkeet

Hengityselimistön lääkkeet Hengityselimistön lääkkeet Salla Kalsi Proviisori Yskän hoidossa käytettävät lääkkeet Yskä on normaalisti keuhkoja suojeleva refleksitoiminta Tilapäinen yskä ei yleensä vaadi hoitoa Yskänlääkkeiden tehoa

Lisätiedot

Pekka Malmberg Kliinisen fysiologian dosentti Osastonylilääkäri Hyks Iho- ja allergiasairaala SPIROMETRIAN TULKINTA UUDISTUU

Pekka Malmberg Kliinisen fysiologian dosentti Osastonylilääkäri Hyks Iho- ja allergiasairaala SPIROMETRIAN TULKINTA UUDISTUU Pekka Malmberg Kliinisen fysiologian dosentti Osastonylilääkäri Hyks Iho- ja allergiasairaala SPIROMETRIAN TULKINTA UUDISTUU Mitä spirometrialla mitataan? O 2 Keuhkosairaudet vaikuttavat yleisimmin keuhkojen

Lisätiedot

Astmaatikon alkuverryttely

Astmaatikon alkuverryttely Astmaatikon alkuverryttely LT, dosentti Jari Parkkari Tampereen Urheilulääkäriasema Allergian ja astman esiintyvyys Allergia- ja astmadiagnoosit ovat yleistymässä. Lapsista ja nuorista 15 25 % saa siitepölyaikana

Lisätiedot

Hankalahoitoisen astman ja keuhkoahtaumataudin selvittely ja hoito

Hankalahoitoisen astman ja keuhkoahtaumataudin selvittely ja hoito Hankalahoitoisen astman ja keuhkoahtaumataudin selvittely ja hoito Antti Saarinen LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Astman hoidon tavoitteet Astman hoidon tavoitteet: oireettomuus keuhkojen normaali

Lisätiedot

LASTEN ASTMAN MINIOHJELMA

LASTEN ASTMAN MINIOHJELMA LASTEN ASTMAN MINIOHJELMA - osana valtakunnallista ASTMAOHJELMAa 1994-2004 Työryhmämuistio 2002 Hengitys ja Terveys ry Sisällys Taustaa s. 3 Työryhmä s. 3 Ohjelman sisältö s. 4 Ohjelman toteutus s. 4 Ohjelman

Lisätiedot

LAPSEN AKUUTIN HENGENAHDISTUKSEN LÄÄKEHOITO

LAPSEN AKUUTIN HENGENAHDISTUKSEN LÄÄKEHOITO LAPSEN AKUUTIN HENGENAHDISTUKSEN LÄÄKEHOITO Opas Nivalan terveyskeskuksen vuodeosastolle Pienen lapsen akuutti hengenahdistuskohtaus liittyy yleisimmin laryngiittiin, astmaan, bronkiittiin/ bronkioliittiin

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 10 maaliskuuta 2016 Mometasoni Versio 1.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Nuha Allerginen nuha on ylähengitysteiden

Lisätiedot

VSSHP LAPSEN SUKU- JA ETUNIMI. ÄIDINKIELI suomi ruotsi muu, mikä NIMI: TOIMIPAIKKA:

VSSHP LAPSEN SUKU- JA ETUNIMI. ÄIDINKIELI suomi ruotsi muu, mikä NIMI: TOIMIPAIKKA: 1 ALLERGIAKYSELYLOMAKE VSSHP KYSELYLOMAKE TÄYTETTY (pv/kk/v) / 20 Rastita X ja/tai alleviivaa oikea vaihtoehto. Täydennä puuttuvat kohdat. LAPSEN SUKU- JA ETUNIMI HETU ÄIDINKIELI suomi ruotsi muu, mikä

Lisätiedot

PIENET HENGENAHDISTELIJAT

PIENET HENGENAHDISTELIJAT PIENET HENGENAHDISTELIJAT LL Minna Mecklin 29.9.2016 Ei sidonnaisuuksia Sisältö Alle 3 vuoden ikäiset ahdistelijat Bronkioliitti Obstruktiivinen bronkiitti 1 Sisältö Alle 3 vuoden ikäiset ahdistelijat

Lisätiedot

Spirometriatutkimuksen tulkinta. Harri Lindholm, erikoislääkäri Työterveyslaitos Toimintakykylaboratorio

Spirometriatutkimuksen tulkinta. Harri Lindholm, erikoislääkäri Työterveyslaitos Toimintakykylaboratorio Spirometriatutkimuksen tulkinta Harri Lindholm, erikoislääkäri Työterveyslaitos Toimintakykylaboratorio Mitä spirometrialla tutkitaan? Keuhkojen ventilaatio eli tuuletuskyky Toimintahäiriön luonne Toimintahäiriön

Lisätiedot

Miten astma ja allergia pitää huomioida ammatinvalinnassa?

Miten astma ja allergia pitää huomioida ammatinvalinnassa? Miten astma ja allergia pitää huomioida ammatinvalinnassa? Irmeli Lindström, Keuhkosairauksien el, Työterveyslaitos Kuvat: Markku Ojala Atooppiset sairaudet suomalaisilla varusmiehillä Latvala J et al

Lisätiedot

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/671186/2015 Nucala 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Tämä on Nucalan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Sisältö Etiologia. Oireet. Erotusdiagnostiikka. Hälytysmerkit. Esitiedot. Kliininen arvio. Nestetarve & kuivuman korjaus

Sisältö Etiologia. Oireet. Erotusdiagnostiikka. Hälytysmerkit. Esitiedot. Kliininen arvio. Nestetarve & kuivuman korjaus Sisältö Etiologia Oireet Erotusdiagnostiikka Hälytysmerkit Esitiedot Kliininen arvio Nestetarve & kuivuman korjaus Hoitopaikan valinta Yhteenveto 1 Etiologia Yleisiä Valtaosa virustauteja Adeno, noro,

Lisätiedot

Työperäinen COPD - milloin epäilen ja miten tutkin?

Työperäinen COPD - milloin epäilen ja miten tutkin? Hyvinvointia työstä Työperäinen COPD - milloin epäilen ja miten tutkin? Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström 10.10.2016 Työterveyslaitos Esittäjän Nimi www.ttl.fi 2 Presentation heading /

Lisätiedot

Astmalääkkeiden inhalointitekniikka vauvasta leikki-ikään opas vanhemmille

Astmalääkkeiden inhalointitekniikka vauvasta leikki-ikään opas vanhemmille Astmalääkkeiden inhalointitekniikka vauvasta leikki-ikään opas vanhemmille Johdanto Tämän oppaan tarkoituksena on tukea perheen selviytymistä kotona astman kanssa. Oppaassa käsitellään lasten astmalääkkeiden

Lisätiedot

Allergiaterveyttä ohjatulla omahoidolla

Allergiaterveyttä ohjatulla omahoidolla Allergiaterveyttä ohjatulla omahoidolla Erja Tommila projektivastaava, esh Filha ry Ohjattu omahoito Terveydenhuollon ammattilaisen antamaa yksilöllistä potilasohjausta: sairauden alkuperästä, oireiden

Lisätiedot

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Tuula Angervuori-Pursila Tullinkulman Työterveys Oy 2 Rouva 34 v Minulla on ollut astma lapsena, mutta lääkkeet on loppuneet n 5 v sitten ja olen pärjännyt vuosia

Lisätiedot

Inspiolto Respimat 2,5 mikrog/2,5 mikrog inhalaationeste Yanimo Respimat 2,5 mikrog/2,5 mikrog inhalaationeste

Inspiolto Respimat 2,5 mikrog/2,5 mikrog inhalaationeste Yanimo Respimat 2,5 mikrog/2,5 mikrog inhalaationeste Sivu 1 / 6 Inspiolto Respimat 2,5 mikrog/2,5 mikrog inhalaationeste Yanimo Respimat 2,5 mikrog/2,5 mikrog inhalaationeste RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO OSA VI.2 Osa VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON

Lisätiedot

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY Hyvä vastaaja! Ole hyvä ja lue huolellisesti terveysseulan kysymykset ja vastaa niihin parhaan tietämyksesi mukaan. Nimi Sotu Päiväys

Lisätiedot

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle Anne Levaste, Clinical Nurse Educator 860703.0118/15FI 1 I24.0 Sydäninfarktiin johtamaton äkillinen sepelvaltimotukos

Lisätiedot

Tavallisia lasten oireita kuinka hoidan ja milloin hoitoon?

Tavallisia lasten oireita kuinka hoidan ja milloin hoitoon? Korvakipu Kutina ja kipu, kuume, mahdollisesti märkävuotoa korvasta. Anna kipulääkettä ohjeen mukaan helpottamaan kipua ja laskemaan kuumetta. Kohoasento nukkuessa voi helpottaa kipua. Päivystyskäynti

Lisätiedot

Astma. - pikkulapsella - aikuisella - vanhuksella - tupakoitsijalla - ylipainoisella - urheilijalla - COPD-potilaalla

Astma. - pikkulapsella - aikuisella - vanhuksella - tupakoitsijalla - ylipainoisella - urheilijalla - COPD-potilaalla Astma - pikkulapsella - aikuisella - vanhuksella - tupakoitsijalla - ylipainoisella - urheilijalla - COPD-potilaalla Astman määritelmä Krooninen limakalvotulehdus, inflammaatio: astmatulehdus Hyperreaktiivisuus

Lisätiedot

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi.

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Kivunlievitys Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Huomaa, että tämä kivunlievitysohje pätee vain, jos lapsella

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli PAKKAUSSELOSTE Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos salbutamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmastokyselyt 2013 2012 Henkilökunnan kysely 14.2-8.3.2013

Lisätiedot

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775515/2014 Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Cosentyx-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan,

Lisätiedot

Myyntiluvan haltija Valmisteen nimi Vaikuttava aine + vahvuus Lääkemuoto

Myyntiluvan haltija Valmisteen nimi Vaikuttava aine + vahvuus Lääkemuoto ETA:n jäsenvaltio Myyntiluvan haltija Valmisteen nimi Vaikuttava aine + vahvuus Lääkemuoto Chiesi Limited Formodual beklometasonidipropionaatti 100 µg/annos, formoterolifumaraattidihydraatti 6 µg/annos

Lisätiedot

OMAHOITOLOMAKE Liite 3

OMAHOITOLOMAKE Liite 3 OMAHOITOLOMAKE Liite 3 Sinulle on varattu seuraava aika: Sairaanhoitajan vastaanotolle: Aika lääkärille ilmoitetaan myöhemmin Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytä tämä omahoitolomake

Lisätiedot

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin Tupakkariippuvuus Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista riippuvuutta sisältävä oireyhtymä (F17, ICD-10) Tarkoitetaan

Lisätiedot

Vanhusten virtsatieinfektio. TPA Tampere: Vanhuksen virtsatieinfektio

Vanhusten virtsatieinfektio. TPA Tampere: Vanhuksen virtsatieinfektio Vanhusten virtsatieinfektio 1 Perustieto Termit Oireeton bakteriuria Vti pitkäaikaishoidossa Oireet ja määritelmä Diagnoosi Haasteet Syventävä tieto Hoito TPA: virtsatieinfektio 2 Bakteriuria eli bakteerikasvu

Lisätiedot

Liite II. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle

Liite II. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Liite II Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle 5 Tieteelliset johtopäätökset Tiivistelmä tieteellisestä arvioinnista, joka koskee valmistetta nimeltä Kantos Master

Lisätiedot

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Tavoitteet Seurannassa pyritään rintasyövän mahdollisen paikallisen uusiutumisen ja vastakkaisen rinnan uuden syövän varhaiseen toteamiseen. Oireettomalle potilaalle

Lisätiedot

Mitä keuhkoahtaumataudin Käypä hoidossa oikeastaan sanotaan?

Mitä keuhkoahtaumataudin Käypä hoidossa oikeastaan sanotaan? Mitä keuhkoahtaumataudin Käypä hoidossa oikeastaan sanotaan? COPD tautina POTILAS, hänen arviointi LÄÄKEHOIDON valinta NYT VAIKUTUS POTILAASEEN TULEVAISUUDEN RISKI KOMPLIKAATIOT = ENNUSTE VERENPAINE-

Lisätiedot

Astman diagnostiikka ja hoito

Astman diagnostiikka ja hoito Käypä hoito -suositus Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry ja Suomen Lastenlääkäriyhdistys Tavoitteet ja kohderyhmät Tämän hoitosuosituksen tavoitteena on tehostaa ja täsmentää astman hoitoa sekä yhtenäistää

Lisätiedot

URJALAN LUKION OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti

URJALAN LUKION OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti URJALAN LUKION OIREKYSELY; MARRASKUU 2014 Yhteenvetoraportti Kysey toteutettiin sähköpostin välityksellä marraskuussa 2014. Kyselyyn vastasi 60 koulun 64 oppilaasta (94 %). Tutkimusta voidaan pitää tältä

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Syventävä tieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Mittaaminen Kirjaaminen Hoidon tavoitteet Lääkehoito Insuliinihoidon aloitus HBa1c

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2009 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 29.4.2009 Faksi (09) 604 714 1(1) KOSTEUSVAURIOASTMAN TOTEAMINEN AMMATTITAUDIKSI Tapaturmavakuutus-

Lisätiedot

Nucala 100 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten, GSK Trading Services Limited

Nucala 100 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten, GSK Trading Services Limited Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2016 Mepolitsumabi Vesa Mustalammi / Kirjoitettu 28.9.2016 / Julkaistu 7.11.2016 Nucala 100 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten, GSK Trading Services Limited Mepolitsumabi

Lisätiedot

Allergiset sairaudet ja ammatinvalinta

Allergiset sairaudet ja ammatinvalinta Allergiset sairaudet ja ammatinvalinta Sari Wuolijoki, työterveyshuollon erikoislääkäri, Työterveyslaitos Lainaukset: Irmeli Lindström, Timo Leino Kuvat: Markku Ojala Nuori kampaaja uransa alussa - jatkaako

Lisätiedot

Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle

Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle Mitä on anafylaksia? Allergiaoireet voivat vaihdella eri henkilöiden tai tapausten kesken. Allergiat ovat hyvin tavallisia joidenkin tutkimusten mukaan jopa yhdellä

Lisätiedot

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 ICD-10 tautiluokituksessa kipuoire esiintyy vain muutaman psykiatrisen diagnoosin kuvauksessa

Lisätiedot

Allergian siedätyshoito

Allergian siedätyshoito Allergian siedätyshoito Marja Lindqvist Keski-Suomen shp Keuhkosairaudet Kansallinen allergiaohjelma 2008-2018 Tavoitteet 1. Allergiaoireiden kehittymistä ehkäistään (indikaattori: astman, allergisen nuhan,

Lisätiedot

Liite II. Tieteelliset johtopäätökset ja myönteisen lausunnon perusteet

Liite II. Tieteelliset johtopäätökset ja myönteisen lausunnon perusteet Liite II Tieteelliset johtopäätökset ja myönteisen lausunnon perusteet 14 Tieteelliset johtopäätökset Tiivistelmä tieteellisestä arvioinnista, joka koskee valmistetta nimeltä Flutiform ja muita kauppanimiä

Lisätiedot

COPD:n hoidon porrastus

COPD:n hoidon porrastus COPD:n hoidon porrastus 21.4.2016 el Riika Liukkonen TYKS/ Keuhkosairauksien klinikka Keuhkoahtaumataudin hoitoketju Perusterveydenhuolto Ennaltaehkäisy ja varhaisdiagnostiikka Hoidon tarpeen arviointi

Lisätiedot

KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu

KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu Kristiina Aaltonen 9.11.2005 Kelan vammaisetuudet lapsen hoitotuki vammaistuki eläkkeensaajien hoitotuki ruokavaliokorvaus (keliakia) Perustuvat eri aikoina säädettyihin

Lisätiedot

Neuvolaikäisten ja koululaisten erityisruokavaliot Kirkkonummella 2016. Tähän tarvittaessa otsikko

Neuvolaikäisten ja koululaisten erityisruokavaliot Kirkkonummella 2016. Tähän tarvittaessa otsikko Neuvolaikäisten ja koululaisten erityisruokavaliot Kirkkonummella 2016 Tähän tarvittaessa otsikko Taustalla olevat kansalliset ohjeistukset Valtion ravitsemussuositukset Kansallinen Allergiaohjelma Käypä

Lisätiedot

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi)

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 27.6.2014, versio 1.0 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

TYÖIKÄISEN ASTMAATIKON OHJATTU OMAHOITO

TYÖIKÄISEN ASTMAATIKON OHJATTU OMAHOITO Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyö 2013 Paula Lehtimäki TYÖIKÄISEN ASTMAATIKON OHJATTU OMAHOITO Terveysnetti OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Koira Lievän tai kohtalaisen sisäelimiin liittyvän kivun lievittämiseen. Rauhoittamiseen yhdessä medetomidiinin kanssa.

VALMISTEYHTEENVETO. Koira Lievän tai kohtalaisen sisäelimiin liittyvän kivun lievittämiseen. Rauhoittamiseen yhdessä medetomidiinin kanssa. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Torphasol vet 4 mg/ml injektioneste, liuos koiralle ja kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Butorfanoli (butorfanolitartraattina

Lisätiedot

ALLERGIAKYSELYLOMAKE VSSHP

ALLERGIAKYSELYLOMAKE VSSHP 1 ALLERGIAKYSELYLOMAKE VSSHP 16082012 KYSELYLOMAKE TÄYTETTY (pv/kk/v) / 20 Rastita X ja/tai alleviivaa oikea vaihtoehto. Täydennä puuttuvat kohdat. LAPSEN SUKU- JA ETUNIMI HETU ÄIDINKIELI suomi ruotsi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 4.5.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 4.5.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 117 LAUSUNTO KORVATULEHDUSTEN HOITOA KOSKEVASTA VALTUUSTOALOITTEESTA Terke 2010-575 Esityslistan asia TJA/8 TJA Terveyslautakunta päätti antaa aloitteesta seuraavan,

Lisätiedot

ASTMA OSANA VARHAISAIKUISEN ELÄMÄÄ

ASTMA OSANA VARHAISAIKUISEN ELÄMÄÄ ASTMA OSANA VARHAISAIKUISEN ELÄMÄÄ Titta Kotkavaara & Soile Myllymäki Opinnäytetyö Kevät 2011 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Oulaisten alueyksikkö Hoitotyön koulutusohjelma TIIVISTELMÄ OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Infektioista keskosilla. Dos. Outi Tammela TAYS

Infektioista keskosilla. Dos. Outi Tammela TAYS Infektioista keskosilla Dos. Outi Tammela TAYS Käsiteltävät asiat Vastustuskyky BPD Keskosen infektioherkkyys ja vointi sairaalasta pääsyn jälkeen Tavallisimmista infektioista Infektioiden ennalta ehkäisy

Lisätiedot

EPILEPSIAKOHTAUKSEN. ENSIAPU Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta

EPILEPSIAKOHTAUKSEN. ENSIAPU Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta EPILEPSIAKOHTAUKSEN ENSIAPU Jokainen voi auttaa epilepsiakohtauksen saanutta EPILEPSIAKOHTAUKSEN ENSIAPU Epilepsiakohtaus on oire, joka haittaa ihmisen tavanomaista toimintakykyä. Epileptinen kohtaus on

Lisätiedot

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3. C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.2016 Eero Mattila HUS Infektioklinikka CDI = C. difficile infektio

Lisätiedot

Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala

Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala Ovatko lumelääketutkimukset välttämättömiä lumelääke mittaa tutkimuksen kykyä osoittaa eroja eri hoitoryhmien välillä tautiin/oireeseen

Lisätiedot

COPD - nykyinen käsitys sairaudesta 2016 KATRI SALIN

COPD - nykyinen käsitys sairaudesta 2016 KATRI SALIN COPD - nykyinen käsitys sairaudesta 2016 KATRI SALIN COPD Keuhkoahtaumatauti on krooninen sairaus, jolle ovat tyypillisiä etenevä ilmateiden ahtaus ja krooninen tulehdus. Altistavat tekijät ovat haitalliset

Lisätiedot

HOITAJA TUBERKULOOSIN TORJUNNASSA

HOITAJA TUBERKULOOSIN TORJUNNASSA HOITAJA TUBERKULOOSIN TORJUNNASSA TUBERKULOOSIN ESIINTYVYYS TYKS/KEUHKOKLINIKASSA - LABORATORIOSSA VILJELLYT TBC-NÄYTTEET VUONNA 2008: YHTEENSÄ TEHTY 5509 TBC-VILJELYÄ, JOISTA 25 TUBERKULOOSIPOSITIIVISTA

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA JA PERUSKOULUSSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA JA PERUSKOULUSSA KEITELEEN KUNTA Sivistys- ja terveystoimi Varhaiskasvatus ja koulu LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA JA PERUSKOULUSSA Johdanto Tämän ohjeistuksen lähtökohtana on luoda yhtenäiset toimintatavat,

Lisätiedot

3914 VERENPAINE, pitkäaikaisrekisteröinti

3914 VERENPAINE, pitkäaikaisrekisteröinti MENETELMÄOHJE 1 (5) 3914 VERENPAINE, pitkäaikaisrekisteröinti 1. YLEISTÄ Verenpaineen pitkäaikaisrekisteröinti antaa kertamittauksia ja kotimittauksia paremman ja luotettavamman kuvan verenpaineesta. Lisäksi

Lisätiedot

Luentomateriaali Keuhkoahtaumatauti. Julkaistu 1.9.2014 Perustuu 13.06.2014 päivitettyyn Käypä hoito -suositukseen

Luentomateriaali Keuhkoahtaumatauti. Julkaistu 1.9.2014 Perustuu 13.06.2014 päivitettyyn Käypä hoito -suositukseen Luentomateriaali Keuhkoahtaumatauti Julkaistu 1.9.2014 Perustuu 13.06.2014 päivitettyyn Käypä hoito -suositukseen Näytön varmuusaste Käypä hoito -suosituksissa Koodi Näytön aste Selitys A B C D Vahva tutkimusnäyttö

Lisätiedot

Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa

Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa Tanja Laitinen, LL Wiitaunioni, Viitasaaren terveyskeskus 27.10.2016 Sidonnaisuudet Tampereen lääketiedepäivien osallistumismaksu,

Lisätiedot

Info tupakoinnin lopettamisen kurssista Margita Strandberg-Heinonen

Info tupakoinnin lopettamisen kurssista Margita Strandberg-Heinonen Info tupakoinnin lopettamisen kurssista Margita Strandberg-Heinonen 1 LÄÄKKEET JOITA KÄYTETÄÄN TUPAKASTA VIEROITUKSEEN Nikotiinipurukumi Nikotiinipurukumi antaa aktiivista tukea ja auttaa lopettamaan tupakan

Lisätiedot

Kainuun omahoitolomake

Kainuun omahoitolomake Kainuun omahoitolomake Täytäthän ystävällisesti tämän omahoitolomakkeen ennen tuloasi hoitajan tai lääkärin vastaanotolle. Lomake on pohjana, kun yhdessä laadimme Sinulle hoitosuunnitelman, johon kirjaamme

Lisätiedot

laatutuotteet hevosille

laatutuotteet hevosille laatutuotteet hevosille FINISH LINE TEKEE VOITTAJIA! Uskomattomat tulokset USA:ssa ja kaikki sisältävät vain luonnonmukaisia turvallisia aineosia. Pitkä kokemus ja korkeatasoinen tutkimustyö ovat tuottaneet

Lisätiedot

Astma. - pikkulapsella - aikuisella - vanhuksella - tupakoitsijalla - ylipainoisella - urheilijalla - COPD-potilaalla

Astma. - pikkulapsella - aikuisella - vanhuksella - tupakoitsijalla - ylipainoisella - urheilijalla - COPD-potilaalla Astma - pikkulapsella - aikuisella - vanhuksella - tupakoitsijalla - ylipainoisella - urheilijalla - COPD-potilaalla Astman määritelmä Krooninen limakalvotulehdus, inflammaatio: astmatulehdus Hyperreaktiivisuus

Lisätiedot

LYMFOSYTOOSIT SANOIN JA KUVIN. Pentti Mäntymaa TAYS, Laboratoriokeskus

LYMFOSYTOOSIT SANOIN JA KUVIN. Pentti Mäntymaa TAYS, Laboratoriokeskus LYMFOSYTOOSIT SANOIN JA KUVIN Pentti Mäntymaa TAYS, Laboratoriokeskus Lymfosytoosin määritelmä veren lymfosyyttien määrä >3.5 x 10 9 /l lymfosyyttien kohonnut %-osuus erittelyjakaumassa voi johtua joko

Lisätiedot

KEUHKOAHTAUMATAUTI JUHA JAAKKOLA 27.4.16 PERUSTUU 13.06.2014 PÄIVITETTYYN KÄYPÄ HOITO -SUOSITUKSEEN

KEUHKOAHTAUMATAUTI JUHA JAAKKOLA 27.4.16 PERUSTUU 13.06.2014 PÄIVITETTYYN KÄYPÄ HOITO -SUOSITUKSEEN VAASA 27.5.2016 2 3 KEUHKOAHTAUMATAUTI JUHA JAAKKOLA 27.4.16 PERUSTUU 13.06.2014 PÄIVITETTYYN KÄYPÄ HOITO -SUOSITUKSEEN SIDONNAISUUDET EI LÄÄKETEOLLISUUDEN OSAKKEITA JOITAKIN KANS.VÄLISIÄ KONGRESSEJA LÄÄKETEOLLISUUDEN

Lisätiedot

Kosteusvauriot ja terveys. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Kosteusvauriot ja terveys. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Kosteusvauriot ja terveys Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Sidonnaisuudet LKT, prof Tutkimus ja kehitysrahoitus sisäilmahankkeisiin Suomen Akatemia, EU, säätiöt,

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen ovat voimassa Komission päätöksestä. Jäsenvaltioiden viranomaiset päivittävät valmistetiedot

Lisätiedot

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Vaasan kaupunki Vähänkyrön terveysasema Vähänkyröntie 11, 66500 Vähäkyrö puh. 06 325 8500 KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Sinulle on varattu seuraavat ajat ajokorttitodistukseen

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Ammattinuhasta. Liisa Airaksinen, knk-erikoislääkäri, LT Työterveyslaitos

Ammattinuhasta. Liisa Airaksinen, knk-erikoislääkäri, LT Työterveyslaitos Ammattinuhasta Liisa Airaksinen, knk-erikoislääkäri, LT Työterveyslaitos Occupational Rhinitis: EAACI classification 2009 EAACI Task Force of Occupational Rhinitis, Moscato et al., Allergy 2008 Ammattinuhasta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi millilitra käyttövalmista oraalisuspensiota sisältää amoksisilliinitrihydraattia vastaten amoksisilliinia 50 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi millilitra käyttövalmista oraalisuspensiota sisältää amoksisilliinitrihydraattia vastaten amoksisilliinia 50 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Amovet vet 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Yksi millilitra käyttövalmista oraalisuspensiota sisältää

Lisätiedot

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa PAKKAUSSELOSTE Nespo 15 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 25 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 40 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo

Lisätiedot

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Päivähoidon palvelukeskus ja Koulupalvelukeskus 4.5.2011 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PÄIVÄHOIDOSSA,

Lisätiedot

Tunnistetun masennuksen aktiivinen hoito perusterveydenhuollossa. Psyk el, LT Maria Vuorilehto Sateenvarjo-hanke, Vantaan terveyskeskus

Tunnistetun masennuksen aktiivinen hoito perusterveydenhuollossa. Psyk el, LT Maria Vuorilehto Sateenvarjo-hanke, Vantaan terveyskeskus Tunnistetun masennuksen aktiivinen hoito perusterveydenhuollossa Psyk el, LT Maria Vuorilehto Sateenvarjo-hanke, Vantaan terveyskeskus DIAGNOOSI PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA Seulonta- ja arviointiasteikot ovat

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ei oleellinen. Tämä on geneerinen hakemus. Valmisteyhteenveto noudattaa alkuperäisvalmisteen

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 11 maaliskuuta 2016 Desloratadiini Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Heinänuha Pohjoismaiset tutkimukset

Lisätiedot

Potilaan opas. Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon

Potilaan opas. Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon Potilaan opas Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon Oppaan on laatinut Eisai Europe Limited Tässä oppaassa kerrotaan NeuroBloc -lääkkeestä

Lisätiedot

Astma. - pikkulapsella - aikuisella - vanhuksella - tupakoitsijalla - ylipainoisella - urheilijalla - COPD-potilaalla

Astma. - pikkulapsella - aikuisella - vanhuksella - tupakoitsijalla - ylipainoisella - urheilijalla - COPD-potilaalla Astma - pikkulapsella - aikuisella - vanhuksella - tupakoitsijalla - ylipainoisella - urheilijalla - COPD-potilaalla Astman määritelmä Krooninen limakalvotulehdus, inflammaatio: astmatulehdus Hyperreaktiivisuus

Lisätiedot