Päivityksen keskeiset elementit Uudet luvut yleisyydestä Diagnostiikkamuutokset Mikä muuttuu hoitolinjoissa? Adherenssista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päivityksen keskeiset elementit Uudet luvut yleisyydestä Diagnostiikkamuutokset Mikä muuttuu hoitolinjoissa? Adherenssista"

Transkriptio

1 Näin hoidan astmaa Mika Mäkelä Lastentautien ja lastenallergologian erikoislääkäri Vt. Professori, kliininen allergologia Vastaava ylilääkäri, Tulehdus-klinikkaryhmä HYKS

2 Päivityksen keskeiset elementit Uudet luvut yleisyydestä Diagnostiikkamuutokset Mikä muuttuu hoitolinjoissa? Adherenssista

3 Astman määritelmä (KH) Astma on pitkäaikainen keuhkosairaus, johon kuuluu keuhkoputkiston limakalvotulehdus (inflammaatio) ja siihen liittyvä keuhkoputkien lisääntynyt supistumisherkkyys (hyperreaktiviteetti) (GINA). Limakalvotulehduksen alkuvaiheessa hyperreaktiivisuus voi vielä puuttua. Astmassa erotetaan useita ilmiasuja tulehdusmekanismin, allergisen herkistymisen, pahenemisvaiheiden esiintymisen ja lääkevasteen mukaan (GINA; Lancet 2006; 368: ).

4 Epidemiologia ja riskitekijät NAK:t Astman prevalenssi kasvaa Aikuisten astman prevalenssi (6%) Aikuisten prevalenssi lapsilla (7.7% ever Kuopiossa v ISAAC) Astman sairaalahoito lapsilla on vähentynyt Äidin tupakointi lisännee lapsen astmariskiä Passiivinen tupakointi (tupakansavulle altistuminen) kotona lisännee astmariskiä lapsilla Passiivinen tupakointi (tupakansavulle altistuminen) lisännee astmariskiä aikuisilla Lapsen tai nuoren oma tupakointi lisää astmariskiä Ylipaino ja lihavuus liittyvät lisääntyneeseen astman ilmaantumisen riskiin sekä naisilla että miehillä Ikääntyneiden astma lienee alidiagnosoitu ja -hoidettu

5

6

7 Astman kaltaisten hengitysvaikeuksien esiintyvyys lapsilla

8 Oireiden luokittelu pikkulapsilla ERS TASK FORCE. Definition, assessment and treatment of wheezing disorders in preschool children: an evidence-based approach. Brand et al., ERJ 2008; 32:

9 Haastava ryhmä lapsia: vinkunaa vielä kohtalaisesti, mutta voi olla ohimenevää benigniä virusastmaa tai krooninen astma Stein ym. Thorax 1997;52:

10 Astman diagnoosin perusta

11 Oireet pikkulapsella

12 Löydökset kliinisessä tutkimuksessa

13 Muut huomioitavat seikat

14 Diagnoosin asettaminen alle 3-vuotiaalla

15 Diagnoosin asettaminen alle 3-vuotiaalla Pääkriteerit 1. lääkärin toteama astma vanhemmalla 2. lääkärin toteama atooppinen ihottuma 3. herkistyminen hengitystieallergeeneille Sivukriteerit 1. IgE-välitteinen herkistyminen ruoille 2. hengityksen vinkuna myös silloin, kun lapsella ei ole flunssaa 3. veren eosinofiilit > 4 % tai > 0.4 x 10 9 /l

16 Keuhkofunktion määrittäminen pieniltä lapsilta

17 OSKILLOMETRINEN TEKNIIKKA An Official American Thoracic Society/European Respiratory Society Statement: Pulmonary Function Testing in Preschool Children AJRCCM 2007; 175: Malmberg ym. Clin Physiol 2002;22:64-71, Malmberg ym. Duodecim 2001

18 Merkitsevät/astmalle diagnostiset muutokset oskillometriassa

19 Ulkojuoksukoe oskillometriaseurannassa: Astma, 4-v tyttö, ulkojuoksukoe Ennen rasitusta: Rrs5 ja Xrs 5 norm. Rasituksen jälkeen: Ausk vinkuu Rrs % Xrs5 168 % Salbutamolin jälkeen: Ausk norm Rrs5 ja Xrs5 norm. Malmberg et al., Ped Pulmonol 2008;43:538-44

20 Astman diagnostiset kriteerit kouluikäisellä lapsella

21 FeNO Uloshengitysilman typpioksipitoisuus kuvastaa hengitysteiden eosinofiilista tulehdusta. Viitearvot riippuvat pituudesta: mitä pidempi lapsi, sitä suuremmat arvot (Pediatr Pulmonol Jul;41(7):635-42). Selkeästi kohonnut uloshengityksen typpioksidiarvo oireisella potilaalla viiittaa astmaan, mutta astmadiagnoosia ei voi asettaa pelkän kohonneen uloshengitysilman typpioksipitoisuuden ja oireiden perusteella Lapsilla atopiaan ilman astmaa saattaa liittyä kohonneita uloshengitysilman typpioksidiarvoja jotka liittyvät todennäköisesti alempien hengitysteiden subkliiniseen eosinofiiliseen inflammaatioon.

22 Astman diagnostiikka yli 12-vuotiailla OIREET LÖYDÖK SET Pitkittynyt yskä ja limannousu (yli 6 viikkoa). Hengityksen ajoittainen vinkuna, hengenahdistus. Oireilu vaihtelee, joskus kohtausmaista. Oireita usein öisin ja aamuisin. Hengitysteiden virusinfektiot, rasitus, kylmä ilma ja allergeenit pahentavat yksilöllisesti oireilua. Oireettoman potilaan keuhkojen kuuntelulöydös yleensä normaali. Onko riskitekijöitä, kuten allergista nuhaa, atooppista ihottumaa tai perheessä astmaa? Keuhkojen vinkunat ja limarahinat viittaavat astmaan eivätkä liity tavalliseen flunssaan. Vinkunat tulevat parhaiten esiin voimistetussa uloshengityksessä.

23 Kahden viikon PEF-seuranta bronkodilataattorilla! Puhallukset aamuin illoin ennen ja salbutamoliinhalaation (0.4 mg) jälkeen. * vähintään kolme kertaa merkitsevä avautumisvaste (vähintään 15 % ja 60 l/min), tai vähintään kolme kertaa aamu- ja ilta-arvojen merkitsevä vaihtelu (ero vähintään 20 % ja 60 l/min)

24 TUTKI- MUKSET Tehdään yleensä kaikille, vastuu PTH:ssa Tehdään vain tarvittae ssa Spirometria ja keuhkoputkien avautumiskoe (salbutamoli 0,4 mg). Astmalle diagnostinen löydös: ofvc tai FEV 1 paranee vähintään 12 % ja 200 ml Kahden viikon PEF-seuranta (linkki ohjeeseen). Puhallukset aamuin illoin ennen ja salbutamoli-inhalaation (0.4 mg) jälkeen. Astmalle diagnostinen löydös: o vähintään kolme kertaa merkitsevä avautumisvaste (vähintään 15 % ja 60 l/min), tai o vähintään kolme kertaa aamu- ja ilta-arvojen merkitsevä vaihtelu (ero vähintään 20 % ja 60 l/min) Oireiselle potilaalle voi tehdä kortisonihoitokokeen (esim. inhaloitava beklometasoni tai budesonidi µg /vrk neljän viikon ajan tai prednisoloni 20 mg / vrk yhden-kahden viikon ajan). Astmalle diagnostinen löydös: ofev 1 paranee vähintään 15 %, tai okeskimääräinen PEF-taso paranee vähintään 20 %, kun verrataan 3-5 päivää ennen hoitoa ja hoidon jälkeen. Thoraxkuva erotusdiagnostiikan vuoksi (infektiot, sydän, kasvaimet jne.) Allergiaselvittelyt (aikaisemmat allergiat, sukurasitus, ihopistokoe) Juoksurasituskoe. Diagnostinen, jos FEV 1 laskee vähintään 15 %. Histamiini- tai metakoliinialtistus. Diagnostinen, jos todetaan kohtalainen tai voimakas keuhkoputkien hyperreaktiivisuus.

25 PEF-seuranta

26

27 Spirometria

28 Virhelähteet spirometriassa

29 Vocal cord dysfunction = toiminnallinen äänihuulisalpaus pseudoastma, hysteerinen kruppi, ei-orgaaninen akuutti ylähengitystieahtauma Aaltonen ja Sovijärvi, Duodecim 2005;121(24):2624-6)

30 Hyperreaktiviteetti

31 Uloshengityksen typpioksidi

32

33 Akuutin astman hoito lapsilla arvioi obstruktion aste! : onko lapsi kalpea, syanoottinen, apuhengityslihasten käyttö: vetäymät kyljissä, kaulakuoppa, pallea; hengitystiheys; jos mahdollista, mittaa happisaturaatio LIEVÄ OBSTRUKTIO: kaikenikäisille salbutamoli vaihtoehtoisesti Spira-laitteella inhalaationesteenä 0,15 mg/kg (max 5 mg), tai inhalaatiokammio (Babyhaler/Vortex/Nebunette: Ventoline/ /Airomir 0,1 mg 2 suihketta, maski alle 3 v.). Lääke voidaan uusia minuutin kuluttua ja tarvittaessa vielä kolmannen kerran 2 suihketta minuutin kuluttua yli 6-7-vuotiaille lapsille kokeile PEF-puhallutusta ennen ja jälkeen bronkodilatoivan lääkeen, kirjaa arvot ylös jatkohoidoksi pikkulapsilla kotiin bronkodilatoiva lääke; joko peroraalinen liuos (salbutamoli 0,1 mg/kg x 3/vrk) tai inhaloitava bronkodilatoiva lääke inhalaattorin kanssa (Ventoline tai Airomir 0,1 mg/dos Babyhalerilla/: 1-2 suihketta x 1-6/vrk). mikäli lapsella on jo säännöllinen lääkitys, nosta inhaloitavan kortikosteroidin annos riittävälle tasolle (budesonidi 800 mikrog/vrk, flutikasoni 500 mikrog/vrk) 1-2 viikon ajaksi kirjalliset ohjeet mukaan kaikista em. lääkityksistä!

34 Selvä obstruktio salbutamoli-inhalaatio Spira-laitteella tai sumutuskammion avulla toistaen, muista PEF-puhallutus ja arvojen kirjaus mikäli lasta ei lähetetä sairaalaan, annetaan kaikenikäisille jo diagnoosin saaneille per os prednisoloni 1-2 mg/kg/vrk jaettuna 2 annokseen (esim. 20 kiloiselle lapselle Prednisolon 5 mg tabletit 3 kpl kahdesti päivässä) 3 päiväksi mikäli lapsella on jo säännöllinen lääkitys, nosta inhaloitavan kortikosteroidin annos kaksinkertaiseksi 1-2 viikon ajaksi jos obstruktio kestää pitkään ja lapsi alkaa väsyä, lähetä sairaalaan pienemmät lapset herkemmin sairaalaan Vaikea obstruktio happea jo heti samalla kun valmistellaan salbutamolia, sen jälkeen salbutamoliinhalaatio hapessa tiiviillä naamarilla prednisoloni per os tai i.v. 2 mg/kg adrenaliini (vahvuus huom! 1 mg/ml) 0,1 ml/10 kg s.c. tai i.m, max 0,3 ml lähetetään sairaalaan

35 Astman hoidon tavoitteet

36 Obstruktion tunnistaminen

37 Kotiohje hengenahdistukseen!

38

39 Inhalaattoreista Useimmista inhalaatioaerosoleista ja jauheista vain 5 35 % kulkeutuu keuhkoihin Annosteluun vaikuttavat inhalaatioannostelija, lääkeaineen partikkelikoko ja inhalaatiotekniikka Optimaalinen hiukkaskoko lääkepartikkelille on inhalaattoreissa 0,5 5 mikrometriä Suuri osa lääkeaineesta jää suuhun ja nieluun ja osa siitä niellään

40 Inhalaattorit annossumutin jauheinhalaattori nebulisaattori ( Spira ) soft-mist inhalaattori. uusimpia ponnekaasuttomia ja niiden tuottama lääkesumu on hidasta

41 Inhalaatiosumutteet Ponnekaasulla toimivista lääkesumutteista eli astmasuihkeista (aerosolit) tai annossumuttimista lääkeaine vapautuu ponnekaasun voimasta yhdellä painalluksella annoksia tilajatke ( Nebunette / Babyhaler)

42

43 Nebunette Babyhaler Auttaako oireisiin? vaikeassa obstruktiossa adrenaliini tarvittaessa lihakseen (Adrenalin 1 mg/ml) 0,1 ml/10 kg (maks. 0,3 ml).

44 Jatkuvaa lääkitystä vaativan astman alkuhoito

45 Seuraa vastetta

46 Porras 1: Hallintaan riittää satunnainen avaava lääkitys Porras 2: Hallintaan tarvitaan säännöllinen tulehduslääkitys Porras 3: Hallintaan tarvitaan tulehduslääkkeen lisäksi muuta lääkitystä Porras 4: Hallintaan tarvitaan poikkeuksellista lääkitystä

47 Astman hallinta ja hoitoportaat yli 12-vuotiailla. Hallintaan riittää satunnainen avaava lääkitys Hallintaan tarvitaan säännöllinen tulehduslääkitys Hallintaan tarvitaan tulehduslääkkeen lisäksi muuta lääkitystä Hallintaan tarvitaan poikkeuksellista lääkitystä Ota sairaus hallintaan ja pidä se siinä. Lääkitystä lisätään tai vähennetään oireilun vaihtelun mukaan. Huomioi krooninen nuha/sinuiitti, ympäristötekijät, ylipaino ja tupakointi. Potilas estää pahenemiset ja kohtaukset ohjatun omahoidon avulla. Lyhytvaikutteinen 2 -agonisti tarpeen mukaan Nopeavaikutteinen 2 -agonisti tarpeen mukaan Ei säännöllistä hoitavaa lääkettä. Jaksottainen, kuuri- luonteinen (2-4 viikkoa) hoitava lääke infektioiden yhteydessä tai siitepöly-aikana, jos ne lisäävät oireita. Pieni tai keskisuuri annos inhaloitavaa kortisonia Hoitava lääke voi olla leukotrieenisalpaaja, jos oireilu on lievää. Lääke auttaa myös nuhaoireisiin. Lisää inhaloitavan kortisonin rinnalle yksi tai useampi lisälääke. (Aloita mieluiten vain yksi uusi lääke kerrallaan.) pitkävaikutteinen 2 -agonisti leukotrieenisalpaaja tiotropium (vain aikuisilla) teofylliini Harkitse inhaloitavan kortisonin ja 2 - agonistin kiinteää yhdistelmää Lisää ylläpitohoitoon: tablettikortisoni joka tai joka toinen päivä tai omalizumabi. Ihon alle pistettävän IgEvasta-aineen aihe on vaikea allerginen astma, jota ei muuten saada hallintaan. Huomioitava: Ei tule kyseeseen diagnosoidun sairauden hoidon alkuvaiheessa. Jälkihoidossa/ylläpito-hoidossa vain, jos oireita satunnaisesti. Hoitava lääke palautetaan herkästi, jos oireilu lisääntyy. Huomioitava: Jos oireita vain kausiluontoisesti, hoitava lääkitys voi olla kausiluontoinen. Potilaalla pitää aina olla varalla satunnaisiin oireisiin nopeavaikutteinen 2 -agonisti. Huomioitava: Lääkevaste on yksilöllinen. Varmista astman hallinta. Käyttääkö potilas lääkkeitä, osaako inhaloida? Inhaloitavan kortisoni- annoksen suurentaminen voi auttaa. Yleensä lisälääke on tehokkaampi. Huomioitava: Edellyttää erikoislääkärin hoitoa ja seurantaa. Tablettikortisoni aiheuttaa pitkäaikaishoidossa tunnettuja haittoja. Pahenemisvaiheen lyhyet (7-10 pv. lapsilla 3 pv) kuurit ovat turvallisia eikä niitä pidä pantata.

48 Jaksottainen lievä astma Alle 3-vuotiaan jatkuvaoireinen astma: päivittäinen lääkitys Lapsi tulee olla erikoissairaanhoidon seurannassa. Konsultoi lastenallergologia, jos vaikea saavuttaa oireettomuutta, taso 3 saavutetaan tai inhaloidun kortisonin tarve yli 3 kk. Taso 1 Lyhyt-vaikutteinen beeta 2 -agonisti vain tarvittaessa Taso 2 Matalaannoksinen 1 inhaloitu kortisoni, tai toissijaisesti montelukasti Taso 3 Matala 1 -keskisuuri- 2 annoksinen inhaloitu kortisoni + montelukasti Taso 4 Korkea-annoksinen 3 inhaloitu kortisoni + montelukasti ja/tai 4 pitkä-vaikutteinen beeta 2 -agonisti Arvioi kontrolli Taso ylös, jos tarpeen (Tarkista ensin erotusdiagnoosi, komplianssi, inhalaatiotekniikka ja ympäristön allergeenit) Potilaan opetus ja ympäristöärsykkeiden kontrolli joka tasolla Pahenemisvaiheessa: - Anna heti lyhyt-vaikutteista beeta 2 -agonistia; annostiheys riippuu oireiden vaikeudesta - Nosta heti säännöllinen kortisoniannos keskisuurelle 2 tasolle - Yhteys lääkäriin viimeistään jos runsas beeta 2 -agonistin tarve jatkuu toista vuorokautta - Harkitse 3 päivän kuurina systeemistä kortisonia, esim. prednisoloni 1-2 mg/kg/vrk kahteen annokseen jaettuna, jos kohtaus on vaikea tai jos potilaalla on ollut aiemmin vaikeita kohtauksia Taso alas, jos mahdollista (astma hyvässä tasapainossa >3-6 kk ajan)

49 Jaksottainen lievä astma >3-vuotiaan jatkuvaoireinen astma: päivittäinen lääkitys Lapsi tulee olla erikoissairaanhoidon seurannassa. Konsultoi lastenallergologia, jos vaikea saavuttaa oireettomuutta, taso 3 saavutetaan tai inhaloidun kortisonin tarve yli 3 kk. Taso 1 Lyhyt-vaikutteinen beeta 2 -agonisti vain tarvittaessa Taso 2 Matalaannoksinen 1 inhaloitu kortisoni, tai toissijaisesti montelukasti Taso 3 Matala-annoksinen 1 inhaloitu kortisoni + montelukasti ja/tai 4 pitkävaikutteinen beeta 2 - agonisti Taso 4 Keskisuuri 2 -korkea- 3 annoksinen inhaloitu kortisoni + montelukasti ja/tai 4 pitkävaikutteinen beeta 2 - agonisti Arvioi kontrolli Taso ylös, jos tarpeen (Tarkista ensin erotusdiagnoosi, komplianssi, inhalaatiotekniikka ja ympäristön allergeenit) Potilaan opetus ja ympäristöärsykkeiden kontrolli joka tasolla Pahenemisvaiheessa: - Anna heti lyhyt-vaikutteista beeta 2 -agonistia; annostiheys riippuu oireiden vaikeudesta - Nosta heti säännöllinen kortisoniannos keskisuurelle 2 tasolle - Yhteys lääkäriin viimeistään jos runsas beeta 2 -agonistin tarve jatkuu toista vuorokautta - Harkitse 3-5 päivän kuurina systeemistä kortisonia, esim. prednisoloni 1-2 mg/kg/vrk kahteen annokseen jaettuna, jos kohtaus on vaikea tai jos potilaalla on ollut aiemmin vaikeita kohtauksia Taso alas, jos mahdollista (astma hyvässä tasapainossa >3-6 kk ajan)

50 hengitystieinfektion aiheuttama pahenemisvaihe Säännöllinen inhaloitava kortisoni ylös: mielellään mikrog/vrk budesonidi, flutikasoni mikrogrammaa viikon ajaksi. Muista ohjata reilu avaavan käyttö: esimerkiksi salbutamoli 200 mikrogrammaa tarvittaessa aluksi jopa puolen tunnin välein ja vuorokaudessa annoksia voi olla yhteensä vähintään 12 Jos selvä obstruktio ja pitkä matka sairaalaan, aloita peroraalinen kortisoni reilulla annoksella eli prednisoloni 1-2 mg/kg/vrk 2 annokseen jaettuna, max 40 mg 3-5 vrk; aikuisilla mg vähintään 5 vuorokauden ajan harkitse kuumeisella sairaalla astmaa sairastavalla obstruktiivisella potilaalla esim amoksisilliini 750 mg x 2 tai epidemiologisen tilanteen mukaan (mykoplasma) rinnalle doksimysiini 100 mg x 2

51 potilas oireilee rasituksessa ja kärsii selvästi hengitysvaikeuksista tai yskästä mikäli rasitusoireita esiintyy jatkuvasti on taudin tasapaino puutteellinen kaikille ensisijainen lääke on inhaloitava kortisoni, mutta EIBn estämiseksi tarvitaan usein toinen lääke Varmista, että potilas todella ottaa lääkkeet Nosta hengitettävä kortisoni tilapäisesti budesonidi 800 mikrogrammaa/vrk ja flutikasoni 500 mikrog Kombinoi rinnalle joko montelukasti 10 mg x 1 tai LABA Ota vastaanotolle uudelleen ja tarkista vaste, pudota kortisoni turvarajoihin

52 Käytössä olevat ICS-valmisteet Budesonidi, flutikasonipropionaatti ja mometasoni ovat aktiivisia lääkkeitä Beklometasonidipropionaatti ja siklesonidi ovat aihiolääkkeitä (prodrug) BDP metaboloidaan 17-BMP:ksi Siklesonidi metaboloidaan des-siklesonidiksi

53 Annosekvivalentit budesonidi = BDP = 0.5 flutikasonipropionaatti = 0.5 mometasoni Siklesonidi asettunee BDP:n ja flutikasonipropionaatin välimaastoon

54 Astman hallinta Astman hoitoa ohjataan seuraamalla astman hallinnan tasoa (taulukko seur slaidi!) Seurantakäynnillä hoitotasapainoa huonontaviin tekijöihin (huono hoitoon sitoutuminen, huono inhalaatiotekniikka, ylähengitystiesairaudet, tupakka, altistuminen allergeeneille, työperäiset altisteet, ylipaino) puututaan ja astmalääkitystä lisätään tarvittaessa, jos astma ei ole hyvässä hallinnassa Hengitettävän kortisonin vaikutus voi alkaa jo muutamassa päivässä, mutta toisinaan paras teho tulee esiin vasta 1-3 kuukaudessa. Jos lisätty lääkitys ei paranna astman hallintaa, se lopetetaan turhana. Tarpeeronta monilääkitystä pitää välttää. Jos astman hallinta on ollut pitkään hyvä (mielellään vähintään 6 kuukautta), kokeillaan lääkityksen vähentämistä. Lääkityksen vähentämistä ei kannata tehdä ennen kyseiselle potilaalle hankalinta vuodenaikaa (esim allergikolla ei juuri ennen siitepölykautta tai pakkasessa oireilevalla ennen talvea).

55 Hyvä hallinta Kohtalainen hallinta Huono hallinta Päiväaik aiset oireet 2 kertaa viikossa, mieluiten ei lainkaan Työn tai harrastu sten rajoittee t Yöoireet Kohtaus lääkkee n tarve Ei lainkaan Ei lainkaan 2 kertaa viikossa, mieluiten ei lainkaan Hyvän hallinnan tavoite saavuttamatta yhdessäkin kohdassa Hyvän hallinnan tavoite saavuttamatta kolmessa tai useammassa kohdassa FEV1 ja/tai PEF FEV1 normaali, PEF-seurannassa ei poikkeavaa vaihtelua ja taso normaali

56 Astmatesti.fi 19 on raja-arvo joka parhaiten erottaa huonossa tasapainossa olevat hyvästä tasapainosta / >71% sensitiivisyys + spesifisyys!. Schatz ym J Allerg Clin Immunol 2006;117(3):

57 Astman hallinta on hyvä, jos kaikki tavoitteet on saavutettu. Jos hallinta on pitkään (yli 6 kk) hyvä, harkitse hoidon keventämistä. Jos koskaan ei ole mitään oireita, alkuperäinen diagnoosi pitää kyseenalaistaa. Vaikka astman hallinta olisi hyvä, voi potilaalla olla suurentunut pahenemisvaiheiden ja huonon ennusteen riski, jos (1) pahenemisvaiheita on ollut edellisen vuoden aikana, 2) hän on joskus joutunut tehohoitoon astman vuoksi tai 3) jos hyvän hallinnan saavuttaminen edellyttää suuria lääkeannoksia. Jos astman hallinta on huono tai potilaalla on ollut pahenemisvaihe, pitää aina arvioida hoitavan lääkityksen sopivuus ja riittävyys. Jos astman hallinta on kohtalainen, harkitaan hoitava lääkityksen arviointia. Kaikkien kohdalla pyritään hyvään astman hallintaan, mutta lääkityksen tehostamisessa ja jatkamisessa pitää aina arvioida hyödyt ja haitat. Kaikkia astmaatikkoja ei nykyisellä hoidolla saada hyvään hoitotasapainoon ja tällöin tyydytään saavutettuun tasoon, oleellista on potilaan kyky suoriutua arkielämässä.

58 step up

59 Pahenemisvaiheet lapsilla

60 adherenssi-nak:t Ohjattu omahoito vähentänee aikuisastmaatikkojen päivystyskäyntejä Ohjattu omahoito, erityisesti kirjallisine ohjeineen, vähentää aikuisten astman pahenemisvaiheiden sairaalahoidon tarvetta Ohjattu omahoito parantanee aikuisastmaatikon elämän laatua

61 ASTMAOHJAUS Ohj Cheng, Y.; Hsu, L.; Yang, K.; Yeh, S. & Shu, S Outcomes of a continuing education in the care of children with asthma for paediatric healthcare providers. The journal of continuing education in nursing Vol. 38 No. 3/2007, aus Muodostaa suuren osan astman hoidosta sen avulla pystytään varmistamaan oikeanlainen käsitys astmasta ja sen riittävästä hoidosta Ohjauksessa on tärkeää tunnistaa potilaan tarpeet informaation suhteen Laadukas ohjaus parantaa astman oireiden hallintaa, ja näin ollen myös elämänlaatua Hyvän ohjauksen on todettu vähentäneen lasten poissaoloa koulusta ja käyntejä päivystyksessä, sekä parantaneen lasten osallistumista fyysisiin ja sosiaalisiin aktiviteetteihin Ohjaus auttaa myös tunnistamaan ne tilanteet, jolloin tulee ottaa yhteys lääkäriin

62 Johtopäätökset Käypä hoidon päivitys pyrkii selventämään entistäkin paremmin perusasiat diagnostiikassa ja hoidossa inhaloitavat kortisonit ovat edelleen astman hoidon kulmakivi: valtaosa potilaista ei tarvitse muuta jatkuvaa lääkettä! kortisonien tehossa ja toivotuissa vaikutuksissa on kliinikon kannalta vähäiset eroavaisuudet--suurimmat eroavaisuudet valmisteiden välillä liittyvät itse lääkeainemolekyylin sekä käytetyn inhalaattorin kombinaatiosta johtuviin eroihin annosekvivalenteissa Hoitoa valittaessa yksilöity räätälöinti on oleellista optimaalisen hoitoonsitoutumisen turvaamiseksi! Uusia hoidon mullistavia lääkkeitä ei ole näköpiirissä kuin korkeintaan yksittäisten todella vaikeiden astmojen osalta

63 Lotta 5 vuotta Lotalla on ollut vauvaiästä saakka kananmuna-allergia ja hän saa edelleen yleistyneen nokkosihottuman pienestäkin määrästä jopa hyvin kypsennettyä kananmunaa. Viime kesästä alkaen Lotalla on ollut lisääntyvästi yskää öisin ja syksyllä ensimmäisen kerran flunssan aikana hankala yskä ja äidin mielestä hengitys vinkui. Talvella pakkasilla on ollut leikeissä yskänpuuskia paljon. Kausiluonteista nuhaa ei ole ollut. Vanhemmilla ei ole allergisia sairauksia. Statuksessa iho terve, ei atooppista ihottumaa. Silmien sidekalvot normaalit. Vireä ja reipas ikätasoinen tyttö. Keuhkoista auskultoiden normaalit hengitysäänet kauttaaltaan. Sydämestä rytmi tasainen 100/minuutti, ei sivuääniä. Tärykalvot helmenharmaat ja herkkäliikkeiset. Nenän limakalvot väriltään tavalliset, ei eritettä. Nielussa tavallisen kokoiset nielurisat ja limakalvot normaalit. Lotta

64 Tutkimukset Leikki-ikäisen lapsen astmassa on tärkeää osoittaa poikkeava keuhkofunktio vastaavasti kuin kouluikäisllä lapsilla ja nuorilla sekä aikuisilla. Astmaepäilyn vuoksi tehtiin ulkojuoksukoe yhdistettynä oskillometria-tutkimukseen. Perusvaiheessa sekä resistanssi että reaktanssiarvot olivat viitealueella. Rasituksen jälkeen R5Hz nousi 80% ja reaktanssiarvot putosivat jopa 200%. Muutokset ovat yksiselitteisesti astmalle tunnusomaiset. (ks aiemmin: merkitsevä muutos juoksukokeessa 40% nousu R5:ssä) tehtiin perussarjan prickit, joissa todettiin kananmunalle 10 mm ja kissalle 6 mm reaktio. Diagnoosi on siis J45.0 = allerginen astma Lotta

65 Lotan astman hoito Hoito on varminta aloittaa tilajatkeella, koska kyseessä vasta 5-vuotias tyttö. Seuraavan vuoden aikana voidaan haluttaessa harjoitella jauheinhalaattoria, johon siirrytään viimeistään ennen koulun alkamista Astman hoito aloitetaan yleisimmin inhaloitavalla kortisonilla ja annos on flutikasonipropionaatilla 125 mikrog/dos 1x2 Mikäli saadaan selvä lääkevaste ja tytön rasituksen sieto paranee, voidaan annosta pudottaa tämän jälkeen tasolle 100 mikrogrammaa kahdesti päivässä (50/dos 2x2) ja pitkällä tähtäimellä joskus jopa 50 mikrog x 2. Infektioiden aikana osoitetusti Lotalla on ollut selvät astmaoireet, joten annos nostetaan välittömästi jo epäiltäessä flunssan alkua tasolle 250 mikrog x 2, jota voidaan jatkaa tyypillisen pahenemisvaiheen keston ajan eli 7-10 päivää Flixotidellä 250 mikrog x 2 on selvästi turvarajat ylittävä annos pitkäaikaiskäytössä eli vanhemmille tulee painottaa TILAPÄISTÄ lääkityksen nostoa flunssissa Lotta

66 Teemu 13 v. Astmaoireita Joonas sai ensimmäisen kerran flunssien yhteydessä jo vuoden iässä ja hän sai käyttöönsä salbutamolin tilajatkeella otettuna. Oireet olivat pienenä lieviä ja Teemu ei tarvinnut koskaan esim spira-hoitoja Oireet muuttuivat tiheämmiksi ja jatkuviksi Teemun ollessa 7-vuotias. Silloin aloitettiin jatkuvana lääkityksenä flutikasonipropionaatti. Tällä lääkityksellä poika pärjäsi vuosia. Allerginen nuha alkoi koivuaikaan jo 3-vuotiaana. Viimeksi prick-testeissä koivu 6/6, leppä 8, timotei 4, nurminata 0, pujo 3, cladosporium 3, kissa 10, koira 7, hevonen 8, pölypunkki 4, pähkinäpensas 6, latex 0. Nyt viimeisen vuoden aikana Teemu on käyttänyt Flixotideä 200 mikrogrammaa kahdesti päivässä. Oireita on tullut silti lisääntyvästi jalkapalloa pelatessa sekä eläinkontakteissa. Hän on tarvinnut avaavaa lääkettä usein peleissä sekä flunssien aikana huomattavan tiheästi. Poika ei ole tehnyt aktiivia PEF-seurantaa. Teemu 13v

67 Spirometria tulisi tehdä säännöllistä astmalääkitystä saavilla kouluikäisllä lapsilla ja nuorilla joka tapauksessa vuosittain. Oireet viittaavat rasituskomponenttiin keuhkofunktion heikkenemisessä joten tehtiin rasituskoe. Teini-ikäisen astman hoitotasapaino voi usein heikentyä huonon komplianssin vuoksi, ts. lääkkeet joko unohtuvat ottaa harrastusten ja muun mielenkiintoisen elämän lomassa tai teinillä voi olla halu unohtaa sairautensa ja hän jättää lääkke en ottamatta. Tämän vuoksi haluttiin paitsi varmistaa keuhkojen toiminta myös mitata uloshengityksen typpioksidi, joka kuvastaa eosinofiilisen inflammaation astetta keuhkoputkissa ja sitä kautta hoidon tasapainoa. Teemu 13v

68 Tutkimustulokset Spirometriassa todetaan lähtötilanteessa hyvä keuhkofunktio, mutta sekuntikapasiteetti putoaa jopa 39% ja tämä korjaantuu avaavalla lääkkeellä. Uloshengityksen typpioksidi oli normaalirajoissa eli 20. FeNO on huomattavan herkkä kortisonihoidolle, ts. jos poika ottaa hengitettävää kortisonia on todennäköistä että arvo on normaali. Toisaalta mikäli se olisi ollut selvästi korkea, esim yli 50 ppm, olisi se voinut viitata komplianssiongelmaan. Teemu 13v

69 Koska nykyisellä lääkkeellä Teemu ei pärjää ja komplianssi on todennäköisesti kunnossa, pitää lääkitystä lisätä Ottaen huomioon taudin pitkän keston, allergisen taustan ja bronkodilataatiovasteen, hyötyy Teemu suurimmalla todennäköisyydellä pitkävaikutteisesta avaavasta beeta2- agonistista. Teemu on tyytväinen diskukseen joten vaihdettiin lääkitykseksi Seretide 50/100 1x2 Teemu 13v

70 Seurantakäynti ja uusi juoksukoe 6 kk kuluttua Teemu tulee selvästi reippaampana vastaanotolle ja kertoo voivansa paljon paremmin. Pelit ovat sujuneet mukavasti ja välissä ollut flunssa tuntui menevän ohi kohtalaisen vähäisin oirein. Kotona tehtiin kahden viikon PEFseuranta, ei merkitsevää vuorokausivaihtelua. Tehtiin uusi spirometria vuorokauden lääkitystauolla, jossa rasitus ei provosoi enää muutosta keuhkofunktiossa ja tilanne vastaa pojan kuvausta oireiden häviämisestä. Teemu 13v

71 12-vuotias poika allerginen astma todettu 1/2007 (vinkunat + pef-seuranta+br.dilvaste) ja siitä lähtien lääkitys, joka lopulta taudin vaikeusasteen vuoksi ollut Symbicort 2+1 siedätyshoito aloitettu 2009 mutta jouduttu lopettamaan epästabiiln astman vuoksi 9/2010 spirometriassa keskivaikea obstruktio, lisätty Singulair komplianssi hyvä, lääkkeenottotekniikka hyvä syksyn aikana jatkuvasti heikkenevä tilanne, todettiin myös mykoplasmainfektio joulukuussa (sai mm atsitromysiinikuurin marraskuussa ja 3 vk klaritromysiinikuurin joulu-tammikuussa) marraskuussa aloitettiin Innovair (100/6) 2x2

72

Henrikka Aito Ylilääkäri, Lastentaudit HUS, Porvoon sairaala

Henrikka Aito Ylilääkäri, Lastentaudit HUS, Porvoon sairaala Henrikka Aito Ylilääkäri, Lastentaudit HUS, Porvoon sairaala 5.4. 2017 Työryhmä Askolan tk Loviisan tk Porvoon tk Sipoon tk Porvoon lääkärikeskus Porvoon apteekki Porvoon sairaala < 12-vuotiaan lapsen

Lisätiedot

Vinkuna korreloi huonosti hapetuksen kanssa.» Hengitystaajuus korreloi varsin hyvin hengitysvaikeuden asteen ja hypoksian kanssa

Vinkuna korreloi huonosti hapetuksen kanssa.» Hengitystaajuus korreloi varsin hyvin hengitysvaikeuden asteen ja hypoksian kanssa Toistuva uloshengityksen vaikeus tai vinkuna Heikentynyt suorituskyky Rasituksessa ilmenevä yskä tai hengenahdistus Yli 6 viikkoa kestävä (limainen) yskä Jatkuva limaisuus, toistuvat bronkiitit Yskä tai

Lisätiedot

203 Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet

203 Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet 1 / 5 27.11.2015 13:07 Yhteistyökumppanit / Lääkärit ja terveydenhuolto / Lääkkeet ja lääkekorvaukset / Lääkkeiden korvausoikeudet / Erityiskorvaus / 203 Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat

Lisätiedot

ASTMAN VAIKUTUS PALVELUSKELPOISUUTEEN. Sotilaslääketieteen keskus

ASTMAN VAIKUTUS PALVELUSKELPOISUUTEEN. Sotilaslääketieteen keskus ASTMAN VAIKUTUS PALVELUSKELPOISUUTEEN Astman määritelmä Astma on keuhkoputkien limakalvon eosinofiilinen tulehduksellinen sairaus, jossa keuhkoputkien ja keuhkojen toiminta häiriintyy Oireina ovat yöllinen

Lisätiedot

Kirsi Ylä-Tuuhonen erikoistuva lääkäri TAYS, Lastenklinikka

Kirsi Ylä-Tuuhonen erikoistuva lääkäri TAYS, Lastenklinikka MILLOIN PÄIVYSTYSLÄHETE TAYS:IIN, TAYS-TEMPUT JA KOTIOHJEET PÄIVYSTYKSESTÄ AHDISTUSKOHTAUKSEN JÄLKEEN Kirsi Ylä-Tuuhonen erikoistuva lääkäri TAYS, Lastenklinikka ASTMAN PAHENEMIVAIHE/ OBSTRUKTIIVINEN BRONKIITTI

Lisätiedot

Astman lääkehoitoportaat ylös ja alas

Astman lääkehoitoportaat ylös ja alas Astman lääkehoitoportaat ylös ja alas Alueellinen koulutuspäivä 9.3.2017 VSSHP / TYKS EL Henrik Söderström Mistä astmassa on kyse Astma on pitkäaikainen keuhkosairaus, johon kuuluvat keuhkoputkiston limakalvotulehdus

Lisätiedot

Mitä astma on? Astma on lasten yleisin pitkäaikaissairaus. Sitä sairastaa noin viisi prosenttia suomalaislapsista. Astma voi alkaa missä iässä tahansa ja oireet voivat olla kausiluonteisia tai ympärivuotisia.

Lisätiedot

Astma lapsella. L-PKS ja L-PSHP (R.I.P)

Astma lapsella. L-PKS ja L-PSHP (R.I.P) Astma lapsella. L-PKS ja L-PSHP (R.I.P) 24.01.2018 Astma Infektio KNK ongelmat Allergia Refluksitauti TIC oire (toiminallinen) YSKÄ Hengenahdistus Bronkioliitti Akuutti obstruktiivinen bronkiitti Infektioastma

Lisätiedot

Astma. Eeva-Maija Nieminen Keuhkosairauksien erikoislääkäri, LT Kliininen opettaja HY HYKS Sydän- ja keuhkokeskus. Astma on

Astma. Eeva-Maija Nieminen Keuhkosairauksien erikoislääkäri, LT Kliininen opettaja HY HYKS Sydän- ja keuhkokeskus. Astma on Astma Eeva-Maija Nieminen Keuhkosairauksien erikoislääkäri, LT Kliininen opettaja HY HYKS Sydän- ja keuhkokeskus Astma on Hengitysteiden tulehduksellinen sairaus, johon liittyy vaihteleva, ainakin osittain

Lisätiedot

ASTMAN VAIKUTUS PALVELUSKELPOISUUTEEN. Ilmailulääketieteen keskus. Sotilaslääketieteen Keskus

ASTMAN VAIKUTUS PALVELUSKELPOISUUTEEN. Ilmailulääketieteen keskus. Sotilaslääketieteen Keskus ASTMAN VAIKUTUS PALVELUSKELPOISUUTEEN Matti Mäntysaari Sotilaslääketieteen Keskus Astman määritelmä Astma on keuhkoputkien limakalvon eosinofiilinen tulehduksellinen sairaus, jossa keuhkoputkien ja keuhkojen

Lisätiedot

Kertausta astman ja keuhkoahtaumataudin diagnostiikasta ja hoidosta. Antti Saarinen LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri

Kertausta astman ja keuhkoahtaumataudin diagnostiikasta ja hoidosta. Antti Saarinen LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Kertausta astman ja keuhkoahtaumataudin diagnostiikasta ja hoidosta Antti Saarinen LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Etunimi Sukunimi 09.06.2017 Astman DG Astmaan sopivat oireet (ja status) JA Spirometriassa

Lisätiedot

Milloin Prednisolonia lasten akuutissa uloshengitysvaikeudessa?

Milloin Prednisolonia lasten akuutissa uloshengitysvaikeudessa? Milloin Prednisolonia lasten akuutissa uloshengitysvaikeudessa? Riitta Turunen, LL Virusoppi, Turun yliopisto Lastenklinikka, Turun yliopisto Akuutti uloshengitysvaikeus Määritelmä: Limakalvoturvotus ja

Lisätiedot

Astman diagnostiikka ja hoidon työnjako perusterveydenhuollossa

Astman diagnostiikka ja hoidon työnjako perusterveydenhuollossa Astman diagnostiikka ja hoidon työnjako perusterveydenhuollossa 1.Käynti - lääkärin vastaanotto Astman selvittely - diagnostiikka Oireileva potilas. Ajanvaraus(hoitaja)- Hoidon tarpeen arvio Varataan aika

Lisätiedot

Erja Helttunen 22.1.2015 kansanterveyshoitaja Kliininen asiantuntija, ylempi AMK Sairaanhoitaja, AMK JET Erikoissairaanhoitaja, la Suomussalmen

Erja Helttunen 22.1.2015 kansanterveyshoitaja Kliininen asiantuntija, ylempi AMK Sairaanhoitaja, AMK JET Erikoissairaanhoitaja, la Suomussalmen Erja Helttunen 22.1.2015 kansanterveyshoitaja Kliininen asiantuntija, ylempi AMK Sairaanhoitaja, AMK JET Erikoissairaanhoitaja, la Suomussalmen terveysasema Vähentää astmaatikkojen päivystyskäyntejä ja

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Astma

Käypä hoito -suositus. Astma Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n ja Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys ry:n asettama työryhmä Päivitetty

Lisätiedot

Astman Käypä Hoito suositus 2012:

Astman Käypä Hoito suositus 2012: Astman Käypä Hoito suositus 2012: Astmapotilaan seuranta ja kontrollit perusterveydenhuollossa Erkka Valovirta, Professori Filhan asiantuntijalääkäri, Filha ry, www.filha.fi Kliinisen allergologian dosentti,

Lisätiedot

COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka

COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka SIDONNAISUUDET Kongressi- ja koulutustilaisuudet: GSK, Leiras Takeda, Boehringer- Ingelheim, Orion

Lisätiedot

Astmaatikko työelämässä Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos

Astmaatikko työelämässä Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos Astmaatikko työelämässä Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari 23.11.2010 Helsingin yliopisto Työikäisen

Lisätiedot

Urheilijan allergiat ja astma. Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija ohjelma UKK-instituutti

Urheilijan allergiat ja astma. Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija ohjelma UKK-instituutti Urheilijan allergiat ja astma Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija ohjelma UKK-instituutti KYMPPIYMPYRÄ Tietoa ja taitoa kehittävän, terveyttä edistävän ja vammoja ehkäisevän liikunnan ja

Lisätiedot

Miten astmahoitaja voi auttaa potilasta saavuttamaan hyvän astman hoitotasapainon

Miten astmahoitaja voi auttaa potilasta saavuttamaan hyvän astman hoitotasapainon Miten astmahoitaja voi auttaa potilasta saavuttamaan hyvän astman hoitotasapainon Mirva Vuorimaa Sairaanhoitaja Tyks 9.3.2017 Hoitajapoliklinikka Tyksin keuhkopoliklinikalla * Toiminta alkoi syyskuussa

Lisätiedot

Urheilijan astma. Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma

Urheilijan astma. Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma Urheilijan astma Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma KYMPPIYMPYRÄ Tietoa ja taitoa kehittävän, terveyttä edistävän ja vammoja ehkäisevän liikunnan ja urheilun tueksi Fyysis-psyykkissosiaalinen

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

PEF TYÖPAIKKASEURANTA uudet ohjeet. Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström

PEF TYÖPAIKKASEURANTA uudet ohjeet. Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF TYÖPAIKKASEURANTA uudet ohjeet Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF= Peak expiratory flow eli uloshengityksen ulosvirtaus Kuvaa suurten hengitysteiden väljyyttä Puhalluksiin vaikuttavat:

Lisätiedot

Nuorena alkaneen astman vaikutus miesten työkykyyn. Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos

Nuorena alkaneen astman vaikutus miesten työkykyyn. Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos Nuorena alkaneen astman vaikutus miesten työkykyyn Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos Työikäisen väestön yleistyvä sairaus Astman esiintyvyyden on todettu 12-kertaistuneen

Lisätiedot

Liikkujan astma. Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma

Liikkujan astma. Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma Liikkujan astma Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma KYMPPIYMPYRÄ Tietoa ja taitoa kehittävän, terveyttä edistävän ja vammoja ehkäisevän liikunnan ja urheilun tueksi Fyysis-psyykkissosiaalinen

Lisätiedot

Keuhkoahtaumapotilaan lääkehoito

Keuhkoahtaumapotilaan lääkehoito Keuhkoahtaumapotilaan lääkehoito Käypä Hoito- suositus 2009 Minna Virola, 2011 projektityöntekijä, sh, PPSHP Suositus lääkehoidosta Oireettomat: Ei lääkehoitoa Satunnaisesti oireilevat (FEV1 yleensä yli

Lisätiedot

PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA. Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström

PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA. Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF= Peak expiratory flow eli uloshengityksen huippuvirtaus

Lisätiedot

Vaikean astman hoito. Etelä-Savon Keuhkopäivä Filha ja Essote/keuhkoyksikkö keuhkosairauksien erl Päivi Torkko

Vaikean astman hoito. Etelä-Savon Keuhkopäivä Filha ja Essote/keuhkoyksikkö keuhkosairauksien erl Päivi Torkko Vaikean astman hoito Etelä-Savon Keuhkopäivä 2.2.2017 Filha ja Essote/keuhkoyksikkö keuhkosairauksien erl Päivi Torkko Vaikea astma vaatii korkeaa inhaloitavan kortisonin annosta + jotakin lisälääkettä

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatauti pahenemisvaiheen hoito

Keuhkoahtaumatauti pahenemisvaiheen hoito Keuhkoahtaumatauti pahenemisvaiheen hoito Keuhkoahtautmatauti Mahdollisimman varhainen taudin diagnostiikka Diagnoosi on oikea Optimaalinen lääkitys ja hoito: -tupakoinnin lopetus -lääkitys -kuntoutus

Lisätiedot

Lapsuusiän astman ennuste aikuisiällä Anna Pelkonen, LT, Dos Lastentautien ja lasten allergologian el HYKS, Iho-ja allergiasairaala

Lapsuusiän astman ennuste aikuisiällä Anna Pelkonen, LT, Dos Lastentautien ja lasten allergologian el HYKS, Iho-ja allergiasairaala Lapsuusiän astman ennuste aikuisiällä Anna Pelkonen, LT, Dos Lastentautien ja lasten allergologian el HYKS, Iho-ja allergiasairaala 22.1.2015 Mikä on lapseni astman ennuste? Mikä on lapsen astman ennuste

Lisätiedot

Symbicort Turbuhaler. Päivämäärä, Versio RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Symbicort Turbuhaler. Päivämäärä, Versio RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Symbicort Turbuhaler Päivämäärä, Versio RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Astma Astma on yleinen hengitysteiden tulehdussairaus,

Lisätiedot

Miten hoidan aikuisen vaikeaa astmaa?

Miten hoidan aikuisen vaikeaa astmaa? Miten hoidan aikuisen vaikeaa astmaa? Timo Erik Helin Erikoislääkäri HYKS/ Iho- ja Allergiasairaala 9.12.2013 1 Vaikean astman määritelmä päivittäiset vaikeat oireet toistuvat pahenemisvaiheet runsas yöoireilu

Lisätiedot

ASTMAN OMAHOITOKORTTI

ASTMAN OMAHOITOKORTTI ASTMAN OMAHOITOKORTTI www.hengitys.fi www.astmatesti.fi www.pef.fi Erikieliset astmatestit löydät osoitteesta: www.asthmacontroltest.com GSK, Piispansilta 9 A 00 Espoo Puh. 00 0 0 0, www.gsk.fi GSK-tuoteinfo

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatautipotilaan seurannasta

Keuhkoahtaumatautipotilaan seurannasta Keuhkoahtaumatautipotilaan seurannasta 14.9.2011 Timo Karakorpi Lähde: Keuhkoahtaumataudin hoitoketju, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Tavoite Aloitteellinen tupakasta vieroitus ja sen aktiivinen tukeminen

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin varhaisdiagnostiikka ja spirometria. Esko Kurttila Keuhkosairauksien ja työterveyshuollon erikoislääkäri

Keuhkoahtaumataudin varhaisdiagnostiikka ja spirometria. Esko Kurttila Keuhkosairauksien ja työterveyshuollon erikoislääkäri Keuhkoahtaumataudin varhaisdiagnostiikka ja spirometria Esko Kurttila Keuhkosairauksien ja työterveyshuollon erikoislääkäri Epidemiologia N. 10%:lla suomalaisista on keuhkoahtaumatauti Keuhkoahtaumatauti

Lisätiedot

8. VUODEN KYSELYLOMAKE

8. VUODEN KYSELYLOMAKE 8. VUODEN KYSELYLOMAKE Päivämäärä: / / LAPSEN NIMI: SYNTYMÄAIKA: LOMAKKEEN TÄYTTI: OSOITE: SÄHKÖPOSTI: PUHELIN: Rastittakaa oikea vaihtoehto! Avoimiin kysymyksiin vastataan harmaiden palkkien kohdalle.

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudi hoitokäytännöt Carea alueell. Jussi Männistö

Keuhkoahtaumataudi hoitokäytännöt Carea alueell. Jussi Männistö Keuhkoahtaumataudi hoitokäytännöt Carea alueell Jussi Männistö 15.5.2014 Sidonnaisuuteni kaupalliseen yritykseen (ky) viimeisten 2 v aikana 15.5.2014 Sidonnaisuuden laatu Yritykset Saanut ky:lta apurahan

Lisätiedot

Edellytykset siedätyshoidolle

Edellytykset siedätyshoidolle Edellytykset siedätyshoidolle Hoito toteutetaan hoitosuositusten mukaisesti Siedätyshoito Käypä hoito suositus 2011 Siedätyshoidon aloittaa allergisten sairauksien tutkimiseen ja hoitoon perehtynyt lääkäri

Lisätiedot

Rintakipu ja hengenahdistus - keuhkosairaudet

Rintakipu ja hengenahdistus - keuhkosairaudet Rintakipu ja hengenahdistus - keuhkosairaudet vt Professori Paula Maasilta paula.maasilta@helsinki.fi Kliiniset opettajat: Hanna-Riikka Kreivi (0504272914, hanna-riikka.kreivi@hus.fi) Eeva-Maija Nieminen

Lisätiedot

ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI

ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI Astmapotilaan hoidon aloitus ja hoitopolku Simon terveysasemalla ASTMAPOTILAAN HOITOPOLKU: HENGITYSHOITAJA/ASTMALÄÄKÄRI Terveyskeskuksessa on jo ennestään käytössä suhteellisen hyvin toimiva astmapotilaan

Lisätiedot

Jukka Vadén Ylilääkäri, keuhkosairaudet KHKS 6.10.2011

Jukka Vadén Ylilääkäri, keuhkosairaudet KHKS 6.10.2011 Jukka Vadén Ylilääkäri, keuhkosairaudet KHKS 6.10.2011 Varhaisdiagnostiikkaa? 56-vuotias mies Tupakointi 40 askivuotta, 16 -vuotiaasta 54-vuotiaaksi Rakennustyö, vesieristäjä viimeiset 5 työvuottaan, fyysisesti

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatauti 2007

Keuhkoahtaumatauti 2007 Keuhkoahtaumatauti 2007 Maailmanlaajuisesti jopa 16 miljoonaa ihmistä sairastaa keuhkoahtaumatautia. Kansainvälisten tutkimusten mukaan 56 85 prosenttia tautitapauksista saattaa olla diagnosoimatta (Kinnula,

Lisätiedot

PEF- JA PIF-MITTARIT ASTMAN DIAGNOSTIIKASSA JA HOIDOSSA. Sairaanhoitaja Minna Suhonen, Soite

PEF- JA PIF-MITTARIT ASTMAN DIAGNOSTIIKASSA JA HOIDOSSA. Sairaanhoitaja Minna Suhonen, Soite PEF- JA PIF-MITTARIT ASTMAN DIAGNOSTIIKASSA JA HOIDOSSA Sairaanhoitaja Minna Suhonen, Soite PEF PEF = uloshengityksen huippuvirtaus (peak expiratory flow) saavutetaan ulospuhalluksen alkuvaiheessa -> mittaukseen

Lisätiedot

Hankalahoitoisen astman ja keuhkoahtaumataudin selvittely ja hoito

Hankalahoitoisen astman ja keuhkoahtaumataudin selvittely ja hoito Hankalahoitoisen astman ja keuhkoahtaumataudin selvittely ja hoito Antti Saarinen LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Astman hoidon tavoitteet Astman hoidon tavoitteet: oireettomuus keuhkojen normaali

Lisätiedot

Aikuisiällä alkavan astman ennuste. Astma- ja allergiapäivät 22.1.2015 LT Leena Tuomisto Seinäjoen Keskussairaala

Aikuisiällä alkavan astman ennuste. Astma- ja allergiapäivät 22.1.2015 LT Leena Tuomisto Seinäjoen Keskussairaala Aikuisiällä alkavan astman ennuste Astma- ja allergiapäivät 22.1.2015 LT Leena Tuomisto Seinäjoen Keskussairaala Astman ennusteen mittareita Paraneeko astma kehittyykö remissio? Tarvitaanko jatkuvaa lääkehoitoa?

Lisätiedot

Miten valitsen potilaalleni oikean inhalaattorin keuhkoahtaumataudissa

Miten valitsen potilaalleni oikean inhalaattorin keuhkoahtaumataudissa Miten valitsen potilaalleni oikean inhalaattorin keuhkoahtaumataudissa Arja Viinanen El Tyks keuhkosairauksien klinikka Alueellinen COPD-koulutus 21.4.2016 Miten paljon potilasta voidaan auttaa inhalaatiolääkityksellä?

Lisätiedot

Astman ja keuhkoahtaumataudin lääkehoito hoitosuositusten mukaan

Astman ja keuhkoahtaumataudin lääkehoito hoitosuositusten mukaan Astman ja keuhkoahtaumataudin lääkehoito hoitosuositusten mukaan Valtakunnalliset keuhkopäivät 15.10.2015 Antti Saarinen LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Sidonnaisuuteni kaupalliseen yritykseen (ky)

Lisätiedot

sinullako Keuhkoahtaumatauti ja pahenemis vaiheita?

sinullako Keuhkoahtaumatauti ja pahenemis vaiheita? sinullako Keuhkoahtaumatauti ja pahenemis vaiheita? Ahdistaako henkeä? Tärkeää tietoa keuhkoahtaumataudista Keuhkoahtaumatauti kehittyy useimmiten tupakoiville ihmisille. Jos kuulut riskiryhmään tai sairastat

Lisätiedot

COPD:n diagnostiikka terveydenhuollossa

COPD:n diagnostiikka terveydenhuollossa COPD:n diagnostiikka terveydenhuollossa Harri Stark LT Keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri Diacor/Terveystalo 11.2.2016 GOLD (The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease):

Lisätiedot

Hengityselimistön lääkkeet

Hengityselimistön lääkkeet Hengityselimistön lääkkeet Salla Kalsi Proviisori Yskän hoidossa käytettävät lääkkeet Yskä on normaalisti keuhkoja suojeleva refleksitoiminta Tilapäinen yskä ei yleensä vaadi hoitoa Yskänlääkkeiden tehoa

Lisätiedot

Säännöllinen vai jaksoittainen hoito lapsen lievään astmaan?

Säännöllinen vai jaksoittainen hoito lapsen lievään astmaan? Anna Pelkonen dosentti, lastentautien ja lasten allergologian erikoislääkäri HYKS, Iho- ja allergiasairaala Mika Mäkelä professori, lastentautien ja lasten allergologian erikoislääkäri HYKS, Iho- ja allergiasairaala

Lisätiedot

Mitä tehdä pikkuvinkujalle?

Mitä tehdä pikkuvinkujalle? Mitä tehdä pikkuvinkujalle? Mika Mäkelä Lastentautien ja lastenallergologian erikoislääkäri Ylilääkäri, Professori (ma) HYKS, Iho- ja allergiasairaala mika.makela@hus.fi road map Vinkuna ja astma numeroiden

Lisätiedot

Annikka Kalliokoski, Vesa Mustalammi / Kirjoitettu / Julkaistu

Annikka Kalliokoski, Vesa Mustalammi / Kirjoitettu / Julkaistu Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2016 Reslitsumabi Annikka Kalliokoski, Vesa Mustalammi / Kirjoitettu 28.9.2016 / Julkaistu 7.11.2016 Cinqaero 10 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten, Teva Pharmaceuticals

Lisätiedot

Ventilaation huononeminen keuhkojen tilavuuden pienenemisen seurauksena. Ventilaation vaikeutuminen keuhkoputkien ahtautumisen seurauksena 21.9.

Ventilaation huononeminen keuhkojen tilavuuden pienenemisen seurauksena. Ventilaation vaikeutuminen keuhkoputkien ahtautumisen seurauksena 21.9. 1 Uloshengityksen sekuntikapasiteetti FEV1 Nopea vitaalikapasiteetti FVC FEV % = FEV1 /FVC Vitaalikapasiteetti VC Uloshengityksen huippuvirtaus PEF Keuhkojen kokonaistilavuus TLC Residuaalivolyymi RV RV

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ärsytyksen aiheuttama astma Irmeli Lindström, Keuhkosairauksien el, Työterveyslaitos 2 Tärkein tiedonlähde - käyttöturvallisuustiedote (KTT) KTT:n laatii kemikaalin valmistaja, maahantuoja,

Lisätiedot

LAPSEN AKUUTIN HENGENAHDISTUKSEN LÄÄKEHOITO

LAPSEN AKUUTIN HENGENAHDISTUKSEN LÄÄKEHOITO LAPSEN AKUUTIN HENGENAHDISTUKSEN LÄÄKEHOITO Opas Nivalan terveyskeskuksen vuodeosastolle Pienen lapsen akuutti hengenahdistuskohtaus liittyy yleisimmin laryngiittiin, astmaan, bronkiittiin/ bronkioliittiin

Lisätiedot

Kansainväliselle huipulle tähtäävän urheilijan allergiat ja astma. Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma

Kansainväliselle huipulle tähtäävän urheilijan allergiat ja astma. Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma Kansainväliselle huipulle tähtäävän urheilijan allergiat ja astma Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma KYMPPIYMPYRÄ Tietoa ja taitoa kehittävän, terveyttä edistävän ja vammoja ehkäisevän

Lisätiedot

Alle kouluikäisten lasten astma. Opas on tarkoitettu alle kouluikäisten astmaa sairastavien lasten vanhemmille.

Alle kouluikäisten lasten astma. Opas on tarkoitettu alle kouluikäisten astmaa sairastavien lasten vanhemmille. Alle kouluikäisten lasten astma Opas on tarkoitettu alle kouluikäisten astmaa sairastavien lasten vanhemmille. Sisältö: Astma sairautena 3 Astmaoireet ja -epäily 4 Astmatutkimukset ja -diagnoosi 5 - Alle

Lisätiedot

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Yksilöllisesti sopiva annos jokaiselle syövän läpilyöntikivuista kärsivälle potilaalle: Viisi Effentora - vahvuutta mahdollistavat yksilöllisen läpilyöntikipujen hoidon Ohjeet

Lisätiedot

LASTEN ASTMAN MINIOHJELMA

LASTEN ASTMAN MINIOHJELMA LASTEN ASTMAN MINIOHJELMA - osana valtakunnallista ASTMAOHJELMAa 1994-2004 Työryhmämuistio 2002 Hengitys ja Terveys ry Sisällys Taustaa s. 3 Työryhmä s. 3 Ohjelman sisältö s. 4 Ohjelman toteutus s. 4 Ohjelman

Lisätiedot

Sydän- ja keuhkokeskus Peijaksen sairaala. Annette Kainu, oyl Sydän- ja keuhkokeskus HYKS, Peijaksen sairaala Keuhkosairauksien klinikka 30.01.

Sydän- ja keuhkokeskus Peijaksen sairaala. Annette Kainu, oyl Sydän- ja keuhkokeskus HYKS, Peijaksen sairaala Keuhkosairauksien klinikka 30.01. Sydän- ja keuhkokeskus Peijaksen sairaala Annette Kainu, oyl Sydän- ja keuhkokeskus HYKS, Peijaksen sairaala Keuhkosairauksien klinikka 30.01.2015 Sisältö Astma ja COPD määritelmät Kansalliset ja kansainväliset

Lisätiedot

Suunnistajien allergia- ja astmatutkimus

Suunnistajien allergia- ja astmatutkimus Suunnistajien allergia- ja astmatutkimus TAUSTAA Viime aikoina huippu-urheilijoilla yleisesti todettavat hengitysoireet ovat puhuttaneet runsaasti. Toisaalta on puhuttu siitä, että astma sairautena on

Lisätiedot

Allergia- ja astmaopas

Allergia- ja astmaopas Allergia- ja astmaopas Histec auttaa näihin oireisiin nopeasti ja pitkään: Kausiluonteinen allerginen nuha Ympärivuotinen allerginen nuha Allergiset silmä- ja iho-oireet Hyttysenpistojen aiheuttamat voimakkaat

Lisätiedot

Miten astma ja allergia pitää huomioida ammatinvalinnassa?

Miten astma ja allergia pitää huomioida ammatinvalinnassa? Miten astma ja allergia pitää huomioida ammatinvalinnassa? Irmeli Lindström, Keuhkosairauksien el, Työterveyslaitos Kuvat: Markku Ojala Atooppiset sairaudet suomalaisilla varusmiehillä Latvala J et al

Lisätiedot

PIENET HENGENAHDISTELIJAT

PIENET HENGENAHDISTELIJAT PIENET HENGENAHDISTELIJAT LL Minna Mecklin 29.9.2016 Ei sidonnaisuuksia Sisältö Alle 3 vuoden ikäiset ahdistelijat Bronkioliitti Obstruktiivinen bronkiitti 1 Sisältö Alle 3 vuoden ikäiset ahdistelijat

Lisätiedot

PIENTEN LASTEN ASTMAN DIAGNOSTIIKKA JA HOITO

PIENTEN LASTEN ASTMAN DIAGNOSTIIKKA JA HOITO PIENTEN LASTEN ASTMAN DIAGNOSTIIKKA JA HOITO Hanna Kerminen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos Lastentaudit Huhtikuu 2009 Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos

Lisätiedot

Astmaatikon alkuverryttely

Astmaatikon alkuverryttely Astmaatikon alkuverryttely LT, dosentti Jari Parkkari Tampereen Urheilulääkäriasema Allergian ja astman esiintyvyys Allergia- ja astmadiagnoosit ovat yleistymässä. Lapsista ja nuorista 15 25 % saa siitepölyaikana

Lisätiedot

Pekka Malmberg Kliinisen fysiologian dosentti Osastonylilääkäri Hyks Iho- ja allergiasairaala SPIROMETRIAN TULKINTA UUDISTUU

Pekka Malmberg Kliinisen fysiologian dosentti Osastonylilääkäri Hyks Iho- ja allergiasairaala SPIROMETRIAN TULKINTA UUDISTUU Pekka Malmberg Kliinisen fysiologian dosentti Osastonylilääkäri Hyks Iho- ja allergiasairaala SPIROMETRIAN TULKINTA UUDISTUU Mitä spirometrialla mitataan? O 2 Keuhkosairaudet vaikuttavat yleisimmin keuhkojen

Lisätiedot

Spirometriatutkimuksen tulkinta. Harri Lindholm, erikoislääkäri Työterveyslaitos Toimintakykylaboratorio

Spirometriatutkimuksen tulkinta. Harri Lindholm, erikoislääkäri Työterveyslaitos Toimintakykylaboratorio Spirometriatutkimuksen tulkinta Harri Lindholm, erikoislääkäri Työterveyslaitos Toimintakykylaboratorio Mitä spirometrialla tutkitaan? Keuhkojen ventilaatio eli tuuletuskyky Toimintahäiriön luonne Toimintahäiriön

Lisätiedot

Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. COPD sairautena. Käypä Hoito 2009. Minna Virola 25.10.2011

Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. COPD sairautena. Käypä Hoito 2009. Minna Virola 25.10.2011 COPD sairautena Käypä Hoito 2009 Minna Virola 25.10.2011 Keuhkoahtaumataudin määritelmä Keuhkoahtaumataudille (COPD, chronic obstructive pulmonary disease) tyypillisiä piirteitä ovat hitaasti etenevä,

Lisätiedot

Milloin ärsytys aiheuttaa astmaa?

Milloin ärsytys aiheuttaa astmaa? Milloin ärsytys aiheuttaa astmaa? Irmeli Lindström, LT, Keuhkosairauksien el 1 Sidonnaisuudet Päätoimi: Työterveyslaitos Osallistunut lääkeyritysten maksamille koulutusmatkoille: Chiesi, Leiras-Takeda,

Lisätiedot

FSD2608 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008

FSD2608 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2608 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 10 maaliskuuta 2016 Mometasoni Versio 1.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Nuha Allerginen nuha on ylähengitysteiden

Lisätiedot

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/671186/2015 Nucala 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Tämä on Nucalan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Mika Mäkelä Vastaava ylilääkäri, dosentti Lastentautien ja lasten allergologian erikoislääkäri HYKS, Iho- ja allergiasairaala, Allergiaklinikka

Mika Mäkelä Vastaava ylilääkäri, dosentti Lastentautien ja lasten allergologian erikoislääkäri HYKS, Iho- ja allergiasairaala, Allergiaklinikka Allerginen lapsi neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Mika Mäkelä Vastaava ylilääkäri, dosentti Lastentautien ja lasten allergologian erikoislääkäri HYKS, Iho- ja allergiasairaala, Allergiaklinikka Allergioiden

Lisätiedot

Impulssioskillometria hengityksen tutkimisessa

Impulssioskillometria hengityksen tutkimisessa Impulssioskillometria hengityksen tutkimisessa Jani Pirinen, lääketietieen lisensiaatti Erikoistuva lääkäri, HYKS Meilahden sairaala, KLF-laboratorio Kliinisen fysiologian hoitajat ry:n koulutuspäivät

Lisätiedot

Työperäinen COPD - milloin epäilen ja miten tutkin?

Työperäinen COPD - milloin epäilen ja miten tutkin? Hyvinvointia työstä Työperäinen COPD - milloin epäilen ja miten tutkin? Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström 10.10.2016 Työterveyslaitos Esittäjän Nimi www.ttl.fi 2 Presentation heading /

Lisätiedot

Vaikean astman kehittyvä hoito. Jussi Karjalainen TAYS Allergiakeskus 7.11.2014

Vaikean astman kehittyvä hoito. Jussi Karjalainen TAYS Allergiakeskus 7.11.2014 Vaikean astman kehittyvä hoito Jussi Karjalainen TAYS Allergiakeskus 7.11.2014 Sidonnaisuudet (viimeiset 2 v) Sidonnaisuuden laatu Saanut apurahan Omistan osakkeita Saanut palkkaa/palkkion Suunnitellut

Lisätiedot

VSSHP LAPSEN SUKU- JA ETUNIMI. ÄIDINKIELI suomi ruotsi muu, mikä NIMI: TOIMIPAIKKA:

VSSHP LAPSEN SUKU- JA ETUNIMI. ÄIDINKIELI suomi ruotsi muu, mikä NIMI: TOIMIPAIKKA: 1 ALLERGIAKYSELYLOMAKE VSSHP KYSELYLOMAKE TÄYTETTY (pv/kk/v) / 20 Rastita X ja/tai alleviivaa oikea vaihtoehto. Täydennä puuttuvat kohdat. LAPSEN SUKU- JA ETUNIMI HETU ÄIDINKIELI suomi ruotsi muu, mikä

Lisätiedot

Siedätyshoito. Allergiaohjelman 2. Päätavoite: Väestön sietokyvyn lisääminen. Spesifisesti allergian siedätyshoidolla

Siedätyshoito. Allergiaohjelman 2. Päätavoite: Väestön sietokyvyn lisääminen. Spesifisesti allergian siedätyshoidolla Siedätyshoito Allergiaohjelman 2. Päätavoite: Väestön sietokyvyn lisääminen Spesifisesti allergian siedätyshoidolla Erkka Valovirta, Prof. Filha, asiantuntijalääkäri Kliinisen allergologian dosentti Keuhkosairaudet

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN ASTMA

LASTEN JA NUORTEN ASTMA LASTEN JA NUORTEN ASTMA Sisältö Astma sairautena 5 Astmaoireet ja -epäily 5 Astmatutkimukset diagnoosin ja seurannan tukena 6 Astman hoito 10 - Lääkehoito 10 - Lääkelaitteet 11 - Lääkehoidon kesto 11 -

Lisätiedot

Kosteus- ja homevaurioiden yhteys terveyteen ja ympäristöherkkyyteen. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Kosteus- ja homevaurioiden yhteys terveyteen ja ympäristöherkkyyteen. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Kosteus- ja homevaurioiden yhteys terveyteen ja ympäristöherkkyyteen Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LKT, prof Tutkimus

Lisätiedot

SPIROMETRIAN UUDET VIITEARVOT TULKINTAPERIAATTEET

SPIROMETRIAN UUDET VIITEARVOT TULKINTAPERIAATTEET SPIROMETRIAN UUDET VIITEARVOT TULKINTAPERIAATTEET Kirsi Timonen, ylilääkäri, Kliininen fysiologia ja isotooppitutkimukset, Sairaalafysiologian yksikkö, ksshp TYÖRYHMÄ, MOODI 2015 Anssi Sovijärvi (pj) Annette

Lisätiedot

Astma. - pikkulapsella - aikuisella - vanhuksella - tupakoitsijalla - ylipainoisella - urheilijalla - COPD-potilaalla

Astma. - pikkulapsella - aikuisella - vanhuksella - tupakoitsijalla - ylipainoisella - urheilijalla - COPD-potilaalla Astma - pikkulapsella - aikuisella - vanhuksella - tupakoitsijalla - ylipainoisella - urheilijalla - COPD-potilaalla Astman määritelmä Krooninen limakalvotulehdus, inflammaatio: astmatulehdus Hyperreaktiivisuus

Lisätiedot

Astmalääkkeiden inhalointitekniikka vauvasta leikki-ikään opas vanhemmille

Astmalääkkeiden inhalointitekniikka vauvasta leikki-ikään opas vanhemmille Astmalääkkeiden inhalointitekniikka vauvasta leikki-ikään opas vanhemmille Johdanto Tämän oppaan tarkoituksena on tukea perheen selviytymistä kotona astman kanssa. Oppaassa käsitellään lasten astmalääkkeiden

Lisätiedot

TYPPIOKSIDIANALYYSI. Pt-NO-ex. Katriina Jokela bio6sn 2009

TYPPIOKSIDIANALYYSI. Pt-NO-ex. Katriina Jokela bio6sn 2009 TYPPIOKSIDIANALYYSI Pt-NO-ex Katriina Jokela bio6sn 2009 Typpioksidianalyysi Typpioksidianalyysi on viimeaikoina yleistynyt tutkimus jota käytetään astman diagnostiikassa. Astma aiheuttama eosinofiilinen

Lisätiedot

Astmaa sairastava lapsi ja nuori kontrollit ja ohjattu omahoito

Astmaa sairastava lapsi ja nuori kontrollit ja ohjattu omahoito Astmaa sairastava lapsi ja nuori kontrollit ja ohjattu omahoito Tiina Reijonen LT, lastenallergologi, ylilääkäri Lastenkeskus, keskussairaalapalvelut 30.11.2017 Sidonnaisuudet Tiina Reijonen EAACI kongressimatkan

Lisätiedot

Astmalääkkeiden inhalointitekniikka vauvasta leikki-ikään opas vanhemmille

Astmalääkkeiden inhalointitekniikka vauvasta leikki-ikään opas vanhemmille Astmalääkkeiden inhalointitekniikka vauvasta leikki-ikään opas vanhemmille Johdanto Tämän oppaan tarkoituksena on tukea perheen selviytymistä kotona astman kanssa. Oppaassa käsitellään lasten astmalääkkeiden

Lisätiedot

Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry Astma SISÄLTÖ

Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry Astma SISÄLTÖ Astma 1 SISÄLTÖ Astma... 3 Oireet... 4 Astmatutkimukset... 5 Astman lääkehoito... 8 Sivuvaikutukset Suunhoito Täydentävät hoidot Pahenemisvaiheen hoito... 14 Astma ja nuha... 15 Astma ja ympäristötekijät...

Lisätiedot

4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake

4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake 1 4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytäthän ystävällisesti tämän omahoitolomakkeen ennen suunnitellulle kontrollikäynnille

Lisätiedot

Inspiolto Respimat 2,5 mikrog/2,5 mikrog inhalaationeste Yanimo Respimat 2,5 mikrog/2,5 mikrog inhalaationeste

Inspiolto Respimat 2,5 mikrog/2,5 mikrog inhalaationeste Yanimo Respimat 2,5 mikrog/2,5 mikrog inhalaationeste Sivu 1 / 6 Inspiolto Respimat 2,5 mikrog/2,5 mikrog inhalaationeste Yanimo Respimat 2,5 mikrog/2,5 mikrog inhalaationeste RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO OSA VI.2 Osa VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON

Lisätiedot

Liite II. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle

Liite II. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Liite II Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle 5 Tieteelliset johtopäätökset Tiivistelmä tieteellisestä arvioinnista, joka koskee valmistetta nimeltä Kantos Master

Lisätiedot

Keuhkoahtaumapotilaan ohjaus kuntoon!

Keuhkoahtaumapotilaan ohjaus kuntoon! VeTe Keuhkoahtaumapotilaan ohjaus kuntoon! Minna Virola, sairaanhoitaja, projektityöntekijä, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP), Oulaskankaan sairaala Keuhkoahtaumataudin määritelmä VeTe Keuhkoahtaumataudille

Lisätiedot

Miksi liikenteen päästöjä pitää. Kari KK Venho 220909

Miksi liikenteen päästöjä pitää. Kari KK Venho 220909 Miksi liikenteen päästöjä pitää hillitä Kari KK Venho 220909 Miksi liikenteen päästöjä pitää hillitä Kari KK Venho 220909 Mikä on ilmansaasteiden merkitys? Ilmansaasteiden tiedetään lisäävän astman ja

Lisätiedot

Sisältö Etiologia. Oireet. Erotusdiagnostiikka. Hälytysmerkit. Esitiedot. Kliininen arvio. Nestetarve & kuivuman korjaus

Sisältö Etiologia. Oireet. Erotusdiagnostiikka. Hälytysmerkit. Esitiedot. Kliininen arvio. Nestetarve & kuivuman korjaus Sisältö Etiologia Oireet Erotusdiagnostiikka Hälytysmerkit Esitiedot Kliininen arvio Nestetarve & kuivuman korjaus Hoitopaikan valinta Yhteenveto 1 Etiologia Yleisiä Valtaosa virustauteja Adeno, noro,

Lisätiedot

PIKKUASTMAATIKKOJEN DIAGNOSTIIKKA JA HOITOLINJAUKSET TAYS:SSA 2007

PIKKUASTMAATIKKOJEN DIAGNOSTIIKKA JA HOITOLINJAUKSET TAYS:SSA 2007 PIKKUASTMAATIKKOJEN DIAGNOSTIIKKA JA HOITOLINJAUKSET TAYS:SSA 2007 Tekijä: Annuliina Sirkeoja Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Ohjaajat: LT Marita Paassilta

Lisätiedot