Henkilökuljetusten välttämätön uudistaminen syyt, seuraukset ja vaihtoehdot. Suomen Paikallisliikenneliiton 45. vuosikokousseminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilökuljetusten välttämätön uudistaminen syyt, seuraukset ja vaihtoehdot. Suomen Paikallisliikenneliiton 45. vuosikokousseminaari"

Transkriptio

1 Henkilökuljetusten välttämätön uudistaminen syyt, seuraukset ja vaihtoehdot Suomen Paikallisliikenneliiton 45. vuosikokousseminaari

2 Henkilökuljetusuudistus Osa hallituksen rakennepoliittista ohjelmaa Henkilökuljetuksia ostetaan tai korvataan noin 1 miljardilla eurolla joka vuosi Summa kasvaa n. 10 % vuodessa lvm.fi 2

3 Julkisen liikenteen rahoitus

4 Henkilökuljetusuudistus Keinoja säästöjen aikaansaamiseksi: 1. Lainsäädännön kehittäminen Miten sääntelyn avulla varmistetaan, että markkinoilla on tarjolla laadukkaita, monipuolisia ja kustannustehokkaita palveluja? 2. Kuljetusten suunnittelu ja hankinta Miten organisoidaan suunnittelu ja hankinta niin, että tuloksena on sekä tilaajan että palveluntuottajan kannalta kustannustehokas kokonaisuus? 3. Uusien palvelukonseptien edistäminen Edistetään sääntelyllä ja kokeilujen avulla digitalisaation hyödyntämistä lvm.fi 4

5 1. Lainsäädännön kehittäminen Uudistuksessa edetään seuraavin vaihein: Vaihe 1: Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi joukkoliikennelakia siten, että helpotettaisiin reittiliikenneluvan saamista ja poistettaisiin liikennöinnin vähimmäisajat ja näin luotaisiin paremmat edellytykset markkinaehtoisen joukkoliikenteen harjoittamiseen. Joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten työtä helpotettaisiin selkeyttämällä lupahallintoon ja liikennelupien ehtoihin liittyviä säännöksiä. Tasavallan presidentti on vahvistanut lain joukkoliikennelain muuttamisesta ja eräät siihen liittyvät lait. Lait tulevat voimaan lvm.fi 5

6 1. Lainsäädännön kehittäminen Vaihe 2 Syksyllä 2014 on toisena vaiheena käynnistetty henkilökuljetuslainsäädännön mittavamman uudistuksen valmistelu. Uudistuksen lähtökohtana on, että ammattimainen henkilöliikenne perustuisi edelleen pääosin luvanvaraisuuteen, mutta tiukasta ja rajoittavasta sääntelystä luovuttaisiin. Säädöshankkeen tavoitteet ovat: Markkinaehtoisesti toimiva uutta liiketoimintaa ja palvelukonsepteja mahdollistava julkisen liikenteen kokonaisuus ja toimivat liikennepalvelumarkkinat. Mahdollistaa henkilö-, rahti- ja postikuljetusten ja lehtijakelun toimiminen yhtenä logistisena kokonaisuutena. Parantaa alan suorituskykyä ja kuluttajien valinnanmahdollisuuksia. lvm.fi 6

7 2. Kuljetusten suunnittelu ja hankinta Kuntien sisäisen yhteistyön ja toisaalta eri kuntien välisen yhteistyön kehittäminen liikenteen suunnittelussa ja kilpailuttamisessa aikaansaa säästöjä 5-20%. Tarkoituksena on mallintaa erilaisia yhteistyömuotoja ja laatia yhteistyön tekemiseksi tarvittavat ohjeet ja malliasiakirjat. Lisäksi tavoitteena on laatia malliasiakirjat liikenteen kilpailuttamista varten. lvm.fi 7

8 2. Kuljetusten suunnittelu ja hankinta Kuntaliiton infokirje kunnille ja sairaanhoitopiireille Kuntien selvitettävä perustunnusluvut Kuljetusten järjestämisprosessit ja henkilötyövuodet eri hallintokunnissa Hyväksytyt kuljetusperiaatteet (kuljetusoikeudet, omavastuut) Kuljetuksiin oikeutettujen määrä eri ryhmissä (VPL, SHL, kehitysvammaiset, koululaiset, esikoululaiset) Kuljetusten kokonaismenot eri asiakasryhmissä kulkutavoittain Eri ryhmien matkojen lukumäärä (matka = yhden asiakkaan tekemä yhdensuuntainen matka) Kaikille avoimen joukkoliikenteen menot ja käyttäjämäärät Kuljetettavien pientavaroiden määrät ja järjestämistavat Kuljetusten hankintasopimukset ja niiden hallinta lvm.fi 8

9 2. Kuljetusten suunnittelu ja hankinta 2. Eri hallintokuntien kuljetustarpeita kannattaa käsitellä logistisesti yhtenä kokonaisuutena Ei hallintokunnittain vaan yksi kokonaisuus kunnan sisäinen yhteistyö Naapurikuntien välinen yhteistyö Kunnan oma tai naapurikuntien yhteinen logistikko/kuljetuskoordinaattori Yhteistyö joukkoliikenteen viranomaisten kanssa lvm.fi 9

10 2. Kuljetusten suunnittelu ja hankinta 3. Järjestämistapoja Palvelu- ja asiointilinjat Päiväautot Matkojen yhdistelykeskukset lvm.fi 10

11 2. Kuljetusten suunnittelu ja hankinta Mallintaminen: 1. Keski-Savon logistiikkayksikkö Kyseessä on eräiden Keski-Savon kuntien yhteinen logistiikkayksikkö, joka koordinoi ja hankkii alueen kuntien ostamat henkilökuljetuspalvelut. 2. Ähtärin kunnan ja ELY-keskuksen välinen yhteistyö joukkoliikennepalvelujen hankinnassa 3. Dialyysipotilaiden (+ muut sarjahoidot) kuljetusten yhdistely lvm.fi 11

12 3. Uusien palvelukonseptien edistäminen 1. PIHKA Yhteiskunnan korvaamien kuljetusten ohjauksen ja järjestämisen uudistamiseen tähtäävä selvitys ja kokeilu Tampereen teknillisen yliopiston liikenteen tutkimuskeskus Vernen selvitys julkaistiin Toimintamalliehdotus: Kaikkien yhteiskunnan korvaamien kuljetusten ja avoimen joukkoliikenteen suunnittelu yhtenä kokonaisuutena Kuljetusten suunnittelun maantieteellinen laajuus vaihtuu kunnista sote-alueelle Tietojärjestelmien valtakunnallinen yhteensopivuus tärkeimpien tietojen osalta Säännöllisen joukkoliikenteen käyttö lähtökohtaisesti ilmaista yhteiskunnan korvaamien kuljetusten piiriin kuuluville asiakkaille Yhdistelyä rajoittavien oikeuksien määrittely lainsäädännöllä Yksityisautojen ottaminen rajoitetusti järjestelmän osaksi Pienten tavaraerien kuljetusten yhdistely henkilökuljetusten kanssa lvm.fi 12

13 3. Uusien palvelukonseptien edistäminen Pirkanmaalla saavutettaisiin vuositasolla 4 milj. säästö (15%), mikäli Tampereen Logistiikan hoitamat VPL- ja SHL-matkat sekä Tampereen Aluetaksin välittämät SVL-matkat yhdisteltäisiin keskenään noudattaen noutoajan +/- 5 minuutin joustoa. Yhdisteltyjen matkojen osuus nousisi nykyisestä 17%:sta 56%:iin. Nopeimmin alueellisen kokeilun voisi aloittaa em. Matkojen yhdistelynä Tampereen Logistiikan ja Kela-matkojen välittävän Tampereen Aluetaksin yhteistyönä. lvm.fi 13

14 3. Uusien palvelukonseptien edistäminen 2. Hajallaan Ajatuksena on tarjota henkilö-, tavara- ja postinkuljetuspalveluja sekä niiden liitännäispalveluina erilaisia työsuorituksia liittyen mm. sosiaali- ja terveyspalveluihin. Samoilla kuljetuksilla voidaan hoitaa monta eri asiaa ja toisaalta palveluita voidaan tilata suoraan kotiin. Vanhukset voivat vaikkapa saada ateriat ja lumenluontipalvelut samalla kertaa. Näin iäkkäät ihmiset voivat halutessaan asua kotona pidempään ja saada tarvitsemaansa apua. Tämä myös työllistää paikallisia yrittäjiä. Yhdistetyt kuljetukset esim. terveydenhoitajan vastaanotolle kylätalolle kaukana sijaitsevan kuntakeskuksen sijaan taas säästävät yhteiskunnan varoja. lvm.fi 14

15 3. Uusien palvelukonseptien edistäminen 3. KKKKK Kuljetusten kustannukset kuriin kunnissa ja Kelassa Taksiliiton ja Kelan kokeilu kuntien ja Kelan kuljetusten yhdistämiseksi Kokeiluissa on mukana Lapin, Kymenlaakson ja Pohjois- Savon suorakorvausalueet. Lappi edustaa hajaasutusaluetta, jossa matkat ovat erityisen pitkiä ja kalliita. Kymenlaaksossa on kaupunki- ja maaseutuympäristöä, liitoskuntia sekä hyvä joukkoliikennepalvelu, jota voidaan hyödyntää kuljetuksissa. Pohjois-Savon pilotissa on tarkoitus selvittää, miten joukkoliikenneluvalliset autot voidaan ottaa mukaan sähköiseen suorakorvausmenettelyyn taksien rinnalle sekä hyödyntää alueen hyvät kokemukset matkojen yhdistelystä ja yhteistyöstä Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa. Käytännön kokeilut aloitetaan syksyllä lvm.fi 15

16 3. Uusien palvelukonseptien edistäminen 4. Kokeilulaki Tarkoitus on selvittää, voitaisiinko määräaikaisella kokeilulainsäädännöllä edistää sähköisesti välitettyjen kuljetuspalvelujen syntymistä. Tarkoituksena olisi, että Suomeen syntyisi ensimmäisenä maailmassa liikenne palveluna -konseptin mukaisia sähköisesti välitettyjä kuljetuspalveluja, jotka olisivat myös kansainvälisesti skaalattavissa. Näin luotaisiin kuljetuspalveluille myös kasvun mahdollisuuksia. Määräaikaisella ja alueellisella kokeilulainsäädännöllä luotaisiin uusia liiketoimintamahdollisuuksia mahdollistamalla henkilökuljetusja tavarakuljetus- sekä logistiikkapalvelujen tuottajille uudenlaisten palvelukonseptien toteuttaminen. Samalla asiakkaat saisivat monipuolisempia palveluita sekä oletettavasti paremmin tarpeita vastaavia palveluja. lvm.fi 16

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 1 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi joukkoliikennelakia sekä

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Tampereen matkojenyhdistelykeskuksen projektisuunnitelma

Tampereen matkojenyhdistelykeskuksen projektisuunnitelma Tampereen matkojenyhdistelykeskuksen projektisuunnitelma LOPPURAPORTTI (Liitemateriaali) TAMPEREEN KAUPUNKI LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS TAMPEREEN MATKOJENYHDISTELYKESKUKSEN PROJEKTISUUNNITELMA LIITEMATERIAALI

Lisätiedot

Keskustelunavaus: kunnilla liikaa tehtäviä mitä pois?

Keskustelunavaus: kunnilla liikaa tehtäviä mitä pois? Keskustelunavaus: kunnilla liikaa tehtäviä mitä pois? 1 Keskustelunavaus: kunnilla liikaa tehtäviä mitä pois? Lisää arkijärkeä ja vastuuta 2 Keskustelunavaus: kunnilla liikaa tehtäviä mitä pois? Keskustelunavaus:

Lisätiedot

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle VR-Yhtymä Oy 2009 Kohti uutta liikennepolitiikkaa Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle Ohjelmia ja strategioita 1/2013 Kohti uutta liikennepolitiikkaa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Tuetun työllistämisen palvelusetelihanke Erno Säisänen Yleistä... 1 Tarkasteltavat työllistymisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

NÄIN SOTE SAADAAN TOIMIMAAN

NÄIN SOTE SAADAAN TOIMIMAAN Bo-Erik Ekström Ilkka Haavisto Mika Pohjonen NÄIN SOTE SAADAAN TOIMIMAAN 16 perustelua uudelle piirikuntamallille YHTEENVETO Edelliseltä hallitukselta kesken jäänyt sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Lisätiedot

1 Maankäyttö 3. 2 Liikenne 4. 3 Joukkoliikenne 5. 4 Asuminen 6. 5 Rakennusvalvonta 8. 6 Ympäristö 9. 7 Jätehuolto 10. 8 Infra 11

1 Maankäyttö 3. 2 Liikenne 4. 3 Joukkoliikenne 5. 4 Asuminen 6. 5 Rakennusvalvonta 8. 6 Ympäristö 9. 7 Jätehuolto 10. 8 Infra 11 Hyvä rakennettu ympäristö takaa kuntien elinvoiman Hallitusohjelmatavoitteett 2011 2015 Suomen Kuntaliitto Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö Hyvä rakennettu ympäristö takaa kuntienn elinvoiman 1 Sisältö

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille.

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille. VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2009 ALKAEN Kumoaa vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelusta 13.12.2007 annetun toimintaohjeen Espoossa. 1. TAVOITE Kuljetuspalvelujen

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi Selvitysraportti Timo Pohjolainen LKT, dosentti SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin'

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan hallitus tavoittelee Suomea, joka on maailman eturintamassa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Alkoholilaki (ValmisteveroL ) Alkoholilaki Alkoholilaki Kyllä. Lääkelaki 41, 43

Alkoholilaki (ValmisteveroL ) Alkoholilaki Alkoholilaki Kyllä. Lääkelaki 41, 43 Vastuuministeriö Aihe Pääasiallinen ehdotus Normin taso ja lähde Muutos mahdollinen vai ei Jos ei, miksei Alkoholijuoman valmistustapa Poistettava päivittäistavarakaupalta valmistustaparajoite ("käymisteitse

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011

Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011 2011 Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011 Esipuhe Tampereen kaupunkiseudulla on ymmärretty yhteistyön merkitys ja tärkeys myös kansalaisopistotoiminnassa. Opistojen

Lisätiedot