Kuntien mahdollisuudet henkilökuljetusten kehittäjänä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntien mahdollisuudet henkilökuljetusten kehittäjänä"

Transkriptio

1 Kuntien mahdollisuudet henkilökuljetusten kehittäjänä Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät Silja Siltala liikenneinsinööri

2 Kuntien tehtävät henkilökuljetuksissa Kunnilla on lakisääteisiä kuljetuksiin liittyviä tehtäviä, joilla turvataan tiettyjen ryhmien liikkumismahdollisuuksia: perusopetuksen koululaiskuljetukset (perusopetuslaki), vammaisten liikkumiseen liittyvät tehtävät (vammaispalvelulaki) sekä sosiaalihuoltolain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain kuljetussäädöksien tehtävät Kaikkien käytettävissä olevien joukkoliikennepalvelujen järjestäminen ei ole kuntien lakisääteinen tehtävä, mutta lähes kaikki kunnat ovat jollakin tapaa osallistuneet joukkoliikenteen järjestämiseen ja tukemiseen omalla alueellaan Kunnat hankkivat tarvitsemansa kuljetus- ja joukkoliikennepalvelut yksityisiltä yrittäjiltä (taksiyrittäjät ja linja-autoyrittäjät). Kuntien on noudatettava kuljetusostoissa hankintalakia. 2

3 AVOIN JOUKKOLIIKENNE Valtion rahoittama: *alueellinen liikenne kaukoliikenne *suuret kaupunkiseudut *lähijunaliikenne *kehittäminen Kuntien rahoittama: *kaupunkien liikenne *alueellinen liikenne KOULULAISTEN, VAMMAISTEN, VANHUSTEN JA SAIRAIDEN KULJETUKSET KELA:n koulumatkatuki: *maksetaan toisen asteen opiskelijalle, jolla yli 10 km koulumatka ja matkakustannukset yli 54 / kk KELA maksaa omavastuun (43 / kk) ylittävät kustannukset Kuntien ostama perusopetuslain mukainen Koulukuljetus: *koululaisilla oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen *kunnat maksavat *valtio osallistuu valtionosuusjärjestelmän kautta Kuntien maksama tuki vaikeavammaisten kuljetuksiin: *Erityiset vaikeudet liikkumisessa joukkoliikennevälineissä vamman tai sairauden vuoksi *Kunta maksaa väh. 18 matkaa / kk sekä koulu- ja työmatkat (-omav.) Sairausvakuutuslain mukainen Matkakorvaus: * KELA maksaa kaikille kansalaisille korvauksen matkasta sairauden hoitoon tai sairaan saattamisesta *KELA korvaa omavastuun (14,25 ) ylittävät kulut Kuntien maksama tuki henkilöille (vanhuksille), jotka eivät täytä vaikeavammaisuuden kriteerejä: *Harkinnanvaraihen kunnan maksama tuki tulojen ja tarpeen perusteella *omavastuu joukkol. taksan mukaan Kuntien ja ELY:jen ostama joukkoliikenne VR tuottaa junaliikenteen Opiskelijat, joilla pitkä matka / korkeat kulut Kunta hankkii ja maksaa liikennepalvelun Kunta korvaa asiakkaalle omavastuun yli Menevän osan Vaikeavammaiset, joiden kuljetuspalvelun päättää sosiaalityöntekijä, apuna mm. lääkärintodistus Kaikki sairauden takia matkoja tekevät Kunta korvaa asiakkaalle omavastuun yli Menevän osan Ikä-ihmiset kunnan harkinnan ja ehtojen perusteella Liikennöitsijät tuottavat bussiliikenteen Avoin kaikille tuettuun hintaan Liikennöitsijät tuottavat joukkoliikennepalvelut Taksiyrittäjät ja liikennöitsijät tuottavat palvelut Taksiyrittäjät tai liikennöitsijät tuottavat palvelut 3 Koululaiset, joilla yli 5 km matka tai matka vaikea, rasittava tai vaarallinen Taksiyrittäjät tuottavat palvelut Taksiyrittäjät tuottavat palvelut

4 Julkinen rahoitus joukkoliikenteessä ja muissa henkilökuljetuksissa Edellä ollut kaavio kuvaa pelkistettynä sellaisia henkilökuljetuksia, joissa on joko suoraa julkista tukea tai matkojen korvauksia asiakkaille. Kuvion liikenteissä julkisen rahoituksen määrä on yli miljardi euroa. LVM on rakennepoliittisen ohjelman yhteydessä todennut, että jos saataisiin säästettyä 10 %, saataisiin 100 milj. euron säästö, josta 70 milj. kohdentuisi kuntiin ja 30 milj. valtiolle. Arviolle ei ole pohjaksi konkreettisia laskelmia. Valtiovallan toimenpiteet ovat valitettavan usein ristiriitaisia: mm. polttoaineveron nosto nostaa myös kuljetuskustannuksia, joten kuljetusmenot kasvavat. Samoin valtion joukkoliikennetuen vähentäminen ja sen ostovoiman hiipuminen lisää erilliskuljetusten tarvetta. Tarve kuljetusmenojen hillintään kuitenkin on ja pyrkimys menojen kasvun leikkaamiseen logistiikkaa kehittämällä on tavoitteena. Arvioita säästöistä, toimenpidemahdollisuuksia ja yhteistyömuodoista pyritään konkretisoimaan tehtävien pilottien avulla. 4

5 Julkinen rahoitus 2012 ja realistisia säästömahdollisuuksia/1 Joukkoliikenne Valtion alueelliset ostot 40 milj. Suurten kaupunkien jkl- tuki 10 milj. Junien lähiliikenneostot 10 milj.» Valtio yhteensä 60 milj.» Kuntien joukkoliikennetuki 360 milj.» Joukkoliikenne yhteensä 420 milj. Säästömahdollisuudet» Liikennöinnin kustannustaso nousee mm. polttoaineverotuksen kiristyksen vuoksi. Valtion rahoitus ei kata kustannustason nousua, joten joko palveluja vähennetään, lipunhintoja nostetaan tai kunnat maksavat valtionkin osuuden. Valtion säästöt lisäävät kuntien jkl- menoja ja palvelujen vähentäminen lisää sekä kuntien että Kelan korvaamien erilliskuljetusten menoja.» Suurin osa kuntien jkl- menoista tulee suurilta kaupunkiseuduilta. Kaupunkiseuduilla on tarve kehittää joukkoliikennettä sekä ilmasto- että liikennepoliittisista syistä. Liikenteet on kilpailutettu ja kilpailutuksen hyödyt käytetään palvelujen parantamiseen, mm. esteettömän kaluston käyttöön.» Liikenteen tehostaminen on tarpeen palvelutason säilyttämiseksi. Joukkoliikenneviranomaisten yhteistyö kuntien kanssa kuljetusten ja joukkoliikenteen integroivaan suunnitteluun hidastaa kuljetusmenojen kasvua.» Liikenteen kilpailuttaminen määrittelee markkinahinnan. Kilpailun edistäminen tarpeen. 5

6 Julkinen rahoitus 2012 ja realistisia säästömahdollisuuksia/2 Perusopetuksen kuljetukset Kunnat 172 milj. Säästömahdollisuudet» Mahdollisuus säästöihin /menojen nousun hidastamiseen on vain kuljetusten tehostamisen kautta, sillä joukkoliikennepalvelujen supistaminen, liikennöinnin kustannusten nousu (mm. polttoaineveron nousu, taksitaksan korotus) ja joillakin alueilla pidentyvät koulumatkat lisäävät koulukuljetusten kustannuksia.» Toimenpiteet: suunnittelu- ja logistiikkayhteistyö joukkoliikenteen viranomaisen kanssa niin, että koulumatkoja voidaan ohjata mahdollisimman paljon joukkoliikenteeseen ja yhteiskäyttöisiin erilliskuljetusautoihin, liikenteen kilpailuttamisen edelleen kehittäminen» Tavoitteena menojen kasvun leikkaaminen. 6

7 Julkinen rahoitus 2012 ja realistisia säästömahdollisuuksia/3 Kuntien muut kuljetukset» Vammaispalvelulaki 140 milj.» Sosiaalihuoltolaki ~25 milj.» Terveydenhuollon kuljetukset ~20 milj. Säästömahdollisuudet» Erityisesti tarve ennalta ehkäistä vanhusväestön laajamittaista suoraa siirtymistä VPL:n erilliskuljetuksiin eli ehkäistä menojen ennustettua kasvua» Palveluliikenteen, esteettömän joukkoliikenteen, kutsuliikenteen, yhteiskäyttöisten kuljetusten edelleen kehittäminen, liikenteen hoidon kilpailuttaminen» Yhteistyö joukkoliikenneviranomaisten ja Kelan kanssa kutsuohjattujen liikenteiden järjestämiseksi on tarpeen» Parhaillaan on myös vireillä Sote-uudistus ja SHL sekä vammaisia koskeva lainsäädäntöuudistus 7

8 Kuntien ongelmia henkilökuljetuksiin liittyen/1 Kasvava autoistuminen ja maaseudun väestömäärän väheneminen ovat vähentäneet joukkoliikenne- ja taksipalvelujen kysyntää ja tarjontaa. Kysynnän ja valtion joukkoliikenteen määrärahojen ostovoiman vähentyessä maaseudun joukkoliikennepalvelut ovat heikentyneet, mikä lisää kuntien erillisten kuljetuspalvelujen järjestämistarvetta ELYt eivät ole pystyneet korvaamaan ostoilla kannattamattomina lakkautettuja bussivuoroja, joten kunnat ovat joutuneet järjestämään peruspalveluksi täydentävää liikennettä, palvelulinjoja ja erilliskuljetuksia lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi. 8

9 Kuntien ongelmia henkilökuljetuksiin liittyen/2 Taksilupien määrä on kiintiöity, joten liikennepalvelujen hankinnoissa ei synny toimivia markkinoita eikä todellista kilpailua. Isoista takseista (1+8 matkustajaa) on pulaa, pikkubusseilla (yli 9 matkustajaa) on tätä jossain määrin korvattu. Julkisista kuljetuksista puuttuu hintasääntely. Julkisissa kuljetuspalveluissa ei ole käytössä enimmäistaksaa, joten on mahdollisuus hintojen nousuun rajatuilla markkinoilla kilpailutettaessa. Ylihinnoittelua on joissakin kunnissa jouduttu rajaamaan tarjouspyynnöissä hintakatolla. 9

10 Kuntien ongelmia henkilökuljetuksiin liittyen/3 Liikennöinnin kustannustaso on noussut (palkat, polttoainevero) Perusopetuksen kuljetusoppilaiden määrä on vähentynyt samassa suhteessa kuin oppilasmäärät eli suhteellinen osuus on pysynyt n. 23 % suuruisena. Kuljetuskustannukset ovat nousseet keskimäärin 5 %:n verran vuositasolla, mihin vaikuttanee liikennöintikustannusten nousun ohella oppilaiden kuljetusmatkojen kasvu koulujen lakkauttamisen yhteydessä. 10

11 Mitä kunnat ovat tehneet logistiikassa kuljetusmenojen hillitsemiseksi n. 250 kunnassa on toiminnassa kilpailutettuja palvelu- ja asiointilinjoja (suuri osa kutsuohjattuja), joilla edistetään varsinkin vanhusten kotona asumista ja palvelujen saatavuutta Kymmenessä kaupungissa on toiminnassa matkojen yhdistelykeskukset, joissa mm. yhdistellään VPL ja SHL- matkoja, käytetään kilpailutettuja liikennepalveluja ja ohjataan palvelulinjojen käyttöä (myös pienempimuotoisia yhdistelyjärjestelmiä käytössä) Joka viidennessä kunnassa on päätoiminen koulukuljetuksista vastaava kuljetuskoordinaattori Kunnat hankkivat kuljetuspalvelut kilpailuttamalla Kunnissa on käytössä ns. päiväautoja, joiden liikennöinti on jaettu usean eri kuljetustarpeen kesken Kunnat ovat tehneet kuntien välistä yhteistyötä matkojen järjestämisessä (mm. Keski-Savo) Osa kunnista tekee hyvää yhteistyötä joukkoliikenneviranomaisten kanssa kuljetustarpeiden yhdistämiseksi joukkoliikenteeseen 11

12 Miten hallita kuljetusmenoja kunnissa Nimetään kunnan tai kuntien yhteinen logistikko/ kuljetuskoordinaattori, jolle taataan riittävä työaika ja toimivalta Kunnan kuljetuksista ylläpidetään säännöllisesti riittävät tiedot kokonaisuuden hallitsemiseksi = tiedolla johtaminen Eri hallintokuntien kuljetustarpeita käsitellään logistisesti yhtenä kokonaisuutena: tiedonhallinta, suunnittelu, hankinta, seuranta Yhteistyötä joukkoliikenteen viranomaisten kanssa tehdään säännöllisessä prosessissa Joukkoliikenteen esteettömyyttä lisätään /jkl- viranomainen Palvelulinjojen/ kutsuohjattujen linjojen palvelua kehitetään Otetaan aikanaan käyttöön henkilökuljetuspilottien pohjalta suositeltavia toimintamalleja 12

JULKISIN VAROIN HANKITTAVIEN HENKILÖLIIKENNEPALVELUIDEN UUDET KONSEPTIT

JULKISIN VAROIN HANKITTAVIEN HENKILÖLIIKENNEPALVELUIDEN UUDET KONSEPTIT Vastaanottaja Liikenne- ja viestintäministeriö Asiakirjatyyppi RAPORTTI Päivämäärä Maaliskuu 2012 PAREMPAA VÄHEMMÄLLÄ JULKISIN VAROIN HANKITTAVIEN HENKILÖLIIKENNEPALVELUIDEN UUDET KONSEPTIT Lainsäädäntö

Lisätiedot

Joukkoliikenteen rahoitus Työryhmän raportti

Joukkoliikenteen rahoitus Työryhmän raportti Joukkoliikenteen rahoitus Työryhmän raportti Julkaisuja 12/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Yhteiskunnan korvaamien kuljetusten tehostaminen esiselvitys Pirkanmaan alueella

Yhteiskunnan korvaamien kuljetusten tehostaminen esiselvitys Pirkanmaan alueella Yhteiskunnan korvaamien kuljetusten tehostaminen esiselvitys Pirkanmaan alueella Heikki Liimatainen, Pasi Metsäpuro, Lasse Nykänen Liikenteen tutkimuskeskus Verne, Tampereen teknillinen yliopisto Alkusanat

Lisätiedot

SUVI-TUULI MANSIKKAMÄKI RYHMÄKULJETUSTEN OPTIMOINTI. Diplomityö

SUVI-TUULI MANSIKKAMÄKI RYHMÄKULJETUSTEN OPTIMOINTI. Diplomityö SUVI-TUULI MANSIKKAMÄKI RYHMÄKULJETUSTEN OPTIMOINTI Diplomityö Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8. lokakuuta

Lisätiedot

Henkilökuljetusten uudistaminen. Ohjausryhmän loppuraportti

Henkilökuljetusten uudistaminen. Ohjausryhmän loppuraportti Henkilökuljetusten uudistaminen Ohjausryhmän loppuraportti Julkaisuja 9/2015 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON SUUNNITELMIA. Keski-Savon talousalueen henkilökuljetusten kokonaissuunnitelma

LIIKENNEVIRASTON SUUNNITELMIA. Keski-Savon talousalueen henkilökuljetusten kokonaissuunnitelma 5 2012 LIIKENNEVIRASTON SUUNNITELMIA Keski-Savon talousalueen henkilökuljetusten kokonaissuunnitelma Keski-Savon talousalueen henkilökuljetusten kokonaissuunnitelma Liikenneviraston suunnitelmia 5/2012

Lisätiedot

Julkisin varoin toteutettujen henkilökuljetusten rahoituksen ja toimintatapojen kehittäminen

Julkisin varoin toteutettujen henkilökuljetusten rahoituksen ja toimintatapojen kehittäminen Julkisin varoin toteutettujen henkilökuljetusten rahoituksen ja toimintatapojen kehittäminen Julkaisuja 11/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä

Lisätiedot

Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden näkymät Pielisen Karjalassa

Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden näkymät Pielisen Karjalassa Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden näkymät Pielisen Karjalassa Heikki Viinikka 165 292 Itä-Suomen yliopisto Historia- ja maantieteiden laitos Yhteiskuntamaantieteen pro gradu tutkielma Marraskuu

Lisätiedot

Porin joukkoliikennestrategia 2010 2030

Porin joukkoliikennestrategia 2010 2030 Porin joukkoliikennestrategia 2010 2030 Porin kaupunki Porin Linjat Oy Ramboll Finland Oy Sisältö Alkusanat...3 1. Tausta ja tavoitteet...4 1.1 Valtakunnallinen joukkoliikennestrategia...4 1.2 Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Joukkoliikennesuunnittelun ja palvelutason määrittelyn konsultointi

Joukkoliikennesuunnittelun ja palvelutason määrittelyn konsultointi Joukkoliikennesuunnittelun ja palvelutason määrittelyn konsultointi Savonlinnan seudun joukkoliikennesuunnitelma 29.5.2011 WSP Finland Oy Savonlinnan seudun joukkoliikennesuunnitelma 2/64 Esipuhe Euroopan

Lisätiedot

Helppo liikkua Invalidiliiton Esteettömyyskeskuksen verkostoseminaari

Helppo liikkua Invalidiliiton Esteettömyyskeskuksen verkostoseminaari Joukkoliikenteen ja muiden julkisin varoin toteutettavien henkilökuljetusten yhdistäminen Helppo liikkua Invalidiliiton Esteettömyyskeskuksen verkostoseminaari 21.3.2013 Juhani Paajanen Selvitysmies 1

Lisätiedot

Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun ja kaupunkiseutujen joukkoliikenteen organisointiselvitys JYVÄSKYLÄN SEUTUA KOSKEVA TIIVISTELMÄ

Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun ja kaupunkiseutujen joukkoliikenteen organisointiselvitys JYVÄSKYLÄN SEUTUA KOSKEVA TIIVISTELMÄ Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun ja kaupunkiseutujen joukkoliikenteen organisointiselvitys JYVÄSKYLÄN SEUTUA KOSKEVA TIIVISTELMÄ Lokakuu 2010 Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Keski-Suomen

Lisätiedot

V A K K A - S U O M E N

V A K K A - S U O M E N V A K K A - S U O M E N l i i kennejär j e s t e l m ä - s u u n n i t e l m a U u s i k a u p u n k i L a i t i l a P y h ä r a n t a K u s t a v i Ta i v a s s a l o V e h m a a M i e t o i n e n V a

Lisätiedot

Kuljetusten Kustannukset Kuriin Kunnissa ja Kelassa. Ehdotus LVM:n johtamalle ohjausryhmälle yhteiskunnan korvaamien kuljetusten kehittämiseksi

Kuljetusten Kustannukset Kuriin Kunnissa ja Kelassa. Ehdotus LVM:n johtamalle ohjausryhmälle yhteiskunnan korvaamien kuljetusten kehittämiseksi Kuljetusten Kustannukset Kuriin Kunnissa ja Kelassa Ehdotus LVM:n johtamalle ohjausryhmälle yhteiskunnan korvaamien kuljetusten kehittämiseksi 21.5.2014 Sisällys 1. Taustaa 1 2. Hankkeen tavoite 3 3. Pilottialueet

Lisätiedot

Joukkoliikenteen kehittämisohjelma 2015-2020. Kouvolan kaupunki. 19.12.2014 Kouvolan kaupunki

Joukkoliikenteen kehittämisohjelma 2015-2020. Kouvolan kaupunki. 19.12.2014 Kouvolan kaupunki Joukkoliikenteen kehittämisohjelma 2015-2020 Kouvolan kaupunki 19.12.2014 Kouvolan kaupunki Sisällys 1 Joukkoliikenteen järjestäminen... 3 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Joukkoliikenteen organisointi Kouvolassa...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDUN KYYDINVÄLITYSPALVELU

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDUN KYYDINVÄLITYSPALVELU Loppuraportti JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDUN KYYDINVÄLITYSPALVELU A B C D Tilaaja Kyydinvälitys Liikennöinti huhtikuu 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDUN KYYDINVÄLITYSPALVELU JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDUN KYYDINVÄLITYSPALVELU

Lisätiedot

kehittämisohjelma Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Keski-Suomen ELY Keski-Suomen liitto

kehittämisohjelma Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Keski-Suomen ELY Keski-Suomen liitto JYSELI 2025 Joukkoliikenteen kehittämisohjelma Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Keski-Suomen ELY Keski-Suomen liitto 2011 Kannen kuva: Jorma Lipponen 2 3 Esipuhe Jyväskylän seudulla on

Lisätiedot

Julkisen sektorin mahdollisuudet vaikuttaa liikenteen energiatehokkuuteen

Julkisen sektorin mahdollisuudet vaikuttaa liikenteen energiatehokkuuteen Julkisen sektorin mahdollisuudet vaikuttaa liikenteen energiatehokkuuteen 5-2008 Sektoritutkimuksen neuvottelukunta Kestävä kehitys Julkisen sektorin mahdollisuudet vaikuttaa liikenteen energiatehokkuuteen

Lisätiedot

Pysäkiltä vai kotoa Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden suunta Pohjois-Karjalassa

Pysäkiltä vai kotoa Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden suunta Pohjois-Karjalassa R T S Pysäkiltä vai kotoa Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden suunta Pohjois-Karjalassa 1 Pysäkiltä vai kotoa Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden suunta Pohjois-Karjalassa Rural Transport

Lisätiedot

Kutsuliikenteen hyödyntäminen lääninhallituksen ja kuntien ostoliikenteessä Porin ja Rauman seuduilla

Kutsuliikenteen hyödyntäminen lääninhallituksen ja kuntien ostoliikenteessä Porin ja Rauman seuduilla 2009 Kutsuliikenteen hyödyntäminen lääninhallituksen ja kuntien Porin ja Rauman seuduilla LOPPURAPORTTI Insinööritoimisto Liidea Oy Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS... 7 2.1

Lisätiedot

Joukkoliikenteen julkisen rahoitusjärjestelmän uudistaminen Työryhmän mietintö

Joukkoliikenteen julkisen rahoitusjärjestelmän uudistaminen Työryhmän mietintö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 49/2009 Joukkoliikenteen julkisen rahoitusjärjestelmän uudistaminen Työryhmän mietintö Helsinki, 2009 Julkaisun päivämäärä 30.11.2009 Tekijät (toimielimestä:

Lisätiedot

Joukkoliikenne. - houkutteleva valinta

Joukkoliikenne. - houkutteleva valinta Joukkoliikenne - houkutteleva valinta Liikenne- ja viestintäministeriö Joukkoliikenne - houkutteleva valinta Ohjelmia ja strategioita 2/2001 ISBN 951-723-463-5 ISSN 1457-747X Ulkoasu ja taitto Annexus

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Miten vaikeavammaisten kuljetuspalvelut pitäisi järjestää? Joukkoliikenteen rahoituksesta yli neljännes tulee yhteiskunnalta

SOSIAALITURVA. Miten vaikeavammaisten kuljetuspalvelut pitäisi järjestää? Joukkoliikenteen rahoituksesta yli neljännes tulee yhteiskunnalta Lokakuu 15/01 SOSIAALITURVA Kimppakyytejä vanhuksille ja vammaisille Miten vaikeavammaisten kuljetuspalvelut pitäisi järjestää? Joukkoliikenteen rahoituksesta yli neljännes tulee yhteiskunnalta Sosiaaliset

Lisätiedot

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET 1 VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT Tausta. Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien vammaispalvelujen viranhaltijat

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN SUUNNITTELU YHTENÄ KOKONAISUUTENA

LAPPEENRANNAN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN SUUNNITTELU YHTENÄ KOKONAISUUTENA 1 LAPPEENRANNAN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN SUUNNITTELU YHTENÄ KOKONAISUUTENA 1 TAUSTAA... 4 2 LÄHTÖKOHTA... 4 2.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 2.2 KOULU- JA OPISKELUMATKAT... 6 2.3 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN MATKAT...

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet 2007

Kuuden suurimman kaupungin vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet 2007 Kuuden suurimman kaupungin vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet 2007 Vammaispalvelujen Kuusikkotyöryhmä Aila Kumpulainen 27.6.2008 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

TYÖKIRJA LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMISEKSI

TYÖKIRJA LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMISEKSI TYÖKIRJA LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMISEKSI ESIMERKKINÄ SIUNTION KUNNAN LIIKENNEPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMINEN Tekijät: Tina Nordman & Antti-Pekka Röntynen Työkirja liikennepalvelujen hankinnan

Lisätiedot

OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma

OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma HENKILÖLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1 OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma Kannen kuvat: Kiehimäjoen sillat, Paltamo (Martti Juntunen 2004) Oulun lentoasema, Oulunsalo

Lisätiedot

Kokemuksia kuljetuspalveluiden ja julkisen liikenteen toimivuudesta, Kuljetuspalvelut Osallisuutta mahdollistavia palveluita

Kokemuksia kuljetuspalveluiden ja julkisen liikenteen toimivuudesta, Kuljetuspalvelut Osallisuutta mahdollistavia palveluita Kokemuksia kuljetuspalveluiden ja julkisen liikenteen toimivuudesta, Kuljetuspalvelut Osallisuutta mahdollistavia palveluita Vammaispalveluiden neuvottelupäivät 17. 18.1.2013, Helsinki, Elina Akaan-Penttilä,

Lisätiedot

Kuntakyselyn ja asiakashaastattelujen tuloksia vammaisten henkilöiden kuljetuspalveluista ja auton hankinnan tukimuodoista

Kuntakyselyn ja asiakashaastattelujen tuloksia vammaisten henkilöiden kuljetuspalveluista ja auton hankinnan tukimuodoista Pia Sirola Päivi Nurmi-Koikkalainen TYÖPAPERI Kuljetuksesta liikkumiseen Kuntakyselyn ja asiakashaastattelujen tuloksia vammaisten henkilöiden kuljetuspalveluista ja auton hankinnan tukimuodoista 24 2014

Lisätiedot