VIERASLAJIEN SEURANTA JA TIEDON VÄLITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIERASLAJIEN SEURANTA JA TIEDON VÄLITYS"

Transkriptio

1 VIERASLAJIEN SEURANTA JA TIEDON VÄLITYS Harry Helmisaari Suomen ympäristökeskus Vieraslajistrategian aloitusseminaari Säätytalo

2 Vieraslajien seuranta ja tiedonvälitys Miksi tarvitsemme kansallisen vieraslajistrategian Miksi tarvitsemme vieraslajien seurantaa Miten vieraslajien haittavaikutukset minimoidaan Kansainvälinen ja kansallinen lajitiedon välitys European Strategy on Invasive Alien Species Vieraslajimääritelmä suomeksi

3 Miksi tarvitsemme vieraslajistrategian ja toimintaohjelman? Koska Suomessa on useita haitallisia vieraslajeja, ja niitä tulee koko ajan lisää globalisaation ja ilmastonmuutoksen edetessä. Koska haitalliset vieraslajit muodostavat uhan luonnon monimuotoisuudelle aiheuttamalla muutoksia geeni-, laji-, elinympäristö- tai ekosysteemitasolla. Koska vieraslajien torjunta ei ole kenenkään vastuulla, olemme menettämässä tilanteen hallinnan. Ilman mittavaa kansallista vieraslajistrategiaa ja toimintaohjelmaa emme pysty ehkäisemään uusien haitallisten vieraslajien saapumista emmekä pitämään kurissa jo saapuneita haitallisia lajeja. The Brown Tree Snake

4 Miksi tarvitsemme vieraslajien seurantaa? Tietomme Suomen vieraslajeista ja niiden kantojen kehityksestä on hyvin puutteellinen. Useat nykyisistä haitallisista vieraslajeista tuotiin kauan sitten, ja Suomessa voi olla lajeja, joiden haitallisuutta emme ole vielä todenneet. On myös odotettavissa, että uusia haitallisia lajeja ilmenee, koska ilmastonmuutos on jo nyt edistänyt niiden leviämistä. Ajantasainen tieto nykyisten ja tulevien lajien esiintymistä ja leviämisestä on edellytys tehokkaalle torjunnalle. Seurannan avulla vieraslajit voidaan löytää mahdollisimman aikaisin.

5 Lajeja, joiden leviämistä on seurattava ja rajoitettava Jättipalsami Jättiputket Komealupiini

6 Miten vieraslajien haittavaikutukset minimoidaan? Ehkäisemällä lajien saapuminen Hävittämällä haitalliset lajit Valvomalla haitallisten lajien kantojen kehitystä ja rajoittamalla niiden leviämistä

7 Lajien saapumisen ehkäiseminen Haitallisten lajien saapuminen Suomeen tulee ehkäistä mahdollisimman aikaisin, ennen kuin ne saapuvat tai muodostavat pysyvän kannan. Tarvitaan tehokkaita tiedonvälityskanavia, jotta torjuntatoimet käynnistetään ajoissa. Varoitusjärjestelmä Early warning Kansainvälinen NOBANIS Kansallinen tiedonvälitys kaikille toimijoille Suomessa sekä valtakunnalliselle että alueellisella tasolla.

8 Saapumisen valvonta on useiden vastuulla Tulli Kasvintarkastus Eläintarkastus Puutarhat Muut tavaraliikenne Painolasti Uusien lemmikkieläinten hankinta ja niiden karkaaminen tai tahallinen vapauttaminen luontoon Linnunsiementulokas, Turun sanomat Stowaway plants IAS NO

9 Levinneisyys EU: Harmonia axyridis harlekiinileppäkerttu Myynnissä Vantaalla Harmonia axyridis (DAISIE) GISD 100

10 Tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä NOBANIS, DAISIE, GISIN NOBANIS GISP 100 worst aliens Lähde kuva ja kartta Kuva oikealla:

11 On laadittava luetteloita haitallisista lajeista Tarvitaan kattava luettelo Suomessa esiintyvistä vieraslajeista kaikista eliöryhmistä. Luettelemalla osoitetaan lajit, joiden katsotaan jo nyt muodostavan uhan luonnollemme. Tarvitaan erillinen luettelo lajeista, joiden tuonti Suomeen on kielletty- nk. musta lista. On laadittava luettelo lajeista, joita on tulossa, ja joita on pidettävä silmällä nk. Early warning luettelo.

12 Tietomme vieraslajien esiintymistä on puutteellista ja hajallaan Tietoja vieraslajeista on useilla tahoilla, museoilla, ympäristöhallinnolla, kunnilla, järjestöillä ja kansalaisilla. Lajihavaintoja, johon kuuluvat myös vieraslajit, on kerätty Luonnontieteellisen keskusmuseon toimesta ja tiedot on julkaistu mm. kasviatlaksessa. Ongelmana on, että meillä ei ole kattavaa kuvaa edes haitallisimpien lajien esiintymistä Suomessa. Kasviatlas - "jättiputki" Kasviatlas - jättipalsami

13 Tehokasta tiedonvälitystä tarvitaan, koska Haitalliset vieraslajit koskettavat useita hallinnonaloja ja toimijoita. Torjunnan tehostaminen edellyttää tietoa vieraslajeista monille eri tahoille.

14 Vieraslajitiedon tehostamiseksi tarvitsemme helppokäyttöisen internetpohjaisen tiedonvälitys- ja hallintajärjestelmän, josta eri toimijat näkevät helposti mitä kannattaa pitää silmällä ja miten eri kannat ovat kehittyneet eri puolilla maata, jonne kansalaiset voivat ilmoittaa havaintojaan, jolla viranomaiset ja muut toimijat voivat tiedottaa mitä tulisi pitää silmällä, josta media ja muut kiinnostuneet saavat helposti tarvitsemaansa tietoa haitallisista vieraslajeista.

15 Vieraslajitiedon keruu ja välitys käyttäjille Hajallaan olevat vieraslajitiedot tulisi kerätä On luotava ainakin yksi paikka, josta tiedot haitallisista vieraslajeista ja niiden torjuntamenetelmistä ovat saatavilla. Kannattaa hyödyntää olemassa olevia tiedonkeruu- ja tiedonvälitysjärjestelmiä mm. (Hatikka, Luonnontila). Hatikka

16 IAS-lajeihin liittyviä selvitys- ja tutkimustarpeita Tarvitaan tietoa siitä, mitkä haitalliset lajit esiintyvät Suomessa. Tarvitaan menetelmiä haitallisten lajien vaikutusten arvioimiseksi. Tarvitaan työkaluja, joilla voidaan ennustaa haitallisten lajien leviämistä ja niiden aiheuttamia haittavaikutuksia Selvitetään nykyiset torjuntamenetelmät ja tarvittaessa kehitetään uusia menetelmiä, joilla saadaan estettyä haitallisten lajien saapuminen Suomeen. Tarvitaan menetelmiä, joilla hävitetään haitalliset lajit, sekä keinoja ehkäistä lajien leviäminen ja haittavaikutukset. Tarvitaan taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten arviointeja.

17 Vieraslajien torjuntaa edellyttää, että Laaditaan kansallinen vieraslajistrategia EU:n vieraslajistrategian pohjalta. Viranomaisten ja muiden toimijoiden vastuut selvitetään ja työnjaosta sovitaan. Ajankohtaiset tiedot haitallisista vieraslajeista on saatava helppokäyttöisessä internet-pohjaisessa tietokannassa. Selvitetään onko tarve laatia luettelo nk. musta lista lajeista, joiden tuonti Suomeen on kielletty niiden aiheuttamien ekosysteemivaikutusten ansiosta. On laadittava ohjeita maahantuojien ja myyjien kanssa siitä mitä lajeja voidaan myydä ja millä ehdoilla. Ennen kuin saa tuoda ja ottaa käyttöön uusia lajeja on maahantuojan laadittava selvitys, ettei niillä ole haitallisia ekosysteemivaikutuksia. Tämän tulisi koskea myös biologisen torjunnan eliöitä ja bioenergiakasvien käyttöönottoa.

18 Kansallinen koordinaatio puuttuu Toiminnalle on oltava selkeät tavoitteet ja sille on oltava selkeä vastuunjako. Tarvitaan vastuutaho, joka koordinoi toimintaa. Viranomaisten ja muiden toimijoiden vastuunjako on selvitettävä. Tarvitaan riittävät toimintaedellytykset, valtuudet, ja voimavarat eri toimijoille.

19 SYKEn rooli vieraslajien torjunnassa Vieraslajien vaikutukset uhanalaisiin lajeihin ja elinympäristöihin ja ekosysteemeihin Vieraslajien aiheuttamien uhkien ja niiden haitallisuuden arviointiin tarvitaan luontoyksikön asiantuntemusta ja tietoaineistoja, joiden avulla voidaan tukea ja laatia ohjeita viranomaisille ja kansalaisille vieraslajien torjunnan ja haittojen ehkäisyn järjestämisessä Vieraslajikysymykset sisältyvät luontoyksikön harjoittamaan kansainväliseen yhteistyöhön esim. NOBANIS-projektiin, jossa yksikkö on Suomen kansallinen yhteistyötaho

Suomen lajitietokeskus tehokas ratkaisu tutkimuksen ja hallinnon tietotarpeisiin

Suomen lajitietokeskus tehokas ratkaisu tutkimuksen ja hallinnon tietotarpeisiin T i e t o j a k o o n! Suomen lajitietokeskus tehokas ratkaisu tutkimuksen ja hallinnon tietotarpeisiin Leif Schulman Tietoa eliölajeista tarvitaan yhä useammin paitsi tutkimuksen ja opetuksen myös päätöksenteon

Lisätiedot

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi Y m p ä r i s t ö o p a s 109 LUONTO JA LUONNONVARAT Tarja Söderman Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa... SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Y

Lisätiedot

Ympäristön seurannan ja raportoinnin kehittäminen

Ympäristön seurannan ja raportoinnin kehittäminen Ympäristöministeriön raportteja 18 2008 Ympäristön seurannan ja raportoinnin kehittäminen Ympäristöministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman hanke Loppuraportti YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN

Lisätiedot

Johdanto. Tavoitteet. Viestintäryhmä tekee yhdessä myös biodiversiteettiviestinnän

Johdanto. Tavoitteet. Viestintäryhmä tekee yhdessä myös biodiversiteettiviestinnän Luonnon puolesta ihmisen hyväksi -strategian ja toimintaohjelman viestintäohjelma vuosille 2009 2016 Johdanto Luonnon monimuotoisuus köyhtyy kaikkialla maailmassa, myös Suomessa. Tämän haitallisen kehityksen

Lisätiedot

MELUNTORJUNNAN TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

MELUNTORJUNNAN TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN N KEHITTÄMINEN Larri Liikonen 1, Hannu Airola 1, Yki Laine 2, Tiia Kiiski 2, Anna Strandell 2, Eljas Hietamäki 3 1 Uudenmaan Ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14. PL 36, 00521 Helsinki Etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Lisätiedot

Ympäristö. Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Ympäristö. Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville Ympäristönsuojelu ja kilpailukyvyn säilyttäminen kulkevat käsi kädessä 2 V A L O K E I

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Riskien hallinta Suomessa ESISELVITYS

Riskien hallinta Suomessa ESISELVITYS Riskien hallinta Suomessa ESISELVITYS SITRAN RAPORTTEJA 23 Riskien hallinta Suomessa ESISELVITYS S I T R A H E L S I N K I 1 Kirjoittajat: Gaia Group Oy: Harriet Lonka Mari Hjelt Juha Vanhanen Tuomas Raivio

Lisätiedot

TILASTOTOIMEN SELVITYSHANKE. Tilastotoimen selvityshankkeen loppuraportti

TILASTOTOIMEN SELVITYSHANKE. Tilastotoimen selvityshankkeen loppuraportti TILASTOTOIMEN SELVITYSHANKE Tilastotoimen selvityshankkeen loppuraportti 4.11.2008 2 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...4 2. Tiivistelmä...5 3. Selvityshenkilöiden ehdotukset...6 4. Johdanto...12 5. Toimeksianto

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:9. Rikollisuusvaikutusten huomioon ottaminen säädösvalmistelussa ja muussa julkisessa suunnittelutyössä

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:9. Rikollisuusvaikutusten huomioon ottaminen säädösvalmistelussa ja muussa julkisessa suunnittelutyössä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:9 Rikollisuusvaikutusten huomioon ottaminen säädösvalmistelussa ja muussa julkisessa suunnittelutyössä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:9 Rikollisuusvaikutusten huomioon ottaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 52014 Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 Valtioneuvoston periaatepäätös 20.11.2014 Maa- ja metsätalousministeriö 2014 Julkaisun

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2003: 21. Tarttuvien eläintautien vastustaminen Suomessa

Työryhmämuistio MMM 2003: 21. Tarttuvien eläintautien vastustaminen Suomessa Työryhmämuistio MMM 2003: 21 Tarttuvien eläintautien vastustaminen Suomessa Helsinki 2003 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti eläintautien vastustamista pohtivan työryhmän

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 ELÄKETURVAKESKUS STRATEGIA 2012 2016 1 (14) ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 TYÖELÄKETURVA TUTUKSI JA TEHOA TOIMEENPANOON Tausta Seuraavan parinkymmenen vuoden kehitykselle on leimaa-antavaa väestön

Lisätiedot

Helsingin, Lahden ja Turun kaupunkien vertaisarvio ilmastopolitiikasta ja hulevesien hallinnasta

Helsingin, Lahden ja Turun kaupunkien vertaisarvio ilmastopolitiikasta ja hulevesien hallinnasta Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 15/2013 Helsingin, Lahden ja Turun kaupunkien vertaisarvio ilmastopolitiikasta ja hulevesien hallinnasta Pekka Salminen (Locus Vinum) Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Vaaratapahtumien raportointimenettely

Vaaratapahtumien raportointimenettely OPAS Marina Kinnunen Timo Keistinen Kaarin Ruuhilehto Juhani Ojanen Vaaratapahtumien raportointimenettely 4 Asiantuntijat Liisa-Maria Voipio-Pulkki, Kuntaliitto Ritva Inkinen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

1. Esivalmistelu ja lainsäädäntöhankkeen vastuut ministeriön sisällä

1. Esivalmistelu ja lainsäädäntöhankkeen vastuut ministeriön sisällä Liite 1a LAINSÄÄDÄNTÖPROSESSI Lainsäädäntöprosessia on kuvattu vastikään ilmestyneessä RASKE2-projektin väliraportissa, Tiedonhallinta suomalaisessa lainsäädäntöprosessissa. Raportissa kuvataan suomalaisen

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI

KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI 1 LAUSUNTO, 11.8.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33, 00023 Valtioneuvosto Meritullinkatu 8, Helsinki 17 KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI

Lisätiedot

Pilviväylä helpottamaan. digitaalisten palveluiden

Pilviväylä helpottamaan. digitaalisten palveluiden Pilviväylä helpottamaan digitaalisten palveluiden käyttöä oppimisessa - Alustava hankesuunnitelma 18.12.2013 - Lisätiedot: projektipäällikkö Jarkko Moilanen etunimi.sukunimi@minedu.fi 1 ALUSTAVA HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 1 Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Hyväksytty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 11.12.2007. 2 Viestintästrategia

Lisätiedot

RKTL:n asiakkuus- ja palvelukartoituksen

RKTL:n asiakkuus- ja palvelukartoituksen RKTL:n asiakkuus- ja palvelukartoituksen konsultointi Versio 1.0 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos sivu 1/32 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 6 3 Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset...

Lisätiedot

TOIMITTAJIEN VASTAUSTEN ARVIOINTIMALLI

TOIMITTAJIEN VASTAUSTEN ARVIOINTIMALLI TOIMITTAJIEN VASTAUSTEN ARVIOINTIMALLI Ohjeistus menettelysääntöjen noudattamisen seurannassa käytettävän kyselylomakkeen vastausten arviointiin ja vertailuun. Keskeiset lähtökohdat Kysymykset koskevat

Lisätiedot

Piia Reinikainen, Singapore PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2020

Piia Reinikainen, Singapore PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2020 Piia Reinikainen, Singapore PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2020 Viheraluerakentajat ry (VAR) Yhdistys on viher- ja ympäristörakentamista, kivirakentamista ja viheralueiden ylläpitoa ammattimaisesti

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla

Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla hankkeen MMM29:00/2003 loppuraportti Helsinki 2005 Maa- ja metsätalousministeriölle

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 1/2013 Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Valtioneuvoston

Lisätiedot

Pakka-toimintamalli Käsikirja paikalliseen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn

Pakka-toimintamalli Käsikirja paikalliseen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn Pakka-toimintamalli Käsikirja paikalliseen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn 2 Kirjoittajatyöryhmä Raija Fors Heli Heimala Marja Holmila Sari Ilvonen Minna Kesänen Jaana Markkula Arja-Leena

Lisätiedot

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011)

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011) 2011 Radanpidon vuorovaikutusohje Radanpidon vuorovaikutusohje Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuvat: Markku Nummelin Verkkojulkaisu (pdf) ISBN 978-952-255-610-3 Liikennevirasto PL 33 00521 HELSINKI

Lisätiedot

Rikkaampi tulevaisuus. Biodiversiteettisopimus. CITES-sopimus. Ramsarin yleissopimus. Bernin yleissopimus. Bonnin yleissopimus

Rikkaampi tulevaisuus. Biodiversiteettisopimus. CITES-sopimus. Ramsarin yleissopimus. Bernin yleissopimus. Bonnin yleissopimus Rikkaampi tulevaisuus 13 yleissopimusta luonnon ja kulttuuriympäristön hyväksi Biodiversiteettisopimus CITES-sopimus Ramsarin yleissopimus Bernin yleissopimus Bonnin yleissopimus Valaanpyynnin säätelyä

Lisätiedot

KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen

KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen yhteenveto Esipuhe Pääministeri Matti Vanhanen asetti

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot