Simulaattoriavusteisten teknologioiden käyttö koulutuksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Simulaattoriavusteisten teknologioiden käyttö koulutuksessa"

Transkriptio

1 1 Simulaattoriavusteisten teknologioiden käyttö koulutuksessa TTS, Raskaan kaluston simulaatioseminaari Pekka Ranta Smart Simulators -tutkimusryhmä

2 2 Smart Simulators -tutkimusryhmä Dynaamisten järjestelmien fysikaalinen mallinnus ja simulointi Simulaattoriavusteinen opetus, pedagoginen tietämys ja koulutuskonseptit Hydraulijärjestelmät, koneautomaatio ja älykäs diagnostiikka Virtuaalitodellisuusjärjestelmät, ohjelmistokehitys, tiedon mallintaminen ja visualisointi Konejärjestelmien ja simulaattorien prosessidatan analyysi Koneautomaatio- ja hydraulisten järjestelmien analysointi ja kehitys virtuaaliympäristön avulla Tampereen teknillinen yliopisto Matematiikan laitos/hypermedialaboratorio Hydrauliikan ja automatiikan laitos Pekka Ranta Smart Simulators -tutkimusryhmä

3 3 Esityksen sisältö Simulaattoriteknologioiden jäsennys Ihmisen kognitiivisten prosessien yhteys simulaattoriavusteiseen opetukseen Simulaattoriavusteisten teknologioiden yhteys kognitiivisiin prosesseihin Simulaattoriavusteisen opetuksen piirteitä Pekka Ranta Smart Simulators -tutkimusryhmä

4 Simulaattoriavusteisten teknologioiden jäsennys 4 Modaliteetit

5 Pelkistetty kuvaus ihmisen kognitiivisten prosessien yhteydestä virtuaaliympäristöön 5 Virtuaalinen opiskeluympäristö, toimijayhteisö ja skenaariot Toiminnan tavoite Tarkkaavaisuus Havainto Tulkinta Ongelmanratkaisu, päätöksenteko Opettajan ja vertaisopiskelijoiden ohjauspäätökset ja palaute Sisäinen malli, mielikuva, skeema, muistiprosessit ja toimintakulttuuri Reflektio, itsearviointi Ulkoistettu toiminta

6 6 Simuloidut tapahtumakuvaukset Opetussuunnitelmaan ja ohjelmaan perustuvat skenaariot eli tapahtumakuvaukset toimivat edustavina tapauksina Skenaarioiden avulla osaamisen kehittämistä suunnataan. Tapausten avulla voidaan muodostunutta osaamista yleistää. Skenaarioissa määritetään mm. Tavoitteet Sisältö Tilannekuvaus Tehtävä Opetusmenetelmä Arviointi Kuva: TTY, Bussisimulaattori Kuva: Poveri -hanke

7 Erilaisia simulaattoreita aistihavaintojen mahdollistajana 7 Salkkusimulaattori Bussisimulaattori, liikealusta Kuormakonesimulaattori Virtuaalinen konelaboratorio

8 8 Havainnot Liikenneopetuksen puolella voimakkaita tarpeita riskien hallinnan, vaaran ennakoinnin ja asenteiden kehittämisen osa-alueilla. e-coaching An Evaluation of the Potential of e-coaching for Riders Ranta, P & Mäki A

9 Tarkkaavaisuuden suuntaaminen 9 Simulaattoreissa voidaan hyödyntää tiedon visualisointeja, joilla tuetaan opiskelijoiden tarkkaavaisuuden suuntaamista. Informaatiotulvan hallinta ja keskittyminen olennaiseen. Toiminnan kannalta keskeiset käsitteet ja toimintamallit. Realistisuuden lisäksi korostuksia pelkistyksiä hidastuksia, vaiheistuksia ja nopeutuksia kuvakulmia kamera-ajoja Kuvat: John Deere Forestry, Pohjois- Karjalan ammattiopisto Valtimo

10 10 Tulkinta Havaintojen, osaamisen, ajattelun ja kokemuksen perusteella tehdään tilanteen tulkinta esimerkiksi: Nopeus Etäisyys Näkyvyys Suunta Järjestelmän tila Teknologian avulla voidaan kerätä tapahtumatietoa esim. tietyn tilanteen lähestymisestä Toiminnasta kerätään palautetta, jotta osataan arvioida kuljettajan tilanteen tulkintaosaamista ja kehitystarpeita. Tilannetietoisuus olennainen. Kuva: TTS Koulutus, Simrac Oy Kuva: TTS Koulutus, Simrac Oy

11 11 Päätöksenteko Päätöksentekohetkellä kuljettajalla on vaihtoehtoisia mielikuvissaan käytössä toimintamalleja, joista hän valitsee tilanteeseen mielestään sopivan. Päätöksenteon tukiratkaisuissa simulaatiot ovat erittäin arvokkaita, koska voidaan arvioida entä-jos - vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia Päätöksentekoa voidaan tukea hidastusten, nopeutusten, kuvakulmien ja vaihtoehtoisten mallien avulla. Päätöksentekoa oppii tekemällä päätöksiä ja niitä arvioimalla. Kuva: TTS Kuva: Ranta TTY/Hypermedialaboratorio TTY/VRC Raivio, Reunanen

12 Ulkoistettu toiminta 12 Näkymätöntä on erittäin hankala ohjata. Toiminnan ulkoistuksien kautta päästään arvioimaan osaamista ja laajemminkin kognitivisia ja yhteisöllisiä prosesseja. Simulaattorista voidaan kerätä tapahtumapohjaista prosessidataa, jonka avulla voidaan osaamista teemoittain arvioida Prosessidataa voidaan analysoida matemaattisin menetelmin ja rakentaa osaamisprofiileja ja pisteytyksiä Analysoitua prosessidataa voidaan hyödyntää monipuolisesti opetuksessa. Kuva: Poveri -hanke Kuva: Neuroverkkopohjainen prosessidatan analyysi TTY

13 Simulaatioavusteisen kokemuksen reflektointi 13 Sykli jatkuu Simulaatioavusteinen kokemus Työelämälähtöinen toiminta Virtuaaliympäristö Reflektointi Käsitteellinen ja toiminnallinen malli Käsitteellistäminen

14 14 Reflektoinnin tuki Läpikäynti eli debriefing Nauhoitukset Prosessidata Tapahtumien vaiheittainen tarkastelu Teemoittainen arviointi Tietokoneavusteinen arviointi Itsearviointi Vertaisarviointi Kouluttajan ohjaus ja palaute Kuva: John Deere Forestry Oy

15 15 Ennakoivan mielikuvan rakentaminen Kuva: Metsäkonesimulaatio-opetuksen tuotteistamine -projekti Kokenut toimija osaa rakentaa ennakkoon mielikuvissaan työn tavoitetilan, jota kohti hän etenee. Kokemus ja osaaminen ja tilannekuvan rakentaminen vaikuttavat Prospektiivisen muistin avulla voidaan rakentaa ennakkokäsitys

16 16 Simulaattoriavusteisen opetuksen piirteitä Simulaattorit ovat välineitä Aitous ei pelkästään takaa opetuksellista vaikuttavuutta. Yhteys koulutusorganisaation kokonaisvaltaiseen koulutuksen kehittämiseen. Hyvä kouluttaja pystyy kouluttamaan myös vaatimattomalla simulaattorilla. Opetussuunnittelu ja yhteistyö keskeistä Työelämälähtöiset tapaukset toimivat tarttumapintana Pelkkä ajaminen ja tekeminen ei riitä, vaan opetus-, opiskelu- ja oppimisprosessin kokonaisvaltainen huomiointi Kuva: Poveri -hanke

17 17 Kiitos! Kysymyksiä? Projektipäällikkö Pekka Ranta p

Tulevaisuuden simulaattorikouluttajan osaaminen

Tulevaisuuden simulaattorikouluttajan osaaminen Tulevaisuuden simulaattorikouluttajan osaaminen Raskaan kaluston simulaatioseminaari 9.5.2014 Pekka Ranta Tampereen teknillinen yliopisto MAT/IISLAB Smart Simulators -tutkimusryhmä Tampereen teknillinen

Lisätiedot

Virtuaalinen konelaboratorio ja semanttinen mallinnus konejärjestelmän suunnittelun tukena, Loppuraportti, Semogen II -hanke

Virtuaalinen konelaboratorio ja semanttinen mallinnus konejärjestelmän suunnittelun tukena, Loppuraportti, Semogen II -hanke TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO, SMART SIMULATORS -TUTKIMUSRYHMÄ Virtuaalinen konelaboratorio ja semanttinen mallinnus konejärjestelmän suunnittelun tukena, Loppuraportti, Semogen II -hanke Loppuraportti

Lisätiedot

VERKKO- OPISKELUN SUUNNITTELU

VERKKO- OPISKELUN SUUNNITTELU VERKKO- OPISKELUN SUUNNITTELU Pohjois-Karjalan AMK 15.2.2011 HANNE KOLI MINKÄLAISIA VAIHTOEHTOJA VERKOSSA OPISKELULLE? TARVITAANKO PORTAALI? Ryhmän toimintaa tai jonkin asian ympärille muodostettava sivusto

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

OPPIMIS JA OPETTAMISPROSESSIT

OPPIMIS JA OPETTAMISPROSESSIT OPPIMIS JA OPETTAMISPROSESSIT Harrasteilmailun kouluttajien opetuksen tukimateriaalia Versio 1 Copyright Jukka Salokannel 1 Alkusanat Tämä dokumentti on Jukka Salokanteleen koostama oppimis ja opettamisprosessin

Lisätiedot

Arvioijina toimivat kolmikantaperiaatteen mukaan opettajien edustaja, työntekijöiden edustaja ja työnantajan edustaja.

Arvioijina toimivat kolmikantaperiaatteen mukaan opettajien edustaja, työntekijöiden edustaja ja työnantajan edustaja. 1 Tekniikan erikoisammattitutkinto Asuinkiinteistön korjauspäällikkö Näytön kehikko: Tutkinnonosa 2 KANNATTAVUUS JA KUSTANNUSHALLINTA a) Ammattitaitovaatimukset Tutkittava osoittaa ymmärtävänsä kansan-

Lisätiedot

Kooste TieVie asiantuntijakoulutuksen 2005 Arviointi -verkkojaksosta

Kooste TieVie asiantuntijakoulutuksen 2005 Arviointi -verkkojaksosta Kooste TieVie asiantuntijakoulutuksen 2005 Arviointi -verkkojaksosta Arviointi-verkkojakson ensimmäisen osan näkökulmana oli verkko-opetuksen laadun arviointi ja kehittäminen. Jakson tavoitteena oli syventää

Lisätiedot

CityKettu - Älykkään ja vähähiilisen kaupunkiliikenteen kehitysprojektien tuki

CityKettu - Älykkään ja vähähiilisen kaupunkiliikenteen kehitysprojektien tuki CityKettu - Älykkään ja vähähiilisen kaupunkiliikenteen kehitysprojektien tuki CityKettu on menetelmien ja työkalujen kokonaisuus, joka soveltuu käytettäväksi kaupunkiseutujen kehitysprojekteissa kohti

Lisätiedot

1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP... 4 1.1.1 Opetussuunnitelman

1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP... 4 1.1.1 Opetussuunnitelman 1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK....................................................................... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP.............................................

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

TAVOITTEENA POTILAAN ITSEHOITO

TAVOITTEENA POTILAAN ITSEHOITO TAVOITTEENA POTILAAN ITSEHOITO 1. OHJAUKSEN JA OPETTAMISEN LÄHTÖKOHTIA 1.1. Mihin tietoa oppimisesta tarvitaan munuaispotilaan hoitotyössä Hoitoalan ammattilaiset joutuvat lähes päivittäin ohjaamaan asiakkaitaan.

Lisätiedot

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA?

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN

Lisätiedot

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Ville Väärälä Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 1 Johdanto...4 2 Käsitteitä...6

Lisätiedot

Opettajakeskeisyydestä opiskelijalähtöisyyteen

Opettajakeskeisyydestä opiskelijalähtöisyyteen Sinikka Pekkalin KÄSIKIRJOITUS epeda -hanke, yleinen mallinnus 1 Otsikko, yleisteksi (ehdotan tätä laatikkoa meneväksi kaikkien kolemen projektioppimisen sovellus, yleinen prosessikuvaus ja ongelmaperustaisen

Lisätiedot

VERKKO-OPINTOJAKSOJEN TYÖELÄMÄLÄHEINEN UUDISTAMISPROSESSI

VERKKO-OPINTOJAKSOJEN TYÖELÄMÄLÄHEINEN UUDISTAMISPROSESSI Markus Maunula VERKKO-OPINTOJAKSOJEN TYÖELÄMÄLÄHEINEN UUDISTAMISPROSESSI Tietotekniikan pro gradu -tutkielma Ohjelmistotekniiikan linja 22.12.2011 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Kokkolan yliopistokeskus

Lisätiedot

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta C 9 Irma Mänty ja Pasi Nissinen IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 9 Ideasta toteutukseen - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

Lisätiedot

Lääkeaineiden analytiikka ja lukion kemian opetus

Lääkeaineiden analytiikka ja lukion kemian opetus Lääkeaineiden analytiikka ja lukion kemian opetus - Kromatografian ja spektroskopian www-aineisto opettajille Pro gradu tutkielma 29.8.2005 Ari Myllyviita Helsingin Yliopisto Matemaattis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI KAUPAN ALAN KOULUTUKSISSA

VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI KAUPAN ALAN KOULUTUKSISSA TAINA REKUNEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI KAUPAN ALAN KOULUTUKSISSA Diplomityö Professori Hannu Vanharanta on hyväksytty tarkastajaksi tiedekuntaneuvoston kokouksessa 9.12.2009. i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN

Lisätiedot

TAISTELUNJOHTOKURSSIN FYYSISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN TARKASTELU

TAISTELUNJOHTOKURSSIN FYYSISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN TARKASTELU MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU TAISTELUNJOHTOKURSSIN FYYSISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN TARKASTELU Pro gradu Kadettiylikersantti Minna Nopanen Kadettikurssi 89 Ilmavoimalinja Helmikuu 26 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU Kurssi

Lisätiedot

Opetussuunnittelu Tampereen ammattikorkeakoulussa

Opetussuunnittelu Tampereen ammattikorkeakoulussa TAMK Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu Antero Stenlund Opetussuunnittelu Tampereen ammattikorkeakoulussa Käsityksiä, onnistumisen kokemuksia, kiinnostavia ajatuksia ja hyviä käytäntöjä Sisällysluettelo

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUSTAITOJEN KEHITYS OSANA LÄÄKÄRIOPISKELIJAN AMMATILLISTA KASVUA

VUOROVAIKUTUSTAITOJEN KEHITYS OSANA LÄÄKÄRIOPISKELIJAN AMMATILLISTA KASVUA VUOROVAIKUTUSTAITOJEN KEHITYS OSANA LÄÄKÄRIOPISKELIJAN AMMATILLISTA KASVUA Kaarina Laitinen Mari Sundström Turun yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu-tutkielma Marraskuu 2012 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011 Itsearviointi 28.11. 2011 Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Sisältö 1. Osuke-hankkeen itsearvioinnin tavoitteet... 3 1.1 Tiivistelmä

Lisätiedot

+ Palaute työntekijän suoritustasosta; analyysi kohottamistarpeista

+ Palaute työntekijän suoritustasosta; analyysi kohottamistarpeista innovative vocational training approaches in small and micro enterprises Glossary Arviointihaastattelu Arviointihaastattelu on työkalu työntekijöiden opastamista ja arviointi varten. Heidän motivaatiotansa,

Lisätiedot

a) Tutkintotavoitteinen koulutus

a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2 KORKEAKOULUN PERUSTOIMINTOj EN LAADUNvARMISTUKSEN KATTAv UUS ja vaikuttav UUS a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2A Tutkintotavoitteinen koulutus SISÄLLYS 2A Opetus ja oppiminen -ydinprosessi 2A:1 Osaamisperustaisten

Lisätiedot

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET Vertaileva tutkimus interaktiivisten laitteiden soveltuvuudesta opetuskäyttöön Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Ohjaustoiminnan koulutusohjelma Lahdensivun kampus, 11.5.2012

Lisätiedot

Kehittävä ote kantaa ja kannattaa

Kehittävä ote kantaa ja kannattaa ANTTILA, HUHTANISKA, LEPPÄNEN, NENONEN, NISULA, PIRINEN, RAATIKAINEN, RINNE, RÄSÄNEN JA SOINI Kehittävä ote kantaa ja kannattaa pedagogisia löytöjä ammattikorkeakoulussa KEHITTÄVÄ OTE KANTAA JA KANNATTAA

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen. Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen

Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen. Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen KIRJOITTAJAT Marja-Anneli Hynynen, TtM, Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysalan lehtori Savonia-ammattikorkeakoulussa.

Lisätiedot

(Verkko)pedagogiset mallit yhteisöllisen oppimisen edistäjinä

(Verkko)pedagogiset mallit yhteisöllisen oppimisen edistäjinä (Verkko)pedagogiset mallit yhteisöllisen oppimisen edistäjinä Essi Vuopala Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö (LET) Luennon sisältö Pedagogisista malleista pedagogisiin skripteihin Yhteisöllisen

Lisätiedot

Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline

Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline LARK-hanke. Workshop 4: Mittaaminen toiminnan kehittämisen tukena Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Helsinki 30.10.2012 Mika Aho, TkT mika.aho@rongo.fi

Lisätiedot