Tulevaisuuden simulaattorikouluttajan osaaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulevaisuuden simulaattorikouluttajan osaaminen"

Transkriptio

1 Tulevaisuuden simulaattorikouluttajan osaaminen Raskaan kaluston simulaatioseminaari Pekka Ranta Tampereen teknillinen yliopisto MAT/IISLAB Smart Simulators -tutkimusryhmä

2 Tampereen teknillinen yliopisto Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi - Research is the key to the future - Video: https://www.youtube.com/watch?v=alec13qsiic&list=plc244564ffb2182e0&feature=c4-overview-vl

3 Tulevaisuuden vaatimuksia Metsäteollisuuden puuraaka-aineen toimitusketjun kustannustehokkuus vuonna 2020 on 30 % parempi kuin nykyisin ja se täyttää samalla kestävän kehityksen vaatimukset (1) Kuljetusten osuudeksi energiankulutuksesta tarkastelluissa toimitusketjuissa muodostuu % koko energiankulutuksesta... Kuljetusketjujen valinnoilla ja energiatehokkuusparannuksilla voidaan osaltaan vaikuttaa koko toimitusketjun kustannus- ja energiatehokkuuteen (2) Nykyään logistiikkahenkilöstöltä vaaditaan siis yhä laajempaa asioiden hallintaa, syvällistä ostajan ja myyjän toiminnan ymmärtämistä sekä aktiivista toimintaa toimittajien ja tuotteiden kehittämiseksi. (3) "Mitä rohkeammin osaamme uudistaa koulujemme työvälineitä, sitä kiinnostavammaksi koulujen käytössä olevat opetusmenetelmät voidaan muuttaa. Tulevaisuuden koulujen tulee olla osa samaa digitaalista tietoyhteiskuntaa, mistä lapset ja nuoret nauttivat kotonaankin. (4) (1) Kohti tehokkaampaa puuhuoltoa. Pajuoja 2012, Metsätehon tiedote (2) Energiatehokkuus logistiikassa - logistiikan energiatehokkuuden mittaaminen ja parantaminen, Kallionpää et. al LVM 25/2010 (3) (4) Opetusministeri Krista Kiuru

4 Tulevaisuuden simulaatioita The Office of Naval Research (ONR) Fleet Integrated Synthetic Training/Testing Facility (FIST2FAC) allows Sailors to interact with artificially intelligent synthetic forces in countless settings. FIST2FAC is an affordable, adaptive way to train and combines a no-hassle setup, software and gaming technology to help naval forces develop strategies for a variety of missions and operations. Dr. Harold Hawkins US Navy. Video: https://www.youtube.com/watch?v=1z35h8sc6wm Kuvat: The Office of Naval Research (ONR)

5 Digitalisoituminen Teollinen Internet Konecranes Pekka Lundmark: Älyn lisääminen konetuotteisiin johtaa teolliseen vallankumoukseen (1) (1) (2) Kuvat:

6 Kouluttajan osaaminen -Prosessin ohjaus, tuki ja mahdollistaminen- Sykli jatkuu Simulaatioavusteinen kokemus Osaamistavoitteet, yhteydet koulutusohjelmaan sisäinen ja yhteisöllinen malli Simulaatioavusteinen opiskeluympäristö Käsitteellistäminen ja toiminnallistaminen Reflektointi

7 Tarkastelunäkökulmia tulevaisuuteen Moniammatillinen työyhteisö Koulutuspalvelu Osaamisen ulottuvuudet Kehittyvät teknologiat Henkilökohtaistaminen

8 Moniammatillinen yhteistyö Kuvat: Pelastusopisto. Yhteisöllisten, ongelmakeskeisten ja tilannetietoisten skenaarioiden rakentamis-, ohjaus- ja analysointitaidot Monimuotoisen oppimisympäristön rakentaminen Kulttuuristen eroavaisuuksien huomiointi Koulutuskokonaisuuksien hallinta ja jäsentäminen Yhteistyö eri opetusyksiköiden välillä Simulaattorien älykkäiden tukiratkaisujen hyödyntäminen

9 Moniammatilliset prosessit. Tehtävähallinta Vaiheittaiset toiminnot Päätöksien simulointi Seuranta Toimintaympäristön resurssit Paikkatietopohjainen virtuaalikonteksti Toimintaympäristön päätöksenteon tukitieto Kuva: Puuvirta oppimisympäristö TAMK, TTY

10 Koulutuspalveluosaaminen Palvelu on toiminta tai toimintojen yhdistelmä, jonka palveluntarjoaja toteuttaa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa vastatakseen asiakkaan tarpeeseen ja organisoidun toiminnan tuloksena syntyvä aineeton hyödyke, jonka tarkoitus on tyydyttää tietty tarve (TEPA Sanastokeskuksen termipankki) Simulaattorikuva: Team Simrac, Liikennekuva Microsoft Ajotavan ja logisten prosessin analyysi, profilointi ja tilannetietoinen ohjaus. Yhteisten osaamistavoitteiden ja analyysien mukainen palvelumuotoilu Jatkuva ja tilannetietoinen osaamisen kehitys tukijärjestelmien avulla Koulutuksen vaikuttavuuden arviointi yhteisten mittaristojen avulla Palvelukokemuksen tuottamis- ja hallintataito

11 Henkilökohtaistaminen Kuvat: Metsäopetus.fi, Koneellinen puunkorjuu, Kokkarinen J. (toim.) John Deere Forestry, TTY/Mat/IISLab Osaamiskapeikkojen tunnistus älykkäiden järjestelmien, datan, visualisointien ja yhteisöllisen tiedon avulla Osaamisen jatkuvan parantamisen arviointi ja tuki personoitujen opintopolkujen avulla. Opiskelijalle mielekkään opiskeluympäristön rakentaminen Monilähdeinformaation hyödyntämis- ja ymmärtämistaidot. Yhteys elinikäiseen oppimiseen

12 Teknologiaintegraatio Kuva: W3C Open Web Platform. Kuva: https://www.ria.ee/x-road/ https://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/0106_palveluarkkitehtuuri/index.jsp Monimediaisten aineistojen hyödyntäminen eri päätelaitteilla Simulaattorivalmistajien ohjaus Kansallinen palveluväylän ja koulutuspilvipalvelutietojen hyödyntäminen Teknologian kehityksen hyödyntämis- ja sovellustaito sekä erityisesti pedagoginen arviointitaito

13 Teknologiat On vaikea nähdä tulevaisuutta, jossa osaavalle kouluttajalle ei olisi paikkaa. Simulaattoreiden kokonaisintegraatio tulee kasvamaan sekä fyysinen ja virtuaalinen ympäristö yhdentyvät tämä edellyttää uusia taitoja ja esim. simulaattoripahoinvoinnin hallintaa Miten osataan suodattaa uudesta tarkoituksenmukainen? Opetussuunnitelma / tarvekartoitus Monimuotoiset tarkoituksenmukaiset opetusmenetelmät Teknologian tuoma lisäarvo opetus-, opiskelu- ja oppimisprosesseihin Simulaattorin hyväksyttävyys (usein realistisuus) ei ole sama kuin osaamisen kehittämisen vaikuttavuus Viranomaisten ohjeet ja vaatimukset Taloudellinen kannattavuus ja koulutusprosessien hallinta Uudistumistaito

14 Kouluttajan osaaminen Opettajat hallitsevat hyvin tutkintojen perusteet, yksilöllisen ohjaamisen ja työssäoppimisen ohjauksen ja ymmärtävät työelämässä vaadittavan osaamisen sekä ovat mukana opetuksen kehittämisessä. Vahvoina pedagogian osaalueina mainittiin erikseen aikuispedagogiikka (aikuiskoulutuksessa), ihmiskäsitys, oppimiskäsitys, tiedonkäsitys, kasvatuksellinen ohjaus sekä ammattiin valmentaminen. Pedagogisen osaamisen heikkouksina mainittiin uusien opetusmenetelmien hallinta, verkko-opetustaidot sekä vastavalmistuneiden opettajien jämäkkyyden puute. Opetusmateriaalit ja teoriaopinnot kaipaisivat päivittämistä nykyaikaa vastaaviksi. Osaamista tarvittaisiin lisää myös erilaisten opiskelijoiden kohtaamiseen ja kuuntelemiseen, oppimisvaikeuksien ja tyylien tunnistamiseen sekä opiskelijoiden elämäntilanteen ymmärtämiseen ja huomioimiseen opetuksessa ja kasvatuksessa. Aito yhteistoiminnallinen opetus ja työelämän tuntemus sekä maahanmuuttajien kouluttamiseen kouluttautuminen nähtiin opettajan pedagogisen osaamisen tulevaisuuden mahdollisuuksina. Aila Paaso & Kati Korento. OSAAVA OPETTAJA Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön osaaminenhttp://www.oph.fi/download/122130_osaava_opettaja_ pdf

15 Kouluttajan tulevaisuuden osaaminen. Kysely Ominaisuus Tutkintojen ja työelämän sisältöjen hallinta- ja ohjaustaidot Vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaidot Selkeys ja johdonmukaisuus Tilanne- ja huumorintaju sekä ihmisymmärrys Moniammatillinen tiimityö Koulutuspalvelumuotoilu Monimuotoisten opetusmenetelmien hallinta Mielekkään ja turvallisen oppimisympäristön rakennus- ja muokkaustaito Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistaito (ml. simulaattorit) Yhteisölliset taidot sidosryhmien kanssa Muu mikä? Äänet

16 Kiitoksia, kysymyksiä Yhteystiedot: Pekka Ranta projektipäällikkö, KM Tampereen teknillinen yliopisto/ Matematiikan laitos Intelligent Information Systems Laboratory Smart Simulators -tutkimusryhmä PL 553, Tampere sähköp. matkap

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. Ammatillinen opettajakorkeakoulu

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu KEHITTÄMISHANKE 2009 Tahvanainen Iris KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT OSANA METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMIS- JA TUTKIMUSYMPÄRISTÖÄ Tiivistelmä

Lisätiedot

Verkko-opetus ammatti-instituutissa

Verkko-opetus ammatti-instituutissa Forssan ammatti-instituutin opiskelijoiden ja opettajien näkemyksiä verkko-opetuksesta Opinnäytetyö Teknologiaosaamisen johtaminen Hämeenlinna 21.4.2007 Marko Ruusiala OPINNÄYTETYÖ Teknologiaosaamisen

Lisätiedot

KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA. Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI

KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA. Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI Opetushallitus Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy ISBN 952-13-3072-4 (nid.) ISBN 952-13-3073-2

Lisätiedot

TYÖSSä OPPIMINEN JA SEN ArvIOINTI

TYÖSSä OPPIMINEN JA SEN ArvIOINTI TYÖSSä OPPIMINEN JA SEN ArvIOINTI T yössä tapahtuva oppiminen on aina ollut erityisesti käsillä työtä tekevien ammattien luonnollinen oppimismuoto. Oppipoika kisälli mestari -järjestelmä muuntui oppisopimuskoulutukseksi

Lisätiedot

Älyä viestintään. Suositus viestintäalan osaamisen ja koulutuksen kehittämiseksi

Älyä viestintään. Suositus viestintäalan osaamisen ja koulutuksen kehittämiseksi Älyä viestintään Suositus viestintäalan osaamisen ja koulutuksen kehittämiseksi RONT-END OHJELMOIJA XXX SOSIAALISEN MEDIAN TUOTTAJA RNET- MOIJA INFOGRAAFIKOT DIGI-AD KONSEPTISUUNNITTELIJA RKKOANALYTIIKKA-

Lisätiedot

a) Tutkintotavoitteinen koulutus

a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2 KORKEAKOULUN PERUSTOIMINTOj EN LAADUNvARMISTUKSEN KATTAv UUS ja vaikuttav UUS a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2A Tutkintotavoitteinen koulutus SISÄLLYS 2A Opetus ja oppiminen -ydinprosessi 2A:1 Osaamisperustaisten

Lisätiedot

KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA

KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 92 TUTKIMUKSIA Liisa Kairisto-Mertanen, Heli Kanerva-Lehto & Taru Penttilä (toim.) KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA Uusi lähestymistapa ammattikorkeakoulujen opetukseen

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Sisällys Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013-2014... 2 Ammatillista erityisopettajankoulutusta

Lisätiedot

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Helsingin kaupungin opetusvirasto Käyntiosoite

Lisätiedot

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta C 9 Irma Mänty ja Pasi Nissinen IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 9 Ideasta toteutukseen - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa. Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin

Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa. Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin Siru Korkala Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Yliopistojen elinikäisen

Lisätiedot

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagoginen strategia 2008-2012 - SISÄLTÖ - JOHDANTO 4 PEDAGOGISEN STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 5 OPPIMISNÄKEMYS 6 PEDAGOGISET KEHITTÄMISKOHTEET,

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA 1 OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Hyväksytty SSKKY johtoryhmässä 6.2.2014 2 TAKUULLA PARHAITA TEKIJÖITÄ 3 SISÄLLYS OSA I KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TAUSTALINJAUKSET 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KANSALLINEN

Lisätiedot

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.) Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.) Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-12.00 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri Etelä-Savon

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona 2013 Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona Ammatillisten tutkinnon osien muutokset 2013/ Tutkinnon perusteet 2010 Hyväksytty Seurakuntaopiston johtoryhmässä 24.5.2013 1 SISÄLLYS 1 SEURAKUNTAOPISTON

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN TUTKINTO-OHJELMIEN OPETUSSUUNNITELMIEN PERUSTEET 2015-2016 Hyväksytty Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallituksessa 29.9.2014

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA Sisällysluettelo Miksi yrittäjyyskasvatuksen strategia?... 4 Suomi osana globaalia toimintaympäristöä...

Lisätiedot

Kuopion kaupungin perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämissuunnitelma 2013-2020

Kuopion kaupungin perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämissuunnitelma 2013-2020 Kuopion kaupungin perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämissuunnitelma 2013-2020 17.6.2013 Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma 2013-2020 1 Kuopion perusopetus- ja nuorisopalvelut

Lisätiedot

Kaikille yhteiseen ammatilliseen oppilaitokseen

Kaikille yhteiseen ammatilliseen oppilaitokseen Kaikille yhteiseen ammatilliseen oppilaitokseen puheenvuoroja esteettömyydestä ja saavutettavuudesta Toim. Seija Eskola Liisa Metsola Kaija Miettinen Leena Piha Marja-Liisa Rahikkala Ulla Ruuskanen 2.

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Opetustilanteen tuen organisointi opettajien ja tukipalveluhenkilöstön näkökulmasta

Opetustilanteen tuen organisointi opettajien ja tukipalveluhenkilöstön näkökulmasta Opetustilanteen tuen organisointi opettajien ja tukipalveluhenkilöstön näkökulmasta Arja Piironen Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto Pro gradu -tutkielma Kevät 2008 Lapin yliopisto, kasvatustieteiden

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitus Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Hakemus ja toimintakuvaus

Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitus Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Hakemus ja toimintakuvaus Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitus Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Hakemus ja toimintakuvaus 12.5.2005 Hakijan nimi (organisaatio): Forssan ammatti-instituutti Hakijan osoite: Saksankatu

Lisätiedot

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 1 Koulu 3.0 Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 ISBN 978-952-13-4418-3 (nid.) ISBN 978-952-13-4419-0 (pdf) 2 Sisällys 4 Esipuhe 6 Kumpulainen ja Lipponen:

Lisätiedot