KONSORTIOSOPIMUS TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN (avoinyliopisto.fi) JÄRJESTÄMISEKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONSORTIOSOPIMUS TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN (avoinyliopisto.fi) JÄRJESTÄMISEKSI"

Transkriptio

1 KONSORTIOSOPIMUS TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN (avoinyliopisto.fi) JÄRJESTÄMISEKSI Sivu 1 / 9

2 1. Sopimusosapuolet Aalto-yliopisto Helsingin yliopisto Itä-Suomen yliopisto Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Oulun yliopisto Sibelius-Akatemia Svenska Handelshögskolan Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto Teatterikorkeakoulu Turun yliopisto Vaasan yliopisto Åbo Akademi 2. Palveluyhteistyön tausta ja sisältö Sopimuksen tarkoituksena on organisoida Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa hallinnoidun avoinyliopisto.fi -tietojärjestelmän ylläpidon palvelut. Avointen yliopistojen solmima puitesopimus sähköisiin palveluihin liittyvästä yhteistyöstä päättyy vuoden 2010 lopussa, jolloin kyseessä olevan tietojärjestelmän ylläpito päättyy ja tällä sopimuksella turvataan tietojärjestelmän saatavuus niille yliopistoille, jotka järjestelmää tarvitsevat. Lisäksi yliopistojen ja avoimen yliopisto-opetuksen asema on muuttunut uuden yliopistolain (558/2009) myötä ja näin ollen on tarpeen organisoida yhteisesti tuotettuja palveluita uudella tavalla. Kyseessä oleva tietojärjestelmä on kehitetty opetusministeriön rahoittamissa hankkeissa vuoteen 2009 saakka. Tietojärjestelmään sisältyvät palvelut (kuvattu palvelusopimuksen liitteessä 2b): avoimien yliopisto-opintojen opintotarjonnan julkaiseminen ja hakupalvelu suurelle yleisölle ajantasaisen opintotarjonnan ylläpidon järjestelmä järjestelmän käytön tukipalvelut yliopistojen yhteyshenkilöille tietojärjestelmää käytetään myös erilaisten verkostojen koordinointiin ja hallintaan. Sivu 2 / 9

3 3. Oikeudet aineistoon Aineistolla tarkoitetaan tässä sopimuksessa avoinyliopisto.fi -palvelun järjestelmäalustoihin liittyvää ohjelmisto-, dokumentointi- ym. aineistoa. Kullakin sopimusosapuolella on täydet oikeudet järjestelmäalustoille tuottamaansa asiakaskohtaiseen sisältöön. Avoinyliopisto.fi - palvelun järjestelmäalustoihin liittyvän ohjelmisto- ja dokumentointiaineiston käyttöoikeudet ovat avoimet kaikille niiltä osin kuin kolmansien osapuolten oikeudet tai aikaisemmat sitoumukset eivät näitä oikeuksia rajoita. Aineistoa jatkokehitettäessä syntyvien tuotosten käyttöoikeudet tulee tarjota kaikille samoin ehdoin kuin alkuperäinen aineisto. Palvelukonsortion johtoryhmä sopii palvelutuottajan kanssa, millä ehdoilla avoinyliopisto.fi - palvelukuvauksen mukainen palvelu ja Aineistot tarjotaan palvelukonsortion ulkopuolisille organisaatioille ja millä ehdoin tämän sopimuksen mukaiset oikeudet ovat palvelukonsortion ulkopuolisten tahojen hyödynnettävissä. 4. Sopimuskausi Sopimus on alkaen voimassa toistaiseksi. 5. Sopimusosapuolten vastuut ja palveluyhteistyö Tämän sopimuksen osapuolet sopivat yhdessä tietojärjestelmän ylläpitopalveluiden hankinnasta. Sopimusosapuolten muut vastuut palvelun tuottamisessa ovat: Johtoryhmän jäsenten nimeäminen ja resursointi Palvelun toteutuksesta yliopistossa vastaavan yhteyshenkilön ja varahenkilön nimeäminen ja resursointi Konsortio- ja palvelusopimuksissa määritellyistä tehtävistä ja vastuista huolehtiminen Tietojärjestelmäpalvelua ohjaa ja valvoo tämän sopimuksen perusteella asetettava johtoryhmä, johon kukin osapuoli nimeää yhden edustajan ja hänen varajäsenensä. Johtoryhmä valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan. Johtoryhmän ensimmäinen toimikausi on Sivu 3 / 9

4 Johtoryhmän jäsenellä on yksi ääni jokaista alkavaa 1000 euron rahoitusosuutta kohden ja liitteessä 1 esitetyn palvelun rahoituslaskelman mukaisesti. Palvelutuottaja nimeää johtoryhmään asiantuntijajäsenen. Johtoryhmän tehtävät ovat: Ohjata tietojärjestelmäpalvelun ylläpitoa ja kehittämistoimintaa sekä päättää ylläpitopalveluiden hankinnasta 2013 alkaen Hyväksyä palvelun toimintasuunnitelma, talousarvio ja toimintakertomus vuosittain sekä valmistella mahdolliset muutokset palvelusopimukseen palvelutuottajan kanssa. Päättää tämän sopimuksen perusteella perittävät palvelumaksun veloitusperusteet ja suuruuden 2013 alkaen Päättää palvelumaksujen lisäksi saatujen tulojen käytöstä Päättää uusien jäsenten ottamisesta konsortioon, vastaanottaa ja todeta sopimuksen irtisanomisilmoitukset Raportoida palvelun toiminnasta sopimuksessa olevien yliopistojen johdolle. Palvelun tuottajalta tilataan osana palvelusopimusta johtoryhmän tarvitsemat tukipalvelut; kokousvalmistelu ja järjestelyt sekä sihteeripalvelut. 6. Palvelun hankinta ja sopimuskäytäntö Tietojärjestelmäpalvelut hankitaan palvelutuottajalta, joka tuottaa palvelut palvelumaksua vastaan itse organisoimallaan tavalla. Palvelu hankitaan CSC Tieteen tietotekniikankeskus Oy:ltä alkaen ja kukin sopimusosapuoli tekee tämän sopimuksen lisäksi kaikille samansisältöisen palvelusopimuksen palvelutuottajan kanssa. 7. Palvelun kustannukset ja palvelumaksut Palvelun kustannukset katetaan sopimusosapuolilta kerättävillä palvelumaksuilla ja näiden lisäksi mahdollisesti kertyvillä muilla tuloilla (lisenssit, palveluiden myynti). Vuosien 2011 ja 2012 kustannukset katetaan liitteessä 1 määritellyn kustannustason ja jakoosuuksien mukaisesti. Palvelutuottaja voi tehdä 2012 koskien yleistä kustannustason nousua vastaavan korotuksen. Liitteessä 1 määritelty kustannustaso kattaa ainoastaan palvelun perusylläpidon nykyisessä muodossaan. Muista kehittämistoimista, niiden kustannuksista ja osapuolten jako-osuuksista päätetään johtoryhmässä. Sivu 4 / 9

5 8. Sopimuksen muuttaminen Muutokset tähän sopimukseen tehdään kirjallisesti ja ne tulevat voimaan, kun konsortion johtoryhmä on ne päätöksellään hyväksynyt. 9. Sopimukseen liittyminen Uudet sopijaosapuolet voivat johtoryhmälle osoitetulla kirjallisella hakemuksella pyytää päästä tämän sopimuksen osapuoleksi. Hakemus tulee lähettää palvelun tuottajalle, joka toimittaa sen johtoryhmän käsiteltäväksi. Johtoryhmä päättää hyväksytäänkö sopimukseen liittyminen ja millä ehdoin. 10. Sopimuserimielisyydet Sopimusta koskevista erimielisyyksistä neuvotellaan ensisijaisesti sopimusosapuolten kesken. Ellei neuvottelussa päästä sopimukseen, sopimusosapuolet voivat saattaa asian Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 11. Sopimuksen irtisanominen Sopimusosapuoli voi luopua palvelun käytöstä lähettämällä johtoryhmälle osoitetun kirjallisen irtisanomisilmoituksen palvelun tuottajalle kunkin vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Sopimus päättyy tällöin kyseisen sopijaosapuolen osalta saman kalenterivuoden lopussa. 12. Sopimusosapuolten välinen vastuu Kukin sopimusosapuoli vastaa järjestelmäalustoille tuottamastaan asiakaskohtaisesta sisällöstä. Osapuolet eivät vastaa toisilleen välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Sopimusosapuolten välinen vastuu välittömistä vahingoista on enintään sopimusosapuolen vuosittainen rahoitusmäärä. Mahdollisista kolmansille osapuolille aiheutetuista vahingoista vastaa vahingon aiheuttanut osapuoli eikä muilla tämän sopimuksen osapuolilla ole vastuuta tästä vahingosta. Sivu 5 / 9

6 13. Allekirjoitukset Tätä sopimusta on kirjoitettu 15 samansisältöistä kappaletta, yksi kullekin sopimusosapuolelle. Aalto-yliopisto / Hannu Seristö vara Helsingin yliopisto / Thomas Wilhelmsson Itä-Suomen yliopisto / Kalervo Väänänen akateeminen Sivu 6 / 9

7 Jyväskylän yliopisto / Satu Helin johtaja Lapin yliopisto / Merija Timonen kehittämispäällikkö, Avoimen yliopiston johtaja Lappeenrannan teknillinen yliopisto / Riikka Sund hallintojohtaja Oulun yliopisto / Lauri Lajunen Sivu 7 / 9

8 Sibelius-Akatemia / Gustav Djubsjöbacka Svenska Handelshögskolan / Eva Liljeblom Tampereen teknillinen yliopisto / Matti Pentti vara Tampereen yliopisto / Kaija Holli Sivu 8 / 9

9 Teatterikorkeakoulu / Paula Tuovinen Turun yliopisto / Keijo Virtanen Vaasan yliopisto / Matti Jakobsson Åbo Akademi / Jorma Mattinen rektor Sivu 9 / 9

Sopimus avointen yliopistojen opetustarjonnan julkaisupalvelusta. Korkeakoulu : Y- tunnus: Osoite: puhelin Sähköposti

Sopimus avointen yliopistojen opetustarjonnan julkaisupalvelusta. Korkeakoulu : Y- tunnus: Osoite: puhelin Sähköposti Liite 1 PALVELUSOPIMUS Sopimus avointen yliopistojen opetustarjonnan julkaisupalvelusta 1. Sopijaosapuolet Korkeakoulu : Y- tunnus: Osoite: Yhteyshenkilö sopimusasioissa: puhelin Sähköposti Laskutuksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki: Terveystoimi, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi

Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki: Terveystoimi, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi 1 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1. Sopimusosapuolet Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki:, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

YHTEISHANKETTA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS (9.12.2011)

YHTEISHANKETTA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS (9.12.2011) YHTEISHANKETTA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS (9.12.2011) Sopimuksen kohde Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle (TIPTOP) -projekti (Euroopan sosiaalirahaston hakemus numero 705012)

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS Liite 1 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS Sivu 1 / 7 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS 1. Sopijapuolet Tilaaja kunta/kaupunki Tuottaja Oulunkaaren seutukunnan

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMISESTA

SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMISESTA Sopimusluonnos 2.2.2015 1 SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMISESTA 1. Sopimuksen osapuolet: Parkanon kaupunki Juupajoen kunta Kihniön kunta Mänttä-Vilppulan kaupunki Sopimusosapuolista

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

BIOKESKUS SUOMI - BIOCENTER FINLAND -VERKOSTON SAANNOT

BIOKESKUS SUOMI - BIOCENTER FINLAND -VERKOSTON SAANNOT BIOKESKUS SUOMI - BIOCENTER FINLAND -VERKOSTON SAANNOT Helsingin yliopisto, Kuopion yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto- ja Abo Akademi ovat perustaneet bioalan yhteistyoverkoston

Lisätiedot

Kansallisarkisto VAPA -palvelu

Kansallisarkisto VAPA -palvelu Kansallisarkisto VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston siirtoa koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Kansallisarkisto ja Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171 Helsinki Puh. Tel. (09)

Lisätiedot

Palkkahallinnon palveluihin sisältyvät muun muassa: sähköisessä muodossa olevien palvelussuhdetietojen käsittely, tarkastus ja korjauspyynnöt

Palkkahallinnon palveluihin sisältyvät muun muassa: sähköisessä muodossa olevien palvelussuhdetietojen käsittely, tarkastus ja korjauspyynnöt LIITE 2 SOPIMUS KANGASALAN, LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN KUNTIEN SEKÄ NOKIAN, ORIVEDEN, YLÖJÄRVEN JA TAMPEREEN KAUPUNKIEN PALKKAHALLINNON PAL VELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ YHTEISTOIMINNASSA 1. Sopimuksen osapuolet

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin perussopimus

Perusturvakuntayhtymä Akselin perussopimus 1 (11) Perusturvakuntayhtymä Akselin perussopimus 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Perusturvakuntayhtymä Akseli ja sen kotipaikka on Maskun kunta. 2 Jäsenkunnat Kuntayhtymän jäsenkunnat

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN HALLINNOINTISOPIMUS

LIIKETOIMINNAN HALLINNOINTISOPIMUS 1(10) LIIKETOIMINNAN HALLINNOINTISOPIMUS 1. SOPIMUKSEN SOPIJAPUOLET Liiketoiminnan hallinnoinnista on sovittu seuraavien sopijapuolten kesken: (Y-tunnus 1004368-8), Mechelininkatu 1a, 00180 HELSINKI (jatkossa

Lisätiedot

Arkistolaitos VAPA -palvelu

Arkistolaitos VAPA -palvelu Arkistolaitos VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston sähköistä siirtoa ja säilyttämistä koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Arkistolaitos ja [ ] Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171

Lisätiedot

SOPIMUS KANSALAISOPISTOTOIMINNAN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

SOPIMUS KANSALAISOPISTOTOIMINNAN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA SOPIMUS KANSALAISOPISTOTOIMINNAN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen osapuolet ovat: 1. Kangasalan kunta, osoite PL 50, 36201 Kangasala (y-tunnus 1923299-5),

Lisätiedot

Sivu 1 / 5 SOPIMUS ASP-PALVELUISTA

Sivu 1 / 5 SOPIMUS ASP-PALVELUISTA Sivu 1 / 5 SOPIMUS ASP-PALVELUISTA 1 OSAPUOLET * Web-learning International WebLI Ltd O y Huuhkajantie 2 21210 Raisio puh: (02) 438 3300 kotisivut: www.webli.fi sähköposti: y-tunnus: 2102967-0 kotipaikka:

Lisätiedot

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI Valtuusto 11.12.2014, OHEISMATERIAALI 1 Fullmäktige REFERENSMATERIAL OSAKASSOPIMUS KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI 1. SOPIJAPUOLET Hyvinkään kaupunki PL 86, 05801 Hyvinkää Y-tunnus 0125866-0 (jäljempänä

Lisätiedot

Käyttöehdot. Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Käyttöehdot. Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Käyttöehdot Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä ST ) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Verkkopalvelun järjestää ja ylläpitää Folksam Vahinkovakuutus Oy ja siellä käytettäviä palveluja tarjoaa Folksam.

Verkkopalvelun järjestää ja ylläpitää Folksam Vahinkovakuutus Oy ja siellä käytettäviä palveluja tarjoaa Folksam. 1 (5) Folksamin Asiakasportaali henkilöasiakkaille Sopimusehdot 16.9.2014 1 Yleistä Folksam Vahinkovakuutus Oy:n (jäljempänä Folksam tai Palveluntarjoaja) verkkopalvelu henkilöasiakkaalle (Asiakasportaali)

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUKSESSA 2007-2012

SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUKSESSA 2007-2012 SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUKSESSA 2007-2012 Jyväskylän yliopisto Oulun yliopisto Vaasan yliopisto Kokkolan kaupunki Kokkolan seutukunta Pietarsaaren kaupunki Keski-Pohjanmaan liitto Kaustisen

Lisätiedot

Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston hankintasopimus

Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston hankintasopimus Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston hankintasopimus 18.8.2014 1 Sisällys 1 Sopijapuolet... 3 2 Määritelmät... 3 3 Sopimuksen tausta ja tavoitteet... 6 4 Sopimuksen kohde... 6 5 Toimittajan velvollisuudet...

Lisätiedot

MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1! (! 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot!

MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1! (! 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot! MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1 ( 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot 1. Sopijaosapuolet Tämän sopimuksen osapuolet ovat MMD Networks Oy (myöhemmin MMD) sekä sopimuksen tekevä yksityishenkilö,

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ 28.1.2011 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite

Lisätiedot

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava 1 SOPIMUS KUUMA -seutu liikelaitos tilaajana ja Oy toimittajana ovat tehneet seuraavan sopimuksen koskien Paikallisen kehittämisen ja lähidemokratian toimintamalli projektia. 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Tilaaja:

Lisätiedot

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 1. EHTOJEN SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan WAF-Solutions Oy:n (jäljempänä Toimittaja) asiakkaalle toimittamiin

Lisätiedot

Sopimus seudullisen sosiaalipäivystyksen järjestämisestä 1.1.2014 alkaen

Sopimus seudullisen sosiaalipäivystyksen järjestämisestä 1.1.2014 alkaen Sopimus seudullisen sosiaalipäivystyksen järjestämisestä 1.1.2014 alkaen Hangon kaupunki Lohjan kaupunki Raaseporin kaupunki Inkoon kunta Siuntion kunta Perusturvakuntayhtymä Karviainen 2 Sopimus seudullisen

Lisätiedot

KuntaPron palvelu- ja yhteistyösopimus

KuntaPron palvelu- ja yhteistyösopimus SOPIMUS 1 KuntaPron palvelu- ja yhteistyösopimus Eurajoen kunta KuntaPro Oy Sisällysluettelo: SOPIMUS 2 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 3 SOPIMUKSEN KOHDE... 3 4 SOPIMUSASIAKIRJAT

Lisätiedot

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja)

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja) [KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 [Kunnan nimi] HANKINTASOPIMUS PALVELUSETELIRATKAISU SOPIMUSOSAPUOLET [KUNNAN NIMI] (myöhemmin ostaja/tilaaja) [TOIMITTAJAN NIMI] (myöhemmin toimittaja/palveluntuottaja)

Lisätiedot

Sopimus taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle

Sopimus taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle Sivu 1 / 7 Sopimus taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle 1. OSAPUOLET Luovuttaja Turun kaupunki (Luovuttaja) Y-tunnus 0204819-8 Osoite

Lisätiedot

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY... I RAHASTOSOPIMUS... I TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY:N RAHASTOSOPIMUS.....1 1.1 Vastuunalainen Yhtiömies...

Lisätiedot