REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS"

Transkriptio

1 Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus , Suomessa rekisteröity yhtiö, jonka osoite on Keilaranta 8, Helsinki, myöhemmin ( T4U ); ja 2. (Yhtiön nimi), y-tunnus, Suomessa rekisteröity yhtiö, jonka osoite on, myöhemmin ( Asiakas ) 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS Tällä sopimuksella T4U myöntää Asiakkaalle ei-eksklusiivisen käyttöoikeuden Revolution -liiketoimintakonseptiin. 3 REVOLUTION-LIIKETOIMINTAKONSEPTI Revolution -liiketoimintakonseptiin sisältyvät personal training valmennustuotteet, markkinoinnin tukimateriaalit, sähköinen asiakkuudenhallinta- ja toiminnanohjausjärjestelmä sekä muut tukipalvelut. Konseptin sisältö koulutetaan Asiakkaalle kaksi (2) päivää kestävässä, käytännönläheisessä liiketoimintakoulutuksessa. Liiketoimintakoulutuksen suoritettuaan Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Sopimuksen mukaisesti Revolution -liiketoimintakonseptia ja siihen sisältyviä tukipalveluita harjoittaessaan personal training -liiketoimintaa. Koulutuksen jälkeen T4U:n lisää Asiakkaan tiedot hallinnoimiinsa Revolution -tietojärjestelmiin. T4U toimittaa Asiakkaalle tarvittavat lisätiedot ja ohjeet näiden tietojärjestelmien hyödyntämiseksi personal training -liiketoiminnassa. Asiakas vastaa, että T4U:n erillisen ohjeistuksen mukaisesti luodaan Revo.fi verkkosivuille Asiakkaan lukuun konseptin mukaan toimivien henkilöiden henkilöprofiilit. Profiilista ilmenee henkilön koulutus, osaaminen ja kokemus personal training-alalta. T4U:lla on oikeus hyödyntää näitä tietoja Revolution -liiketoimintakonseptin markkinoinnissa. Liiketoimintakoulutuksen jälkeen T4U tarjoaa Asiakkaan hyödynnettäväksi seuraavat Revolution-liiketoimintakonseptin tukipalvelut:

2 Lisenssisopimus 2 (5) Valmennustuotteet: Revolution-valmennustuotesisällöt Markkinointi: Asiakkaan lukuun toimivien henkilöprofiilien markkinointi T4U:n Revo.fi- verkkosivustolla ja Revolution -liiketoimintakonseptin mukaiset markkinoinnin tukimateriaalit; Hallinto: Asiakkuudenhallinta- ja toiminnanohjausjärjestelmä ja Revolution asiakastilin käyttöoikeus; Kumppanit: Tavarantoimittajat, palveluntarjoajat sekä muut alihankkijat; Yhteisö: Seminaarit ja mentorointi -palvelut T4U varaa oikeuden muuttaa ja tarkentaa tukipalveluiden sisältöä, laajuutta ja toteutusta. 4 KÄYTTÖEHDOT Revolution -lisenssi on asiakaskohtainen. Vain liiketoimintakoulutuksen suorittaneilla ja käyttäjäkohtaista lisenssimaksua maksavilla Asiakkaan lukuun toimivilla henkilöillä on oikeus käyttää Revolution - liiketoimintakonseptia. Asiakkaalla on velvollisuus käyttää yhtenäistä, T4U:n ohjeistamaa Revolution -ulkoasua Revolution -liiketoimintakonseptin mukaisessa toiminnassaan ja sen markkinoinnissa. T4U:n ohjeistukset eivät saa olla ristiriidassa LL International Oy:n markkinointikäytäntöjen kanssa. Asiakkaalla on velvollisuus käyttää Revolution -liiketoimintakonseptin mukaisessa toiminnassaan T4U:n kulloinkin osoittamaa asiakkuudenhallintaja toiminnanohjausjärjestelmää erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Asiakkuudenhallinta- ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöoikeusmaksu sisältyy lisenssimaksun hintaan. Järjestelmän ylläpidosta ja tuotetuesta vastaa järjestelmää tuottava kolmas osapuoli, jonka kanssa Asiakas erikseen sopii tuotetukeen sovellettavista veloitusperusteista. T4U ei vastaa asiakkuudenhallinta- ja toiminnanohjausjärjestelmän toimivuudesta tai siitä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Asiakas ja tämän lukuun toimivat henkilöt sitoutuvat noudattamaan parhaan kykynsä mukaan T4U:n antamia erillisiä toimintaohjeita sekä neuvoja Revolution -liiketoimintakonseptin käyttämisessä. Asiakkaalla ei ole oikeutta solmia sopimuksia tai tehdä sitoumuksia T4U:n nimissä suhteessa kolmanteen osapuoleen. 5 HINNAT JA MAKSUEHDOT Revolution-liiketoimintakonseptin käyttöönottomaksu sisältäen liiketoimintakoulutuksen on 400 euroa/käyttäjä (alv. 0 %).

3 Lisenssisopimus 3 (5) T4U laskuttaa käyttöönottomaksun yhdessä erässä ennen liiketoimintakoulutusta. Lisenssimaksu on 80 euroa/kk/käyttäjä (alv. 0 %). Asiakas on velvollinen maksamaan kuukausittaista lisenssimaksua liiketoimintakoulutuksen suorituspäivämäärää seuraavan kuukauden alusta lähtien. T4U laskuttaa lisenssimaksun kalenterikuukausittain jälkikäteen. Maksuehto on 14 päivää netto laskun päivämäärästä. 6 IMMATERIAALIOIKEUDET Omistusoikeus, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet Revolutionliiketoimintakonseptiin ja siihen liittyvään dokumentaatioon ja sen kaikkiin uusiin versioihin, pois lukien Asiakkaan Aineistot, kuuluvat T4U:lle tai sen lisenssinantajille. Asiakkaan valmennusasiakkaidensa asiakkuudenhallinta- ja toiminnanohjausjärjestelmään lisäämiin Asiakkaan aineistoihin ( Asiakkaan Aineisto ) liittyvät omistus- ja immateriaalioikeudet kuuluvat Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle. 7 MUUTOKSET SOPIMUKSEEN Kaikki lisäykset ja muutokset tähän sopimukseen on tehtävä kirjallisesti ja ne tulevat kaikkia osapuolia sitoviksi, kun osapuolet ovat ne allekirjoituksellaan vahvistanut. 8 SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta tai sen osaa kolmannelle osapuolelle ilman T4U:n kirjallista suostumusta. 9 REFERENSSIOIKEUS T4U:lla on oikeus käyttää sen ja Asiakkaan välistä asiakassuhdetta referenssinä omassa liiketoiminnassaan. 10 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTÄMINEN Sopimus tulee voimaan, kun Asiakas on hyväksynyt Sopimuksen kirjallisesti tai sähköisesti. Liiketoimintakoulutuksen suorituspäivämäärästä lähtien kumpikin osapuoli voi irtisanoa Sopimuksen kirjallisesti, jolloin Sopimus päättyy irtisanomisilmoitusta seuraavan kalenterikuukauden viimeisenä päivänä. Sopimuksen päätyttyä Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää Revolution -liiketoimintakonseptia tai siihen kuuluvia osakokonaisuuksia, ja Asiakkaan on hävitettävä tai korvauksetta palautettava T4U:lle Revolution -tuotteet ja Revolution-materiaalit omalla kustannuksellaan.

4 Lisenssisopimus 4 (5) 11 ERIMIELISYYDET JA SOVELLETTAVA LAKI Osapuolet pyrkivät sopimaan tähän sopimukseen liittyvät erimielisyytensä keskinäisin neuvotteluin. Jollei erimielisyyttä saada sovittua, se ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Helsingin kauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 12 MUUT EHDOT Asiakas ja asiakkaan lukuun toimivat henkilöt sitoutuvat pitämään salassa sopimuksen voimassaolon aikana tietoonsa saamansa T4U:n liike- ja ammattisalaisuudet niin sopimuksen voimassa ollessa kuin sen jälkeenkin. Mikäli Asiakas tai asiakkaan lukuun toimiva henkilö syyllistyy tämän lisenssisopimuksen olennaiseen sopimusrikkomukseen, on Asiakas velvollinen maksamaan sopimussakkona T4U:lle euroa/rikkomus. Sopimussakko ei vaikuta T4U:n oikeuteen vaatia sopimussakon ylittävien vahinkojen korvaamista Asiakkaalta. T4U varaa oikeuden muuttaa Revolution -liiketoimintakonseptin sisältöä, toteutustapaa ja hinnoittelua. T4U:n tulee ilmoittaa olennaisista muutoksista Asiakkaalle. Asiakkaalla on tämän sopimuksen mukaisesti oikeus irtisanoa Sopimus, jos hän ei halua hyväksyä T4U:n ilmoittamia olennaisia muutoksia. 13 LIITTEET Sopimukseen kuuluu tämän sopimusasiakirjan lisäksi seuraavat liitteet: Liite 1 T4U:n yleiset palveluehdot Liite 2 Asiakkaan lukuun Revolution -liiketoimintakonseptia toteuttavien käyttäjien sitoumus 14 ALLEKIRJOITUKSET Tätä sopimusta liitteineen on tehty kaksi (2) samansanaista kappaletta, yksi kummallekin Sopijapuolelle. Trainer4You Revolution Oy..20 (Asiakas) Mikko Nummenmaa Liiketoimintajohtaja (Asiakkaan edustajan nimi) (Asiakkaan edustajan asema)

5 Lisenssisopimus 5 (5) Liite 2 Asiakkaan lukuun Revolution -liiketoimintakonseptia toteuttavan käyttäjän sitoumus REVOLUTION-SITOUMUS Tällä sitoumuksella lupaan noudattaa Revolution -liiketoimintakonseptin toteuttamista koskevia periaatteita, ohjeita ja määräyksiä. Nämä on määritelty Trainer4You Revolution Oy:n ja Asiakkaan välisessä Revolutionlisenssisopimuksessa. Omistusoikeus, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet Revolutionliiketoimintakonseptiin ja siihen liittyvään dokumentaatioon ja sen kaikkiin uusiin versioihin, pois lukien Asiakkaan Aineistot, kuuluvat Trainer4You Revolution Oy:lle tai sen lisenssinantajille. ALLEKIRJOITUKSET Tätä sitoumusta on tehty kolme (3) samansanaista kappaletta, yksi kullekin osapuolelle. Trainer4You Revolution Oy..20 (Asiakas) Mikko Nummenmaa Liiketoimintajohtaja (Asiakkaan edustajan nimi) (Asiakkaan edustajan asema) (Asiakkaan lukuun toimiva henkilö)

TRAINER4YOU REVOLUTION OY:N YLEISET LISENSSIEHDOT 2015. Trainer4You Revolution -asiakassopimus ( Sopimus ) koostuu

TRAINER4YOU REVOLUTION OY:N YLEISET LISENSSIEHDOT 2015. Trainer4You Revolution -asiakassopimus ( Sopimus ) koostuu Trainer4You Revolution -asiakassopimus ( Sopimus ) koostuu A. Trainer4You Revolution-konseptin rekisteröintilomakkeesta ( Rekisteröintilomake ); B. Trainer4You Revolution-konseptin lisenssihinnastosta

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta.

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta. Soveltaminen ja määritelmät Näitä yleisiä Sopimusehtoja sovelletaan Timer Group Oy:n ( Toimittaja ) asiakkaalle ja sen konserniyhteisöille ( Asiakas ) tuottamiin verkkopalveluihin ( Palvelu ). Nämä sopimusehdot

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT)

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT) Liite 1 31.8.2008 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT) 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon tallentaviin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015 SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN JA HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N välillä 28.5.2015 1 OSAPUOLET 1.1 Toimeksiantaja Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (y-tunnus

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1. Nämä ovat Innovitale Web Solutions palvelun tuottajan Niko Vittaniemen sekä palvelun tilanneen asiakkaan välisen sopimuksen ehdot. Näissä ehdoissa

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

Verkkopalvelu ja sen perusteella käytettävissä olevat palvelut ovat saatavissa ruotsin- ja suomenkielisenä.

Verkkopalvelu ja sen perusteella käytettävissä olevat palvelut ovat saatavissa ruotsin- ja suomenkielisenä. 1 Yleistä Folksam Vahinkovakuutus Oy:n (jäljempänä Folksam tai Palveluntarjoaja) verkkopalvelu yrityksille (Folksam Yritysportaali) on tunnistetun asiakkaan sähköisten palvelujen kokonaisuus, johon voi

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 1. EHTOJEN SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan WAF-Solutions Oy:n (jäljempänä Toimittaja) asiakkaalle toimittamiin

Lisätiedot

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita.

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita. 1 (7) ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin Software as

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 (5) ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin palveluihin ja tuotteisiin

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

Netaxept-sopimus Sopimus Netaxept-maksupalvelun käytöstä

Netaxept-sopimus Sopimus Netaxept-maksupalvelun käytöstä Netaxept-sopimus Sopimus Netaxept-maksupalvelun käytöstä Palautusosoite Nets Etäkaupan palvelut ecommerce-support-fi@nets.eu Netaxept-liiketunnus Käsittelypäivämäärä Sopimusversio FI 4.01 Käsittelijä Täytä

Lisätiedot

Netaxept-sopimus emaksupalvelusta siirtyville kauppiaille

Netaxept-sopimus emaksupalvelusta siirtyville kauppiaille Netaxept-sopimus emaksupalvelusta siirtyville kauppiaille Palautusosoite Nets Etäkaupan palvelut ecommerce-support-fi@nets.eu Netaxept-liiketunnus Käsittelypäivämäärä Sopimusversio FI 4.01m Käsittelijä

Lisätiedot

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2 4 TOIMITUSAIKA...3

Lisätiedot

MAKSUTURVA-PALVELUN (suoramaksupalvelu) YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS)

MAKSUTURVA-PALVELUN (suoramaksupalvelu) YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS) MAKSUTURVA-PALVELUN (suoramaksupalvelu) YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS) Suomen Maksuturva Oy Y-tunnus 2121703-0 Ruoholahdenkatu 23 00180 Helsinki www.maksuturva.fi 18.3.2014 1 (4) 1. Osapuolet Nämä

Lisätiedot

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan tietotekniikan tuotteiden kauppaan ja käyttöoikeuden luovutukseen sekä palveluihin. 2 MÄÄRITELMÄT 2.1 Avoin lähdekoodi

Lisätiedot

Kotisivujen- ja Verkkokaupan Teko

Kotisivujen- ja Verkkokaupan Teko Photographer Timo Niemi Kotisivujen- ja Verkkokaupan Teko Hinnasto ja toiminta periaate Timo Niemi 29.1.2011 Sisältää hinnaston sekä toiminta mallin sivustojen tekoon. 2 Sisällysluettelo Toiminnan kulku

Lisätiedot

Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä:

Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: OSAKASSOPIMUS 1 Protomo XXX Oy:n osakassopimus 1 Sopijapuolet Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 sekä 1.4 Protomo

Lisätiedot

Arkistolaitos VAPA -palvelu

Arkistolaitos VAPA -palvelu Arkistolaitos VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston sähköistä siirtoa ja säilyttämistä koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Arkistolaitos ja [ ] Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171

Lisätiedot

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 2 SISÄLLYS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 2. Sopimuksessa käytettävät määritelmät ja termit... 1 3. Käyttöoikeus Ohjelmistopalveluun

Lisätiedot