DevOps Suomessa TUTKIMUSRAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DevOps Suomessa TUTKIMUSRAPORTTI 5.5.2014"

Transkriptio

1 DevOps Suomessa TUTKIMUSRAPORTTI Tutkimuksen toteutti Eficode Oy:n toimeksiannosta asiantuntijaorganisaatioihin erikoistunut markkinatutkimustoimisto Value Clinic Oy. 1

2 Yhteenveto, DevOps-menetelmä ohjelmistokehittämisessä Ohjelmistoyritys Eficode Oy:n tutkimuksessa selvitettiin Suomessa toimivien yritysten IT-päättäjien kokemuksia heidän käyttämistään ohjelmistokehitysmenetelmistä sekä tutkittiin näkemyksiä ja kiinnostusta uuteen, kolmannen sukupolven ohjelmistokehitysmenetelmään, DevOpsiin. Tulokset osoittavat, että kiinnostusta DevOpsia kohtaan löytyy, mutta haasteena on vielä menetelmän heikko tunnettuus. DEVOPSIA EI TUNNETA Minulle ei ihan auennut miten se toimii, mutta ajatuksena on hyvä, että toimittaja tarjoaa helpon ratkaisun, joka on myös kustannustehokas. Johtaja, media-ala Koska olemme jo siirtyneet osin Agilesta DevOpsiin, vaikken tiennyt DevOpsista mitään. Tuotantojohtaja, IT-ala TARVETTA JA KIINNOSTUSTA ON Jotain uutta pitää löytää, nyt käytössä olevat mallit eivät ole tätä päivää. Projektijohtaja, vakuutusala DevOps vastaisi nykymallin ongelmiin. IT-johtaja, kuljetusala Virtualisointi jo käytössä, käytön laajentaminen onnistuneesti kiinnostaa. Kehitysjohtaja, teollisuus DEVOPSIA KÄYTTÄVIEN KOKEMUKSET HYVIÄ Perinteinen hosting-ympäristö hidastaa asioita, läpimeno pienessä muutoksessa helposti viikko. DevOpsissa meillä on vastaavan asian läpimeno 5 minuuttia. Suunnittelujohtaja, tietoturva-ala Osoittautunut parhaaksi malliksi omassa ympäristössämme. Sovellusarkkitehti, teleoperaattori Vähentää tuotantoonsiirrossa löytyvien ongelmien shokkivaikutusta. Kehitysjohtaja, energia-ala DEVOPS HERÄTTÄÄ KYSYMYKSIÄ Laadun kontrolloinnin automatisointi ei ole kaikilta osin mahdollista. Miten yhdistää manuaalinen testaaminen DevOps-prosessiin? Devops sopii johonkin, ei kaikkeen. Kehitysjohtaja, media-ala Ohjelmistokehityskumppanin pitää olla luotettava. Miten varmistaa se? IT-johtaja, teollisuus 2

3 AGILE EDELLEEN KÄYTETYIN, VESIPUTOUS -MENETELMÄSTÄ LUOVUTAAN Agile, (ketterä), on ylivoimaisesti käytetyin ohjelmistokehitysmenetelmä tällä hetkellä. Yli kaksi kolmasosaa vastaajaorganisaatioista ilmoitti käyttävänsä kyseistä menetelmää tällä hetkellä. Waterfall-menetelmää, (vesiputous), käytti 39 % vastaajaorganisaatioista. Toisaalta 28 % ilmoitti aikaisemmin käyttäneensä kyseistä menetelmää, mutta luopuneensa sen käytöstä. Vain harva organisaatio (7 %) käyttää DevOpsia tällä hetkellä, mutta 8 % suunnittelee menetelmän käyttöönottoa. KYSYMYS: Minkälainen suhde sinulla on seuraaviin ohjelmistokehitysmenetelmiin? k1 Agile (ketterä) Waterfall (vesiputous) DevOps (virtuaalinen) % 25% 50% 75% 100% En osaa sanoa En tunne lainkaan Tunnen vain nimeltä Olemme käyttäneet, mutta luovuimme käytöstä Suunnittelemme käyttöönottoa Käytämme tällä hetkellä 3

4 HITAUS JA AIKATAULUISSA PYSYMINEN NYKYMENETELMIEN ONGELMIA Nykyisten ohjelmistokehitysmenetelmien, käytännössä siis Agilen tai Waterfallin, vahvuuksina pidettiin ammattitaitoa sekä hyviä työkaluja, helppokäyttöisyyttä sekä Agilessa ketteryyttä. Heikkouksina taas nähtiin hitaus ja joustamattomuus sekä aikataululliset seikat, kuten aikatauluissa pysyminen tai niiden ennustettavuus. AVOIN KYSYMYS: Mitkä ovat yrityksenne pääasiallisen ohjelmistokehitysmenetelmän kolme keskeisintä heikkoutta / miten sitä tulisi kehittää? (n=82) Muu 14% k2 EOS / ei omaa tuotantoa 5% Asiakaslähtöisyys 2% Testauksen automatisointi 4% Dokumentointi 5% Laatu (vaatimukset, lopputulos) 5% Hallinnointi, johtaminen valvonta, priorisointi 6% Monimutkaisuus / integroimisen vaikeus 6% Osaamisen taso, roolien epäselvyys 8% Resurssit (taloudelliset henkilöstö, työkalut) 10% Aikataulut / ennustettavuus / suunnitelmallisuus 16% Hitaus / joustamattomuus 16% 0% 5% 10% 15% 20% 4

5 DEVOPSIA PIDETÄÄN KIINNOSTAVANA, VAIKKA SE TUNNETAAN VIELÄ HUONOSTI Vaikka vasta 7 % vastaajaorganisaatioista käyttää DevOps-menetelmää, peräti 66 % piti DevOpsia kiinnostavana vaihtoehtona organisaation näkökulmasta. DevOpsista kiinnostuneiden osuus on korkea, sillä ainoastaan 15% päättäjistä oli tietoisia sen ominaisuuksista (suunnittelevat käyttöönottoa tai käyttävät). Peräti yhteensä 75% päättäjistä ei tuntenut lainkaan tai tiesi DevOpsin korkeintaan vain nimeltä (ks. Kuvaaja k1). KYSYMYS: Miten kiinnostava pidät DevOpsia edustamasi yrityksen näkökulmasta? 50% 49% k3 38% 25% 13% 17% 17% 5% 12% 0% Erittäin kiinnostavana Kiinnostavana Ei kovin kiinnostavana Ei lainkaan kiinnostavana En osaa sanoa 5

6 DEVOPSIN TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET NOPEUS JA VIRHEIDEN VÄHENEMINEN Ohjelmistokehityksen nopeutumista sekä automaatiotestauksesta johtuvaa virheiden vähenemistä pidettiin DevOpsin tärkeimpinä ominaisuuksina. KYSYMYS: Arvioi miten tärkeänä pidät seuraavia DevOpsin ominaisuuksia edustamasi organisaation kannalta. Työmäärän väheneminen (organisaation IT-henkilöstöltä) k4 Kustannusten väheneminen (organisaation IT-henkilöstöltä) Ohjelmistoprojektin kehittymisen parantunut seuranta Automaatiotestauksesta johtuva virheiden väheneminen Ohjelmistokehityksen nopeutuminen (ns. time to market) % 25% 50% 75% 100% En osaa sanoa 1 Täysin merkityksetön 2 Hieman merkitystä 3 Jonkin verran merkitystä 4 Paljon merkitystä 5 Erittäin tärkeä Tulos ( ohjelmistokehityksen nopeutuminen tärkein ominaisuus ) voidaan nähdä kiinnostavana DevOpsin kannalta, sillä hitaus koetaan nykymenetelmien suurimmaksi ongelmaksi (ks. kuvaaja k2). 6

7 DEVOPS SOPII HYVIN JATKUVIIN KEHITYSHANKKEISIIN SEKÄ TUOTEKEHITYKSEEN Peräti 61 % näkee DevOpsin soveltuvan jatkuviin kehityshankkeisiin ja 56 % pitää DevOpsia sopivana tuotekehityshankkeisiin. Lisäksi 39 % ilmoitti menetelmän sopivan pitkän aikavälin tuotekehitysprojekteihin. KYSYMYS: Minkälaisiin hankkeisiin/projekteihin näet DevOpsin soveltuvan? Jokin muu, mikä? 3% k5 Ei mihinkään yllä mainituista 9% Legacy-järjestelmien kehitykseen 23% Monitoimittajaympäristöihin 33% Sisäisiin kehityshankkeisiin 33% Pitkän aikavälin tuotekehitysprojekteihin 39% Tuotekehityshankkeisiin 56% Jatkuviin kehityshankkeisiin 61% 0% 18% 35% 53% 70% 7

8 VAIKKA SUOMEN TALOUS YSKII, KASVAVAT OHJELMISTOTUOTANTOPANOSTUKSET EDELLEEN Reilu kolmannes (37 %) päättäjistä ilmoitti edustamansa organisaation lisäävän panostusta ohjelmistotuotantopalveluihin seuraavan kolmen vuoden aikana. Lisäksi peräti puolet arvioi suomalaisten yritysten lisäävän panostustaan ohjelmistotuotantopalveluihin samalla aikajänteellä. KYSYMYS: Miten edustamasi yrityksen panostus ohjelmistotuotantopalveluihin muuttuu seuraavan kolmen vuoden aikana? k6 6% 31% 7% 5% 40% 11% Emme aio panostaa ohjelmistopalveluihin Panostusta vähennetään merkittävästi Panostusta vähennetään jonkin verran Panostusten nykyinen taso säilyy Panostusta lisätään jonkin verran Panostusta lisätään merkittävästi KYSYMYS: Miten, arviosi mukaan, suomalaisten yritysten panostus ohjelmistotuotantopalveluihin muuttuu seuraavan kolmen vuoden aikana? 4% 2% k7 15% 46% 33% Panostusta vähennetään merkittävästi Panostusta vähennetään jonkin verran Panostusten nykyinen taso säilyy Panostusta lisätään jonkin verran Panostusta lisätään merkittävästi 8

9 OHJELMISTOTOIMITTAJAN VALINTAA OHJAAVAT KOKEMUS JA AIKATAULUISSA PYSYMINEN Peräti kaksi kolmasosaa piti henkilöstön vahvaa osaamista ja kokemusta tärkeänä valintaan vaikuttavana tekijänä, kun organisaation valitaan ohjelmistotoimittajaa. Toinen keskeinen tekijä oli projektien toteuttaminen aikataulussa, minkä 59 % koki tärkeäksi. Lisäksi tärkeiksi tekijöiksi arvioitiin palveluasenne, hinnoittelun läpinäkyvyys, kokemus samankaltaisista projekteista ja toimialaymmärrys. Yrityksen tunnettuutta (6 %), strategista konsultointia (4 %) tai tuttua yhteyshenkilöä (12 %) ei pidetty tärkeinä tekijöinä ohjelmistotuotantoyrityksen valinnassa. TUTKIMUKSEN TAUSTAA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten IT-päättäjien näkemyksiä ja kokemuksia nykyisistä ohjelmistokehitysmenetelmistä sekä uuden menetelmän, DevOpsin, tunnettuutta ja kiinnostusta maassamme. Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä maalis-huhtikuussa Tutkimukseen vastasi yhteensä 177 Suomessa toimivan organisaation IT-päättäjää. Vastaajat poimittiin JM Tieto Oy:n tietokannasta ja Eficode Oy:n markkinointirekisteristä. Tutkimukseen vastanneet edustivat vahvasti suuryrityksiä (64 %:lla henkilöstömäärä yli 200 henkilöä). LISÄTIETOJA: Risto Virkkala, toimitusjohtaja, Eficode Oy, , Teemu Rennola, toimitusjohtaja, Value Clinic Oy, , 9

10 Mikä DevOps? DEVOPS (VIRTUAALINEN) ON 3. SUKUPOLVEN OHJELMISTOKEHITYSMENETELMÄ, AGILEN (KETTERÄ) SEURAAJA. DevOps on menetelmä, joka koostuu työskentelymalleista, -tavoista ja työkaluista. Se perustuu automaation ja virtualisoinnin hyödyntämiseen sekä uudenlaisiin työmenetelmiin. DevOpsin on todettu nopeuttavan ohjelmistojen kehittämistä, vähentävän virheitä sekä työstä ja infrastruktuurin hallinnasta johtuvia kustannuksia. DevOps on vielä suhteellisen uusi menetelmä, mutta alalla sen uskotaan yleistyvän hyvin nopeasti. Suomessa sitä on alettu käyttämään merkittävässä määrin vuodesta 2010 alkaen. Lisätietoa DevOpsista ja Eficodesta osoitteesta 10

Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2015. Tietohallintojen johtaminen Suomessa

Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2015. Tietohallintojen johtaminen Suomessa Tietohallintojen johtaminen Suomessa Tutkimusraportti 8.4.2015 2015 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...4 1.1 Tutkimuksen tiedot...5 1.2 Yhteenveto...6 2 GOVERNANCE...7 2.1 Tietohallinnon toimintakategoria...7

Lisätiedot

mext Ohjelmistoprojektien käytännöt ja onnistuneisuus suomalaisissa yrityksissä

mext Ohjelmistoprojektien käytännöt ja onnistuneisuus suomalaisissa yrityksissä mext Ohjelmistoprojektit 2010 Ohjelmistoprojektien käytännöt ja onnistuneisuus suomalaisissa yrityksissä 2010 Sisällys YHTEENVETO 3 JOHDANTO 4 TUTKIMUSAIHEEN KUVAUS JA PERUSTELU 4 TUTKIMUKSEN TAVOITE 5

Lisätiedot

Projektien kehitysmenetelmän valinnasta

Projektien kehitysmenetelmän valinnasta Projektien kehitysmenetelmän valinnasta LuK-tutkielma TURUN YLIOPISTO Informaatioteknologian laitos Tietojenkäsittelytiede Kalle Hjerppe 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Omistajanvaihdoskartoitus 2014 Posintra 10.11.2014. Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen

Omistajanvaihdoskartoitus 2014 Posintra 10.11.2014. Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen Omistajanvaihdoskartoitus 2014 Posintra 10.11.2014 Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen

Lisätiedot

Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä -tutkimusraportti. www.dimar.fi

Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä -tutkimusraportti. www.dimar.fi Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä -tutkimusraportti www.dimar.fi 2 Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä tutkimusraportti Copyright 2011 DIMAR-hanke Viittaaminen: Karjaluoto, H.,

Lisätiedot

Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä - tutkimusraportti

Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä - tutkimusraportti Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Heikki Karjaluoto, Aarne Töllinen, Antti Tenhunen & Matti Leppäniemi Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä - tutkimusraportti N:o 183 / 2011 Jyväskylän

Lisätiedot

Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä

Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä Raportti Tuula Räsänen Jouni Sipponen Maria Hirvonen Rauno Pääkkönen 1 Helsinki Työterveyslaitos Tutkimus on tehty sosiaali- ja terveysministeriön Työhyvinvointifoorumin,

Lisätiedot

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit Qualitative methods of demand forecasting for innovative products Kandidaatintyö

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON ULKOISTAMINEN keskisuurissa yrityksissä

TALOUSHALLINNON ULKOISTAMINEN keskisuurissa yrityksissä TALOUSHALLINNON ULKOISTAMINEN keskisuurissa yrityksissä 3 TALOUSHALLINNON ULKOISTAMINEN KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ Suomalaisten keskisuurten yritysten taloushallinto on murroksessa. Murroksen taustalla

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamarin selvitys. pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä liiketoiminnasta 2013

Helsingin seudun kauppakamarin selvitys. pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä liiketoiminnasta 2013 Helsingin seudun kauppakamarin selvitys pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä liiketoiminnasta 201 Helsingin seudun kauppakamarin selvitys pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä

Lisätiedot

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Kyselytulokset syksyltä 2009, yhteenveto Työterveyslaitos ja HENRY ry Kirsi Junnila ja Laura Honkaniemi 1.3.2010 Työterveyslaitos Helsinki Työterveyslaitos Topeliuksenkatu

Lisätiedot

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat SYTYKE ry on vuodesta 1979 toiminut valtakunnallinen systeemityöntekijöiden ammatillinen yhdistys, joka kehittää alan ammattilaisten välistä yhteistyötä ja tutkimustoimintaa. Teemayhdistyksen jäseneksi

Lisätiedot

Microsoft Circle Magazine nro 1/2012. Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia

Microsoft Circle Magazine nro 1/2012. Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia Circle Microsoft Circle Magazine nro 1/2012 Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia Atea: Työtä yhdessä erillään Suomi tarvitsee lisää pelle pelottomia Windows Phone on yrityksille houkutteleva mahdollisuus

Lisätiedot

Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä. Riku Venno

Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä. Riku Venno Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä Riku Venno Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu-tutkielma Ohjaaja: Pirkko

Lisätiedot

Tutkimus: Designilla kilpailuetua ja kasvua yrityksen liiketoimintaan

Tutkimus: Designilla kilpailuetua ja kasvua yrityksen liiketoimintaan Tutkimus: Designilla kilpailuetua ja kasvua yrityksen liiketoimintaan Mitä design merkitsee yrityksille 2012 ja 2013 -tulosten vertailu tammikuu 2012 ja maaliskuu 2013 SISÄLTÖ 1. Tutkimuksen johdanto ja

Lisätiedot

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä No. 8 3.9.2009 Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä Hanna Suoranta Yhteenveto Nuorten asenteet ovat muuttuneet. Demografia on epäsuotuisaa. Organisaatioiden kilpailukyky rakentuu entistä

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelma metsäklusterissa Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma

Osaamiskeskusohjelma metsäklusterissa Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Juhani Huittinen Timo Leinonen Kirsi Rötsä Osaamiskeskusohjelma metsäklusterissa Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Tämä julkaisu on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. Juhani Huittinen

Lisätiedot

KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KEINOJA KESTÄVÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LUOMISEKSI

KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KEINOJA KESTÄVÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LUOMISEKSI KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KEINOJA KESTÄVÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LUOMISEKSI YHTEENVETO ManpowerGroupin kahdeksannen Talent Shortage -tutkimuksen mukaan keskimäärin 35 prosenttia työnantajista

Lisätiedot

IT-barometri 2012 Julkinen raportti. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2012 Julkinen raportti. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2012 Julkinen raportti Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 4.12.2012 IT-Barometri 2012 Julkinen raportti Copyright Tietotekniikan liitto

Lisätiedot

Markkinointiviestinnän mittaaminen digitaalisessa toimintaympäristössä. Case: suomalaiset B2B-yritykset. Sari-Anna Luoma

Markkinointiviestinnän mittaaminen digitaalisessa toimintaympäristössä. Case: suomalaiset B2B-yritykset. Sari-Anna Luoma Markkinointiviestinnän mittaaminen digitaalisessa toimintaympäristössä. Case: suomalaiset B2B-yritykset Sari-Anna Luoma Opinnäytetyö Myyntityön koulutusohjelma 2014 Tiivistelmä Myyntityön koulutusohjelma

Lisätiedot

Yritysten työvoiman tarve pääkaupunkiseudulla. Uudenmaan liiton julkaisuja C 44-2004. Uudenmaan liitto

Yritysten työvoiman tarve pääkaupunkiseudulla. Uudenmaan liiton julkaisuja C 44-2004. Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja C 44-2004 Uudenmaan liitto Yritysten työvoiman tarve pääkaupunkiseudulla EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet Uudenmaan liiton julkaisuja

Lisätiedot

Suomalaisen alihankintatoiminnan haasteet

Suomalaisen alihankintatoiminnan haasteet Tutkimusyhteenveto 20.9.2010 v. 1.0 Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Tulosten yhteenveto ja johtopäätökset...3 3 Tutkimuksen taustat...6 3.1 Tutkimukseen osallistuneiden taustat...6 3.2 Suomalaisen alihankintatoimialan

Lisätiedot

Minna Porali, Annamari Riekkinen, Pentti Pohjolainen, Juha Mykkänen, Tanja Toroi, Tarja-Liisa Kärkkäinen, Anne Eerola

Minna Porali, Annamari Riekkinen, Pentti Pohjolainen, Juha Mykkänen, Tanja Toroi, Tarja-Liisa Kärkkäinen, Anne Eerola PLUGIT-HANKKEEN SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA STUDIES AND REPORTS OF THE PLUGIT PROJECT Minna Porali, Annamari Riekkinen, Pentti Pohjolainen, Juha Mykkänen, Tanja Toroi, Tarja-Liisa Kärkkäinen, Anne Eerola

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) Suomen Liikemiesten kauppaopisto- Atk-Instituutti Informaatio- ja kirjastopalvelut 25.4.2005

Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) Suomen Liikemiesten kauppaopisto- Atk-Instituutti Informaatio- ja kirjastopalvelut 25.4.2005 Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 ERIKOISKIRJASTOT... 3 2.1 Erikoiskirjastot... 3 2.2 Erikoiskirjastojen neuvosto... 3 3 KIRJASTOJEN ATK-JÄRJESTELMÄ... 4 3.1 Kirjastojärjestelmä...

Lisätiedot

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

MARKKINOINNIN TILA 2008 Kyselytutkimuksen tuloksia

MARKKINOINNIN TILA 2008 Kyselytutkimuksen tuloksia MARKKINOINNIN TILA 2008 1(22) MARKKINOINNIN TILA 2008 Kyselytutkimuksen tuloksia Johdanto StratMark-hankkeen puitteissa toteutettiin kevät-talvella 2008 laajamittainen Markkinoinnin Tila 2008 -kyselytutkimus,

Lisätiedot