Talvitakkeja vai tietokoneita? Sosiaalialan tietoteknologiakartoitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talvitakkeja vai tietokoneita? Sosiaalialan tietoteknologiakartoitus"

Transkriptio

1 Talvitakkeja vai tietokoneita? Sosiaalialan tietoteknologiakartoitus Maarit Laaksonen Projektipäällikkö, Tikesos-hanke

2 TEKSTIVIESTIÄÄNESTYS Minkä asiakas- tai potilastietojärjestelmän käytöstä sinulla on eniten kokemusta? A) ProConsona B) Effica C) Miranda-Oberon D) Pegasos E) Doctorex F) Ei minkään näistä ÄÄNESTYSOHJE: Lähetä valitsemasi vastausvaihtoehto A, B, C, D, E tai F tekstiviestinä numeroon Viestin hinta on normaali tekstiviestin hinta.

3 Sosiaalialan ICT-kartoitus Osana SADe-hanketta toteutettiin valtakunnallinen sosiaalialan ICT-kysely (Market-Visio Oy) Kyselyn tavoitteet Muodostaa kattava kuva nykyisin käytössä olevista sähköisistä sosiaalipalveluista sosiaalialan asiakastietojärjestelmistä näiden toimivuudesta sosiaalihuollon toimintaympäristöissä Tarkentaa tulosten pohjalta kehittämistarpeita Maarit Laaksonen 3

4 Kyselyn vastausjoukko perusjoukko vastanneet vastausprosentti Kaikki % Kunnat % Kuntayhtymät % yksityisyritykset % Maarit Laaksonen 4

5 Vastaajaorganisaatiot (kunnat ja kunayhtymät) 0-99 henkilöä 39% henkilöä 45% 1000 henkilöä tai enemmän 8% Ei tietoa/ei vastausta 7% % vastaajista 0% 20% 40% 60% 80% 100% Organisaation sosiaalipalveluja tuottavan henkilöstön kokonaismäärä Maarit Laaksonen 5

6 Vastaajaorganisaatiot (yksityiset) 0-9 henkilöä 27% henkilöä 57% 100 henkilöä tai enemmän 5% Ei vastausta/ei tietoa 11% % vastaajista 0% 20% 40% 60% 80% 100% Organisaation sosiaalipalveluja tuottavan henkilöstön kokonaismäärä Maarit Laaksonen 6

7 Asiakastietojärjestelmät sosiaalipalveluissa Käytetyimmät asiakastietojärjestelmät Kunnat ja kuntayhtymät: Effica (Tieto) ja Pro Consona (Logica) Yksityiset: Hilkka, Nappula, Doma Care, Sofia Käytössä olevien tietojärjestelmien määrä (sisältää myös muita kuin ensisijaisesti asiakastietojärjestelmiä) Kunnat ja kuntayhtymät: 24 Yksityiset Maarit Laaksonen 7

8 Tärkeimmät kehittämistarpeet tietojärjestelmissä (k+ky) Tilastoinnin ja raportoinnin kehittäminen mm. automatisointi, laskutustarpeet, luokitukset Dokumentoinnin kehittäminen mm. yhtenäisyyttä, luokituksia, rakenteisuutta, standardeja Sähköisen asioinnin kehittäminen mm. palvelujen hakemisen mahdollisuuksia, asiakkaan osallistavien järjestelmien kehittämistä Yhteentoimivuuden ja tiedonsiirron kehittäminen eri järjestelmien välillä Tiedon siirto ja hakeminen eri toimijoiden välillä Maarit Laaksonen 8

9 Palveluntuottajien välinen tiedonvaihto Onko edustamasi organisaation asiakastietojärjestelmästä sähköistä tiedonsiirtoa muiden organisaatioiden tietojärjestelmiin? 25 % vastaajista: kyllä 75 % vastaajista: ei K + KY 8 % vastaajista: kyllä 92 % vastaajista: ei yksityiset Maarit Laaksonen/THL 9

10 Työntekijöiden pääsy muihin tietojärjestelmiin (kunnat ja kuntayhtymät, ei suoraa tiedonsiirtoa) Kelan SOKY-järjestelmä (edellyttää Kelan kanssa tehtyä sopimusta SOKY-järjestelmän käytöstä) 90% Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmä 89% Perusterveydenhuollon potilastietojärjestelmä 38% Työvoiman palvelukeskusten asiakaspalvelujärjestelmä TYPPI Verohallinnon verotuksen tietojärjestelmä (verotiedot) Erikoissairaanhoidon potilastietojärjestelmä 15% 22% 19% Toisen kunnan sosiaalitoimen asiakastietojärjestelmä TE-keskusten asiakaspalvelujärjestelmä URA Muu järjestelmä* 8% 8% 8% % vastaajista 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Maarit Laaksonen 10

11 Työntekijöiden pääsy muihin tietojärjestelmiin (yksityiset, ei suoraa tiedonsiirtoa) Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmä 28% Muu järjestelmä* 72% % vastaajista 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Maarit Laaksonen 11

12 Sähköiset palvelut, yleiset (kunnat ja kuntayhtymät) Organisaation palveluista tiedottavat verkkosivut 100% Sähköinen asiakaspalaute 53% Yleistä tietoa sosiaalisesta hyvinvoinnista, sen edistämisestä sekä sitä tukevista palveluista 45% Anonyymi verkkoneuvonta (johon ei tarvita asiakkaan tunnistautumista) 12% Verkkoneuvonta (johon tarvitaan asiakkaan tunnistautuminen) 5% % vastaajista 0% 20% 40% 60% 80% 100% Maarit Laaksonen 12

13 Eri asiakasryhmille suunnatut palvelut (kunnat ja kuntayhtymät) Sähköinen hakeminen palveluun 71% Verkossa käytettävä avuntarpeen itsearviointi tai riskitesti 25% Videoneuvottelu tai etäpalvelu asiakkaan ja työntekijän välillä 18% Sähköinen ajanvaraus 7% Asiankäsittelyn sähköinen seuraaminen / tiedonvälitys palvelupäätöksestä 4% Sähköiset vertaistukiryhmät (keskustelut) 4% Asiakaskohtainen sähköinen palvelusuunnitelma, johon asiakkaalla on pääsy Muu sähköinen palvelu* 0% 7% % vastaajista 0% 20% 40% 60% 80% 100% Maarit Laaksonen 13

14 Sähköiset palvelut (maininnat lkm, k+ky) ehakeminen Verkossa käytettävä avuntarpeen itsearviointi tai riskitesti Videoneuvottelu tai etäpalvelu asiakastyöntekijä Muu sähköinen palvelu Kotipalvelut Lasten päivähoito Lastensuojelu Omaishoidon tuki Päihdehuolto Sosiaalityö Toimeentulotuki Vam/kehvam.erith Laitos+asumisp Maksut /laskutus Maarit Laaksonen 14

15 Sähköinen hakeminen palveluihin (k + ky) Kuinka suuri osuus kaikista ko. asiaan liittyvistä tapahtumista toteutetaan sähköisesti % vastaajista 0 50 % 53 % % 13 % % 33 % Maarit Laaksonen 15

16 Sähköiset palvelut, yleiset (yksityiset) Organisaation palveluista tiedottavat verkkosivut 97% Sähköinen asiakaspalaute 32% Yleistä tietoa sosiaalisesta hyvinvoinnista, sen edistämisestä sekä sitä tukevista palveluista 16% Anonyymi verkkoneuvonta (johon ei tarvita asiakkaan tunnistautumista) 6% Verkkoneuvonta (johon tarvitaan asiakkaan tunnistautuminen) 2% % vastaajista 0% 20% 40% 60% 80% 100% Maarit Laaksonen 16

17 Eri asiakasryhmille suunnatut palvelut (yksityiset) Sähköinen hakeminen palveluun 62% Sähköiset vertaistukiryhmät (keskustelut) 21% Videoneuvottelu tai etäpalvelu asiakkaan ja työntekijän välillä 15% Sähköinen ajanvaraus 9% Verkossa käytettävä avuntarpeen itsearviointi tai riskitesti Asiakaskohtainen sähköinen palvelusuunnitelma, johon asiakkaalla on pääsy Asiankäsittelyn sähköinen seuraaminen / tiedonvälitys palvelupäätöksestä Muu sähköinen palvelu* 8% 6% 5% 14% % vastaajista 0% 20% 40% 60% 80% 100% Maarit Laaksonen 17

18 Sähköiset palvelut (yksityiset, osa tuloksista) ehakeminen evertaistukiryhmät (keskustelut) Videoneuvottelu tai etäpalvelu asiakastyöntekijä Sähköinen ajanvaraus Päihdekunt. (avo) Päihdeh. asumsip Ikä hoitolaitokset Ikä palveluas Ikä päivätoiminta Vam. palveluas Kotip. ikä ja vam Muu ikä / vam.avo Last. ja nuor. laitos ja ammat.perhehoito Lasten päiväkodit Mielent.asumisp Maarit Laaksonen 18

19 Asiakastyötä ja ammatillista osaamista tukevat sähköiset välineet Kunnat ja kuntayhtymä Yksityiset Sosiaaliportti 76% Intranet 56% Intranet 76% Sosiaaliportti 44% Terveysportti 49% Terveysportti 40% Oppimisympäristö* Muut ammatilliset verkkopalvelut** Muu*** 10% 5% 24% % vastaajista 0% 20% 40% 60% 80% 100% Oppimisympäristö* Muut ammatilliset verkkopalvelut** Muu*** 12% 14% 10% % vastaajista 0% 20% 40% 60% 80% 100% Maarit Laaksonen 19

20 Sosiaalitoimen ICTkokonaiskustannusten kehitys (k+ky) Nousevat Pysyvät nykyisellä tasolla Laskevat Vuonna % 28% 6% Vuonna % 24% 4% Vuonna % 18% 6% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Maarit Laaksonen 20

21 Organisaation ICTkokonaiskustannusten kehitys (yksityiset) Nousevat Pysyvät nykyisellä tasolla Laskevat Vuonna % 38% 6% Vuonna % 41% 3% Vuonna % 44% 2% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Maarit Laaksonen 21

22 Yhteydenotot KIITOS! Maarit Laaksonen 22

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan kyselytutkimus

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan kyselytutkimus Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan kyselytutkimus 2009 Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan kyselytutkimus 2009 Terveys- ja sosiaalialan yrittäjät - Teso ry teki palvelutuottajiin kohdistuvan

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Vammaispalvelujen ja kehitysvammaisten erityishuollon toimintaprosessit

Vammaispalvelujen ja kehitysvammaisten erityishuollon toimintaprosessit Vammaispalvelujen ja kehitysvammaisten erityishuollon toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 5.4.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, Tietojenkäsittelytieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen,

Lisätiedot

Sosiaalisen luototuksen toimintaprosessit

Sosiaalisen luototuksen toimintaprosessit Sosiaalisen luototuksen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 14.2.2011, versio 2.0 Aki Miettinen, Tietojenkäsittelytieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö,

Lisätiedot

Prosessien mallinnus Kainuun sosiaalihuollossa 2005-2006. Sosiaalihuollon teknologian kehittäminen Kainuussa -hanke

Prosessien mallinnus Kainuun sosiaalihuollossa 2005-2006. Sosiaalihuollon teknologian kehittäminen Kainuussa -hanke Prosessien mallinnus Kainuun sosiaalihuollossa 2005-2006 Prosessien mallinnus Kainuun sosiaalihuollossa 2005-2006. Sosiaalihuollon teknologian kehittäminen Kainuussa -hanke Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

Anneli Pohjola, Aino Kääriäinen ja Sirpa Kuusisto-Niemi Sosiaalityön, tiedon ja teknologian kohtaamisia

Anneli Pohjola, Aino Kääriäinen ja Sirpa Kuusisto-Niemi Sosiaalityön, tiedon ja teknologian kohtaamisia Sosiaalityön, tiedon ja teknologian kohtaamisia Anneli Pohjola, Aino Kääriäinen ja Sirpa Kuusisto-Niemi Sosiaalityön, tiedon ja teknologian kohtaamisia Yhteiskunnallista kehitystä on totuttu tarkastelemaan

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri Miltä näyttää väestön hyvinvointi? Tulisiko työttömyysturvan vastikkeellisuutta lisätä ja etuuksia siirtää lisää Kelan vastuulle? Miten TE-palvelujen

Lisätiedot

Terveydenhuollon informaatioteknologian käyttö Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella

Terveydenhuollon informaatioteknologian käyttö Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella 1 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Northern Ostrobothnia Hospital District 1/2004 Terveydenhuollon informaatioteknologian käyttö Oulun yliopistollisen sairaalan

Lisätiedot

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ TAMPEREEN KAUPUNKI Työllisyydenhoidon palveluyksikkö SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ Loppuraportti 10.9.2013 Mikko Kesä, Innolink Research Oy Riitta Kinnunen, Sosiaalikehitys Mika Ala-kauhaluoma,

Lisätiedot

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta Maistraattien sähköisen asioinnin strategia 2012 2015 MAISTRAATTIEN OHJAUS- JA KEHITTÄMIS- YKSIKKÖ 3/2012 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

Lisätiedot

Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN

Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomi Tietojenkäsittely 29.4.2012 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusalaa Luonnontiede

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN Kotitori / Ikäpisteen asiakastyytyväisyys Sidosryhmien tyytyväisyys integraattoritoimintaan Kotihoidon asiakastyytyväisyys Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020. Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Toimeenpano

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020. Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Toimeenpano Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Toimeenpano Terveydenhuollon sähköinen tiedonhallinta nyt - hyvä tilanne Kansainvälisesti Suomi on huipputasoa

Lisätiedot

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan.

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan. Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut kuva: morquefile.com Sosiaalihuollon kontekstia. Käsitemalli käsitemalli kuvaa koostuu sosiaalipalvelujen kahdesta eri esitystavasta, kokonaisuutta jotka

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastietoihin liittyviä käsitteitä Versio 1.0 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 00271 Helsinki www.thl.fi SOSIAALIALAN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 17/2012

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa. Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa. Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja 2014 1 Sisältö 3 Johdanto 5 Tiivistelmä 6 Keskittyneet markkinat ja mittava kehityspotentiaali

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Yhtymähallitus 28.3.2012 Pyhäjoen kunnanvaltuusto Raahen kaupunginvaltuusto 11.6.2012 Siikajoen kunnanvaltuusto 30.5.2012 Vihannin kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja kuntoutuspalvelujen. vaikuttavuuden seurantajärjestelmän. kehittäminen Siuntion Hyvinvointikeskuksessa

Työhyvinvointi- ja kuntoutuspalvelujen. vaikuttavuuden seurantajärjestelmän. kehittäminen Siuntion Hyvinvointikeskuksessa MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA B:31 Rantanen Marjut Työhyvinvointi- ja kuntoutuspalvelujen vaikuttavuuden seurantajärjestelmän kehittäminen Siuntion Hyvinvointikeskuksessa TYÖHYVINVOINTI- JA KUNTOUTUS-

Lisätiedot

Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Kuvat: Toni Tourunen (lukuunottamatta 5. päätavoite)

Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Kuvat: Toni Tourunen (lukuunottamatta 5. päätavoite) Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Kuvat: Toni Tourunen (lukuunottamatta 5. päätavoite) TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS Laatu on monimuotoinen ilmiö, jonka mittaaminen voi

Lisätiedot

6.6.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1

6.6.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1 Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta esimerkkinä lasten ja nuorten palvelut Marja-Leena Perälä, tutkimusprofessori, Nina Halme, erikoistutkija ROAD SHOW seminaari moniammatilliset toimintamallit

Lisätiedot

2013 Toimintakertomus

2013 Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus Peliklinikka 2013 Toimintakertomus 1 Sisällys Peliklinikan toiminta-ajatus...2 Peliklinikan visio...2 Peliklinikka 2013...2 Yleistä...2 Peliklinikan palvelut...3 Avohoito...3 Peluuri...4

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT SIIKAINEN Metsätähden palvelukeskus Asumis- ja laitospalvelut 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumis- ja laitospalveluiden

Lisätiedot