Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Finlands Kommunförbund rf

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2009 1 Finlands Kommunförbund rf"

Transkriptio

1 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Kokoustiedot Aika: klo Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki

2 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Sisällysluettelo Sivu 96 Kokouksen avaus 3 97 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 Liite 1, Pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 99 Luonnos Kuntaliiton toimintasuunnitelmaksi Liite 1, Suomen Kuntaliiton ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen talousarvioesitykset vuodelle Liite 1, Suomen Kuntaliiton jäsenmaksu ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen maksuosuudet vuonna Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tehtävien vaihdos Kuntaliiton valtuuston syyskokous Liite 1, Kuntaliiton talous syyskuu Liite 1, Hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskeva suositus kuntakonsernissa 14 Liite 1, Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous Kuntaliiton varatoimitusjohtajan valinta 18 Liite 1, Kokouksen päättäminen 21

3 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Kokouksen avaus Liiton puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen. Todetaan. Puheenjohtaja avasi hallituksen kokouksen päätöksenteko-osuuden klo Merkittiin, että informaatio-osuudessa olivat esillä seuraavat asiat: - Hyvä hallinto- ja johtamistapa kuntakonsernissa, lakimies Pirkka- Petri Lebedeff - Kuntaliiton strategia ja talousarvio 2010, toimitusjohtaja Risto Parjanne - Hallituksen esityslista , toimitusjohtaja Risto Parjanne

4 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Liite 1, 97 Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu on lähetetty hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille seitsemän päivää ennen hallituksen kokousta Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös varajäsenet. Hallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä muita läsnäolijoita pyydetään allekirjoittamaan läsnäololista, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi. Todetaan, että tähän kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet allekirjoitetun läsnäololistan mukaisesti. Samalla todetaan, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Todettiin, että tähän kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet allekirjoitetun läsnäololistan (liite 1, 97 ) mukaisesti. Samalla todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Pöytäkirjan tarkastajan valinta Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat hallituksen (kokouksen) puheenjohtaja ja sihteeri. Hallitus päätti , että pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kokouksessa valittava jäsen. Hallitus päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan hallituksen jäsen Toivo Mäkelä. Hyväksyttiin.

6 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Luonnos Kuntaliiton toimintasuunnitelmaksi 2010 Liite 1, 99 Vuoden 2010 toimintasuunnitelma noudattaa viime vuonna uudistettua muotoa, jossa perustana on liiton toimintaympäristöanalyysi ja sen pohjalta määritelty liiton tavoitekuva Suomen Kuntaliiton strategia sisältää Kuntaliiton toiminnan painopistealueet ja strategiset tavoitteet. Liiton yksiköt valmistelevat valtuuston hyväksymään toimintasuunnitelmaan perustuvat omat toimintasuunnitelmansa. Hallitus esittää liitteenä 1, 99 olevan liiton valtuustotason toimintasuunnitelman, Suomen Kuntaliiton strategia , valtuuston vahvistettavaksi. Hallitus päätti esittää liitteenä 1, 99 olevan liiton valtuustotason toimintasuunnitelman, Suomen Kuntaliiton strategia valtuuston vahvistettavaksi siten muutettuna, että - 2. painopisteen ensimmäinen tavoite on Vahvistamme kunnallista demokratiaa ja itsehallintoa sekä luomme edellytyksiä elinvoimaiselle, palvelukykyisille ja taloudeltaan terveille kunnille painopisteen perustekstin viimeinen kappale kuuluu seuraavasti: Tavoitteena on vahva ja selkeä kuntiin perustuva alueellinen kehitys ja aluehallinto painopisteen tavoitteiden ensimmäinen kohta kuuluu seuraavasti: Tuemme kuntien ja alueiden edellytyksiä hakeutua yhteistyöhön ja verkostoihin omien resurssien, yrittäjyyden ja osaamisen lisäämiseksi.

7 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Suomen Kuntaliiton ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen talousarvioesitykset vuodelle 2010 Liite 1, 100 Suomen Kuntaliiton vuoden 2010 talousarvio perustuu liiton toimintasuunnitelmaan, josta käy ilmi toiminnan painopisteet. Talousarvion mukaisista liiton yhteensä 30,0 miljoonan euron tuloista (ilman Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 4,0 miljoonan euron maksuosuuksia ja 1,6 miljoonan euron muita tuloja) pääosan muodostavat jäsenkuntien 15,5 miljoonan euron jäsenmaksutulot sekä suurimpien kuntayhtymien 1,7 miljoonan euron palvelumaksut. Liiton talousarvioesityksen tulos on 27 tuhatta euroa. Talousarvioesityksen rahoitustulos on -9,037 miljoona euroa alijäämäinen. Pääosa alijäämästä on syntynyt vuonna 2008 kun liitto osti kassavaroilla FCG Finnish Consulting Group Oy:n ja Ekokem Oy:n osakkeita eikä hankinnan rahoittaminen liiton sijoitussalkun realisoinneilla ollut finanssimarkkinoiden kriisissä perusteltua. Rahoitusalijäämä rahoitetaan lyhytaikaisella luotolla ja sijoitussalkusta tehtävillä realisoinneilla, mikäli osakemarkkinat ovat elpyneet riittävästi. Talousarvion investointisuunnitelmassa varaudutaan 0,9 miljoonan euron tietotekniikkainvestointeihin ja liiton kiinteistöjen korjaus- ja kunnossapitoinvestointeihin 0,7 miljoonalla eurolla. Kuntaliiton tutkimus- ja kehittämistoimintaan on varattu vuodelle 2010 nettomääräisenä yhteensä euroa. Uusien hankkeiden painopiste on kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa. Vakinaisten työsuhteiden määrä oli vuoden 2009 lokakuun alussa 267 henkilöä. Näistä 12 henkilöä on pitkäaikaisella palkattomalla työlomalla tai määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä ja 18 henkilöä on osa-aikatyössä. Lisäksi 36 henkilöä on määräaikaisessa työsuhteessa. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen henkilöstö on 47 henkilöä. Henkilöstökulut muodostavat 57 prosenttia liiton kaikista kustannuksista. Henkilöstökulut eivät ole pienentyneet vaikka henkilöstö on vähentynyt, sillä liiton eläkemaksuperusteinen ennakkomaksu kasvaa vuosittain noin 150 tuhannella eurolla. Liiton sijoitus- ja rahoitustoiminnan nettotuloiksi arvioidaan 3,5 miljoonaa euroa. Kuntaliiton varsinaisen jäsenmaksun määrä on talousarvioehdotuksen mukaan 15,5 miljoonaa euroa ja kuntayhtymien palvelumaksujen yhteismäärä 1,7 miljoonaa euroa. Vuoden 2010 talousarvioon esitetään 2009 jäsenmaksuja korotettavaksi 5,8 %:n sijasta 2 %:lla ja sen jälkeen loppuosa 5,8 %:sta jaettavaksi alustavasti kahdelle seuraavalle vuodelle 1,9 %:n korotuksina kummallekin. Vuosien 2011 ja 2012 jäsenmaksuista päätettäisiin lopullisesti ko. vuosien talousarviokäsittelyn yhteydessä. Liiton sääntöjen 19 :n 6-kohdan mukaan valtuusto vahvistaa syyskokouksessaan liiton talousarvion.

8 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain (254/93) 5 :n mukaan kuntien keskusjärjestön valtuusto hyväksyy Kunnallisen työmarkkinalaitoksen talousarvion ja tilinpäätöksen, valitsee tilintarkastajat ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä. Hallitus päättää esittää liiton valtuustolle, että valtuusto päättää - vahvistaa liiton sääntöjen 19 :n 6-kohdan mukaan liiton talousarvion vuodelle 2010 esityslistan liitteen mukaisesti ja - hyväksyä Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 5 :n mukaisesti Kunnallisen työmarkkinalaitoksen talousarvion vuodelle 2010 esityslistan liitteen mukaisena. Lisäksi hallitus päättää valtuuttaa liiton toimitusjohtajan päättämään talousarvion teknisistä tarkistuksista sekä lisäksi talousarvion tutkimus- ja kehityshankkeiden bruttotulojen ja -menojen sellaisista tarkistuksista, jotka eivät muuta liiton hankkeisiin kohdistaman nettopanostuksen kokonaismäärää. Hallitus päätti esittää liiton valtuustolle, että valtuusto päättää - vahvistaa liiton sääntöjen 19 :n 6-kohdan mukaan liiton talousarvion vuodelle 2010 esityslistan liitteen mukaisesti kuitenkin niin, että jäsenmaksua ei koroteta ja - hyväksyä Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 5 :n mukaisesti Kunnallisen työmarkkinalaitoksen talousarvion vuodelle 2010 esityslistan liitteen mukaisena. Lisäksi hallitus päätti valtuuttaa liiton toimitusjohtajan päättämään talousarvion teknisistä tarkistuksista sekä lisäksi talousarvion tutkimus- ja kehityshankkeiden bruttotulojen ja -menojen sellaisista tarkistuksista, jotka eivät muuta liiton hankkeisiin kohdistaman nettopanostuksen kokonaismäärää.

9 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Suomen Kuntaliiton jäsenmaksu ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen maksuosuudet vuonna 2010 Suomen Kuntaliiton ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen vuoden 2010 talousarvioesityksessä esitetään perittäväksi kunnilta liitolle jäsenmaksuja yhteensä 15,5 miljoonaa euroa, palvelumaksuja suurimmilta kuntayhtymiltä 1,7 miljoonaa euroa sekä kuntien maksuosuuksia Kunnallisen työmarkkinalaitoksen nettomenoihin yhteensä 4,0 miljoonaa euroa. Kuntaliiton jäsen- ja palvelumaksutulojen kokonaismäärää esitetään nostettavaksi kuluvasta vuodesta 5,8 %:n sijasta 2 %:lla eli 325 tuhannella eurolla. Liiton sääntöjen 9 :n mukaan valtuusto vahvistaa vuosittain jäsenmaksun suuruuden. Jäsenmaksu määräytyy kuntakohtaisesti siten, että kokonaissummasta 3/4 jaetaan kuntien asukasluvun perusteella ja 1/4 verotettavien tulojen perusteella, kuitenkin niin, että yli asukkaan menevältä osalta on kunnan asukasperusteinen jäsenmaksu 15 %:lla alennettu ja, jos jäsenkunnan verotettavat tulot asukasta kohti ylittää kaikkien jäsenkuntien keskimääräiset verotettavat tulot asukasta kohti, alennetaan kunnan verotettaviin tuloihin perustuvaa jäsenmaksuosuutta keskiarvon ylittävältä osalta 25 %:lla. Ahvenanmaan kuntien jäsenmaksu on lisäksi alennettu 25 %:lla edellä mainitulla tavalla määräytyvästä jäsenmaksusta. Jäsenmaksu on suoritettava vuosittain maaliskuun 1. päivään mennessä, ellei valtuusto toisin määrää. Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen toiminnan nettokuluihin peritään kunnilta siten, että työmarkkinalaitoksen nettomenot peritään puoliksi niiden verotettavien tulojen mukaan, jotka kunnassa on määrätty edellisenä vuonna toimitetussa kunnallisverotuksessa ja puoliksi saman vuoden tammikuun 1. päivän asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Hallitus päättää esittää liiton valtuustolle, että valtuusto päättää - vahvistaa sääntöjen 9 :n mukaisesti liiton jäsenmaksun suuruudeksi euroa vuonna 2010 ja todeta, että liiton sääntöjen mukaan jäsenmaksu on suoritettava maaliskuun 1. päivään 2010 mennessä sekä - todeta, että Kunnallisen työmarkkinalaitoksen vuoden 2010 talousarvion mukaisesti työmarkkinalaitoksen kunnilta perittävien maksuosuuksien ennakkojen yhteismäärä on euroa ja päättää, että 80 % tästä määrästä peritään kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 6 :n mukaisesti kunnilta ennakkona maaliskuun 1. päivään 2010 mennessä. Hallitus päätti esittää liiton valtuustolle, että valtuusto päättää - vahvistaa sääntöjen 9 :n mukaisesti liiton jäsenmaksun suuruudeksi euroa vuonna 2010, kun 100 :ssä päätettiin ettei jäsenmaksua koroteta vuonna 2010 ja todeta, että liiton sääntöjen mukaan jäsenmaksu on suoritettava maaliskuun 1. päivään 2010 mennessä sekä - todeta, että Kunnallisen työmarkkinalaitoksen vuoden 2010 talousarvion mukaisesti työmarkkinalaitoksen kunnilta perittävien

10 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ maksuosuuksien ennakkojen yhteismäärä on euroa ja päättää, että 80 % tästä määrästä peritään kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 6 :n mukaisesti kunnilta ennakkona maaliskuun 1. päivään 2010 mennessä.

11 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tehtävien vaihdos Kuntaliiton valtuusto valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Markku Anderssonin (Kok.) Jyväskylästä ja 1. varapuheenjohtajaksi Rakel Hiltusen (SDP) Helsingistä. Kuntaliiton toimitusjohtajan valintaan liittyen sovittiin, että toimitusjohtajavalinnan jälkeen Andersson ja Hiltunen vaihtavat paikkoja hallituksen puheenjohtajistossa. Hallitus valitsi toimitusjohtajaksi Kari-Pekka Mäki-Lohiluoman alkaen. Hallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että - valtuusto päättää hallituksen puheenjohtajiston vaihdoksesta niin, että alkaen hallituksen puheenjohtaja on Rakel Hiltunen (SDP) Helsingistä ja 1. varapuheenjohtaja Markku Andersson (Kok.) Jyväskylästä. Hyväksyttiin.

12 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Kuntaliiton valtuuston syyskokous Liite 1, 103 Kuntaliiton sääntöjen mukaan valtuusto kokoontuu varsinaiseen kokoukseensa kahdesti vuodessa, kevätkokoukseen maalis-heinäkuussa ja syyskokoukseen syys-joulukuussa hallituksen määräämänä aikana ja paikassa. Hallitus hyväksyi Kuntaliiton hallintoelinten kokousaikataulun vuodeksi 2009 ja sen mukaan valtuusto kokoontuu syyskokoukseen Kuntaliiton sääntöjen mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on toimitettava kullekin jäsenelle tämän ilmoittamaan osoitteeseen lähetetyllä kirjeellä vähintään kymmenen päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä esityslista. Valtuuston esityslista laaditaan sekä suomen että ruotsin kielellä. Kuntaliiton hallituksen tulee valmistella valtuuston käsiteltäväksi tulevat asiat. Hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja jäsenillä, toimitusjohtajalla ja muilla johtajilla sekä muilla yhdistyksen valtuuston määräämillä henkilöillä on oikeus olla läsnä valtuuston kokouksissa ja ottaa osaa keskusteluun. Edellä olevan nojalla Kuntaliiton hallitus päättää kutsua Kuntaliiton valtuuston syyskokoukseen ja hyväksyä sille tämän asian liitteen mukaisen esityslistan. Kuntaliiton valtuustoryhmillä on kokousohjelman mukaisesti mahdollisuus pitää ryhmäkokous keskiviikkona klo Hallituksen käsiteltyä esityslistan se käännetään myös ruotsin kielelle sääntöjen mukaan. Kuntaliiton hallitus päättää kutsua liiton valtuuston koolle syyskokoukseen klo Kuntatalon isoon luentosaliin. Samalla hallitus päättää hyväksyä valtuustossa käsiteltävät asiat hallituksen esityslistan tämän asian liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin.

13 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Kuntaliiton talous syyskuu 2009 Liite 1, 104 Syyskuun seurannan mukaan Kuntaliiton jaksotetut tuotot ylittävät budjetin noin 1824 tuhannella eurolla ja kustannukset ylittävät budjetin 67 tuhannella eurolla. Syyskuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tulos ilman hankkeita olisi tuhatta euroa eli 560 tuhatta euroa budjetoitua huonompi. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on tuhatta euroa. Kuntaliiton tulos yhdeksältä kuukaudelta on sijoitus- ja rahoitustoiminnan jälkeen tuhatta euroa ylijäämäinen. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

14 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskeva suositus kuntakonsernissa Liite 1, 105 Kuntaliitossa on laadittu hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskeva suositus kuntakonsernissa (Corporate Governance). Työn loppuvaiheessa on pyydetty suositusluonnoksesta kommentteja Audiator Oy:n ja FCG Efeko Oy:n edustajilta sekä kuntien edustajilta. Hyvällä hallinto- ja johtamistavalla yleensä tarkoitetaan yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää, joka määrittelee yritysjohdon eli hallituksen ja toimitusjohtajan roolin, velvollisuudet ja heidän suhteensa osakkeenomistajiin. Kuntalakiin on vuonna 2007 otettu täsmälliset säännökset kuntakonsernista. Kuntakonsernin määrittelyllä on merkitystä muun muassa valtuuston tavoitteenasettelussa, konsernijohdon tehtävissä, esteellisyyden säätelyssä, konsernitilinpäätöksen laadinnassa, toimintakertomuksessa, tytäryhtiöiden tiedonantovelvollisuudessa ja tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan tehtävissä. Hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevalla suosituksella pyritään täydentämään muun muassa kuntalain ja osakeyhtiölakiin perustuvia menettelytapoja ja kuntien konserniohjeita. Suosituksella on tarkoitus yhtenäistää konserniohjauksen kannalta konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden johtamis- ja hallintokäytäntöjä ja siten varmistaa, että tytäryhtiöissä toteutuvat terveet liikeperiaatteet, riittävä avoimuus, tulostietojen oikeellisuus, asianmukainen sisäinen valvonta, riskien hallinta sekä että kunnan omistuksia hoidetaan tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti ja tehokkaasti kuntakonsernin kokonaisetu turvaten. Kuntakonsernit eroavat toisistaan kokonsa ja liiketoiminnan laajuuden suhteen merkittävästi toisistaan. Tämän vuoksi jokaisen kunnan tulee omista lähtökohdistaan arvioida missä laajuudessa tämä hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskeva suositus soveltuu sovellettavaksi kunnan tytäryhtiöiden omistajaohjauksessa ja hallinnoinnissa. Tämä suositus on laadittu lähinnä silmälläpitäen sellaisia kuntakonserniin kuuluvia tytäryhtiöitä, joilla on erityistä merkitystä kuntakonsernille tytäryhtiön harjoittaman liiketoiminnan laajuuden tai sen erityisen yhteiskunnallisen perustehtävän vuoksi. Kuntakonsernin tulee ottaa tämä huomioon arvioidessaan ja laatiessaan kuntakonsernikohtaisia hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevia suosituksia kussakin yksittäisessä kuntakonsernissa. Hallitus päättää - hyväksyä esityslistan liitteessä 1, 105 esitetyn hyvää hallintoja johtamistapaa koskevan suosituksen kuntakonsernissa sekä - suositella, että kunnat päättäisivät näiden suuntaviivojen mukaisesti kehittää hyvää hallinto- ja johtamistapaa kuntakonsernissa ja niihin kuuluvissa tytäryhtiöissä.

15 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Hallitus päätti - hyväksyä esityslistan liitteessä 1, 105 esitetyn hyvää hallintoja johtamistapaa koskevan suosituksen kuntakonsernissa sekä - suositella, että kunnat päättäisivät näiden suuntaviivojen mukaisesti kehittää hyvää hallinto- ja johtamistapaa kuntakonsernissa ja niihin kuuluvissa tytäryhtiöissä.

16 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat Hallituksen lähiajan kokouksiin on suunniteltu valmisteltaviksi seuraavat, tässä vaiheessa tiedossa olevat asiat Keskiössä kansalainen - Suomen Kuntaliiton demokratiaasiakirja/rp - Kunnallisten ja alueellisten yleishyödyllisten palvelujen eurooppalainen peruskirja/rp - Kuntatalon siirtyminen maalämmön ja maakylmän käyttöön/rp - Terveydenhuollon lakipaketti/kpml kevätkausi Valtion talousarvioesitys vuodelle Kuntaliiton alustava tulos Terve kuntatalous - Kuntatalouden pelastusohjelma - Raportti Kuntaliiton toiminnan ja talouden 2009 valvontatarkastuksesta - Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressin Suomen valtuuskunnan valinta - Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin vuosikertomus Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin tilinpäätös vuodelta Kunnallisen työmarkkinalaitoksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta Neuvottelukuntien toimintakertomukset vuodelta Kuntaliiton valtuuston kevätkokous Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

17 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään keskiviikkona Kuntatalossa Helsingissä. Keskiviikko Klo 8.00 Hallituksen työvaliokunnan kokous B Hallituksen kokouksen informaatio-osuus B Ryhmäkokoukset Kok. B 3.4 SDP B 3.1 Kesk. B 3.3 Vihr. B 4.12 Vas. B 4.11 PerusS B 4.13 Ryhmien välinen neuvottelu B Hallituksen kokouksen päätösosuus B Lounas Ravintolan kabinetit Valtuuston ryhmäkokoukset ja syyskokous Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

18 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Kuntaliiton varatoimitusjohtajan valinta Liite 1, 108 Kuntaliitossa on ollut haettavana varatoimitusjohtajan toimi mennessä. Seuraavat 10 henkilöä hakivat varatoimitusjohtajan tointa: - OTK Jyrki Hakkarainen, kehitysjohtaja, Raaseporin kaupunki - DI Otto Härkönen, toimitusjohtaja MW-Kehitys Oy (ei halua nimeään julkisuuteen) - TkT Juha Kettunen, rehtori, Turun kaupunki - DOL (M.Sc.) Miika Kuoppamäki, Vice President, Visa Europe - HLT Tuomo Meriläinen, sosiaali- ja terveysjohtaja, Kuopion kaupunki - FM Kari Nenonen, toimitusjohtaja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri - MMM Timo Pullinen, toimitusjohtaja, Pullin Together Oy (hakija ei halua nimeään julkisuuteen) - Ekonomi (KTM) Päivi Tamminen, konsernin henkilöstö- ja viestintäjohtaja, CPS Color Group Oy - KTM Ari Tasa, toimitusjohtaja, Bon Life Oy - KT Jaana Vasama, johtaja, Suomen Viron-instituutin säätiö Yhteenveto hakijoista on esityslistan liitteenä 1, 108. Toimeen valittavalta edellytetään - ylempää korkeakoulututkintoa - hyvää perehtyneisyyttä kunta-alaan - kokemusta johtotehtävistä Lisäksi arvostetaan kokemusta yritysten hallinnosta ja molempien kotimaisten kielten ja englannin kielen hallintaa. Hakemusten perusteella kunta-alan kokemusta on kolmella hakijalla seuraavasti Jyrki Hakkarainen Tuomo Meriläinen Palveluaika kunnallisissa tehtävissä vuosina 19 kk 21 v Tehtävät Pohjan kunnan kunnanjohtaja 7 kk (19 kk?) Raaseporin kaupunki, kehitysjohtaja 10 kk (hakemuksessa ilmoitetut ajat menevät päällekkäin) Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja 17 kk Ylihammaslääkäri/vastaava hammaslääkäri 11 v Terveyskeskuksen hammaslääkäri 9 v

19 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Kari Nenonen Palveluaika kunnallisissa tehtävissä vuosina 16 v Tehtävät Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja 3 v Oulun kaupungin kaupunginjohtaja 7 v Oulun kaupungin kansainvälistymispäällikkö 3 v Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämispäällikkö 3 v Varatoimitusjohtajan toimi täytetään ulottuvaksi määräajaksi. Varatoimitusjohtajan toimialaan kuuluvat tällä hetkellä sosiaali- ja terveysasiat, opetus ja kulttuuri sekä alue- ja elinkeinokehitys sekä EU-asiat. Liiton sääntöjen mukaan varatoimitusjohtajan tehtävänä on hallituksen hyväksymän vastuualuejaon puitteissa huolehtia asioiden valmistelusta liiton toimistossa ja asioiden esittelystä hallituksen kokouksessa. Hallituksen työvaliokunta käsittelee valinta-asiaa ennen hallituksen kokousta. Hallitus päättää 1. valita Kuntaliiton varatoimitusjohtajaksi päättyväksi määräajaksi 2. että varatoimitusjohtajan kuukausipalkka on euroa ja että työsuhde-etuihin kuuluu lisäksi vapaa autoetu 3. valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan päättämään varatoimitusjohtajaksi valittavan työsopimuksen muista yksityiskohdista sekä allekirjoittamaan työsopimuksen. Merkittiin, että puheenjohtaja esitteli asian. Hallitus päätti 1. valita Kuntaliiton varatoimitusjohtajaksi päättyväksi määräajaksi Kari Nenosen 2. että varatoimitusjohtajan kuukausipalkka on euroa ja että työsuhde-etuihin kuuluu lisäksi vapaa autoetu ja puhelinetu 3. valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan päättämään varatoimitusjohtajaksi valittavan työsopimuksen muista yksityiskohdista sekä allekirjoittamaan työsopimuksen.

20 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Kokouksen päättäminen Kun muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen päätöksenteko-osuuden klo

21 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/ Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Markku Andersson Heikki Harjula Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Aika ja paikka Allekirjoitus Toivo Mäkelä

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 1 Kokoustiedot Aika: 16.10.2014 klo 10.14 13.54 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2012 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2012 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2012 1 Kokoustiedot Aika: 19.4.2012 klo 9.30 13.05 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2012 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 1 Kokoustiedot Aika: 15.8.2013 klo 10.00 13.41 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA UTAJÄRVEN KUNNAN TYTÄRYHTIÖISSÄ

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA UTAJÄRVEN KUNNAN TYTÄRYHTIÖISSÄ HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA UTAJÄRVEN KUNNAN TYTÄRYHTIÖISSÄ Voimaantulo xx.xx.xxxx Kh 26.8.2014 184 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Yhtiökokous... 3 3. Hallitus... 3 3.1. Hallituksen tehtävät ja

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan konserniohjeet

Nurmijärven kunnan konserniohjeet Nurmijärven kunnan konserniohjeet Valtuusto 17.6.2015 Nurmijärven kunnan konserniohjeet Sisällysluettelo 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 1 2 Konserniohjeen velvoittavuus... 1 3 Kuntakonsernin

Lisätiedot

Kårkulla samkommun (Kårkullan kuntayhtymä) Valtuusto. Pöytäkirja

Kårkulla samkommun (Kårkullan kuntayhtymä) Valtuusto. Pöytäkirja Pöytäkirja Kokousajankohta: Torstai klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Läsnä: Huomautus: Scandic Rosendahl, Pyynikintie 13, Tampere Ks. liite (läsnäolijat) Kokous keskeytettiin ryhmäkokouksia varten klo 15.30

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali KOKOUSKUTSU Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään torstaina, 24. päivänä huhtikuuta 2014 klo 13.00 alkaen KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskuksen toimintakeskuksen

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 () SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (<SM>) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 () VALTUUSTO AIKA 11.12.2013 klo 09:00-12:09 Kokous keskeytettynä ryhmäkokousten ajaksi klo 10:50-11:28 PAIKKA Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink.

Lisätiedot

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti Valmistelutoimikunta 30.08.2011 LIITEAINEISTO: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Kuvaus laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA

PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA voimassa alkaen sivu 1. Perussopimus...1.1.2009 2 2. Hallintosääntö...17.5.2011 10 3. Maakuntavaltuuston työjärjestys...9.7.2002 21 4. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö...1.7.2009

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 15/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet Helsingin kaupunkikonserni Sisällysluettelo Johdanto 3 Osa 1: Konsernijohtamisen sisältö ja peruslinjaukset 4 1. Omistajaohjauksen lähtökohdat 4 2. Kaupunkikonsernin

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kv Säännön nimi 8.4.2013 Hämeenlinnan kaupungin konserniohjeet HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAUPPAKAMARI SÄÄNNÖT ja JOHTOSÄÄNNÖT

ETELÄ-SAVON KAUPPAKAMARI SÄÄNNÖT ja JOHTOSÄÄNNÖT ETELÄ-SAVON KAUPPAKAMARI-SÖDRA SAVOLAX HANDELSKAMMARE- SOUHT SAVO CHAMBER OF COMMERCE SÄÄNNÖT (1.1.2003 alkaen) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Etelä-Savon kauppakamari Södra Savolax handelskammare

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 26.5.2014 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 26.5.2014 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 26.5.2014 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 84 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 85 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.5.2012 klo 13.00 14.53 Kokouspaikka Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA Saapuvilla olleet edustajat

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Läsnä 32, poissa 3 valtuutettua nimenhuutoluettelon mukaan.

Läsnä 32, poissa 3 valtuutettua nimenhuutoluettelon mukaan. -1, KV 21.10.2010 18:30 Kokousaika 21.10.2010 kello 18.30-21.03. Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 - ) Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Läsnä 32, poissa

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4.6.2015 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika Torstai 4.6.2015 klo 16.00 16.56 Paikka

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2011 20. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2011 20. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2011 20 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Keskiviikko 30.11.2011 klo 13.00 14.01 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.10.2013 klo 13.00 13.30 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄVALTUUSTO P Ö Y T Ä K I R J A 1 / 2009 AIKA: Tiistai 12.5.2009 klo 13-15 PAIKKA: Mainiemen kuntoutumiskeskus, keittiörakennus Hämeenlinna, Lammi Mainiementie 15,

Lisätiedot