Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2012 1 Finlands Kommunförbund rf"

Transkriptio

1 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Kokoustiedot Aika: klo Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki

2 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Sisällysluettelo Sivu 1 Kokouksen avaus 3 Liite 1, 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 Liite 1, 2 3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 4 Kuntauudistus ja Kuntaliiton linja 6 Liitteet 1 3, 4 5 Ehdotus uudeksi jäseneksi Kuntien eläkevakuutuksen valtuuskuntaan 7 Liite 1, 5 6 Kainuun hallintokokeilun päättyminen 8 7 Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat 10 8 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous 11 9 Kirje valtioneuvostolle Kuntaliiton varatoimitusjohtajan valinta 13 Liite 1, Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen soveltaminen Kuntaliitossa 15 Liite 1, Kuntatalouden vakausohjelma 19 Liite 1, Kokouksen päättäminen 20

3 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Kokouksen avaus Liite 1, 1 Liiton puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen. Todetaan. Puheenjohtaja avasi hallituksen kokouksen päätöksenteko-osuuden klo Merkittiin, että informaatio-osassa olivat esillä seuraavat asiat: - Kuntauudistus, toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma - Kuntatalouskatsaus ja kuntatalouden vakautusohjelma, varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen - Kainuun maakuntakokeilu, johtava lakimies Kari Prättälä - Hankintadirektiivien uudistus - keskeiset linjaukset, ajankohtaiskatsaus ja hallituksen esityslista , toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

4 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Liite 1, 2 Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu on lähetetty hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille seitsemän päivää ennen hallituksen kokousta Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös varajäsenet. Hallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä muita läsnäolijoita pyydetään allekirjoittamaan läsnäololista, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi. Todetaan, että tähän kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet allekirjoitetun läsnäololistan mukaisesti. Samalla todetaan, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Todettiin, että tähän kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet allekirjoitetun läsnäololistan (liite 1, 2 ) mukaisesti. Samalla todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Pöytäkirjan tarkastajan valinta Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat hallituksen (kokouksen) puheenjohtaja ja sihteeri. Hallitus päätti , että pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kokouksessa valittava jäsen. Hallitus päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan hallituksen jäsen Sari Rautio. Hyväksyttiin.

6 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Kuntauudistus ja Kuntaliiton linja Liite 1, 4 Liite 2, 4 Liite 3, 4 Hallitus keskustelee kuntauudistuksesta ja liiton linjasta. Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu. Merkittiin pöytäkirjaan hallituksen keskustan ryhmän lausuma, että kuntauudistus tulee tehdä vapaaehtoisuuden pohjalta.

7 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Ehdotus uudeksi jäseneksi Kuntien eläkevakuutuksen valtuuskuntaan Liite 1, 5 Kuntien eläkevakuutuksen valtuuskunnasta säädetään kunnallisen eläkelain 138 :ssä. Valtuuskunnassa on 30 jäsentä sekä jokaisella heistä henkilökohtainen varajäsen, jotka kaikki valtiovarainministeriö määrää neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Vähintään neljä jäsentä ja yhtä monta varajäsentä määrätään kunnallisessa pääsopimuksessa tarkoitettujen pääsopijajärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Muut jäsenet ja varajäsenet määrätään Suomen Kuntaliitto ry:n ehdottamista henkilöistä siten, että kunnat ja kuntayhtymät ja maan eri osat saavat valtuuskunnassa tasapuolisen edustuksen. Näitä jäseniä ja varajäseniä määrättäessä otetaan lisäksi huomioon eri ryhmien kunnallisvaaleissa saama ääniosuus vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Valtiovarainministeriö on asettanut valtuuskunnan toimikaudeksi Valtuuskunnan varsinaisissa jäsenissä, samoin kuin varajäsenissä, on 15 naista ja 15 miestä. Valtuuskunnan jäsen OTM, TM Marjo Anttoora, Sastamala, on pyytänyt eroa tultuaan nimitetyksi sisäasiainministeriön valtiosihteerin virkaan. Anttoora edustaa Suomen Kristillisdemokraatteja. Koska Anttoora on Kuntaliiton ehdottama jäsen, valtiovarainministeriö pyytää Kuntaliittoa ehdottamaan uutta jäsentä hänen tilalleen. Hallitus päättää ehdottaa valtiovarainministeriölle, että Kevan valtuuskuntaan nimetään jäljellä olevaksi toimikaudeksi Marjo Anttooran tilalle varsinaiseksi jäseneksi (Suomen Kristillisdemokraatit). Hallitus päätti ehdottaa valtiovarainministeriölle, että Kevan valtuuskuntaan nimetään jäljellä olevaksi toimikaudeksi Marjo Anttooran tilalle varsinaiseksi jäseneksi Piia Soininen Äänekoskelta (Suomen Kristillisdemokraatit).

8 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Kainuun hallintokokeilun päättyminen Kokeiluun osallistuminen on ollut Kainuun kunnille (Vaalaa lukuun ottamatta) pakollista kahdeksan vuotta, mikä katsottiin jossain määrin ongelmalliseksi kunnallisen itsehallinnon periaatteiden näkökulmasta. Tämän vuoksi kunnille itselleen annettiin lopullinen päätösvalta kokeilun jatkamisesta vielä yhdellä valtuustokaudella. Muutos antoi kokeilualueen kunnille mahdollisuuden myös luopua kokeilusta, jos ne eivät saavuta yksimielisyyttä sen jatkamisesta. Kokeilualueen kuntien jokaisen valtuuston tuli hyväksyä sopimus kokeilun jatkamisesta ja ilmoittaa siitä valtioneuvostolle vuoden 2011 loppuun mennessä. Tällaista ilmoitusta ei voitu tehdä Puolangan kunnan tehtyä asiasta kielteisen päätöksen. Kainuun hallintokokeilu päättyy vuoden 2012 lopussa. Kokeilun jälkeiseen aikaan valmistautuminen on aloitettu Kainuussa nopeasti. Kainuun kuntien tulee sovitusti ilmoittaa tammikuun 2012 loppuun mennessä kantansa mm. seuraaviin asioihin: 1. perustetaanko erikseen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ja Kainuun liiton kuntayhtymä ja koulutuskuntayhtymä vai kaksi tai yksi kuntayhtymää? 2. antaako kunta kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät (pois lukien päivähoito) perustettavalle kuntayhtymälle, joka hoitaa myös mm. erikoissairaanhoito- ja erityishuoltopiirin tehtävät? 3. jos kunta ei halua antaa kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä kuntayhtymälle, niin sen on selvitettävä ja sen jälkeen päätettävä a. miten se voi järjestää ympäristöterveydenhuollon lain ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueista 5 mukaisesti b. onko kunnalla mahdollisuus saada valtioneuvostolta poikkeamislupa järjestää itse sosiaali- ja terveyspalvelut tai onko mahdollista perustaa yhdessä muiden kuntien kanssa lain vaatimukset täyttävä yhteistoiminta-alue c. jos kunta haluaisi antaa osaltaan vain ympäristöterveydenhuollon tehtävät kuntayhtymälle, niin hyväksyvätkö muut kunnat tällaisen osittaisen osallistumisen ja millaisella rahoitusjärjestelmällä kunta voisi vain sen osan rahoittaa 4. miten organisoidaan toisen asteen koulutus a. miten kunta päättää lukioiden opetuksen järjestämisen b. halutaanko, että perustettava kuntayhtymä hoitaa myös toisen asteen koulutuksen kokonaan niin kuin nytkin vai liikelaitoksena vai järjestetäänkö toisen asteen koulutus vastuukuntamallilla 5. rahoitusmalli a. onko ns. kunnanjohtaja rahoitusmalli hyväksyttävissä b. jos, ei niin mikä sitten

9 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ hallinnon tukipalveluiden järjestäminen, miten a. nykyiseen tapaan yhteistoimintana b. kunta itse c. maan laajuisena yhteistoimintana d. kilpailuttaen 7. muiden tukipalveluiden tuottaminen a. ruokahuolto ja puhtaanapito ja osastoavustajien työ, b. kiinteistöjen hoito c. kuljetukset ja tai niiden suunnittelu d. hankinnat Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

10 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat Hallituksen lähiajan kokouksiin on suunniteltu valmisteltaviksi seuraavat, tässä vaiheessa tiedossa olevat asiat Paras-uudistuspuntarin tulokset (info-osuus) - Kuntaliiton alustava tilinpäätös 2011/KPML - Selvitys Kuntaliiton kansainvälisestä toiminnasta/kpml Suomen Kuntaliiton vuosikertomus 2011/KPML - Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011/KPML - Raportti Kuntaliiton toiminnan ja talouden 2011 valvontatarkastuksesta/kpml - Neuvottelukuntien toimintakertomukset vuodelta 2011/KPML - Kuntaliiton valtuuston kevätkokous/kpml - Hallituksen kehyspäätös ja peruspalveluohjelma/tk Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Poistettiin kokouksen asialistalta selvitys Kuntaliiton kansainvälisestä toiminnasta.

11 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous Kuntaliiton hallitus on hyväksynyt kokouksessaan vuoden 2012 kokousohjelman, jonka mukaan Kuntaliiton hallitus kokoontuu torstaina Alustavasti on esitetty, että kokous siirretään perjantaille Perjantai Klo 8.00 Hallituksen työvaliokunnan kokous B Hallituksen kokouksen informaatio-osuus B Ryhmäkokoukset Kok. B 3.4 SDP B 3.1 Kesk. B 3.3 Vihr. B 4.12 Vas. B 4.11 PerusS B 4.13 Ryhmien välinen neuvottelu B Hallituksen kokouksen päätösosuus B Lounas Ravintolan kabinetit Hallitus päättää, että seuraava kokous pidetään perjantaina Merkittiin tiedoksi.

12 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Kirje valtioneuvostolle Lähetetään valtioneuvostolle elvytystä koskeva kirje.

13 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Kuntaliiton varatoimitusjohtajan valinta Liite 1, 10 Kuntaliitossa on ollut haettavana varatoimitusjohtajan toimi mennessä. Seuraavat 8 henkilöä hakivat varatoimitusjohtajan tointa: - Valtiotieteen tohtori Harri Erämetsä, projektijohtaja, Aalto yliopisto - Valtiotieteen maisteri Tuula Haatainen, Helsingin kaupungin sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtaja - Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Jyrki Hakkarainen, kehitysjohtaja Raaseporin kaupunki - Valtiotieteen maisteri Pertti Hämäläinen (ei halua nimeään julkisuuteen) - Yhteiskuntatieteiden tohtori Harri Jokiranta, Seinäjoen kaupungin apulaiskaupunginjohtaja - Terveystieteiden maisteri Leena Korolainen, sovellusasiantuntija General Electric Co. (ei halua nimeään julkisuuteen) - Filosofian lisensiaatti, valtiotieteen maisteri Martin Stenberg, johtamisen yliopettaja, Haaga-Helia - Lääketieteen lisensiaatti Jaakko Yrjö-Koskinen, Anestesian sairaalalääkäri, HUS Yhteenveto hakijoista on esityslistan liitteenä 1, 10. Toimeen valittavalta edellytetään - ylempää korkeakoulututkintoa - perehtyneisyyttä kunta-alaan - vahvaa johtamiskokemusta - vuorovaikutus- ja esiintymistaitoa - kotimaisten kielten ja englannin kielen taitoa Varatoimitusjohtajan toimi täytetään seitsemäksi vuodeksi. Varatoimitusjohtajan toimialaan kuuluvat tällä hetkellä sosiaali- ja terveysasiat, opetus ja kulttuuri, lakiasiat, julkiset hankinnat ja kilpailupolitiikka, tietoyhteiskunta-asiat sekä vastuualueen edunvalvonta ja liiton palvelut- ja asiakkaat -prosessien kehittäminen. Hallituksen työvaliokunta käsitteli valinta-asiaa ja käsittelee asiaa myös kokouksessa.

14 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Hallitus päättää 1. valita Kuntaliiton varatoimitusjohtajaksi seitsemän vuoden määräajaksi 2. että varatoimitusjohtajan kuukausipalkka ,60 euroa sisältää vapaan auto- ja puhelinedun 3. valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan sopimaan valittavan varatoimitusjohtajan työsopimuksen muista yksityiskohdista sekä allekirjoittamaan työsopimuksen. Toimitusjohtaja täydensi kokouksessa päätösehdotustaan ehdottamalla valtiotieteen maisteri Tuula Haataisen valitsemista Kuntaliiton varatoimitusjohtajaksi seitsemän vuoden määräajaksi. Hyväksyttiin.

15 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen soveltaminen Kuntaliitossa Liite 1, 11 Liiton hallitus hyväksyi vuonna 2000 liiton oman ns. talokohtaisen työehtosopimuksen, jonka 9 :n mukaan 9 Palkkojen yleiskorotukset Palkkojen yleiskorotuksista sovitaan erikseen allekirjoituspöytäkirjalla. Korotukset toteutetaan vähintään KVTES:n yleiskorotusten kustannustason ja muiden palkkojen tarkistusten kustannustason mukaisina. Kunnallisen yleisen virka- työehtosopimuksen palkantarkastuksia ehdotetaan sovellettavaksi Suomen Kuntaliitto ry:ssä seuraavasti: Palkkojen yleiskorotus ja kertaerä vuodelle 2012 Suomen Kuntaliitto ry:n työntekijöiden kuukausipalkkoja tarkistetaan lukien 2,4 %:lla (maksetaan takautuvasti). Työntekijälle, jonka palvelussuhde on alkanut viimeistään ja palvelussuhde on keskeytymättä jatkunut vähintään saakka ja palvelussuhde on voimassa , maksetaan helmikuun 2012 palkanmaksun yhteydessä 150 euron suuruinen erillinen kertaerä. Osa-aikatyössä kertaerä on samassa suhteessa alempi kuin osa-aikatyötä tekevän työaika on täyttä työaikaa alempi. Tässä tarkoitettua kertaerää ei makseta, jos työntekijälle ei makseta palkkaa tammikuulta Palkkojen yleiskorotus ja järjestelyerä vuodelle 2013 Suomen Kuntaliitto ry:n työntekijöiden kuukausipalkkoja tarkistetaan lukien 1,86 %:lla. Henkilöstön palkkoja nostaa järjestelyerä 0,4 %. Tästä 0,2 % on KVTES:n mukaista järjestelyerää ja 0,2 % talokohtaista erää. Järjestelyerä lasketaan joulukuun 2012 palkkasummasta. Erä suunnataan osalle henkilöstöä tehtävien vaativuuden ja/tai työsuorituksen arvioinnin perusteella. Järjestelyerän käyttämisestä sekä sen kohdentamisesta neuvotellaan sopijaosapuolten kesken ennen sen maksamista. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen, maksetaan järjestelyerä 0,2 % suuruisena yleiskorotuksena maksettavan yleiskorotuksen yhteydessä. Lisäksi sopimuksessa on otettu kantaa lomarahojen vaihtamiseen

16 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Hallitus päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevan työehtosopimuspöytäkirjan liiton henkilökunnan palkantarkistuksista vuosina Hyväksyttiin.

17 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Kuntatalouden vakausohjelma Liite 1, 14 Kuntaliitto on alkuvuonna 2009, 2010 ja 2011 tehnyt oman esityksensä siitä, kuinka kuntien taloutta voidaan vakauttaa maan hallituksen valmistellessa tulevaa valtion talouden kehystä ja siihen liittyvää peruspalveluohjelmaa. Kuntaliiton esitykset ovat saaneet positiivista vastakaikua niin valtion puolella kuin kunnissa. Tämänhetkinen tilanne on jälleen poikkeuksellinen. Taloustilannetta leimaa suuri epävarmuus ja mitä ilmeisimmin maan hallitus joutuu edelleen tasapainottamaan valtion taloutta niin verojen korotuksilla kuin menoleikkauksilla. Tasapainotustoimenpiteet tulevat kohdistumaan myös mitä ilmeisimmin kuntiin ja uhkana on, että kuntien valtionosuuksia tullaan leikkaamaan jo tehtyjen päätösten lisäksi. Tässä tilanteessa on tärkeätä arvioida eri toimenpiteiden vaikutuksia niin lyhyellä aikavälillä kuin sitä, kuinka kunnat kykenevät vastaamaan pidemmän aikavälin haasteisiin. Näitä ovat erityisesti väestön ikääntymisestä seuraava kuntapalvelujen kysynnän kasvu sekä työmarkkinoilla tapahtuvat suuret muutokset. Kuntapalvelujen vakausohjelmassa esitetään toimenpiteitä sekä haasteisiin vastaamiseksi että kuntatalouden tämän hetkisen tilanteen vakauttamiseksi. Keskeistä nyt on kuntien tulopohjan vahvistaminen niin, että lakisääteisten kuntapalvelujen saatavuus ja laatu voidaan kohtuullisella kunnallisverorasituksella tarjota koko maassa. Pidemmällä aikavälillä tärkeätä on parantaa tuottavuutta, edistää työurien pidentämistä ja varmistaa kestävä kunta- ja palvelurakenne haasteisiin vastaamiseksi. Kuntatalouden vakausohjelma perustuu kaikilta osin Kuntaliiton aiempiin linjauksiin kohdistuen nyt erityisesti veropohjan vahvistamiseen ja siinä erityisesti kiinteistöveron kehittämiseen. Kuntatalouden vakausohjelma on tarkoitus julkistaa Kuntaliiton talous- ja rahoitusfoorumissa Hallitus päättää merkitä tiedoksi Kuntatalouden vakausohjelman. Merkittiin tiedoksi.

18 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti hallituksen kokouksen päätöksenteko-osuuden klo

19 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Rakel Hiltunen Riitta Myllymäki Käsitellyt asiat 1 15 Pöytäkirjan tarkastus Aika ja paikka Allekirjoitus Sari Rautio

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2012 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2012 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2012 1 Kokoustiedot Aika: 19.4.2012 klo 9.30 13.05 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2012 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2009 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2009 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2009 1 Kokoustiedot Aika: 29.10.2009 klo 9.30 13.30 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2009 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 1 Kokoustiedot Aika: 15.8.2013 klo 10.00 13.41 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2014 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko 12.11.2014 klo 14.16 17 Torstai 13.11.2014 klo 9.00 14.45 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14,

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 1 Kokoustiedot Aika: 16.10.2014 klo 10.14 13.54 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymän toiminnan loppumisen johdosta uudelleen organisoitavat palvelut ja tehtävät 1.1.2013

Kainuun maakunta -kuntayhtymän toiminnan loppumisen johdosta uudelleen organisoitavat palvelut ja tehtävät 1.1.2013 Kunnanhallitus 23 07.02.2012 Kunnanvaltuusto 5 28.02.2012 Kainuun maakunta -kuntayhtymän toiminnan loppumisen johdosta uudelleen organisoitavat palvelut ja tehtävät 1.1.2013 KH 23 Kainuun hallintokokeilun

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymän toiminnan loppumisen johdosta uudelleen organisoitavat palvelut ja tehtävät 1.1.2013 alkaen

Kainuun maakunta -kuntayhtymän toiminnan loppumisen johdosta uudelleen organisoitavat palvelut ja tehtävät 1.1.2013 alkaen Kunnanhallitus 20 24.01.2012 Kunnanvaltuusto 4 26.01.2012 Kainuun maakunta -kuntayhtymän toiminnan loppumisen johdosta uudelleen organisoitavat palvelut ja tehtävät 1.1.2013 alkaen 15//2010 KH 20 Valmistelijana:

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44 Kunnanhallitus 31.01.2012 ASIAT Otsikko Sivu 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 25 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 48 26 Kainuun hallintokokeiluun sisällytettyjen

Lisätiedot

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 3/2011 Kokousaika 28.3.2011 klo 09.00 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

HE 21/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Kevasta, valtion eläketurvan rahoituksesta ja evankelis-luterilaisen

HE 21/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Kevasta, valtion eläketurvan rahoituksesta ja evankelis-luterilaisen Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Kevasta, valtion eläketurvan rahoituksesta ja evankelis-luterilaisen kirkon eläketurvan rahoituksesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 KUNNANHALLITUS 8.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 KUNNANHALLITUS 8.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO 155 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOJEN TARKISTUKSET... 328 156 KAUKOLÄMMÖN KULUTUSMAKSUN KOROTUS... 329 157 VALTUUSTON 2.9.2013 JA 23.9.2013 PITÄMIEN KOKOUSTEN

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka

Suomen Kuntaliitto ry SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka Suomen Kuntaliitto ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on suomeksi Suomen Kuntaliitto ry ja ruotsiksi Finlands Kommunförbund rf. Yhdistyksen englanninkielisenä nimenä voidaan käyttää nimeä

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013 Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 asialista 1.11.2013 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.5.2012 klo 13.00 14.53 Kokouspaikka Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA Saapuvilla olleet edustajat

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 129 KOKOUSAIKA Maanantai 1.6.2015 kello 18.04 20.08 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 54. Lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi 59

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 54. Lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi 59 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 86 Kokousaika 29.9.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 53 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 54 Pöytäkirjantarkastajien valinta 55 Esityslistan

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta 1 Luonnos Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Kevasta. Lakiin koottaisiin nykyisin kunnallisessa eläkelaissa olevat

Lisätiedot

Torstai 28.11.2013 klo 10.00 11.57 Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Torstai 28.11.2013 klo 10.00 11.57 Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 10 / 2013 179 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Kokouspaikka Torstai 28.11.2013 klo 10.00 11.57 Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Yhtymähallitus Aika 21.01.2014 klo 15:00-19:59 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN VESIEN- ESITYSLISTA- Yh 3/11 SUOJELUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus 1/10

KESKI-UUDENMAAN VESIEN- ESITYSLISTA- Yh 3/11 SUOJELUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus 1/10 KESKI-UUDENMAAN VESIEN- ESITYSLISTA- Yh 3/11 SUOJELUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus 1/10 YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUS Aika: 30.3.2011 klo 17.00 18.02 Paikka: Läsnä: Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Laatimispäivä Maakuntavaltuusto Nro 3/2006 5.12.2006. KÄSITELLYT ASIAT ei virallinen

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Laatimispäivä Maakuntavaltuusto Nro 3/2006 5.12.2006. KÄSITELLYT ASIAT ei virallinen PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Laatimispäivä Nro 3/2006 5.12.2006 KOKOUSTIEDOT Aika 4.12.2006 klo 10.00-11.30 Paikka Sysmän kunnanviraston valtuustosali, Valittulantie 5, Sysmä KÄSITELLYT ASIAT ei virallinen SIVU MAAKUNTAVALTUUSTON

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Aika: 6.2.2012 klo 9.40 Paikka: Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47 Tampere 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 137 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 kello 18.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 45 Kokouksen järjestäytyminen 5. 46 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilintarkastuskertomuksesta aiheutuvat toimenpiteet

Otsikko Sivu. 45 Kokouksen järjestäytyminen 5. 46 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilintarkastuskertomuksesta aiheutuvat toimenpiteet PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Maakuntahallitus AIKA 05.05.2014 klo 08:30-11:18 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B Strategisesti merkittävä kokous (MV 12.12.2012 23) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen

Lisätiedot