Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/ Finlands Kommunförbund rf

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 1 Finlands Kommunförbund rf"

Transkriptio

1 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/ Kokoustiedot Aika: klo Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki

2 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/ Sisällysluettelo Sivu 58 Kokouksen avaus 3 Liite 1, Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 Liite 1, Pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 61 Kokouksen sihteeri 6 62 Luonnokset strategian tarkistukseksi vuosille ja Suomen Kuntaliiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle Liite 1, Suomen Kuntaliiton ja KT Kuntatyönantajat talousarvioesitykset vuodelle Liite 1, Suomen Kuntaliiton jäsenmaksu ja KT Työnantajien maksuosuudet vuonna Vuoden 2017 kuntapäivien aika ja paikka Kuntaliiton valtuuston syyskokous Liite 1, Osallistuminen Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden valmisteluihin 13 Liitteet 1 3, Kuntaliiton talouskatsaus elokuu Liite 1, Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräistä siihen liittyvistä laeista 18 Liitteet 1 2, Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous Kokouksen päättäminen 22

3 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/ Kokouksen avaus Liite 1, 58 Liiton puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen. Todetaan. Puheenjohtaja avasi hallituksen kokouksen päätöksenteko-osuuden klo Merkittiin, että informaatio-osassa olivat esillä seuraavat asiat: - Työmarkkinakeskusjärjestöjen sopimus vuoden 2017 työeläkeuudistuksesta, kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen - Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet , varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen - Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus, varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen - Kuntaliiton laskutusperusteet 2015, varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen - Ajankohtaiskatsaus ja hallituksen esityslista , toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

4 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/ Hallituksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Liite 1, 59 Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu on lähetetty hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille seitsemän päivää ennen hallituksen kokousta Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös varajäsenet. Hallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä muita läsnäolijoita pyydetään allekirjoittamaan läsnäololista, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi. Todetaan, että tähän kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet allekirjoitetun läsnäololistan mukaisesti. Samalla todetaan, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Todettiin, että tähän kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet allekirjoitetun läsnäololistan (liite 1,59 ) mukaisesti. Samalla todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/ Pöytäkirjan tarkastajan valinta Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat hallituksen (kokouksen) puheenjohtaja ja sihteeri. Hallitus päätti , että pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kokouksessa valittava jäsen. Hallitus päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan hallituksen jäsen Lasse Hautala. Hyväksyttiin.

6 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/ Kokouksen sihteeri Todetaan, että tämän kokouksen sihteerinä toimii talous- ja hallintojohtaja Timo Leivo. Hyväksyttiin.

7 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/ Luonnokset strategian tarkistukseksi vuosille ja Suomen Kuntaliiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2015 Liite 1, 62 (strategiaosio) Liite 1, 62 (toimintasuunnitelmaosio) Vuonna 2013 hyväksytyn Uuden sukupolven Kuntaliitto strategian lähtökohtana on tehdä tulevaisuutta muuttuvassa toimintaympäristössä vuoteen Kuntien tehtäväkenttä ja rooli palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa ovat muutoksessa. Kuntaliiton on elettävä mukana jäsenkuntien muutoksessa ja kyettävä tunnistamaan ja palvelemaan erilaisten jäsenten ja asiakkaiden tarpeita. Kuntaliiton strategiassa korostetaan kahden vuoden ( ja ) näkymää. Tässä strategian tarkistuksessa määrittelemme tavoitteemme vuosille Vuosittain valtuuston hyväksyttäväksi valmisteltava toimintasuunnitelma muodostuu strategiatavoitteiden toteuttamiseen tähtäävistä toimenpideohjelmista. Toimintasuunnitelmassa korostetaan edunvalvontatyöllä, kehittämistoiminnalla ja palveluilla tuotettavia aikaansaannoksia ja vaikutuksia jäsenille ja asiakkaille. Liiton yksiköt valmistelevat toimialueitaan koskevat toimintasuunnitelmat strategian ja liiton toimintasuunnitelman pohjalta. Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy strategian tarkistuksen vuosille ja Suomen Kuntaliiton toimintasuunnitelman vuodelle Hyväksyttiin.

8 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/ Suomen Kuntaliiton ja KT Kuntatyönantajat talousarvioesitykset vuodelle 2015 Liite 1, 63 Suomen Kuntaliiton vuoden 2015 talousarvio perustuu liiton toimintasuunnitelmaan. Talousarvion mukaisista liiton yhteensä 22,7 miljoonan euron tuloista (ilman KT Kuntatyönantajien 5,3 miljoonan euron maksuosuuksia ja 1,4 miljoonan euron muita tuloja) pääosan muodostavat jäsenkuntien 17,1 miljoonan euron jäsenmaksutulot sekä suurimpien kuntayhtymien 1,7 miljoonan euron palvelumaksut. Liiton talousarvioesityksen tulos on -1,2 miljoonaa euroa. Talousarvion investointisuunnitelmassa varaudutaan enintään 60 tuhannella eurolla autojen hankintaan. Kuntaliiton henkilöstö (ml. KT Kuntatyönantajat) oli vuoden 2014 syyskuun alussa 203 henkilöä. Näistä 15 henkilöä on pitkäaikaisella palkattomalla työlomalla tai määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä ja 6 henkilöä on osa-aikatyössä. Edellä mainittujen lisäksi määräaikaisessa työsuhteessa on 28 henkilöä. Henkilöstökulut muodostavat 52 prosenttia liiton kaikista kustannuksista (ml. KT Kuntatyönanatajat). Henkilöstökulut ovat pienentyneet, koska osa henkilöstöstä on siirtynyt Kuntaliitto Palvelut Oy:n palvelukseen. Liiton sijoitus- ja rahoitustoiminnan nettotuloiksi arvioidaan 2,5 miljoonaa euroa, josta sijoitusten osuus on 3,5 miljoonaa euroa ja toimitilojen vuokraan sisältyvä rahoitusvastike -1,0 miljoonaa euroa. Sijoituspolitiikka ehdotetaan, että se vahvistetaan vuodelle 2015 sellaisena kuin se on nyt. Kuntaliiton varsinaisen jäsenmaksun määrä on talousarvioehdotuksen mukaan 17,1 miljoonaa euroa ja kuntayhtymien palvelumaksujen yhteismäärä 1,7 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 jäsenmaksut ovat 3,0 % suuremmat kuin vuoden 2014 jäsenmaksut. Liiton sääntöjen 19 :n mukaan valtuusto hyväksyy syyskokouksessaan liiton talousarvion. Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta (KT Kuntatyönantajat) annetun lain (254/93) 5 :n mukaan kuntien keskusjärjestön valtuusto hyväksyy Kunnallisen työmarkkinalaitoksen (KT Kuntatyönantajat) talousarvion ja tilinpäätöksen, valitsee tilintarkastajat ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä. Hallitus päättää esittää liiton valtuustolle, että valtuusto päättää - vahvistaa liiton sääntöjen 19 :n mukaan liiton talousarvion vuodelle 2015 esityslistan liitteen mukaisesti ja - hyväksyä Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta (KT Kuntatyönantajat) annetun lain 5 :n mukaisesti Kunnallisen työmarkkinalaitoksen (KT Kuntatyönantajat) talousarvion vuodelle 2015 esityslistan liitteen mukaisena.

9 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/ Lisäksi hallitus päättää valtuuttaa liiton toimitusjohtajan päättämään talousarvion teknisistä tarkistuksista sekä lisäksi talousarvion tutkimus- ja kehityshankkeiden bruttotulojen ja -menojen sellaisista tarkistuksista, jotka eivät muuta liiton hankkeisiin kohdistaman nettopanostuksen kokonaismäärää. Hyväksyttiin.

10 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/ Suomen Kuntaliiton jäsenmaksu ja KT Työnantajien maksuosuudet vuonna 2015 Kuntaliiton tulojen suurimman osan muodostavat kuntien jäsenmaksut, jotka pääsääntöisesti ovat seuranneet jäsenkuntien verotettavien ansiotulojen kehitystä. Vuoden 2015 talousarviossa esitetään jäsenmaksujen korotusta 3,0 prosentilla. Suomen Kuntaliiton ja KT Kuntatyönantajien vuoden 2015 talousarvioesityksessä esitetään perittäväksi kunnilta liitolle jäsenmaksuja yhteensä 17,1 miljoonaa euroa, palvelumaksuja suurimmilta kuntayhtymiltä 1,7 miljoonaa euroa sekä kuntien maksuosuuksia KT Kuntatyönantajien nettomenoihin yhteensä 5,3 miljoonaa euroa. Liiton sääntöjen 9 :n mukaan valtuusto vahvistaa vuosittain jäsenmaksun suuruuden. Jäsenmaksu määräytyy kuntakohtaisesti siten, että kokonaissummasta 3/4 jaetaan kuntien asukasluvun perusteella ja 1/4 verotettavien tulojen perusteella, kuitenkin niin, että yli asukkaan menevältä osalta on kunnan asukasperusteinen jäsenmaksu 15 %:lla alennettu ja, jos jäsenkunnan verotettavat tulot asukasta kohti ylittää kaikkien jäsenkuntien keskimääräiset verotettavat tulot asukasta kohti, alennetaan kunnan verotettaviin tuloihin perustuvaa jäsenmaksuosuutta keskiarvon ylittävältä osalta 25 %:lla. Ahvenanmaan kuntien jäsenmaksu on lisäksi alennettu 25 %:lla edellä mainitulla tavalla määräytyvästä jäsenmaksusta. Jäsenmaksu on suoritettava vuosittain maaliskuun 1. päivään mennessä, ellei valtuusto toisin määrää. Kuntien maksuosuudet KT Kuntatyönantajien toiminnan nettokuluihin peritään kunnilta siten, että KT Kuntatyönantajien nettomenot peritään puoliksi niiden verotettavien tulojen mukaan, jotka kunnassa on määrätty edellisenä vuonna toimitetussa kunnallisverotuksessa ja puoliksi saman vuoden tammikuun 1. päivän asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Hallitus päättää esittää liiton valtuustolle, että valtuusto päättää - vahvistaa sääntöjen 9 :n mukaisesti liiton jäsenmaksun suuruudeksi euroa vuonna 2015 ja todeta, että liiton sääntöjen mukaan jäsenmaksu on suoritettava maaliskuun 1. päivään 2015 mennessä sekä - todeta, että KT Kuntatyönantajien vuoden 2015 talousarvion mukaisesti KT Kuntatyönantajien kunnilta perittävien maksuosuuksien ennakkojen yhteismäärä on euroa ja päättää, että 80 % tästä määrästä peritään kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta (KT Kuntatyönantajat) annetun lain 6 :n mukaisesti kunnilta ennakkona maaliskuun 1. päivään 2015 mennessä. Hyväksyttiin.

11 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/ Vuoden 2017 kuntapäivien aika ja paikka Kuntaliiton sääntöjen 14 :n mukaan yhdistyksen kokous, varsinaiset kuntapäivät, pidetään joka neljäs vuosi kunnallisvaalien jälkeisenä vuonna vuoden alkupuoliskolla. Valtuusto määrää kokouspaikan ja -ajan. Vaalien ajankohtia ja kansalaisten osallistumisoikeuksia selvittävä parlamentaarinen työryhmä ehdotti, että kunnallisvaalit siirretään toimitettaviksi huhtikuun kolmantena sunnuntaina. Työryhmä ehdotti, että kunnallisvaalit järjestettäisiin ensimmäisen kerran huhtikuussa vuonna Vastaavasti Kuntalain kokonaisuudistusta koskevassa lausuntokierroksella olleessa hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan, että valtuuston toimikausi alkaisi kesäkuussa. Seuraavien kuntavaalien ajankohdan siirtyminen merkitsisi, että Kuntaliiton sääntöjen kuntapäivien ajankohtaa koskevaa määräystä pitäisi muuttaa. Kuntaliiton sääntöjen muuttamista koskeva työryhmä on asetettu Kuntapäivät olisi tarkoituksenmukaista pitää kuntavaalivuoden loppupuoliskolla. Hallituksen työvaliokunta on kokouksessaan ja käsitellyt asiaa. Käytäntö on ollut, että valtuusto on tehnyt päätöksen kuntapäivien kokouspaikasta ja kokousajasta noin kolme vuotta ennen kuntapäiviä. Edellä mainitut linjauksen huomioiden olisi marraskuu 2017 hyvä ajankohta kuntapäiville. Kuntapäivien kokouspaikasta ja ajankohdasta olisi siten tarkoituksenmukaista päättää valtuuston kokouksessa Ensimmäisten kuntapäivien yhteydessä on päätetty, että kuntapäivät järjestetään joka toinen kerta Helsingissä. Kuntapäivät on edellisen kerran järjestetty Helsingissä vuonna Sen jälkeen ne on pidetty Tampereella vuonna 2005, Jyväskylässä vuonna 2009 ja Oulussa vuonna Näin ollen valmistelussa on lähdetty siitä, että vuoden 2017 kuntapäivät olisi luontevaa pitää Helsingissä. Tarjousten ja tilojen saatavuuden sekä tarkoituksenmukaisuuden vuoksi valmistelussa on päädytty siihen, että Kuntapäivien pitopaikka olisi Finlandia-talo. Kuntapäivien järjestämisestä ja isäntäkaupunkina toimimisesta on perinteisesti lähetetty tarjouspyyntö kaupunkeihin joissa on tarvittavat kokoustilat ja riittävä majoituskapasiteetti. Tästä käytännöstä on suunniteltu luovuttavaksi seuraavien kuntapäivien osalta. Sen sijaan olisi tarkoituksenmukaista selvittään pääkaupunkiseudun kaupunkien halukkuutta yhteisesti isännöidä kuntapäivien iltajuhlia Työvaliokunta on päättänyt esittää, että Kuntapäivät järjestetään Helsingissä Hallitukselle annetaan kokouksessa selostus asiasta. Hallitus päättä esittää valtuustolle päätettäväksi, että Kuntapäivät järjestetään Helsingissä Hyväksyttiin.

12 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/ Kuntaliiton valtuuston syyskokous Liite 1, 66 Kuntaliiton sääntöjen mukaan valtuusto kokoontuu varsinaiseen kokoukseensa kahdesti vuodessa, kevätkokoukseen maalisheinäkuussa ja syyskokoukseen syys-joulukuussa hallituksen määräämänä aikana ja paikassa. Hallitus hyväksyi Kuntaliiton hallintoelinten kokousaikataulun vuodeksi 2015 ja sen mukaan valtuusto kokoontuu syyskokoukseen Kuntaliiton sääntöjen mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on toimitettava kullekin jäsenelle tämän ilmoittamaan osoitteeseen lähetetyllä kirjeellä vähintään kymmenen päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä esityslista. Valtuuston esityslista laaditaan sekä suomen että ruotsin kielellä. Kuntaliiton hallituksen tulee valmistella valtuuston käsiteltäväksi tulevat asiat. Hallituksen jäsenellä, toimitusjohtajalla, varatoimitusjohtajalla ja ruotsinkielisten ja kansainvälisten asiain johtajalla sekä muilla valtuuston määräämillä henkilöillä on oikeus olla läsnä valtuuston kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun. Edellä olevan nojalla Kuntaliiton hallitus päättää kutsua Kuntaliiton valtuuston syyskokoukseen ja hyväksyä sille tämän asian liitteen mukaisen esityslistan. Esityslista käännetään myös ruotsin kielelle. Kuntaliiton hallitus päättää kutsua liiton valtuuston koolle syyskokoukseen Kuntatalon isoon luentosaliin. Samalla hallitus päättää hyväksyä valtuustossa käsiteltävät asiat hallituksen esityslistan tämän asian liitteen mukaisesti. Päätös Hyväksyttiin.

13 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/ Osallistuminen Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden valmisteluihin Liite 1, 67 Liite 2, 67 Liite 3, 67 Toimitusjohtaja on lähettänyt kuntajohtajille liitteenä olevan kutsun, jossa toivotaan kuntien ja kuntalaisten laajasti osallistuvan osaltaan vuonna 2017 vietettävien Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlien valmisteluihin. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

14 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/ Kuntaliiton talouskatsaus elokuu 2014 Liite 1, 68 Tuotot Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot kumulatiivisesti elokuussa 2014 ovat yhteensä euroa alittaen budjetin eurolla (budjetti euroa). Edelliseen vuoteen verrattuna laskua on 9 %. Liitossa on budjetoitu kahdeksalle kuukaudelle euroa palvelutuottoja ja vuokria. Palvelutuotot toteutuvat merkittävältä osin Kuntaliitto Palvelut Oy:ssä ja yhteensä palvelutuottojen ja vuokrien budjettijättämä on euroa. Kunnia- ja ansiomerkkien myynti on vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana euroa budjetin ollessa euroa, mikä aiheuttaa euron jättämän budjettiin nähden. Sisäisiä tuottoja on kaudella euroa budjetoitua vähemmän. Tämä näkyy myös sisäisten kulujen vähentymisenä. Julkaisumyynti on siirtynyt liitolta Kuntaliitto Palvelut Oy:lle. Julkaisumyyntiä on budjetoitu ensimmäiselle kahdeksalle kuukaudelle euroa ja koko vuodelle euroa, mikä ei siis toteudu. Vuoden 2013 vastaavan jakson julkaisumyynti oli euroa ja koko vuonna euroa. Jäsen- ja palvelumaksut ovat euroa budjetin ollessa euroa. Kustannukset Henkilöstökulut (ml. palkat, palkkiot, eläkkeet ja henkilösivukulut) ovat euroa budjetin ollessa euroa, jolloin kokonaisalitus on euroa. Alitus johtuu lomapalkkavarauksesta, mutta tämä alitus tasaantuu vuoden loppua kohti. Eläkekuluihin on virheellisesti budjetoitu erä, jonka kuuluisi olla palkoissa ja palkkioissa. Henkilöstökulujen yhteissumma budjetissa on oikealla tasolla. Henkilöstökulut ovat vuositasolla budjetissa. Yhteissummaltaan euron koulutus-, muut henkilöstö-, matka- sekä tarvike- ja atk-kulut alittivat budjetin eurolla budjetin ollessa euroa. Matkustamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota ja matkakulujen alitus budjettiin nähden on euroa (toteuma euroa) edellisen vuoden vastaavan kulujen oltua euroa. Loppuvuodesta aloitetaan yhteistyö uuden matkatoimiston kanssa. Tämän myötä matkustamiseen liittyvät käytännöt virtaviivaistuvat mm. palveluprosessien kehittymisen myötä. Ulkopuoliset palvelut ovat euroa budjetin ollessa euroa, jolloin budjettiylitys on euroa. Tämä johtuu pääosin konsernirakennemuutoksen juridisten, tilintarkastus- ja konsultointipalveluiden käytöstä. Muu kulut yhteensä ovat euroa budjetin ollessa euroa, jolloin budjettialitus on euroa. Alitus muodostuu lähinnä muista toimintakuluista, joiden budjettialitus on euroa (toteutunut euroa, budjetti euroa). Merkittävä osa tästä alituksesta johtuu konserniveloituksista.

15 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/ Kustannukset ovat yhteensä euroa budjetin ollessa euroa, jolloin budjetti alittui eurolla. Tuotto-/kulujäämä ennen tutkimus- ja kehityshankkeita ja Pohjoisen ja Etelän kuntien yhteistyöohjelman tulosvaikutusta on euroa budjetin ollessa euroa (eroa euroa). Tutkimus- ja kehitysprojektit sekä Pohjoisen ja Etelän kuntien yhteistyöohjelma Tutkimus- ja kehitysprojektikulujen toteuma oli kaudella euroa budjetin ollessa euroa. Näin ollen toteutuneet kulut olivat euroa budjetoitua alhaisemmat. Vuositasolla näiden kulujen odotetaan olevan lähellä budjetoitua euroa. Pohjoisen ja Etelän kuntien yhteistyöohjelman tuotoissa on budjettieroa elokuussa euroa johtuen siitä, että tulot ( euroa) on budjetoitu kokonaisuudessaan alkuvuoteen. Tästä johtuva tulosvaikutus on oikaistu elokuussa tulo- ja menotasauksella (jaksotuksella), jonka jälkeen kahdeksan kuukauden toteutunut kumulatiivinen tulos on nolla. Budjettiin nähden tulosjättämä on elokuussa euroa. Ohjelman budjetoitu vuositulos on euroa. Tuotto- ja kulujäämä Tuotto-/kulujäämä tutkimus- ja kehitysprojektien sekä Pohjoisen ja Etelän kuntien yhteistyöohjelman jälkeen kaudella on (budjetti euroa). Eroa budjettiin on yhteensä euroa. Sijoitus- ja rahoitustoiminta ja satunnaiset erät Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on euroa budjetin ollessa euroa. Ulkopuolisten yhtiöiden osingot muodostavat tästä euroa. Rahoituskuluissa on elokuussa kumulatiivisesti euroa konsernin sisäisiin rahoitusjärjestelyihin liittyvää rahoitusvastiketta. Satunnaiset kulut euroa ovat Audiator-yrityskauppaan liittyviä oikeudenkäyntikuluja. Ylijäämä/alijäämä Sijoitus-, rahoitus- ja satunnaisten erien jälkeen liiton tulos on euroa, kun se on budjetissa euroa. Ero budjettiin on euroa. Yhteenveto Elokuussa kumulatiivisesti tuotot ovat 1,1 milj. budjetoitua pienemmät, ja loppuvuodesta budjettijättämä suurenee edelleen. Kulut ovat kumulatiivisesti elokuussa 1,8 milj. euroa budjetoitua pienemmät, mistä henkilöstökulujen alitus budjettiin nähden on 0,7 milj. euroa. Vuositasolla henkilöstökulut ovat lähellä budjetoitua tasoa. Tutkimus- ja kehitysprojekteissa elokuun kumulatiiviset kulut ovat 0,4 milj. euroa budjetoitua pienemmät, mutta koko vuoden ennuste on budjetoidulla tasolla.

16 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/ Vuosien näkymät Kun edellä olevat henkilöstökulujen alitus sekä tutkimus- ja kehitysprojektien kustannusjättämä otetaan huomioon, on elokuun tulos 1,1 milj. euroa alhaisempi kuin raportoitu tulos -2,5 milj. euroa. Elokuun tulos on näiden erien jälkeen lähes budjetoidulla -3,5 milj. euron tasolla. Kuntaliiton strategiaan sisältyy tavoite liiton talouden tasapainottamisesta vuoteen 2017 mennessä. Liitto pyrkii siihen, että sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuottojen keskimääräisellä vuosituotolla (noin 2 3 miljoonaa euroa) liiton tulos on vuonna 2017 tasapainossa. Tavoitteena on siis saavuttaa rahoitus- ja sijoitustoiminnan jälkeen nollatulos vuoteen 2017 mennessä. Tulosparannus suunnitellaan toteutettavaksi sekä tuotteiden että palveluiden myyntiä parantamalla ja kustannuksia sopeuttamalla. Verkosto- ja toimintamallien uudistamisella pyritään hakemaan tehokkuushyötyjä. Kustannustehokkuutta pyritään hakemaan myös konsernirakennemuutoksen myötä tulevilla uudelleenorganisointi-, tehostus- ja muilla kehittämistoimenpiteillä. Liiton hanketoiminnan tulot ovat laskeneet merkittävästi viime vuosina, mikä näkyy myytävissä palveluissa ja tuotteissa. Ansio- ja kunniamerkkien myynnin odotetaan selvästi laskevan muutamien suurten kuntien tehtyä tähän liittyviä päätöksiä. Liiton jäsenmaksutulojen kehityksen turvaaminen on ensisijaisen tärkeää liiton tulevaisuuden toimintaedellytysten varmistamiselle. Mikäli jäsenmaksutuloihin sisältyy epävarmuutta, aiheuttaa tämä suoraan painetta liiton henkilömäärään. Vuoden 2015 budjetti on valmisteltu 3 %:n jäsenmaksutulojen nousuolettamalla. Vaikka jäsenmaksun nousu budjetissa on 3 % (0,5 milj. euroa), sisältyy vuoden 2015 budjettiin noin kymmenen hengen vähennys. Vuonna 2013 liitossa on tehty henkilöstön sopeuttamissuunnitelma vuoteen 2017 asti. Tänä aikana henkilöstömäärän on suunniteltu laskevan 37 henkeä olettaen jäsenmaksujen kehittyvän aikaisemman käytännön mukaisesti. Mikäli jäsenmaksuihin kohdistuu paineita, näkyy tämä lisäpaineena myös henkilömäärää kohtaan. Liitto sopeuttaa henkilöstökustannusten tasoa ensisijaisesti hyödyntämällä henkilöstön luontaista vaihtuvuutta sekä määräaikaisia työsuhteita koskevien järjestelyiden avulla. Edellä mainitut tulostavoitteet pyritään ensisijaisesti saavuttamaan siten, että mahdollisia yhteistoimintaneuvotteluja käytäisiin vain työntehtävien ja toiminnan uudelleen organisointien vuoksi. Jatkossa tulosparannuksen aikaansaaminen edellyttää, että liitto määrittelee palvelut, jotka sisältyvät kuntien maksamiin jäsenmaksuihin ja liitto kehittää aktiivisesti niitä jäsenille tarjottavia palveluita, joista laskutetaan käytön mukaan.

17 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/ Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

18 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/ Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräistä siihen liittyvistä laeista Liite 1, 69 Liite 2, 69 Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräistä siihen liittyvistä laeista mennessä. Luonnos hallituksen esitykseksi on saatavissa sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta osoitteessa Lain ensisijaisena tarkoituksena on väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja ylläpito sekä väestöryhmien välisten hyvinvointija terveyserojen vähentäminen. Lain toinen keskeinen tarkoitus on varmistaa ihmisille oikeus laadultaan hyvään sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Lain tarkoituksena on luoda asianmukaiset edellytykset hoitoon pääsylle ja sille, että koko maassa on saatavilla riittävästi ja yhdenvertaisesti palveluja sekä palveluja tarvitsevien ihmisten tarpeet huomioon ottava palvelurakenne. Samalla palvelurakenteen tulee olla vaikuttava ja kustannustehokas siten, että käyttävissä olevilla voimavaroilla pystytään kantamaan vastuu erityislakien mukaisten palvelujen järjestämisestä. Tavoitteiden toteuttaminen vaatii myös useiden eri tahojen laajaa yhteistyötä. Lain tavoitteena on luoda edellytykset tällaisen yhteistyön syntymiselle sekä alueellisesti että valtakunnallisesti siten, että palvelut muodostavat toiminnallisesti ja rakenteellisesti integroidun kokonaisuuden. Lausuttavana oleva lakiluonnos pohjautuu pääministeri Kataisen hallituksen yhdessä oppositiopuolueiden kanssa tekemään linjaukseen sote-uudistuksesta, johon pääministeri Stubbin on sitoutunut. linjauksen mukaan suomalaisten keskeiset hyvinvointipalvelut turvataan toteuttamalla perusteellinen sosiaali- ja terveyspalveluuudistus. Kansallisella ja sote-alueiden ohjauksella varmistetaan, että uudistuksella myös supistetaan kestävyysvajetta. Parlamentaarinen valmisteluryhmä pääsi ratkaisuun sotejärjestämislain keskeisistä pykälistä ja jatkotoimista. Lakiluonnos viimeisteltiin kesän aikana ja lähetettiin lausunnoille Lausuntopyyntöön pyydetään vastaamaan sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä hallituksen esitysluonnoksesta. Vastausvaihtoehtoja voi perustella ja antaa vapaamuotoisia kommentteja. Lausuttavat asiakokonaisuudet ovat: - Yleiset säännökset (1 9 ) - Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen (10 13 ) - Sosiaali- ja terveydenhuollon tuottaminen (14 18 ) - Hallinto (19 24 ) - Ohjaus, suunnittelu ja kehittäminen (25 32 ) - Rahoitus (33 46 ) - Viranomaisvalvonta (47 53 ) - Erinäiset säännökset (54 62 ) - Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta

19 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/ Laki varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta Lausuntoluonnos on valmisteltu Kuntaliiton sisäisessä valmisteluryhmässä ja siihen on pyydetty sosiaali- ja terveysyksikön ja muiden yksiköiden asiantuntijoiden kommentit. Hallitus päättää hyväksyä esityslistan liitteenä 1, 69 olevan luonnoksen Kuntaliiton lausunnoksi sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräistä siihen liittyvistä laeista. Hallitus päätti tehdä lausuntoon muutoksia ja ottaa muutetun lausunnon pöytäkirjan liitteeksi 2, 69.

20 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/ Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat Hallituksen lähiajan kokouksiin on suunniteltu valmisteltaviksi seuraavat, tässä vaiheessa tiedossa olevat asiat Sivistyksen suunta (info) - Sosiaali- ja terveydenhuollon uusi suunta (info) - Alueiden komitean Suomen valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet/kpml - Kuntaliiton talous 2014/KPML - Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet/tk - Elinkeinopolitiikasta elinvoimapolitiikkaan/tk - Kuntien työllisyyspolitiikka/tk - Sivistyksen suunta/th - Kuntaliiton hyvinvointipoliittinen ohjelma Sosiaali- ja terveydenhuollon uusi suunta/th - Hankintalain valmistelutilanne/th Kuntien itsehallinto ja demokratia/kpml - Kuntaliiton talous 2014/KPML - Asuminen/TK Kuntakonsernien kehittäminen/tk Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

21 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/ Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous Keskiviikko Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään keskiviikkona Kuntatalossa Helsingissä. Klo 8.30 Hallituksen työvaliokunnan kokous B Hallituksen kokouksen informaatio-osuus B Ryhmäkokoukset Kok. B 3.4 SDP B 3.1 Kesk. B 3.3 PerusS B 4.13 Vihr. B 4.12 Vas. B 4.11 Ryhmien välinen neuvottelu B Hallituksen kokouksen päätöksenteko-osuus B Lounas Ravintola Kuntakallio Kuntaliiton valtuuston syyskokous Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

22 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/ Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti hallituksen kokouksen klo

23 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/ Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Antti Lindtman Timo Leivo Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Aika ja paikka Allekirjoitus Lasse Hautala

Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87

Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87 Kokoustiedot Aika 20.05.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Kokoustiedot Aika 19.05.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstai 9.10.2014 klo 15.00-16.08 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 21 Järjestäytymisasiat 2 22 1 Talousarvion

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Yhtymähallitus Aika 21.01.2014 klo 15:00-19:59 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2 Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sote hallitus 25.3.2015 41 C: 3 Julkaisija: Kainuun sosiaali-

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2013

KUNNANVALTUUSTO 2/2013 KUNNANVALTUUSTO 2/2013 Aika Torstaina 21.2.2013 klo 19.00 20.43 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari, esteellinen 31 Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 8:30-10:35 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus 6/2000 27.10.2000 Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus Tilintarkastajan valinta Ajankohtaista eurosta Kuntatalous

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Yleisperustelut... 3 Talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2016 laadinnan lähtökohdat... 3 Euroalueen ja suomen talouden kehitysnäkymät... 3 Peruspalvelubudjetti

Lisätiedot

Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35

Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35 Kokoustiedot Aika 24.02.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot