JOUKKO- JA PALVELULIIKENTEEN RAHOITUKSEN KÄYTTÖ JA VAIKUTUKSET JYVÄSKYLÄSSÄ V. 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOUKKO- JA PALVELULIIKENTEEN RAHOITUKSEN KÄYTTÖ JA VAIKUTUKSET JYVÄSKYLÄSSÄ V. 2009"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Muistio LIPTUseurap09 Yhdyskuntatekniikka / Jorma Lipponen JOUKKO- JA PALVELULIIKENTEEN RAHOITUKSEN KÄYTTÖ JA VAIKUTUKSET JYVÄSKYLÄSSÄ V Yhteiskunnan tuen määrä ja käyttötarkoitukset Uuden Jyväskylän v budjetissa ja siihen perustuvassa käyttösuunnitelmassa joukkoliikenteen rahoituksesta esitettiin seuraavaa: Määrärahalla alennetaan bussilippujen hintoja kaupunki- ja seutuliikenteessä, järjestetään vanhuksille ja liikuntarajoitteisille suunnattua palveluliikennettä sekä ostetaan linjaliikennettä täydentäviä asiointi- ja kouluvuoroja. Lippujen hintatuentuen tarkoituksena on joukkoliikenteen edistäminen tarjoamalla edullisia lippuja varsinkin joukkoliikenteen säännöllisille käyttäjille sekä nuorille ja opiskelijoille. Määräraha on kaikkiaan euroa. Kaupunkilipputukeen käytetään euroa, seutulipputukeen euroa, palveluliikenteisiin euroa, asiointi- ja kouluvuorojen ostoihin euroa ja muihin menoihin (mm. markkinointi ja tiedotus) euroa. Tuettujen kaupunkilippujen asiakashintoja korotettiin ja tavoitteena on pitää niiden hinnat ennallaan v ajan. Seutulippujen asiakashintoja on päätetty korottaa alkaen keskimäärin 6 %. Seutu- ja kaupunkilippujen hintatuki tulee katetuksi kaupungin verotulojen kasvulla, joka aiheutuu työmatkakulujen verovähennysten pienenemisestä. Ostoliikenteiden menot on arvioitu v menojen ja linja-autoliikenteen kustannusindeksin kehityksen perusteella. Joidenkin ostojen tarpeen arviointi on vielä käynnissä. Joukkoliikenteen valtionavustusta saadaan sekä lipputukeen että palveluliikenteeseen ja joukkoliikenteen ostoihin. Yhteensä valtionavustusta arvioidaan saatavan saman verran kuin v eli Lääninhallitus maksoi kaupungille v joukkoliikenteen valtionavustusta seuraavasti: Kaupunkiliikennetukea Seutulipputukea Palveluliikenteen tukea Muuta avustusta ===================================== Valtionavustus yhteensä

2 Joukkoliikennerahoitus Jyväskylässä kohdistuu pääosin kaupunki- ja seutuliikenteen lippujen hinnanalennuksiin sekä palveluliikenteen ostamiseen. Jonkin verran käytetään myös asiointi- ja koululaisliikenteen ostoihin, tiedotukseen, markkinointiin ja asiantuntijapalveluihin ym. Kaupungin tuella on joidenkin lipputyyppien hintaa alennettu vuodesta 1991 alkaen. Palveluliikennettä on järjestetty v alkaen. Jyväskylän kaupunki ja maalaiskunta sekä Korpilahti yhdistyivät v alusta (uudeksi) Jyväskyläksi. Jyväskylän maalaiskunnassa oli samantapainen kaupunki- ja seutulipputuen järjestelmä kuin kaupungissa sekä palveluliikennettä ja jonkin verran myös ostettua bussiliikennettä. Korpilahdella oli tuettu seutulippu sekä kunnan ostamaa asiointiliikennettä Laskelmat yhteiskunnan rahoituksen käytöstä Tuettujen kaupunkilippujen myyntihinnat ja yhteiskunnan liikennöitsijöille maksaman lipputuen korvausperusteet v on esitetty liitteessä 1. Seutulipussa korvaus määräytyy liukuvan tuen mallilla eli todellisen matkustusmäärän mukaan. Kaupunkiliput kelpaavat alueella, joka ulottuu noin 10 km etäisyydelle keskustasta. Koko uusi Jyväskylä kuuluu seutulippualueeseen, joka ulottuu eri suuntiin aina Jämsään, Keuruulle, Äänekoskelle, Kangasniemelle ja Joutsaan saakka. Kaupunkilippujen käytöstä ja rahoituksesta on tietoja liitteessä 2 ja seutulippujen vastaavasti liitteessä 3, jossa on myös kaaviokuva paikallisliikenteen matkustajamäärän kehityksestä Jyväskylässä v Kaupunkilipputukeen käytettiin vuoden 2009 kaupunkilippusopimukseen kirjatun laskutuskaton mukaisesti (alv = 0 %) Seutulipputukeen käytettiin noin eli käyttösuunnitelman mukainen. Palvelu ja asiointiliikenteiden ostomenot olivat n (Kyytiveikko , Poimuri /avoin osa ja Kaikille Teille - kyydit ja Korpilahden kyydit ; alv = 0 % ;) Yhteensä joukko- ja palveluliikennemenot olivat (alv = 0%) eli alle budjettiarvion. Valtionapua joukkoliikenteeseen kaupunki sai kaikkiaan noin eli budjetoitua enemmän. Valtion tuen osuus joukko- ja palveluliikennemenojen arvonlisäverollisesta yhteissummasta oli 25 %. 3. Vaikutukset sekä tietoja vuosilta Paikallisliikenteen matkustajamäärä kasvoi v vajaan 1 % edellisvuoden tasosta, mutta on edelleen 10 % pienempi kuin v Bussimatkustajien väheneminen johtuu henkilöautokannan voimakkaasta kasvusta. Lipputuen ansiosta matkustajamäärien pitkäaikainen ja voimakas lasku pysähtyi 1990-luvun alussa ja kääntyi selvään kasvuun vuosikymmenen puolivälissä. Matkustajamäärät laskivat luvun alkuvuosina 15 %, mutta viime vuosina niissä on taas ollut pientä nousua. Joukkoliikenteen osuus kaikista matkoista on Jyväskylässä alle 4 %. Henkilöautolla matkoista tehdään 60 % sekä kävellen tai pyörällä n. 34 %. Joukkoliikenteen osuus on jatkuvasti pienentynyt, mikä on vastoin kaupungin asettamia tavoitteita (mm. Jyväskylän seudun liikennejärjestelmä 2010; v.1999). Yhteiskunnan oikein kohdistetulla tuella on ollut joukkoliikenteeseen myönteinen vaikutus, mutta sen kulkutapaosuuden kasvattaminen vaatii jatkossa voimakkaampia maankäyttöön ja liikkumiseen kohdistuvia toimenpiteitä.

3 3 Vuonna 1996 aloitettiin Jyväskylässä erityisesti vanhusten ja vammaisten tarpeisiin suunniteltu palveluliikenne. Sitä laajennettiin vuosina 1997 ja V lopulla aloitettiin täysin uusittu Kyytiveikko-liikenne, jota ajetaan nyt neljällä matalalattiaisella pikkubussilla. Matkustajamäärä on yli matkustajaa vuodessa. Entisen maalaiskunnan alueella, Vaajakoskella ja Palokassa, on Poimuripalveluliikennettä sekä muuta asiointiliikennettä. Palveluliikenteessä sotiemme veteraanit saavat matkustaa ilmaiseksi ja veteraaneja onkin edelleen 35 % matkustajista. Lipputulot kattavat Kyytiveikon kustannuksista vain 10 % ja yhteiskunnan tuki on lähes 10 matkaa kohti. Paikallisliikennettä hoitavan Jyväskylän Liikenne Oy:n talous oli luvun lopussa hyvä, mutta huononi luvun puolivälissä jyrkästi. Viime vuosina yhtiön käyttökate on taas noussut tyydyttävälle tasolla osittain kaupungin lipputuen ansiosta. Tämä on mahdollistanut palvelun kehittämisen, esimerkiksi bussikaluston uusimisen ja vuoromäärän lisäämisen. V paikallisliikenteeseen tuli yli 30 uutta matalalattiaista bussia. Nyt ruuhka-aikojen ulkopuolinen liikenne voidaan ajaa kokonaan matalalattiaisella kalustolla. 4. Joukko- ja palveluliikenteen rahoitus v ja tulevaisuudennäkymät Jyväskylän v budjetissa kaupunkilipputukeen on varattu , seutulipputukeen , palveluliikenteeseen ja muihin menoihin (ostot, markkinointi ja asiantuntijapalkkiot) n Valtionavustuksia arvioidaan saatavan Kaupunkilipputuki toteutuu budjetoidun mukaisesti, koska lipputukisopimuksessa on vastaava laskutuskatto. Muiden menojen arviointi on vaikeampaa. Valtionavustusta ei ELY:n ennakkotiedon mukaan saada niin paljon kuin kaupungin budjetissa on esitetty. Palvelu- ja asiointiliikenteiden tarkistukset ja kilpailutus on aloitettu. Uudistetut palveluliikenteet alkavat syyskuussa Korpilahden asiointiliikenteet tarkistetaan ja niistä tehdään sopimukset kuluvan vuoden aikana. Joukkoliikenteen hoitotapaan tulee muutoksia koko maassa, kun voimaan tullutta EU- palvelusopimusasetusta ja kansallista joukkoliikennelakia aletaan soveltaa. Muutokset tapahtuvat pitkähkön siirtymäajan kuluessa vaiheittain. Uudella tavalla järjestetty liikenne alkaa Jyväskylän alueella suurelta osin kesällä Kaupunki on nimennyt joukkoliikennetoimikunnan valmistelemaan muutoksen edellyttämiä toimenpiteitä ja päätöksiä. Kaupungin rooli ja vastuut joukkoliikenteen järjestämisessä tulevat lähivuosina varmuudella kasvamaan, mikä edellyttää mm. organisaation vahvistamista ja ainakin siirtymävaiheessa myös ulkoisten asiantuntijapalvelujen käyttöä. Myös rahoituksen kasvattamiseen tulee paineita. Lipputuki lisää Jyväskylän kaupungin verotuloja lähes samalla määrällä kuin siihen käytetään kaupungin rahoitusta. Tämä johtuu työmatkojen verovähennysten pienenemisestä. Kaupungin taloutta lipputuki ei siten juuri rasita. Jyväskylän seutuliikennetyöryhmä on teettänyt asiasta selvityksen Edullisten joukkoliikennelippujen verohyödyt (Insinööritoimisto Liidea Oy, ) Jatkossa kaupungin tulee aktiivisesti vaikuttaa joukkoliikenteen käytön lisääntymiseen bussilippujen hintoja alentamalla, joukkoliikenteen palveluja parantamalla sekä maankäyttöön ja liikkumiseen kohdistuvilla tehokkailla toimenpiteillä. Erityisesti työmatkojen siirtymisestä henkilöautosta joukkoliikenteeseen saataisiin merkittäviä hyötyjä mm. ruuhkien vähenemisen muodossa.

4 4 LIITE 1 Kaupunkilippojen korvausperusteet alkaen. (Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän Liikenne Oy:n sopimus) Liikenneministeriön vahvistaman valtakunnallisen sarjalipputaksan yksikköhinnat ( ): 0-6 km, perustaksa 2,59 Tasataksa-alue 2,63 (2,59/2,83) 5:1 Säynätsalo 3,82 (3,52/4,11) 1:1 Siirtomaksu 1,295 Lapsen kertamaksu 1,50 30 pv 30 pv 40M 40M opiskelijat opiskelijat Matkalipun kokonaishinta 104,54 104,54 78,90 77,90 Myyntihinta 51,00 42,00 45,00 61,00 Tuen osuus 53,54 62,54 33,90 16,70 Vuosilippu Lukukausi- Lukukausi- 40M lippu lippu 12v Ssalo Kausilipun hinta 1045,40 367,10 283,50 114,60 Myyntihinta 510,00 165,00 116,00 84,00 Tuen osuus 535,40 202,10 167,50 30,60 Näyttölipun laskentakaava: 53 x 2,63 x 0,75 = 104,54 40 matkan opiskelijalippu 40 x 2,63 x 0,75 = 78,90 Lukukausilipun laskentakaava 2 x 189/2 x 2,59 x 0,75 = 367,10 Alle 12 vuotiaan lukukausilipun laskentakaava 2 x 189/2 x 1,50 = 283,50 Säynätsalon lippu 40 x 3,82 x 0,75 = 114,60 Vuosilippu 10 x 53,54 = 1045,40

5 5 LIITE 2 Tietoja kaupunkilipuista Jyväskylässä v (Jyväskylän Liikenne Oy) Lipputyyppi Asiakashinta Lipuilla tehtyjen Asiakastulot Valtion ja kunnan euroa matkojen yhteensä rahoitus yhteensä Myynti (kpl) Matkat (kpl) (esim 67 ) keskipituus (myynti ) (matkustus - myynti hinta euroa Valtionapua saavat: 30 päivän kaupunkilippu ,00 5, , Vuosilippu ,00 5, , Opiskelijat, 40 matkaa ,00 5, , päivän kaupunkilippu, opiskelijat ,00 5, , Peruskoululaisten lukukausilippu, yli 12 v ,00 6, , Lukukausilippu alle 12 v ,00 4, , muut kunnan tukemat: Siirtomatkat ,00 3,00 0, matk. kaup.lippu ,00 5, , matk. Säynätsalo ,

6 LIITE 3 6 Tietoja Jyväskylän asukkaiden ostamista seutulipuista v Jyväskylän SL-alue Myynti (kpl) Matkat (kpl) Asiakashinta ( ); taksavyöhykkeet 1, 2 ja 3 Lipuilla tehtyjen matkojen keskipituus Asiakastulot yhteensä (myynti ) Valtion ja kunnan rahoitus yhteensä (matkustus - myynti = subventio) euroa (euroa) Paikallisliikenteen matkustajat Jyväskylän seudulla (milj. matkustajaa / vuosi)

kehittämisohjelma Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Keski-Suomen ELY Keski-Suomen liitto

kehittämisohjelma Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Keski-Suomen ELY Keski-Suomen liitto JYSELI 2025 Joukkoliikenteen kehittämisohjelma Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Keski-Suomen ELY Keski-Suomen liitto 2011 Kannen kuva: Jorma Lipponen 2 3 Esipuhe Jyväskylän seudulla on

Lisätiedot

Lahden seutu Helsinki yhteislippujärjestelmä

Lahden seutu Helsinki yhteislippujärjestelmä ESPOO 2005 TUTKIMUSRAPORTTI RTE2523/05 Matkahuolto - älykortti VR - näyttölippu Matkahuolto -älykortti yhteensopivuutta selvitetään YTV -matkakortti Liityntälippu - kaupunkilippu Lahti - seutulippu Asikkala,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN PAIKALLISLIIKENNESUUNNITELMA 2009 2013

JYVÄSKYLÄN PAIKALLISLIIKENNESUUNNITELMA 2009 2013 JYVÄSKYLÄN PAIKALLISLIIKENNESUUNNITELMA 20092013 Kesäkuu 2009 Jyväskylän kaupunki Jyväskylän Liikenne Oy Laukaan kunta Muuramen kunta Länsi-Suomen lääninhallitus Kannen valokuvat: Reijo Vaarala Kartta-aineistot:

Lisätiedot

Joukkoliikenteen rahoitus Työryhmän raportti

Joukkoliikenteen rahoitus Työryhmän raportti Joukkoliikenteen rahoitus Työryhmän raportti Julkaisuja 12/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

V A K K A - S U O M E N

V A K K A - S U O M E N V A K K A - S U O M E N l i i kennejär j e s t e l m ä - s u u n n i t e l m a U u s i k a u p u n k i L a i t i l a P y h ä r a n t a K u s t a v i Ta i v a s s a l o V e h m a a M i e t o i n e n V a

Lisätiedot

Oulun seudun joukkoliikenteen palvelutaso Vaihe 1: Joukkoliikenteen nykytila, kehittämispotentiaali sekä tavoitevaihtoehdot

Oulun seudun joukkoliikenteen palvelutaso Vaihe 1: Joukkoliikenteen nykytila, kehittämispotentiaali sekä tavoitevaihtoehdot Oulun seudun joukkoliikenteen palvelutaso Vaihe 1: Joukkoliikenteen nykytila, kehittämispotentiaali sekä tavoitevaihtoehdot 2011 Oulun seudun kunnat ELY-keskus TIIVISTELMÄ Valtakunnallisena liikenne- ja

Lisätiedot

Joukkoliikenteen kehittämisohjelma 2015-2020. Kouvolan kaupunki. 19.12.2014 Kouvolan kaupunki

Joukkoliikenteen kehittämisohjelma 2015-2020. Kouvolan kaupunki. 19.12.2014 Kouvolan kaupunki Joukkoliikenteen kehittämisohjelma 2015-2020 Kouvolan kaupunki 19.12.2014 Kouvolan kaupunki Sisällys 1 Joukkoliikenteen järjestäminen... 3 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Joukkoliikenteen organisointi Kouvolassa...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN SUUNNITTELU YHTENÄ KOKONAISUUTENA

LAPPEENRANNAN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN SUUNNITTELU YHTENÄ KOKONAISUUTENA 1 LAPPEENRANNAN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN SUUNNITTELU YHTENÄ KOKONAISUUTENA 1 TAUSTAA... 4 2 LÄHTÖKOHTA... 4 2.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 2.2 KOULU- JA OPISKELUMATKAT... 6 2.3 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN MATKAT...

Lisätiedot

Kaupunkiliikenteellä tarkoitetaan Tampereen kaupungin sisällä toimivaa joukkoliikennettä.

Kaupunkiliikenteellä tarkoitetaan Tampereen kaupungin sisällä toimivaa joukkoliikennettä. 1 Käsitteitä Kaupunkiliikenteellä tarkoitetaan Tampereen kaupungin sisällä toimivaa joukkoliikennettä. Lipputuloperusteisella liikenteellä tarkoitetaan yritysvetoista, lipputuloilla harjoitettavaa liikennettä,

Lisätiedot

JULKISIN VAROIN HANKITTAVIEN HENKILÖLIIKENNEPALVELUIDEN UUDET KONSEPTIT

JULKISIN VAROIN HANKITTAVIEN HENKILÖLIIKENNEPALVELUIDEN UUDET KONSEPTIT Vastaanottaja Liikenne- ja viestintäministeriö Asiakirjatyyppi RAPORTTI Päivämäärä Maaliskuu 2012 PAREMPAA VÄHEMMÄLLÄ JULKISIN VAROIN HANKITTAVIEN HENKILÖLIIKENNEPALVELUIDEN UUDET KONSEPTIT Lainsäädäntö

Lisätiedot

Porin joukkoliikennestrategia 2010 2030

Porin joukkoliikennestrategia 2010 2030 Porin joukkoliikennestrategia 2010 2030 Porin kaupunki Porin Linjat Oy Ramboll Finland Oy Sisältö Alkusanat...3 1. Tausta ja tavoitteet...4 1.1 Valtakunnallinen joukkoliikennestrategia...4 1.2 Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Joukkoliikennesuunnittelun ja palvelutason määrittelyn konsultointi

Joukkoliikennesuunnittelun ja palvelutason määrittelyn konsultointi Joukkoliikennesuunnittelun ja palvelutason määrittelyn konsultointi Savonlinnan seudun joukkoliikennesuunnitelma 29.5.2011 WSP Finland Oy Savonlinnan seudun joukkoliikennesuunnitelma 2/64 Esipuhe Euroopan

Lisätiedot

Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma

Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma 15.6.2011 WSP Finland Oy Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma 1/155 Esipuhe Tämä työ sisältää Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelman, joka on laadittu Lahden

Lisätiedot

Pori. Perustietoa Porista. Pormestarinluoto. Pormestarinluoto

Pori. Perustietoa Porista. Pormestarinluoto. Pormestarinluoto Pori Pormestarinluoto Perustietoa Porista Porissa asui 1.1.2009 yhteensä 76 403 henkilöä asukastiheys on 147,7 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 553 ajoneuvoa/1000 asukasta kohden Pormestarinluoto

Lisätiedot

Kutsuliikenteen hyödyntäminen lääninhallituksen ja kuntien ostoliikenteessä Porin ja Rauman seuduilla

Kutsuliikenteen hyödyntäminen lääninhallituksen ja kuntien ostoliikenteessä Porin ja Rauman seuduilla 2009 Kutsuliikenteen hyödyntäminen lääninhallituksen ja kuntien Porin ja Rauman seuduilla LOPPURAPORTTI Insinööritoimisto Liidea Oy Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS... 7 2.1

Lisätiedot

Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun ja kaupunkiseutujen joukkoliikenteen organisointiselvitys JYVÄSKYLÄN SEUTUA KOSKEVA TIIVISTELMÄ

Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun ja kaupunkiseutujen joukkoliikenteen organisointiselvitys JYVÄSKYLÄN SEUTUA KOSKEVA TIIVISTELMÄ Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun ja kaupunkiseutujen joukkoliikenteen organisointiselvitys JYVÄSKYLÄN SEUTUA KOSKEVA TIIVISTELMÄ Lokakuu 2010 Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Keski-Suomen

Lisätiedot

Mikkelin seudullinen joukkoliikennesuunnitelma

Mikkelin seudullinen joukkoliikennesuunnitelma Mikkelin seudullinen Palvelutasotavoite 2014 2017 ja kehittämissuunnitelma Jaakko Rintamäki, Niko Setälä Suunnitelmaraportti 23.4.2014 2 (68) 23.4.2014 Mikkelin seudullinen SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 NYKYTILANNE

Lisätiedot

Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden näkymät Pielisen Karjalassa

Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden näkymät Pielisen Karjalassa Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden näkymät Pielisen Karjalassa Heikki Viinikka 165 292 Itä-Suomen yliopisto Historia- ja maantieteiden laitos Yhteiskuntamaantieteen pro gradu tutkielma Marraskuu

Lisätiedot

Oulun seudun raideliikenteen esiselvitys

Oulun seudun raideliikenteen esiselvitys Oulun seudun raideliikenteen esiselvitys Esipuhe Tiivistelmä tömän vaikutusalueen (1 km) ulkopuolelle, palvelutaso paranisi hyvin pienellä määrällä asukkaita. Pikaraitiotie ja lähijunaliikenne ovat bussiliikennettä

Lisätiedot

NUORTEN JOUKKOLIIKENTEEN KÄYTÖN EDISTÄMINEN OULUN SEUDULLA

NUORTEN JOUKKOLIIKENTEEN KÄYTÖN EDISTÄMINEN OULUN SEUDULLA NUORTEN JOUKKOLIIKENTEEN KÄYTÖN EDISTÄMINEN OULUN SEUDULLA Annakreeta Salmela 2011 Oulun seudun ammattikorkeakoulu NUORTEN JOUKKOLIIKENTEEN KÄYTÖN EDISTÄMINEN OULUN SEUDULLA Annakreeta Salmela Opinnäytetyö

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 46/2003 /L. Jyväskylän matkakeskuksen hankearviointi

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 46/2003 /L. Jyväskylän matkakeskuksen hankearviointi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 46/2003 /L Jyväskylän matkakeskuksen hankearviointi Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 ALKUSANAT Matkakeskusverkko 2007 on liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Pysäkiltä vai kotoa Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden suunta Pohjois-Karjalassa

Pysäkiltä vai kotoa Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden suunta Pohjois-Karjalassa R T S Pysäkiltä vai kotoa Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden suunta Pohjois-Karjalassa 1 Pysäkiltä vai kotoa Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden suunta Pohjois-Karjalassa Rural Transport

Lisätiedot

Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä Helmikuu 2014

Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä Helmikuu 2014 Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Helmikuu 2014 LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN ASIAKASKYSELY 2013 LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN ASIAKASKYSELY 2013 Päivämäärä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (19) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 28.11.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (19) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 28.11.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (19) Kokoustiedot Aika torstai klo 15:00-16:00 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Veijo Karkkonen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutaso. Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely PATA2

Itä-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutaso. Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely PATA2 Itä-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutaso Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely PATA2 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 23/2011 Itä-Uudenmaan joukkoliikenteen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2003

Toimintakertomus 2003 Toimintakertomus 2003 Liikenne- ja viestintäministeriö Toimintakertomus 2003 ISSN 1458-8919 Graafinen suunnittelu Workshop Pälviä Oy Kuvat kannen kuva Jens Wiik muut kuvat Antero Aaltonen ja LVM:n arkisto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDUN KYYDINVÄLITYSPALVELU

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDUN KYYDINVÄLITYSPALVELU Loppuraportti JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDUN KYYDINVÄLITYSPALVELU A B C D Tilaaja Kyydinvälitys Liikennöinti huhtikuu 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDUN KYYDINVÄLITYSPALVELU JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDUN KYYDINVÄLITYSPALVELU

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asukaskysely

Joukkoliikenteen asukaskysely Joukkoliikenteen asukaskysely Oulun seudun kunnat Pohjois Pohjanmaan ELY keskus 2011 2 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ... 3 ESIPUHE... 4 1 JOHDANTO... 5 1.1 TILANNEKATSAUS... 5 1.2 JOUKKOLIIKENTEEN ASUKASKYSELY...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN ASIAKASKYSELY 2014

LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN ASIAKASKYSELY 2014 Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Joulukuu 2014 LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN ASIAKASKYSELY 2014 LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN Päivämäärä 12.12.2014 Laatija

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimus Tampereen seudun joukkoliikenteessä

Käyttöoikeussopimus Tampereen seudun joukkoliikenteessä Käyttöoikeussopimus Tampereen seudun joukkoliikenteessä 2012 Käyttöoikeussopimus Tampereen seudun joukkoliikenteessä Liikennevirasto Helsinki 2012 Kannen kuva: Simo Airaksinen Verkkojulkaisu pdf ISBN

Lisätiedot